EA SPORTS™ FIFA FOOTbAll Instrukcja OnlIne 1

Komentarze

Transkrypt

EA SPORTS™ FIFA FOOTbAll Instrukcja OnlIne 1
EA SPORTS™ FIFA Football Instrukcja Online
1
Sterowanie10
Ustawienia gry
37
Rozgrywka38
Tryby gry
41
PlayStation®Network46
Wirtualna gwiazda
47
Konfiguracja48
Zarządzanie drużyną
49
Arena treningowa
51
OSTRZEŻENIE ZDROWOTNE
Zawsze graj przy dobrym oświetleniu. Regularnie rób 15-minutowe przerwy co godzinę. W przypadku odczucia
zawrotów głowy, mdłości, zmęczenia lub bólu głowy przerwij grę. Niektóre osoby są wrażliwe na błyski lub migające
światły lub wzory i kształty geometryczne. Mogą one mieć niewykrytą padaczkę i podczas oglądania telewizji lub gier
może u nich wystąpić napad padaczkowy. Jeżeli cierpisz na padaczkę, przed grą w gry wideo skonsultuj się z lekarzem.
Bezzwłocznie skontaktuj się z lekarzem także w przypadku wystąpienia któregoś z następujących objawów: zaburzenia
wzroku, drżenie mięśni, inne nieświadome ruchy, utrata świadomości, dezorientacja i/lub drgawki.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI*
Ta karta PlayStation®Vita zawiera oprogramowanie dla systemu PS Vita. Karty PS Vita nie wolno używać w żadnym
innym systemie, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia. Uważnie przeczytaj instrukcję systemu PS Vita,
aby zapewnić prawidłowe użytkowanie. Uważaj, aby wkładać kartę PS Vita odpowiednią stroną. Karty PS Vita
mogą stwarzać zagrożenie zadławieniem. Trzymaj karty PS Vita poza zasięgiem małych dzieci, aby zapobiec ich
przypadkowemu połknięciu. Nie dotykaj styków karty PS Vita rękoma ani metalowymi przedmiotami. Nie wyginaj
karty PS Vita ani nie narażaj jej w inny sposób na silne wstrząsy fizyczne. Unikaj kontaktu karty PS Vita z płynami.
Nie demontuj ani nie modyfikuj karty PS Vita. Nie kładź karty PS Vita w pobliżu źródeł ciepła, w bezpośrednim świetle
słonecznym lub w miejscach narażonych na nadmierną wilgoć.
WAŻNE: Dane na karcie PS Vita mogą zostać utracone lub ulec uszkodzeniu w następujących sytuacjach:
– jeżeli karta PS Vita zostanie wyjęta z systemu PS Vita lub zasilanie systemu PS Vita zostanie wyłączone podczas
odczytu danych z karty PS Vita lub zapisu danych na karcie PS Vita.
– jeżeli karta PS Vita jest używana w warunkach narażających ją na wyładowania elektrostatyczne lub zakłócenia
elektryczne.
W przypadku utraty lub uszkodzenia danych nie jest możliwe ich odzyskanie. Zaleca się regularne tworzenie kopii
zapasowych danych.
*dotyczy jedynie produktów na kartach PS Vita.
PIRACTWO
Użycie systemu PS Vita i tej karty PS Vita podlega licencji na oprogramowanie. System PS Vita i ta karta PS Vita
zawierają techniczne mechanizmy zabezpieczające zaprojektowane, aby zapobiegać nieautoryzowanemu powielaniu
obecnych na karcie gry dzieł chronionych prawem autorskim. Nieautoryzowane wykorzystanie zarejestrowanych znaków
towarowych lub nieautoryzowane powielanie prac chronionych prawem autorskim poprzez obejście tych mechanizmów
lub w jakikolwiek inny sposób jest prawnie zabronione. W przypadku informacji o pirackim produkcie lub metodach
używanych do obejścia naszych zabezpieczeń technicznych należy zgłosić je pod adresem [email protected]
com lub zadzwonić pod podany z tyłu tej instrukcji lokalny numer działu obsługi klienta.
AKTUALIZACJE OPROGRAMOWANIA SYSTEMU
Szczegółowe informacje na temat aktualizowania oprogramowania systemu PS Vita można znaleźć na stronie
eu.playstation.com lub w instrukcji systemu PS Vita.
Postępując zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami można zaktualizować oprogramowanie systemu PS Vita.
Przed przeprowadzeniem aktualizacji sprawdź numer wersji danych aktualizacji.
· Podczas aktualizacji nie odłączaj zasilacza prądu zmiennego.
· Podczas aktualizacji nie wyłączaj zasilacza ani nie wyjmuj karty PS Vita.
· Nie anuluj aktualizacji przed jej zakończeniem, ponieważ może to uszkodzić system PS Vita.
SPRAWDZANIE, CZY AKTUALIZACJA SIĘ POWIODŁA
Na ekranie głównym wybierz opcję „Ustawienia”, a następnie opcję „System”. Wybierz opcję „Informacje o systemie”.
Jeżeli wyświetlony na ekranie w pozycji „Oprogramowania systemu” numer wersji odpowiada numerowi wersji danych
aktualizacji, aktualizacja się powiodła.
OGÓLNOEUROPEJSKI SYSTEM KLASYFIKACJI WIEKOWEJ GIER PEGI
Informacje o klasyfikacji wiekowej PEGI są zamieszczone na opakowaniu gry. System klasyfikacji wiekowej PEGI chroni dzieci
i nastolatków przed grami nieodpowiednimi dla danej grupy wiekowej. Umożliwia on rodzicom i osobom kupującym gry dla
dzieci podejmowanie wyborów w oparciu o wiek gracza. UWAGA: Klasyfikacja wiekowa nie określa trudności gry.
Na klasyfikację wiekową składają się trzy części, pierwszą z nich jest ikona wieku:
Druga część klasyfikacji może składać się z jednego lub większej liczby symboli wskazujących rodzaj zawartości w grze.
Klasyfikacja wiekowa gry odzwierciedla natężenie występowania tej zawartości. Symbole to:
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.pegi.info
W niektórych grach może być również wyświetlane logo PEGI Online. Logo to może być stosowane jedynie przez dostawców
gier online, którzy zobowiązali się do przestrzegania określonych standardów obejmujących ochronę dzieci w grach online.
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.pegionline.eu
KONTROLA RODZICIELSKA
System PS Vita można skonfigurować tak, aby zapobiec dostępowi do gier, które mogą nie być odpowiednie do wieku
korzystającego z niego dziecka. Kontrolę rodzicielską należy skonfigurować, jeżeli ma się dziecko, które będzie korzystało
z systemu PS Vita, a którego wiek nie jest wystarczający, aby mogło grać w tę lub inne zakupione gry dla systemu PS Vita.
Kwalifikacja wiekowa tego produktu jest zamieszczona na opakowaniu.
Domyślny poziom kontroli rodzicielskiej w systemie PS Vita to 9. Aby zapobiec dostępowi dziecka do zawartości
nieodpowiedniej w jego wieku, należy ustawić poziom kontroli rodzicielskiej w systemie PS Vita na jeden z jedenastu
poziomów. Związek pomiędzy klasyfikacją wiekową produktu w regionie użytkownika a poziomem kontroli rodzicielskiej
w systemie PS Vita przedstawia się następująco:
POZIOM KONTROLI
RODZICIELSKIEJ
KWALIFIKACJA WIEKOWA
9
7
5
3
2
Na przykład, jeżeli dziecko ma 11 lat, należy uniemożliwić dostęp do zawartości kwalifikowanej jako odpowiednia dla
dzieci w wieku 12 lat i starszych. W tym przypadku należy ustawić kontrolę rodzicielską w systemie PS Vita na poziom
3. Czym niższy poziom kontroli, tym bardziej restrykcyjne ustawienie. Ustawienie kontroli rodzicielskiej można zawsze
zmienić, aby umożliwić grę starszym użytkownikom.
W rzadkich przypadkach poziom kontroli rodzicielskiej dla produktu może być bardziej restrykcyjny (niższy) niż poziom,
który zostałby normalnie zastosowany do kwalifikacji wiekowej w kraju użytkownika. Wynika to z różnic w systemach
kwalifikacji wiekowej w poszczególnych krajach, w których jest sprzedawany produkt. Aby umożliwić grę w ten produkt,
może być konieczna zmiana ustawienia poziomu kontroli rodzicielskiej w systemie PS Vita.
Instrukcje dotyczące konfigurowania kontroli rodzicielskiej można znaleźć pod adresem
eu.playstation.com/psvita/support/manuals
INFORMACJE WYMAGANE PRAWEM*
Producentem tego produktu jest firma Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Autoryzowanym przedstawicielem w zakresie bezpieczeństwa i zgodności elektromagnetycznej produktu w Europie jest
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy.
*dotyczy jedynie produktów na kartach PS Vita.
Sterowanie
10
Uwaga: opcje sterowania przedstawione poniżej dotyczą klasycznej konfiguracji kontrolera.
Aby zmienić ustawienia sterowania po utworzeniu profilu, wybierz w menu CUSTOMISE >
SETTINGS > CONTROL SETTINGS (DOSTOSUJ > USTAWIENIA > USTAWIENIA STEROWANIA).
Atak
Drybling
Sterowanie zawodnikiem/wolny bieg
Lewy drążek
Sprint
Przycisk > (naciśnij i przytrzymaj)
Zatrzymanie/zasłonięcie piłki
Lewy drążek (zwolnij) + przycisk >
Zatrzymanie piłki twarzą do bramki
Lewy drążek (zwolnij) + przycisk <
Zwód (podczas przyjęcia piłki)
Przycisk < (naciśnij przytrzymaj)
Bieg kolegi z drużyny
Przycisk < (stuknij dwa razy)
Sterowanie
11
Zaawansowany drybling
Przycisk < (naciśnij i przytrzymaj) +
przycisk > (naciśnij i przytrzymaj)
Kontrola tempa (w posiadaniu piłki)
Przycisk < (naciśnij przytrzymaj)
Wypuszczenie piłki
Prawy drążek
Modyfikator sztuczek technicznych
Prawy drążek + przycisk <
(naciśnij i przytrzymaj)
Porada trenera: zasłanianie piłki
Aby zasłonić piłkę przed przeciwnikiem, zwolnij lewy drążek, a następnie naciśnij i przytrzymaj
przycisk >. Twój zawodnik zasłoni piłkę przed przeciwnikiem i spróbuje go powstrzymać.
Sterowanie
12
Strzelanie
Strzał/strzał z woleja/główka
Przycisk A
Strzał finezyjny/plasowany
Przycisk < + przycisk A
Podcięcie piłki
Przycisk < + przycisk > + przycisk A
Markowanie strzału
(na połowie przeciwnika)
Przycisk A (przytrzymaj),
następnie przycisk S
Podawanie
Wybór kierunku podania/dośrodkowania
Lewy drążek
Krótkie podanie/główka (przytrzymaj, aby
podać do dalej ustawionego zawodnika)
Przycisk S
Podanie górą
(przytrzymaj, aby ustalić odległość)
Przycisk F
Sterowanie
13
Podanie prostopadłe (przytrzymaj, aby
podać do dalej ustawionego zawodnika)
Przycisk D
Cięte długie podanie
Przycisk > + przycisk F
Podanie prostopadłe górą (przytrzymaj,
aby podać do dalej ustawionego zawodnika)
Przycisk < + przycisk D
Rozegranie z klepki
Przycisk < + przycisk S
Rozpoczęcie biegu po podaniu
Przycisk < + przycisk
S (stuknij dwa razy)
Markowanie lobu
Przycisk F (przytrzymaj),
następnie przycisk S
Sterowanie
14
Porada trenera: rozegranie z klepki
Aby wymienić szybkie podania z kolegą z zespołu, naciśnij przycisk S i jednocześnie naciśnij
i przytrzymaj przycisk <. Twój zawodnik poda do najbliżej stojącego partnera. Następnie
puść przycisk < i porusz lewym drążkiem, aby kontynuować swój bieg. Następnie naciśnij
przycisk S (podanie po ziemi), przycisk D (podanie prostopadłe), przycisk F (podanie górą)
lub przycisk < + przycisk D (prostopadłe podanie górą), aby piłka bezzwłocznie wróciła
do biegnącego zawodnika. Pamiętaj, że musisz to wykonać w tempo, aby nie stracić piłki!
Panowanie nad piłką
Zagrania z pierwszej piłki
(przy przyjmowaniu piłki)
Prawy drążek (przytrzymaj, aby
zwiększyć odległość)
Anulowanie podania/strzału
Przycisk < + przycisk >
Ruch bez piłki
Przycisk < (naciśnij i przytrzymaj) +
przycisk > (naciśnij i przytrzymaj)
Sterowanie
15
Dośrodkowania
Dośrodkowanie
(przytrzymaj, aby określić odległość)
Przycisk F
Niskie dośrodkowanie
(w strefie dośrodkowań)
Przycisk F (stuknij dwa razy)
Dośrodkowanie po ziemi
(w strefie dośrodkowań)
Przycisk F (stuknij trzy razy)
Wczesne dośrodkowanie
(poza strefą dośrodkowań)
Przycisk < +
przycisk F
Wczesne niskie dośrodkowanie
(poza strefą dośrodkowań)
Przycisk < +
przycisk F (stuknij dwa razy)
Wczesne dośrodkowanie po ziemi
(poza strefą dośrodkowań)
Przycisk < +
przycisk F (stuknij trzy razy)
Sterowanie
16
Sztuczki
Aby wykonać wymienione poniżej sztuczki, naciśnij i przytrzymaj przycisk <, po czym porusz
lewym lub prawym drążkiem (zależnie od wybranej nogi).
Uwaga: sposoby sterowania podane poniżej zakładają, że kontrolowany zawodnik porusza
się pionowo w górę ekranu. Jeśli zawodnik porusza się w innym kierunku, trzeba je odpowiednio
dostosować do tego kierunku.
Zwód ciałem
Prawy drążek Z (pstryknij)/
prawy drążek X (pstryknij)
Krok nad piłką
Prawy drążek C, Z/prawy drążek C, X
Odwrotny krok nad piłką
Prawy drążek Z, C/prawy drążek X, C
Przetoczenie piłki
Prawy drążek Z (przytrzymaj)/
prawy drążek X (przytrzymaj)
Sterowanie
17
Przetoczenie piłki do tyłu (tylko stojąc)
Lewy drążek V (pstryknij)
Podbicie piłki piętą
Prawy drążek C (pstryknij), V (pstryknij)
Podbicie piłki w górę
Prawy drążek C (pstryknij), C, C (pstryknij)
Ruletka
Prawy drążek V, Z, C, X/
prawy drążek V, X, C, Z
Zwód w lewo i ruszenie w prawo
Prawy drążek Z, V, X
Zwód w prawo i ruszenie w lewo
Prawy drążek X, V, Z
Podwójna piętka
Prawy drążek C (pstryknij), V
Zwykłe przerzucenie piłki nad głową
Prawy drążek V (pstryknij), C, C
Zaawansowane przerzucenie
piłki nad głową
Prawy drążek V (pstryknij),
C (przytrzymaj), C (pstryknij)
Sterowanie
18
Zwód w lewo i wyjście w prawo
Prawy drążek Z, V, X
Zwód w prawo i wyjście w lewo
Prawy drążek X, V, Z
Elastico (wymaga uzdolnionego zawodnika)
Prawy drążek X, V, Z
Zamarkowanie przetoczenia piłki do
tyłu i wyjście w lewo (tylko stojąc)
Lewy drążek V, X, V, Z
Zamarkowanie przetoczenia piłki do
tyłu i wyjście w prawo (tylko stojąc)
Lewy drążek V, Z, V, X
Podcięcie piłki piętą (tylko w biegu)
Prawy drążek O, O/prawy drążek U, U
Obrót z piłką (tylko stojąc)
Prawy drążek O, O/prawy drążek U, U
Czary-mary
Prawy drążek V, Z, V, X
Potrójne Elastico
Prawy drążek V, X, V, Z
Sterowanie
19
Przetoczenie i podbicie piłki
(tylko w biegu)
Prawy drążek X (przytrzymaj), C (pstryknij)/
prawy drążek Z (przytrzymaj), C (pstryknij)
Sombrero (tylko stojąc)
Prawy drążek C (pstryknij), C, V
Obrót i piruet
Prawy drążek C (pstryknij), Z (pstryknij)/
prawy drążek C (pstryknij), X (pstryknij)
Zamarkowanie przetoczenia piłki
(tylko stojąc)
Prawy drążek Z (przytrzymaj), X (pstryknij)/
prawy drążek X (przytrzymaj), Z (pstryknij)
Rabona (tylko w biegu)
Przycisk F/Przycisk A, następnie
Przycisk S + lewy drążek V
Sterowanie
20
Żonglerka (tylko stojąc)
Przycisk > (stuknij)
Sombrero do tyłu
Lewy drążek V (przytrzymaj)
Sombrero
Lewy drążek Z (przytrzymaj)/
lewy drążek X (przytrzymaj)
Dookoła świata
Prawy drążek obrót w prawo/obrót w lewo
Powietrzne Elastico
Prawy drążek X (pstryknij), Z (pstryknij)
Podbicie piłki w celu uderzenia z woleja
Lewy drążek C (przytrzymaj)
T. Dookoła świata
Prawy drążek obrót w lewo, C (pstryknij)
Uwaga: w grze EA SPORTS FIFA Football masz do swojej dyspozycji o wiele więcej
sztuczek, trików i zaawansowanych działań niż wymienione powyżej! Wyjdź na boisko i zacznij
eksperymentować, a potem wykorzystaj swoje nowe umiejętności!
Sterowanie
21
Obrona
Obrona
Sterowanie zawodnikiem
Lewy drążek
Zmiana zawodnika
Przycisk < (stuknij; zmiana
następuje po zwolnieniu przycisku)
Przełączenie na zawodnika
w wybranym kierunku
Prawy drążek
Sprint
Przycisk > (naciśnij i przytrzymaj)
Pressing
Przycisk S (naciśnij i przytrzymaj)
Pressing drugim obrońcą
Przycisk A (naciśnij i przytrzymaj)
Sterowanie
22
Wślizg
Przycisk F
Gra ciałem
Przycisk < (naciśnij i przytrzymaj)
Gra ciałem w ruchu
Przycisk < (naciśnij i przytrzymaj) +
przycisk > (naciśnij i przytrzymaj)
Walka ciałem
Przycisk < (naciśnij i przytrzymaj) +
przycisk S (naciśnij i przytrzymaj)
Sterowanie
23
Porada trenera: gra ciałem w ruchu i walka ciałem
Jeśli Twój przeciwnik jest dla Ciebie zbyt szybki, naciśnij i przytrzymaj przycisk <, po
czym naciśnij przycisk >, aby zmienić szybkość poruszania się obrońcy i ustawić go
w dobrym miejscu do podjęcia próby odbioru piłki. Jeśli nie chcesz, żeby przeciwnik wymusił
rzut wolny, naciśnij i przytrzymaj przycisk <, po czym naciśnij przycisk S, aby użyć walki
ciałem. Twój zawodnik będzie utrzymywać pozycję między przeciwnikiem a bramką, ale nie
będzie podejmować próby odbioru. Następnie, gdy tylko przeciwnik za daleko wypuści sobie
piłkę, puść przycisk <, aby Twój zawodnik postarał się ją przejąć.
Bramkarz
Wybiegnięcie z bramki
Przycisk D (naciśnij i przytrzymaj)
Poruszanie się/celowanie przy
wykopie lub wyrzucie
Lewy drążek
Wyrzut (trzymając piłkę)
Przycisk S (przytrzymaj, aby podać
do bardziej wysuniętego zawodnika)
Sterowanie
24
Wykop (trzymając piłkę)
Przycisk A/przycisk F
Upuszczenie piłki (trzymając piłkę)
Przycisk D
Stałe fragmenty gry
Rzut wolny bezpośredni
Celowanie
Lewy drążek
Strzał (przytrzymaj, aby
zwiększyć siłę uderzenia)
Przycisk A
Podanie górą (przytrzymaj, aby
zwiększyć siłę uderzenia)
Przycisk F
Nadanie piłce rotacji (przy ustalaniu siły)
Lewy drążek
Zmiana wykonawcy
Przycisk >
Wezwanie wykonującego
Przycisk <
Sterowanie
25
Strzał bezpośrednio z rzutu wolnego
Przycisk < + przycisk A
Podanie od wystawiającego
Przycisk < + przycisk S
Podskok muru (tylko w obronie)
Przycisk D
Przesunięcie muru (tylko w obronie)
Przycisk </przycisk >
Wybiegnięcie z muru (tylko w obronie)
Przycisk S
Sterowanie
26
Podpowiedź trenera: nadawanie wysokości i rotacji
Aby nadać strzałowi odpowiednią wysokość, dłużej nadawaj mu moc (ale uważaj, żeby nie
przesadzić) i rusz lewym drążkiem, żeby nadać piłce rotację boczną, pionową lub wsteczną.
Rotacja pionowa powoduje, że piłka szybko opada (np. po przejściu nad murem).
Aut bramkowy
Celowanie
Lewy drążek
Podanie górą (przytrzymaj, aby
zwiększyć siłę uderzenia)
Przycisk F
Podanie po ziemi
Przycisk S
Sterowanie
27
Wrzut z autu
Celowanie
Lewy drążek
Krótki wrzut (do najbliższego zawodnika)
Przycisk S
Ręczny krótki wrzut (w kierunku,
w którym patrzy zawodnik)
Przycisk D
Daleki wrzut z autu
Przycisk F
Zmiana adresata
Przycisk <
Sterowanie
28
Rzut rożny
Podanie górą (przytrzymaj, aby
zwiększyć siłę uderzenia)
Przycisk F
Nadawanie rotacji dośrodkowaniom
(podczas ustalania siły)
Lewy drążek
Niskie dośrodkowanie
Przycisk F (stuknij dwa razy)
Dośrodkowanie po ziemi
Przycisk F (stuknij trzy razy)
Poproś o krótki rzut rożny
Przycisk <
Sterowanie
29
Rzut karny
Celowanie
Lewy drążek (przytrzymaj, aby
wycelować dalej od środka bramki)
Mocny strzał
Przycisk A
Strzał finezyjny/plasowany
Przycisk < + przycisk A
Podcięcie piłki
Przycisk < + przycisk > + przycisk A
Robinsonada (tylko bramkarz)
Prawy drążek
Poruszanie wzdłuż linii bramkowej
(tylko bramkarz)
Lewy drążek
Sterowanie
30
Porada trenera: rzuty karne
Celowanie: domyślnie Twój zawodnik celuje w sam środek bramki. Od rozpoczęcia ustalania
siły strzału możesz wychylić lewy drążek, aby wycelować w dowolną część bramki. Im dłużej
przytrzymasz lewy drążek wychylony w dowolnym kierunku, tym dalej od środka bramki
uderzysz. Uważaj, żeby nie wychylać lewego drążka zbyt krótko, aby piłka nie poleciała zbyt
blisko środka bramki. Z kolei jeśli przytrzymasz lewy drążek wychylony zbyt długo, nie trafisz
w bramkę.
Obrona: wczesny wybór kierunku umożliwi bramkarzowi dolecenie do słupka. Trudniej będzie
Ci wtedy jednak obronić strzały posłane bliżej środka bramki.
Jeśli uważasz, że wykonawca raczej pójdzie w technikę niż siłę strzału, możesz spróbować
zareagować na sam strzał. W tym celu przytrzymaj prawy drążek wychylony w dowolnym
kierunku po kopnięciu piłki.
Sterowanie
31
Zostań gwiazdą: bramkarz
Atak bez piłki
Poproś lub zasugeruj podanie
Przycisk S
Zasugeruj podanie prostopadłe
Przycisk D
Zasugeruj dośrodkowanie
Przycisk F
Zasugeruj strzał
Przycisk A
Przełącz cel kamery
Przycisk SELECT
Sterowanie
32
Obrona w polu karnym
Robinsonada
Prawy/lewy drążek +
Przycisk S (naciśnij i przytrzymaj)
Automatyczne ustawienie się
Przycisk < (naciśnij i przytrzymaj)
Powolne poruszanie się twarzą do piłki
Lewy drążek + przycisk <
Wybiegnięcie z bramki/piąstkowanie
Przycisk D (naciśnij i przytrzymaj)
Rzucenie się pod nogi przeciwnika
Przycisk F
Obrona na wyczucie
Przycisk < + przycisk >
Pressing drugim obrońcą
Przycisk A (naciśnij i przytrzymaj)
Przełącz cel kamery
Przycisk SELECT
Sprint
Przycisk >
Sterowanie
33
Porada trenera: zostań bramkarzem
Eksperymentuj z różnymi opcjami wspomagania sterowania (pełne, częściowe lub brak), aby
znaleźć ustawienie najlepiej dostosowane do Twojego stylu gry i poziomu umiejętności.
Sterowanie dotykowe
Możesz też użyć ekranu dotykowego do oddawania strzałów, wykonywania rzutów wolnych,
wrzutów z autu, rzutów karnych i rzutów rożnych, a także podawania do kolegów z drużyny
i przełączania się między zawodnikami.
Strzelanie
Aby oddać szybki strzał na bramkę, dotknij bramkę na ekranie dotykowym. Im dłużej
przytrzymasz palec na ekranie, tym silniejszy będzie strzał.
Sterowanie
34
W tym celu możesz posłużyć się też tylnym panelem dotykowym. Cały panel stanowi odwzorowanie
bramki. Dotknij go w miejscu, w które chcesz uderzyć. Cel strzału jest zobrazowany za pomocą
kropki, której kolor odpowiada sile uderzenia. Po oddaniu strzału zobaczysz celownik pokazujący,
gdzie ostatecznie poleciała piłka.
Pamiętaj, że na celność strzału wpływają pressing obrońców, szybkość poruszania się zawodnika
oraz kierunek jego ruchu.
Uwaga: gdy używasz ekranu dotykowego do sterowania grą, biała ikona po środku górnej
części ekranu wskazuje, że Twoje palce dotykają tylnego panelu dotykowego. Panelu możesz
używać do celowania w okolicach pola karnego przeciwnika tylko wtedy, gdy Twoje palce nie
dotykają go.
Sterowanie
35
Rzuty wolne
Aby wykonać rzut wolny, ustaw kamerę w kierunku, w którym chcesz uderzyć, a następnie
pociągnij palcem po ekranie dotykowym. Gdy tylko dotkniesz ekran, Twój zawodnik zacznie
przygotowywać się do strzału. Kolorowy pasek będzie wskazywać rosnącą siłę uderzenia. Rodzaj
krzywej narysowanej palcem na ekranie dotykowym determinuje rotację, jaką zawodnik nada piłce.
Pamiętaj, że zawodnik prawonożny może silniej podkręcić piłkę w lewo, niż w prawo. Sytuacja
jest oczywiście odwrotna w przypadku zawodnika lewonożnego.
Aby wykonać rzut wolny za pomocą tylnego panelu dotykowego, dotknij go w miejscu, w które
chcesz uderzyć. Tylny panel dotykowy umożliwia wycelowanie bezpośrednio na bramkę. Jeśli
jednak przeciwnik ustawi mur, lepiej będzie skorzystać z ekranu dotykowego, aby posłać piłkę
obok muru.
Wrzuty z autu
Dotknij ekran w miejscu, w który chcesz wrzucić piłkę. Jeśli Twój zawodnik ma cechę „Long
Throw-in” (Długi wrzut z autu) lub „Giant Throw-in” (Mocarny wrzut z autu), może wrzucać piłkę
dalej niż inni piłkarze.
Sterowanie
36
Rzuty karne
Dzięki ekranowi dotykowemu możesz wykonywać perfekcyjne rzuty karne. Przy oddawaniu strzału
pilnuj wskaźnika opanowania (Composure Meter) — dotknij go, gdy będzie zielony. Wtedy piłkarz
będzie mieć najlepsze panowanie nad piłką. Następnie dotknij miejsce w bramce, w które chcesz
uderzyć. Im dłużej przytrzymasz palec na ekranie, tym mocniej uderzysz, co pokaże Ci wskaźnik
siły uderzenia.
Rzuty rożne
Przy wykonywaniu rzutu rożnego dotknij kolegę z drużyny, do którego chcesz posłać piłkę. Aby
wrzucić wysoką piłkę w pole karne, przytrzymaj palec na ekranie.
Podania
Dotknij zawodnika, aby do niego podać. Możesz też dotknąć wolne miejsce na boisku, aby podać
dokładnie tam. Aby posłać wysoką piłkę, przytrzymaj palec na ekranie. Jeśli przytrzymasz palec
przez dłuższy czas, kontrolowany przez Ciebie zawodnik wykopie piłkę daleko przed siebie.
Ustawienia gry
37
Zmiana zawodnika
Gdy bronisz się przed atakiem przeciwnika, czasem trzeba szybko przełączyć się na innego
obrońcę. W tym celu po prostu dotknij wybranego zawodnika.
Przed wybiegnięciem na murawę pamiętaj o założeniu konta EA/Origin, aby móc korzystać z funkcji
sieciowych gry EA SPORTS FIFA Football.
Profil EA SPORTS FIFA Football
Następnie możesz wybrać poziom umiejętności, preferowaną konfigurację sterowania oraz
ulubiony zespół.
Konto EA/Origin
Aby założyć konto EA/Origin, podaj swój adres e-mail i wybierz hasło do konta. Adres e-mail i hasło
będą służyć do uzyskiwania dostępu do funkcji sieciowych w grach EA, a także do specjalnych
zawartości udostępnianych w serwisie easports.com.
Rozgrywka
38
Ekran gry
Wynik
Zegar
Kontrolowany
zawodnik
Poziom
wytrzymałości/
kondycji
Radar
Rozgrywka
39
Zapisywanie i wczytywanie
Zanim wyjdziesz z trybu gry lub menu, w którym wprowadzone zostały zmiany, upewnij się, że
zostały one zapisane (niezapisane informacje zostaną utracone). Ekran wczytywania danych
można otworzyć z większości menu trybów gry w celu ręcznego wczytania zapisanych danych.
UWAGA: w grze EA SPORTS FIFA Football dostępna jest funkcja autozapisu.
Graj!
Wybierz opcję EXHIBITION MATCH (MECZ TOWARZYSKI), aby od razu rozpocząć mecz
z domyślnymi ustawieniami (możesz zmienić te ustawienia w menu w CUSTOMISE > SETTINGS
> GAME SETTINGS [DOSTOSUJ > USTAWIENIA > USTAWIENIA GRY), albo wybierz tryb BE
A PRO: GOALKEEPER (ZOSTAŃ GWIAZDĄ: BRAMKARZ) lub BE A PRO: PLAYER (ZOSTAŃ
GWIAZDĄ: ZAWODNIK), aby zagrać swoim wirtualnym piłkarzem.
Rozgrywka
40
Zostań gwiazdą: bramkarz
Zagraj jako bramkarz i poczuj presję związaną z graniem jako ostatnia linia obrony przed
napastnikami przeciwnika. Wołaj do pozostałych zawodników z Twojej drużyny, wydając im
polecenia, gdy piłka jest z dala od Twojej bramki, i trzymaj się blisko specjalnego wskaźnika, gdy
Twojej bramce zagraża przeciwnik.
Tryby gry
41
Tryb kariery
Każdy, nawet najbardziej utalentowany zawodnik musi kiedyś odwiesić korki na kołek. W trybie
kariery możesz rozwijać karierę piłkarską swojego zawodnika na trzech etapach: zawodnika,
grającego trenera i menedżera. Rozpocznij jako zwykły zawodnik i pnij się po kolejnych szczeblach
kariery. Sukcesy Twojego piłkarza w każdym trybie wpływają na jego wizerunek w oczach
piłkarskiego świata!
Kariera zawodnika
Graj jednym piłkarzem w meczach ligowych i pucharowych, a także w spotkaniach reprezentacji
narodowej. Możesz zagrać prawdziwym piłkarzem, stworzyć nowego, albo wprowadzić do tego
trybu swoją wirtualną gwiazdę. Każde zagranie w czasie meczu się liczy! Buduj swoją reputację
i przejdź całą drogę od żółtodzioba do prawdziwej legendy swojego klubu!
Tryby gry
42
Kariera grającego trenera
Grający trener może wpływać na grę zespołu zarówno na boisku, jak i poza nim. Musi znaleźć złoty
środek między grą na murawie a zarządzaniem zespołem. W tym trybie możesz grać stworzonym
zawodnikiem lub swoją wirtualną gwiazdą. Do najważniejszych zadań Twojego zawodnika należy
ustalanie składu, formacji, stylu gry i reżimu treningowego, ale też wspomaganie zespołu grą na
boisku w najważniejszych spotkaniach.
Kariera menedżera
Jako menedżer odpowiadasz za wybranie najlepszego możliwego składu na każdy mecz i dobranie
najlepszej taktyki do każdego przeciwnika. W tym trybie możesz grać stworzonym zawodnikiem lub
swoją wirtualną gwiazdą. Zyskujesz również kontrolę nad finansami zespołu — musisz radzić sobie
z budżetem i transferami (w tym negocjacjami i kontraktami zawodników). Wygrywaj prestiżowe
mecze pucharowe i zdobywaj tytuły mistrzowskie, aby budować swoją reputację i utrzymywać
zadowolenie władz klubu na wysokim poziomie.
Tryby gry
43
Porady dla menedżerów
• Przed przeprowadzeniem symulacji gry upewnij się, że masz właściwy skład! Każdy zawodnik
może odmienić losy meczu.
• Korzystaj z funkcji wyszukiwania, aby znaleźć najlepszego zawodnika do swojego zespołu.
Pamiętaj, że dobrzy piłkarze będą oczekiwać odpowiednio dobrej oferty.
• Dokładnie analizuj oceny zawodników przedstawiane przez Twojego asystenta. Jego uwagi
dotyczące talentu poszczególnych zawodników pozwolą Ci zorientować się, którzy juniorzy
zasługują na większą liczbę minut na boisku.
• Zwracaj baczną uwagę na swój poziom zawodnika i reputację menedżera. Odpowiadają one
za Twoją pozycję w klubie, a także potencjalne oferty pracy na koniec sezonu.
Tryby gry
44
Turnieje
Zarówno zawodnicy, jak i kibice piłkarscy najbardziej wyczekują ukoronowania swojej drużyny
jako zdobywcy trofeum w różnych rozgrywkach. W grze EA SPORTS FIFA Football jest do wyboru
ponad 50 turniejów. Aby zagrać w jednej z nich, wybierz najpierw kraj, następnie konkretne
rozgrywki, a na koniec drużynę (lub drużyny), którą chcesz kontrolować w drodze po najwyższe
laury.
Tryby gry
45
Tworzenie rozgrywek
Stwórz swój własny turniej! Możesz wybrać formę ligi, pucharu lub połączenia fazy grupowej
i pucharowej. Następnie ustalasz liczbę zespołów, które wezmą udział w turnieju, po czym
decydujesz, czy chcesz samodzielnie wybrać wszystkich uczestników, czy też dobór zespołów
wolisz pozostawić losowi. Po zakończeniu konfigurowania rozgrywek możesz je zapisać
i spróbować je wygrać.
Uwaga: aby mieć jeszcze większy wpływ na swój turniej, włącz zaawansowane ustawienia.
Spowoduje to przejście na ekran zaawansowanych ustawień po zakończeniu podstawowej
konfiguracji. Na tym ekranie możesz zmieniać zasady obowiązujące podczas turnieju oraz
parametry funkcji losowania uczestników.
PlayStation®Network
46
ABY UZYSKAĆ DOSTĘP DO FUNKCJI SIECIOWYCH, NALEŻY DOKONAĆ REJESTRACJI
W EA. ABY ZAREJESTROWAĆ SIĘ W SIECI, MUSISZ MIEĆ SKOŃCZONE 16 LAT.
REGULAMIN SERWISU EA ORAZ ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH MOŻNA
ZNALEŹĆ NA STRONIE www.ea.com/pl. EA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZAPRZESTANIA
UDOSTĘPNIANIA FUNKCJI SIECIOWYCH DO NINIEJSZEJ GRY Z 30-DNIOWYM
WYPOWIEDZENIEM OPUBLIKOWANYM NA STRONIE www.ea.com/2/service-updates.
EA MOŻE OFEROWAĆ OKREŚLONE MATERIAŁY DODATKOWE I (LUB) AKTUALIZACJE
BEZ DODATKOWEJ OPŁATY, JEŚLI I KIEDY BĘDĄ DOSTĘPNE.
Uwaga: aby móc grać w sieci, musisz przeczytać i zaakceptować „Zasady ochrony danych
osobowych EA” oraz „Regulamin EA”. Gra wyświetli te dokumenty i poprosi Cię o ich akceptację przy
pierwszym uruchomieniu gry. Nie musisz oczywiście akceptować postanowień tych dokumentów,
ale brak akceptacji uniemożliwi Ci korzystanie z funkcji sieciowych gry EA SPORTS FIFA Football.
Ligi znajomych
Utwórz ligę, w której zagrasz Ty i do 31 innych graczy. Zagraj na ustalonych przez siebie zasadach
z graczami z całego świata.
Wirtualna gwiazda
47
Wyjdź na boisko jako nowy zawodnik w trybie gry EA SPORTS FIFA Football — Wirtualna gwiazda.
Zacznij od zera — rozpocznij zawodową karierę i zasłuż na prestiż i uznanie! Ustal, jakie Twój
wirtualny zawodnik będzie miał umiejętności, i wyjdź na boisko, żeby zostać gwiazdą piłki nożnej!
Możesz używać swojego zawodnika we wszystkich trybach gry bez sieci, w tym w trybie kariery
i w szybkich meczach. Wykorzystaj dobrze swojego wirtualnego zawodnika, a zdobędziesz wiele
nagród, poprawisz jego statystyki i zostaniesz prawdziwą supergwiazdą.
Konfiguracja
48
Opcje areny
Chcesz poćwiczyć grę Robertem Lewandowskim przeciwko Szczęsnemu? Przejdź na Arenę,
wybierz zawodnika, bramkarza i stadion, i wybiegnij na murawę.
Zarządzanie drużyną
49
Własne taktyki
Aby zmienić zachowanie zespołu w ataku i w obronie, wybierz na ekranie zarządzania drużyną
opcję CUSTOM TACTICS (WŁASNE TAKTYKI). Sprawdź domyślną taktykę zespołu i naciśnij
przycisk S, aby zobaczyć inne skonfigurowane taktyki (gra z kontry, wysokie krycie, utrzymanie
posiadania piłki czy gra długimi piłkami) i swoje własne modyfikowane taktyki (patrz niżej). Aby
ustawić jedną z tych taktyk jako domyślną dla aktualnie wybranego zespołu, wybierz ją i naciśnij
przycisk S.
Aby utworzyć nową taktykę, wybierz jedną z istniejących na wzór i zmodyfikuj poszczególne jej
elementy za pomocą suwaków. Następnie naciśnij przycisk A lub F, aby zapisać swoją nową
taktykę w wybranym miejscu, po czym naciśnij przycisk S, aby potwierdzić.
Szybkie polecenia taktyczne
Aby skorzystać ze swoich taktyk w meczu, musisz przypisać je do przycisków kierunku. Aby tego
dokonać, wybierz opcję SZYBKIE POLECENIA TAKTYCZNE na ekranie zarządzania drużyną,
naciśnij odpowiedni kierunek i naciśnij przycisk S. Następnie wybierz nową taktykę i ponownie
naciśnij przycisk S, aby przypisać ją do wybranego kierunku.
Zarządzanie drużyną
50
Uwaga: możesz udostępniać swoje taktyki znajomym – a nawet całej społeczności użytkowników
gry FIFA. W tym celu otwórz Player Hub, naciśnij przycisk <, przewiń ekran do sekcji Shared
Tactics (udostępniane taktyki) i wykonuj wyświetlane instrukcje.
Uwaga: jeśli domyślna konfiguracja kontrolera wykorzystuje przyciski kierunku do poruszania
zawodnikiem, do wyboru szybkich poleceń taktycznych musisz używać lewego drążka.
Formacje
Wyciągnij tablicę do szkicowania założeń taktycznych i zmodyfikuj ustawienie zespołu i role
przypisane poszczególnym zawodnikom. W tym celu wybierz opcję USTAWIENIA na ekranie
zarządzania drużyną dowolnego klubu.
Najpierw wybierz ustawienie i naciśnij przycisk F, aby rozpocząć jego edycję. Następnie wybierz
zawodnika i naciśnij przycisk S. Na koniec zdecyduj, który z aspektów jego gry chcesz zmienić
(nominalną pozycję, pracowitość, ustawianie się) i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi
na ekranie.
Uwaga: aby zmieniać nastawienie zespołu w trakcie meczu, użyj przycisków kierunku. Naciśnij przycisk
Z, aby zespół zaczął grać bardziej defensywnie, albo przycisk X, aby zachęcić zawodników do ataku.
Arena treningowa
51
W grze EA SPORTS FIFA Football możesz przed rozpoczęciem właściwej gry poprawić swoje
umiejętności na boisku treningowym. Na arenie możesz dopracować uderzanie na bramkę, grę
bramkarzem czy wykonywanie stałych fragmentów gry.
Domyślnym ustawieniem boiska treningowego jest gra 1 na 1. Możesz więc szlifować drybling
lub umiejętności strzeleckie, kiedy tylko masz na to ochotę. Możesz tu także ćwiczyć zwody
i sztuczki, opracować najlepszy sposób poruszania się, jak również zidentyfikować swoje słabe
strony. Jest to też świetne miejsce na przećwiczenie sterowania zawodnikami za pomocą ekranu
dotykowego.
W dodatku to Ty decydujesz, ilu napastników i obrońców jest na boisku podczas takiego treningu.
Opcja SET PIECES (STAŁE FRAGMENTY GRY) służy do ćwiczenia rzutów wolnych, karnych
i rożnych oraz wrzutów z autu. Aby przećwiczyć swoje umiejętności bez presji wyniku w prawdziwym
meczu, wybierz opcję PRACTICE MATCH (MECZ TRENINGOWY). W takim meczu nie ma wyniku
ani upływu czasu gry. Możesz więc grać tak długo, jak tylko zechcesz.
Uwaga: aby wyświetlić menu areny treningowej, przebywając na niej, naciśnij przycisk SELECT.
For Help & Support please visit: eu.playstation.com or refer to the telephone list below.
Australia
Belgique / België / Belgien
България
1300 365 911
France
011 516 406
Ireland
Calls charged at local rate
Tarif appel local / Lokale kosten
[email protected]
Česká republika
0225341407
Danmark
90 13 70 13
[email protected] Man–fredag 18–21; Lør–søndag 18–21
Deutschland
Eesti
España
Ελλάδα
654 3484
902 102 102
Tarifa nacional
0820 31 32 33
prix d’un appel local – ouvert du lundi au samedi
Ísland
Italia
0818 365065
All calls charged at national rate
591- 5100
199 116 266
Lun / Ven 8:00 – 18:30 e Sab 8:00 – 13:00: 11,88 centesimi di euro
+ IVA al minuto Festivi: 4,75 centesimi di euro + IVA al minuto
Telefoni cellulari secondo il piano tariffario prescelto
01805 766 977 Κύπρος / Kıbrıs
0,14 Euro/Minute
52
Latvija
Liechtenstein
Lietuva
801 11 92000 Luxembourg/Luxemburg
22352282
670 46049
(0049) 1805-766-977
373 38655
0820 313 233
Malta
234 36 000
Local rate
Nederland
New Zealand
0495 574 817
Interlokale kosten
8 800 20053
7667
Россия
România
[email protected]
Slovenija
151 03130
09 415 2447 Slovensko
232 112 209
National rate
0900 97669 Suisse / Schweiz / Svizzera
Tarif appel national / Nationaler Tarif / Tariffa Nazionale
Call cost $1.50 (+ GST) per minute
Norge
820 68 322
Suomi
0.55 NOK i startavgift og deretter 0.39 NOK pr. Minutt
Österreich
Polska
0801 230 000
Portugal
707 23 23 10
Serviço de Atendimento ao Consumidor / Serviço Técnico
0600 411 911
0.79 Euro/min + pvm [email protected]
maanantai – perjantai 12–18
0820 44 45 40
0,116 Euro / Minute
0848 84 00 85
Sverige
900-20 33 075
[email protected] Mån–Fre 15–21, Lör–söndag 12–15
UK
0844 736 0595
National rate
If your local telephone number is not shown, please visit eu.playstation.com for contact details.

Podobne dokumenty