TWORZYMY PIERWSZY DOKUMENT HTML 1. Za pomocą języka

Transkrypt

TWORZYMY PIERWSZY DOKUMENT HTML 1. Za pomocą języka
TWORZYMY PIERWSZY DOKUMENT HTML
1. Za pomocą języka HTML utwórz w edytorze Notatnik następującą stronę, a następnie za pomocą przeglądarki
internetowej otwórz zapisaną uprzednio stronę. W miejscu imię i nazwisko oraz klasa wstaw swoje dane.
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>MOJA PIERWSZA STRONA </TITLE>
<meta http-equiv="Content-Language" content="pl">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250">
</HEAD>
<BODY>
<H1> Imię i nazwisko </H1>
<H3> Klasa </H3>
To jest moja pierwsza strona.
</BODY>
</HTML>
2.
3.
4.
5.
Zapisz stronę pod nazwą strona1.html
Ustaw kolor tła swojej strony: czerwony.
Ustaw szerokość marginesów: lewy – 100px, prawy – 100 px, górny 50 px, dolny 70 px
Utwórz na swojej stronie jako nowy akapit poniższe napisy i odpowiednio je sformatuj. Każde zdanie w nowej linii.
Zdanie 1 napisane jest czcionką normalną pogrubioną.
Zielony kolor czcionki i podkreślenie to cechy zdania numer 2.
Tekst pochylony (kursywa) koloru żółtego to zdanie numer 3.
Zdanie 4 napisane jest czcionką Arial rozmiaru 4.
a2 + b2 = c2 to twierdzenie PITAGORASA.
Permutacje Pn = n!
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Zdanie nr 1 wyrównaj do lewej.
Zdanie nr 2 wyśrodkuj.
Zdanie nr 3 wyjustuj.
Zdanie nr 4 wyrównaj do prawej.
W zdaniu nr 5 przekreśl wzór.
W zdaniu nr 6 po słowie Permutacje wstaw trzy dodatkowe spacje.

Podobne dokumenty