Spis treści

Transkrypt

Spis treści
Spis treści
Wstęp ....................................................................................
7
Cywilizacje współczesnej Azji. Wprowadzenie
Jerzy Jaskiernia
Oddziaływanie systemu uniwersalnego na azjatyckie
modele ochrony praw człowieka .......................................... 17
Maciej Szczurowski
Azja we współczesnych stereotypach i mitach
politycznych .......................................................................... 44
Andrzej Chodubski
Cywilizacja Azji Centralnej .................................................. 62
Cywilizacja chińska
Mateusz Stępień, Maurycy Zajęcki
Kręte drogi konfucjańskiego konstytucjonalizmu.
Jiang Qing i jego idea instytucjonalnej Drogi Władcy
(Wangdao) .............................................................................. 85
Paweł Górzny
Społeczno-kulturowe implikacje gwałtownego rozwoju
Internetu w Chinach .............................................................. 110
Agata Strządała
Kulturowe aspekty donacji organów, na przykładach
z Chin, Pakistanu, Egiptu i Stanów Zjednoczonych ............. 138
4
Spis treści
Marek Friedrich
Diaspora chińska w Polsce ................................................... 168
Cywilizacja japońska
Kazimierz Pierzchała
Zarys systemu wartości mieszkańców Japonii:
tradycja a nowoczesność ....................................................... 187
Ewa Kaja
Obraz współczesnych Japończyków w twórczości
Harukiego Murakamiego ...................................................... 203
Jakub Rutkowski
Manga jako nowa droga w reklamie (na przykładzie
instytucji i organizacji rządowych oraz prywatnych) ........... 216
Cywilizacja hinduistyczna
Joanna Maj
Spuścizna Jawaharala Nehru w polityce wewnętrznej
i zewnętrznej współczesnych Indii ....................................... 229
Natalia Olszanecka
„Trzecia płeć” w systemie społeczno-politycznym
Indii i Tajlandii. Analiza porównawcza ................................ 249
Cywilizacja islamska
Tomasz Kowalczyk
Starożytne kodeksy Mezopotamii jako zapomniane
pomniki kultury azjatyckiej .................................................. 277
Bartosz Płotka
Biopolityka w kulturze islamskiej. Polityczno-prawne
oraz etyczne aspekty kontroli badań nad komórkami
macierzystymi i klonowaniem człowieka ............................. 296
Spis treści
5
Marcin Radomski
Kinematografia pod presją. Współczesne kino irańskie ....... 310
Светлана Червонная
Современная мечеть Азиатского континента ................... 326
Noty o autorach ................................................................... 357

Podobne dokumenty