Generuj PDF - Komenda Miejska Policji w Dąbrowie Górniczej

Transkrypt

Generuj PDF - Komenda Miejska Policji w Dąbrowie Górniczej
Komenda Miejska Policji w Dąbrowie Górniczej
Źródło:
http://dabrowa.slaska.policja.gov.pl/ka8/informacje/wiadomosci/138155,I-Miejska-Debata-Profilaktyczna-31-marca-w-Urzedzi
e-Miejskim.html
Wygenerowano: Piątek, 3 marca 2017, 18:30
I Miejska Debata Profilaktyczna 31 marca w Urzędzie Miejskim
31 marca br. w sali sesyjnej dąbrowskiego Urzędu Miejskiego odbędzie się I Miejska Debata
Profilaktyczna. Debata wpisuje się w obowiązkowe zadania profilaktyczne placówek oświatowych
wynikające z programu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, programu
ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Ministerstwa Spraw Wewnętrznych „Razem
bezpieczniej” oraz programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty” (PaT).
Inicjatywa ma na celu podniesienie jakości komunikowania między dorosłymi a
młodzieżą (a także między samymi młodymi ludźmi) oraz inicjowanie przez zespoły
specjalistów wspólnoty działań, skierowanych przeciwko zjawiskom patologii społecznej,
opartych na innowacyjnych metodach. Szczególny nacisk zostanie położony na
promowania mody na życie bez uzależnień, uczenia odpowiedzialności za siebie i
innych, działania altruistycznego i prospołecznego oraz nieocenionej roli rozmowy w
procesie wychowania. Do dyskusji zaproszone zostały wszystkie dąbrowskie gimnazja.
Debata poprzedzona jest warsztatami, które w III Liceum Ogólnokształcącym im.
Lucjana Szenwalda w Dąbrowie Górniczej odbywały od 17 do 20 marca. Zajęcia
warsztatowe z zakresu prowadzenia dyskusji panelowej z moderatorem przygotowali
doświadczeni wychowawcy – nauczyciele IIILO. Organizatorzy debaty to Wydział
Zdrowia, Profilaktyki i Aktywizacji Zawodowej UM, Wydział Oświaty UM oraz Komenda
Miejskia Policji w Dąbrowie Górniczej.
Ocena: 0/5 (0)
Tweetnij

Podobne dokumenty