WizaŜystka - stylistka - manikiurzystka- pedikiurzystka

Transkrypt

WizaŜystka - stylistka - manikiurzystka- pedikiurzystka
Kkkkkkkkk
Powiatowy Urząd Pracy w śorach ogłasza nabór na szkolenie grupowe:
„WizaŜystka - stylistka - manikiurzystkapedikiurzystka”
Zakres szkolenia: m.in. stylizacja, manicure, pedicure, zdobienie
płytki paznokciowej, tipsy.
Termin przyjmowania zgłoszeń: 21.04.2008. - 25.04.2008.
Przewidywany termin szkolenia: maj – lipiec 2008r.,
Czas trwania szkolenia: ok. 2 miesięcy, 250 godzin,
Liczba uczestników szkolenia: 6 osób,
Miejsce szkolenia: śory lub okolice (uzaleŜnione od wyniku przetargu),
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenie, certyfikat.
Wymagania stawiane kandydatom na szkolenie:
- bezrobotni zarejestrowani w PUP w śorach, spełniający warunki
określone w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
- min. wykształcenie średnie.
Wymagane dokumenty:
Zainteresowane osoby bezrobotne, które spełniają ww. wymagania,
pobierają i składają w ww. terminie „Zgłoszenie bezrobotnego na szkolenie”
w pokoju nr 19. Osoby, które posiadają uprawdopodobnienie zatrudnienia
po szkoleniu, dołączają pisemną informację od pracodawcy.
śory, 2008-04-21
Projekt „Człowiek – czyn – sukces” współfinansowany z środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Priorytetu VI, działania 6.1, poddziałania 6. 1.3 Poprawa zdolności
do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych

Podobne dokumenty