Oświadczenie przewoźnika o cenie biletu

Komentarze

Transkrypt

Oświadczenie przewoźnika o cenie biletu
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Oświadczenie przewoźnika o cenie biletu
Nazwa i adres firmy……………………………………………………………………..……………...
………………………………………………………………………………………..…………………..
Oświadczam, że koszt przejazdu na trasie z ………………………. do …………………………
w jedną stronę (bilet normalny) wynosi: ………………………. oraz z ………….……………….
do ………………………….w jedna stronę (bilet normalny) wynosi: ………………….………. zł.
Data ………………………
…………………………………………………
(Pieczęć firmowa i podpis przewoźnika)
„Program formalnego potwierdzania kwalifikacji w zawodach rzemieślniczych oraz ich legalizacji w UE odpowiedzią
na zapotrzebowanie wielkopolskiego rynku pracy”

Podobne dokumenty