Recykling Komputerów

Transkrypt

Recykling Komputerów
Recykling Komputerów
„Elektrozłom”
Spis Treści
•
•
•
•
•
Proces recyklingu komputerów.
Co się dzieje z podzespołami.
Statystyki.
Ciekawostki.
Bibliografia.
Proces recyklingu komputerów
• Zanim komputer trafi do utylizacji musimy
byd pewni, że zainstalowany w nim twardy
dysk jest całkowicie pozbawiony wrażliwych i
poufnych danych.
Proces
1. Recyklingu pierwszego stopnia - czyli
naprawa i regeneracja oraz zawrócenie do
użytku zgodnego z pierwotnym
przeznaczeniem. Procentowo jest to niewielki
stopieo przyjmowanych przez nas odpadów,
gdyż odpady trafiające do nas w większości są
przestarzałe lub nie nadające się do
ponownego użycia.
Proces
2. Recykling drugiego stopnia - to ponowne
wykorzystanie elementów bądź części
urządzeo, w tym celu dokonuje się weryfikacji
czy jest taka możliwośd, a następnie kieruje do
regeneracji lub naprawy.
Proces
3. Recykling trzeciego stopnia - to w zasadzie
właściwy odzysk, czyli podjęcie działao
prowadzących do odzyskania substancji,
materiałów lub energii. Prawie cały strumieo
odpadów elektronicznych jest przekształcany
właśnie w taki sposób. Efektem tego działania
jest wiele rodzajów frakcji od zwykłych metali,
poprzez tworzywa sztuczne, gumę, drewno,
szkło i wiele innych.
Ogólnie
• Odzyskane materiały i surowce przekazywana
jest do odbiorców koocowych, do różnego
rodzaju wykorzystania w tym dalszego odzysku
i recyklingu, odpady zawierające elementy
niebezpieczne trafiają do unieszkodliwienia w
specjalistycznych instalacjach.
Statystyki
Dziękuje za uwagę
Bibliografia
• Google
• Moja głowa
• wikipedia

Podobne dokumenty