MAN Bus Sady - MonolitMedia

Komentarze

Transkrypt

MAN Bus Sady - MonolitMedia
MAJ– SIERPIEŃ 2 0 1 5
MAGAZYN PRACOWNIKÓW
M A N B U S S A DY
STIBA 2015
MAN Bus Sady
NA DZIKIM ZACHODZIE
PIKNIK RODZINNY
Stimmungsbarometer 2015.
Wyraź swoją opinię – masz
STR. 3
czas do 5 lipca!
JUBILEUSZE
A
S O B OT c a
rw
27 cze oku
2015 r
Maj był w tym roku jubileuszowym miesiącem. Pracownicy
świę to wa li za rów no 10-, jak
STR. 4-5
i 15-lecie pracy.
GODZI
NA
13.00
W sobotę 27 czerwca 2015 roku odbędzie się piknik rodzinny „MAN na Dzikim Zachodzie”.
Zaplanowano mnóstwo rozrywek w stylu country. Dużo wody suchym preriom zapewni grupa
energicznych strażaków! Będą zjeżdżalnie, trampoliny, tory przeszkód, kucyki, konkursy z nagrodami, wielkie bańki, rodeo, Lucky Luke,… i wiele, wiele innych atrakcji! Serdecznie zapraszamy zarówno dzieci, jak i dorosłych do zabawy w gronie rodziny i przyjaciół. Wieczór uświetni zespół Leszcze z Katarzyną Pakosińską! Zaczynamy o godzinie 13:00.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronach
Ś R O D OW I S K O
8-9
Dzięki Państwa zaangażowaniu zebraliśmy 1250 kg elekSTR. 10
troodpadów.
M I S T R Z O S T W A R AT O W N I C T W A M E D Y C Z N E G O
Zawody drużyn ratowniczych
W
dniach 11-13 czerwca
w małej miejscowości
Serock
niedaleko
Warszawy odbyły się VIII Mistrzostwa Ratownictwa Medycznego dla Zakładowych Drużyn
Ratowniczych „Bezpieczna Firma 2015”.
Uczestnikami zawodów byli pracownicy firm z całej Polski, w tym
MAN Bus Sady oraz MAN Trucks.
Nasza firma startowała w tych
zawodach po raz drugi. Rywalizacja była zacięta, a drużyny naprawdę bardzo dobrze przygotowane do zmagań. Ekipa repre-
ZMIANY W ISO 9001
zentująca MAN Bus w składzie:
Agnieszka Wickiel, Katarzyna
Ładońska, Paulina Gryczka,
Robert Piasecki oraz Tomasz
Żurawski pokazała się z jak najlepszej strony.
O TYM, KTÓRE ZAJĘLIŚMY MIEJSCE,
CZYTAJ NA STRONIE
11
Już po raz czwarty przeprowadza na jest re wi zja nor my
ISO 9001. Celem aktualizacji
jest do sto so wa nie wy ma gań
stan dar du do zmie nia ją cych
się warunków w dynamicznym
STR. 15
świecie biznesu.
MAN Bus Sp. z o.o.
2
SŁOWO OD KIEROWNIKA ZAKŁADU
MAJ– SIERPIEŃ 2015
SZANOWNI CZYTELNICY
Pozytywne wyniki w pierwszym półroczu
Drodzy Pracownicy!
Za nami kolejne półrocze, choć wydaje się, że
nie tak dawno obchodziliśmy święta.
Po upływie pierwszych pięciu miesięcy tego roku większość naszych kluczowych
wskaźników efektywności ma dobry „zielony” status. Dziękuję Wam za wkład w ten
wynik oraz życzę nam wszystkim utrzymania się na obecnym poziomie.
Coraz lepsze wyniki
Realizacja naszych celów w zakresie QKZ
(wyniku audytu produktu gotowego) oraz
KAP (protokołu z odbioru klienta) postępuje zgodnie z planem i wykazuje sporą stabilność. To jest najważniejszy z naszych kluczowych wskaźników i cieszę się, że jesteśmy tu na dobrej drodze. Jakość rozumiem
jako „dobre wykonanie osiągane nawet wówczas, gdy nikt nas nie kontroluje”. W tym półroczu naszą fabrykę odwiedziło wielu klientów i do tej pory odbieram sporo pochwał
dotyczących naszego zakładu. Nie muszę nikomu mówić, jak ważne jest utrzymanie się
na pozytywnym kursie.
Także w zakresie terminowości dostaw notujemy pozytywny rozwój. W tym miesiącu osiągniemy 90% naszego celu, włączając
w to autobusy, które utraciliśmy w grudniu 2014.
Większe zamówienia dały nam możliwość
poprawy wyników także w zakresie produktywności, której poziom utrzymuje się
na dobrym poziomie. Obecny miesiąc będzie nieco trudniejszy ze względu na fakt, iż
realizujemy produkcję autobusów bardziej
skomplikowanych w budowie. Jestem jednak pewien, iż podjęliśmy wszelkie kroki,
by bez zakłóceń zrealizować nasze zadania.
wych konkursów z nagrodami za najlepszą
obecność.
Barometr nastrojów
Obecnie trwa także nasze coroczne badanie
nastrojów, czyli Stiba. Bardzo zachęcam Was
wszystkich do udziału w tegorocznych badaniach i wyrażenia swojej opinii. Zajmie Wam
to tylko chwilę, a Wasze zdanie jest dla nas
bardzo cenne. Nasz zakład pracował bardzo
ciężko, by poprawić sytuację, tam gdzie było to możliwe, i Wasz głos stanowi dla nas
wielką wartość.
Ci z Was, którzy nie brali udziału w obchodach 15-lecia i 10-lecia pracy, mają okazję
uczestniczyć w naszym Pikniku Rodzinnym,
organizowanym 27 czerwca. To kolejna okazja do świętowania wraz z rodzinami
i współpracownikami. Prace nad organizacją tego wydarzenia trwają i jestem przekonany, że będzie ono wielkim sukcesem.
Życzę Wam wszystkiego najlepszego na nadchodzące miesiące.
Dziękuję wszystkim za zaangażowanie.
Dziękuję bardzo.
Jubileusze
Dbajcie o swoje zdrowie
W styczniu i w lutym wskaźnik absencji nie
wyglądał dobrze, lecz na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy zauważalna jest znaczna poprawa. Jeszcze nie osiągnęliśmy ustalonego celu, ale powoli się do niego zbliżamy. Wskaźnik ten wymaga nadal wiele uwagi
i troski. Zachęcam Was wszystkich do dbania
o swoje zdrowie, zwłaszcza że trwa kilka no-
W tym roku wielu pracowników naszego zakładu obchodziło 15-lecie oraz 10-lecie pracy. Obchody obu jubileuszy były bardzo udane i mam nadzieję, że uczestniczące w nich
osoby dobrze się bawiły. Ja bawiłem się
świetnie. Cieszę się, że miałem przy tym okazję spędzić trochę czasu z wieloma z Was
i usłyszeć pozytywne opinie dotyczące realizacji projektu relokacji naszego zakładu.
Mark Gouws
Kierownik Zakładu MAN Bus Sady
MAN Bus Sp. z o.o.
WYDARZENIA
MAJ– SIERPIEŃ 2015
3
BAROMETR NASTROJÓW
Stimmungsbarometer 2015
Około 47 000 pracowników z 24 krajów zostało zaproszonych do StiBy 2015.
My uczestniczymy w Barometrze Nastrojów już po raz trzeci.
S
tiBa 2014 zakończyła się w naszym
zakładzie w kwietniu 2015 na poziomie 93% zrealizowanych działań
(ze 125 działań zaplanowanych). Teraz jesteśmy w trakcie kolejnego badania (harmonogram prezentujemy powyżej).
Nasz cel na 2015 to frekwencja
na poziomie 90%!
Jeśli ktoś do tej pory nie wyraził swojej opinii – ma czas do 5 lipca 2015!
W razie pytań i wątpliwości zapraszamy
do Działu Personalnego.
Proces wygląda dokładnie tak samo, jak
w roku ubiegłym. Formularz ankiety dostępny jest w wersji on-line na stronie: www.
stibam.de. Ankieta zawiera te same 12 pytań.
Współpraca w obrębie działu, pomiędzy
działami, współpraca z przełożonym oraz
poziom docenienia własnej pracy – między
innymi na te tematy można się wypowiedzieć.
Jeżeli jednak ktoś uzna, że niektóre pytania
są nieadekwatne do jego obecnej sytuacji,
może odpowiedzieć jedynie na część z nich.
Odpowiedź na jedno
pytanie wys t a r c z y,
aby ankieta była poprawnie
wypełniona.
Udział w ankiecie jest dobrowolny
i całkowicie anonimowy.
W tym roku dodatkowo wszyscy pracownicy z Sadów, którzy zagłosują w sali B4 lub
w Dziale Personalnym,
otrzymają prezent – pamięć
USB w kształcie autobusu
A-21 w barwach komunikacji miejskiej w Poznaniu! Pojemność pamięci to 4 GB. To
jedyna okazja, żeby otrzymać
taki pendrive. Został on wykonany na specjalne zamówienie
dla pracowników MAN Bus i wyłącznie na potrzeby Stimmungsbarometer 2015.
Udział w ankiecie ma ogromne znaczenie.
Rów nież w obec nej sy tu acji za kła du
wszystkim nam zależy na dobrej atmosferze, dobrej współpracy, ciągłej poprawie
warunków pracy. Żeby nad tym pracować,
potrzebujemy opinii wszystkich pracowników.
Do udziału z ankiecie zachęcamy także pracowników ze Starachowic, którzy obecnie
pracują w Sadach. Wasza opinia jest bardzo
ważna.
Wypowiedzcie się!
/Justyna Ziółkowska/
MAN Bus Sp. z o.o.
4
MAJ– SIERPIEŃ 2015
WYDARZENIA
JUBILEUSZE
Dobra zabawa i podziękowania za
Maj w MAN Bus w Sadach był w tym roku jubileuszowym miesiącem.
Pracownicy świętowali zarówno 10-, jak i 15-lecie pracy.
Po niedzielnym śniadaniu goście odebrali
posiłek na drogę. Niespodziewanie wyjazd
został opóźniony o godzinę z powodu wyścigu rowerowego i zamkniętych ulic. Jubilaci
wykorzystali jednak ten czas na podziwianie widoków i chwytanie wiosennych promieni słońca. Następnie wszyscy radośnie
ruszyli w drogę powrotną do Sadów.
Jubilaci świętujący w Karpaczu 15-lecie
W
dniach 15-17.05 osoby z 15-letnim
stażem pracy brały udział w wycieczce do Karpacza. Uczestnicy
spędzili weekend w hotelu z kompleksem
SPA. Pracowników powitały w pokojach wino i owoce. Po obfitej kolacji w godzinach
wieczornych jubilaci mieli do dyspozycji
kompleks basenów oraz sauny, kawiarnię
i pub, a także Karpacz i jego okolice. Każdy
wybrał coś dla siebie, a chętnych do zabawy
nie brakowało. Najwytrwalsi bawili się
na parkiecie do ostatniej nuty przygrywanej przez zespół. W sobotę odbyła się piesza wycieczka po najciekawszych miejscach
Karpacza, zakończona kawą i ciastem w regionalnej restauracji. Byli i tacy, którzy chcieli spędzić ten dzień, wędrując po górach,
i zdobyli Śnieżkę (1603 m n.p.m.) – najwyższy szczyt Karkonoszy. Wieczorem odbył się
bankiet. Panie założyły eleganckie suknie,
a panowie garnitury. Mark Gouws i Kinga
Włoskowicz wręczyli jubilatom pamiątkowe złote gwiazdy MAN i podziękowali im
za dotychczasową pracę oraz zaangażowa-
pracy.
nie. Następnie gości zaproszono
do zabawy. Chętnych nie brakowało i tego dnia. Muzyka na żywo
porwała gości do tańca i wiele
osób bawiło się aż do końca bankietu.
Jubilat Krzysztof Przewoźny
z małżonką Katarzyną.
Otwarcie bankietu. Na zdjęciu Martyna
Szczepańska i Mark Gouws.
MAN Bus Sp. z o.o.
MAJ– SIERPIEŃ 2015
WYDARZENIA
5
lata pracy
Jubilaci świętujący w Zakładzie w Sada
ch 10-lecie pracy.
w którym można było zainwestować trochę gotówki. Wygraną należało już tylko wymienić
i.
zdam
Ścianka z pamiątko wymi srebrnymi gwia
w kantorze na sprzęt elektroniczny lub sportowy, płyty,
książki, zegary (choć szczęśliwi czasu nie liczą) i inne niespodzianki. Chwile podczas
balu umilał zaczepny mim oraz konferanBal w Sadach
sjer, proponujący udział
Pracownicy świętujący 10 lat stażu pracy
w licznych konkursach i liw latach 2014-2016 wzięli udział w balu zorcytacjach. Najbardziej zaganizowanym na terenie zakładu w Sadach.
cięta licytacja „w ciemno”
Na bal przybyło ponad 200 osób. Jubilaci
rozegrała się, jak się okaotrzymali z rąk Michaela Kobrigera oraz
zało po jej zakończeniu,
Marka Gouwsa podziękowania i gratulacje,
o… kilogram cebuli! Szczępamiątkowe srebrne gwiazdy MAN oraz eleśliwymi zwycięzcami zoganckie długopisy.
stali Leigh-Ann i Mark
Motywem przewodnim tegorocznego balu
Gouws, Magdalena i Rafał
były lata 20. i 30. Uczestnikom zapewniono
Koczubiejowie, Wojciech
atrakcje godne tamtych lat. Każdy gość
Pawlak, Martyna i Sylweotrzymał przy wejściu upominek tematyczny oraz tajemniczą kopertę z dolarami. Następnie uczestnicy tradycyjnie już weszli
Rewia – jedna
w blasku lampy błyskowej na salę balową
po czerwonym dywanie. Salę udekorowano w kolorach czarnym i złotym. Klimatu dodawał stary
samochód, w którym
można było sobie zrobić zdjęcie. Na miejscu
czekały na gości karykaturzystki, wróżki, focką salę balową.
tobudka i… kasyno,
na przemieniona w elegan
Hala produkcyj
ster Szczepańscy oraz Agnieszka i Łukasz
Wawrzyniakowie, którzy na ten cel przeznaczyli wszystkie zgromadzone pieniądze!
W kulminacyjnych momentach jubilaci
i zwycięzcy konkursów zostali obsypani złotym konfetti.
Niezapomniane były także występy rewii
w niezwykle barwnych, choć często skąpych
z wielu atrakcji podczas balu.
strojach. Barmani serwowali kolorowe drinki, natomiast barista pyszną kawę z logo
MAN. Po północy Michael Kobriger symbolicznie ukroił pierwszy kawałek tortu
w kształcie autobusu. Goście wyśmienicie
bawili się z muzyką na żywo aż do białego rana. Było bardzo elegancko i radośnie. Ten
wieczór pozostawił wiele fantastycznych
wrażeń.
/Agata Woźnicka/
MAN Bus Sp. z o.o.
6
MAJ– SIERPIEŃ 2015
WYDARZENIA
MALI GOŚCIE
Nasze dzieci
Niezapomniana
wycieczka dla dzieci
pracowników MAN
w Sadach.
W
Bony otrzymały następujące działy: 7B2 – Silniki – dział Roberta Michalaka; 7C3 – Odbiór pojazdu
– dział Piotra Sawickiego/ Arkadiusza Sroki; 7A2 – Zabudowa dachu – dział Karola Pytla.
LIGA JAKOŚCI
Zakładowy program
„Liga Jakości”
cały czas trwa
7B2
7C3
7A2
kwietniu br. grupa kierowników
zakładu MAN Bus Sady zorganizowała dwa spotkania dla dzieci
pracowników. Najmłodsi goście zaczynali
zwiedzanie od przejażdżki autobusem wokół fabryki. Po obejrzeniu fabryki od zewnątrz autobus wjechał na halę produkcyjną „magiczną bramą” – otwierającą się
na głośne wołanie dzieci: „Bramo, otwórz
się!”. Następnie dzieci udały się do sali konferencyjnej, gdzie obejrzały ciekawe prezentacje. Po obejrzeniu prezentacji i zadaniu przez dzieci wielu pytań rozpoczęły
się gry, zabawy oraz konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Jednak największym zainteresowaniem cieszyła się wycieczka naszych milusińskich po hali produkcyjnej,
gdzie dzieci miały okazję zobaczyć miej-
Zachęcamy do osiągania jak najlepszych wyników, gdyż już na początku lipca nastąpi
podsumowanie II kwartału, a na zwycięzców czekają nagrody. W kwietniu decyzją
kierownika zakładu Marka Gouwsa trzy
działy, które stanęły na podium, otrzymały
dodatkowy bonus w postaci żetonów na ciepłe napoje.
Obok prezentujemy TOP3 segmenty produkcyjne z najlepszymi wynikami za kwiecień. Gratulujemy dobrych wyników i życzymy powodzenia w kolejnych miesiącach!
Na koniec roku na najlepszy dział czeka nagroda główna!
/Monika Górka/
Puchar przekazywany jest w okresach miesięcznych działom, które osiągają najlepsze
wyniki jakościowe.
Chętni usiedli choć na chwilę za kierownicą
autobusu MAN.
MAN Bus Sp. z o.o.
MAJ– SIERPIEŃ 2015
WYDARZENIA
7
z wizytą w zakładzie MAN Bus
Maluchom zorganizowano także słodki poczęstunek.
Dzieci walczyły o nagrody w konkursie
rysunkowym.
sca pracy swoich rodziców i własnoręcznie prze pchnąć kil ku to no wy au to bus.
Po zrobieniu zdjęć za kierownicą autobusu i otrzymaniu firmowych pamiątek dzieci opuściły zakład. „Mina szczęśliwych i zadowolonych dzieci oraz grad skomplikowa nych py tań ty pu: Pro szę Pa na,
a dlaczego autobus ma silnik z tyłu, a kierownicę z przodu, bo u mojego taty w aucie silnik i kierownica są z przodu, to niezwykłe przeżycie, które zapadnie w pamięci na dłu gie lata” − mó wi je den
z organizatorów, Grzegorz Łabęcki.
Wszyscy z zaciekawieniem słuchali Grzegorza Łabęckiego.
/Grzegorz Łabęcki/
MAN Bus Sp. z o.o.
8
WYDARZENIA
CITY ZAPRASZA
13 00
13 30 – 13 35
13 35
14 00 – 14 30
14 45 – 15 30
15 30 – 15 55
15 55 – 16 00
16 00 – 16 30
16 55 – 17 00
17 00 – 17 30
17 35 – 17 40
17 40 – 18 00
18 00 – 19 05
19 10 – 19 15
19 15 – 19 45
19 45 – 20 45
20 45 – 22 00
przybycie gości na piknik, powitanie przez Szeryfa, informacje o programie
pokaz taneczny
oficjalne otwarcie miasteczka MAN City przez Szeryfa
konkursy przy scenie
pokaz kowbojski, nauka tańca liniowego
poszukiwanie indiańskiego skarbu (gra dla dzieci)
pokaz taneczny
konkursy przy scenie
pokaz taneczny
występ teatrzyku
pokaz taneczny
ogłoszenie wyników rywalizacji, wręczanie nagród za udział w rodzinnej grze
terenowej i w pozostałych konkurencjach
występ gwiazdy wieczoru – zespołu Leszcze z Katarzyną Pakosińską
pokaz taneczny
zabawa taneczna – DJ
występ zespołu country, zabawa taneczna
zabawa taneczna – DJ
PONADTO
13 00 – 22 00
14 00 – 16 30
zakładowe zawody o tytuł Najlepszego Strażaka na Dzikim Zachodzie
możliwość obejrzenia hali produkcyjnej zakładu MAN Bus w Sadach
MAN Bus Sp. z o.o.
MAJ– SIERPIEŃ 2015
WYDARZENIA
9
MAN Bus Sp. z o.o.
10
MAJ– SIERPIEŃ 2015
OCHRONA ŚRODOWISKA
22 KWIETNIA – DZIEŃ ZIEMI W MAN BUS
Śmieci mniej – Ziemi lżej!
Po raz kolejny pracownicy MAN Bus Sady
udowodnili, że warto organizować akcje
ekologiczne w naszym zakładzie.
D
zięki dużemu zainteresowaniu i zaangażowaniu
zebraliśmy 1250 kg elektroodpadów (od małych, typu toster czy telefon, po telewizory, a nawet lodówkę!).
Wielu pracowników przyniosło także puszki aluminiowe (ponad 700 sztuk).
Organizator akcji – First Recycling – z przyjemnością rozdał nagrody:
Prawie 500 sztuk sadzonek
Ponad 80 kg jabłek
15 sztuk zgniatarek
„Jestem bardzo zadowolona z akcji. Zebraliśmy dużo odpadów, rozdaliśmy praktycznie wszystkie sadzonki, a było ich ponad
500 szt. Pracownicy przychodzili falowo, pozytywnie nastawieni do akcji (pytali o sadzonki, o to, co dalej się robi z elektroodpadami, jak są przetwarzane). To bardzo fajne
do świad cze nie”
– mówi Sylwia Skrętowska, koordynator akcji ze strony First Recycling.
Dziękujemy i liczymy na Państwa zaangażowanie w kolejnych akcjach!
/Katarzyna Ładońska/
MAN Bus Sp. z o.o.
MAJ– SIERPIEŃ 2015
WYDARZENIA
11
V I I I M I S T R Z O S T WA R AT O W N I CT WA M E DY C Z N E G O D L A Z A K Ł A D OW Y C H D R U Ż Y N R AT O W N I C Z Y C H
Apteczka za 4. miejsce
Zawody Zakładowych Drużyn Ratowniczych
okazały się prawdziwą szkołą przetrwania.
N
asi koledzy musieli udzielić pierwszej pomocy między innymi ofiarom
wypadku drogowego oraz strzelaniny, poradzić sobie z jadowitym wężem
w apartamencie, przenieść się w czasy II wojny światowej, a także szybko ewakuować się
z płonącego hotelu o godzinie 1:00 w nocy,
ale od początku…
W dniach 11-13 czerwca w małej miejscowości
Serock niedaleko Warszawy odbyły
się VIII Mistrzostwa Ratownictwa Medycznego dla Zakładowych Drużyn Ratowniczych
„Bezpieczna Firma 2015”. Mistrzostwa organizowane są co roku przez Akademię Ratownictwa Medicover, pod patronatem American Heart Association i Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego. Uczestnikami zawodów byli
pracownicy firm z całej Polski, w tym MAN
Bus Sady oraz MAN Trucks. Wszystkie firmy
łączyło jedno – umiejętność i chęć niesienia
pierwszej pomocy wszędzie tam, gdzie jest
ona niezbędna, bez względu na warunki i okoliczności, a te nie należały do łatwych…
Nasza firma po raz drugi startowała w tych
zawodach. W skład drużyny wchodzili:
Agnieszka Wickiel, Katarzyna Ładońska, Paulina Gryczka, Robert Piasecki oraz Tomasz
Żurawski.
Zadania sytuacyjne przygotowane przez
Akademię Ratownictwa Medicover imponowały realizmem – krew, złamania, wystające kości, rany postrzałowe, wybuchy, strzały. Dodatkowo lokalizacja poszczególnych
„scenek” sprawiała, że zawodnicy mieli wrażenie, jakby wszystko działo się naprawdę.
Rywalizacja była zacięta, a drużyny naprawdę bardzo dobrze przygotowane do zmagań.
Wiele z nich współpracuje ze sobą na co
dzień, udzielając pierwszej pomocy w swoim miejscu pracy. Walkę o pierwsze miejsce
rozstrzygnęła minimalna różnica w punktacji. W tym roku triumfowała drużyna z Brid-
gestone. Nasza grupa dzielnie ćwiczyła
przed zawodami pod okiem wykwalifikowanego ratownika. Przyszli zawodnicy odtwarzali pełne realizmu scenki i z mozołem powtarzali zasady postępowania. Pomimo
mniejszego doświadczenia ekipa reprezentująca MAN Bus pokazała się z najlepszej
strony. Dzięki zawziętości i zaangażowaniu
pokonała wielu „wyjadaczy” i zajęła 4. miejsce! Nagrodą była apteczka. Serdecznie gratulujemy.
/Tekst i foto: Paulina Gryczka/
Nasza drużyna.
Od prawej Robert Piasecki,
Katarzyna Ładońska,
Agnieszka Wickiel,
Tomasz Żurawski.
MAN Bus Sp. z o.o.
12
ZDROWIE
MAJ– SIERPIEŃ 2015
PROFILAKTYKA
Dzień Zdrowia z Medicover
20 i 22 maja na terenie naszego zakładu odbył się Dzień Zdrowia
z Medicover. Pracownicy mieli możliwość zbadania ciśnienia tętniczego
krwi, poziomu glukozy, cholesterolu oraz obliczenia wskaźnika BMI.
C
krwi (mężczyźni powyżej 35. roku życia,
kobiety powyżej 45. roku życia).
Stosowanie odpowiedniej diety
– najlepiej skonsultować się z dietetykiem.
Zwiększenie aktywności
fizycznej – sport poprawia
wydajność organizmu.
Zaprzestanie palenia
papierosów – palenie
to jeden z głównych
czynników ryzyka
chorób układu krążenia.
Ograniczenie picia
alkoholu oraz spożycia soli. Czynnniki
te prowadzą m.in. do
podniesienia ciśnienia
tętniczego krwi.
Unikanie stresu – długotrwały stres osłabia
układ
odpornościowy,
przyspiesza rozwój choroby
niedokrwiennej serca.
elem badania było wczesne wykrycie czynników ryzyka chorób
układu sercowo-naczyniowego oraz zachęcenie do kształtowania prozdrowotnych nawyków.
Dlaczego warto poddawać się
takim badaniom?
Choroby układu sercowo-naczyniowego
są zagrożeniem dla
naszego
życia
i zdrowia. Stanowią
one
przyczynę
śmierci co drugiej
osoby w Polsce. Natomiast blisko 2 miliony Polaków cierpi
na cukrzycę, z czego
połowa nie wie o chorobie i jej nie leczy.
Jakie czynniki sprzyjają
rozwojowi choroby?
Czynniki sprzyjające rozwojowi
chorób są związane ze stylem życia. Zaliczamy do nich m.in. siedzący tryb życia
oraz nieprawidłową dietę (obfitującą
w tłuszcze zwierzęce i cukry proste), palenie papierosów, nadużywanie alkoholu, wysoki poziom stresu. Istotną rolę odgrywa
również brak profilaktyki. Polskie społeczeństwo jest w dużej mierze narażone na czynniki sprzyjające rozwojowi stanów chorobowych. W ramach programu Ministerstwa
Zdrowia Polkard 2003-2005 przeprowadzone zostały badania i na ich podstawie oszacowano, że 42% mężczyzn i 25% kobiet w Polsce pali papierosy; na nadwagę i otyłość
Cukrzyca
(BMI ≥ 25) cierpi 61,6% panów i 50,3% pań
w naszym kraju, a mała aktywność fizyczna charakteryzuje ponad 50% dorosłych
Polaków.
Co robić, aby minimalizować ryzyko?
Choroby układu krążenia
Regularne pomiary ciśnienia krwi (co najmniej raz w roku, bez względu na wiek).
Regularne badania stężenia cholesterolu we
Profilaktyczne sprawdzanie stężenia
cukru we krwi (każda osoba po 45. roku życia raz na trzy lata).
Stosowanie odpowiedniej diety – najlepiej skonsultować się z dietetykiem.
Ograniczenie spożycia słodyczy i słodkich
płynów.
Zwiększenie aktywności fizycznej, ponieważ wysiłek fizyczny zapobiega magazynowaniu tkanki tłuszczowej oraz poprawia reakcję organizmu na insulinę, dzięki temu
obniżając stężenie cukru we krwi.
/Paulina Gryczka/
Źródło: polki.pl
MAN Bus Sp. z o.o.
ZDROWIE
MAJ– SIERPIEŃ 2015
13
ABC PIERWSZEJ POMOCY!
Nagłe zatrzymanie krążenia
1. Oceń przytomność
Ostrożnie potrząśnij
za ramiona i głośno zapytaj:
2. Zawołaj pomoc
„Czy wszystko
w porządku?".
Poproś kogoś,
aby został z Tobą.
Jeśli poszkodowany
nie reaguje…
Jeśli jesteś sam, krzycz
głośno, starając się zwrócić
na siebie uwagę.
Przeżycia do wypisu
ze szpitala wynoszą
obecnie około 5-10%.
Podjęcie RKO przez
świadków zdarzenia
jest kluczowym
działaniem
przed przyjazdem
karetki pogotowia.
3. Udrożnij
drogi oddechowe
Delikatnie
odchyl głowę
poszkodowanego
ku tyłowi.
W Europie
rocznie dochodzi
do około 700 000
nagłych zatrzymań
krążenia z przyczyn
kardiologicznych.
4. Oceń oddech
Utrzymując drożność dróg oddechowych,
przez 10 sekund staraj się wyczuć
i usłyszeć oddech.
Jeśli
poszkodowany
nie oddycha…
Wczesne podjęcie
resuscytacji
i prawidłowe
wykonanie
defibrylacji
(w ciągu 1-2 minut)
skutkuje
przeżywalnością
powyżej 60%
Wezwij pomoc! 112 lub 999
5. Uciskaj
klatkę piersiową
6. Wykonaj oddechy
ratownicze
na środku klatki,
na mostku,
w tempie 100-120/min
30 razy.
- udrożnij drogi oddechowe
- zaciśnij nos
- podaj 2 oddechy
30 uciśnięć i 2 wdechy, kontynuuj do czasu
przyjazdu karetki lub przywrócenia krążenia
MAN Bus Sp. z o.o.
14
PROFILAKTYKA
MAJ– SIERPIEŃ 2015
SPORT TO ZDROWIE
Crossfit – zacznij ćwiczenia
Można obejrzeć tysiąc filmów na Youtubie albo czytać o martwym ciągu,
squatach, snatchu i burpeesach, ale dopiero na własnej skórze warto
poznać, czym jest crossfit!
C
rossfit jest w Polsce sportem obecnym od niedawna. Dopiero w ciągu
ostatnich dwóch lat zaczęły pojawiać się profesjonalne kluby, tzw. boxy,
gdzie miłośnicy crossfitu mogą spotykać
się na wspólne treningi. Czym jest crossfit?
Zarówno dyscyplina, jak i nazwa pochodzą
od programu treningowego kalifornijskiej
policji, który wdrożył Amerykanin Greg
Glassman w 2001 roku. Program ten został
także wprowadzony jako trening marines,
strażaków i armii amerykańskiej, a ze względu na swoją efektywność szybko zdobył popularność wśród „cywilów”.
Ideą crossfitu są ćwiczenia bazujące na naturalnych ruchach ciała i motoryce mięśni.
Do ćwiczeń wykorzystywane są sztangi, ket-
tle oraz bardzo często ciężar własnego ciała. Nad wszystkim czuwa trener, który doradza i kontroluje poprawność naszych ćwiczeń, a ponieważ odbywają się one pod sporymi obciążeniami, technika jest tu
niezwykle istotna, a nadzór niezbędny.
Trening na wszystkie mięśnie
Trenując crossfit, możemy być pewni, że będziemy rozwijać praktycznie każdą partię
mięśni, a także siłę, wytrzymałość, kondycję,
szybkość i równowagę. Treningi odbywają się
w kilkuosobowych grupach. Trening podzielony jest na rozgrzewkę (intensywną, około 10 minut), ćwiczenie techniki (w zależności od tego, na jakim ćwiczeniu skupiamy się
w danym dniu – około 15 minut), trening za-
sadniczy (bardzo wysoka intensywność, podzielony na serie od kilku do kilkudziesięciu
sekund – łącznie około 10 minut) oraz rozciąganie po treningu (około 10 minut). Jednostka treningowa trwa około godziny.
Crossfit tworzą ludzie z pasją, którzy spotykają się codziennie, by motywować się wzajemnie i spędzać razem czas. To ludzie, dla
których nie ma niemożliwego, tacy, którzy
już od rana myślą o tym, że trening jest najlepszą częścią ich dnia. Crossfit uczy cierpliwości oraz tego, że małymi krokami i zaangażowaniem dojdzie się do wszystkiego
i można robić rzeczy, o których nigdy się nie
myślało, a uczucie to przenosi się także
na inne sfery życia.
/Michał Kluczyński/
MAN Bus Sp. z o.o.
JAKOŚĆ
MAJ– SIERPIEŃ 2015
SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
Nowe wydanie normy ISO 9001:2015
Już po raz czwarty przeprowadzana jest rewizja normy ISO 9001, na zgodność z którą certyfikowanych jest ponad 1,1 mln organizacji
na całym świecie. W Polsce w posiadaniu certyfikatu ISO 9001 jest aż 10 110 organizacji. Celem aktualizacji jest dostosowanie wymagań
standardu do zmieniających się warunków w coraz bardziej dynamicznym świecie biznesu, a jednocześnie wykreowanie standardu
przyjaznego dla użytkowników. Nowa norma jest dostępna w wersji testowej. Oficjalne wydanie powinno pojawić się w sierpniu 2015
roku. Czy od razu musimy spełniać nowe wymagania? Ustalono trzyletni okres karencji, w ciągu którego firmy muszą dostosować swoje
standardy do zaktualizowanych wymagań. Oznacza to, że musimy wdrożyć nowe wymagania najpóźniej w 2018 roku.
A więc co nowego? Poniżej krótkie podsumowanie:
Zwiększony nacisk
na osiągnięcie wartości dla
organizacji i jej klientów.
Nowe wydanie jest bardziej
zorientowane na cele, wyniki
i ich poprawę.
Większy nacisk
na myślenie oparte
na analizie ryzyka.
Do każdego procesu
należy ocenić ryzyka
i szanse oraz zaplanować
działania wspierające.
Nacisk na uwzględnienie
informacji zwrotnych
pochodzących od wszystkich
stron zainteresowanych
oraz procesów (nie tylko
od klientów).
Większy nacisk na przywództwo
najwyższego kierownictwa,
jego zaangażowanie
i przyjęcie na siebie
odpowiedzialności
za skuteczność
systemu
zarządzania
jakością.
Norma wymaga zwrócenia
większej uwagi na procesy,
produkty i usługi realizowane
na zewnątrz.
Podejście to narzucają realia
funkcjonowania dzisiejszych
organizacji, które działają
w warunkach outsourcingu
i środowisku złożonych
łańcuchów dostaw.
Uwzględnienie
wymagań prawnych
i regulacji. To duża
nowość w normie
jakościowej, gdyż
wymagania prawne
wcześniej pojawiały się
m.in. w ISO14001.
Nie zmieniło się natomiast to, że KLIENT jest nadal w centrum zainteresowania.
15
MAN Bus Sp. z o.o.
16
MAJ– SIERPIEŃ 2015
KRZYŻÓWKA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1. Zakładamy go, aby zatamować krwawienie.
2. Jak nazywa się niezależne sprawdzenie wymagań i wytycznych? Mamy ich kilka rodzajów:
systemu, procesu, produktu.
3. Powoduje zanieczyszczenie atmosfery.
4. Inaczej selektywna zbiórka odpadów.
5. Czynniki ….. – ich długotrwałe oddziaływanie na organizm człowieka może doprowadzić
do choroby zawodowej.
6. Wdrożony w listopadzie 2014 roku System Zarządzania BHP według normy …. 18001:2007
7. Najważniejsze w pracy jest nasze…?
Rozwiąż krzyżówkę, odgadnij hasło, wypełnij
kupon i wrzuć do skrzynki pocztowej nr 29
(przy automatach z napojami). Wybrane osoby,
które prawidłowo odgadną hasło, zostaną
nagrodzone. Na roz wią za nia cze ka my do 20
lipca 2015 r. POWODZENIA.
KUPON - KRZYŻÓWKA
Imię i nazwisko:
8. Zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, mające
związek z pracą.
……………………
………………………………………
9. Uboczne produkty procesów produkcyjnych.
10. Osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie systemów zarządzania w zakładzie.
Dział: ………………....……………
11. Jak nazywa się dokument, który zawiera międzynarodowe/krajowe wytyczne i zasady np.
ISO 14001, OHSAS 18001?
Nr personalny: ………………………
12. Wyrzucana do żółtego pojemnika na odpady.
HASŁO ………………………………
13. Jej wykonanie zalecane jest w przypadku zatrzymania krążenia. Do jej przeprowadzenia
należy wykorzystać AED.
/Autor: Paulina Gryczka/
………………………………………

Podobne dokumenty