Untitled - Faber Consulting

Transkrypt

Untitled - Faber Consulting
Słowo wstępu…
Witamy w Nowym Roku! 2014 przyszedł tak szybko i niespodziewanie, że moja ręka
odruchowo stawia jeszcze dobrze wyrobione 2013… Tymczasem nowy rok to rok
nowych wyzwań, nie ma czasu, by patrzeć wstecz!
Polska gospodarka powoli podnosi głowę, wokół szaleją polityczne burze (Ukraina),
czeka nas „dzielenie” funduszy strukturalnych w Polsce, dyskusja o przyszłości
naszej energetyki, ustawa o OZE (??? czyżby?) i … któż jest w stanie dziś
powiedzieć, co przyniesie nam ten rok? Jedno jest pewne - duuuuużo pracy.
Pieniędzy? Miejmy nadzieję!
Jestem pod wrażeniem świeżo przeczytanego artykułu Mitchella A. Orensteina
„Poland – from Tragedy to Triumph” ze styczniowego Foreign Affairs. Tak obiektywnego materiału, jak ten Profesora Uniwersytetu Harvarda, dawno nie czytałem
(nigdy?). Tezy: 20 lat reform, sukces ekonomiczny i geopolityczny Polski. Oparty na
taniej i wykształconej sile roboczej. Polska to przykład rynkowej gospodarki
zależnej (od Niemiec oczywiście), na tej zależności zbudowano nasz sukces. Ba,
nie należy zapominać, że duża część Polski, to Niemcy zamieszkane przez Polaków!
A naszą szansą są innowacje, których nie mamy, a mieć musimy, bo przestajemy być
najtańsi. Czy pomogą nam w tym dotacje i nowy budżet 2014-2020?
Robert Łapacz
Partner Faber Consulting sp. z o.o.
A dotacje znów na medialnej tapecie. Największy budżet unijny, postęp, innowacje,
walka z bezrobociem - słyszymy. Rzeczywiście - administracja rozpoczęła przygotowania do absorpcji środków unijnych, tworzone są programy operacyjne
i koncepcje rozwojowe. To najlepszy czas, by zacząć starania o europejskie
współfinansowanie naszych projektów, niezależnie od tego, czy reprezentujemy
samorząd, firmę czy organizację pozarządową. Lobbying, konsultacje społeczne,
propagowanie koncepcji projektowych – kiedy, jeśli nie teraz, kiedy urzędnicy
chętnie słuchają naszych głosów. To dziś powinniśmy więc podjąć starania
o uwzględnienie naszych koncepcji wśród projektów kluczowych, na listach systemowych czy oznaczać je jako projekty priorytetowe. Ten rok wygląda dla
Beneficjentów leniwie, ale prawda jest taka, że to moment, w którym powinniśmy
rozpocząć pracę nad własnym portfelem projektów 2014-2020. Mamy bowiem
szanse nie tylko na doskonałe i skuteczne przygotowanie projektu (a zauważcie
Państwo, że planowanie to bodajże najważniejszy element każdego skutecznego
projektu!), lecz również na uwzględnienie naszych uwag, doświadczeń i wniosków
w nowym systemie dotacyjnym.
Fakt pozyskania dla Polski środków unijnych może cieszyć, troskę powinien budzić
sposób ich wykorzystania, a zainteresowanie – ich rezultaty. Ewaluacje i kontrole
dadzą nam wkrótce pierwsze odpowiedzi na te pytania. Wiemy już, że środki
można wydatkować efektywniej. Wiemy już gdzie w polskim systemie są dziury,
gdzie instytucje nieefektywne, gdzie pieniądze giną.
Nie wiemy jednak jeszcze, jak w dłuższej perspektywie środki unijne wpłyną na
Polskę. I tu, proszę Państwa, zdania i opinie są podzielone. Niewątpliwie poprzez
dotacje wpompowano w ekonomię miliardy euro, pojawiły się u nas nowe
technologie i podwyższył się standard życia ( drogi, szkolenia, kredyty ze wsparciem itp). Niewątpliwie zwiększyło się zadłużenie, co obniża gotowość kraju do
bycia beneficjentem. Czy dotacje wspierają innowacyjność? Tak, oczywiście! Czy
fakt ten znajduje swoje odzwierciedlenie w statystykach? I tu następuje klapa.
Fiasko. Null. Okazuje się bowiem, że nie. Podobne wątpliwości budzi wpływ
środków strukturalnych na GDP. I wiele innych.
2
Więcej na naszym facebook’u
www.facebook.com/FaberConsulting
Sceptycy narzekają, że fundusze strukturalne to narzędzie zła wszelkiego, uzależniają naszą gospodarkę od unijnej
(niemieckiej), gros zakupów czynionych jest u obcych („niepolskich”) producentów, że pieniądze i tak wracają do Brukseli
(Berlina, Paryża, Rzymu, Londynu etc.), że to droga do „euro-uwłaszczenia” administracji i polityków, że w budżetach projektów
ukryty jest „podatek korupcyjny”. Jak mawiał klasyk: „Jest prawda, półprawda i #%$^$ prawda”. Niezależnie od naszej oceny,
to środki, które się nam (Polsce) należą i będą wydatkowane.
Skorzystajmy więc z nich, realizujmy nasze plany, marzenia i potrzeby i wydawajmy je, wydawajmy je mądrze, tak, byśmy nie
powtarzali sobie potem „miałeś chamie złoty róg…”.
Jako doradca z nadzieją spoglądam w przyszłość, wiem że przede mną i moją firmą 6 lat wzmożonej pracy, funduszowe żniwa,
optymistyczna perspektywa.
Narzędzia dotacyjne zmieniają się, wiemy już, że inaczej rozkłada się „akcentowanie” potrzeb i rozwiązań. Instrumenty zwrotne,
edukacja, innowacje, energetyka – to tylko nieliczne hasła. Wraz z rosnącym doświadczeniem naszych beneficjentów, rośnie ich
świadomość subwencyjna. A wraz z nią, popyt na „brukselkę”, jak żartobliwie określamy w naszym zespole dotacje brukselskie.
Nie mylmy ich z funduszami strukturalnymi w Polsce; są to bowiem różnego typu programy, dotacje i narzędzia pomocy, które
administrowane są bezpośrednio przez różnego rodzaju komisje i instytucje UE w Brukseli. Sprawne poruszanie się po ich
gąszczu wymaga już jednak sporej wiedzy i dojrzałości organizacyjnej.
Dlatego też, pragnąc zachęcić Państwa do korzystania z tych nowych/starych narzędzi, w noworocznym numerze CO2OL wiele
na ten temat. Mam nadzieję, że uda nam się zainspirować Państwa i przekonać, że dotacje to nie tylko wniosek, aplikacja i problemy z rozliczaniem. I kasa. To przede wszystkim narzędzie realizacji lepszej przyszłości.
Czego Państwu serdecznie w Nowym Roku życzę!
Z wyrazami najwyższego szacunku
Robert Łapacz
Partner FC
[email protected]
3
Co w Komisji piszczy, czyli my w UE
Nowa, prawie gotowa perspektywa finansowa
Witając Państwa w 2014 roku, witamy również nowy budżet Unii Europejskiej. Krajowe programy operacyjne i mechanizmy
finansowania jeszcze się rodzą, podczas gdy na poziomie Komisji Europejskiej działania ruszyły pełną parą.
W ramach realizacji Strategii EUROPA2020 powołano szereg programów oraz inicjatyw, a wśród nich m.in.
HORIZON2020, Inicjatywa Europa2020, Program Kreatywna Europa.
program
Nowością jest też wprowadzenie trójstopniowej procedury oceny i wdrażania projektów dla przedsięwzięć z sektora MŚP,
z zakresu innowacji i nowoczesnych technologii. Wybrane instrumenty finansowe wdrażane będą w trzech fazach:
Faza I - Przygotowanie studium wykonalności
Czas trwania projektu do 6 m-cy. Finansowanie ryczałtowe 50 000 EUR.
Faza II - Obejmuje fazę budowy prototypu, testowania, demonstracji i przygotowania do wejścia na rynek
Dotacja 0,5-2,5 mln EUR.
Projekty powinny trwać od 12 do 24 miesięcy.
Faza III - Dostęp do dodatkowych mechanizmów wsparcia i instrumentów finansowych
Wybrani beneficjenci będą mieli dostęp do coachingu i mentoringu podczas fazy I i II. Usługa ta będzie dostępna za
pośrednictwem sieci Enterprise Europe Network.
W ramach nowych programów i inicjatyw ogłoszono już wiele naborów do składania wniosków. Dzisiaj zarzucamy Państwa tą
wiedzą. Przedstawiamy możliwości finansowania w bardzo skrótowej formie, tym samym zachęcając do kontaktu z naszymi
doradcami.
“Do Unii na lewo?”
4
Więcej na naszym facebook’u
www.facebook.com/FaberConsulting
Fot. sheevey 2013
Terminy
Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP)
Transfer of business
Max. wartość dotacji: 250 000 €
Deadline: 05.03.2014
Cel:
Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w Europie, w tym transferu biznesu.
Projekty:
a) tworzenie trans-europejskich modeli/ programów szkoleniowych dla doradców transferu biznesu w celu wspierania ich
kompetencji, w tym szkolenia z zakresu umiejętności tzw. „miękkich”, z uwzględnieniem specyfiki działania w poszczególnych
krajach
b ) opracowanie standardów dotyczących platform sprzedażowych
c ) opracowanie modelu kampanii informacyjnej dotyczącej zagadnienia transferu biznesu na poziomie europejskim
d ) propozycje działań na rzecz standaryzacji metod gromadzenia danych na temat transferu biznesu w Europie.
Program Inicjatywa Europa 2020, Startup Europe
Web Entrepreneurs Challenge
Budżet: 10 000 000 €
Deadline: 23.04.2014
Cel:
Tworzenie sprzyjającego środowiska, które zachęca przedsiębiorców działających w obszarze technologii ICT oraz technologii
mobilnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej i jej rozwijania w Europie.
Projekty:
a) finansowanie zostanie przeznaczone na projekty w celu poprawy dynamiki rozwój przedsiębiorczości internetowej
w Europie poprzez stworzenie nowych usług transgranicznych opracowanych wspólnie przez konsorcja przedsiębiorców
b) skoordynowane działania dążące do poprawy warunków do rozwoju przedsiębiorczości w zakresie ICT i technologii mobilnych w Europie z wykorzystaniem synergii interesariuszy
c) wspieranie powstawania dynamicznych ekosystemów europejskich dla przedsiębiorców internetowych, które również
przyczyniają się do kształtowania przyszłych strategii internetowej przedsiębiorczości, w szczególności do realizacji inicjatywy
Startup Europa UE.
HORIZON 2020
e-Zdrowie
Budżet: 549 000 000 €
Deadline: 21.04.2014
Cel:
Zwiększenie efektywności opieki zdrowotnej w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska starzejącego się
społeczeństwa oraz chorób przewlekłych.
Procedura jednofazowa.
Projekty:
a) PHC-26-2014: Self-management of health and disease: citizen engagement and health
b) PHC-34-2014: eHealth interoperability.
5
HORIZON 2020
Boosting the investment-readiness of SMEs and small Mindcaps
Deadline: 15.04.2014
Budżet: 2 500 000 €
Cel:
Budowanie relacji pomiędzy potencjalnymi inwestorami, a MŚP zajmującymi się innowacjami wraz z przygotowaniem
i przedsiębiorców do skutecznych negocjacji z inwestorami.
Projekty:
a) badanie modeli wspierania potencjału inwestycyjnego dla dużych przedsięwzięć działających w Europie, w tym
współfinansowanych z 7 Programu Ramowego i inicjatywy „European Investor Gate”
b) szkolenie przedsiębiorców (jako kluczowy elementem tego działania) oraz budowanie świadomości inwestorów
c) planowanie i realizacja eventów skupiających inwestorów i MŚP
d) strategie aktywizacji inwestorów, w tym aniołów biznesu oraz venture capital w kierunku finansowania innowacji na wczesnym etapie ich rozwoju.
HORIZON 2020
Networking of SMEs in the nano-biomedical sector
Deadline: 06.05.2014
Budżet: 12 500 000 €
Cel:
Koordynacja i wsparcie na wszystkich etapach badań i rozwoju MŚP z branży nano- i biomedycznej. Doradztwo biznesowe
przed podjęciem testów przedklinicznych i klinicznych.
Projekty:
a) zwiększenie wsparcia dla europejskich małych i średnich przedsiębiorstw, uczelni jak i dostawców innowacji w nanomedycynie
b) poprawa potencjału innowacyjnego europejskiego sektora nano-bio-medycznego - zwłaszcza na poziomie małych
i średnich przedsiębiorstw - poprzez wsparcie na etapie badań i wprowadzenia produktu na rynek
c) poprawa wiedzy wśród środowisk badawczych na temat prawnych i gospodarczych aspektów rozwoju nauk nanobiomedycznych, prowadzących do bardziej efektywnego wykorzystania zasobów i badań
d) rozbudowa sieci MŚP ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju technologii i mechanizmów wsparcia, które są wymagane
w celu ułatwienia transferu wiedzy na rynek i do obszaru badań.
HORIZON 2020
ICT innovation for manufacturing SMEs
Deadline: 09.12.2014
Budżet: 145 000 000 €
Cel:
Zintegrowanie, testowanie, dostosowywanie procesów, wsparcia rozwoju innowacyjnych technologii ICT, w celu wzmocnienia
europejskich MŚP.
Projekty:
a) wspieranie innowacji w obszarze robotyki, HCP cloud-based modelling, integracja modułów Cyber-Physical System
w procesach produkcyjnych i łańcuchach procesowych w celu podniesienia automatyzacji produkcji oraz tworzenia wartości
dodanej usług związanej z procesem nadzoru i utrzymania produkcji
b) działania wspierające umożliwiające zastosowanie multiplikacji w celu zwiększenia poziomu inwestycji w sektorze badań
i innowacji.
6
Więcej na naszym facebook’u
www.facebook.com/FaberConsulting
HORIZON 2020
Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon energy system
Budżet: 25 102 000 €
Deadline: 17.12.2014
Cel:
Zmniejszenie zużycia energii i emisji dwutlenku węgla przez inteligentne i zrównoważone użytkowanie (w tym wdrożenie
energooszczędnych produktów i usług, a także "inteligentne miasta i społeczności"),
w tym:
- tanie, niskoemisyjne wytwarzanie energii elektrycznej (w tym energii odnawialnej, a także CCS i ponowne wykorzystanie),
- alternatywne paliwa,
- jednolita i inteligentna europejska sieć energetyczna,
- zastosowanie nowej wiedzy i technologii,
- dobre rządzenie i zaangażowanie publiczne.
Procedura trójfazowa.
HORIZON 2020
Supporting SMEs efforts for the development - deployment and market
replication of innovative solutions for blue growth
Budżet: 220 897 600 €
Deadline: 17.12.2014
Cel:
Wsparcie finansowe MŚP działających w sektorze morskim, w szczególności biotechnologii morskich, akwakultury oraz usług.
Procedura trójfazowa.
HORIZON 2020
Innovative mobile e-government applications by SMEs
Budżet: 233 701 600 €
Deadline: 16.12.2015
Cel:
Wsparcie dla innowacyjnych MŚP oraz przedsiębiorstw rozpoczynających działalność, dla projektowania i tworzenia innowacyjnych aplikacji, w celu przyczynienia się do dostarczania mobilnych usług publicznych.
Procedura trójfazowa.
7
CREATIVE EUROPE 2014-2020
Podprogram Kultura
Kwalifikujący się wnioskodawcy
Projekty podprogramu są otwarte dla podmiotów działających w sektorze kultury i sektorze kreatywnym w rozumieniu art. 2
rozporządzenia, które prowadzą legalną działalność w jednym z krajów uczestniczących w podprogramie Kultura.
Projekty podprogramu są otwarte dla podmiotów sektora kultury, które w dniu, w którym upływa termin składania
wniosków, posiadają osobowość prawną od co najmniej 2 lat i które mogą to udokumentować. Osoby fizyczne nie
mogą składać wniosków o dotację.
Priorytety podprogramu Kultura
Priorytety podprogramu Kultura to: wzmacnianie zdolności sektora kultury i sektora kreatywnego w zakresie działania na
szczeblu transnarodowym i międzynarodowym oraz propagowanie transnarodowego rozpowszechniania i mobilności.
W celu realizacji priorytetów określonych w rozporządzeniu, w ramach podprogramu Kultura zapewnia się wsparcie
w szczególności dla:
- projektów dotyczących współpracy transnarodowej skupiających organizacje działające w sektorze kultury i sektorze kreatywnym z różnych państw w celu podejmowania działań sektorowych lub międzysektorowych - NABÓR DO 5 MARCA 2014 r. Priorytet - Współpraca europejska
- działań podejmowanych przez europejskie sieci organizacji działających w sektorze kultury i sektorze kreatywnym z różnych
państw - NABÓR DO 19 MARCA 2014 r. - Priorytet - Sieci europejskie
- działań podejmowanych przez organizacje o charakterze europejskim sprzyjających rozwojowi nowych talentów i służących
pobudzaniu transgranicznej mobilności podmiotów w sektorze kultury i sektorze kreatywnym oraz rozpowszechnianiu dzieł,
mających potencjał wywarcia znacznego wpływu na sektor kultury i sektor kreatywny, a także przynoszących długotrwałe
efekty - NABÓR DO 19 MARCA 2014 r. - Priorytet - Platformy europejskie
- tłumaczenia dzieł literackich i ich dalszego promowania - NABÓR DO 12 MARCA 2014 r. - Priorytet - Projekty tłumaczeń
dzieł literackich.
Przewidywany budżet w 2014 r. z podziałem na projekty:
•
Projekty współpracy europejskiej 38 000 000 EUR
•
Sieci europejskie 3 400 000 EUR
•
Platformy europejskie 3 400 000 EUR
•
Projekty tłumaczeń dzieł literackich: 3 575 537 EUR
Projekty:
Kategoria 1 – Projekty współpracy na mniejszą skalę
W projektach z tej kategorii:
- bierze udział lider projektu i co najmniej dwóch innych partnerów, mający siedzibę w co najmniej trzech różnych krajach
uczestniczących w programie „Kreatywna Europa” – podprogram Kultura. Lider projektu albo jeden z partnerów muszą mieć
siedzibę w kraju należącym do kategorii 1, 3 lub 4 krajów kwalifikujących się;
- wnioskowana suma nie może być większa niż 200 000 EUR i może stanowić maksymalnie 60% kwalifikującego się budżetu.
Kategoria 2 – Projekty współpracy na większą skalę
W projektach z tej kategorii:
- bierze udział lider projektu i co najmniej pięciu innych partnerów, mający siedzibę w co najmniej sześciu różnych krajach
uczestniczących w programie „Kreatywna Europa” – podprogram Kultura. Lider projektu albo jeden z partnerów muszą mieć
siedzibę w kraju należącym do kategorii 1, 3 lub 4 krajów kwalifikujących się;
- wnioskowana suma nie może być większa niż 2 mln EUR i może stanowić maksymalnie 50%
kwalifikującego się budżetu.
Maksymalny czas trwania (okres kwalifikujący się) wynosi 48 miesięcy dla obu kategorii.
8
Więcej na naszym facebook’u
www.facebook.com/FaberConsulting
ERASMUS+
Zaproszenie do wykonania planu działań dla krajowego programu e-Twinningu,
krajowe usługi wsparcia na 2014
Budżet: 9 668 000 €
Deadline: 07.03.2014
Cel:
- promowanie eTwinning-u na szczeblu krajowym i regionalnym;
- zapewnienie wsparcia technicznego i pedagogicznego w szkołach uczestniczących;
- monitorowanie i promowanie jakości projektów eTwinning;
- identyfikacja i rozpowszechnianie dobrych praktyk wypracowanych w programie eTwinning;
- wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli poprzez eTwinning;
- nawiązania współpracy międzynarodowej;
- realizacja wspólnych projektów.
CREATIVE EUROPE 2014-2020
Podprogram Media - wsparcie na opracowanie koncepcji i projektów gier wideo
Budżet: 2 500 000 €
Deadline: 28.03.2014
Cel:
Zwiększanie zdolności podmiotów sektora audiowizualnego w zakresie tworzenia europejskich utworów audiowizualnych
o potencjale kwalifikującym je do obiegu w Unii i poza nią oraz w zakresie sprzyjania tworzeniu europejskich
i międzynarodowych koprodukcji, między innymi z nadawcami telewizyjnymi.
Projekty dotyczą:
Tworzenia utworów audiowizualnych, zwłaszcza filmów kinowych i telewizyjnych, takich jak filmy fabularne, dokumentalne,
filmy dla dzieci i filmy animowane, a także produkcji interaktywnych, takich jak gry video i materiały multimedialne
o zwiększonym potencjale transgranicznego rozpowszechniania.
Typ Beneficjenta:
Przedsiębiorstwa produkcyjne o potwierdzonych osiągnięciach.
Poziom dofinansowania:
Dofinansowanie nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych.
CREATIVE EUROPE 2014-2020
Podprogram Media - wsparcie na rzecz rozwoju publiczności
Budżet: 1 900 000 €
Deadline: 28.03.2014
Cel:
Wspieranie działań na rzecz rozwoju publiczności, tak aby zwiększyć zainteresowanie europejskimi utworami audiowizualnymi
i poprawić dostęp do nich, w szczególności poprzez promocję, organizację imprez, popularyzację wiedzy na temat dzieł sztuki
filmowej i organizację festiwali.
Projekty:
Inicjatywy promujące różnorodność europejskich utworów audiowizualnych, np. festiwale i inne wydarzenia promocyjne; oraz
działania popularyzujące wiedzę na temat sztuki filmowej, a także znajomość europejskich utworów audiowizualnych, w tym
dziedzictwa audiowizualnego i kinematograficznego, i zainteresowanie nimi, zwłaszcza wśród młodej widowni.
9
Typ Beneficjenta:
Podmiot mający siedzibę w jednym z państw uczestniczących w podprogramie MEDIA.
Poziom dofinansowania:
Wkład finansowy Unii nie może przekroczyć 60 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych działania.
CREATIVE EUROPE 2014-2020
Podprogram Media - wsparcie dla międzynarodowych funduszy koprodukcji filmowej
Budżet: 1 500 000 €
Deadline: 21.03.2014
Cel:
Zwiększanie zdolności podmiotów sektora audiowizualnego w zakresie tworzenia europejskich utworów audiowizualnych
o potencjale kwalifikującym je do obiegu w Unii i poza nią oraz w zakresie sprzyjania tworzeniu europejskich
i międzynarodowych koprodukcji, między innymi z nadawcami telewizyjnymi.
Projekty:
Wspieranie partnerów koprodukcji filmowej w nawiązaniu kontaktu lub pośrednim wspieraniu utworów audiowizualnych
przygotowywanych w ramach koprodukcji poprzez wspieranie międzynarodowych funduszy koprodukcji filmowej ustanowionych w państwach uczestniczących w programie.
Typ Beneficjenta:
Fundusz koprodukcji filmowej ustanowiony zgodnie z prawem i prowadzący od min. 12 miesięcy działalność, której głównym
przedmiotem jest wspieranie międzynarodowych koprodukcji filmowych.
Poziom dofinansowania:
Dofinansowanie nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów kwalifikowalnych działania.
Maksymalny wkład na jednego wnioskodawcę wynosi 400 000 EUR.
CREATIVE EUROPE 2014-2020
Podprogram Media - wsparcie na szkolenia
Budżet: 7 500 000 €
Deadline: 23.05.2014
Cel:
Ułatwianie zdobywania oraz doskonalenia umiejętności i kompetencji specjalistów z sektora audiowizualnego oraz rozwijanie
sieci obejmujące wykorzystanie technologii cyfrowej w celu dostosowania do stanu rozwoju rynku, testowanie nowych strategii rozwoju publiczności oraz testowanie nowych modeli biznesowych.
Projekty:
Kompleksowe zestawy środków szkoleniowych sprzyjające zdobywaniu i doskonaleniu umiejętności i kompetencji przez
specjalistów z sektora audiowizualnego, wymianę wiedzy i inicjatywy sprzyjające nawiązywaniu kontaktów, między innymi
przez wykorzystanie technologii cyfrowej.
Typ Beneficjenta:
Podmiot europejski (prywatne przedsiębiorstwo, organizacja nienastawiona na zysk, stowarzyszenie, organizacja dobroczynna, fundacja, organ samorządu lokalnego, rada miejska itp.) mający siedzibę w państwie uczestniczącym w podprogramie
MEDIA.
Poziom dofinansowania:
Dotacja finansowa Unii nie może przekroczyć:
1. w przypadku działań europejskich: 60% całkowitych kwalifikowalnych kosztów działania;
2. w przypadku działań międzynarodowych: 80% całkowitych kwalifikowalnych kosztów działania.
19
10
Więcej na naszym facebook’u
www.facebook.com/FaberConsulting
CREATIVE EUROPE 2014-2020
Podprogram Media - wsparcie na uzyskanie dostępu do rynków
Budżet: 1 000 000 €
Deadline: 07.03.2014
Cel:
1. Zwiększanie zdolności podmiotów sektora audiowizualnego w zakresie tworzenia europejskich utworów audiowizualnych
o potencjale kwalifikującym je do obiegu w Unii i poza nią oraz w zakresie sprzyjania tworzeniu europejskich
i międzynarodowych koprodukcji, między innymi z nadawcami telewizyjnymi.
2. Zachęcanie do kontaktów między przedsiębiorstwami przez ułatwianie dostępu do rynków i narzędzi biznesowych podmiotom sektora audiowizualnego, tak aby mogły one bardziej wyeksponować swoje projekty na rynku unijnym i na rynkach
międzynarodowych.
Projekty:
Działanie 1 - Dostęp do fizycznych rynków dla europejskich specjalistów
Działanie 2 - Narzędzia internetowe przeznaczone dla specjalistów
Działanie 3 - Wspólne europejskie działania promocyjne
Typ Beneficjenta:
Podmiot europejski (prywatne przedsiębiorstwo, organizacja nienastawiona na zysk, stowarzyszenie, organizacja dobroczynna, fundacja, organ samorządu lokalnego, rada miejska itp.) mający siedzibę w państwie uczestniczącym w podprogramie
MEDIA.
Poziom dofinansowania:
Dofinansowanie nie może przekroczyć:
- 60 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych działania w przypadku działań prowadzonych w państwach uczestniczących
w podprogramie MEDIA;
- 80 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych działania w przypadku działań prowadzonych poza państwami uczestniczącymi
w podprogramie MEDIA.
CREATIVE EUROPE 2014-2020
Podprogram Media - wsparcie na uzyskanie dostępu do rynków
Budżet: 4 470 000 €
Deadline: 06.06.2014
Cel:
1. Zwiększanie zdolności podmiotów sektora audiowizualnego w zakresie tworzenia europejskich utworów audiowizualnych
o potencjale kwalifikującym je do obiegu w Unii i poza nią oraz w zakresie ułatwiania europejskich i międzynarodowych
koprodukcji, między innymi z nadawcami telewizyjnymi;
2. Zachęcanie do kontaktów między przedsiębiorstwami przez ułatwianie dostępu do rynków i narzędzi biznesowych podmiotom sektora audiowizualnego, tak aby mogły one bardziej wyeksponować swoje projekty na rynku unijnym i na rynkach
międzynarodowych.
Projekty dotyczą:
a) dostępu do targów branżowych sektora audiowizualnego oraz dostępu do odnośnych rynków oraz korzystania
z internetowych narzędzi biznesowych
b) dystrybucji filmów europejskich na całym świecie oraz filmów z całego świata na obszarze Unii na wszystkich platformach
dystrybucji za pośrednictwem projektów współpracy międzynarodowej w sektorze audiowizualnym.
19
11
Typ Beneficjenta:
Podmiot europejski (prywatne przedsiębiorstwo, organizacja nienastawiona na zysk, stowarzyszenie, organizacja dobroczynna, fundacja, organ samorządu lokalnego, rada miejska itp.) mający siedzibę w państwie uczestniczącym w podprogramie
MEDIA.
Poziom dofinansowania:
Wkład finansowy Unii nie może przekroczyć:
- 60 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych działania w przypadku działań prowadzonych w państwach uczestniczących
w podprogramie MEDIA;
- 80 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych działania w przypadku działań prowadzonych poza państwami uczestniczącymi
w podprogramie MEDIA.
CREATIVE EUROPE 2014-2020
Podprogram Media - wsparcie dla tworzenia sieci kin wyświetlających filmy
europejskie - program „Cinema Networks”
Budżet: 10 500 000 €
Deadline: 27.06.2014
Cel:
Wspieranie dystrybucji kinowej przez ponadnarodowe działania marketingowe, promocję marek, dystrybucję i prezentację
utworów audiowizualnych.
Projekty:
Wsparcie dla sieci europejskich podmiotów prowadzących kina, w których znaczna część wyświetlanych filmów to zagraniczne
filmy europejskie.
Typ Beneficjenta:
Europejskie kina zrzeszone w ramach sieci. Sieć kin musi reprezentować min. 100 kin znajdujących się w przynajmniej
20 państwach uczestniczących w podprogramie MEDIA.
Poziom dofinansowania:
Wkład finansowy Unii nie może przekroczyć 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych.
CREATIVE EUROPE 2014-2020
Podprogram Media - Wsparcie dla dystrybucji zagranicznych filmów
europejskich - program „Cinema Automatic”
Budżet: 22 700 000 €
Deadline: 30.04.2014
Cel:
Wspieranie dystrybucji kinowej przez ponadnarodowe działania marketingowe, promocję marek, dystrybucję i prezentację
utworów audiowizualnych.
Projekty:
Program Cinema Automatic jest realizowany dwuetapowo:
1. Stworzenie funduszu w wysokości proporcjonalnej do liczby płatnych biletów wstępu sprzedanych w okresie referencyjnym
(2013 r.) dla zagranicznych filmów europejskich w państwach uczestniczących w podprogramie MEDIA; wysokość funduszu jest
ograniczona stałym pułapem na jeden film i korygowana w zależności od państwa.
19
12
Więcej na naszym facebook’u
www.facebook.com/FaberConsulting
2. Inwestycja: środki funduszu stworzonego według tych zasad przez dane przedsiębiorstwo muszą być zainwestowane
w następujące działania:
- moduł 1: udział w produkcji zagranicznych filmów europejskich;
- moduł 2: nabycie praw do dystrybucji – np. za pomocą gwarancji minimalnych - zagranicznych filmów europejskich;
- moduł 3: koszty edycji (kopie, dubbing i napisy), koszty promocji i reklamy zagranicznych filmów europejskich.
Typ Beneficjenta:
Europejscy dystrybutorzy kinowi. Wnioskodawca musi mieć siedzibę w państwie uczestniczącym w podprogramie MEDIA.
Poziom dofinansowania:
Dofinansowanie nie może przekroczyć 40%, 50% lub 60% całkowitych kosztów kwalifikowalnych, zależnie od tego państwa
z którego pochodzi film, i od obszaru dystrybucji.
CREATIVE EUROPE 2014-2020
Podprogram Media - Wsparcie na rzecz rozwijania pojedynczych projektów
i finansowanie udzielane pakietom projektów
Budżet: 17 500 000 €
Deadline: pojedyncze projekty do 28.02.2014 lub 06.06.2014, pakiety projektów do 28.03.2014
Cel:
Zwiększanie zdolności podmiotów sektora audiowizualnego w zakresie tworzenia europejskich utworów audiowizualnych
o potencjale kwalifikującym je do obiegu w Unii i poza nią oraz w zakresie ułatwiania europejskich i międzynarodowych
koprodukcji, między innymi z nadawcami telewizyjnymi.
Projekty dotyczą:
a) tworzenia europejskich utworów audiowizualnych, zwłaszcza filmów kinowych i telewizyjnych, a także produkcji interaktywnych np. gry video i materiały multimedialne;
b) działań wspierających europejskie przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją audiowizualną, zwłaszcza niezależne
przedsiębiorstwa produkcyjne, w celu ułatwienia europejskich i światowych koprodukcji utworów audiowizualnych, w tym
utworów telewizyjnych.
Typ Beneficjenta:
Europejskie przedsiębiorstwa, a zwłaszcza niezależne wytwórnie, które zostały utworzone zgodnie z prawem i mogą wykazać
odpowiednie doświadczenie.
Poziom dofinansowania:
Finansowanie można uzyskać na pojedyncze projekty lub na pakiety 3–5 projektów
Maksymalny wkład finansowy, jaki może zostać przyznany na pojedynczy projekt, wynosi ryczałtowo:
- 60 000 EUR w przypadku filmu animowanego; 25 000 EUR w przypadku twórczego programu dokumentalnego;
- 50 000 EUR w przypadku filmu fabularnego, jeśli szacowany budżet całej produkcji wynosi co najmniej 1,5 mln EUR;
- 30 000 EUR w przypadku filmu fabularnego, jeśli szacowany budżet całej produkcji wynosi mniej niż 1,5 mln EUR.
Maksymalny wkład finansowy, który może zostać przyznany na finansowanie pakietu projektów, wynosi od 70 000 EUR do
200 000 EUR.
Przyznany wkład finansowy nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowalnych przedstawionych przez producenta.
19
13
CREATIVE EUROPE 2014-2020
Podprogram Media - wsparcie dla festiwali filmowych
Budżet: 3 250 000 €
Deadline: do 28.02.2014 lub do 04.07.2014
Cel:
Wspieranie działań na rzecz rozwoju publiczności, tak aby zwiększyć zainteresowanie europejskimi utworami audiowizualnymi
i poprawić dostęp do nich, w szczególności poprzez promocję, organizację imprez, popularyzację wiedzy na temat dzieł sztuki
filmowej i organizację festiwali.
Projekty:
a) inicjatywy przedstawiające i promujące różnorodność europejskich utworów audiowizualnych, w tym filmów
krótkometrażowych, np. festiwale i inne wydarzenia promocyjne;
b) działania popularyzujące wiedzę na temat sztuki filmowej, a także znajomość europejskich utworów audiowizualnych, w tym
dziedzictwa audiowizualnego i kinematograficznego, i zainteresowanie nimi, zwłaszcza wśród młodej widowni.
Typ Beneficjenta:
Podmiot europejski (prywatne przedsiębiorstwo, organizacja nienastawiona na zysk, stowarzyszenie, organizacja dobroczynna, fundacja, organ samorządu lokalnego, rada miejska itp.) mający siedzibę w państwie uczestniczącym w podprogramie
MEDIA.
Poziom dofinansowania:
Wkład finansowy UE będzie miał postać kwoty ryczałtowej zależnej od liczby europejskich filmów uwzględnionych
w programie, w przedziale od 19 000 EUR do 75 000 EUR.
CREATIVE EUROPE 2014-2020
Podprogram Media - wsparcie dla dystrybucji zagranicznych filmów
europejskich - program „Sales Agents”
Budżet: 2 750 000 €
Deadline: 18.06.2014
Cel:
Wspieranie dystrybucji kinowej przez ponadnarodowe działania marketingowe, promocję marek, dystrybucję i prezentację
utworów audiowizualnych.
Projekty dotyczą:
Ustanowienia systemów wsparcia dystrybucji zagranicznych filmów europejskich przez dystrybucję kinową oraz dystrybucję
na wszelkich innych platformach, a także wsparcia dla międzynarodowej sprzedaży; w szczególności dla przygotowania
napisów, dubbingu oraz opisu dźwiękowego utworów audiowizualnych.
Program Sales Agents jest realizowany dwuetapowo:
1. Stworzenie funduszu, którego wysokość zostanie obliczona stosownie do wyników międzynarodowej sprzedaży
przedsiębiorstwa na rynku europejskim w okresie referencyjnym (2009–2013).
2. Inwestycje ze środków tak utworzonego funduszu realizowane przez przedsiębiorstwo:
- moduł 1: gwarancje minimalne lub zaliczki wpłacone tytułem praw do międzynarodowej sprzedaży nowych zagranicznych
filmów europejskich;
- moduł 2: promocja, marketing i reklama nowych zagranicznych filmów europejskich na rynku.
19
14
Więcej na naszym facebook’u
www.facebook.com/FaberConsulting
Typ Beneficjenta:
Europejskie przedsiębiorstwa działające w charakterze przedstawiciela handlowego producenta, specjalizujące się w komercyjnym wykorzystaniu filmów poprzez ich marketing oraz sprzedaż licencji dystrybutorom lub innym nabywcom w celu wykorzystania na innym obszarze, przy czym działania wnioskodawcy muszą się przyczyniać do osiągnięcia wyżej wymienionych celów.
Wnioskodawca musi mieć siedzibę w państwie uczestniczącym w podprogramie MEDIA.
Poziom dofinansowania:
Wkład finansowy Unii nie może przekroczyć 50% lub 60% całkowitych kosztów kwalifikowalnych, zależnie od rodzaju
inwestycji.
CREATIVE EUROPE 2014-2020
Podprogram Media - wsparcie dla ponadnarodowej dystrybucji filmów
europejskich - program „Cinema Selective”
Budżet: 8 000 000 €
Deadline: do 28.02.2014 lub do 02.07.2014
Cel:
Wspieranie dystrybucji kinowej przez ponadnarodowe działania marketingowe, promocję marek, dystrybucję i prezentację
utworów audiowizualnych.
Projekty dotyczą:
Ustanowienia systemów wsparcia dystrybucji zagranicznych filmów europejskich przez dystrybucję kinową oraz dystrybucję
na wszelkich innych platformach, a także wsparcia dla międzynarodowej sprzedaży; w szczególności dla przygotowania
napisów, dubbingu oraz opisu dźwiękowego utworów audiowizualnych.
Typ Beneficjenta:
Europejscy dystrybutorzy kinowi prowadzący działalność handlową, która służy zainteresowaniu szerokiej widowni filmem,
w celu jego zaprezentowania w kinach, i której działania przyczyniają się do osiągnięcia tego celu. Wnioskodawca musi mieć
siedzibę w państwie uczestniczącym w podprogramie MEDIA.
Poziom dofinansowania:
Wkład finansowy UE będzie miał postać kwoty ryczałtowej zależnej od liczby uwzględnionych sal kinowych, w przedziale od
2 800 EUR do 150 000 EUR.
CREATIVE EUROPE 2014-2020
Podprogram Media - wsparcie dla ujmowania europejskich utworów
audiowizualnych w ramówkach telewizyjnych
Budżet: 11 800 000 €
Deadline: do 28.02.2014 lub do 13.06.2014
Cel:
Zwiększanie zdolności podmiotów sektora audiowizualnego w zakresie tworzenia europejskich utworów audiowizualnych
o potencjale kwalifikującym je do obiegu w Unii i poza nią oraz w zakresie sprzyjania tworzeniu europejskich
i międzynarodowych koprodukcji, między innymi z nadawcami telewizyjnymi.
Projekty:
Tworzenia europejskich utworów audiowizualnych, zwłaszcza filmów kinowych i telewizyjnych, a także produkcji interaktywnych, takich jak gry video i materiały multimedialne.
Działań wspierających europejskie przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją audiowizualną, zwłaszcza niezależne
przedsiębiorstwa produkcyjne, w celu ułatwienia europejskich i światowych koprodukcji utworów audiowizualnych, w tym
utworów telewizyjnych.
19
15
Typ Beneficjenta:
Niezależne przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją audiowizualną, które odpowiadają za większość procesu produkcji
utworu.
Poziom dofinansowania:
W przypadku dramatów i utworów animowanych max. 500 000 EUR lub 12,5% całkowitych kosztów kwalifikowalnych, zależnie
od tego, która z tych kwot jest niższa.
O kwotę 1 000 000 EUR można wnioskować wyłącznie w przypadku telewizyjnych seriali dramatycznych, realizowanych
w ramach koprodukcji, których kwalifikowalny budżet wynosi co najmniej 10 000 000 EUR (i które składają się co najmniej
z 6 odcinków o długości co najmniej 45 minut każdy).
W przypadku kreatywnych programów dokumentalnych przyznany wkład finansowy nie może przekraczać 300 000 EUR lub
20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych, zależnie od tego, która z tych kwot jest niższa.
Granica UE (Węgry - Serbia)
19
16
Więcej na naszym facebook’u
www.facebook.com/FaberConsulting
Fot. sheevey 2013
Benchmarking - klastry
ECOekspert - kompleksowy program szkoleniowo - doradczy dla MŚP
Z wielkim zapałem Faber Consulting rozpoczyna Projekt, mający na celu podniesienie poziomu wiedzy i świadomości
ekologicznej wśród przedsiębiorców. Program szkoleniowo-doradczy jest zorganizowany dla mikro, małych i średnich
Przedsiębiorców z obszaru całej Polski (realizowany w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL - Rozwój kapitału ludzkiego
w przedsiębiorstwach). Świadomość pracowników, którzy dzięki zdobytej wiedzy mogą zostać ECOekspertami i pomóc swoim
pracodawcom w realizacji ich celów, to najlepsza inwestycja. Same szkolenia to jednak nie wszystko. Indywidualne doradztwo
pomoże rozwiać wszelkie wątpliwości związane z zarządzaniem środowiskowym i ustalić priorytety w działaniach firmy. Projekt
umożliwi identyfikację źródeł, które generują straty energii w przedsiębiorstwie i pokaże jakie przedsięwzięcia mogą je
zminimalizować. Dodatkowo przedsiębiorcy będą mieli możliwość bezpłatnego przeprowadzenia szczegółowego audytu
z zakresu poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa, w tym także analizy podstawowych wskaźników ekonomicznych zaproponowanych rozwiązań. Warto wiedzieć, że realne obniżenie kosztów rachunków za energię często można uzyskać
poprzez działania bezkosztowe, a na wiele inwestycji jest możliwe pozyskanie dotacji ze źródeł krajowych, międzynarodowych
lub unijnych. Z jakich? O tym będzie mowa także w ramach Projektu. Energia odnawialna, efektywność energetyczna, emisje
i carbon finance… - to wiodące tematy programu. Oprócz inwestycji w kadry i korzyści ekonomicznych wykazanie się
działalnością w obszarze ochrony środowiska może być elementem polityki przedsiębiorstwa wzbogaconej o społeczną
odpowiedzialność biznesu (CSR) - w końcu o pozytywny wizerunek i komunikację zewnętrzną również należy dbać.
SZKOLENIA „EKOAKADEMIA” - szkolenia otwarte dla Pracowników MŚP (8 dni, 64 godziny szkoleniowe)
•
Moduł I: Zagadnienia formalno-prawne
•
Moduł II: Efektywność energetyczna w firmie
•
Moduł III: Zarządzanie środowiskowe w MŚP
•
Moduł IV: Zielony CSR
INDYWIDUALNE DORADZTWO dla Twojego Przedsiębiorstwa (łącznie 50 godzin)
•
Szczegółowy audyt z zakresu poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa
•
Doradztwo z zakresu efektywności energetycznej i wdrażania proekologicznych rozwiązań
•
Plan wdrożenia rozwiązań proekologicznych dla każdej z firm objętych wsparciem
Bezpłatne szkolenia i doradztwo. Projekt jest w 100% finansowany z EFS (pomoc de minimis).
Więcej informacji dotyczących projektu i rekrutacji na stronie: www.ecoekspert.eu
Zapraszamy także do kontaktu.
Biuro Projektu ECOekspert:
Faber Consulting Sp. z o.o.
ul. Polna 100, 87-100 Toruń
tel./fax 56 659 75 00
Małgorzata Makowska - Koordynatorka projektu
e-mail: [email protected]
mob. +48 604 993 938
19
17
Wieści z rynku
Pozyskaj środki na przygotowanie swojej inwestycji
Każdy inwestor wie jak wysokie są koszty przygotowania projektu do momentu złożenia aplikacji do programu grantowego czy
operacyjnego. Kosztowne analizy branżowe, dokumentacja techniczna, procedury środowiskowe czy studium wykonalności.
Komisja Europejska posiada wypracowany mechanizm wspierający finansowanie procesu przygotowawczego projektów (ang.
Project Development Assistance), adresowany do władz publicznych - administracji na poziomie regionalnym i lokalnym
a także pozostałych instytucji publicznych. Celem wsparcia są projekty koncentrujące się na efektywności energetycznej
i zrównoważonym wykorzystaniu energii.
Mechanizm PDA ma na celu finansowanie kosztów przygotowawczych inwestycji, które znajdują się w Strategiach i tzw.
Planach Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN), np. studia wykonalności, montaż finansowy, biznes plany, dokumentacja techniczna
oraz organizacja zamówień publicznych.
W ramach mechanizmu PDA działa 5 schematów:
MLEI-PDA - Mobilising Local Energy Investments - Project Development Assistance
Kwalifikowalne projekty: 6-50 mln EUR. Dla projektów zlokalizowanych w regionach konwergencji wartość budżetu może
wynosić 3 mln EUR.
Beneficjenci: JST, instytucje publiczne, podmioty prywatne jako partnerzy.
Przykładowe rodzaje projektów: OZE w budynkach, ogrzewanie, oświetlenie ulic, transport miejski.
EIB-ELENA - European Investment Bank - European Local Energy Assistance
Kwalifikowalne projekty: powyżej 50 mln EUR.
Beneficjenci: JST, instytucje publiczne.
Przykładowe rodzaje projektów: efektywność energetyczna w budynkach publicznych i prywatnych, w tym mieszkania
socjalne, oświetlenie uliczne; OZE w budynkach, inteligentne sieci i ICT dla efektywności energetycznej, transport intermodalny,
infrastruktura dla pojazdów tankowanych paliwem alternatywnym.
KfW-ELENA
Kwalifikowalne projekty: poniżej 50 mln EUR.
Beneficjenci: publiczne lub prywatne instytucje finansowe wdrażające finansowanie inwestycji w zakresie efektywności
energetycznej.
Beneficjenci końcowi: władze lokalne i regionalne lub podmioty działające w ich imieniu.
Przykładowe rodzaje projektów: efektywność energetyczna w budynkach publicznych i prywatnych, oświetlenie uliczne
i systemy zarządzania ruchem, OZE w budynkach, systemy kogeneracyjne, transport miejski, logistyka transportu towarowego
w miastach, infrastruktura lokalna- od odpadów komunalnych po projekty energetyczne, energooszczędny sprzęt i urządzenia
w małych i średnich przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych.
CEB-ELENA
Kwalifikowalne projekty: poniżej 50 mln EUR.
Beneficjenci: JST, instytucje publiczne, banki.
Przykładowe rodzaje projektów: budynki użyteczności publicznej, budownictwo mieszkaniowe dla gospodarstw domowych
o niskich dochodach, lokalna infrastruktura transportu publicznego i infrastruktury użyteczności publicznej.
19
18
Więcej na naszym facebook’u
www.facebook.com/FaberConsulting
EBRD-ELENA
Kwalifikowalne projekty: poniżej 50 mln EUR
Beneficjenci: JST, instytucje publiczne
Wnioskowanie bezpośrednio do EBRD lub lokalnych operatorów.
EEE-F (European Energy Efficiency Fund)
EEE - F został uruchomiony w 2011 roku, w celu inwestowania w projekty efektywności energetycznej, OZE, ze szczególnym
uwzględnieniem miast. Zakładane oszczędności energii czy redukcja emisji muszą sięgać co najmniej 20%. W odróżnieniu od
pozostałych schematów EEE - F finansuje zarówno fazę przygotowania projektów oraz wdrożenie inwestycji.
W ramach funduszu oferowane są pożyczki, gwarancje, udział kapitałowy w projektach inicjowanych przez instytucje publiczne
lub współdziałanie na zasadach ESCO.
Fundusz jest operacyjnie zarządzane przez Deutsche Bank . Wielkość kapitału zakładowego wynosi 265 mln euro i została wniesiona przez :
Unię Europejską (125 mln EUR ),
EBI (75 mln EUR ),
Cassa Depositi e Prestiti ( 60 mln EUR ),
Deutsche Bank (5 mln euro ).
Beneficjenci: władze miejskie, lokalne i regionalne oraz podmioty publiczne i prywatne działające w imieniu tych organów,
tj. spółki komunalne, jednostki organizacyjne.
Kwalifikowalne projekty: 5-25 mln EUR.
Jeśli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z ww. mechanizmów zapraszamy po więcej informacji: e-mail:
[email protected]
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Faber Consulting doradza, opracowuje i szkoli pracowników jednostek samorządu terytorialnego z problematyki dotyczącej
Planów Gospodarski Niskoemisyjnej. Wnioski złożone w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie
9.3. powoli przechodzą w fazę realizacji w związku z powyższym oferujemy przygotowanie wysokiej jakości merytorycznej
i strategicznej Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z poniższymi załącznikami:
1. Stworzenie baz danych umożliwiających inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych
2. Szkolenie dla pracowników Gminy
3. Przeprowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych
4. Opracowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
5. Opracowanie elementów założeń planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz
Doświadczenie Faber Consulting w problematyce gospodarki niskoemisyjnej, zmian klimatycznych, efektywności energetycznej i strategicznego doradztwa:
1. Przygotowanie dokumentów o charakterze strategicznym dla Klientów w ramach Grupy Energa:
- wsparcie we wdrażaniu projektu „Energetyczny dom”, którego celem jest generacja energii w systemie rozproszonym,
bazującym na energii odnawialnej. Efektem współpracy w tym zakresie był raport dotyczący strategii wdrożenia projektu
przygotowany przez Faber Consulting. Jednym z elementów strategii było zarządzanie zużyciem energii przez
użytkowników indywidualnych, powiązane z wdrożeniem inteligentnego opomiarowania przez Grupę Energa;
- przygotowanie strategii rozwoju energetyki odnawialnej w Grupie Energa;
- przygotowanie licznych wniosków aplikacyjnych (studia wykonalności, analizy, inne dokumenty) mających na celu uzyskanie
wsparcia finansowego z Unii Europejskiej oraz instytucji krajowych;
- konsultacje w zakresie alternatywnych źródeł finansowania, np. model ESCO, elastyczne mechanizmy finansowe, etc.
19
19
2. Opracowanie strategii rozwoju i lokalnych programów rewitalizacji dla jednostek samorządu terytorialnego: Miasto
Malbork, Mogilno, Więcbork…
3. Przygotowanie wdrożenia systemu indywidualnego handlu emisjami (Personal Carbon Trade) w Polsce - we współpracy
z zespołem międzynarodowych ekspertów (wyspa Norfolk, Australia; DEFRA, Wielka Brytania; Oxford University Climate Change
Institute, Wielka Brytania) pilotażowy projekt, który miał na celu wdrożenie elementów systemu handlu indywidualnymi
emisjami na wyznaczonym obszarze zamkniętym w Polsce. Projekt ograniczony do obszaru energii elektrycznej oraz innych
mediów zarządzanych w ramach inteligentnych sieci.
4. Elastyczne mechanizmy finansowe - autorski program oparty na Mechanizmie Wspólnych Wdrożeń ONZ („Premia
wiatrowa”), wsparcie energetyki rozproszonej; w ramach programu Faber Consulting przygotowała pełną dokumentację
projektową, wyliczyła efekt ekologiczny i redukcję emisji gazów cieplarnianych; FC zarządza projektem oraz przeprowadzi sprzedaż jednostek redukcji emisji (ERU).
5. Projekty w ramach Systemu Zielonych Inwestycji (GIS) - FC wspierała Klientów w pozyskiwaniu środków w ramach GIS;
usługi dotyczyły audytów energetycznych, analiz finansowych i ekonomicznych oraz przeprowadzenia całej procedury
aplikacyjnej.
6. Stworzenie koncepcji i powołanie klastra na rzecz efektywności energetycznej w budownictwie dla Energa-Obrót S.A. główne zadania: wsparcie procesu tworzenia klastra, wybór źródeł finansowania, analiza rynku, przygotowanie biznes planu
(infrastruktura R&D, promocja, szkolenia, zarządzanie), aplikacja o środki UE.
Mamy nadzieję, że nadarzające się możliwości przekonają Państwa do skorzystania z usług Faber Consulting. Jesteśmy
otwarci na wszelkie sugestie i propozycje z Państwa strony dotyczące ostatecznego kształtu i warunków oferty.
Wybór Faber Consulting na własnego doradcę to gwarancja profesjonalnej współpracy oraz pełnego zaangażowania.
Liczymy na Państwa zaufanie!
Zapraszamy również na naszą stronę internetową www.faberconsulting.com.
Mural ekologiczny zlokalizowany w Toruniu
19
20
Więcej na naszym facebook’u
www.facebook.com/FaberConsulting
Fot. Justyna Kacprzak 2013
Oferta
Carbon Finance
Faber Consulting oferuje kompleksowe doradztwo i rozwiązania w zakresie
carbon nance. Na naszą ofertę optymalizacji zarządzania potencjałem emisyjnym składają się między innymi następujące elementy:
Kontakt
Jacek Zduńczyk
Dyrektor Działu Analiz
Finansowych
[email protected]
tel. +48 660 472 590
• przygotowanie podmiotu do udziału w EU ETS
• carbon footprint ( ślad węglowy)
• generacja uprawnień
• współ nansowanie inwestycji poprzez obrót uprawnieniami do emisji
• przygotowanie i zarządzanie projektami JI, VER i CDM
• CSR oparty na redukcji emisji
• obsługa sprzedaży uprawnień
• o set emisyjny
• wykorzystanie funduszy unijnych dla projektów emisyjnych
• przygotowanie dokumentacji projektowej (PIN, PDD, raport z monitoringu etc.)
• swap
• inne
Fundusze europejskie – unijne dotacje prosto z Brukseli
Proponujemy:
• przegląd i optymalne dopasowanie współ nansowania z międzynarodowych instytucji nansowych oraz funduszy Komisji Europejskiej
• budowanie partnerstw międzynarodowych do projektów
• przygotowanie aplikacji, zarządzanie i rozliczanie
Kontakt
Mariola Stańczyk-Chlebiej
Dyrektor Działu Rozwoju
Regionalnego
[email protected]
tel. +48 604 994 038
Faber Consulting była wielokrotnie doceniana w rankingach rm doradczych
takich pism jak: Forbes, Dziennik Gazeta Prawna, Fundusze Europejskie,
EuroEkspert.
W ostatnim rankingu pisma EuroEkspert (2011r.) w 8 na 10 kategorii rma
znalazła się w pierwszej trojce najlepszych rm doradczych.
Faber Consulting pozyskała dla swoich Klientow prawie 1,5 mld PLN unijnych
dotacji.
19
21
19
21
Zapraszamy do naszych szkoleń!
1. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020- programy, priorytety, procedury.
2. Programy grantowe Komisji Europejskiej- gdzie, jak i na co pozyskać środki.
3. Dotacje z Komisji Europejskiej dla sektora kultury.
4. Program Kreatywna Europa - procedury, wymagania, dokumentacja aplikacyjna.
5. Program HORIZON2020 - procedury, wymagania, dokumentacja aplikacyjna.
6. Zarządzanie projektem.
7. Zarządzanie projektem inwestycyjnym realizowanym ze środków UE.
8. Rozliczanie i sprawozdawczość projektów realizowanych ze środków UE.
9. Budżetowanie projektu.
10. Analiza finansowa niekomercyjnych projektów inwestycyjnych.
11. Analiza finansowa komercyjnych projektów inwestycyjnych.
12. Obliczanie luki finansowej.
13. Pomoc publiczna w projektach finansowanych ze środków UE.
Trenerzy z wieloletnią praktyką, study case oraz część warsztatowa. Serwis informacyjny o dostępnych programach i konkursach GRATIS na okres 1 miesiąca.
Wszelkie informacje można uzyskać pisząc na adres: [email protected] lub dzwoniąc pod nr 604 994 038.
Mural ekologiczny zlokalizowany w Toruniu
19
22
Więcej na naszym facebook’u
www.facebook.com/FaberConsulting
Fot. Justyna Kacprzak 2013
Zaufali nam...
23
www.faberconsulting.com
[email protected]
www.facebook.com/FaberConsulting