Nero Burning ROM

Komentarze

Transkrypt

Nero Burning ROM
Instrukcja
Nero Burning ROM
Informacje o prawach autorskich i znakach towarowych
Informacje o prawach autorskich i znakach towarowych
Niniejszy dokument, jak i opisywane w nim oprogramowanie, ma status licencji i może być wykorzystywany lub reprodukowany wyłącznie zgodnie z postanowieniami umowy licencyjnej. Treść tego dokumentu oraz powiązane oprogramowanie mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia. Spółka Nero AG zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za poprawność treści tego dokumentu, a także odrzuca wszelkie roszczenia nie objęte postanowieniami umowy gwarancyjnej.
Niniejszy dokument oraz cała jego zawartość są chronione prawami autorskimi i są własnością spółki Nero AG. Wszelkie prawa
zastrzeżone. Niniejszy dokument zawiera również materiały chronione międzynarodowymi prawami autorskimi. Dokumentu tego ani
żadnych jego części nie można reprodukować, przekazywać ani przepisywać bez wyraźnej pisemnej zgody spółki Nero AG.
Grafiki, obrazy, filmy, tytuły utworów muzycznych lub inne materiały, które chciałbyś umieścić w swoich projektach, mogą być chronione prawem autorskim. Nieuprawnione wykorzystanie tego typu materiałów w projektach może stanowić naruszenie praw autorskich ich właścicieli. Upewnij się, że uzyskałeś wszelkie niezbędne uprawnienia od właściciela praw autorskich.
Jeżeli nie jesteś właścicielem praw autorskich, nie posiadasz zgody właściciela, a Twoja działalność nie podlega postanowieniom
prawa autorskiego o dozwolonym użytku, istnieje ryzyko naruszenia krajowych lub międzynarodowych praw autorskich. Przepisywanie, zmiana formatu, dokonywanie zmian lub publikacja materiału chronionego prawem autorskim skutkować może roszczeniami z
tytułu poniesionych szkód oraz podjęciem innych kroków prawnych przeciw Tobie. Jeżeli nie jesteś pewny swoich praw, skontaktuj
się z radcą prawnym.
Niektóre aplikacje Pakiet Nero wymagają technologii opracowanych przez innych producentów, część z nich zawarta jest w Pakiet
Nero jako wersje demonstracyjne. Aplikacje te można bezpłatnie aktywować online lub przez wysłanie faksu aktywacyjnego w celu
uzyskania nieograniczonego dostępu do danej wersji. Nero prześle tylko dane niezbędne do aktywowania technologii innych firm.
Aby uzyskać nieograniczony dostęp do Pakiet Nero, niezbędne jest łącze internetowe lub faks.
Copyright © 2006-2009 Nero AG i licencjodawcy. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Nero, Nero Digital, Nero BackItUp, Nero Essentials, Nero Express, Nero ImageDrive, Nero LiquidTV, Nero MediaHome, Nero Recode, Nero RescueAgent, Nero ShowTime, Nero Simply Enjoy, Nero StartSmart, Nero Vision, InCD, Move it, PhotoSnap, logo SecurDisc, Burn-At-Once, DNC Dynamic Noise Control, LayerMagic, Nero DMA Manager, SmartDetect, SmoothPlay, Superresolution,
Nero Surround, Nero LiquidMedia, Nero MediaStreaming i UltraBuffer są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi spółki Nero AG.
Gracenote® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Gracenote, Inc. Logo I logotyp Gracenote
oraz logo „Powered by Gracenote” są znakami towarowymi firmy Gracenote.
Adobe, Acrobat, Acrobat Reader i Premiere są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Adobe Systems,
Incorporated. AMD Athlon, AMD Opteron, AMD Sempron, AMD Turion, ATI Catalyst oraz ATI Radeon są znakami towarowymi lub
zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Advanced Micro Devices, Inc. ATSC jest znakiem towarowym Advanced Television Committee. ICQ jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy AOL LLC. Apple, iPhoto, iPod, iTunes, iPhone, FireWire oraz Mac są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple, Inc. ARM jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy ARM
Ltd. AudibleReady jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Audible, Inc. BenQ jest znakiem towarowym BenQ Corporation. Bluray Disc jest znakiem towarowym Blu-ray Disc Association. Check Point oraz Check Point Endpoint Security są znakami towarowymi
lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Check Point Software Technologies Ltd. CyberLink jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy CyberLink Corp. DLNA jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Digital Living Network Alliance. DivX oraz DivX
Certified są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy DivX, Inc. Dolby, Pro Logic oraz symbol podwójnego D są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories, Inc. DTS oraz DTS Digital Surround są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy DTS, Inc. DVB jest zastrzeżonym znakiem towarowym DVB Project. Freescale jest znakiem towarowym
firmy Freescale Semiconductor, Inc. Google oraz YouTube są znakami towarowymi firmy Google, Inc. WinTV jest zastrzeżonym
znakiem towarowym firmy Hauppauge Computer Works, Inc. Intel, Intel XScale, Pentium oraz Core są znakami towarowymi lub
zastrzeżonymi znakami towarowymi Intel Corporation. Linux jest zastrzeżonym znakiem towarowym Linusa Torvaldsa. Memorex jest
zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Memorex Products, Inc. ActiveX, ActiveSync, DirectX, DirectShow, Internet Explorer,
Microsoft, HDI, MSN, Outlook, Windows, Windows Mobile, Windows NT, Windows Server, Windows Vista, Windows Media, Xbox,
Xbox 360, przycisk startu Windows Vista oraz logo Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation. My Space jest znakiem towarowym firmy MySpace, Inc. NVIDIA, GeForce oraz ForceWare są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi NVIDIA Corporation. Nokia jest zastrzeżonym znakiem towarowym Nokia Corporation.
CompactFlash jet zastrzeżonym znakiem towarowym SanDisk Corporation. Sony, Memory Stick, PlayStation, PLAYSTATION oraz
PSP są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Sony Corporation. HDV jest znakiem towarowym Sony Corporation oraz Victor Company of Japan (JVC). UPnP jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy UPnP Implementers Corporation.
Labelflash jest zastrzeżonym znakiem towarowym Yamaha Corporation.
Znaki towarowe zostały zamieszczone w niniejszym przewodniku wyłącznie w celach informacyjnych. Wszystkie nazwy handlowe i
znaki towarowe stanowią własność ich prawnych właścicieli.
Nero AG, Im Stoeckmaedle 13-15, D-76307 Karlsbad, Niemcy
Nero Burning ROM
Spis treści
Spis treści
1
1.1
1.2
1.3
Zacznij od sukcesu!
O instrukcji
O programie Nero Burning ROM
Praca w programie
6
6
6
7
2
Uruchamianie programu
8
3
Ekran główny
9
4
4.1
4.2
Ekran Kompilacja
Okno Nowa kompilacja
Ekran wyboru
12
12
16
5
5.1
5.2
5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.4
5.5
Płyta z danymi
Kompilowanie płyt CD/DVD z danymi
Włączanie ustawień SecurDisc
Definiowanie opcji
Ustawienia wielu sesji
Ustawienia ISO
Ustawienia UDF
Zapisywanie ścieżki danych
Płyta CD/DVD Check Point Media Encryption
18
18
20
23
23
25
26
26
28
6
6.1
6.1.1
6.1.2
6.2
6.2.1
6.3
6.4
6.4.1
6.5
6.5.1
6.6
6.6.1
Płyta Audio CD oraz pliki audio
Kompilowanie płyt Audio CD
Dostosowywanie właściwości pliku audio
Definiowanie opcji
CD Mixed Mode oraz CD EXTRA
Ustawienia CD-Extra
Kompilowanie płyty CD z książką audio
Automatyczne rozpoznawanie muzyki
Rozpoznawanie plików audio
Kopiuj płyty Audio CD na twardy dysk
Okno Zapisz ścieżki audio na dysku twardym
Konwertuj format pliku audio
Okno Kodowanie plików
29
29
29
34
36
37
37
38
38
39
42
45
46
7
7.1
7.1.1
7.2
Pokaz slajdów i wideo
Kompilowanie płyt Video/Super-Video CD
Definiowanie opcji
Kompilowanie DVD-Video lub miniDVD
53
53
54
56
8
8.1
8.2
Płyta startowa
Wymagania dla rozruchu systemu z płyty
Szablon Płyta startowa
58
58
58
Nero Burning ROM
III
Spis treści
8.3
Tworzenie i nagrywanie płyty startowej
59
9
Ładowanie pliku obrazu
60
10
10.1
10.2
LightScribe
Okno Edytor etykiety płyty CD
Wydruk etykiety LightScribe
61
61
62
11
11.1
11.2
Labelflash
Ekran Nagraj etykietę
Drukowanie etykiet Labelflash oraz [email protected]
64
64
65
12
12.1
12.2
12.3
12.4
Nagraj kompilację
Okno Wybierz nagrywarkę
Ustawienia nagrywania
Rozpoczynanie nagrywania - nagrywanie płyt przy użyciu napędu
Nagrywanie za pomocą Image Recorder - Tworzenie pliku obrazu
68
68
69
71
72
13
13.1
13.1.1
13.1.2
13.2
13.3
13.3.1
13.3.2
13.3.3
Kopiowanie płyt CD/DVD
Metody kopiowania
Kopiowanie w locie
Kopia na obrazie
Kopiowanie płyty
Ustawienia kopiowania
Ustawienia obrazu
Opcje kopiowania
Opcje odczytu
73
73
73
73
74
75
76
77
77
14
Okno Kasuj płytę wielokrotnego zapisu
80
15
Aktualizowanie skanera antywirusowego
82
16
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
Opcje konfiguracji
Ustawienia kompilacji
Ustawienia pamięci podręcznej
Ustawienia zaawansowane
Ustawienia bufora dodatkowego
Ustawienia LightScribe
83
84
85
85
86
86
17
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
17.7
17.8
Informacje techniczne
Wymagania systemowe
Typy płyt
Formaty płyt
Formaty i kodeki audio
Metadane
Formaty i kodeki wideo
Formaty obrazu
Formaty list odtwarzania
87
87
87
87
88
88
89
89
89
18
Słowniczek
90
Nero Burning ROM
IV
Spis treści
19
Indeks
94
20
Kontakt
96
Nero Burning ROM
V
Zacznij od sukcesu!
1
1.1
Zacznij od sukcesu!
O instrukcji
Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla wszystkich użytkowników, którzy pragną dowiedzieć się, jak korzystać z Nero Burning ROM. Bazuje na procesach i krok po kroku wyjaśnia,
w jaki sposób osiągnąć konkretny cel.
Aby jak najpełniej wykorzystać niniejszy dokument, zwróć uwagę na następujące konwencje:
Wskazuje ostrzeżenia, warunki wstępne lub instrukcje, których należy
ściśle przestrzegać.
Wskazuje dodatkowe informacje lub porady.
1. Start ...
Liczba znajdująca się na początku linii sygnalizuje polecenie wykonania operacji. Wykonaj je w określonej kolejności.
Wskazuje wynik pośredni.
Wskazuje wynik.
1.2
OK
Wskazuje ustępy tekstu lub przyciski pojawiające się w interfejsie
programu. Są one wyróżnione za pomocą pogrubienia.
(zob. …)
Wskazuje odniesienia do innych rozdziałów. Są to podkreślone linki w
czerwonym kolorze.
[…]
Wskazuje klawisze skrótów do wprowadzania poleceń.
O programie Nero Burning ROM
Oprogramowanie Nero Burning ROM pozwala na nagrywanie danych, utworów muzycznych
i filmów wideo na płytę. Nero Burning ROM umożliwia pełną, indywidualną kontrolę nad procesem nagrywania. W programie można na przykład zdefiniować system plików, długość
nazwy pliku oraz zestaw znaków, a także zmienić etykietę płyty. Oczywiście można również
dostosować pasek narzędzi programu Nero Burning ROM oraz zmienić klawisze skrótu.
Równie proste jest tworzenie płyt Nero Burning ROM za pomocą SecurDisc oraz napędu
obsługującego SecurDisc. SecurDisc to nowa technologia sprzętu i oprogramowania opracowana przez firmy Nero i HLDS, dzięki której możliwe jest tworzenie nośników o specyficznych właściwościach zabezpieczeń, takich jak integralność danych, możliwość rekonstrukcji,
szyfrowanie oraz zabezpieczenie przed powielaniem. Nośniki takie można tworzyć dzięki
napędom obsługującym SecurDisc (np. HLDS/LG oraz Nero Burning ROM) i odczytywać je
w każdym napędzie wyposażonym w InCD lub InCD Reader.
Mimo tak wielu funkcji Nero Burning ROM pozostaje łatwym w użyciu programem do nagrywania, który umożliwia tworzenie płyt w zaledwie kilku krokach. Wystarczy wybrać typ nagrywanego nośnika (CD/DVD/Blu-ray), zdefiniować typ projektu, dodać wymagane dane i
rozpocząć nagrywanie.
Nero Burning ROM
6
Zacznij od sukcesu!
Za pomocą Nero Burning ROM możesz zapisywać pliki audio z płyty Audio CD na dysk
twardy. Podczas zapisu pliki są kodowane, a więc ich format zostaje zmieniony na taki, który
można odczytać w danym komputerze. Płyty Audio CD można automatycznie rozpoznać za
pomocą Gracenote. Dostęp do tzw. metadanych, takich jak tytuł, gatunek oraz tytuł ścieżki
jest uzyskiwany z poziomu Gracenote Media Database i są one powiązane ze ścieżkami.
Dzięki temu po zakodowaniu pliki audio są odpowiednio i kompletnie nazwane.
Technologia rozpoznawania muzyki i powiązane dane dostarczane są przez
Gracenote®. Gracenote jest standardem branżowym w dziedzinie technologii
rozpoznawania muzyki i dostarczania powiązanych treści. Abu uzyskać szczegółowe informacje, odwiedź stronę www.gracenote.com.
1.3
Praca w programie
Głównym zadaniem Nero Burning ROM jest wybór plików i folderów oraz nagranie ich na
płytę. Odbywa się to w trzech podstawowych krokach:



W oknie Nowa kompilacja wybierz typ oraz format płyty i ustaw opcje w zakładkach.
Na ekranie wyboru wybierz pliki, które chcesz nagrać.
Rozpocznij nagrywanie.
Zobacz też
 Ekran główny 9
 Kompilowanie płyt CD/DVD z danymi 18
 Kompilowanie płyt Audio CD 29
 CD Mixed Mode oraz CD EXTRA 36
 Kompilowanie płyty CD z książką audio 37
 Kompilowanie płyt Video/Super-Video CD 53
 Kompilowanie DVD-Video lub miniDVD 56
Nero Burning ROM
7
Uruchamianie programu
2
Uruchamianie programu
Aby uruchomić Nero Burning ROM przez Nero StartSmart, wykonaj następujące czynności:
1. Kliknij ikonę StartSmart.
 Otworzy się okno Nero StartSmart.
2. Kliknij przycisk
.
 Pojawi się lista aplikacji Nero.
Okno programu Nero StartSmart
3. Z listy wyboru wybierz pozycję Nero Burning ROM.
 Otworzy się okno Nero Burning ROM.
 Uruchomiłeś Nero Burning ROM za pośrednictwem Nero StartSmart.
Nero Burning ROM
8
Ekran główny
3
Ekran główny
Główny ekran to punkt wyjścia wszystkich operacji. Składa się z paska menu, paska narzędzi wraz z przyciskami oraz rozwijanego menu.
Okno główne z menu i paskiem narzędzi
Dostępne są następujące menu:
Plik
Udostępnia opcje programu, takie jak otwieranie, zapisywanie, drukowanie i
zamykanie. Możesz także otworzyć opcje ustawień kompilacji, zaktualizować kompilację oraz zdefiniować opcje konfiguracji.
Edytuj
Udostępnia opcje edycji plików z ekranu wyboru, takie jak wycinanie, kopiowanie i usuwanie. Możesz także wyświetlić właściwości wybranego pliku
oraz wyszukiwać pliki bezpośrednio w obrębie kompilacji.
Widok
Udostępnia opcje dostosowania paska narzędzi i pola przeglądarki oraz odświeżania przeglądarki plików.
Nagrywarka
Udostępnia opcje nagrywarki. Tutaj można dokonać wyboru nagrywarki,
rozpocząć nagrywanie oraz wykasować płytę wielokrotnego zapisu. Można
również wysunąć płytę z napędu oraz wyświetlić informacje o płycie.
Dodatki
Udostępnia opcje konwersji plików audio do innych formatów oraz zapisu
utworów z płyt Audio CD na dysk twardy. Możesz także zapisać na dysku
twardym ścieżkę z danymi.
Okno
Udostępnia opcje zmiany pozycji pola kompilacji oraz pola przeglądarki.
Pomoc
Udostępnia opcje pomocy, takie jak otwieranie Pomocy oraz wyświetlanie
informacji o aplikacji.
Na pasku narzędzi głównego ekranu dostępne są następujące opcje konfiguracji.
Otwiera okno Nowa kompilacja, w którym można ustawić opcje nagrywania
lub kopiowania.
Otwiera istniejącą kompilację.
Nero Burning ROM
9
Ekran główny
Zapisuje aktywną kompilację.
Wycina zaznaczone elementy kompilacji (zaznaczenie).
Kopiuje zaznaczone elementy kompilacji (zaznaczenie).
Wkleja wycięte lub skopiowane uprzednio elementy.
Uruchamia Nero CoverDesigner, za pomocą którego możesz tworzyć etykiety i okładki. Informacje o bieżącej kompilacji, takie jak tytuł, numer oraz
nazwy plików, są włączane do danych dokumentu. Więcej informacji znajdziesz w instrukcji Nero CoverDesigner.
Uruchamia Nero Express. Nero Express to oparta na Nero Burning ROM
aplikacja zarządzana przez kreator. Więcej informacji znajdziesz w instrukcji
Nero Express.
Rozpoczyna proces nagrywania przez otwarcie okna Nagraj kompilację,
zawierającego zakładkę Nagraj.
Rozpoczyna proces kopiowania przez otwarcie okna Nowa kompilacja,
zawierającego zakładkę Nagraj.
Wyświetla informacje dotyczące włożonej płyty, takie jak np. zawartość (jeżeli płyta jest zapisana) oraz pojemność.
Otwiera wybrany napęd.
Pokazuje lub ukrywa przeglądarkę plików.
Menu wyboru
nagrywarki
Wyświetla dostępne nagrywarki.
Otwiera okno Wybierz nagrywarkę, gdzie można wybrać z listy dostępną
nagrywarkę.
Otwiera okno Nagraj etykietę, gdzie można utworzyć lub załadować etykietę, która zostanie wydrukowana na stronie etykiety lub danych płyty DVD
Labelflash.
Przycisk ten jest dostępny tylko pod warunkiem, że podłączona jest nagrywarka obsługująca technologię Labelflash.
Uruchamia Nero CoverDesigner, aby utworzyć lub załadować etykietę, która
zostanie wydrukowana na odpowiedniej do tego celu stronie płyty LightScribe.
Przycisk ten jest dostępny tylko pod warunkiem, że podłączona jest nagrywarka obsługująca technologię LightScribe.
Wyświetla informacje o programie i numerze wersji.
Nero Burning ROM
10
Ekran główny
Zobacz też
 Okno Nowa kompilacja 12
 Płyta startowa 58
 LightScribe 61
 Labelflash 64
 Ładowanie pliku obrazu 60
 Okno Kasuj płytę wielokrotnego zapisu 80
 Opcje konfiguracji 83
Nero Burning ROM
11
Ekran Kompilacja
4
4.1
Ekran Kompilacja
Okno Nowa kompilacja
W oknie Nowa kompilacja wybierz typ płyty i skonfiguruj opcje formatu płyty w zakładkach.
Wygląd okna jest zasadniczo identyczny dla wszystkich typów płyty. Jedyną różnicę stanowią dostępne zakładki. Przy uruchamianiu Nero Burning ROM okno Nowa kompilacja otworzy się automatycznie. Jeżeli okno się nie otwiera, kliknij przycisk Nowa. Okno składa się z
rozwijanego menu, listy wyboru, różnych zakładek i przycisków.
Okno Nowa kompilacja, płyta typu CD-ROM
W rozwijanym menu wyświetlane są wyłącznie typy płyt obsługiwane przez nagrywarkę. Jeżeli nagrywarka nagrywa tylko płyty CD, rozwijane menu będzie nieaktywne.
Za pomocą Nero Burning ROM można tworzyć pliki obrazu dla typów płyt, które
nie są obsługiwane przez zainstalowaną nagrywarkę. Funkcję tę można włączyć przez menu Plik > Opcje > Ustawienia zaawansowane, za pomocą pola
wyboru Włącz wszystkie obsługiwane formaty nagrywarek dla nagrywarki
obrazu. W rozwijanym menu w oknie Kompilacja dostępne będą wszystkie
obsługiwane typy płyt.
Nero Burning ROM
12
Ekran Kompilacja
Na liście wyboru dostępne są następujące pozycje:
Pozycja
CD/DVD-ROM (ISO)
Pozycja
Audio CD
Pozycja
Płyta CD Mixed Mode
Pozycja
CD EXTRA
Pozycja
Tworzy płytę CD/DVD z danymi, nagrane zostać mogą pliki
każdego typu. Nagrane dane są zgodne ze standardem ISO.
Tworzy zwykłą płytę Audio CD, którą można odtwarzać we
wszystkich odtwarzaczach (audio) CD.
Tworzy płytę CD z danymi i plikami audio w jednej sesji. Zazwyczaj po pliku danych następuje jeden lub kilka plików audio
(np. ścieżka dźwiękowa gier komputerowych).
Starsze odtwarzacze Audio CD często nie rozpoznają plików
danych jako takich i próbują je odtwarzać.
Tworzy wielosesyjną płytę CD, na której pliki audio i pliki danych przechowywane są w dwóch sesjach. Pierwsza z nich
zawiera pliki audio, druga natomiast dane.
Popularne odtwarzacze CD odtwarzają pierwsze sesje jak płyty
audio CD. Druga sesja jest wykorzystywana tylko wtedy, gdy
komputer posiada napęd CD-ROM; zwyczajny odtwarzacz CD
nie jest w stanie jej odczytać.
Kopiuje płytę źródłową na płytę CD/DVD.
Kopiowanie płyt
CD/DVD
Pozycja
Video CD
Pozycja
Super Video CD
Pozycja
miniDVD
Tworzy płytę CD, która może odtwarzać filmy wideo oraz/lub
zdjęcia w niemal wszystkich odtwarzaczach VCD i DVD.
Podczas nagrywania płyty Video CD (VCD) Nero Burning ROM
automatycznie konwertuje pliki do formatu MPEG-1, który jest
wymagany w przypadku płyty Video CD.
Tworzy płytę CD, która może odtwarzać filmy wideo oraz/lub
zdjęcia w niemal wszystkich odtwarzaczach SVCD i DVD. Rozdzielczość jest wyższa niż w przypadku płyt VCD, stąd też jakość obrazu jest zazwyczaj lepsza.
Podczas nagrywania płyty Super Video CD (SVCD) Nero Burning ROM automatycznie konwertuje pliki do formatu MPEG-2,
który jest wymagany w przypadku płyty Super Video CD.
Tworzy płytę CD o specyfikacji płyty DVD. Płyta mnini DVD odznacza się tymi samymi wlaściwościami i opcjami technicznymi
co DVD. Można z łatwością odtworzyć ją w komputerze, nie ma
jednak gwarancji, że będzie mogła zostać odtworzona we
wszystkich odtwarzaczach DVD.
Nero Burning ROM umożliwia nagrywanie płyt miniDVD, jeżeli
dostępny jest tytuł płyty DVD-Video, tzn. kompletna struktura
folderu DVD.
Nero Burning ROM
13
Ekran Kompilacja
Pozycja
Tworzy startową płytę CD.
CD/DVD-ROM (Opcje
startowe)
Pozycja
Tworzy płytę z danymi, nagrane zostać mogą pliki każdego typu. Nagrane dane są zgodne ze standardem UDF.
CD/DVD-ROM (UDF)
Pozycja
Tworzy płytę z danymi, nagrane zostać mogą pliki każdego typu. Nagrane dane są zgodne ze standardami ISO oraz UDF.
CD/DVD-ROM
(UDF/ISO)
Pozycja
Płyta CD z książką audio
Tworzy płytę CD z książką audio.
Nagrana płyta CD z książką audio może być odtwarzana we
wszystkich odtwarzaczach CD.
Ponieważ czas odtwarzania książki audio może wynosić kilka
godzin, Nero Burning ROM zapisuje książkę na kilku płytach
audio CD.
Pozycja
DVD-Video
Tworzy płytę DVD, która może odtwarzać filmy wideo oraz/lub
zdjęcia w odtwarzaczach DVD w wysokiej jakości. Nero Burning ROM umożliwia nagrywanie płyt DVD, jeżeli dostępny jest
tytuł płyty DVD-Video, tzn. kompletna struktura folderu DVD.
Program Nero Vision sprawdza się najlepiej w tworzeniu płyt Video CD i Super
Video CD. Nero Vision jest aplikacją Pakiet Nero i jest instalowany automatycznie wraz z pakietem. Więcej informacji znajdziesz w instrukcji Nero Vision.
Dostępne pozycje i typy płyt (np. DVD), które można zapisać, zależą od używanej nagrywarki.
Szczegółowe informacje o obsłudze Blu-ray znajdują się pod adresem
www.nero.com/link.php?topic_id=416.
Dostępne są następujące przyciski:
Przycisk
Nero Express
Uruchamia Nero Express. Nero Express to oparta na Nero Burning
ROM aplikacja zarządzana przez kreator.
Więcej informacji znajdziesz w instrukcji Nero Express.
Przycisk
Otwórz
Otwiera przeglądarkę plików, za pomocą której można odnaleźć i
otworzyć zapisaną kompilację.
Przycisk
Otwiera ekran wyboru, w którym można wybrać pliki do nagrania.
Nowy
Przycisk
Zamyka okno Nowa kompilacja.
Anuluj
Nero Burning ROM
14
Ekran Kompilacja
W zakładkach w oknie Nowa kompilacja można ustawić opcje odpowiedniego formatu płyty.
To, które zakładki są dostępne, zależy od wybranego typu płyty
Dostępne są następujące zakładki:
Zakładka
Pokazuje statystyczne informacje o kompilacji.
Informacja
Zakładka
Wiele sesji
Zawiera opcje konfiguracji płyt wielosesyjnych.
Zakładka ta jest dostępna wyłącznie w przypadku gdy zainstalowano nagrywarkę.
Zakładka
Zawiera opcje konfiguracji systemu plików ISO.
ISO
Zakładka
Zawiera opcje konfiguracji systemu plików UDF.
UDF
Zakładka
Określa wygląd etykiety płyty CD.
Etykieta
Zakładka
Data
Zakładka
Inne
Zakładka
Audio CD
Zakładka
Umożliwia zdefiniowanie daty utworzenia kompilacji i powiązanych
plików. Można także określić okres ważności płyty.
(Dostęp do danych można uzyskać niezależnie od podanego okresu ważności)
Określa czy i które pliki będą przechowywane w pamięci bufora.
Jeśli posiadasz nagrywarkę Lightscribe, tutaj możesz utworzyć etykietę lub wybrać nadruk. Dla płyt typu CD-ROM (ISO) można konwertować kod dla filmu wideo AVI, tak aby był on kompatybilny z
formatem Xvid/MPEG -4 lub DivX.
Konwersja kodu zalecana jest tylko pod warunkiem, że masz doświadzenie w pracy z kodami FourCC i filmami wideo AVI.
Zawiera opcje konfiguracji plików audio.
Można również wprowadzić dodatkowe informacje o płycie CD.
Opcje CDA
Określa startegię wykorzystywaną przez Nero Burning ROM do obsługi plików CD-DA z płyty źródłowej audio CD.
Zakładka
Zawiera opcje konfiguracji albumów.
CD EXTRA
Zakładka
Zawiera ogólne opcje płyt Video/Super Video CD
Video CD
Zakładka
Menu
Umożliwia konfigurację wyglądu i zawartości menu płyty Video/Super Video CD.
Nero Burning ROM
15
Ekran Kompilacja
Zakładka
Płyta CD z książką
audio
Zakładka
Wyświetla infiormacje statystyczne o płycie CD z książką audio, takie jak liczba wymaganych płyt CD.
Zawiera opcje konfiguracji płyty startowej.
Opcje startowe
Zakładka
Zawiera opcje konfiguracji nagrywania.
Zapis
Zobacz też
 Kompilowanie płyt CD/DVD z danymi 18
 Kompilowanie płyt Audio CD 29
 CD Mixed Mode oraz CD EXTRA 36
 Kompilowanie płyty CD z książką audio 37
 Kompilowanie płyt Video/Super-Video CD 53
 Kompilowanie DVD-Video lub miniDVD 56
4.2
Ekran wyboru
Ekran wyboru stanowi punkt wyjściowy dla pracy nad kompilacjami. Ekran ten pojawi się w
ekranie głównym po wybraniu typu oraz formatu płyty i kliknięciu przycisku Nowa. Ekran wyboru składa się z pola kompilacji, pola przeglądarki oraz skali pojemności.
Ekran wyboru
Nazwa pola kompilacji odpowiada nazwie odpowiedniej kompilacji. Tutaj dokonuje się kompilacji plików i folderów, które mają być nagrane. W polu przeglądarki (Przeglądarka)znajdują
Nero Burning ROM
16
Ekran Kompilacja
się elementy, które chcesz nagrać. Przeglądarka plików przypomina pozostałe przeglądarki
plików i wyposażona jest w pasek narzędzi oraz pasek adresu o typowych funkcjach.
Na dolnym marginesie ekranu znajduje się skala pojemności w MB dla płyt z danymi lub w
minutach (min) dla płyt Audio CD. Dokładny rozmiar skali zależy od wybranego typu płyty.
Jeśli pole Przeglądarka jest ukryte, możesz ponownie je pokazać za pomocą
przycisku
.
Podczas kompilowania plików pasek pojemności wskazuje, ile miejsca na płycie jest wymagane do nagrania plików. Kolor paska określa, czy dane zmieszczą się na płycie:
Zielony pasek pojemności
Dane zmieszczą się na płycie.
Żółty pasek pojemności
(od żółtego oznaczenia na skali)
Dane być może zmieszczą się na płycie. Zależy to od rozmiaru
włożonej płyty.
Czerwony pasek pojemności
(od czerwonego oznaczenia na skali)
Dane nie zmieszczą się na płycie.
(O ile na włożonej płycie nie można nagrać większej ilości danych niż przewiduje to jej rozmiar)
Żółte i czerowne oznaczenia ustawiane są domyślnie dla płyt dostępnych w powszechnej
sprzedaży. Dokładna wartość skali zależy od wybranego typu płyty.
Pojemność nagrywalnej płyty CD
Na przykład pojemność czystych płyt CD wynosi 650 MB lub 700 MB. Żólte oznaczenie jest więc ustawione dla płyty CD na 650 MB, czerwone zaś na 700
MB.
Pokaż pasek pojemności
Jeżeli skala pojemności jest ukryta, możesz wyświetlić ją ponownie, klikając
menu Plik >Opcje >Kompilacja i zaznaczając pole Pokaż rozmiar kompilacji
w pasku stanu Nero.
Nero Burning ROM
17
Płyta z danymi
5
Płyta z danymi
5.1
Kompilowanie płyt CD/DVD z danymi
Nero Burning ROM umożliwia kompilację i nagrywanie wszystkich typów plików i folderów.
Jeżeli w komputerze zainstalowano nagrywarkę DVD, możliwe jest nagrywanie płyt CD i
DVD z danymi. Jeżeli posiadasz nagrywarkę CD, możliwe jest tylko nagrywanie płyt CD z
danymi, natomiast opcja nagrywania płyt DVD z danymi jest nieaktywna na poziomie ekranu
startowego. Procedura jest taka sama w przypadku obu metod kompilacji.
Nagrywarka SecurDisc
Jeżeli w komputerze zainstalowano nagrywarkę SecurDisc, możesz ją wybrać,
aby wyświetlić odpowiednią pozycję w celu nagrania płyty CD lub DVD w systemie SecurDisc. Procedury dodawania danych i nagrywania płyty CD/DVD z
danymi w systemie SecurDisc są takie same, jak w przypadku metody kompilacji zwykłej płyty CD/DVD z danymi.
Nagrywarka Image Recorder może również służyć do tworzenia obrazu typu
płyty, który nie jest obsługiwany przez podłączoną nagrywarkę. Możesz zatem
utworzyć np. obraz płyty DVD, nawet jeśli nie posiadasz zainstalowanej nagrywarki DVD. Obraz możesz zapisać na płycie w dowolnej chwili.
Nero Burning ROM obsługuje wirtualne foldery wyszukiwania w systemie operacyjnym Windows Vista. Wyszukiwanie jest wybierane przez przeciągnięcie go
do pola kompilacji. Jeżeli chcesz wybrać pliki folderu wyszukiwania, otwórz folder i przeciągnij pliki do kompilacji.
Nagrywarka Blu-Ray
Jeżeli w komputerze zainstalowano nagrywarkę Blu-ray, możesz ją wybrać, aby
wyświetlić odpowiednią pozycję w celu nagrania płyty Blu-ray. Procedury kompilowania i nagrywania płyty Blu-ray z danymi są takie same, jak w przypadku
metody kompilacji płyty CD/DVD z danymi.
Aby utworzyć płytę CD/DVD z danymi, wykonaj następujące czynności:
1. W rozwijanym menu w oknie Nowa kompilacja wybierz żądany format CD (CD, DVD). Jeżeli okno Nowa kompilacja nie otwiera się, możesz je otworzyć, klikając przycisk Nowa w
ekranie głównym).
 Lista wyboru wyświetla typy kompilacji, które można nagrać.
Nero Burning ROM
18
Płyta z danymi
Okno Nowa kompilacja
2. Wybierz żądany typ kompilacji dla płyty z danymi z listy wyboru (CD/DVD-ROM (ISO),
CD/DVD-ROM (UDF) lub CD/DVD-ROM (UDF/ISO).
 Wyświetlą się zakładki z opcjami wyboru właściwymi dla danego typu kompilacji.
3. Kliknij przycisk Nowa.
 Okno Nowa kompilacja zostanie zamknięte i pojawi się ekran wyboru.
Ekran kompilacji
Nero Burning ROM
19
Płyta z danymi
4. W polu wyszukiwarki wybierz pliki/foldery, kóre chcesz nagrać.
5. Przeciągnij żądane pliki/foldery w pole kompilacji z lewej strony.
 Pliki zostaną dodane do kompilacji i wyświetlone w ekranie kompilacji. Pasek pojemności
wskazuje wymaganą ilość miejsca na płycie.
W Nero Burning ROM dostępna jest opcja definiowania filtrów dla pojedynczych
plików lub folderów przez przeciąganie ich do pola kompilacji trzymając wciśnięty prawy klawisz myszy. Możliwe jest np. ustawienie filtra dla określonego
typu plików (*.doc, *.xls, *.txt) lub określenie, który typ plików nie zostanie
umieszczony w polu kompilacji.
Pliki w kompilacjach CD/DVD można w bardzo prosty sposób ukryć w celu zapewnienia dodatkowej ochrony lub z powodów bezpieczeństwa tak, by nie były
widoczne przy standardowym wyświetlaniu. Pliki takie zachowują się identycznie jak inne ukryte pliki systemowe, ukrywane domyślnie, z łatwością jednak
można je wyświetlić. Aby ukryć pliki, kliknij prawym przyciskiem myszy żądany
plik, wybierz opcję Właściwości, a następnie zaznacz pole wyboru Ukryj.
6. Powtórz poprzedni krok w przypadku wszystkich plików, które mają być dodane.
7. Kliknij przycisk Nagraj.
 Pojawi się okno Nagraj kompilację.
8. Określ inne wymagane opcje w zakładkach.
 Kompilacja płyty CD/DVD z danymi przebiegła pomyślnie i możesz ją teraz nagrać.
Zobacz też
 Ekran wyboru 16
5.2
Włączanie ustawień SecurDisc
SecurDisc jest to technologia sprzętu i oprogramowania umożliwiająca tworzenie nośników o
specyficznych właściwościach zabezpieczeń, takich jak integralność danych, możliwość rekonstrukcji, szyfrowanie oraz zabezpieczenie przed powielaniem. Tworzenie takich nośników
możliwe jest przy użyciu napędów obsługujących technologię SecurDisc oraz Nero Burning
ROM, a odczytywane mogą być przez wszystkie napędy wyposażone w InCD lub InCD Reader.
Funkcja Prawa autorskie dostępna jest wyłącznie dla płyt DVD SecurDisc z
danymi.
Do podglądu plików chronionych przed kopiowaniem wymagana jest specjalna
aplikacja o nazwie SecurDisc Viewer, którą można bezpłatnie pobrać ze strony
www.securdisc.net.
Aby włączyć ustawienia SecurDisc, wykonaj następujące czynności:
1. Jeżeli chcesz włączyć ochronę hasłem dla wszystkich plików:
Nero Burning ROM
20
Płyta z danymi
1. W zakładce SecurDisc zaznacz pole wyboru Ochrona hasłem.

Otworzy się okno SecurDisc - chroń dane.
2. Wpisz hasło w polu wejściowym Hasło, a następnie kliknij przycisk OK.
W razie potrzeby podczas wpisywania i wybierania hasła kreator podaje sugestie, przedstawione w dodatkowym oknie dialogowym Porady. Podczas wpisywania hasła kreator oszacowuje poziom bezpieczeństwa, tzn. jakość tego hasła.
Możesz również włączyć ochronę hasłem tylko dla wybranych plików, zaznaczając żądany plik w ekranie kompilacji i klikając przycisk Chroń.
2. Jeżeli chcesz podpisać płytę cyfrowo:
1. W zakładce SecurDisc zaznacz pole wyboru Podpis cyfrowy.
Nero Burning ROM
21
Płyta z danymi

Otworzy się okno SecurDisc - podpis cyfrowy.
2. Jeżeli utworzyłeś już klucz cyfrowy, kliknij przycisk Przeglądaj i wskaż klucz.
3. Jeżeli chcesz utworzyć klucz cyfrowy, kliknij przycisk Start.

Otworzy się okno SecurDisc - utwórz klucz cyfrowy.
4. Przeczytaj wskazówki i kliknij przycisk Dalej.

Otworzy się okno SecurDisc - proces tworzenia klucza.
5. Przesuwaj dowolnie kursor myszki do momentu zakończenia procesu tworzenia.

Stan procesu tworzenia możesz śledzić na pasku postępu. Po zakończeniu procesu
uaktywni się przycisk Dalej.
6. Kliknij przycisk Dalej.

Otworzy się okno SecurDisc - proces tworzenia klucza zakończony.
7. Wpisz nazwę pliku dla utworzonego klucza, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

Ponownie pojawi się okno dialogowe SecurDisc - podpis cyfrowy, a w rozwijanym
menu wyświetli się wybrany klucz.
8. Kliknij przycisk OK.

Otworzy się odpowiednie okno informujące o procesie cyfrowego podpisywania płyty
za pomocą wybranego klucza.
9. Kliknij przycisk OK.
Nero Burning ROM
22
Płyta z danymi
Możesz przekazać odbiorcom odpowiedni klucz publiczny, aby umożliwić im
sprawdzenie tego podpisu.
3. Jeżeli chcesz zabezpieczyć przed kopiowaniem pliki PDF, w zakładce SecurDisc zaznacz
pole Ochrona przed kopiowaniem.
 Wszystkie pliki PDF zostaną zabezpieczone przed kopiowaniem. Wyświetli się pole wyboru Wyłącz ochronę przed kopiowaniem za pomocą hasła.
4. Jeżeli chcesz zezwolić na powielanie danych chronionych hasłem po wpisaniu hasła:
1. Zaznacz pole Wyłącz ochronę przed kopiowaniem za pomocą hasła.

Otworzy się okno SecurDisc - zezwól na powielanie po wpisaniu hasła.
2. Wpisz hasło w polu wejściowym Hasło, a następnie kliknij przycisk OK.
5. Jeżeli chcesz zwiększyć szybkość nagrywania poprzez ograniczenie nadmiarowości danych
bądź skonfigurować opcję nadmiarowości danych:
1. W zakładce SecurDisc zaznacz pole wyboru Ogranicz nadmiarowość danych.

Aktywne jest pole Dane nadmiarowe.
2. Wybierz żądany poziom nadmiarowości.
Jeżeli odznaczono pole wyboru Ogranicz nadmiarowość danych, płyta zostanie w pełni zapisana kopiami wybranych danych i sum kontrolnych. Panel
wyświetlania w ekranie kompilacji wskazuje aktualny poziom nadmiarowości.
Poziom nadmiarowości rzędu 1,3 oznacza brak nadmiarowości, natomiast poziom 9 oznacza najwyższą nadmiarowość.
Zaleca się poziom nadmiarowości rzędu przynajmniej 2,5.
 Włączyłeś ustawienia SecurDisc zgodnie z własnymi wymaganiami i możesz przystąpić
do nagrywania płyty CD/DVD.
5.3
Definiowanie opcji
5.3.1 Ustawienia wielu sesji
Zakładka Wiele sesji udostępnia opcję tworzenia płyt wielosesyjnych dla płyt z danymi. Płyty
wielosesyjne można nagrywać w wielu sesjach, aż zostanie wyczerpana maksymalna pojemność płyty. Sesja to autonomiczne pole danych nagrywane w jednym procesie, skladające się z wprowadzenia (wraz ze spisem treści), jednej lub kilku ścieżek oraz zakończenia.
Płyty pozbawione opcji wielu sesji, np. płyty Audio CD, nagrywane są w jednej sesji.
Jeżeli uruchamiana jest nowa płyta wielosesyjna, Nero Burning ROM zapisuje także (o ile
jest to możliwe) punkt początkowy plików. Informacja ta wykorzystywana jest przy dalszej
pracy nad płytą wielosesyjną.
Jeżeli praca nad płytą wielosesyjną jest kontynuowana, Nero Burning ROM automatycznie
ustawia odniesienie dla importowanej sesji, tzn. spis treści importowanej sesji jest kopiowany
Nero Burning ROM
23
Płyta z danymi
do spisu treści sesji bieżącej. Na początku nagrywania należy zdefiniować, która sesja zostanie importowana. Pliki z poprzednich sesji są zatrzymywane i zajmują miejsce.
W takim przypadku Nero Burning ROM automatycznie sprawdza, czy została włożona prawidłowa płyta wielosesyjna. Jeżeli nie, płyta zostanie wysunięta z napędu.
Jeśli deaktywujesz pole wyboru Finalizuj płytę w zakładce Nagraj, wciąż możesz nagrywać dodatkowe sesje na płycie, ale wówczas widoczna będzie tylko
ostatnia sesja i będzie to jedyna sesja, do której danych będzie można uzyskać
dostęp.
Płyta wielosesyjna
Płyty wielosesyjne nadają się w szczególności do tworzenia kopii zapasowych
ważnych plików nagrywanych regularnie.
Zakładka Wiele sesji
W zakładce Wiele sesji w polu Wiele sesji dostępne są następujące opcje konfiguracji:
Przycisk opcji
Utwórz płytę wielosesyjną
Przycisk opcji
Kontynuuj pracę nad
płytą wielosesyjną
Nagrywa na płycie wybraną kompilację w jednej sesji.
Można wybrać tę opcję, nawet jeżeli płyta zawiera już sesje.
Sesje nie są wówczas importowane i nie ustawia się odniesień.
Kontynuuje pracę nad płytą wielosesyjną przez nagrywanie dodatkowych sesji na płycie, na której znajduje się co najmniej
jedna sesja. W trakcie tego procesu dla importowanej sesji
ustawiane są odniesienia.
Nero Burning ROM
24
Płyta z danymi
Przycisk opcji
Tworzy płytę bez wielu sesji.
Pojedyncza sesja
5.3.2 Ustawienia ISO
Zakładka ISO zawiera opcje konfiguracji systemu plików ISO.
ISO 9660 to standard niezależny od systemu. Jest on odczytywany we wszystkich systemach operacyjnych. Posiada następujące funkcje:



Dopuszcza nazwy plików składające się z 8 (Poziom 1) lub 31 znaków (Poziom 2).
Dopuszcza nazwy folderów składające się z ośmiu znaków.
Ogranicza maksymalną głębię katalogu do ośmiu poziomów (łącznie z folderem głównym).

Dopuszczone są znaki A-Z, 0-9 oraz znak podkreślenia (_).
W zakładce ISO, w polu Rozluźnij ograniczenia, można złagodzić ograniczenia nałożone
przez system plików. Można np. zezwolić na wyższy poziom ścieżki lub więcej niż 64 znaków dla nazwy Joliet.
Jeśli możliwe jest odczytanie płyty we wszystkich systemach operacyjnych, wybierz system plików ISO 9660 i usuń zaznaczenie wszystkich pól w polu Rozluźnij ograniczenia.
Jeżeli płyta nie może być odczytana we wszystkich systemach operacyjnych, w zakładce
ISO w polu Informacje pojawi się komunikat.
Jeżeli płyta ma być wykorzystywana głównie w komputerach wyposażonych w
system Windows, a chciałbyś używać małych liter oraz znaków obcojęzycznych, wybierz system plików ISO 9660 + Joliet.
W zakładce ISO w polach Dane i Plik dostępne są następujące opcje konfiguracji:
Rozwijane menu
Tryb danych
Rozwijane menu
System plików
Wybiera tryb danych. Dostępne są opcje Tryb 1 oraz Tryb
2/XA. Nowsze napędy z łatwością odczytują płyty CD w trybie 1
i trybie 2/XA.
Niektóre ze starszych napędów nie odczytują prawidłowo płyt w
Trybie 1. Jeżeli płyta ma być odczytywana w dowolnym napędzie starszego typu, wybierz Tryb 2/XA.
Wybiera system plików wykorzystywany dla danych. Dostępne
są opcje Wyłącznie ISO 9660 oraz ISO 9660 + Joliet.
Wyłacznie ISO 9660: Wykorzystany zostanie tylko format ISO.
ISO 9660 + Joliet: Wykorzystany zostanie format ISO wzbogacony o standard Joliet.
Nero Burning ROM
25
Płyta z danymi
Rozwijane menu
Długość nazwy pliku
Rozwijane menu
Określa dopuszczalną długość nazwy pliku. Dostępne są opcje
Poziom 1 oraz Poziom 2. W przypadku poziomu 1 nazwa pliku
może składać się z ośmiu znaków, zaś rozszerzenie nazwy pliku (*.doc) - z trzech. W przypadku poziomu 2 nazwa pliku może
składać się z 31 znaków.
Określa wykorzystaną czcionkę.
Zestaw znaków
5.3.3 Ustawienia UDF
Zakładka UDF zawiera opcje konfiguracji systemu plików UDF. Standard UDF zostal opracowany przez firmę OSTA (Optical Storage Technology Association) w odpowiedzi na wymogi płyt DVD. Standard działa we wszystkich sytemach operacyjnych.
W rozwijanym menu Opcje dostępne są następujące opcje ustawień:
Pozycja
Ustawienia automatyczne
Pozycja
Ustawienia ręczne
Pozycja
Włącz tryb zgodności
z Xbox
Automatycznie ustawia opcje konfiguracji systemu plików UDF.
Wybranie tej pozycji jest zalecane.
Umożliwia ręczne zdefiniowanie typu partycji UDF i wersji systemu plików.
Tworzy płytę kompatybilną z Xbox.
Wpis ten jest dostępny, jeżeli wybrana jest zakładka Bez wielu
sesji na przycisku opcji Wiele sesji.
Płyta kompatybilna z Xbox nie może zostać utworzona jako płyta wielosesyjna.
5.4
Zapisywanie ścieżki danych
Nero Burning ROM umożliwia zapisanie płyty z danymi jako plik obrazu. Plik obrazu można
później nagrać na płytę. W efekcie powstaje kopia oryginalnej płyty z danymi.
Aby zapisać płytę z danymi jako plik obrazu, wykonaj następujące czynności:
1. Włóż płytę z danymi do napędu.
2. Kliknij menu Dodatki > Zapisz ścieżki danych.
 Otworzy się okno Wybierz ścieżkę. Lista ścieżek zawiera odnalezione na płycie sesje i
ścieżki danych. Z przyczyn technicznych możliwe jest zapisanie wyłącznie pierwszej
ścieżki danych pierwszej sesji.
Nero Burning ROM
26
Płyta z danymi
Wybór ścieżki
3. Wybierz pierwszą ścieżkę danych.
4. Kliknij przycisk Zapisz ścieżkę.
 Otworzy się okno Zapisz jako.
5. Wybierz nazwę i miejsce zapisu pliku.
6. Wybierz odpowiedni format pliku obrazu (ISO lub NRG) z menu rozwijanego Zapisz jako.
7. Kliknij przycisk Start.
 Otworzy się okno Postęp, wskazujące postęp procesu zapisywania. Po zakończeniu
procesu zapisywania okno to zostanie automatycznie zamknięte.
 Plik obrazu z płyty z danymi został pomyślnie utworzony. Możesz teraz nagrać plik obrazu na płytę.
Nero Burning ROM
27
Płyta z danymi
5.5
Płyta CD/DVD Check Point Media Encryption
Dzięki Nero Burning ROM oraz oprogramowaniu Check Point Media Encryption możesz tworzyć płyty ze specjalną ochroną za pomocą szyfrowania.
Funkcja ta dostępna jest tylko w przypadku spełnienia następujących wymagań:
(1) Zainstalowany jest program Check Point Endpoint Security Media Encryption w wersji R73 lub nowszej.
(2) Posiadasz zezwolenie na tworzenie płyt CD/DVD Check Point Media Encryption.
(3) Posiadasz specjalny numer seryjny.
Procedura kompilacji i nagrywania płyty Check Point Media Encryption jest zasadniczo taka
sama jak w przypadku płyt z danymi. Pamiętaj o zaznaczeniu pozycji CD/DVD-ROM
(Check-Point) w oknie Kompilacja.
Przy rozpoczęciu nagrywania pojawi się okno Check Point Media Encryption. Po wprowadzeniu danych bezpieczeństwa, np. hasła do szyfrowania zdefiniowanego w ustawieniach
programu Check Point Media Encryption, program zaszyfruje dane. Po zakończeniu szyfrowania okno zostanie zamknięte, a Nero Burning ROM będzie kontynuować nagrywanie. Jeżeli wymagane jest podanie hasła, na płytę nagrane zostanie narzędzie deszyfrujące, umożliwiające użytkownikom nie posiadającym funkcji Check Point Media Encryption dostęp do
danych poprzez wpisanie hasła.
Szyfrowanie danych nie następuje w programie Nero Burning ROM. Firma Nero
AG nie ponosi odpowiedzialności za szyfrowanie danych ani narzędzie deszyfrujące. Funkcji tych dostarcza firma Check Point Software Technologies.
Nero Burning ROM
28
Płyta Audio CD oraz pliki audio
6
Płyta Audio CD oraz pliki audio
6.1
Kompilowanie płyt Audio CD
Za pomocą Nero Burning ROM można utworzyć płytę Audio CD zawierającą pliki muzyczne.
Odtwarzać je można we wszystkich standardowych odtwarzaczach CD. Przy kompilacji płyty
Audio CD, pliki źródłowe o różnych formatach audio (np. MP4, MP3 czy WMA) są przed nagraniem automatycznie konwertowane do formatu Audio CD.
Niektóre odtwarzacze CD nie odczytują płyt CD-RW. Do nagrywania płyt Audio
CD używaj CD-R.
Aby utworzyć płytę Audio CD, wykonaj następujące czynności:
1. W rozwijanym menu w oknie Nowa kompilacja wybierz pozycję CD. (Jeżeli okno Nowa
kompilacja nie otwiera się, możesz je otworzyć, klikając przycisk Nowa w ekranie głównym).
2. Na liście wyboru zaznacz typ kompilacji Audio CD.
 Wyświetlą się zakładki z opcjami wyboru właściwymi dla danego typu kompilacji.
3. Kliknij przycisk Nowa.
 Okno Nowa kompilacja zostanie zamknięte i pojawi się ekran wyboru.
4. Po prawej stronie pola przeglądarki wskaż pliki audio, kóre chcesz nagrać. Plik audio może
pochodzić z twardego dysku lub płyty Audio CD. Możesz też wybrać za źródło listę odtwarzania M3U.
5. Przeciągnij żądane pliki audio na lewą stronę pola kompilacji.
 Pliki zostaną dodane do kompilacji i wyświetlone w ekranie kompilacji. Pasek pojemności
wskazuje wymaganą ilość miejsca na płycie.
6. Powtórz poprzedni krok w przypadku wszystkich plików audio, które mają być dodane.
7. Dostosuj właściwości plików audio do własnych potrzeb.
8. Kliknij przycisk Nagraj.
 Pojawi się okno Nagraj kompilację.
9. Zdefiniuj żądane opcje w zakładkach Audio CD oraz Opcje CD-DA.
 Kompilowanie płyty Audio CD przebiegło pomyślnie i możesz nagrać kompilację lub najpierw zmienić właściwości pliku audio.
Zobacz też
 Ekran wyboru 16
6.1.1 Dostosowywanie właściwości pliku audio
Możesz wyświetlać lub wprowadzać zmiany do właściwości plików audio za pomocą okna
Właściwości ścieżki audio w zakładkach Właściwości ścieżki, Indeksy, granice, podzia-
Nero Burning ROM
29
Płyta Audio CD oraz pliki audio
ły oraz Filtry. Aby otworzyć okno, w ekranie kompilacji płyt Audio CD zaznacz plik audio, a
następnie kliknij przycisk Edycja > Właściwości.
6.1.1.1
Zakładka Właściwości ścieżki
Podstawowe informacje o wybranym pliku znajdują się w zakładce Właściwości ścieżki w
polu Informacje źródłowe.
Zakładka Właściwości ścieżki
W polu Właściwości dostępne są następujące pola wejściowe:
Pole wejściowe
Tytuł (CD-TEXT)
Pole wejściowe
Wykonawca (CD TEXT)
Pole wejściowe
Pauza
Pole wejściowe
International Standard
Recording Code (ISRC międzynarodowy standardowy kod nagrań)
Wskazuje tytuł, który zostanie zapisany w postaci CD Text.
W odtwarzaczach CD, które obsługują funkcję CD Text, wyświetli się wpisany tu tytuł.
Wskazuje wykonawcę, który zostanie zapisany w postaci CD
Text.
W odtwarzaczach CD, które obsługują funkcję CD Text, wyświetli się wpisany tu wykonawca.
Wskazuje w sekundach lub ramkach długość przerwy między
wybranym i kolejnym plikiem audio.
Identyfikuje tytuł płyty CD za pomocą 12-znakowego kodu cyfrowego. Kod ISRC wpisywany jest bezgłośnie do podkodu.
Jeśli nie znasz kodu ISRC, nie wypełniaj tego pola wejściowego.
Nero Burning ROM
30
Płyta Audio CD oraz pliki audio
Pole wyboru
Włącza ochronę przed kopiowaniem.
Ochrona przed kopiowaniem
Pole wyboru
Płynne przechodzenie z
poprzedniej ścieżki
6.1.1.2
Określa płynne przejście między bieżącym i poprzednim plikiem audio. Możesz zdefiniować długość płynnego przejścia
w sekundach lub sektorach.
Zakładka Indeksy, granice, podział
W zakładce Indeksy, granice, podziały możesz ustawić lub usunąć indeksy, a także podzielić pliki audio w celu utworzenia dwóch lub więcej plików o mniejszym rozmiarze. W
zakładce tej znajdują się obszary Oscyloskop i Pozycje.
Zakładka Indeksy, granice, podział
W polu Oscyloskop przedstawiane są graficznie pliki audio. W polu Położenia dostępne są
następujące opcje konfiguracji:
Listy wyboru
Pokazuje położenia początku i końca pliku audio na płycie CD.
Start/Koniec
Nero Burning ROM
31
Płyta Audio CD oraz pliki audio
Przycisk
Nowy indeks
Przycisk
Ustawia nowe położenie indeksu w wybranym położeniu. W przypadku odtwarzacza CD jest to położenie, w którym rozpoczyna się
nowy utwór, bezpośrednio do którego odtwarzacz może przeskoczyć. Jednak nie wszystkie odtwarzacze CD obsługują tę funkcję.
Edytuj
Otwiera okno dialogowe Ustaw koniec ścieżki.
Możesz wpisać dokładne położenie podziału.
Przycisk
Usuwa wybrany indeks.
Usuń
Przycisk
Dzieli plik audio w zaznaczonym miejscu.
Podziel
Przycisk
Odtwórz
Przycisk
Odtwarza plik audio począwszy od zaznaczonego miejsca.
W trakcie odtwarzania widoczny jest przycisk Zatrzymaj.
Zatrzymaj odtwarzanie
Przerywa odtwarzanie pliku audio.
Po przerwaniu odtwarzania wyświetla się ponownie przycisk Odtwórz.
Przycisk
Dzieli plik audio w ustawionych położeniach indeksu.
Dziel w położeniu
indeksów
Przycisk
Powiększa graficzne przedstawienie pliku audio.
Zwiększ
Przycisk
Zmniejsza graficzne przedstawienie pliku audio.
Zmniejsz
Przycisk
Wyświetla graficzne przedstawienie całego pliku audio.
Cała ścieżka
6.1.1.3
Zakładka Filtry
Zakładka Filtry zawiera filtry, których celem jest poprawa lub zmiana jakości muzyki. Celem
tzw. nieniszczącej procedury jest obróbka, to znaczy rzeczywiste nagranie nie ulega zmianie, ustawiane są po prostu flagi podlegające anulowaniu w dowolnym momencie. Nie są
tworzone dodatkowe dane audio. Pliki audio nie ulegają zmianie do momentu ich zapisania.
Nero Burning ROM
32
Płyta Audio CD oraz pliki audio
Okno Właściwości ścieżki audio, zakładka Filtry
W oknie Właściwości ścieżki audio dostępne są następujące opcje konfiguracji:
Pole wyboru
Normalizuj
Pole wyboru
Usuń trzaski
Pole wyboru
Redukcja syczenia
Pole wyboru
Zwiększ głośność
Pole wyboru
Zmniejsz głośność
Pole wyboru
'Poszerzanie' stereo
Pole wyboru
Karaoke
Ustawia wielkość pliku audio na wcześniej ustaloną wartość. Filtr
ten może być przydatny do wzajemnego dostosowania wielkości
plików pochodzących z różnych źródeł.
Usuwa trzaski i skrzypienia, charakterystyczne np. dla starych
płyt winylowych.
Ogranicza lub usuwa z pliku audio syczenia. Usuwane są
wszystkie częstotliwości poniżej określonego progu (poziom syczenia).
Zwiększa natężenie dźwięku pliku audio od zera do pełnej głośności. Filtr ten może być przydatny do skracania plików.
Zmniejsza natężenie dźwięku pliku audio od pełnej głośności do
zera. Filtr ten może być przydatny do skracania plików.
Zwiększa lub zmniejsza efekt stereo pliku audio. Filtr ten działa
tylko w przypadku nagrania oryginalnego pliku w standardzie stereo.
Zmniejsza natężenie wokalu na pliku audio. Następuje to poprzez
wyciszanie identycznych części utworu w obu kanałach stereo.
Nero Burning ROM
33
Płyta Audio CD oraz pliki audio
Pole wyboru
Dodaje efekt echa do pliku audio.
Echo
Pole wyboru
Korektor
Przycisk
Testuj wybrane filtry
Otwiera korektor umożliwiający zmianę natężenia dźwięku, basów oraz intensywności w różnych zakresach częstotliwości.
Odtwarza plik audio i stosuje zaznaczone filtry. Opcje konfiguracji
filtrów podlegają zmianie w trakcie odtwarzania, co umożliwia sterowanie efektem.
6.1.2 Definiowanie opcji
6.1.2.1
Ustawienia Audio CD
W zakładce Audio CD znajdują się opcje ustawień płyty Audio CD.
Zakładka Audio CD
W zakładce Audio CD w polu Ogólne dostępne są następujące opcje konfiguracji:
Pole wyboru
Normalizuj wszystkie
pliki audio
Pole wyboru
Bez przerw między
ścieżkami
Włącza filtr, który dostosowuje wzajemnie wielkość plików audio, które mają być nagrane. Opcja ta jest zalecana szczególnie
w przypadku, gdy pliki audio pochodzą z różnych źródeł.
Umożliwia przenikanie się plików audio na płycie audio CD bez
przerwy (jak w nagraniach na żywo).
W przypadku gdy pole to jest odznaczone, między plikami audio dodawane są dwusekundowe przerwy.
Nero Burning ROM
34
Płyta Audio CD oraz pliki audio
W zakładce Audio CD w polu CD Text dostępne są następujące opcje konfiguracji:
Pole wyboru
Zapisz na CD
Włącza opcję CD Text. W odtwarzaczach CD obsługujących
standard CD Text, tytuł płyty, nazwa pliku audio oraz wykonawca pojawią się na wyświetlaczu.
Pole wejściowe
Określa etykietę płyty audio CD.
Tytuł
Pole wejściowe
Określa wykonawcę.
Wykonawca
W zakładce Informacje dodatkowe można wprowadzić dodatkowe informacje o płycie Audio CD, takie jak producent czy komentarze.
6.1.2.2
Ustawienia CDA
Zakładka Opcje CDA udostępnia opcje konfiguracji plików CD-DA płyty Audio CD. Pole
Strategia pliku CDA umożliwia wybór strategii wykorzystywanej przez Nero Burning ROM
do obsługi wybranych plików audio ze źródłowej płyty Audio CD. Można to zrobić na dwa
sposoby:

Odczytaj plik audio i przechowuj go w pamięci tymczasowej. Płyta Audio CD może zostać
nagrana w trybie disc-at-once, który obsługuje CD Text.

Utwórz odniesienie dla pliku audio i odczytaj na krótko przed nagraniem (ścieżki). Płyta
Audio CD może zostać nagrana tylko w trybie track-at-once.
W zakładce Opcje CDA w polu Strategia pliku CDA dostępne są następujące opcje konfiguracji:
Pozycja rozwijanego
menu
Strategia monitorowania ilości miejsca na
dysku
Pozycja rozwijanego
menu
Strategia plików tymczasowych
Pozycja rozwijanego
menu
Strategia odniesienia
Pozycja rozwijanego
menu
Strategia w zależności
od urządzenia
Zapisuje pliki audio w pamięci tymczasowej Nero Burning
ROM.
Jeżeli dostępna ilość miejsca jest niewystarczająca, odniesienie
tworzone jest dla pliku audio i odczytywane tuż przed nagraniem. Pozycja ta zaznaczona jest domyślnie.
Zapisuje pliki audio w pamięci tymczasowej Nero Burning
ROM.
Jeżeli dostępna ilość miejsca jest niewystarczająca, pojawi się
komunikat o błędzie.
Tworzy odniesienie dla pliku audio i odczytuje je tuż przed nagraniem. Nośnikiem źródłowym może być tylko napęd CD/DVD,
nie nagrywarka. Płyta może zostać nagrana tylko w trybie
"track-at-once".
Tworzy odniesienie do pliku audio, jeżeli dostępny jest napęd
CD/DVD. W przeciwnym wypadku stosowana jest strategia
tymczasowego zapisu.
Nero Burning ROM
35
Płyta Audio CD oraz pliki audio
Przycisk
Wyświetla szczegółowe informacje o strategii pliku CDA.
Informacja
W zakładce Opcje CDA w polu Napęd dostępne są następujące opcje konfiguracji:
Lista wyboru
Lista rozpoznanych napędów i nagrywarek.
Napęd:
Rozwijane menu
Wybiera prędkość odczytu płyty.
Prędkość odczytu
Pole wyboru
Przed nagraniem zapisuje plik audio w pamięci tymczasowej.
Przed nagraniem
umieść ścieżkę w pamięci tymczasowej na
dysku twardym
W zakładce Opcje CDA w polu Zaawansowane dostępne są następujące opcje konfiguracji:
Pole wyboru
Usuń przerwę na końcu ścieżki audio
6.2
Usuwa ciszę na końcu każdego pliku audio, dzięki czemu następuje płynne przejście z jednej ścieżki w drugą.
CD Mixed Mode oraz CD EXTRA
Za pomocą Nero Burning ROM możesz kompilować płyty CD zawierające zarówno pliki audio, jak i pliki z danymi.
Dostępne są następujące metody kompilacji:


Płyta CD Mixed Mode
CD EXTRA
Płyta CD Mixed Mode zawiera w jednej sesji zarówno dane, jak i pliki audio. Na płycie CD
Extra w pierwszej sesji znajdują się pliki audio, w drugiej zaś pliki z danymi.
Procedura kompilowania plików audio oraz z danymi jest zasadniczo taka sama jak procedura kompilacji płyt CD z danymi czy muzyką. Pamiętaj o zaznaczeniu odpowiedniej pozycji w
oknie Nowa kompilacja. Ekran wyboru zawiera jedno pole kompilacji dla ścieżek audio i
jedno dla plików z danymi.
Zobacz też
 Ekran wyboru 16
 Kompilowanie płyt Audio CD 29
 Kompilowanie płyt CD/DVD z danymi 18
Nero Burning ROM
36
Płyta Audio CD oraz pliki audio
6.2.1 Ustawienia CD-Extra
Zakładka CD EXTRA udostępnia opcje konfiguracji albumów. W polu Informacje dostępne
są następujące informacje:
Panele wyświetlania
Wyświetla informacje o kompilacji.
W polu Album dostępne są następujące opcje konfiguracji:
Pole tekstowe
Rozpoznawanie albumu
Pole tekstowe
Określa nazwę albumu. Funkcja ta przydaje się zwłaszcza wtedy, gdy album ma się składać z kilku płyt CD.
Określa liczbę płyt, jaką powinna zawierać kompilacja.
Liczba woluminów w
albumie
Pole tekstowe
Określa numer albumu bieżącej płyty.
Numer sekwencji albumu
Przycisk
Zdjęcia
Otwiera okno Zdjęcia CD EXTRA, gdzie można dokonać wyboru zdjęć, które zostaną umieszczone na przedniej i odwrotnej
okładce płyty CD oraz zdefiniować ich format.
W polu Lokalizacja dostępne są następujące opcje konfiguracji:
Panel wyświetlania
Języki
Przycisk
Pokazuje dostępne języki. Wybierając język można dodać tytuł
albumu w polu tekstowym Tytuł albumu. Tytul może być różny
w każdym języku.
Dodaj
Otwiera okno Nowy język, w którym można wybrać nowy język
z listy państw.
Przycisk
Usuwa wybrany język.
Usuń
Pole tekstowe
Tytuł albumu
6.3
Dodaje tytuł albumu do języka podświetlonego w liście wyboru
Języki.
Kompilowanie płyty CD z książką audio
Za pomocą Nero Burning ROM możesz kompilować pliki z książkami audio i nagrywać je w
postaci płyty CD z książką audio, tzn. w formie płyty Audio CD. Następnie możesz ją odtwarzać w dowolnym standardowym odtwarzaczu CD. Ponieważ czas odtwarzania książki audio
może wynosić kilka godzin, Nero Burning ROM zapisuje książkę na kilku płytach Audio CD.
W trakcie procesu nagrywanie otrzymujesz informację o konieczności włożenia nowych,
czystych płyt.
Procedura kompilowania płyt CD z książkami audio jest zasadniczo taka sama, jak procedura tworzenia płyty Audio CD.
Nero Burning ROM
37
Płyta Audio CD oraz pliki audio
6.4
Automatyczne rozpoznawanie muzyki
Dzięki Gracenote MusicID Nero Burning ROM możesz rozpoznawać pliki muzyczne. Dostęp
do tzw. metadanych, takich jak wykonawca, tytuł oraz gatunek jest uzyskiwany z Gracenote
Media Database, są one wyświetlane w Nero Burning ROM. Rozpoznane metadane są dostępne po zapisaniu w pliku muzycznym.
Możliwe jest rozpoznanie pojedynczych plików audio, a także całych, oryginalnych płyt Audio
CD.
Jeżeli metadane płyty Audio CD nie znajdują się jeszcze w bazie danych, możesz je do niej
wprowadzić. Te metadane zostaną wysłane do Gracenote i dodane do Gracenote Media Database.
Dzięki Gracenote pliki audio zostają rozpoznane w kompilacji każdego typu. Funkcja ta jest
szczególnie przydatna, gdy pliki audio nie są nazwane lub są nazwane tylko częściowo. Metadane udostępniane przez Gracenote są wykorzystywane przy tworzeniu kompilacji i zapisywane w plikach audio. Dzięki temu Twoja muzyczna kolekcja jest prawidłowo opisana.
Można automatycznie rozpoznać oryginalne płyty Audio CD w Nero Burning ROM za pomocą Gracenote MusicID podczas następujących operacji.


Kopiowanie płyty Audio CD
Zapisywanie ścieżek z płyty Audio CD na twardy dysk
Technologia rozpoznawania muzyki i powiązane dane dostarczane są przez
Gracenote®. Gracenote jest standardem branżowym w dziedzinie technologii
rozpoznawania muzyki i dostarczania powiązanych treści. Abu uzyskać szczegółowe informacje, odwiedź stronę www.gracenote.com.
6.4.1 Rozpoznawanie plików audio
Gracenote umożliwia rozpoznanie plików audio dodanych do kompilacji muzycznych, a także
oferuje dostęp do takich metadanych, jak wykonawca czy tytuł, z poziomu Gracenote Media
Database.
Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:
1. Wybierz typ kompilacji do nagrania muzycznej płyty CD.
 Otworzy się ekran kompilacji.
2. Dodaj pliki audio z dysku twardego do kompilacji muzycznej.
3. Wybierz jeden lub więcej plików audio w kompilacji.
4. Prawym klawiszem myszy otwórz menu kontekstowe.
5. Wybierz pozycję Pobierz metadane.
 Pliki audio zostaną zanalizowane, a żądane informacje wysłane do Gracenote. Otworzy
się okno Edytuj metadane. Metadane uzyskane przez Gracenote ukażą się w obszarze
Nowe informacje.
Nero Burning ROM
38
Płyta Audio CD oraz pliki audio
Okno Edytuj metadane
6. W razie potrzeby edytuj metadane, np. numer ścieżki, tytuł, wykonawcę, tytuł albumu, rok i
gatunek.
7. Kilknij przycisk Zastosuj.
 Okno Edytuj metadane zostanie zamknięte.
 Metadane zostały zapisane w pliku audio i wyświetlone odpowiednio w Nero Burning
ROM.
6.5
Kopiuj płyty Audio CD na twardy dysk
Za pomocą Nero Burning ROM możesz zapisywać pliki audio z płyty Audio CD na dysk
twardy. Podczas zapisu pliki są kodowane, a więc ich format zostaje zmieniony na taki, który
można odczytać w danym komputerze. Plik audio jest także zazwyczaj kompresowany.
Płyty Audio CD można automatycznie rozpoznać za pomocą Gracenote. Dostęp do tzw. metadanych, takich jak tytuł, gatunek oraz tytuł ścieżki jest uzyskiwany z poziomu Gracenote
Media Database i są one powiązane ze ścieżkami. Dzięki temu po zakodowaniu pliki audio
są odpowiednio i kompletnie nazwane.
Nero Burning ROM
39
Płyta Audio CD oraz pliki audio
Technologia rozpoznawania muzyki i powiązane dane dostarczane są przez
Gracenote®. Gracenote jest standardem branżowym w dziedzinie technologii
rozpoznawania muzyki i dostarczania powiązanych treści. Abu uzyskać szczegółowe informacje, odwiedź stronę www.gracenote.com.
Nie można zapisać plików audio z chronionych przed kopiowaniem płyt Audio
CD.
Aby zapisać pliki audio, wykonaj następujące czynności:
1. Kliknij menu Dodatki > Zapisz ścieżki audio.
 Otworzy się okno Zapisz ścieżki audio na dysku twardym.
Kopiuj płyty Audio CD na twardy dysk
2. Włóż swoją płytę Audio CD do napędu.
 Płyta jest analizowana, a żądane informacje zostaną wysłane do Gracenote. Jeżeli w
Gracenote Media Database zostanie odnaleziona dopasowana pozycja, wówczas takie
metadane zostaną użyte i wyświetlone.
 Jeżeli odnalezionych zostanie kilka pozycji, otworzy się okno Dopasowanie i wyświetlą
się metadane.
3. Wybierz metadane dopasowane do Twojej płyty Audio CD.
Nero Burning ROM
40
Płyta Audio CD oraz pliki audio
4. Kliknij przycisk Wyślij nowe dane, jeżeli żądne metadane nie pasują do Twojej płyty Audio
CD.
 Otworzy się okno Edytuj metadane.
Edytuj metadane
Okno Edytuj metadane otworzy się także, jeśli w bazie danych nie zostaną
odnalezione żadne dopasowane pozycje, ale chcesz wprowadzić i udostępnić
metadane.
5. W razie potrzeby edytuj metadane, takie jak tytuł, wykonawca, tytuł albumu, rok lub gatunek.
6. Kliknij przycisk Opcje zaawansowane, aby dodać informacje dodatkowe.
 Otworzy się okno Informacje o Gracenote MusicID pochodzące z Gracenote. Zamknij
okno po wprowadzeniu informacji dodatkowych, tak aby okno Edytuj metadane mogło
zostać ponownie wyświetlone.
7. Kliknij przycisk Wyślij dane.
 Jeżeli metadane płyty Audio CD zostały zmienione lub uzupełnione po raz pierwszy,
zmiany zostaną wysłane do Gracenote i po uprzednim sprawdzeniu wprowadzone do
Gracenote Media Database.
 Okno Edytuj metadane zostanie zamknięte, a informacje zostaną przesłane do okna
Zapisz ścieżki audio na dysku twardym.
Nero Burning ROM
41
Płyta Audio CD oraz pliki audio
8. Wybierz ścieżki, które mają być zapisane na dysku twardym.
9. Kliknij zakładkę Wyjście.
 Otworzy się zakładka Wyjście.
10. W rozwijanym menu Format pliku wybierz format audio docelowego pliku.
11. Wybierz metodę tworzenia nazwy pliku w rozwijanym menu Metoda tworzenia nazw plików.
12. Zdefiniuj pozostałe ustawienia według preferencji.
13. Kliknij przycisk Kopiuj.
 Rozpocznie się konwersja. W żądanym katalogu utworzony zostanie folder z nazwą albumu. W folderze tym zostaną zapisane pliki audio nazwane odpowiednio do metody,
którą wybrałeś. Metadane rozpoznane przez Gracenote zostaną zapisane w pliku audio.
Okno Postęp wskazuje postęp procesu zapisywania. Kiedy zapisywanie dobiegnie końca, okno zostanie automatycznie zamknięte.
14. Kliknij przycisk Zamknij.
 Okno Zapisz ścieżki audio na dysku twardym zostanie zamknięte. Pliki audio zostały
zapisane.
6.5.1 Okno Zapisz ścieżki audio na dysku twardym
W oknie Zapisz ścieżki audio na dysku twardym określ ustawienia dla plików audio, które
mają być zapisane na dysku twardym. Okno otwiera się po kliknięciu menu Dodatki > Zapisz ścieżki audio.
Zapisz ścieżki audio na dysku twardym - Lokalizacja źródłowa
Nero Burning ROM
42
Płyta Audio CD oraz pliki audio
Dostępne są następujące opcje ustawień:
Zakładka
Określa ustawienia dla lokalizacji źródłowej plików audio.
Lokalizacja źródłowa
Zakładka
Ustawia opcje konfiguracji plików wyjściowych.
Wyjście
Przycisk
Rozpoczyna proces kopiowania lub zapisywania.
Kopiuj
6.5.1.1
Zakładka Lokalizacja źródłowa
W zakładce Lokalizacja źródłowa wyświetlane są pliki audio z płyty Audio CD. Funkcje
przycisków poleceń odpowiadają dobrze znanym przyciskom poleceń w odtwarzaczach CD.
Dostępne są następujące opcje ustawień:
Rozwijane menu
Wybiera napęd, do którego włożono płytę Audio CD.
Napęd źródłowy
Lista wyboru tytułów
Wyświetla ścieżki na płycie Audio CD. Możesz wybrać pojedyncze
ścieżki do skopiowania, zaznaczając odpowiednie pola wyboru.
Przycisk
Wysyła nowe zapytanie do Gracenote Media Database i uzupełnia
metadane płyty Audio CD, takie jak wykonawca, tytuł i gatunek, jeżeli w bazie danych znajduje się odpowiednia pozycja.
Odśwież
Przycisk
Edytuj
Pola wejściowe
Otwiera okno Edytuj metadane. Można w nim edytować metadane
płyty Audio CD wysłane przez Gracenote. Możesz wprowadzić metadane, jeżeli w Gracenote Media Database nie istnieje pozycja dla
Twojej płyty Audio CD. Te metadane zostaną wysłane do Gracenote i dodane do Gracenote Media Database.
Wyświetla lub określa metadane albumu, wykonawcy lub roku.
Album/wykonawca/r
ok
Lista wyboru
Wyświetla lub określa gatunek.
Gatunek
Nero Burning ROM
43
Płyta Audio CD oraz pliki audio
6.5.1.2
Zakładka Wyjście
W zakładce Wyjście możesz określać właściwości plików audio, które mają być utworzone.
Kopiuj płyty Audio CD na twardy dysk - Wyjście
Dostępne są następujące opcje ustawień:
Okno wejściowe
Wybiera miejsce przechowywania pliku wyjściowego.
Katalog wyjściowy
Przycisk
Przeglądanie
Rozwijane menu
Tryb tworzenia
nazwy pliku
Pole wyboru
Otwiera okno przeglądarki, w którym możesz wybrać miejsce przechowywania.
Wybiera metodę, która zostanie użyta do utworzenia nazwy pliku
wyjściowego.
Tworzy listę odtwarzania zapisanych plików audio.
Automatycznie
twórz listę przechowywanych
ścieżek audio
Nero Burning ROM
44
Płyta Audio CD oraz pliki audio
Rozwijane menu
Wybiera format listy odtwarzania.
Format listy odtwarzania
Rozwijane menu
Format pliku
Rozwijane menu
Jakość
Pole wyboru
Wymuś zgodność
z urządzeniem
iPod
6.6
Wybiera wyjściowy format audio wybranego pliku audio. Przy kolejnym przywołaniu wybrany format pliku dostępny jest na pierwszej
pozycji. Masz do wyboru Nero Digital Audio, MP3 Audio oraz
WAVE.
Określa częstość bitów dla wybranego formatu pliku audio. Jeżeli
wartość częstości bitów jest niska, przekazywana jest mniejsza
ilość danych. Rozmiar pliku jest niewielki, ale jakość jest niższa. Jeżeli wartość częstości bitów jest wysoka, przekazywana jest większa ilość danych. Rozmiar pliku jest większy, ale jakość jest wyższa. Wartość rzędu 128 dla plików MP3 jest zbliżona do jakości płyty CD. W przypadku formatu pliku MP3 Audio możesz też zdecydować, czy chcesz utworzyć plik MP3 czy też mp3PRO.
Opcja dostępna wyłącznie, jeżeli wybrano format pliku Nero Digital
Audio lub MP3 Audio.
Umożliwia dostęp do Nero Digital Audio+ przez iPoda.
Dostępny jest wyłącznie, jeżeli wybrałeś format wyjściowy Nero Digital Audio +.
Konwertuj format pliku audio
Nero Burning ROM umożliwia konwersję formatu pliku audio na inny format, tj. transkodowanie pliku audio (np. z formatu WAV do MP3).
Zazwyczaj dostępne są następujące formaty (mogą one zależeć od formatu źródłowego):









AC3: Dla tego formatu audio możesz określić częstość bitów
AIFF: Patrz Opcje kodowania AIFF 47
FLAC: Dla tego bezstratnego formatu audio nie trzeba definiować żadnych ustawień
MP3 (Lame Encoder): Patrz Opcje kodowania MP3 48
MP3/mp3PRO: Patrz Opcje kodowania MP3/mp3PRO 49
Nero Digital Audio: Patrz Opcje kodowania Nero Digital Audio 51
OGG: Patrz Opcje kodowania OGG 51
WAV: Patrz Opcje kodowania WAV 47
WMA: Dla tego formatu audio możesz ustawić różne profile
Nero Burning ROM
45
Płyta Audio CD oraz pliki audio
6.6.1 Okno Kodowanie plików
W oknie Koduj pliki można wybrać pliki, które mają zostać zakodowane i zdefiniować właściwości wyjścia. Okno można otworzyć przez menu Dodatki > Koduj pliki. Na okno składają się pole wyboru oraz pole Właściwości.
Okno Koduj pliki
W obszarze wyboru dostępne są następujące opcje konfiguracji:
Lista
Pokazuje wybrane pliki
Pliki do zakodowania:
Pole wyboru
Pokazuj pełne
ścieżki
Przycisk
W liście Pliki do zakodowania wyświetla pełne ścieżki źródłowe i
docelowe plików.
Dodaj
Otwiera okno przeglądarki, w którym możesz wybrać plik, który
zostanie dodany do listy plików do zakodowania.
Przycisk
Usuwa zaznaczony plik.
Usuń
Przycisk
Usuwa wszystkie pliki z listy Plików do zakodowania.
Usuń wszystko
Przycisk
Resetuje status wybranego pliku do statusu do zrobienia.
Resetuj status
Nero Burning ROM
46
Płyta Audio CD oraz pliki audio
Przycisk
Rozpoczyna proces kodowania.
Start
Przycisk
Zamyka okno.
Zamknij
W polu Właściwości dostępne są następujące opcje konfiguracji:
Rozwijane menu
Wyjściowy plik
Wybiera wyjściowy format audio wybranego pliku audio.
Przycisk
Ustawienia
Otwiera okno, w którym możesz zdefiniować takie opcje, jak częstość bitów i częstotliwość wyjściowego pliku audio.
Wyświetl panel
Wyświetla miejsce przechowywania pliku(ów) wyjściowych.
Plik docelowy/katalog docelowy
Przycisk
Przeglądaj
Otwiera okno przeglądarki, w którym możesz wybrać miejsce
przechowywania.
Wyświetl panel
Wyświetla informacje o wybranym pliku audio.
Informacje o pliku
źródłowym
6.6.1.1
Opcje kodowania AIFF oraz WAV
Nero Burning ROM może kodować pliki audio z płyty Audio CD w formatach AIFF lub WAV.
Opcje te możesz ustawić w oknie AIFF/Wave otwieranym z poziomu okna Koduj pliki za
pomocą przycisku Ustawienia. Upewnij się, że jako Format pliku wyjściowego wybrałeś
AIFF lub Wave.
W oknie AIFF i Wave dostępne są następujące opcje konfiguracji:
Rozwijane menu
Częstotliwość
Rozwijane menu
Określa prędkość skanowania na sekundę, ustalając w ten sposób
częstotliwość skanowania. Im wyższa częstotliwość, tym częściej
wykonywane jest skanowanie.
Bity
Określa dokładość skanowania, ustalając w ten sposób jakość pojedynczego skanera. Im wyższy znak bitu, tym większa dokładność.
Rozwijane menu
Określa, które kanały zostaną nagrane.
Kanały
Nero Burning ROM
47
Płyta Audio CD oraz pliki audio
6.6.1.2
Opcje kodowania MP3 Lame
Dzięki Nero Burning ROM możesz kodować pliki audio z płyty Audio CD w formacie MP3 za
pomocą kodeka Lame. Opcje te możesz ustawić w oknie Ustawienia MP3 otwieranym z poziomu okna Koduj pliki za pomocą przycisku Ustawienia. Upewnij się, że jako Format pliku wyjściowego wybrałeś koder Lame MP3.
W polu Ustawienia dostępne są następujące opcje kodowania:
Rozwijane menu
Stała częstość bitów
Rozwijane menu
Zmienna częstość
bitów
Wybiera stałą częstość bitów, co oznacza, że przepływ danych
na jednostkę czasu oraz jakość zapisanych danych są takie same
w całym pliku audio. Jeżeli wartość częstości bitów jest niska,
przekazywana jest mniejsza ilość danych. Rozmiar pliku jest niewielki, ale jakość jest niższa. Jeżeli wartość częstości bitów jest
wysoka, przekazywana jest większa ilość danych. Rozmiar pliku
jest większy, ale jakość jest wyższa. Domyślna wartość plików
MP3 w wysokości 128 jest zbliżona do jakości płyty CD.
Wybiera zmienną częstość bitów, co oznacza, że przepływ danych na jednostkę czasu - a co za tym idzie jakość zapisanych
danych - dostosowuje się do dynamiki pliku audio. Wartość częstości bitów może być przykładowo niższa w cichszych punktach
ścieżki.
W rozwijanym menu wybierz żądany poziom jakości.
W polu Ustawienia zaawansowane dostępne są następujące opcje kodowania:
Rozwijane menu
Jakość kodowania
Pole wyboru
Oryginalny bit
Pole wyboru
Osobisty bit
Pole wyboru
Bit "copyright"
Pole wyboru
Zapis CRC
Określa jakość kodera. Ustawienia te określają, czy większa waga przykładana jest do szybkiego kodowania (najniższa/najszybciej), czy też do wyższej jakości modelu kodera psychoakustycznego w celu osiągnięcia najlepszych rezultatów (najwyższa/najwolniej).
Ustawia oryginalny bit w pliku muzycznym, umożliwiający odróżnienie kopii od oryginału.
Pole wyboru zaznaczone: oryginalny bit = 1, tzn. oryginał.
Pole wyboru odznaczone: oryginalny bit = 0, tzn. kopia.
Ustawia osobisty bit w pliku muzycznym. Jest on zastrzeżony dla
użytkownika i służy wyłącznie do celów informacyjnych.
Ustawia w pliku muzycznym bit "copyright", który identyfikuje
chronioną treść.
Pole wyboru zaznaczone: bit "copyright" = 1, tzn. chroniony.
Pole wyboru odznaczone: bit "copyright" = 0, tzn. niechroniony.
Ustawia w pliku muzycznym sumę kontrolną w celu identyfikacji
błędów transferu.
Nero Burning ROM
48
Płyta Audio CD oraz pliki audio
6.6.1.3
Opcje kodowania MP3 i MP3PRO
Nero Burning ROM może kodować pliki audio z płyty Audio CD w formatach MP3 oraz
MP3PRO. Opcje te możesz ustawić w oknie MP3PRO otwieranym z poziomu okna Koduj
pliki za pomocą przycisku Ustawienia. Upewnij się, że jako Format pliku wyjściowego
wybrałeś MP3/MP3PRO.
Okno MP3PRO
W polu Ustawienia dostępne są następujące opcje kodowania:
Rozwijane menu
Jakość kodera
Pole wyboru
Stała częstość bitów
Określa jakość kodera. Dostępne są pozycje Szybkie, Średnie i
Najwyższa. Ustawienia te określają, czy większa waga przykładana jest do szybkiego kodowania (Szybkie), czy też do wyższej
jakości modelu kodera psychoakustycznego, mając na celu osiągnięcie najlepszych resultatów (Najwyższa).
Wybiera stałą częstość bitów, co oznacza, że przepływ danych
na jednostkę czasu oraz jakość zapisanych danych są takie same
w całym pliku audio. Jeżeli wartość częstości bitów jest niska,
przekazywana jest mniejsza ilość danych. Rozmiar pliku jest niewielki, ale jakość jest niższa. Jeżeli wartość częstości bitów jest
wysoka, przekazywana jest większa ilość danych. Rozmiar pliku
jest większy, ale jakość jest wyższa. Domyślna wartość plików
MP3 w wysokości 128 jest zbliżona do jakości płyty CD.
W rozwijanym menu wybierz Opcje mające wpływ na częstość
bitów: prędkość skanowania w kilobitach na sekundę, częstotliwość skanowania w hertzach na sekundę i kanały.
Nero Burning ROM
49
Płyta Audio CD oraz pliki audio
Pole wyboru
Zmienna częstość
bitów
Wybiera zmienną częstość bitów, co oznacza, że przepływ danych na jednostkę czasu - a co za tym idzie jakość zapisanych
danych - dostosowuje się do dynamiki pliku audio. Wartość częstości bitów może być przykładowo niższa w cichszych punktach
ścieżki.
W rozwijanym menu wybierz żądany poziom jakości.
Dostępne są następujące opcje kodowania:
Pole wyboru
Włącz MP3PRO
Przycisk
Zaawansowane
Określa metodę używaną przez koder. Jeżeli zaznaczysz to pole
wyboru, zostanie utworzony plik MP3PRO (z rozszerzeniem
*.mp3).
Jeżeli odznaczysz to pole wyboru, zostanie utworzony plik MP3
(również z rozszerzeniem *.mp3).
Otwiera pole dla zaawansowanych, w którym możesz skonfigurować Ustawienia zaawansowane.
W polu Ustawienia zaawansowane dostępne są następujące opcje kodowania:
Pole wyboru
Oryginalny bit
Pole wyboru
Osobisty bit
Pole wyboru
Bit "copyright"
Pole wyboru
Zapis CRC
Pole wyboru
Zezwalaj na kodowanie z zatracaniem
wrażenia stereo
(ang. intensity stereo)
Pole wyboru
Zazwalaj na redukcję kanałów (ang.
downmix)
Ustawia oryginalny bit w pliku muzycznym, umożliwiający odróżnienie kopii od oryginału.
Pole wyboru zaznaczone: oryginalny bit = 1, tzn. oryginał.
Pole wyboru odznaczone: oryginalny bit = 0, tzn. kopia.
Ustawia osobisty bit w pliku muzycznym. Jest on zastrzeżony dla
użytkownika i służy wyłącznie do celów informacyjnych.
Ustawia w pliku muzycznym bit "copyright", który identyfikuje
chronioną treść.
Pole wyboru zaznaczone: bit "copyright" = 1, tzn. chroniony.
Pole wyboru odznaczone: bit "copyright" = 0, tzn. niechroniony.
Ustawia w pliku muzycznym sumę kontrolną w celu identyfikacji
błędów transferu.
Używa przy wysokich częstotliwościach specjalnego kodeka, który zapisuje wyłącznie informacje i natężenie kierunkowe.
Miksuje dwa kanały stereo do jednego kanału mono. Opcja ta jest
przydatna w przypadku, gdy dane wyjściowe mają tak złą jakość,
że można spodziewać się słabego sygnału stereo. Zmiksowanie
do kanału mono ma podnieść jakość sygnału.
Nero Burning ROM
50
Płyta Audio CD oraz pliki audio
Rozwijane menu
Dopełnienie
6.6.1.4
Wybiera typ dopełnienia bloków MP3. ISO jest to zalecany typ
dopełniania; dopełnia on bloki MP3 zgodnie ze specyfikacją ISO.
Opcje kodowania Nero Digital
Nero Burning ROM może kodować pliki audio z płyty Audio CD w formacie Nero Digital Audio.
Opcje te możesz ustawić w oknie Ustawienia kodera AAC Nero otwieranym z poziomu
okna Koduj pliki za pomocą przycisku Ustawienia. Upewnij się, że jako format Pliku wyjściowego wybrałeś Nero Digital Audio.
W oknie Ustawienia kodera AAC Nero dostępne są następujące opcje ustawień:
Pozycja rozwijanego menu
Zmienna częstość
bitów
Określa zmienną częstość bitów, co oznacza, że przepływ danych
na jednostkę czasu, a co za tym idzie jakość zapisanych danych,
dostosowuje się do dynamiki pliku audio. Wartość częstości bitów
może być przykładowo niższa w cichszych punktach ścieżki.
Możesz ustawić wartość zmiennej częstości bitów między 0 a 100.
Wartość 0 oznacza najniższą, a wartość 100 najwyższą jakość.
Pozycja rozwijanego menu
Średnia częstość
bitów
Pozycja rozwijanego menu
Stała częstość bitów
Suwak
Jakość
Pole wyboru
Używaj rozszerzenia .m4a do zapisywania plików
6.6.1.5
Określa średnią częstość bitów, co oznacza, że przepływ danych na
jednostkę czasu, a co za tym idzie jakość zapisanych danych, dostosowuje się do dynamiki pliku audio, ale średnia częstość bitów
zmierza do określonej wartości. Z reguły jest to zmienna częstość
bitów z ograniczoną szerokością pasma, łącząca zalety zmiennej i
stałej częstości bitów.
Określa stałą częstość bitów, co oznacza, że przepływ danych na
jednostkę czasu, a co za tym idzie jakość zapisanych danych, są
takie same w całym pliku audio.
Określa częstość bitów, tzn. przepływ danych na jednostkę czasu, a
co za tym idzie ilość zapisanych danych.
Jeżeli wartość częstości bitów jest niska, przekazywana jest mniejsza ilość danych. Rozmiar pliku jest niewielki, ale jakość jest niższa.
Jeżeli wartość częstości bitów jest wysoka, przekazywana jest
większa ilość danych. Rozmiar pliku jest większy, ale jakość jest
wyższa. Domyślna wartość w wysokości 128 jest zbliżona do jakości płyty CD.
Koduje pliki audio w formacie pliku audio M4A, zdefiniowanym
przez firmę Apple.
Opcje kodowania OGG Vorbis
Nero Burning ROM może kodować pliki audio z płyty Audio CD w formacie OGG Vorbis.
Nero Burning ROM
51
Płyta Audio CD oraz pliki audio
Opcje te możesz ustawić w oknie Ustawienia OGG Vorbis otwieranym z poziomu okna
Koduj pliki za pomocą przycisku Ustawienia. Upewnij się, że jako Format pliku wyjściowego wybrałeś OGG Vorbis.
W oknie Ustawienia OGG Vorbis dostępne są następujące opcje konfiguracji:
Pole wyboru
Stała częstość bitów
Pole wyboru
Zmienna częstość
bitów
Określa stałą częstość bitów, co oznacza, że przepływ danych na
jednostkę czasu, a co za tym idzie jakość zapisanych danych, są
takie same w całym pliku audio.
Jeżeli wartość częstości bitów jest niska, przekazywana jest mniejsza ilość danych. Rozmiar pliku jest niewielki, ale jakość jest niższa.
Jeżeli wartość częstości bitów jest wysoka, przekazywana jest
większa ilość danych. Rozmiar pliku jest większy, ale jakość jest
wyższa. Domyślna wartość w wysokości 128 jest zbliżona do jakości płyty CD.
Określa zmienną częstość bitów, co oznacza, że przepływ danych
na jednostkę czasu, a co za tym idzie jakość zapisanych danych,
dostosowuje się do dynamiki pliku audio. Wartość częstości bitów
może być przykładowo niższa w cichszych punktach ścieżki.
Możesz ustawić wartość zmiennej częstości bitów między 0 a 100.
Wartość 0 oznacza najniższą, a wartość 100 najwyższą jakość.
Nero Burning ROM
52
Pokaz slajdów i wideo
7
Pokaz slajdów i wideo
7.1
Kompilowanie płyt Video/Super-Video CD
Za pomocą Nero Burning ROM możesz kompilować z plików wideo lub plików ze zdjęciami
płyty Video CD (format MPEG-1) lub Super Video CD (format MPEG-2), które można odtwarzać w postaci pokazu wideo lub slajdów niemal na wszystkich odtwarzaczach VCD, SVCD i
DVD. W trakcie procesu nagrywania pliki źródłowe zostaną automatycznie skonwertowane
do prawidłowego formatu. Procedura jest taka sama w przypadku obu metod kompilacji.
Pliki ze zdjęciami przechowywane są w pliku DAT podczas tworzenia pokazu
slajdów w postaci VCD/SVCD. Zmiana lub podgląd tego typu pliku za pomocą
programu do obróbki obrazów nie jest możliwa. Aby zapisać na płycie CD również oryginalne formaty, zaznacz pole wyboru Zapisz zdjęcia źródłowe w.
Aby utworzyć płytę (Super) Video CD, wykonaj następujące czynności:
1. W rozwijanym menu w oknie Nowa kompilacja wybierz pozycję CD. (Jeżeli okno Nowa
kompilacja nie otwiera się, możesz je otworzyć klikając przycisk Nowa w ekranie głównym).
2. Na liście wyboru zaznacz typ kompilacji Video CD lub Super Video CD.
 Wyświetlone zostaną zakładki z opcjami wyboru właściwymi dla danego typu kompilacji.
3. Kliknij przycisk Nowa.
 Okno Nowa kompilacja zostanie zamknięte i pojawi się ekran wyboru. Zawiera on pole
kompilacji wideo i plików obrazu oraz pole kompilacji danych.
W żaden sposób nie zmieniaj struktury folderu w polu Dane i nie przeciągaj
żadnych plików do wstępnie ustawionego folderu. Taka struktura folderu jest
wymagana jako wstępnie ustawiona do utworzenia sprawnej płyty VCD/SVCD.
4. Po prawej stronie pola przeglądarki wybierz plik wideo lub obraz, które chcesz nagrać.
5. Przeciągnij żądany plik na lewą stronę pola kompilacji.
 Plik zostanie dodany do kompilacji i wyświetlony w ekranie kompilacji. Pasek pojemności
wskazuje wymaganą ilość miejsca na płycie.
Nero Burning ROM
53
Pokaz slajdów i wideo
Jeśli plik MPEG nie posiada odpowiednich funkcji płyty VCD lub SVCD, Nero
Burning ROM rozpozna błędny format i możliwe będą trzy opcje:
Wyłącz zgodność standardów i kontynuuj: Nagrywa plik bez dokonywania
zmian na płycie CD. Wybór tej opcji jest zalecany tylko pod warunkiem, że
masz doświadczenie w tworzeniu płyt VCD/SVCD.
Koduj ponownie plik wideo: Dekoduje istniejący plik, konwertuje go do prawidłowej rozdzielczości i szybkości klatek i koduje ponownie. Ponowne kodowanie odbywa się przed nagraniem. Proces ten jest czasochłonny i wymaga dużej
ilości pamięci tymczasowej.
Anuluj: Przerywa dodawanie pliku wideo, co oznacza, że nie zostanie on dodany do kompilacji.
6. Powtórz poprzedni krok w przypadku wszystkich plików, które mają być dodane.
7. Kliknij przycisk Nagraj.
 Pojawi się okno Nagraj kompilację.
8. Zdefiniuj żądane opcje w zakładkach Video CD oraz Menu.
 Kompilowanie płyty (Super) Video CD przebiegło pomyślnie i kompilacja może zostać
nagrana.
Zobacz też
 Ekran wyboru 16
7.1.1 Definiowanie opcji
7.1.1.1
Ustawienia Video CD
W zakładce Video CD dostępne są opcje konfiguracji płyt Video CD (VCD) i Super-Video
CD (SVCD).
W polu Tworzenie dostępne są następujące opcje konfiguracji:
Pole wyboru
Utwórz płytę o zgodnym standardzie
Pole wyboru
Przechowuj zdjęcia
źródłowe w
Przyciski opcji
Rozdzielczość kodowania
Tworzy płytę VCD/SVCD, którą można odtworzyć w odtwarzaczu DVD.
Tworzy dodatkowy katalog w strukturze folderu VCD/SVCD, w
którym automatycznie przechowywane są formaty źródłowe
zdjęć. Dodatkowemu katalogowi można przypisać oddzielną
nazwę.
Określa format koloru, do jakiego konwertowane zostaną pliki
wideo, dostępne są przyciski opcji PAL i NTSC.
Nero Burning ROM
54
Pokaz slajdów i wideo
W polu Zaawansowane format płyty Video CD dostępne są następujące opcje konfiguracji:
Pole wyboru
Użyj aplikacji CD-I
Tworzy płytę VCD, która może być odtwarzana w odtwarzaczu
CD-I. Odpowiedni kod programu znajduje się w polu tekstowym
Konfiguracja.
W polu Zaawansowane - format płyty Super-Video CD dostępne są następujące opcje konfiguracji:
Przycisk
Kompatybilność
Przycisk opcji
Dopasuj do rozmiaru
płyty
Przycisk opcji
Otwiera okno Opcje zgodności Super Video CD, w którym
możesz ustawić niestandardowe parametry dla płyty SVCD.
Użycie tej opcji jest zalecane tylko wtedy, gdy użytkownik zna
standardowe formaty i ma doświadczenie w tworzeniu płyt
SVCD.
Automatycznie dostosowuje częstość bitów do rozmiaru włożonej płyty.
Wybiera częstość bitów.
Zdefiniowane przez
użytkownika
Pliki ze zdjęciami przechowywane są w pliku DAT podczas tworzenia pokazu
slajdów w postaci VCD/SVCD. Zmiana lub podgląd tego typu pliku za pomocą
programu do obróbki obrazów nie jest możliwa. Aby zapisać na płycie CD również oryginalne formaty, zaznacz pole wyboru Zapisz zdjęcia źródłowe w.
7.1.1.2
Ustawienia Menu Video CD
W zakładce Menu dostępne są różne opcje konfiguracji płyt Video CD (VCD) oraz Super Video CD (SVCD):
Pole wyboru
Uaktywnij menu
Uaktywnia menu VCD/SVCD oraz niekatywne pola Menu i
Tekst.
W polu Menu dostępne są następujące opcje konfiguracji:
Rozwijane menu
Wybiera wygląd menu.
Wygląd
Pole wyboru
Nagłówek / Stopka
Rozwijane menu
Tryb tła
Dodaje domyślny nagłówek lub stopkę. Treść nagłówka i stopki
należy wprowadzić w odpowiednie pola tekstowe w polu Tekst.
Określa sposób umieszczenia tapety, np. czy ma być ona
zmaksymalizowana czy też zminimalizowana.
Nero Burning ROM
55
Pokaz slajdów i wideo
Rozwijane menu
Obraz tła
Wybiera tapetę. Możesz nie wybrać żadnej lub załadować własny obraz. Można również zdefiniować kolor tapety.
W polu Tekst dostępne są następujące opcje konfiguracji:
Opcje wejścia
Określa tekst nagłówka/stopki, opcje czcionki oraz cieniowanie.
Nagłówek / Stopka
Opcje wejścia
Elementy / Odniesienia
Pole wyboru
Określa tekst, opcje czcionki i cieniowanie elementów (linii i miniatury etykiety) oraz odniesień elementów.
Otwiera okno Podgląd menu dające podgląd menu.
Pokaż pierwszą stronę
Przycisk
Zapisuje bieżące menu jako wartości domyślne.
Ustaw jako domyślne
7.2
Kompilowanie DVD-Video lub miniDVD
Za pomocą Nero Burning ROM możesz nagrywać płyty DVD składające się z plików DVDVideo na dysku twardym. Nagrane płyty DVD odczytują niemal wszystkie odtwarzacze DVD.
Kompilacja MiniDVD zostanie nagrana na płytę CD. Wykorzystuje ona specyfikację płyty
DVD, a zatem odznacza się tymi samymi właściwościami i opcjami technicznymi co DVD.
Jednakże nie ma gwarancji możliwości jej odtworzenia we wszystkich odtwarzaczach DVD.
Nero Burning ROM umożliwia nagrywanie płyt DVD Video oraz miniDVD, jeżeli dostępny jest
tytuł płyty DVD-Video, tzn. kompletna struktura folderu DVD.
Nero Burning ROM nie umożliwia tworzenia płyt DVD-Video z plików wideo.
Pliki wideo można skonwertować do formatu DVD-Video np. za pomocą Nero
Vision. Szczegółowe informacje dostępne są w odrębnej instrukcji Nero Vision.
Aby skompilować płytę DVD-Video lub miniDVD, wykonaj następujące czynności:
1. W rozwijanym menu w oknie Nowa kompilacja wybierz pozycję DVD lub CD. (Jeżeli okno
Nowa kompilacja nie otwiera się, możesz je otworzyć klikając przycisk Nowa w ekranie
głównym).
2. Na liście wyboru zaznacz typ kompilacji DVD Video lub miniDVD.
 Wyświetlone zostaną zakładki z opcjami wyboru właściwymi dla danego typu kompilacji.
3. Kliknij przycisk Nowa.
 Okno Nowa kompilacja zostanie zamknięte i pojawi się ekran wyboru. Zawiera on pole
kompilacji wideo i plików obrazu oraz pole kompilacji danych.
4. Po prawej stronie pola przeglądarki wybierz plik wideo, który chcesz nagrać.
5. Przeciągnij istniejącą strukturę folderów tytułu filmu wideo (Video TS) do pola kompilacji
wideo po lewej stronie.
Nero Burning ROM
56
Pokaz slajdów i wideo
 Plik zostanie dodany do kompilacji i wyświetlony w ekranie kompilacji. Pasek pojemności
wskazuje wymaganą ilość miejsca na płycie.
6. Kliknij przycisk Nagraj.
 Pojawi się okno Nagraj kompilację.
7. Określ inne wymagane opcje w zakładkach.
 Kompilowanie płyty DVD-Video lub miniDVD przebiegło pomyślnie i kompilacja może
zostać nagrana.
Zobacz też
 Ekran wyboru 16
Nero Burning ROM
57
Płyta startowa
8
Płyta startowa
Za pomocą Nero Burning ROM można utworzyć płytę startową, z której będzie można uruchomić komputer bez konieczności uzyskania dostępu do twardego dysku. Dlatego też płyta
startowa jest często wykorzystywana w nagłych wypadkach, gdy niemożliwe jest uruchomienie komputera przesz dysk twardy.
Płyty startowe tworzone są zgodnie ze standardem "El Torito", rozszerzeniem standardu
ISO-9660, który określa strukturę płyt z danymi. Płyta zawiera obraz rozruchu oraz część
ISO. Obraz rozruchu zawiera wszystkie pliki wymagane do załadowania systemu operacyjnego i uruchomienia komputera. Część ISO zawiera dowolną liczbę plików danych, których
kopie zapasowe możesz utworzyć, wykorzystując tę metodę.
8.1
Wymagania dla rozruchu systemu z płyty
Aby komputer mógł zostać uruchomiony z płyty startowej, kolejność uruchamiania musi zostać ustawiona w konfiguracji BIOS komputera tak, aby napęd był odczytywany jako pierwszy (np. CD-ROM, C, A). W przypadku napędu SCSI CD-ROM napęd ten musi być połączony z adapterem SCSI, którego ustawienia BIOS można odpowiednio dopasować. (Operacja
będzie możliwa tylko w przypadku, gdy nie są podłączone żadne twarde dyski IDE, ponieważ podczas uruchamiania mają one pierwszeństwo przed adapterem SCSI).
Podczas rozruchu sytemu z płyty uruchomić można tylko ten system operacyjny, który nie
dokonuje zapisu na nośniku, taki jak "MS DOS" czy "Linux". Podczas rozruchu, Microsoft
Windows 2000 oraz Microsoft Windows XP zapisują nośnik, z którego są startowane. Nie
jest to możliwe w przypadku płyty, proces jest więc anulowany i nie można uruchomić komputera.
8.2
Szablon Płyta startowa
W przypadku Nero Burning ROM szablonem dla tworzenia płyty startowej może być zarówno dysk logiczny (np. dysk C:), jak i plik obrazu dysku lub dysk, na którym znajduje się zawartość dysku w postaci sektora plików za sektorem. Jeżeli szablonem płyty startowej jest
dysk logiczny, płyta startowa dokona jego emulacji podczas rozruchu systemu. Istnieją trzy
typy emulacji:

Emulacja dyskietki: Do utworzenia płyty startowej wymagana jest dyskietka startowa.
Przy uruchamianiu płyta rozruchowa emuluje dyskietkę w napędzie A:. W czasie tego
procesu oznaczenia literowe napędów wzrastają, tak aby napęd A: odpowiadał płycie
startowej. Objętość danych startowych jest ograniczona pojemnością dyskietki (np. 1
MB).

Emulacja twardego dysku: Do utworzenia płyty startowej wymagany jest startowy dysk
twardy. Przy uruchamianiu płyta emuluje napęd C. Wszystkie oznaczenia literowe napędu C zwiększają się o jedną literę. Objętość danych startowych jest ograniczona pojemnością płyty CD (np. 700 MB) lub DVD (8.5 GB). Jeżeli na przykład pojemność dysku wynosi 200 GB i składa się on tylko z jednej partycji (200 GB), nie możesz utworzyć z niego
dysku startowego bez uprzedniego podzielenia go na odpowiednie partycje.
Nero Burning ROM
58
Płyta startowa

8.3
Bez emulacji: Podczas tego procesu nazwy napędów nie ulegają zmianie. Opcja ta jest
wykorzystywana dla startowych płyt instalacyjnych CD. Ustawienie to jest przeznaczone
dla użytkowników, którzy nie muszą dokonywać emulacji dyskietki lub dysku twardego i
którzy chą zainstalować własny sterownik urządzenia.
Tworzenie i nagrywanie płyty startowej
Aby utworzyć płytę startową, wykonaj następujące czynności:
1. Kliknij przycisk Nowa na ekranie głównym Nero Burning ROM.
 Otworzy się okno Nowa kompilacja.
2. Jeżeli chcesz utworzyć startową płytę CD, w polu wyboru zaznacz pozycję CD, a następnie
wybierz CD-ROM (rozruch) z listy wyboru.
Jeżeli chcesz utworzyć startową płytę DVD, w polu wyboru zaznacz pozycję DVD, a następnie wybierz DVD-ROM (rozruch) z listy wyboru.
 Wyświetlą się zakładki dla płyty startowej; zakładka rozruch znajduje się na początku.
3. Jeżeli dane szablonu płyty startowej pochodzą z napędu logicznego:
1. Wybierz opcję Startowy dysk logiczny w polu Źródło obrazu startowego.
2. W rozwijanym menu zaznacz żądaną pozycję.
Jeśli żądany dysk logiczny nie pojawi się w rozwijanym menu, prawdopodobnie
rozmiar napędu przekracza ilość dostępnego miejsca na płycie. Pamiętaj, iż w
przypadku systemów operacyjnych takich jak Microsoft Windows 2000, konieczne są uprawnienia administratora do uzyskania bezpośredniego dostępu
do napędów, bez czego nie można utworzyć płyt startowych.
4. Jeżeli dane szablonu płyty startowej pochodzą z pliku obrazu:
1. Wybierz opcję Plik obrazu w polu Źródło danych obrazu startowego.
2. Kliknij przycisk Przeglądaj i wybierz żądany plik obrazu.
3. W rozwijanym menu Lokalizacja rozruchu wybierz język, który ma się pojawić przy rozruchu systemu.
4. W rozwijanym menu Typ emulacji zaznacz pole Włącz funkcje zaawansowane i wybierz typ emulacji dla pliku obrazu.
5. Zaznacz pozostałe wymagane opcje w zakładkach.
6. Kliknij przycisk Nowa.
 Wyświetli się ekran wyboru.
7. Wybierz pliki/foldery, które mają być zapisane w części ISO płyty startowej i przeciągnij je do
pola kompilacji.
 Pliki/foldery zostaną wyświetlone w plou kompilacji, a wskaźnik pojemności pokaże wymaganą ilość miejsca na płycie. Utworzyłeś płytę startową i można rozpocząć nagrywanie.
Nero Burning ROM
59
Ładowanie pliku obrazu
9
Ładowanie pliku obrazu
Nero Burning ROM można używać do nagrywania płyty z obrazu zapisanego uprzednio na
dysku twardym.
Aby załadować zapisany plik obrazu, wykonaj następujące czynności:
1. Z rozwijanego menu wybierz nagrywarkę.
2. Kliknij przycisk
w ekranie głównym.
 Otworzy się okno Otwórz.
3. Wybierz żądany plik obrazu i kliknij przycisk Otwórz.
 Pojawi się okno Nagraj kompilację.
4. Ustaw żądane opcje.
 Ładowanie pliku obrazu przebiegło pomyślnie i możesz go teraz nagrać.
Nero Burning ROM
60
LightScribe
10
LightScribe
Za pomocą Nero Burning ROM oraz nagrywarki LightScribe możesz tworzyć lub ładować
etykiety i nagrywać je w nagrywarce LightScribe po stronie etykiety płyt CD i DVD. Funkcja
ta jest również dostępna w ekranie startowym w postaci oddzielnej opcji Drukuj etykietę LightScribe i może stanowić krok pośredni procesu tworzenia i nagrywania projektu.
Funkcja ta jest dostępna wyłącznie w przypadku nagrywarek, które obsługują
technologię LightScribe.
10.1
Okno Edytor etykiety płyty CD
W oknie Edytor etykiety płyty CD można wybrać lub załadować etykietę. Okno pojawi się
po kliknięciu przycisku Utwórz w polu LightScribe w zakładce Inne bieżącej kompilacji.
Interfejs okna Edytor etykiety płyty CD działa na tej samej zasadzie, co Nero
CoverDesigner. Nie ma zasadniczo znaczenia, czy drukujesz etykietę na papierze czy bezpośrednio na danej płycie. Aby zapoznać się ze wszystkimi zaleceniami dotyczącymi tworzenia profesjonalnie wyglądających okładek i etykiet,
przeczytaj osobną instrukcję obsługi Nero CoverDesigner.
Dokument - Okno Edytor etykiety płyty CD
Nero Burning ROM
61
LightScribe
Dostępne są następujące opcje konfiguracji:
10.2
Promień
wewnętrzny
Określa odległość między etykietą i skrajem wewnętrznym płyty.
Promień
zewnętrzny
Określa odległość między etykietą i skrajem zewnętrznym płyty.
Szerokość
Określa szerokość obszaru wydruku.
Szablony etykiet
Zawiera zbiór różnych szablonów służących do projektowania etykiety.
Możesz kontynuować edycję i dostosowywanie wybranego szablonu.
Nowy
Tworzy nowy dokument etykiety.
Otwórz
Otwiera istniejącą etykietę utworzoną za pomocą Nero CoverDesigner.
Zapisz jako
Zapisuje utworzoną przez użytkownika etykietę.
OK
Dodaje do kompilacji utworzoną przez użytkownika etykietę i zamyka okno.
Podgląd
Otwiera okno Podgląd wydruku, które pokazuje, w jaki sposób
powinna wyglądać etykieta na płycie LightScribe.
Anuluj
Anuluje procedurę i zamyka okno.
Wydruk etykiety LightScribe
Proces drukowania etykiet jest włączony w proces nagrywania. Najpierw nagrana zostaje
kompilacja. Następnie należy odwrócić płytę w nagrywarce w celu nagrania etykiety.
Aby wydrukować etykietę, wykonaj następujące czynności:
1. Utwórz kompilację i wybierz pliki do nagrania.
2. Wybierz nagrywarkę LightScirbe z rozwijanego menu na pasku narzędzi.
3. Jeżeli chcesz określić opcje wydruku dla LightScribe:
1. Kliknij menu Plik > Opcje.

Otworzy się okno Opcje.
2. Klikni zakładkę LightScribe.

Pojawią się opcje konfiguracji dla LightScribe.
3. W polu Kontrast wydruku wybierz żądaną jakość wydruku. Im wyższa jakość, tym dłużej
nagrywarka będzie drukować etykietę.
4. Określ inne wymagane opcje.
5. Kliknij przycisk OK.
Nero Burning ROM
62
LightScribe

Zmiany zostaną zapisane, a okno zostanie zamknięte.
4. Kliknij przycisk Nagraj.
 Pojawi się okno Nagraj kompilację.
5. Kliknij zakładkę Inne.
6. Zaznacz pole Drukuj etykietę w obszarze LightScribe.
7. Jeżeli chcesz wykorzystać istniejącą etykietę:
1. W rozwijanym menu w polu LightScribe wybierz pozycję Użyj plików Nero CoverDesigner.

Otworzy się okno przeglądarki Otwórz.
2. Wybierz plik Nero CoverDesigner i kliknij przycisk Otwórz.

Okno zostanie zamknięte, a wybrany plik zatwierdzony dla tej kompilacji.
8. Jeżeli chcesz utworzyć etykietę dla tej kompilacji:
1. W polu LightScribe wybierz pozycję Użyj etykiety z kompilacji.

Otworzy się okno Edytor etykiet CD.
2. Utwórz etykietę.
3. Jeżeli chcesz zmienić utworzoną etykietę, kliknij przycisk Edytuj.
Interfejs okna Edytor etykiety płyty CD oraz proces tworzenia etykiet działają
na tej samej zasadzie, co Nero CoverDesigner. Aby zapoznać się ze wszystkimi zaleceniami dotyczącymi tworzenia profesjonalnie wyglądających okładek i
etykiet, przeczytaj instrukcję obsługi Nero CoverDesigner.
9. Określ inne wymagane opcje w zakładkach.
10. Włóż czystą płytę CD LightScribe stroną zapisywania danych do dołu, a następnie kliknij
przycisk Nagraj.
 Rozpocznie się proces nagrywania i kompilacja zostanie nagrana. O postępie procesu
informować Cię będzie pasek postępu. Po zakończeniu nagrywania płyta zostanie wysunięta z napędu. Pojawi się okno dialogowe zawierające komunikat "Umieść w napędzie płytę LightScribe, etykietą do dołu".
11. Włóż do nagrywarki czystą płytę LightScribe etykietą do dołu i kliknij przycisk OK.
 Pojawi się okno Właściwości wydruku LightScribe i rozpocznie się proces drukowania. W oknie Właściwości wydruku LightScribe pasek postępu wskaże postęp procesu. Po zakończeniu procesu drukowania pojawi się okno dialogowe zawierające komunikat "Nagrywanie zakończyło się pomyślnie".
12. Kliknij przycisk OK.
 Płyta zostanie wysunięta z napędu. Wydrukowałeś etykietę LightScribe.
Zobacz też
 Ustawienia LightScribe 86
Nero Burning ROM
63
Labelflash
11
Labelflash
Jeżeli posiadasz nagrywarkę Labelflash, możesz wydrukować etykietę po stronie etykiety lub
danych płyty Labelflash DVD. Płyta DVD Labelflash posiada specjalną warstwę między warstwami górną i dolną; może ona zostać nagrzana przez laser w nagrywarce, aby możliwe
było drukowanie obrazów i tekstu na płytach DVD.
Interfejs ekranu Nagraj etykietę działa na tej samej zasadzie, co Nero CoverDesigner. Nie ma zasadniczo znaczenia, czy drukujesz etykietę na papierze
czy bezpośrednio na właściwej płycie.
Aby zapoznać się ze wszystkimi zaleceniami dotyczącymi tworzenia profesjonalnie wyglądających okładek i etykiet, przeczytaj osobną instrukcję obsługi Nero CoverDesigner.
Funkcja ta jest dostępna wyłącznie w nagrywarkach, które obsługują technologię Labelflash.
11.1
Ekran Nagraj etykietę
W oknie Nagraj etykietę możesz utworzyć i załadować etykietę oraz zapisać ją na płycie
Labelflash DVD. Z lewej strony ekranu wyświetlą się informacje o wybranej jakości wydruku i
prędkości obrotowej. W polu Typ płyty możesz zobaczyć, czy czysta płyta została włożona
stroną etykiety czy danych. W zależności od tego, która strona została włożona, w oknie
Nagraj etykietę wyświetli się logo Labelflash albo [email protected]
Okno Nagraj etykietę
Nero Burning ROM
64
Labelflash
W oknie Nagraj etykietę dostępne są następujące opcje konfiguracji:
Pole tekstowe
Określa odległość między etykietą i skrajem wewnętrznym płyty.
Promień
wewnętrzny
Pole tekstowe
Określa szerokość obszaru wydruku.
Szerokość
Przycisk
Otwiera okno Właściwości wydruku Labelflash.
W oknie tym możesz zmieniać jakość drukowania i poziom kontrastu oraz wyświetlać wprowadzone zmiany bezpośrednio w podglądzie wydruku.
Edytuj
Przycisk
Otwiera okno Podgląd wydruku, które pokazuje sposób, w jaki
powinna wyglądać etykieta na płycie Labelflash.
Podgląd
Lista wyboru
Szablony etykiet
Zawiera zbiór różnych szablonów służących do projektowania etykiety. Możesz kontynuować edycję i dostosowywanie wybranego
szablonu.
Przycisk
Rozpoczyna proces nagrywania.
Zapis
Przycisk
Anuluje procedurę i zamyka okno.
Anuluj
Jeśli tworzysz płytę za pomocą technologii [email protected], będzie wyświetlać domyślnie wyłącznie dostępny do utworzenia etykiety obszar wydruku, tzn. obszar
po stronie danych płyty DVD, który nie jest jeszcze zajęty przez dane. Nie
możesz zwiększyć promienia obszaru wydruku.
11.2
Drukowanie etykiet Labelflash oraz [email protected]
Nie ma zasadniczo znaczenia, czy podczas tworzenia etykiety robisz nadruk po stronie etykiety czy danych. Etykieta jest w rzeczywistosci drukowana poza normalnym procesem
nagrywania.
Możesz w dowolnym momencie zrobić nadruk po stronie etykiety płyty DVD.
Po nagraniu kompilacji zalecane jest w pierwszej kolejności drukowanie po
stronie danych. Nagranie danych po stronie danych z nadrukiem jest niemożliwe. Nero Burning ROM automatycznie określa miejsce dostępne po stronie danych, które możesz drukować, po włożeniu płyty DVD, na której zostały wcześniej nagrane dane.
Nero Burning ROM
65
Labelflash
Aby wydrukować etykietę Labelflash po stronie danych lub płytę w technologii [email protected] po
stronie danych płyty DVD, wykonaj następujące czynności:
1. Aby wydrukować etykietę Labelflash po stronie etykiety, włóż do nagrywarki czystą płytę
Labelflash stroną etykiety skierowaną w dół.
 Otworzy się okno Nagraj etykietę, zawierające logo Labelflash.
2. Jeżeli chcesz wydrukować [email protected] na stronie z danymi, włóż czystą płytę Labelflash do
nagrywarki, stroną z danymi do dołu.
 Otworzy się okno Nagraj etykietę, zawierające logo [email protected]
3. Utwórz etykietę zgodnie z własnymi wymaganiami lub otwórz etykietę, którą uprzednio utworzyłeś za pomocą Nero CoverDesigner.
Interfejs okna Nagraj etykietę i tworzenie etykiety działają na tej samej zasadzie co Nero CoverDesigner. Aby zapoznać się ze wszystkimi zaleceniami dotyczącymi tworzenia profesjonalnie wyglądających okładek i etykiet, przeczytaj
odrębną instrukcję Nero CoverDesigner.
4. Aby zmienić obszar, w którym wydrukowana została etykieta, odpowiednio zmień obszar
wydruku za pomocą pól wejściowych Promień wewnętrznych i Szerokość.
5. Aby wyświetlić podgląd lub zmienić właściwości wydruku:
1. Kliknij przycisk Zmień.

Otworzy się okno Właściwości wydruku Labelflash.
2. Aby zmienić jakość drukowania, w rozwijanym menu Profil jakości wydruku wybierz poziom jakości.
3. Po wybraniu w rozwijanym menu Profil jakości wydruku pozycji Zdefiniowane przez
użytkownika możesz zmieniać poziom kontrastu i prędkość obrotową.
4. Kliknij przycisk OK.
Nero Burning ROM
66
Labelflash
Właściwości wydruku Labelflash
6. Okno Właściwości wydruku Labelflash zostanie zamknięte, a zmiany przyjęte.
7. Kliknij przycisk Nagraj.
 Rozpocznie się proces tworzenia etykiety i otworzy się okno Labelflash - drukowanie
albo [email protected] - drukowanie. W oknie pokazany będzie szacunkowy czas oraz postęp
drukowania. Po zakończeniu drukowania otworzy się okno dialogowe informujące o pomyślnym zakończeniu procesu drukowania.
8. Kliknij przycisk OK.
9. Okno dialogowe zostanie zamknięte, a płyta wysunięta.
 Drukowanie etykiety przebiegło pomyślnie.
Nero Burning ROM
67
Nagraj kompilację
12
Nagraj kompilację
12.1
Okno Wybierz nagrywarkę
W oknie Wybierz nagrywarkę można wybrać nagrywarkę, którą posłużysz się przy nagrywaniu. Okno to możesz otworzyć za pomocą ikony
. Okno wyświetla przydatne informa-
cje dotyczące nagrywarki (np. obsługiwane typy płyt). W polu dla zaawansowanych możesz
skonfigurować ustawienia zaawansowane. Dostępne opcje zależą od wybranej nagrywarki.
Wybór nagrywarki
W polu dla zaawansowanych dostępne są następujące opcje ustawień:
Pole wyboru
Ochrona przed
opróżnieniem bufora
Pole wyboru
Wysoki tryb zgodności DVD
Umożliwia ochronę przed opróżnieniem bufora.
Funkcja ta jest szczególnie przydatna przy nagrywaniu płyt CD.
Nagrywa DVD do promienia przynajmniej 30 mm (około 1 GB), nawet jeżeli w kompilacji znajduje się mniej danych. Dzięki temu płyta
DVD z konieczności spełnia wymagania specyfikacji DVD-Video, co
zmniejsza ryzyko wystąpienia błędów odczytu.
Funkcja ta jest szczególnie przydatna przy nagrywaniu płyt DVDVideo.
Nero Burning ROM
68
Nagraj kompilację
Pole wyboru
Gwarancja prawidłowego zapisu
(Defect management) BD
Rozwijane menu
Ustawienia Book
Type
Nagrywa płytę Blu-ray w trybie gwarantującym prawidłowy zapis.
Dzięki temu nagrywarka wydziela część płyty, aby możliwe było ponowne nagranie danych uszkodzonych z powodu błędu zapisu.
Gwarancja prawidłowego zapisu BD zmniejsza prędkość zapisu, ale
zwiększa bezpieczeństwo danych.
Funkcja ta jest szczególnie przydatna podczas nagrywania płyt Bluray z danymi oraz nagrywania kopii zapasowych na płyty Blu-ray.
Określa ustawienie book type dla płyty DVD.
Funkcja ta jest szczególnie przydatna przy nagrywaniu na puste
płyty DVD.
Dostępne są cztery rodzaje ustawień Book Type:
Automatyczne: Automatycznie wybiera najbardziej odpowiedni Book Type dla
tej płyty DVD.
DVD-ROM: Ustawia Book Type na CD-ROM. Wybierz to ustawienie, jeżeli płyta
DVD ma być odtwarzana w różnych odtwarzaczach DVD lub Twój odtwarzacz
DVD ma problemy z odczytywaniem samodzielnie nagranych płyt DVD albo
płyt o specyfikacji DVD, DVD+ czy DVD-RW.
Fizyczny typ płyty: Wybiera Book Type określony na płycie DVD.
Bieżące ustawienie nagrywarki: Pozwala nagrywarce ustawić Book Type.
12.2
Ustawienia nagrywania
Zakładka Nagraj w oknie Nagraj kompilację udostępnia opcje nagrywania.
Zakładka Nagraj
Nero Burning ROM
69
Nagraj kompilację
W polu Zadanie dostępne są następujące pola wyboru:
Pole wyboru
Określ maksymalną
prędkość
Pole wyboru
Określa prędkość uzyskiwania dostępu do skompilowanych
plików.
Symulacja
Symuluje proces nagrywania. W trakcie symulacji przeprowadzane są wszystkie operacje wykonywane podczas nagrywania z wyjątkiem ustawienia promienia lasera. Test
pozwala określić, czy przepływ danych jest stały.
Pole wyboru
Uaktywnia przycisk Nagraj.
Zapis
Pole wyboru
Finalizowanie płyty
Zamyka płytę i niemożliwe jest już dokonanie na niej zapisu.
W zależności od formatu płyty finalizacja może się okazać
konieczna.
Nero Burning ROM automatycznie zaznacza pole dla odpowiednich formatów płyt.
W polu Zapis dostępne są następujące opcje konfiguracji:
Rozwijane menu
Wybiera prędkość nagrania płyty.
Prędkość zapisu
Rozwijane menu
Metoda zapisu
Wybiera metodę nagrywania płyty. Dostępny jest tryb Discat-once i Track-at-once.
Disc-at-once: Nagrywa całą płytę za jednym razem, bez konieczności wyłączania lasera między pojedynczymi plikami
audio.
Track-at-once: Nagrywa na płytę każdy plik audio (ścieżkę)
oddzielnie, tzn. laser jest wyłączany i włączany ponownie po
każdym pliku audio.
Pole tekstowe
Liczba kopii
Określa liczbę płyt, jaka ma zostać nagrana. Domyślna liczba
to jedna płyta.
Pole wyboru
Umożliwia ochronę przed opróżnieniem bufora.
Ochrona przed opróżnieniem bufora
To pole wyboru jest dostępne tylko wtedy, gdy wybrana nagrywarka obsługuje metodę umożliwiającą ochronę przed
opróżnieniem bufora.
Pole wyboru
Po kliknięciu przycisku Nagraj pojawi się okno, w którym będzie można wybrać żądane nagrywarki. Nagrywanie zostanie
wówczas przeprowadzone jednocześnie w wybranych nagrywarkach.
To pole wyboru nie jest dostępne dla płyt typu CD z książką
audio.
Używanie kilku nagrywarek
Nero Burning ROM
70
Nagraj kompilację
Pole wyboru
Przed nagraniem wykonaj test antywirusowy
Przed nagraniem sprawdza, czy pliki kompilacji nie zawierają
wirusów.
To pole wyboru nie jest dostępne dla płyt typu Audio CD,
VCD, SVCD iCD z książką audio.
Test prędkości i symulacja nie są wymagane w przypadku nagrywarek posiadających funkcję ochrony przed opróżnianiem bufora.
Płyty CD Audio, Video oraz Super Video powinny być zawsze nagrywane z wykorzystaniem metody disc-at-once. Pozycja ta jest zaznaczona domyślnie dla
tych formatów płyt.
12.3
Rozpoczynanie nagrywania - nagrywanie płyt przy użyciu
napędu
Wiele odtwarzaczy CD nie odczytuje płyt CD wielokrotnego zapisu (CD-RW).
Do nagrania płyt Audio CD powinny więc zostać użyte zwyczajne płyty CDROM.
Aby rozpocząć proces nagrywania, wykonaj następujące czynności:
1. Kliknij przycisk Nagraj w ekranie głównym.
 Pojawi się okno Nagraj kompilację, zakładka Nagraj znajduje się na początku.
2. Zaznacz lub wybierz opcje w poszczególnych zakładkach.
3. Umieść w napędzie odpowiednią czystą płytę i klikni przycisk Nagraj .
 Rozpoczęto proces zapisu. O postępie procesu informować Cię będzie pasek postępu
na ekranie.
4. Jeżeli chcesz wyłączyć komputer po zakończeniu nagrywania (o ile jest to technicznie możliwe), zaznacz pole Wyłącz komputer po zakończeniu nagrywania.
5. Jeżeli po nagraniu chcesz sprawdzić zapisane dane, włącz opcję Weryfikuj zapisane dane.
 Po zakończeniu procesu nagrywania otworzy się okno dialogowe.
6. Jeżeli chcesz wyświetlić obszar zawierający dziennik zdarzeń, kliknij przycisk Szczegóły.
7. Jeżeli chcesz rozpocząć kolejny proces nagrywania tej samej kompilacji, kliknij przycisk Nagraj ponownie.
8. Kliknij przycisk OK.
 Nagrywanie zostało zakończone. Możesz wyjąć nagraną płytę z nagrywarki.
Nero Burning ROM
71
Nagraj kompilację
12.4
Nagrywanie za pomocą Image Recorder - Tworzenie pliku
obrazu
Aby utworzyć plik obrazu, wykonaj następujące czynności:
1. Kliknij przycisk Nowa.
2. Utwórz nową wybraną przez siebie kompilację.
Za pomocą Nero Burning ROM można tworzyć pliki obrazu dla typów płyt, które
nie są obsługiwane przez zainstalowaną nagrywarkę. Funkcję tę można włączyć przez menu Plik > Opcje > Ustawienia zaawansowane, za pomocą pola
wyboru Włącz wszystkie obsługiwane formaty nagrywarek dla nagrywarki
obrazu. W rozwijanym menu w oknie Kompilacja dostępne będą wszystkie
obsługiwane typy płyt.
3. Wybierz pliki, kóre chcesz nagrać.
4. Jeśli zainstalowanych jest kilka nagrywarek, w rozwijanym menu wybierz nagrywarkę Nero
Image Recorder.
5. Kliknij przycisk Nagraj.
 Pojawi się okno Nagraj kompilację, zakładka Nagraj znajduje się na początku.
6. Kliknij przycisk Nagraj.
 Pojawi się okno Zapisz plik obrazu.
7. Określ nazwę pliku i lokalizację pliku obrazu oraz kliknij przycisk Zapisz.
 Plik obrazu jest tworzony i zapisywany w wybranym miejscu przechowywania. O postępie procesu tworzenia pliku informować Cię będzie pasek postępu na ekranie. Po utworzeniu pliku obrazu pojawi się okno dialogowe.
8. Kliknij przycisk OK.
 Okno dialogowe zostanie zamknięte, plik został pomyślnie utworzony.
Zobacz też
 Ustawienia zaawansowane 85
Nero Burning ROM
72
Kopiowanie płyt CD/DVD
13
Kopiowanie płyt CD/DVD
13.1
Metody kopiowania
Nero Burning ROM może być użyty do kopiowania płyt. Dostępne są dwie metody:


W locie
Kopia na obrazie
Każda z metod ma wady i zalety, w zależności od wymagań.
13.1.1 Kopiowanie w locie
W przypadku użycia metody "w locie" włóż oryginalną płytę do dowolnego napędu, natomiast płytę przeznaczoną do nagrania do tego napędu. Nagrywarka kopiuje oryginalną płytę
bezpośrednio i bez opóźnień na czystą płytę. Metoda "w locie" umożliwia bardzo szybkie kopiowanie płyt i nie wymaga dodatkowego miejsca na płycie.
Aby użyć metody "w locie", konieczne są przynajmniej dwa napędy: napęd do odczytu płyty
oraz nagrywarka płyt do zapisu. Napęd do odczytu i nagrywarka płyt muszą spełniać następujące wymagania:

Nagrywarka płyt musi być wyposażona w ochronę przed opróżnieniem bufora lub napęd
musi być na tyle wydajny, aby dostarczać dane wystarczająco szybko. Prędkość odczytu
musi być przynajmniej dwukrotnie większa niż prędkość zapisu.

Napęd do odczytu musi dostarczać informacji o liczbie i rodzaju sesji, w przeciwnym
przypadku może nie być w stanie utworzyć dokładnej kopii.
W przypadku kopiowania płyt Audio CD zalecane jest użycie metody kopiowania obrazu,
gdyż może ucierpieć jakość plików audio do odczytu, zależnie od napędu.
13.1.2 Kopia na obrazie
W przypadku metody "kopia na obrazie" obraz oryginalnej płyty zapisywany jest najpierw w
pliku. Taki plik obrazu nagrywany jest następnie na czystą płytę. Kopiowanie metodą "kopia
na obrazie" trwa dłużej, lecz jego efekty są często lepsze.
Aby użyć metody "kopia na obrazie", potrzebna jest wystarczająca ilość miejsca na pamięć.
Metoda "kopia na obrazie" jest odpowiednia szczególnie w następujących sytuacjach:



Dostępny jest tylko jeden napęd.

Przywiązujesz wagę do najlepszej z możliwych jakość kopii (szczególnie w odniesieniu
do położenia indeksów i jakości płyty Audio CD).
Chcesz wykonać kilka kopii tej samej płyty.
Uważasz, że na źródłowej płycie CD mogły wystąpić błędy odczytu (np. z powodu zadrapań).
Nero Burning ROM
73
Kopiowanie płyt CD/DVD
13.2
Kopiowanie płyty
Aby skopiować płytę, wykonaj następujące czynności:
Jeśli nie posiadasz praw autorskich do odpowiedniej płyty CD/DVD ani upoważnienia ze strony właściciela praw autorskich, nieuprawnione kopiowanie płyt
CD prowadzi do naruszenia krajowych i międzynarodowych przepisów prawa.
Nie można kopiować chronionych hasłem płyt Audio CD za pomocą Nero Burning ROM.
Niektóre płyty CD/DVD są chronione hasłem i nie można ich kopiować. Jeśli nie
masz pewności co do możliwości skopiowania płyty CD/DVD, przed rozpoczęciem właściwego fizycznego procesu nagrywania przeprowadź symulację.
1. Kliknij przycisk Kopiuj w ekranie głównym.
 Otworzy się okno Nowa kompilacja.
2. Z rozwijanego menu wybierz żądany rodzaj płyty.
3. Zdefiniuj żądane ustawienia w zakładkach.
4. Aby skopiować płytę z zastosowaniem metody Kopia obrazu:
1. Odznacz pole W locie w zakładce Opcje kopiowania.
2. Włóż przeznaczoną do skopiowania płytę do nagrywarki.
5. Aby skopiować płytę z zastosowaniem metody w locie:
1. Zaznacz pole W locie w zakładce Opcje kopiowania.
2. W rozwijanym menu Napęd wybierz napęd, w którym umieszczona zostanie płyta do
skopiowania.
3. Włóż przeznaczoną do skopiowania płytę do wybranego napędu.
4. Włóż czystą płytę.
6. Kliknij przycisk Kopiuj.
 Jeżeli kopiujesz za pomocą napędu, proces kopiowania zostanie rozpoczęty. Jeżeli
używasz nagrywarki obrazów Nero Image Recorder, otworzy się okno Zapisz plik obrazu.
7. W polu tekstowym Nazwa pliku wpisz nazwę pliku obrazu.
8. W drzewie katalogu Zapisz w wybierz odpowiednie miejsce na dysku, a następnie kliknij
przycisk Zapisz.
 Rozpocznie się proces kopiowania lub zapisywania. Stan procesu można śledzić na pasku stanu.
Jeżeli używasz do kopiowania jednego napędu, po zapisaniu pliku obrazu zostaniesz
poproszony o wyjęcie źródłowej płyty i włożenie odpowiedniej czystej płyty.
9. Kliknij przycisk Dalej.
 Kopiowanie płyty zakończyło się powodzeniem.
Nero Burning ROM
74
Kopiowanie płyt CD/DVD
13.3
Ustawienia kopiowania
W oknie Nowa kompilacja na początku procesu kopiowania zdefinuij jego opcje. Okno
można otworzyć za pomocą przycisku Kopiuj w ekranie głównym. Okno Nowa kompilacja
składa się z rozwijanego menu, różnych przycisków oraz zakładek.
Ustawienia kopiowania
W rozwijanym menu wyświetlane są wyłącznie typy płyt obsługiwane przez nagrywarkę. Jeżeli nagrywarka nagrywa tylko płyty CD, rozwijane menu będzie nieaktywne.
Za pomocą Nero Burning ROM można tworzyć pliki obrazu dla typów płyt, które
nie są obsługiwane przez zainstalowaną nagrywarkę. Funkcję tę można włączyć przez menu Plik > Opcje > Ustawienia zaawansowane, za pomocą pola
wyboru Włącz wszystkie obsługiwane formaty nagrywarek dla nagrywarki
obrazu. W rozwijanym menu w oknie Kompilacja dostępne będą wszystkie
obsługiwane typy płyt.
Dostępne są następujące opcje konfiguracji:
Przycisk
Informacje o płycie
Wyświetla informacje dotyczące włożonej płyty, takie jak np. zawartość (jeżeli płyta jest zapisana) oraz dostępna pojemność.
Nero Burning ROM
75
Kopiowanie płyt CD/DVD
Przycisk
Rozpoczyna proces kopiowania.
Kopiuj
Przycisk
Zamyka okno Nowa kompilacja.
Anuluj
Dostępne są następujące zakładki:
Obraz
Podaje ścieżkę do tymczasowego obrazu pliku i dostarcza informacji o prędkości dysku twardego.
Opcje kopiowania
Zawiera opcje konfiguracji kopiowania.
Opcje odczytu
Zawiera opcje konfiguracji odczytu oryginalnej płyty.
Zapis
Zawiera opcje konfiguracji procesu nagrywania.
13.3.1 Ustawienia obrazu
W zakładce Obraz dostępne są dwa pola: Plik obrazu oraz Informacja o prędkości twardego dysku. Pole Plik obrazu jest aktywne tylko wtedy, gdy w zakładce Opcje kopiowania
niekatywne jest pole wyboru W locie.
W polu Plik obrazu w zakładce obraz dostępne są następujące opcje konfiguracji.
Pole wejściowe
Wyświetla ścieżkę tymczasowego pliku obrazu.
Ścieżka
Pole wyboru
Usuń plik obrazu po
skopiowaniu płyty
Przycisk
Przeglądaj
Usuwa tymczasowy plik obrazu po zakończeniu procesu kopiowania.
Otwiera okno Zapisz jako, w którym można określić nazwę pliku i
katalog przechowywania tymczasowego pliku obrazu.
W zakładce Obraz w polu Informacje o prędkości twardego dysku dostępne są następujące opcje konfiguracji:
Lista napędów:
Pokazuje dostępne napędy i dyski twarde.
Przycisk
Testuje prędkość dostępnych napędów i dodaje wyniki do listy.
Testuj prędkości
Nero Burning ROM
76
Kopiowanie płyt CD/DVD
13.3.2 Opcje kopiowania
W zakładce Opcje kopiowania w polu Ogólne dostępne są następujące opcje konfiguracji:
Pole wyboru
Kopiowanie w locie
Tworzy kopię z wykorzystaniem metody w locie.
Jeśli to pole jest odznaczone, do tworzenia kopii zostanie wykorzystana metoda kopiowania za pośrednictwem obrazu.
W zakładce Opcje kopiowania w polu Źródło dostępne są następujące opcje konfiguracji:
Rozwijane menu
Wybiera napęd do odczytu płyty.
Napęd
Jeśli kopia jest tworzona za pośrednictwem obrazu, zalecany
jest wybór nagrywarki do jej odczytania.
Rozwijane menu
Określa prędkość odczytu płyty.
Prędkość odczytu
13.3.3 Opcje odczytu
Zakładka Opcje odczytu składa się z kilku pól. W polach tych możliwe jest ustawienie opcji
odczytu oryginalnej płyty.
W polu Profil dostępne są następujące opcje konfiguracji:
Rozwijane menu
Wybór profilu
Wybiera wstępnie zdefiniowane ustawienia kopii lub ustawienie
zdefiniowane przez użytkownika.
W przypadku wstępnie zdefiniowanych ustawień kopiowania, Nero Burning ROM ustawi opcje konfiguracji automatycznie. Korzystając z opcji ustawień zdefiniowanych przez użytkownika można
samodzielnie wybrać opcje konfiguracji.
W polu Baza danych dostępne są następujące opcje konfiguracji płyty typu CD:
Pole wyboru
Ignoruj błędy odczytu
Pole wyboru
Ignoruje błędy odczytu oryginalnej płyty i kontynuuje proces odczytywania.
Jeżeli to pole jest odznaczone, Nero Burning ROM może przerwać proces nagrywania w zależności od rodzaju błędu.
Zapisz uszkodzone
sektory
Zezwala na nagranie uszkodzonych sektorów (które spowodowały błędy zapisu).
Jeżeli pole to jest odznaczone, uszkodzone sektory nie są dopuszczane do nagrywania i pozostaną puste.
Pole wyboru
Odczytuje dane subkanałowe PQ.
Czytaj sektory w trybie RAW
Nero Burning ROM
77
Kopiowanie płyt CD/DVD
Pole wyboru
Czyta wszystkie dane subkanałowe
Czytaj wszystkie
dane subkanałowe
W zakładce Ścieżka audio w polu CD dostępne są następujące opcje konfiguracji:
Pole wyboru
Ignoruj błędy odczytu
Pole wyboru
Ignoruje błędy odczytu oryginalnej płyty i kontynuuje proces odczytywania.
Jeżeli to pole jest odznaczone, Nero Burning ROM może przerwać proces nagrywania w zależności od rodzaju błędu.
Czyta indeksy plików audio.
Czytaj indeksy danych audio
Pole wyboru
Czyta wszystkie dane subkanałowe.
Czytaj wszystkie
dane subkanałowe
W zakładce Zaawansowane w polu CD dostępne są następujące opcje konfiguracji:
Pole wyboru
Czytaj numer katologowy nośnika oraz
ISRC
Pole wyboru
Czyta numer katalogowy nośnika, międzynarodowy, unikalny
numer kompilacji oraz ISRC (International Standard Recording
Code), międzynarodowy, unikalny numer dla nagrań audio.
Korektor Jitter usuwa skrzypienie z plików audio i wideo.
Użyj korekcji jitter
W polu Korekcja błędów dostępne są następujące opcje konfiguracji płyty typu DVD:
Przycisk opcji
Czytaj z wykorzystaniem korekcji
błędów
Pole tekstowe
Dokonuje korekcji błędów podczas odczytu. W trakcie procesu
suma kontrolna uszkodzonego sektora jest dostosowywana tak,
aby sektor stał się spójny.
Ustanawia liczbę podejmowanych prób korekcji błędów.
Czytaj liczbę powtórzonych prób
Przycisk opcji
Przeprowadza szybki odczyt bez korekcji błędów
Szybki odczyt bez
korekcji błędów
Nero Burning ROM
78
Kopiowanie płyt CD/DVD
W polu Postępowanie w przypadku nie poddających się korekcji błędów odczytu dla
płyty typu DVD dostępne są następujące opcje konfiguracji:
Pole wyboru
Ignoruje błędy odczytu oryginalnej płyty.
Ignoruj błędy odczytu
Jeżeli to pole jest odznaczone, Nero Burning ROM może przerwać proces nagrywania w zależności od rodzaju błędu.
W przypadku niektórych formatów płyt, takich jak video CD i audio CD, błędy
odczytu często mają znikomy lub żaden wpływ, ponieważ nie są zauważalne
podczas odtwarzania płyty CD.
Nero Burning ROM
79
Okno Kasuj płytę wielokrotnego zapisu
14
Okno Kasuj płytę wielokrotnego zapisu
Za pomocą Nero Burning ROM można kasować płyty wielokrotnego zapisu, czyli płyty o
specyfikacji RW, o ile nagrywarka obsługuje tę funkcję. W tym celu dostępne są dwie metody kasowania:
Szybkie kasowanie, nie usuwające fizycznie danych z płyty, lecz uniemożliwiające dostęp do
nich poprzez usunięcie odniesień do istniejącej zawartości. Dane mogą być odzyskane!
Pełne kasowanie, usuwające dane z płyty poprzez nadpisanie ich zerami. Jej zawartości nie
można przywrócić konwencjonalnymi metodami. Powtórne pełne kasowanie płyty zwiększa
prawdopodobieństwo, że osoby trzecie nie będą w stanie odtworzyć jej zawartości.
Okno Kasuj płytę wielokrotnego zapisu
W oknie Kasuj płytę wielokrotnego zapisu dostępne są następujące opcje konfiguracji:
Lista wyboru
Określa wymaganą nagrywarkę.
Wybierz nagrywarkę
Pole wyboru
Użyj kilku nagrywarek
Wykasowuje płyty CD/DVD w kilku nagrywarkach równocześnie.
Nero Burning ROM
80
Okno Kasuj płytę wielokrotnego zapisu
Lista wyboru
Wskazuje metodę kasowania. Dostępne są dwie opcje:
Wybierz metodę kasowania
W przypadku metody Szybkie kasowanie płyty wielokrotnego zapisu płyta nie jest fizycznie kasowana w całości; kasowane są tylko odnośniki do jej zawartości. Dane będą nadal fizycznie dostępne, chociaż płyta wyglądać będzie na pustą. Kasowanie płyty tą metodą trwa jedną do dwóch minut.
W przypadku metody Całkowite kasowanie płyty wielokrotnego zapisu kasowane są fizycznie wszystkie dane znajdujące
się na płycie. Jej zawartości nie można przywrócić konwencjonalnymi metodami. Powtórne pełne kasowanie płyty zwiększa
prawdopodobieństwo, że osoby trzecie nie będą w stanie odtworzyć jej zawartości. W zależności od typu użytej płyty kasowanie przy użyciu tej metody trwa dłużej niż w przypadku drugiej metody.
Lista wyboru
Wskazuje prędkość kasowania.
Prędkość kasowania
Przycisk
Rozpoczyna proces kasowania.
Kasuj
Przycisk
Anuluje operację i zamyka okno.
Anuluj
Nero Burning ROM
81
Aktualizowanie skanera antywirusowego
15
Aktualizowanie skanera antywirusowego
Z Nero Burning ROM zintegrowany jest skaner antywirusowy sprawdzający dane, które mają
być nagrane. Daje to pewność, że zainfekowane dane nie zostaną nagrane. Zalecana jest
regularna aktualizacja skanera antywirusowego. Baza danych aktualizowana jest za pośrednictwem Internetu.
Musi zostać spełnione następujące wymaganie:
 Łącze internetowe musi być aktywne.
Aby zaktualizować skaner antywirusowy, wykonaj następujące czynności:
1. Kliknij menu Pomoc , a następnie Aktualizuj skaner antywirusowy.
 Otworzy się okno z przypomnieniem o podłączeniu do Internetu.
2. Kliknij przycisk OK.
 Nero Burning ROM połączy się z serwerem FTP av.nero.com i zostaną pobrane pliki antywirusowe. Pojawi się okno Pobieranie pliku, o postępie procesu informować będzie
pasek postępu na ekranie. Po zaktualizowaniu bazy danych pojawi się okno dialogowe
zawierające komunikat informujący o przeprowadzonej aktualizacji bazy danych.
3. Kliknij przycisk OK.
 Zaktualizowałeś bazę danych skanera antywirusowego.
Nero Burning ROM
82
Opcje konfiguracji
16
Opcje konfiguracji
W oknie Opcje możesz definiować opcje pracy z Nero Burning ROM.
Okno opcji
Dostępne są następujące zakładki:
Kompilacja
Zawiera opcje kompilacji i ekranu wyboru.
Pamięć podręczna
Zawiera opcje pamięci podręcznej.
Czcionka
Zawiera opcje wyboru czcionki.
Dźwięki
Zawiera opcje wyboru dźwięków związanych z zadaniami nagrywania.
Nero Burning ROM
83
Opcje konfiguracji
Ustawienia zaawansowane
Zawiera opcje konfiguracji nadpisywania i nagrywania.
Baza danych
Wybiera domyślną metodę nazywania plików audio z płyty Audio
CD do zapisania na dysku twardym.
Bufor dodatkowy
Określa rozmiar bufora RAM.
Przeglądarka plików
Zawiera opcje konfiguracji przeglądarki plików.
Inne
Zawiera opcje konfiguracji kompilacji, nagrywania, bazy danych, interfejsu użytkownika i ustawień zaawansowanych.
LightScribe
Zawiera opcje konfiguracji nagrywarek LightScribe, takie jak kontrast wydruku (jakość), napęd domyślny czy szablon domyślny.
Zalecane jest zachowanie ustawień domyślnych.
Zakładka ta jest dostępna wyłącznie w przypadku gdy zainstalowano nagrywarkę LightScribe.
16.1
Ustawienia kompilacji
W zakładce Kompilacja dostępne są następujące opcje konfiguracji:
Pole wyboru
Uruchom z nową kompilacją
Uruchamia się przy otwieraniu nowej kompilacji z Nero
Burning ROM.
Pole wyboru
Udostępnia tytuł następnej płycie.
Pamiętaj ostatnią użytą etykietę woluminu
Pole wyboru
Wyświetla na pasku stanu rozmiar pamięci pliku.
Pokaż rozmiar kompilacji na
pasku stanu Nero
Pole wyboru
Usuwa atrybut "archiwalny" nagranych plików.
Usuwaj atrybut 'archiwalny'
zapisanych plików podczas
odświeżania ISO
Pole wyboru
Zezwól na średniki w nazwach
Joliet
Pole wyboru
Pokaż oryginalną ścieżkę z
kompilacją ISO
Oprócz standardowych małych i dużych liter i znaków
systemu Unicode (i niemieckich umlautów) umożliwia
użycie w nazwach plików w systemie plików Joliet
średników.
W kolumnie Źródło ekranu kompilacji pokazuje wykaz
pełnych ścieżek dodanych plików.
Nero Burning ROM
84
Opcje konfiguracji
16.2
Ustawienia pamięci podręcznej
W zakładce Pamięć podręczna dostępne są następujące opcje konfiguracji:
Pole tekstowe
Ścieżka do pamięci podręcznej
Przycisk
Otwiera okno przeglądarki.
Możesz przed i w trakcie procesu nagrywania wybrać
folder, w którym buforowane będą dane.
Przeglądaj
Pole tekstowe
Minimalna ilość miejsca na
dysku twardym, której nie
powinien używać program Nero
Pole wyboru
'Przeciągnij i upuść' z napędu
CD-ROM
16.3
Wyświetla ścieżkę Pamięci podręcznej.
Możesz wpisać ścieżkę ręcznie lub wybrać ją w oknie
przeglądarki.
Określa rozmiar pamięci, która nie jest używana przez
Nero Burning ROM.
Zapisuje w schowku pliki skopiowane z napędu CDROM.
Ustawienia zaawansowane
W zakładce Ustawienia zaawansowane dostępne są następujące opcje konfiguracji:
Pole wyboru
Włącz nadpalanie CD w trybie
Disc-at-once
Przycisk opcji
Włącza opcje dodatkowe i określa opcje całego procesu nagrywania.
Określa obszar płyty do nadpalenia.
Względny maksymalny/minimalny rozmiar nadpalania
Pole wyboru
Włącza opcję nadpalania płyt DVD.
Włącz nadpalanie DVD
Pole wyboru
Włącza opcję zapisu dodatkowych danych na płytę CD.
Funkcja ta jest dostępna wyłącznie w przypadku włączenia opcji Włącz nadpalanie CD w trybie Disc-atonce.
Włącz tworzenie krótkiego
obszaru Leadout
Pole wyboru
Nie wysuwaj płyty po nagraniu
Włącza opcję, która powoduje zatrzymanie płyty w nagrywarce, dzięki czemu nie zostanie ona wysunięta po
zakończeniu procesu nagrywania.
Nero Burning ROM
85
Opcje konfiguracji
Pole wyboru
Udostępnij nagrywarce obrazów wszystkie obsługiwane
przez nią formaty
16.4
Włącza opcję, która udostępnia nagrywarce Image Recorder wszystkie obsługiwane przez nią formaty.
Ustawienia bufora dodatkowego
Z zakładce Bufor dodatkowy dostępne są następujące opcje konfiguracji:
Lista wyboru
Określa rozmiar pamięci używanej przez Nero Burning
ROM jako bufor RAM.
Bufor dodatkowy jest drugą pamięcią, która poprawia
wydajność fizycznego bufora nagrywarki.
Metoda
Pole wejściowe
Określa rozmiar pamięci, który można wpisać ręcznie.
To pole wyboru jest dostępne wyłącznie w przypadku
gdy zaznaczono w liście wyboru Konfigurację ręczną.
Rozmiar bufora danych
16.5
Ustawienia LightScribe
W zakładce LightScribe dostępne są następujące opcje konfiguracji:
Pole
Dopasowuje żądaną jakość wydruku.
Kontrast wydruku
Lista wyboru
Wybiera napęd zawierający nagrywarkę LightScribe.
Domyślny napęd LightScribe
Lista wyboru
Określa gatunek.
Gatunek
Lista wyboru
Określa szablon etykiet.
Bieżący szablon
Lista wyboru
Dopasowuje żądaną rozdzielczość wydruku.
Domyślna rozdzielczość druku (DPI)
Pole wyboru
Drukowanie etykiet LightSribe
Włącza opcję automatycznego nagrywania etykiety LightScribe.
Zakładka ta jest dostępna wyłącznie w przypadku gdy
zainstalowano nagrywarkę LightScribe.
Nero Burning ROM
86
Informacje techniczne
17
Informacje techniczne
17.1
Wymagania systemowe
Nero Burning ROM instaluje się razem z pakietem. Posiada takie same wymagania systemowe. Bliższe informacje o wymaganiach systemowych znaleźć można pod adresem
www.nero.com.

Ponadto mają zastosowanie następujące wymagania:
Używanie technologii LightScribe do drukowania etykiet bezpośrednio na
płytach
Z nagrywarki CD lub DVD z obsługą technologii LightScribe można korzystać,
jeżeli komputer wyposażony jest w najnowsze oprogramowanie systemowe z
technologią LightScribe
Jeżeli pobrałeś i zainstalowałeś zaktualizowaną wersję Nero ze strony internetowej Nero, zainstaluj osobno oprogramowanie systemowe z technologią LightScribe. Najnowszą jego wersję znajdziesz pod adresem
www.nero.com/link.php?topic_id=114&gen_id=8.
17.2

Opcjonalnie: Nagrywarka wyposażona w technologię LightScribe (wymagana instalacja
oprogramowania hosta LightScribe) i płyta zgodna z technologią LightScribe

Opcjonalnie: nagrywarka wyposażona w technologię Labelflash i płyta zgodna z technologią Labelflash

Opcjonalnie: nagrywarka wyposażona w technologię Blu-ray i płyta zgodna z technologią
Blu-ray
Typy płyt



CD
DVD
Blu-ray - tylko nagrywanie
Szczegółowe informacje o obsłudze Blu-ray znajdują się pod adresem
www.nero.com/link.php?topic_id=416.
Dostępne pozycje i typy płyt (np. DVD), które można zapisać, zależą od używanej nagrywarki.
17.3
Formaty płyt


Audio CD
Płyty CD Mixed Mode
Nero Burning ROM
87
Informacje techniczne






17.4
Video CD (VCD)
Super Video CD (SVCD)
miniDVD
Płyta CD z książką audio
DVD-Video
Formaty i kodeki audio













17.5
CD EXTRA
Advanced Audio Coding (AAC, M4A, MP4)
Audible Audiobook (AA)
Audio Interchange File Format (AIFF, AIF)
Compact Disc Digital Audio (CDA)
Musical Instrumental Digital Interface (MIDI, MID)
MP3 / mp3PRO
Format Moving Picture Experts Group-1 Audio Layer 3 (MP3)
Moving Picture Experts Group-1 Audio Layer 2 (MP2)
Moving Picture Experts Group-4 (MP4)
Nero Digital (MP4)
OGG Vorbis (OGG, OGM)
Resource Interchange File Format WAVE (WAV, WAVE)
Windows Media Audio (WMA)
Metadane












Advanced Streaming Format (ASF)
Audio Video Interleave (AVI)
Format Moving Picture Experts Group-1 Audio Layer 3 (MP3)
Nero Digital (MP4)
OGG Vorbis (OGG, OGM)
Resource Interchange File Format WAVE (WAV, WAVE)
Windows Media Audio (WMA)
Windows Media Video (WMV)
Znaczniki ID3 (v1.1/v2)
Joint Photografic Expert Group (JPEG, JPG, JPE)
Portable Network Graphics (PNG)
Mapa bitowa (BMP)
Nero Burning ROM
88
Informacje techniczne



17.6
Format Moving Picture Experts Group-1 Audio Layer 3 (MP3)
Advanced Streaming Format (ASF)
Audio Video Interleave (AVI)
Digital Video (DV)
Moving Picture Experts Group-2 (MPG, MPEG, DAT, M2T)
Moving Picture Experts Group-4 (MP4)
Nero Digital (MP4)
QuickTime Movie (MOV)
Video Object (VOB)
Packet Video Audio (PVA)
Television Input/Video Output (TIVO, Wejście TV, wyjście wideo)
Formaty obrazu












17.8
Tagged Image File Format (TIFF, TIF)
Formaty i kodeki wideo










17.7
Graphics Interchange Format (GIF)
Mapa bitowa (BMP)
Device Independent Bitmaps (DIB)
Graphics Interchange Format (GIF)
Icon Image File (ICO)
JPEG File Interchange Format (JFIF)
Joint Photografic Expert Group (JPEG, JPG, JPE)
Picture Exchange (PCX)
Portable Network Graphics (PNG)
Portable Pixel Map (PPM)
Plik Targa Image (TGA)
Tagged Image File Format (TIFF, TIF)
Plik Windows Media (WMF)
Formaty list odtwarzania

Moving Picture Experts Group Audio Layer 3 Uniform Resource Locator/MP3 URL (M3U)
Nero Burning ROM
89
Słowniczek
18
Słowniczek
AIFF
Format AIFF (ang. Audio Interchange File Format) to nieskompresowany format plików
dźwiękowych firmy Apple®, który jest rodzajem odpowiednika formatu WAV firmy Microsoft.
Pliki mają większy rozmiar niż w przypadku plików skompresowanych, lecz ich jakość jest
wyższa. Jego wersją jest skompresowany AIFF.
Atrybut „archiwalny”
Atrybuty "archiwalne" służą do identyfikacji plików, ktore zostały zmienione. Jeśli plik został
zmieniony, zostanie ponownie zapisany tylko podczas następnego tworzenia kopii zapasowej (atrybut "archiwalny" zostanie w związku z tym zresetowany).
Blu-ray
Technologia Blu-ray odnosi się do nagrywania na specjalnych nośnikach danych. W porównaniu z płytami DVD, używającymi do odczytu i zapisywaniaa danych czerwonego lasera,
płyty Blu-ray są zapisywane przy użyciu niebieskiego lasera. Mniejsza długość wiązki (405
nm) tego lasera umożliwia bardziej precyzyjne jego nakierowanie. Dane można zapisywać w
bardziej kompaktowy sposób dzięki czemu zajmują one mniej miejsca na płycie. Pojemność
płyt Blu-ray wynosi do 25 GB na nośnikach jednowarstwowych oraz do 50 GB na płytach
dwuwarstwowych.
Bufor
Bufor oznacza pamięć tymczasową, w której zapisywane i dostarczane są dane bez możliwości ich natychmiastowego przetwarzania. Bufor umożliwia ciągły przepływ danych.
CD-R
CD-R (Compact Disc-Recordable) to technologia nagrywania nośników jednokrotnego zapisu. Standard Orange Book określa parametry przechowywania danych audio oraz innych
danych odczytywanych przez komputer.
Dane subkanałowe
Zawarte na płycie dane subkanałowe obejmują dodatkowe informacje, takie jak CD Text czy
informacje o położeniach.
Etykieta
Etykieta odnosi się do etykiety na płycie. Niektóre napędy, np. napędy wykorzystujące technologie LightScribe lub Labelflash, mogą przenosić etykiety bezpośrednio na specjalne nośniki.
Jitter
Jitter odnosi się do nagłej i nieporządanej zmiany właściwości dźwięku. W jego wyniku w
przepływie danych występują niewielkie przerwy. Dane są synchronizowane za pomocą korekcji audio poprzez nakładanie na siebie sektorów. Dzięki temu przerwy są niesłyszalne.
Nero Burning ROM
90
Słowniczek
Joliet
Joliet oznacza rozszerzenie nazw plików w standardzie ISO-9660. Format Joliet został
wprowadzony przez firmę Microsoft, mając na celu przedstawienie większej liczby znaków.
Nazwa pliku może posiadać 64 znaki, zawierać litery A-Z, a-z, umlauty i literę ß.
Kodek
Kompresor/dekompresor koduje cyfrowo dane do nagrania i zapisania, a następnie dekoduje
je do odtworzenia. Dostępne są różne kodeki do oprogramowania, np. Cinapak, Indeo, Quicktime, wideo do Windows itp. Do kodeków sprzętowych należą MPEG, H.261, Motion
JPEG itp.
Labelflash
Labelflash jest to technologia umożliwiająca nagrywanie obrazów i tekstów po stronie etykiety lub danych płyty przy użyciu lasera.
LightScribe
LightScribe to technologia umożliwiająca nagrywanie obrazów i tekstów po stronie etykiety
płyty przy użyciu lasera.
MP3
Format audio MPEG-1 Audio Layer 3 jest formatem używanym do zmniejszania rozmiaru
plików audio do ułamka ich rozmiaru pierwotnego (współczynnik 1:10) przy niewielkiej utracie jakości. Na minutę pliku przypada szacunkowo 1 MB, co odpowiada 10 MB w przypadku
pierwotnych plików. W zależności od złożoności sygnału audio wartości te oraz jakość mogą
być różne. Miernikiem jakości może być używana częstość bitów. Im większa wartość częstości bitów, tym lepsza jakość i więcej niezbędnej pamięci.
mp3PRO
mp3PRO to kodek MP3 kompresujący pliki audio do jeszcze mniejszego rozmiaru, jednak z
niższą częstością bitów i w lepszej jakości. 64 kBit/s w przypadku mp3PRO to odpowiednik
128 kBit/s w przypadku MP3.
MPEG-1
Grupa MPEG (ang. Moving Picture Experts Group) opracowała ten standard branżowy na
potrzeby kodeków audio i wideo. MPEG-1 wchodzi w skład rodziny kompresji MPEG, odznaczając się najwyższym współczynnikiem kompresji. MPEG-1 jest formatem płyt Video
CD.
MPEG-2
Grupa MPEG (ang. Moving Picture Experts Group) opracowała ten standard branżowy na
potrzeby kodeków audio i wideo. Istnieje niewielka różnica między MPEG-1 i MPEG-2:
MPEG-2 jest standardem kompresji sygnału wizji i nadaje się bardziej do telewizorów z
przeplotem. MPEG-2 stosowany jest jako format wideo płyt DVD.
Nero Digital
W formacie Nero Digital zestawiono różnorodne kodeki audio i wideo MPEG-4, w pełni
zgodne ze standardem MPEG-4. Firma Nero AG pracuje nad ich dalszym rozwojem. W ten
Nero Burning ROM
91
Słowniczek
sposób możliwe jest znaczące polepszenie jakości danych multimedialnych. Ponadto format
ten wzbogacono o dodatkowe funkcje, takie jak napisy.
NTSC
Standard National Television System Comitee to standard wideo obowiązujący w Stanach
Zjednoczonych i Japonii. NTSC zawiera więcej pojedynczych klatek (29,97 klatek na sekundę) niż PAL, ale mniej linii poziomych (525 linii).
Obraz
Obraz oznacza pojedynczy plik dysku twardym zawierający obraz całej płyty. Obraz płyty
może być wykorzystywany do tworzenia dokładnych kopii płyty na nośniku w późniejszym
okresie w przypadku, gdy podczas procesu zapisywania wystapił problem lub gdy do komputera nie jest podłączona nagrywarka. Obraz wymaga tyle wolnego miejsca na dysku twardym, ile zajmuje zawartość oryginalnej płyty.
Opróźnienie bufora
Opróźnienie bufora to przerwa w przepływie danych w pamięci wewnętrznej (np. nagrywarki). Opróźnienie bufora jest wynikiem przerwy w przepływie danych do bufora wewnętrznego. Bufor dostarcza dane do momentu jego całkowitego opróźnienia. W celu zachowania
ciągłości przepływu danych podczas nagrywania dane są stale przekazywane do bufora nagrywarki. W przypadku przerwy w ciągłym przepływie danych nośniki nie nadają się do użytku. Większość współczesnych nagrywarek wyposażonych jest w mechanizm chroniący
przed opróźnieniem bufora.
PAL
PAL (ang. Phase Alternating Line) jest standardem telewizyjnym obowiązującym w Europie.
W PAL liczba linii na ekranie wynosi 625, zaś prędkość przekazu 25 klatek na sekundę. Są
one transmitowane w tzw. procesie przeskoku linii, podczas którego tworzony jest obraz zawierający wszystkie linie nieparzyste, a następnie obraz zawierający wszystkie linie parzyste. Odpowiada to częstotliwości połowy obrazu rzędu 50 Hz.
Pamięć tymczasowa
Pamięć tymczasowa jest szybszym buforem, który jest używany w różnych obszarach komputera do uzyskiwania dostępu do większej ilości danych w krótszym czasie. Pamięć tymczasowa zapewnia stały przepływ danych.
Ramka
Na płycie Audio CD na jedną sekundę muzyki przypada 75 sektorów. Jeden sektor składa
się maksymalnie z 98 ramek, każda ramka zawiera 24 bajty danych i 9 bajtów kontrolnych.
W technologii telewizyjnej i wideo angielskie słowo "frame", czyli ramka lub kadr, oznacza
również pełny ekran. Dzięki przeplotowi dwie następujące po sobie połówki obrazów w ciągu
sekundy tworzą pełny ekran.
SecurDisc
SecurDisc oznacza technologię zabezpieczeń, która chroni nośniki danych przed nieuprawnionym dostępem i powielaniem. Płytę w technologii SecurDisc można nagrać i chronić hasłem tylko w napędzie wyposażonym w technologię SecurDisc. Inne napędy posiadają do-
Nero Burning ROM
92
Słowniczek
stęp tylko w ograniczonym zakresie. Obsługiwane są następujące formaty płyt, jakkolwiek
bez funkcji ochrony hasłem: DVD+R(W), DVD+-R DL, DVD-RAM i CD-R(W).
Startowa płyta CD
Rozruch systemu (ang. booting) oznacza ładowanie systemu operacyjnego podczas uruchamiania komputera. Czynność ta odbywa się zwykle na poziomie dysku twardego. Jeśli
jednak z jakiejkolwiek przyczyny nie chcesz lub nie możesz startować komputera z dysku
twardego, istnieje możliwość uruchomienia systemu operacyjnego z napędu za pomocą startowej płyty CD.
Tryb jednosesyjny
Tryb jednosesyjny (ang. Disc-At-Once) oznacza metodę zapisu, zgodnie z którą laser nagrywarki zapisuje od razu całą sesję bez wyłączania i włączania się pomiędzy ścieżkami.
Metoda ta sprawdza się najlepiej przy nagrywaniu płyt Audio CD, które mają być odtwarzane
w domowym lub samochodowym urządzeniu stereo.
Tryb wielosesyjny
Tryb wielosesyjny (ang. Track-At-Once) oznacza metodę zapisu, zgodnie z którą każda
ścieżka zapisywana jest na płycie oddzielnie. Po każdej ścieżce proces zapisu jest na chwilę
przerywany, tzn. dla każdej ścieżki laser wznawia pracę. Dzięki tej metodzie możliwe jest
zapisanie tylko części płyty DVD i kontynuowanie jej zapisu w późniejszym czasie. Między
ścieżkami istnieje przynajmniej 27-milisekundowa przerwa, co może zakłócać odtwarzanie
płyt Audio CD.
Typ księgi
Typ księgi określa specyfikację płyty DVD (np. DVD-, DVD+, DVD-ROM). Specyfikacje określone są w księgach, aby zapewnić prawidłowy odczyt wszystkich nośników i prawidłowe odtwarzanie płyt. Specyfikacje te określone są w tzw. Rainbow Books, czyli tęczowych księgach, wyróżniających się kolorami (np. Yellow Book - żółta księga).
VCD
Na płycie Video Compact zapisywać można filmy oraz dane audio/wideo w formacie MPEG1. Dzięki temu jakość filmów wideo zapisywanych na płycie VCD przypomina jaokść filmów
zapisanych na kasecie VHS. Płyty VCD o pojemności 650 MB mogą pomieścić do 74 minut
materiału wideo wraz z dźwiękiem stereo. Płyty VCD odtwarzane są w większości napędów
optycznych i odtwarzaczach DVD.
WAV
Format WAV (ang. WAVE lub Waveform audio format) jest formatem plików dźwiękowych
stworzonym przez firmę Microsoft, w którym nie stosuje się kompresji. WAV jest odpowiednikiem formatu AIF firmy Apple.
Wiele sesji
Wiele sesji oznacza, że płyta nagrywana jest w trakcie wielu cykli. Po zapisaniu na płycie
pierwszej sesji można do niej następnie dodać dane z kolejnego nagrania, gdyż płyta nie została zakończona.
Nero Burning ROM
93
Indeks
19
Indeks
A
Album .................................................... 37
Audio CD............................................... 29
Konwertuj......................................................... 42
Kopiuj............................................................... 73
Nagraj w trybie disc-at-once ............................ 35
Nagraj w trybie track-at-once........................... 35
Opcje konfiguracji ............................................ 34
Pobierz metadane ........................................... 38
Rozpoznaj za pomocą Gracenote ................... 38
Zapisz w komputerze....................................... 42
B
Błąd odczytu
Ignorowanie ..................................................... 77
C
CD EXTRA ...................................... 36, 37
CD Text ................................................. 35
Check Point........................................... 28
D
[email protected] ............................................... 64
DVD-Video ............................................ 56
E
Ekran główny........................................... 9
Pasek menu....................................................... 9
Pasek narzędzi .................................................. 9
Ekran wyboru ........................................ 16
Pole kompilacji................................................. 17
Pole Przeglądarka internetowa........................ 17
Wskaźnik pojemności ...................................... 17
El Torito................................................. 58
G
Gracenote ................................... 7, 38, 40
I
ID3......................................................... 43
Instrukcja, konwencje.............................. 6
Interfejs użytkownika............................... 9
Internetowa baza danych...................... 43
iPod ....................................................... 45
ISO ........................................................ 25
Nero Burning ROM
ISR ........................................................ 31
J
Joliet...................................................... 25
K
Kompilacja
Wybierz typ płyty.............................................. 12
Konwencje, instrukcja ............................. 6
Kopia zapasowa.................................... 24
Kopiuj .................................................... 74
Kopia na obrazie .............................................. 73
Ustaw opcje ..................................................... 75
W locie ............................................................. 73
Kopiuj obraz .......................................... 73
Korekcja jitter ........................................ 78
Książka audio........................................ 37
L
Labelflash.............................................. 64
Nagraj etykietę ................................................. 65
Utwórz etykietę ................................................ 64
LightScribe ............................................ 61
Nagraj etykietę ................................................. 62
Ustaw opcje ..................................................... 86
Utwórz etykietę ................................................ 61
M
miniDVD ................................................ 56
Muzyka
Filtr ................................................................... 32
Indeksy............................................................. 31
Właściwości ścieżki.......................................... 30
N
Nagraj
Nagrywarka Image Recorder ........................... 86
Przepalanie ...................................................... 85
Włącz nagrywarkę obrazów ............................. 86
Nagrywarka Image Recorder ................ 18
Nero CoverDesigner ....................... 61, 64
O
Opcje
Konfiguruj......................................................... 83
Ustawienie ....................................................... 83
94
Indeks
Opcje kodowania
Przegląd pracy
AIFF................................................................. 47
MP3 ........................................................... 48, 49
Nero Digital Audio............................................ 51
OGG ................................................................ 52
WAV ................................................................ 47
Opcje nagrywania ................................. 69
Disc-at-Once.................................................... 70
Metoda zapisu ................................................. 70
Opróżnienie bufora .......................................... 70
Sfinalizuj płytę.................................................. 70
Symulacja ........................................................ 70
Test antywirusowy ........................................... 71
Track-at-Once.................................................. 70
P
Plik audio
Czytaj indeks ................................................... 78
Konwertuj na inny format................................. 45
Normalizuj.................................................. 33, 34
Pełne tytuły ...................................................... 43
Pobierz metadane ........................................... 38
Rozpoznaj za pomocą Gracenote ................... 38
Usuń przerwę na końcu................................... 36
Zapis................................................................ 39
Zapisz na twardy dysk ..................................... 43
Plik obrazu
Nagraj .............................................................. 60
Utwórz ............................................................. 72
Utwórz z płyty z danymi................................... 27
Płynne przechodzenie z poprzedniej
ścieżki ................................................... 31
Płyta CD Mixed Mode ........................... 36
Płyta startowa
Nagraj .............................................................. 59
Typ emulacji .................................................... 58
Wymagania...................................................... 58
Płyta wielokrotnego zapisu ................... 71
Kasuj................................................................ 80
Metoda kasowania........................................... 81
Płyta z danymi....................................... 18
Kopia na obrazie.............................................. 26
Ścieżka danych ............................................... 26
Wiele sesji ....................................................... 23
Wybierz system plików .................................... 25
Wybierz typ danych ......................................... 25
Zdefiniuj zestaw znaków.................................. 25
Prędkość odczytu.................................. 77
Program
Uruchamianie programu .................................... 8
Uruchomienie .................................................... 8
Nero Burning ROM
Nagrywanie ........................................................ 7
Wyjaśnienie........................................................ 6
S
SecurDisc................................................ 6
Ochrona hasłem............................................... 21
Ochrona przed kopiowaniem ........................... 22
Ogranicz nadmiarowość danych...................... 23
Podpis cyfrowy................................................. 21
Wyjaśnienie...................................................... 20
Skaner antywirusowy ............................ 82
Super Video CD .................................... 53
T
Typ płyty
Audio CD.......................................................... 13
CD EXTRA....................................................... 13
DVD-Video ....................................................... 14
Płyta CD Mixed Mode ...................................... 13
Płyta CD z książką audio ................................. 14
Płyta startowa .................................................. 14
Płyta z danymi.................................................. 13
Super Video CD ............................................... 13
Video CD.......................................................... 13
U
UDF....................................................... 26
Ukryj plik................................................ 20
Uruchomienie
Program ............................................................. 8
Ustawienie Book Type .......................... 69
Usuń trzaski .......................................... 33
V
Video CD............................................... 53
W
W locie .................................................. 73
Wiele sesji ............................................. 23
Kontynuuj pracę nad płytą wielosesyjną .......... 24
Utwórz płytę ..................................................... 24
Wymagania systemowe ........................ 87
X
Xbox
Utwórz płytę kompatybilną ............................... 26
95
Kontakt
20
Kontakt
Nero Burning ROM jest produktem spółki Nero AG.
Nero AG
Im Stoeckmaedle 13-15
Internet:
www.nero.com
76307 Karlsbad
Pomoc:
http://support.nero.com
Niemcy
Faks:
+49 724 892 8499
330 N Brand Blvd Suite 800
Internet:
www.nero.com
Glendale, CA 91203-2335
Pomoc:
http://support.nero.com
Stany Zjednoczone Ameryki
Faks:
(818) 956 7094
E-mail:
[email protected]
Rover Center-kita 8F-B, 1-2-2
Nakagawa-chuou Tsuzuki-ku
Internet:
www.nero.com
Yokohama, Kanagawa
Pomoc:
http://support.nero.com
Nero Inc.
Nero KK
Japonia 224-0003
Copyright © 2009 Nero AG i licencjodawcy. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Nero Burning ROM
96

Podobne dokumenty