Program konferencji - Uniwersytet Śląski

Komentarze

Transkrypt

Program konferencji - Uniwersytet Śląski
Konferencja:
Płodność w aspekcie współczesnych problemów cywilizacyjnych
__________________________________________________________________________________
Organizatorzy: Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Fundacja Gyncentrum z siedzibą w Katowicach
Cele konferencji: propagowanie wiedzy na temat niepłodności
Termin konferencji: 20 czerwca 2013r. (czwartek) o godz. 17.00 - 20.00.
Miejsce konferencji: Aula Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego,
Katowice ul. Bankowa 9, I piętro.
Patronat honorowy nad konferencją sprawować będzie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw.
dr hab. Wiesław Banyś oraz Dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska prof. zw. dr hab. Iwona
Szarejko.
Patronat Medialny: TVP Katowice
Program konferencji:
17.00 - 17.30
Jak przyszedłem na świat - rzecz o rozwoju prenatalnym człowieka - prof. zw. dr hab.
Jerzy Klag, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Histologii i Embriologii
Zwierząt Uniwersytetu Śląskiego
17.30 - 17.45
Diagnostyka i leczenie niepłodności od A do Z – lek med. Dawid Serafin
17.45 - 18.00
Wskazania do in vitro - dr n. med. Dariusz Mercik
18.00 - 18.15
Przerwa
18.15 - 18.30
Schemat postępowania w procesie in vitro- dr n. med. Dariusz Mercik
18.30 - 18.45
Niepłodność jako problem społeczny - dr n. med. Anna Bednarska-Czerwińska
18.45 - 19.00
Zapłodnienie pozaustrojowe - mity i rzeczywistość - prof. dr hab. n. med. Anita Olejek
19.15 - 19.30
Dyskusja

Podobne dokumenty