pobierz program - 50 Zjazd Ptchem

Komentarze

Transkrypt

pobierz program - 50 Zjazd Ptchem
50 JUBILEUSZOWY
ZJAZD
POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO
&
STOWARZYSZENIA INśYNIERÓW I TECHNIKÓW
PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO
&
11TH EuCheMS – DCE
INTERNATIONAL CONFERENCE ON CHEMISTRY
AND THE ENVIRONMENT
9 - 12 September 2007
Toruń, Poland
Final Programme
1
Editors:
Bogusław Buszewski
Monika Michel
2
Organizatorzy
Organizers
Polskie Towarzystwo Chemiczne
Polish Chemical Society
Stowarzyszenie InŜynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Polish Association of Chemical Engineers
Europejskie Stowarzyszenie Nauk Chemicznych i Molekularnych
European Association for Chemical and Molecular Sciences
Division of Chemistry and the Environment
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii
Nicolaus Copernicus University
Prezydent m. Torunia
Majority of Toruń City
Komitet Honorowy
Honorary Committee
Prof. Dr. Giovanni Natile
- President of EuCheMS
Prof. Dr. Michał Kleiber
- President of Polish Academy of Science
Prof. Dr. Michał Sewerynski - Ministry of Science and Higher Education
Piotr Grzegorz Woźniak
- Ministry of Economy
Marek Haliniak
- Chief Inspector of Environmental Protection
Prof. Dr. Janusz Lipkowski
- President of the Chem. Board PAS
Prof. Dr. Paweł Kafarski
- President of Polish Chemical Society
Prof. Dr. Jacek Kijeński
- President of Polish Assoc. of Chemical Engineers
Piotr Całbecki
- the Marshall of the Kujawsko-Pom. Voivodeship
Zbigniew Hoffmann
- the Voivode Kujawsko-Pomorski
Michał Zaleski
- Major of Torun City
Prof. Dr. Andrzej Jamiołkowski - Rector Magnificus of the Nicolaus Copernicus University
Miedzynarodowy Komitet Naukowy
International Scientific Committee
P. Anastas, Washington, USA
P. Bałczewski, Łodz, PL
A. Bergman, Stockholm, SE
B. Buszewski, Toruń, PL
S. Facchetti, Mediolan, I
F. Frimmel, Karlsruhe, D
Ph. Garrigues, Bordeaux, F
W. Giger, Zurich, CH
S. Herve, Jyväskylä, FIN
J. V. Holder, Lancaster, UK
A. Hulanicki, Warszawa, PL
M. Jarosz, Warszawa, PL
A. Jensen, Broendby, DK
G. Lammel, Hamburg, D
S. Lis, Poznań, PL
J. Łukaszewicz, Torun, PL
G. Mlostoń, Łodz, PL
M. Mojski, Warszawa, PL
L. Morselli, Bolonia, I
J. Namieśnik, Gdańsk, PL
L. Pawłowski, Lublin, PL
A. Redey, Veszprém, H
M. Salkauskas, Wilno, LT
J. Siepak, Poznań, PL
P. Siskos, Ateny, GR
E. Szłyk, Toruń, PL
T. Tenno, Tartu, EST
M. T. Vasconcelos, Porto, PT
W. Wacławek, Opole, PL
A.L. Young, Cheyenne, USA
P. Wieczorek, Opole, PL
M. Zaidlewicz, Toruń, PL
U. Zoller, Haifa, IL
3
Osoby Odpowiedzialne za Sekcjie, Lokalny Komitet Naukowy
Persons Responsible for Sections, Local Scientific Committee
Sekcja
Section
Osoby
Persons
S1
Chemia organiczna i supramolekularna
Organic and supramolecular chemistry
Prof. Dr. M. Zaidlewicz
Dr. M. Wełniak
S2
Chemia koordynacyjna i bionieorganiczna
Coordination and bioinorganic chemistry
Prof. Dr. E. Szlyk / Dr. I. Łakomska
Prof. Dr. P. Kita / Dr. E. Kita
S3
Chemia polimerów, biopolimerów i recyklingu
Polymer and biopolymer chemistry, recycling
Prof. Dr. H. Kaczmarek
Dr. A. Sionkowska
Dr. W. Czerwiński, Prof. UMK
S4
Chemia fizyczna, teoretyczna i radiochemia
Physical and theoretical chemistry, radiochemistry
Prof. Dr. R. Wódzki
Dr. J. Ceynowa, Prof. UMK
Dr. M. Polasik, Prof. UMK
Dr. S. Koter, Dr. P. Jankowski
Prof. Dr. A. Chostenko
S5
Adsorpcja i kataliza
Adsorption and catalysis
Prof. Dr. G. Rychlicki
Dr. St. Biniak, Prof. UMK
Dr. A. Terzyk
S6
Chemia strukturalna i modelowanie molekularne
Structural chemistry and molecular modeling
Dr. A. Wojtczak
Mrs. A Kozakiewicz
S7
Prof. Dr. B. Buszewski
Chemia analityczna i środowiska ICCE&DCE`2007
Prof. Dr. Ph. Garrigues
th
Analytical and environmental chemistry 11 ICCE&DCE`2007
Dr. M. Michel
S8
Chemia materiałów i nanomateriałów
Material and nanomaterial chemistry
Dr. J. Łukaszewicz
Prof. Dr. E. Szłyk
S9
Technologia i inŜynieria chemiczna. Sesja SITPChem
Chemical technology and engineering. SITPChem Session
Prof. Dr. P. Kafarski
MSc. Eng. S. Oborski
S10
Dydaktyka chemii
Chemical education
Dr. A. Kazubski
S11
Forum Młodych - włączone do poszczególnych Sekcji
Young Scientists session - included in Sections
Dr. W. Ferenc, Prof. UMCS
Dr. J. Ostrowska-Czubenko
Komitet Organizacyjny
Organizing Committee
B. Buszewski (przewodniczący, chairman), E. Szłyk (wiceprzewodniczący, vice-chairman),
S. Oborski (wiceprzewodniczący, vice-chairman, SITPChem), R.M. Gadzala-Kopciuch (skarbnik, treasurer),
A. Dzielendziak (skarbnik, treasurer, PTChem), M. Michel (sekretarz, secretary), Sz. Bocian,
M. Buszewska, A. Chmarzyński (transport, transportation), T. Czubachowski,
L. Dobrocholski, W. Gołębiewski (pomoc techniczna, technical service), A. Jastrzębska, E. Kłodzińska (hotele,
hotels), P. Kosobucki (wystawa, exhibition), T. Kowalkowski (multimedia), J. Kowalska, M. Kurzawa,
M. Ligor, T. Ligor, I. Łakomska, A. Olejniczak (sesja posterowa, poster sessions), P. PrzyŜycki (sesja
posterowa, poster sessions), A. Reczuch, S. Studzińska (imprezy towarzyszące, social events), M. Szumski
(warsztaty naukowe, workshops), M. Sprinskyy, A. Ulanowska, B. Wasiniak,
W. śebrowski (sesja posterowa, poster sessions)
http://www.chem.uni.torun.pl
http://www.50zjazd.ptchem.pl
e-mail: [email protected]
4
Spis treści
Table of Contents
Strona
Page
Organizatorzy i Komitety
Organizers and Committees
3
Sponsorzy, Organizacje dofinansowujące, Wystawcy, Patronat Medialny
Sponsors, Supporting organizations, Exhibitors, Press Patronage
6
Ramowy Program Zjazdu & Konferencji
Preliminary Scientific Programme
11
Wykłady Plenarne
Plenary Lectures
14
Szczegółowy Plan Programów Sekcji
Detailed Sections Programmes
17
S1
Chemia organiczna i supramolekularna
Organic and supramolecular chemistry
17
S2
Chemia koordynacyjna i bionieorganiczna
Coordination and bioinorganic chemistry
33
S3
Chemia polimerów, biopolimerów i recyklingu
Polymer and biopolymer chemistry, recycling
41
S4
Chemia fizyczna, teoretyczna i radiochemia
Physical and theoretical chemistry, radiochemistry
47
S5
Adsorpcja i kataliza
Adsorption and catalysis
57
S6
Chemia strukturalna i modelowanie molekularne
Structural chemistry and molecular modeling
64
S7
Chemia analityczna i środowiska ICCE&DCE`2007
Analytical and environmental chemistry 11th ICCE&DCE`2007
70
S7.1
Bioakumulacja i monitoring substancji organicznych
Bioaccumulation and monitoring of organic pollutants
76
S7.2
Chemometria i modelowanie
Modeling and chemometrics
81
S7.3
Edukacja w chemii środowiska
Environmental chemistry education
88
S7.4
Zielona chemia
Technologies in the environment in the context of green chemistry
83
S7.5
Chemia wody – zanieczyszczenia i analiza
Water chemistry - pollutants and analysis
88
S7.6
Zanieczyszczenia powietrza i ich analiza
Atmospheric chemistry, air pollutants and analysis
93
S7.7
Zanieczyszczenia gleby, gospodarka stałymi odpadami
Soil pollutants, solid waste management
84
S7.8
Chemia w sztuce i konserwacji zabytków
Chemistry in cultural heritage protection
95
S7.9
Ekotoksykologia, toksykologia i ksenobiotyki
Ecotoxicology, toxicology and xenobiotics
95
S7.10
Międzynarodowa polityka chemiczna - skutki wojny i terroryzmu
International chemical policy and the consequences of war and terrorism
102
S8
Chemia materiałów i nanomateriałów
Material and nanomaterial chemistry
102
S9
Technologia i inŜynieria chemiczna. Sesja SITPChem
Chemical technology and engineering. SITPChem Session
106
S10
Dydaktyka chemii
Chemical education
110
FM
Forum Młodych - włączone do poszczególnych Sekcji
Young Scientists session - included in Sections
FM
Informacje Praktyczne
115
Practical Info
129
5
Sponsor Irydowy
Iridium Sponsorship
MINISTERSTWO
NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO
Złoty sponsor
Gold sponsorship
Srebrny Sponsor
Silver Sponsorship
Dofinansowanie
Supporting Organizations
6
Wystawcy i Reklamodawcy
Exhibitors
ab-electronics Andrzej Borgula
Air Liquide Polska Sp. z o.o.
Anchem Ewa M. Loth, Mariusz Malczewski sp.j.
Bruker Polska Sp. z o.o.
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD
Chemat Adam Taszner
DHI Polska Sp. z o.o.
Grace Sp. z o.o
Hornik Sp. z o. o.
LGC Promochem Sp. z o.o.
MERAZET S.A.
MPW Med. instruments
Przeds.Techniczno-Handlowe CHEMLAND Bartczak Zbigniew
PZ HTL S.A.
Trimen Chemicals sp z o. o.
Zakład Mechaniki Precyzyjnej RADWAG Witold Lewandowski
Patronat Medialny
Press patronage
7
Miejsce Obrad Zjazdu & Konferencji
Congress & Conference Venue and Office
Miejsce Obrad Zjazdu & Konferencji
Congress & Conference Venue
Miasteczko Akademickie UMK Bielany, Toruń, ul. Gagarina
Academic Campus Bielany, Toruń, Gagarin St.
Aula UMK
NCU Main Hall
AULA
AULA MAGNA
Wydział Chemii
Faculty of Chemistry
WCh
FCh
I, II, 61
I, II, 61
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Faculty of Biology and Earth Sciences
WBiNoZ
FBESci
104, 173, 289
104, 173, 289
Wydział Prawa i Administracji
Faculty of Law and Administration
WPiA
FLA
A, B, C, D, E
A, B, C, D, E
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Faculty of Economic Sciences and Management
WNEiZ
FESciM
VII, VIII, IX
VII, VIII, IX
Biuro Zjazdu & Konferencji
Congress & Conference Office
Aula UMK, Toruń, ul. Gagarina 11
NCU Main Hall, Toruń, Gagarin St. 11
Rejestracja
Registration Desk
Przewodniczący
Chairman
Prof. Dr. hab. Boguslaw Buszewski
[email protected]
Sekretarz
Secretary
Dr. Monika Michel
[email protected]
Skarbnik
Treasurer
Dr. Renata M. Gadzała-Kopciuch
[email protected]
Zakwaterowanie
Accommodation
Mrs. Ewa Kłodzinska
[email protected]
Wystawa
Exhibition
Dr. Przemysław Kosobucki
[email protected]
Multimedia
Multimedia
Dr. Tomasz Kowalkowski
[email protected]
Sesje posterowe
Poster sessions
Dr. Wojciech Zebrowski
[email protected]
Imprezy towarzyszące
Social programme
Mrs. Sylwia Studzinska
[email protected]
Warsztay naukowe
Workshops
Dr. Michał Szumski
[email protected]
Department of Environmental Chemistry &
Bioanalytics
Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki
Faculty of Chemistry, Nicolaus Copernicus
Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja
University
Kopernika
Tel: (+4856) 6114308,
(+4856) 6114753,
6114836,
Fax: (+4856) 6114837
8
Godziny pracy Biura Zjazdu & Konferencji
Opening hours of the Registration Desk
Niedziela
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
9.9.2007
10.9.2007
11.9.2007
12.9.2007
13.00 – 20.00
8.00 – 18.00
8.00 – 18.00
8.00 – 18.00
Śniadania i Obiady
Breakfasts and Lunches
Śniadania wydawane będą w miejscu zakwaterowania.
Obiady podawane będą od poniedziałku do środy w ogrodzie przy Auli w godzinach od 13.30 do
15.00. Obiady podawane będą wyłącznie na podstawie posiadanych waŜnych voucherów.
Breakfasts will be served in accommodation place.
Lunches will be served from Monday to Wednesday in the Aula Magna Garden from 13.30 to 15.00.
Please check your registration package for the lunch tickets.
Zebrania
Meetings
Posiedzenie Prezydium EuCheMS – DCE
Sobota, 9 września 2007 roku, godz.
10.00, Hotel Filmar
EuCheMS – DCE Steering Committee
Meeting
Saturday, 8 September 2007, 10.00 am,
Hotel Filmar
Walne Zgromadzenie PTChem
Poniedziałek, 10 września 2007 roku,
godz. 16.30, UMK, WCh, Aula I
General Assembly of PChSoc
Monday, 10 September 2007, 16.30 pm,
NCU, FCh, Aula I
Posiedzenie Prezydium KChA PAN
Wtorek, 11 września 2007 roku, godz.
15.00, UMK, WCh, Aula I
Steering Committee of KChA PAN
Tuesday, 11 September 2007, 15.00 pm,
NCU, FCh, Aula I
Posiedzenie KChA PAN
Wtorek, 11 września 2007 roku, godz.
16.30, UMK, WCh, Aula I
General Assembly of KChA PAN
Tuesday, 11 September 2007, 16.30 pm,
NCU, FCh, Aula I
9
Medale, WyróŜnienia i Nagrody PTCh
PChSoc Medals and Awards
Członkostwo Honorowe
Prof. Jean-Pierre Vairon
Medal Marii Skłodowskiej-Curie
Prof. Jerzy Leszczyński
Medal Wiktora Kemuli
Prof. Jacek Namieśnik
Medal Jana Zawidzkiego
Prof. Aleksander Koll
Medal Ignacego Mościckiego
Prof. Henryk Górecki
Medal Jana Harabaszewskiego
Dr Zofia Kluz
Nagroda im. Wiktora Kemuli
dr śaneta Polkowska
Nagroda im. Janiny Janikowej
mgr Agnieszka Kusior
WyróŜnienia do nagrody im. Janiny Janikowej
mgr Emilia Obijalska
mgr Monika Ludwiczak
mgr Małgorzata Światłowska-Szczygieł
Nagroda Sigma-Aldrich
dr Anna Michrowska
WyróŜnienia do nagrody Sigma-Aldrich
dr Anna Berlicka
dr Andrzej Gondela
Medale i Nagrody Komisji Analizy Chromatograficznej
Komitetu Chemii Analitycznej PAN
KChA PAN Medals and Awards
Medal Andrzeja Waksmundzkiego
Prof. Mieczysław Jaroniec
Prof. Tadeusz Paryjczak
Nagroda Merck
dr Łukasz Tymecki
Nagroda Promochem
dr Kamila Mitrowska
10
Ramowy Program Zjazdu & Konferencji
Preliminary Scientific Programme
Sunday, 9th September 2007
9.00-13.00
Warsztaty naukowe
Workshops
13.00-20.00
Rejestracja uczestników
Congress & Conference registration
15.00
Ceremonia otwarcia 50 Zjazdu PTChem i SITPChem oraz 11th EuCheMS-DCE ICCE'07
Opening Ceremony
15.00-15.30
Koncert Orkiestry Symfonicznej
Symphonic Orchestra Concert
15.30-17.00
Powitania, wręczenie medali i nagród
Opening Addresses and Awards
17.00-18.00
Prof. Dr. Richard Ernst, Nobel Price Laureate, Swiss Federal Institute of Technology,
Zurich, CH, The role of science in the civilization development and progress
PL-1
18.00-18.30
Prof. Dr. Janusz Jurczak, UW/IChO PAN, Warsaw, PL,
Dual role of supramolecular chemistry in science: mode of thinking and methodology
PL-2
18.30-19.00
Prof. Dr. Andrzej Kus, Centre for Astronomy UMK, Toruń, PL,
Cosmos, chemistry and origin of life
PL-3
19.00-20.00
Lampka wina
Welcome Reception
Monday, 10th September 2007
8.45-9.15
Prof. Dr. Fritz Frimmel, University of Karlsruhe, DE,
Water chemistry – mirror of modern civilization
PL-4
9.15-9.45
Prof. Dr. Henryk Kozłowski, University of Wrocław, PL,
Prion proteins, copper transport and antioxidative activities
PL-5
9.45-10.15
Prof. Dr. Jean Pierre Vairon, Université Pierre et Marie Curie, Paris, FR,
From comprehensive polymerization kinetics to functional materials:
The joy of precise polymer synthesis
PL-6
10.15-11.00
Przerwa kawowa, wystawa
Coffee break, exhibition
11.00-13.15
Wykłady i komunikaty w Sekcjach
Congress and ICCE Lectures
13.30-15.00
Obiad, wystawa
15.00-16.30
Wykłady i komunikaty w Sekcjach
Congress and ICCE Lectures
16.30-18.00
Poster Sessions 1 S1 ÷ S10
19.00-20.00
Koncert kwintetu smyczkowego MultiCamerata w Katedrze św. Janów
Concert of the MultiCamerata, string quintet from Torun, in the St. Johns Cathedral
20.00-23.00
Klub Od Nowa – spotkanie towarzyskie Forum Młodych
Od Nowa Club – Young Scientists meeting
Lunch, exhibition
11
Tuesday, 11th September 2007
8.45-9.15
Prof. Dr. Uri Zoller, University of Haifa, IL,
Science-technology-environment-society literacy for sustainability: What should it take?
PL-12
9.15-9.45
Prof. Dr. Marian Mikołajczyk, Centre of Molecular and Macromolecular Studies PAN,
Łódź, PL, Heteroatom chemistry: Its importants in organic synthesis
PL-13
9.45-10.15
Prof. Dr. Henryk Górecki, Technical University of Wrocław, PL
Role of chemical technology in chemical industry development
PL-14
10.15-11.00
Przerwa kawowa, wystawa
11.00-13.15
Wykłady i komunikaty w Sekcjach
Congress and ICCE Lectures
13.30-15.00
Obiad, wystawa
15.00-16.30
Wykłady i komunikaty w Sekcjach
Congress and ICCE Lectures
16.30-18.00
Poster Sessions 2 S1 ÷ S5; S7 ÷ S10
19.00-24.00
Biesiada Kujawsko-Pomorska wszystkich uczestników przy Hotelu Rubbens w Łysomicach
Kujawy-Pomarania Barbecue Party near the Rubbens Hotel in Łysomice
Coffee break, exhibition
Lunch, exhibition
Wednesday, 12th September 2007
8.45-9.15
9.15-9.45
Prof. Dr. Kiyokatsu Jinno, Toyohashi University of Technology, JP,
Miniaturized sample preparation needle: a versatile design for rapid analysis
in environmental analysis
PL-19
Prof. Dr. Mieczysław Jaroniec, Kent State University, USA,
Design and synthesis of polymer-templated mesoporous organosilicas for environmental
applications: adsorption of heavy metal ions
PL-20
9.45-10.15
Prof. Dr. Andrius Maruska, Vytautas Magnus University, Kaunas, LT,
Continuous bed (monolithic) stationary phases for capillary format separations: current status and
applications
PL-18
10.15-11.00
Przerwa kawowa, wystawa
11.00-13.15
Wykłady i komunikaty w Sekcjach
Congress and ICCE Lectures
13.30-15.00
Obiad, wystawa
15.00-15.30
Prof. Dr. Jerzy Leszczynski, Jackson State University, USA
Role of theorethical chemistry (preliminary title)
PL-24
15.30-16.00
Prof. Dr. Hartmut Frank, University of Bayreuth, DE,
Environmental and analytical chemistry for a sustainable future
PL-25
16.00
Coffee break, exhibition
Lunch, exhibition
Zakończenie Zjazdu i Konferencji, Nagrody za najlepsze prezentacje
Closing remarks, Young awards (FM) lecture and poster presentations
12
Ramowy Program Zjazdu & Konferencji
Preliminary Scientific Programme
50 Zjazd PTChem i SITPChem & 11th EuCheMS-DCE ICCE'07
Time
9.0013.00
13.0020.00
Sunday
9 September 2007
Time
Monday
10 September 2007
Time
Tuesday
11 September 2007
Time
Wednesday
12 September 2007
8.45
PL-4 F. Frimmel,
UK, Karlsruhe, D
8.45
PL-12 U. Zoller,
HU, Haifa, IL
8.45
PL-19 K. Jinno,
TUT, Toyohashi, JP
9.15
PL-3 H. Kozłowski,
UWr, Wrocław, PL
9.15
PL-13 M. Mikołajczyk,
CBMM PAN, Łódź, PL
9.15
PL-20 M. Jaroniec,
KSU, Kent, USA
9.45
PL-6 J.P. Vairon,
UPMC, Paris, F
9.45
PL-14 H. Górecki,
PWr, Wrocław, PL
9.45
PL-18 A. Maruska,
VMU, Kaunas, LT
10.1511.00
Przerwa kawowa, wystawa
Coffee break, exhibition
10.1511.00
Przerwa kawowa, wystawa
Coffee break, exhibition
10.1511.00
Przerwa kawowa, wystawa
Coffee break, exhibition
11.0013.15
Wykłady i komunikaty w Sekcjach
Congress and ICCE Lectures
11.0013.15
Wykłady i komunikaty w Sekcjach
Congress and ICCE Lectures
11.0013.15
Wykłady i komunikaty w Sekcjach
Congress and ICCE Lectures
13.3015.00
Obiad, wystawa
Lunch, exhibition
13.3015.00
Obiad, wystawa
Lunch, exhibition
13.3015.00
Obiad, wystawa
Lunch, exhibition
15.00
PL-24 J. Leszczyński,
JSU, Jackson, USA
15.30
PL-25 H. Frank,
UB, Bayreuth, DE
16.00
Closing remarks,
the best poster award
Warsztaty naukowe
Workshops
Rejestracja uczestników
Congress & Conference registration
15.00
Ceremonia otwarcia
Opening Ceremony
15.00
Koncert Orkiestry Symfonicznej
Symphonic Orchestra Concert
15.30
Powitania, wręczenie medali i
nagród
Opening Addresses and Awards
17.00
PL-1 R. Ernst,
ETH, Zürich, CH
18.0
PL-2 J. Jurczak,
UW/IChO PAN, Warszawa, PL
18.30
PL-3 A. Kus,
CA UMK, Toruń, PL
19.0020.00
Lampka wina
Welcome Reception
15.0016.30
Wykłady i komunikaty w Sekcjach
Congress and ICCE Lectures
15.0016.30
Wykłady i komunikaty w Sekcjach
Congress and ICCE Lectures
16.3018.00
Poster Sessions 1 S1 ÷ S10
16.3018.00
Poster Sessions 2 S1 ÷ S5; S7 ÷
S10
19.00
Concert of the MultiCamerata
St. Johns’ Cathedral
19.00
Kujawy-Pomerania Barbecue Party
Rubbens Restaurant
13
Wykłady plenarne
Plenary Lectures
9 September 2007, Sunday
Opening Ceremony NCU AULA
Chair persons: B.Buszewski, Ph. Garrigues
17.00-18.00
PL-1
THE ROLE OF SCIENCE IN THE CIVILIZATION DEVELOPMENT
AND PROGRESS
Richard Ernst
18.00-18.30
PL-2
DUAL ROLE OF SUPRAMOLECULAR CHEMISTRY IN SCIENCE:
MODE OF THINKING AND METHODOLOGY
Janusz Jurczak
18.30-19.00
PL-3
COSMOS, CHEMISTRY AND ORIGIN OF LIFE
Andrzej Kus
10 September 2007, Monday
Morning Session I NCU AULA
Chair persons: S. Penczek, H. Koroniak
8.45-9.15
PL-4
WATER CHEMISTRY – MIRROR OF MODERN CIVILIZATION
Fritz Frimmel
9.15-9.45
PL-5
PRION PROTEINS, COPPER TRANSPORT AND ANTIOXIDATIVE
ACTIVITIES
Henryk Kozłowski
PL-6
FROM COMPREHENSIVE POLYMERIZATION KINETICS TO
FUNCTIONAL MATERIALS: THE JOY OF PRECISE POLYMER
SYNTHESIS
Jean Pierre Vairon
9.45-10.15
Section 7 FESciM Room: VII
Chair persons: E. Dąbek-Złotorzyńska, A. Hulanicki
11.00-11.30
PL-7
ENVIRONMENTAL ANALYTICS AND MONITORING: PROBLEMS
AND CHALLENGES
Jacek Namieśnik
11.30-12.00
PL-8
COUPLING OF SEPARATION TECHNIQUES WITH NMRSPECTROSCOPY
Klaus Albert
Section 10 FCh Room: I
Chair persons: H. Gulińska, A. Kazubski: …
11.00-11.30
PL-9
„CHEMIA... DOSKONALI SIĘ I WYGŁADZA BEZ PRZERWY,
A ODMIENIA NIEMAL CODZIENNIE” (J. ŚNIADECKI)
'CHEMISTRY, IN CONSTANT PURSUIT OF PERFECTION
AND REFINEMENT, IS CHANGING VIRTUALLY EVERY DAY...'
(J. ŚNIADECKI)
Zofia Kluz
Section 9 FCh Room: II
Chair persons: P. Kafarski, S. Oborski
11.00-11.30
PL-10
ZIELONA CHEMIA - ISTOTNY CZYNNIK ZRÓWNOWAśONEGO
ROZWOJU
Tadeusz Paryjczak
Section 7 FESciM Room: VII
Chair persons: K. Jinno, W. Miekisch
14
14.45-15.15
PL-11
THE CLEANING OF ‘MRS PLESS’. NON-DESTRUCTIVE CHEMICAL
METHODS FOR THE REMOVAL OF METAL OXIDES FROM
HOMINID FOSSIL SPECIMENS FROM THE CRADLE OF
HUMANKIND, SOUTH AFRICA
Ewa Cukrowska
11 September 2007, Tuesday
Morning Session II NCU AULA
Chair persons: P. Kafarski, J. Jurczak
8.45-9.15
PL-12
SCIENCE-TECHNOLOGY-ENVIRONMENT-SOCIETY LITERACY FOR
SUSTAINABILITY: WHAT SHOULD IT TAKE?
Uri Zoller
9.15-9.45
PL-13
HETEROATOM CHEMISTRY: ITS IMPORTANTS IN ORGANIC
SYNTHESIS
Marian Mikołajczyk
9.45-10.15
PL-14
ROLE OF CHEMICAL TECHNOLOGY IN CHEMICAL INDUSTRY
DEVELOPMENT
Henryk Górecki
Section 7 FESciM Room: VII
Chair persons: N. Segudovic, L. Morselli
11.00-11.30
PL-15
ENVIRONMENTAL MONITORING BY INSTRUMENTAL ANALYSIS
AND BIOASSAY
Antonius Kettrup
11.30-12.00
PL-16
SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN NOWADAYS CIVILIZATION
Lucjan Pawłowski
Section 4 FESciM Room: IX
Chair person: J. Ceynowa
11.00-11.30
PL-17
SPECYFICZNE CHARAKTERYSTYKI
WEWNĄTRZCZĄSTECZKOWEGO WIĄZANIA WODOROWEGO
Aleksander Koll
Section 7 FESciM Room: VII
Chair persons: M. Jaroniec, A. Bergman
14.45-15.15
PL-21
ATMOSPHERIC POLLUTANTS AND CULTURAL HERITAGE DECAY
Luciano Morselli
12 September 2007, Wednesday
Morning Session III NCU AULA
Chair persons: J. Namieśnik, S. Facchetti
8.45-9.15
9.15-9.45
9.45-10.15
PL-19
MINIATURIZED SAMPLE PREPARATION NEEDLE: A VERSATILE
DESIGN FOR RAPID ANALYSIS IN ENVIRONMENTAL ANALYSIS
Kiyokatsu Jinno
PL-20
DESIGN AND SYNTHESIS OF POLYMER-TEMPLATED MESOPOROUS
ORGANOSILICAS FOR ENVIRONMENTAL APPLICATIONS:
ADSORPTION OF HEAVY METAL IONS
Mieczysław Jaroniec
PL-18
CONTINUOUS BED (MONOLITHIC) STATIONARY PHASES FOR
CAPILLARY FORMAT SEPARATIONS: CURRENT STATUS AND
APPLICATIONS
Andrius Marushka
Section 7 FESciM Room: VII
Chair persons: A. Kettrup, P. Jandera
15
11.00-11.30
11.30-12.00
PL-22
DETECTION OF LUNG CANCER BY ANALYSIS OF EXHALED
BREATH
Anton Amann
PL-23
ANALYTICAL ASPECTS IN THE DETERMINATION OF TOXIC
PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS IN FOOD AND IN THE
ENVIRONMENT
Adam Grochowalski
Afternoon Session IV NCU AULA
Chair persons: B. Buszewski, P. Wieczorek
15.00-15.30
PL-24
COMPUTATIONAL CHEMISTRY: CLEAN CREATIVE
CALCULATIONS
Jerzy Leszczynski
15.30-16.00
PL-25
ENVIRONMENTAL AND ANALYTICAL CHEMISTRY FOR A
SUSTAINABLE FUTURE
Hartmut Frank
16
SECTION S1
Chemia organiczna i supramolekularna
Organic and supramolecular chemistry
Wykłady i komunikaty sekcyjne
Section and Contribution Lectures
10 September 2007, Monday
FBESci Room: 173
Chair persons: H. Koroniak, M. Krzemiński
SYNTEZA WITAMINY D Z KETONU HAJOSA.
BADANIA PORÓWNAWCZE NAD
DEOKSYGENACJĄ JEDNEJ GRUPY
HYDROKSYLOWEJ W DIOLACH
SYNTHESIS OF VITAMIN D FROM THE HAJOS
11.00-11.30
S1-SL-1
DIOL. COMPERATIVE STUDY ON VARIOUS
METHODS FOR THE SELECTIVE
DEOXYGENATION OF ONE OF THE HYDROXY
GROUPS IN A DIOL
Jerzy Wicha
RECENT ADVANCES IN THE ASYMMETRIC
11.30-12.00
S1-SL-2
ALLYLBORATION OF IMINES
P. Veeraraghavan Ramachandran
12.00-12.30
12.30-12.45
FBESci Room: 104
Chair persons: L. Latos-GraŜyński, A. Dzieleńdziak
11.00-11.30
S1-SL-4
11.30-12.00
S1-SL-5
S1-SL-3
BADANIA NAD STRUKTURĄ I
REAKTYWNOŚCIĄ DIMETOKSYKARBENU
STUDIES ON STRUCTURE AND REACTIVITY
OF DIMETHOXYCARBENE
Grzegorz Mlostoń
12.00-12.30
S1-SL-6
S1-CL-1
SYNTHESIS OF LACTONES AND LACTAMS
FROM 4,4-DISUBSTITUTED 1,3-OXAZOL-5(4H)ONES
Stephan P. Fritschi, A. Linden, and H. Heimgartner
12.30-12.45
S1-CL -4
KONDENSACJA CHIRALNYCH DIAMIN Z
DIALDEHYDAMI: SZANSA CZY
KONIECZNOŚĆ TWORZENIA MAKROCYKLI?
CONDENSATION OF DIALDEHYDES WITH
CHIRAL DIAMINES: CHANCE OR NECESSITY
FOR MACROCYCLE FORMATION?
Jacek Gawroński
SYNTHESIS, PROPERTIES AND REACTIONS
OF ACTIVATED ENOLETHERS
Viktor Milata
SYNTEZA 1-JODOALKILOFOSFONIANÓW (-)MENTYLOWYCH I WYKORZYSTANIE TEJ
KLASY ZWIĄZKÓW W ASYMETRYCZNEJ
RODNIKOWEJ REAKCJI ADDYCJI (I-ATRA) I
CYKLIZACJI (I-ATRC) Z PRZENIESIENIEM
ATOMU JODU
SYNTHESIS OF (-)-MENTHYL 1IODOALKYLPHOSPHONATES AND THEIR USE
IN ASYMMETRIC RADICAL IODINE ATOM
TRANSFER ADDITION AND CYCLISATION
REACTIONS
Piotr Bałczewski, Aldona Szadowiak, Agnieszka
Bodzioch, Tomasz Białas, Wanda M. Wieczorek,
Małgorzata Szyrej
SYNTEZA ZWIĄZKÓW
MAKROCYKLICZNYCH
Sylwia Śliwińska, Piotr Młynarz, Agata
Rydzewska,Paweł Kafarski, Grzegorz Schroeder
17
12.45-13.00
13.00-13.15
S1-CL-2
S1-CL-3
SYNTEZA KWASÓW
AMINOBORONOFENYLOMETYLOFOSFONOW
YCH
THE SYNTHESIS OF
AMINOBORONOPHENYLMETHYLPHOSPHONI
C ACIDS
Agata Rydzewska, Piotr Młynarz, Andrzej Sporzyński,
Paweł Kafarski
REGIOSELEKTYWNE GLIKOZYDOWANIE
REGIOSELECTIVE GLYCOSYLATION
Piotr Cmoch, Zbigniew Pakulski, Marta Piekutowska
FBESci Room: 173
Chair persons: G. Mlostoń, A. Tafelska-Kaczmarek
15.00-15.30
S1-SL-7
15.30-16.00
S1-SL-8
16.00-16.15
S1-CL-7
16.15-16.30
S1-CL-8
SYNTEZA FLUOROWANYCH
ALKENYLOWYCH POCHODNYCH PIRYMIDYN
I PURYN
Henryk Koroniak, Donata Pluskota - Karwatka, Hanna
Wójtowicz - Rajchel
A PRACTICAL ASYMMETRIC REDUCTION OF
KETONES MEDIATED BY (L)-TARB-NO2; A
CHIRAL LEWIS ACID
Jeff T. Suri, David B. Cordes, Jinsoo Kim and Bakthan
Singaram
INDIUM TRICHLORIDE: AN EFFICIENT
CATALYST FOR THE SYNTHESIS OF BROAD
SPECTRUM OF HETEROCYCLES
Parasuraman Jaisankar
ASYMETRYCZNA REDUKCJA KETONÓW
KATALIZOWANA
TERPENOWYMI OKSAZABOROLIDYNAMI
Marek P. Krzemiński
12.45-13.00
13.00-13.15
S1-CL-5
BADANIE MECHANIZMU REAKCJI
POWSTAWANIA BISFOSFONOWYCH
POCHODNYCH P-NITROANILINY
STUDIES ON THE MECHANISM OF SYNTHESIS
OF P-NITROANILINE BISPHOSPHONATE
DERIVATIVES
Ewa Dąbrowska, Paweł Kafarski
S1-CL-6
SYNTEZA IZOTOPOMERÓW DOPAMINY I ICH
WYKORZYSTANIE DO BADANIA
MECHANIZMÓW DZIAŁANIA TYROZYNAZY
SYTHESIS OF ISOTOPMERS OF DOPAMINE
AND ITS APPLICATION IN THE
INVESTIGATION OF THE MECHAISM OF
TYROSINASE ACTION
Edyta Panufnik, Marianna Kańska
FBESci Room: 104
Chair persons: J. Gawroński, J. Ścianowski
PORFIRYNOIDY Z WBUDOWANYM
FRAGMENTEM PIRYDYNOWYM
PORPHYRINOIDS WITH AN EMBEDDED
15.00-15.30
S1-SL-9
PYRIDINE MOIETY
Lechosław Latos-GraŜyński, Radomir Myśliborski,
Krystyna Rachlewicz
SYNTEZA I WŁAŚCIWOŚCI FOTOFIZYCZNE
MEZO-PODSTAWIONYCH KOROLI
15.30-16.00
S1-SL-10 MESO-SUBSTITUTED CORROLES – SYNTHESIS
AND PHOTOPHYSICAL PROPERTIES
Daniel T. Gryko, Beata Koszarna, Mariusz Tasior
SYNTHESIS OF AN AMIDE DERIVATIVES OF
PORPHYRINS
16.00-16.15
S1-CL-9
AS PHOTOSENSITIZERS FOR PDT METHOD
Jan Habdas
ZASTOSOWANIE SKANINGOWEJ
MIKROSKOPII BLISKICH ODDZIAŁYWAŃ DO
POMIARU SIŁ MIĘDZYMOLEKULARNYCH
SCANNING PROBE MICROSCOPE FOR
16.15-16.30
S1-CL-10
MEASUREMENTS OF INTERMOLECULAR
FORCES
Iwona Szymańska, Hanna Radecka, Wouter Maes, Wim
Dehaen
18
16.30-18.00
Poster Sessions 1 S1 ÷ S10
11 September 2007, Tuesday
FBESci Room: 173
Chair persons: S. Jarosz, J.K. Rumiński
CHIRALNE NISKO- I
WYSOKOKORDYNACYJNE POŁĄCZENIA
SIARKOORGANICZNE
FUNKCJONALIZOWANE GRUPAMI
PERFLUOROALKILOWYMI
CHIRAL LOW- AND HIGH-COORDINATED
11.00-11.30
S1-SL-11 ORGANOSULFUR COMPOUNDS
FUNCTIONALIZED WITH PERFLUOROALKYL
GROUPS
Józef Drabowicz; Adrian Zając; Jerzy Łuczak; Monika
Dybkowska; Marian Mikołajczyk; Bernard Marciniak;
Ewa RóŜycka – Sokołowska; Michał Wieczorek;
Barbara Morzyk – Ociepa
11.30-12.00
S1-SL-12
CATALYSTS FOR NEW TASKS: PREPARATION
AND APPLICATIONS OF TUNABLE
RUTHENIUM CATALYSTS FOR OLEFIN
METATHESIS
Karol Grela
12.00-12.30
S1-SL-13
SYNTEZA GLIKOZYDÓW α-TOKOFEROLU
SYNTHESIS OF α-TOCOPHEROL GLYCOSIDES
Stanisław Witkowski
12.30-12.45
12.45-13.00
S1-CL-11
S1-CL-12
OPTYCZNIE CZYNNE DIALKILOWE
DISELENIDY – SYNTEZA I ZASTOSOWANIE
Jacek Ścianowski, Zbigniew Rafiński, Andrzej
Wojtczak
SYNTEZA NOWYCH DIPIRYDOHETEROCYKLI
SYNTHESIS OF NOVEL
DIPYRIDOHETEROCYCLES
Beata Morak-Młodawska, Krystian Pluta, Kinga
FBESci Room: 104
Chair persons: J. SkarŜewski, K. Aleksandrzak
11.00-11.30
S1-SL-14
WYBRANE ZASTOSOWANIA METATEZY
OLEFIN W SYNTEZIE PRODUKTÓW
NATURALNYCH
SELECTED APPLICATIONS OF OLEFIN
METATHESIS IN THE SYNTHESIS OF
NATURAL PRODUCTS
Jacek W. Morzycki
POCHODNE ADENOZYNY MODYFIKOWANE
KLASTERAMI BORU –
NOWY TYP POTENCJALNYCH
MODULATORÓW RECEPTORÓW
ADENOZYNY
ADENOSINE/ BORON CLUSTER CONJUGATES
AS NEW TYPE OF POTENTIAL MODULATORS
OF ADENOSINE RECEPTORS ACTIVITY
Zbigniew J. Leśnikowski
SYNTHESIS AND INCLUSION ABILITY OF
NOVEL BIS-β
β-CYCLODEXTRIN PSEUDOCRYPTANDS AND GLYCO-CRYPTANDS
S. Menuel, J.P. Joly, N.E. Ghermani, S. Porwanski, A.
Marsura
11.30-12.00
S1-SL-15
12.00-12.30
S1-SL-16
12.30-12.45
S1-CL-14
REACTIONS DE HECK SUR DES ALCOOLS
ALLYLIQUES : CYCLISATIONS 5-ENDO-TRIG
A. M. Zawisza, S. Bouquillon, J. Muzart, B. Kryczka
S1-CL-15
DYSSYMETRYZACJIA DIHYDROKSY
FOSFONIANÓW ORAZ ICH POCHODNYCH Z
WYKORZYSTANIEM ENZYMÓW
HYDROLITYCZNYCH.
12.45-13.00
19
Suwińska, Mirosława Grymel, Celine Besnard, Marc
Schiltz, Christian Kloc, Theo Siegrist
13.00-13.15
S1-CL-13
BADANIA REAKCJI 5-FORMYLO-2’DEOKSYURYDYNY Z PIERWSZORZĘDOWYMI
KOMPONENTAMI AMINOWYMI
REACTIONS OF 5 - FORMYL- 2’DEOXYURIDINE WITH PRIMARY AMINE
COMPONENTS
Damian Smuga, ElŜbieta Sochacka
FBESci Room: 173
Chair persons: J. Drabowicz, A. Kazubski
15.00-15.30
15.30-16.00
16.00-16.15
S1-SL-17
S1-SL-18
S1-CL-17
CHEMIA SACHAROZY, CZYLI CO MOśNA
ZROBIĆ Z CUKRU ?
CHEMISTRY OF SUCROSE: WHAT CAN BE
DONE FROM SUGAR?
Sławomir Jarosz
SYNTEZA IMINOCUKRÓW DROGĄ 1,3DIPOLARNEJ CYKLOADDYCJI NITRONÓW I
NIENASYCONYCH LAKTONÓW
SYNTHESIS OF IMINOSUGARS VIA 1,3DIPOLAR CYCLOADDITION OF NITRONES
AND UNSATURATED LACTONES
Marek Chmielewski, Sebastian Stecko, Konrad
Paśniczek i Margarita Jurczak
REAKCJE TRIFLUOROMETYLOWANIA
IMINOKETONÓW POCHODNYCH
FENYLOGLIOKSALU
TRIFLUOROMETHYLATION OF
IMINOKETONES DERIVED FROM
PHENYLGLYOXAL
Emilia Obijalska, Agnieszka Tafelska-Kaczmarek,
Marek Zaidlewicz, Grzegorz Mlostoń
13.00-13.15
S1-CL-16
DYSSYMETRIZATION
DIHYDROXYPHOSPHONATES AND THEIR
DERIVATIVES BY USING HYDROLYTIC
ENZYMES.
Barbara Malinowska, Barbara Lejczak, P. Kafarski
AKTYWNOŚĆ INHIBITOROWA KWASÓW
BISFOSFONOWYCH I FOSFONOWYCH WOBEC
REDUKTAZY PIRROLINO-5KARBOKSYLOWEJ
INHIBITOR’S ACTIVITY OF
BISPHOSPHONATE ACID AND PHOSPHONATE
ACID TO PYRROLINE-5CARBOXYLATE
REDUCTASE
Gabriela Dziędzioła, Anna Wieczorek, Giuseppe
Forlani, Paweł Kafarski
FBESci Room: 104
Chair persons: Z. Leśniowski, A. Wolan
CHIRALNE LIGANDY AZOTOWO-SIARKOWE I
AZOTOWO-SELENOWE W
ASYMETRYCZNYCH REAKCJACH
KATALIZOWANYCH PALLADEM
15.00-15.30
S1-SL-19
CHIRAL NITROGEN-SULFUR AND NITROGENSELENIUM LIGANDS IN PALLADIUMCATALYZED ASYMMETRIC REACTIONS
Jacek SkarŜewski
15.30-16.00
16.00-16.15
S1-SL-20
DIASTEREO- I ENANCJOSELEKTYWNA
SYNTEZA KWASÓW
1,2-DIAMINOALKILOFOSFONOWYCH
DIASTEREO- AND ENANTIOSELECTIVE
SYNTHESIS OF
1,2-DIAMINOALKYLPHOSPHONIC ACIDS
Roman Błaszczyk, Tadeusz Gajda
S1-CL-19
CIECZE JONOWE Z KATIONEM
PIRYDYNIOWYM
IONIC LIQUIDS WITH PYRIDINIUM CATION
Krzysztof Wasiński, Dominika Janiszewska
20
NOWE INHIBITORY OMETYLOTRANSFERAZY KATECHOLOWEJ
JAKO POTENCJALNE LEKI W TERAPII
CHOROBY PARKINSONA
NOVEL CATECHOL-OMETHYLTRANSFERASE INHIBITORS
AS POTENTIAL THERAPEUTICS IN
PARKINSON’S DISEASE
Monika Prokopowicz, Piotr Młynarz, Paweł Kafarski
16.15-16.30
S1-CL-18
16.30-18.00
Poster Sessions 2 S1 ÷ S5; S7 ÷ S10
16.15-16.30
S1-CL-20
OPTYCZNIE CZYNNE, HETEROCYKLICZNE
ZWIĄZKI AMINOFOSFINOWE. SYNTEZA I
REAKCJE CHEMICZNE
Tomasz K. Olszewski, Bogdan Poduszek
12 September 2007, Wednesday
FBESci Room: 173
Chair persons: M. Wełniak, A. Prewysz-Kwinto
SYNTEZA, STRUKTURA, STEREOCHEMIA ORAZ WŁAŚCIWOŚCI KATALITYCZNE BORA-POCHODNYCH
REZORCYNOARENU
11.00-11.30
S1-SL-21 SYNTHESIS, STRUCTURE, STEREOCHEMISTRY AND CATALYTIC PROPERTIES OF BORA-DERIVATIVES OF
RESORCINARENE
Waldemar Iwanek, Alicja Wzorek, Barbara Gawdzik
KONFIGURACJA ABSOLUTNA, WIDMA CD I SKRĘCALNOŚĆ OPTYCZNA LABILNYCH KONFORMACYJNIE CIS-1,2DIHYDROKSY-3,5-CYKLOHEKSADIENÓW – ANALIZA METODAMI DFT
11.30-12.00
S1-SL-22 ABSOLUTE CONFIGURATION, CD SPECTRA AND OPTICAL ROTATION OF CONFORMATIONALLY LABILE CIS-1,2DIHYDROXY-3,5-CYCLOHEXADIENES – A DFT ANALYSIS
Marcin Kwit, Jacek Gawroński, Narain D. Sharma, Derek R. Boyd
BIOMOLECULES IMMOBILIZED ON GOLD SURFACE AS BASE OF SENSORS FOR STUDIES OF INTRFACIAL
12.00-12.30
S1-SL-23 RECOGNITION PHENOMENA
Hanna Radecka
CHIPY MOLEKULARNE W DIAGNOSTYCE CHORÓB NOWOTWOROWYCH
12.30-12.45
S1-CL-21
Anna Czernicka, Paweł Kafarski
12.45-13.00
S1-CL-22
FM
13.00-13.15
S1-CL-23
SYNTEZA POCHODNEJ AMINOPROPAN-2-OLU Z PODSTAWNIKAMI ARYLOWYMI, NOWA GENERACJA β-BLOKERÓW
SYNTHESIS OF AMINOPROPAN-2-OL WITH ARYL SUBSTITUENTS DERIVATIVE, NEW GENERATION OF β-BLOCKERS
Agnieszka Nowak-Król, GraŜyna Groszek
POCHODNE 2-AZABICYKLO[3.1.0]HEKSANU W DIPOLARNEJ CYKLOADDYCJI
Andrzej Wolan, Justyna Kowalska-Six, Yvan Six
21
SECTION S1
Chemia organiczna i supramolekularna
Organic and supramolecular chemistry
Posters
10 September 2007, Monday
16.30-18.00
S1-PS1-1
S1-PS1-2
S1-PS1-3
S1-PS1-4
S1-PS1-5
S1-PS1-6
S1-PS1-7
S1-PS1-8
S1-PS1-9
S1-PS1-10
S1-PS1-11
Poster Sessions 1 S1 ÷ S10
Chair persons:
SYNTEZA NOWYCH POCHODNYCH 5-METYLO-4-FENYLO-2,4-DIHYDRO[1,2,4]TRIAZOL-3-ONU
SYNTHESIS NEW DERIVATIVES OF 5-METHYL-4-PHENYL-2,4-DIHYDRO[1,2,4]TRIAZOL-3-ONE
Marta Struga, Jerzy Kossakowski, Dominika Grafowska, Konrad Pawlewicz
4-AZATRICYKLO[5.2.2.02,6]UNDEKAN-3,5,8-TRIONY JAKO ZWIĄZKI O
POTENCJALNYM DZIAŁANIU FARMAKOLOGICZNYM
4-AZATRICYCLO[5.2.2.02,6]UNDECANE-3,5,8-TRIONES AS POTENTIAL
PHARMACOLOGICAL AGENTS
Jerzy Kossakowski, Anna Bielenica, Marta Struga, Anna E. Kozioł
SYNTEZA ARYLO- LUB HETEROARYLOPIPERAZYNOWYCH POCHODNYCH
WYBRANEGO AZATRICYKLOUNDEKANU JAKO LIGANDÓW RECEPTORA 5-HT
SYNTHESIS OF ARYL- OR HETEROARYLPIPERAZINYL DERIVATIVES OF
SELECTION AZATRICYCLOUNDECANE AS 5-HT RECEPTOR LIGANDS
J. Kossakowski, M. Krawiecka, B. Kuran, M. Pakosińska-Parys
SYNTEZA NOWYCH POCHODNYCH 1,3-TIAZEPINY O SPODZIEWANYM
DZIAŁANIU FARMAKOLOGICZNYM
SYNTHESIS OF NEW 1,3-TIAZEPINE DERIVATIVES WITH EXPECTED
PHARMACOLOGICAL ACTIVITY
Marta Struga, Jerzy Kossakowski, Anna E. Kozioł, Tadeusz Lis
SYNTEZA NOWYCH POCHODNYCH KWASÓW 2- I 3BENZO[B]FURANOKARBOKSYLOWYCH O POTENCJALNYM DZIAŁANIU
MIKROBIOLOGICZNYM
SYNTHESIS OF NEW DERIVATIVES OF 2- AND 3- BENZO[B]FURAN CARBOXYLIC
ACIDS WITH POTENTIAL ANTIMICROBIAL ACTIVITY
Jerzy Kossakowski, Kinga Ostrowska, Marta Struga
SYNTEZA N-PODSTAWIONYCH POCHODNYCH 1,7,8,9-TETRACHLORO-10,10DIMETOKSY-4-AZATRICYKLO[5.2.1.02.6]DEK-8-EN-3,5-DIONU O SPODZIEWANYM
DZIAŁANIU FARMAKOLOGICZNYM.
SYNTHESIS OF SOME N-SUBSTITUTED DERIVATIVES OF 1,7,8,9-TETRACHLORO10,10-DIMETHOXY-4-AZATICYCLO[5.2.1.02,6]DEC-8-ENE-3,5-DIONE WITH
POTENTIAL PHARMACOLOGICAL ACTIVITY.
Jerzy Kossakowski, Magdalena Pakosińska-Parys, Marta Struga
SYNTEZA ARYLOPIPERAZYNYLOALKILOWYCH POCHODNYCH
ANTRACENOWYCH O SPODZIEWANYM DZIAŁANIU FARMAKOLOGICZNYM
SYNTHESIS OF ARYLPIPERAZINYLALKIL DERIVATIVES OF ANTHRACENE WITH
POTENTIAL PHARMACOLOGICAL ACIVITY
Jerzy Kossakowski, Magdalena Pakosińska-Parys
SYNTEZA NOWYCH POCHODNYCH 5-ACETYLO-6-HYDROKSY-4METOKSYBENZO[B]FURANU O SPODZIEWANYM DZIAŁANIU
FARMAKOLOGICZNYM
SYNTHESIS OF NEW DERIVATIVES OF 5-ACETYL-6-HYDROXY-4METHOXYBENZO[B]FURAN WITH AN EXPECTED PHARMACOLOGICAL EFFECT
J. Kossakowski, A. Szczepańska, M. Pakosińska-Parys
ASYMETRYCZNA SYNTEZA HETEROCYKLICZNYCH N-HYDROKSYMOCZNIKÓW
ASYMMETRIC SYNTHESIS OF HETEROCYCLIC N-HYDROXYUREA DERIVATIVES
Mariusz J. Bosiak, Marek P. Krzemiński, Marek Zaidlewicz
FIRST SYNTHESIS AND RESOLUTION OF CHIRAL 3,3′-BIPYRROLES
Sumit Dey, Churala Pal, Debkumar Nandi, Venkatachalam Sesha Giri, Marek Zaidlewicz, Marek
Krzeminski, B. Andes Hess Jr., Parasuraman Jaisankar
ECO-FRIENDLY SYNTHESIS AND STUDY OF NEW PLANT GROWTH PROMOTERS:
3,3′-DIINDOLYLMETHANE AND ITS DERIVATIVES.
Churala Pal, Sumit Dey, Debkumar Nandi, Venkatachalam Sesha Giri and Parasuraman Jaisankar
22
S1-PS1-12
S1-PS1-13
S1-PS1-14
S1-PS1-15
S1-PS1-16
S1-PS1-17
S1-PS1-18
S1-PS1-19
S1-PS1-20
S1-PS1-21
S1-PS1-22
S1-PS1-23
S1-PS1-24
S1-PS1-25
MULTICYKLICZNE HETEROCYKLE Z DIAZADITIAPENTACENÓW
MULTICYCLIC HETEROCYCLES FROM DIAZADITHIAPENTACENES
Krystian Pluta, Małgorzata Jeleń, Kinga Suwińska, Christian Kloc, Theo Siegrist, Leo Staver
MODELOWANIE LUDZKIEGO RECEPTORA OPIOIDOWEGO KAPPA1 I JEGO
OCENA POPRZEZ DOKING KLASYCZNYCH AGONISTÓW I ANTAGONISTÓW.
MODELLING OF HUMAN KAPPA1 OPIOID RECEPTOR AND ITS EVALUATION BY
DOCKING OF CLASSICAL AGONISTS AND ANTAGONISTS
Urszula Kijkowska-Murak, Agnieszka Kaczor, Krzysztof Flis, Dariusz Matosiuk
NOWOCZESNA METODA OTRZYMYWANIA POTENCJALNYCH
NIEKOMPETYCYJNYCH ANTAGONISTÓW RECEPTORÓW GLUR5/6 Z GRUPY
POCHODNYCH KARBAZOLU Z ZASTOSOWANIEM MIKROFAL
MODERN METHOD OF PREPARATION OF POTENTIAL CARBAZOLE-DERIVED
NON-COMPETITIVE ANTAGONISTS OF GLUR5/6 RECEPTOR WITH APPLICATION
OF MICROWAVES
Urszula Kijkowska-Murak, Agnieszka Kaczor, Tomasz Stachal, Christiane Kronbach, Klaus
Unverferth, Dariusz Matosiuk
PROJEKTOWANIE I SYNTEZA NOWYCH POTENCJALNYCH
NIEKOMPETYCYJNYCH ANTAGONISTÓW RECEPTORÓW GLUR5/6 Z GRUPY
POCHODNYCH PURYNY
DESIGN AND SYNTHESIS OF NOVEL POTENTIAL PURINE-DERIVED
NONCOMPETITIVE ANTAGONISTS OF GLUR5/6 RECEPTORS
Urszula Kijkowska-Murak , Agnieszka Kaczor, Agnieszka Topyła, Agnieszka Gruszczyńska,
Christiane Kronbach, Klaus Unverferth, Dariusz Matosiuk
SYNTEZA I BADANIE WŁASNOŚCI BIBLIOTEK SZTUCZNYCH RECEPTORÓW
OSADZONYCH NA PODŁOśU STAŁYM
SYNTHESIS AND PROPERTIES OF ARTIFICIAL RECEPTOR LIBRARY
IMMOBILISED ON SOLID SUPPORT
Justyna Frączyk, Zbigniew J. Kamiński
SYNTEZA ORAZ AKTYWNOŚĆ PRZECIWGRZYBICZA N-HETEROCYKLICZNYCH
2,4-DIHYDROKSYTHIOBENZAMIDÓW
SYNTHESIS AND ANTIFUNGAL ACTIVITY OF N-HETEROCYCLIC 2,4DIHYDROXYTHIOBENZAMIDES
Renata Czeczko, Andrzej Niewiadomy, Joanna Matysiak
SYNTEZA ORAZ AKTYWNOŚĆ GRZYBOSTATYCZNA N-2,4DIHYDROKSYTIOBENZOYLOAZOLI
SYNTHESIS AND FUNGISTATIC ACTIVITY OF N-2,4DIHYDROXYTHIOBENZOYLAZOLES
Renata Czeczko, Andrzej Niewiadomy, Joanna Matysiak
SULFUR ANALOGUES OF HIV INTEGRASE INHIBITORS
Patrycja Skop and Jacek E. Nycz
ASYMETRYCZNA SYNTEZA INHIBITORÓW 5-LIPOKSYGENAZY
ASYMMETRIC SYNTHESIS OF 5-LIPOXYGENASE INHIBITORS
Krzysztof Z. Łączkowski, Marcin M. Pakulski, Parasuraman Jaisankar, Marek Krzemiński, Marek
Zaidlewicz
SYNTEZA NOWYCH ANALOGÓW INHIBITORÓW KINAZY TYMIDYNOWEJ
SYNTHESIS OF NEW ANALOGUES OF THYMIDINE KINASE INHIBITORS
Joanna Kikowska, Aleksandra Karczmarska, Marcin Dramiński
SPONTANICZNA SYNTEZA SFERANDU IMINOWEGO
SPONTANEOUS SYNTHESIS OF IMINO-SPHERANDS
Paweł Skowronek, Jacek Gawroński
SYNTEZA I ANALIZA KONFORMACYJNA DINITRYLI KWASU (R,R)- I (MEZO)WINOWEGO
SYNTHESIS AND CONFORMATIONAL ANALYSIS OF DINITRILES OF (R,R)- AND
(MESO)-TARTARIC ACID
Natalia Waścinska, Jakub Grajewski, Jacek Gawroński
TRIANGLIMINY SALENOWE - CHIRALNE MAKROCYKLICZNE LIGANDY
SALENE TRIANGLIMINES - CHIRAL MACROCYCLIC LIGANDS
Beata śabicka, Marcin Kwit, Jacek Gawroński
WPŁYW pH NA ANTYOKSYDACYJNE DZIAŁANIE POLIFENOLI W UKŁADACH
HETEROGENICZNYCH
THE pH INFLUENCE ON THE ANTIOXIDANT PROPERTIES OF POLYPHENOLS IN
HETEROGENIC SYSTEM
23
Małgorzata Musialik, Grzegorz Litwinienko
S1-PS1-26
S1-PS1-27
S1-PS1-28
S1-PS1-29
S1-PS1-30
S1-PS1-31
S1-PS1-32
S1-PS1-33
S1-PS1-34
S1-PS1-35
S1-PS1-36
S1-PS1-37
S1-PS1-38
S1-PS1-39
IMINOWE POCHODNE HYDRAZYDU KWASU 4-HYDROKSYBENZOESOWEGO
JAKO POTENCJALNE CHEMOTERAPEUTYKI
IMINE DERIVATIVES OF 4-HYDROXYBENZOIC ACID HYDRAZIDE AS POTENTIAL
CHEMOTERAPEUTICS
Halina Zasłona, Wanada Peczyńska-Czoch, Mirosław Giurg
SYNTEZA I ANALIZA SPEKTROSKOPOWA NOWYCH KOMPLEKSÓW
AMINOPROPYLOAMONIOWYCH BETAIN O POTENCJALNYCH
WŁAŚCIWOŚCIACH PRZECIWODROBNOUSTROJOWYCH
SYNTHESIS AND SPECTROSCOPIC ANALYSIS OF NEW
AMINOPROPYLAMMONIUM BETAINE COMPLEXES WITH POTENTIAL
ANTIMICROBIAL PROPERTIES
Iwona Kowalczyk, Adrianna Sztul, Bogumił Brycki
SYNTEZA I WŁAŚCIWOŚCI SPEKTROSKOPOWE NOWYCH INTERKALATORÓW
AMONIOWYCH
SYNTHESIS AND SPECTROSCOPIC PROPERTIES OF NOVEL AMMONIUM
INTERCALATORS
Waldemar Grzesiak, Bogumił Brycki
SYNTEZA I WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE NOWYCH ESTRÓW
MONENZYNY A I ICH KOMPLEKSÓW Z KATIONAMI METALI ALKAICZNYCH
SYNTHESIS AND PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF NEW ESTERS OF
MONENSIN A AND THEIR COMPLEXES WITH ALKALI METAL CATIONS
Adam Huczyński, Piotr Przybylski, Daniel Łowicki, Bogumił Brzezinski
MASS SPECTROMETRY OF THE DERIVATIVES OF MONENSIN A – EI, ESI AND FAB
MASS FRAGMENTATION OF p-NITROBENZYL ESTER OF MONENSIN A AND ITS
COMPLEXES WITH Li+, Na+ and K+ CATIONS
Adam Huczyński, Tomasz Pospieszny, ElŜbieta Wyrzykiewicz, Bogumił Brzezinski
SYNTEZA I ANALIZA SPEKTRALNA NOWYCH ESTRÓW KWASU LASALOWEGO
THE SYNTHESIS AND SPECTRAL ANALISIS OF NEW ESTERS OF LASALOCID ACID
Tomasz Pospieszny, Adam Huczyński, Rafał Wawrzyn, Małgorzata Ratajczak-Sitarz, Andrzej
Katrusiak, Bogumił Brzezinski
MASS SPECTROMETRY OF THE DERIVATIVES OF LASALOCID ACID – EI, ESI AND
FAB MASS FRAGMENTATION OF p-NITROBENZYL ESTER OF LASALOCID ACID
AND ITS COMPLEXES WITH Li+, Na+ and K+ CATIONS
Tomasz Pospieszny, Adam Huczyński, ElŜbieta Wyrzykiewicz, Bogumił Brzezinski
NOWY DWUFUNKCYJNY PREKURSOR UKŁADU π-(ALLILO)PALLADU W
REAKCJACH Z FENOLEM I JEGO POCHODNYMI
NEW BIFUNCTIONAL PRCURSOR OF π-ALLYLPALLADIUM SYSTEM IN
REACTIONS WITH PHENOL AND ITS DERIVATIVES
Agnieszka Kubiak, Bogusław Kryczka
DISACHARYDY Z ELEMENTAMI ETERÓW KORONOWYCH
DISACCHARIDES BEARING CROWN ETHERS MOIETIES
Stanisław Porwański, Bogusław Kryczka, Alain Marsura
SYNTHESIS OF FUNCTIONALISED CALIX[N]ARENES FOR METALLIC IONS
EXTRACTION
Popovici, N., Saponar, A., Silaghi-Dumitrescu, I., Popovici, E.-J.
SYNTEZA JEDNOSTEK BUDULCOWYCH DLA SUPRAMOLEKULARNYCH
RECEPTORÓW
Ziemowit Pokładek, Agata Rydzewska, Piotr Młynarz, Paweł Kafarski
SYNTEZA SYNTETYCZNYCH RECEPTORÓW BAZUJĄCYCH NA ZWIĄZKU
DIHYDROKSYFOSFONOWYM
Michał Jarco, Sylwia Śliwinska, Piotr Młynarz, Paweł Kafarski
TERMOANALITYCZNE BADANIA KOMPLEKSÓW KALIKS[4]REZORCYNARENÓW
Z WYBRANYMI ROZPUSZCZALNIKAMI
THERMOANALYTICAL STUDY OF CALIX[4]RESORCINARENE COMPLEXES WITH
SELECTED SOLVENTS
Tomasz Pawlowski, Rafal Kuzmicz, Grzegorz Litwinienko
KALIKS[4]AREN JAKO JONOFOR DO POTENCJOMETRYCZNEGO OZNACZANIA
IZOMERÓW FENYLENODIAMINY
CALIX[4]ARENE AS A IONOPHORE FOR POTENTIOMETRIC DISCRIMINATION OF
PHENYLENDIAMINE ISOMERS
24
Katarzyna Kurzątkowska, Hanna Radecka, Jerzy Radecki, Wim Dehaen
S1-PS1-40
S1-PS1-41
S1-PS1-42
S1-PS1-43
S1-PS1-44
S1-PS1-45
S1-PS1-46
S1-PS1-47
S1-PS1-48
S1-PS1-49
S1-PS1-50
S1-PS1-51
S1-PS1-52
S1-PS1-53
AMPEROMETRYCZNE OZNACZANIE DOPAMINY ZA POMOCĄ ZŁOTYCH
ELEKTROD ZMODYFIKOWANYCH CORROLEM
AU – ELECTRODES MODIFIED WITH CORROLE FOR AMPEROMETRIC
DETERMINATION OF DOPAMINE
Katarzyna Kurzątkowska, Hanna Radecka, Jerzy Radecki, Eddy Dolusic, Wim Dehaen
PRZEGRUPOWANIE CLAISENA SKUTECZNĄ METODĄ OTRZYMYWANIA γ,δNIENASYCONYCH ESTRÓW Z TERPENOIDOWYCH ALKOHOLI ALLILOWYCH
CLAISEN REARRANGEMENT AS A EFFICIENT METHOD OF SYNTHESIS γ,δUNSATURATED ESTERS FROM TERPENOID ALLYLIC ALCOHOLS
Ewelina Wincza, BoŜena Frąckowiak, Stanisław Lochyński
SYNTEZA CHIRALNEGO KETOKARBAMINIANU DIMETYLOCYKLOPROPANU W
REAKCJI PRZEGRUPOWANIA CURTIUSA
SYNTHESIS OF CHIRAL DIMETHYLCYCLOPROPANE KETOCARBAMINATE IN
THE REACTION OF CURTIUS REARRANGEMENT
Agnieszka Kusiak, Kamila Gajcy, Stanisław Lochyński
REDUKUJĄCE WŁAŚCIWOŚCI OKSAZABOROLIDYNY
REDUCING SPECIFICITY OF OXAZABOROLIDYNES
A. Karczmarska, R. Kołodziejska, L. Jasińska, R. Studzińska, ś. Tabaczyńska, M. Dramiński
BIOKATALIZA W CIECZACH JONOWYCH
BIOCATALYSIS IN IONIC LIQUIDS
R. Kołodziejska, L. Jasińska, A. Karczmarska, ś. Tabaczyńska, M. Wróblewski, M. Dramiński
ALKILOWANIE N-ETOKSYKARBONYLOWYCH POCHODNYCH
FERROCENOKARBOKSYAMIDU I TIOAMIDU
ALKYLATION OF (N-ETHOXYCARBONYL)FERROCENE CARBOXYAMIDE AND
CARBOTHIOAMIDE
Anna Wrona, Janusz Zakrzewski, Marcin Palusiak
1,1’-DIFOSFAFERROCENYLOWE DIPOLOWE CHROMOFORY DLA OPTYKI
NIELINIOWEJ
1,1’-DIPHOSPHAFERROCENYL DIPOLAR CHROMOPHORES FOR NON-LINEAR
OPTICS
Arkadiusz Kłys, Janusz Zakrzewski, Sławomir Domagała, Keitaro Nakatani
REAKCJE DIELSA-ALDERA KOMPLEKSÓW CpM(CO)x(1-N-maleimidato) (x = 2, 3; M
= Fe, Mo, W) Z CYKLOPENTADIENEM. BADANIA STRUKTURALNE I KINETYCZNE
DIELS-ALDER REACTION OF CpM(CO)x(1-N-maleimidato) (x = 2, 3, M = Fe, Mo, W)
COMPLEXES WITH CYCLOPENTADIENE. STRUCTURAL AND KINETIC STUDY
Bogna Rudolf, Janusz Zakrzewski, Marcin Palusiak
3-ALKOKSY-2-DIETOKSYFOSFORYLOPROPENIANY ETYLU- SYNTEZA I
ZASTOSOWANIA
ETHYL 3-ALKOXY-2-DIETHOXYPHOSPHORYLPROPENOATES - SYNTHESIS AND
APPLICATIONS
Anna Albrecht, Jacek F. Koszuk, Tomasz Janecki
ENZYMATYCZNY ROZDZIAŁ RACEMICZNEGO NIENASYCONEGO -LAKTONU Z
ZASTOSOWANIEM ESTERAZ
ENZYMATIC RESOLUTION OF RACEMATIC UNSATURATED -LACTONE BY
ESTERASES
Małgorzata Smuga, Czesław Wawrzeńczyk
SYNTEZA OPTYCZNIE CZYNNYCH BICYKLICZNYCH LAKTONÓW
TERPENOIDOWYCH
SYNTHESIS OF CHIRAL BICYCLIC TERPENOID LACTONES
Aleksandra Grudniewska, Czesław Wawrzeńczyk
AMINY Z OKSYMU 10-S-BENZYLOKAMFORY
Małgorzata Ullrich, Jan K. Rumiński, Mirosław Wełniak
KATALIZOWANA KOMPLEKSAMI RUTENU ADDYCJA ALKOHOLI I FENOLI DO
ETERÓW ALLILOWYCH
ADDITION OF ALCOHOLS AND PHENOLS TO O-ALLYLIC ETHERS AND ACETALS
MEDIATED BY RUTHENIUM COMPLEXES
Monika Gruszka, Robert Penczek, Stanisław Krompiec
STEREOSELEKTYWNA SYNTEZA OPTYCZNIE CZYNNYCH BUTENOLIDÓW W
REAKCJI OLEFINOWANIA HORNERA -HYDROKSYKETONÓW
Marek Koprowski, Ewa Krawczyk
25
S1-PS1-54
S1-PS1-55
S1-PS1-56
S1-PS1-57
S1-PS1-58
S1-PS1-59
S1-PS1-60
S1-PS1-61
S1-PS1-62
S1-PS1-63
S1-PS1-64
S1-PS1-65
S1-PS1-66
NOWE BLOKI BUDULCOWE DO SYNTEZY PACLITAXELU I JEGO ANALOGÓW
NEW BUILDING BLOKS FOR SYNTHESIS OF TAXOL AND ANALOGUES
Rafał Motylski, Beata Kolesińska, Martyna Muszyńska, Janina E. Kamińska, Zbigniew J. Kamiński
SYNTEZA CHIRALNYCH TERPENOWYCH AMINOALKOHOLI, ALDEHYDÓW,
KETONÓW I ZASAD SCHIFFA
SYNTHESIS OF CHIRAL TERPENIC AMINOALCOHOLS, ALDEHYDES, KETONES
AND SCHIFF BASES
Magdalena Jaworska, Mirosław Wełniak
NOWE LIGANDY DO SYNTEZY ASYMETRYCZNEJ – OPTYCZNIE CZYNNE
POCHODNE IMIDAZOLU I BIS-IMIDAZOLU
NEW LIGANDS FOR ASYMMETRIC SYNTHESIS – OPTICALLY ACTIVE IMIDAZOLE
AND BIS-IMIDAZOLE DERIVATIVES
Paulina Mucha, Karolina Broda, Katarzyna Urbaniak, Grzegorz Mlostoń
ENANCJOSELEKTYWNA REDUKCJA α-IMINOKETONÓW
ENANTIOSELECTIVE REDUCTION OF α-IMINOKETONES
Agnieszka Tafelska-Kaczmarek, Marek Zaidlewicz
STEREOSELEKTYWNE REAKCJE TRIFLUOROMETYLOWANIA IMINOKETONÓW
(1R)-KAMFOROCHINONU
STEREOSELCTIVE TRIFLUOROMETHYLATION OF (1R)-CAMPORQUINONE
IMINOKETONES
Emilia Obijalska, Grzegorz Mlostoń
ENZYMATYCZNA SYNTEZA DOPAMINY ZNAKOWANEJ IZOTOPAMI WODORU W
PIERŚCIENIU
ENZYMATIC SYNTHESIS OF DOPAMINE RING LABELLED WITH HYDROGEN
ISOTOPES
Małgorzata Pająk i Marianna Kańska
ENZYMATYCZNA SYNTEZA KWASU FENYLOPIROGRONOWEGO PODWÓJNIE
ZNAKOWANEGO DEUTEREM I TRYTEM
ENZYMATIC SYNTHESIS OF PHENYLPYRUVIC ACID DOUBLE LABELLED WITH
DEUTERIUM AND TRITIUM
Katarzyna Skowera, Ilona Ziąbska, Marianna Kańska
SYNTEZA SYMETRYCZNYCH I NIESYMETRYCZNYCH KOMPLEKSÓW Mn(III) Z
ZASADAMI SCHIFFA I BADANIE ICH WŁASNOŚCI KATALITYCZNYCH W REAKCJI
EPOKSYDACJI STYRENU
THE SYNTHESIS OF SYMMETRICAL AND UNSYMMETRICAL Mn(III) – SCHIFF
BASE COMPLEXES AND STUDIES OF THEIR CATALYTIC PROPERTIES IN THE
EPOXIDATION OF STYRENE
Magdalena Szypa, Robert Pełech
NOWE CHEMOENZYMATYCZNE PODEJŚCIE DO SYNTEZY INHIBITORÓW
PROTEASOMÓW OPARTE NA REAKCJI UGI’EGO I ENZYMATYCZNEJ
TRANSFORMACJI
NEW CHEMOENZYMATIC APPROACH TO THE SYNTHESIS OF PROTEASOME
INHIBITORS BASED ON UGI REACTION AND ENZYMATIC TRANSFORMATION
Michał Mroczkiewicz, Ryszard Ostaszewski
SYNTEZA AMIDOFOSFORYNU 4-TIO-5-FLUORO-2’-O-METYLOURYDYNY –
FOTOZNACZNIKA OLIGONUKLEOTYDÓW
SYNTHESIS OF 4-THIO-5-FLUORO-2’-O-METHYLOURIDINE PHOSPHORAMIDITE –
OLIGONUCLEOTIDE PHOTOLABEL
Jan Milecki, Bohdan Skalski, Krystyna Sternal
SYNTEZA NOWYCH LIGANDÓW FLUORESCENCYJNYCH ZAWIERAJACYCH
UGRUPOWANIE OKSAZOLINOWE I ICH ZASTOSOWANIE W ANALIZIE DNA
SYNTHESIS OF NEW FLUORESCENT LIGANDS CONTAINING OXAZOLINE GROUP
AND THEIR APLICATION IN DNA DETECTION
A. Głuszyńska, A. Masternak, J. Sobkowiak, B. Juskowiak
OLIGONUKLEOTYDOWE SONDY DO POMIARU PH
OLIGONUCLEOTIDE PROBES FOR THE PH MEASUREMENTS
A. Masternak, A. Głuszyńska, B. Juskowiak
PRÓBA WPROWADZENIA 5-FORMYLOCYTYDYNY W SEKWENCJĘ RAMIENIA
ANTYKODONU mt-tRNAMet VIA AMIDOFOSFORYN 5-(1,2DIHYDROKSYETYLO)CYTYDYNY
AN ATTEMPT TO SYNTHESIS OF ASL mt-tRNAMet WITH 5-FORMYLCYTIDINE IN
THE WOBBLE POSITION VIA PHOSPHORAMIDITE OF 5-(1,2DIHYDROXYETHYL)CYTYDINE
26
GraŜyna Leszczyńska, Piotr Leonczak, Andrzej Małkiewicz
S1-PS1-67
S1-PS1-68
S1-PS1-69
S1-PS1-70
SYNTEZA ACYKLICZNYCH FOSFONOMETOKSY-AZANUKLEOTYDÓW
SYNTHESIS OF ACYCLIC PHOSPHONOMETHOXY-AZANUCLEOTIDES
Mariola Koszytkowska-Stawińska, Wojciech Sas
ASYMETRYCZNA ADDYCJA NITROMETANU DO ESTRÓW KWASU ATROPOWEGO
W WARUNKACH KATALIZY PRZENIESIENIA MIĘDZYFAZOWEGO
ASYMMETRIC ADDITION OF NITROMETANE TO ATROPIC ACID ESTERS UNDER
PHASE TRANSFER CATALYSIS CONDITIONS
Tomasz Rowicki, Wojciech Sas
SYNTEZA POCHODNYCH KWASU 2-(5,5-BISHYDROKSYMETYLOPIROLIDYN-2YLO)TIAZOLO-4-KARBOKSYLOWEGO
SYNTHESIS OF DERIVATIVES OF 2-(5,5-BISHYDROXYMETHYL-PYRROLIDIN-2YL)-THIAZOLE-4-CARBOXYLIC ACID
Ewa Mironiuk-Puchalska, Wojciech Sas
SYNTEZA NOWYCH ANALOGÓW BPA
Marta Ziegler-Borowska, Tomasz Kosmalski, Mariusz J. Bosiak, Katarzyna Kaczanowska, Marek
Zaidlewicz
11 September 2007, Tuesday
16.30-18.00
S1-PS2-71
S1-PS2-72
S1-PS2-73
S1-PS2-74
S1-PS2-75
S1-PS2-76
S1-PS2-77
Poster Sessions 2 S1 ÷ S5; S7 ÷ S10
Chair persons:
LIGACJA CHEMICZNA. 2. SYNTEZA BIBLIOTEKI KONIUGATÓW NUKLEOZYDÓW
MODYFIKOWANYCH GRUPĄ AZYDOWĄ LUB ETYNYLOWĄ - SUBSTRATÓW W
REAKCJI CYKLOADDYCJI HUISGENA
CHEMICAL LIGATION. 2. SYNTHESIS OF LIBRARY OF NUCLEOSIDE
CONIUGATES MODIFIED WITH AZIDE OR ETHYNYL GROUP - SUBSTRATES IN
HUISGEN CYCLOADDITION
Agnieszka Andrysiak, BłaŜej A. Wojtczak, Agnieszka B. Olejniczak, Zbigniew J. Leśnikowski
SYNTEZA POCHODNYCH 2’-DEOKSYURYDYNY MODYFIKOWANYCH AMINAMI W
RESZCIE ZASADY HETEROCYKLICZNEJ
SYNTHESIS OF 2’-DEOXYURIDINE DERIVATIVES MODIFIED WITH AMINES ON
THE NUCLEOBASE MOIETY
Damian Smuga, Magdalena Woźniak, Zbigniew Leśnikowski, ElŜbieta Sochacka
SYNTEZA 5’-O-(N-ACYLO)AMIDOFOSFORANOWYCH POCHODNYCH
NUKLEOZYDÓW
SYNTHESIS OF 5’-O-(N-ACYL)PHOSPHORAMIDATES DERIVATIVES OF
NUCLEOSIDES
Katarzyna Kulik, Renata Kaczmarek, Dariusz Korczyński, Janina Baraniak
BIOKONIUGATY NUKLEOZYDÓW I OLIGONUKLEOTYDÓW Z 1-α
αMETYLOMANNOPIRANOZYDEM JAKO NOWA KLASA POTENCJALNYCH
PROLEKÓW
BIOCONJUGATES OF NUCLEOSIDES AND OLIGONUCLEOTIDES WITH 1-αMETHYL-D-MANNOPYRANOSIDE AS A NEW TYPE OF POTENTIAL PRO-DRUGS
Michał Deka, Andrzej Okruszek
P-ALKOKSY I P-ARYLOKSY POCHODNE IZOFOSFOROAMIDU IPERYTOWEGO
JAKO POTENCJALNE PROLEKI W TERAPII GENOWEJ
P-ALKOXY I P-ARYLOXY ISOPHOSPHORAMIDE MUSTARD ANALOGUES AS
PRODRUGS FOR GENE THERAPY
Joanna Cytarska, Konrad Misiura
NOWE P-CHIRALNE NIEJONOWE ANALOGI KWASÓW NUKLEINOWYCHSYNTEZA I WŁAŚCIWOŚCI
L. A. Woźniak, M. Bukowiecka-Matusiak, I.Burzyńska-Pędziwiatr, W. J. Stec
SYNTEZA I WŁASNOŚCI BIOLOGICZNE STEREOZDEFINIOWANYCH
TIOFOSFORANOWYCH ANALOGÓW AP4A –
(RP,RP) i (SP,SP) 1,3-BIS(ADENOZYNO-5’-O-TIOFOSFORANO)GLICEROLU
SYNTHESIS AND BIOLOGICAL PROPERTIES OF STEREODEFINED
PHOSPHOROTHIOATE ANALOGUES OF AP4A –
(RP,RP) and (SP,SP) 1,3-BIS(ADENOSINE-5’-O-THIOPHOSPHATE)GLYCEROL
Agnieszka Tomaszewska, Agnieszka Krakowiak, RóŜa Pęcherzewska, Piotr Guga, Wojciech J.
Stec
27
S1-PS2-78
S1-PS2-79
S1-PS2-80
S1-PS2-81
S1-PS2-82
S1-PS2-83
S1-PS2-84
S1-PS2-85
S1-PS2-86
S1-PS2-87
S1-PS2-88
S1-PS2-89
S1-PS2-90
CONJUGATED NUCLEOSIDES
Sławomir Boncel, Krzysztof Walczak
ELEKTRODY ZŁOTE MODYFIKOWANE CZĄSTECZKAMI TETRALAKTAMU
WYKORZYSTANE DO DETEKCJI KAWASU AKRYLOWEGO
TETRALACTAM-MIDIFIED GOLD ELECTRODES FOR AMPEROMETRIC
DETECTION OF ACRYLIC ACID
A. Krajewska, J. Radecki, H. Radecka, Mario Smet, Wim Dehaen
35
SPEKTROSKOPIA Cl-NQR W BADANIACH STRUKTURY ELEKRONOWEJ 2FENYLO I 2-HETEROARYLO-6-CHLORO-PURYNONUKLEOZYDÓW
Dobak, M. Ostafin, J. Milecki, B. Nogaj
CHIRALNE AZASULFINYLOTIOMAKROCYKLE Z WBUDOWANYM UKŁADEM 2,2’BIPIRYDYNY
CHIRAL AZASULFINYLTIOMACROCYCLES INCORPORATING 2,2’-BIPYRIDINE
SUBUNITS
J. Ławecka, B. Bujnicki, J. Drabowicz,A. Rykowski
OPTYCZNIE CZYNNE MONO- I BIS-SULFINYLOWE POCHODNE 2,2’-BIPIRYDYNY
JAKO NOWE CHIRALNE KATALIZATORY W REAKCJACH ZWIAZKÓW
METALOORGANICZNYCH Z ALDEHYDEM BENZOESOWYM
OPTICALLY ACTIVE MONO- AND BIS-SYLFINYL DERIVATINES OF 2,2’BIPYRIDINES AS NOVEL CHIRAL CATALYSTS IN THE REACTIONS OF
ORGANOMETALLIC COMPOUNDS WITH BENZALDEHYDE
J. Ławecka, B. Bujnicki, J. Drabowicz, A. Rykowski
WYNIKI BADAŃ NAD SELEKTYWNOŚCIĄ TRANSFORMACJI NATURALNYCH
ALKALOIDÓW GRUPY CHININY DO 9-EPIZASAD
A NOVEL APPROACH TO THE SELECTIVITY TRANSFORMATION OF THE
NATURAL CINCHONA ALKALOIDS INTO 9-EPIBASES
Teodozja M. Lipińska, Monika Denisiuk, Zbigniew Karczmarzyk, Andrzej Rykowski, Justyna
Janiuk, Anna Skibniewska
SYNTEZA 5-PODSTAWIONYCH POCHODNYCH 3-METYLOIZOTIAZOLO [5,4-D]
1,2,3-TRIAZYN-4-ONÓW I ESTRU ETYLOWEGO KWASU 3-METYLO-5-TRIAZENOIZOTIAZOLO-4-KARBOKSYLOWEGO
SYNTHESIS OF 5-SUBSTITUTED DERIVATIVES OF 3-METHYLISOTHIAZOLE[5,4-D]
1,2,3 TRIAZIN- 4-ONES AND 3-METHYL-5-TRIAZENE-IZOTHIAZOLE CARBOXYLIC
ACID ETHYL ESTER
Urszula Lipnicka
TRANSFORMACJE DIARYLOMETANOLI DO POCHODNYCH ANTRACENU JAKO
POTENCJALNYCH CIENKOWARSTWOWYCH MATERIAŁOW DLA ELEKRTONIKI
MOLEKULARNEJ
TRANSFORMATION OF THE DIARYLMETHANOLS INTO ANTHRACENE
DERIVATIVES AS A POTENTIAL MATERIALS FOR MOLECULAR ELECTRONICS
Agnieszka Bodzioch, Piotr Bałczewski, Marek Koprowski, Bernard Marciniak, Ewa RoŜyckaSokołowska
SYNTHESIS AND PROPERTIES OF N-(2-ACETYLPHENYL)-β
β-ALANINE
DERIVATIVES
A. Voskiene, V. Mickevicius, G. Mikulskiene
SYNTHESIS AND PROPERTIES OF SOME 2-SUBSTITUTED BENZIMIDAZOLES
K. Brokaite, V. Mickevicius
OTRZYMYWANIE I CHARAKTERYSTYKA POLIMERÓW Z MOLEKULARNIE
ODWZOROWANYMI CZĄSTECZKAMI AZASTEROIDOWYMI
PREPARATION AND CHARACTERISTICS OF AZASTEROID-IMPRINTED
POLYMERS
Agnieszka Z. Wilczewska, Katarzyna Kosińska, Jadwiga Maj, Jacek W. Morzycki
NOWE DIMERYCZNE CHOLAFANY ZE SPEJSERAMI OKSAMIDOWYMI
NEW DIMERIC CHOLAPHANES WITH OXAMIDE SPACERS
Zenon Łotowski, Jacek W. Morzycki
BADANIA NOWYCH REAKCJI SAPOGENIN SPIROSTANOWYCH. NOWE
PRZEGRUPOWANIA 23-OKSO- I 23,24-EPOKSYTIGOGENIN
INVESTIGATION OF NEW REACTIONS OF SPIROSTANE SAPOGENINS. NEW
REARRANGEMENT OF 23-OXO- AND 23,24-EPOXYTIGOGENINS
Izabella Jastrzębska, Aneta M. Tomkiel, Jacek W. Morzycki
28
S1-PS2-91
S1-PS2-92
S1-PS2-93
S1-PS2-94
S1-PS2-95
S1-PS2-96
S1-PS2-97
S1-PS2-98
S1-PS2-99
S1-PS2-100
S1-PS2-101
S1-PS2-102
S1-PS2-103
S1-PS2-104
NOWE KATALIZATORY METATEZY TYPU HOVEYDY-GRUBBSA ZAWIERAJĄCE
LIGAND CHROMANYLOMETYLIDENOWY
NEW METATHESIS CATALYSTS OF HOVEYDA-GRUBBS TYPE CONTAINING
CHROMANYLMETHYLIDENE LIGAND
Agnieszka Hryniewicka, Jacek W. Morzycki, Stanisław Witkowski
MONOACYLOWE POCHODNE KWASU L-WINOWEGO: SYNTEZA I
ZASTOSOWANIE
MONOACYLATED DERIVATIVES OF L-TARTARIC ACID: SYNTHESIS AND
APPLICATION
Urszula Bernaś, Halina Hajmowicz, Ludwik Synoradzki
SYNTEZA 1-(β
β-D-2’-DEOKSYRYBOFURANOZYLO)-4-PIRYMIDYNONU (2’-dH2U)
SYNTHESIS OF 1-(β
β-D-2’-DEOXYRIBOFURANOSYL)-4-PYRIMIDINONE (2’-dH2U)
Karina Śmigielska, ElŜbieta Sochacka
DIASTEREOSELEKTYWNA SYNTEZA α-METYLENO-γ-LAKTAMÓW
DIASTEREOSELECTIVE SYNTHESIS OF α-METHYLENE-γ-LACTAMS
Henryk Krawczyk, Łukasz Albrecht, Marta Jaruga
SYNTEZA I BADANIA SPEKTROSKOPOWE MONO- I DI-(KARBOKSYETYLO)
IMIDAZOLI
SYNTHESIS AND SPECTROSCOPIC STUDIES OF MONO- AND DI(CARBOXYETHYL) IMIDAZOLES
Piotr Barczyński, Piotr Szulc, Anna Komasa, Bogumił Brzezinski
SYNTEZA I BADANIA SPEKTROSKOPOWE CHINOLINOWEGO ANALOGU
TRYGOLENINY
SYNTHESIS AND SPECTROSCOPIC STUDIES OF QUINOLINIC ANALOGUE OF
TRIGOLLENINE
Piotr Barczyński, Kamil Makowski, Anna Komasa, Mirosław Szafran
BADANIE REAKTYWNOŚCI POCHODNYCH 2-TIOURACYLU W WARUNKACH
REAKCJI MANNICHA
INVESTIGATION OF THE REACTIVITY OF 2-THIOURACIL DERIVATIVES IN THE
MANNICH REACTION CONDITIONS
GraŜyna Bartkowiak, Grzegorz Schroeder
WYKORZYSTANIE TECHNIK SPEKTROMETRII MASOWEJ DO ROZRÓśNIANIA
IZOMERYCZNYCH POCHODNYCH (E)-CHALKONU
DIFFERENTIATION OF ISOMERIC DERIVATIVES OF (E)-CHALCONE BY MEANS
OF MASS SPECTROMETRY
Zdzisława Nowakowska, Grzegorz Schroeder
CYKLIZACJA 3–(FENYLOAMINO)-N-[(FENYLOKARBAMOYLO)
AMINO]PROPANAMIDU
CYKLIZATION OF 3-(PHENYLAMINO)-N-[(PHENYLCARBAMOYL)
AMINO]PROPANOIC ACID
IngridaTumosien÷, Zigmuntas Jonas Beresnevičius
CYKLIZACJA KWASU 3-{(2- KARBOKSYETYLO)-3-[BIS(2-KARBOKSYETYLO)
AMINO]ANILINO}PROPANOWEGO
CYCLIZATION OF 3-{(2-CARBOXYETHYL)-3-[BIS(2- CARBOXYETHYL)
АМINО]АNILINО}PROPANOIC ACID
Vilma Novikovait÷, Gema Mikulskien÷, Zigmuntas Jonas Beresnevičius
CYKLIZACJA KWASU 3–[2-(2-KARBOKSYETYLOAMINO)-FENYLOSULFANYLO]
PROPANOWEGO
CYKLIZATION OF 3-[2-(2-CARBOXYETYLAMINO)-PHENYLSULPHANYL]
PROPANOIC ACID
Kęstutis Rutkauskas, Zigmuntas Jonas Beresnevičius
SYNTEZA I WŁAŚCIWOŚCI SPEKTROSKOPOWE SELENOMALTOLU
SYNTHESIS AND SPECTROSCOPIC PROPERTIES OF SELENOMALTOL
Waldemar Tejchman, Krzysztof Zborowski, Leonard M. Proniewicz
HOMOOLIGOMERY 3-homo-AMINOKWASÓW - ANALOGI PEPTYDÓW
OPIOIDOWYCH
3-Homo-AMINO ACIDS HOMOOLIGOMERS - ANALOGUES OF OPIOID PEPTIDES
D. Wilczyńska, M. Malinowska, A. Olma, P. Kosson, A.W. Lipkowski, M. Nowakowski, M.
Długosz, A. Ejchart
SYNTEZA CZWARTORZĘDOWYCH SOLI AMONIOWYCH POCHODNYCH KWASU
MLEKOWEGO
SYNTHESIS OF QUATERNARY AMMONIUM LACTATES
Anna Wiśniewska, Anna Kulig-Adamiak, Lidia Lewicka, Jacek Cybulski
29
S1-PS2-105
S1-PS2-106
S1-PS2-107
S1-PS2-108
S1-PS2-109
S1-PS2-110
S1-PS2-111
S1-PS2-112
S1-PS2-113
S1-PS2-114
S1-PS2-115
S1-PS2-116
S1-PS2-117
S1-PS2-118
SYNTEZA I CHARAKTERYSTYKA SPEKTROSKOPOWA PODWÓJNYCH SOLI
ALKILOAMONIOWYCH
SYNTHESIS AND SPECTROSCOPIC CHARACTERIZATION OF ALKILAMMONIUM
GEMINI SALTS
Anna Szwajca, Dominika Barciszewska, Bogumił Brycki
ROZWAśANIA NAD MECHANIZMEM REAKCJI ELIMINACJI Z WYTWORZENIEM
POCHODNYCH TIAZOLOPIRYMIDYNY
DELIBERATIONS ON ELIMINATION’S MECHANISM WITH RECEIVING
THIAZOLO[3,2-a]PYRIMIDIN-5-ONE DERIVATIVES
R. Studzińska, M. Wróblewski, A. Karczmarska, ś. Tabaczyńska, M. Dramiński
NOWE POCHODNE 1-CYKLOALKILO-2-ARYLOSYLFONYLOIMINOPERHYDROPIRYMIDYNY O POTENCJALNEJ AKTYWNOŚCI FARMAKOLOGICZNEJ
NEW DERIVATIVES OF 1-CYCLOALKIL-2-ARYLSULFONYLIMINOPERHYDRO
PYRIMIDINE WITH POTENTIAL PHARMACOLOGICAL ACTIVITY
ElŜbieta Szacoń, Marzena Rządkowska
SYNTEZA NOWYCH POCHODNYCH 1H-3-ARYLOSULFONYLOAMINO-4-AMINO1,2,4-TRIAZOLU
SYNTHESIS OF NEW DERIVATIVES OF 1H-3-ARYLOSULFONYLOAMINO-4AMINO-1,2,4-TRIAZOLE
Marzena Rządkowska, ElŜbieta Szacoń
SYNTEZA I FARMAKOLOGICZNA AKTYWNOŚĆ NOWYCH CYKLICZNYCH
POCHODNYCH ARYLOSULONYLOGUANIDYNY.
SYNTHESIS AND PHARMACOLOGICAL ACTIVITY OF NEW CYCLIC DERIVATIVES
OF ARYLSULFONYLGUANIDINE.
ElŜbieta Szacoń, Marzena Rządkowska
SYNTEZA POCHODNYCH 4-AMINO-1,2,4-TRIAZOLU
SYNTHESIS OF NEW DERIVATIVES OF 4-AMINO-1,2,4-TRIAZOLE
Marzena Rządkowska, ElŜbieta Szacoń
SYNTEZA I ANALIZA KRYSTALOGRAFICZNA POCHODNYCH (+)-LUPANINY
SYNTHESIS AND X-RAY CHARACTERIZATION OF (+)-LUPANINE DERIVATIVES
Anna K. Przybył, Tomasz Szydłowski, Maciej Kubicki
SYNTEZA KOMPLEKSÓW (-)-CYTYZYNY Z SOLAMI MIEDZI I CYNKU
SYNTHESIS OF (-)-CYTISINE COMPLEXES WITH COPPER AND ZINC SALTS
Anna K. Przybył, Maciej Kubicki
EI SPEKTROMETRIA MASOWA ORTO, META I PARA POCHODNYCH CHLORO-NBENZYLOCYTYZYNY
EI MASS SPECTROMETRY OF THE ORTO, META AND PARA CHLORO-N-BEZYL
DERIVATIVES OF CYTISINE
Anna K. Przybył and W. Prukała
AKTYWNOŚĆ MIKROBIOLOGICZNA POCHODNYCH SEMICARBAZYDO- WYCH
KWASU TIOFENO-2-OCTOWEGO I 4-PODSTAWIONYCH-3-(TIOFEN-2-YLMETYLO)4,5-DIHYDRO-1H- 1,2,4-TRIAZOLO-5-ONU
ANTIMICROBIAL ACTIVITIES OF SEMICARBAZIDES OF THIOPHENE-2-ACETIC
ACID AND 4-SUBSTITUTED-3-(THIOPHEN-2-YLMETHYL)-4,5-DIHYDRO-1H-1,2,4TRIAZOL-5-ONES
Monika Pitucha, Alina Chudnicka, Monika Wujec
SYNTEZA AMINOMETYLOWYCH POCHDNYCH AMIDU KWASU 4-(PIRYDYN-3YLO)-1,2,4-TRIAZOLINO-5-TIONO-1-OCTOWEGO
SYNTHESIS OF AMINOMETHYL DERIVATIVES OF 4-PHENYL-3-(PYRIDIN-3-YL)1,2,4-TRIAZOLINE-5-THIONE-1-ACETIC ACID AMIDE
Monika Pitucha, Nazar Trotsko, Monika Wujec, Maria Dobosz
BADANIA NAD TAUTOMERIĄ POCHODNYCH 4-PODSTAWIONYCH 3-[(1METYLOPIROL-2-YLO)METYLO]-4,5-DIHYDRO-1H-1,2,4-TRIAZOLO-5-ONU
A STUDY ON TAUTOMERISM OF 4-SUBSTITUTED 3-[(1-METHYLPYRROL-2YL)METHYL]-4,5-DIHYDRO-1H 1,2,4-TRIAZOL-5-ONE DERIVATIVES
Monika Pitucha, Zbigniew Karczmarzyk, Waldemar Wysocki
FOTOCHEMICZNA SYNTEZA 9-N-(2-CYJANOETYLO)LUMINARYNY
PHOTOCHEMICAL SYNTHESIS OF 9-N-(2-CYANOETHYL)LUMINARINE
J. Nowak, J. Milecki, B. Skalski
ANALIZA QSAR SERII ZWIĄZKÓW AZOLOWYCH O DZIAŁANIU
PRZECIWGRZYBICZYM, ZAWIERAJĄCYCH RÓśNE PODSTAWNIKI W UKŁADZIE
CHINAZOLINOWYM W POZYCJI 7.
30
S1-PS2-119
S1-PS2-120
S1-PS2-121
S1-PS2-122
S1-PS2-123
S1-PS2-124
S1-PS2-125
S1-PS2-126
S1-PS2-127
S1-PS2-128
S1-PS2-129
S1-PS2-130
S1-PS2-131
FM
S1-PS2-132
FM
QSAR ANALYSIS FOR THE AZOLE SERIES OF FUNGISIDE AGENTS, CONTAINING
VARIOUS SUBSTITUENTS ON THE QUINAZOLINONE RING AT POSITION 7
Alicja Nowaczyk, BoŜena Modzelewska-Banachiewicz
SYNTEZA I STRUKTUA N’-HEKSAHYDRO-1,3-DIOKSO-1H-IZOINDO-2(3H)-YLO)-NFENYLOBENZIMIDOAMIDU
SYNTHESIS AND STRUCTURE OF N’-HEXAHYDRO-1,3-DIOXO-1H-ISOINDOL-2(3H)YL)-N-PHENYLBENZIMIDAMIDE
BoŜena Modzelewska-Banachiewicz, Liliana Mazur, Marzena Ucherek
WPŁYW POLA MIKROFALOWEGO NA REAKCJE 5-AMINO-1,3DIPODSTAWIONYCH PIRAZOLI Z ALDEHYDAMI AROMATYCZNYMI
THE INFLUENCE OF MICROWAVE FIELD ON THE REACTION OF 5-AMINO-1,3DISUBSTITUTED PYRAZOLES WITH AROMATIC ALDEHYDES
Magdalena Marcinkowska, Agnieszka Puchała, Danuta Rasała
ADDYCJA N-NUKLEOFILI DO -NITROAKRYLANÓW
N-NUCLEOPHILIC ADDITION TO -NITROACRYLATES
ElŜbieta Lewandowska, Adam Sobczak, Kinga Wichłacz
ZASTOSOWANIE -LAKTONÓW -ALKILOAMINOKWASÓW W SYNTEZIE
ORGANICZNEJ: SYNTEZA -CYJANOMETYLOAMINOKWASÓW
APLICATION OF -ALKYLAMINO ACID -LACTONES IN ORGANIC SYNTHESIS:
SYNTHESIS OF -CYANOMETHYLAMINOACIDS
Adam Kudaj, Aleksandra Olma
POCHODNE NITROWE SULFIDÓW 3,4'-DICHINOLINYLOWYCH W SYNTEZIE 5-, 6I 8-NITRO-4-CHLORO-3-CHLOROSULFONYLOCHINOLIN
NITRO DERIVATIVES OF 3,4'-DIQUINOLINYL SULFIDES IN THE SYNTHESIS OF 5-,
6- AND 8-NITRO-4-CHLORO-3-CHLOROSULFONYLQUINOLINES
Magdalena Kosiecka, Elwira Chrobak, Andrzej Maślankiewicz
WYBRANE POŁĄCZENIA HETEROORGANICZNE JAKO CHIRALNE ODCZYNNIKI
SOLWATUJĄCE (CSA) W SPEKTROSKOPII NMR
SELECTED HETEROORGANIC COMPOUNDS AS CHIRAL SOLVATING AGENTS IN
NMR SPECTROSCOPY
Józef Drabowicz, Adrian Zając, Marcin Kłos
SYNTEZY I REAKCJE OPTYCZNIE CZYNNYCH DISELENIDÓW Z GRUPY
MENTANU
Zbigniew Rafiński, Jacek Ścianowski
PIERWSZA SYNTEZA KWASÓW FERROCENYLOAMINOFOSFONOWYCH
FIRST SYNTHESIS OF FERROCENYLAMINOPHOSPHONIC ACIDS
Rafał Karpowicz, Jarosław Lewkowski
STEREOCHEMIA SYNTEZY KWASÓW BIS-AMINOFOSFONAWYCH POCHODNYCH
ALDEHYDU TEREFTALOWEGO
STEREOCHEMISTRY OF SYNTHESIS OF BIS-AMINOPHOSPHONOUS ACIDS
DERIVED FROM THEREPHTHALIC ALDEHYDE
Rafał Karpowicz, Jarosław Lewkowski, Małgorzata Rybarczykź
MASS SPECTROMETRY OF BIS-QUINOLIZIDINE ALKALOIDS:EI MASS
FRAGMENTATION OF ZINC(II) DIHALIDES COMPLEXES WITH SPARTEINE, αISOSPARTEINE AND 2-METHYLSPARTEINE
Beata Jasiewicz, ElŜbieta Wyrzykiewicz
MASS SPECTROMETRY OF BIS-QUINOLIZIDINE ALKALOIDS - DIMERIZATION IN
ELECTRON IMPACT MASS SPECTROMETRY OF THE DERIVATIVES OF
SPARTEINE
Beata Jasiewicz, ElŜbieta Wyrzykiewicz
ZASTOSOWANIE ADDUKTÓW REAKCJI AZA-MORITY-BAYLISA-HILLMANA W
SYNTEZIE POLIFUNKCYJNYCH AMINOFOSFONIANÓW
APPLICATION OF THE AZA-BAYLIS-HILLMAN ADDUCTS IN THE SYNTHESIS OF
THE POLYFUNCTIONAL AMINOPHOSPHONATES.
Anna Gajda, Tadeusz Gajda
NOVEL HIGHLY FLUORESCENT -CONJUGATED BENZOTHIAZOLE
DERIVATIVES WITH DONOR-ACCEPTOR-DONOR CONSTITUTION
Starinská V., Gajdoš P., Hrobárik P., Magdolen P., Zahradník P.
KINETYKA REAKCJI KWASU IZOCYJANUROWEGO Z WĘGLANEM ETYLENU
KINETICS OF REACTION OF ISOCYANURIC ACID WITH ETHYLENE CARBONATE
Anna Świder, Katarzyna Wójcik
31
S1-PS2-133
FM
S1-PS2-134
FM
S1-PS2-135
S1-PS2-136
FM
S1-PS2-137
FM
S1-PS2-138
FM
S1-PS2-139
FM
S1-PS2-140
S1-PS2-141
ADDYCJA POCHODNYCH URACYLU DO AKRYLANU GLIKOLU ETYLENOWEGO
ADDITION OF URACIL DERIVATIVES TO ETHYLENE GLYCOL ACRYLATE
Dominika Osyda, Sławomir Boncel, Krzysztof Walczak
REAKTYWNOŚĆ ALLILOWEJ POCHODNEJ REZORCARENU Z WYBRANYMI
REAGENTAMI
REACTIVITY OF ALLIL DERIVATIVE OF REZORCINAREN WITH SELECTED
REAGENTS
Kamila Szproch, Mariusz Urbaniak, Waldemar Iwanek
SYNTHESIS AND STUDY OF SOME NEW N & O CONTAINING
CHLOROSUBSTITUTED 4-AROYLPYRAZOLINES, AND 4-AROYLISOXAZOLINES &
THEIR IMPACT ON SOME SHORT DAY FLOWERING PLANTS WITH SPECIAL
REFERENCE TO GROWTH PROMOTING EFFECT AND ANTIBACTERIAL
ACTIVITY
P.R.Rajput, M.K.Rai
ESTRY KWASÓW 4-ALKOKSYBENZOESOWYCH Z 4,4’-BIFENOLEM I 4,4’TIOBIFENOLEM.
4-ALKOXYBENZOIC ACID ESTERS OF 4,4’-BIPHENOL AND 4,4’-THIOBIPHENOL
Agnieszka Czub, Magdalena Marcinkowska, Danuta Rasała
SYNTEZA I WŁAŚCIWOŚCI PODANDÓW POLIOKSAETYLENOWYCH
Grzegorz Schroeder, BłaŜej Gierczyk, Bogusława Łęska, Radosław Pankiewicz, Michał Cegłowski,
Dawid Lewandowski
SYNTEZA NIESYMETRYCZNYCH ZASAD SCHIFFA POCHODNYCH 2,3DIAMINOPIRYDYNY I ICH KOMPLEKSÓW NIKLU(II)
SYNTHESIS OF UNSYMETRICAL SCHIFF BASES DERIVED FROM 2,3DIAMINOPYRIDINE AND THEIR NICKEL(II) COMPLEXES
Aneta Czarnecka, Ewa M. Opozda
IZOLACJA CYSTATYNY Z BIALKA JAJA KURZEGO
ISOLATION OF CYSTATIN FROM CHICKEN EGGS
Katarzyna Bulak, Izabela Jasicka-Misiak, Piotr P. Wieczorek, Paweł Kafarski
STUKTURA KRYSTALICZNA ZWIĄZKÓW ZAWIERAJĄCYCH UGRUPOWANIE
[Re2OCl10]4THE CRYSTAL STRUCTURE OF COMPOUNDS CONTAINING [Re2OCl10]4- ANION
Miłosz Siczek, Tadeusz Lis
SYNTEZA NIESYMETRYCZNYCH AROMATYCZNYCH DISULFIDÓW.
THE SYNTHESIS OF UNSYMMETRICAL AROMATIC DISULFIDES.
Sebastian Demkowicz, Dariusz Witt, Janusz Rachoń
S1-PS2-142
S1-PS2-143
S1-PS2-144
S1-PS2-145
FM
N-(1,1’-DIFOSFAFERROCENYLO)METYLOWE POCHODNE AMINOKWASÓW
N-(1,1’-DIPHOSPHAFERROCENYL)METHYL DERIVATIVES OF AMINOACIDS
Bartosz Mucha, Janusz Zakrzewski
SYNTEZA HYDRAZYDÓW KWASU 2,4-DIOKSOTIAZOLIDYNO-5-OCTOWEGO Z
UKŁADEM 1,2,4-TRIAZOLU
SYNTHESIS OF 2,4-DIOXOTHIAZOLIDINE-5-ACETIC ACID HYDRAZIDES WITH
1,2,4-TRIAZOLES SUBSTITUTENTS
Maria Dobosz, Nazar Trotsko, Monika Pitucha
REAKCJA N-ARYLOBENZAMIDYN Z O-PODSTAWIONYMI CHLORKAMI
OKSYMOILOWYMI
A REACTION OF N-ARYLBENZAMIDINES WITH O-SUBSTITUTED OXIMOYL
CHLORIDES
Krzysztof Jakubiec, Wojciech Szczepankiewicz
32
SECTION S2
Chemia koordynacyjna i bionieorganiczna
Coordination and bioinorganic chemistry
Wykłady i komunikaty sekcyjne
Section and Contribution Lectures
10 September 2007, Monday
FBESci Room: 289
Chair persons: J. Mroziński, P. Kita
11.00-11.30
S2-SL-1
STRUKTURA ELEKTRONOWA I MOLEKULARNA ZWIĄZKÓW
KOORDYNACYJNYCH RODU A REAKTYWNOŚĆ KATALITYCZNA
ELECTRONIC AND MOLECULAR STRUCTURE OF RHODIUM
COMPLEXES AND THEIR CATALYTIC ACTIVITY
J.J. Ziółkowski, A.M. Trzeciak
11.30-12.00
S2-SL-2
ZWIĄZKI RODU Z WIĄZANIAMI METAL-METAL (S2)
RHODIUMCOMPOUNDS WITH METAL-METAL BONDS
F.P. Pruchnik, M. Rak, H. Chojnacki
12.00-12.30
S2-SL-3
CHEMICZNE PROBLEMY SUPLEMENTACJI ZWIĄZKAMI CHROMU(III)
CHEMICAL PROBLEMS RELATED TO SUPPLEMENTATION WITH Cr(III)
COMPOUNDS
M. Cieślak-Golonka
12.30-13.00
S2-SL-4
MIKROPOROWATE BENZENOPOLIKARBOKSYLANY LANTANOWCÓW
MICROPOROUS POLYBENZENECARBOXYLATES OF LANTHANIDES
Z. Rzączyńska, R. Łyszczek, A. Ostasz, G.M. Woźniak
S2-CL-1
SYNTEZA I OKREŚLENIE WŁAŚCIWOŚCI KATALITYCZNYCH
PERFLUOROWANYCH KOMPLEKSÓW SALENOWYCH
SYNTHESIS AND CATALITIC PROPERTIES OF PERFLUOROUS SALEN
COMPLEXES
J. Połtowicz, K. Pamin, E. Tabor, G. Pozzi, J. Haber
13.00-13.15
FBESci Room: 289
Chair persons: H. Kozłowski
S2-SL-5
KOMPLEKSY MIEDZI(II) Z FRAGMENTAMI α-SYNUKLEINY I
PRODUKTY ICH UTLENIANIA NADTLENKIEM WODORU
COPPER(II) COMPLEXES OF α-SYNUCLEIN FRAGMENTS AND CU(II)CATALYZED OXIDATION IN THE PRESENCE OF HYDROGEN PEROXIDE
T. Kowalik-Jankowska, A. Rajewska, E. Jankowska, Z. Grzonka
15.30-16.00
S2-SL-6
WPŁYW JONÓW METALI NA ODDZIAŁYWANIA NIEKOWALENCYJNE W
UKŁADACH BIOKOORDYNACYJNYCH
THE INFLUENCE OF METAL IONS ON NONCOVALENT INTERACTIONS
IN BIOCOORDINATION SYSTEMS
L. Łomozik, A. Gąsowska
16.00-16.30
S2-SL-7
FOTONANOCHEMIA NIEORGANICZNA
INORGANIC FOTONANOCHEMISTRY
GraŜyna Stochel, Przemysław Łabuz, Wojciech Macyk, Konrad Szaciłowski
15.00-15.30
16.30-18.00
Poster Sessions 1 S1 ÷ S10
11 September 2007, Tuesday
FBESci Room: 289
Chair persons: A. Trzeciak
11.00-11.30
S2-SL-8
WŁAŚCIWOŚCI KOORDYNACYJNE KOMPLEKSÓW METALI
PRZEJŚCIOWYCH Z ZASADAMI SCHIFFA
COORDINATION PROPERTIES OF TRANSITION METAL COMPLEXES
33
WITH SCHIFF BASES
K. Kurzak
11.30-12.00
12.00-12.30
12.30-13.00
S2-SL-9
KOMPLEKSY PLATYNY(IV) Z MODYFIKOWANYMI LIGANDAMI
PURYNOWYMI. STRUKTURA I ICH AKTYWNOŚĆ
ANTYNOWOTWOROWA IN VITRO
PLATINUM(IV) COMPLEXES WITH MODYFICATION PURINE LIGANDS.
MOLECULAR STRUCTURE AND THEIR ANTIPROLIFERATIVE ACTIVITY
IN VITRO
I. Łakomska
S2-SL-10
MAGNETYCZNE ODDZIAŁYWANIA NADWYMIENNE
POPRZEZ WIĄZANIA WODOROWE O–H···O
MAGNETIC EXCHANGE INTERACTIONS VIA O–H···O HYDROGEN BONDS
M. Korabik
S2-SL-11
ROLA RODNIKÓW W UTLENIANIU LEUCO FORMY BŁĘKITU
METYLENOWEGO NADTLENKIEM WODORU I DITLENEM
ROLE OF RADICAL SPECIES IN LEUCO METHYLENE BLUE OXIDATION
BY HYDROGEN PEROXIDE AND DIOXYGEN
A. Katafias, S. Koter, P. Kita, A. Michalak, M. Hendrich
FBESci Room: 289
Chair persons: L. Łomozik
15.00-15.30
15.30-16.00
16.00-16.15
16.15-16.30
16.30-18.00
S2-SL-12
TRI-TERT-BUTOKSYSILANOTIOLANY METALI
ROLA LIGANDÓW ZDOLNYCH DO TWORZENIA WIĄZAŃ
WODOROWYCH
B. Becker, A. Kropidłowska
S2-SL-13
ODDZIAŁYWANIA MAGNETYCZNE TRANSMITOWANE PRZEZ MOSTKI
TIOCYJANIANOWE
MAGNETIC INTERACTIONS TRANSMITTED THROUGH THIOCYANATO
BRIDGES
T. Grzebielucha, G. Wrzeszcz
S2-CL-2
SYNTEZA I STRUKTURA KRYSTALICZNA KOMPLEKSÓW
[ReX2(N2COPh)(L)(PPh3)2]
SYNTHESIS AND MOLECURAL STRUCTURE OF [ReX2(N2COPh)(L)(PPh3)2]
COMPLEXES
S. Michalik, B. Machura, R. Kruszynski, J. Kusz
S2-CL-3
OTRZYMYWANIE, STRUKTURA KRYSTALICZNA I TERMICZNE
WŁAŚCIWOŚCI KOMPLEKSÓW Zr(IV) Z β -KETOESTRAMI
SYNTHESIS, CRYSTAL STRUCTURE, AND THERMAL PROPERTIES OF
Zr(IV) COMPLEXES WITH β-KETOESTERS
P. Piszczek, A. Radtke, A. Wojtczak, T. Muzioł
Poster Sessions 2 S1 ÷ S5; S7 ÷ S10
12 September 2007, Wednesday
FBESci Room: 289
Chair persons: Z. Rzączyńska, G. Stochel
11.00-11.30
S2-SL-14
SYNTEZA I CHARAKTERYSTYKA NOWYCH POTENCJALNYCH ŹRÓDEŁ
BIOCHROMU
SYNTHESIS AND CHARACTERISTICS OF NEW POTENTIAL
BIOCHROMUIM SOURCES
M. Pazderska-Szabłowicz, E. Kita
11.30-12.00
S2-CL-4
STRATEGIE SYNTEZY I BADANIA SPEKTROSKOPOWE
HETEROPOLIANIONÓW SKONDENSOWANYCH I ICH KOMPLEKSÓW Z
JONAMI Eu(III)
34
STRATEGIES OF SYNTHESIS AND SPECTROSCOPIC STUDIES OF
POLYOXOANIONS AND THEIR Eu(III) COMPLEXES
S. But, S. Lis
12.00-12.15
12.15-12.30
12.30-12.45
SECTION S2
S2-CL-5
STRUKTURA KRYSTALICZNA I PRZEMIANY TERMICZNE KOMPLEKSU
[Zr6(µ3-O)4(µ3-OH)4(OOCCH2But)9]2(µ
µ2-OH)6
THERMAL EVOLUTION AND CRYSTAL STRUCTURE OF
[Zr6(µ3-O)4(µ3-OH)4(OOCCH2But)9]2(µ
µ2-OH)6
A. Radtke, P. Piszczek, A. Wojtczak, T. Muzioł, J. Chojnacki
S2-CL-6
STRUKTURY KRYSTALICZNE TROPOLONIANOWYCH KOMPLEKSÓW
OŁOWIU(II)
CRYSTAL STRUCTURES OF TROPOLONATO-LEAD(II) COMPLEXES
K. Łyczko, W. Starosta
S2-CL-7
SYNTEZA I WŁAŚCIWOŚCI [Cd{SSi(OBut)3}(S2CNC4H8)]2 – NOWEGO
POTENCJALNEGO PREKURSORA SIARCZKU KADMU‡
A. Kropidłowska, J. Chojnacki, M. Gazda, A. Fahmi, B. Becker
Chemia koordynacyjna i bionieorganiczna
Coordination and bioinorganic chemistry
Posters
10 September 2007, Monday
16.30-18.00
Poster Sessions 1 S1 ÷ S10
Chair persons: E. Kita
S2-PS1-1
SYNTEZA I WŁAŚCIWOŚCI TERMICZNE JONÓW Co(II), Ni(II) Cu(II) I Zn(II) Z
KWASEM CYKLOPENTANO-1,2,3,4-TETRAKARBOKSYLOWYM
SYNTHESIS AND THERMAL PROPERTIES Co(II), Ni(II) Cu(II) AND Zn(II) IONS
WITH CYCLOPENTANE-1,2,3,4-TETRACARBOXYLIC ACID
A. Bartyzel, A. Danczowska, Z. Rzączyńska
S2-PS1-2
SILANETHIOLATES OF Fe(II) WITH AUXILIARY N-DONOR LIGANDS SYNTHESIS
AND STRUCTURE OF BIS(TRI-TERT-BUTOXYSILANETHIOLATO)(3,5LUTIDINE)IRON(II)
L. Aparici Plaza, K. Baranowska, B. Becker
S2-PS1-3
HETERORDZENIOWE ZWIĄZKI 3d-4f ELEKTRONOWE– SYNTEZA I BADANIE
WŁAŚCIWOŚCI MAGNETYCZNYCH
HETERONUCLEAR 3d-4f COMPOUNDS – SYNTHESIS AND MAGNETIC
PROPERTIES
B. Cristóvão, W. Ferenc
S2-PS1-4
REAKCJE KOMPLEKSOWANIA WYBRANYCH JONÓW LANTANOWCÓW(III) Z
5,7-DIBROMO-8-HYDROKSYCHINOLINĄ W UKŁADZIE DWUFAZOWYM W
OBECNOŚCI MODYFIKATORA
COMPLEX FORMATION REACTIONS OF CERTAIN LANTHANIDE(III) IONS WITH
5,7-DIBROMO-8-HYDROXYQUINOLINE IN TWO-PHASE SYSTEM AT PRESENCE
OF A MODIFYING AGENT
D. Czakis-Sulikowska, N. Pustelnik
S2-PS1-5
3,4 – DIMETOKSYBENZOESANY CU(II), CO(II), ND(III) I LA(III) –
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE
3,4 – DIMETHOXYBENZOATES OF CU(II), CO(II), ND(III) AND LA(III)
PHYSICO – CHEMICAL PROPERTIES
W. Ferenc, K. Czapla, A. Zwolińska, J. Sarzyński
S2-PS1-6-
WIDMA W PODCZERWIENI 3-FORMYLOCHROMONU I JEGO KOMPLEKSÓW
IR SPECTRA OF 3-FORMYLOCHROMONE AND ITS COMPLEXES
W. Ferenc, A. Dziewulska-Kułaczkowska, S. Kuberski
35
S2-PS1-7
KOMPLEKSY ANIONU KWASU 4-CHLOROFENOKSYOCTOWEGO Z Nd(III),
Gd(III) i Ho(III).
COMPLEXES OF 4-CHLOROPHENOXYACETIC ACID ANION WITH
Nd(III), Gd(III) AND Ho(III)
W. Ferenc, M. Bernat, J. Sarzyński, B. Paszkowska
S2-PS1-8
INFRARED STUDY ON HYPERVALENT ORGANOSELENIUM DERIVATIVES
R. Grecu, V. Coman, V. Avram, A. Beleagă, A. Silvestru
S2-PS1-9
WPŁYW Na[VO(O2)2BPY]•8H2O NA STRES OKSYDACYJNY: BADANIA
MODELOWE I IN VIVO
EFFECT OF Na[VO(O2)2BPY]•8H2O ON OXIDATIVE STRESS: BOTH MODEL AND IN
VIVO INVESTIGATIONS
R. Gryboś, A. Krajewska, M. Gawlik, M. Krośniak
S2-PS1-10
NOWE LIGANDY: POCHODNE PIRYDYNY, BIPIRYDYNY I TERPIRYDYNY Z
PODSTAWNIKAMI TIENYLOWYMI
NEW LIGANDS: PYRIDINE, BIPYRIDINE AND TERPYRIDINE DERIVATIVES WITH
THIENYL SUBSTITUENTS
H. Ignasiak, M. Krompiec, M. Drozd, S. Krompiec, M. Łapkowski
S2-PS1-11
SYNTEZA I WŁAŚCIWOŚCI NOWYCH KOMPLEKSÓW Co(II), Ni(II), Zn(II), Cu(II) i
Cd(II) Z NAPROKSENEM
SYNTHESIS AND PROPERTIES OF NOVEL Co(II), Ni(II), Zn(II), Cu(II) AND Cd(II)
COMPLEXES WITH NAPROXEN
K. Kafarska, D. Czakis-Sulikowska, J. Wojciechowski, W.M. Wolf
S2-PS1-12
KINETYKA I MECHANIZM REAKCJI TRANSFERU ELEKTRONU MIĘDZY
DIAKWABIS(ETYLENODIAMINA)KOBALTEM(III) I
ETYLENODIAMINOTETRAOCTANOKOBALTANEM(III) I PROMAZYNĄ
KINETICS AND MECHANISM OF THE ELECTRON-TRANSFER REACTION
BETWEEN DIAQUABISETHYLENEDIAMINECOBALT(III) AND
ETHYLENEDIAMINETETRAACETATOCOBALTATE(III) AND PROMAZINE
J. Wiśniewska, E. Kita
S2-PS1-13
KINETYKA REAKCJI AKWATACJI NOWYCH KOMPLEKSÓW CHROMU(III) Z
KWASEM 2,5-PIRYDYNODIKARBOKSYLOWYM
W ROZTWORACH HClO4 i NaOH
KINETICS OF AQUATION OF NEW CHROMIUM(III) COMPLEXIS WITH 2,5PYRIDINEDICARBOXYLIC ACID IN HClO4 AND NaOH SOLUTIONS
H. Marai, K. Zając, E. Kita
S2-PS1-14
KINETYKA WYTWARZANIA CHROMU(V) W KOMPLEKSACH
TETRAAZAMAKROCYKLICZNYCH CHROMU(III) Z LIGANDAMI
FLUORKOWYMI
KINETICS OF CHROMIUM(V) FORMATION FROM TETRAAZAMACROCYCLIC
CHROMIUM(III) COMPLEXES WITH FLUORIDE LIGANDS
O. Impert, P. Kita
S2-PS1-15
WŁAŚCIWOŚCI KATALITYCZNE KOMPLEKSÓW HETEROBIMETALICZNYCH W
REAKCJACH UTLENIANIA DITLENEM
CATALYTIC PROPERTIES OF HETEROBIMETALLIC COMPLEXES IN DIOXYGEN
OXIDATION PROCESSES
A. Topolski, A. Katafias, P. Kita, M. Lipińska
S2-PS1-16
TRI-TERT-BUTOKSYSILANOTIOLANOWE KOMPLEKSY CYNKU(II) I KADMU(II)
Z DODATKOWYMI N-LIGANDAMI. BADANIA STRUKTURALNE I
SPEKTROSKOPOWE
ZINC(II) AND CADMIUM(II) TRI-TERT-BUTOXYSILANETHIOLATES WITH
ADDITIONAL N-LIGANDS. STRUCTURAL AND SPECTROSCOPIC STUDIES
S. Godlewska, M. Wieczerzak, K. Baranowska, J. Stangret, M. Śmiechowski, A. Dołęga
S2-PS1-17
KOMPLEKSY PLATYNY(II) I PALLADU(II) Z LIGANDAMI
HETEROCYKLICZNYMI
PLATINUM(II) AND PALLADIUM(II) COMPLEXES WITH NITRO HETEROCYCLIC
LIGANDS
36
A. Mastalarz, H. Mastalarz, A. Puszko, J. Kuduk-Jaworska
S2-PS1-18
PREPARATYKA I WŁAŚCIWOŚCI KOMPLEKSÓW LANTANOWCÓW(III) Z
KWASEM 3-HYDROKSY-2-NAFTOESOWYM
A. Kula, Z. Rzączyńska, A. Bartyzel
S2-PS1-19
STRUKTURA, WŁAŚCIWOŚCI SPEKTROSKOPOWE I TERMICZNE
BEZWODNEGO 2,6-DIHYDROKSYBENZOESANU POTASU
A. Kula, L. Mazur, Z. Rzączyńska, A. Bartyzel
S2-PS1-20
STRUKTURA, WŁAŚCIWOŚCI SPEKTROSKOPOWE I TERMICZNE
FERULANU SODOWEGO
A. Kula, L. Mazur, Z. Rzączyńska
S2-PS1-21
KOMPLEKSOWANIE MIKROKRYSTALICZNEGO CHITOZANU Z JONAMI Ca(II) I
Mg(II)
COMPLEXATION OF MICROCRYSTALLINE CHITOSAN WITH Ca(II) AND Mg(II)
IONS
A. Kufelnicki, M. Lichawska, K.H. Bodek
S2-PS1-22
WPŁYW KOMPLEKSÓW PLATYNY(IV) NA APOPTOZĘ I CYKL KOMÓRKOWY
LINII B16 IN VITRO
INFLUENCE OF PLATINUM(IV) COMPLEXES ON APOPTOSIS AND CELL CYCLE
AGAINS LINE B16 IN VITRO
T. Drewa, G. Drewa, P. Ryta-Stamirowska, E. Szłyk, I. Łakomska
S2-PS1-23
KOMPLEKSY 44/47 Sc Z POCHODNYMI TRI- AND TETRAAZA MAKROCYKLI JAKO
PREKURSORY RADIOFARMACEUTYKÓW
COMPLEXES OF 44/47 Sc WITH MACROCYCLIC TRI- AND TETRAAZA
DERIVATIVES AS PRECURSORS FOR RADIOPHARMACEUTICALS
A. Majkowska, A. Bilewicz
S2-PS1-24
THE INFLUENCE OF SALICYLALDEHYDE ISONICOTINOYL HYDRAZONE AND
DESFERRIOXAMINE MESYLATE ON FORMATION OF DINITROSYL IRON
COMPLEXES IN VIVO
S. Męczyńska, H. Lewandowska-Siwkiewicz, B. Sochanowicz, J. Sadło, M. Kruszewski
S2-PS2-25
SYNTEZA I SPEKTROSKOPOWE BADANIA KOMPLEKSÓW JONÓW Sm3+ Z
HETEROPOLIANIONAMI SKONDENSOWANYMI W ROZTWORACH I
OSADZONYCH W MATRYCACH KRZEMIANOWYCH NA DRODZE ZOL-śEL
SYNTHESIS AND SPECTROSCOPIC STUDIES OF Sm3+ COMPLEXES WITH
HETEROPOLYANIONS IN SOLUTION AND MATRICES PREPARED BY SOL-GEL
PROCEDURE
Z. Hnatejko, S. But, Z. Piskuła, S. Lis
11 September 2007, Tuesday
16.30-18.00
Poster Sessions 2 S1 ÷ S5; S7 ÷ S10
Chair persons: G. Wrzeszcz
S2-PS2-26
STRUKTURA KRYSTALICZNA I ELEKTRONOWA KOMPLEKSU [ReCl2(η
η2-N2COPhN’,O)(PPh3)2]
CRYSTAL AND ELECTRONIC STRUCTURE OF
[ReCl2(η
η2-N2COPhN’,O)(PPh3)2]COMPLEX
S. Michalik, B. Machura, R. Kruszynski, J. Kusz
S2-PS2-27
SYNTEZA I STRUKTURA KRYSTALICZNA KOMPLEKSU
[ReCl2(N2COPh)(C3N3H3)(PPh3)2].
SYNTHESIS AND MOLECURAL STRUCTURE OF [ReCl2(N2COPh)(C3N3H3)(PPh3)2]
COMPLEX.
S. Michalik, R. Kruszynski, J. Kusz
37
S2-PS2-28
MAGNETYZM RODNIKÓW NITROZYLO – NITROKSYLOWYCH Z DIPOLOWĄ
JEDNOSTKĄ PIRYMIDYNOWĄ
MAGNETIC PROPERTIES OF NITRONYL – NITROXIDE RADICALS WITH
DIPOLAR PRYIMIDINIUMOLATE UNIT
J. Mroziński, M. Wrzecion
S2-PS2-29
ON THE CRYSTAL STRUCTURE OF TbSn3
I.V. Oshchapovsky, V.V. Pavlyuk
S2-PS2-30
DWURDZENIOWE KOMPLEKSY RODU(II) Z CHELATOWYMI LIGANDAMI
AZOTOWYMI I ICH AKTYWNOŚĆ BIOLOGICZNA
DINUCLEAR RHODIUM(II) COMPLEXES WITH CHELATING NITROGEN
LIGANDS AND THEIR BIOLOGICAL ACTIVITY
F.P. Pruchnik, M. Rak, A. Wilczok, M. Jurzak
S2-PS2-31
ZWIĄZKI CYNOORGANICZNE Z LIGANDAMI KARBOKSYLANOWYMI I
DIAZOWYMI I ICH AKTYWNOŚĆ PRZECIWGRZYBICZA I
PRZECIWBAKTERYJNA (S2)
ORGANOTIN COMPOUNDS WITH CARBOXYLATO AND DIAZO LIGANDS AND
THEIR ANTIFUNGAL AND ANTIBACTERIAL ACTIVITY
F.P. Pruchnik, H. Pruchnik, S. Ułaszewski, A. KałuŜa, J. Paździor
S2-PS2-32
STRUKTURA, WŁAŚCIWOSCI TERMICZNE I SPEKTROSKOPOWE SOLI
SODOWEJ KWASU TRIMELITOWEGO
STRUCTURE, THERMAL AND SPECTROSCOPIEC PROPERTIES OF SODIUM SALT
OF TRIMELLITIC ACID
R. Łyszczek, Z. Rzączyńska, L. Mazur
S2-PS2-33
STRUKTURA, WŁAŚCIWOŚCI SPEKTROSKOPOWE I TERMICZNE
3,5-DIHYDROKSYBENZOESANU SODU
A. Kula, L. Mazur, Z. Rzączyńska
S2-PS2-34
RÓWNOWAGI WIĄZANIA JONU FOSFORANOWEGO (V) ZA POMOCĄ
POCHODNYCH POLIAZACYKLOFANU
THE EQUILIBRIA OF PHOSPHORUS(V) ION BINDING BY
POLYAZACYCLOPHANE DERIVATIVES
P. Seliger, G. Andrijewski
S2-PS2-35
WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE I STRUKTURALNE OKSAZOLOWYCH
OKSOKOMPLEKSÓW RENU
CHEMICAL AND STRUCTURAL PROPERTIES OF OXORHENIUM OXAZOLE
COMPLEXES
M. Siczek, W. Rybak
S2-PS2-36
TRWAŁOŚĆ TERMICZNA I SPEKTROSKOPIA ZWIĄZKÓW LANTANOWCÓW Z
KWASEM 2,2’-BIFENYLODIKARBOKSYLOWYM
A. Kula , J. Sienkiewicz, Z. Rzączyńska
S2-PS2-37
STRUKTURA, SPEKTROSKOPIA I WŁAŚCIWOŚCI TERMICZNE SOLI LITOWCÓW
Z KWASEM 2-AMINO-1,4-BENZENODIKARBOKSYLOWYM (2-AMINO-1,4BENZENOTEREFTALOWYM)
Z. Rzączyńska, J. Sienkiewicz, A. Bartyzel, L. Mazur
S2-PS2-38
REACTIVITY OF THE OXO–RHENIUM(V) COMPLEX
trans-ReOCl3(Me2S)(OPPh3) TOWARDS N-HETEROCYCLIC LIGANDS: PYRAZINE,
PYRIMIDINE, 4,4′′ – BIPYRIDINE
REAKTYWNOŚĆ OKSO–KOMPLEKSU RENU(V) trans-ReOCl3(Me2S)(OPPh3)
WOBEC LIGANDÓW N-HETEROCYKLICZNYCH: PIRAZYNY, PIRYMIDYNY I 4,4′′
– BIPIRYDYNY
A. SkarŜyńska, M. Siczek
SYNTEZA I WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI KOMPLEKSU
S2-PS2-39
[Cu 5 (β − alaha )4 Cl 2 ]2 ⋅ 2 HCl ⋅ 15 H 2 O
SYNTHESIS AND SELECTED CHARACTERISTICS FOR
38
[Cu 5 (β − alaha )4 Cl 2 ]2 ⋅ 2 HCl ⋅ 15 H 2 O COMPLEX
J. Sowińska, W. Wojciechowski
S2-PS2-40
PROCESY FOTOKATALITYCZNE Z UDZIAŁEM DWUTLENKU TYTANU
FOTOSENSYBILIZOWANYM ZWIĄZKAMI CHROMU(VI) NA ZAKRES ŚWIATŁA
WIDZIALNEGO
PHOTOCATALYTIC PROCESSES IN THE PRESENCE OF TITANIUM DIOXIDE
PHOTOSENSITIZED WITH CHROMIUM(VI) COMPLEXES
J. Kuncewicz, P. Ząbek, Z. Stasicka, G. Stochel, W. Macyk
S2-PS2-41
FOTOINAKTYWACJA WYBRANYCH SZCZEPÓW BAKTERII I GRZYBÓW W
OBECNOŚCI MODYFIKOWANEGO DWUTLENKU TYTANU AKTYWNEGO W
ŚWIETLE WIDZIALNYM
VISIBLE LIGHT INDUCED INACTIVATION OF SELECTED BACTERIA AND FUNGI
BY MODIFIED TITANIUM DIOXIDE
P. Łabuz, A. Jańczyk, W. Macyk, G. Stochel
S2-PS2-42
SYNTEZA I WŁAŚCIWOŚCI TERMICZNE ZWIĄZKÓW ZAWIERAJĄCYCH MONOI DWURDZENIOWE ANIONY KOMPLEKSOWE MIEDZI(II) TYPU [CuX4]2- I [Cu2X6]2(X = Cl, Br)
SYNTHESIS AND THERMAL PROPERTIES OF MONO- AND DINUCLEAR Cu(II)
COMPLEXES OF THE TYPE [CuX4]2- AND [Cu2X6]2- (X = Cl, Br)
E. Styczeń, D. Wyrzykowski, Z. Warnke
S2-PS2-43
SYNTEZA I BADANIA KOMPLEKSÓW SREBRA(I) Z PERFLUOROWANYMI
KARBOKSYLANAMI
SYNTHESIS AND STUDIES OF SILVER(I) COMPLEXES WITH PERFLUORINATED
CARBOXYLATES
R. Szczęsny, P. Piszczek, A. Wojtczak, E. Szłyk
S2-PS2-44
TETRAJODOKADMIAN BARU JAKO ODCZYNNIK WYTRĄCAJĄCY OSADY PAR
JONOWYCH Z OKSYETYLENOWANYMI ALKILOFENOLAMI
TETRAIODOCADMATE BARIUM SALT AS A REAGENT FOR PRECIPITATION OF
ION-PAIR WITH OXYETHYLATED ALKYLPHENOLS
A. Szymański
S2-PS2-45
ZWIĄZKI RH(III) Z LIGANDAMI POLIPIRYDYLOWYMI I ICH AKTYWNOŚĆ
CYTOSTATYCZNA
RH(III) COMPOUNDS WITH POLYPYRIDYL LIGANDS AND THEIR CYTOSTATIC
ACTIVITY
F.P. Pruchnik, U. Śliwińska, A. Wilczok, M. Jurzak
S2-PS2-46
KONTROLOWANA SYNTEZA KOMPLEKSÓW MIEDZI Z POCHODNYMI
IMIDAZOLO-2(3H)-TIONU
THE CONTROLLED SYNTHESIS OF COPPER COMPLEXES WITH IMIDAZOLE2(3H)-THIONE DERIVATIVES.
P. Urbaniak, G. Andrijewski, G. Mlostoń
S2-PS2-47
SPECTRAL-STRUCTURAL CORRELATIONS IN COPPER(II)
TETRACYANOPLATINATE COMPLEXES
M. Vavra, I. Potočňák, M. Dušek, C. Wagner, D. Steinborn
S2-PS2-48
STRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI MAGNETYCZNE
TETRAHALOGENOśELAZIANÓW(III) TETRAMETYLOORAZ TETRABUTYLOAMONIOWYCH
STRUCTURE AND MAGNETIC PROPERPIES OF TETRAMETHYLAND TETRABUTYLAMMONIUM TETRAHALOGENOFERRATES(III)
D. Wyrzykowski, R. Kruszyński, J. Kłak, E. Styczeń, J. Mroziński, Z. Warnke, L. Chmurzyński
S2-PS2-49
STRUKTURA KRYSTALICZNA I CZĄSTECZKOWA BROMKU
TETRABROMOśELAZIANU(III) BIS(8-METYLOCHINOLINIOWEGO)
CRYSTAL AND MOLECULAR STRUCTURE OF BIS(8-METHYLQUINOLINIUM)
BROMIDE TETRABROMOFERRATE(III)
D. Wyrzykowski, R. Kruszyński, E. Styczeń, L. Chmurzyński
39
S2-PS2-50
FM
OKREŚLENIE PREFERENCJI KOORDYNACYJNYCH KWASU KAWOWEGO W
STOSUNKU DO WYBRANYCH JONÓW METALI: 13C NMR I POTENCJOMETRIA
DETERMINATION OF COMPLEXING PREFERENCES OF CAFFEIC ACID
TOWARDS CHOSEN METAL IONS: 13C NMR AND POTENTIOMETRY
I. Bulik, I. Zapała, M. Kopacz
S2-PS2-51
FM
SYNTEZA I WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE NOWYCH,
OŚMIOKOORDYNACYJNYCH KOMPLEKSÓW KADMU(II) Z LIGANDAMI
CHELATOWYMI
SYNTHESIS AND PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES OF NEW, EIGHTCOORDINATED COMPLEXES OF CADMIUM(II) WITH CHELATING LIGANDS
A. Jabłońska-Wawrzycka, M. Kruszczak
S2-PS2-52
FM
WPÓŁKRYSTALIZACJA ŚLADOWYCH ILOŚCI JONÓW METALI M2+
Z Mn(CH3COO)2⋅4H2O
COCRYSTALLIZATION OF TRACE AMOUNTS OF METAL IONS M2+
WITH Mn(CH3COO)2⋅4H2O
Ł. Siepietowski, M. Smolik
S2-PS2-53
BADANIA SPEKTROSKOPOWE I STRUKTURALNE KOMPLEKSÓW JONU UO22+ Z
WYBRANYMI LIGANDAMI NIEORGANICZNYMI I ORGANICZNYMI
SPECTROSCOPIC AND STRUCTURAL STUDIES OF UO22+ ION WITH CHOSEN
INORGANIC AND ORGANIC LIGANDS
Zbigniew Glatty, Zbigniew Piskuła, Maciej Kubicki, Stefan Lis
S2-PS2-54
WPŁYW KOMPLEKSÓW WANADU NA JEGO DYSTRYBUCJĘ W TKANKACH
SZCZURÓW
INFLUENCE OF VANADIUM COMPLEXES ON VANADIUM DISTRIBUTION IN
RATS TISSUES
M. Krośniak, J. Kowalska, E.M. Dudkiewicz, R. Gryboś, W.M. Kwiatek
S2-PS2-55
KINETYCZNE BADANIA REAKCJI UTLENIANIA KWASU L-ASKORBINOWEGO
KOMPLEKSAMI RUTENU(III,IV)
KINETIC INVESTIGATIONS OF OXIDATION REACTIONS OF L-ASCORBIC ACID
BY RUTHENIUM(III,IV) COMPLEXES
Dorota Wawrzak, Bogdan Banaś, Romuald Grobelny
S2-PS2-56
SYNTEZA I BADANIA SPEKTROSKOPOWE KOMPLEKSU Ag(I) Z ALANTOINĄ
SYNTHESIS AND SPECTROSCOPIC INVESTIGATION OF SILVER(I) COMPLEXES
WITH ALLANTOIN AS A LIGAND
Mariola Puszyńska, Ania Madej, Tomasz Grabowski, Maria Cieślak-Golonka
S2-PS2-57
HETEROTRINUCLEAR THIOCYANATE – BRIDGED COMPOUNDS OF THE TYPE
(ML)2[Mn(NCS)4](ClO4)2 (where M = Cu(II), Ni(II); L = N-dl-5,7,7,12,14,14-hexamethyl1,4,8,11-tetraazacyclotetradeca-4,11-diene)
A. Bieńko, J. Kłak, J. Mroziński, I. Brüdgam, H. Hartl
S2-PS2-58
MAGNETISM AND CRYSTAL STRUCTURE OF CuIIMnII AND CuIINiII ORDERED
BIMETALLIC CHAINS
J. Mroziński, J. Kłak, A. Bieńko, S. Domagała, B. Korybut-Daszkiewicz, K. Woźniak
S2-PS2-59
CRYSTAL STRUCTURE AND MAGNETIC PROPERIES OF 1D BIMETALLIC
THIOCYANATE BRIDGED COMPOUND: {(CuL)[Co(NCS)4]}
(L = N-rac-5,12-Me2-[14]-4,11-dieneN4)
J. Kłak, J. Mroziński, R. Kruszyński
40
SECTION S3
Chemia polimerów, biopolimerów i recyklingu
Polymer and biopolymer chemistry, recycling
Wykłady i komunikaty sekcyjne
Section and Contribution Lectures
10 September 2007, Monday
FLA Room: D
Chair persons: A. Duda, W. Czerwiński
S3-SL-1
MECHANIZM I KINETYKA POLIMERYZACJI CYKLICZNYCH ESTRÓW –
JAK POWSTAJĄ POLIMERY BIODEGRADOWALNE ?
MECHANISM AND KINETICS OF CYCLIC ESTERS POLYMERIZATION THE WAY THE BIODEGRADABLE POLYMERS ARE FORMED
Stanisław Penczek
11.30-12.00
S3-SL-2
ELEKTROCHEMICZNE I SPEKTROELEKTROCHEMICZNE BADANIE
MONOMERÓW ZAWIERAJĄCYCH KARBAZOL
ELECTROCHEMICAL AND SPECTROELECTROCHEMICAL
INWESTIGATION OF CARBAZOLE CONTAINING MONOMERS
Mieczysław Łapkowski, Krzysztof Karoń, Bogdan Marciniec
12.00-12.30
S3-SL-3
SPECIFIC INTERACTIONS BETWEEN STRONG POLYCATIONS AND AZO
DYES AS A FUNCTION OF POLYCATION STRUCTURE
Dragan E. S., Dinu A. I., Ghimici L.
S3-CL-1
SYNTEZA AMFIFILOWYCH KOPOLIMERÓW SZCZEPIONYCH
ZAWIERAJĄCYCH POLIETEROWE ŁAŃCUCHY BOCZNE
SYNTHESIS OF AMPHIPHILIC GRAFT COPOLYMERS WITH POLYETHER
SIDE CHAINS
Dorota Neugebauer
12.45-13.00
S3-CL-2
SYNTEZA I CHARAKTERYSTYKA EKSPERYMENTALNA KAPSUŁEK
POLIMEROWYCH
SYNTHESIS AND EXPERIMENTAL CHARACTERIZATION OF
POLYMERIC CAPSULES
Maciej Mazur
13.00-13.15
S3-CL-3
KOMPOZYCJE POLIMERÓW Z NANOCZĄSTKAMI
POLYMER COMPOSITIONS WITH NANOPARTICLES
Wojciech Czerwiński, Zbigniew Najzarek
11.00-11.30
12.30-12.45
FLA Room: D
Chair persons: S. Penczek, H. Kaczmarek
15.00-15.30
S3-SL-4
HOMO- I KOPOLIMERYZACJA LAKTYDÓW WOBEC OPTYCZNIE
CZYNNYCH INICJATORÓW
HOMO- AND COPOLYMERIZATION OF LACTIDES WITH OPTICALLY
ACTIVE INITIATORS
Andrzej Duda, Marcin Florczak
15.30-16.00
S3-SL-5
JAK DOROBIĆ ZAMEK DO MOLEKULARNEGO KLUCZA?
Małgorzata M.Zaitz, Ewa Witek, Edgar Bortel, Anna Telk, Jakub M. Milczarek
S3-SL-6
SYNTEZA I WŁAŚCIWOŚCI GRADIENTOWYCH KOPOLIMERÓW
TRIFLUOROPROPYLO(METYLO)SILOKSANOWYCH
SYNTHESIS AND PROPERTIES OF
TRIFLUOROPROPHYL(METHYL)SILOXANE GRADIENT COPOLYMERS
Marek Cypryk, Bogumiła Delczyk, Kaloian Koynov
16.00-16.30
16.30-18.00
Poster Sessions 1 S1 ÷ S10
11 September 2007, Tuesday
41
FLA Room: D
Chair persons: A. Błędzki, E. Olewnik
S3-SL-7
FIZYCZNA MODYFIKACJA POLILAKTYDU I MOśLIWOŚCI JEGO
ZASTOSOWANIA
A.Gałęski, E.Piórkowska, M.Pluta
11.30-12.00
S3-SL-8
POLIMERY PRZEWODZĄCE ZAWIERAJĄCE W ŁAŃCUCHU GŁÓWNYM
JEDNOSTKĘ FENOTIAZYNOWĄ
CONDUCTING POLYMERS CONTAINING PHENOTHIAZINE UNIT IN THE
MAIN CHAIN
Mieczysław Łapkowski,Sylwia Golba,Jadwiga Sołoducho, Jacek Doskocz
12.00-12.30
S3-SL-9
NOWOCZESNE BIOKOMPOZYTY ZAWIERAJĄCE KERATYNĘ
NOVEL BIOCOMPOSITES WITH FEATHER KERATIN
Krystyna Wrześniewska – Tosik, Dariusz Wawro, Włodzimierz Stęplewski
S3-SL-10
NOWA KONCEPCJA MECHANIZMU INICJOWANIA POLIMERYZACJI βBUTYROLAKTONU W OBECNOŚCI ANIONÓW POTASU
NEW IDEA OF THE INITIATION MECHANISM OF β-BUTYROLACTONE
POLYMERIZATION WITH POTASSIUM ANIONS
Zbigniew Grobelny, Andrzej Stolarzewicz, Barbara Morejko, Wojciech Pisarski,
Adalbert Maercker, Andrzej Skibiński, Stanisław Krompiec, Józef Rzepa
S3-CL-4
SYNTEZA AMFIFILOWYCH KOPOLIMERÓW BLOKOWYCH εKAPROLAKTONU TYPU ABA
SYNTHESIS OF AMPHIPHILIC BLOCK COPOLYMERS OF TYPE ABA
FROM ε-CAPROLACTONE
J. Łukaszczyk, P. Jelonek
S3-CL-5
FM
ENZYMATYCZNA SYNTEZA POCHODNYCH FULERENU
I PERSPEKTYWY ICH ZASTOSOWANIA
ENZYMATIC SYNTHESIS AND APPLICATIONS OF FULLERENE
DERIVATIVES
Iwona Ziemecka, F. Brouwer, J. C. Hummelen
11.00-11.30
12.30-13.00
13.00-13.15
13.00-13.30
Section 5 FLA Room: D
Chair persons: A. Gałęski, A. Sionkowska
15.00-15.30
S3-SL-11
REAKCJE SENSYBILIZOWANEGO FOTOUTLENIANIA ZWIĄZKÓW
ORGANICZNYCH ZAWIERAJĄCYCH ATOM SIARKI (II) W
POLIMERYZACJI WOLNORODNIKOWEJ
SENSITIZED PHOTOOXIDATION OF SULFUR (II)-CONTAINING ORGANIC
COMPOUNDS IN FREE RADICAL POLYMERIZATION
Bronisław Marciniak
15.30-16.00
S3-SL-12
FOTOPOLIMERYZACJA: NOWE BADANIA, NOWE MATERIAŁY
PHOTOPOLYMERIZATION: NEW RESULTS, NEW MATERIALS
Ewa Andrzejewska
16.00-16.30
S3-SL-13
SOLVENT-FREE ACRYLIC AND POLYURETHANE PRESSURE-SENSITIVE
ADHESIVES
Zbigniew Czech, Monika Cieślik, Marta Wesołowska
16.30-18.00
Poster Sessions 2 S1 ÷ S5; S7 ÷ S10
12 September 2007, Wednesday
FLA Room: D
Chair persons: M. Łapkowski, J. Skopińska-Wiśniewska
11.00-11.30
S3-SL-14
KOMPOZYTY POLIMEROWE NA BAZIE SUROWCÓW ODNAWIALNYCH
DO ZASTOSOWAŃ W TECHNICE
BIO-BASED POLYMER COMPOSITES FOR TECHNICAL APPLICATIONS
Andrzej K. Błędzki
42
S3-SL-15
RECYKLING ODPADÓW POLIURETANOWYCH – AKTUALNE TRENDY
RECYCLING OF POYURETHANE WASTES - CURRENT TRENDS
Aleksander Prociak
S3-SL-16
WYKORZYSTANIE TECHNIKI MIKROFALOWEJ W MODYFIKACJI
POLIMERÓW NATURALNYCH
THE USE OF MICROWAVE TECHNIQUE IN MODIFICATION OF NATURAL
POLYMERS
Marek Piątkowski, Jolanta Polaczek, Jan Pielichowski, Agnieszka Bała
12.30-13.00
S3-SL-17
WPŁYW DŁUGOŚCI ŁAŃCUCHA OLIGOETERODIOLU NA WŁAŚCIWOŚCI
SEGMENTOWYCH ELASTOMERÓW NANOHYBRYDOWYCH
POLIURETAN/POLIEDRYCZNY OLIGOSILSESKWIOKSAN (POSS)
THE EFFECT OF THE OLIGOETHERDIOL CHAIN’S LENGTH ON
PROPERTIES OF POLYURETHANE/POLYHEDRAL
OLIGOSILSESQUIOXANE (POSS) SEGMENTED ELASTOMERS
Bartłomiej Janowski, Krzysztof Pielichowski
13.00-13.15
S3-CL-6
NOWE KATALIZATORY POLIMEROWE PROCESÓW UTLENIANIA
NEW POLYMER-SUPPORTED CATALYSTS FOR OXIDATION PROCESSES
Edyta BłaŜ, Jan Pielichowski
S3-CL-7
SIECIUJĄCA KOPOLIMERYZACJA N-WINYLOFORMAMIDU W
ODWRÓCONEJ SUSPENSJI
CROSSLINKING COPOLYMERIZATION OF N-VINYLFORMAMIDE IN
INVERSE SUSPENSION
Ewa Witek, Grzegorz Moskal, Anna Łaptaś, Marek Kawałek, Edgar Bortel
11.30-12.00
12.00-12.30
13.15-13.30
SECTION S3
Chemia polimerów, biopolimerów i recyklingu
Polymer and biopolymer chemistry, recycling
Posters
10 September 2007, Monday
16.30-18.00
S3-PS1-1
S3-PS1-2
S3-PS1-3
S3-PS1-4
S3-PS1-5
S3-PS1-6
Poster Sessions 1 S1 ÷ S10
Chair persons: A. Sionkowska, E. Olewnik
REAKCJA POLIMERYZACJI β-BUTYROLAKTONU WOBEC AMINOKWASÓW
INDUKOWANA POLARNYMI ROZPUSZCZALNIKAMI
SOLVENT INDUCED POLYMERIZATION OF β-BUTYROLACTONE
IN PRESENCE OF AMINO ACID
Joanna Rydz, Marek Kowalczuk
SYNTEZA I WŁAŚCIWOŚCI HIPERROZGAŁĘZIONYCH MONOMERÓW
URETANOWO-METAKRYLOWYCH
THE SYNTHESIS AND PROPERTIES OF HYPERBRANCHED URETHANEMETHACRYLIC MONOMERS
Monika Biernat, Paweł G. Parzuchowski, Gabriel Rokicki
NOWE POCHODNE AZO-KARBAZOLOWE I ICH ZASTOSOWANIE W OPTYCE
NIELINIOWEJ
NEW DIAZOKARBAZOLE DERIVATIVES FOR NONLINEAR OPTICS APPLICATIONS
Monika Bednarz, Jan Pielichowski, Jacek Nizioł
HOMO- I KOPOLIMERYZACJA CYKLICZNYCH ESTRÓW ALIFATYCZNYCH Z
WYELIMINOWANIEM TRANSESTERIFIKACJI
HOMO- AND COPOLYMERIZATION OF CYCLIC ALIPHATIC ESTERS
WITH ELIMINATION OF TRANSESTERIFICATION
Marta Socka, Marcin Florczak, Andrzej Duda
DEVELOPMENT TRENDS IN WATER-BORNE POLYURETHANE PRESSURESENSITIVE ADHESIVES TECHNOLOGY
Zbigniew Czech, Monika Cieślik
WPŁYW RODZAJU SEGMENTU GIĘTKIEGO NA WŁAŚCIWOŚCI POLIURETANÓW
THE INFLUENCE OF THE KIND OF SOFT SEGMENT ON PROPERTIES OF
43
POLYURETHANES
J. Brzeska, P. Dacko, B. Kaczmarczyk, H. Janeczek, I. Goebel, M. Kowalczuk, M. Rutkowska
S3-PS1-7
S3-PS1-8
S3-PS1-9
S3-PS1-10
S3-PS1-11
S3-PS1-12
S3-PS1-13
S3-PS1-14
S3-PS1-15
S3-PS1-16
S3-PS1-17
S3-PS1-18
S3-PS1-19
S3-PS1-20
S3-PS1-21
FM
BADANIE KINETYKI FOTOPOLIMERYZACJI I DYNAMIKI MOLEKULARNEJ
UKŁADU METAKRYLAN/METAKRYLAN
PHOTOPOLYMERIZATION KINETICS AND MOLECULAR DYNAMICS OF A
METHACRYLATE/METHACRYLATE SYSTEM
Agnieszka Marcinkowska, Ewa Andrzejewska, Piotr Ziobrowski, Mirosław Drozdowski
KINETIC MODEL OF PHOTOPOLYMERIZATION OF MONOFUNCTIONAL
METHACRYLATES TO DEEP CONVERSION
Galyna Khovanets’, Iryna Yevchuk, Yurij Medvedevskikh
FOTOPOLIMERYZACJA KOMPOZYCJI METAKRYLAN / NANONAPEŁNIACZ
PHOTOPOLYMERIZATION OF COMPOSITIONS CONTAINING METHACRYLATES
AND NANOFILLERS
Mariola Sądej, Ewa Andrzejewska
BADANIE FOTOPOLIMERYZACJI METAKRYLANÓW W OBECNOŚCI CIECZY
JONOWYCH
PHOTOPOLYMERIZATION OF METHACRYLATES IN THE PRESENCE OF IONIC
LIQUIDS
Małgorzata Podgórska, Ewa Andrzejewska, Izabela Stępniak
BARWNIKI NAFTOILENOBENZIMIDAZOLONOWE JAKO FOTOINICJATORY
POLIMERYZACJI WOLNORODNIKOWEJ
NAFTOILENEBENZIMIDAZOLONE DYES AS PHOTOINITIATORS FOR FREE
RADICAL POLYMERIZATION
Radosław Podsiadły, Jolanta Sokołowska
SYNTEZA I CHARAKTERYSTYKA NOWYCH POLIETEROIMIDÓW
FOTOCHROMOWYCH
SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF NOVEL PHOTOCHROMIC
POLYETHERIMIDES
Ewa Schab-Balcerzak, Eugenia Grabiec
DUAL (UV AND THERMAL) CROSSLINKABLE ACRYLIC PRESSURE-SENSITIVE
ADHESIVES
Zbigniew Czech, Marta Wesołowska
SYNTEZA I WŁAŚCIWOŚCI ELEKTROOPTYCZNE KOPOLIMERÓW TIOFENU ZE
SPRZĘśONYM UKŁADEM ELEKTRONÓW
SYNYHESIS AND ELECTROOPTICAL PROPERTIES OF COPOLYMERS THIOPHENE
WITH CONJUGATED ELECTRONS SYSTEM
Czerwiński Wojciech, Andryszewski Tomasz, Malinowski Rafał
SYNTEZA I WŁAŚCIWOŚCI KOPOLIESTRÓW ALIFATYCZNO-AROMATYCZNYCH
SYNTHESIS AND PROPERTIES ALIPHATIC-AROMATIC COPOLYESTERS
S. Dutkiewicz, D. Grochowska-Łapienis, Z. Młodzikowski
SYNTEZA I CHARAKTERYSTYKA KOPOLIMERÓW PHA-blok-(a-PHB)
SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF COPOLYMERS PHA-block-(a-PHB)
Wanda Sikorska, GraŜyna Adamus, Izabela Goebel, Marek Kowalczuk
NOWE HYDROśELE PRZEZNACZONE DO IMMOBILIZACJI ENZYMÓW
NOVEL HYDROGELS DESIGNED FOR IMMOBILIZATION OF ENZYMES
Andrzej Kochanowski, Ewa Witek, Anna Konieczna-Molenda, Magdalena Kwiatkowska, Edgar
Bortel
OPTYCZNE WŁAŚCIWOŚCI NOWYCH ROZPUSZCZALNYCH POLIIMIDÓW
OPTICAL PROPERTIES OF NEW SOLUBLE POLYIMIDES
Ewa Schab-Balcerzak, Eugenia Grabiec, Małgorzata Kurcok, Maria Czaja, Sabina Bodył, Łukasz
Grobelny
POLIMEROWO-NIEORGANICZNE MATERIAŁY HYBRYDOWE DO HODOWLI
KOMÓRKOWYCH
POLYMERIC-INORGANIC HYBRID MATERIALS FOR CELL GROWTH
Woźniak Paweł, Sosnowski Stanisław, Słomkowski Stanisław
NANOKOMPOZYTY NA BAZIE POLIOLEFIN NAPEŁNIANYCH BENTONITEM
MODYFIKOWANYM ZA POMOCĄ MBA
NANOCOMPOSITES ON BASE POLYOLEFINS ENRICHED WITH BENTONITE
MODIFIED BY MEANS OF MBA
Ewa Olewnik, Krzysztof Garman, Wojciech Czerwiński
OTRZYMYWANIE, BUDOWA I WŁAŚCIWOŚCI HYDROKSYETOKSYLOWYCH
POCHODNYCH MOCZNIKA
44
S3-PS1-22
FM
S3-PS1-23
FM
S3-PS1-24
S3-PS1-25
SYNTHESIS, STRUCTURE, AND PROPERTIES OF HYDROXYETHOXYLATED
DERIVATIVES OF UREA
Małgorzata Bączkowska, ElŜbieta Bogucka
OTRZYMYWANIE, BUDOWA I SKŁAD PRODUKTÓW REAKCJI KWASU
OKSAMOWEGO Z NADMIAREM WĘGLANEM PROPYLENU
SYNTHESIS, STRUCTURE, AND PROPERTIES OF OLIGOMERS OBTAINED FROM
OXAMIC ACID AND EXCESS OF PROPYLENE CARBONATE
ElŜbieta Bogucka, Małgorzata Bączkowska
POLIETEROLE OTRZYMYWANE Z REAKTYWNYCH ROZPUSZCZALNIKÓW
MELAMINY
POLYETHEROLS OBTAINED FROM REACTIVE SOLVENTS OF MELAMINE
Anna Cielińska, BoŜena Wisz
KINETYKA UTWARDZANIA ETERU DIGLICYDYLOWEGO BISFENOLU-A
DIAMINODIFENYLOMETANEM NA PODSTAWIE POMIARÓW DSC
CURING KINETICS OF BISPHENOL-A DIGLYCIDYL ETHER AND
DIAMINODIPHENYLMETHANE BY THE DSC METHOD
Julia Łaźniewska, Józef T. Haponiuk
POLIURETANY NAPEŁNIANE SADZĄ VULCAN XC-72
CARBON BLACK VULCAN XC-72 FILLED POLYURETHANES
Michał Jerkiewicz, Tymon Łazarewicz, Bogusław J. Kusz, Józef T. Haponiuk
11 September 2007, Tuesday
16.30-18.00
S3-PS2-1
S3-PS2-2
S3-PS2-3
S3-PS2-4
S3-PS2-5
S3-PS2-6
S3-PS2-7
S3-PS2-8
Poster Sessions 2 S1 ÷ S5; S7 ÷ S10
Chair persons: J. Nowaczyk, J. Skopińska-Wisniewska
BADANIE PROCESU FORMOWANIA CIĄGŁEGO KOMPOZYTÓW NA BAZIE śYWIC
FOTOUTWARDZALNYCH
INVESTIGATION OF EXTRUSION MOULDING OF PHOTOCURING COMPOSITIONS
E. Andrzejewska, T. Sterzyński, M. Andrzejewski, M. Długosz
CHARAKTERYSTYKA OSCYLACYJNA POLYMERÓW FURFURYLOWYCH I ICH
PROCESU TWARDNIENIA
VIBRATIONAL CHARACTERIZATION OF POLYMERS BASED ON FURFURYL
RESINS AND THEIR HARDENING PROCESS
Edyta Podstawka, Leonard M. Proniewicz, Mariusz Holtzer
ANALIZA PRODUKTÓW OZONOWANIA KOPOLIMERÓW NA BAZIE POLITIOFENU
DETERMINATION OF THE PRODUCTS OF OZONE TREATMENT
OF COPOLYMERS BASED ON THE POLYTHIOPHENE
Wojciech Czerwiński, Jacek Nowaczyk, Tomasz Andryszewski, Krystyna Czajkowska, Kamil
Lenart
WPŁYW OZONU NA WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE BŁON WYLEWANYCH Z
POLI(3-PENTYLOTIOFENU)
OZONE INFLUENCE ON A PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES
OF POLY(3-PENTHYLTHIOPHENE) CAST FILMS
Paweł Olszowy, Jacek Nowaczyk, Wojciech Czerwiński
WPŁYW OZONU NA WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE CIENKICH BŁON Z POLI(3PENTYLOTIOFENU)
OZONE INFLUENCE ON THE ELECTRICAL PROPERTIES
OF POLY(3-PENTHYLTHIOPHENE) THIN FILM
Jacek Nowaczyk, Paweł Olszowy, Wojciech Czerwiński
NOWOCZESNE MATERIAŁY OPATRUNKOWE NA BAZIE LAMINATÓW
POLIURETANOWO-TKANINOWYCH
NEW DRESSING MATERIALS BASED ON POLYURETHANE-WOVEN FABRIC
COMPOSITES
Monika Nemtusiak, Jan Pielichowski, Aleksander Prociak
WPŁYW DOGARBOWANIA KOLAGENU NA WŁAŚCIWOŚCI SKÓR
WYPRAWIONYCH
THE INFLUENCE OF RETANNING OF COLLAGEN ON THE LEATHER PROPERTIES
Joanna Skopińska-Wiśniewska, Alina Sionkowska, Krzysztof Śmiechowski, Jan śarłok, Clark A.
Maxwell, Timothy J. Wess
MORFOLOGIA KOMPOZYTÓW POLI(CHLORKU WINYLU) Z MĄCZKĄ DRZEWNĄ
MORPHOLOGY OF POLY(VINYL CHLORIDE) / WOOD FLOUR COMPOSITE
Halina Kaczmarek, Agata Zielińska, Grzegorz Sionkowski, Krzysztof Bajer, Andrzej Stasiek,
45
Janusz Dzwonkowski
S3-PS2-9
S3-PS2-10
S3-PS2-11
S3-PS2-12
S3-PS2-13
S3-PS2-14
S3-PS2-15
S3-PS2-16
S3-PS2-17
S3-PS2-18
S3-PS2-19
S3-PS2-20
MATRYCA POLIMERU PRZEWODZĄCEGO JAKO CZYNNIK AKTYWNY W
REAKCJI KONWERSJI ALKOHOLU IZOPROPYLOWEGO
CATALYTIC ACTIVITY OF CONDUCTING POLYMER MATRICES IN THE
REACTION OF ISOPROPYL ALCOHOL CONVERSION
Joanna Dębiec, Wincenty Turek
POLISILOKSANY JAKO NOŚNIKI KATALIZATORÓW-BADANIA AKTYWNOŚCI
ORAZ ANALIZA TEORETYCZNA
POLYSILOXANES AS SUPPORTS FOR CATALYSTS-ACTIVITY STUDIES AND
THEORETICAL ANALYSIS
Marek Cypryk, Piotr Pospiech, Krzysztof Strzelec
BADANIE WPŁYWU PRZYGOTOWANIA PRÓBKI NA JAKOŚĆ WIDM MALDI-TOF
NA PRZYKŁADZIE ANALIZY POLILAKATYDU
THE INFLUENCE OF THE WAY OF PREPARING SAMPLE ON THE MALDI-TOF
SPECTRA QUALITY. POLILACTIDE CASE
Anna Sroka, Sebastian Olejniczak, Marek Sochacki, Marek J. Potrzebowski, Jan Libiszowski
WŁAŚCIWOŚCI CHEMOSORPCYJNE ZMODYFIKOWANYCH śYWIC
METAKRYLANOWO-STYRENOWYCH
CHEMOSORPTION ON MODIFIED METHACRYLIC-STYRENIC RESINS
Agnieszka Bukowska, Wiktor Bukowski
BADANIA WŁAŚCIWOŚCI SORPCYJNYCH USIECIOWANEGO
POLI(METAKRYLANU 2-HYDROKSYETYLU) (PHEMA) OTRZYMANEGO RÓśNYMI
TECHNIKAMI POLIMERYZACJI
STUDY ON SORPTION PROPERTIES OF CROSS-LINKED POLY(2-HYDROXYETHYL
METHACRYLATE) SYTHESIZED USING DIFFERENT POLYMERIZATION
TECHNIQUES
Andrzej Kochanowski, Piotr Kuśtrowski, Magdalena Czajka, Anna Kapusta
BADANIE SORPCJI WYBRANYCH JONÓW METALI NA śYWICACH
POLIMEROWYCH Z IMINOWYM UKŁADEM CHELATUJĄCYM
SORPTION OF SELECTED METAL IONS ON POLYMER RESINS WITH
POLYDENTATE IMINE SYSTEMS
Agnieszka Bukowska, Wiktor Bukowski
SYNTEZA I PĘCZNIENIE MEMBRAN HYDROśELOWYCH NA BAZIE CHITOZANU I
TRIFOSFORANU PENTASODU DO ZASTOSOWAŃ BIOMEDYCZNYCH
PREPARTION AND SWELLING BEHAVIOUR OF CHITOSAN/PENTASODIUM
TRIPHOSPHATE HYDROGEL MEMBRANES FOR BIOMEDICAL APPLICATIONS
Magdalena Gierszewska-DruŜyńska, Milena Pieróg, Jadwiga Ostrowska-Czubenko
PĘCZNIENIE MEMBRAN HYDROśELOWYCH NA BAZIE CHITOZANU
I ALGINIANU SODU DO ZASTOSOWAŃ BIOMEDYCZNYCH
SWELLING BEHAVIOUR OF CHITOSAN/SODIUM ALGINATE HYDROGEL
MEMBRANES FOR BIOMEDICAL APPLICATIONS
Magdalena Gierszewska-DruŜyńska, Jadwiga Ostrowska-Czubenko
OCENA ROZKŁADU FOLII Z POLI (KWASU MLEKOWEGO) JAKO EFEKT
AKTYWNOŚCI GRZYBÓW STRZĘPKOWYCH
THE EVALUATION OF POLYLACTIDE FOIL DEGRADATION BY FUNGI
ACTIVITIES
Joanna Szumigaj, Zofia śakowska, Leszek Klimek, Justyna Rosicka - Kaczmarek, Artur
Bartkowiak
KALORYMETRYCZNE BADANIA PROCESU STARZENIA I DEGRADACJI
TERMICZNEJ WŁÓKIEN IPP/PLA
CALORIMETRIC INVESTIGATIONS OF AGEING AND THERMAL DEGRADATION
PROCESS OF IPP/PLA FIBRES
Janusz Fabia, Andrzej Gawłowski, Tadeusz Graczyk, ElŜbieta Wojciechowska,
HYDROLIZAT PIÓR PTASICH NAPEŁNIACZEM
KAUCZUKÓW: cis-1,4-POLIIZOPRENOWEGO IR I BUTADIENOWOAKRYLONITRYLOWEGO NBR
CHICKEN FEATHER HYDROLYZATE AS A FILLER FOR RUBBER: cis -1,4POLYISOPRENE IR AND BUTADIENE-ACRYLONITRILE NBR
Mirosława Prochoń, Anita Przepiórkowska
BIOROZKŁADALNE KOMPOZYTY KOLAGENOWO - ELASTOMEROWE
BIODEGRADABLE COLLAGEN - ELSTOMER COMPOSITES
46
Anita Przepiórkowska, Karolina Chrońska
S3-PS2-21
S3-PS2-22
S3-PS2-23
FM
S3-PS2-24
FM
S3-PS2-25
FM
SECTION S4
BADANIA DEGRADACJI ENZYMATYCZNEJ WŁÓKIEN ALGINIANOWYCH
INVESTIGATIONS OF ENZYMATIC DEGRADATION OF ALGINATE FIBRES
Janusz Fabia, Danuta Ciechańska, Dariusz Wawro, Andrzej Gawłowski, Tadeusz Graczyk
WPŁYW PROMIENIOWANIA GAMMA NA CHITOZAN I JEGO ROZTWORY
ZAWIERAJĄCE N-WINYLO-2-PIROLIDON
THE INFLUENCE OF GAMMA RADIATION ON THE CHITOSAN AND ITS
SOLUTIONS CONTAINING N-VINYL-2-PYRROLIDONE
K. Zielińska, A. Chostenko, S. Truszkowski
PRZEMIANY FOTOCHEMICZNE W HYDROLIZATACH ELASTYNY
PHOTOCHEMICAL REACTIONS OF ELASTIN HYDROLYSATES
Joanna Skopińska-Wiśniewska, Alina Sionkowska, Marcin Wisniewski
WPŁYW PROMIENIANIA UV NA FILMY Z POLI(METAKRYLANU METYLU) NA
PODŁOśACH ALUMINIOWYCH O RÓśNEJ CHROPOWATOŚCI
EFFECT OF UV-IRRADIATION ON POL(YMETHYL METHACRYLATE) FILMS ON
ALUMINUM SUPPORTS WITH DIFFERENT ROUGHNESS
Hanna Chaberska, Halina Kaczmarek, Piotr Gałka
WPŁYW N-4-BENZOILOFENYLOSULFONYLO-NMETYLOBENZENOSULFONAMIDU I POZOSTAŁOŚCI ROZPUSZCZALNIKA NA
FOTODEGRADACJĘ POLI(METAKRYLANU METYLU)
EFFECT OF N-4-BENZOYLPHENYLSULFONYL-NMETHYLBENZENESULFONAMIDE AND SOLVENT RESIDUE ON
PHOTODEGRADATION OF POLY(METHYL METHACRYLATE)
Piotr Gałka, Halina Kaczmarek, Andrzej Wrzyszczyński
Chemia fizyczna, teoretyczna i radiochemia
Physical and theoretical chemistry, radiochemistry
Wykłady i komunikaty sekcyjne
Section and Contribution Lectures
10 September 2007, Monday
FESciM Room: IX
Chair person: M. Polasik
S4-SL-1
NOVEL RADIOLYTIC METHODS OF NITRENIUM CATIONS GENERATION
NOWE, RADIOLITYCZNE METODY GENEROWANIA KATIONÓW
NITRENIOWYCH
Andrzej Marcinek, Adam Sikora, Jan Adamus
S4-SL-2
SOME PROBLEMS OF CHEMISTRY OF DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC
RADIOPHARMACEUTICALS
NIEKTÓRE PROBLEMY CHEMII RADIOFARMACEUTYKÓW
DIAGNOSTYCZNYCH I TERAPEUTYCZNYCH
Jerzy Narbutt
S4-CL-1
BADANIE MIGRACJI BETA-PROMIENIOTWÓRCZEGO 241Pu W GLEBACH
UPRAWNYCH POJEZIERZA ŁĘCZYŃSKO-WŁODAWSKIEGO
STUDY ON MIGRATION RATE OF BETA-RADIATING 241Pu IN
CULTIVATED SOILS OF ŁĘCZNA-WłODAWA LAKE DISTRICT
Andrzej Komosa, Agnieszka Dębczak
12.15-12.30
S4-CL-2
ANALYTICAL PROCEDURE FOR DETERMINATION OF RADIONUCLIDES
IN ENVIRONMENTAL SAMPLES
METODYKA OZNACZANIA RADIONUKLIDÓW W PRÓBKACH
ŚRODOWISKOWYCH
Bogdan Skwarzec
12.30-12.45
S4-CL-3
KINETIC ISOTOPE EFFECT IN THE INVESTIGATION OF THE
MECHANIZM OF L-DOPA FORMATION
KINETYCZNE EFEKTY IZOTOPOWE TRYTU W BADANIU MECHANIZMU
11.00-11.30
11.30-12.00
12.00-12.15
47
POWSTAWANIA L-DOPA
Małgorzata Kozłowska, Marianna Kańska
12.45-13.00
S4-CL-4
CHEMILUMINESCENCJE OF REACTION SYSTEMS SENSITISED BY
LANTHANIDE(III) IONS
SENSYBILIZOWANA JONAMI LANTANOWCÓW (III)
CHEMILUMINESCENCJA WYBRANYCH UKŁADÓW REAKCYJNYCH
Małgorzata Kaczmarek, Stefan Lis
FESciM Room: IX
Chair person: A. Chostenko
S4-SL-3
UTILIZATION OF ULTRA HIGH PRESSURES FOR SYNTHESIS OF NOVEL
COMPOUNDS OF THE HEAVY NOBLE GASES (XE, KR)
W. Grochala
S4-SL-4
VARIOUS APPLICATIONS OF THEORETICAL STUDIES ON THE
STRUCTURE OF THE K, L AND M X-RAY LINES
RÓśNORODNE ZASTOSOWANIA BADAŃ TEORETYCZNYCH NAD
STRUKTURĄ WIDM RENTGENOWSKICH LINII SERII K, L I M
Marek Polasik
16.00-16.15
S4-CL-5
FM
ELECTRICAL PROPERTIES OF MOLECULES CALCULATED WITH DUAL
BASIS SET TECHNIQUE
WŁASNOŚCI ELEKTRYCZNE MOLEKUŁ OBLICZONE Z
WYKORZYSTANIEM TECHNIKI PODWÓJNEJ BAZY FUNKCYJNEJ
Anna Borkowska, Krzysztof Woliński
16.15-16.30
S4-CL-6
HYDRATION OF AMIDES
HYDRATACJA AMIDÓW
Aneta Panuszko, Emilia Gojło, Janusz Stangret
15.00-15.30
15.30-16.00
16.30-18.00
Poster Sessions 1 S1 ÷ S10
11 September 2007, Tuesday
FESciM Room: IX
Chair person: J. Ceynowa
11.00-11.30
PL-17
SPECYFICZNE CHARAKTERYSTYKI WEWNĄTRZCZĄSTECZKOWEGO
WIĄZANIA WODOROWEGO
Aleksander Koll
11.30-12.00
S4-SL-5
LOW-TEMPERATURE FUEL CELL. ELECTRO-OXIDATION OF
METHANOL ON ALLOYS OF PLATINUM, RHODIUM, AND RUTHENIUM
NISKOTEMPERATUROWE OGNIWO PALIWOWE. ELEKTROUTLENIANIE
METANOLU NA STOPACH PLATYNY, RODU I RUTENU
Andrzej Czerwiński, Hanna Siwek, Wojciech Tokarz, Piotr Piela
12.00-12.15
S4-CL-7
MICELLAR ELECTROCATALYSIS OF OXIDATION OF SELECTED
ANTIOXIDANTS AT THE GLASSY CARBON ELECTRODE
Marta Szymula, Jolanta Narkiewicz – Michałek
12.15-12.30
S4-CL-8
FM
VOLTAMMETRIC DETERMINATION OF GENOTOXIC
NITROCOMPOUNDS USING SILVER AMALGAM ELECTRODES
Daňhel A., Barek J., Yosypchuk B., Vyskočil V.
12.30-12.45
S4-CL-9
FM
VOLTAMMETRIC DETERMINATION OF ANTIANDROGEN DRUG
FLUTAMIDE AT HANGING MERCURY DROP ELECTRODE AND SILVER
SOLID AMALGAM ELECTRODE
Vyskočil V., Daňhel A., Pecková K., Průchová M., Radová J., Barek J.
12.45-13.00
S4-CL-10
ELECTROCHEMICAL AND SPECTROELECTROCHEMICAL
INVESTIGATION OF PROPERTIES OF THERTHIOPHENES SUBSTITUTED
PHENYLVINYL GROUP
48
BADANIA WŁAŚCIWOŚCI ELEKTROCHEMICZNYCH
I SPEKTROELEKTROCHEMICZNYCH POCHODNYCH TRIMERU
TIOFENU PODSTAWIONYCH GRUPĄ FENYLOWINYLOWĄ
Małgorzata Jadamiec, Mieczysław Łapkowski, David L. Officer, Paweł Wagner,
Agnieszka Stolarczyk, Keith C. Gordon
FESciM Room: IX
Chair person: R. Wódzki
15.00-15.30
15.30-16.00
16.00-16.15
16.15-16.30
16.30-18.00
S4-SL-6
INDYWIDUALNE I ŚREDNIE WSPÓŁCZYNNIKI AKTYWNOŚCI
ELEKTROLITU UZYSKANY Z ODWRÓCONEJ SYMULACJI MONTE
CARLO W WIELKIM ZESPOLE KANONICZNYM
THE INDIVIDUAL AND MEAN ACTIVITY COEFFICIENTS OF AN
ELECTROLYTE FROM THE INVERSE MONTE CARLO SIMULATION IN A
GRAND CANONICAL ENSAMBLE
Stanisław Lamperski
S4-SL-7
INVESTIGATION OF THE ADSORPTION AND VOLUMETRIC PROPERTIES
OF BINARY MIXTURES OF TWO NONIONIC SURFACTANTS
BADANIE ADSORPCYJNYCH I OBJĘTOŚCIOWYCH WŁAŚCIWOŚCI
DWUSKŁADNIKOWEJ MIESZANINY SURFAKTANTÓW NIEJONOWYCH
Katarzyna Szymczyk, Bronisław Jańczuk
S4-CL-11
FT-IR STUDIES OF SOLVATION OF Co(II) AND CF3SO3– IONS IN
FORMAMIDE–METHANOL MIXTURES
BADANIE SOLWATACJI JONÓW Co(II) I CF3SO3– W MIESZANINIE
FORMAMID–METANOL NA PODSTAWIE WIDM FT-IR
Kamila Laskowska, Ewa Kamieńska-Piotrowicz, Janusz Stangret
S4-CL-15
ZASTOSOWANIE HISTEREZY KĄTA ZWILśANIA DO WYZNACZANIA
SWOBODNEJ ENERGII POWIERZCHNIOWEJ CIAŁ STAŁYCH
APPLICATION OF CONTACT ANGLE HYSTERESIS TO CALCULATION OF
APPARENT SURFACE FREE ENERGY
Konrad Terpiłowski, Emil Chibowski, Lucyna Hołysz
Poster Sessions 2 S1 ÷ S5; S7 ÷ S10
12 September 2007, Wednesday
FESciM Room: IX
Chair person: S. Koter
11.00-11.30
11.30-12.00
12.00-12.15
12.15-12.30
S4-SL-8
MODELOWANIE I SYMULACJE AKTYWNOŚCI POJEDYNCZYCH
CZĄSTECZEK ENZYMÓW
Andrzej Molski
S4-SL-9
THE EFFECT OF PHASE TRANSFER REAGENTS ON THE KINETICS OF
SOLVENT EXTRACTION OF Am(III) AND Eu(III) IONS WITH 6,6’-BIS(DIALKYL-1,2,4-TRIAZIN-3-YL)-2,2’-BIPYRIDINE
WPŁYW PRZENOŚNIKÓW MIĘDZYFAZOWYCH NA KINETYKĘ
EKSTRAKCJI Am(III) I Eu(III) 6,6’-BIS-(DIALKILO-1,2,4-TRIAZYN-3-YL)-2,2’BIPIRYDYNĄ
Jerzy Narbutt, Jadwiga Krejzler
S4-CL-12
WPŁYW POLARNOŚCI ORAZ SZTYWNOŚCI OŚRODKA NA WŁASNOŚCI
SPEKTROSKOPOWE HARMANU
THE INFLUENCE OF MEDIUM POLARITY AND RIGIDITY ON THE
SPECTROSCOPIC PROPERTIES OF HARMANE
Agnieszka Stobiecka
S4-CL-13
CATALYTIC OXIDATION OX OF 1,2- AND 1,4-DIHYDROXYBENZENE
DERIVATIVES ON PLATINUM MODIFIED WITH COMPLEX OF 5,10,15,20TETRAKIS(PENTAFLUOROPHENYL)PORPHIRIN WITH IRON(III)
IMMOBILIZED IN NAFION
49
KATALITYCZNE UTLENIANIE POCHODNYCH
1,2- I 1,4-DIHYDROKSYBENZENU NA PLATYNIE MODYFIKOWANEJ
KOMPLEKSEM 5,10,15,20TETRAKIS(PENTAFLUOROFENYLO)PORFIRYNY Z śELAZEM(III)
UNIERUCHOMIONYM W NAFIONIE
Sławomir Domagała, Paweł Krzyczmonik, Józef Dziegieć, Henryk Scholl
12.30-12.45
SECTION S4
S4-CL-14
PROPERTIES OF LIPID LAYERS AFTER MODIFICATION WITH ENZYME
WŁAŚCIWOŚCI WARSTW LIPIDOWYCH MODYFIKOWANYCH
ENZYMATYCZNIE
Małgorzata Jurak, Emil Chibowski
Chemia fizyczna, teoretyczna i radiochemia
Physical and theoretical chemistry, radiochemistry
Posters
10 September 2007, Monday
16.30-18.00
Poster Sessions 1 S1 ÷ S10
Chair persons:
S4-PS1-1
ELECTRON-ION RECOMBINATION IN RADIATION TRACKS IN LIQUEFIED RARE
GASES
BADANIA PROCESÓW REKOMBINACJI ELEKTRONÓW I JONÓW W TORACH
PROMIENIOWANIA W SKROPLONYCH GAZACH SZLACHETNYCH
Michał Jaskólski, Mariusz Wójcik
S4-PS1-2
RADICAL SCAVENGING PROPERTIES OF NICOTINAMIDE AND ITS METABOLITES
ZDOLNOŚĆ ZMIATANIA RODNIKÓW PRZEZ NIKOTYNAMID I JEGO METABOLITY
Jan Adamus, Adam Sikora, Piotr Szajerski, Andrzej Marcinek, Jerzy Gębicki
S4-PS1-3
NEW RNS3 LIGANDS FOR SYNTHESIS OF RADIOPHARMACEUTICALS OF
TECHNETIUM(III) AND RHENIUM(III)
NOWE LIGANDY TYPU RNS3 DO SYNTEZY RADIOFARMACEUTYKÓW
TECHNETU(III) I RENU(III)
Ewa Gniazdowska, Przemysław Koźmiński, Hans-Jürgen Pietzsch, Jens-Uwe Künstler, Józef
Mieczkowski
S4-PS1-4
CHEMICAL ISOTOPE EFFECTS ON GALLIUM AND INDIUM IN
CHROMATOGRAPHIC SYSTEMS
CHEMICZNE EFEKTY IZOTOPOWE GALU I INDU W UKŁADACH
CHROMATOGRAFICZNYCH
Irena Herdzik, Wojciech Dembiński
S4-PS1-5
STUDY ON GAMMA EMITTING RADIONUCLIDE AND HEAVY METAL
CONCENTRATION IN BONES OF FALCONIFORMES BIRDS AND OWLS OF
NORTHERN AND EASTERN POLAND
BADANIA KONCENTRACJI RADIONUKLIDÓW GAMMA PROMIENIOTWÓRCZYCH I
METALI CIĘśKICH W KOŚCIACH PTAKÓW SZPONIASTYCH I SÓW Z OBSZARU
PÓŁNOCNEJ I WSCHODNIEJ POLSKI
Andrzej Komosa, Ignacy Kitowski, Lesia Lata, Marek Reszka
S4-PS1-6-
STUDY ON OCCURENCE AND MIGRATION OF PLUTONIUM ISOTOPES IN THE
AREA OF OPOLE ANOMALY CORRELATED WITH GAMMA EMITTER PRESENCE
BADANIA WYSTĘPOWANIA I MIGRACJI IZOTOPÓW PLUTONU NA OBSZARZE
ANOMALII OPOLSKIEJ ORAZ KORELACJI Z IZOTOPAMI GAMMA
PROMIENIOTWÓRCZYMI
A. Komosa, J. Orzeł, A. Dołhańczuk-Śródka, Z. Ziembik, M. Wacławek
S4-PS1-7
FM
QUANTUM CHEMICAL STUDIES ON TAUTOMERIZATION OF SODIUM URATES
OBLICZENIA KWANTOWO-CHEMICZNE DLA SOLI SODOWYCH KWASU
MOCZOWEGO
50
Małgorzata Szeląg
S4-PS1-8
FM
APPLICATION OF VARIOUS BASIS SETS FOR SEARCHING OF A INTRAMOLEULAR
HYDROGEN BONDS S-H..S
ZASTOSOWANIE RÓśNYCH ZESTAWÓW FUNKCJI BAZOWYCH W POSZUKIWANIU
WEWNĘTRZCZĄSTECZKOWYCH WIĄZAŃ WODOROWYCH S-H…S
Magdalena Kuryga, Sławomir Wojtulewski
S4-PS1-9
FM
ŁĄCZNOŚĆ WIĄZAŃ WODOROWYCH W WODZIE POD- I NAD-KRYTYCZNEJ SYMULACJA MD (S12)
ON THE CONNECTIVITY OF HYDROGEN BONDS IN WATER FROM AMBIENT TO
SUPERCRITICAL CONDITIONS BY MD SIMULATION
Anna Pabiś, Joanna Szala, Dorota Światła-Wójcik
S4-PS1-10
GEOMETRY OPTIMIZATION AND VIBRATIONAL HARMONIC FREQUENCIES
CALCULATIONS WITH DUAL BASIS SET APPROACH
Agnieszka KsiąŜek, Krzysztof Woliński
S4-PS1-11
BADANIA TAUTOMERII W UKLADACH PODSTAWIONYCH AZA-BENZODIAZOLI
Małgorzata Jarończyk, Jan Cz. Dobrowolski, Aleksander P. Mazurek
S4-PS1-12
EVALUATION OF HYDROGEN BOND DEFINITIONS USED IN MOLECULAR
COMPUTER SIMULATIONS
OCENA WIARYGODNOŚCI DEFINICJI WIĄZANIA WODOROWEGO STOSOWANYCH
W SYMULACJACH KOMPUTEROWYCH (S4)
Dorota Światła-Wójcik
S4-PS1-13
INTRAMOLECULAR HYDROGEN BONDING IN CATIONS AND NEUTRAL
MOLECULES OF SELECTED HYDROXYPYRONES
WEWNĄTRZMOLEKULARNE WIĄZANIA WODOROWE W KATIONACH I
NEUTRALNYCH CZĄSTECZKACH WYBRANYCH HYDROKSYPYRONÓW
Krzysztof Zborowski, Leonard M. Proniewicz
S4-PS1-14
EXTENSION OF THE HOMA MODEL TO THE COMPOUNDS CONTAINING THE
CARBON-SELENIUM BOND
ROZSZERZENIE MODELU HOMA NA ZWIĄZKI ZAWIERAJĄCE WIĄZANIE
WĘGIEL-SELEN
Krzysztof Zborowski, Leonard M. Proniewicz
S4-PS1-15
THEORETICAL INVESTIGATION ON THE RELATIVE STABILITY OF THIO AND
SELENO MALTOL DERIVATIVES
TEORETYCZNE BADANIA WZGLĘDNEJ STABILNOŚCI SIA RKOWYCH I
SELENOWYCH POCHODNYCH MALTOLU
Krzysztof Zborowski, Waldemar Tejchman, Krzysztof Bolechała, Leonard M. Proniewicz
S4-PS1-16
MODELOWANIE MECHANIZMU ALKILACJI GRUPY METYLOWEJ TOLUENU NA
KATALIZATORZE NA2. BADANIA OBLICZENIOWE
Sławomir Ostrowski, Jan Cz. Dobrowolski, Jacek Kijeński
S4-PS1-17
COURSE OF MAGNETIC SUSCEPTIBILITY OF COMLEX COMPOUNDS OF IRON ON
THIRD OXIDATION STATE (Fe3+) ON THE BASIS OF LINEAR ARRANGEMENT AND
BACTERIAL FERRODIXIN CLUSTER [Fe6S6] 5+
BADANIE PRZEBIEGU PODATNOŚCI MAGNETYCZNEJ ZWIĄZKÓW
KOMPLEKSOWYCH NA TRZECIM STOPNIU UTLENIENIA (Fe3+) NA PRZYKŁADZIE
UKŁADÓW LINIOWYCH I KLASTERA FERRODOKSYNY BAKTERYJNEJ [Fe6S6] 5+
Jolanta Sowińska, Walter Wojciechowski
S4-PS1-18
THEORETICAL DETERMINATION OF ELECTRIC PROPERTIES OF CONJUGATED πELECTRON SYSTEMS TEORETYCZNE WYZNACZANIE WŁASNOŚCI
ELEKTRYCZNYCH SPRZĘśONYCH UKŁADÓW π-ELEKTRONOWYCH
Tadeusz Pluta
S4-PS1-19
THEORETICAL PREDICTION AND THE FIRST IR-MATRIX OBSERVATION OF
SEVERAL L-CYSTEINE MOLECULE CONFORMERS
PRZEWIDYWANIA TEORETYCZNE I PIERWSZA OBSERWACJA KILKU
51
KONFORMERÓW L-CYSTEINY ZA POMOCĄ WIDM IR W MATRYCACH
NISKOTEMPERATUROWYCH
Jan Cz. Dobrowolski, Michał H. Jamróz, Robert Kołos, Joanna E. Rode, Joanna Sadlej
S4-PS1-20
AR-MATRIX IR SPECTRA OF 2-PROPANOL OH, OD, D7, AND D8
WIDMA IR 2-PROPANOLU OH, OD, D7 I D8 W MATRYCY ARGONOWEJ
Jan Cz. Dobrowolski, Sławomir Ostrowski, Robert Kołos, Michał H. Jamróz
S4-PS1-21
FT-IR STUDIES OF SOLVATION OF Co(II) AND CF3SO3– IONS IN FORMAMIDE–
METHANOL MIXTURES
BADANIE SOLWATACJI JONÓW Co(II) I CF3SO3– W MIESZANINIE FORMAMID–
METANOL NA PODSTAWIE WIDM FT-IR
Kamila Laskowska, Ewa Kamieńska-Piotrowicz, Janusz Stangret
S4-PS1-22
UV SPECTRA OF 1-HALOGENONITROETHENES
WIDMA UV 1-HALOGENONITROETENÓW
Maria Mikulska, Radomir Jasiński
S4-PS1-23
PHOTOINDUCED ELECTRON AND PROTON TRANSFER IN DONOR-ACCEPTOR
DERIVATIVES OF TERPHENYL AND BIPHENYL
PRZENIESIENIE ELEKTRONU I PROTONU W STANIE WZBUDZONYM W
DONOROWO-AKCEPTOROWYCH POCHODNYCH TERFENYLU I BIFENYLU
Beata Szczepanik, Robert Obara, Wolfgang Rettig, Krystyna Rotkiewicz
S4-PS1-24
COMPUTER SIMULATION OF PROCESSES CONNECTED WITH ELECTRON DONOR
FLUORESCENCE QUENCHING IN RIGID MATRICES
SYMULACJA KOMPUTEROWA PROCESÓW TOWARZYSZĄCYCH WYGASZANIU
FLUORESCENCJI DONORA ELEKTRONU W MATRYCACH SZTYWNYCH
Marcin Gutman, Maria Hilczer
S4-PS1-25
EMISSION PECULIARITIES OF BIS PYRAZOLOPYRIDINE NITRO-DERIVATIVE
OSOBLIWOŚCI EMISYJNE NITROWEJ POCHODNEJ BIS-PIRAZOLOPIRYDYNY
Danuta Grabka, Krystyna Rotkiewicz
S4-PS1-26
THEORETICAL AND SPECTROSCOPIC STUDY OF CHEMILUMINOGENIC ABILITY
OF SELECTED ACRIDINIUM ESTERS
TEORETYCZNE I SPEKTROSKOPOWE BADANIA WYBRANYCH ESTRÓW
AKRYDYNIOWYCH ZDOLNYCH DO CHEMILUMINESCENCJI
Beata Zadykowicz, Agnieszka Niziołek, Karol Krzymiński, Jerzy BłaŜejowski
S4-PS1-27
ABSORPTION SPECTRA OF ASCORBIC ACID IN MICROHETEROGENEOUS
ENVIRONMENT
WIDMA ABSORPCYJNE KWASU ASKORBINOWEGO W OTOCZENIU
MIKROHETEROGENICZNYM
Małgorzata Szymańska, Jerzy L. Gębicki
S4-PS1-28
MODIFICATION OF METHEMOGLOBIN BY ANIONIC SURFACTANT, SODIUM
DODECYL SULPHATE (SDS)
MODYFIKACJA METHEMOGLOBINY PRZEZ SURFAKTANT ANIONOWY,
DODECYLOSIARCZAN SODU (SDS)
Ewa Banasiak, Lidia Gębicka
S4-PS1-29
THEORETICAL STUDIES ON THE SATELLITE AND HYPERSATELLITE STRUCTURE
OF VARIOUS KINDS OF THE K, L AND M X-RAY LINES
TEORETYCZNE BADANIA NAD STRUKTURAMI SATELITARNYMI I HIPERSATELITARNYMI RÓśNORODNYCH RENTGENOWSKICH LINII SERII K, L I M
Katarzyna Słabkowska, Marek Polasik
S4-PS1-30
VALENCE ELECTRONIC CONFIGURATIONS OF THE 3D- AND 4D-TRANSITIONS
MATALS AND THEIR K X-RAY SPECTRA STRUCTURES
KONFIGURACJE WALENCYJNE METALI 3D- I 4D-ELEKTRONOWYCH
A STRUKTURY ICH WIDM RENTGENOWSKICH SERII K
Marek Polasik, Karol Kozioł
S4-PS1-31
BADANIA METOD SEKWENCYJNEGO OZNACZANIA IZOTOPÓW ALFA (238Pu,
Pu, 241Am) I BETA (90Sr) PROMIENIOTWÓRCZYCH W PRÓBKACH
ŚRODOWISKOWYCH
STUDY ON SEQUENTIAL DETERMINATION OF ALPHA (238Pu, 239,240Pu, 241Am) AND
239,240
52
BETA (90Sr) EMITTING ISOTOPES IN ENVIRONMENTAL SAMPLES
Sylwia Michalik, Andrzej Komosa
S4-PS1-32
SPECTROSCOPY AND PHOTOPHYSICS OF A SERIES OF SUBSTITUTED
ALLOXAZINES
Marek Sikorski, Magdalena Bruszyńska
S4-PS1-33
FOTOINDUKOWANA DEGRADACJA POCHODNYCH RYBOFLAWINY W
ROZTWORACH METANOLOWYCH
PHOTOINDUCED DEGRADATION OF FLAVIN RELATED COMPOUNDS IN
METHANOLIC SOLUTIONS
Ewa Sikorska, Małgorzata Insińska-Rak, Rita Majewska, Marek Sikorski
S4-PS1-34
PHOTOCHEMICAL PROPERTIES of 5-(AMINODIALKYL)METHYLCYTOSINES
FOTOCHEMICZNE WŁAŚCIWOŚCI 5-(AMINODIALKILO)METYLO
PODSTAWIONYCH POCHODNYCH CYTOZYNY
D. Prukała, M. Insińska-Rak, M. Sikorski
S4-PS1-35
ROZPUSZCZALNIKOWY EFEKT IZOTOPOWY W REAKCJI ENZYMATYCZNEGO
UTLENIENIA HISTAMINY
SOLVENT ISOTOPE EFFECT OF ENZYMATIC OXYDATION OF HISTAMINE
Jelena Šamonina, Marianna Kańska
S4-PS1-36
WPŁYW JAKOŚCI ROZPUSZCZALNIKA NA WIELKOŚĆ EFEKTU IZOTOPOWEGO
ROZPUSZCZALNOŚCI POLISTYRENU
W ROZPUSZCZALNIKACH ORGANICZNYCH
SOLVENT QUALITY INFLUENCE ON THE MAGNITUDE OF SOLUBILITY ISOTOPE
EFFECT IN THE POLYSTYRENE/ORGANIC SOLVENT SYSTEMS
Agnieszka Siporska, Jerzy Szydłowski
S4-PS1-37
THE GRAN METHODS – A COMPARATIVE STUDY
Tadeusz Michałowski, Krzysztof Kupiec, Maciej Rymanowski, Piotr Kowalski,
Sławomir Wybraniec
S4-PS1-38
FM
DENSITY FUNCTIONAL CALCULATIONS OF NMR SHIELDING TENSORS FOR
PARAMAGNETIC SYSTEMS WITH ARBITRARY SPIN MULTIPLICITY
Hrobárik P., Reviakine R., Arbuznikov A. V., Malkina O. L., Malkin V. G., Köhler F. H., Kaupp M.
S4-PS1-39
FM
DFT STUDIES OF EPR PARAMETERS FOR SMALL AND LARGER PARAMAGNETIC
MOLYBDENUM COMPLEXES RELEVANT TO MOLYBDOENZYMES
Hrobárik P., Fritscher J., Kaupp M.
11 September 2007, Tuesday
16.30-18.00
Poster Sessions 2 S1 ÷ S5; S7 ÷ S10
Chair persons:
S4-PS2-1
THE GENERALIZED EQUIVALENCE MASS
UOGÓLNIONY RÓWNOWAśNIK CHEMICZNY
Tadeusz Michałowski, Sławomir Wybraniec, Piotr Kowalski
S4-PS2-2
CHEMICAL QUI PRO QUO
CHEMICZNE QUI PRO QUO
Tadeusz Michałowski, Piotr Kowalski, Sławomir Wybraniec
S4-PS2-3
WOLUMETRYCZNE WŁAŚCIWOŚCI MIESZANIN HEPTAN + DODEKAN W
OBSZARZE PODWYśSZONEGO CIŚNIENIA
VOLUMETRIC PROPERTIES OF HEPTANE + DODECANE MIXTURES UNDER
ELEVATED PRESSURES
Magdalena Cempa, Marzena Dzida
S4-PS2-4
APLICATION OF NP- AND RP-TLC DENSITOMETRIC METHODS FOR THE
DETERMINATION AND STABILITY EVALUATION OF ZIPRASIDONE
HYDROCHLORIDE
ZASTOSOWANIE METOD DENSYTOMETRYCZNYCH (NP- i RP-TLC) DO
53
OZNACZANIA I OCENY TRWAŁOŚCI CHLOROWODORKU ZIPRASIDONU
Robert Skibiński, Łukasz Komsta, Ilona Kosztyła
S4-PS2-5
MONTE CARLO STUDY OF STRUCTURE AND PROPERTIES OF THE ELECTRODE /
SOLVENT PRIMITIVE MODEL ELECTROLYTE INTERFACE
BADANIE STRUKTURY I WŁAŚCIWOŚCI GRANICY FAZ ELEKTRODA /
PRYMITYWNY MODEL ROZPUSZCZALNIKA Z ZASTOSOWANIEM SYMULACJI
MONTE CARLO
Stanisław Lamperski, Monika Płuciennik, Aleksandra Zydor
S4-PS2-6
DIGITAL SIMULATION OF CYCLIC CHRONOPOTENTIOMETRY AND CYCLIC
RECIPROCAL DERIVATIVE CHRONOPOTENTIOMETRY FOR NON-LINEAR
ADSORPTION SYSTEMS
SYMULACJE KOMPUTROWE CHRONOPOTENCJOMETRII CYKLICZNEJ I
CHRONOPOTENCJOMETRII CYKLICZNEJ RÓśNICZKOWEJ ODWROTNEJ DLA
UKŁADÓW O NIELINIOWEJ ADSORPCJI
Zygmunt Fekner
S4-PS2-7
ELECTROCHEMICAL STUDIES OF HETEROGENEOUS ELECTRON TRANSFER
RATE CONSTANTS FOR REDUCTION OF TETRACYANOQUINODIMETHANE IN
POLY(ETHYLENE OXIDE) ELECTROLYTES USING AC IMPEDANCE AND CYCLIC
VOLTAMMETRY AT AN ULTRAMICROELECTRODE
ELEKTROCHEMICZNE BADANIA STAŁEJ PRZENIESIENIA ŁADUNKU DLA
REAKCJI REDUKCJI TETRACYJANOCHINODIMETANU W ELEKTROLICIE Z
POLIOKSYETYLENOETERU PRZY UśYCIU IMPEDANCJI I VOLTAMETRII
CYKLICZNEJ NA ULTRAMIKROELEKTRODZIE
Grzegorz Małachowicz
S4-PS2-8
MECHANIZM ELEKTROREDUKCJI JONÓW Zn2+ NA ELEKTRODZIE RTĘCIOWEJ W
OBECNOŚCI VETRANALU
Dorota Sieńko, Jolanta Nieszporek, Dorota Gugała-Fekner, Jadwiga Saba
S4-PS2-9
ELEKTROCHEMICZNE I CHEMICZNE PROCESY UTLENIANIA POCHODNYCH
KWASU MIGDAŁOWEGO
Lech Leszczyński, Józef Dziegieć, Sławomir Domagała
S4-PS2-10
USE OF ELECTROCHEMICALLY GENERATED CERIUM(IV) FOR QUINONE
SYNTHESIS FROM PHENOLS
ZASTOSOWANIE ELEKTROCHEMICZNIE GENEROWANEGO CERU(IV) DO
SYNTEZY CHINONÓW Z FENOLI
Krzysztof Prawicki, Sławomir Domagała, Józef Dziegieć
S4-PS2-11
CYCLIC CHRONOPOTENTIOMETRY AND CYCLIC RECIPROCAL DERIVATIVE
CHRONOPOTENTIOMETRY FOR SYSTEMS WITH POTENTIAL-DEPENDENT
ADSORPTION CONSTANTS
CHRONOPOTENCJOMETRIA CYKLICZNA
I CHRONOPOTENCJOMETRIA CYKLICZNA RÓśNICZKOWA ODWROTNA DLA
UKŁADÓW ADSORPCYJNYCH ZE STAŁĄ ADSORPCJI ZALEśNĄ OD POTENCJAŁU
Zygmunt Fekner
S4-PS2-12
THE INVESTIGATIONS OF THE PROPERTIES OF CONDUCTIVE POLYMERS BASED
ON POLYANILINE BY MEANS OF ELECTROCHEMICAL QUARTZ CRYSTAL
NANOBALANCE (EQCN)
BADANIA WŁASNOŚCI POLIMERÓW PRZEWODZĄCYCH NA BAZIE POLIANILINY
Z ZASTOSOWANIEM ELEKTROCHEMICZNEJ NANOWAGI KWARCOWEJ (EQCN)
BoŜena Chmielewska-Bojarska, Sławomir Domagała, Paweł Krzyczmonik
S4-PS2-13
GENERALIZED FORMULAE FOR EBULIO- AND CRYOSCOPIC PROPERTIES OF
NON-IONIC TWO-COMPONENT SYSTEMS (SOLUTIONS)
UOGÓLNIONE ZALEśNOŚCI DLA EBULIO- I KRIOSKOPOWYCH WŁAŚCIWOŚCI
NIEJONOWYCH UKŁADÓW DWUSKŁADNIKOWYCH (ROZTWORY)
Tadeusz Michałowski
S4-PS2-14
FM
INVESTIGATION OF STRUCTURAL AND TERMODINAMIC PROPERTIES OF ION
AND DIPOLE MIXTURE IN THE CANONICAL MONTE CARLO SYMULATION
BADANIE WŁAŚCIWOSCI STRUKTURALNYCH I TERMODYNAMICZNYCH
54
MIESZANINY JONÓW I DIPOLI METODĄ MONTE CARLO W ZESPOLE
KANONICZNYM
Stanisław Lamperski, Rafał Górniak
S4-PS2-15
STANDARD PARTIAL MOLAR VOLUMES AND ADIABATIC COMPRESSIBILITIES OF
SELECTED ELECTROLYTES IN METHANOL
STANDARDOWE CZĄSTKOWE OBJĘTOŚCI MOLOWE I ŚCIŚLIWOŚCI
ADIABATYCZNE WYBRANYCH ELEKTROLITÓW W METANOLU
Jarosław Wawer, Joanna Krakowiak
S4-PS2-16
LEPKOŚĆ MIESZANIN WODA-GLIKOL DIETYLENOWY, WODA-GLIKOL
TRIETYLENOWY ORAZ WODA-GLIKOL TETRAETYLENOWY
Ewa Stronka-Lewkowska, Anna Florczak, Edyta Deka, Adam Bald
S4-PS2-17
WISKOZYMETRYCZNE BADANIA MIESZANIN WODY Z 2-METOKSY-,
2-ETOKSY-, 2-PROPOKSY- I 2-BUTOKSYETANOLEM
Anna Florczak, Agnieszka Chmielewska, Iwona Greczka, Adam Bald
S4-PS2-18
KONDUKTOMETRYCZNE BADANIA ROZTWORÓW ELEKTROLITÓW W
MIESZANINACH DIETYLENOGLIKOL-WODA O DUśEJ ZAWARTOŚCI WODY
Ewa Stronka-Lewkowska, Adam Bald, Jan Benko, Anna Florczak
S4-PS2-19
PRZEWODNICTWO ROZTWORÓW WYBRANYCH ELEKTROLITÓW
TYPU 1-1 W MIESZANINACH WODA-2-BUTOKSYETANOL O ZAWARTOŚCI WODY
DO 20 % MOL
Anna Florczak, Adam Bald
S4-PS2-20
DIELEKTRYCZNE BADANIA MIESZANIN WODY Z CZTEREMA
2-ALKOKSYETANOLAMI
Anna Florczak, Agnieszka Chmielewska, Adam Bald
S4-PS2-21
BADANIA ASOCJACJI MIĘDZMOLEKULARNEJ W CIEKŁYCH MIESZANINACH 2 METOKSYETANOLU Z ETYLENOGLIKOLAMI ZAWIERAJĄCYMI OD 4 DO 8
ATOMÓW WĘGLA W CZĄSTECZCE
Aneta Ćwiklińska, Magdalena Klimczak, Marta Maj, Cezary M. Kinart
S4-PS2-22
WSPÓŁCZYNNIK KIRKWOODA W MIESZANINACH WODY Z DI-, TRII TETRAETYLENOGLIKOLEM W TEMPERATURZE 298,15 K
Ewa Stronka-Lewkowska, Adam Bald, Jan Benko, Anna Florczak
S4-PS2-23
REFRAKTOMETRYCZNE BADANIA MIESZANIN WODY Z ETYLENODIOLAMI
HO(CH2O)nCH2OH (n=1,2,3)
Anna Wypych-Stasiewicz, Ewa Stronka-Lewkowska, Anna Jedyk, Adam Bald
S4-PS2-24
ADSORPCJA N-METYLOTIOMOCZNIKA NA GRANICY FAZ RTĘĆ/WODNY
ROZTWÓR NaClO4; ZALEśNOŚĆ OD STĘśENIA ELEKTROLITU PODSTAWOWEGO
Jadwiga Saba, GraŜyna Dalmata, Agnieszka Nosal-Wiercińska
S4-PS2-25
BADANIE WPŁYWU TEMPERATURY I CIŚNIENIA NA CIŚNIENIE WEWNĘTRZNE
ALKANODIOLI
STUDY OF THE EFFECT OF TEMPERATURE AND PRESSURE ON INTERNAL
PRESSURE OF ALKANODIOLS
Martyna Piotrowska, Marzena Dzida, Edward Zorębski
S4-PS2-26
DENSYMETRYCZNE BADANIA MIESZANIN WODY Z DI, TRI
I TETRAETYLENOGLIKOLAMI
Anna Wypych-Stasiewicz, Dorota Chęcińska-Majak, Ewa Stronka-Lewkowska, Adam Bald
S4-PS2-27
PRZEWODNICTWO MOLOWE WYBRANYCH KWASÓW MONOKARBOKSYLOWYCH
W WODZIE W TEMPERATURZE 298.15K
Zdzisław Kinart, Anna Wypych-Stasiewicz, Adam Bald
S4-PS2-28
ANALIZA ODDZIAŁYWAŃ MIĘDZYMOLEKULARNYCH I OCENA STRUKTURY
WEWNĘTRZNEJ W OBRĘBIE CIEKŁYCH MIESZANIN 2-METOKSYETANOLU Z
SULFOLANEM
Aneta Ćwiklińska, Marta Maj, Magdalena Klimczak, Cezary M. Kinart
55
S4-PS2-29
AKUSTYCZNA METODA WYZNACZANIA ZWIĄZKU PVT
DETERMINATION OF THE PVT DATA BY THE ACOUSTIC METHOD
Marzena Dzida, Magdalena Cempa, Martyna Piotrowska, Edward Zorębski
S4-PS2-30
MECHANISTYCZNE STUDIA [2+3] CYKLOPRZYŁĄCZENIA Z-C,NDIFENYLONITRONU DO 1-CHLORONITROETENU
MECHANISTIC STUDY OF THE [2+3] CYCLOADDITION OF Z-C,NDIPHENYLNITRONE TO 1-CHLORONITROETHENE
Radomir Jasiński, Maria Mikulska
S4-PS2-31
ADSORPCJA TETRAMETYLOTIOMOCZNIKA NA KAPIĄCEJ ELEKTRODZIE
RTĘCIOWEJ ZE STĘśONYCH ROZTWORÓW NaClO4
Dorota Gugała-Fekner, Jolanta Nieszporek, Dorota Sieńko, Jadwiga Saba
12 September 2007, Wednesday
12.45-13.30
Poster Session 3 S4
Chair persons:
S4-PS3-1
NETWORK ANALYSIS AND SYMULATION OF HYBRID MEMBRANE EXTRACTION
PROCESS
ANALIZA SIECIOWA I SYMULACJA PROCESU HYBRYDOWEJ EKSTRAKCJI
MEMBRANOWEJ
GraŜyna Szczepańska, Romuald Wódzki
S4-PS3-2
NETWORK ANALYSIS AND SYMULATION OF UNIVALENT CATIONS TRANSPORT
IN DONNAN DIALYSIS PROCESS
ANALIZA SIECIOWA I SYMULACJA TRANSPORTU JONÓW
JEDNOWARTOŚCIOWYCH W PROCESIE DIALIZY DONNANA
GraŜyna Szczepańska, Romuald Wódzki
S4-PS3-3
TRANSPORT CHARACTERISTICS OF ANION-EXCHANGE MEMBRANE IN CONTACT
WITH H2SO4 SOLUTIONS
CHARAKTERYSTYKA TRANSPORTU KWASU SIARKOWEGO PRZEZ MEMBRANĘ
ANIONOWYMIENNĄ
Monika Kultys, Stanisław Koter
S4-PS3-4
CODUCTIVITY OF ION-EXCHANGE MEMBRANES IN THE SOLUTIONS OF H2SO4
AND ITS SALTS
PRZEWODNICTWO MEMBRAN JONOWYMIENNYCH W ROZTWORACH H2SO4 I
JEGO SOLI
Monika Kultys, Stanisław Koter
S4-PS3-5
TRANSPORT CHARACTERISTICS OF BIPOLAR MEMBRANES IN CONTACT WITH
H2SO4 SOLUTIONS
CHARAKTERYSTYKA TRANSPORTU KWASU SIARKOWEGO PRZEZ MEMBRANY
BIPOLARNE
Monika Kultys, Stanisław Koter
S4-PS3-6
ZATĘśANIE MISCELI OLEJOWEJ Z EKSTRAKCJI OLEJÓW ROŚLINNYCH METODĄ
NANOFILTRACJI
CONCENTRATION OF THE RAPE MISCELLA BY THE NANOFILTRATION METHOD
Stanisław Koter, Jerzy Michałek, Monika Kultys, Izabela Koter
S4-PS3-7
WPŁYW BARWNIKÓW ZAWARTCH W NAPOJACH SPOśYWCZYCH NA
STABILNOŚĆ KOLORU MATERIAŁU KOMPOZYTOWEGO
THE INFLUENCE OF DYES CONTAINED IN EDIBLE BEVERAGES ON COLOUR
STABILITY OF DENTAL COMPOSITES
Anna Mazur-Koczorowska, Ewa Sikorska, Alina Krawczyk, Marek Sikorski, Janina Stopa
S4-PS3-8
THERMAL BEHAVIOUR OF HYDRATED IRON (III) CITRATE
Janina MoŜejko, Magdalena Olszak-Humienik
56
S4-PS3-9
FM
MECHANIZM EKSTRAKCJI POLIAMIN PRZEZ MEMBRANY CIEKŁE Z UśYCIEM
D2EHPA JAKO PRZENOŚNIKA
Katarzyna Koperek, Katarzyna Dziarkowska, Piotr Wieczorek
S4-PS3-10
DEUTERIUM KINETIC ISOTOPE EFFECTS ON POSITION 4’ OF ENZYMATIC
DECOMPOSITION OF L-TRYPTOPHAN
KINETYCZNE EFEKTY IZOTOPOWE DEUTERU W POZYCJI 4’ W REAKCJI
ENZYMATYCZNEGO ROZKŁADU L-TRYPTOFANU
ElŜbieta Winnicka, Paweł Dąbrowski, Marianna Kańska
S4-PS3-11
KINETIC STUDY OF THE GAS-PHASE REACTIONS OF CHLORINE ATOMS WITH
CHLOROFORM AND D-CHLOROFORM
BADANIA KINETYKI REAKCJI CHLOROFORMU I D-CHLOROFORMU Z ATOMAMI
CHLORU W FAZIE GAZOWEJ
A. A. Gola, D. Sarzyński, A. Dryś, J.T. Jodkowski
S4-PS3-12
NETWORK-THERMODYNAMIC AND CHEMOMETRIC APPROACH TO
PERTRACTION PROCESSES
TERMODYNAMICZNO-SIECIOWE MODELOWANIE PERTRAKCJI Z
WYKORZYSTANIEM METOD CHEMOMETRYCZNYCH
Romuald Wódzki
S4-PS3-13
INFLUENCE OF ORGANIC SOLVENT ON PERTRACTION OF BENZOIC ACID IN
BULK LIQUID MEMBRANE
WPŁYW RODZAJU ROZPUSZCZALNIKA NA PERTRAKCJĘ KWASU
BENZOESOWEGO W GRUBOWARSTWOWEJ MEMBRANIE CIEKŁEJ
Piotr Szczepański
S4-PS3-14
FOTOCHEMIA LUMICHROMU ZAADSORBOWANEGO NA TLENKU GLINU
PHOTOCHEMISTRY OF LUMICHROME ADSORBED INTO ALUMINA
Alina Krawczyk, Anabela S. Oliveira, Luis F.V. Ferreira, Ewa Sikorska, Marek Sikorski
S4-PS3-15
CHARAKTERYSTYKA ZMIAN WŁAŚCIWOŚCI SPEKTRALNYCH OLEJÓW
JADALNYCH PODDANYCH OBRÓBCE TERMICZNEJ
CHANGES OF SPECTRAL PROPERTIES OF EDIBLE OILS EXPOSED TO THERMAL
TREATMENT
Alina Krawczyk, Magdalena Mazurkiewicz, Izabella Czerwińska, Małgorzata Insińska-Rak,
Ewa Sikorska, Marek Sikorski
S4-PS3-16
FM
WPŁYW RODZAJU I STĘśENIA SOLI LIPOFILOWEJ NA PARAMETRY PRACY
ELEKTROD JONOSELEKTYWNYCH Z MEMBRANĄ POLIMEROWĄ
INFLUENCE OF TYPE AND CONCENTRATION OF LIPOPHILIC SALT ON WORKING
PARAMETERS OF ION SELECTIVE ELECTRODES WITH POLYMERIC MEMBRANES
Marta Kucharek, Kamil Wojciechowski, Wojciech Wróblewski
SECTION S5
Adsorpcja i kataliza
Adsorption and catalysis
Wykłady i komunikaty sekcyjna
Section and Contribution Lectures
10 September 2007, Monday
FLA Room: C
Chair persons: M. Jaroniec, G. Rychlicki
11.00-11.30
S5-SL-1
SYNTHESIS AND ADSORPTION PROPERTIES OF MESOPOROUS
CARBONS OBTAINED FROM PHENOLIC RESINS IN THE PRESENCE OF
HARD AND SOFT TEMPLATES
SYNTEZA I WŁAŚCIWOŚCI ADSORPCYJNE MEZOPOROWATYCH WĘGLI
OTRZYMANYCH Z śYWIC FENOLOWYCH W OBECNOŚCI
„TWARDYCH” I „MIĘKKICH” MATRYC
Jerzy Choma, Mietek Jaroniec
57
S5-SL-2
COMPUTER SIMULATIONS OF ADSORPTION ON NEW MODELS OF
ACTIVATED CARBONS
SYMULACJE KOMPUTEROWE ADSORPCJI NA NOWYCH MODELACH
WĘGLI AKTYWNYCH
Artur P. Terzyk
S5-SL-3
BINARY MIXTURES OF ORAGNIC AND WATER VAPOURS ADSORBED BY
ACTIVATED CARBON U-03 AT 293.15 K DESCRIBED BY DIFFERENT
ADSORPTON TECHNIQUES
R. M. Sobota
12.30-12.45
S5-CL-1
BADANIA STOPNIA ZUśYCIA WĘGLA AKTYWNEGO STOSOWANEGO W
UZDATNIANIU WODY
STUDIES OF THE DEPLETION DEGREE OF ACTIVATED CARBON USED
FOR WATER PURIFICATION
Grzegorz Trykowski, Stanisław Biniak, Maciej Pakuła, Andrzej Świątkowski
12.45-13.00
S5-CL-2
COAL – CO2 SYSTEM IN THE ASPECT OF UNDERGROUND STORAGE OF
CARBON DIOXIDE
Aleksandra Marecka
11.30-12.00
12.00-12.30
13.00-13.15
FLA Room: C
Chair persons: M. Jaroniec, G. Rychlicki
15.00-15.30
15.30-16.00
16.00-16.15
16.15-16.30
16.30-18.00
S5-SL-4
THE INFLUENCE OF NOBLE METAL ADDITION ON THE KIND OF COKE
FORMED DURING SYNTHESIS GAS PRODUCTION AND PROCESSING
WPŁYW METALI SZLACHETNYCH NA RODZAJ DEPOZYTU
WĘGLOWEGO TWORZĄCEGO SIĘ W REAKCJACH OTRZYMYWANIA I
PRZERÓBKI GAZU SYNTEZOWEGO
Tomasz P. Maniecki, Katarzyna Bawolak, Paweł Mierczyński, Wojciech K. Jóźwiak
S5-SL-5
THE SIMULTANEOUS SORPTION OF HEAVY METAL IONS AND SMALLMOLECULES ORGANIC COMPOUNDS BY ACTIVATED CARBONS
JEDNOCZESNA SORPCJA JONÓW METALI CIĘśKICH I
MAŁOCZĄSTECZKOWYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH NA
MATERIAŁACH WĘGLOWYCH
Mariusz Walczyk, Stanisław Biniak
S5-CL-4
INVESTIGATIONS OF MERCURY-VAPOUR REMOVAL ON THE
STATIONARY BED OF THE ACTIVE COKE
BADANIA USUWANIA PAR RTĘCI NA ZŁOśU KOKSU AKTYWNEGO AKP-5
Krzysztof Jastrząb
S5-CL-5
THE EFFECT OF DISSOLVED OXYGEN ON MECHNISM OF
PARANITROPHENOL ADSORPTION ON CARBONS WITH DIFFERENT
CHEMICAL SURFACE LAYER COMPOSITION – EXPERIMENTAL AND
QUANTUM CHEMICAL STUDIES
WPŁYW TLENU NA MECHANIZM ADSORPCJI PARANITROFENOLU NA
WĘGLACH AKTYWNYCH O ZRÓśNICOWANEJ CHEMICZNEJ NATURZE
POWIERZCHNI – EKSPERYMENT I OBLICZENIA
KWANTOWOCHEMICZNE
Artur P. Terzyk, Marek Wiśniewski
Poster Sessions 1 S1 ÷ S10
11 September 2007, Tuesday
FLA Room: C
Chair persons: J. Choma, A.P. Terzyk
58
S5-SL-6
TOTAL OXIDATION OF SULPHUR COMPOUNDS OVER HOPCALITE TYPE
CATALYSTS
CAŁKOWITE UTLENIANIE ZWIAZKÓW SIARKI PRZY UśYCIU
KATALIZATORÓW TYPU HOPKALITU
Aneta Węglińska, Małgorzata Iwona Szynkowska, Tadeusz Paryjczak
S5-SL-7
PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF Ag/SUPPORT CATALYSTS
APPLIED IN LOW-TEMPERATURE METHANE OXIDATION
WŁASNOŚCI FIZYKOCHEMICZNE KATALIZATORÓW Ag/NOŚNIK
STOSOWANYCH W REAKCJI NISKOTEMPERATUROWEGO
CAŁKOWITEGO UTLENIANIA METANU
Anna Lewandowska, Ireneusz Kocemba, Jacek Rynkowski
S5-SL-8
MAKROCYKLICZNE KOMPLEKSY METALI PRZEJŚCIOWYCH JAKO
KATALIZATORY REAKCJI EPOKSYDACJI OLEFIN
TRANSITION METAL MACROCYCLIC COMPLEXES AS CATALYSTS OF
OLEFIN EPOXYDATION
Katarzyna Pamin, Jan Połtowicz,
12.30-12.45
S5-CL-6
OXIDATION OF CO OVER MONOLITHIC Pt-BASED CATALYSTS WITH
METAL OXIDE
UTLENIANIE CO NA MONOLITYCZNYCH KATALIZATORACH
PLATYNOWYCH Z DODATKIEM TLENKÓW METALI
Barbara Kucharczyk
12.45-13.00
S5-CL-7
KATALIZATORY TYPU DESONOX – WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE
DESONOX TYPE CATALYSTS – PROPERTIES AND APPLICATION
Agnieszka Marcewicz-Kuba, Danuta Olszewska
S5-CL-8
NOWE WARSTWY MONOMOLEKULARNE JAKO MATRYCE DO
IMMOBILIZACJI MOLEKUŁ
NEW MONOMOLECULAR LAYERS AS MATRICES FOR
IMMOBILIZATION OF MOLECULES
Maciej Mazur, Paweł Krysiński, Agnieszka Michota-Kamińska, Jolanta Bukowska,
Jerzy Rogalski, Gary J. Blanchard
11.00-11.30
11.30-12.00
12.00-12.30
13.00-13.15
FLA Room: C
Chair persons: J. Choma, A.P. Terzyk
15.00-15.30
15.30-16.00
16.00-16.15
16.15-16.30
S5-SL-9
ZASTOSOWANIE PÓŁPRZEWODNIKOWYCH CZUJNIKÓW GAZOWYCH
JAKO NARZĘDZI W BADANIU MECHANIZMU REDUKCJI NOX
INVESTIGATION OF NOX REDUCTION WITH APPLICATION OF
SEMICONDUTOR GAS SENSORS
Ada Szychowska, Magdalena Wróbel-Jędrzejewska
S5-SL-10
APPLICATION OF THE STEADY STATE ISOTOPIC TRANSIENT KINETIC
ANALYSIS (SSITKA) METHOD TO STUDIES OF THE COMPLETE
OXIDATION OF METHANE OVER PALLADIUM CATALYSTS
ZASTOSOWANIE METODY STEADY STATE ISOTOPIC TRANSIENT
KINETIC ANALYSIS (SSITKA) DO BADAŃ CAŁKOWITEGO UTLENIANIA
METANU NA KATALIZATORACH PALLADOWYCH
Marek Rotko, Andrzej Machocki, Beata Stasińska
S5-CL-9
PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF SUPPORTED COBALT
CATALYSTS
(10, 20, 30%) IN FISCHER-TROPSCH SYNTHESIS
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE NOŚNIKOWYCH
KATALIZATORÓW KOBALTOWYCH (10, 20, 30%) W SYNTEZIE
FISCHERA-TROPSCHA
A. Michalak, K. Tomaszewska, W. Kulesza, W. K. Jóźwiak
S5-CL-10
ENVIRONMENTAL FRIENDLY TECHNOLOGIES-IMMEDIATE
CATALYTIC DECOMPOSITION OF NO
TECHNOLOGIE PRZYJAZNE ŚRODOWISKU – BEZPOŚREDNI
KATALITYCZNY ROZKŁAD NO
Wiesława Ćwikła-Bundyra
59
16.30-18.00
Poster Sessions 2 S1 ÷ S5; S7 ÷ S10
12 September 2007, Wednesday
FLA Room: C
Chair persons: W.K. Jóźwiak, S. Biniak
11.00-11.30
S5-SL-11
PRZENIESIENIE WODORU – CHEMOSELEKTYWNA METODA REDUKCJI α,
β - NIENASYCONYCH ZWIĄZKÓW KARBONYLOWYCH
Marek Gliński, Urszula Ulkowska
11.30-12.00
S5-SL-12
FM
ZALEśNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚCI ZDERZEŃ MOLEKUŁ GAZU
DOSKONAŁEGO Z POWIERZCHNIĄ OD JEJ NIEREGULARNOŚCI
T. P. Warzocha, T. Pańczyk, W. Rudziński
S5-SL-13
ADSORPTION OF PHENOLS FROM AQUEOUS SOLUTIONS ON
COMMERCIAL CARBONS – APPLICATION OF THE LATTICE DFT DFT
THEORY TO THE DESCRIPTION OF EXPERIMNTAL DATA
ADSORPCJA FENOLI Z ROZTWORÓW WODNYCH NA KOMERCYJNYCH
WĘGLACH AKTYWNYCH - ZASTOSOWANIE SIATKOWEJ TEORII DFT
DO OPISU TEORETYCZNEGO DANYCH EKSPERYMENTALNYCH
Piotr A. Gauden, Artur P. Terzyk, Piotr Kowalczyk, Gregory L. Aranovich, Marc D.
Donohue, Magdalena S. Ćwiertnia, Sylwester Furmaniak, Gerhard Rychlicki
12.30-12.45
S5-CL-11
WPŁYW OBECNOŚCI AZOTU W STRUKTURZE NOŚNIKA PALLADU NA
AKTYWNOŚĆ UKŁADÓW KATALITYCZNYCH W REAKCJI
UWODORNIENIA HEKSENU-1
THE INFLUENCE OF NITROGEN PRESENCE IN PALLADIUM SUPPORT
STRUCTURE ON ACTIVITY OF CATALYTIC SYSTEMS IN
HYDROGENATION OF HEXANE-1
Magdalena Hofman, Leszek Wachowski, Mariusz Roszczak, Aleksandra Kwaśniewska
12.45-13.00
S5-CL-12
,,SPINELLS SUPORTED CATALYSTS ME/SUPPORT (ME : AG, AU, RU, CU
SUPPORT : ZNAL2O4, NIAL2O4, FEALO3) FOR METHANOL SYNTHESIS’’
T. P. Maniecki, P. Mierczyński, W. K. Jóźwiak
S5-CL-13
ZŁOTO JAKO MODYFIKATOR NIKLOWYCH KATALIZATORÓW
NOŚNIKOWYCH DO PÓŁSPALANIA METANU
GOLD AS PROMOTER OF NICKEL SUPPORTED CATALYSTS
FOR SEMI - COMBUSTION OF METHANE
T. P. Maniecki, K. Bawolak, W. K. Jóźwiak
12.00-12.30
13.00-13.15
SECTION S5
Adsorpcja i kataliza
Adsorption and catalysis
Posters
10 September 2007, Monday
16.30-18.00
S5-PS1-1
S5-PS1-2
S5-PS1-3
Poster Sessions 1 S1 ÷ S10
Chair persons:
AKTYWNOŚĆ STOPU Pt-Rh W REAKCJI ELEKTROCHEMICZNEGO UTLENIANIA
METANOLU
Pt-Rh ALLOY ACTIVITY IN ELECTRO-OXIDATION OF METHANOL
Wojciech Tokarz, Piotr Piela, Andrzej Czerwiński
PRZENIESIENIE WODORU DO 2-ALKILOPOCHODNYCH ALDEHYDU
CYNAMONOWEGO
Marek Gliński, Urszula Ulkowska
CHEMOSELEKTYWNA REDUKCJA 2- I/LUB 3-ALKILOPOCHODNYCH AKROLEINY
ALKOHOLAMI WOBEC MgO
Marek Gliński, Urszula Ulkowska
60
S5-PS1-4
S5-PS1-5
S5-PS1-6
S5-PS1-7
S5-PS1-8
S5-PS1-9
FM
S5-PS1-10
FM
S5-PS1-11
FM
S5-PS1-12
S5-PS1-13
S5-PS1-14
S5-PS1-15
S5-PS1-16
FM
S5-PS1-17
S5-PS1-18
S5-PS1-19
CHEMOSELEKTYWNA REDUKCJA IZOMERYCZNYCH KETONÓW R-CH=CH-CO-R
(R = t-Bu, Ph) ALKOHOLAMI WOBEC MgO
Marek Gliński, Urszula Ulkowska
NOVOZYM 435® - BIOKATALIZATOR W ROZDZIALE RACEMICZNEGO UNDEKAN2-OLU NA ENANCJOMERY
NOVOZYM 435® - BIOCATALYST IN ENANTIOMERIC RESOLUTION OF RACEMIC
UNDECAN-2-OL
Julia Gibka, Marek Gliński
NAPIĘCIE MIĘDZYFAZOWE UKŁADÓW CHLOROFORM –TEOS I CHLOROFORM –
APS W ROZTWORACH SURFAKTANTÓW
INTERFACIAL TENSION IN CHLOROFORM – TEOS AND CHLOROFORM - APS/
SURFACTANT SOLUTION SYSTEMS
D. Dronka – Góra, K. Szczepanowicz, G. Para, P. Warszyński
WPŁYW śELAZA NA AKTYWNOŚĆ FOTOKATALIZATORA W PROCESIE
ROZKŁADU DODECYLOBENZENOSULFONIANU SODU Z WYKORZYSTANIEM TiO2
Sylwia Bzdon, Jan Perkowski, Jacek Góralski, Magdalena Szadkowska-Nicze
Pd/FUNKCJONALIZOWANE śYWICE – KATALIZATORY DLA UWODORNIANIA
ALKYNÓW
Pd/FUNCTIONALIZED RESINS – CATALYSTS OF ALKYNE HYDROGENATION
A. Knapik, A. Waksmundzka-Góra, A. Drelinkiewicz, J. Noworól, A. Bukowska, W. Bukowski2
THE ROLE OF ORGANIC AND ACQUEOUS SOLVENTS IN BIOCATALYSES
Magdalena Wróbel, Daniela Laforgia
MAKROCYKLICZNE KOMPLEKSY IMMOBILIZOWANE NA CHITOSANIE JAKO
KATALIZATORY UTLENIANIA CYKLOALKANÓW
MACROCYCLIC COMPLEXES IMMOBILIZED ON CHITOSAN AS CATALYSTS OF
CYCLOALKANES OXIDATION
Barbara Jachimska, Katarzyna Onik, Jan Połtowicz, Katarzyna Pamin, Zbigniew Adamczyk, Piotr
Warszyński, Ryszard Grabowski
FIZYKOCHEMICZNA CHARAKTERYSTYKA BIAŁEK W OBJĘTOŚCI I
STRUKTURALNE PRZEGRUPOWANIE NA POWIERZCHNI
PROTEIN PHYSICOCHEMICAL CHARACTERIZATION IN THE BULK SOLUTION
AND STRUCTURAL REARRANGEMENTS AT THE SURFACE
B. Jachimska, M. Wasilewska, K. Szatkowska, G. Para, Z. Adamczyk
THE KINETICS OF METHANE DESORPTION FROM COAL IN THE ASPECT OF GAS
OUTBOURST
Aleksandra Marecka
INVESTIGATIONS OF THE EQUILIBRIA AND ADSORPTION KINETICS OF GAS IN
SYNTHETIC AND NATURAL ZEOLITES
Aleksandra Marecka
WŁASNOŚCI ADSORPCYJNE śELAZA NANOSZONEGO NA TLENKI METALI
ADSORPTION PROPERTIES OF DEPOSITED IRON ON METAL OXIDES
Jacek Kijeński, Osazuwa Osawaru, Marcin Leonowicz, Ewa Śmigiera, Antoni Migdał, Agnieszka
Szczygielska, Monika Nemtusiak
SELEKTYWNOŚĆ PRZEMIAN ALKANÓW W OBECNOŚCI KATALIZATORÓW
KWASOWYCH
Dorota Popielarska, Hanna Marczewska, Marek Marczewski
WPŁYW METODY PREPARATYKI NA WŁAŚCIWOŚCI NIKLOWYCH
KATALIZATORÓW TYPU DESONOX
INFLUENCE OF DESONOX TYPE CATALYSTS PREPARATION ON THEIR
PROPERTIES
Agnieszka Marcewicz-Kuba, Katarzyna Bąk
THE EFFECTS OF PROCESS PARAMETERS FOR CATALYTIC OXIDATION OF
TOLUENE FROM POLLUTED GASOUS EFFLUENTES
Fanica I. Bacalum, Liliana C. Sarbu, Luminita I.Mara, D. Bombos, Ligia Frunza, Florica A. Papa
A. V. Sarbu, Irina C. Bajenaru
ACCUMULATION OF HYDROGEN IN ACTIVE CARBONS MADE OF CELLULOSE
FIBERS PYROLYSED UNDER STRAIN CONDITIONS
GROMADZENIE WODORU W WĘGLACH AKTYWNYCH Z WŁÓKIEN
CELULOZOWYCH PIROLIZOWANYCH W NAPRĘśENIU
Dawid Janasiak, Krzysztof Babeł Krzysztof Jurewicz
SOLE TETRABUTYLOAMONIOWE LAKUNARNYCH HETEROPOLIKWASÓW JAKO
KATALIZATORY UTLENIANIA FENOLI
61
S5-PS1-20
S5-PS1-21
S5-PS1-22
S5-PS1-23
S5-PS1-24
S5-PS1-25
TETRABUTYLAMMONIUM SALTS OF LACUNARY HETEROPOLYACIDS AS
CATALYST FOR PHENOLS OXIDATION
R. Karcz, K. Pamin, J. Połtowicz, J. Haber
HYDROLIZA WIĄZANIA P-N W 5’-O-AMIDOTIOFOSFORANACH NUKLEOZYDU
KATALIZOWANA PRZEZ HINT-1
HINT-1 HYDROLASE – ASSISTED P-N BOND CLEAVAGE IN NUCLEOSIDE 5’-OPHOSPHORAMIDOTHIOATES
Magdalena Ozga, Magdalena Janicka, Agnieszka Krakowiak, Wojciech J. Stec
UTLENIAJĄCE ODWODORNIENIE ETYLOBENZENU NA MODYFIKOWANYCH
MATERIAŁACH WĘGLOWYCH
OXIDATIVE DEHYDROGENATION OF ETHYLBENZENE OVER MODIFIED
CARBONACEOUS MATERIALS
Paulina Tomczak, Beata KrzyŜyńska, Mieczysław Kozłowski
KATALITYCZNY ROZKŁAD ALKOHOLI NA WĘGLACH AKTYWNYCH
CATALYTIC DECOMPOSITION OF ALCOHOLS ON ACTIVATED CARBONS
Dorota Szymanowska, Beata KrzyŜyńska, Mieczysław Kozłowski
KATALITYCZNY ROZKŁAD METANU JAKO ALTERNATYWNY SPOSÓB
OTRZYMYWANIA WODORU
CATALYTIC DECOMPOSITION OF METHANE AS THE ALTERNATIVE METHOD
FOR PRODUCTION OF HYDROGEN
Anna Malaika, Beata KrzyŜyńska, Mieczysław Kozłowski
BADANIA EFEKTYWNOŚCI PROCESU ADSORPCJI SUBSTANCJI
POWIERZCHNIOWO – AKTYWNYCH NA TLENKACH TYTANU
STUDIES ON THE EFFECTIVENESS OF ADSORPTION PROCESS OF SURFACE
ACTIVE SUBSTANCES ON TITANIUM OXIDES
Ewa Niewiara, Katarzyna Michałów, Mieczysław Rękas, Bogusław Baś, Witold Reczyński,
Władysław W. Kubiak
UTLENIAJĄCE ODWODORNIENIE IZOBUTANU NA MODYFIKOWANYCH
WĘGLACH AKTYWNYCH
OXIDATIVE DEHYDROGENATION OF ISOBUTANE OVER MODIFIED ACTIVATED
CARBONS
Izabela Gniot, Beata KrzyŜyńska, Mieczysław Kozłowski
11 September 2007, Tuesday
16.30-18.00
S5-PS2-1
S5-PS2-2
S5-PS2-3
S5-PS2-4
S5-PS2-5
Poster Sessions 2 S1 ÷ S5; S7 ÷ S10
Chair persons:
KATALITYCZNA UTYLIZACJA GAZÓW UBOGICH W METAN Z KOPALŃ
WĘGLOWYCH
CATALYTIC UTILIZATION OF METHANE FROM COAL MINE VENTILATION AIR
Marek Rotko, Beata Stasińska, Andrzej Machocki
OCENA WŁAŚCIWOŚCI REDOKSOWYCH KATALIZATORÓW TLENKOWYCH DO
REDUKCJI TLENKÓW AZOTU
EVALUATION OF REDOX PROPERTIES OF OXIDE CATALYSTS FOR REDUCTION
OF NITROGEN OXIDES
Wincenty Turek, Andrzej Krztoń Agnieszka Śniechota
KRZEMIANY WARSTOWOWE JAKO BAZA DO UZYSKIWANIA MIKRO I
MEZOPOROWATYCH KATALIZATORÓW DLA PROCESU DENOX
CATIONIC LAYERED CLAYS AS A BASIS FOR PREPARATION OF MICRO AND
MESOPOROUS CATALYSTS FOR THE DENOX PROCESS
Lucjan Chmielarz, Magdalena Czajka, Piotr Kuśtrowski1, Barbara Dudek, Marek Michalik, Roman
Dziembaj
TRAKTOWANE HYDROTERMALNIE MATERIAŁY HYDROTALKITOWE
PODPIERANE ANIONAMI ADYPINOWYMI JAKO PREKURSORY KATALIZATORÓW
I ADSORBENTÓW TLENKOWYCH
HYDROTHERMALLY TREATED HYDROTALCITE-LIKE MATERIALS
INTERCALATED WITH ADIPATE ANIONS AS PRECUROSORS OF OXIDE-TYPE
CATALYSTS AND ADSORBENTS
Magdalena Czajka, Piotr Kuśtrowski, Lucjan Chmielarz, Barbara Dudek, Alicja Rafalska-Łasocha,
Marek Michalik, Roman Dziembaj
OCENA MOCY CENTRÓW KWASOWYCH NA PODSTAWIE REAKCJI
DEHYDRATACJI ALKOHOLU IZOPROPYLOWEGO DO PROPENU
EVALUATION OF STRENGTH OF ACID CENTRES ON THE BASIS OF ISOPROPYL
62
ALCOHOL DEHYDRATION TO PROPENE
Agnieszka Krowiak, Wincenty Turek, Jerzy Haber
S5-PS2-6
S5-PS2-7
S5-PS2-8
S5-PS2-9
S5-PS2-10
S5-PS2-11
S5-PS2-12
S5-PS2-13
S5-PS2-14
S5-PS2-15
S5-PS2-16
S5-PS2-17
S5-PS2-18
POROWATOŚĆ UKŁADÓW TLENKOWYCH Al2O3-B2O3 OTRZYMANYCH METODĄ
ZOL-śEL Z CZYNNIKIEM TEMPLATUJĄCYM.
POROSITY OF Al2O3-B2O3 OXIDE SYSTEMS OBTAINED BY SOL-GEL METHOD
WITH TEMPLATING AGENT.
Agnieszka Martyła, Robert Przekop, Barbara Olejnik
ENANCJOSELEKTYWNA REDUKCJA KETONÓW WOBEC AKTYWOWANYCH
KATALIZATORÓW
ENANCJOSELECTIVE REDUCTION OF KETONES OVER ACTIVATED CATALYSTS
Jacek Kijeński, Ewa Śmigiera, Antoni R. Migdał, Osazuwa Osawaru, Monika Nemtusiak,
Agnieszka Szczygielska
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE KATALIZATORÓW PD/AG I PT/AG
NANIESIONYCH NA NOŚNIKI TLENKOWE ORAZ ICH AKTYWNOŚĆ W REAKCJI
HYDRODECHALOGENACJI FREONU CFC-12
PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF PD-AG/SUPPORT AND PT-AG/SUPPORT
CATALYST AND THEIR ACTIVITY IN HYDRODEHALOGENATION OF CFC-12
REACTION
S. Szafran, B. Szczepaniak, J. Góralski, T. Paryjczak
KOMPLEKSY TETREN Z JONAMI Cu(II), Ni(II) I Co(II) JAKO KATALIZATORY
PROCESÓW UTLENIANIA FENOLI DWUHYDROKSYLOWYCH
Robert RóŜański, Józef Dziegieć
STEROWANIE AKTYWNOŚCIĄ I SELEKTYWNOŚCIĄ KATALIZATORA PRZEMIAN
ALKANÓW
Anna Kamińska, Hanna Marczewska, Marek Marczewski
WŁAŚCIWOŚCI KATALITYCZNE UKŁADÓW Pd-Fe/Al2O3 W REDUKCJI
AZOTANÓW(V) I AZOTANÓW(III)
CATALYTIC PROPERTIES OF Pd-Fe/Al2O3 SYSTEMS IN THE REDUCTION OF
NITRATES(V) AND NITRATES(III)
S. Karski, I. Witońska, M. Frajtak, N. Krawczyk, A. Królak
PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF SOME MATERIALS FOR
CATALYTIC DECOMPOSITION OF OZONE IN RESIDUAL GASES
Popovici, E.J., Imre Lucaci, F., Dan, C., Mărginean, P.
SYMULACJE HPTMC ADSORPCJI ARGONU W NOWYCH FULERENOPODOBNYCH
MODELACH NIEGRAFITYZOWALNYCH MIKROPOROWATYCH WĘGLI
AKTYWNYCH
HYPER PARALLEL TEMPERING MONTE CARLO SIMULATIONS OF AR
ADSORPTION IN NEW FULLERENE-LIKE MODELS OF NONGRAPHITIZING
ACTIVATED CARBON – EFFECT OF MICROPOROSITY
Artur P. Terzyk, Sylwester Furmaniak, Piotr A. Gauden, Peter J. F. Harris, Jerzy Włoch
BADANIE REDUKCJI TLENKU AZOTU(II) W ŚRODOWISKU KWAŚNYM NA
WIRUJĄCEJ PLATYNOWEJ ELEKTRODZIE DYSKOWEJ
INVESTIGATION OF NITROGEN(II) OXIDE REDUCTION AT PLATINUM ROTATING
DISK ELECTRODE IN ACIDIC MEDIUM
Wojciech Lewdorowicz, Piotr Pielaa, Andrzej Czerwiński
WPŁYW ODDZIAŁYWAŃ MIEDZYMETALICZNYCH W UKŁADACH Pd-In/Al2O3 NA
ICH SELEKTYWNOŚĆ W REDUKCJI AZOTANÓW
THE INFLUENCE OF INTERMETALLIC INTERACTION IN Pd-In/Al2O3 SYSTEMS ON
THE SELECTIVITY IN THE REDUCTION OF NITRATES
S. Karski, I. Witońska, M. Frajtak, N. Krawczyk, A. Królak
ROLA CHEMICZNEJ NATURY POWIERZCHNI W ADSORPCJI FENOLU NA
WĘGLACH AKTYWNYCH – WPŁYW ROZPUSZCZALNIKA
THE INFLUENCE OF CARBON SURFACE LAYER COMPOSITION ON PHENOL
ADSORPTION – THE EFFECT OF SOLVENT
Artur P. Terzyk
SYNTEZA I BADANIA STRUKTURALNE OŚMIOMOLIBDENIANÓW Z KATIONAMI
ORGANICZNYMI
SYNTHESIS AND STRUCTURAL INVESTIGATIONS OF ORGANOAMMONIUM
OCTAMOLYBDATES
Alicja Rafalska-Łasocha, Wojciech Nitek, Maciej Grzywa, Bartlomiej Gaweł, Wiesław Łasocha
BADANIA WŁAŚCIWOŚCI POWIERZCHNIOWYCH HOPKALITU
MODYFIKOWANEGO METALAMI SZLACHETNYMI METODĄ ToF-SIMS
63
S5-PS2-19
SECTION S6
ToF-SIMS STUDY OF THE SURFACE PROPERITIES OF THE HOPCALITE MODIFIED
WITH NOBLE METALS
J. Rogowski, M.I. Szynkowska, A. Węglińska, E. Wojciechowska, T. Paryjczak
AKTYWNOŚĆ KATALITYCZNA CZĄSTEK RODU ZDYSPERGOWANYCH
W MATRYCY POLIANILINOWEJ
CATALYTIC ACTIVITY OF RHODIUM PARTICLES DISPERSED IN POLYANILINE
MATRIX
Edyta Stochmal, Agnieszka Sniechota, Anna Adamczyk, Magdalena Hasik, Wincenty Turek
Chemia strukturalna i modelowanie molekularne
Structural chemistry and molecular modeling
Wykłady komunikaty sekcyjne
Section and Contribution Lectures
10 September 2007, Monday
FLA Room: A
Chair person: M. Jaskólski, A. Wojtczak
11.00-11.30
11.30-12.00
12.00-12.30
12.30-12.45
12.45-13.00
S6-SL-1
SYMULACJA KOMPUTEROWA KOPOLIMERÓW GWIAŹDZIŚCIE
ROZGAŁĘZIONYCH
A COMPUTER SIMULATION OF MULTI-ARM STAR-BRANCHED
COPOLYMERS.
Kamil Charmuszko, Dominik Gront, Andrzej Sikorski
S6-SL-2
OPIS WŁAŚCIWOŚCI PROTOLITYCZNYCH ZASAD AZOTOWYCH
ZMODYFIKOWANYCH DZIAŁANIEM RODNIKA WODOROTLENOWEGO
W OPARCIU O METODY CHEMII KWANTOWEJ
THE PROTOLYTIC OF HYDROXYL RADICAL MODIFIED DNA BASES
ESTIMATED BY QUANTUM CHEMISTRY METHODS
Piotr Cysewski
S6-SL-3
WPŁYW PODSTAWIENIA TLENU SIARKĄ NA AROMATYCZNOŚĆ I
TAUTOMERIĘ TIOPOCHODNYCH MALTOLU
THE INFLUENCE OF OXYGEN SUBSTITUTIONS BY SULPHUR ON THE
AROMATICITY AND TAUTOMERISM OF MALTOL THIO DERIVATIVES
Krzysztof Bolechała, Krzysztof Zborowski, Leonard M. Proniewicz
S6-CL-1
WYKORZYSTANIE TECHNIK DENSITY-FITTING DO OPISU
ODDZIAŁYWAŃ BOCZNYCH POCHODNYCH ADENINY POWSTAŁYCH
W WYNIKU DZIAŁANIA RODNIKA WODOROTLENOWEGO
THE APPLICATION OF DENSITY-FITTING TECHNIQUES FOR
DESCRIPTION OF THE STACKING INTERACTIONS OF ADENINE
DERIVATIVES MODIFIED BY HYDROXYL RADICAL
śaneta CzyŜnikowska-Balcerak, Piotr Cysewski, Robert Zaleśny, Marcin Ziółkowski
S6-CL-2
OPIS WŁAŚCIWOŚCI INTERKALUJĄCYCH POCHODNYCH
DAUNORUBICYNY
INTERCALATING PROPERTIES OF DAUNOMYCINE ANALOGS
Sławomir Strzelec, Piotr Cysewski
FLA Room: A
Chair person: A. Kozioł, A. Wojtczak
15.00-15.30
15.30-16.00
S6-SL-4
JAK BIAŁKO CSBP WIĄśE SPECYFICZNIE ZEATYNĘ? ODPOWIEDŹ
KRYSTALOGRAFICZNA
CRYSTAL STRUCTURE OF CYTOKINI-SPECIFIC BINDING PROTEIN IN
COMPLEX WITH ZEATIN
M. Jaskolski, O. Pasternak, M. Sikorski, J. Otlewski, F. Jelen, G. Bujacz
S6-SL-5
DOŚWIADCZALNE BADANIA ROZKŁADU GĘSTOŚCI ELEKTRONOWEJ
W KRYSZTAŁACH BIAŁEK
EXPERIMENTAL STUDIES OF CHARGE DENSITY DISTRIBUTION IN
THE PROTEIN CRYSTALS
64
Maciej Kubicki
16.00-16.15
16.15-16.30
16.30-18.00
SECTION S6
S6-CL-3
SULFONAMIDOWE POCHODNE KAMFORY W REAKCJI
ENANCJOSELEKTYWNEJ ADDYCJI ZnEt2 DO ALDEHYDOW
SULFONAMIDE CAMPHOR DERIVATIVES IN AN ENANTIOSELECTIVE
ADDITION OF ZnEt2 TO ALDEHYDES
Anna Kozakiewicz, Andrzej Wojtczak, Mirosław Welniak
S6-CL-4
ELEKTROSTATYKA MAKROCZĄSTECZEK BIOLOGICZNYCH Z
DANYCH KRYSTALOGRAFICZNYCH
ELECTROSTATICS OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES FROM
CRYSTALLOGRAPHIC DATA
Paulina M. Dominiak, Anatoliy Volkov, Philip Coppens
Poster Sessions 1 S1 ÷ S10
Chemia strukturalna i modelowanie molekularne
Structural chemistry and molecular modeling
Posters
10 September 2007, Monday
16.30-18.00
Poster Sessions 1 S1 ÷ S10
Chair persons:
S6-PS1-1
IZOLACJA I STRUKTURA I-RZĘDOWA O-POLISACHARYDOWYCH ANTYGENÓW
BAKTERII PECTOBACTERIUM ATROSEPTICUM SCRI 1055 ORAZ SCRI 1043
ISOLATION AND PRIMARY STRUCTURE ANALYSIS OF O-POLYSACCHARIDE
ANTIGENS OF PECTOBACTERIUM ATROSEPTICUM SCRI 1055 AND SCRI 1043
Małgorzata Czerwicka, Janusz Szafranek, Zbigniew Kaczyński, Jolanta Kumirska, Monika
Paszkiewicz, Marek Gołębiowski, Wojciech Śledź, Ewa Łojkowska, Piotr Stepnowski
S6-PS1-2
PORÓWNANIE PRODUKTÓW DEGRADACJI, UśYWANYCH W CIECZACH
JONOWYCH KATIONÓW 1-ALKILO-3-METYLOIMIDAZOLIOWYCH I 1-ALKILO-1METYLOPIROLIDYNIOWYCH POWSTAŁYCH W PROCESIE POGŁĘBIONEGO
UTLENIANIA
COMPARISON OF DEGRADATION PRODUCTS OF 1-ALKYL-3METHYLIMIDAZOLIUM AND 1-ALKYL-1-METHYLPYRROLIDINIUM CATIONS AS
USED IN IONIC LIQUIDS FORMED IN THE ADVANCED OXIDATION PROCESS
Małgorzata Czerwicka, Wojciech Mrozik, Anja Müller, Marek Gołębiowski, Jolanta Kumirska,
Edmund Maliński, Piotr Stepnowski
S6-PS1-3
IDENTYFIKACJA PRODUKTÓW DEGRADACJI KATIONU 1-BUTYLO-3METYLOIMIDAZOLIOWEGO METODĄ LC-MS
LC-MS DETECTION OF DEGRADATION PRODUCTS OF 1-BUTYL-3METHYLIMIDAZOLIUM CATION
Małgorzata Czerwicka, Wojciech Mrozik, Anja Müller, Marek Gołębiowski, Jolanta Kumirska,
Edmund Maliński, Piotr Stepnowski
S6-PS1-4
WPŁYW GRUPY ALIFATYCZNEJ NA MECHANISM ADSORPCJI
FOSFONOWYCH POCHODNYCH DIPEPTYDÓW L-FENYLOALANINY
INFLUENCE OF ALIPHATIC SPACER GROUP ON ADSORPTION MECHANISMS OF
PHOSPHONATE DERIVATIVES OF L-PHENYLALANINE DIPEPTIDES
Edyta Podstawka, Andrzej Kudelski, Paweł Kafarski, Leonard M. Proniewicz
S6-PS1-5
IDENTYFIKACJA SKŁADU CUKROWEGO LIPOPOLISACHARYDU BAKTERII
SALMONELLA UCCLE O:3,54
IDENTYFICATION OF THE SUGAR COMPOSITION OF THE
SALMONELLA UCCLE O:3,54 LIPOPOLYSACCHARIDE
Monika Paszkiewicz, Janusz Szafranek, Ewa Tokarska-Pietrzak, Jolanta Kumirska, Małgorzata
65
Czerwicka, Marek Gołębiowski, Piotr Stepnowski
S6-PS1-6-
STRUKTURA ANTYGENU O SALMONELLA MARA (O:39)
STRUCTURE OF SALMONELLA MARA (O:39) O-ANTIGEN
Jerzy Gajdus, Zbigniew Kaczyński, Marek Gołębiowski, Janusz Szafranek, Piotr Stepnowski
S6-PS1-7
WYODRĘBNIANIE I ANALIZA SAPONIN Z KŁĄCZY PARIS QUADRIFOLIA O
DZIAŁANIU CYTOTOKSYCZNYM
ISOLATION AND ANALYSIS OF CYTOTOXICOLOGICALLY ACTIVE SAPONIN
FRACTION FROM RHIZOMES OF PARIS QUADRIFOLIA
Jerzy Gajdus, Jadwiga Ochocka, Monika Paszkiewicz, Justyna Stefanowicz, Anna Kawiak, Ewa
Łojkowska, Piotr Stepnowski
S6-PS1-8
ZASTOSOWANIE TECHNIK DEGRADACYJNYCH DO WYZNACZENIA STRUKTURY
CZĘŚCI O-POLISACHARYDOWEJ LIPOPOLISACHARYDU BAKTERII SALMONELLA
DAKAR
APPLICATION OF DEGRADATIVE TECHNICS TO DETERMINATION OF THE
STRUCTURE OF THE O-POLYSACCHARIDE CHAIN OF SALMONELLA DAKAR
LIPOPOLYSACCHARIDE
Jolanta Kumirska, Janusz Szafranek, Małgorzata Czerwicka, Monika Paszkiewicz, Marek
Gołębiowski, Halina Dziadziuszko, Piotr Stepnowski
S6-PS1-9
WYIZOLOWANIE ORAZ WSTĘPNA ANALIZA STRUKTURALNA CZĘŚCI OPOLISACHARYDOWEJ LIPOPOLISACHARYDU BAKTERII SALMONELLA TELAVIV
ISOLATION AND PRIMARY STRUCTURAL STUDIES OF THE O-POLYSACCHARIDE
CHAIN OF SALMONELLA TELAVIV LIPOPOLYSACCHARIDE
Jolanta Kumirska, Halina Dziadziuszko, Małgorzata Czerwicka, Zbigniew Kaczyński, Monika
Paszkiewicz, Marek Gołębiowski, Danuta Kunikowska, Piotr Stepnowski
S6-PS1-10
CRYSTAL AND MOLECULAR STRUCTURE OF 1,5-BENZO[h]NAPHTHYRIDINE
Małgorzata Deska, Ewa RóŜycka-Sokołowska, Bernard Marciniak, Barbara Dondela
S6-PS1-11
PRODUKTY REAKCJI WTÓRNYCH W UKŁADZIE „ZAWIESINA RENIANU(VII)
FOSFONIOWEGO – GAZOWY CHLOROWODÓR”
THE PRODUCTS OF CONSECUTIVE REACTIONS IN THE SYSTEM “SUSPENSION OF
PHOSPHONIUM RHENATE(VII) – GASEOUS HYDROGEN CHLORIDE”
Małgorzata Hołyńska, Tadeusz Lis
S6-PS1-12
STRUKTURA TRANS-TETRACHLOROOKSO-(O-ALKOHOL)RENIANÓW(V)
THE STRUCTURE OF TRANS- TETRACHLOROOXO-(O-ALCOHOL)- RHENATES(V)
Małgorzata Hołyńska, Tadeusz Lis
S6-PS1-13
TOPOLOGIA WIĄZAŃ WODOROWYCH W KRYSZTAŁACH DRUGORZĘDOWYCH
AMIDÓW KWASU 3-(-METYLOTIO-1,2,4-TRIAZOL-5-YL) BICYKLO[2.2.1]HEPT-5ENO-2-KARBOKSYLOWEGO
TOPOLOGY OF HYDROGEN-BONDING IN CRYSTALS OF SECONDARY AMIDES OF
3-(3-METHYLTHIO-1,2,4-TRIAZOL-5-YL)BICYCLO[2.2.1]HEPT-5-ENE-2-CARBOXYLIC
ACID
A. Pachuta-Stec, E. Mendyk, A. Drzewiecka, T. Lis, A.E. Kozioł
S6-PS1-14
BADANIA STRUKTURALNE METYLO POCHODNYCH
4-AZATRICYCLO[5.2.1.02,6]DEC-8-ENE-3,5-DIONU
STRUCTURAL ANALYSIS OF METHYL DERIVATIVES OF
4-AZATRICYCLO[5.2.1.02,6]DEC-8-ENE-3,5-DIONE
B. Mirosław, M. Struga, J. Kossakowski, A. E. Kozioł
S6-PS1-15
BUDOWA MODELU RECEPTORA GLUTAMINERGICZNEGO GLUR6 W STANIE
ZAMKNIĘTYM
MODELLING OF GLUTAMATERGIC GLUR6 RECEPTOR IN THE CLOSED FORM
Agnieszka Kaczor, Urszula Kijkowska-Murak, Dariusz Matosiuk
S6-PS1-16
PORÓWNANIE MODELI RECEPTORÓW GLUTAMINERGICZNYCH GLUR5 I GLUR6
W STANIE ZAMKNIĘTYM.
THE COMPARISON OF GLUR5 AND GLUR6 GLUTAMATERGIC RECEPTOR MODELS
66
IN THE CLOSED FORM
Agnieszka Kaczor, Urszula Kijkowska-Murak, Dariusz Matosiuk
S6-PS1-17
PROJEKTOWANIE I SYNTEZA NOWYCH NIEKOMPETYCYJNYCH ANTAGONISTÓW
RECEPTORÓW GLUR5/6 Z GRUPY POCHODNYCH INDOLU
DESIGN AND SYNTHESIS OF NOVEL INDOLE-DERIVED NONCOMPETITIVE
ANTAGONISTS OF GLUR5/6 RECEPTORS
Agnieszka Kaczor, Urszula Kijkowska-Murak , Tomasz Stachal, Christiane Kronbach, Klaus
Unverferth, Dariusz Matosiuk
S6-PS1-18
MODELOWANIE LUDZKIEGO RECEPTORA OPIOIDOWEGO KAPPA1 I JEGO
OCENA POPRZEZ DOKING KLASYCZNYCH AGONISTÓW I ANTAGONISTÓW
MODELLING OF HUMAN KAPPA1 OPIOID RECEPTOR AND ITS EVALUATION BY
DOCKING OF CLASSICAL AGONISTS AND ANTAGONISTS
Agnieszka Kaczor, Urszula Kijkowska-Murak, Krzysztof Flis, Dariusz Matosiuk
S6-PS1-19
MODELOWANIE KWANTOWOCHEMICZNE KOMPLEKSÓW MIEDZI
W BIAŁKU PRIONOWYM
QUANTUM CHEMICAL MODELING OF COPPER COMPLEXES
IN PRION PROTEIN
Marcin Lorkowski, Przemysław Miszta, Wiesław Nowak
S6-PS1-20
MODELOWANIE BIAŁEK PRIONOWYCH PrPC I PrPSC – BADANIE WPŁYWU pH NA
ICH DYNAMIKĘ
MOLECULAR MODELING OF PRION PROTEINS PrPC I PrPSC – AN INFLUENCE OF pH
ON PROTEIN DYNAMICS
Marcin Lorkowski, Wiesław Nowak
S6-PS1-21
JAKOŚĆ OPISU CECH PROTEOLITYCZNYCH ZASAD AZOTOWYCH
W FAZIE GAZOWEJ W OPARCIU O METODY HF I B3LYP
THE ACCURACY OF GAS PHASE BASICITIES OF DNA BASES ESTIMATED BASED
ON HF AND B3LYP METHODS
Katarzyna Kozłowska, Piotr Cysewski
S6-PS1-22
OPIS MECHANIZMU ROZPOZNAWANIA 8-OXOGUANINY PRZEZ AMINOKWASY ZA
POŚREDNICTWEM WIĄZAŃ WODOROWYCH
RECOGNITION OF 8-OXOGUANINE BY HYDROGEN BONDING INTERACTIONS
WITH AMINO ACID RESIDUES
Kinga Dybicz, Piotr Cysewski
S6-PS1-23
BADANIA TEORETYCZNE ORAZ EKSPERYMENTALNE NAD KONFORMACJAMI
WYBRANYCH, MODELOWYCH PEPTYDÓW OPARTYCH O SEKWENCJĘ
POLIALANINY Z UWZGLĘDNIENIEM WPŁYWU PH I RODZAJU ROZPUSZCZALNIKA
THEORETICAL AND EXPERIMENTAL STUDIES ON CONFORMATIONS OF
PEPTIDES BASED ON ALANINE SEQUENCE DEPENDENT ON pH AND SOLVENT
Joanna Makowska, Katarzyna Bagińska, Lech Chmurzyński
S6-PS1-24
RÓWNOWAGA TAUTOMERYCZNA [AZO-HYD] BARWNIKÓW AZOWYCH,
POCHODNYCH KWASU I
AZO – HYDRAZO TAUTOMERISM OF SOME AZO DYES, DERIVATIVES OF I-ACID
Krzysztof Wojciechowski, Agnieszka Szymczak
S6-PS1-25
WPŁYW GRUP FUNKCYJNYCH NA BUDOWĘ PRZESTRZENNĄ WYBRANYCH
BARWNIKÓW AZOWYCH
INFLUENCE OF SUBSTITUENTS ON SPATIAL STRUCTURE OF SOME AZO DYES
Krzysztof Wojciechowski, Agnieszka Szymczak
S6-PS1-26
WPŁYW SOLWATACJI NA RÓWNOWAGĘ AZO-HYDRAZONOWĄ NA PRZYKŁADZIE
BARWNIKÓW, POCHODNYCH KWASU D-GLUKONOWEGO
THE INFLUENCE OF SOLVATION ON THE AZO-HYDRAZONE EQUILIBRIUM ON AN
EXAMPLE OF DYES, DERIVATIVES OF D-GLUCONIC ACID
Krzysztof Wojciechowski, Agnieszka Szymczak
S6-PS1-27
MODELOWANIE ODDZIAŁYWAŃ POMIĘDZY POWIERZCHNIAMI MIKROFIBRYLI
CELULOZY KRYSTALICZNEJ A KROPLĄ WODY ZA POMOCĄ DYNAMIKI
MOLEKULARNEJ
67
MODELLING OF INTERACTIONS BETWEEN SURFACES OF A CRYSTALLINE
CELLULOSE MICROFIBRIL AND A WATER DROPLET STUDIED BY MOLECULAR
DYNAMICS
Mirosław Wyszomirski, Szymon Procner
S6-PS1-28
STUDIA TEORETYCZNE NAD PROCESEM SAMOORGANIZACJI W UKŁADACH: βKARBOLINA – MONOMER POLIMERU
THEORETICAL STUDY ON THE SELF-ASSEMBLY OF β-CARBOLINE AND POLYMER
MONOMER
Agnieszka Stobiecka, Agnieszka Kowalska, Joanna Kopania
S6-PS1-29
PROCES SAMOORGANIZACJI β-KARBOLINY W UKŁADZIE: MONOMER
POLIMERU-ROZPUSZCZALNIK ORGANICZNY. STUDIA PORÓWNAWCZE
THE SELF-ASSEMBLY OF β-CARBOLINE AND FUNCTIONAL MONOMER IN
ORGANIC SOLVENTS. A COMPARATIVE STUDY
Agnieszka Stobiecka
S6-PS1-30
STRUKTURA ORAZ ODDZIAŁYWANIA W SIECI KRYSTALICZNEJ KOMPLEKSÓW
NIKLU(II) TYPU [Ni(S2CNR)Cl(PPh3)] ‡
A. Kropidłowska, J. Chojnacki, J. Janczak, J. Gołaszewska i B. Becker
S6-PS1-31
TEORETYCZNE BADANIA SOLWATACJI ORAZ TAUTOMERYZACJI
DIALKILO H-FOSFORANÓW
THEORETICAL STUDY ON SOLVATATION AND TAUTOMERIZATION OF HPHOSPHATES
Małgorzta Czajkowska, Marek Doskocz, Roman Gancarz
S6-PS1-32
BENCHMARK (TESTOWANIE) BAZ FUNKCYJNYCH W OBLICZENIACH STAŁYCH
SPRZĘśENIA SPINOWO – SPINOWEGO METODAMI DFT W H–FOSFORANIE
DIETYLOWYM
BASIS SET BENCHMARK FOR COUPLING SPIN – SPIN CONSTANTS CALCULATIONS
IN DIETHYL H-PHOPHORANE
Dawid Gaszowski, Marek Doskocz, Roman Gancarz, Szczepan Roszak
S6-PS1-33
STRUKTURA ROŚLINNEJ 1,3-β
β-GLUKANAZY W KOMPLEKSIE Z
OLIGOSACHARYDEM
CRYSTAL STRUCTURE OF PLANT 1,3-β
β-GLUCANASE IN COMPLEX WITH
OLIGOSACCHARIDE
Agnieszka Wojtkowiak, Kamil Witek, Jacek Henning, Mariusz Jaskólski
S6-PS1-34
STRUKTURA WYBRANYCH LEKÓW PRZECIWMALARYCZNYCH:
NIEZUPEŁNIE ZNANI STARZY ZNAJOMI
STRUCTURE OF SELECTED ANTIMALARIAL DRUGS:
NOT WELL KNOWN OLD ACQUAINTANCES
Agata Semeniuk, Barbara J. Oleksyn, Justyna Kalinowska-Tłuścik, Monika Fornal
S6-PS1-35
ANALIZA STATYSTYCZNA ZALEśNOŚCI OBLICZONYCH STAŁYCH SPRZĘśEŃ
JPH, 3HJPC OD GEOMETRII WIĄZANIA WODOROWEGO.
STATISTICAL STUDY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THEORETICAL
COUPLING CONSTANTS (2HJPH, 3HJPC) AND GEOMETRIC PARAMETERS HYDROGEN
BONDS.
Marek Doskocz, Jerzy Baran, Dawid Gaszowski, Agnieszka Strupińska, Roman Gancarz,
Szczepan Roszak3
S6-PS1-36
MODELOWANIE MECHANIZMÓW ROZPADU WIĄZANIA P-C DO POCHODNYCH
KWASU FOSFOROWEGO III i V W α-AMINOFOSFONIANÓW
THEORETICAL STUDY ON THE MECHANISM OF REACTION OF P-C BOND
CLEAVAGE TO PHOSPHORIC ACIDS III AND V IN α-AMINOPHOSPHONATE
DERIVATIVES
Marek Doskocz, Devashis Majumdar, Małgorzata Czajkowska, Szczepan Roszak, Roman Gancarz,
Jerzy Leszczynski
S6-PS1-37
TEACHING CHEMISTRY WITH MOLECULAR MODELING USING GAUSSIAN AND
HYPERCHEM PROGRAMS
NAUCZANIE MODELOWANIA MOLEKULARNEGO Z WYKORZYSTANIEM
PROGRAMÓW GAUSSIAN ORAZ HYPERCHEM
2H
68
Marek Doskocz, Jacek Doskocz, Szczepan Roszak, Piotr Wojciechowski, Roman Gancarz
S6-PS1-38
POCHODNE ANRACHINONÓW JAKO ZWIĄZKI KOMPLESKUJĄCE JONY WAPNIA.
BADANIA TEORETYCZNE I EKSPERYMETALNE
ANTHRAQUINONE DERIVATIVES POSSESSING ABILITIES OF CALCIUM IONS
COMPLEXATION. THEORETICAL AND EXPERIMENTAL OUTLOOK
Jakub Dziurla, Marek Doskocz, Dawid Gąszowski, Anna Frąckowiak, Roman Gancarz
S6-PS1-39
KWANTOWO-CHEMICZNE OBLICZENIA POWIERZCHNI ENENRGII
POTENCJALNYCH REPELENTÓW KOMARÓW: DEET I PICARIDIN
QUANTUM CHEMICAL CALCULATIONS OF POTENTIAL ENERGY SURFACE OF
DIASTEREOMERIC MOSQUITO REPELENTS: DEET AND PICARIDIN
Przemysław Miszta, Ramanathan Natarajan, Subhash C. Basak, Marcin Lorkowski,
Wiesław Nowak
S6-PS1-40
SYNTEZA I BADANIA STRUKTURALNE SOLI KWASU CYTRYNOWEGO
Aleksandra Drzewiecka, Anna E. Kozioł, Anna Barcicka, Maria Łowczak, Tadeusz Lis
69
SECTION S7
Chemia analityczna i środowiska ICCE&DCE`2007
Wykłady i komunikaty sekcyjne
Analytical and environmental chemistry 11th ICCE&DCE`2007
Section and Contribution Lectures
10 September 2007, Monday
FESciM Room: VII
Chair persons: E. Dąbek-Złotorzyńska, A Hulanicki
ENVIRONMENTAL ANALYTICS AND MONITORING: PROBLEMS AND CHALLENGES
11.00-11.30
PL-7
J. Namieśnik
COUPLING OF SEPARATION TECHNIQUES WITH NMR-SPECTROSCOPY
K. Albert
FESciM Room: VII
FESciM Room: VIII
Chair persons: S. Herve, J. Schubert
Chair persons: E. Cukrowska, K. Albert
CHEMOMETRICS IN LANTHANIDE
AN INTRODUCTION TO REACH REGULATION:
CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR THE
SPECIATION: A METROLOGICAL
12.00-12.20
12.00-12.20
S7-SL-4
S7-SL-1
EUROPEAN SCIENTIFIC COMMUNITY
CHALLENGE?
G. Meinrath, S. Lis
T. Munari
DISTRIBUTION AND COASSOCIATIONS OF
THE STUDY OF SELECTIVITY OF IMPRINTED
MINERAL COMPONENTS IN FOOD CROPS IN
12.20-12.40
12.20-12.40
S7-SL-2
S7-SL-5
POLYMERS BY HPLC
VIEW OF CHEMOMETRIC ANALYSIS
J. Lehotay, M. Lachová, G. Karasová
Małgorzata Grembecka, Piotr Szefer
ROZWÓJ ELEKTROCHROMATOGRAFII
FACTORS TO CONSIDER TO IMPROVE THE
PLANARNEJ
STATISTICAL POWER OF ENVIRONMENTAL
12.40-13.00
12.40-13.00
S7-SL-3
S7-SL-6
PROGRESS IN PLANR
CONTAMINANT STUDIES
ELECTROCHROMATOGRAPHY
A. Bignert
T.H. Dzido, P. Ślązak, P. Płocharz
POLIMERY Z ODWZOROWANYMI
CZĄSTECZKAMI - NOWE SORBENTY W
KLASYFIKACJA ŹRÓDEŁ EMISJI SUBSTANCJI
ANALIZIE ŚLADOWEJ METALI
BIOGENNYCH W DORZECZU RZEKI WISŁY
MOLECULARLY IMPRINTED POLYMERS – A
13.00-13.15
13.00-13.15
S7-CL-3
S7-CL-1
CLASSIFICATION OF NUTRIENT EMISSION
NEW SORBENTS FOR TRACE METALS
SOURCES IN THE VISTULA RIVER SYSTEM
ANALYSIS
T. Kowalkowski, B. Buszewski
B. Godlewska-śyłkiewicz, B. Leśniewska, A.
Wilczewska
GC/MS ANALYSIS OF PESTICIDES IN THE
SUPPORTED LIQUID MEMBRANES AS
SAMPLE PREPARATION METHOD IN
FERRARA AREA (ITALY) SURFACE WATERS:
13.15-13.30
13.15-13.30
S7-CL-4
S7-CL-2
ENVIRONMENTAL ANALYSIS
A CHEMOMETRIC STUDY
L. Pasti, M. Morelli, S. Bignami, F. Dondi
P.P. Wieczorek
FESciM Room: VII
Chair persons: K. Jinno, W. Miekisch
11.30-12.00
PL-8
70
THE CLEANING OF ‘MRS PLESS’. NON-DESTRUCTIVE CHEMICAL METHODS FOR THE REMOVAL OF METAL OXIDES
FROM HOMINID FOSSIL SPECIMENS FROM THE CRADLE OF HUMANKIND, SOUTH AFRICA
Ewa Cukrowska
FESciM Room: VII
FESciM Room: VIII
Chair persons: K. Jinno, W. Miekisch
Chair persons: C. Michael, J. Holder
HEAVY METALS CONTAMINATION OF THE
RIVER SYSTEMS IN THE VICINITY
RISK ASSESSMENT OF BORON IN GLASS
OF THE METALLURGICAL WASTE DISPOSALS
15.15-15.35
15.15-15.35
S7-SL-7
S7-SL-10
WOOL INSULATION
AT BUKOWNO (POLAND) AND MANSFELD
Allan A. Jensen
(GERMANY)
Agnieszka Gruszecka, Edeltrauda Helios Rybicka
ZMIENNOŚĆ CHEMIZMU I SKŁADU
IZOTOPOWEGO WÓD Z KAMIENIOŁOMU
WIŚNIÓWKA MAŁA, GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE
PREDICTION OF ENVIRONMENTAL FATE
CHEMICAL AND ISOTOPIC VARIATIONS IN
EFFECTS OF IONIC LIQUIDS
THE WIŚNIÓWKA MAŁA MINE PIT WATER,
15.35-15.55
15.35-15.55
S7-SL-8
S7-SL-11
PROGNOZA SKUTKÓW ROZPRZESTRZENIA
HOLY CROSS MOUNTAINS (SOUTH-CENTRAL
SIĘ CIECZY JONOWYCH W ŚRODOWISKU
POLAND)
P. Stepnowski
Zdzisław M Migaszewski, Agnieszka Gałuszka,
Stanisław Hałas, Józef Dąbek, Sabina Dołęgowska,
Piotr Pasławski, Ewa Starnawska, Artur Michalik
ROZDZIELANIE I OZNACZANIE ILOŚCIOWE
WYBRANYCH STERYDOWYCH ORAZ
NIESTERYDOWYCH MODULATORÓW
HORMONALNYCH (EDCs)
W PRÓBKACH WIELOSKŁADNIKOWYCH
ZASTOSOWANIE CHROMATOGRAFII
PRZY POMOCY ZALEśNEJ OD
JONOWEJ DO ANALIZY SPECJACYJNEJ
TEMPERATURY CHROMATOGRAFII
AZOTU
15.55-16.15
15.55-16.15
S7-SL-9
S7-SL-12
INKLUZYJNEJ
APPLICATION OF ION CHROMATOGRAPHY
SEPARATION AND QUANTIFICATION OF
TO SPECIATION ANALYSIS OF NITROGEN
SELECTED STEROIDAL AND NON-STEROIDAL
Jerzy Siepak, Iwona Kurzyca, Przemysław Niedzielski
ENDOCRINE DISRUPTING COMPOUNDS
(EDCs) FROM COMPLEX SAMPLES USING
TEMPERATURE DEPENDENT INCLUSION
CHROMATOGRAPHY
Paweł K. Zarzycki
WYTWARZANIE LABORATORYJNEGO
ALKILOFENOLE I ICH OKSYETYLENOWANE
MATERIAŁU ODNIESIENIA WYBRANYCH
POCHODNE – WAśNY PROBLEM
ŚRODOWISKOWY
ZANIECZYSZCZEŃ W SKAśONEJ GLEBIE
16.15-16.30
16.15-16.30
S7-CL-5
S7-CL-7
PRODUCTION OF LABORATORY REFERENCE
ALKYLPHENOLS AND THEIR ETHOXYLATES
MATERIAL OF SELECTED POLLUTANTS IN
– THE IMPORTANT ENVIRONMENTAL
CONTAMINATED SOIL
PROBLEM
14.45-15.15
PL-11
71
16.30-16.45
16.45-18.00
S7-CL-6
Piotr Konieczka, Jacek Namieśnik, Herbert Muntau
Andrzej Szymański, Bogdan Wyrwas
REMOVAL AND RECOVERY OF LEAD FROM
AQUEOUS SOLUTION USING PLATANUS,
THUJA, ELAEAGNUS AND ROBINIA TREE
LEAVES
Mohammad Reza Sangi, Ali Shahmoradi, Morteza
Ghorbandoost, Javad Zolgharnein
OCHRONA ZABYTKOWYCH BUDOWLI I
POMNIKÓW KULTURY PRZED ATAKAMI
GRAFFITI
ANTIGRAFFITI PROTECTION OF
ARCHITECTURAL HERITAGE MATERIALS
Krzysztof Mańczyk; Krystyna Mańczyk, Barbara
Trzebicka; Andrzej Dworak
Poster Sessions 1 S1 ÷ S10
16.30-16.45
S7-CL-8
(S7.1, 7.2, 7.4, 7.7)
11 September 2007, Tuesday
FESciM Room: VII
Chair persons: N. Segudovic, L. Morselli
ENVIRONMENTAL MONITORING BY INSTRUMENTAL ANALYSIS AND BIOASSAY
11.00-11.30
PL-15
Antonius Kettrup
SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN NOWADAYS CIVILIZATION
Lucjan Pawłowski
FESciM Room: VII
FESciM Room: VIII
Chair persons: P. Szefer, A. Jensen
Chair persons: A. Redey, L. Pawłowski
LONG-TERM DETERMINATION AND
MICROWAVES AS GHG- REDUCING
VARIATION OF PAH CONTENT IN DIESEL
TECHNOLOGY
12.00-12.20
12.00-12.20
S7-SL-16
S7-SL-13
Bélanger, J. M. R., Paré, J. R. J., Fairbridge, C..,
FUELS IN CROATIA
Mutyala, S., and Ng, S. H.
Šegudović N. Tomić T. Uzorinac Nasipak N.
SOME ECOLOGICAL PROBLEMS IN
GREEN CHEMISTRY A HOPE FOR PORPHYRIN
12.20-12.40
12.20-12.40
S7-SL-14 SYNTHESIS
S7-SL-17
PETROLEUM INDUSTRY
Jan Habdas
W. Tuszewicki
REMEDIATION OF OPERATING INDUSTRIAL
COMPARISON OF DIFFERENT ASPECTS OF
SITES: EXPERIENCE OF BASELL
MODELLING A WASTEWATER TREATMENT
12.40-13.00
12.40-13.00
S7-SL-15
S7-SL-18
POLYOLEFINS AT THE FERRARA
PLANT BASED ON REFERENCE DATA
PETROCHEMICAL SITE
Somogyi, V., Domokos, E., Rédey, Á.
Mazzullo S., Raiola A., Sorghi E., Rossi G.
OZNACZANIE SKŁADU GRUPOWEGO ROPY I
CHARACTERIZATION AND COMPARISON OF
PRODUKTÓW NAFTOWYCH Z
ZASTOSOWANIEM WIELOWYMIAROWEJ
SPENT- FILTER’S BACKWASH WATER USING
13.00-13.15
13.00-13.15
S7-CL-11
S7-CL-9
WYSOKOSPRAWNEJ CHROMATOGRAFII
CONVENTIONAL AND AIR SCOUR BACKWASH
Marina Valentukeviciene, Jurga Ramanauskaite
CIECZOWEJ Z PRZEPŁYWEM ZWROTNYM
ELUENTÓW I DETEKTORA
11.30-12.00
PL-16
72
13.15-13.30
S7-CL-10
REMOVAL OF CHLORBENZENES FROM
MUNICIPAL EFFLUENTS USING ADVANCED
OXIDATION PROCESSES (AOPs)
Stefanescu M., Nitoi I., Nicolau M., Ballo A.
13.15-13.30
S7-CL-12
REFRAKTOMETRYCZNEGO
GROUP – TYPE SEPARATION AND
DETERMINATION OF PETROLEUM
PRODUCTS AND CRUDE OIL USING MULTIDIMENSIONAL HPLC WITH BACK FLUSH OF
THE ELUENTS AND REFRACTIVE INDEX
DETECTION
Marian Kamiński, Rafał Kartanowicz, Rafał Falkowski,
Juliusz Bianga, Ewelina Gilgenast, GraŜyna Romanik,
Marek Andrzejewicz, Sebastian Misiuk
EVALUATION OF ENVIRONMENTAL IMPACT
OF OIL SHALE MINING AND PROCESSING BY
MONITORING OF RIVER WATER QUALITY IN
NORTH-EASTERN ESTONIA
Selberg, A., Viik, M., Tenno, T.
FESciM Room: VII
Chair persons: M. Jaroniec, A. Bergman
ATMOSPHERIC POLLUTANTS AND CULTURAL HERITAGE DECAY
14.45-15.15
PL-21
Luciano Morselli
FESciM Room: VII
FESciM Room: VIII
Chair persons: M. Jaroniec, A. Bergman
Chair persons: A. Maruska, P. Siskos
ANALYSIS OF SYNTHETIC DYES AND
ANALYSIS OF EXPLOSIVES AND CHEMICAL
AROMATIC ACID INTERMEDIATES AND
WARFARE AGENTS:
DEGRADATION PRODUCTS IN ENVIRONMENT
15.15-15.35
15.15-15.35
S7-SL-19
S7-SL-22 ADVANCES, CHALLENGES AND
BY HPLC, HPLC-MS AND CAPILLARY
OPPORTUNITIES
ELECTROPHORESIS
Dabek-Zlotorzynska, E. and Bock, W.J.
Pavel Jandera, Dana Vaněrková, Jan Fischer, Petr Česla
ROLA LANTANOWCÓW W
GAS CHROMATOGRAPHY-OLFACTOMETRY
ZASTOSOWANIACH ANALITYCZNYCH
(GC-O) – A USEFUL TOOL FOR QUALITY
15.35-15.55
15.35-15.55
S7-SL-20
S7-SL-23 ROLE OF THE LANTHANIDES IN
ASSESSMENT OF ALCOHOLIC BEVERAGES
ANALYTICAL APPLICATIONS
Waldemar Wardencki, Beata Plutowska
Stefan Lis
NIEKONWENCJONALNE METODY
PRZYGOTOWANIA PRÓBEK WODNYCH DO
OZNACZEŃ CHROMATOGRAFICZNYCH
VOLTAMMETRIC DETERMINATION OF AZO
DYES REDUCTION PRODUCTS
NON-CONVENTIONAL SAMPLE
15.55-16.15
15.55-16.15
S7-SL-24
S7-SL-21
Magdalena Kołodziej, Irena Baranowska, Ewelina
PREPARATION METHODS OF WATER
Sikorska
SAMPLES FOR CHROMATOGRAPHIC
ANALYSES
Jacek Staniewski
73
S7-CL-13
LEGACY FROM 70-TIES: ARSENIC IN SOIL
AND GROUNDWATER. METHODS OF IN SITU
DECONTAMINATION
Leszczynska D., Ahmad H.
16.15-16.30
S7-CL-15
16.30-16.45
S7-CL-14
POZOSTAŁOŚCI ZIELENI MALACHITOWEJ I
JEJ METABOLITÓW W TKANKACH RYB
MALACHITE GREEN AND ITS METABOLITES
RESIDUES IN FISH TISSUES
Kamila Mitrowska
16.30-16.45
S7-CL-16
16.45-18.00
Poster Sessions 2 S1 ÷ S5; S7 ÷ S10
16.15-16.30
SITODRUKOWANE OGNIWA DO POMIARÓW
POTENCJOMETRYCZNYCH
SCREEN-PRINTED ELECTROCHEMICAL
CELLS FOR POTENTIOMETRIC
MEASUREMENTS
Łukasz Tymecki
DEVELOPMENT OF TRANSFERABLE SKILLS
IN THE FRAMEWORK OF ENVIRONMENTAL
EDUCATION AT THE FACULTY OF
CHEMISTRY, JAGIELLONIAN UNIVERSITY IN
KRAKOW
I.Maciejowska, M.Kurdziel, A.Sadowska-Rociek,
E.Szczepaniec-Cięciak
(S7.3., 7.5, 7.6, 7.8, 7.9, 7.10)
12 September 2007, Wednesday
FESciM Room: VII
Chair persons: A. Kettrup, P. Jandera
DETECTION OF LUNG CANCER BY ANALYSIS OF EXHALED BREATH
11.00-11.30
PL-22
Anton Amann
ANALYTICAL ASPECTS IN THE DETERMINATION OF TOXIC PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS IN FOOD AND IN THE
11.30-12.00
PL-23
ENVIRONMENT
Adam Grochowalski
FESciM Room: VII
FESciM Room: VIII
Chair persons: A. Amann, S. Lis
Chair persons: A. Grochowalski, H. Frank
THE INTERNATIONAL PANEL ON CHEMICAL
POLLUTION (IPCP):
ANALYTICAL SCIENCE IN MEDICINE
12.00-12.20
12.00-12.20
S7-SL-25
S7-SL-28
AN INTRODUCTION
JK Schubert, W Miekisch, P Fuchs, RG Mundkowski
Scheringer M., Bergman Å., Fiedler H., Holoubek I.,
Suzuki N., Zetzsch C.
FROM HIGHLY SOPHISTICATED
ANALYTICAL TECHNIQUES TOWARDS
UNRESOLVED FRACTION OF ORGANIC
PATIENT ORIENTED POINT OF CARE
CARBON IN ATMOSPHERIC AEROSOLS: ITS
12.20-12.40
12.20-12.40
S7-SL-26 DIAGNOSTICS
S7-SL-29
IMPORTANCE, ANALYSIS AND CHALLENGES
TECHNICAL DEVELOPMENTS IN BREATH
Dabek-Zlotorzynska, E., Celo, V., Schmitt-Kopplin, Ph.
ANALYSIS
Wolfram Miekisch, Jochen K. Schubert
ANALIZA LOTNYCH SKŁADNIKÓW
METODY MODELOWANIA IMISYJNYCH
12.40-13.00
12.40-13.00
S7-SL-27
S7-SL-30
POWIETRZA WYDYCHANEGO. LOTNE
STĘśEŃ ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA I ICH
74
ZWIĄZKI ORGANICZNE WYDZIELANE PRZEZ
BAKTERIE I TKANKI
THE ANALYSIS OF VOLATILES ORGANIC
COMPOUNDS IN HUMAN BREATH VOCS
EMITED BY BACTERIAL CULTURES AND
TISSUE
Tomasz Ligor, Magdalena Ligor, Jacek
Nowaczyk,Bogusław Buszewski
13.00-13.15
13.15-13.30
S7-CL-17
GC-TOF MS: AN NOVEL APROACH TO
ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL
POLLUTANTS
Kovalczuk Tomáš, Jitka Zrostlíková
S7-CL-18
OSZACOWANIE NARAśENIA NA TOKSYCZNE
SKŁADNIKI ŚRODOWISKOWEGO DYMU
TYTONIOWEGO (FORMALDEHYD) POPRZEZ
ANALIZĘ PRÓBEK ŚLINY POBRANYCH OD
AKTYWNYCH I BIERNYCH PALACZY
INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL TOBACCO
SMOKE EXPOSURE ON THE CONTENT OF
FORMALDEHYDE IN SALIVA SAMPLES
Demkowska I., Polkowska ś., Namieśnik J.
ZASTOSOWANIE W MONITORINGU
ŚRODOWISKA
METHODS OF AIR POLLUTANTS
CONCENTRATION MODELLING AND THEIR
APPLICATIONS TO AIR QUALITY ANALYSIS
Szymon Hoffman
13.00-13.15
13.15-13.30
S7-CL-19
DETERMINATION OF THE CONCENTRATION
OF NITROUS OXIDE IN THE ATMOSPHERE OF
THE ATHENS BASIN
Panayotis A. Siskos, Evangelos B. Bakeas, Anastasios
A. Korillis
S7-CL-20
ASSESSMENT OF EFFICACY OF
INTERNATIONAL REGULATIONS ON
CFC’S AND SF6 CONCENTRATION LEVEL IN
THE ATMOSPHERE OF POLAND
Ireneusz Śliwka, Jan Lasa, Danuta Limanówka,
Dominika Nowogrodzka
75
SECTION S7
Chemia analityczna i środowiska ICCE&DCE`2007
Analytical and environmental chemistry 11th ICCE&DCE`2007
Posters
10 September 2007, Monday
16.45-18.00
S7.1
S7.1-PS1-1
S7.1-PS1-2
S7.1-PS1-3
S7.1-PS1-4
S7.1-PS1-5
S7.1-PS1-6
S7.1-PS1-7
S7.1-PS1-8
S7.1-PS1-9
S7.1-PS1-10
S7.1-PS1-11
S7.1-PS1-12
Poster Sessions 1 S1 ÷ S10
Chair persons: T. Dzido, A. Jensen, P. Stepnowski, T. Tenno
Bioaccumulation and monitoring of organic pollutants
ZASTOSOWANIE AEROZOLOWEGO DETEKTORA PROMIENIOWANIA
ROZPROSZONEGO DO ANALIZY GRUPOWEJ LIPIDÓW KUTYKULARNYCH
OWADÓW TECHNIKĄ HPLC
APPLICATION OF LASER LIGHT SCATTERING DETECTION IN THE SEPARATION
OF EPICUTICULAR LIPIDS IN INSECT SPECIES BY HIGH-PERFORMANCE LIQUID
CHROMATOGRAPHY
Marek Gołębiowski, Mieczysława I. Boguś, Edmund Maliński, Małgorzata Czerwicka, Piotr
Stepnowski
CHROMATOGRAPHIC AND MASS SPECTROMETRIC STUDIES ON SOME
CARBOHYDRATES FROM WHITE WINES
Avram V., Coman V., Moldovan Z., Vlassa M.
PREPARATIVE LAYER CHROMATOGRAPHY OF PLANT EXTRACTS
PREPARATYWNA CHROMATOGRAFIA CIENKOWARSTWOWA EKSTRAKTÓW
ROŚLINNYCH
Monika Waksmundzka-Hajnos
śEŃ-SZEŃ AMERYKAŃSKI (PANAX QUINQUEFOLIUM L.) UPRAWIANY W POLSCE
JAKO ŹRÓDŁO FALKARINOLU - CZYNNIKA PRZECIWNOWOTWOROWEGO
AMERICAN GINSENG (PANAX QUINQUEFOLIUM L.) CULTIVATED IN POLAND AS
A SOURCE OF FALCARINOL - ANTITUMOUR AGENT
Magdalena Dolot, Krzysztof Śmigielski, Anna Raj, Maciej Balawajder
METODY WYDZIELANIA I ANALIZOWANIA ZAWARTOŚCI TOKOFEROLI W
OLEJACH SPOśYWCZYCH
THE METHODS OF ISOLATION AND DETERMINATION OF TOCOPHEROLS IN
EDIBLE OILS
Andrzej Gierak
ROZWÓJ METOD ANALIZY ŚLADÓW CIECZY JONOWYCH W PRÓBKACH
ŚRODOWISKOWYCH
PROGRESS IN ANALYTICAL METHODS DEVELOPMENT FOR DETERMINATION
OF IONIC LIQUID TRACES IN ENVIRONMENTAL SAMPLES
P. Stepnowski, W. Mrozik, J. Nichthauser, A. Markowska
ZASTOSOWANIE SPE–TLC-DAD DO ANALIZY BARWNIKÓW W śYWNOŚCI
APPLICATION OF SPE-TLC-DAD TO THE DETERMINATION OF DYES IN FOOD
Tomasz Tuzimski, Arkadiusz Woźniak, Tadeusz H. Dzido
WARTOŚĆ ODśYWCZA PIECZYWA MIX „SPORT” I MIX „FITNESS”
THE NUTRITION VALUE OF BREAD MIX „SPORT” AND MIX „FITNESS”
Anna Lebiedzińska, Radosław śbikowski, Jakub Czaja, Marcin Marszałł, Jan Szczypski3, Piotr
Szefer
ZAWARTOŚĆ NIACYNY W KONSERWACH Z TUŃCZYKA
THE CONCENTRATION OF NIACIN IN CANNED TUNA FISH
Anna Lebiedzińska, Michał Majewski, Piotr Szefer
ANALIZA PESTYCYDÓW W PRÓBKACH POCHODZENIA NATURALNEGO Z
ZASTOSOWANIEM RÓśNYCH TECHNIK CHROMATOGRAFICZNYCH
ANALYSIS OF PESTICIDES IN SAMPLES OF NATURAL ORIGIN WITH USE OF
DIFFERENT CHROMATOGRAPHIC TECHNIQUES
Tomasz Tuzimski, Jan Sobczyński
ROZDZIELANIE MIESZANIN PESTYCYDÓW W ODWRÓCONYCH UKŁADACH
CIŚNIENIOWEJ ELECTROCHROMATOGRAFII PLANARNEJ
SEPARATION OF MIXTURES OF PESTICIDES IN REVERSED PHASE SYSTEMS BY
PRESSURIZED PLANAR ELECTROCHROMATOGRAPHY
Tomasz Tuzimski, Piotr Boguta, Tadeusz H. Dzido
OZNACZANIE POZOSTAŁOŚCI PYRETROIDÓW W śYWNOŚĆI Z
WYKORZYSTANIEM KAPILARNEJ CHROMATOGRAFII GAZOWEJ Z
76
S7.1-PS1-13
S7.1-PS1-14
S7.1-PS1-15
S7.1-PS1-16
S7.1-PS1-17
S7.1-PS1-18
S7.1-PS1-19
S7.1-PS1-20
S7.1-PS1-21
S7.1-PS1-22
S7.1-PS1-23
S7.1-PS1-24
S7.1-PS1-25
DETEKTOREM WYCHWYTU
DETERMINATION OF PYRETHROID RESIDUES IN FOOD BY CAPILLARY GASLIQUID CHROMATOGRAPHY WITH ELECTRON CAPTURE DETECTION
Stanisław Semeniuk, Alicja Niewiadowska
HPLC MONITORED SYNTHESIS OF SOME NEW HYPERVALENT
ORGANOANTIMONY (III) COMPOUNDS
Vlassa M., Filip M., Ban D., Coman V., Silvestru C.
INVESTIGATION OF NICKEL ACCUMULATION IN PSYCHOTRIA DOUARREI BY
HYPHENATED TECHNIQUES
Agata Miszczak, Véronique Vacchina, Joanna Szpunar, Maciej Jarosz, Ryszard Łobiński
WPŁYW OBRÓBKI KULINARNEJ NA ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW
BIOAKTYWNYCH W KAPUŚCIE BIAŁEJ POCHODZĄCEJ Z NORMALNEJ I
EKOLOGICZNEJ UPRAWY.
THE INFLUENCE OF CULINARY PROCESSES ON CONTENT OF BIOACTIVE
COMPOUNDS IN WHITE CABBAGE FROM NON-ORGANIC AND ORGANIC
FARMING.
Barbara Kusznierewicz, Anna Śmiechowska, Lidia Wolska, Agnieszka Bartoszek, Jacek Namieśnik
OZNACZANIA WYBRANYCH ZWIĄZKÓW FOSFORU(V) W MIĘSIE ZA POMOCĄ
cITP ORAZ 31P NMR
DETERMINATION OF PHOSPHORUS(V) COMPOUNDS IN MEAT SAMPLES USING
cITP AND 31P NMR METHODS
Aneta Jastrzębska, Edward Szłyk
ZMIANY SKŁADU KUTYKULARNYCH KWASÓW TŁUSZCZOWYCH LARW
GALLERIA MELLONELLA W CZASIE OD 2 GODZIN DO 8 DNI PO LINIENIU
CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE CUTICULAR FREE FATTY ACIDS OF
THE GALLERIA MELLONELLA LARVAE AT THE TIME RANGE FROM 2 HOURS TO 8
DAYS AFTER MOULTING
Marek Gołębiowski, Mieczysława I. Boguś, Monika Paszkiewicz, Jolanta Kumirska, Małgorzata
Czerwicka, Łukasz Haliński, Piotr Stepnowski
SKŁAD CHEMICZNY KOMERCYJNIE DOSTĘPNEGO OLEJKU ETERYCZNEGO Z
PĄKÓW CZARNEJ PORZECZKI
CHEMICAL COMPOSITION OF COMMERCIALLY AVAILABLE ESSENTIAL OIL
FROM BLACKCURRANT BUDS
Marek Gołębiowski, Bogdan Ostrowski, Monika Paszkiewicz, Małgorzata Czerwicka, Jolanta
Kumirska, Alicja Kotłowska, Piotr Stepnowski
IDENTYFIKACJA WOSKÓW EPIKUTYKULARNYCH JABŁEK ODMIANY KOKSA
(COX'S ORANGE PIPPIN)
IDENTYFICATION OF THE EPICUTICULAR WAXES FROM COX'S APPLE (COX'S
ORANGE PIPPIN)
Marek Gołębiowski, Katarzyna Wójcik, Edmund Maliński, Piotr Stepnowski
PRELIMINARY STUDIES ON TOXICITY AND BIOACCUMULATION OF 1-BUTHYL-3METHYLIMIDAZOLIUM IONIC LIQUID TO GREEN ALGAE OOCYSTIS SUBMARINA
WSTĘPNE BADANIA TOKSYCZNOŚCI I BIOAKUMULACJI 1-BUTYLO-3METYLOIMIDAZOLIOWEJ CIECZY JONOWEJ WOBEC ZIELENICY OOCYSTIS
SUBMARINA
M. Nędzi, A. Latała, A. Racławska, P. Stepnowski
OPTYMALIZACJA WARUNKÓW HS-SPME/GC DO ANALIZY MIODÓW
OPTIMIZATION OF HS-SPME/GC CONDITIONS FOR HONEY ANALYSIS
Justyna Gromadzka, Beata Plutowska, Waldemar Wardencki
OPTIMISATION OF A SOLID-PHASE MICROEXTRACTION METHOD FOR
ANALYSIS OF NICOTINE IN HAIR
Brčić Karačonji Irena, Skender Ljiljana
PRZYGOTOWANIE PRÓBEK DO OZNACZANIA PESTYCYDÓW I ANALITÓW Z
GRUPY POLICHLOROWANYCH BIFENYLI W śYWNOŚCI
SAMPLE PREPARATION FOR DETERMINING PESTICIDES AND
POLYCHLORINATED BIPHENYLS IN FOOD
Angelika Beyer, Marek Biziuk
MONITORING OF PCSS IN SEGMENTS OF THE ENVIRONMENT IN THE ZEMPLIN
REGION
J. Škrlíková, I. Danielolvič, V. Andruch, J. Balogh, R. Serbin
OPRACOWANIE METODY OZNACZANIA POLIBROMOWANYCH BIFENYLI
W PRÓBKACH OSADÓW DENNYCH ORAZ W śYWNOŚCI ZAWIERAJĄCEJ
TŁUSZCZ
77
S7.1-PS1-26
S7.1-PS1-27
S7.1-PS1-28
S7.1-PS1-29
S7.1-PS1-30
S7.1-PS1-31
S7.1-PS1-32
S7.1-PS1-33
S7.1-PS1-34
FM
S7.1-PS1-35
FM
S7.1-PS1-36
S7.1-PS1-37
METHOD DEVELOPMENT OF PBB DETERMINATION IN SEDIMENTS AND FOOD
SAMPLES CONTAINING FAT
Adam Grochowalski, Joanna Kuc, Joanna Gieroń
BADANIE MECHANIZMU TRANSPORTU KOMPLEKSÓW MIEDZI PRZEZ
MEMBRANĘ MODELUJĄCĄ WARSTWĘ ROGOWĄ NASKÓRKA
Lena Mazurowska, Mirosław Mojski
ZASTOSOWANIE MIKROCHROMATOGRAFII CIENKOWARSTWOWEJ DO
SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI PROCEDUR EKSTRAKCJI DO FAZY STAŁEJ
APPLICATION OF MICRO THIN-LAYER CHROMATOGRAPHY FOR FAST
OPTIMIZATION OF SOLID PHASE EXTRACTION PROCEDURES
P. K. Zarzycki, F. B. Harasimiuk, M. Baran, M. B. Zarzycka, E. Włodarczyk.
BADANIA NAD ZASTOSOWANIEM MIKROUKŁADU Z MINIATUROWYM
MIESZALNIKIEM DO WYZNACZANIA AKTYWNOŚCI KATALITYCZNEJ
ENZYMÓW
RESEARCH ON MICROMIXER DEVICE APPLICABLE IN ENZYME ACTIVITY
MEASUREMENT
Maciej Skolimowski, Joanna Łopacińska, Krzysztof Churski, Michał Chudy, Artur Dybko,
Zbigniew Brzózka
OCENA PRZYDATNOŚCI śELOWEJ KAPILARNEJ MIKROELEKTROFOREZY W
BADANIU RYTMU DOBOWEGO MIKROPROTEINURII
ESTIMATION OF GEL MICRO CAPILLARY ELECTROPHORESIS USEFULNESS IN
INVESTIGATION OF MICRO PROTEIN URIN EXCRETION RHYTHM
Barbara Marczewska, Monika Wasilewska, Andrzej Persona , Krzysztof Marczewski
ANALIZA WYBRANYCH LEKÓW W MOCZU METODĄ WOLTAMPEROMETRII
PULSOWO-RÓZNICOWEJ (DPV)
Piotr Markowski, Irena Baranowska
WYKORZYSTANIE POLIMERÓW PRZEWODZĄCYCH JAKO MATERIAŁÓW
POZWALAJĄCYCH NA ŚLEDZENIE PROCESÓW JONOWYMIENNYCH
BIOLOGICZNYCH MEMBRAN
CONDUCTING POLYMERS AS MODEL TO STUDY ION-EXCHANGE PROCESSES OF
BIOLOGICAL MEMBRANE
Beata Paczosa-Bator, Andrzej Lewenstam
BADANIE WPŁYWU PARAMETRÓW FIZYKOCHEMICZNYCH JONÓW NA PROCES
FORMOWANIA POTENCJAŁU MEMBRAN POLIMEROWYCH
THE INFLUENCE OF CATIONIC PROPERTIES ON POTENTIAL FORMATION
MECHANISM OF POLYMER MEMBRANES
Beata Paczosa-Bator, Robert Filipek, Krzysztof Szyszkiewicz, Marek Danielewski, Andrzej
Lewenstam
ZASTOSOWANIE POMIARÓW MIKROFLUORYMETRYCZNYCH W BADANIU
STRESU OKSYDACYJNEGO W KOMÓRKACH A6
APPLICATION OF MICROFLUORESCENCE MEASUREMENTS IN THE STUDY OF
OXIDATIVE STRESS IN RENAL A6 CELLS
Agnieszka Stobiecka, Marcel Ameloot, Paul Steels
SPEKTROFOTOMETRYCZNE BADANIE WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNYCH
DOKSAZOSYNY
SPECTROPHOTOMETRIC STUDIES OF CHEMICAL PROPERTIES OF DOXAZOSIN
Joanna Karpińska, Ewa Newel, Aneta Sokół, Helena Puzanowska-Tarasiewicz
SPEKTROFOTOMETRYCZNE OZNACZANIE HAFNU Z KWERCETYNĄ I MORYNĄ
SPECTROPHOTOMETRIC DETERMINATION OF HAFNIUM WITH QUERCETIN
AND MORIN
Anna Tyburska, Maria Balcerzak
ACTIVITY OF ALKALINE PHOSPHATASE ON THE BACKGROUND OF THE
BIOLOGICAL AND CHEMICAL TROPHIC STATE INDEX IN THE SELECTED
RIVERS OF WESTERN POMERANIA
AKTYWNOŚĆ ALKALICZNEJ FOSFATAZY NA TLE CHEMICZNYCH
WSKAŹNIKÓW TROFII W WYBRANYCH RZEKACH WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Hanna Siwek
BIOGENIC SUBSTANCES FLUXES IN PRECIPITATION THROUGH TREES
CONOPIES IN CHOSEN WOODLAND ECOSYSTEMS OF SŁOWIŃSKI NATIONAL
PARK
PRZEPŁYW NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI BIOGENICZNYCH WRAZ Z OPADAMI
ATMOSFERYCZNYMI PRZEZ KORONY DRZEW W WYBRANYCH EKOSYSTEMACH
78
LEŚNYCH SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Agnieszka Parzych, Aleksander Astel, Jan Trojanowski
S7.1-PS1-38
S7.1-PS1-39
S7.1-PS1-40
S7.1-PS1-41
S7.1-PS1-42
S7.1-PS1-43
S7.1-PS1-44
FM
S7.1-PS1-45
S7.1-PS1-46
FM
S7.1-PS1-47
S7.1-PS1-48
S7.1-PS1-49
FM
S7.1-PS1-50
S7.1-PS1-51
SEASONAL CHANGES OF NITROGEN AND PHOSPHORUS CONTENT IN ORGANIC
LEVELS OF CHOSEN WOOD ECOSYSTEMS OF THE SŁOWIŃSKI NATIONAL PARK
SEZONOWE ZMIANY ZAWARTOŚĆI AZOTU I FOSFORU W POZIOMACH
ORGANICZNYCH WYBRANYCH EKOSYSTEMÓW LEŚNYCH SŁOWIŃSKIEGO
PARKU NARODOWEGO
Agnieszka Parzych, Jan Trojanowski
KUMULACJA MIEDZI WE WŁOSACH MIESZKAŃCÓW POMORZA ŚRODKOWEGO
Trojanowski Jan, Trojanowski Piotr
POTASSIUM SELENOTRITHIONATE AS PRECURSOR FOR FORMATION OF CuxSe
LAYERS ON POLYAMIDE 6 FILMS
R. Ivanauskas, V. Janickis
THE STUDY OF COPPER SULFIDE–COPPER TELLURIDE FILMS ON THE
POLYAMIDE SURFACE FORMED BY THE USE OF POTASSIUM
TELLUROPENTATHIONATE.
V. Janickis, J. Šukyt÷, S. Žalenkien÷, R. Ivanauskas
COMPARISON OF MOLECULARLY IMPRINTED POLYMERS PROPERTIES
PREPARED IN DIFFERENT CONDITIONS WITH PHENYLCARBAMIC ACID
DERIVATIVES AS A TEMPLATE
Lachová M., Lehotay J., Meričko D., Skačáni I., Čižmárik J.
NEW ANALYTICAL FORMS FOR THE VOLTAMMETRIC DETERMINATION OF f, d,
p –ELEMENTS
H. Levytska, L. Dubenska L, S. Tymoshuk, O, Orshulyak
ZASTOSOWANIE CHROMATOGRAFII GAZOWEJ Z SPEKTROMETRIĄ MAS I
SPEKTROMETRII MAS Z JONIZACJĄ POPRZEZ REAKCJĘ PRZEKAZU PROTONU
W ANALIZIE LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH – MARKERÓW CHORÓB
NOWOTWOROWYCH
THE USE OF GAS CHROMATOGRAPHY WITH MASS SPECTROMETRY AND
PROTON TRANSFER REACTION - MASS SPECTROMETRY IN THE ANALYSIS OF
VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS – THE MARKERS OF CANCER DISEASES.
Wojciech śebrowski, Wojciech Filipiak, Anton Amann, Bogusław Buszewski
ZAWARTOŚĆ SELENU W PRÓBKACH PAZNOKCI POBRANYCH OD
MIESZKAŃCÓW DWÓCH POLSKICH WOJEWÓDZTW
SELENIUM LEVELS IN HUMAN NAILS IN POPULATION OF TWO POLISH
DISTRICTS
Joanna śukowska, Peter Bode, Marek Biziuk
ZAWARTOŚĆ NIKOTYNY W DYMIE PAPIEROSÓW DOSTĘPNYCH NA KRAJOWYM
RYNKU
NICOTINE LEVELS IN TOBACCO SMOKE OF CIGARETTES AVAILABLE ON
POLISH MARKET
Bartosz Koszowski, Dariusz Suchy, Jan Czogała, Maciej Łukasz Goniewicz
PROSTA METODA PRZYGOTOWYWANIA PRÓBEK ŚLINY DO WYKRYWANIA
OBECNOŚCI HISTATYN 1, 3 i 5
A SIMPLE METHOD FOR THE PREPARATION OF SALIVA SAMPLES FOR THE
DETECTION OF HISTATIN 1, 3 AND 5.
ElŜbieta Kamysz, Joanna Kreczko, Dominika Jackiewicz-Barańska, Leszek Łobocki, Zbigniew
Maćkiewicz
NARZĘDZIA I KONCEPCJE ANALIZY SPECJACYJNEJ
THE TOOLS AND IDEAS OF SPECIATION ANALYSIS
P. Niedzielski, L. Kozak
SIMULTANEOUS SPECTROPHOTOMETRIC AND CONDUCTIVITY DETECTION OF
ORGANIC ACIDS BY CAPILLARY ELECTROPHORESIS
Knob R., Maier V., Petr J., Znaleziona J., Ševčík J.
DESIGN AND EVALUATION OF A COUPLED NON-PARTICULATE RESTRICTED
ACCESS-MEDIA PRECONCENTRATOR – CAPILLARY ZONE ELECTROPHORESIS
SYSTEM FOR THE EXTRACTION AND DETERMINATION OF BENZODIAZEPINES
FROM BIOLOGICAL FLUIDS
Jarmalaviciene R., Szumski M., Kłodzińska E., Kornysova O., Westerlund D., Buszewski B.,
Maruska A.
OZNACZANIE POLIBROMOWANYCH BIFENYLI W PRÓBKACH RYB
DETERMIANTION OF POLYBROMINATED BIPHENYLS IN FISH SAMPLES
79
Adam Grochowalski, Joanna Gieroń
S7.1-PS1-52
S7.1-PS1-53
S7.1-PS1-54
S7.1-PS1-55
S7.1-PS1-56
S7.1-PS1-57
S7.1-PS1-58
S7.1-PS1-59
S7.1-PS1-60
FM
S7.1-PS1-61
FM
S7.1-PS1-62
FM
S7.1-PS1-63
S7.1-PS1-64
S7.1-PS1-65
S7.1-PS1-66
S7.1-PS1-67
THE STUDY OF BIOACCUMULATION OF NONYLPHENOLS IN FISH TISSUES
Renata Gadzała-Kopciuch, Beata Berecka, Piotr Gomułka, Bogusław Buszewski
SYNTHESIS AND PRELIMINARY EVALUATION OF A MOLECULARLY IMPRINTED
POLYMER SELECTIVE FOR XENOESTROGENIC COMPOUNDS
Renata Gadzała-Kopciuch, Michał Szumski, Paweł Kiełbasa, Anna Kosińska, Bogusław Buszewski
EVALUATION OF ANTIOXIDANT ACTIVITY OF MEDICINAL PLANTS BY MEANS
OF HPLC
Milasiene R. Maruska A. Kornysova O. Ragazinskiene O. Proscevicius J.
EGZOGENNNA VS. ENDOGENNA ZAWARTOŚĆ PIERWIASTKÓW W IGŁACHWPŁYW PROCEDURY MYCIA
ENDOGENOUS VS. INTERNAL ELEMENT CONTENT IN NEEDLE SAMPLES-THE
INFLUENCE OF WASHING PROCEDURE
Małgorzata Iwona Szynkowska, Aleksandra Pawlaczyk, Anna Walewska, Tadeusz Paryjczak
MONOLITHIC CAPILLARY COLUMNS PREPARED BY PHOTOPOLYMERIZATION
CONDUCTED AT DIFFERENT TEMPERATURES
Michał Szumski, Paulina Nadolna, Bogusław Buszewski
APPLICATION OF P-AMINOPHENOL AND N,N-DIMETHYL-P-PHENYLENEDIAMINE
FOR SULPHIDE DETECTION IN TLC
Agnieszka Ulanowska, Robert Zakrzewski, Witold Ciesielski, Ramón Martínez-Máñez
ANALIZA SPECJACYJNA GLINU W PRÓBKACH ŚRODOWISKOWYCH Z
WYKORZYSTANIEM UKŁADU TECHNIK ŁĄCZONYCH WYSOKOSPRAWNEJ
CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ Z PŁOMIENIOWĄ ABSORPCYJNĄ
SPEKTROMETRIĄ ATOMOWĄ (HPLC-FAAS)
FLAME ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRY AS A DETECTOR IN HIGH
PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY HYPHENATED ANALITYCAL
SYSTEM FOR ALUMINIUM SPECIATION IN ENVIRONMETAL SAMPLES
Anetta Zioła, Marcin Frankowski, Marcin Siepak, Jerzy Siepak
OZNACZANIE LOTNYCH PRODUKTÓW FERMENTACJI MLEKOWEJ
THE DETERMIANTION OF VOLATILE PRODUCTS OF MILK BIOFERMENTATION
PROCESS
Magdalena Ligor, Klaudia śornaczuk, Bogusław Buszewski
USE OF THE CONTACTLESS CONDUCTIVITY DETECTION IN HPLC ANALYSIS OF
CYCLEN DERIVATIVES
Anna Hamplová, Pavel Coufal, Zuzana Bosáková, Jana Suchánková, Radomír Čabala
SURFACE MODIFICATION OF POLYSTYRENE CAPILLARY MONOLITHIC
COLUMNS FOR µ-HPLC
Kučerová Z., Szumski M., Buszewski B., Jandera P.
CHARACTERIZATION OF A NEW GENERATION OF STATIONARY PHASES FOR
RP-HPLC AND NP-HPLC
Molíková M. and Jandera P.
ANALIZA TYNKÓW I FARB ELEWACYJNYCH
METODĄ Py-GC/MS ORAZ FT-IR DLA CELÓW KRYMINALISTYCZNYCH
Jakub M. Milczarek, Janina Zięba-Palus, Paweł Kościelniak
LICHENOMONITORING OBSZARÓW LEŚNYCH
LICHENMONITORING IN FORESTS
Andrzej Kłos, Małgorzata Rajfur, Maria Wacławek, Witold Wacławek, Marina V. Frontasyeva
PORÓWNANIE SKŁADU WĘGLOWODORÓW POWIERZCHNIOWYCH OWADÓW I
LARW WCIORNASTKA ZACHODNIEGO, FRANKLINIELLA OCCIDENTALIS
COMPARISON OF THE COMPOSITION OF SURFACE HYDROCARBONS ISOLATED
FROM THE ADULT INSECTS AND LARVAE OF WESTERN FLOWER THRIPS,
FRANKLINIELLA OCCIDENTALIS
Marek Gołębiowski, Jerzy Gajdus, Jan Nawrot, Alicja Kotłowska, Łukasz Haliński, Janusz
Szafranek, Piotr Stepnowski
PESTICIDE RESIDUE BIOACCUMULATION IN PLANT MATERIAL – ANALYTICAL
APPROACHES USING CHROMATOGRAPHIC AND CHEMOMETRIC METHODS
Monika Michel, Bogusław Buszewski
ZASTOSOWANIE TERMOSTATOWANEJ MIKROCHROMATOGRAFII
CIENKOWARSTWOWEJ DO SEPARACJI I OZNACZANIA ILOŚCIOWEGO
TESTOSTERONU ORAZ JEGO POCHODNYCH
APPLICATION OF TEMPERATURE CONTROLLED MICRO TLC FOR SEPARATION
80
AND QUANTIFICATION OF TESTOSTERONE AND ITS DERIVATIVES
Paweł K. Zarzycki, M. B. Zarzycka
S7.1-PS1-68
S7.1-PS1-69
S7.1-PS1-70
S7.1-PS1-71
S7.1-PS1-72
S7.1-PS1-73
S7.1-PS1-74
S7.1-PS1-75
S7.1-PS1-76
S7.1-PS1-77
S7.2
S7.2-PS1-1
S7.2-PS1-2
S7.2-PS1-3
ZALEśNOŚĆ POMIĘDZY WARUNKAMI UPRAWY A SKŁADEM WOSKÓW
POWIERZCHNIOWYCH LIŚCI BAKŁAśANA
RELATIONSHIP BETWEEN GROWTH CONDITIONS AND COMPOSITION OF
EGGPLANT LEAF SURFACE WAXES
Łukasz Haliński, Izabela Czapiewska, Janusz Szafranek, Marek Gołębiowski, Alicja Kotłowska,
Jan Nawrot and Piotr Stepnowski
WPŁYW WIEKU ROŚLINY NA SKŁAD WOSKÓW POWIERZCHNIOWYCH LIŚCI
BAKŁAśANA
THE INFLUENCE OF PLANT AGE ON THE COMPOSITION OF EGGPLANT LEAF
SURFACE WAXES
Łukasz Haliński, Monika Słowikowska, Katarzyna Zadykiewicz, Kamila Lange, Alicja Kotłowska,
Marek Gołębiowski, Edmund Maliński, Janusz Szafranek and Piotr Stepnowski
TRITERPENY Z WOSKÓW POWIERZCHNIOWYCH LIŚCI BAKŁAśANA
TRITERPENES FROM EGGPLANT LEAF CUTICULAR WAXES
Łukasz Haliński, Janusz Szafranek, Małgorzata Czerwicka, Alicja Kotłowska, Jan Nawrot,
Marek Gołębiowski, Piotr Stepnowski
WYZNACZANIE PARAMETRÓW LIPOPFLOWOŚCI METODĄ HPLC DLA
ALKALOIDÓW IZOCHINOLINOWYCH.
DETERMINATION OF LIPOPHILICITY PARAMETERS BY HPLC FOR
ISOQUINOLINE ALKALOIDS.
Anna Petruczynik, Ewa Ładniak, Monika Waksmundzka-Hajnos
DWUKIERUNKOWA CHROMATOGRAFIA CIENKOWARSTWOWA W OZNACZANIU
ILOŚCIOWYM KUMARYN W EKSTRAKTACH ROŚLINNYCH.
QUANTITATIVE DETERMINATION OF COUMARINS IN PLANT EXTRACTS BY
TWO-DIMENSIONAL THIN-LAYER CHROMATOGRAPHY.
Anna Petruczynik, Łukasz Cieśla, Michał Hajnos, Anna Bogucka-Kocka,
Monika Waksmundzka-Hajnos
CHARAKTERYSTYKA POWIERZCHNI CHEMICZNIE MODYFIKOWANYCH
KRZEMIONEK
SURFACE CHARACTERIZATION OF CHEMICALLY MODIFIED SILICA
I. Rykowska, W. Wasiak
CHARAKTERYSTYKA FIZYKO-CHEMICZNA FAZ CHEMICZNIE ZWIĄZANYCH Z
GRUPAMI 3-BENZYLOKETOIMINOWYMI
PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF CHEMICALLY BONDED PHASES WITH 3BENZYLKETOIMINE GROUP
Rafał Wawrzyniak, Wiesław Wasiak
ZASTOSOWANIE CHROMATOGRAFII JONOWEJ DO OZNACZANIA CZYSTOŚCI
TRIOKSANU - SUROWCA DO PRODUKCJI POLITRIOKSANU
APPLICATION OF ION CHROMATOGRAPHY TO PURITY DETERMINATION OF
TRIOXANE - A RAW MATERIAL FOR POLYTRIOXANE
Andrzej Łodyga, Ewa Strawa
OZNACZANIE OLEJKÓW ETERYCZNYCH W CHMIELU I JEGO PRODUKTACH
TECHNIKĄ GC-MS
DETERMINATION OF ESSENTIAL OILS IN HOP AND ITS PRODUCTS WITH GC-MS
TECHNIQUE
Andrzej Łodyga, Barbara Mazurek
EXAMPLES OF THE USE OF AMPHOTERIC ION EXCHANGERS FOR ISOLATION
AND SEPARATION OF TRACE AMOUNTS OF METAL IONS
Zbigniew Samczyński and Rajmund Dybczyński
Modeling and chemometrics
SOM (SELF-ORGANIZING MAPS) AS AN EFFICIENT CLASSIFICATION TOOL IN
ENVIRONMENTAL STUDIES
Aleksander Astel, and Stanisław Małek
COMPUTATIONAL VISUALIZATION OF ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT
RESULTS
Cserny, A., Utasi, A., Rédey, Á., Domokos, E.
WYKORZYSTANIE METOD CHEMOMETRYCZNYCH W NAUKACH O GLEBIE I
ŚRODOWISKU
APPLICATIONS OF CHEMOMETRICS IN SOIL AND ENVIRONMENTAL SCIENCES
81
Emilia Fornal
S7.2-PS1-4
S7.2-PS1-5
S7.2-PS1-6
S7.2-PS1-7
S7.2-PS1-8
S7.2-PS1-9
S7.2-PS1-10
S7.2-PS1-11
S7.2-PS1-12
S7.2-PS1-13
S7.2-PS1-14
S7.2-PS1-15
FM
S7.2-PS1-16
S7.2-PS1-17
FM
LEGUMES AND SEEDS – QUALITY EVALUATION IN VIEW OF CHEMOMETRIC
ANALYSIS
Małgorzata Grembecka, Piotr Szefer
CHEMOMETRIC METHODS AS A TOOL IN ANALYTICAL EVALUATION OF THE
CHOSEN CEREAL PRODUCTS’ QUALITY
Małgorzata Grembecka, Piotr Szefer
THE APPLICABILITY OF CHEMOMETRIC TECHNIQUES IN ASSESSING THE
QUALITY OF VARIETY OF VEGETABLES
Małgorzata Grembecka, Piotr Szefer
CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA DOBOWYCH WZORCÓW PRZEBIEGÓW STĘśEŃ
ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA W CIĄGU ROKU
INCIDENCE OF PATTERNS OF AIR POLLUTION CONCENTRATION DIURNAL
COURSES IN DIFFERENT SEASONS OF THE YEAR
Rafał Jasiński
MODELOWANIE STĘśEŃ ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA PRZY UśYCIU
WZORCÓW PRZEBIEGÓW DOBOWYCH
MODELING OF AIR POLLUTION CONCENTRATIONS USING PATTRERNS OF
DIURNAL COURSES
Rafał Jasiński
ZASTOSOWANIE METOD CHEMOMETRYCZNYCH DO OPISU SPŁYWU
RADIONUKLIDÓW Z DORZECZA WISŁY
APPLICATION OF CHEMOMETRICS FOR DESCRIPTION OF RADIONUCLIDES
INFLOW FROM THE VISTULA RIVER CATCHMENT AREA
Krzysztof Kabat, Bogdan Skwarzec
WYKORZYSTANIE PROFILI IZOTOPOWYCH DO KOMPUTEROWO
WSPOMAGANEJ ANALIZY WIDM MAS EI ZWIĄZKÓW PIERWIASTKÓW
MULTIIZOTOPOWYCH
USE OF ISOTOPIC PROFILES FOR COMPUTER-AIDED ANALYSIS OF EI MASS
SPECTRA OF COMPOUNDS CONTAINING MULTIISOTOPIC ELEMENTS
J. Lamkiewicz, J.A. Szymura
IDENTIFICATION OF IONS IN EI MASS SPECTRA OF ORGANOTINS RnSnX4-n USING
COMPUTER MODELING
I. Szymura, J. Lamkiewicz
OPTIMIZATION OF PB(II) BIOSORPTION BY ROBINIA TREE LEAVES USING
FACTORIAL EXPERIMENTAL DESIGN
Javad Zolgharnein, Ali Shahmoradi
MODELOWANIE UKŁADÓW REAKCYJNO-DYFUZYJNYCH „NOBIS” –
ZINTEGROWANE ŚRODOWISKO DO PLANOWANIA I ANALIZY SYSTEMÓW
MODELING OF REACTION AND DIFFUSION SYSTEMS “NOBIS” – INTEGRATED
TOOL FOR PLANNING AND ANALYSIS OF EXPERIMENTS
Andrzej Oberta, Piotr Adamczak
ZASTOSOWANIE METOD PODOBIEŃSTWA CECH I OBIEKTÓW DO ANALIZY
MODELI DYNAMICZNYCH
APPLICATION OF THE METHODS OF THE SIMILARITY FEATURE’S AND OBJECTS
TO ANALYZE DYNAMIC MODELS
Anna Narloch, Piotr Adamczak, Józef Ceynowa
CLASSIFICATION OF BASE OILS AND REFINERY SEMI-PRODUCTS USING
PRINCIPLE COMPONENT ANALYSIS AND NEURAL NETWORKS
KLASYFIKACJA OLEJÓW PODSTAWOWYCH I PÓŁPRODUKTÓW
RAFINERYJNYCH PRZY UśYCIU ANALIZY GŁÓWNYCH SKŁADOWYCH I SIECI
NEURONOWYCH
Andrzej Olejniczak, Aleksander Chostenko, Jacek Fall, Stanisław Truszkowski
THE USE OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS IN CHEMOMETRIC
CLASSIFICATION OF GREEN MACROALGAE ORIGIN ACCORDING TO THEIR
HEAVY METALS CONTENT
R. śbikowski, P. Szefer, J. Namieśnik
SOLVENT PEAKS IN REVERSE PHASE LIQUID CHROMATOGRAPHY
Sz. Bocian, A. Felinger, B. Buszewski
82
S7.4
S7.4-PS1-1
S7.4-PS1-2
S7.4-PS1-3
S7.4-PS1-4
S7.4-PS1-5
S7.4-PS1-6
S7.4-PS1-7
S7.4-PS1-8
S7.4-PS1-9
S7.4-PS1-10
S7.4-PS1-11
S7.4-PS1-12
FM
S7.4-PS1-13
Technologies in the environment in the context of green chemistry
HETEROGENICZNA FOTOKATALIZA W ZIELONEJ CHEMII. BADANIA NA
PRZYKŁADZIE OKSYDACJI ALKANÓW
THE HETEROGENEOUS PHOTOCATALYSTS FOR GREEN CHEMISTRY. CASE
STUDY ON ALKANE OXYGENATION
Emilia Fornal, Charles Giannotti
PHYTOTOXICITY OF CADMIUM ONE OF ENVIRONMENTAL POLLUTANTS ON
SUNFLOWER AS AN IMPORTANT CROP PLANT
Hamed M. El-Shora
MOLEKULARNY MECHANIZM HAMOWANIA EPOKSYDAZY ZEAKSANTYNOWEJ
JONAMI KADMU
MOLECULAR MECHANISM OF ZEAXANTHIN EPOXIDASE INHIBITION BY
CADMIUM
Dariusz Latowski
MECHANOCHEMICZNA OBRÓBKA I CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH
TLENKÓW METALI PRZEJŚCIOWYCH JAKO MATERIAŁÓW KATALITYCZNYCH
MECHANOCHEMICAL PROCESSING AND CHARACTERISTICS OF SOME
TRANSITION METAL OXIDEa AS CATALYTIC MATERIALS
Andrzej Kowalczyk, Dorota Walczyk, Krystyna Wieczorek-Ciurowa, Valery Zazhigalov, Natalia
Litwin
TEMPERATURA TOPNIENIA JAKO PARAMETR OCENY JAKOŚCI
KATALIZATORÓW RODOWYCH HYDROFORMYLOWANIA OLEFIN
MELTING POINT AS THE QUALITY VALUE OF RHODIUM CATALYSTS APPLIED
FOR HYDROFORMYLATION OF OLEFINES
Wilhelm Jan Tic
LIGAND- AND BASE-FREE SYNTHESIS OF 1,3-DIYNES CATALYZED BY LOW
LOADING OF HETEROGENEOUS PD/C AND CUI IN THE PRESENCE OF
MOLECULAR OXYGEN
T. Kurita, M. Abe, T. Maegwa, Y. Monguchi and H. Sajiki*
INCREASING PEROVSKITES ACTIVITY IN TOTAL OXIDATION OF CH4, BY
SUPPORTING
Popescu, I., Tanasoi, S., Sandulescu, I.
TOXICITY AND BIODEGRADABILITY ASSESSMENT OF NEW 1-ALKOXYMETHYL3-HYDROXYPYRIDINIUM IONIC LIQUIDS WITH FLUORINE-FREE ANIONS
BADANIA TOKSYCZNOŚCI I BIODEGRADOWALNOŚCI NOWYCH 1ALKOKSYMETYLO-3-HYDROKSYPIRYDINIOWYCH CIECZY JONOWYCH
E. Mulkiewicz, R. Tomczak-Wandzel, M. Stasiewicz, W. Mrozik, J. Nichthauser, M. Gołębiowski1,
P. Stepnowski
MIKROBIOLOGICZNA REDUKCJA POCHODNYCH α-TETRALONU
MICROBIAL REDUCTION OF α-TETRALONE DERIVATIVES
Tomasz Janeczko, Jadwiga Dmochowska-Gładysz, Alina Świzdor, Anna Szpineter
SYNTEZA I MIKROBIOLOGICZNA TRANSFORMACJA 4-CHROMANONU I JEGO
POCHODNYCH
SYNTHESIS AND MICROBIAL TRANSFORMATION OF 4-CHROMANONE AND ITS
DERIVATIVES
Tomasz Janeczko, Jadwiga Dmochowska-Gładysz, Antoni Szumny, Magdalena Witczak, Anna
Szpineter
MIKROBIOLOGICZNA REDUKCJA α- I β-TETRALONU ORAZ ICH POCHODNYCH
W KULTURZE SZCZEPU DIDYMOSPHAERIA IGNIARIA
MICROBIAL REDUCTION OF α- AND β-TETRALONE AND THEIR DERIVATIVES BY
DIDYMOSPHAERIA IGNIARIA
Alina Świzdor, Tomasz Janeczko, Jadwiga Dmochowska-Gładysz, Anna Szpineter
STRES METABOLICZNY GRZYBA ALTERNARIA ALTERNATA JAKO EFEKT
BIODEGRADACJI KWASU N-[2-(3-METYLOPIRYDYLO)]AMINOMETYLENOBISFOSFONOWEGO
METABOLIC STRESS OF ALTERNARIA ALTERNATA FUNGUS AS THE RESULT OF
TRANSFORMATION AND UTILISATION OF N-[2-(3-METHYLPIRIDYL)]AMINOMETHYLENEBISPHOSPHONIC ACID
Dorota Wieczorek, Ewa Machoń, Jacek Lipok
INFLUENCE OF ADJUVANTS ON DEGRADATION KINETICS OF OXYACETAMIDE
DERIVATIVE IN WATER
WPŁYW ADIUWANTÓW NA KINETYKĘ DEGRADACJI POCHODNEJ
83
OKSYACETAMIDU W WODZIE
Małgorzata Włodarczyk
S7.4-PS1-14
S7.4-PS1-15
FM
S7.4-PS1-16
S7.4-PS1-17
S7.4-PS1-18
S7.4-PS1-19
S7.7
S7.7-PS1-1
S7.7-PS1-2
S7.7-PS1-3
S7.7-PS1-4
S7.7-PS1-5
S7.7-PS1-6
S7.7-PS1-7
S7.7-PS1-8
S7.7-PS1-9
NOVEL ANALYTICAL TOOLS IN SUPPORT OF SUSTAINABLE ENVIRONMENT
Bélanger, J. M. R., Paré, J. R. J., Siu, M., Sanchez, F. L., and Alfaro, M. J.
31
P NMR AS A TOOL FOR THE STUDY ON DEGRADATION OF GLYPHOSATE BY
WHOLE CELLS OF SPIRULINA PLATENSIS
Magdalena Gramek, Jacek Lipok, Paweł Kafarski
NOWE PROEKOLOGICZNE MEDIUM DLA SYNTEZ FISCHERA WSPOMAGANYCH
KONTROLOWANYM NAŚWIETLANIEM MIKROFALAMI
A NEW GREEN REACTION MEDIUM FOR THE FISCHER SYNTHESIS UNDER
CONTROLLED MICROWAVE IRRADIATION
Teodozja M. Lipińska, Anna Sosnowska
SOLE METALI JAKO HOMOGENICZNE KATALIZATORY EFEKTYWNEGO
SPALANIA PALIW CIEKŁYCH
METAL SALTS AS THE HOMOGENEOUS CATALYSTS FOR AN EFFECTIVE
COMBUSTION OF LIQUID FUELS
Wilhelm Jan Tic
KINETYKA FERMENTACJI METANOWEJ OSADÓW ŚCIEKOWYCH
STUDY OF METHANE FERMENTATION KINETHICS OF SEWAGE SLUDGE
Łukasz Górski, Bogusław Buszewski
SUBSTANCJE USUWAJĄCE KAMIEN KOTŁOWY A OCHRONA ŚRODOWISKA
NATURALNEGO
BOILER SCALE REMOVAL AND ENVIRONMENT PROTECTION
Irena Bojanowska, Aleksandra Bielicka, Jan Marjanowski, Arkadiusz Nalikowski, Joanna Czykier,
Beata Jasnoch
Soil pollutants, solid waste management
EVALUATION OF BIOREMEDIATION ENHANCEMENT OF OIL-POLLUTED SOIL BY
RESULTS OF RESPIROMETRY
Selberg, A., Evardi, K., Tenno, T.
THE CD, PB AND ZN TRANSFER IN SOIL - PLANT SYSTEM IN CONDITION OF SOIL
METALLIC CONTAMINATION
J. Bystrická, J. Árvay, T. Tóth, J. Tomáš and R. Stanovič
FORMY FIZYKO-CHEMICZNE METALI CIĘśKICH ZAWARTYCH W OSADACH
GALWANICZNYCH, GLEBACH NATURALNYCH I ZANIECZYSZCZONYCH
PRZEMYSŁOWYM OSADEM ŚCIEKOWYM
PHYSICO – CHEMICAL FORMS OF HEAVY METALS CONTENT IN GALVANIC
SLUDGE, NATURAL SOILS AND INDUSTRIAL WASTE POLLUTED SOILS
Katarzyna Świerk, Aleksandra Bielicka, Irena Bojanowska
ODPAD PRZEMYSŁU RAFINERYJNEGO, DOBRYM DODATKIEM DO BETONU
CEMENTOWEGO
THE PETROL REFINERY WASTE, A GOOD ADDITIVE FOR CEMENT CONCRETE
Maria Bukowska, Marek Swat
BADANIE ADSORPCJI ANIONOWYCH SURFAKTANTÓW NA OSADZIE CZYNNYM
BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
SORPTION OF ANIONIC SURFACTANTS ON ACTIVATED SLUDGE IN A
BIOLOGICAL WASTEWATER TREATMENT PLANT
Alina Dereszewska, Stanisław Cytawa
SOLID - SOLID EXTRACTION OF HEAVY METALS IN AQUEOUS SYSTEMS OF
ZEOLITE - SEWAGE SLUDGE
Myroslav Sprynskyy
MIGRACJA Cs-137 W GLEBACH LEŚNYCH ANOMALII OPOLSKIEJ (S7.5)
MIGRATION OF Cs-137 IN FOREST SOILS OF OPOLE ANOMALY
Agnieszka Dołhańczuk-Śródka, Zbigniew Ziembik, Maria Wacławek, Witold Wacławek
ADAPTATION OF DYNAMIC SIMULATION IN THE RECONSTRUCTION OF A
WASTEWATER TREATMENT PLANT OF 100 000 PE
Domokos, E.; Somogyi, V.; Utasi, A.; Rédey, Á.
INTERAKCJE KSENOBIOTYKÓW W ŚRODOWISKU GLEBOWYM I ICH WŁYW NA
JAKOŚĆ GLEB
STUDY ON XENOBIOTIC INTERACTIONS IN SOIL ENVIRONMENT AND THEIR
IMPLICATIONS FOR SOIL QUALITY
84
Emilia Fornal, Renata Czeczko
S7.7-PS1-10
S7.7-PS1-11
S7.7-PS1-12
S7.7-PS1-13
S7.7-PS1-14
S7.7-PS1-15
S7.7-PS1-16
S7.7-PS1-17
S7.7-PS1-18
S7.7-PS1-19
S7.7-PS1-20
S7.7-PS1-21
S7.7-PS1-22
WYKORZYSTANIE EKSTRAKCJI JEDNOETAPOWEJ DO ANALIZY
BIODOSTĘPNYCH FORM METALI CIĘśKICH WE FRAKCJACH
GRANULOMETRYCZNYCH W PRÓBKACH SKAŁ OSADOWYCH
ONE STEP EXTRACTION AND DETERMINATION OF BIOAVAILIBILITY HEAVY
METALS IN GRAIN SIZE FRACTIONS OF SEDIMENTARY ROCKS
Marcin Frankowski, Anetta Zioła, Marcin Siepak, Jerzy Siepak
ANALIZA SELENIZOWANYCH DROśDśY – KANDYDATA NA MATERIAŁ
ODNIESIENIA
QUANTIFICATION ANALYSIS OF SELENIZED YEAST – CRM CANDIDATE
Monika Gracz, Małgorzata Korszla, Katarzyna Połeć-Pawlak, Maciej Jarosz
PRODUKTY PROCESÓW DEGRADACJI ZANIECZYSZCZEŃ ZACHODZĄCYCH W
ŚRODOWISKU – TECHNIKI OZNACZEŃ I IDENTYFIKACJI
THE PRODUCTS OF POLLUTANTS DEGRADATION IN THE ENVIRONMENT –
ANALYSIS AND IDENTIFICATION TECHNICS
Marzena Grynkiewicz, GraŜyna Dembska, GraŜyna Sapota, Stanisław Wiśniewski, Barbara
DIFFERENCES IN HEAVY METALS DISTRIBUTION IN MYTILUS EDULIS AND
SEDIMENTS IN THE SOUTHERN BALTIC
Edyta HendoŜko, Radosław śbikowski, Jan Warzocha, Artur Olech, Piotr Szefer
BIOACCUMULATION OF HEAVY METALS FROM COMPOSTS BY RAPHANUS
SATIVUS AND LACTUCA SATIVA
Przemysław Kosobucki, Bogusław Buszewski
WYKORZYSTANIE WSPÓŁCZYNNIKÓW PODZIAŁU W UKŁADZIE
N-HEKSAN/ACETONITRYL DO IDENTYFIKACJI ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH W
ŚCIEKACH KOMUNALNYCH
APPLICATION OF PARTITION COEFFICIENTS IN N-HEXANE/ACETONITRILE
SYSTEM TO THE IDENTIFICATION OF ORGANIC COMPOUNDS IN MUNICIPAL
WASTEWATER
Urszula Kotowska, Valery Isidorov
BADANIA OSADÓW NANIESIONYCH PRZEZ TSUNAMI W KONTEKŚCIE
POTENCJALNEGO ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA
THE EXAMINATION OF POST-TSUNAMI SEDIMENTS IN THE CONTEXT OF
POTENTIAL ENVIRONMENTAL CONTAMINATION
L. Kozak, P. Niedzielski
BADANIE MECHANIZMU SORPCJI I DESORPCJI IZOTOPU 137CS W PRÓBKACH
PROFILI GLEBOWYCH POBRANYCH Z TERENÓW GÓRSKICH.”
INVESTIGATION OF MECHANIZM SORPTION AND DESORPTION ISOTOPE137CS IN
THE PROFILES OF THE MOUNTAIN’S REGIONS SOILS
B. Kubica, M. Stobiński, R. Misiak,S. Skiba, J. Gołaś.
OKREŚLENIE ZAWARTOŚCI SZTUCZNEGO 137CS I DLA PORÓWNANIA
NATURALNEGO 40K W OSADACH DENNYCH ZBIORNIKA DOBCZYCKIEGO
W LATACH 2004-2006
DETERMINATION OF ARTIFICIAL 137CS AND NATURAL 40K IN THE SEDIMENTS OF
THE DOBCZYCE WATER RESERVOIR IN YEARS 2004-2006
B.Kubica, M.Stobiński ,R.Misiak, W.Reczyński ,J.Gołaś , M.Macherzyński
OZNACZANIE 137Cs i 40K W PRÓBKACH GLEBY POBRANYCH Z TERENU
TATRZAŃSKIEGO NARODOWEGO PARKU (TANAP)
DETERMINATION OF 137Cs AND 40K RADIONUCLIDES IN SOIL SAMPLES FROM
TATRA NATIONAL PARK
B.Kubica, P.Fleischer, S.Skiba, J.Gołaś,M.Stobiński, R.Misiak
CONCENTRATION OF TRACE METALS IN THE INDUSTRIAL WASTES FROM THE
NITRIC PLANT IN TARNÓW
Magdalena Kuźniakowska, Edeltrauda Helios-Rybicka
OCENA SKUTECZNOŚCI HYDROFITOWEGO SYSTEMU DOCZYSZCZANIA
ŚCIEKÓW NA PRZYKŁADZIE OCZYSZCZALNI W SIERPCU
ESTIMATION OF THE EFFICIENCY OF THE MUNICIPAL WASTEWATER EXTRAPURIFICATION IN THE CONSTRUCTED WETLAND SYSTEM ON THE BASIS OF
THE SEWAGE TREATMENT PLANT IN SIERPC
Danuta Lipińska, Jerzy Jeznach
PODPOZIOM GLEBOWY Ofh – POTENCJALNY GEOINDYKATOR
ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA
THE SOIL SUBHORIZON Ofh – A POTENTIAL GEOINDICATOR OF
85
ENVIRONMENTAL POLLUTION
Zdzisław M. Migaszewski, Agnieszka Gałuszka
S7.7-PS1-23
S7.7-PS1-24
S7.7-PS1-25
S7.7-PS1-26
S7.7-PS1-27
S7.7-PS1-28
S7.7-PS1-29
S7.7-PS1-30
S7.7-PS1-31
S7.7-PS1-32
S7.7-PS1-33
S7.7-PS1-34
S7.7-PS1-35
BADNIA SORPCJI CIECZY JONOWYCH NA GLEBACH O ZRÓZNICOWANYCH
WŁAŚCIWOŚCIACH FIZYKO-CHEMICZNYCH
STUDY ON IONIC LIQUIDS SORPTION BY SOILS DIFFERING IN
PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES
W. Mrozik, J. Nichthauser , A. Markowska, P. Stepnowski
SKŁAD CHEMICZNY ROZTWORÓW GLEBOWYCH UBOGICH GLEB LEŚNYCH W
WARUNKACH ANTROPOPRESJI - PORÓWNANIE DWÓCH METOD UZYSKANIA
EKSTRAKTÓW
CHEMICAL COMPOSITION OF SOIL SOLUTIONS OF POOR FOREST SOILS IN THE
CONDITIONS OF HUMAN IMPACT - A COMPARISON OF TWO METHODS OF
OBTAINING EXTRACTS
Waldemar Spychalski, Barbara Walna, Iwona Kurzyca
BATERIE I AKUMULATORY JAKO BOGATE ŹRÓDŁO SUROWCÓW
BATTERIES AND CELLS AS AN ABUNDANT SOURCE OF RAW MATERIALS
Barbara Olejnik, Agnieszka Martyła, Monika Pokora, Maciej Kopczyk
INTEGRATED ENVIRONMENTAL MONITORING FOR THE ASSESSMENT OF THE
ENVIRONMENTAL IMPACT FROM AN INCINERATION PLANT
Morselli L., Baravelli V., Vassura I., Passarini F.
WPŁYW TYPU SIEDLISKOWEGO LASU NA ZAWARTOŚĆ RTĘCI, CYNKU I MIEDZI
W NIEKTÓRYCH GATUNKACH GRZYBÓW
INFLUENCE OF FOREST SOIL HABITAT ON MERCURY, ZINC AND COPPER
ACCUMULATION IN SOME MUSHROOMS SPECIES
Joanna Podlasińska, Zdzisław Zabłocki, Urszula Pietrucik
ANALIZA ZAWARTOŚCI METALI W WODZIE NAD-OSADOWEJ, WODZIE
POROWEJ I OSADACH DENNYCH ZBIORNIKA DOBCZYCKIEGO
ANALYSIS OF METALS CONCENTRATIONS IN WATER, POROUS WATER AND
SEDIMENT SAMPLES OF THE DOBCZYCE WATER RESERVOIR
Witold Reczyński, Mariusz Macierzyński, Barbara Kubica, Janusz Gołaś, Agnieszka Kosiba, Ewa
Niewiara, Bogusław Baś
SEKWENCYJNA EKSTRAKCJA METALI Z PRÓBEK OSADÓW DENNYCH
ZBIORNIKA DOBCZYCKIEGO W PROFILACH GŁĘBOKOŚCIOWYCH
SEQUENTIAL EXTRACTION OF METALS FORM THE DEPTH PROFILES
SEDIMENTS OF THE DOBCZYCE RESERVOIR
Witold Reczyński, Janusz Gołaś, Ewa Niewiara, Bogusław Baś, Joanna Pomykalska, Barbara
Kubica
THE MERCURY EMISION FROM ROMANIAN LARGECOMBUSTION PLANTS
Agnes Serbanescu, Aurelia Bolma, Angela Stanca
WPŁYW WYBRANYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH NA pH I STĘśENIE GLINU
TOKSYCZNEGO W GLEBACH LEŚNYCH
THE INFLUENCE OF DIFFERENT CHEMICAL SUBSTANCES ON pH AND
CONCENTRATION OF TOXIC ALUMINIUM IN FOREST SOILS
Jerzy Ciba, Monika Skwira, Maria Zołotajkin
OCENA WPŁYWU SPOSOBU PRZYGOTOWANIA PRÓBEK OSADÓW DENNYCH NA
WYNIKI FRAKCJONOWANIA Cr, Fe i Mn
THE INFLUENCE OF SAMPLE PRETREATMENT ON FRACTIONATION OF Cr, Fe
and Mn IN SEDIMENT SAMPLE
Marzena Trojanowska, Ryszard Świetlik
EFFECT OF ADJUVANTS ON ADSORPTION PROCESS OF FLUFENACET ON THE
SOILS WITH DIFFERENT ORGANIC CARBON CONTENT
WPŁYW ADIUWANTÓW NA PROCES ADSORPCJI FLUFENACETU NA GLEBACH O
RÓśNEJ ZAWARTOŚCI WĘGLA ORGANICZNEGO
Małgorzata Włodarczyk
ANALIZA ZALEśNOŚCI POMIARÓW PODATNOŚCI MAGNETYCZNEJ
POWIERZCHNIOWEJ I PIONOWEJ GLEB
ANALYSIS OF DEPENDENCE OF SURFACE AND VERTICAL SOIL MAGNETIC
SUSCEPTIBILITY MEASUREMENTS
Jarosław Zawadzki, Piotr Fabijańczyk
WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI GLEB NA AKTYWNOŚĆ Cs-137 W GLEBACH LEŚNYCH
ANOMALII OPOLSKIEJ (S7.5))
THE INFLUENCE OF SOIL PROPERTIES ON Cs-137 ACTIVITY IN FOREST SOILS OF
86
OPOLE ANOMALY
Zbigniew Ziembik, Agnieszka Dołhańczuk-Śródka, Maria Wacławek, Witold Wacławek
S7.7-PS1-36
S7.7-PS1-37
S7.7-PS1-38
S7.7-PS1-39
S7.7-PS1-40
S7.7-PS1-41
S7.7-PS1-42
S7.7-PS1-43
S7.7-PS1-44
S7.7-PS1-45
S7.7-PS1-46
S7.7-PS1-47
S7.7-PS1-48
S7.7-PS1-49
CZYNNIKI DETERMINUJĄCE ZAWARTOŚĆ GLINU BIOPRZYSWAJALNEGO W
GLEBACH LEŚNYCH
FACTORS CONTROLLING THE BIOAVAILABLE ALUMINIUM CONTENT IN
FOREST SOILS
Maria Zołotajkin
OZNACZANIE GLINU WYMIENNEGO W GLEBACH LEŚNYCH
DETERMINATION OF EXCHANGEABLE ALUMINUM IN FOREST SOILS
Maria Zołotajkin
BEZOBSŁUGOWE OGNIWA POTENCJOMETRYCZNE I PRZYKŁADY ICH
ZASTOSOWAŃ PRAKTYCZNYCH
Teresa BłaŜ, Jan Migdalski, Bogusław Baś, Barbara Źrałka i Andrzej Lewenstam
OGNIWA POTENCJOMETRYCZNE BEZ CIEKŁEGO ZŁĄCZA DO OZNACZANIA
JONÓW MIEDZIOWYCH
Jan Migdalski, Teresa BłaŜ, Barbara Źrałka, Andrzej Lewenstam
ZASTOSOWANIE ULTRADŹWIĘKÓW I MIKROFAL DO ANALIZY SPECJACYJNEJ
OŁOWIU W OSADACH DENNYCH I GLEBIE
USE OF ULTRASOUNDS AS WELL AS MICROWAVES FOR A SPECIATION
ANALYSIS OF LEAD IN RIVER SEDIMENTS AND SOILS
Anna Rabajczyk, Magdalena Grądziel
FORMY MIGRACJI I AKUMULACJI METALÓW CIĘZKICH W GLEBACH
URBANIZOWANEGO TERENU MIASTA LWÓWA
FORMS OF MIGRATION AND ACCUMULATION OF HEAVY METALS IN SOILS OF
URBANIZATION TERRITORIES OF THE CITY OF LVIV
M. Kost’, V. Kolodij, R. Pankiv, I. Sakhnyuk, O. Maykut
REVIEW OF THE POSSIBILITY OF PRACTICAL APPLICATION OF COAL MINING
WASTES
Aleksandra Marecka, Hanna Jaworska
OZNACZANIE ZAWARTOŚCI CYNKU W OSADZIE DENNYM I GLEBIE ZA POMOCĄ
ULTRADŹWIĘKÓW ORAZ MIKROFAL
MEANING OF CONTENTS OF ZINC IN RIVER SEDIMENT AND SOIL USING THE
ULTRASOUNDS AND MICROWAVES
Anna Rabajczyk, Ewelina Piasta
BADANIE KINETYKI SORPCJI IMIDAZOLIOWYCH KATIONÓW CIECZY
JONOWYCH W GLEBIE
STUDY OF SORPTION KINETICS OF IMIDAZOLIUM IONIC LIQUID CATIONS IN
SOIL
Sylwia Studzińska, Myroslav Sprynskyy, Bogusław Buszewski
ZASTOSOWANIE KOLUMNOWYCH EKSPERYMENTÓW WYMYWANIA W
BADANIU TRANSPORTU KATIONÓW CIECZY JONOWYCH W GLEBIE
APPLICATION OF COLUMN LEACHING EXPERIMENTS IN THE STUDY OF IONIC
LIQUID CATIONS TRANSPORT IN SOIL
Sylwia Studzińska, Tomasz Kowalkowski, Bogusław Buszewski
WPŁYW WARUNKÓW PRZYGOTOWANIA PRÓBEK OSADÓW RZECZNYCH NA
WYNIKI FRAKCJONOWANIA METALI
INFLUENCE OF SAMPLE PRETREATMENT ON FRACTIONATION OF METALS IN
THE SEDIMENT SAMPLE
Ryszard Świetlik
BIOREMEDIACJA GLEBY SKAśONEJ OLEJEM NAPĘDOWYM WSPOMAGANA
OZONOWANIEM
OZONATION AND BIODEGRADATION FOR REMEDIATION OF DIESEL FUEL
CONTAMINATED SOIL
Krzysztof Krosowiak, Ewa Kwapisz,Krzysztof Śmigielski, Julia Gibka
OZON W REMEDIACJI GLEBY SKAśONEJ OLEJEM NAPĘDOWYM
OZONE FOR REMEDIATION OF DIESEL FUEL CONTAMINATED SOIL
Krzysztof Krosowiak, Krzysztof Śmigielski,Ewa Kwapisz, Julia Gibka
WĘGLIK TYTANU –NOWY MATERIAŁ ELEKTRODOWY, ZASTOSOWANIE W
KONSTRUKCJI CZUJNIKÓW WOLTAMPEROMETRYCZNYCH
TITANIUM CARBIDE –THE NEW ELECTRODE MATERIAL, APPLICATION IN THE
CONSTRUCTION OF VOLTAMPEROMETRIC SENSORS
Bogusław Baś, Robert Piech, Marta Ziemnicka, Ewa Niewiara, Ludosław Stobierski, Władysław
W. Kubiak
87
S7.7-PS1-50
S7.7-PS1-51
S7.7-PS1-52
S7.7-PS1-53
BADANIA PROCESÓW AKUMULACJI DEPOLARYZATORA NA ELEKTRODACH
STAŁYCH WYKONANYCH Z CERAMIKI WĘGLIKOWEJ
RESEARCH ON PROCESSES OF DEPOLARIZER ACCUMULATION ON SOLID STATE
ELECTRODES MADE OF CARBON CERAMICS
Bogusław Baś, Robert Piech, Ewa Niewiara, Marta Ziemnicka, Małgorzata Jakubowska Ludosław
Stobierski, Władysław W. Kubiak
PRZETWARZANIE SYGNAŁU W WOLTAMPEROMETRII IMPULSOWEJ
NORMALNEJ Z ZASOSOWANIEM DEDYKOWANEJ FALKI MACIERZYSTEJ
SIGNAL PROCESSING IN NORMAL PULSE VOLTAMMETRY BY MEANS
OF DEDICATED MOTHER WAVELET
Małgorzata Jakubowska, Bogusław Baś, Władysław W. Kubiak
DEDYKOWANA FALKA MACIERZYSTA W PRZETWARZANIU SYGNAŁU PODCZAS
OZNACZANIA ANTYMONU W OBECNOŚCI MIEDZI
DEDICATED MOTHER WAVELET IN DETERMINATION OF ANTIMONIUM IN THE
PRESENCE OF COOPER
Małgorzata Jakubowska, Robert Piech, Bogusław Baś
WPŁYW SKALI PRZESTRZENNEJ NA OCENĘ ZANIECZYSZCZENIA
ANTROPOGENICZNEGO GLEB ZA POMOCĄ METODY MAGNETOMETRYCZNEJ
EFFECT OF SPATIAL SCALE ON EVALUATION OF ANTHROPOGENIC TOPSOIL
CONTAMINATION BY USE OF MAGNETOMETRIC METHOD
Jarosław Zawadzki, Piotr Fabijańczyk
11 September 2007, Tuesday
16.45-18.00
S7.3
S7.3-PS2-1
S7.3-PS2-2
S7.5
S7.5-PS2-1
S7.5-PS2-2
S7.5-PS2-3
S7.5-PS2-4
S7.5-PS2-5
S7.5-PS2-6
S7.5-PS2-7
Poster Sessions 2 S1 ÷ S5; S7 ÷ S10
Chair persons:B. Zygmunt, M. Mojski,
J. Siepak, U. Zoller
Environmental chemistry education
SOME COMMENTS ON TEACHING METROLOGY AT UNIVERSITIES IN POLAND
D. Barałkiewicz, R. Dobrowolski, B. Godlewska-śyłkiewicz,R. Świetlik, E. Bulska
SUSTAINABLE CHEMISTRY – A TOPIC FOR CHEMICAL EDUCATION!
Arnim Luehken, Ilka Parchmann
Water chemistry - pollutants and analysis
OPTYMALIZACJA PROCESU KOAGULACJI KWASÓW HUMINOWYCH ZA
POMOCĄ SOLI GLINU I śELAZA(III)
(OPTIMIZATION OF THE PROCESS OF HUMIC ACIDS COAGULATION WITH THE
ALUMINUM AND IRON(III) SALTS)
Bartosz Libecki, Jerzy Dziejowski
BADANIA OCZYSZCZANIA OBIEGOWYCH WÓD CHŁODNICZYCH W PROCESIE
FILTRACJI I PŁUKANIA ZŁÓś
Dariusz Szychowski, Anna Dorota Klepańska, Jakub Gęsiarz, Sławomir Przyborowski
WYKORZYSTANIE EKSTRAKCJI JEDNO I WIELOETAPOWEJ W OZNACZENIACH
RTĘCI METODĄ CV-AFS W OSADACH DENNYCH RZEKI ODRY (POLSKA/NIEMCY)
DETERMINATION OF MERCURY IN BOTTOM SEDIMENT IN THE ODRA RIVER
(POLAND/GERMANY) BY CV-AFS USING ONE STEP AND SEQUENTIAL
EXTRACTION PROCEDURE
Artur Kowalski, Marcin Siepak, Marcin Frankowski, Anetta Zioła, Jerzy Siepak
BADANIE UKŁADÓW „SZKŁO WODNE SODOWE- SOLE MIEDZI(II)” DLA OCENY
MOśLIWOŚCI USUWANIA JONÓW Cu2+ m.in. ZE ŚCIEKÓW
Wiesław Koźlak
WYKORZYSTANIE KRAJOWYCH SZKIEŁ WODNYCH SODOWYCH DO USUWANIA
CHROMU ZE ŚCIEKÓW
Wiesław Koźlak
BADANIE UKŁADÓW „SZKŁO WODNE SODOWE-Cd(NO3)2” DLA OCENY
MOśLIWOŚCI ZASTOSOWANIA SZKIEŁ WODNYCH DO USUWANIA Z MEDIÓW
TOKSYCZNYCH SOLI KADMU
Wiesław Koźlak
ZASTOSOWANIE CHROMATOGRAFII GAZOWEJ DO OZNACZANIA LKT W
WODACH POWIERZCHNIOWYCH I ŚCIEKACH
88
S7.5-PS2-8
S7.5-PS2-9
S7.5-PS2-10
S7.5-PS2-11
S7.5-PS2-12
S7.5-PS2-13
S7.5-PS2-14
S7.5-PS2-15
S7.5-PS2-16
S7.5-PS2-17
APPLICATION OF GAS CHROMATOGRAPHY TO VOLATILE FATTY ACID
DETERMINATION IN SURFACE WATER AND WASTEWATER
Jolanta Kumirska, Ewa Siedlecka, Piotr Stepnowski
ANALIZA SPECJACYJNA OŁOWIU, CYNKU I KADMU W OSADACH DENNYCH
RZEK WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
SPECIATION ANALYSIS OF LEAD, ZINC AND CADMIUM IN THE RIVER
SEDIMENTS OF SWIETOKRZYSKI DISTRICT
Anna Rabajczyk
ELEKTROCHEMICZNE OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW MOCZNIKOWYCH
ELECTROCHEMICAL TREATMENT OF UREA WASTEWATERS
Wojciech Simka, Jerzy Piotrowski, Ginter Nawrat
ZASTOSOWANIE EKSTRAKCJI DO CIAŁA STAŁEGO WE WZOBOGACANIAU
CIECZY JONOWCYH Z PRÓBEK WODNYCH
APPLICATION OF SOLID PAHSE EXTRACTION IN IONIC LIQUIDS ENRICHMENT
FROM WATER SAMPLES
Sylwia Studzińska, Bogusław Buszewski
THE FATE OF MRI CONTRAST MEDIA IN DRINKING WATER TREATMENT
EXEMPLIFIED BY THE GADOLINIUM DTPA COMPLEX
C. Zwiener, N. Perschnik, F.H. Frimmel
ACTIVATED SLUDGE BASED BOD-SENSOR FOR WASTEWATER ANALYSIS
Velling, S., Orupõld, K., Tenno, T.
ENHANCING AMMONIUM REMOVAL BY USING ZEOLITE (CLINOPTILOLITE) TO
TREAT DRINKING WATER
Ausra Mazeikiene, Marina Valentukeviciene, Juozas Jankauskas
OCENA TRWAŁOŚCI DOKSAZOSYNY W WODACH POWIERZCHNIOWYCH
ESTIMATION OF STABILITY OF DOXAZOSIN IN SURFACE WATERS
Joanna Karpińska, Aneta Sokół
SPRINGWATER CADASTRE OF VESZPRÉM COUNTY
Jamniczky Rozália1, Dr. Rédey Ákos2
MODEL OF THE SYSTEM OF CALCIUM SULFIDE AND WATER
Hellat, K., Sannik, K., Mashirin, A., Tenno, T.
ASSESSMENT OF SUBSTRATE INFLUENCE ON BIOLOGICAL PHOSPHORUS
REMOVAL: CASE STUDY
Regimantas Dauknys, Giedr÷ Vabolien÷, Marina Valentukevičien÷
S7.5-PS2-18
S7.5-PS2-19
S7.5-PS2-20
S7.5-PS2-21
S7.5-PS2-22
S7.5-PS2-23
S7.5-PS2-24
ISSUES CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF THE EUROPEAN WATER
FRAMEWORK DIRECTIVE 2000/60/EC: FROM PAST TO FUTURE ASSESSMENT AND
MANAGEMENT OF CHEMICAL POLLUTANTS IN NATURAL WATERS
Aimo E., Ostoich M., Gerotto M.
DOBOWA DYNAMIKA ZMIENNOŚCI STĘśENIA ZWIĄZKÓW AZOTU I FOSFORU W
EKOTONIE MIKROWARSTWY POWIERZCHNIOWEJ WODY JEZIORA
ŚRÓDLĄDOWEGO
Józef Antonowicz, Małgorzata Kula
SEZONOWE ZMIANY KONCENTRACJI MIEDZI I CYNKU W MIKROWARSTWACH
POWIERZCHNIOWYCH WODY JEZIORA JASIEŃ
Józef Antonowicz, Jan Trojanowski
WSTĘPNE BADANIA NAD WIELKOŚCIĄ WYBRANYCH PARAMETRÓW FIZYKO –
CHEMICZNYCH W PROFILU PIONOWYM WODY ŚRÓDLĄDOWEGO JEZIORA
JASIEŃ
Antonowicz Józef, Ciepłuch Małgorzata, Ficek Dariusz, Jasińska Agata, Kula Małgorzata
WYSTĘPOWANIE I OZNACZANIE MONOKARBOKSYLOWYCH KWASÓW
TŁUSZCZOWYCH W WODNYCH PRÓBKACH ŚRODOWISKOWYCH ZA POMOCĄ
GC
OCCURRENCE AND GC DETERMINATION OF VOLATILE FATTY ACIDS IN
AQUEOUS ENVIRONMENTAL SAMPLES
Anna Banel, Bogdan Zygmunt
ZMIENNOŚĆ STOPNIA ZANIECZYSZCZENIA CIEKÓW WODNYCH GMINY
GDAŃSK NA PODSTAWIE BADAŃ MONITORINGOWYCH
VARIATIONS IN THE POLLUTION EXTENT OF WATERCOURSES IN THE GDAŃSK
MUNICIPALITY ON THE BASIS OF MONITORING PROGRAMME
89
Monika Cieszyńska, Marek Wesołowski, Maria Bartoszewicz, Małgorzata Michalska,
Jacek Nowacki
S7.5-PS2-25
S7.5-PS2-26
S7.5-PS2-27
S7.5-PS2-28
S7.5-PS2-29
S7.5-PS2-30
S7.5-PS2-31
S7.5-PS2-32
S7.5-PS2-33
S7.5-PS2-34
S7.5-PS2-35
S7.5-PS2-36
S7.5-PS2-37
PRÓBNIKI PASYWNE - NARZĘDZIE DO DŁUGOTRWAŁEGO MONITORINGU
ZANIECZYSZCZEŃ WÓD POWIERZCHNIOWYCH
PASSIVE SAMPLERS AS A TOOL FOR LONG TERM MONITORING OF
POLLUTANTS IN WATER
Ewa Dominiak, Agata Kot-Wasik, Jacek Namieśnik
WPŁYW TRANSPORTU DROGOWEGO NA ZAWARTOŚĆ METALI Z GRUPY
PLATYNOWCÓW W PRÓBKACH WÓD ATMOSFERYCZNYCH
INFLUENCE OF ROAD TRANSPORT ON THE CONTENT OF THE PLATINUM GROUP
ELEMENTS IN ATMOSPHERIC WATERS
Dubiella-Jackowska ., Polkowska ś., Lech D., Pasławski P., Staszek W., Namieśnik J.
OPTYMALIZACJA TECHNIKI OZNACZANIA METALI Z GRUPY PLATYNOWCÓW
W PRÓBKACH WÓD ATMOSFERYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI ICPMS
OPTIMIZATION OF THE ICP-MS DETECTION METHOD FOR THE
QUANTIFICATION OF PGE IN ATMOSPHERIC WATER SAMPLES
Dubiella-Jackowska., Polkowska ś., Lech D., Pasławski P., Namieśnik J.
BADANIE UROBKU ZDEPONOWANEGO NA KLAPOWISKACH W ZATOCE
GDAŃSKIEJ
THE INVESTIGATION OF SPOIL DREDGED FROM DUMPING SITES IN THE GULF
OF GDAŃSK
GraŜyna Dembska, Marzena Grynkiewicz, Stanisław Wiśniewski, GraŜyna Sapota, Barbara
Aftanas
BADANIA WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNYCH ORAZ RYBOSTANU WÓD
RZEKI BUKOWA
INVESTIGATION OF PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES AND FISHERY
RESOURCES OF THE RIVER BUKOWA
Adam Juszkiewicz, Zofia Bartynowska-Meus, Marek Kawałek, Mariusz Klich, Anna Łaptaś,
Marek Meus
BADANIA FIZYKOCHEMICZNE WÓD I OSADÓW DENNYCH RZEKI ROPY
INVESTIGATION OF THE PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF THE WATER AND
BOTTOM SEDIMENTS OF THE RIVER ROPA
Adam Juszkiewicz, Zofia Bartynowska-Meus, Marek Kawałek, Anna Łaptaś, Marek Meus
OZNACZANIE CHROMU W WODACH MINERALNYCH TECHNIKĄ ICP-DRCMS
DETERMINATION OF CHROMIUM IN MINERAL WATERS BY ICP-DRCMS
TECHNIQUE
Jolanta Kacprzak, Dariusz Lech, Maria Balcerzak, Piotr Pasławski
OCENA TRWAŁOŚCI DOKSAZOSYNY W WODACH POWIERZCHNIOWYCH
ESTIMATION OF STABILITY OF DOXAZOSIN IN SURFACE WATERS
Joanna Karpińska, Aneta Sokół
ZASTOSOWANIE WYMIENIACZY JONOWYCH DO WYDZIELANIA RTĘCI Z
SOLANKI ELEKTROLITYCZNEJ
THE USE OF ION EXCHANGE RESINS TO MERCURY REMOVAL FROM THE
ELECTROLYTIC BRINE
Joanna Kluczka
ENVIRONMENTAL INFORMATION SYSTEM-BASED PROCESSING OF SURFACE
WATER PARAMETRES
Kovács Zs., Magyar I., Speiser F., Jamniczky R., Domokos E., Rédey Á.
TECHNIKI EKSTRAKCYJNE W BADANIACH POZOSTAŁOŚCI FARMACEUTYKÓW
W PRÓBKACH WODY RZECZNEJ
EXTRACTION TECHNIQUES FOR THE DETERMINATION OF PHARMACEUTICAL
RESIDUES IN RIVER WATER SAMPLES
Anna Krebs, Barbara Starczewska, Urszula CzyŜewska, Helena Puzanowska-Tarasiewicz
CHARACTERIZATION OF SPRING WATER QUALITY IN ŚWIĘTOKRZYSKI (HOLY
CROSS MOUNTAINS) NATIONAL PARK BY CHEMICAL AND CLUSTER ANALYSIS
CHARAKTERYSTYKA JAKOŚCI WÓD W ŚWIĘTOKRZYSKIM PARKU
NARODOWYM W OPARCIU O CHEMIZM I ANALIZĘ WIĄZKOWĄ
A. Michalik
BIOAEROZOL W REJONIE NADMORSKIM TRÓJMIASTA
BIOAEROSOL IN THE COASTLINE OF THE GULF OF GDANSK.
Małgorzata Michalska, Maria Bartoszewicz, Monika Cieszyńska, Jacek Nowacki
90
S7.5-PS2-38
S7.5-PS2-39
S7.5-PS2-40
S7.5-PS2-41
S7.5-PS2-42
S7.5-PS2-43
S7.5-PS2-44
S7.5-PS2-45
S7.5-PS2-46
S7.5-PS2-47
S7.5-PS2-48
S7.5-PS2-49
S7.5-PS2-50
WYKORZYSTANIE SIECI NEURONOWYCH DO PROGNOZOWANIA STĘśEŃ
FOSFORU OGÓLNEGO W WODACH POWIERZCHNIOWYCH
APPLICATION OF NEURAL NETWORKS FOR THE PREDICTION OF TOTAL
PHOSPHORUS CONCENTRATIONS IN SURFACE WATERS
Janina MoŜejko, Radomir Gniot
POŁĄCZENIE ANALIZY PRZEPŁYWOWEJ Z ROZDZIAŁEM
CHROMATOGRAFICZNYM DO CHEMILUMINESCENCYJNEGO OZNACZANIA
FENOLI DIHYDROKSYLOWYCH W WODACH NATURALNYCH
DETERMINATION OF BENZENODIOLS IN NATURAL WATERS BY FLOW UNIT
WITH CHEMILUMINESCENCE DETECTION COUPLED TO HPLC SYSTEM
Edyta Nalewajko-Sieliwoniuk, Sylwia Szymańska, Anatol Kojło
EVALUATION DEGRADE REDUCTION OF THE TTHMS IN WATER USING FILTERS
CONTENT REPLACEMENT CARTRIDGE WITH ACTIVATED CARBON BY GAS
CHROMATOGRAPHY WITH ELECTRON CAPTURE DETECTION METHOD (GCECD)
Małgorzata Nowacka, ElŜbieta Kaniowska-Klarzyńska, Dorota Święcicka, Sławomir Garboś
THE INFLUENCE OF SEWAGE DISCHARGED THROUGH THE UNDERWATER
COLLECTING PIPE FROM THE ‘GDAŃSK-WSCHOD’ SEWAGE TREATMENT
PLANT ON THE POLLUTION OF GDANSK BAY COASTAL WATERS
Jacek Nowacki
INFLUENCE OF SULFIDE STRUCTURE ON THEIR OXIDATION RATE WITH OZONE
Stanisław Popiel, Zygfryd Witkiewicz, Leszek Wadowski
ZALEśNOŚĆ pH - MOBILNOŚĆ ZANIECZYSZCZEŃ ORAZ JEJ WPŁYW NA
TOKSYCZNOŚĆ OSADÓW NA PRZYKŁADZIE JEZIORA TURAWSKIEGO
pH MOBILITY OF POLLUTANTS FROM SEDIMENTS OF LAKE TURAWSKIE AND
ITS RELATIONS WITH THE TOXICITY
Agnieszka Sagajdakow, Lidia Wolska, Jacek Namieśnik
STĘśENIA ZANIECZYSZCZEŃ W WODACH OPADOWYCH MIERZONE NA
WYLOTACH KOLEKTORÓW DESZCZOWYCH NA TERENIE GDYNI I WEJHEROWA
THE CONCENTRATIONS OF POLLUTANTS IN RAINWATER MEASURED ON THE
SEWER OUTLETS IN GDYNIA AND WEJHEROWO
GraŜyna Sapota, Stanisław Wiśniewski, GraŜyna Dembska, Agnieszka Flasińska, Marzena
Grynkiewicz, Barbara Aftanas
FRACTIONATION OF INORGANIC PHOSPHORUS COMPOUNDS IN LAKE
SEDIMENTS – METHOD MODIFICATION
FRAKCJONOWANIE I OZNACZANIE MINERALNYCH POSTACI FOSFORU
W OSADACH DENNYCH JEZIOR-MODYFIKACJA METODY
Hanna Siwek, Małgorzata Włodarczyk
EKSTRAKCJA ROZPUSZCZALNIKIEM W OBECNOŚCI MEMBRANY JAKO
METODA PRZYGOTOWANIA PRÓBEK WODNYCH
MEMBRANE-ASSISTED SOLVENT EXTRACTION AS A PREPARATION METHOD OF
WATER SAMPLES
Karolina Binkowska, Jacek Staniewski
EKSTRAKCJA DO FAZY STAŁEJ W KAPILARZE – NOWA METODA
PRZYGOTOWANIA PRÓBEK WODNYCH
IN-TUBE SOLID PHASE EXTRACTION – NOVEL SAMPLE PREPARATION METHOD
OF WATER SAMPLES
Aleksandra Szymkowiak, Jacek Staniewski
ZMIANY ZAWARTOŚCI METALI CIĘśKICH W WODACH ZBIORNIKA
SULEJOWSKIEGO W LATACH 2002-2007
THE CHANGE OF HEAVY METALS CAPACITY IN SULEJOW ARTIFICIAL LAKE
WATER IN PERIOD 2002-2007
Dominik Szczukocki, Barbara Macioszek, Andrzej Kabziński, Józef Dziegieć, Renata Juszczak,
Alicja Zawadzka
KUMULACJA Cu, Zn i Pb W MIKROWARSTWACH POWIERZCHNIOWEJ WODY
PRZYMORSKIEGO JEZIORA GARDNO
Trojanowski J., Trojanowska Cz., Antonowicz J.
PORÓWNANIE RÓśNYCH RODZAJÓW SORBENTÓW SPE DLA OPTYMALIZACJI
PROCEDURY OZNACZANIA PESTYCYDÓW W PRÓBKACH WODY Z JEZIOR Z
POJEZIERZA ŁĘCZYŃSKO-WŁODAWSKIEGO
COMPARISON OF DIFFERENT KINDS OF SORBENTS FOR THE SPE TO
OPTIMIZATION PROCEDURE OF DETERMINATION OF PESTICIDES IN WATER
SAMPLES FROM THE LAKES OF ŁĘCZYŃSKO-WŁODAWSKIE LAKE DISTRICT
91
Tomasz Tuzimski
S7.5-PS2-51
S7.5-PS2-52
S7.5-PS2-53
S7.5-PS2-54
S7.5-PS2-55
S7.5-PS2-56
S7.5-PS2-57
S7.5-PS2-58
S7.5-PS2-59
S7.5-PS2-60
S7.5-PS2-61
S7.5-PS2-62
S7.5-PS2-63
S7.5-PS2-64
S7.5-PS2-65
SEPARACJA POLI(GLIKOLI ETYLENOWYCH) Z PRÓBEK ŚRODOWISKOWYCH I
ICH OZNACZANIE METODĄ BiAS
SEPARATION OF POLY(ETHYLENE GLYCOLS) FROM THE ENVIRONMENTAL
SAMPLES AND FIANAL DETERMINATION BY THE BiAS METHOD
Bogdan Wyrwas
ZASTOSOWANIE SYNTETYCZNEJ POśYWKI WZBOGACONEJ O EKSTRAKT
DROśDśOWY W PRZEPLYWOWYM TEŚCIE OECD
THE USE OF YEAST EXTRACT IN OECD CONFIRMATORY TEST
Bogdan Wyrwas
SEASONAL EFFECT ON ENHANCED BIOLOGICAL PHOSPHORUS REMOVAL
FROM WASTEWATER
G.Vabolien÷, A.B.Matuzevičius
POMIARY STĘśENIA HELU W WODACH PODZIEMNYCH METODĄ
CHROMATORGAFII GAZOWEJ
MEASUREMENTS OF HELIUM CONCENTRATION IN GROUNDWATERS USING GAS
CHROMATOGRAPHIC METHOD
Joanna Pusz, Jan Lasa, Ireneusz Śliwka
USUWANIE BORU Z ROZTWORÓW WODNYCH PRZEZ WSPÓŁSTRĄCANIE
Z WODOROTLENKIEM GLINU
REMOVAL OF BORON FROM WATER SOLUTION BY MAGNESIUM HYDROXIDE
COPRECIPITATION
Jolanta Trojanowska, Joanna Kluczka, Jerzy Ciba, Marian Turek, Piotr Dydo
DISTRIBUTION AND RELATIONSHIPS BETWEEN TRACE METALS IN SADURIA
ENTOMON AND THE ASSOCIATED SEDIMENTS FROM THE SOUTHERN BALTIC
Marta Góral, Radosław śbikowski, Tomasz Ciesielski, Piotr Szefer
HEAVY METALS IN SEDIMENTS AND BALTIC ISOPOD (SADURIA ENTOMON)
FROM THE GULF OF GDANSK
Marta Góral, Radosław śbikowski, Tomasz Ciesielski, Piotr Szefer
TRACE METALS RELATIONSHIPS IN CRUSTACEANS SADURIIA ENTOMON AND
BOTTOM SEDIMENTS FROM THE SOUTHERN BALTIC
Marta Góral, Radosław śbikowski, Tomasz Ciesielski, Piotr Szefer
RUN-OFF OR STAGNATION: THE CORROSION BEHAVIOUR OF G85 BRONZE
EXPOSED TO ACID RAIN
Bernardi E., Chiavari C., Colaccino A., Martini C., Morselli L., Ospitali F., Prandstraller D.
REMOVAL OF Hg (II) IONS FROM AQUEOUS SOLUTION USING CASUARINA
GLAUCA
M A Ackacha, Hossen A. Hossein and E. E. Saad
PHOTOCATALYTIC ACTIVITY OF SURFACE MODIFIED TiO2/RuO2/SiO2
NANOPARTICLES FOR AZO-DYE DEGRADATION
A.O.Ibhadon, G. M.Greenway, Y. Yue
BIOGEOCHEMIA LEŚNEJ ZLEWNI NIEWIELKIEGO ZBIORNIKA WODNEGO
(WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY)
BIOGEOCHEMISTRY OF FORESTED CATCHMENT OF SMALL WATER BODY
IN WIELKOPOLSKA NATIONAL PARK
Piotr Klimaszyk, Tadeusz Sobczyński, Tomasz Joniak, Jerzy Siepak
MOśLIWOŚCI WYMYWANIA WIELOPIERŚĆIENIOWYCH WĘGLOWODORÓW
AROMATYCZNYCH Z ZANIECZYSZCZONYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH
W
OBECNOŚCI SURFAKTANTÓW CUKROWYCH
EFFECT OF SUGAR-SURFACTANTS ON LEACHING POLYCYCLIC AROMATIC
HYDROCARBONS (PAHS) FROM SEWAGE SLUDGE
Danuta Kowalczyk, Ryszard Świetlik, Monika Onisiewicz1, Kazimiera Wilk
IMPORTANCE OF CHEMICAL SPECIATION ON REMOVING AND RECOVERING
METALS FROM WASTEWATERS
Tansens P., Rodal A.T., Machado C.M.M., Machado M.D., Santos M.S., Soares E.V.,
Soares H.M.V.M.
WOLTAMPEROMETRYCZNE OZNACZANIE URANU W ŚRODOWISKU WODNYM
ZBIORNIKA DOBCZYCKIEGO
VOLTAMMETRIC DETERMINATION OF URANIUM IN WATER ENIRONMENT OF
THE DOBCZYCE RESERVOIR
Robert Piech , Witold Reczyński, Bogusław Baś, Ewa Niewiara, Małgorzata Jakubowska, Janusz
Gołaś
92
S7.5-PS2-66
S7.5-PS2-67
S7.5-PS2-68
S7.5-PS2-69
S7.6
S7.6-PS2-1
S7.6-PS2-2
S7.6-PS2-3
S7.6-PS2-4
S7.6-PS2-5
S7.6-PS2-6
S7.6-PS2-7
S7.6-PS2-8
S7.6-PS2-9
S7.6-PS2-10
S7.6-PS2-11
WYKORZYSTANIE WYWARU MELASOWEGO W PROCESIE DENITRYFIKACJI
UTILIZATION MOLASSES ALCOHOL STILLAGE IN DENITRIFICATION PROCESS
Małgorzata Waligórska, Krystyna Seifert
ZASTOSOWANIE ODWRÓCONEJ OSMOZY DO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW
ZAWIERAJĄCYCH POLIGLIKOLE
USING THE REVERSE OSMOSIS FOR PURRIFICATON WASTE WATERS
CONTAINING POLYGLYCOLS
Piotr Glamowski, Ewa Maria Siedlecka, Anna Januszewska
ROZKŁAD CIECZY JONOWYCH METODĄ FENTONA
DEGRADATION OF IONIC LIQUID BY FENTON’S METHOD
Ewa M. Siedlecka, Piotr Stepnowski, Piotr Glamowski
OZNACZANIE LKT W PRÓBKACH ŚRODOWISKOWYCH
DETERMINATION OF VOLATILE FATTY ACIDS IN ENVIRONMENTAL MATRIX
E. Siedlecka, J. Kumirska, T. Ossowski, P. Glamowski
Atmospheric chemistry, air pollutants and analysis
ELECTRICAL CAPACITY STUDY ON SURFACE BEHAVIOR OF SnO2-Pt/Al2O3 IN
INERT AND REDUCTION ATMOSPHERES
Yuzhakova T., Caldararu M., Rédey Á., Scurtu M., Munteanu C., Domokos E.
GASEOUS EMISSIONS DURING COMPOSTING OF SEWAGE SLUDGE IN AEROBIC
AND ANAEROBIC CONDITIONS
Heero, P., Palloson, A., Tenno, T.
ANALIZA ZMIAN STĘśEŃ PYŁU PM10 I DITLENKU SIARKI W POWIETRZU MIASTA
LUBLINA W LATACH 2002-2005
Aneta Duda, Krystyna Pomorska
CIĄGŁY POMIAR STĘśENIA WODORU W POWIETRZU W OPARCIU O DETEKTOR
HELOWY Z WYŁADOWANIEM IMPULSOWYM
CONTINUOUS MEASUREMENT OF HYDROGEN CONCENTRATION IN AIR WITH
PULSE DISCHARGE HELIUM IONISATION DETECTOR
Iwona Grombik, Ireneusz Śliwka
WYZNACZANIE DOBOWYCH WZORCÓW PRZEBIEGÓW STĘśEŃ
ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA
DISCOVERING OF PATTERNS OF AIR POLLUTION CONCENTRATION DIURNAL
COURSES IN MONITORING DATA
Szymon Hoffman, Rafał Jasiński
KLASYFIKACJA PRZYPADKÓW Z BRAKUJĄCYMI DANYMI WYSTĘPUJĄCYCH W
ZBIORACH DANYCH REJESTROWANYCH NA STACJACH MONITORINGU
POWIETRZA
CLASSIFICATION OF AIR MONITORING DATA GAPS
Szymon Hoffman, Rafał Jasiński
OCENA OBSZAROWEJ REPREZENTATYWNOŚCI AUTOMATYCZNYCH STACJI
MONITORINGU ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA
ESTIMATE THE AREA REPRESENTATIVENESS FOR AUTOMATIC AIR POLLUTION
MONITORING STATIONS
Rafał Jasiński, Czesław Kliś, Stanisław Hławiczka
DOBOWE WZORCE PRZEBIEGÓW STĘśEŃ ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA W
RÓśNYCH REGIONACH POLSKI
PATTRERNS OF AIR POLLUTION CONCENTRATIONS DIURNAL COURSES IN
DIFFERENT REGIONS OF POLAND
Rafał Jasiński
OZNACZANIE DISULFIDU ALLILOWO-PROPYLOWEGO METODĄ
CHROMATOGRAFII GAZOWEJ W POWIETRZU ŚRODOWISKA PRACY
DETERMINATION OF ALLYL PROPYL DISULFIDE BY GAS CHROMATHOGRAPHIC
METHOD IN WORKPLACE AIR
Anna JeŜewska, Bogusław Buszewski
MODYFIKACJA KATALIZATORA RODOWEGO W REAKCJI ROZKŁADU TLENKU
AZOTU (I)
M. Nattich, J. Haber, T. Machej
CHEMICZNA CHARAKTERYSTYKA POWIERZCHNI IGIEŁ SOSNY ZEBRANYCH Z
RÓśNEJ ODLEGŁOŚCI OD ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCEŃ
SURFACE CHEMICAL ANALYSIS OF PINE NEEDLE SAMPLES COLLECTED FROM
DIFFERENT DISTANCE OF POLLUTION SOURCE
93
Małgorzata Iwona Szynkowska, Aleksandra Pawlaczyk, Ewa Leśniewska, Jacek Rogowski,
Tadeusz Paryjczak
S7.6-PS2-12
S7.6-PS2-13
S7.6-PS2-14
S7.6-PS2-15
S7.6-PS2-16
S7.6-PS2-17
S7.6-PS2-18
S7.6-PS2-19
S7.6-PS2-20
S7.6-PS2-21
S7.6-PS2-22
FM
S7.6-PS2-23
FM
CHARAKTERYSTYKA CZĄSTEK EMITOWANYCH DO POWIETRZA PRZEZ RÓśNE
ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZENIA
CHARACTERISATION OF AIRBORNE PARTICLES EMITTED BY DIFFERENT
POLLUTION SOURCE
Małgorzata Iwona Szynkowska, Aleksandra Pawlaczyk, Jacek Rogowski, Katarzyna Bawolak,
Tadeusz Paryjczak
EMISJA DWUTLENKU WĘGLA DO ATMOSFERY Z NADKŁADU KOPALNIANEGO W
WARUNKACH REGULOWANEJ TEMPERATURY
CARBON DIOXIDE EMISSION TO THE ATMOSPHERE FROM OVERLAYER IN
CONTROLLED TEMPERATURE
Leszek Rogalski, Agnieszka Bęś, Kazimierz Warmiński
AKTYWNOŚĆ RESPIRACYJNA POPIOŁÓW LOTNYCH W PROCESIE
REKULTYWACYJNYM
RESPIRATION ACTIVITY OF RECLAMATED FLY ASH
Agnieszka Bęś, Leszek Rogalski, Kazimierz Warmiński
DOPŁYW ZANIECZYSZCZEŃ Z ATMOSFERY I STAN JAKOŚCI WÓD RZEK
UCHODZĄCYCH DO ZATOKI GDAŃSKIEJ
THE LOAD OF POLLUTANTS FROM THE ATMOSPHERE AND THE WATER
QUALITY OF RIVERS RUN OFF TO THE GULF OF GDAŃSK
GraŜyna Sapota, Stanisław Wiśniewski, GraŜyna Dembska, Agnieszka Flasińska, Marzena
Grynkiewicz, Barbara Aftanas
AIR QUALITY IN INDOOR SWIMMING POOLS
Aimo E., De Lorenzo R., Formenton G., Zanon F., Menegus L., Coronaro S.
TECHNIKA DOZYMETRII PASYWNEJ JAKO NARZĘDZIE DO MONITOROWANIA
SEZONOWYCH I PRZESTRZENNYCH ZMIAN POZIOMÓW ZANIECZYSZCZENIA
POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO PRZEZ ZWIĄZKI Z GRUPY BTEX
PASSIVE AIR SAMPLING TECHNIQUES AS A TOOL FOR MONITORING SEASONAL
AND SPATIAL VARIATIONS IN THE AMBIENT CONCENTRATIONS OF BTEX
Magdalena Urbanowicz, BoŜena Zabiegała, Krystyna Szymańska, Jacek Namieśnik
BARWNIKI FOTOSYNTETYCZNE JAKO BIOMARKERY NARAśENIA POROSTÓW I
SOSNY ZWYCZAJNEJ NA DITLENEK SIARKI
PHOTOSYNTHETIC PIGMENTS AS BIOMARKERS OF EXPOSURE OF LICHENS AND
SCOTCH PINE TO SULPHUR DIOXIDE
Kazimierz Warmiński, Leszek Rogalski, Agnieszka Bęś
IDENTYFIKACJA CZYNNIKÓW DETERMINUJĄCYCH SPADEK STĘśENIA OZONU
TROPOSFERYCZNEGO W GODZINACH NOCNYCH
IDENTIFICATION OF FACTORS DETERMINING THE TROPOSPHERIC OZONE
DECREASE IN NIGHTTIME
Kazimierz Warmiński, Leszek Rogalski, Agnieszka Bęś
THE POTENTIAL HEALTH RISKS FROM DUST EXPOSURE IN THE MIDDLE EAST
M.B. Lyles, H.L. Fredrickson, A.J. Bednar, H.B. Fannin, D. Griffin and T.M. Sobecki
WŁÓKNA SZKLANE POKRYTE MATALEM JAKO NOŚNIK ZWIĄZKÓW
POWIERZCHNIOWYCH LOTNEGO ANALITU (C2H4 LUB CH3Cl) – BADANIA
TRWAŁOŚCI KRÓTKO- I DŁUGO TERMINOWEJ
METAL-COATED FUSED SILICA FIBERS AS A SUPPORT FOR IMMOBILIZED
COMPOUNDS YIELDING A VOLATILE ANALYTES (C2H4 OR CH3Cl) - STUDY OF
SHORT- AND LONG-TERM STABILITY
A. Naganowska-Nowak, P. Konieczka, K. Kupiec, J.F. Biernat, J. Szczygelska-Tao, J. Namieśnik
TLENEK WĘGLA JAKO MARKER NARAśENIA BIERNYCH PALACZY NA
ŚRODOWISKOWY DYM TYTONIOWY W MIEJSCACH PUBLICZNYCH, W
KTÓRYCH DOZWOLONE JEST PALENIE PAPIEROSÓW
CARBON MONOXIDE AS A MARKER OF PASSIVE SMOKERS’ EXPOSURE TO
ENVIRONMENTAL TOBACCO SMOKE IN PUBLIC PLACES WHERE SMOKING IS
NON-PROHIBITED
Leon Kośmider, Maciej Łukasz Goniewicz, Jan Czogała, Wioleta Zielińska-Danch,
Bartosz Koszowski
OZNACZANIE WWA, LZO I ZWIĄZKÓW KARBONYLOWYCH W PRÓBKACH
POWIETRZA POBIERANYCH PODCZAS NIEKONTROLOWANYCH PROCESÓW
SPALANIA
DETERMINATION OF PAHS, VOCS AND CARBONYL COMPOUNDS IN AIR
94
SAMPLES COLLECTED DURING UNCONTROLLED BURNING PROCESSES
Małgorzata Szewczyńska, ElŜbieta Dobrzyńska, Małgorzata Pośniak
S7.6-PS2-24
S7.6-PS2-25
S7.6-PS2-26
S7.8
S7.8-PS2-1
S7.8-PS2-2
S7.8-PS2-3
S7.8-PS2-4
S7.8-PS2-5
S7.8-PS2-6
S7.9
S7.9-PS21
S7.9-PS2-2
S7.9-PS2-3
S7.9-PS2-4
DETERMINATION OF NITROAROMATICS COMPOUNDS IN AIR USING SOLID
PHASE MICRO-EXTRACTION (SPME) WITH GC/MS OR GC/ECD
Frenois C., Nony S., Moulin S., Bry A.
SYNTHESIS AND CHARACTERISATION OF TIO2 CATALYSTS AND THEIR
EVALUATION FOR GAS-PHASE PHOTOCATALYSIS
A. Ibhadon, D.S. Tsoukleris, I.M. Arabatzis, P. Falaras
POMIARY ATMOSFERYCZNEGO STĘśENIA WODORU – PORÓWNANIE METOD
DETEKCJI
MEASUREMENT OF HYDROGEN CONCENTRATION IN ATMOSPHERE COMPARISON OF DIFFERENT DETECTION METHODS.
Jarosław M. Nęcki., Michał Heliasz, Janusz Rosiek
Chemistry in cultural heritage protection
PRACOWNIA ARCHEOMETRII I KONSERWACJI ZABYTKÓW
ARCHEOLOGICZNYCH INSTYTUTU ARCHEOLOGII Uwr.- MOśLIWOŚCI
BADAWCZE
THE LABORATORY OF ARCHEOMETRY AND ARCHEOLOGICAL ARTEFACTS
CONSERVATION IN INSTITUTE OF ARCHEOLOGY (University of Wroclaw)RESEARCH POSSIBILITY
Beata Miazga
NOWOCZESNE ZASTOSOWANIA PROMIENIOWANIA RENTGENOWSKIEGO W
BADANIACH DZIEŁ SZTUKI
MODERN APPLICATIONS OF X-RAYS IN THE INVESTIGATIONS OF ART OBJECTS
Alicja Rafalska-Łasocha, Wiesław Łasocha
BADANIA MONUMENTALNEGO MALARSTWA XIII-XIV WIEKU W CERKWI
WNIEBOWSTĄPIENIA NA WSI LUśANY (BUKOWINA)
THE INVESTIGATION OF MONUMENTAL PAINTING OF XIII-XIV CENTURY IN
THE GOD’S ASCENSION CHURCH IN V. LUZHANY (BUKOVYNA)
Oksana Sadova, Leonid Vasylechko, Larysa Lebedynets, Oleg Rishnyak
WPŁYW ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA NA OBIEKTY Z LAPIDARIUM W
MUZEUM DIECEZJALNYM W PŁOCKU
Wiesław Koźlak
ZAGROśENIA EKOLOGICZNE W WYBRANYCH PARKACH ZABYTKOWYCH
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Wiesław Koźlak
UV-FLUORESCENCE MICROSCOPY IN EXAMINATION OF THE STRUCTURE OF
WORKS OF ART AND THE PROCESSES OF THEIR CONSERVATION
Zuzanna Rozłucka, Joanna M. Arszyńska
Ecotoxicology, toxicology and xenobiotics
KINETYKA REAKCJI WYBRANYCH KOMPLEKSÓW RUTENU(III) Z BIAŁKAMI
TRANSPORTUJĄCYMI, ZASTOSOWANIA CE-ICP MS
Jan Krzysztof Abramski, Katarzyna Połeć-Pawlak, Maciej Jarosz
ZASTOSOWANIE TESTÓW EKOTOKSYKOLOGICZNYCH W BADANIACH
MONITORINGOWYCH TOKSYN SINICOWYCH
APPLICATION OF ECOTOXICOLOGICAL TESTS IN CYANOBACTERIAL TOXINS
MONITORING
Maria Bartoszewicz1, Hanna Mazur-Marzec, Małgorzata Michalska, Justyna Koboz
OZNACZANIE POZOSTAŁOŚCI CHLORAMFENIKOLU I FUROSEMIDU W
SZPITALNYCH WODACH ŚCIEKOWYCH METODĄ SPE - HPLC Z KOLUMNĄ
MONOLITYCZNĄ C18
DETERMINATION OF CHLORAMPHENICOL AND FUROSEMIDE RESIDUES IN
HOSPITAL WASTEWATERS BY SPE - HPLC PROCEDURE WITH MONOLITHIC
SILICA C18
G. Bazylak, V.K. Gupta, I. Ali, P. Singh, H.V. Pant, H.Y. Aboul-Enein
SKRINING BETA-BLOKERÓW NA KOLUMNIE MONOLITYCZNEJ C18 I FAZIE
KALIKSARENOWEJ METODĄ HPLC
SCREENING OF BETA-BLOCKERS WITH MONOLITHIC SILICA C18 AND
CALIXARENE-TYPE STATIONARY PHASES IN HPLC SYSTEMS
95
G. Bazylak, K. Goryński, A. Jagodzińska
S7.9-PS2-5
S7.9-PS2-6
S7.9-PS2-7
S7.9-PS2-8
S7.9-PS2-9
S7.9-PS2-10
S7.9-PS2-11
S7.9-PS2-12
S7.9-PS2-13
S7.9-PS2-14
S7.9-PS2-15
S7.9-PS2-16
S7.9-PS2-17
S7.9-PS2-18
S7.9-PS2-19
OZNACZANIE KATECHIN I KSANTYN W NAPARACH HERBATY METODĄ HPLC Z
WYKORZYSTANIEM FAZY KALIKSARENOWEJ
SIMULTANEOUS DETERMINATION OF TEA CATECHINS AND XANTHINES WITH
CALIXARENE-TYPE STATIONARY PHASE IN HPLC SYSTEM
G. Bazylak, A. Jaworowska, T. Przybysz
SELEKTYWNA DETEKCJA NEUROLEPTYKÓW W UKŁADACH HPLC Z UśYCIEM
ELEKTROD MEMBRANOWYCH ZAWIERAJĄCYCH INULINĘ
INULIN BASED POTENTIOMETRIC SENSOR FOR SELECTIVE DETECTION OF
SOME ANTIPSYCHOTIC AGENTS IN HPLC SYSTEM
G. Bazylak, J. Everaert, L.J. Nagels
IDENTYFIKACJA N-DESMETYLOSIBUTRAMINY W ZIOŁOWYCH SUPLEMENTACH
DIETY PRODUKCJI CHIŃSKIEJ
IDENTIFICATION OF THE N-DESMETHYLSIBUTRAMINE AS A NEW INGREDIENT
IN CHINESE HERBAL DIETARY SUPPLEMENTS
D. Błachut, A. Siwińska-Ziółkowska, K. Wojtasiewicz, B. Szukalski, Z. Czarnocki, A. Kobyłecka,
M. Bykas-Strękowska
SPECTROPHOTOMETRY OF OSMIUM (IV) WITH TIRON
Bonishko. O.S., Korkuna O.Y., Vrublevska T.Ya.
SPEKTROFOTOMETRIJA OSMIUMU (IV) Z TAJRONEM
SPECTROPHOTOMETRY OF OSMIUM (IV) WITH TIRON
Bonishko O.S., Korkuna O.Y., Vrublevska T.Ya.
WPŁYW MATERIAŁU ELEKTRODOWEGO NA KINETYKĘ ELEKTROUTLENIANIA
BARWNIKA BŁĘKIT HELAKTYNOWY F2R
EFFECT OF ELECTRODE MATERIAL ON KINETICS OF HELAKTYN BLUE F2R
ELECTROOXIDATION
Ewa Chrześcijańska, ElŜbieta Kuśmierek
CHROMATOGRAPHIC AND MASS SPECTROMETRIC CHARACTERIZATION OF
THE PROTEIN EXTRACTED FROM BARLEY
Coman V., Moldovan Z., Filip M., Vlassa M., Tomoaia-Cotişel M.
SINGLE HOLLOW FIBER SLM EXTRACTION OF POLYAMINES FOLLOWED BY
TOSYL CHLORIDE DERIVATIZATION AND HPLC DETERMINATION
Katarzyna Dziarkowska, Jan Åke Jönsson, Piotr P. Wieczorek
IDENTYFIKACJA ŹRÓDEŁ SELEKTYWNOŚCI. ANALIZA ZASADOWYCH
FARMACEUTYKÓW METODĄ HPLC Z WYKORZYSTANIEM FAZ RUCHOMYCH O
WYSOKIM pH
WHERE DOES SELECTIVITY ORIGINATE FROM? ANALYSIS OF BASIC
PHARMACEUTICALS BY HIGH pH HPLC
Emilia Fornal, Phil Borman
ZASTOSOWANIE TECHNIKI MIKROEKSTRAKCJI DO FAZY STACJONARNEJ
(SPME) DO OZNACZANIA FLUORU W PAŚCIE DO ZĘBÓW
APPLICATION OF SOLID PHASE MICROEXTRACTION (SPME) TECHNIQUE FOR
THE DETERMINATION OF FLUORINE IN TOOTHPASTE
GraŜyna Wejnerowska, Anna Karczmarek, Alicja Gackowska, Jerzy Gaca
OZNACZANIE KWASU LINOLOWEGO W PRÓBKACH PASTY DO ZĘBÓW
DETERMINATION OF LINOLEIC ACID IN TOOTHPASTE
GraŜyna Wejnerowska, Alicja Gackowska, Jerzy Gaca
WPŁYW JONÓW Na+ i K+ NA DEGRADACJE ETERU TERT-BUTYLOWOMETYLOWEGO
EFFECT OF Na+ AND K+ IONS ON DEGRADATION OF TERT-BUTYL METHYL
ETHER
Jerzy Gaca, Alicja Gackowska, Izabela Jańczak, GraŜyna Wejnerowska
APPLICATION OF MULTIVARIATE METHODS TO QUALITY EVALUATION OF THE
CHOSEN BEE HONEYS
Małgorzata Grembecka, Piotr Szefer
THE POSSIBILITIES OF INHIBITION OF CD, CU, PB AND ZN INPUT INTO THE
AGRICULTURAL PLANTS
A. Vollmannová, J. Musilová, Ľ. Harangozo, D. Bajčan and P. Trebichalský
IN-VITRO KINETIC STUDY OF DECOMPOSITION OF POTENTIAL β -BLOCKER
DRUG IN BLOOD SERUM
Hroboňová K., Lehotay J., Čižmáriková R., Bruchatá K.
96
S7.9-PS2-20
S7.9-PS2-21
S7.9-PS2-22
S7.9-PS2-23
S7.9-PS2-24
S7.9-PS2-25
S7.9-PS2-26
S7.9-PS2-27
S7.9-PS2-28
S7.9-PS2-29
S7.9-PS2-30
S7.9-PS2-31
S7.9-PS2-32
S7.9-PS2-33
MODIFIER INFLUENCE ON SEPARATION SELECTIVITY OF SOLUTES IN ION-PAIR
RPHPLC SYSTEMS WITH VARIOUS MODIFIERS
Anna Klimek - Turek, Tadeusz H. Dzido
OCENA DANYCH CHROMATOGRAFICZNYCH W ODNIESIENIU DO INTERAKCJI
PŁEĆ-FARMAKOKINETYKA LEKU METODAMI ANALIZY WIELOWARIANCYJNEJ
EVALUATION OF CHROMATOGRAPHIC DATA IN RELATION TO SEX - DRUG
INTERACTION USING MULTIVARIATE STATISTICAL METHODS
Lucyna Konieczna, Alina Plenis, Aleksandra Chmielewska, Henryk Lamparczyk
OZNACZANIE FEKSOFENADYNY CHLOROWODORKU W OSOCZU KRWI
LUDZKIEJ METODĄ RP-HPLC
DETERMINATION OF FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE IN HUMAN PLASMA BY
RP-HPLC METHOD
Lucyna Konieczna, Wiktoria Struck, Danuta Rajzer
OPRACOWANIE METOD ANALITYCZNYCH DO OZNACZANIA STEROIDÓW W
PRÓBKACH BIOLOGICZNYCH
THE DEVELOPMENT OF ANALYTICAL METHODS FOR THE ANALYSIS OF
STEROIDS IN BIOLOGICAL FLUIDS
Alicja Kotłowska, Łukasz Haliński, Monika Paszkiewicz, Marek Gołębiowski, Edmund Maliński,
Krzysztof Sworczak, Piotr Stepnowski
ANALIZA STEROIDÓW W PRÓBKACH OD PACJENTÓW Z PRZYPADKOWO
WYKRYTYM GUZEM KORY NADNERCZY
THE ANALYSIS OF STEROIDS IN SAMPLES FROM PATIENTS WITH ADRENAL
CARCINOMA
Alicja Kotłowska, Łukasz Haliński, Marek Gołębiowski, Edmund Maliński, Krzysztof Sworczak,
Piotr Stepnowski
DEVELOPMENT OF RAPID HPLC METHODS FOR ANALYSIS OF SELECTED
ANTIBIOTICS AND ENDOCRINE DISRUPRERS
Małgorzata KrzyŜak, Piotr. P. Wieczorek
PORÓWNANIE METOD OZNACZANIA WINIANU METOPROLOLU
COMPARISION OF METOPROLOL TARTRATE DETERMINATION
Marzanna Kurzawa, Edward Szłyk
VOLTAMMETRIC DETERMINATION OF f,d,p-ELEMENTS IN THE DIFFERENT
OBJECTS ON THE BACE OF COMPLEXES OF METALS WITH AZODYES
H. Levytska, L. Dubenska L, S. Tymoshuk, O, Orshulyak
WPŁYW ZWIĄZKÓW POCHODZĄCYCH Z DEKOMPOZYCJI SŁOMY JĘCZMIENNEJ
NA WZROST KOLONII SINIC MICROCYSTIS AERUGINOSA PCC 7820 ORAZ ILOŚĆ
SYNTEZOWANYCH TOKSYN
INFLUENCE OF SOME COMPOUNDS REALESED DURING THE DECOMPOSITION
OF BARLEY STRAW ON THE GROWTH OF CYANOBACTERIAL STRAIN
MICROCYSTIS AERUGINOSA PCC 7820 AND THE AMOND OF SYNTHESED
CYANOTOXINS
Barbara Macioszek, Dominik Szczukocki, Andrzej Kabziński, Józef Dziegieć, Renata Juszczak,
Zdzisława Romanowska-Duda
BADANIA PRODUKTÓW TERMICZNEGO ROZKŁADU BARWNIKÓW
METALOKOMPLEKSOWYCH
Ewa Maćkowska, Andrzej Gorączko, Włodzimierz Urbaniak
OZNACZANIE ŚLADOWYCH ILOŚCI RODU METODĄ PRZEPŁYWOWĄ Z
DETEKCJĄ CHEMILUMINESCENCYJNĄ
FLOW-INJECTION CHEMILUMINESCENT DETERMINATION OF TRACE AMOUNTS
OF RHODIUM
Julita Malejko, Blanca Ayza Mascarell, Anatol Kojło
ZASTOSOWANIE CHROMATOGRAFII JONOWEJ BEZ SUPRESJI DO OZNACZNIA
ANIONÓW CIECZY JONOWYCH
USING THE NON-SUPPRESSED ION CHROMATOGRAPHY TO DETERMINATION OF
IONIC LIQUID ANIONS
Aleksandra Markowska, Joanna Nichthauser,Wojciech Mrozik, Piotr Stepnowski
THERMODYNAMIC APPROACH TO ENANTIOSEPARATION OF ALKYL ARYL
SULFOXIDES USING TEICOPLANIN-BASED STATIONARY PHASE
Meričko D., Lehotay J., Lachová M., Skačáni I., Armstrong D.W.
DETERMINATION OF PRIMARY AROMATIC AMINES (PAA) BY GAS
CHROMATOGRAPHY-MASS SPECTROMETRY (GC/MS)
Zbigniew Mielniczuk, Wojciech Kalinowski, Adam Fatek
97
S7.9-PS2-34
S7.9-PS2-35
S7.9-PS2-36
S7.9-PS2-37
S7.9-PS2-38
S7.9-PS2-39
S7.9-PS2-40
S7.9-PS2-41
S7.9-PS2-42
S7.9-PS2-43
S7.9-PS2-44
S7.9-PS2-45
WYKORZYSTANIE METOD WOLTAMPEROMETRYCZNYCH DO OZNACZANIA
WYBRANYCH ZWIĄZKÓW PRZECIWGRZYBICZNYCH
APPLICATION OF VOLTAMMETRIC METHODS FOR THE DETERMINATION OF
SOME ANTIFUNGAL AGENTS
Katarzyna Mielech-Łukasiewicz, Aneta Sokół, Anna Niedzielko, Helena Puzanowska-Tarasiewicz
RÓśNICE W RESPONSE FACTOR DLA ZANIECZYSZCZEŃ LEKU PRZY
ZASTOSOWANIU RÓśNYCH METOD ANALITYCZNYCH
DIFFERENCE IN RESPONSE FACTOR VALUES FOR DRUG IMPURITIES APPLYING
DIFFERENT ANALITICAL METHODS
Magda Milewska, Grzegorz Adamski
PRODUKTY DEGRADACJI IMIDAZOLIOWYCH CIECZY JONOWYCH
POWSTAŁYCH W WYNIKU POGŁEBIONEGO UTLENIANIA
DEGRADATION PRODUCTS OF IMIDAZOLIUM IONIC LIQUIDS IN ADVANCED
OXIDATION PROCESSES
M. Czerwicka, W. Mrozik, A. Muller, M. Gołębiowski, J. Kumirska, P. Stepnowski
WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI WYBRANYCH POLARNYCH FAZ STACJONARNYCH NA
ANALIZĘ I SELEKTYWNY ROZDZIAŁ IMIDAZOLIOWYCH KATIONÓW CIECZY
JONOWYCH
INFLUENCE OF THE SELECTED POLAR STATIONARY PHASE PROPERTIES ON
THE ANALYSIS AND SELECTIVE SEPARATION OF IONIC LIQUID CATIONS
J. Nichthauser, A. Markowska, W. Mrozik, P. Stepnowski
EKSTRAKCJA I WZBOGACANIE IMIDAZOLIOWYCH CIECZY JONOWYCH Z
PRÓBEK ŚRODOWISKOWYCH I BIOLOGICZNYCH
EXTRACTION AND ENRICHMENT OF IMIDAZOLIUM IONIC LIQUIDS FROM
ENVIRONMENTAL AND BIOLOGICAL SAMPLES
J. Nichthauser, A. Markowska, W. Mrozik, A. Rocławska, M. Dziobiak, P. Stepnowski
WPŁYW ZIELONEJ I CZARNEJ HERBATY NA RÓWNOWAGĘ REDOKS
INFLUENCE OF GREEN AND BLACK TEA ON REDOX BALANCE
Ostrowska J., Bylińska E., Skrzydlewska E.
ZASTOSOWANIE METODY SYMPLEKS-HPLC DO SEPARACJI KUMARYN W
PRÓBKACH NATURALNYCH
APPLICATION OF THE SIMPLEX-HPLC METHOD FOR THE COUMARINS
SEPARATION IN THE NATURAL SAMPLES
Monika Paszkiewicz, Aleksandra Orlita, Alicja Kotłowska, Marek Gołębiowski, Edmund Maliński,
Piotr Stepnowski
OKREŚLANIE ZDOLNOŚCI INHIBICJI CHOLINOESTERAZY PRZEZ
HETEROCYKLICZNYCH POCHODNE KWASÓW AMINOFOSFONOWYCH
DETERMINATION OF CHOLINESTERASE INHIBITION BY HETEROCYCLIC
DERIVATIVES AMINOPHOSPHATES ACIDS
Robert Pich
POZOSTAŁOŚCI CHINOLONÓW W TKANKACH JADALNYCH ZWIERZĄT
THE RESIDUES OF QUINOLONES IN EDIBLE TISSUES OF ANIMALS
Alina Plenis, Piotr Kowalski, Paulina Kozłowska
COMPARISON OF GEMFIBROZIL DETERMINATION IN HUMAN SERUM BY HIGHPERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY WITH TWO TYPES OF DETECTION:
FLUORESCENCE AND ULTRAVIOLET
BADANIA PORÓWNAWCZE OZNACZANIA GEMFIBROZILU W SUROWICY KRWI
LUDZKIEJ METODĄ HPLC Z ZASTOSOWANIEM DWÓCH TYPÓW DETEKCJI:
FLUORESCENCYJNEJ I UV
Alina Plenis, Piotr Kowalski, Lucyna Konieczna, Danuta Rajzer
ZASTOSOWANIE ELEKTROFOREZY KAPILARNEJ DO ANALIZY BIAŁEK
SUROWICY KRWI
AN APPLICATION OF CAPILLARY ELECTROPHORESIS FOR THE ANALYSIS OF
SERUM PROTEINS
Alina Plenis, Piotr Kowalski, Lucyna Konieczna
BADANIA PORÓWNAWCZE METOD ELEKTROFOREZY KALIPARNEJ I
WYSOKOSPRAWNEJ CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ DO ANALIZY
WYBRANYCH LEKÓW
COMPARATIVE EVALUATION BETWEEN CAPILLARY ELECTROPHORESIS AND
HIGH-PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY FOR THE ANALYSIS OF
CHOSEN DRUGS
Alina Plenis, Piotr Kowalski, Lucyna Konieczna, Aleksandra Chmielewska, Ilona Olędzka,
Henryk Lamparczyk
98
S7.9-PS2-46
S7.9-PS2-47
S7.9-PS2-48
S7.9-PS2-49
S7.9-PS2-50
S7.9-PS2-51
S7.9-PS2-52
S7.9-PS2-53
S7.9-PS2-54
S7.9-PS2-55
S7.9-PS2-56
S7.9-PS2-57
S7.9-PS2-58
OPTYMALIZACJA WARUNKÓW OZNACZANIA LOTNYCH KWASÓW
TŁUSZCZOWYCH W DESTYLATACH ROLNICZYCH TECHNIKĄ
IZOTACHOFOREZY KAPILARNEJ (ITP)
OPTIMIZATION OF SEPARATION CONDITIONS FOR DETERMINATION OF
VOLATILE FATTY ACIDS IN RAW SPIRITS BY CAPILLARY ISOTACHOPHORESIS
(ITP)
Beata Plutowska and Waldemar Wardencki
ENANTIOSEPARATION OF HYDROXYPHOSPHONATES USING CAPILLARY
ELECTROPHORESIS”
Anna Poliwoda, Anna Radziewicz, Paweł Kafarski, Piotr P. Wieczorek*
ELECTRON IMPACT AND ELECTROSPRAY IONIZATION MASS SPECTROMETRY
STUDIES OF THE NATURAL PRODUCT GOSSYPOL AND ITS AZA-DERIVATIVES
Piotr Przybylski, Tomasz Pospieszny, ElŜbieta Wyrzykiewicz, Bogumił Brzezinski
RESPONSE OF LEMNA MINOR CLONES TO MICROCYSTIS TOXICITY
Kováts, N., Refaey, M., Ács, A., Horváth, B., Kovács, T., Vájer, É.
WYSOKOSPRAWNA CHROMATOGRAFIA JEDNOCZESNEGO WYKLUCZANIA I
ODDZIAŁYWAŃ ADSORPCYJNYCH Z PRZEPŁYWEM ZWROTNYM I
ZASTOSOWANIE DWÓCH ELUENTÓW (GPC/SEC-NP/RP-BF-2E-HPLC) W
OZNACZANIU SKŁADU ZŁOśONYCH MIESZANIN SUBSTANCJI I GRUP
SUBSTANCJI
USING THE SIZE EXCLUSION CHROMATOGRAPHY WITH SIMULTANEOUS
ADSORPTION (GPC/SEC-NP/RP-BF-2E-HPLC) AND TWO ELUENTS AND BACK
FLUSH FLOW IN A COLUMN FOR DETERMINATION OF COMPLICATED
MIXTURES AND GROUPS OF COMPOUNDS
GraŜyna Romanik, Marian Kamiński
REAKCJI METYLSIARCZANU 10-METYLAKRYDYNU Z HS-ZAWIERAJĄCYMI
ZWIĄZKAMI I ICH STOSOWANIE W ANALIZIE
THE REACTION OF 10-METHYLACRIDINIUM METHYLSULPHATE WITH НSCONTAINING COMPOUNDS AND THEIR USING IN THE ANALYSIS
Iryna Sakhnyuk, Oleksij Huta
PRE-CONCENTRATION AND DETERMINATION OF GOLD BY LIQUID-LIQUID
EXTRACTION
Serbin R., Bazel Ya.R., Andruch V., Balogh I. S., Torok M.
SEPARATION AND DETERMINATION OF SECOND-GENERATION
ANTIDEPRESSANTS BY REVERSED-PHASE TLC
Amar I.A., Gondová T., Halamová D., Serbin R.
ZASTOSOWANIE METODY LC-MS-APCI DO OZNACZANIA ATROPINY (AT),
SKOPOLAMINY (SK) I FENTANYLU (FL) W PŁYNACH USTROJOWYCH
APPLICATION OF LC-MS-APCI METHOD FOR DETERMINATION OF ATROPINE
(AT), SCOPOLAMINE (SK) AND FENTANYL (FL) IN BODY FLUIDS
Agnieszka Skulska, Maria Kała
OZNACZANIE KADMU, OŁOWIU I MIEDZI W MATERIAŁACH
ŚRODOWISKOWYCH I PRODUKTACH śYWNOŚCIOWYCH TECHNIKĄ GF-AAS PO
WSTĘPNYM WYDZIELENIU METODĄ EKSTRAKCJI DO FAZY STAŁEJ
DETERMINATION OF CADMIUM, LEAD AND COPPER IN ENVIRONMENTAL
MATERIALS AND FOOD PRODUCTS BY GF-AAS AFTER PRELIMINARY
SEPARATION BY SOLID PHASE EXTRACTION
J. Chwastowska, W. Skwara, J. Dudek, E. Sterlińska, M. Dąbrowska, L. Pszonicki
CHIP-BASED MAGNETIC BIOAFFINITY AND ENZYME REACTORS,
DEVELOPMENT AND APPLICATIONS
Slováková M., Korecká L., Jankovičová B., Minc N., Bílková Z.
WYKORZYSTANIE METODY WZORCA WEWNĘTRZNEGO DO OZNACZANIA
PARACETAMOLU W PREPARATACH FARMACEUTYCZNYCH
AN APPLICATION OF INTERNAL STANDARD METHOD FOR THE
SPECTROPHOTOMETRIC DETERMINATION PARACETAMOL IN
PHARMACEUTICAL PREPARATIONS
Joanna Karpińska, Marta Rafało – Łukaszewicz, Aneta Sokół, Helena Puzanowska – Tarasiewicz
SPECJACJA FIZYCZNA ANALITÓW Z GRUPY PCB W ŚRODOWISKU WODNYM
PHYSICAL SPECIATION OF POLYCHLORINATED BIPHENYLS IN THE AQUATIC
ENVIRONMENT
Monika Gdaniec-Pietryka, Lidia Wolska, Jacek Namieśnik
99
S7.9-PS2-59
S7.9-PS2-60
S7.9-PS2-61
S7.9-PS2-62
S7.9-PS2-63
S7.9-PS2-64
S7.9-PS2-65
S7.9-PS2-66
S7.9-PS2-67
S7.9-PS2-68
S7.9-PS2-69
S7.9-PS2-70
S7.9-PS2-71
OZNACZANIE AKTYWNOŚCI KATEPSYNY D, W SUROWICY KRWI I MOCZU
CHORYCH Z GRUCZOLAKORAKIEM JELITA GRUBEGO
DETERMINATION OF CATHEPSIN D ACTIVITY IN BLOOD SERUM AND URINE OF
COLON ADENOCARCINOMA PATIENTS
Sławomir Dariusz Szajda, Jadwiga Snarska, Anna Jankowska, Wiesława Roszkowska – Jakimiec,
Napoleon Waszkiewicz, Krzysztof Zwierz
AKTYWNOŚĆ N-ACETYLO-β-HEKSOZOAMINIDAZY I β-GLUKURONIDAZY ŚLINY
W REUMATOIDALNYM ZAPALENIU STAWÓW
ACTIVITY OF SALIVARY N-ACETYL-β-HEXOSAMINIDASE AND βGLUCURONIDASE IN RHEUMATOID ARTHRITIS
Anna Jankowska, Sławomir Dariusz Szajda,Danuta Waszkiel, Stanisław Sierakowski, Jacek Kita,
Julita Szulimowska, Krzysztof Zwierz
FRUCTOSE-1.6-BISPHOSPHATASE ASSAY IN URINE OF CHILDREN WITH
NEPHROTIC SYNDROME
Alina Kępka, Sławomir Dariusz Szajda, Krzysztof Zwierz
ZMIANA WSKAŹNIKA DE RITTISA W CZASIE, KTÓRY UPŁYNĄŁ OD NADUśYCIA
ALKOHOLU
CHANGE OF DERITIS RATIO IN TIME WHICH PASSED FROM ETHANOL
INTOXICATION
Napoleon Waszkiewicz, Sławomir D Szajda, Magdalena Waszkiewicz, Krzysztof Zwierz
USUWANIE MIKROCYSTYN Z WODY METODĄ OZONOWANIA
REMOVING OF MICROCYSTINS FROM WATER BY OZONATION METHOD
Dominik Szczukocki, Barbara Macioszek, Andrzej Kabziński, Józef Dziegieć, Renata Juszczak,
Alicja Zawadzka
OCENA NARAśENIA STUDENTÓW MEDYCYNY NA WYBRANE KSENOBIOTYKI
EVALUATION OF EXPOSURE TO CHOSEN XENOBIOTICS AMONG MEDICAL
STUDENTS.
Magdalena Szumska-Kostrzewska, Tomasz Wielkoszyński, Krystyna Tyrpień, Małgorzata
Kowalska, Marek Pluszczyk, Mariusz Opara
WPŁYW DODATKU CZOSNKU I CEBULI NA ZAWARTOŚĆ
PROKANCEROGENNYCH HETEROCYKLICZNYCH ZWIĄZKÓW AZOTU W
WYSOKOBIAŁKOWEJ śYWNOŚCI PODDANEJ OBRÓBCE TERMICZNEJ.
INFLUENCE OF GARLIC AND ONION ADDITION ON CONTENT OF
PROCANCEROGENIC NITROGEN HETEROCYCLIC COMPOUNDS IN THERMALLY
TREATED HIGH PROTEIN FOOD.
Beata Janoszka, Urszula Błaszczyk, Magdalena Szumska-Kostrzewska, Lidia Warzecha
PRZECIWRAKOTWÓRCZE WŁAŚCIWOŚCI GLUKOZYNOLANÓW I PRODUKTÓW
ICH ROZPADU ZAWARTYCH W KAPUŚCIE
CANCER CHEMOPREVENTIVE AGENTS,GLUCOSINOLATES AND PRODUCTS
PRODUCED FROM GLUCOSINOLATES CONTAINED IN THE CABBAGE
Anna Śmiechowska, Barbara Kusznierewicz, Agnieszka Bartoszek, Jacek Namieśnik, Anita Piasek
OPTYMALIZACJA I WALIDACJA METODY OZNACZANIA BENZODIAZEPIN W
PRÓBKACH BIOLOGICZNYCH TECHNIKĄ LC/MS
OPTIMIZATION AND VALIDATION OF A LC-MS METHOD FOR THE
DETERMINATION OF BENZODIAZEPINES IN BIOLOGICAL SAMPLES
Włodzimierz Tszyrsznic, Danuta Wejman, Waldemar Krawczyk, Maria Balcerzak
BADANIA FTIR JAKO METODA WSPOMAGAJĄCA WYJAŚNIENIE SORPCJI CO(II)
NA HEKSACYJANOśELAZIANIE(III) NIKLU(II)
M.Tuteja-Krysa, J.Zięba-Palus, B.Skwarzec
VOLTAMMETRIC DETERMINATION OF Ir(IV) USING 5-(2-CHLORPHENIL)-FURAN2- CARBALDEHID OXIME.
Tymoshuk O., Rydchuk P., Yarema O., Harchuk R., Tymoshuk S.
ANALIZA CHROMATOGRAFICZNA ZWIĄZKOW KARBONYLOWYCH I
GŁÓWNYCH METABOLITÓW W MOCZU PODCZAS OGRANICZANIA PALENIA
CHROMATOGRAPHIC ANALYSIS OF URINARY CARBONYL COMPOUNDS AND
THE MAIN NICOTINE METABOLITES DURING TOBACCO SMOKE CESSATION
Krystyna Tyrpień, Tomasz Wielkoszyński, Magdalena Szumska-Kostrzewska, Agata Dąbrowska,
Cezary Dobosz, Małgorzata Kowalska, Michał Paluch
CHROMATOGRAFICZNE OZNACZANIE LOTNYCH ZWIĄZKÓW SIARKI Z
ZASTOSOWANIEM TECHNIK SPME I TERMICZNEJ DESORPCJI DLA CELÓW
DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ
CHROMATOGRAPHIC DETERMINATION OF VOLATILE SULFUR COMPOUNDS
USING SPME TECHNIQUE AND THERMAL DESORBTION FOR THE PURPOSE OF
100
MEDICAL DIAGNOSIS
Beata Wzorek, Monika Skowron, Paweł Mochalski, Ireneusz Śliwka, Jan Lasa
S7.9-PS2-72
FM
S7.9-PS2-73
FM
S7.9-PS2-74
S7.9-PS2-75
S7.9-PS2-76
S7.9-PS2-77
S7.9-PS2-78
S7.9-PS2-79
S7.9-PS2-80
S7.9-PS2-81
S7.9-PS2-82
S7.9-PS2-83
S7.9-PS2-84
PARABENY – WŁAŚCIWOŚCI, ZASTOSOWANIE I SZKODLIWOŚĆ
PARABENS – PROPERTIES, APPLICATIONS AND HARMFULNESS
Paulina Figiel, Lucyna CzyŜ
APPLICATION OF MULTIBED SORPTION TUBES IN THE EXHALED BREATH
ANALYSIS
Wojciech Filipiak, Anton Amann, Bogusław Buszewski
OZNACZANIE POZOSTAŁOŚCI DEKSAMETAZONU I BETAMETAZONU W
TKANKACH ZWIERZĄT METODĄ CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ POŁĄCZONEJ
Z TANDEMOWĄ SPEKTROMETRIĄ MAS
DETERMINATION OF DEXAMETHASONE AND BETAMETHASONE IN ANIMAL
TISSUES BY LIQUID CHROMATOGRAPHY COUPLED WITH TANDEM MASS
SPECTROMETRY
Piotr Jedziniak, Małgorzata Olejnik, Teresa Szprengier-Juszkiewicz
COMBINATION OF ELECTROMIGRATION TECHNIQUES AND PCR ASSAYS IN
DETERMINATION OF CLINICAL STRAINS OF STAPHYLOCOCCUS AUREUS
Ewa Kłodzińska, Bogusław Buszewski, Katarzyna Hrynkiewicz, Hanna Dahm
OBSERVATION OF ELECTROPHORESIS OF MICROORGANISMS USING
FLUORESCENCE STEREOMICROSCOPE
Ewa Kłodzińska, Michał Szumski, Bogusław Buszewski
TOKSYCZNOŚĆ IMIDAZOLIOWYCH CIECZY JONOWYCH WZGLĘDEM
RZEśUCHY OGRODOWEJ LEPIDIUM SATIVUM L.
TOXICITY OF IMIDAZOLIUM IONIC LIQUIDS TO GARDEN WATERCRESS
LEPIDIUM SATIVUM L.
Sylwia Studzińska, Bogusław Buszewski
EXPERIMENTAL METHOD FOR DETERMINATION OF SOME ANTIOXIDANTS
FROM WINES
Schmutzer G., Moldovan Z., Coman V.
OZNACZANIE DEOKSYNIWALENOLU W PASZACH Z WYKORZYSTANIEM
SZYBKO PODZIAŁOWEJ CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ
DETERMINATION OF DEOXYNIVALENOL IN FEED BY RAPID RESOLUTION
LIQUID CHROMATOGRAPHY
Henryka Wiśniewska-Dmytrow, Stanisław Semeniuk
JAKOŚCIOWA I ILOŚCIOWA OCENA SKŁADU PRZECIWBÓLOWYCH I
PRZECIWGORĄCZKOWYCH PREPARATÓW OTC Z 12 MOśLIWYMI
SKŁADNIKAMI CZYNNYMI METODĄ SPEKTROFOTOMETRII UV POŁĄCZONEJ ZE
SZTUCZNYMI SIECIAMI NEURONOWYMI
QUANTITATIVE CONTENT RECOGNITION OF OTC ANTIPYRETIC AND
ANALGESIC DRUGS WITH 12 POSSIBLE INGREDIENTS BY UV
SPECTROPHOTOMETRY COUPLED WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS
Łukasz Komsta, Robert Skibiński, Karolina Dudek
NOWE POCHODNE MALONYLOWE BETACYJANIN W OWOCACH MAMMILLARII
NEW MALONYLATED BETACYANINS IN FRUITS OF MAMMILLARIA
Sławomir Wybraniec, Barbara Nowak-Wydra, Tadeusz Michałowski
ROZWÓJ I WALIDACJA METODY OZNACZANIA POZOSTAŁOŚCI SUBSTANCJI
CZYNNYCH W PROCESACH MYCIA URZĄDZEŃ UśYTYCH DO PRODUKCJI
PRODUKTU ETOPIRYNA
DEVELOPMENT AND VALIDATION OF ASSAY RESIDUE OF ACTIVE SUBSTANCES
IN CLEANING PROCESSING LINE MACHINERY AFTER PRODUCTION OF
ETOPIRYNA
Anna Danowska, Anna BouŜyk, Alicja Rzeska, Piotr Pisarski
ROZWÓJ I WALIDACJA METODY OZNACZANIA ZAWARTOŚCI
BUTYLOHYDROKSYANIZOLU (BHA) W TABLETKACH LOVASTEROL METODĄ
HPLC
DEVELOP AND VALIDATION OF CONTENT DETERMIANTION BUTYLATED
HYDROXYANISOLE (BHA) IN TABLETS LOVASTEROL BY HPLC
Anna Danowska, Anna BouŜyk, Piotr Pisarski
JAKOŚCIOWA I ILOŚCIOWA OCENA SKŁADU PRZECIWBÓLOWYCH I
PRZECIWGORĄCZKOWYCH PREPARATÓW OTC Z 12 MOśLIWYMI
SKŁADNIKAMI CZYNNYMI METODĄ SPEKTROFOTOMETRII UV POŁĄCZONEJ Z
TECHNIKAMI CHEMOMETRYCZNYMI
QUANTITATIVE CONTENT RECOGNITION OF OTC ANTIPYRETIC AND
101
ANALGESIC DRUGS WITH 12 POSSIBLE INGREDIENTS BY UV
SPECTROPHOTOMETRY COUPLED WITH CHEMOMETRIC TECHNIQUES
Łukasz Komsta, Robert Skibiński, Marta Paryło
S7.10
SECTION S8
International chemical policy and the consequences of war and terrorism
Chemia materiałów i nanomateriałów
Material and nanomaterial chemistry
Wykłady i komunikaty sekcyjne
Section and Contribution Lectures
10 September 2007, Monday
FLA Room: B
Chair person: J. Łukaszewicz, Z. Figaszewski
11.00-11.30
11.30-12.00
12.00-12.30
12.30-12.45
12.45-13.00
S8-SL-1
SYNTEZA MATERIAŁÓW WĘGLOWYCH DOTOWANYCH AZOTEM
METODĄ CHEMICZNEGO OSADZANIA Z FAZY GAZOWEJ
PREPARATION OF N-DOPED CARBON MATERIALS
VIA CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION (CVD) METHOD
Aleksandra Pacuła, Robert Mokaya
S8-SL-2
PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE I ZDEFEKTOWANIE STRUKTUR
NANOPORÓW WYTWORZONYCH NA DRODZE SAMOROGANIZACJI W
TRAKCIE ANODYZACJI ALUMINIUM
STRUCTURAL FEATURES AND DEFECTS OF NANOPORE ARRAYS
FORMED BY SELF-ORGANISED ANODISING OF ALUMINIUM
Grzegorz D. Sulka , Marian Jaskuła
S8-SL-3
WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW MIESZANYCH OTRZYMYWANYCH
METODĄ CVD
PROPERTIES OF MIXED MATERIALS OBTAINED BY CHEMICAL
VAPOR DEPOSITION
Iwona B. Szymańska
S8-CL-1
AKTYWNE BIOLOGICZNIE MATERIAŁY UZYSKIWANE METODĄ ZOLśEL
BIOLOGICAL ACTIVE SOL-GEL MATERIALS
B. Borak, J. Krzak-Roś, M. Jasiorski, A. Baszczuk, P. Biernat
S8-CL-2
OTRZYMYWANIE I CHARAKTERYSTYKA NANOSTRUKTUR
POLIMEROWYCH I METALICZNYCH
SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF POLYMERIC AND
METALLIC NANOSTRUCTURES
Maciej Mazur, Magdalena Tagowska, Krystyna Jackowska
FLA Room: B
Chair person: P. Staszczuk, I. Szymańska
15.00-15.30
S8-SL-4
WPŁYW SIŁY JONOWEJ I TEMPERATURY NA WIELKOŚĆ I
RUCHLIWOŚĆ ELEKTROFORETYCZNĄ MIKROSFER POLIMEROWYCH
Z HYDROFILOWĄ POWŁOKĄ ZAWIERAJĄCĄ POLIGLICYDOL
INFLUENCE OF IONIC STRENGTH AND TEMPERATURE ON SIZE AND
ELECTROPHORETIC MOBILITY OF POLYMER MICROSPHERES
CONTAINING POLYGLYCIDOL IN HYDROPHILIC SURFACE LAYER
Teresa Basińska, Stanisław Słomkowski, Sławomir Kaźmierski
15.30-15.45
S8-CL-3
WPŁYW MODYFIKACJI BIAŁKAMI NA WŁAŚCIWOŚCI POROWATYCH
CIAŁ STAŁYCH
Dariusz Sternik, Piotr Staszczuk
15.45-16.00
S8-CL-4
GWIAŹDZISTE POLIETERY LUMINESCENCYJNE:
ICH STRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI
LUMINESCENT STAR-SHAPED POLYETHERS:
102
THEIR STRUCTURE AND PROPERTIES
A.S. Swinarew, W.A. Pisarski, Z. Grobelny, B. Piekarnik, M. Szczepański, A.
Stolarzewicz, J. Gražulevičius, V. Getautis, T. Niedziela, B. Trzebicka, H. Flakus, A.
Michta
16.00-16.30
16.30-18.00
S8-CL-5
Poster Sessions 1 S1 ÷ S10
11 September 2007, Tuesday
FLA Room: B
Chair person: S. Biniak, M. Szadkowska
11.00-11.30
11.30-11.45
11.45-12.00
12.00-12.15
12.15-12.30
16.30-18.00
SECTION S8
S8-SL-5
NOWE METALOORGANICZNE I NIEORGANICZNE PREKURSORY AG I
CU I ICH ZASTOSOWANIE DO OSADZANIA NANOMETRYCZNYCH
WARSTW SREBRA I MIEDZI
Iwona Szymańska, Piotr Piszczek, Edward Szłyk
S8-CL-6
SYNTEZA POLI(GLICYDOLU) O BUDOWIE GWIAŹDZISTEJ Z
KOŃCOWYMI GRUPAMI HYDROKSYLOWYMI
SYNTHESIS OF STAR-SHAPED POLY(GLYCIDOL)
WITH HYDROXYL END GROUPS
B. Piekarnik, A.S. Swinarew, M. Szczepański, A. Stolarzewicz,
T. Niedziela, B. Trzebicka
S8-CL-7
SYNTEZA I BADANIE WŁAŚCIWOŚCI OPTYCZNYCH WARSTW TiO2
DOMIESZKOWANYCH METALICZNĄ MIEDZIĄ OTRZYMYWANYCH
TERMICZNIE INDUKOWANĄ METODĄ CVD
SYNTHESIS and OPTICAL PROPERTIES of TiO2 FILMS DOPPED by
METALLIC COPPER, PREPARED USING THERMAL INDUCTED CVD
METHOD
Monika Richert, Piotr Piszczek, Iwona Szymańska, Wacław Bała, Krzysztof
Bartkiewicz
S8-CL-8
POLIETEROWE NANOśELE O KOWALENCYJNIE STABILIZOWANYCH
RDZENIACH
POLIETHER NANOGELS OBTAINED WITH COWALENTLY STABILIZED
CORES
Maria Jamróz-Piegza, Wojciech Walach, Barbara Ttzebicka, Andrzej Dworak
S8-CL-9
TERMOCZUŁE SFERYCZNE NANOCZĄSTKI O BUDOWIE RDZEŃPOWŁOKA
THERMOSENSITIVE CORE-SHELL SPHERICAL NANOPARTICLES
Paweł Weda, Christo Tsvetanov, Barbara Trzebicka
Poster Sessions 2 S1 ÷ S5; S7 ÷ S10
Chemia materiałów i nanomateriałów
Material and nanomaterial chemistry
Posters
10 September 2007, Monday
16.30-18.00
&
11 September 2007, Tuesday
Poster Sessions 1 S1 ÷ S10
Poster Sessions 2 S1 ÷ S5; S7 ÷ S10
Chair persons:
Chair persons:
103
S8-PS1-1
CHARAKTERYSTYKA WARSTW POWIERZCHNIOWYCH PROSZKÓW śELAZA
CHARACTERISTIC OF THE SURFACE LAYERS ONTO IRON POWDERS
Bogdan Czajka, Dariusz Lech, Andrzej Łapiński, Mariusz Pietrowski,
Leszek Wachowski, Michał Zieliński
S8-PS1-2
WPŁYW ZIELONEJ HERBATY NA WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE BŁONY
KOMÓREK WĄTROBY SZCZURÓW W RÓśNYM WIEKU W ZATRUCIU ETANOLEM
EFFECT OF GREEN TEA ON PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF LIVER CELL
MEMBRANE OF DIFFERENT AGE RATS INTOXOICATED
WITH ETHANOL
Izabela Dobrzyńska, Barbara Szachowicz-Petelska, ElŜbieta Skrzydlewska, Zbigniew A. Figaszewski
S8-PS1-3
SYNTEZA NANOPROSZKÓW ZAWIERAJĄCYCH ROZTWORY STAŁE CEO2
PRZYDATNYCH DO WYTWARZANIA GAZOSZCZELNYCH ELEKTROLITÓW STAŁYCH
SYNTHESIS OF CEO2-BASED NANOPOWDERS SUITABLE FOR MANUFACTURING
GAS-TIGHT SOLID ELECTROLYTES
Magdalena Dudek, Marcin Mróz, Barbara Trybalska, Andrzej Raźniak
S8-PS1-4
CERAMICZNE ELEKTROLITY TLENKOWE W UKŁADZIE CEO2-GD2O3-ME2O3 (ME
=SM, PR)
CERAMIC SOLID OXIDE ELECTROLYTES IN THE CEO2-GD2O3-ME2O3 (ME =SM, PR)
Magdalena Dudek
S8-PS1-5
ZASTOSOWANIE ELEKTROLITÓW ZAWIERAJĄCYCH ZRO2 JAKO ELEMENTÓW
TLENKOWYCH OGNIW GALWANICZNYCH PRACUJĄCYCH W TEMPERATURACH
500-800OC
Magdalena Dudek, Mariusz Krauz
S8-PS1-6-
CHRONOWOLTAMPEROMETRYCZNA METODA WYTWARZANIA CIENKICH
WARSTW TIO2 NA ELEKTRODZIE PLATYNOWEJ
P.M. Dziewoński, M. Grzeszczuk
S8-PS1-7
WŁÓKNA KOMPOZYTOWE IPP/MONTMORYLONIT CLOISITE 15A
COMPOSITE FIBRES IPP/MONTMORILLONITE CLOISITE 15A
Janusz Fabia, Czesław Ślusarczyk, Tadeusz Graczyk, Andrzej Gawłowski
S8-PS1-8
TWORZENIE ORAZ WŁAŚCIWOŚCI DWUWARSTW POLIMERÓW AKTYWNYCH
ELEKTROCHEMICZNIE
THE FORMATION AND PROPERTIES OF POLYMERS BILAYERS ACTIVE
ELECTROCHEMICALLY
Emilia Grodzka, Monika Wysocka-śołopa, Krzysztof Winkler
S8-PS1-9
NANOWARSTWY TLENKU TYTANU MODYFIKOWANE ZWIĄZKAMI
ZAWIERAJĄCYMI GRUPY POLIETOKSYLOWE DO CELÓW BIOMEDYCZNYCH
TITANIUM DIOXIDE NANOCOATINGS MODYFIED BY COMPOUNDS
CONTAINING POLIETHOXY GROUPS FOR BIOMEDICALS APPLICATIONS
Aneta Ilik, Ireneusz Piwoński
S8-PS1-10
INTERKALACJA MONTMORYLONITU W CELU OTRZYMANIA KOMPATYBILNEGO
Z ELASTOMERAMI NANONAPEŁNIACZA DLA PRZEMYSŁU GUMOWEGO
T. Kleps, M. Piaskiewicz, T. Parys, W. Parasiewicz, A. Stępkowska, J. MęŜyński, M.Tulik
S8-PS1-11
FIZYKOCHEMICZNA ANALIZA RÓWNOWAG
W DWUWARSTWOWYCH MEMBRANACH LIPIDOWYCH
FORMOWANYCH Z UKŁADU FOSFATYDYLOCHOLINA-CERAMID
PHYSICOCHEMICAL ANALYSIS OF THE EQUILIBRIA
IN BILAYER LIPID MEMBRANES FORMED FROM PHOSPHATIDYLCHOLINECERAMIDE SYSTEM
Monika Naumowicz, Aneta D. Petelska, Zbigniew A. Figaszewski
S8-PS1-12
WĘGLE AKTYWNE WZBOGACONE W AZOT JAKO MATERIAŁ ELEKTRODOWY DLA
KONDENSATORÓW ELEKTROCHEMICZNYCH
NITROGEN-ENRICHED ACTIVATED CARBONS AS A ELECTRODE MATERIAL FOR
ELECTROCHEMICAL CAPACITORS
Piotr Nowicki, Krzysztof Jurewicz, Helena Wachowska, Robert Pietrzak
104
S8-PS1-13
RÓWNOWAGA W UKŁADZIE FOSFATYDYLOCHOLINA-SFINGOMIELINA W
MONOWARSTWIE NA GRANICY FAZ WODA/POWIETRZE
THE EQUILIBRIUM OF PHOSPHATIDYLCHOLINE–SPHINGOMYELIN
MONOLAYER AT THE AIR/WATER INTERFACE
Aneta D. Petelska, Monika Naumowicz, Zbigniew A. Figaszewski
S8-PS1-14
MICROWAVE FIELD USED FOR ANTI SCALING POLYMERS SYNTHESIS FOR
INDUSTRIAL SYSTEMS PROTECTION
Popescu L., Stanca A., Branzoi I.V., Mititeanu L., Branzoi F.
S8-PS1-15
OCENA WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNYCH POWIERZCHNI CZYSTYCH I
MODYFIKOWANYCH NANORUREK WĘGLOWYCH
Piotr Staszczuk, Magdalena Błachnio, GraŜyna Grodzicka
S8-PS1-16
BADANIA PROCESÓW ADSORPCJI-DESORPCJI BIAŁEK NA POWIERZCHNI
MEZOPOROWATYCH śELI KRZEMIONKOWYCH
Dariusz Sternik, Piotr Staszczuk, GraŜyna Grodzicka, Magdalena Błachnio
S8-PS1-17
ZMIANA SKŁADU I ELEKTRYCZNYCH WŁAŚCIWOŚCI BŁONY KOMÓREK JELITA
GRUBEGO CZŁOWIEKA POD WPŁYWEM TRANSFORMACJI NOWOTWOROWEJ
ALTERED OF COMPOSITION AND ELECTRIC PROPERTIES OF HUMAN
COLORECTAL CANCER CELLS MEMBRANE
Barbara Szachowicz-Petelska, Izabela Dobrzyńska, Stanisław Sulkowski, Zbigniew A. Figaszewski
S8-PS1-18
SYNTEZA I BADANIA STRUKTURALNE OŚMIOMOLIBDENIANÓW Z KATIONAMI
ORGANICZNYMI
SYNTHESIS AND STRUCTURAL INVESTIGATIONS OF ORGANOAMMONIUM
OCTAMOLYBDATES
Alicja Rafalska-Łasocha, Wojciech Nitek, Maciej Grzywa, Bartlomiej Gaweł, Wiesław Łasocha
S8-PS1-19
TWORZENIE NANOCZĄSTEK SREBRA W WODNYCH ROZTWORACH AKRYLOAMIDU
POD WPŁYWEM PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO.
FORMATION OF SILVER NANOPARTICLES IN AQUEOUS SOLUTIONS OF
ACRYLAMIDE INDUCED BY IONIZING RADIATION.
Anna Balcerzyk, Edyta Piwowarska i Magdalena Szadkowska-Nicze
S8-PS1-20
MINERAŁY WARSTWOWE JAKO NAPEŁNIACZE DO MODYFIKACJI POLIETYLENU
Agnieszka Szczygielska, Osazuwa Osawaru, Jacek Kijeński, Izabela Legocka, Ewa Śmigiera, Antoni R.
Migdał, Michał Strankowski, Danuta Leciejewska, Monika Nemtusiak
S8-PS1-21
METODY CHARAKTERYZOWANIA MODYFIKOWANEJ POWIERZCHNI KRZEMU
METHODS OF CHARACTERIZATION OF MODIFIED SILICON SURFACE
Anna Szeląg, Włodzimierz Stańczyk
S8-PS1-22
MECHANOCHEMICZNA METODA SYNTEZY NANOKOMPOZYTÓW
MECHANOCHEMICAL METHOD OF NANOCOMPOSITE SYNTHESIS
DorotaWalczyk, Krystyna Wieczorek-Ciurowa, Andrzej Kowalczyk
S8-PS1-23
NANOSTRUKTURALNE ASPEKTY BUDOWY MINERAŁÓW BIOGENICZNYCH
NANOSTRUCTURAL ASPECTS OF BIOGENIC MINERALS MORPHOLOGY
Radosław Przeniosło, Jarosław Stolarski, Maciej Mazur, Michela Brunelli
S8-PS1-24
BADANIE STOPÓW TRÓJSKŁADNIKOWYCH KOBALT-MOLIBDEN-WOLFRAM
OTRZYMYWANYCH ELEKTROCHEMICZNIE W STAŁYM POLU MAGNETYCZNYM
THE EXAMINATION OF ELECTROCHEMICAL RECEIVING IN CONSTANT MAGNETIC
FIELD TERNARY ALLOY COBALT-MOLYBDENUM-WOLFRAM
Marek Zieliński, Ewa Miękoś
S8-PS1-25
WPŁYW UTLENIANIA NA WŁAŚCIWOŚCI POWIERCHNIOWE WĘGLI AKTYWNYCH
MODYFIKOWANYCH MOCZNIKIEM
THE EFFECT OF OXIDATION ON THE SURFACE POROPERTIES
OF ACTIVATED CARBONS MODIFIED BY REACTION WITH UREA
Małgorzata Kraszkiewicz, Piotr Nowicki, Helena Wachowska
S8-PS1-26
PREPARATYKA AKTYWNYCH MATERIAŁÓW WĘGLOWYCH Z SUROWCÓW
ODPADOWYCH
PREPARATION OF ACTIVATED CARBONS FROM WASTE MATERIALS
Izabela Kuszyńska, Piotr Nowicki, Helena Wachowska
IN
105
S8-PS1-27
S8-PS1-28
SECTION S9
THE NEW METHOD OF PREPARATION OXIDE MESOPOROUS ADSORBENTS BASED
ON Al2O3-B2O3
NOWE METODY OTRZYMYWANIA MEZOPOROWATYCH ADSORBENTÓW
TLENKOWYCH NA PRZYKŁADZIE Al2O3-B2O3
Agnieszka Martyła, Robert Przekop, Barbara Olejnik
RÓWNOWAGI ADSORPCYJNE POMIĘDZY BŁONĄ LIPOSOMALNĄ
W UKŁADZIE FOSFATYDYLOCHOLINA - DECYLOAMINA A ROZTWOREM
ELEKTROLITU W FUNKCJI pH
ADSORPTION EQUILIBRIA BETWEEN PHOSPHATIDYLCHOLINE -DECYLAMINE LIPOSOME MEMBRANE AND ELECTROLYTE SOLUTION
AS A FUNCTION OF pH
Joanna Kotyńska i Zbigniew A. Figaszewski
Technologia i inŜynieria chemiczna. Sesja SITPChem
Chemical technology and engineering. SITPChem Session
Wykłady i komunikaty sekcyjne
Section and Contribution Lectures
10 September 2007, Monday
FCh Room: II
Chair persons: P. Kafarski, S. Oborski
ZIELONA CHEMIA - ISTOTNY CZYNNIK ZRÓWNOWAśONEGO
ROZWOJU
Tadeusz Paryjczak
11.00-11.30
PL-10
11.30-12.00
S9-SL-1
J. Kijeński, IChP, Warszawa, PL
12.00-12.30
S9-SL-2
Polska Izba Przemysłu Chemicznego
12.30-12.50
12.50-13.10
S9-CL-1
OCENA NAWOZÓW I ZASADY DOPUSZCZANIA ICH DO OBROTU
FERTILIZER EVALUATION AND PROCEDURE OF PLACING THEM ON
THE MARKET
BoŜena Górecka
S9-CL-2
ZASADY BEZPIECZNEGO STOSOWANIA NAWOZÓW W ROLNICTWIE
THE PRINCIPLES OF SAFETY FERTILIZER APPLICATION IN
AGRICULTURE
Janusz Igras
FCh Room: II
Chair persons: J. Kijeński, W. Czerwiński
15.00-15.30
15.30-15.50
15.50-16.10
S9-SL-3
WYNIKI BADAŃ FIZYKOCHEMICZNYCH NATCHNIENIEM
TECHNOLOGA
RESULTS OF PHYSICHOCHEMICAL EXAMINATION INSPIRATION FOR
TECHNOLOGIST
Adam Voelkel, Beata Strzemiecka
S9-SL-4
OPRACOWANIE ELASTOMERÓW URETANOWYCH
DO ZABEZPIECZEŃ ZBIORNIKOWCÓW
EVALUATION OF POLYURETHANE ELASTOMERS
FOR PROTECTION OF TANKERS
Janusz Datta, Józef T. Haponiuk, Ewa Kania, Grzegorz Krajewski
S9-CL-3
FLUORESCEINIANY I ICH POCHODNE JAKO UNIKALNE ZWIĄZKI
WIELKOCZĄSTECZKOWE – SYNTEZA I APLIKACJE
FLUORESCEINATE AND DERIVATIVES AS UNIQUE LARGE
MOLECULAR COMPOUNDS – SYNTHESIS AND APPLICATIONS
Anna Świerczyńska, Filip Walkiewicz
106
16.10-16.30
16.30-16.45
16.45-17.00
16.30-18.00
S9-CL-4
MONOMERY AKRYLOWE - PRODUKCJA W REALIACH POLSKIEGO
RYNKU
ACRYLIC MONOMERS PRODUCTION – ECONOMICAL ASPECTS OF
POLISH MARKET
Jacek Kijeński, Małgorzata Jamróz, Antoni R. Migdał, Monika Nemtusiak, Osazuwa
Osawaru, Paweł Rejewski, Witold Tęcza, Ewa Śmigiera, Tomasz Zielinski
S9-CL-5
BADANIA I OPRACOWANIE NOWEJ ENERGOOSZCZĘDNEJ
TECHNOLOGII OTRZYMYWANIA BISFENOLU A
STUDIES AND DEVELOPMENT OF THE NEW ENERGY-SAVING
BISPHENOL A TECHNOLOGY
Maciej Kiedik, Edward Grzywa
S9-CL-6
WPŁYW POCZĄTKOWEGO STĘśENIA SUROWCÓW I PRODUKTÓW
REAKCJI NA PROCES HYDROFORMYLOWANIA PROPYLENU
THE IMPACT OF INITIAL CONCENTRATION OF RAW MATERIALS AND
REACTION PRODUCTS ON HYDROFORMYLATION OF PROPYLENE
Wilhelm Jan Tic
Poster Sessions 1 S1 ÷ S10
11 September 2007, Tuesday
Session in Anwil S.A., Włocławek
NAJLEPSZE DOSTĘPNE TECHNIKI (BAT) W PRZEMYŚLE
NAWOZOWYM – ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO
BEST AVAILABLE TECHNIQUE (BAT) IN FERTILIZERS INDUSTRY –
TECHNICAL SAFETY ASPECTS
Andrzej Biskupski
12.20-12.40
S9-CL-7
112.40-13.00
S9-CL-8
13.00-13.20
S9-CL-9
ZARZĄDZANIE SUBSTANCJAMI W UNII EUROPEJSKIEJ (REACH)
MANAGEMENT OF SUBSTANCES IN THE EUROPEAN UNION (REACH)
Zbigniew T. Ślęzak
13.20-13.40
S9-CL-10
BEZPIECZEŃSTWO PROCESOWE W ANWILU SA NA PRZYKŁADZIE
INSTALACJI AMONIAKU
Jarosław Ptaszyński
13.40-14.45
A. Kołaczkowski, PWr, Wrocław, PL
Lunch
14.45-15.45
Visiting Anwil S.A.
15.45
Return to Toruń
16.30-18.00
Poster Sessions 2 S1 ÷ S5; S7 ÷ S10
12 September 2007, Wednesday
FCh Room: II
Chair persons:T. Paryjczak
11.00-11.20
S9-CL-11
TECHNOLOGIE WYKORZYSTANIA ODPADOWYCH
CHLOROPOCHODNYCH ORGANICZNYCH
THE TECHNOLOGY TO USE OF WASTE CHLOROORGANIC
COMPOUNDS
107
Jerzy Myszkowski, Eugeniusz Milchert, Waldemar Paździoch, Robert Pełech
11.20-11.40
11.40-12.00
12.00-12.20
12.20-12.40
12.40-13.00
SECTION S9
S9-CL-12
PIRYDYNIOWE CIECZE JONOWE Z ANIONEM
FENOLOSULFOFTALEINIANOWYM JAKO NOWOCZESNE ŚRODKI
BARWIĄCO – OCHRONNE
PYRIDINIUM IONIC LIQUIDS WITH PHENOLSULFONPHTHALATE
ANION AS MODERN COLOUR AND PROTECTION MATERIALS
Mariusz Kot, Dominika Janiszewska
S9-CL-13
SYNTEZA I CHARAKTERYSTYKA ZAPACHOWA FURYLO- I
TIENYLOANALOGÓW DIMETYLOHEPTENOLU‡
SYNTHESIS AND ODOR CHARACTERISTIC OF FURYL- AND
THIENYLANALOGUES OF DIMETHYLHEPTENOL
Magdalena Sikora, Radosław Bonikowski, Józef Kula, Maciej Balawejder
S9-CL-14
TIENYLOANALOGI ACYKLICZNYCH MONOTERPENÓW – SYNTEZA,
CHARAKTERYSTYKA ZAPACHOWA‡
THIENYLANALOGUES OF ACYCLIC MONOTERPENES – SYNTHESIS
AND ODOUR CHARACTERISTICS
Radosław Bonikowski, Magdalena Sikora, Józef Kula
S9-CL-15
ROZKŁAD AROMATYCZNYCH ZWIĄZKÓW CHLOROORGANICZNYCH
W ŁUKU PLAZMOWYM
PLASMA ARC DESTRUCTION OF ORGANOCLORINE AROMATIC
COMPOUNDS
Zbigniew Kołaciński, Zbigniew Muszczynko, Grzegorz Raniszewski, Witold
Sroczyński, Łukasz Szymański
S9-CL-16
SYNTEZA I WŁAŚCIWOŚCI NOWYCH CIECZY JONOWYCH
POCHODNYCH DEANOLU
SYNTHESIS AND PROPERTIES NEW IONIC LIQUIDS DEANOL
DERIVATIVES
Anna Syguda
Technologia i inŜynieria chemiczna. Sesja SITPChem
Chemical technology and engineering. SITPChem Session
Posters
10 September 2007, Monday
16.30-18.00
S9-PS1-1
S9-PS1-2
S9-PS1-3
S9-PS1-4
S9-PS1-5
&
11 September 2007, Tuesday
Poster Sessions 1 S1 ÷ S10
Poster Sessions 2 S1 ÷ S5; S7 ÷ S10
Chair persons:
Chair persons:
SYNTEZA EXO-2,3-EPOKSYBICYKLO[2.2.1]HEPTANU
SYNTHESIS OF EXO-2,3-EPOXYBICYCLO[2.2.1]HEPTANE
Waldemar M. Paździoch
OTRZYMYWANIE OKSIRANÓW NA DRODZE UTLENIANIA OLEFIN
PREPARATION OF EPOXIDES BY OXIDATION OF OLEFINES
Waldemar M. Paździoch
PRODUKT KONDENSACJI ALDOLOWEJ IZOBUTANALU
JAKO NOWA BAZA SUROWCOWA DLA SYNTEZY SURFAKTANTÓW
CONDENSATION PRODUCT OF ISOBUTYRIC ALDEHYDE
AS A NEW RAW MATERIAL FOR THE MANUFACTURE OF SURFACTANTS
A. Podolska, K. Materna, W. J. Tic, A. Sokołowski, W. Hreczuch
KINETYKA REAKCJI 1-4 PRZENIESIENIA PROTONU W ALKANACH:
PRZEWIDYWANIE STAŁEJ SZYBKOŚCI W OBRĘBIE KLASY REAKCJI.
DFT STUDY ON THE KINETICS OF 1-4 SHIFT OF HYDROGEN REACTION CLASS
Barbara Bankiewicz, Artur Ratkiewcz
ALIFATYCZNO-AROMATYCZNE KETONY – SUBSTRATY W SYNTEZIE NOWYCH
ZWIĄZKÓW ZAPACHOWYCH
SYNTHESIS OF NEW FRAGRANCE COMPOUNDS FROM ARALKYL KETONES
108
Julia Gibka, Marek Gliński, Edyta Badek
S9-PS1-6
S9-PS1-7
S9-PS1-8
S9-PS1-9
S9-PS1-10
S9-PS1-11
S9-PS1-12
S9-PS1-13
S9-PS1-14
S9-PS1-15
FM
S9-PS1-16
S9-PS1-17
S9-PS1-18
S9-PS1-19
ELEKTROOSADZANIE CYRKONU Z ROZTWORÓW DMSO
ELECTRODEPOSITION OF ZIRCON FROM DMSO SOLUTIONS
Wojciech Simka, Ginter Nawrat, Łukasz NieuŜyła, Dawid Majewski
ELEKTROCHEMICZNA METODA USUWANIA KADMU Z ODPADOWEJ GĄBKI
KADMOWEJ
ELECTROCHEMICAL METHOD FOR CADMIUM RECOVERY FROM WASTE
CADMIUM SPONGE
Ginter Nawrat, Łukasz NieuŜyła, Wojciech Simka
GALWANICZNE WYTWARZANIE KATOD Z POWŁOKAMI KOMPOZYTOWYMI DO
PROCESÓW WYDZIELANIA WODORU
ELECTROPLATING METHOD FOR MANUFACTURING OF CATHODES WITH
COMPOSITE COATINGS FOR HYDROGEN EVOLUTION PROCESSES
Ginter Nawrat, Maciej Gonet, Wojciech Simka
CIĄGŁE STRĄCANIE STRUWITU Z CIECZY NADOSADOWYCH
CONINOUS PRECIPITATION OF STRUVITE FROM SLUDGES SUPERNATANTS
Piotr Glamowski, Ewa Maria Siedlecka, Anna Januszewska
ZASTOSOWANIE MG(OH)2 I CA(OH)2 DO STRĄCANIA STRUWITU
USING THE MG(OH)2 I CA(OH)2 FOR STRUVITE PRECIPITATION
Piotr Glamowski, Ewa Maria Siedlecka, Anna Januszewska
WYKORZYSTANIE ODWRÓCONEJ OSMOZY DO ODZYSKU CHROMU ZE ŚCIEKÓW
GARBARSKICH
APPLICATION OF REVERSE OSMOSIS IN THE RECOVERY OF CHROMIUM (III) FROM
TANNERY WASTE WATERS
Piotr Glamowski, Ewa Maria Siedlecka, Anna Januszewska
WYKORZYSTANIE ULTRAFILTRACJI DO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW GARBARSKICH
APPLICATION OF ULTRAFILTRATIN FOR TANNERY WASTE WATERS
PURRIFICATION
Piotr Glamowski, Ewa Maria Siedlecka, Anna Januszewska
POCHODNE DEANOLU JAKO ŚRODOWISKO REAKCJI
DEANOL DERIVATIVES AS THE REACTION MEDIUM
Ewa Janus
FOSFONIOWE CIECZE JONOWE JAKO ŚRODOWISKO REAKCJI
DIELSA-ALDERA
PHOSPHONIUM IONIC LIQUIDS AS THE MEDIUM IN THE DIELS-ALDER REACTION
Waldemar Stefaniak, Ewa Janus
REAKCJA DIELSA-ALDERA W BIS(TRIFLUOROMETYLOSULFONYLO)IMIDKU
TRIETYLOSULFONIOWYM
DIELS-ALDER REACTION IN THE TRIETHYLSULFONIUM
BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE
BoŜena Bittner, Ewa Janus
WPŁYW WYBRANYCH PARAMETRÓW NA WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE CEMENTU
SORELA
INFLUENCE OF SOME PARAMETERS FOR PHISICAL PROPERTIES OF SOREL
CEMENT
Sylwester śelazny, Andrzej Jarosiński Wojciech Natanek
WŁAŚCIWOŚCI SPOIW ANHYDRYTOWYCH NA BAZIE ODPADU Z PRODUKCJI
KONCENTRATU BLENDY CYNKOWEJ
PROPRETY OF THE ANHYDRITE BINDERS OBTAINED FROM WASTES WITH
PRODUCTION OF ZINC CONCENTRATES
Sylwester śelazny, Andrzej Jarosiński
ZASTOSOWANIE OSADU CZYNNEGO BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DO
OCENY ODPORNOŚCI POWŁOK MALARSKICH NA KOROZJĘ
BIOLOGICAL ACTIVE SLUDGE ENVIRONMENT FOR TESTING OF RESISTANCE OF
PAINT COATINGS TO CORROSION
Alina Dereszewska, Mariola Jastrzębska
MODYFIKACJA BIOPALIWA DIESLA ETERAMI GLICERYNY.
ETERYFIKACJA GLICERYNY W OBECNOŚCI ESTRÓW METYLOWYCH KWASÓW
TŁUSZCZOWYCH
BIODIESEL FUEL MODIFICATION BY GLYCEROL ETHERS.
ETHERIFICATION OF GLYCEROL IN PRESENCE OF FAME
Małgorzata E. Jamróz, Jacek Kijeński, Witold Tęcza, Małgorzata Jarosz
109
S9-PS1-20
S9-PS1-21
S9-PS1-22
S9-PS1-23
S9-PS1-24
S9-PS1-25
SECTION S10
TECHNOLOGIA WYTWARZANIA LOTNEGO TOPNIKA BORIM DO TWARDEGO
LUTOWANIA
TECHNOLOGY OF PREPARATION BORIM - VOLATILE SOLDER FOR BRAZING
Lidia Lewicka, Anna Kulig-Adamiak, Anna Wiśniewska, Jarosław Kamiński,
Zbigniew Dąbrowski, Jacek Cybulski
OPRACOWANIE I WDROśENIE UTYLIZACJI ODPADU Z PRODUKCJI
TOLUENODIIZOCYJANIANU WRAZ Z ODZYSKIEM SUROWCA TOLUENODIAMINY
DEVALOPMENT AND PRACTICAL APPLICATION OF TOLUENE DIISOCYANATE
WASTE UTILISATION AND TOLUENEDIAMINE RECOVERY
Lech Ruczyński, Robert Szczepaniak, Janina Ilmurzyńska, Marcin Goździkiewicz
Z HISTORII TECHNOLOGII CHEMICZNEJ: PROCESY FERMENTACYJNE
FROM THE HISTORY OF CHEMICAL TECHNOLOGY – FERMENTATION PROCESSES
Katarzyna Dobrosz-Teperek, Beata Dasiewicz
WATER-SUPPLY-SYSTEM OPTIMIZATION FOR THE CONTROL
OF INORGANIC BY-PRODUCTS IN DRINKING WATERS DISINFECTED WITH
CHLORINE DIOXIDE
Ferretti E., Maresca D., Ottaviani M., Veschetti E., Farina F., Graziani G., Lolli D., Piccinelli F.G.,
Vasumini I.
THE MODERN TECHNOLOGY TO REDUCE THE GREEN HOUSE EFFECT GASES
PRODUCED BY THE ENERGETIC INDUSTRY
Aurelia Bolma, Dorin Bombos, Gheorghe Bumbac, Fanica Bacalum, Liliana Sarbu, Rodica Ganea,
Marcela Pitu, Mihaela Bombos, Agnes Serbanescu
NOWE BARWNE CZWARTORZĘDOWE SOLE AMONIOWE
NOVEL COLOURFUL QUATERNARY AMMONIUM SALTS
Anna Świerczyńska, Filip Walkiewicz
Dydaktyka chemii
Chemical education
Wykłady i komunikaty sekcyjne
Section and Contribution Lectures
10 September 2007, Monday
FCh Room: I
Chair persons: H. Gulińska, A. Kazubski
11.00-11.30
PL-9
„CHEMIA... DOSKONALI SIĘ I WYGŁADZA BEZ PRZERWY,
A ODMIENIA NIEMAL CODZIENNIE” (J. ŚNIADECKI)
'CHEMISTRY, IN CONSTANT PURSUIT OF PERFECTION
AND REFINEMENT, IS CHANGING VIRTUALLY EVERY DAY...'
(J. ŚNIADECKI)
Z. Kluz
S10-CL-1
ZAINTERESOWANIE CHEMIĄ UCZNIÓW GIMNAZJÓW W ŚWIETLE
BADAŃ ROSE
STUDENTS’ INTEREST IN CHEMISTRY AS SHOWN BY THE ROSE
RESEARCH
R.M. Janiuk, R. Mojsa
S10-CL-2
CZEGO UCZYĆ NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH EDUKACJI
CHEMICZNEJ?
WHAT SHOULD WE TEACH ON SUCCESSIVE EDUCATION LEVEL?
A. Kandia, Z. Kluz, M.M. Poźniczek, E. OdrowąŜ
12.00-12.15
S10-CL-3
NIE TYLKO W SZKOLE - KSZTAŁCENIE NIEFORMALNE W
NAUKACH PRZYRODNICZYCH
NOT ONLY IN SCHOOLS – INFORMAL SCIENCE EDUCATION
M. Kluza, I. Maciejowska
12.15-12.30
S10-CL-4
NOWOCZESNE METODY WERYFIKACJI WIEDZY Z ZAKRESU NAUK
PRZYRODNICZYCH
INNOVATIVE METHODS OF VERIFICATION NATURAL SCIENCE
11.30-11.45
11.45-12.00
110
KNOWLEGDE
M. Bartoszewicz, H. Gulińska
12.30-12.45
S10-CL-5
PROCES NAUCZANIA I UCZENIA SIĘ CHEMII W OPINII
UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ
THE LEARNING AND TEACHING CHEMISTRY PROCESS IN OPINION
OF DYSLEXIC PUPILS
A. Kamińska-Ostęp
12.45-13.00
S10-CL-6
CZY ISTNIEJE CHEMIA SZKOLNA?
DOES SCHOOL CHEMISTRY EXIST?
M.M. Poźniczek, E. OdrowąŜ, Z. Kluz
FCh Room: I
Chair persons: Z. Kluz, A. Florek
15.00-15.30
15.30-16.00
16.00-16.15
16.30-18.00
S10-SL-1
KSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI CHEMII –
PROBLEMY, TRUDNOŚCI I PERSPEKTYWY
CHEMISTRY TEACHERS’ PRE AND POST-GRADUATE TRAINING –
PROBLEMS, DIFFICULTIES AND PERSPECTIVES
R.M. Janiuk
S10-SL-2
EDUKACJA EKOLOGICZNA DLA ZRÓWNOWAśONEGO ROZWOJU
W MIĘDZYNARODOWEJ I KRAJOWEJ PRZESTRZENI
EDUKACYJNEJ
M.A. Gancarz
S10-CL-7
CO KRYJE W SOBIE śYWNOŚĆ WĘDZONA? – WYKŁAD
FAKULTATYWNY DLA STUDENTÓW SGGW
WHAT DOES SMOKED FOOD REALLY CONTAIN? – OPTIONAL
LECTURE FOR THE STUDENTS THE WARSAW AGRICULTURE
UNIVERSITY
B. Dasiewicz, K. Dobrosz-Teperek
Poster Sessions 1 S1 ÷ S10
Chair persons:
11 September 2007, Tuesday
FCh Room: I
Chair persons: R. M. Janiuk, J. Iwaszkiewicz-Nowak
S10-SL-3
JAK SIĘ ODNALEŹĆ POMIĘDZY ŚWIATEM WIRTUALNYM
A RZECZYWISTYM – FASCYNUJĄCY ŚWIAT CHEMII
I INNYCH NAUK PRZYRODNICZYCH
H. Gulińska
S10-CL-8
ZASTOSOWANIE ATRAKCYJNYCH DOŚWIADCZEŃ
W NAUCZANIU CHEMII
APPLICATION OF ATTRACTIVE LABOLATORY EXPERIMENTS
IN THE PROCESS OF CHEMICAL TEACHING CHEMISTRY
K. Dobrosz-Teperek, B. Dasiewicz
S10-CL-9
CHEMIA W śYCIU CODZIENNYM - ZADANIA EKSPERYMENTALNE
DLA LICEUM
CHEMISTRY IN EVERYDAY LIFE –EXPERIMENTAL PROBLEMS ON
UPPER- SECONDARY SCHOOL LEVEL
A. Florek
12.00-12.30
S10-SL-4
EKSPERYMENTY CHEMICZNE W MAŁEJ SKALI W PRAKTYCE
SZKOLNEJ
SMALL SCALE CHEMISTRY EXPERIMENTS IN SCHOOL PRACTICE
A. Kazubski
12.30-12.45
S10-CL-10
11.00-11.30
11.30-11.45
11.45-12.00
ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z PODSTAW CHEMII DLA
STUDENTÓW KIERUNKÓW NIECHEMICZNYCH
111
ELEMENTARY CHEMISTRY LABORATORY FOR NON-CHEMISTRY
STUDENTS
P. Broś, A. Migdał-Mikuli, Z. Kluz, M. Kanas
12.45-13.00
S10-CL-11
MATERIAŁY SŁUśĄCE UPOGLĄDOWIENIU NAUCZANIA CHEMII
PRZYGOTOWANE WE WSPÓŁPRACY Z UCZNIAMI
THE MATERIALS USED FOR VISUALIZATION IN CHEMISTRY
TEACHING PREPARED IN COOPERATION WITH PUPILS
J. Berecka, Z.J. Kloc
FCh Room: I
Chair persons: M. Kwiatkowski, T. Buszewska
15.00-15.30
S10-SL-5
NAUCZANIE CHEMII KU WARTOŚCIOM PATRIOTYCZNYM
N.W. Skinder
15.30-16.00
S10-SL-6
ALCHEMIA XX i XXI WIEKU
ALCHEMISTRY OF XX AND XXI CS
R. Mierzecki
16.00-16.30
S10-SL-7
KRYTYCZNE SPOJRZENIE NA 19-WIECZNĄ CHEMIĘ
ANALITYCZNĄ I ELEKTRO-ORGANICZNĄ
R.E. Sioda
16.30-18.00
SECTION S10
Poster Sessions 2 S1 ÷ S5; S7 ÷ S10
Chair persons:
Dydaktyka chemii
Chemical education
Posters
10 September 2007, Monday
16.30-18.00
Poster Sessions 1 S1 ÷ S10
Chair persons:
S10-PS1-1
PROGRAM MULTIMEDIALNY WSPOMAGAJĄCY NAUCZANIE CHEMII
NIEORGANICZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
MULTIMEDIA SOFTWARE AS A TOOL SUPPORTING INORGANIC CHEMISTRY
TEACHING IN THE SECONDARY SCHOOL
A. śurowska, P. Bernard, P. Broś, M.M. Poźniczek
S10-PS1-2
DOSKONALENIE METOD DYDAKTYCZNYCH W SGGW:
„ZASTOSOWANIE METODY KLASYFIKACJI W NAUCZANIU CHEMII GAZÓW
SZLACHETNYCH”
PERFECTING TEACHING METHODS AT THE WARSAW AGRICULTURE
UNIVERSITY: „APPLICATION OF THE CLASSIFICATION METHOD IN THE
PROCESS OF TEACHING CHEMICAL NOBLE GASES”
K. Dobrosz-Teperek
S10-PS1-3
RÓśNE KONCEPCJE NAUCZANIA CHEMII W LO
VARIOUS CONCEPTIONS OF TEACHING CHEMISTRY
Z. Kluz, E. OdrowąŜ, M.M. Poźniczek
S10-PS1-4
NIKOTYNIZM JAKO ZJAWISKO SPOŁECZNE.
CHEMICZNY I TOKSYKOLOGICZNY ASPEKT PALENIA TYTONIU.
WYKORZYSTANIE NA ZAJĘCIACH FAKULTATYWNYCH Z CHEMII.
M. Mielniczak
S10-PS1-5
CHEMIA W KSZTAŁCENIU PROZDROWOTNYM NA PRZYKŁADZIE
PROBLEMATYKI STOMATOLOGICZNEJ (DEMINERALIZACJA I
REMINERALIZACJA).
CHEMISTRY IN HEALTH PROMOTING EDUCATION ON THE BASIS OF
DENTISTRY ISSNES (DEMINERALIZATION AND REMINERALIZATION)
112
R. Piosik, A. Stasiowska
S10-PS1-6
„WYBIERAM CHEMIĘ” - NOWY ZBIÓR ZADAŃ DLA UCZNIÓW LO
„WYBIERAM CHEMIĘ” – NEW EXERCISE BOOK FOR SECONDARY SCHOOL
STUDENTS
M.M. Poźniczek, Z. Kluz, E. OdrowąŜ, M. Knap, A. Kuliga
S10-PS1-7
CHEMIA NA LEKCJACH INFORMATYKI W GIMNAZJUM I SZKOLE ŚREDNIEJ ?
ELEMENTS OF CHEMISTRY DURING INFORMATICS LESSONS IN PRIMARY AND
SECONDARY SCHOOL
K. Szczupał, P. Bernard, P. Broś
S10-PS1-8
NAUCZANIE CHEMII Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU MOODLE
TEACHING CHEMISTRY IN MOODLE
P.M. Wojciechowski, J. Borkowska-Burnecka, R.W. Góra, P. Jamróz, B. Kozłowska-Kołodziej,
B. Kułakowska-Pawlak, A. Leśniewicz, B. Prusisz, P. Rutkowski, E. Ingier-Stocka, J. Wódka,
M. Zabłocka-Malicka, W. Zierkiewicz, B. Ziółek
S10-PS1-9
KONCEPCJA PROWADZENIA ZAJĘĆ Z CHEMII OGÓLNEJ I NIEORGANICZNEJ
DLA STUDENTÓW I ROKU OCHRONY ŚRODOWISKA
A PROGRAM CONCEPTION OF GENERAL AND INORGANIC CHEMISTRY FOR
THE FIRST YEAR STUDENTS OF ENVIRONMENTAL PROTECTION
A. Basa, W. Gryc, W. Wojtulewska
S10-PS1-10
ROLA PEDAGOGICZNYCH PRAKTYK ŚRÓDROCZNYCH
W PRZYGOTOWANIU DO ZAWODU NAUCZYCIELA W OCENIE STUDENTÓW
CHEMII UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO
A. Wypych-Stasiewicz, A. Wasiak, E. Stronka-Lewkowska
S10-PS1-11
WPŁYW EFEKTU FOTODYNAMICZNEGO W OBECNOŚCI
HALOGENOPOCHODNEJ PORFIRYNY NA śYWOTNOŚĆ PANTOFELKÓW. NOWE,
INTERDYSCYPLINARNE ĆWICZENIE LABORATORYJNE
PHOTODYNAMIC EFFECT OF HALOGENATED PORPHYRIN AGAINST
PARAMECIUM. NEW LABORATORY CLASS FOR INTERDISCIPLINARY
EDUCATION.
J. M. Dąbrowski, I. Maciejowska, G. Stochel
S10-PS1-12
ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W NAUCZANIU CHEMII
INFORMATION MANAGEMENT IN CHEMICAL EDUCATION
A. Karaś, I. Maciejowska
S10-PS1-13
MULTIMEDIALNE, INTERNETOWE INSTRUKCJE EKSPERYMENTÓW
W KSZTAŁCENIU CHEMICZNYM
Andrzej Burewicz, Piotr Jagodziński, Robert Wolski
S10-PS1-14
RÓśNE MOśLIWOŚCI WYKORZYSTANIA EKSPERYMENTU CHEMICZNEGO W
ZDALNYM NAUCZANIU
Andrzej Burewicz, Piotr Jagodziński, Robert Wolski
11 September 2007, Tuesday
16.30-18.00
Poster Sessions 2 S1 ÷ S5; S7 ÷ S10
Chair persons:
S10-PS2-1
IZOLACJA I CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA WYBRANYCH OLEJÓW
ROŚLINNYCH – ĆWICZENIE STUDENCKIE W SGGW
ISOLATION AND PHYSICAL AND CHEMICAL CHARACTERISTICS OF SELECTED
VEGETABLE OILS - STUDENTS EXERCISE AT THE WARSAW AGRICULTURE
UNIVERSITY
B. Dasiewicz, K. Dobrosz-Teperek
S10-PS2-2
„STULECIE NAGRODY NOBLA DLA EDUARDA BUCHNERA”
JAKO TEMAT PROJEKTU DLA STUDENTÓW SGGW
„100 ANNIVERSARY OF NOBEL PRIZE FOR EDUARD BUCHNER”
AS THE TOPIC OF THE PROJEKT DESIGNED FOR THE STUDENTS OF THE
113
WARSAW AGRICULTURE UNIVERSITY
K. Dobrosz-Teperek, B. Dasiewicz
S10-PS2-3
ZJAZD CHEMICZNY W KARLSRUHE W 1860 R. ORAZ PODRĘCZNIK CHEMII
ORGANICZNEJ JAKUBA NATANSONA Z 1866 R.
R.E. Sioda
S10-PS2-4
ZADAWANIE, SPRAWDZANIE I OCENIANIE PRAC DOMOWYCH Z CHEMII W
ŚWIETLE PRZEPROWADZONYCH BADAŃ ANKIETOWYCH
K. Wojciechowska, J. Kulesza, K. Wojciechowski
S10-PS2-5
ODRABIANIE PRACY DOMOWEJ Z CHEMII W OPINII UCZNIÓW GIMNAZJUM
K. Wojciechowska, J. Kulesza, K. Wojciechowski
S10-PS2-6
REALIZACJA ZAŁOśEŃ REFORMY W NAUCZANIU CHEMII NA III ETAPIE
KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
W. Koźlak, A. Dorota Klepańska
S10-PS2-7
KORELACJA BIOLOGII Z CHEMIĄ NA III ETAPIE KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
W. Koźlak, A. Dorota Klepańska
S10-PS2-8
KILKA PROPOZYCJI ROSTYCH SZKOLNYCH DOŚWIADCZEŃ
A FEW SIMPLE SCHOOLS’ EXPERIMENTS
Małgorzata Czaja i Anna Florek
S10-PS2-9
STANDARDY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW WYDZIAŁU
CHEMII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
STUDENTS OPINION OF QUALITY STANDARDS OF EDUCATION SYSTEM
AT THE UNIVERSITY OF GDAŃSK
Małgorzata Czaja i Anna Florek
S10-PS2-10
MULTIMEDIALNE LEKCJE Z CHEMII DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
MULTIMEDIA CHEMISTRY LESSONS FOR UPPER-SECONDARY SCHOOL
Małgorzata Czaja, Anna Florek, Marek Kwiatkowski
S10-PS2-11
HYDRATY METANU – PALIWO MÓRZ I OCEANÓW
METHANE HYDRATES – SEAS’ AND OCEANS’ FUEL
BoŜena Karawajczyk
S10-PS2-12
PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE WIEDZY CHEMICZNEJ – BADANIA
ANKIETOWE WŚRÓD STUDENTÓW FILOLOGII ANGIELSKIEJ
CHEMISTRY KNOWLEDGE IN PRACTICE – THE SURVEY AMONG STUDENTS OF
ENGLISH PHILOLOGY
BoŜena Karawajczyk
S10-PS2-13
ROZWIJANIE EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W RAMACH V BAŁTYCKIEGO
FESTIWALU NAUKI
DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTAL EDUCATION WITHIN THE V BALTIC
FESTIVAL OF SCIENCE
BoŜena Karawajczyk, Małgorzata Czaja
S10-PS2-14
METODY AKTYWIZUJĄCE W NAUCZANIU CHEMII
CREATIVITY TECHNIQUES IN TEACHING CHEMISTRY
Małgorzata Czaja i BoŜena Karawajczyk
S10-PS2-15
OD ŚCIEKU DO WODY
FROM WASTEWATER TO WATER
Ewa M. Siedlecka, Piotr Glamowski, Anna Januszewska
114
Prezentacja Wystąpień
Język
Polski i angielski będą językami Zjazdu. Językiem 11 Konferencji ICCE-DCE (S7) będzie angielski.
Nie przewiduje się tłumaczenia wystąpień.
Materiały Zjazdowe
Streszczenia prezentacji przesłane przez Autorów do dnia 30 czerwca 2007 roku umieszczone zostaną
w Materiałach Zjazdowych. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za treść merytoryczną
streszczeń.
Młodzi Naukowcy
Prezentacje ustne i posterowe przygotowane przez Młodych Naukowców włączone zostały do
programu poszczególnych Sekcji. Oznaczone będą skrótem FM (Forum Młodych). Planuje się
przyznanie nagród za najlepsze prezentacje.
Instrukcja do Przygotowania Wystąpienia Ustnego
Znaczna część prezentacji ustnych prowadzona będzie jednocześnie w poszczególnych Sekcjach.
Prosimy o dyscyplinę i wygłoszenie prezentacji w przewidzianym czasie. Prosimy pamiętać, by
pozostawić około 3 minut na pytania i dyskusję. Przewidziany czas dla prezentacji wynosi:
• Wykłady Plenarne
PL:
30 min,
• Wykłady Sekcyjne
SL:
20 min,
• Komunikaty Sekcyjne CL: 15 min,
wszystkie wraz z dyskusją.
Przygotowanie materiału do prezentacji
Prosimy przygotować prezentację ustną na płycie CD lub nośniku pamięci USB. Zabrania się
korzystania z własnych komputerów.
Prezentacja powinna być dostarczona do osoby obsługującej multimedia w danej sali, najpóźniej
jedną godzinę przed rozpoczęciem sesji. Osoby obsługujące będą dostępne w salach, ubrane w
koszulki z logo Zjazdu & Konferencji.
Osoby prezentujące proszone są o przybycie do sali 20 minut przed rozpoczęciem sesji, by z
przewodniczącym sesji ustalić szczegóły wystąpienia i zapoznać się ze sprzętem multimedialnym
wykorzystanym do prezentacji.
Sale do prezentacji ustnych wyposaŜone są w:
• projektor do prezentacji PowerPoint,
• projektor pisma,
• wskaźnik laserowy.
Przygotowanie
Przygotowując prezentację ustną prosimy pamiętać o:
• "Im mniej tym lepiej": prezentacja nie powinna być przeładowana drugorzędnymi
informacjami.
• Prosimy zwrócić uwagę na audytorium: liczbę uczestników i wielkość sali. Obecnych
będzie ponad 1000 uczestników i osoby z ostatnich rzędów równieŜ mają prawo usłyszeć
wystąpienie ustne jak i przeczytać wyświetlone slajdy.
• Prezentacja powinna być przygotowana w pozycji horyzontalnej (poziomej).
115
Instrukcje do Przygotowania Prezentacji Posterowej
Prezentacja posterowa traktowana jest pod względem naukowym na równi z prezentacją ustną.
Przekwalifikowanie wystąpienia ustnego na prezentację posterową nie oznacza zmniejszenia jej
wartości. Streszczenia prezentacji posterowych nadesłane do 30 czerwca 2007 roku przez
zarejestrowanych uczestników wydane zostaną w Materiałach Zjazdowych.
Sesja posterowa składać się będzie z dwóch części: zapoznanie się uczestników z treścią posteru
oraz 3-5 minutowa ustna prezentacja Autorów wybranych posterów. Przed Sesją Posterową Komitet
Naukowy dokona kwalifikacji prac do prezentacji ustnych. Postery te zostaną specjalnie oznaczone.
Wymiary Tablic Posterowych
KaŜdy Autor otrzyma moŜliwość prezentacji posteru na tablicy o wymiarach 120 cm ÷ 120 cm. U
dołu tablicy znajdować się będą koperty, do których zainteresowani czytelnicy będą mogli wrzucać
karteczki z prośbą o przesłanie kopii. Kopie posteru w formacie A4 moŜna równieŜ umieszczać u dołu
tablicy. Prezentacje posterowe muszą zostać przygotowane wcześniej przez Autorów. Podczas Zjazdu
& Konferencji nie będzie moŜliwe drukowanie posterów. Przedmioty do umieszczenia posterów na
tablicy będą dostępne dla Autorów. Prosimy nie niszczyć tablic i nie zmieniać numeracji. KaŜdy
poster otrzyma numer odpowiadający terminowi oraz Sekcji, w której będzie prezentowany.
Przygotowanie Posteru
Prosimy pamiętać:
• przygotowują Państwo prezentację swojej pracy,
• prezentacja powinna zainteresować czytelników,
• prezentacja powinna być czytelna z odległości około 2 m, prosimy uŜywać odpowiedniej
wielkości czcionek,
• kaŜdy poster musi zawierać tytuł, nazwiska i afiliacje Autorów,
• treść powinna być napisana w logicznym porządku: wprowadzenie, wyniki, dyskusja i
wnioski,
• rysunki powinny być kontrastowe i czytelne wraz z podpisami.
Obecność przy Posterze
Autorzy prezentacji posterowych zobowiązani są do obecności przy posterze podczas trwania Sesji.
współautorzy posteru, którzy chcą uczestniczyć w Zjeździe & Konferencji powinni zarejestrować
swoje uczestnictwo.
Logistyka
Prezentacja posterowa powinna być umieszczona na tablicy tylko przez jeden dzień, według
wyznaczonego terminu.
Sesja Posterowa 1 – Poniedziałek, 10 września 2007 roku
S1 ÷ S10
Prezentacje posterowe umieszczone powinny zostać na tablicach rano i zdjęte wieczorem do godziny
20.00.
Sesja Posterowa 2 – Wtorek, 11 września 2007 roku
S1 ÷ S5; S7 ÷ S10
Prezentacje posterowe umieszczone powinny zostać na tablicach rano i zdjęte wieczorem do godziny
20.00.
116
Publikacja Wystąpień
Prace dotyczące prezentowanych podczas 50 Jubileuszowego Zjazdu PTChem i SITPChem oraz
11 Konferencji Chemii Środowiska wyników mogą być opublikowane po przeprowadzeniu pełnego
procesu edytorskiego w:
•
Analytica Chimica Acta
http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/502681/description#descripti
on
•
Analytical and Bioanalytical Chemistry http://www.springer.com
•
Chemia Analityczna http://www.chem.uw.edu.pl/chemanal
•
Chemia i InŜynieria Ekologiczna
http://tchie.uni.opole.pl/tchie/index.php?option=content&pcontent=1&task=view&id=36&Ite
mid=64
•
Chemia w Szkole http://www.edupress.pl/chemia-w-szkole.php
•
Chemia-Dydaktyka-Ekologia-Metrologia
http://tchie.uni.opole.pl/tchie/index.php?option=content&pcontent=1&task=view&id=41&Ite
mid=68
•
Environmental Science and Pollution Research http://www.scientificjournals.com/sj/espr
•
Polimery http://www.ichp.pl/polimery
•
Polish Journal of Chemistry http://ichf.edu.pl/pjch
•
Polish Journal of Environmental Studies http://www.pjoes.com
•
Przemysł Chemiczny http://www.sigma-not.pl/czasopisma-62-inne-galezie-przemysluprzemysl-chemiczny.html
•
Separatoria Acta http://www.ars_separatoria.chem.uni.torun.pl
•
Synlett http://www.thieme-chemistry.com/thiemechemistry/journals/info/synlett/index.shtml
•
Wiadomości Chemiczne http://www.chem.uni.wroc.pl/wiadchem.htm
Instrukcje dla autorów znajdują się na podanych stronach internetowych czasopism. Manuskrypty
moŜna będzie składać w Biurze Zjazdu & Konferencji w dniach 9 – 12 września 2007 roku.
117
Seminaria Naukowe
Niedziela, 9 września 2007 roku
S. Witko, 9.00 – 13.00, UMK, WCh, Sala 47
Applera Polska Sp. z o.o., 11.00 – 13.00, UMK, WCh, Sala 61
Poniedziałek, 10 września 2007 roku
Perlan Technologies Polska Sp. z o.o., 14.15 – 15.00, UMK, WCh, Sala 61
Wtorek, 11 września 2007 roku
Merck Sp. z o.o., Prezentacja Firmy Vaccubrand producenta pomp próŜniowych do róŜnych
zastosowań laboratoryjnych, Carsten Ruth, 14.15 – 15.00, UMK, WCh, Sala 61
Applera Polska Sp. z o.o., 14.15 – 15.00, UMK, WCh, Sala 47
W sprawie szczegółowych informacji prosimy o kontakt z dr Michałem Szumskim, e-mail:
[email protected]
118
Koszty Uczestnictwa
Opłatę uczestnictwa naleŜy wnieść na konto:
Polskie Towarzystwo Chemiczne O. Toruński
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
Bank Zachodni WBK SA O/Toruń
78 1090 1506 0000 0000 5002 0219
z dopiskiem Zjazd
850 PLN
Członkowie zwyczajni PTChem, SITPChem i EuCheMS
900 PLN
Uczestnicy nie będący członkami PTChem, SITPChem i EuCheMS
500 PLN
Doktoranci i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych i
podstawowych (członkowie PTChem, SITPChem i EuCheMS)
550 PLN
Doktoranci i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych i
podstawowych nie będący członkami PTChem, SITPChem i EuCheMS
200 PLN
Studenci i emeryci (członkowie PTChem, SITPChem i EuCheMS)
250 PLN
Studenci i emeryci nie będący członkami PTChem, SITPChem i EuCheMS
450 PLN
Osoby pracujące przy organizacji Zjazdu będące pracownikami Wydziału
Chemii UMK
500 PLN
Jednodniowy koszt uczestnictwa (członkowie PTChem, SITPChem i
EuCheMS)
550 PLN
Jednodniowy koszt uczestnictwa (osoby nie będące członkami PTChem,
SITPChem i EuCheMS)
500 PLN
Osoby towarzyszące
Uczestnikiem jest wyłącznie osoba zarejestrowana, która otrzymała potwierdzenie od
Organizatorów.
Koszty uczestnictwa jednej osoby zawierają zawierają:
- opłatę rejestracyjną,
- udział w sesjach naukowych,
- materiały zjazdowe i konferencyjne,
- wstęp na wystawę,
- kawę, herbatę,
- obiady,
- udział w imprezach towarzyszących,
- bilety komunikacji miejskiej.
Rezygnacja z uczestnictwa: po 30.06.2007 wniesione opłaty nie będą zwracane wpłacającemu.
Opłata rejestracyjna upowaŜnia do zgłoszenia maksymalnie 4 prezentacji.
119
Koszty uczestnictwa jednej osoby towarzyszącej zawierają:
- wstęp na wystawę,
- kawę, herbatę,
- obiady,
- udział w imprezach towarzyszących,
- bilety komunikacji miejskiej.
Osoba towarzysząca nie jest autorem lub współautorem prezentowanych wystąpień.
Organizatorzy nie pokrywają kosztów delegacji i zakwaterowania.
Identyfikatory
Uczestnicy i osoby towarzyszące otrzymają identyfikatory w Biurze Zjazdu & Konferencji. Udział w
sesjach naukowych, imprezach towarzyszących oraz wstęp na wystawę moŜliwy będzie tylko z
waŜnymi identyfikatorami.
Wszyscy uczestnicy i osoby towarzyszące zobowiązani są do posiadania przy sobie
identyfikatorów podczas trwania Zjazdu & Konferencji.
Brak identyfikatora moŜe być powodem odmowy wstępu do udziału w sesjach naukowych, imprezach
towarzyszących oraz wstępu na wystawę. Uczestnicy zarejestrowani na jednodniowy udział w
Zjeździe & Konferencji otrzymają róŜniący się kolorem identyfikator, umoŜliwiający uczestnictwo
tylko konkretnego dnia.
Vouchery obiadowe
Obiady podawane będą wyłącznie na podstawie posiadanych waŜnych voucherów. Prosimy o
sprawdzenie, czy posiadają Państwo vouchery w otrzymanym w Biurze Zjazdu & Konferencji
pakiecie.
120
Zakwaterowanie
Hotel FILMAR
ul. Grudziądzka 45, 87-100 Toruń
PeKaO S.A. II O/Toruń
Numer konta: 89 1240 1936 1111 0000 1322 0121
z dopiskiem Zjazd
Hotel KOPERNIK
ul. Wola Zamkowa , 87-100 Toruń
Hotel MERCURE - HELIOS
ul. Kraszewskiego 1/3, 87-100 Toruń
Hotel PETITE FLEUR
ul. Piekary 25, 87-100 Toruń
Hotel REFLEX
ul. Wojska Polskiego 24, 87-100 Toruń
Domy studenckie
Numery dostępnych akademików:
Centrum: 1, 2, 5, (ulice Mickiewicza, Moniuszki, Słowackiego)
Bielany: 7, 9, 12 (ulica Gagarina)
Bank MILLENNIUM S.A. Warszawa
03 1160 2202 0000 0000 8895 7510
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
z dopiskiem 50 Zjazd PTChem
Lokalizacja hoteli – patrz mapka na odwrocie programu
121
Toruń
Toruń jest jednym z najbardziej znanych i rozpoznawalnych miast polskich w kraju i na świecie,
wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.
Toruń jest kandydatem na Kulturalną Stolicę Europy w 2016 roku.
W kształtowaniu wizerunku nie tylko naukowego, ale takŜe kulturowego miasta znaczący udział ma
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, kształcący ponad 40 tysiące studentów oraz Planetarium im.
W. Dziewulskiego, stanowiące najnowocześniejszy tego typu obiekt w kraju. Środowisko wybitnych
naukowców i studentów skupionych wokół toruńskich wyŜszych uczelni stanowi niejako symbol
toŜsamości miasta.
Szczególny charakter nadają Toruniowi imprezy kulturalne organizowane w mieście, a takŜe krajowe
i międzynarodowe konferencje naukowe, w tym cykliczne z zakresu chemii środowiska, chemii
analitycznej a zwłaszcza chromatografii. Stąd nie jest zaskoczeniem, Ŝe władze krajowe i europejskie
Towarzystw Chemicznych zdecydowały się powierzyć nam organizację tak waŜnego wydarzenia.
Jak dojechać do Torunia
Do Torunia łatwo dotrzeć. Miasto od zawsze połoŜone jest na skrzyŜowaniu waŜnych, wielkich
szlaków komunikacyjnych.
Samochodem:
Toruń jest jednym z waŜniejszych w krajów węzłów drogowych. Przez miasto przebiegają trzy
waŜnie drogi krajowe i międzynarodowe:
• nr 1 (międzynarodowa E75) z Cieszyna przez Katowice, Częstochowę, Łódź do Gdańska przyszła autostrada Północ-Południe
• nr 10 z Warszawy (Płońska) do Szczecina - planowana droga ekspresowa
• nr 15 z Wrocławia (Trzebnicy) przez Gniezno (skąd do Poznania i Berlina prowadzi droga
nr 2 (międzynarodowa E30)) do Olsztyna i na Mazury.
Pociągiem:
Do Torunia moŜna dojechać koleją bezpośrednio ze wszystkich duŜych miast w Polsce. Aby dostać
się do centrum miasta z dworca Toruń Główny moŜna skorzystać z taksówki lub linii autobusowych:
22, 27 lub 11, 12, 14, 36. Bilet normalny na linie w obrębie granic miasta kosztuje 2,10 zł, ulgowy
połowę normalnego; obejmuje on nielimitowaną czasowo ani odległościowo jednorazową podróŜ. W
kioskach kupić moŜna równieŜ karnet - bilet wieloprzejazdowy oraz bilety okresowe (rodzaje podane
niŜej), które polecić moŜna osobom planującym dłuŜszy pobyt w Toruniu. Cena biletu nocnego to
podwojenie ceny biletu dziennego.
Cennik przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Toruniu:
• bilet normalny jednoprzejazdowy: 2,10 zł, ulgowy: 1,05 zł,
• bilet (karnet) 8-przejazdowy: 14,80 zł, ulgowy: 7,80 zł,
• bilet jednodniowy na linie miejskie normalny: 7,80 zł, ulgowy: 4,50 zł
Czas przejazdu do centrum miasta z dworca Toruń Główny wynosi około 5 min. Cena przejazdu
taksówką do centrum miasta wynosi około 10 zł. W Toruniu są równieŜ dworce Toruń Miasto i Toruń
Wschodni.
122
Imprezy Towarzyszące
Niedziela, 9 września 2007
15.00-15.30
Koncert Orkiestry Symfonicznej
19.00-20.00
Lampka Wina
Poniedziałek, 10 września 2007
19.00-20.00
Koncert kwintetu smyczkowego MultiCamerata w Katedrze św.
Janów
Wtorek, 11 września 2007
19.00-24.00
Biesiada Kujawsko-Pomorska wszystkich uczestników przy
Hotelu Rubbens w Łysomicach (przewidziane niespodzianki)
Proponowane Wycieczki
Poniedziałek, 10 września 2007
Zwiedzanie Torunia Gotyk na dotyk połączone z wizytą w Muzeum Piernika oraz
seans w Planetarium
Wtorek, 11 września 2007
Zwiedzanie Torunia Gotyk na dotyk połączone z wizytą w Muzeum Piernika
Zakłady Azotowe Anwil S.A. we Włocławku
Propozycje zwiedzania regionu (płatne dodatkowo)
• Ciechocinek
• Szlak Piastowski
• Chełmno
• Golub-Dobrzyń, Szafarnia
• Zamki KrzyŜackie Ziemi Chełmińskiej
Minimum 15 osób
www.turystyka.torun.pl
W sprawie szcegółowych informacji prosimy o kontakt z mrg Sylwią Studzińską, e-mail:
[email protected]
Opracowano na podstawie i za zgodą Centrum Usługowego przy Oddziale Przewodnickim PTTK w Toruniu.
123
TORUŃ – gotyk na dotyk
Centrum Usługowe PTTK przygotowało trasę zwiedzania miasta z przewodnikiem
Gotyk na dotyk. Zapraszamy na spacer po Toruniu, by poznać jego najwaŜniejsze zabytki,
miejsca, wydarzenia historyczne i poczuć klimat miasta.
Ratusz Staromiejski, Dwór Artusa, Kościół św. Ducha,
Kamienica Pod Gwiazdą, gospoda flisacza, pomnik Kopernika, Flisak,
Dom Kopernika, Krzywa WieŜa, Brama śeglarska,
zespół murów obronnych, spichrze, Droga Królewska,
Katedra Świętojańska, Dom Eskenów, Brama Mostowa,
Dwór Bractwa św. Jerzego z Basztą Wartownią,
ruiny Zamku KrzyŜackiego (ruiny, podziemia, Gdanisko),
Kościół św. Jakuba, Rynek Nowomiejski, dodatkowo: przyziemia Kościoła św. Mikołaja.
Propozycje zwiedzania regionu
Zapraszamy do Ciechocinka, największego i
najsłynniejszego polskiego uzdrowiska nizinnego,
jednego z największych ośrodków wczasowych. Tutaj
znajdują się osobliwe tęŜnie solankowe z 1828 roku, piękne dywany kwiatowe,
urokliwe parki, skwery, fontanny ze znanym "Grzybkiem" oraz "Jasiem i
Małgosią", łazienki, pijalnie wód i in. W pobliŜu
Ciechocinka - RaciąŜek z urokliwymi ruinami zamku oraz
Nieszawa.
Czas trwania wycieczki: do 5 godzin.
Cena wyjazdu zorganizowanego (grupa polska): 27 zł / os.
(min. 38 osób). Cena zawiera: przejazd, ubezpieczenie,
usługi przewodnickie, bilet wstępu na teren tęŜni w
Ciechocinku.
Trasa śladami początków państwa polskiego.
Jeden z najbardziej znanych szlaków w Polsce, na
którym m.in. zabytki przedhistoryczne,
romańskie, przejazd kolejką wąskotorową na
trasie śnin-Wenecja (gdzie m.in. Muzeum Kolei Wąskotorowej),
Biskupin - najsłynniejszy rezerwat archeologiczny kultury łuŜyckiej.
Pierwsza stolica Polski - Gniezno, wspaniały klasztor benedyktyński w
Mogilnie, romańskie kolegiaty wysokiej klasy w
Strzelnie, Kruszwicy, Inowrocławiu; w Kruszwicy teŜ znana Mysia WieŜa, gdzie myszy
zjadły Popiela.
Czas trwania wycieczki: ok. 10 godzin.
Cena wyjazdu zorganizowanego (grupa polska): 67 zł / os. (min. 38 osób). Cena zawiera:
przejazd, ubezpieczenie, usługi przewodnickie, bilety wstępu (normalne), opłaty
parkingowe.
124
Trasa do Chełmna, jednego z najstarszych,
najcenniejszych i najpiękniejszych miast Polski, z
monumentalnymi zabytkami gotyckimi (liczne wielkie
kościoły, zachowane niemal w całości mury obronne z basztami i bramami) i
renesansowymi (najpiękniejszy w północnej Polsce ratusz) i niepowtarzalną
atmosferą, zachęcającą do ponownego przyjazdu. Po drodze m.in. ChełmŜa dawna stolica diecezji chełmińskiej.
Czas trwania wycieczki: do 6 godzin.
Cena wyjazdu zorganizowanego (grupa polska): 28 zł / os.
(min. 38 osób). Cena zawiera: przejazd, ubezpieczenie,
usługi przewodnickie, bilet wstępu do ratusza w Chełmnie
(normalny).
Golub-Dobrzyń - miasto nad Drwęcą, złoŜone z
dwóch starych jednostek miejskich:
prawobrzeŜnego Golubia i lewobrzeŜnego
Dobrzynia. W Golubiu m.in. jeden z najbardziej
znanych polskich zamków - Anny Wazówny - malowniczo połoŜony na
skarpie drwęckiej, znany z Wielkich Międzynarodowych Turniejów
Rycerskich odbywających się w lipcu. Pobliska
Szafarnia to drugi po śelazowej Woli ośrodek
chopinowski w Polsce.
Czas trwania wycieczki: do 6 godzin.
Koszt wyjazdu zorganizowanego (grupa polska): 40 zł / os (min. 38 osób). Cena zawiera:
przejazd, ubezpieczenie, usługi przewodnickie, bilety wstępu (normalne): na zamek w
Golubiu, do Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni.
Ziemia Chełmińska - najstarszy obszar krzyŜacki
w Polsce, skąd rozpoczął się podbój Prusów i
tworzenie potęŜnego państwa krzyŜackiego. Tutaj
znajdują się najstarsze zamki Zakonu Szpitala
Najświętszej Marii Panny w Polsce: pierwszy z nich i oryginalny w
Toruniu, inne najwaŜniejsze m.in. w Golubiu, Radzyniu Chełmińskim
(ruiny warowni najpotęŜniejszej po malborskiej),
Kwidzynie, Zamku Bierzgłowskim, Rogóźnie i in.
Czas trwania wycieczki: ok. 10 godzin.
Cena wyjazdu zorganizowanego (grupa polska): 81 zł / os (min. 38 osób). Cena zawiera:
przejazd, ubezpieczenie, usługi przewodnickie, bilety wstępu (normalne), opłaty
parkingowe.
Opracowano na podstawie i za zgodą Centrum Usługowego przy Oddziale Przewodnickim PTTK w Toruniu.
125
Ogólne Informacje
Bankomaty
W pobliŜu Auli dostępne są dwa bankomaty.
Godziny Otwarcia Sklepów
Sklepy w Toruniu czynne są zwykle od godziny 10.00 do 18.00. Wyjątkiem są duŜe centra handlowe
na obrzeŜach miasta czynne do 21.00 lub 22.00. W sprawie szczegółowych informacji prosimy o
kontakt z osobami w Biurze Zjazdu & Konferencji.
Identyfikatory
Uczestnicy i osoby towarzyszące otrzymają identyfikatory w Biurze Zjazdu & Konferencji. Udział w
sesjach naukowych, imprezach towarzyszących oraz wstęp na wystawę moŜliwy będzie tylko z
waŜnymi identyfikatorami.
Wszyscy uczestnicy i osoby towarzyszące zobowiązani są do posiadania przy sobie
identyfikatorów podczas trwania Zjazdu & Konferencji.
Brak identyfikatora moŜe być powodem odmowy wstępu do udziału w imprezach towarzyszących
oraz wstępu na wystawę. Uczestnicy zarejestrowani na jednodniowy udział w Zjeździe & Konferencji
otrzymają róŜniący się kolorem identyfikator, umoŜliwiający uczestnictwo tylko konkretnego dnia.
Imprezy Towarzyszące
Imprezy towarzyszące, ujęte w programie, są bezpłatne dla wszystkich uczestników i osób
towarzyszących.
Informacja Turystyczna
Wszyscy uczestnicy i osoby towarzyszące otrzymają informacje o Toruniu w pakiecie Zjazdu &
Konferencji.
Internet
W pobliŜu Biura Zjazdu & Konferencji dostępne będą stanowiska komputerowe z internetem. Proszę
zgłosić się do Biura po uzyskanie hasła dostępu. Proszę pamiętać, by nie zajmować zbyt wiele czasu,
gdyŜ inni równieŜ chcieliby korzystać z internetu.
Komunikacja Miejska
Do przejazdu środkami komunikacji miejskiej MZK w Toruniu uprawniają bilety z nadrukiem MZK
Toruń oraz ze znakiem holograficznym. Bilet normalny na linie w obrębie granic miasta kosztuje 2,10
zł, ulgowy połowę normalnego; obejmuje on nielimitowaną czasowo ani odległościowo jednorazową
podróŜ. Uczestnicy otrzymają od Organizatorów bilety komunikacji miejskiej.
Miejsce Zjazdu & Konferencji
Miasteczko Akademickie UMK Bielany, Toruń, ul. Gagarina. Dotrzeć do miejsca moŜna autobusami
linii nr: 11, 15, 26, 34, 36, 40 – przystanek AULA. Miejsce Zjazdu & Konferencji przyjazne jest dla
osób niepełnosprawnych.
Odpowiedzialność za Szkody
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku uczestnictwa w Zjeździe
& Konferencji nie wynikające z winy Organizatorów.
Palenie Tytoniu
Palenie tytoniu w miejscu Zjazdu & konferencji jest zabronione. Dostępne są specjalnie oznakowane
miejsca.
126
Parking
W pobliŜu Auli dostępny jest bezpłatny parking. W centrum miasta naleŜy uiścić opłatę za
parkowanie samochodem.
Posiłki
Kawa i herbata, podczas zapowiedzianych przerw, oraz obiady są wliczone w koszty uczestnictwa.
Obiady podawane będą od poniedziałku do środy w ogrodzie przy Auli w godzinach od 13.30 do
15.00. Obiady podawane będą wyłącznie na podstawie posiadanych waŜnych voucherów.
Prosimy o sprawdzenie, czy posiadają Państwo vouchery w otrzymanym w Biurze Zjazdu &
Konferencji pakiecie. Proponujemy równieŜ dania wegetariańskie.
Propozycje Zwiedzania Torunia oraz Wycieczki
Uczestnicy i osoby towarzyszące mają moŜliwość skorzystania z wymienionych w programie
wycieczek, w ramach kosztów uczestnictwa. Proponujemy równieŜ wycieczki poza Toruń, płatne
dodatkowo. Udział w wycieczkach moŜliwy jest po zapisaniu się na listę chętnych.
Restauracje
Na Starówce w Toruniu są liczne restauracje, w których moŜna zaspokoić głód. W sprawie
szczegółowych informacji prosimy o kontakt z osobami w Biurze Zjazdu & Konferencji.
Studenci UMK
Około 20 studentów będzie do Państwa dyspozycji podczas trwania Zjazdu & Konferencji. Proszę
zwracać się do nich w sprawach lokalizacji miejsc, przygotowania do prezentacji oraz innych.
Szatnia / Przechowalnia bagaŜu
Szatnia i przechowywanie bagaŜu znajdować się będzie w pobliŜu Biura Zjazdu & Konferencji w
Auli, czynne w godzinach otwarcia Biura, 8.00 – 18.00. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy
pozostawione w odzieŜy lub bagaŜu.
Telefony Alarmowe
Pogotowie ratunkowe: 999, Policja: 997, StraŜ poŜarna: 998
Dzwoniąc z telefonu komórkowego proszę wybrać nr 112.
W razie konieczności proszę kontaktować się z osobami w Biurze Zjazdu & Konferencji.
Telefony Komórkowe
Prosimy o wyłączenie telefonów komórkowych w salach wykładowych podczas prezentacji.
Wiadomości
W pobliŜu Biura Zjazdu & Konferencji dostępna będzie dla uczestników tablica do przekazywania
wiadomości oraz informacji dla innych uczestników.
Wystawa
W ramach Zjazdu & Konferencji planowana jest wystawa aparatury, akcesoriów, odczynników,
oprogramowania i literatury. Miejscem wystawy będzie Aula UMK.
Taksówki
City Taxi
Copernicus
Radio Taxi
Taxi Dziewiątka
Tele Taxi
056 / 91 97
056 / 91 92
056 / 91 93
056 / 91 99
056 / 91 95
127
128
Presentations
Language
Polish and English are official Congress languages. The official language of 11th ICCE-DCE
Conference is English. No simultaneous translation will be provided.
Abstract Book and Proceedings
Abstracts that were submitted before June 30, 2007, and have been accepted for oral or poster
presentations are published in the book of abstract. Organizers are not responsible for scientific
contents of the abstracts.
Young Scientists
Lectures and posters from young scientists are included in an appropriate section programme. Awards
are planned.
Instructions to Oral Presenters
Since the majority of the lectures are presented in parallel sessions, it is essential that you keep the
allocated time for your lecture. Please, leave 3 minutes of the time open for questions and comments
from the audience. The time for:
• Plenary Lecture
PL:
30 min,
• Section Lecture
SL:
20 min,
• Contribution Lecture
CL: 15 min,
all with discussion.
Handling of presentation materials
Please bring your presentation on a CD Rom or a USB memory stick. You are not allowed to use
your own computer.
Your presentation must be delivered to a technician in the lecture room, and this can be done at any
time during Congress & Conference but at the latest one hour before the start of the session. A
technician will be available in the room. Look for young students with Congress & Conference logo.
Speakers are requested to be in the lecture room at least 20 minutes before the session starts, to meet
the session chairman and to learn about the audio-visual facilities.
The lecture rooms are equipped with:
• Projector for PowerPoint presentations,
• Overhead projector,
• Laser pointer.
Preparation
In preparing your presentation, please consider the following:
• Remember the dictum "less is more": do not overload your slides with secondary
information.
• To obtain clear slides, consider the differences between the size of your office and that of
an auditorium for 1000 people. The attendants sitting in the last rows also have the right to
read the contents of your slides without any problem. Test your slides on readability.
• Your presentation has to be formatted horizontally.
129
Instructions to Poster Presenters
Poster presentations are considered equally important as oral contributions. When a poster has been
attributed, this does not mean that the work is considered second class. Once you have received
confirmation that your abstract has been accepted for poster presentation, it is important that you
confirm your intent to present the poster by completing/returning the Registration Form. If you are not
a registered participant to the Congress & Conference by September 9, 2007, your abstract will be
withdrawn from the abstract book.
The poster session will consist of 2 parts: reading poster contents and 3-5 minutes oral presentation
of selected poster.
Poster Board Size
Each author of a poster paper will be provided with a poster board, 120 cm ÷ 120 cm. Reprint request
envelopes can be located on a bottom corner of the poster board. All material to be posted must be
prepared in advance because supplies for this purpose will not be available at the site. Supplies you
need to mount your poster will be available. Do not write on or mark the poster boards. Each poster
will receive a poster number that designates the session to which the poster is assigned.
Poster Preparation
You are selling something important: your own work.
You want to attract and hold the attention of the passer-by.
Make a mock-up of your display, with typing and printing the size you intend to use.
Mount it, back away about two meters and see what impression it makes. Is it easy to read from a
distance of one meter?
Each poster must have a heading, giving the title and the author's name and affiliation.
The contents should be displayed in a logical sequence: Introduction, results, discussion and
conclusion.
Material will have to be read by attendees from a distance of one meter or more. Therefore, large, bold
lettering is advised. Be sure that illustrations have strong contrast and are legible.
Authors are encouraged to provide handouts, e.g., copies of poster panels, extended abstracts,
preprints.
Poster Staffing
If you submit several poster abstracts, and many of them are accepted, it is your responsibility to make
sure that all your posters are covered at the assigned times. No one author may present more than two
posters at one time. If you have more than two posters to present at the same time, please ask your coauthors to help you or withdraw the extra posters. Note, the co-authors must be registered as Congress
& Conference attendees.
Poster Logistics
Posters should be on display for a one day period.
Poster Session 1 – Monday, September 10, 2007 S1 ÷ S10
Posters should be on display on Monday. Posters of session 1 should be set up early Monday morning and
should be removed on Monday at 19.00.
All posters of session 1 that have not been removed before 20.00 on Monday, September 10, will be discarded.
Poster Session 2 – Tuesday, September 11, 2007 S1 ÷ S5; S7 ÷ S10
Posters should be on display on Tuesday. Posters of session 2 should be set up early Tuesday morning and
should be removed on Tuesday at 19.00.
All posters of session 2 that have not been removed before 20.00 on Tuesday, September 11, will be discarded.
130
Publication
There will be possibility for publication the papers after acceptance of Editorial Board in:
•
Analytica Chimica Acta
http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/502681/description#description
•
Analytical and Bioanalytical Chemistry http://www.springer.com
•
Chemical Analysis (Warsaw) http://www.chem.uw.edu.en/chemanal
•
Ecological Chemistry and Engineering
http://tchie.uni.opole.pl/tchie/index.php?option=content&pcontent=1&task=view&id=36&Itemid=64
•
Environmental Science and Pollution Research http://www.scientificjournals.com/sj/espr
•
Polimery http://www.ichp.pl/polimery
•
Polish Journal of Chemistry http://ichf.edu.en/pjch
•
Polish Journal of Environmental Studies http://www.pjoes.com
•
Przemysł Chemiczny http://www.sigma-not.pl/czasopisma-62-inne-galezie-przemyslu-przemyslchemiczny.html
•
Separatoria Acta www.ars_separatoria.chem.uni.torun.pl
•
Synlett http://www.thieme-chemistry.com/thieme-chemistry/journals/info/synlett/index.shtml
•
Wiadomości Chemiczne http://www.chem.uni.wroc.pl/wiadchem.htm
The manuscript, prepared according to editorial requirements and CD, should be put at the Congress
& Conference Office.
Vendor Seminar
Sunday, September 9, 2007
S. Witko, 9.00 – 13.00, FCh, Room 47
Applera Polska Sp. z o.o., 11.00 – 13.00, FCh, Room 61
Monday, September 10, 2007
Perlan Technologies Polska Sp. z o.o., 14.15 – 15.00, FCh, Room 61
Tuesday, September 11, 2007
Merck Sp. z o.o., Vaccubrand presentation – manufacturer of vacuum pumps for different laboratory
applications, Carsten Ruth, 14.15 – 15.00, FCh, Room 61
Applera Polska Sp. z o.o., 14.15 – 15.00, FCh, Room 47
For details, please contact Dr. Michał Szumski, e-mail: [email protected]
131
Participation Fee
The participation fee should be transferred to the following account:
The Polish Chemical Society Branch Torun,
11 Gagarin St., PL 87-100 Torun
Bank Zachodni WBK SA O/Torun
IBAN Account No. PL78 1090 1506 0000 0000 5002 0219
with the note Zjazd
SWIFT code: WBK PPLPP
350 EUR
Full participation for PTChem, SITPChem & EuCheMS Member Society
450 EUR
Full participation
250 EUR
Full participation for Postgraduate students (PTChem, SITPChem & EuCheMS Member
Society)
300 EUR
Full participation for Postgraduate students
100 EUR
Full participation for Undergraduate students and Pensioners (PTChem, SITPChem &
EuCheMS Member Society)
150 EUR
Full participation for Undergraduate students and Pensioners
200 EUR
One day ticket for PTChem, SITPChem & EuCheMS Member Society
250 EUR
One-day ticket
300 EUR
Accompanying person
The registration fees for participants include:
- attendance at all scientific sessions,
- entrance to the exhibitors area,
- attendance certificate,
- badge and congress kit,
- coffee breaks and lunches
- welcome cocktail,
- Kujawy-Pomerania Barbecue Party.
The registration fee for accompanying person includes:
- entrance to the exhibitors area,
- welcome cocktail,
- Kujawy-Pomerania Barbecue Party.
For cancellations: after 30.06.2007 no refund can be made.
The Organizing Committee does not cover travel and delegation costs including payment for hotel.
Badges
Participants and accompanying persons will receive a badge upon registration. Admission to the scientific
meetings and exhibition area and/or to the social activities will be possible only with a valid badge.
All participants and accompanying persons are requested to wear their badges throughout the Congress
& Conference and at social activities.
Failure to do so will result in refusal of admission to the scientific and social activities. Participants for only
one-day will receive a different coloured badge, giving them admission to the sessions of that particular day.
Please check your registration package for the lunch tickets.
132
Accommodation
Hotel FILMAR
Grudziądzka 45 St., 87-100 Toruń
PeKaO S.A. II O/Toruń
IBAN Account No.: PL 89 1240 1936 1111 0000 1322 0121
with the note Zjazd
How to get to the FILMAR hotel from the Toruń Central Railway Station ?
Take the bus No. 22 (direction RUBINKOWO) from the Railway Station, on the fifth bus stop
leave the bus (ODRODZENIA).Go along the street to the round, turn left. On the right hand
side is cemetary. Turn the right and go along the street. On the left hand side is Filmar hotel.
Hotel KOPERNIK
Wola Zamkowa 16 St., 87-100 Toruń
Bank PKO BP S.A.
IBAN Account No.: PL 19 1020 2892 0000 5202 0197 7263
How to get to the KOPERNIK hotel from the Toruń Central Railway Station ?
Take the bus No. 22 (RUBINKOWO) or No. 27 (WRZOSY); leave the bus on the third stop
(first after the bridge) at Rapacki Square.
Turn the right and go straight. On the left hand side will be the big, white building – Collegium
Maximum, then pass under the Caesar’s Arch and go still (10 min) straight on to the New City
Market Square. Go round St. James’ Church. Turn the right and go along the street. On the
right hand side is Kopernik hotel.
Hotel MERCURE - HELIOS
Kraszewski 1/3 St., 87-100 Toruń
Bank Handlowy S.A.
IBAN Account No.: PL 19 1030 1508 0000 0005 0335 6007
with the note 50 Zjazd PTCh
How to get to the MERCURE – HELIOS hotel from the Toruń Central Railway Station ?
Take the bus No. 22 (RUBINKOWO) or No. 27 (WRZOSY); leave the bus on the third stop
(first after the bridge) at Rapacki Square.
Turn the left and cross the street. Turn the right and go along the street to the round about ca.
200 m. On the left hand side is Mercure hotel, very good visible from the distance.
Hotel PETITE FLEUR
Piekary 25 St., 87-100 Toruń
How to get to the PETITE FLEUR hotel from the Toruń Central Railway Station ?
Take the bus No. 22 (RUBINKOWO) or No. 27 (WRZOSY); leave the bus on the third stop
(first after the bridge) at Rapacki Square.
Turn the right and go straight. On the left hand side will be the big, white building – Collegium
Maximum, then pass under the Caesar’s Arch, turn the right and go straight. On the right hand
side is Petite-Fleur hotel.
133
Hotel REFLEX
Wojska Polskiego 24 St., 87-100 Toruń
How to get to the REFLEX Hotel from the Toruń Central Railway Station ?
Take the bus No. 22 (direction RUBINKOWO) from the Railway Station, on the fifth bus stop
leave the bus (ODRODZENIA).
Take the tram (streetcar) No. 2 (direction ELANA or WSCHODNIA); on the fifth tram stop
leave the tram (SWIETOPELKA). HERBOWA restaurant is opposite the tram stop. Cross the
street (the church is on the right hand side), go straight to the next crossroad (Wojska
Polskiego St. - BaŜyńskich St.). On the left hand side is the REFLEX hotel.
Hotel POD ORŁEM
Mostowa 17 St., 87-100 Toruń
How to get to the POD ORLEM hotel from the Toruń Central Railway Station ?
Take the bus No. 22 (RUBINKOWO) or No. 27 (WRZOSY); leave the bus on the third stop
(first after the bridge) at Rapacki Square.
Turn the right and go straight. On the left hand side will be the big, white building – Collegium
Maximum, then pass under the Caesar’s Arch and go still straight on. The third street right
after the Copernicus Monument is Mostowa Street. The Hotel is located almost at the
beginning of the street.
Student Dormitory
Student dormitory – Centrum, No. 1, 3, 5, (Mickiewicz, Moniuszko, Słowacki St.)
Student dormitory – Bielany, No. 7, 8, 9 (Gagarin, Rej St.)
Bank MILLENNIUM S.A. Warszawa
IBAN account No.: PL 03 1160 2202 0000 0000 8895 7510
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
with the note 50 Zjazd PTChem
How to get to the Student Dormitory from the Toruń Central Railway Station ?
Take the bus No. 36 (BRZEZINA) or No. 11 (WRZOSY); leave the bus on the fifth stop
AULA.
134
Toruń
Torun is internationally one of the Poland`s best known town. The gothic buildings of Toruń's Old
Town, which won the designation of World Heritage Site from UNESCO in 1997, are testament to its
centuries-old economic, cultural and intellectual ties with the leading cities of Europe through
membership of the Hanseatic League.
Torun is a candidate for the 2016 European Capital of Culture.
The cities significant contribution to scientific and cultural advancement includes the Nicolaus
Copernicus University, which educates over 40 thousand students annually and the Planetarium
named by W. Dziewulski, which is the most modern in the country. The circle of remarkable scientists
and students gathered around Torun colleges is regarded as a symbol of the cities academic identity.
The special character of Torun derives also from its international cultural events and conferences
including a regular conference on analytical, environmental chemistry and chromatography.
How to Reach Congress & Conference Site
By plane:
Poland has regularly scheduled air service available from over 30 major air centers in Europe, as well
as from North America and Far East.
The nearest air ports:
Bydgoszcz,
40 km distance from Toruń,
Warsaw,
220 km distance from Toruń,
Gdansk,
180 km distance from Toruń,
Poznan,
160 km distance from Torun.
Flight time-table is available on the web site http://www.50zjazd.ptchem.pl/en/torun.php
By train:
From Warszawa Centralna (Warsaw main railway station), Poznań Główny (Poznań main railway
station), Gdańsk Główny (Gdansk main railway station) to Toruń Główny (Toruń main railway
station).
Train time-table is available on the web site http://www.50zjazd.ptchem.pl/en/torun.php
By bus Polski Express (from Warsaw and Warsaw Airport):
For more information ask organizers.
Look for yellow busses.
By car:
From West:
From East:
From North:
From South:
road No.2 (to Poznań) and via. Gniezno, Inowrocław to Toruń
road No. 2 (to Warsaw) and no.10 (to Toruń)
road No. 1
road No. 1
135
Social Events
Sunday, 9th September 2007
15.00-15.30
Symphonic Orchestra Concert
19.00-20.00
Welcome Reception
Monday, 10th September 2007
19.00-20.00
Concert of the MultiCamerata, string quintet from Toruń, in the
St. Johns Cathedral
Tuesday, 11th September 2007
19.00-24.00
Kujawy-Pomerania Barbecue Party
near the Rubbens Hotel in Łysomice
Proposal for Guided Tours
Monday, 10th September 2007
Toruń guided tour route The Great Gothic In Toruń with the visit in Gingerbread Museum
and with performance in Planetarium
Tuesday, 11th September 2007
Toruń guided tour route The Great Gothic In Toruń with the visit in Gingerbread Museum
Zakłady Azotowe Anwil S.A. in Włocławek (the ammonium nitrate factory) as part of S9.
Proposal for region Kujawy – Pomerania guided tours (optional, price indicated)
•
Ciechocinek
•
The Piasts' Route
•
Chełmno
•
Golub-Dobrzyn, Szafarnia
•
Teutonic Castles of Chełmno Land
Minimum 15 persons
http://www.visittorun.pl/
For details, please contact Sylwia Studzińska, e-mail: [email protected]
With PTTK Tour Service Centre in Toruń permission.
136
TORUN – The Great Gothic In Toruń
It's a great pleasure to present Torun Guided Tours to you with PTTK Tour Service Centre
(Centrum Uslugowe PTTK). We would like to invite you to walk around Torun to know its
unique monuments, places and climate of the town.
The Caesar Arch, St. Mary's Church, Old City Market Square, Old City
Town Hall, Arthus' Court, Holy Spirit Church, The Star House, rafters'
inn, Copernicus Monument, The Rafter, Nicholas Copernicus House, The
Leaning Tower, city defence walls complex, granaries, Holy Spirit Gate,
Royal Route, St. Johns' Cathedra, The Eskens' House, Bridge Gate, St.
George Brotherhood Manor and Guardhouse Tower, Teutonic Castle Ruins (ruins, vaults,
Gdanisko Tower), St. James' Church, New City Market Square, St. Nicolas Church relicts
Region Guided Tours
CIECHOCINEK
Famous Polish SPA that boasts of unique graduation towers.
We invite to the biggest and the most famous Polish lowland health-resort, one of
the most popular holiday-resorts. It is here where you can find particular complex
of 19th century saline graduation towers. The air surrounding it, saturated with
atomised iodine-content brine, has specific medicinal properties. Beautiful parks
and flower-beds, fountains, pump-wells and so on. In the
vicinity of the town: Raciazek with charming castle ruins
and Nieszawa town.
The trip is supposed to last up to 5 hours.
Guide service fees: 27 PLN per person (min. 38 persons).
Price includes fare, insurance, professional tour guides and
tour leaders service, tickets and entrance fees.
THE PIASTS' ROUTE
Famous archaeological reservation of the Lusatian Culture settlement (650550 year BC.
The trip shows the traces of Polish statehood origins. The route is one of
the best known tourist routes in Poland, where you can find prehistoric and
Romanesque monuments of architecture, also old narrow-gauge railway
ride from Znin to Venice (where the Narrow-Gauge Railway Museum is
located) and Biskupin - famous archaeological reserve of Lusatian culture.
Gniezno - Polish first capital town, magnificient
Bernardine cloister in Mogilno, Romanesque collegiate churches of high class in
Strzelno, Kruszwica and Inowroclaw towns. In Kruszwica also the famous Mice Tower.
The trip is supposed to last up to 10 hours.
Guide service fees: 67 PLN per person (min. 38 persons). Price includes fare, insurance,
professional tour guides and tour leaders service, tickets and entrance fees, parking fees.
137
CHELMNO
Medieval town with many superb Gothic historical monuments, beautifully sited
on Vistula's high escarpment.
The itinerary (ca. 100 km) to one of the oldest, the most valuable and beautiful
towns of Poland with impressive historical monuments of Gothic (numerous
large churches, almost completely preserved town defence walls with turrets and
gates) and of Renaissance style (the most beautiful town hall of its own in
Northern Poland) and unique atmosphere encouraging to make a next visit.
By the way: Chelmza - former seat of Chelmno diocese
with fine cathedral.
The trip is supposed to last up to 6 hours.
Guide service fees: 28 PLN per person (min. 38 persons).
Price includes fare, insurance, professional tour guides and
tour leaders service, tickets and entrance fees.
GOLUB-DOBRZYN & SZAFARNIA
Famous Anna Vasa castle with the Great International Knights'
Tournaments.
Golub-Dobrzyn - the town on the Drweca River, combined of two former
urban units: Golub - situated on the northern bank and Dobrzyn on the
southern one. One of the best known castles in Poland is located in Golub.
Erected in the 14th century by the Teutonic Knights and after being
returned to Poland in 1466 (the 2nd Torun Treaty) the seat of Anna Vasa
Royal Princess. It's picturesquely situated on a hill,
known, among others, because of The Great
International Knights' Tournaments in July.
The nearby Szafarnia is the second Frederic Chopin centre in Poland, right after his
birthplace - Zelazowa Wola.
The trip is supposed to last up to 6 hours.
Guide service fees: 40 PLN per person (min. 38 persons). Price includes fare, insurance,
professional tour guides and tour leaders service, tickets and entrance fees.
TEUTONIC CASTLES OF CHELMNO LAND
The Chelmno Land (Ziemia Chelminska) - the oldest Teutonic territory in
Poland from where the pagan Prussians conquest and the powerful
Teutonic State creating started. There are the oldest Teutonic Knights'
castles in Chelmno Land. The very first and original one in Torun, the
other most important in Golub, Radzyn Chelminski (ruins of the most
powerful stronghold just after Malbork), Kwidzyn,
Bierzglowo Castle (Zamek Bierzglowski), Rogozno,
etc.
The trip is supposed to last up to 10 hours.
Guide service fees: 62 PLN per person (min. 38
persons). Price includes fare, insurance, professional
tour guides and tour leaders service, tickets and entrance fees, parking fees.
With PTTK Tour Service Centre in Toruń permission.
138
General Info
Badges
Participants and accompanying persons will receive a badge upon registration. Admission to the
scientific meetings and exhibition area and/or to the social activities will be possible only with a valid
badge.
All participants and accompanying persons are requested to wear their badges throughout the
Congress & Conference and social activities.
Failure to do so will result in refusal of admission to the scientific and social activities. Participants
for only one-day will receive a different coloured badge, giving them admission to the sessions of that
particular day. Accompanying persons and exhibitors are not allowed to the scientific program.
Climate and Temperature
During the month of September, the weather is mostly sunny and pleasant and temperature is around
20°C. Notwithstanding, don’t forget to bring a rain-coat.
Coat Check / Luggage Storage
You will find a coat check / luggage storage room next to the registration desk operating in between
8.00 – 18.00. Please note, that we cannot take responsibility for valuable belongings such as passport,
cash, etc. Please remove these from your coats / luggage before storage.
Credit Cards
Commonly accepted credit cards in hotels, restaurants and shops are American Express, Visa, Master
Card and Eurocard. Restaurants and shops generally display signs indicating what cards they accept.
Currency
The monetary unit in Poland is Polish Zloty PLN (zł). EUR is acceptable in some selected shops.
Exchange facilities are offered to participants at the airport, in hotels, at the exchange desk of the
banks at a daily exchange rate. ATM bank automates are operating in Congress & Conference Venue.
Electricity Supply
In Poland, electricity is supplied at 230V, 50Hz. The 2-pin connecting plug is different from that used
in some other countries, e.g. the USA, the UK and Japan.
Emergency, Medical Advice
Phone numbers in case of an emergency:
Ambulance: 999, Police: 997, Fire Brigade: 998
When calling from a mobile phone dial 112.
Do not forget that emergencies can be called without coins.
For detailed information, please contact the registration desk.
Exhibition
The exhibition is an essential part of the Congress & Conference. The exhibition gives companies
from all over the world the opportunity to present their latest products and services, which are
available today. The exhibition hall is located in the NCU Main Hall (AULA MAGNA).
High School Students Researchers For Your Help
More than 20 high school student researchers will help you with your problems at the Congress &
Conference. Please take a moment to talk to them, they will certainly help you and you might as well
help them by explaining your research work.
139
Insurance
The Organizing Committee is not responsible for any personal injury, damage or loss of property,
which may occur in connection with this conference or any of the programmed events. Therefore, in
case of any the above instance, we kindly suggest that participants carry their own insurance policies.
Internet
Computers connected to internet will be available next to the registration desk. They will be available
during the registration hours. Please be considerate with your use of the computers towards other
participants. Passwords are available at the registration desk.
Meals
Coffee and tea, during the announced coffee breaks, and lunches are included in the registration fee.
Please check your registration package for the lunch tickets. Lunch will be served from Monday
to Wednesday in the Aula Magna Garden from 13.30 to 15.00. Coffee breaks are indicated in the
program. During the breaks coffee will be served in the exhibition hall. Beyond the coffee breaks
hours, coffee upon payment in the exhibition hall. Vegetarian meals will be possible.
Meeting and Exhibition Venue
The Congress & Conference site can be reached easily by public transport (bus stop AULA, e.g. buses
No. 15, 26, 34, 36, 40) and it is fully accessible for disabled people.
Messages
Personal messages can be found on the message board located next to the registration desk.
Mobile phones
Mobile phones need to be switched off during all sessions.
Mobility in Toruń / Public Transportation
Public transport in the city is well organized. Busses and trams operate without conductors.
Each participants will receive a travel tickets and a map of bus and tram connections for the period of
the Congress & Conference. Every ticked has to be punched to be valid in every bus or tram
separately after entrance. The tickets will be handed out upon registration in the Congress &
Conference Office. The ticket is only valid on bus and tram in the city of Toruń. If you are not using
the tickets please bring it back to the registration desk.
Notice for Drivers (zero alcohol)
Drivers should be aware that there is a zero tolerance of blood alcohol level while driving in Poland.
For detailed information, please contact the registration desk.
Optional Tours and Excursions
We are pleased to offer several exciting optional tours and evening programme to all participants of
the Congress & Conference. Please kindly contact the registration desk for futher information and
tickets.
Parking
Parking is available at the open air parking area of the Congress & Conference Venue free of charge.
If you park in the city centre you have to pay for parking.
Passport and Visa
Foreigners wishing to visit Poland should have a valid passport. Citizens of some countries need a
visa to visit Poland. Please contact your nearby Polish Embassy or consulate Office.
Please not that organizers are not responsible for invitations or for issuing visas to the Congress &
Conference.
140
Receptions
All receptions are free of charge to the participants and registered accompanying guests.
Restaurants
Typical Polish food is served in good restaurants located in the Old Town Toruń Centre. For
information on restaurants in Toruń, please contact the registration desk.
Shopping Hours
The usual shopping hours in Toruń are from 10.00 am to 18.00 pm, in big shopping centers around the
city up to 21.00 pm. For detailed information, please contact the registration desk.
Smoking Policy
Smoking is prohibited in the Congress & Conference Venue. In most public facilities in Poland, on
busses and trams and in stores and restaurants it is forbidden to smoke.
Taxi
To order a taxi please calls one of the following numbers:
Name
Telephone
City Taxi
056 / 91 97
Copernicus
056 / 91 92
Radio Taxi
056 / 91 93
Taxi Dziewiątka
056 / 91 99
Tele Taxi
056 / 91 95
Tourist Information
All participants receive an information brochure of the Toruń city in their bag.
141
142
Państwa Uczestników
Participants Countries
Algeria
DZ
Italy
IT
Austria
AT
Japan
JP
Bulgaria
BG
Latvia
LV
Canada
CA
Lebanon
LB
China
CN
Lithuania
LT
Croatia
HR
Netherlands
NL
Cyprus
CY
Poland
PL
Czech Republic
CZ
Portugal
PT
Denmark
DK
Romania
RO
Egypt
EG
Russian Federation
RU
Estonia
EE
Slovakia
SK
Finland
FI
Slovenia
SI
France
FR
South Africa
ZA
Germany
DE
Spain
ES
Ghana
GH
Sweden
SE
Greece
GR
Switzerland
CH
Hungary
HU
Ukraine
UA
India
IN
United Kingdom
GB
Iran
IR
United States
US
Israel
IL
143

Podobne dokumenty