Polski - BARTEC Polska

Komentarze

Transkrypt

Polski - BARTEC Polska
Safe.t® Technology
Safe.t® Seminars
Safe.t® Solutions
Safe.t® Technology
Safe.t® Solutions
Safe.t® Solutions
Safe.t® Components
Safe.t® Seminars
Safe.t® Systems
Safe.t® Solutions
Safe.t® Components
Safe.t® Technology
Safe.t® Components
Safe.t® Systems
Safe.t® Seminars
Safe.t® Systems
Safe.t® Technology
Safe.t® Systems
Safe.t® Technology
Safe.t® Solutions
Safe.t® Components
Safe.t® Systems
Elektrotechnika górnicza
Informacja
Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w katalogu bez powiadomienia. Nie odpowiadamy za błędy powstałe podczas drukowania niniejszego katalogu. Szczegółowe informacje dotyczące prezentowanych produktów znajdują się w instrukcjach obsługi.
BARTEC Elektrotechnika Górnicza - katalog produktów
Wydanie 14 - Marzec 2012
Opracowanie: BARTEC Polska Sp. z o.o.
Index nr: BP/KAT/EG140212
Spis treści
Ognioszczelny wyłącznik stycznikowy MSL 200-**-*
4
Ognioszczelna stacja kompaktowa typu MSL 610-**/BP
5
Ognioszczelna stacja kompaktowa typu MSL 1203.***/BP
6
Zespół transformatorowy ognioszczelny typu ZTO-*/*
8
Młotowiertarka z zespołem transformatorowym
9
Górniczy przemiennik częstotliwości typu VSD-630-1140/**
10
Górniczy przemiennik częstotliwości typu VSD-200/690.***
11
Wymiennik ciepła typu UC-W*-**
12
Sterownik typu BbCM- ****.****
13
Kamera Ognioszczelna typu Bb CAM 01.*/*
14
Wyłącznik bezpieczeństwa (awaryjny) typu Ex ZS 75
15
Ognioszczelna lampa diodowa typu OLD-**.*/**
16
Skrzynki przelotowo-rozgałęźne typu 07-51**
17
Ognioszczelna skrzynka przelotowo-rozgałęźna typu OSR
18
Pulpity sterownicze typu 07-31..-…./….
20
Ognioszczelny enkoder typu OE-1.*
21
Iskrobezpieczny enkoder inkrementalny typu IEI-1
22
Przetwornik enkoderów iskrobezpiecznych PEI-*.*
23
Przekaźnikowy moduł sterujący typu PMS-*/*/*
24
Centralno-blokujące zabezpieczenie upływowe typu ER 100 im
25
Iskrobezpieczny sterownik programowalny (PLC) typu Ex-PLC/***
26
Blokujące zabezpieczenie upływowe typu ER 600 im
27
Zabezpieczenie przeciążeniowo zwarciowe odpływów trójfazowych typu OSC3
28
Zabezpieczenie temperaturowe typu TMA100Am
29
Przekaźnikowy separator obwodów iskro i nieiskrobezpiecznych typu PSOI
30
Separator sygnału wizji typu SSW-*/*
31
Koncentrator sygnałów KS-*/**
32
Iskrobezpieczny przetwornik sygnałów typu IPS-**.**
33
Iskrobezpieczny czujnik temperatury typu ICT-*.**
34
Izolatory przepustowe wielożyłowe typu *7-910*-****
35
Wyświetlacz diodowy typu WD*/*/*
36
Stacja transformatorowa IT3Su
37
Sterownik pomostu wagowego SPW-01
38
Stycznik próżniowy typu BP-VS-500
39
Ognioszczelny wyłącznik stycznikowy typu MSL 200-**-*
Ochrona przeciwwybuchowa
Ognioszczelny wyłącznik
stycznikowy typu MSL 200
Opis
Właściwości
 poziom nienaruszalności bezpieczeństwa
obwodu wyłączania awaryjnego SIL 2,
 prąd znamionowy odpływu do 315A,
 niezależnie zabezpieczone odpływy,
 sterowanie lokalne lub zdalne (binarne lub
cyfrowe),
 przejrzysta wizualizacja stanów pracy,
 małe wymiary gabarytowe,
 łatwy dostęp do aparatury zabudowanej we-
Oznakowanie w zależności od użytych komponentów
I M2 Ex d [ia Ma] [ib Mb] I Mb
I M2 Ex de [ia, ib] I
II 2 G Ex d [ia Ga] [ib Gb] IIA T4 Gb
II 2GD Ex de [ia, ib] IIA T4
Temperatura otoczenia
-200C do +400C
Ognioszczelny wyłącznik stycznikowy typu
MSL 200-**-* jest urządzeniem zasilającym,
przeznaczonym do zdalnego sterowania elektrycznych napędów maszyn i urządzeń, zasilanych z sieci trójfazowej prądu przemiennego
z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora w strefach zagrożonych wybuchem
metanu i/lub pyłu węglowego lub w strefach
zagrożonych wybuchem gazów i/lub pyłów
zaliczonych do grupy IIA .
Wyłącznik jest wyposażony w jeden przełącznik
rozłącznikowy z napędem ręcznym ( nawrotnym).
Zastosowane komponenty układu sterowania
i aparatura łączeniowa gwarantują pewność
ruchową wyłącznika stycznikowego przy spełnieniu wymagań bezpieczeństwa.
Certyfikat Badania Typu WE
OBAC 07 ATEX 194
Dane znamionowe
Stopień ochrony
IP54
Znamionowe napięcie izolacji
1000V (1140V)
Znamionowe napięcie łączeniowe
500V (660/380V) / 1000V (1140V)
Znamionowy prąd ciągły dopływu
do 315A
Ilość odpływów
1 lub 2
Maksymalna moc silnika
do 240 kW / do 480 kW
Odpływ pomocniczy
1 odpływ/ 42V, 24V / 200 (450) VA
Wymiary
max 600x500x350mm
Masa
Ok. 100 kg (max 130 kg)
wnątrz wyłącznika.
Karta doboru
Tor przelotowy
kod
Ilość odpływów
kod
Prąd znamionowy
odpływu
kod
Tak
1
Jeden
1
50 A
1
Nie
0
dwa
2
100 A
2
200 A
3
250 A
4
315 A
5
 Kod: MSL 200 -**-*
4
Ognioszczelna stacja kompaktowa typu MSL 610-**/BP
Ochrona przeciwwybuchowa
Oznakowanie w zależności od użytych komponentów
I M2 Ex d [ia Ma] [ib Mb] I Mb
Temperatura otoczenia
-100C do +400C
Certyfikat Badania Typu WE
KOMAG 11 ATEX 132X
Ognioszczelna stacja kompaktowa typu MSL 610
Właściwości
 poziom nienaruszalności bezpieczeństwa obwodu wyłączania awaryjnego
SIL 2,
 prąd znamionowy odpływu do 800A,
 do 8 niezależnie zabezpieczonych
odpływów,
 sterowanie lokalne lub zdalne
(binarne lub cyfrowe),
 przejrzysta wizualizacja stanów pracy,
 małe wymiary gabarytowe,
 łatwy dostęp do aparatury zabudowanej
wewnątrz wyłącznika.
Opis
Stacja kompaktowa serii MSL 610-**/BP
jest urządzeniem rozdzielczym, przeznaczonym dla górnictwa podziemnego, do
zdalnego sterowania elektrycznych napędów maszyn i urządzeń górniczych,
zasilanych z sieci trójfazowej prądu przemiennego z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora.
Podstawową jednostką struktury elektrycznej stacji jest ciąg rozłącznikowy.
Każda stacja wyposażona jest w jeden
przełącznik rozłącznikowy z napędem
ręcznym. W skład ciągu wchodzi maksymalnie do 8 odpływów stycznikowych,
wyposażonych w zestaw: stycznik i bez-
pieczniki dobezpieczające do 800A.
Opcjonalnie stosowane są styczniki
próżniowe lub powietrzne. Uzupełnieniem ciągu siłowego może być rozrusznik o prądzie dopasowanym do maksymalnego prądu rozłącznika z uzupełniającym stycznikiem obejściowym.
Alternatywnie, w miejsce aplikacji
stycznikowych , zabudowany może być
wyłącznik mocy o prądzie ograniczonym do 800A lub transformator mocy
do 16kVA (napięcie strony wtórnej
230V, 127V lub 42V) z kompletem zabezpieczeń. Konfiguracje stycznikowe,
transformatorowe lub rozrusznikowe
realizują oprócz zasilania odbiorników
silnikowych również aplikacje np.. stacji napinających transportery przenośników, zestawy i inne.
Dane znamionowe
Stopień ochrony
IP65
Znamionowe napięcie izolacji
1000V (1140V)
Znamionowe napięcie łączeniowe
500V / 1000V (1140V)
Znamionowy prąd ciągły dopływu
do 800A
Ilość odpływów
1 do 8
Ilość paneli rewersyjnych
0 do 4
Ilość odpływów transformatorowych
0 do 4
Ilość odpływów luzownikowych
0 do 4
Wymiary (w zależności od wykonania)
1130 (1500) x 605 x 500mm
Masa (w zależności od wykonania)
ok 300 lub ok 550 kg
Karta doboru
ko
d
Ilość odpływów
kod
3
1 do 8
Podać liczbowo
1-8
zasilanie oświetlenio4
we
1 do 4
Podać liczbowo
1-4
1 do 8
Podać liczbowo
1-8
Wykonanie
zasilanie silnikowe i
oświetleniowe
Zasilanie silnikowe
Kod MSL 610-
5
/ BP
5
Ognioszczelna stacja kompaktowa typu MSL 1203.***/BP
Ognioszczelna stacja kompaktowa typu MSL 1203.***/BP
Właściwości
Dane znamionowe
 obudowa w postaci dużej czworokątnej komory głównej połączona z komorami przyłączowymi o podwyższonym stopniem ochrony do IP65,
 zoptymalizowane indywidualne rozmieszczenie wszystkich podzespołów
przy pomocy najnowszego oprogramowania konstruktorskiego „3D”,
 indywidualne zabezpieczenie dla
każdego zestawu stycznikowego,
transformatorowego lub rozrusznikowego,
 zabezpieczenie poprzez odcięcie napięcia zasilającego stację kompaktową przy próbie otwarcia komory
przyłączeniowej lub komory dodatkowej,
 określony poziom nienaruszalności
bezpieczeństwa funkcjonalnego (SIL)
dla obwodów sterowniczych oraz
obwodów bezpieczeństwa,
 sterowanie lokalne
(binarne lub cyfrowe),
lub
zdalne
 przejrzysta wizualizacja stanów pracy
- panel PSO.
Stopień ochrony
IP54 / IP65
Znamionowy sumaryczny prąd dopływów
1200 A
Ilość ciągów rozłącznikowych
max 3
Znamionowy prąd cieplny ciągu rozłącznikowego
(315) 500 (630, 800) A
Ilość odpływów
limitowana max prądem dopływów
Znamionowy max prąd cieplny odpływu
*)
do 315 (500 ) A
Znamionowy prąd łączeniowy odpływu
100, 200, 400 lub 500 A
Znamionowy prąd wyłączalny odpływu
6,5 kA
Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy (z
dobezpieczeniem)
30 lub 25 kA
Ilość zestawów rewersyjnych
0÷6
Ilość zestawów transformatorowych
0÷4
Znamionowa moc transformatora
3; 3,5; 5; 6,3; 40 kVA
Napięcie strony pierwotnej
3x550, 3x660, 3x990, 3x1000(1140) V
Napięcie strony wtórnej
3x127, 3x230, 3x500 (660) V
Zakres nastawczy członu przeciążeniowego
zabezpieczenia OSC-3
0,25÷630 A
Zakres nastawczy członu zwarciowego
zabezpieczenia OSC-3
3IN÷12IN A
Centralno-blokujące zabezpieczenie upływowe obwodów 42, 127, 230V (ER-100im)
 rezystancja blokowania
2÷100 kΩ
 rezystancja wyłączenia
2÷100 kΩ
Zespół zabezpieczeniowy typu PMB
Zabezpieczenie głównych odpływów stycznikowych z przekaźnikami funkcyjnymi
 OSC-3 jako zabezpieczenie nadmiarowo prądowe
 zakres nastawczy członu przeciążeniowego IN
0,25÷315, 0,5...630 lub 1...1000A*)
 zakres nastawczy członu zwarciowego
3IN÷12IN A
 ER 100im jako zabezpieczenie upływowe
centralno - blokujące lub blokujące odpływowe
 rezystancja pomiarowa
2÷100 kΩ
 TMA 100Am jako pozystorowe zabezpieczenie temperaturowe
 rezystancja czujnika temperatury
≤ 6÷7 kΩ
 rezystancja powrotu
≥ 14 kΩ
 czas reakcji
≤ 170 ms
 PMS-* jako zabezpieczenie kontroli uziemienia
 rezystancja wyłączenia
100-10%(≤1000V)/50-10%(>1000V)Ω
6
*)
przy krotności członu zwarciowego ustawionej na 10
*)
przy krotności członu zwarciowego ustawionej na 10
Ognioszczelna stacja kompaktowa typu MSL 1203.***/BP
Opis
Stacja kompaktowa serii MSL-1203-***/
BP jest urządzeniem rozdzielczym, przeznaczonym dla górnictwa podziemnego,
do zdalnego sterowania elektrycznych
napędów maszyn i urządzeń górniczych,
zasilanych z sieci trójfazowej prądu przemiennego z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora.
Wszystkie aparaty można dostosować do
napięcia roboczego 500/660(990)/1000
(1140)V poprzez przełączenie odpowiedniego łącznika, wtyczki lub zmianę odczepów transformatora pomocniczego.
Każda stacja może być wyposażona maksymalnie w trzy ciągi rozłącznikowo –
zabezpieczeniowe wyposażone w przełączniki rozłącznikowe z napędem ręcznym. W skład ciągu wchodzą odpływy
stycznikowe, wyposażone w zintegrowane zespoły zabezpieczeń typu PMB. Alternatywnie stosowane są styczniki próżniowe lub powietrzne.
Istnieje możliwość opcjonalnego zastąpienia dowolnego zestawu stycznikowego zestawem z transformatorem mocy
do 6,3 kVA (napięcie strony wtórnej 500
(660), 230, 127, 42 lub 24V).
W dodatkowej obudowie ognioszczelnej,
przykręconej do komory głównej stacji
kompaktowej, pomiędzy komorą przyłączeniową dopływową i komorą główną,
istnieje możliwość zabudowy dodatkowych odpływów stycznikowych lub
transformatora o mocy do 40 kVA, lub
rozruszników tyrystorowych o sumarycznym prądzie do 800A .
Ochrona przeciwwybuchowa
Oznakowanie w zależności od użytych komponentów
I M2 Ex d [ia Ma] [ib Mb] I Mb
I M2 Ex d e [ia Ma] [ib Mb] I Mb
Temperatura otoczenia
-100C do +400C
Certyfikat Badania Typu WE
KOMAG 11 ATEX 99X
Karta doboru
Oznaczenie toru
I
II
III
Rodzaj odpływu
1 - odpływy stycznikowe jednoodpływowe
2 - odpływ transformatorowy
3 - odpływy luzownikowe
4 - odpływy rewersyjne
5 - odpływy stycznikowe dwuoodpływowe
6 - odpływy transformatorowe do 6,3kVA
7 - odpływy transformatorowe do 40kVA
8 - odpływy rozrusznikowe
 Kod
MSL 1203.
*
*
* /BP
W każdym torze mogą występować różne rodzaje odpływów, wtedy w oznaczeniu należy je umieścić w
nawiasach obok oznaczenia zasadniczego. Przykład: MSL1203.1(5) 1 7 /BP oznacza stację wyposażoną w trzy
tory, z których I tor posiada odpływy stycznikowe jednoodpływowe oraz dwuodpływowe, II tor odpływy
jednoodpływowe i III tor odpływy transformatorowe 40kVA.
Ognioszczelna stacja kompaktowa typu MSL 1203.***/BP - wersja trzykomorowa
Stosowane zestawy stycznikowe i transformatorowe mogą być konfigurowane
jako aplikacje wieloodpływowe, rewersyjne, luzownikowe i inne.
7
Zespół transformatorowy ognioszczelny typu ZTO-*/*
Ochrona przeciwwybuchowa
Oznakowanie w zależności od użytych komponentów
I M2 (M1) Ex d [ia,ib] I
I M2 (M1) Ex de [ia,ib] I
Temperatura otoczenia
-200C do +400C
Certyfikat Badania Typu WE
OBAC 07 ATEX 109
Zespół transformatorowy ognioszczelny typu ZTO
Dane znamionowe
Właściwości
Opis
 poziom nienaruszalności bezpieczeństwa obwodu wyłączania awaryjnego
SIL 2,
Ognioszczelny zespół transformatorowy typu ZTO -*/* jest urządzeniem
zasilającym, przeznaczonym dla górnictwa podziemnego, do zasilania elektrycznych urządzeń, maszyn górniczych, zasilanych z sieci trójfazowej lub
jednofazowej prądu przemiennego z
izolowanym punktem gwiazdowym
transformatora o napięciu zasilania
strony wtórnej 230/127 V AC i 42VAC.
 niezależnie zabezpieczone odpływy,
 małe wymiary gabarytowe,
 łatwy dostęp do aparatury zabudowanej wewnątrz.
Zespół transformatorowy ognioszczelny jest wyposażony w jeden przełącznik
rozłącznikowy z napędem ręcznym
(nawrotnym) i posiada dwa niezależne
odpływy sterowane oddzielnie. Zastosowane komponenty gwarantują pewność ruchową ognioszczelnego zespołu
transformatorowego w górnictwie podziemnym przy spełnieniu wymagań
bezpieczeństwa.
Stopień ochrony
IP54
Znamionowe napięcie izolacji
500/1000V (660/1140) V
Znamionowe napięcie łączeniowe
ZTO-*/1 500/1000V
ZTO-*/2 660/1140V
ZTO-*/3 500/660/1000/1140V
Znamionowa moc transformatora
ZTO-1/* 3,5 kVA
ZTO-2/* 5,0 kVA
Ilość ciągów rozłącznikowych
1 ciąg
Ilość odpływów głównych
2 odpływy
Maksymalna moc wyjściowa
ZTO-1/* 3,5 kVA
ZTO-2/* 5,0 kVA
Prąd znamionowy odpływu
ZTO-1/* 16A przy 127V
ZTO-1/* 8,8A przy 230V
ZTO-2/* 22,3A przy 127V
ZTO-2/* 12,6 przy 230V
Odpływ pomocniczy
1 odpływ/ 42V / 200 (450) VA
Wymiary
170x340x500mm
Masa
do 130 kg
Karta doboru
Moc znamionowa
kod
3,5 kVA
1
5,0 kVA
Prąd znamionowy odpływu
kod
500 / 1000 V
1
660/1140 V
2
500/660/1000/1140V
3
2
8
 Kod:
ZTO -
/
Młotowiertarka z zespołem transformatorowym
Wykonanie przeciwwybuchowe
Młotowiertarka TE MD 20
I M2 Ex d I
II 2G Ex d IIB T4
Zespół transformatorowy ZTO-2/1
I M2 Ex d [ia, ib] I
Młotowiertarka wraz z układem zasilania
I M2 Ex d [ia, ib] I SYST Mb
I M2 c Mb
Młotowiertarka z zespołem transformatorowym
Właściwości
Opis
 mały ciężar,
Młotowiertarka typu TE MD 20 jest
zasilana za pośrednictwem zespołu
transformatorowego ognioszczelnego
typu ZTO-2/1 i przeznaczona jest po
pracy w podziemiach kopalń w wyrobiskach i pomieszczeniach zagrożonych
lub nie zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego.
 sterowanie i zasilanie młotowiertarki z
zespołu transformatorowego ZTO,
 minimalny przepływ wody chłodzącej
4l/min.
Młotowiertarka typu TE MD 20 wraz z
układem zasilania i sterowania została
wykonana zgodnie z zasadami dobrej
praktyki inżynierskiej w dziedzinie bezpieczeństwa oraz spełnia wymagania
norm
zharmonizowanych:
PN-EN 60079-0; PN-EN 60079-11, PNEN 62061, PN-EN ISO 13849-1,
PN-EN 13463-5; PN-EN 60204-1,
PN-EN 791, PN-EN 12111, PN-G 50007.
Do zasilania młotowiertarki zastosowano zespół transformatorowy ognioszczelny typu ZTO-2/1 o mocy 5000VA.
Zespół transformatorowy posiada 2
odpływy 3x230 V AC, z których jeden
jako jednofazowy wykorzystywany jest
do zasilania młotowiertarki TE MD 20
zaś drugi może być wykorzystywany do
lokalnego oświetlenia miejsca wykonywania wierceń.
Dane znamionowe młotowiertarki
Stopień ochrony
IP66
Prąd znamionowy
15A
Moc znamionowa
2200W
Masa (bez stojaka i kabla zasilającego)
23,5kg
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora
95 dB (A)
Drgania (3 osiowe) mlotowiertarki
13m/s
Znamionowy przepływ wody chłodzącej
10 l/min
Dane znamionowe zespołu
transformatorowego
Stopień ochrony
IP65
Znamionowe napięcie zasilania z sieci
3x500/1000V AC
Znamionowe napięcie zasilania odpływów
3x230V AC
Moc znamionowa
5000VA
Masa
ok. 130
Warunki pracy
Temperatura otoczenia
od -20C do +40C
Wilgotność względna
do 95% w temperaturze +40C
Minimalny przepływ wody chłodzącej
4 l/min
Maksymalna temperatura wody chłodzącej
20C
9
Górniczy przemiennik częstotliwości typu VSD-630-1140/**
Ochrona przeciwwybuchowa
Oznakowanie
I M2 Ex d e [ia/ib] op is I Mb
Temperatura otoczenia
00C do +400C
Certyfikat Badania Typu WE
OBAC 10 ATEX 106X
Dane znamionowe
Górniczy przemiennik częstotliwości typu VSD
Właściwości
 zoptymalizowane indywidualne rozmieszczenie wszystkich podzespołów
przy pomocy najnowszego oprogramowania konstruktorskiego „3D”,
 określony poziom nienaruszalności
bezpieczeństwa funkcjonalnego (SIL)
dla obwodów sterowniczych oraz
obwodów bezpieczeństwa,
 sterowanie lokalne
(binarne lub cyfrowe),
lub
zdalne
 przejrzysta wizualizacja stanów pracy
- panel PSO.
Opis
Przemiennik częstotliwości służy do
płynnej regulacji prędkości obrotowej
silników asynchronicznych. Napęd (silnik
asynchroniczny pracuje w tzw. 2 ćwiartkach układu – obroty prawe lub lewe).
Przemiennik może pracować w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego.
Przemiennik może posiadać jeden lub
dwa odpływy do silników. W przypadku
napędów wielosilnikowych zasilanych z
różnych przemienników częstotliwości
układ regulacji zapewnia wyrównywanie
momentów pomiędzy silnikami zasilanymi z przemienników z których jeden jest
w hierarchii sterowniczej tzw. Masterem
10
pozostałe przemienniki to Slave. Przemiennik Master wypracowuje sygnały
regulacji do przemienników Slave, które tak regulują momentem zasilanego
silnika żeby był on równy momentowi
silnika zasilanego z Mastera. Rodzaje
zastosowanych sterowników wewnętrznych i ich oprogramowanie
umożliwia odwrócenie hierarchii master – slave.
Zrealizowane konfiguracje i zastosowane podzespoły spełniają wymagania
obowiązującej dyrektywy maszynowej
2006/42/WE. W szczególności rozdzielone obwody sterowania od obwodów
bezpieczeństwa realizują wymagania
norm EN ISO 13849-1 i EN 62061. Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa
obwodu wyłączania awaryjnego SIL 2.
Komunikacja zewnętrzna odbywa się
iskrobezpiecznymi torami transmisji
szeregowej lub częstotliwościowej przewodowej lub światłowodowej,
sygnałami dwustanowymi umożliwiającymi załączenie lub wyłączenie lokalne
przemiennika oraz sygnałem zatrzymania awaryjnego przemiennika „master”
wraz z przemiennikami „slave”. Linia
zatrzymania awaryjnego posiada określony poziom nienaruszalności bezpieczeństwa funkcjonalnego. Parametryzowanie i monitorowanie pracy przemiennika odbywa przy pomocy panelu
operatorskiego PSO.
Stopień ochrony
IP65
 Obwód zasilania
Napięcie znamionowe
3 x do 1140V AC
 Obwody wyjściowe
Napięcie znamionowe
3 x do 1140V AC
Prąd znamionowy
do 570 A
Częstotliwość znamionowa wyjściowa
przemiennika
0 do 60 (100) Hz
 Napięcie pomocnicze
Napięcie znamionowe
230 V AC wyprowadzone do +CA
42 V AC wyprowadzone do +CA
24 V DC
 Silnik obciążenia
Ilość silników
Do 4 szt.
Sumaryczna moc silników
do 800 kW dla 1000 (1140) V
Prąd obciążenia
do 570 A
Ilość biegunów
4 lub 6
Max długość kabla silnikowego
do 100m
Karta doboru
Rodzaj wykonania
kod
Jednoodpływowy o mocy do
800kW
01
Dwuodpływowy o mocy 2 x do
400kW
02
Dwuodpływowy o mocy
sumarycznej do 630kW
12
 Kod:
VSD - 630-1140 /
Górniczy przemiennik częstotliwości typu VSD-200/690.**
Ochrona przeciwwybuchowa
Oznakowanie
I M2 (M1) Ex d [ia Ma][ib Mb] I Mb
I M2 (M1) Ex d e [ia Ma][ib Mb] I Mb
Temperatura otoczenia
-100C do +400C
Właściwości
 obudowa w postaci dużych czworokątnych komór z podwyższonym
stopniem ochrony do IP65 bezpieczeństwa,
Każdy przemiennik częstotliwości posiada zintegrowany zewnętrzny wymiennik ciepła woda-powietrze z zamkniętym obiegiem cieczy chłodzącej .
 sterowanie lokalne
(binarne lub cyfrowe),
Przemiennik częstotliwości typu VSD200/690.*** umożliwia zasilanie maksymalnie dwóch silników elektrycznych
podłączonych do niego równolegle.
Przemiennik na swoim wyposażeniu
posiada dla każdego silnika oddzielne
zabezpieczenia przeciążeniowozwarciowe, układy kontroli ciągłości
żyły ochronnej przewodu oponowego
lub kabla zasilającego silnik, kontroli
temperatury uzwojeń i łożysk, a także
w przypadku zasilania silnika (silników)
wektorem napięcia o zmiennej częstotliwości separator sygnałów z enkodera
silnika.
lub
zdalne
 indywidualne zabezpieczenie
każdego odpływu,
dla
 przejrzysta wizualizacja stanów pracy
- panel PSO.
 zabezpieczenie poprzez odcięcie napięcia zasilającego przemiennik przy
próbie otwarcia komory głównej
Opis
Przemiennik częstotliwości serii
VSD-200/690.*** jest urządzeniem zasilająco-rozdzielczym, przeznaczonym dla
górnictwa podziemnego i w częściach
powierzchniowych kopalń zagrożonych
wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego służącym do zdalnego sterowania
elektrycznych napędów maszyn i urządzeń górniczych o regulowanej prędkości obrotowej , zasilanych z sieci trójfazowej prą-du przemiennego z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora. Wszystkie aparaty w przemienniku
można dostosować do napięcia roboczego od 500V do 690 V.
Pokrywa komory głównej wyposażona
została w czworokątny pulpit sterowniczy z wziernikiem umożliwiającym podgląd wszystkich parametrów pracy przemiennika na wewnętrznym monitorze.
Na ściance komory głównej jest zabudowany wyłącznik (NOTAUS) umożliwiający
odcięcie napięcia zasilającego przemiennik oraz wszystkich odbiorników zasilanych przez przemiennik częstotliwości.
Certyfikat Badania Typu WE
TEST 13 ATEX 0033X
Dane znamionowe
Stopień ochrony
IP 65
 Obwód zasilania
Napięcie znamionowe
3 x do 690V AC lub 3x500V AC
Prąd znamionowy
do 220 A
Częstotliwość znamionowa zasilania
50 Hz
 Obwody wyjściowe
Napięcie znamionowe
3 x do 690V AC
Prąd znamionowy
do 220 A
Maksymalna wartość mocy znamionowej
przyłączonego silnika
do 200 kW
Częstotliwość znamionowa wyjściowa
przemiennika
0 do 200 Hz
11
Wymiennik ciepła typu UC-W*-**
Ochrona przeciwwybuchowa
Oznakowanie w zależności od użytych komponentów
I M2 Ex de [ia/ib] I
I M2 [Ex ia/ib] I
Temperatura otoczenia
+40C do +400C
Certyfikat Badania Typu WE
OBAC 07 ATEX 257X
Dane znamionowe
Wymiennik Ciepła typu UC-W
Właściwości
 dwa obiegi cieplne,
 chłodzenie z wykorzystaniem cieczy
lub powietrza,
 określony poziom nienaruszalności
bezpieczeństwa funkcjonalnego (SIL)
dla obwodów sterowniczych oraz
obwodów bezpieczeństwa,
 przejrzysta wizualizacja stanów pracy.
Opis
Wymiennik ciepła typu UC-W*-** jest
przeznaczony do stosowania w układach
chłodzenia urządzeń i maszyn potrzebujących chłodzenia z wykorzystaniem cieczy chłodzącej (UC-WW-** - woda/woda
lub UC-WP-** - woda/powietrze).
Wymiennik ciepła UC-WW-** oddziela
ciecz zewnętrzną (np. woda z instalacji
ppoż. kopalni) od cieczy wewnętrznej w
instalacji chłodzenia urządzenia lub maszyny chroniąc ją przed zniszczeniem
poprzez zatkania zanieczyszczeniami i/
lub nadmiernym wzrostem ciśnienia.
Wymienniki te zostały wykonane zgodnie z zasadami dobrej praktyki inżynierskiej w dziedzinie bezpieczeństwa oraz
spełniają wymagania norm PN-EN 60079-0; PN-EN 60079-1; PN-EN 60079-7;
PN-EN 60079-11, PN-EN 62061, PN-EN
ISO 13849-1. Poziom nienaruszalności
bezpieczeństwa obwodu wyłączania
awaryjnego SIL 2.
Wymiennik ciepła typu UC-W*-** może być wykonany w dwóch wersjach
jako:
 Wymiennik UC-WW-** - gdzie ciepło
jest wymieniane pomiędzy cieczą a cieczą (np. woda/woda)
W wymienniku wyróżniamy dwa obiegi cieplne: obieg zewnętrzny, do którego
oddawane
jest
ciepło
(odpowiednio ciecz lub powietrze)
oraz obieg wewnętrzny, który jest
jednakowy w obu typach urządzeń.
 Wymiennik UC-WP-** - gdzie ciepło jest
wymieniane pomiędzy cieczą a powietrzem (np. woda/powietrze)
Karta doboru
Medium
kod
Medium
kod
Liczba
obiegów
woda - woda
WW
1 rząd rur WP
01
podaj liczbę
woda- powietrze
WP
2 rzędy rur WP
02
3 rzędy rur WP
03
4 rzędy rur WP
04
WW
25
W wymienniku UC-WP-** w instalacji
wewnętrznej znajduje się płyn chłodzący
(np. woda, glikol itp.), zaś ciepło z układu
chłodzącego odbierane jest przez strumień powietrza wytworzony przez wentylator(y).
12
Stopień ochrony
IP55
Moc cieplna
2x25kW
Maksymalna moc pobierana
UC-WP-02/2.2 do 2x6kW
UC-WW-25
2x0,75kW
Maksymalne ciśnienie cieczy w układzie wewnętrznym
0,8 MPa
Maksymalne wymiary gabarytowe
UC-WP-02/2.2 2530x1650x1100mm
UC-WW-25
1600x1500x600mm
Masa
UC-WP-02/2.2 ok 800kg
UC-WW-25
ok 300kg
Pozycja pracy
pionowa (odchylenie od pionu ±15)
 Kod:
UCW -
**
-
**
-
*
kod
Sterownik typu BbCM- ****.****
oraz grupy „I” zagrożonych wybuchem
metanu i /lub pyłu węglowego, oraz do
transmisji sygnałów kablami z żyłami
miedzianymi lub światłowodowymi.
Sterownik typu BbCM
Właściwości
 dostosowany do potrzeb klienta,
 możliwość podglądu obrazu z 16 kamer,
 wizualizacja i sterowanie procesami
technologicznymi,
 współpraca z innymi sterownikami,
 wiele rodzajów transmisji danych.
Opis
Sterownik typu BbCM przeznaczony jest
do sterowania, wizualizacji, nadzoru
wizyjnego obiektów, pomieszczeń zagrożonych wybuchem gazów i pyłów, zaliczonych do grupy wybuchowości „II A”
Sterownik posiada obudowę ognioszczelną typu dSD 02 lub dSD 05 w której
zabudowana jest aparatura do sterowania, separacji, wizualizacji i transmisji danych. Do wizualizacji stosowane
są monitory TFT o wielkości do 19”.
Jako urządzenia sterujące stosowane
są sterowniki swobodnie programowalne, PC w wykonaniu przemysłowym,
moduły sterujące, przekaźniki sterujące, separujące itp.
Transmisja danych realizowana jest za
pośrednictwem modemów iskrobezpiecznych, interfejsów komunikacyjnych RS 485, RS 422, RS 232 itp. przystosowanych do transmisji za pośrednictwem kabli z żyłami miedzianymi lub
światłowodowymi.
Sterownik BbCM może posiadać również iskrobezpieczne wejścia i wyjścia
cyfrowe lub analogowe współpracujące
z separatorami obwodów iskro i nieiskrobezpiecznych. Nieiskrobezpieczne
sygnały współpracują ze sterownikami
PLC lub przemysłowymi PC lub innymi
układami logicznymi realizując założone
algorytmy sterowania i wizualizacji. Sterownik współpracuje również z kamerami telewizji przemysłowej za pośrednictwem iskrobezpiecznych separatorów
wizji typu SSW -*/* lub przetworników
światłowodowych.
Ochrona przeciwwybuchowa
Oznakowanie
I M2(M1) Ex db [ia ib] I
I M2(M1) Ex d [ia Ma] I Mb
I M2 Ex db I
I M2 Ex db eb I
II 2(1)G Ex db [ia ib] IIA T6 T5
II 2(1)G Ex db eb [ia ib] IIA T6 T5
II 2(1)G Ex db IIA T6 T5
II 2G Ex db eb IIA T6 T5
Temperatura otoczenia
-200C do +400C
Certyfikat Badania Typu WE
OBAC 06 ATEX 111
Dane znamionowe
Stopień ochrony
IP65
Napięcie zasilania
230 lub 42 V AC
Wymiary obudowy
(340-720)x(200-500)x(200-310)mm
Karta doboru
Typ obudowy
kod
Komora
przyłączeniowa
kod
Rodzaj transmisji
kod
Sygnały
iskrobezpieczne
kod
Sygnały
światłowodowe
kod
Interfejs
kod
Wyświetlacz
14
dSD 02
02
Ex d
d
Kablem
koncentrycznym
K
brak
0
brak
0
Bez interfejsu
RS
0
Brak
0
dSD 05
05
Ex e
e
Kablem
teletechnicznym
T
Z sygnałami iskrobezpiecznymi
1
Z sygnałami światłowodowymi LWL
1
RS 485
1
Monitor 19”
1
Kablem światłowodowym
S
RS 232
2
Panel LCD
3
Kablem cieknącym
C
RS 422
3
Monitor 17”
5
Wykonanie specjalne
X
TW-118B
4
 Kod:
BbCM -
**
*
*
*
*
*
*
13
Kamera Ognioszczelna typu Bb CAM-01.*/*
Najnowszym rozwiązaniem jest zastosowanie kamery termowizyjnej z transmisją światłowodową.
Kamera typu Bb CAM-01
Właściwości
 dostosowany do potrzeb klienta,
 kolorowa kamera wysokiej rozdzielczości,
 małe wymiary gabarytowe,
 zintegrowany wewnętrzny podświetlacz podczerwieni,
 wiele rodzajów transmisji,
 dostępna również w wykonaniu IP
lub z dalmierzem.
Ochrona przeciwwybuchowa
Oznakowanie (w zależności od użytych komponentów)
I M2(M1) Ex de [ia Ma] I Mb
I M2(M1) Ex de [ia op is Ma] I Mb
I M2(M1) Ex de [op is Ma] I Mb
I M2(M1) Ex d [ia Ma] I Mb
I M2(M1) Ex d [ia op is Ma] i Mb
I M2(M1) Ex d [op is Ma] I Mb
II 2(1) GD Ex de [ia] IIA T6/5/4
Kolejnym z nowych rozwiązań jest kamera kolorowa o wysokiej rozdzielczości: 600 linii dla koloru i 700 linii w trybie czarno-białym, w który przełącza
się automatycznie przy słabym oświetleniu lub przy pracy w całkowitej ciemności przy wykorzystaniu zintegrowanego wewnętrznego podświetlacza
podczerwieni.
Temperatura otoczenia
-200C do +400C
-100C do +400C dla kamer z przetwornikiem
światłowodowym
Certyfikat Badania Typu WE
OBAC 06 ATEX 110
Transmisja sygnału wizyjnego może
odbywać się przewodem koncentrycznym, skrętką, kablem telekomunikacyjnym (również z istniejącym kablem
eksploatowanym z górniczej telefonii
przy wykorzystaniu wolnych par przewodów), kablem „cieknącym” oraz
kablem światłowodowym. W wersji
światłowodowej poza kamerami analogowymi stosowane mogą być również
cyfrowe kamery megapikselowe z
transmisją lokalną lub na powierzchnię
kopalni.
Dane znamionowe
Stopień ochrony
IP65
Napięcie zasilania
230 lub 42 V AC
Częstotliwość napięcia zasilania
50/60 Hz AC
Maksymalny prąd znamionowy
50 mA (250mA)
Zabezpieczenie zasilania
wkładka topikowa
Pole widzenia kamery
Wg typu obiektywu, 95,6º ÷ 22,1º
Wymiary (mm)
164x164x260(300,360,400 lub 440)
Opis
Kamera ognioszczelna typu Bb CAM
z iskrobezpiecznymi lub światłowodowymi torami transmisji przeznaczona jest
do nadzoru wizyjnego obiektów
i pomieszczeń zagrożonych wybuchem
gazów i pyłów zaliczonych do grupy wybuchowości „II A” oraz grupy „I” zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu
węglowego.
Kamera video wraz z zasilaczem, barierą
separującą, przetwornikami, modulatorami zabudowana jest w komorze głównej obudowy ognioszczelnej dSD 03/*.
Zaciski przyłączeniowe zasilające oraz
zaciski lub złącze sygnału wizji zabudowane są w ognioszczelnej komorze przyłączeniowej obudowy lub w komorze
przyłączeniowej budowy wzmocnionej.
14
Karta doboru
Rodzaj transmisji
kod
Długość kamery
kod
Przewodem koncentrycznym
K
440 mm
*
Przewodem telekomunikacyjnym
T
400 mm
1
Kablem światłowodowym
S
360 mm
2
Kablem cieknącym
C
300 mm
3
Radiowa
R
260 mm
4
Ethernet
E
Światłowodowa i przewodem
koncentrycznym
SK
Kamera termowizyjna z transmisją światłowodową
TS
Wykonanie specjalne
X
 Kod:
Bb CAM-01.
*
/
*
Wyłącznik bezpieczeństwa (awaryjny) typu Ex ZS 75
Ochrona przeciwwybuchowa
Oznakowanie
I M2 Ex de I
I M2 Ex de ia I
Temperatura otoczenia
-200C do +600C
Certyfikat Badania Typu WE
OBAC 09 ATEX 086X
Dane znamionowe
Wyłącznik bezpieczeństwa typu Ex ZS 75
Właściwości
 określony poziom nienaruszalności
bezpieczeństwa SIL2,
 małe wymiary gabarytowe,
 współpraca z systemami automatyzacji przenośników taśmowych,
 wiele rodzajów wykonań.
Opis
Wyłącznik bezpieczeństwa (awaryjny)
typu Ex ZS 75 jest urządzeniem przeciwwybuchowym i posiada dwa warianty
wykonania. Pierwszy z wariantów zawiera tylko bierne elementy łączeniowe mikro-wyłączników, zaś drugi z wariantów
oprócz biernych elementów łączeniowych zawiera również certyfikowany,
iskrobezpieczny moduł wejściowy SBG e
xx będący częścią składową iskrobezpiecznego systemu identyfikacji typu
Safe.t® Bus.
W zależności od przeznaczenia wyłącznik bezpieczeństwa może być stosowany jako:
 wyłącznik awaryjny,
 wyłącznik linkowy jednostronnego
lub dwustronnego działania,
Stopień ochrony
IP65
 Wykonanie I M2 Ex de I
Napięcie łączeniowe zestyku biernego
250 V AC (230 V DC)
Prąd znamionowy zestyku
AC-15 : 6A
DC-13 : 0,25A
Przekrój przyłączanego przewodu
0,5 do 1,5mm2
Zakres zadławianych średnic kabla
6 do 14 mm lub 14 do 18mm
 Wykonanie I M2 Ex de ia I
 czujnik kontroli „zbiegania” taśmyprzenośnika.
Szczegółowe informacje znajdują się w
instrukcji obsługi
Wpusty kablowe można mocować na
dwóch przeciwległych ściankach obudowy wyłącznika bezpieczeństwa.
Stosowane są certyfikowane wpusty
budowy wzmocnionej metalowe lub
z tworzywa M25 x1,5 lub M20x1,5.
Karta doboru
Rodzaj wykonania
kod
Wyłącznik linkowy dwustronnego działania
Ex ZS 75 W 2Ő / 2Ő
Wyłącznik awaryjny
Ex ZS 75 NA 2Ő / 2Ő
Wyłącznik linkowy dwustronnego działania
z identyfikacją
Ex ZS 75 S 2Ő /
Czujnik „zbiegania” taśmy
Ex ZS 75 SR 1Ő /
15
Ognioszczelna lampa diodowa typu OLD-**/*
Ognioszczelna lampa diodowa typu OLD-**/*
Ochrona przeciwwybuchowa
Oznakowanie
II 2GD Ex d mb [ia] IIA T4
I M2 Ex d mb [ia] I
Temperatura otoczenia
-200C do +400C
Opis
Certyfikat Badania Typu WE
OBAC 07 ATEX 197
Ognioszczelna lampa diodowa typu
OLD-**/* z iskrobezpiecznym obwodem
sterowania przeznaczona jest do oświetlania obszarów zagrożonych wybuchem
metanu i / lub pyłu węglowego zaliczanych do grupy I, w tym również
w podziemiach kopalń.
 strumień świetlny do 2000 lm,
Źródło światła LED w wykonaniu „mb”
zabudowane jest w głównej komorze obudowy ognioszczelnej. Zaciski zasilające
przyłączeniowe są budowy wzmocnionej.
Zaciski przyłączeniowe umożliwiają podłączenie żył kabla zasilającego oraz żył sterowniczych i diody prostowniczej zamykającej obwód sterowania. Napięcie zasilania diod LED może być odłączone dodatkowym przełącznikiem umieszczonym w
dolnej części obudowy. Lampa posiada
jeden, dwa lub 3 wypusty kablowe umożliwiające zasilania „przelotowe” i/lub rozgałęzienie napięcia zasilania.
 dostępna również jako reflektor,
Dostępny również w wersji reflektor.
Właściwości
 iskrobezpieczny obwód sterowania,
 dostępna opcja o napięciu zasilania
42-250V AC,
 małe wymiary gabarytowe,
Dane znamionowe
Stopień ochrony
IP65
Napięcie zasilania
OLD– 1*.* 42V AC
OLD– 2*.* 85-230V AC
OLD– 3*.* 24V AC/DC
Częstotliwość napięcia zasilania
50/60 Hz
Wymiary
250x250x100mm
Masa
12kg
Materiał obudowy
Korpus stalowy. Okno szklane hartowane
 długa żywotność,
 stopień ochrony IP65.
Karta doboru
Napięcie zasilania
kod
Typ
kod
42V AC
1
Lampa
O
85-250V AC
2
Reflektor
R
24V AC/DC
3
 Kod: OLD -
16
*
*
/
Moc
kod
Max 30W
(2000lm)
1
*
Skrzynki przelotowo-rozgałęźne typu 07-51..-…./….
Opis
Skrzynki przelotowo rozgałęźne typu 07-51..-…./….
Ochrona przeciwwybuchowa
Właściwości
 łączenie i rozgałęzienie zasilających,
sterowniczych i sygnalizacyjnych kabli i przewodów,
 podłączenie instalacji oświetleniowej, urządzeń lub czujników,
 możliwość stosowania w obwodach
iskrobezpiecznych,
 poliestrowa obudowa zapewniająca
wytrzymałość mechaniczną 7Nm,
 specjalne zamknięcie pokrywy dzięki
zastosowaniu nie wypadających śrub,
 stopień ochrony co najmniej IP 65.
Kod:
07-51
Oznakowanie
I M1 Ex ia I
II 2GD Ex e II T6,T5
II 2G Ex e ia IIC T6, T5
Temperatura otoczenia
-550C do +550C
Certyfikat Badania Typu WE
OBAC 05 ATEX 008
PTB 08 ATEX 1064
Skrzynki przelotowo-rozgałęźne z tworzywa typu 07-51..-…./…. służą do łączenia
i rozgałęziania doprowadzonych i odprowadzonych kabli oraz przewodów za
pomocą certyfikowanych zacisków przyłączeniowych. Obudowa wykonana jest
z poliestru wzmacnianego włóknem
s
z
k
l
a
n
y
m
.
Pokrywa obudowy przykręcona jest do
podstawy za pomocą nie wypadających
śrub stanowiących zamknięcie specjalne.
Pomiędzy pokrywą i podstawą znajduje
się uszczelka w formie sznura ułożona
w rowku w pokrywie, zapewniająca stopień ochrony IP 65. Montaż skrzynki do
podłoża odbywa się za pośrednictwem
śrub montażowych ułożonych w kanałach, leżących poza objętością uszczelnianą uszczelką.
Dane znamionowe
Stopień ochrony
IP65
Napięcie znamionowe
250V AC / DC
Maksymalny przekrój przewodu
10mm2
Iskrobezpieczne skrzynki przelotoworozgałęźne typu 07-5105-..../...., spełniają wymagania dla urządzeń przeciwwybuchowych i mogą być stosowane jako
urządzenia grupy I kategorii M1.
17
Skrzynki przelotowo-rozgałęźne typu 07-51**
Poniższa tabela przedstawia maksymalną ilość wpustów kablowych możliwych do zamontowania na ściance skrzynki
Skrzynka IP 07-5178-…./….
Skrzynka Ex e 07-5103-…./….
(2-6 mm)
( 4-8mm )
( 5-10 mm)
(6,5-12mm)
(10-14mm)
Skrzynka Ex i 07-5105-…./….
(13-18mm)
(18-25mm)
(22-32mm)
( 32-38 mm)
UWAGA—jeżeli są Państwo zainteresowani użyciem innych typów wpustów kablowych, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami.
18
( 37-44mm)
Ognioszczelna skrzynka przelotowo-rozgałęźna typu OSR
Opis
Ochrona przeciwwybuchowa
Ognioszczelna skrzynka rozgałęźna typu
OSR *.* służy do łączenia i rozgałęziania
obwodów elektrycznych doprowadzonych za pomocą przewodów oponowych
lub kabli. Wyposażona jest w wpusty
kablowe i zaciski przyłączeniowe. Skrzynka OSR *.* przeznaczona jest do pracy w
strefach zagrożonych wybuchem metanu i/ lub pyłu węglowego (grupa I), jak
również strefach zagrożonych wybuchem pyłów i gazów zaliczonych do grupy IIA. Obudowa skrzynki rozgałęźnej
stanowi samodzielną osłonę w wykonaniu ognioszczelnym. Dzięki zwartej i masywnej budowie stosowana może być w
ciężkich warunkach eksploatacyjnych
bez konieczności stosowania dodatkowych osłon mechanicznych.
Ognioszczelna skrzynka
przelotowo-rozgałęźna
Właściwości
 dostępna w 2 gabarytach,
 napięcie znamionowe do 1140V,
 zaciski przyłączeniowe do 95mm2,
 stopień ochrony IP54.
Oznakowanie
I M2 Ex d [ia, ib, ic] I
II 2GD Ex d [ia, ib, ic] IIA T6
Temperatura otoczenia
-200C do +400C
Certyfikat Badania Typu WE
OBAC 08 ATEX 257
Dane znamionowe
Stopień ochrony
IP54
Napięcie zasilania
max 1140V
Wymiary
OSR 1.* 250+L* x 270 x 110 mm
OSR 2.* 250+L* x 270 x 150 mm
L* - długość wpustu kablowego
Karta doboru
Głębokość
obudowy
kod
Napięcie
znamionowe
kod
110 mm
1
250 V
1
2,5
150 mm
2
500 V
2
4
690 V
1000 V
1140 V
3
4
5
6
10
16
35
6
50
70
95
Wielkość
zacisku (mm2)
Typ skrzynki
OSR 1.*
OSR 2.*
OSR 2.*
 Kod: OSR
*
.
*
-
*
Maksymalna ilość wpustów kablowych
na ściance
Typ
skrzynki
M20x1,5
M25x1,5
M32x1,5
M36x1,5
M40x1,5
M50x1,5
M63x1,5
OSR 1
4
3
0
OSR 2
5
3
2
*
/
*
Dobór zacisków
Max ilość zacisków (napięcie
do 690V)
Max ilość zacisków (napięcie do
1140V)
Prąd obciążenia
(A) toru prądowego
29
---
21
23
8
28
17
14
11
9
17
7
7
6
----8
6
14
-------
36
50
66
109
41
137
167
200
*
Średnice zadławiania wpustów kablowych
Należy podać w zapytaniu ofertowym lub zamówieniu średnice zewnętrzne przewodów.
19
Pulpity sterownicze typu 07-31..-…./….
Ochrona przeciwwybuchowa
Oznakowanie (w zależności od użytych komponentów)
I M2 Ex edqm ia/ib I
I (M2) [Ex edqm ia/ib] I
II 2(1)G Ex demq ia/ib [ia] IIA, IIB, IIC
T6, T5, T4
II 2 G Ex demq ia/ib [ib] IIA, IIB, IIC
T6, T5, T4
II 2D Ex tD [ibD] A21 IP6X
T 80 °C do 100 °C
II 2 (1)D Ex tD [iaD] A21 IP6X
T 80 °C do 100 °C
Pulpity sterownicze
Właściwości
Opis
 dostosowane do potrzeb klienta,
Pulpit sterowniczy typu 07-31..-…./….
składa się opcjonalnie z jednej obudowy lub z wielu połączonych obudów
o stopniu ochrony „e”- budowy wzmocnionej, w której w zależności od potrzeby wbudowane są podzespoły w wykonaniu przeciwwybuchowym jak np.
przełączniki, lampki sygnalizacyjne,
zaciski przyłączeniowe, bezpieczniki,
moduły BUS itd.
 możliwość stosowania w różnych
obwodach sterowniczych, sygnalizacyjnych oraz zasilających,
 wiele wariantów wyposażenia,
 dostępne w obudowach z poliestru
lub stali nierdzewnej.
Pulpity te mogą być stosowane również
do podłączenia obwodów iskrobezpiecznych.
Pulpity sterownicze firmy BARTEC mają
zastosowanie jako urządzenia grupy I
lub II w pomieszczeniach i strefach zagrożonych wybuchem gazów i pyłów,
w tym również w podziemiach kopalń.
Materiałem obudowy jest poliester
wzmacniany włóknem szklanym, charakteryzujący się wysoką odpornością
na udary mechaniczne.
Dostępne są również pulpity w wykonaniu ze stali nierdzewnej.
20
Temperatura otoczenia
-200C do +400C
-550C do +700C
Certyfikat Badania Typu WE
OBAC 04 ATEX 277 dla grupy I
PTB 02 ATEX 1159 dla grupy II strefa I
IBExU00ATEX1079 dla grupy II strefa 21
IECEx PTB 10.0043 dla grupy II
Dane znamionowe
Stopień ochrony
IP54/IP65
Napięcie znamionowe
do 250V dla grupy I
do 1000V dla grupy II
Materiał wykonania
07-3103 - poliester, z pokrywą
07-3113 - stal nierdzewna 304, z drzwiami,
07-3132 - stal nierdzewna 316L, z pokrywą,
07-3136 - stal nierdzewna 316L,
z drzwiami
Wymiary montażowe
Zalecane odstępy montażowe aktywatorów i
lampek
Ognioszczelny enkoder typu OE-1.*
Ochrona przeciwwybuchowa
Oznakowanie
I M2 Ex d [ib] I Mb
II 2G Ex d [ib] IIA T4 Gb
Temperatura otoczenia
-200C do +400C
Certyfikat Badania Typu WE
OBAC 08 ATEX 255
Dane znamionowe
Ognioszczelny enkoder typu OE-1.*
Właściwości
 pomiar kąta obrotu,
 pomiar prędkości obrotowej,
 małe wymiary gabarytowe.
Opis
Ognioszczelne enkodery typu OE-1.*
przeznaczone są do pomiaru kąta obrotu
i/lub prędkości obrotowej urządzeń pracujących w strefach zagrożenia grupy I
(wybuch metanu i/ lub pyłu węglowego),
jak również w strefach zagrożenia grupy
IIA. Dzięki zwartej i masywnej budowie
stosowany może być w ciężkich warunkach eksploatacyjnych bez konieczności
stosowania dodatkowych osłon mechanicznych.
Pomiar kąta realizowany jest za pomocą
enkodera absolutnego którego sygnał
wyjściowy określa jednoznacznie kąt
p oł ożen ia
wału
pomiarowego
z możliwością określenia punktu zerowego enkodera.
Pomiar prędkości obrotowej realizowany jest za pomocą enkodera inkrementalnego posiadającego dwa wyjścia impulsowe przesunięte w fazie
pozwalające określić prędkość i kierunek wirowania.
Bariera sygnałowo-zasilająca umożliwia zasilanie enkodera nieiskrobezpiecznego z napięcia iskrobezpiecznego 12V (100mA) oraz separację nieiskro/iskro sygnałów wyjściowych.
W wykonaniu OE-1.A (absolutny) separowany jest sygnał protokołu SSI
który jest zgodny z poziomami napięć
standardu RS422. Do odbioru sygnału
z enkodera zaleca się stosowanie szybkich barier oraz specjalnego modułu
odbiorczego protokołu SSI. Maksymalna odległość transmisji 100 m. Maksymalna długość kabla to 2m z możliwością skrócenia w zależności od potrzeb
klienta. W obu wersjach kabel zakończony jest wtyczką Wieland typu EX
GOT GG 6 M20**** **
Stopień ochrony
IP65
Parametry wyjść iskrobezpiecznych sygnałów (3,4)
Co = 7000uF
Lo = 220mH
Io = 65mA
Uo = 6,51V
Po = 0,212mW
Parametry wejść iskrobezpiecznych sygnałów (5,6)
Ci - pomijalne
Lo - pomijalne
Ii = 14mA
Ui = 5,5V
Parametry zasilania (1,2)
Ui = 12,8V
Ii = 0,427A
Ci - pomijalne
Li - pomijalne
Wymiary
długość: 170mm, średnica: 130mm
Masa
ok. 11kg
Karta doboru
 Kod:
Rodzaj wykonania
kod
inkrementalny
I
absolutny
A
OE - 1.
21
Iskrobezpieczny enkoder inkrementalny typu IEI-1
Ochrona przeciwwybuchowa
Oznakowanie
I M1 Ex ia I
II 1G Ex ia tDA20 IP66 IIB T4
Temperatura otoczenia
-200C do +700C
Certyfikat Badania Typu WE
OBAC 09 ATEX 255
Iskrobezpieczny enkoder inkrementalny typu IEI-1
Właściwości
Opis
 pomiar prędkości obrotowej,
Iskrobezpieczny enkoder inkrementalny typu IEI-1 przeznaczony jest do pomiaru prędkości obrotowej urządzeń
pracujących w strefach zagrożenia grupy I (wybuch metanu i/lub pyłu węglowego) oraz grupy IIB. Dzięki zwartej i
masywnej budowie stosowany może
być w ciężkich warunkach eksploatacyjnych bez konieczności stosowania
dodatkowych osłon mechanicznych.
 małe wymiary gabarytowe.
Enkodery te zostały wykonane zgodnie
z zasadami dobrej praktyki inżynierskiej w dziedzinie bezpieczeństwa oraz
spełniają
wymagania
norm
PN-EN 60079-0 i PN-EN 60079-11.
Wymiary /mm/
22
Dane znamionowe
Stopień ochrony
IP66
Parametry wyjść iskrobezpiecznych sygnałów (2-3;2-4;2-5)
Io = 95,45mA
Uo = 27,5V
Po = 0,66W
Co dla I = 3,55 µF
Lo dla I = 51,22 mH
Co dla IIA = 2,42 µF
Lo dla IIA = 31,22 mH
Co dla IIB = 0,672 µF
Lo dla IIB = 15,61 mH
Parametry zasilania (1-2)
Ui = 28V
Pi = 2,33 W
Ci - 0,6 µF
Li - 0 H
Ilość impulsów enkodera inkrementalnego
do 1024 imp./obrót
Maksymalna prędkość obrotowa
do 3600 obr./min
Przetwornik enkoderów iskrobezpiecznych PEI-*.*
Przetwornik enkoderów iskrobezpiecznych typu PEI-*.* jest iskrobezpiecznym urządzeniem o poziomie zabezpieczenia „ia”, zapewnia separację galwaniczną pomiędzy iskrobezpiecznym
enkoderem a nieiskrobezpieczną częścią zasilająco-dekodującą.
Przetwornik enkoderów
iskrobezpiecznych
PEI-*.* składa się z :
 układu zasilania z przetwornicą wysokiej częstotliwości dla zapewnienia separacji galwanicznej (4kV)
oraz bariery diodowej dla osiągnięcia poziomu zabezpieczenia „ia” ,
 trzech kanałów transmisyjnych
z separacją galwaniczną między
częścią iskro i nieiskrobezpieczną.
Właściwości
 zasila napięciem iskrobezpiecznym
enkodery inkrementalne,
 separacja sygnałów z enkodera,
Ochrona przeciwwybuchowa
Oznakowanie
I M2 [Ex ia] I
II 2G [Ex ia] IIB T4
Temperatura otoczenia
-200C do +700C
Certyfikat Badania Typu WE
OBAC 09 ATEX 408U
Dane znamionowe
Stopień ochrony
IP20
Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi.
Do separacji sygnałów zastosowano
szybkie transoptory zdolne transmitować sygnały do 10 MBit/s o wytrzymałości elektrycznej wejście—wyjście
(iskro-nieiskro) min 2,5kVrms.
 możliwość wykorzystania jako zasilacz
iskrobezpieczny oraz separator sygnałów.
Opis
Całość zabudowana jest w obudowie
ME-22,5 a do połączeń zewnętrznych
zastosowano kodowane kolorowe
wtyczki.
Przetwornik enkoderów iskrobezpiecznych typu PEI-*.* przeznaczony jest do
zasilania napięciem iskrobezpiecznym
enkoderów inkrementalnych oraz separacji sygnałów z enkodera.
Karta doboru
Napięcie zasilania
kod
24V DC
1
42V AC
 Kod:
2
wykonanie
kod
OC (otwarty kolektor tranzystora)
1
TTL (wyjścia 5V max 1mA)
2
HTL (wyjście napięciowe do 30V max
5mA z zacisków 1, 8)
3
23
PEI—
.
Przekaźnikowy moduł sterujący typu PMS-*/*/*
Ochrona przeciwwybuchowa
Oznakowanie
I M2 [Ex ia] I
II 2G [Ex ia] IIB T4
Temperatura otoczenia
-200C do +700C
Przekaźnikowy moduł sterujący typu PMS-*/*/*
Opis
Przekaźnikowy moduł sterujący typu
PMS-*/*/* składa się z dwóch modułów
pomiarowego i wykonawczego. Każdy z
modułów może pracować samodzielnie
lub mogą one być połączone między sobą.
Moduł pomiarowy: PMS-1/*/*, PMS-2/*/
*, PMS-3/*/*, posiada iskrobezpieczny
tor pomiarowy. Moduły te różnią się
między sobą dopuszczalną rezystancją
linii pomiarowej. Moduł pomiarowy posiada 2 redundacyjne tory wejściowe
iskrobezpieczne o poziomie zabezpieczenia „ia” sterowane za pomocą diody prostowniczej np. 1N4007. Każdy tor wejściowy (pomiarowy) kontrolowany jest
na zwarcie, przerwę i kierunek przepływu
prądu. Do celów sterowania, rezystancja
toru pomiarowego przekaźnikowego
modułu sterującego PMS nie może przekraczać 600Ω, dla celów kontroli ciągłości
żyły uziemiającej w kablach i przewodach
zasilających urządzenia rezystancja toru
nie może przekraczać 100Ω (dla sieci
zasilających o napięciu do 1000V) i nie
może przekraczać rezystancji 50Ω (dla
sieci zasilających o napięciu powyżej
1000V).
Moduł przekaźnika wykonawczego PMS0/*/* może być zasilany napięciem nieiskrobezpiecznym lub iskrobezpiecznym.
24
W zależności od potrzeb użytkownika
przekaźnikowy moduł sterujący może
być stosowany do separacji galwanicznej obwodów iskrobezpiecznych i/lub
nieiskrobezpiecznych.
Moduł pomiarowy przekaźnikowego
modułu sterującego posiada poziom
nienaruszalności bezpieczeństwa SIL-3.
Moduł wykonawczy przekaźnikowego
modułu sterującego posiada poziom
nienaruszalności bezpieczeństwa SIL-2
lub SIL-3 w zależności od sposobu połączenia styków roboczych przekaźników
wykonawczych. Przy szeregowym połączeniu styków wykonawczych obu kanałów uzyskuje się SIL-3.
Przekaźnikowy moduł sterujący został
wykonany zgodnie z zasadami dobrej
praktyki inżynierskiej w dziedzinie bezpieczeństwa oraz spełnia wymagania
norm PN-EN 60079-0:2006; PN-EN 60079-11:2007; IEC 61508; PN-EN ISO 13849-1; PN-EN 62061.
Certyfikat Badania Typu WE
OBAC 08 ATEX 268U
Dane znamionowe
Stopień ochrony
IP20
 PMS-0/*/*
Napięcie zasilania
12V, 24V DC ± 10%
Pobór mocy
max 1,5VA
Czas własny zadziałania
10ms
Wytrzymałość elektryczna między częścią
iskro a nieiskrobezpieczną
4kV
 PMS-1/*/*
Napięcie zasilania
24V, 42V AC/DC ± 20%
Pobór mocy
max 3VA
Napięcie pomiarowe
5V Vp-p± 5%
Prąd zwarcia obwodu pomiarowego
max 5,3mA
Sterowanie obwodu wejściowego
dioda 1N4001...7
Czas własny zadziałania
<50ms
Wytrzymałość elektryczna między częścią
iskro a nieiskrobezpieczną
11,6kV dla CNY65 Exi
4kV dla transformatora zasilającego
Centralno-blokujące zabezpieczenie upływowe typu ER 100 im
Ochrona przeciwwybuchowa
Oznakowanie
I M2 (M1) [Ex ia] I
Temperatura otoczenia
-200C do +700C
Centralno-blokujące zabezpieczenie upływowe
Certyfikat Badania Typu WE
OBAC 06 ATEX 059U
Dane znamionowe
Opis
Zabezpieczenie typu ER 100im służy do
kontroli stanu izolacji w izolowanych
sieciach elektrycznych niskiego napięcia.
W zależności od sposobu przyłączenia
zabezpieczenia do kontrolowanej sieci
może ono spełniać następujące funkcje:
 Centralnego zabezpieczenia upływowego sieci trójfazowej napięcia przemiennego. W tym przypadku trzy
dławiki ED100i połączone jednym
końcem do trzech faz sieci, a drugim
końcem połączone w jednym punkcie
tworząc układ „sztucznego zera” do
którego podłączany jest przekaźnik
pomiarowy ER100im zabezpieczenia,
 Centralnego zabezpieczenia upływowego sieci jednofazowej napięcia
przemiennego. W tym przypadku dwa
dławiki ED100i połączone jednym
końcem do przewodów fazowych
sieci, a drugim końcem połączone
w jednym punkcie do którego podłączany jest przekaźnik pomiarowy
ER100im zabezpieczenia,
 Blokującego zabezpieczenia upływowego w sieciach trójfazowych i jednofazowych napięcia przemiennego,
Obwód pomiarowy przekaźnika pomiarowego ER100im może współpracować
z kontrolowaną siecią tylko za pośrednictwem dławików ED 100i.
W wymienionych zastosowaniach spełniane są następujące funkcje:
 Sygnalizacja i/lub wyłączenie przy
obniżeniu się stanu izolacji poniżej
nastawionej wielkości odniesienia,
przy czym następuje odpadniecie
przekaźnika o regulowanym czasie
odpadania, który swoimi stykami
sygnalizuje zadziałanie i/lub dokonuje wyłączenia wyłącznika lub
stycznika,
 Pomiar i wskazanie stanu izolacji,
przy czym na iskrobezpieczne wyjście analogowe może być podłączony iskrobezpieczny wskaźnik napięcia (0÷10V) przeskalowany na odczyt rezystancji izolacji np. ER100W
i/lub iskrobezpieczny przetwornik
napięcia na inny sygnał analogowy
w celu przesłania tej informacji do
innych systemów sterowania i monitoringu,
Obwód nieiskrobezpieczny stanowią
styki i cewka przekaźnika oraz zasilanie
zabezpieczenia. Wyjście analogowe
może być włączone do obwodów iskrobezpiecznych poziomu zabezpieczenia
ia (np. ER 100W lub do iskrobezpiecznego separatora sygnałów), zaś jego
obwód pomiarowy poprzez układ dławików ED 100i wysyła do kontrolowanej sieci sygnał iskrobezpieczny poziomu zabezpieczenia ia.
Zabezpieczenie spełnia wymagania
dyrektywy maszynowej w zakresie
urządzeń nadmiarowych i posiada poziom nienaruszalności bezpieczeństwa :
SIL 1 , lub PL c lub kategoria 2
Stopień ochrony
IP20
Napięcie zasilania
42V AC ±20% , 24V ±20% DC
Pobór mocy
1VA
Napięcie pomiarowe
18V DC ±5%
Znamionowe napięcie kontolowanej sieci
do 1140V AC
Impedancja wewnętrzna
57,5kΩ
Oporność wewnętrzna
47,5kΩ
Maksymalny prąd wyjściowy obwodu
pomiarowego
Io=0,42mA
Indukcyjność wewnętrzna
Li = 404H
Pojemność wewnętrzna
Ci = pomijalna
Zakres nastaw
2 ÷ 100kΩ
Czas własny zadziałania
<100, <70, <60
(zależnie od nastaw dla sieci odpowiednio do 42V ; do 500V , do 1140V)
Styki
1 styk zwierny / 1 styk przełączny
Napięcie łączeniowe
max 250V
Prąd łączeniowy
Imax 5A
25
Iskrobezpieczny sterownik programowalny (PLC) typu Ex-PLC/***
Ochrona przeciwwybuchowa
Iskrobezpieczny sterownik PLC
Oznakowanie
I M2(M1) Ex ib [ia Ma] I Mb
I M2(M1) Ex ib [ia Ma][op is Ma] I Mb
Temperatura otoczenia
-200C do +400C
Certyfikat Badania Typu WE
OBAC 09 ATEX 255
Właściwości
 Zawiera wbudowany iskrobezpieczny
zasilacz
Dane znamionowe
Stopień ochrony
IP66
 Możliwość podłączenia do 4 zdalnych
modułów we/wy (I/O) - 64 sygnały
Opis
Iskrobezpieczny sterownik typu Ex-PLC/
*** jest przeznaczony do sterowania
zdalnymi systemami iskrobezpiecznymi
pracującymi w przestrzeniach zagrożonych wybuchem w kategorii M2 w kopalniach.
Sterownik Ex-PLC/*** jest umieszczany
w metalowej obudowie typu
eKA-*.**.*.*.* lub w obudowie poliestrowej typu 07-5185-…/… .
Sterownik jest dostępny w dwóch wykonaniach :
Wewnątrz obudowy są zamontowane
certyfikowane moduły wejść wyjść (I/
O) oraz, opcjonalnie, czterowierszowy
wyświetlacz LCD lub wyświetlacz graficzny. Na drzwiczkach obudowy można
zamontować klawiaturę z dwudziestoma przyciskami oraz elementy wykonawcze.
Do konfigurowania sterownika Ex-PLC/
*** należy używać oprogramowania
Multiprog 4.8

Z zewnętrznymi komorami przyłączeniowymi wyposażonymi w
certyfikowane zaciski przyłączeniowe,
Karta doboru

Z wielostykowymi złączami produkcji Harting lub
Wieland
Napięcie zasilania
42V AC do 230 V AC
Moc
30W
Wyświetlacz (opcjonalnie)
Ex ia wyświetlacz LCD
4 linie x 20 znaków;
Wyświetlacz kolorowy LCD 6”,
640 x 480 pikseli;
Interfejs
PROFIBUS FSK
BARTEC Safe.t BUS
RS232
CPU (opcjonalnie)
NetX
NetX z przetwornikiem światłowodowym
Konfiguracja
Interfejs
Ethernet
Oprogramowanie (nie jest dołączane)
Multiprog 4.8 + QVis
Wersja
kod
Procesor (CPU)
kod
Moduły
kod
Wyświetlacz
kod
Magistrala
szeregowa
kod
Z zewnętrzną komorą
przyłączeniową
1
NetX
0
Wejściowy
1
Brak
O
Nadrzędny
(MASTER)
M
Ze złączem wielostykowym Wieland
2
NetX z przetwornikiem
światłowodowym
0,1
Wyjścia z
otwartym
kolektorem
2
LCD 4 linie x 20
1
Podrzędny
(SLAVE)
S
Ze złączem wielostykowym Harting
3
Wyjścia przekaźnikowe
(REL)
3
Wyjścia analogowe
4
26
 Nr katalogowy Ex-PLC/
Kolorowy LCD 6”
2
640 x 480
LCD 4 linie x 20 + kolorowy LCD 6” 640 x 480
pikseli
3
Blokujące zabezpieczenie upływowe typu ER 600 im
Centralno-blokujące zabezpieczenie upływowe
Ochrona przeciwwybuchowa
Oznakowanie
I M2 [Ex ib] I Mb
Temperatura otoczenia
-200C do +700C
Certyfikat Badania Typu WE
OBAC 11 ATEX 441U
Dane znamionowe
Opis
Zabezpieczenie typu ER 600im służy
do kontroli stanu izoalcji w izolowanych sieciach energetycznych średniego napięcia 3,3kV jako zabezpieczenie
blokujace. Obwód pomiarowy zabezpieczenia ER600im może współpracować z kontrolowaną siecią tylko za pośrednictwem zintegrowanego zestawu
dławików ER600d oraz opcjonalnie z 3
dławikami ED600z dla trójfazowego
podłączenia zabezpieczenia do kontrolowanej sieci) i spełnia następującą
funkcję:
Zabezpieczenie spełnia wymagania
dyrektywy maszynowej w zakresie
urządzeń nadmiarowych i posiada poziom nienaruszalności bezpieczeństwa
SIL 2 , lub PL d , kategoria 2.
Stopień ochrony
IP20
Napięcie zasilania
230V lub 42V AC ±20%
Pobór mocy
1VA
Napięcie pomiarowe
24V DC ±5%
Znamionowe napięcie kontolowanej sieci
do 3600V AC,
Impedancja wewnętrzna
1,96MΩ
Oporność wewnętrzna
123,8kΩ
Maksymalny prąd wyjściowy obwodu
pomiarowego
Io=0,214mA
Indukcyjność wewnętrzna ER600d (U=25,2V)
Li = 5500H
Indukcyjność wewnętrzna ER600z (U=25,2V)
Li = 1930H
Pojemność wewnętrzna
Ci = pomijalna
Zakres nastaw dla sieci 3,3kV
220 kΩ ±20%
Czas własny zadziałania
<70, ms
Styki
2 styki przełączne
Napięcie łączeniowe
max 250V AC/DC
Prąd łączeniowy
Imax 5A
 Sygnalizacja przy obniżeniu się stanu izolacji poniżej nastawionej wielkości odniesienia, przy czym następuje odpadnięcie przekaźnika o
regulowanym czasie odpadania,
który swoimi stykami sygnalizuje
zadziałanie i uniemożliwia załączenia wyłącznika lub stycznika , podającego napięcie na kontrolowany
odcinek sieci.
27
Zabezpieczenie przeciążeniowo zwarciowe odpływów
trójfazowych typu OSC3
Dane znamionowe
Zabezpieczenie przeciążeniowo zwarciowe
odpływów trójfazowych typu OSC3
Właściwości
 dowolna nastawa przekładnika ,
 wybór klasy charakterystyki przeciążeniowej,
 komunikacja MODBUS w standardzie.
Opis
Zabezpieczenie przeciążeniowo zwarciowe odpływów trójfazowych typu OSC3
służy między innymi do zabezpieczania
silników przez skutkami przeciążenia,
zwarcia oraz asymetrii prądów faz zasilających.
Zabezpieczenie pracuje z zewnętrznymi
przetwornikami prądowo napięciowymi.
Posiada szeroki zakres nastaw, zależny
od zastosowanych przetworników. Możliwe jest także stosowanie przekładników
prądowych, gdyż po ich zwarciu za pomocą niewielkiej rezystancji możliwe jest
wyrażenie sygnału poprzez [mV/A].
Komunikacja z użytkownikiem odbywa
się za pomocą komunikatów tekstowych
wyświetlanych na wyświetlaczu. Poruszanie się po menu urządzenia zapewniają przyciski.
28
Zabezpieczenie posiada diody sygnalizujące stany pracy urządzenia. Zdalny
dostęp do urządzenia odbywa się poprzez interfejs RS-485 z wykorzystaniem protokołu Modbus RTU. Urządzenie standardowo jest wyposażone
w jedno wejście cyfrowe I0, które jest
przeznaczone jako zewnętrzne wejście kasowania komunikatów pojawiających
się
na
wyświetlaczu
(odpowiednik przycisku „RESET”).
Urządzenie może być opcjonalnie wyposażone w większą liczbę wejść ogólnego przeznaczenia, których stan logiczny jest sygnalizowany na wyświetlaczu oraz jest możliwy do zdalnego
odczytania
Stopień ochrony
IP20
Temperatura otoczenia
-20 °C do +70 °C
Napięcie zasilania
24 V DC / 42 V AC
Zakres nastawczy prądu znamionowego
dla przetwornika 5mV/A1
0,5 … 630 A
Zakres nastawczy prądu znamionowego
dla przetwornika 3mV/A1
1,0 … 1000
Zakres nastawczy prądu znamionowego
dla przetwornika 1mV/A1
2,5 … 2500
Zakres nastaw dla prąd znamionowego
0,10A ÷ 1A co 0,01A
1,0A ÷ 20A co 0,1A
20A ÷ 100 co 0,5A
100A ÷ 2500A co 1A
Hasło dostępu
kombinacje 00000000 ÷ 99999999
Język interfejsu użytkownika
Polski, Angielski, Niemiecki, Hiszpański,
Czeski, Rosyjski
Zabezpieczenie temperaturowe typu TMA100Am
Ochrona przeciwwybuchowa
Oznakowanie
I M2 [Ex ia] I
II 2 GD [Ex ia] IIC T4
Temperatura otoczenia
-200C do +700C
Certyfikat Badania Typu WE
OBAC 10 ATEX 081X
Dane znamionowe
Zabezpieczenie temperaturowe typu TMA100Am
Stopień ochrony
IP20
Parametry obwodów iskrobezpiecznych
Opis
Zabezpieczenie temperaturowe typu
TMA100Am jest iskrobezpiecznym
urządzeniem przeznaczonym do zabezpieczenia urządzeń przed nadmiernym
wzrostem temperatury. Wykorzystuje
zabudowane w urządzeniach czujniki
temperatury typu PTC.
Io=0,85 mA Ri= 10,12 k Li , Ci - pomijalne
Zabezpieczenie temperaturowe typu
TMA100Am zostało wykonane zgodnie
z zasadami dobrej praktyki inżynierskiej
w dziedzinie bezpieczeństwa oraz spełnia wymagania norm PN-EN 600790:2009;PN-EN 60079-11:2007.
Zabezpieczenie temperaturowe typu
TMA100Am przeznaczone jest do pracy
w dodatkowej osłonie ognioszczelnej
z cechą Exd lub w strefie niezagrożonej
w osłonie o stopniu ochrony IP 54(65),
zaś obwody iskrobezpieczne poziomu
zabezpieczenia „ia” mogą być wyprowadzane do stref zagrożonych wybuchem gazów i pyłów.
Io= 16,8 mA , Ri= 511,8 Li , Ci - pomijalne
Parametry obwodów nieiskrobezpiecznych
Na zaciskach wyjściowych : 1,2,5,6,7,8
Umax = 250V
Imax =1 A
Pmax= 100W
Na zaciskach wejściowych (zasilanie) : 3 , 4
Umax = 42VAC
Imax =0,06 A
29
Przekaźnikowy separator obwodów iskro i nieiskrobezpiecznych typu PSOI
Dane znamionowe
Stopień ochrony
IP20
 Styki iskrobezpieczne
Przekaźnikowy separator obwodów iskro
i nieiskrobezpiecznych typu PSOI
Opis
Ochrona przeciwwybuchowa
Przekaźnikowy separator obwodów
iskrobezpiecznych przeznaczony jest do
separacji pomiędzy obwodami nieiskrobezpiecznymi i iskrobezpiecznymi.
W obwodzie nieiskrobezpiecznym znajduje się cewka przekaźnikowego separatora PSOI-*/*, zaś jego styk może być
włączony do obwodów iskrobezpiecznych poziomu zabezpieczenia ia lub ib.
Przekaźnikowy separator obwodów
iskrobezpiecznych i nieiskrobezpiecznych
PSOI-*/* umożliwia zatem przekazanie
informacji z nieiskrobezpiecznych obwodów sterowania do iskrobezpiecznych
lub nieiskrobezpiecznych obwodów systemów automatyki.
Kod:
30
PSOI -
Oznakowanie
I M2 [Ex ia] I
II 2G [Ex ia] IIC T6
Temperatura otoczenia
-400C do +550C
Certyfikat Badania Typu WE
OBAC 05 ATEX 021X
Materiał styku
Au
Prąd obciążenia - łączeniowy
3 / 2 / 0,6 A
Napięcie łączeniowe obwodu
iskrobezpiecznego AC/DC
250 V
Znamionowa moc łączeniowa AC
25 VA
Max moc załączana AC (250V)
25 VA
Max prąd obciążenia DC: 30/110/
250V
3 / 0,2 / 0,1 A
Minimalny prąd łączeniowy
12 / 5 V/mA
 Cewka przekaźnika
Napięcia sterujące AC (50/60Hz)/DC
12–24-42/48-60-110…125-230..240 V
Zakres napięć AC (50/60Hz)
(0,8…1,1)Un
Zakres napięć DC
(0,7…1,2)Un
 Dane mechaniczne
Wytrzymałość mechaniczna
10 x 106
Wytrzymałość elektryczna -łączeniowa
60 x 104
Czas przełączania
7 / 11 ms
Wytrzymałość izolacji EN 61810-5
4kV / 3
Wytrzymałość izolacji otwartych
styków (AC/DC)
1000V
Separator sygnału wizji typu SSW-*/*
Separator sygnału wizji typu SSW-*/*
Opis
Ochrona przeciwwybuchowa
Separator sygnału wizji przeznaczony
jest do separacji pomiędzy wysokoczęstotliwościowymi obwodami wizyjnymi
nieiskrobezpiecznymi i iskrobezpiecznymi. Separator typu SSW-*/* może być
włączony do obwodów iskrobezpiecznych poziomu zabezpieczenia ia lub ib.
Oznakowanie
I (M1) [Ex ia Ma] I
II (1)G [Ex ia Ga] IIA T4
Temperatura otoczenia
-400C do +700C
Certyfikat Badania Typu WE
OBAC 06 ATEX 074U
Dane znamionowe
Separator sygnału wizji typu SSW-*/*
wykonano w trzech różnych opcjach
obudowy:
 Obudowa typu EMG 15 z zaciskami
przyłączeniowymi do montażu na
szynie TS35
 Obudowa formowana wtryskowo z
tworzywa ABS lub metalowa, zalewana z wyprowadzonymi przewodami
 Obudowa formowana wtryskowo z
tworzywa ABS lub metalowa, zalewana z wyprowadzonymi BNC.
 Obudowa typu ME 22,5 UT z pokrywą ME 22,5 OT-MSTBO oraz z zaciskami przyłączeniowymi do montażu na szynie TS35
Separator w obudowie ME22,5 UTL
Stopień ochrony
IP20
Napięcie zasilania
brak—urządzenie pasywne
Maksymalny prąd ciągły
50mA
31
Koncentrator sygnałów KS-*/**
Koncentrator sygnałów KS-*/**
Opis
Koncentrator sygnałów typu KS-*/**
jest ognioszczelnym urządzeniem przeznaczonym do zbierania sygnałów analogowych iskrobezpiecznych i przetwarzaniu na sygnał transmisji szeregowej
iskrobezpiecznej. Istnieje również możliwość prezentacji wartości mierzonego
sygnału na wyświetlaczach.
Koncentrator sygnałów typu KS-*/**
został wykonany zgodnie z zasadami
dobrej praktyki inżynierskiej w dziedzinie bezpie-czeństwa oraz spełnia wymagania norm PN-EN 60079-0:2013;
PN-EN 60079-1:2010; EN 600797:2010; PN-EN 60079-11:2012.
Koncentrator posiada elementy nieiskrobezpieczne umieszczone w obudowie ognioszczelnej. Wszystkie sygnały
zewnętrzne jak również zasilanie koncentratora są sygnałami iskrobezpiecznymi.
32
KS-*/** składa się z 4 podstawowych
części:
 bariery zasilającej przetwarzającej
napięcie iskrobezpieczne na nieiskrobezpieczne umożliwiające zasilenie aparatury wewnątrz obudowy
Ex d (ognioszczelnej),
 modułu logicznego przetwarzającego wejścia analogowe na transmisję
szeregową ( sterownik PLC) .
 układu barier transoptorowych zapewniających separację sygnałów
wejściowych 5-15Hz,
 modułu RS485 transmisji szeregowej separującego sygnał iskrobezpieczny od nieiskrobezpiecznego.
Ochrona przeciwwybuchowa
Oznakowanie
I M2 Ex d [ia ib] [ib Mb] I Mb
II 2G Ex d [ia, ib] [ib Gb] IIA T5 Gb
Temperatura otoczenia
00C do + 400C
Certyfikat Badania Typu WE
KOMAG 11ATEX158X
Dane znamionowe
Stopień ochrony
IP54
Napięcie zasilania
12 V DC
Maksymalny prąd ciągły
10mA
Iskrobezpieczny przetwornik sygnałów typu IPS-**.**
Ochrona przeciwwybuchowa
Oznakowanie
I M2 (M1) [Ex ma ia] I
II 2(1)GD [Ex ma ia] IIC T6
Temperatura otoczenia
-200C do +600C
Iskrobezpieczny przetwornik sygnałów typu IPS-**.**
Certyfikat Badania Typu WE
OBAC 08 ATEX 449U
Dane znamionowe
Stopień ochrony
IP20
Napięcie zasilania
24V DC (20 do 30 VDC)
Prąd znamionowy
100mA
Maksymalna moc
2,8W przy 30V DC
Opis
Iskrobezpieczny Przetwornik Sygnałów
typu IPS-**.** służy do odseparowania
oraz przetworzenia iskrobezpiecznych
sygnałów transmisji szeregowych typu
RS422 / RS485 ze strefy zagrożonej wybuchem na sygnały nieiskrobezpieczne
typu RS232 / RS422 / RS485.
Kod:
IPS -
33
Iskrobezpieczny czujnik temperatury typu ICT-*.**
Dane znamionowe
Iskrobezpieczny czujnik temperatury typu ICT-*.**
Opis
Iskrobezpieczny Czujnik Temperatury
typu ICT-*.** służy do pomiaru temperatury gazów, cieczy, ciał stałych w urządzeniach, zbiornikach, rurociągach ciśnieniowych itp.
Czujnik ten może być stosowany w strefach zagrożonych wybuchem gazów
i pyłów zaliczonych do grupy I (metan,
pył węglowy) jak również grupy II.
Ochrona przeciwwybuchowa
Oznakowanie
I M1 Ex ia I Ma
II 1G Ex ia IIC T6/T5/T4 Ga
Temperatura otoczenia
dla grupy I
-200C do +850C
dla grupy II
-200C do +400C dla T6
-200C do +500C dla T5
-200C do +600C dla T4
Certyfikat Badania Typu WE
OBAC 06 ATEX 290X
Kod:
34
Stopień ochrony
IP65
Element pomiarowy
Pt100
Gwint łącznika
M20x1,5
Dopuszczalne ciśnienie
1 MPa - wykonanie standardowe
3 MPa - wykonanie specjalne
Długość montażowa L
5 lub 10 lub 15 lub 20 cm lub inna
Minimalna głębokość zanurzenia w
medium
25mm
Materiał osłony zewnętrznej
stal kwasoodporna 1H18N9
Maksymalne wartości parametrów
obwodu zasilania zaciski 1(+) i 2(-)
Ui=30 V DC
Ii=100 mA
Pi=750 mW
Indukcyjność wewnętrzna
pomijalna
Pojemność wewnętrzna
pomijalna
Obwód pomiarowy czujnika
Maksymalne wartości elektryczne, jakie
mogą być podane na zaciski 3, 4, 5, 6
Uo=9,6 V DC
Io=4,5 mA
Po=11 mW
Maksymalna dopuszczalna wartość
wewnętrznej indukcyjności i pojemności
Lo=4,5 mH/Co=709 nF – dla IIB, IIC
Lo=8,5 mH/Co=1300 nF – dla I, IIA
Maksymalna długość sondy
500mm
ICT -
Izolatory przepustowe wielożyłowe typu *7-910*-****
Izolatory przepustowe wielożyłowe
Opis
Izolatory przepustowe wielożyłowe typu
*7-91**-**** służą do przeprowadzania
sygnałów elektrycznych w przeciwwybuchowych obudowach. Mogą to być połączenia pomiędzy jedną komorą ognioszczelną i inną komorą w wykonaniu przeciwwybuchowym zgodnym z normą
PN-EN 60079-0 ust.1, lub pomiędzy różnymi obudowami ognioszczelnymi.
35
Wyświetlacz diodowy typu WD*/*/*
Opis
Wyświetlacz diodowy
Wyświetlacz diodowy przeznaczony do
montażu w komorach przyłączeniowych w podziemiach kopalń w strefach
zagrożonych wybuchem metanu i/lub
pyłu węglowego oraz w strefach zagrożonych wybuchem gazów i/lub pyłów.
Do współpracy z wyświetlaczem są
przeznaczone dodatkowe przystawki
pomiarowe do pomiaru napięcia przemiennego. Obudowa wyświetlacza
posiada stopień ochrony IP65.
Wyświetlacz diodowy jest podzielony
na dwie funkcjonalnie niezależne od
siebie części, które nie są ze sobą połączone galwanicznie.
Ochrona przeciwwybuchowa
Oznakowanie
I (M2) Ex ib mb Mb I
II (2G) Ex ib mb Gb IIB T4
Temperatura otoczenia
-200C do +700C
Certyfikat Badania Typu WE
KOMAG 11 ATEX 317U
Dane znamionowe
Stopień ochrony
IP65
Napięcie zasilania
24V ± 42V AC/DC
Pierwsza część wyświetlacza składa się
z modułu pomiarowego, który posiada
4 wejścia pomiarowe. Standardowo
dwa spośród czterech wejść pomiarowych są przystosowane do współpracy
z pomiarowymi członami dopasowującymi a wynik jest wyświetlany w postaci cyfrowej, natomiast dwa pozostałe
wejścia pracują w standardzie 0 ÷ 10V
z rozszerzeniem na napięcie przemienne o częstotliwości 50/60Hz, a wynik
jest przedstawiany jako wskazanie linijki diodowej.
Druga część wyświetlacza składa się z
22 sygnalizacyjnych diod LED. Sygnalizacja następuje poprzez podanie na
odpowiednie wejścia napięcia mieszczącego się w zakresie dopuszczalnych
napięć zasilania urządzenia.
Karta doboru
kod
Wyświetlacz
Ko
d
Wpusty
kod
wejścia przystosowane do pomiarowych członów dopasowujących WD1000 oraz WD-230
01
7-segmentowy
7
Wpusty po prawej stronie
wyświetlacza
Brak
wejścia przystosowane do pomiaru napięć do 7200V AC z wykorzystaniem
transformatorów obniżających
02
LCD
L
Wpusty z tyłu wyświetlacza
T
Rodzaj wejścia
36
 Kod: WD
*
/
*
/
*
Ognioszczelna stacja transformatorowa typu IT3Su */*/*/*/*/*
Ognioszczelna stacja transformatorowa IT3Su */*/*/*/*/*
OPIS:
Ognioszczelna stacja transformatorowa typu IT3SU */*/*/*/*/*
przeznaczona jest do zasilania urządzeń o napięciu znamionowym
od 380VAC do 1140VAC i jest przystosowana do zasilania przemienników częstotliwości.
BUDOWA:
Obudowa stacji transformatorowej IT3SU */*/*/*/** składa się z
pięciu ognioszczelnych komór:
- komory przyłączowej kabli lub przewodów oponowych z asilających
stację transformatorową;
- komory górnego napięcia (GN), w której jest zabudowana aparatura
elektryczna łączeniowa;
- komory transformatora;
- komory dolnego napięcia (DN), w której jest zabudowana aparatura
łączeniowo- zabezpieczająca;
- komory przyłączowej przewodów oponowych odpływowych oraz
sterowniczych.
Dane znamionowe:
Wykonanie przeciwwybuchowe:
I M2 Ex d [ia ib] I Mb
I M2 Ex d [ia, ib, op is Ma] I Mb
Certyfikat:
TEST 13 ATEX 0075 X
Stopień ochrony:
IP 54
Napięcie znamionowe zasilania:
Un1 (HV) od 3x3000VAC do 3x6300VAC
Napięcie znamionowe odpływów:
Un2 (LV) od 3x380VAC do 3x1200VAC
Moc znamionowa:
Od 400kVA do 1800kVA
Wymiary całkowite:
Od 3950x969x1470mm (DłxSzxWy)
Do 4950x969x1470mm ( DłxSzexWy)
Temperatura pracy:
Ognioszczelne stacje transformatorowe typu IT3Su spełniają
wymagania następujących norm:
-10 °C ≤ Ta ≤ +40 °C
EN 60079-0: 2012,
EN 60079-1: 2007,
EN 60079-11: 2012,
EN 60079-28: 2007,
EN 60076-1: 2011.
37
Sterownik pomostu wagowego SPW-01
Sterownik pomostu wagowego SPW-01
OPIS URZĄDZENIA:
Sterownik pomostu wagowego SPW-01 przeznaczony jest do zabudowy
w podziemnych zakładach górniczych oraz innych obiektach przemysłowych
w których występuje zagrożenie wybuchem gazów. Umożliwia on pomiar masy
substancji stałych poruszających się na przenośniku taśmowym.
BUDOWA:
I M2 Ex de [ia] I Mb
Podstawowymi urządzeniami wchodzącymi w skład SPW-01 są:
I M2 Ex de [ia op is Ma] I Mb
- uniwersalny pomost wagowy wraz z elementami pomiarowymi (tensometry
w wykonaniu iskrobezpiecznym), dla przenośnika tasmowego o szerokości do
2500 mm
- ognioszczelny moduł pomiarowy wraz z wyświetlaczem i elementami
manipulacyjnymi,
- iskrobezpieczny czujnik prędkości.
II 2G Ex de [ia] IIA T6
Sterownik pomostu wagowego powinien być zasilany napięciem 230VAC z zespołu
transformatorowego wyposażonego w centralne i blokujące zabezpieczenia
upływowe. Dodatkowo możliwe jest wyprowadzenie iskrobezpiecznych sygnałów
informujących o pracy SPW-01. Moduły pomiarowe, wraz z separatorami sygnałów
iskro/nieiskro umieszczono w obudowie ognioszczelnej typu dSD 05, która posiada
certyfikat OBAC 07 ATEX 108U. Obudowa składa się z komory głównej ognioszczelnej oraz dwóch komór przyłączeniowych budowy wzmocnionej. Obudowa posiada
szybę, za którą umieszczony jest wyświetlacz informujący o stanie pracy wagi.
Na elewacji umieszczone są przyciski manipulacyjne przy pomocy których można
sterować pracą wagi.
38
Wymiary modułu pomiarowego
(długość x szerokość x wysokość)
600x450x230mm
Stopień ochrony obudowy
IP 54
Masa modułu pomiarowego
90 kg
Cecha budowy przeciwwybuchowej
II 2G Ex de [ia op is] IIA T6
Napięcie znamionowe zasilania
230VAC; 250VA
Prąd maksymalny
4A
Częstotliwość znamionowa
50Hz
Temperatura otoczenia
-15°C ÷ 40°C
Wilgotność względna
do 93% w temperaturze 40°C
Stycznik próżniowy BP-VS-500
Stycznik próżniowy BP-VS-500
Opis:
CHARAKTERYSTYKA
- duża trwałość mechaniczna i łączeniowa;
- minimalne wymagania konserwacyjne przez cały okres użytkowania;
- zwarta konstrukcja i niewielkie gabaryty;
- minimalny pobór mocy w stanie zamkniętym;
- wysokie bezpieczeństwo dla środowiska.
Napięcie znamionowe Un
Napięcie znamionowe łączeniwe
Ue
Częstotliwość znamionowa
1200 V
1140 V
50/60 Hz
Prąd znamionowy
- cieplny łączeniowy
500 A
- załączeniowy
6,25 kA
BUDOWA
- wyłączeniowy
5 kA
Stycznik próżniowy BP-VS-500 jest łącznikiem manewrowym przeznaczony do stosowania w trudnych warunkach środowiskowych. Stycznik
przewidziany jest do pracy w trójfazowym obwodzie prądu przemiennego. Podstawą mocowania stycznika są ściany boczne stycznika
wykonane z tworzywa izolacyjnego do których śrubami M8 mocowane
są uchwyty do jego montażu. Obwody główne oraz sterownicze
rozdzielone są przegrodami izolacyjnymi. Zaciski przyłączeniowe
obwodów głównych wyposażone są w śruby M10 umożliwiające
podłączenie odpowiednich szyn lub przewodów z końcówkami przewodowymi.
- krótkotrwały (10s)
4,2 kA
- szczytowy
20 kA
DZIAŁANIA
Włączenie stycznika realizowane jest za pomocą napędu elektromagnetycznego z dwiema cewkami, natomiast wyłączenie za pomocą
sprężyny. Prąd rozruchu stycznika wynosi około 0,5A , natomiast
po załączeniu stycznika prąd podtrzymujący wynosi około 34 mA.
Zwarciowa zdolność łączeń
Kategoria użytkowania
Trwałość mechaniczna
Trwałość elektryczna
Obwody sterownicze
AC1-AC3
1x106 cykli
5x105 cykli
Napięcie znamionowe:
230 V
Trwały pobór mocy
7,6 W
Czas zamykania
≤25 ms
Czas otwierania
≤25 ms
Styki pomocnicze
Napięcie znamionowe
Prąd cieplny
230V
3A
Środowisko pracy
Masa stycznika
Schemat elektryczny zewnętrznych obwodów sterowania:
6,7 kg
Temperatura otoczenia
-20 ÷ +70oC
Wilgotność względna
do 95% przy
20oC
Położenie robocze:
pionowe lub poziome położenie bańki z odchyleniem do
±10o
39
Grupa BARTEC
Historia firmy BARTEC rozpoczyna się w 1975r. gdy założyciel firmy, Pan Reinhold A. Barlian, rozpoczął pracę jako
jednoosobowe przedsiębiorstwo specjalizujące się w rozwoju i produkcji wyłączników bezpieczeństwa zapobiegających wybuchom przy przepompowywaniu benzyny.
Dziś BARTEC Group jest wiodącym światowym dostawcą wysokiej jakości technologii przemysłowej dla zastosowań
w obszarach zagrożonych wybuchem.
BARTEC - by zapewnić bezpieczeństwo
Pod tym hasłem specjaliści zatrudnieni w BARTEC rozwijają, produkują i sprzedają podzespoły, urządzenia i systemy
dla wszystkich obszarów, w których występują niebezpieczne substancje, takie jak palne cieczy, gazy i pyły. BARTEC
jest kompetentnym partnerem dla producentów urządzeń, aparatury i systemów, dla konstruktorów fabryk, jak również dla podmiotów gospodarczych w sektorze chemicznym, naftowym i gazowniczym, przemyśle petrochemicznym,
górnictwie, przemyśle farmaceutycznym, energetyce i ochronie środowiska.
Międzynarodowa Sieć
Nazwa BARTEC jest znana i rekomendowana przez specjalistów na całym świecie. Dzięki międzynarodowej sieci na
którą składa się 11 zakładów produkcyjnych, 28 działów sprzedaży w Europie, Ameryce i Azji nasza firma jako lider w
dziedzinie technologii zapewniających bezpieczeństwo jest obecna na całym świecie, dzięki czemu
w szybki i skuteczny sposób udzielamy wsparcia dla klientów gdziekolwiek tego potrzebują.
BARTEC
chroni na całym świecie ludzi i środowisko
poprzez bezpieczeństwo komponentów,
systemów i instalacji
BARTEC Polska Sp. z o.o.
Murarska 28
Telefon:
32 326 44 04
[email protected]
43-100 Tychy
Fax:
32 326 44 59
www.bartec.pl

Podobne dokumenty