usc

Transkrypt

usc
Ludność w 2014 roku.
Minął kolejny rok w którym odnotowano spadek liczby osób zameldowanych na
pobyt stałych w naszej gminie. W porównaniu do 2013 roku o 50 osób. W tych osobach
jest 26 osób, które na przestrzeni kilku lat wymeldowały się same bądź zostały
wymeldowane w trybie administracyjnym i nigdzie nie zameldowały się. Dla tych osób
właściwym Organem w niektórych sprawach administracyjnych jest Wójt Gminy
Brańszczyk.
Liczba zameldowań i wymeldowań jest porównywalna do ubiegłego roku.
Urodziło się więcej dzieci niż w ubiegłym roku o 9 osób i zmarło o 6 osób więcej
w stosunku do ubiegłego roku. Kolejny rok nie mamy przyrostu naturalnego, ponieważ
więcej osób umiera niż się rodzi. Wzrosła liczba osób, który zawarły związek małżeński
o 31 osób.
Rodzice nadawali imiona dzieciom bardzo różnorodnie m.in. Kasjan, Ludwik, Natan,
Kazimierz, Franciszek, Piotr, Filip, Wiktor, Grzegorz, Kamil, Daniel, Adam, Robert, Kuba,
Jakub, Karol, Michał, Alan, Hubert, Fabian, Aleksander, Dawid, Mikołaj, Bartłomiej; Rita,
Zuzanna, Weronika, Sandra, Aleksandra, Julia, Nikola, Anita, Iga, Pola, Kalina, Zofia,
Emilia, Amelia, Michalina, Jagoda, Oliwia, Laura, Gabriela,Izabela.
Podobnie jak w ubiegłym roku dość zdecydowanie przeważa płeć żeńska: 43 dziewczynki
na 36 chłopców.
Najczęściej nadawane imiona dzieciom:
chłopcom : Kacper, Oskar, Antoni
dziewczynkom: Lena, Natalia, Maja, Alicja
Informuję, że dowody osobiste posiadają datę ważności. Osobom pełnoletnim
dowody wydawane są na 10 lat, niepełnoletnim na 5 lat, natomiast osobom, które ukończyły
65 lat bezterminowo ( bezterminowo wydawane będą do czasu wejścia w życie nowej
ustawy o dowodach osobistych). Wiele osób nie posiada ważnego dokumentu tożsamości.
Proszę o sprawdzenie w dowodach osobistych dat ważności.
Ponadto przypominam, że zgodnie z ustawą z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie
ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz
niektórych innych ustaw, data zniesienia obowiązku meldunkowego została przesunięta
z 1 stycznia 2014 roku na 1 stycznia 2016 roku ( obowiązek meldunkowy istnieje).
Na mocy tej ustawy z dniem 31 grudnia 2012 roku wprowadzono szereg ułatwień
w realizacji obowiązku meldunkowego m.in.:
1. zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich, obywateli EU, obywateli
państw EFTA-stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt
czasowy nie przekraczający trzech miesięcy,
2. likwidacja obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów,
3. likwidacja obowiązku właścicieli, dozorców, administratorów nieruchomości oraz
zakładów pracy do weryfikowania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców
lub pracowników,
4. wprowadzenie możliwości dopełnienia obowiązku meldunkowego przez
ustanowionego pełnomocnika,
5. wprowadzenie możliwości automatycznego wymeldowania przy zameldowaniu
w nowym miejscu,
6. wydłużenie terminu na realizację obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni,
7. zniesienie sankcji karnych dla obywateli polskich, obywateli UE, obywateli EFTAstron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej za niedopełnienie obowiązku
meldunkowego,
8. odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnieniu obowiązku meldunkowego
informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładaniu wojskowego
dokumentu osobistego,
9. wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych polegających zgłoszeniu w organie
ewidencji ludności z 3 do 6 miesięcy.
Szczegółowe dane znajdują się na stronie internetowej www.branszczyk.pl w zakładce
„Dane Statystyczne”.
Teresa Kasprowicz
Kierownik USC