Biuletyn: 5 i 12 Luty 2017 - St. Casimir`s Parish in Vancouver

Transkrypt

Biuletyn: 5 i 12 Luty 2017 - St. Casimir`s Parish in Vancouver
BIULETYN PARAFIALNY / PARISH BULLETIN
No. 3/2017
PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA – 5 LUTY / FIFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME - FEBRUARY 5th
SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA – 12 LUTY / SIXTH SUNDAY IN ORDINARY TIME - FEBRUARY 12th
Fragmenty z Orędzia Papieża Franciszka na XXV Światowy Dzień Chorego 2017 r. „ Już teraz, stając duchowo w Grocie
Massabielskiej przed wizerunkiem Niepokalanej Dziewicy, w której Wszechmocny dokonał wielkich rzeczy dla odkupienia
ludzkości, pragnę wyrazić moją bliskość względem was wszystkich, bracia i siostry, którzy przeżywacie doświadczenie
cierpienia oraz względem waszych rodzin. Pragnę też wyrazić moje uznanie dla tych wszystkich, którzy w różnych funkcjach i
we wszystkich placówkach służby zdrowia na całym świecie kompetentnie, odpowiedzialnie i z poświęceniem działają, by wam
ulżyć, uleczyć was i zapewnić wam codzienne dobre samopoczucie. Chciałbym was wszystkich chorych, cierpiących, lekarzy,
pielęgniarki, członków rodzin, wolontariuszy zachęcić do kontemplowania w Maryi, Uzdrowieniu Chorych, tej, która zapewnia
czułość Boga wobec każdego człowieka i wzór powierzenia się Jego woli, a także do znajdowania zawsze w wierze karmiącej
się Słowem Bożym i sakramentami mocy, by miłować Boga i braci, również w doświadczeniu choroby. Z okazji XXV Światowego
Dnia Chorego ponawiam moją modlitewną solidarność i poparcie dla lekarzy, pielęgniarek, wolontariuszy i wszystkich
mężczyzn i kobiet konsekrowanych zaangażowanych w posługę chorym i cierpiącym; dla instytucji kościelnych i świeckich, a
także dla rodzin, które z miłością opiekują się swoimi chorymi krewnymi. Wszystkim życzę, aby byli zawsze radosnymi znakami
obecności i miłości Boga, naśladując wspaniałe świadectwo tak wielu przyjaciół i przyjaciółek Boga, wśród których wspomnę
św. Jana Bożego i św. Kamila de Lellis, patronów szpitali i pracowników służby zdrowia, a także świętą Matkę Teresę z Kalkuty,
misjonarkę czułości Boga. Bracia i siostry, wszyscy chorzy, pracownicy służby zdrowia i wolontariusze, razem wznieśmy naszą
modlitwę do Maryi, aby Jej macierzyńskie wstawiennictwo wspierało i towarzyszyło naszej wierze i wyjednało nam u
Chrystusa, Jej Syna, nadzieję na drodze uzdrowienia i zdrowia, poczucie braterstwa i odpowiedzialności, zaangażowania na
rzecz integralnego rozwoju człowieka oraz radość wdzięczności, za każdym razem, kiedy zaskakuje nas Swoją wiernością i
miłosierdziem. Zapewniam was wszystkich o mojej stałej pamięci w modlitwie i z serca udzielam wam Apostolskiego
Błogosławieństwa.” Papież Franciszek
PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA – 5 LUTY
FIFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME – FEBRUARY 5th
Poniedziałek / Monday – 13 luty / February
8:00 (Eng.) For Parishioners
8:30 (Eng.)  Marcin Golonka - family
10:00  O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski
dla Julii i Weroniki - mama
12:00  Helenę, Marię i Mariannę - Ewa
Wtorek / Tuesday – 14 luty / February
8:00 (Eng.) For God’s blessing on Ania, Marcin,
Daniel and Julia
Poniedziałek / Monday – 6 luty / February
8:00 (Eng.) For Parishioners
Wtorek / Tuesday – 7 luty / February
8:00 (Eng.)  Boguslaw Jagiello
Środa / Wednesday – 8 luty/ February
8:00 (Eng.) For successful exams for Adam and God’s
blessing on Ewa as she begins new job - parents
Czwartek / Thursday – 9 luty / February
8:00 (eng) For God’s blessing for Bella Fernandez
on her birthday
Piątek / Friday – 10 luty / February
19:00  Janinę i Bolesława Grzybowicz - rodzina
Holówka
Sobota / Saturday – 11 luty/ February
8:45 (Eng.) For all the sick from our parish
17:30  Wiktorię i Józefa Mniszak - synowie z
rodzinami
SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA – 12 LUTY
SIXTH SUNDAY IN ORDINARY TIME – FEBRUARY
12th
8:30 (Eng.) For God’s blessing for Manuel Cortes on
his birthday - sister
10:00  Józefa i Rozalię Twaróg - Władysław Twaróg
12:00 Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo i potrzebne łaski dla mamy
Zofii Kubot z okazji 80 rocznicy urodzin - dzieci
Środa / Wednesday –15 luty / February
8:00 (Eng.)  Bogusław Jagiello
18:30 – Nabożeństwo do M.B.N.P
19:00 - O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla
Krystyny Danielewicz z okazji 80 rocznicy
urodzin - intencja własna
- Dziękczynna z prośbą o dalszą opiekę
z okazji urodzin dla Anny i Zbigniewa – Anna
Tarko
- O Boże błogosławienstwo dla Joe i Liz
Narodowski z okazji 41 rocznicy ślubu
- O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marcina
- O Miłosierdzie Boże dla Jarosława Aleksandra –
rodzice
 Maii Hanny - rodzice
 Józefa Urbanowskiego - szwagierka Krystyna
Laskowska
 Leokadię - córka Kasia z rodziną
 Brata Jana - Grzegorza i Marianna
 Józefa Urbanowskiego- Joanna Stabrawa
Czwartek / Thursday – 16 luty / February
8:00 For God’s blessing on Magda, Piotr and Kacper
Piątek / Friday – 17 luty / February
19:00 Za członków Apostolstwa Dobrej Śmierci oraz za
osoby pełniące posługę przy chorych, aby nikt nie
został bez pomocy oraz o nowe powołania - ADŚ
Sobota / Saturday – 18 luty / February
8:45 (Eng.)  Frances Dragan
17:30  Jadwigę Runcewicz (13rocz. śmierci) - rodzina
SIÓDMA NIEDZIELA ZWYKŁA – 19 LUTY
SEVENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME –
FEBRUARY 19th
8:30 (Eng.)  Giuseppe & Rosa Adornato – daughter
Gilda Calla
10:00 O Boże blogosławieństwo dla Polskiego
Towarzystwa Zgoda i wszystkich członków
z okazji rocznicy założenia
12:00  Henryka Soczyńskiego ( w rocz. śmierci )
- syn Andrzej z rodziną
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Maryjo, nasza Matko, która w Chrystusie
przygarniasz każdego z nas jako dziecko,
podtrzymuj ufne oczekiwanie naszych serc,
spiesz nam z pomocą w naszych chorobach i
cierpieniach, Prowadź nas do Chrystusa,
Twojego Syna a naszego Brata, i pomóż nam
powierzyć się Ojcu, który dokonuje wielkich
rzeczy.
POCHÓWEK CZY KREMACJA - 18 marca 2016 roku
Ojciec Święty Franciszek zatwierdził Instrukcję „Ad
resurgendum cum Christo” – „Aby zmartwychwstać z
Chrystusem” dotyczącą pochówku ciał zmarłych oraz
przechowywania prochów w przypadku kremacji.
Instrukcja potwierdza, że Kościół wprawdzie zaleca
zachowanie zwyczaju grzebania ciał, ale nie zabrania
kremacji, o ile tylko nie została wybrana celem
zaprzeczenia wierze chrześcijańskiej. Zezwolenia na
spalanie ciał zmarłych dykasteria ta udzieliła już pod tym
warunkiem 5 lipca 1963 r. „Kościół nadal preferuje
pochówek ciał, jako że w ten sposób okazuje się większy
szacunek zmarłym; kremacja jednak nie jest zakazana,
«chyba że została wybrana z powodów sprzecznych z
nauką chrześcijańską»”. Również w razie kremacji
„prochy zmarłego muszą być przechowywane z zasady w
miejscu świętym, czyli na cmentarzu”. Sprzyja to
modlitwie za zmarłych i pamięci o nich. „Przechowywanie
prochów w miejscu zamieszkania nie jest dozwolone” i
jedynie wyjątkowo miejscowy biskup może na to
zezwolić. Natomiast, „aby uniknąć wszelkiego rodzaju
dwuznaczności
o
charakterze
panteistycznym,
naturalistycznym czy nihilistycznym”, bezwzględnie „nie
należy zezwalać na rozrzucanie prochów w powietrzu, na
ziemi lub w wodzie albo w inny sposób, ani też na
przerabianie kremowanych prochów na pamiątki, biżuterię
czy inne przedmioty”. Gdyby zmarły „żądał kremacji i
rozrzucenia własnych prochów w naturze z powodów
sprzecznych z wiarą chrześcijańską, należy, zgodnie z
prawem, odmówić” mu katolickiego pogrzebu – stwierdza
Kongregacja Nauki Wiary w opublikowanej instrukcji. Nie
wolno również dzielić prochów, np. część pochować w
Kanadzie a część w Polsce.
POKWITOWANIA DO INCOME TAX - za rok 2016
będzie można odebrać w sali pod kościołem 12 i 19 lutego
po Mszach Św. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom.
KAWIARENKA PARAFIALNA – w niedzielę 12
lutego Rycerze Kolumba, 19 lutego Radio Maryja.
Zapraszamy i życzymy smacznego!
DRUGA SKŁADKA - 5 marca na St. Joseph’s Society chorych i emerytowanych księży. Dziękujemy za
wsparcie.
PARISH ANNOUNCEMENTS
REFLECTION - “Let your light shine before human
beings.” We know that St. Paul was knowledgeable, in fact
he was an expert in the law, a Pharisee, the son of a
Pharisee. (Acts 23:6) Yet, we hear in today’s second
reading that he preached, not with lofty words and wisdom,
he kept his proclaiming simple – “Christ, and him
crucified”. This simple proclaiming is good news for us as
we strive to share the gift of faith that we have received
with those who don’t know Christ. We can let our light
shine through simple words and deeds, praise God! Being
a light to others begins with acknowledging God as the
very source of our lives, our words, our understanding and
skills. This humble disposition creates room in our hearts,
and minds, for our words and actions to be entirely inspired
by the Holy Spirit, and in this way, we are good stewards
of the mysteries of God.
MASS OF ANOINTING IN HONOUR OF THE
WORLD DAY OF THE SICK. Archbishop Miller, CSB,
will celebrate a special Mass in honour of the World Day
of the Sick. Sacrament of Anointing will be administered
after the Homily. All the sick and their caregivers are
invited to attend. Join us on Feb 10, from 10:30-1:30 p.m.
at Our Lady of Sorrows Parish, Vancouver.
WORLDWIDE
MARRIAGE
ENCOUNTER
WEEKEND - is a weekend getaway that helps married
couples rediscover themselves as individuals and as a
couple. Join us Feb. 24-26 at Little Flowery Monastery at
Carmel Hill, Deroche. Cost is $60 per couple, with optional
donation. To register, please contact Steve and Mary
Bohnen at 604-876-7298 or For more info., please visit
www.wwme.org
INCOME TAX RECEIPTS - To everyone who
supported St. Casimir’s Parish with your financial
contributions in 2016, a huge THANK YOU! Income tax
receipts for 2016 are now ready and can be picked up after
all Masses on Feb. 12th and Feb. 19th.
SECOND COLLECTION - March 5 for St. Joseph’s
Society.
SUNDAY COLLECTIONS –
22 I - $3,464.00
29 I - $2,840.00
Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy wspierają naszą Parafię.
Thanks to our regular contributors who help support our
parish.