Wczesna, odporna na wyleganie pszenica elitarna

Transkrypt

Wczesna, odporna na wyleganie pszenica elitarna
Norin
Pszenica elitarna (E)
Wczesna, odporna na wyleganie pszenica elitarna
NORIN (E) – jest odmianą pszenicy ozimej, łączącą w sobie po raz pierwszy bardzo dobrą jakość
należącą tylko do pszenic elitarnych z wczesnym dojrzewaniem. NORIN charakteryzuje się dobrą
mrozoodpornością oraz bardzo dobrą odpornością na wyleganie. Na uwagę zasługuje również
jej bardzo dobra zdrowotność (w szczególności odporność na łamliwość podstawy źdźbła, septoriozę oraz fuzariozę kłosów). Dzięki tym cechom odmianę NORIN z powodzeniem można wysiewać
na stanowiskach po przedplonach sprzyjających fuzariozie (kukurydza, pszenica).
Bardzo wczesne dojrzewanie odmiany NORIN pozwala na terminowe siewy roślin następczych
(np. rzepak ozimy). Odmiana ta rekomendowana jest do uprawy na terenie całego kraju.
Pszenica ozima – Norin (E)
wyjątkowa jakość ziarna
dobra mrozoodporność
bardzo dobra zdrowotność oraz odporność na wyleganie
sprawdza się w uprawie w płodozmianach zbożowych
PROFIL ODMIANY
Plon
poziom A1
duży
poziom A2
średni do dużego
ODPORNOŚĆ NA CHOROBY
Cechy rolniczo-użytkowe
termin kłoszenia
wczesny
termin dojrzewania
wczesny
wysokość roślin
niska do średniej
zimotrwałość
średnia
odporność na wyleganie
średnia do dużej
masa 1000 ziaren
mała do średniej
septorioza liści
septorioza
plew
brunatna
plamistość liści
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
rdza żółta
rdza
brunatna
Parametry jakościowe ziarna
zawartość białka
duża
liczba opadania
średnia do dużej
fuzarioza
kłosów
łamliwość
źdźbła
mączniak
Źródło: Bundessortenamt, Lista Opisowa Odmian 2014
poziom A1 – bez fungicydów i regulatora wzrostu,
poziom A2 – ochrona fungicydowa i regulacja wzrostu
NORIN
wzorzec
Wzorzec: Elixer, Pionier, Rumor; Bundessortenamt 2014
Norin
Pszenica elitarna (E)
Zalecenia
agrotechniczne
STANOWISKO I WARUNKI UPRAWY
odpowiednia do uprawy na terenie całego kraju
jako odmiana o wczesnym dojrzewaniu i zbiorze z pola pozwala na terminowe
siewy roślin następczych (np. rzepak ozimy)
odmiana Norin może być wysiewana na stanowiskach po przedplonach
sprzyjających fuzariozie (kukurydza, pszenica)
TERMIN I NORMA WYSIEWU
Połowa września do końca listopada, w zależności od rejonu uprawy
wczesny
optymalny
opóźniony
240–270 kiełkujących ziaren/m2
280–320 kiełkujących ziaren/m2
350–450 kiełkujących ziaren/m2
NAWOŻENIE AZOTEM
Poziom nawożenia w zależności od fazy rozwojowej, zasobności gleby,
stanowiska i spodziewanych plonów:
krzewienie
strzelanie w źdźbło
początek kłoszenia
PROGRAM OCHRONY
BBCH 21–25
BBCH 31–32
BBCH 49–51
40–80 kg N/ha
35–70 kg N/ha
40–80 kg N/ha