Przykład zjawiska segregacji poziomej: Marcin bardzo lubi

Transkrypt

Przykład zjawiska segregacji poziomej: Marcin bardzo lubi
Podręcznik coachingu godzenia życia zawodowego i rodzinnego
Materiały szkoleniowe
Przykład zjawiska segregacji poziomej:
Marcin bardzo lubi pracować z ludźmi. Szczególną satysfakcję daje mu jednak praca z dziećmi.
Ukończył odpowiednie studia, dzięki czemu ma kwalifikacje niezbędne do pracy w żłobku
i w przedszkolu. W jego miejscowości powstaje dużo nowych punktów opieki nad małymi dziećmi:
żłobki, kluby malucha. On jednak bezskutecznie szuka pracy w zawodzie. Żadna z osób, z którą miał
rozmowę kwalifikacyjną, nie wierzy, że posiada wiedzę oraz predyspozycje niezbędne do opieki nad
bardzo małymi dziećmi.
Przykład zjawiska segregacji pionowej – szklanego sufitu:
Anna od 8 lat pracuje dla tej samej firmy. Często słyszy, że jest kluczowym pracownikiem organizacji.
Trzy lata temu otrzymała awans i kieruje 3-osobowym zespołem. W związku ze zwolnieniem się
stanowiska na wyższym stanowisku, postanowiła na nie aplikować. Otrzymała jednak informację
zwrotną, że na tym stanowisku potrzebna jest osoba, która ma umiejętność prowadzenia twardych
negocjacji oraz gotowość do częstych podróży służbowych. Zasugerowano jej, że ona jako kobieta nie
spełnia tych oczekiwań, mimo że właśnie sfinalizowała podpisanie dużego kontraktu.
Przykład zjawiska segregacji pionowej – szklane ściany:
Pani Joanna od 11 lat pracuje jako asystentka prezesa. Doskonale zna specyfikę działalności firmy.
Jest tzw. prawą ręką prezesa także w kwestiach merytorycznych, związanych z zarządzaniem
strategicznym firmą, sprzedażą, prowadzeniem działań marketingowych. Wie jednak, że nie ma szans
na awans – stanowisko asystenckie to wszystko, co może osiągnąć w tej firmie. Stanowiska
menedżerskie oferowane są albo pracownicom/pracownikom niższego szczebla, albo rekrutuje się na
nie osoby spoza firmy. Niejednokrotnie są to osoby, które nie posiadają większego doświadczenia
zawodowego od pani Joanny.
Przykład zjawiska segregacji pionowej – ruchomych schodów:
Organizacja pozarządowa poszukuje osoby do bieżącego zarządzania fundacją. Nieformalny przepływ
informacji sugeruje, że stanowisko to zaproponowane zostanie panu Bartkowi. Co prawda nie ma on
dużego doświadczenia w tym zakresie, ale jest „rodzynkiem” w fundacji, czyli jedynym mężczyzną
w zespole.
Podręcznik coachingu godzenia życia zawodowego i rodzinnego
Materiały szkoleniowe
Przykład zjawiska segregacji pionowej – lepkiej podłogi:
Pani Marzena otrzymała ofertę pracy z Powiatowego Urzędu Pracy. Oferta dotyczy sprzątania obiektu
biurowego. Praca ta nie jest dobrze płatna, ale osoba z urzędu pracy sugerowała, że pani Marzena jako
osoba z wykształceniem podstawowym nie może liczyć na bardziej intratne zajęcia. Firma, która
zatrudniła panią Marzenę, poszukiwała również – za pośrednictwem tego samego urzędu pracy –
osoby na stanowisko dozorcy. Praca na tym stanowisku sprowadzać się miała do wydawania kluczy
oraz obchodu całego obiektu na koniec dnia. Na stanowisko to został przyjęty pan Marek. On również
posiada wykształcenie podstawowe. Zarabia jednak całe 500 zł brutto więcej niż pani Marzena.