Jak przyjąć, a jak odrzucić spadek? Odpowiedzialność za długi

Transkrypt

Jak przyjąć, a jak odrzucić spadek? Odpowiedzialność za długi
Gabrysz i Doradcy
Kancelaria Partnerska
http://www.gabryszidoradcy.pl
Jak przyjąć, a jak odrzucić spadek? Odpowiedzialność za
długi spadkowe.
Spadek to nie tylko potencjalne korzyści materialne, ale także zobowiązania. Otrzymanie domu i
samochodu, połączone z kilkoma niespłaconymi przez spadkodawcę kredytami może być tak
dotkliwe dla spadkobiercy, że stanie się przyczyną jego katastrofy finansowej. Prawo spadkowe
przewiduje w tym zakresie rozwiązania, które są warte poznania - ich znajomość może uchronić
przed niechcianymi zobowiązaniami odziedziczonymi po zmarłym, zarówno na mocy ustawy jak
i testamentu.
Prawa i obowiązki przechodzą automatycznie na spadkobiercę w chwili śmierci spadkodawcy.
Jednak nabycie nie ma charakteru definitywnego, i zależy od decyzji osoby dziedziczącej.
Prawo przewiduje w tym zakresie trzy możliwości dla spadkobiercy:
1) może przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste)
2) może przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem
inwentarza)
3) może spadek odrzucić.
Przy wyborze opcji drugiej i trzeciej konieczne jest złożenie stosownego oświadczenia w
terminie 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojego
powołania.
1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobne dokumenty