Krosno Odrzańskie, 2016 – 12 - 20 OPS.570.13.2016 OGŁOSZENIE

Transkrypt

Krosno Odrzańskie, 2016 – 12 - 20 OPS.570.13.2016 OGŁOSZENIE
Krosno Odrzańskie, 2016 – 12 - 20
OPS.570.13.2016
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT
do realizacji zamówienia na przygotowywanie i dostarczanie do szkół na terenie gminy
Krosno Odrzańskie w 2017 roku posiłków w ramach realizacji wieloletniego programu
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
na lata 2014-2020.
Do realizacji powyższego zamówienia wybrano następujących oferentów:
1/ dla I części zamówienia tj. 21 posiłków dziennie dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1
w Krośnie Odrzańskim oraz Zespołu Szkół, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wężyskach:
Wacław Ugrynowicz Restauracja „Jaskółka” 68-300 Lubsko ul. Krakowskie Przedmieście 25 –
cena 4,50 zł brutto;
2/ dla II części zamówienia tj. 35 posiłków dziennie dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3
w Krośnie Odrzańskim oraz Gimnazjum w Krośnie Odrzańskim: Halina Gagat Usługi
Gastronomiczne „OLEŃKA” 66-600 Krosno Odrzańskie ul. Pułaskiego 3 – cena 3,19 zł brutto;
3/ dla III części zamówienia tj. 31 posiłków dziennie dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2
w Krośnie Odrzańskim, Szkoły Podstawowej w Zespole Edukacyjnym w Osiecznicy, Szkoły
Podstawowej w Radnicy: Halina Świadek Zakład
Produkcyjno-Handlowy „HALINA”
66-600 Krosno Odrzańskie. ul. Sienkiewicza 5 - cena 4,40 zł brutto;
4/ dla części IV zamówienia tj. 8 posiłków dziennie dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych
w Krośnie Odrzańskim: Wacław Ugrynowicz Restauracja „Jaskółka” 68-300 Lubsko
ul. Krakowskie Przedmieście 25 – cena 4,70 zł brutto.
T.L.

Podobne dokumenty