Plakat Olimpiady_01

Transkrypt

Plakat Olimpiady_01
książka
biblioteka
Internet
informacja
czytelnictwo
biblioteka szkolna
szum informacyjny wyszukiwanie informacji informatologia
promocja książki rynek wydawniczy księgarnie
kultura książki e-book
bibliologia audiobook
jakość informacji
produkcja książki
Olimpiada
Bibliologiczna i Informatologiczna
Zapraszamy uczniów do uczestnictwa
Celem Organizatorów Olimpiady jest:
• rozbudzenie zainteresowań i pasji uczniów szkół ponadgimnazjalnych
zagadnieniami związanymi z książką, informacją, czytelnictwem oraz biblioteką
• umożliwienie zainteresowanym uczniom i nauczycielom prezentacji swoich
pomysłów i osiągnięć,
• budowanie prestiżu oraz promocja zawodu bibliotekarza i pokrewnych profesji,
• podniesienie rangi studiów z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej i uczestnictwa
w Olimpiadzie.
www.olimpiadabii.uni.lodz.pl
[email protected]
Katedra Bibliotekoznawstwa
i Informacji Naukowej
Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Matejki 34a
90-237 Łódź
Logo from: Webdesign aus Tirol designed by PC-DIDI

Podobne dokumenty