NAZWA ZESPOŁU - twierdza tajemnic

Transkrypt

NAZWA ZESPOŁU - twierdza tajemnic
NAZWA ZESPOŁU: ..................................................................................
Regulamin
1.Dokonanie rezerwacji na stronie twierdzatajemnic.pl jest równoznaczne
z akceptacją niniejszego regulaminu.
2.Wszyscy uczestnicy gry potwierdzają własnoręcznym podpisem zapoznanie
się oraz akceptację niniejszego regulaminu przed rozpoczęciem gry.
3. Osoby poniżej 16 roku życia mogą przystąpić do gry z przynajmniej jedną
osobą pełnoletnią.
4. Wszyscy uczestnicy biorą udział w grze na własną odpowiedzialność.
5. Czas trwania gry wynosi 60 minut i nie ma możliwości wydłużenia tego
czasu.
6.Uczestnicy powinni stawić się w lokalu 10 minut przed zarezerwowanym
uprzednio terminem gry. W przypadku spóźnienia, organizator ma prawo do
skrócenia czasu gry.
7. Podczas trwania gry obowiązuje zakaz: fotografowania, nagrywania
filmów, dźwięku.
8. Żaden element gry nie wymaga użycia siły fizycznej. Uczestnicy gry
odpowiadają materialnie za celowo uszkodzone elementy scenografii.
9. Przebieg gry jest monitorowany.
10. Zakazuje się korzystania z usług TWIERDZA TAJEMNIC pod wpływem
alkoholu i innych środków odurzających.
11. Gra nie jest wskazana osobom cierpiącym na choroby psychiczne.
Poniższym podpisem potwierdzam zapoznanie się i akceptację powyższego
regulaminu:

Podobne dokumenty