Prace remontowe w Lesie Bielańskim

Transkrypt

Prace remontowe w Lesie Bielańskim
Prace remontowe w Lesie Bielańskim
2016-06-10
W związku z sygnałami świadczącymi o społecznym zainteresowaniu pracami, jakie 6 czerwca 2016 r.
rozpoczęły się na terenie rezerwatu przyrody Las Bielański uprzejmie informujemy, że działania te związane są
z koniecznością remontu kolektora ogólnospławnego.
Inwestycja ta realizowana jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, a jej rozpoczęcie
poprzedzone zostało uzyskaniem decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zezwalającej na
odstępstwo od zakazów obowiązujących na terenie rezerwatu przyrody Las Bielański. Zaplanowane prace
zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem techniki bezwykopowej. Zaproponowany przez inwestora zakres
oraz lokalizacja planowanych prac gwarantuje brak znaczącego negatywnego wpływu na środowisko
przyrodnicze rezerwatu.
Konieczność remontu kolektora wynika z jego bardzo złego stanu technicznego. Dalsza eksploatacja kolektora,
budowanego w latach 1884-1887, w obecnym stanie stwarza ryzyko przedostania się zanieczyszczeń do
środowiska. Stąd działania prowadzące do wyeliminowania ryzyka awarii są istotne z punktu widzenia ochrony
walorów rezerwatu przyrody.

Podobne dokumenty