Sprawa KM 662/1220130123173617

Transkrypt

Sprawa KM 662/1220130123173617
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu Zbigniew Głowacki
ul.Ratajczaka 26/3, 61-815 Poznań, tel. 61 855 16 30, fax. 61 852 84 39 - PKO BP SA I O/Pń 18 1020 4027 0000 1002 0290 3607
sekretariat pn - pt 7:30-15:30 (przerwa 12:00-12:30), dyżur komornika w poniedziałki: 10:00-12:00 lub 14:00-16:00
www.komornikpoznan.com - [email protected]
Sygn.akt KM 662/12, KM 2340/12, KM 2341/12, KM 2342/12,
KM 2343/12, KM 2344/12, KM 2345/12
Poznań, 16.01.2013r.
(w koresp. podać sygn.)
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu Zbigniew Głowacki
na podstawie art. 875 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:
22.02.2013r. o godz. 09:30
pod adresem: Poznań, ul. Sieroca 5/6 lok 9
odbędzie się druga licytacja następujących ruchomości:
L.p.
Nr
prot.
Opis licytowanej
ruchomości
Ilość
Wartość szacunkowa w zł.
jednostkowa
łączna
1
1/1
Laptop SIEMENS nr YSLQO15696,
system Windows XP
1
500,00
500,00
2
1/2
Drukarka HP F 380, atramentowa
1
100,00
100,00
3
1/3
Monitor SAMSUNG 17" LCD
1
200,00
200,00
4
1/4
1
200,00
200,00
5
1/5
1
200,00
200,00
6
1/6
Monitor HYUNDAI 17" LCD
Drukarka HP PhotoSmart C5180,
atramentowa
Zestaw kina domowego PANASONIC +
5 głośników, subwoofer - kmpl
1
200,00
200,00
Cena wywołania każdej ruchomości stanowi 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.
Ruchomości wystawione będą w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej.
Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez dodatkowych obwieszczeń i podania przyczyny odwołania.

Podobne dokumenty