Pomiary akustyczne i ocena zagrożenia hałasem stanowisk pracy

Transkrypt

Pomiary akustyczne i ocena zagrożenia hałasem stanowisk pracy
ERGONOMIA - laboratorium
IMIĘ I NAZWISKO:
………………………..
Grupa …………………
Wydział ………………
Rok …………………..
TEMAT:
Pomiary akustyczne i ocena
zagrożenia hałasem stanowisk
pracy
Data wykonywania ćw.: Prowadzący:
Numer
ćwiczenia
5
Ocena
Charakter pomieszczenia, charakter
wykonywanych czynności w pomieszczeniu,
Czas przebywania na stanowisku pracy w ciągu
jednego dnia
Wymagania normowe ze względu na ochronę słuchu
Szczytowy poziom dźwięku C
Maks. poziom dźwięku A
Poziom ekspozycji na hałas
odniesiony do 8h dnia pracy
Wymagania normowe ze względu na charakter wykonywanej pracy
Równoważny poziom dźwięku
mierzony podczas pracy
-------------------------------------
---------------------------------------
-------------------------------------
--------------------------------------
Schemat pomieszczenia z naniesionym stanowiskiem pracy, źródłem hałasu, podanymi wymiarami pomieszczenia
oraz wymiarami jednoznacznie identyfikującymi punkt pomiarowy na badanym stanowisku
Typ zastosowanego miernika poziomu dźwięku
Niepewność pomiarowa [dB]
Typ zastosowanej charakterystyki korekcyjnej
Typ zastosowanej charakterystyki dynamicznej
Typ i parametry zastosowanego wzorcowego źródła dźwięku
Wzorcowanie aparatury przed
pomiarami
Wzorcowanie aparatury po cyklu
pomiaru
Poziom dźwięku wzorca [dB]
Odczytany poziom dźwięku
za pomocą miernika [dB]
Opis charakteru hałasu (realizowanego procesu)
Symulowany okres pomiaru [min]
Symulowany krok czasowy pomiaru [s]
Tabela z wynikami pomiarów – poziom dźwięku w dB
Nr kolejny
pomiaru
Poziom
[dB]
Wyniki pomiarów i obliczeń
Poziom szczytowy C
[dB]
Poziom minimalny
[dB]
Poziom maksymalny
[dB]
Rodzaj hałasu
Poziom równoważny
[dB]
Poziom ekspozycji
[dB]
Nr kolejny
pomiaru
Poziom
[dB]
Nr
kolejny
pomiaru
Poziom
[dB]
Nr kolejny
pomiaru
Poziom
[dB]
Wzory na obliczenie poziomu równoważnego
i ekspozycji na hałas
Dyskusja dotycząca spełnienia (lub nie) wymagań normowych co do hałasu występującego na stanowisku pracy
Propozycje zmian (bez ingerencji w źródło hałasu), które mogą pozytywnie wpłynąć na redukcję hałasu na stanowisku
pracy

Podobne dokumenty