Litewski elementarz

Transkrypt

Litewski elementarz
Litewski elementarz
2015-06-15 15:13:29
2
Republika Litewska, czyli Lietuvos Respublika, leży w Europie Środkowo-Wschodniej i jest, obok Estonii i Łotwy,
jednym z trzech krajów bałtyckich.
Sąsiadami Litwy są: od północy Łotwa, od wschodu Białoruś, od południowego zachodu Polska, a od zachodu –
Rosja poprzez obwód kaliningradzki. 99 km granicy państwowej przebiega wzdłuż brzegów Bałtyku.
Powierzchnia Litwy wynosi 65 tys. 303 km kw. Stolicą kraju jest Wilno. Miasto wraz przyległymi miejscowościami
tworzy okręg wileński, z ok. 1 mln mieszkańców. W samym Wilnie żyje 527 tys. osób.
3
Wilno jest stolicą Litwy. Na zdjęciu Ostra Brama, PAP/Jacek Turczyk
Na Litwie, oprócz okręgu wileńskiego, jest też kowieński (Kowno było stolicą kraju w latach 1919 -1939),
kłajpedzki, mariampolski, olicki, poniewieski, szawelski, turoski, telszański i uciański.
4
Źródło: Bank Światowy
W kraju mieszka 2 mln 972 tys. osób, z których 83 proc. to Litwini, 6,6 proc. Polacy, 5,4 proc. Rosjanie.
Pod względem grup etnograficznych Litwa dzieli się na cztery regiony: Žemaitija (Żmudź), Aukštaitija
(Auksztota), Suvalkija (Suwalszczyzna), Dzukija (Dzukia).
Językiem urzędowym jest litewski. Jego alfabet utworzony na bazie łacińskiego liczy 32 litery, używa się w nim
znaków diakrytycznych.
5
Litwa w międzynarodowych organizacjach
Litwa jest od 17 września 1991 członkiem ONZ, a od 17 października 2013 r. niestałym członkiem Rady
Bezpieczeństwa tej organizacji. 13 maja 1994 kraj wstąpił do Rady Europy. Od 29 marca 2004 roku kraj należy
do NATO.
1 maja 2004 Litwa wstąpiła, wraz z dziewięcioma innymi krajami, do Unii Europejskiej, a w czerwcu 2013 roku
przejęła półroczne przewodniczenie unijnym instytucjom. Od 21 grudnia 2007 roku kraj należy do strefy
Schengen. Od 2015 roku jest też członkiem strefy euro.
Ważne linki
6
Polskie placówki na Litwie
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie
(Lenkijos Respublikos Ambasada Vilniuje)
Smėlio g. 20A, LT – 10323 Vilnius
tel. (+370 5) 270 90 01, 270 90 02
fax. (+370 5) 270 90 07
e-mail: [email protected]
www.wilno.msz.gov.pl
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Vasario 16-osios g. 14/2
LT-01107 Vilnius
tel.: + 370 5 261 79 60
faks: + 370 5 261 06 86
e-mail: [email protected]
strona internetowa: http://www.weh-wilno.lt
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej
Wydział Polityczno-Ekonomiczny
LT-10323 Vilnius
tel.: + 370 5 270 90 01/02
faks: + 370 5 270 90 07
e-mail: [email protected]
strona internetowa: http://wilno.msz.gov.pl/pl
Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej
(Lenkijos Respublikos Ambasados Konsulinis Skyrius)
7
Smėlio g. 22A, LT – 10323 Vilnius
tel. (+370 5) 270 90 04, 270 90 05
fax. (+370 5) 270 90 09
Konsul dyżurny (całodobowo): +370 685 61 609
e-mail: [email protected]
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
(Prekybos ir investicijų rėmimo skyrius)
Kaštonų g. 2, LT-01107 Vilnius
tel. (+370 5) 261 79 60
fax. (+370 5) 261 06 86
e-mail: [email protected]
www.vilnius.trade.gov.pl
Instytut Polski w Wilnie
(Lenkų Institutas Vilniuje)
Didžioji g. 23, LT – 01128 Vilnius
tel. (+370 5) 264 93 32
fax. (+370 5) 264 93 33
e-mail: [email protected]
www.lenkukultura.lt
Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Kłajpedzie
kierowany przez Konsula Honorowego Pana Tadeusza Macioła
Kalvos g. 4, LT - 92123 Klaipėda
tel. (+370 46) 310 183
fax. (+370 46) 300 364
tel. . komórkowy: +370 614 53 923
8
e-mail: [email protected]
www.konsulatrp-klajpeda.pl
Litewskie ministerstwa
Ministerstwo Środowiska
(Aplinkos ministerija)
A. Jakšto g. 4/9, LT – 01105 Vilnius
tel. (+370 5) 266 36 61
fax. (+370 5) 266 36 63
e-mail: [email protected]
www.am.lt
Ministerstwo Energetyki
(Energetikos ministerija)
Gedimino pr. 38, LT – 01104 Vilnius
Tel.: (+370 ) 706 64 715
Faks: (+370 ) 706 64 820
e-mail: [email protected]
www.enmin.lt
Ministerstwo Finansów
(Finansų ministerija)
Lukiškių g. 2, LT – 01512 Vilnius
tel. (+370 5) 239 00 00
fax. (+370 5) 279 14 81
e-mail: [email protected]
www.finmin.lt
9
Ministerstwo Obrony Kraju
(Krašto apsaugos ministerija)
Totorių g. 25/3, LT – 01121 Vilnius
tel . (+370 5) 273 56 73
fax. (+370 5) 264 85 17
e-mail: [email protected]
www.kam.lt
Ministerstwo Kultury
(Kultūros ministerija)
J. Basanavičiaus g. 5, LT – 01118 Vilnius
tel. (+370 5) 219 34 00
fax. (+370 5) 262 31 20
e-mail: [email protected]
www.lrkm.lt
Ministerstwo Opieki Społecznej i Pracy
(Socialinės apsaugos ir darbo ministerija)
A. Vivulskio g. 11, LT – 03610 Vilnius
tel. (+370 5) 266 42 01
fax. (+370 5) 266 42 09
e-mail: [email protected]
www.socmin.lt
Ministerstwo Łączności
(Susisiekimo ministerija)
Gedimino pr. 17, LT – 01505 Vilnius
10
Tel.: (+370 5) 261 23 63
Faks: (+370 5) 212 43 35
e-mail: [email protected]
www.sumin.lt
Ministerstwo Ochrony Zdrowia
(Sveikatos apsaugos ministerija)
Vilniaus g. 33, LT – 01506 Vilnius
tel. (+370 5) 268 51 10
fax. (+370 5) 266 14 02
e-mail: [email protected]
www.sam.lt
Ministerstwo Oświaty i Nauki
(Švietimo ir mokslo ministerija)
A. Volano g. 2/7, LT – 01516 Vilnius
tel. (+370 5) 219 11 90
fax. (+370 5) 261 20 77
e-mail: [email protected]
www.smm.lt
Ministerstwo Sprawiedliwości
(Teisingumo ministerija)
Gedimino pr. 30, LT – 01104 Vilnius
Tel.: (+370 5) 266 29 81
fax. (+370 5) 262 59 40
e-mail: [email protected]
www.tm.lt
11
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
(Užsienio reikalų ministerija)
J. Tumo – Vaižganto g. 2, LT – 01511 Vilnius
Tel.: (+370 5) 236 24 44
fax. (+370 5) 231 30 90
e-mail: [email protected]
www.urm.lt
Ministerstwo Gospodarki
(Ūkio ministerija)
Gedimino pr. 38, LT – 01104 Vilnius
Tel.: (+370 ) 706 64 845, 706 64 868
fax. (+370 ) 706 64 762
e-mail: [email protected]
www.ukmin.lt
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
(Vidaus reikalų ministerija)
Šventaragio g. 2, LT – 01510 Vilnius
Tel.: (+370 5) 271 71 30
fax. (+370 5) 271 85 51
e-mail: [email protected]
www.vrm.lt
Ministerstwo Rolnictwa
(Žemės ūkio ministerija)
Gedimino pr. 19 (Lelevelio g. 6), LT – 01103 Vilnius
12
Tel.: (+370 5) 239 11 11
fax. (+370 5) 239 12 12
e-mail: [email protected]
www.zum.lt
Urzędy
Państwowe Przedsiębiorstwo „Centrum Rejestrów”
(VĮ „Registrų centras“)
V. Kudirkos g. 18, LT – 03105 Vilnius
Tel.: (+370 5) 268 82 02
Faks: (+370 5) 268 83 11
e-mail: [email protected]
www.registrucentras.lt
Departament Statystyki przy Rządzie RL
(Statistikos departamentas prie LR Vyriausybės)
Gedimino pr. 29, LT – 01500 Vilnius
Tel.: (+370 5) 236 48 00
fax. (+370 5) 236 48 45
e-mail: [email protected]
www.stat.gov.lt
Bank Litwy
(Lietuvos bankas)
Gedimino pr. 6, LT – 01103 Vilnius
Totorių g. 4, LT – 01121 Vilnius (dla korespondencji)
Tel.: (+370 5) 268 00 29
13
fax. (+370 5) 262 81 24
e-mail: [email protected]
www.lb.lt
Państwowa Inspekcja Podatkowa przy Ministerstwie Finansów
(Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos)
Vasario 16 – osios g. 14, LT – 01514 Vilnius
tel. (+370 5) 266 82 00
fax. (+370 5) 212 56 04
Konsultacje w sprawach podatków dla telefonujących spoza granic Litwy: (+370 5) 255 31 90
e-mail: [email protected]
www.vmi.lt
Zarząd Państwowego Funduszu Ubezpieczeń Socjalnych SoDra przy
Ministerstwie Opieki Socjalnej i Pracy
(Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba SoDra prie Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos)
Konstitucijos pr. 12, LT – 09308 Vilnius
tel. (+370 5) 272 48 64
fax. (+370 5) 272 36 41
e-mail: [email protected]
www.sodra.lt
Litewska Giełda Pracy przy Ministerstwie Opieki Socjalnej i Pracy
(Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos)
Geležinio Vilko g. 3A, LT – 03131 Vilnius
tel. (+370 5) 236 07 93
fax. (+370 5) 236 07 88, 274 58 83
14
e-mail: [email protected]
www.ldb.lt
Instytucja użyteczności publicznej „Inwestuj na Litwie“
(ang. „Invest in Lithuania”)
(VšĮ „Investuok Lietuvoje“)
Jogailos g. 4, LT – 01116 Vilnius
tel. (+370 5) 262 74 38
fax. (+370 5) 212 01 60
e-mail: [email protected]
www.investlithuania.com
Instytucja użyteczności publicznej „Przedsiębiorcza Litwa“
(ang. „Enterprise Lithuania”)
(VšĮ „versli Lietuva“)
A. Goštauto g. 40 A, LT – 01112 Vilnius
tel. (+370 5) 249 90 83
fax. (+370 5) 204 58 08
e-mail: [email protected]
www.verslilietuva.lt
Departament Celny przy Ministerstwie Finansów
(Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos)
A. Jakšto g. 1, LT – 01105 Vilnius
tel. (+370 5) 266 61 11261 30 27
fax. (+370 5) 266 60 05
e-mail: [email protected]; [email protected]
www.cust.lt
15
Centralny Urząd Hipoteczny
(Centrinė hipotekos įstaiga)
Tilto g. 17, LT – 01101 Vilnius
tel. (+370 5) 231 36 11
fax. (+370 5) 231 34 91
e-mail: [email protected]
www.hipotekosistaiga.lt
Państwowy Departament Turystyki przy Ministerstwie Gospodarki
(Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos)
Gedimino pr. 38, LT – 01104 Vilnius
tel. (+370) 706 64 976
fax. (+370) 706 64 988
e-mail: [email protected]
www.tourism.lt
Państwowe Biuro Patentowe
(Valstybinis patentų biuras)
Kalvarijų g. 3, LT – 09310 Vilnius
tel. (+370 5) 278 02 90
fax. (+370 5) 275 07 23
e-mail: [email protected]
www.vpb.lt
Instytucja użyteczności publicznej „Litewska Agencja Wsparcia
Przedsiębiorczości“
(VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“)
16
Savanorių pr. 28, LT – 03116 Vilnius
tel. (+370 5) 268 74 01
fax. (+370 5) 278 42 69
e-mail: [email protected]
www.lvpa.lt
UAB “Gwarancje inwestycyjne oraz dla przedsiębiorstw INVEGA”
(UAB „Investicijų ir verslo garantijos INVEGA”)
Konstitucijos pr. 7, LT – 09308 Vilnius
tel. (+370 5) 210 75 10
fax. (+370 5) 210 75 11
E-mail: [email protected]
www.invega.lt
Narodowa Agencja Płatnicza przy Ministerstwie Rolnictwa
(Nacionalinė mokėjimų agentūta prie Žemės ūkio ministerijos)
Blindžių g. 17, LT – 08111 Vilnius
tel. (+370 5) 252 69 99
fax. (+370 5) 252 69 45
e-mail: [email protected]
www.nma.lt
Państwowa Inspekcja Pracy
(Valstybinė darbo inspekcija)
Algirdo g. 19, LT – 03607 Vilnius
tel. (+370 5) 265 01 93
fax. (+370 5) 213 97 51
e-mail: [email protected]
17
www.vdi.lt
Państwowa Służba Żywności i Weterynarii
(Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba)
Siesikų g. 19, LT – 07170 Vilnius
tel. (+370 5) 240 43 61
Faks: (+370 5) 240 43 62
E-mail: [email protected]
www.vmvt.lt
Agencja Regulacji Rynku Rolnego i Artykułów Żywnościowych
(VĮ „Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra“)
L. Stuokos–Gucevičiaus g. 9 – 12, LT – 01122 Vilnius
tel. (+370 5) 268 50 50
fax. (+370 5) 268 50 61
e-mail: [email protected]
www.litfood.lt
Państwowa Inspekcja Artykułów Nieżywnościowych
(Valstybinė ne maisto produktų inspekcija)
Gedimino pr. 38, LT – 01104 Vilnius
tel. (+370 ) 706 64 950
fax. (+370 ) 706 64 949
e-mail: [email protected]
www.inspekcija.lt
Centrum Certyfikacji Produkcji Budowlanej
(Statybos produkcijos sertifikavimo centras)
18
Linkmenų g. 28, LT – 08217 Vilnius
tel. (+370 5) 272 80 77, 272 80 78
fax. (+370 5) 272 80 75
e-mail: [email protected]
www.spsc.lt
Rada Konkurencji
(Konkurencijos Taryba)
Jogailos g. 14, LT – 01116 Vilnius
tel. / fax. (+370 5) 212 64 92
e-mail: [email protected]
www.kt.gov.lt
Urząd Zamówień Publicznych
(Viešųjų pirkimų tarnyba)
Kareivių g. 1, LT – 08221 Vilnius
tel. (+370 5) 219 70 01
fax. (+370 5) 213 62 13
e-mail: [email protected]
www.vpt.lt
Litewskie Centrum SOLVIT
(Lietuvos SOLVIT centras)
Vedas Samukas, Lina Giedraitienė
Ministerstwo Gospodarki (Ūkio ministerija)
Departament Spraw UE (ES reikalų departamentas)
tel. (+370 ) 706 64 797, 706 64 803
fax. (+370 ) 706 64 762
19
e-mail: [email protected]
www.solvit.lt
Zrzeszenia i izby regionalne
Litewska Konfederacja Przemysłowców
(Lietuvos pramoninkų konfederacija)
A. Vienuolio g. 8, LT – 01104 Vilnius
tel. (+370 5) 243 10 67
fax. (+370 5) 212 52 09
e-mail: [email protected]
www.lpk.lt
Forum Inwestorów
(Investor‘s Forum)
Totorių g. 5 – 21, LT – 01121
tel. (+370 5) 275 52 58
e-mail: [email protected]
www.investorsforum.lt
Litewska Konfederacja Pracodawców Biznesowych
(Lietuvos verslo darbdavių konfederacija)
Algirdo g. 31, LT – 03219 Vilnius
tel. (+370 5) 249 64 48, 249 83 45
fax.: (+370 5) 249 64 48
e-mail: [email protected]
www.lvdk.eu
Litewska Konfederacja Biznesu ICC Lietuva
(Lietuvos verslo konfederacija ICC Lietuva)
20
Gedimino pr. 32-7, LT – 01110 Vilnius
tel. (+370 5) 212 11 11
fax. (+370 5) 212 26 21
e-mail: [email protected]
www.icclietuva.lt
Zrzeszenie Izb Handlu, Przemysłu i Rzemiosła Litwy
(Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija)
Vašingtono a. 1 – 63a, LT – 01108 Vilnius
tel. (+370 5) 261 21 02
fax. (+370 5) 261 21 12
e-mail: [email protected]
www.lvk.lt
Wileńska Izba Handlu, Przemysłu i Rzemiosła
(Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai)
Algirdo g. 31, LT – 03219 Vilnius
tel. (+370 5) 213 55 50
Faks: (+370 5) 213 55 42
e-mail: [email protected]
www.cci.lt
Kowieńska Izba Handlu, Przemysłu i Rzemiosła
(Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai)
K. Donelaičio g. 8, LT – 44213 Kaunas
tel. (+370 37) 22 92 12
fax. (+370 37) 20 83 30
e-mail: [email protected]
www.chamber.lt
21
Kłajpedzka Izba Handlu, Przemysłu i Rzemiosła
(Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai)
Danės g. 17, LT – 92117 Klaipėda
tel. (+370 46) 39 08 61
fax. (+370 46) 41 06 26
e-mail: [email protected]
www.kcci.lt
Szawelska Izba Handlu, Przemysłu i Rzemiosła
(Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai)
Vilniaus g. 88, LT – 76285 Šiauliai
tel. (+370 41) 52 32 24
fax. (+370 41) 52 39 03
e-mail: [email protected]
www.rumai.lt
Poniewieżska Izba Handlu, Przemysłu i Rzemiosła
(Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai)
Respublikos g. 34, LT – 35173 Panevėžys
tel. (+370 45) 46 36 87
fax. (+370 45) 50 03 09
e-mail: [email protected]
www.ccic.lt
Litewskie placówki dyplomatyczne w Polsce
Ambasada Republiki Litewskiej w Warszawie
Lietuvos Respublikos ambasada Varšuvoje
22
Al. Ujazdowskie 14, 00-478 Warszawa
tel. (+48 22) 625 33 68, 635 97 94 (sprawy konsularne)
fax. (+48 22) 625 34 40, 635 60 54 (sprawy konsularne)
e-mail: [email protected]
www.pl.mfa.lt
Reprezentant instytucji pożytku publicznego „Enterprise Lithuania” w Polsce
(„Eksportuojančioji Lietuva” atstovas Lenkijoje)
Pan Vygandas Uksa
Al. Ujazdowskie 12, 00-478 Warszawa
tel. (+48 22) 622 56 14
tel. . kom.: +48 605 275 555
e-mail. [email protected]
Konsulat Republiki Litewskiej w Sejnach
(Lietuvos Respublikos konsulatas Seinuose)
ul. 22 Lipca 9, 16-500 Sejny
tel. (+48 87) 517 37 90
fax. (+48 87) 516 22 14
e-mail: [email protected]
http://consulate-sejny.mfa.lt
23

Podobne dokumenty