Przegląd badań nad historią gospodarczą w XXI wieku 28

Transkrypt

Przegląd badań nad historią gospodarczą w XXI wieku 28
Katedra Historii Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej Uniwersytetu Łódzkiego
serdecznie zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową pt.
Przegląd badań nad historią gospodarczą w XXI wieku
28-29 września 2010 r.
Miejsce konferencji: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny ul. Rewolucji 1905 nr 41
Łódź
Zapraszamy do spotkania i wymiany poglądów historyków gospodarczych, historyków
myśli ekonomicznej, teoretyków ekonomii oraz wszystkich zainteresowanych tematyką
konferencji.
Ogólnopolska konferencja ma być kontynuacją dyskusji specjalistów z historii
gospodarczej, którą zapoczątkowała konferencja zorganizowana w Łodzi 19 września 2007 r.
Kolejne spotkanie ma na celu przybliżenie najnowszego stanu badań w historii gospodarczej.
Ambicją organizatorów jest nie tylko zaprezentowanie aktualnego dorobku polskiego
i wybranego zagranicznego, ale określenie współczesnego zapotrzebowania na te dyscypliny.
Zwłaszcza w okresie kryzysów światowych wielu ekonomistów chętnie sięga po analizy
i teorie charakterystyczne w poprzednich epokach. Po konferencji przewiduje się
opublikowanie zwartego, recenzowanego opracowania naukowego.
Proponujemy następującą problematykę:
- przegląd najnowszych badań w historii gospodarczej Polski;
- określenie nowych epok w historii gospodarczej Polski – czy koniec
transformacji?;
- przegląd współczesnych badań historii gospodarczej na świecie z wyróżnieniem
następujących obszarów geograficznych:
- anglosaska historia gospodarcza;
- historia gospodarcza z obszaru języka niemieckiego;
- francuska historia gospodarcza;
- historia gospodarcza w krajach nordyckich;
- historia gospodarcza w Europie Środkowowschodniej i Wschodniej.
- wykorzystanie historii gospodarczej we współczesnych teoriach ekonomii;
- wkład historii gospodarczej w nowoczesną teorię ekonomii;
- rozwój gospodarczy jako przedmiot badań historii gospodarczej;
- współczesne dokonania historii gospodarczej, a proces edukacji ekonomicznej.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zadeklarowanie udziału w konferencji wraz z
podaniem tytułu referatu.
Oczekujemy na potwierdzenie udziału listownie, faxem lub pocztą elektroniczną do dnia
31 marca 2010;
na streszczenia referatów (maks. 1 strona maszynopisu) – do 30 czerwca 2010,
a na pełne teksty referatów (maks. 15 stron maszynopisu) – do 27 września 2010 (do dnia
konferencji).
Opłata konferencyjna wynosi 200 PLN.
Kontakt:
Katedra Historii Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytet Łódzki
ul. Rewolucji 1905 r. nr 41 90-214 Łódź, tel/fax 042 635 51 60
e-mail: [email protected] i [email protected]

Podobne dokumenty