Pobierz instrukcję

Komentarze

Transkrypt

Pobierz instrukcję
Opt Lasers
pozwala
CLH 2500/5000
wykorzystać
wysoką
prędkość
poruszania się podczas grawerowania nawet
Laserowa głowica grawerująca
skomplikowanych wzorów. Długość przewodu
pomiędzy głowicą laserową i sterownikiem
wynosi około 35 cm.
Opis produktu
Ten podzespół CNC to głowica grawerująca z
mocy
Głowica nie używa kolimatorów G2, ale
zawierająca profesjonalny sterownik do diod
innego kolimatora również korzystającego z
laserowych. Głowica dostępna jest w dwóch
pojedynczej soczewki asferycznej. Pomimo, że
wersjach, z diodą laserową 2,5 W lub 5 W.
kolimatory G2 są popularne ze względu na
Obudowa z aluminium zapewnia właściwy
swoją sprawność, w tym przypadku nie jest to
przepływ ciepła do metalowego uchwytu lub
najistotniejszym parametrem, gdyż podczas
innego radiatora.
grawerowania, gęstość mocy jest znacznie
wbudowanym
laserem
wysokiej
ważniejsza - niestety kolimatory G2 nie
Średnica głowicy laserowej mająca zaledwie
pozwalają na uzyskanie tak małej plamki
43 mm ułatwia montaż w uchwycie wrzeciona
(nawet gdy wiązka jest skupiona). Nasze
CNC. Głowica laserowa pozwala ciąć lub
jednoelementowe
grawerować tworzywa takie jak drewno, balsa,
sprawdzają się doskonale w tego rodzaju
akryl, papier, skóra, karton i wiele innych.
urządzeniach.
Dzięki pełnej modulacji analogowej możliwe
dołączamy również trzyelementowe soczewki,
jest grawerowanie w odcieniach szarości lub
które mają trochę mniejszą sprawność, ale
zmienianie mocy wyjściowej przy zawracaniu.
pozwalają na uzyskanie jeszcze mniejszej
soczewki
Do
głowicy
asferyczne
laserowej
Wysoka prędkość modulacji (do 100 kHz)
1
Opt Lasers
dzięki
plamki,
której
osiągamy
większą
gęstość mocy.
(rurka nie jest dołączana do zestawu). Uchwyt
może być zamocowany do maszyny za
W zależności od wybranej wersji, moduł
pomocą śrub M6 (dwie śruby M6 o długości
30mm są w zestawie).
posiada:
a) 5W głowica laserową CLH - 5000
Nowa (osiągająca do 6W) dioda
laserowa NUBM44 450. Możliwe jest
uzyskanie mocy ponad 5W przy
delikatnym
Instrukcja
podkręceniu
sugeruje
diody.
podanie
3,5A
prądu, my używamy 3,6 - 3,7A by
uzyskać
>5W
przy
użyciu
jednosoczewkowego kolimatora.
b) 2,5W głowica laserowa CLH - 2500
Nowa 1,6W (osiągająca do 3W) 445
nm dioda laserowa NDB7875 firmy
Nichia. Instrukcja sugeruje podanie
1,6A prądu, my używamy 2A aby
uzyskać
2,5W
przy
użyciu
Dane techniczne
445 nm
rzeczywistości bliska jest ona 5000 godzin.
Długość fali
Moc optyczna na wyjściu w
temp. 25*C
Sterowanie
Maksymalna częstotliwość
sygnału sterującego
Napięcie zasilania
Aby osiągnąć dłuższą żywotność należy
Napięcie sygnału sterującego
0-5V
zadbać o odpowiednie chłodzenie głowicy.
Długość ogniskowej
Do ustawienia
Średnica głowicy laserowej
43 mm
Możliwy
Długość głowicy laserowej
50 mm
jednosoczewkowego kolimatora.
Żywotność diody laserowej podana przez
producenta to 10000 godzin, jednak w
jest
również
zakup
wersji
z
2,5 W
5W
TTL lub analogowe
Max 100kHz
7,5 - 12 V
dodatkowym uchwytem aluminiowym, który
pozwala na zamontowanie głowicy laserowej
na ruchomej części maszyny. Pojedynczy
otwór o średnicy 6 mm przeznaczony jest do
instalacji rurki ze sprężonym powietrzem
2
Opt Lasers
Sposób podłączenia głowicy
Jak zasilać głowicę grawerującą
grawerującej
W zależności od wersji głowicy, wymagana
jest odpowiednia wydajność zasilaczy:
Wersja
Zasilanie
2,5 W 445 nm
7,5 V 3 A
5 W 445 nm
7,5 V 5 A
Ustawianie odległości skupienia
Trudno jest zmierzyć dokładną odległość
przewężenia wiązki od głowicy laserowej.
Ustawianie
odległości
skupienia
wiązki
powinno się odbywać poprzez obracanie
kolimatora. Po wstępnym ustawieniu kolimator
należy
zabezpieczyć
przed
obracaniem.
Wżywając osi Z maszyny CNC dobieramy
najoptymalniejszą
odległość
głowicy
od
materiału . Wielkość skupionej plamki zależy
od
używanego
typu
kolimatora
i
jego
odległości od diody laserowej. Należy uważać
przy wykręcaniu kolimatora, ponieważ może
wypaść
i
zabrudzić
trzysoczewkowych
się/zniszczyć.
kolimatorów
Dla
odległość
skupienia wiązki powinna mieścić się w
zakresie pomiędzy 120 i 40mm, a dla
jednosoczewkowych powinna wynosić między
Uwaga:
100 a 20mm. Niemniej jednak właściwa
Należy używać obu przewodów GND.
odległość skupienia powinna być ustawiona po
wykonaniu testu na odpowiednim materiale.
3
Opt Lasers
Uwaga!
- Nigdy nie kieruj głowicy laserowej w
stronę
lub
ludzi
zwierząt
- Zawsze używaj okularów ochronnych
- Kolimator powinien być zawsze czysty
- Ostrożnie obchodź się z urządzeniem
- Używaj zestawu anty-ESD podczas
montażu
- Zawsze używaj odpowiednich osłon
ochronnych
przeciw
odbitemu
promieniowaniu laserowemu na światło
o
długości
fali
430
-
480
instalowanych na maszynę CNC.
nm,
Zalecenia i wymagania
Wejście modulacji może być stosowane jako
wejście TTL z poziomami logicznymi 0V i 5V
lub jako wejście analogowe. Analogowa
modulacja oznacza, że za pomocą 2,5 V na
wejściu analogowym otrzymuje się 50% mocy
wyjściowej, analogicznie przy użyciu 4 V
otrzymuje się 80% mocy wyjściowej, itd.
Ponieważ bardzo ważne jest, aby zapewnić
odpowiednie chłodzenie, głowica laserowa
powinna zostać zamontowana w metalowej
części,
podobnej
do
części
trzymającej
wrzeciono. Maksymalna temperatura pracy
głowicy laserowej to 35 stopni Celsjusza.
Użytkownik
powinien
monitorować
temperaturę i wyłączać głowicę lasera w
przypadku przegrzania.
Czyszczenie optyki jest istotnym aspektem,
ponieważ zabrudzone części optyczne odbijają
pewien procent energii z powrotem do diody,
co może spowodować nieodwracalne szkody.
4
Opt Lasers
Soczewki w razie potrzeby należy czyścić
alkoholem propylowym lub innym preparatem
dedykowanym
do
czyszczenia
soczewek.
Przepływ powietrza jest również bardzo ważny
w
procesie
grawerowania,
ponieważ
wydmuchuje on ciemny dym, który powoduje
optyczną przeszkodę dla wiązki laserowej.
Zabezpieczenie
Wejście analogowe chronione jest przez 5V
diodę
Zenera,
która
zabezpiecza
przed
napięciem wyższym niż 5 V. Mimo wszystko,
na to wejście nie powinno podawać się
napięcia wyższego niż 5 V.
Wyjście sterownika chronione jest przez diodę
Shottky'ego,
która
zabezpiecza
przed
pojawieniem się napięcia zwrotnego na diodzie
laserowej.
5
Opt Lasers
Wymiary głowicy
Wymiary aluminiowego uchwytu
Wymiary CLHD - 5000
Dodatkowe komponenty (w zależności od
wybranego zestawu, dołączane są różne
elementy)
6
Opt Lasers
Parametry cięcia
Należy pamiętać, że poniżej przedstawione
prędkości i parametry są wynikiem testów i
mogą różnić się w zależności od materiału,
systemu chłodzenia oraz odległości skupienia
wiązki.
Włókno winylowe 2mm: 100mm/min; 5W; 1
przejście (*)
Drewno 3mm: 200mm/min; 5W; 3 przejścia
(1 przejście na każdy mm) (*)
Balsa 10mm: 300mm/min; 5W; 10 przejść
(1 przejście na mm) (*)
Papier fotograficzny InchJet:
400mm/min; 5W; 1 przejście (*)
Paper: 600mm/min 2W (*)
Czerwone plexi 3mm:
4 przejścia. BRAK DYMU
100
mm/min;
Głowicą nie można ciąć przezroczystego
pleksi.
* dym powinien zostać natychmiast usunięty
7