iii plener malarski "między wieżami"

Komentarze

Transkrypt

iii plener malarski "między wieżami"
WYDAWCA:
Starostwo Powiatowe w Bieruniu
ul. Św. Kingi 1, 43-150 Bieruń
www.powiatbl.pl
Opracowanie okładki: Urszula Figiel-Szczepka
Reprodukcja obrazów: Piotr Kaczmarczyk
Zdjęcia: Agnieszka Krawczyk
Redakcja: Marian Ryglewicz
Opracowanie graficzne: AR Karat
Druk: EMEZ Poligrafia
Bieruń, 2010
2
Jak Wisła łączy powiat bieruńsko-lędziński z Kazimierzem Dolnym, tak twórczość malarska połączyła oba miejsca i przetworzyła wrażenia w obrazy, prezentowane na wystawie po III Plenerze Między Wieżami.
Kazimierz Dolny nad Wisłą – inspiracja wielu wybitnych malarzy, źródło artystycznych wizji – bez wątpienia natchnął twórczo także uczestników naszego
pleneru. Prace na wystawie przenoszą nas w nadwiślańskie wąwozy i jary,
w kwitnące pola, tchną atmosferą wędrówek i spacerów w poszukiwaniu panoram niezwykłej urody miasta, jego architektury, uroczych zakątków i innych motywów malarskich. Tego ducha odnajdujemy pośrednio w tym katalogu. W nim, strona po stronie, znajdujemy zapowiedzi obrazów – świadectw
przetworzonych artystycznie zachwytów nad urodą miasta, w którym twórcy
z naszego powiatu przebywali.
Ekspozycja prac powstałych podczas kwietniowego wyjazdu ilustruje warsztat
i potencjał jego uczestników. Grupa osób biorących aktywny udział w adresowanych do niej działaniach powiatu stanowi nietypowy kalejdoskop osobowości. Indywidualizm i oryginalność każdego z jej członków – plastyków zawodowych i twórców okazjonalnych – wspaniale rokuje realizacji dalszych
projektów w dziedzinie sztuk plastycznych.
Wystawa towarzyszy otwarciu nowej, pierwszej własnej, samodzielnej siedziby Starostwa Powiatowego w Bieruniu. Powstały obiekt – zgodnie z zamierzeniami – będzie pełnił funkcje prawdziwego Powiatowego Centrum Administracji i Kultury, w którym planujemy kolejne imprezy popularyzujące różnorodną twórczość artystyczną, zwłaszcza indywidualne prezentacje dokonań
mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego.
Wszystkiego dobrego!
Piotr Czarnynoga
Starosta Bieruńsko-Lędziński
3
AUTORZY I PRACE
Anna Bierońska
– „Okno” (akryl, areograf)
Maria Blotko-Kiszka
– „Kazimierz Dolny 2010, ul. Lubelska” (olej)
– „Kazimierz Dolny 2010, Fara” (olej)
– „Kazimierz Dolny 2010, Rynek” (olej)
Joanna Bołdys
– „Wąwóz” (olej)
– „Spichlerze” (olej)
Katarzyna Cyroń
– „Nocny spacer” (olej)
– „Szara kamienica” (olej)
Urszula Figiel-Szczepka
– „W popołudniowym słońcu” (olej)
– „Wiosenne przedpołudnie na kazimierskim rynku” (olej)
– „Przy klasztornym murze” (olej)
Bogusława Gałuszka
– „Kuncewiczówka” (olej)
– „Kazimierz nocą” (olej)
Renata Gołdon-Kolny
– „Młyn” (olej)
– „Za kościołem” (olej)
Agnieszka Karnas
– „Drzewo” (akryl)
Beata Kolba
– „Jak w Kazimierzowskim ulu” – dyptyk (olej)
Ewelina Komasa
– „Nadwiślański bulwar” (olej)
– „Mniszki” (olej)
Beata Kozioł
– „Kazimierz o zmierzchu” (olej)
– „Fragment architektury rynku w Kazimierzu” (olej)
Ryszard Kubista
– „Naczelnik powstania w Kazimierzu Dolnym (J. Piłsudski)” (olej)
– „Naczelnik powstania w Kazimierzu Dolnym (T. Kościuszko)” (olej)
Kazimierz Kumor
– „Zamek na Janowcu” (olej)
– „Czerniawy” (olej)
Zofia Łabuś
– „Zamek” (olej)
– „Wieża” (olej)
Jan Nowak
– „Fragment Rynku w Kazimierzu” (olej)
– „Na gondoli” (olej)
Eugeniusz Paruzel
– „Zaułek z Farą w tle” (olej)
– „Kamienica Przybyłów” (olej)
Ewa Pawłowska
– „Na nadwiślańskiej skarpie – (wiatrak)” (olej)
– „W kamiennej ramie” (olej)
Krystyna Pierchała
– „Fragment architektury drewnianej w Kazimierzu” (olej)
– „Kościół Farny” (olej)
Anna Radwańska
– „Późne popołudnie w Kazimierzu” (olej)
– „Ruiny zamku” (olej)
Paulina Rduch
– „Nadwiślański bulwar” (olej)
– „Zakole Wisły” (olej)
Małgorzata Rembierz-Tabaka – „Impresje kazimierzowskie” – trzy obrazy (akryl)
4
Stefan Stachoń
– „Kamienica Celejowska” (olej)
– „Klimont” (olej)
Grażyna Stol
– „Widok z Kazimierza na zamek w Janowcu” (akryl)
– „W drodze na basztę w Kazimierzu Dolnym” (akryl)
Michał Stolecki
– „Drewniany spichlerz” (olej)
– „Bez tytułu” (olej)
Piotr Stolecki
– „Fara w Kazimierzu” (olej)
– „Przy synagodze” (olej)
Helena Szabrańska
– „Kazimierz Dolny – rynek” (olej)
– „Kazimierz Dolny – panorama miasta” (olej)
Marek Szymkowiak
– „Fara” (olej)
– „Rynek” (olej)
Krystyna Ścierska
– „Rynek w Kazimierzu” (olej)
– „Kazimierski wiatrak nad Wisłą” (olej)
– „Widok ze Wzgórza Trzech Krzyży w Kazimierzu Dolnym” (olej)
Jan Tadeusz Śmiłowski
– „Widok na miasto od strony Wisły” (olej)
– „Rynek kazimierski” (olej)
– „Fragment rynku z kościołem franciszkanów” (olej)
– „Spichlerz” (olej)
Barbara Zientara-Chmiel
– „Mały rynek” (akryl)
– „Stara Łaźnia” (akryl)
Wybór miejsca i czasu na III Plener Malarski „Między Wieżami” okazał się
nadzwyczaj trafny – Kazimierz Dolny nad Wisłą, 27-30 kwietnia 2010 r. Niezwykła aura Kazimierza Dolnego, działająca inspirująco na wyobraźnię artystów, ze swą charakterystyczną, znaną z obrazów wielu polskich malarzy
architekturą i malowniczymi krajobrazami, była rękojmią udanego
przedsięwzięcia. Sprecyzowane podczas pierwszego i drugiego pleneru
(w 2005 r. i 2007 r.) cele: uaktywnienie rodzimego środowiska plastyków,
nawiązanie więzi pomiędzy środowiskami poszczególnych gmin oraz stworzenie warunków sprzyjających pracy twórczej, nabierały realnego wymiaru.
Począwszy od pierwszego pleneru, Wydział Kultury Starostwa Powiatowego
w Bieruniu, przy życzliwej zachęcie Starosty Piotra Czarnynogi, rozpoczął
realizację programu „Otwarty Horyzont” skupiając twórców na spotkaniach
(Bojszowy, Lędziny 2008 r.), sesjach wyjazdowych (wystawa Zofii Stryjeńskiej i ekspozycja malarstwa XIX i XX w. – Kraków – Niepołomice, grudzień
2008 r.) oraz warsztatach malarskich (Uniwersytet Śląski, Instytut Sztuki
w Cieszynie, czerwiec 2009 r.). W środowisku plastyków zapotrzebowanie na
tego rodzaju propozycje jest ogromne, wymienione formy aktywności cieszą
się wielką aprobatą.
Nieformalna, dwudziestokilkuosobowa grupa twórców dobrze czuje się ze
sobą. Grupa niespotykana, zróżnicowana wiekiem (uczniowie szkół artystycznych, artyści czynni zawodowo, emeryci) i doświadczeniem zawodowym,
z ochotą podjęła wyzwanie legendarnego miejsca tegorocznego pleneru.
Podczas czterech dni powstawały liczne rysunki, szkice, całe mnóstwo notowanych obiektywem aparatu motywów, rozpoczęte – malowane olejem
i akrylem, a kończone w domu – płótna obrazów. Czasem na pewno nie straconym był czas poświęcony na rozmowy przy sztalugach i za stołem.
Założeniem programowym organizatorów było spotkanie z artystami „Kazimierskiej Konfraterni Sztuki”. Podróż po krainie galerii rozpoczęła się od spotkania z Michałem Smółką, artystą pochodzącym z Mysłowic. Opowieść o barwach, świetle i podróżach była kontynuowana na uroczystej kolacji. Spotkanie z dziełami nieżyjącego już artysty, Franciszka Starowieyskiego z kolekcji
Ryszarda Zdonka, dyrektora Domu Pracy Twórczej SARP, było dopełnieniem
bogatych przeżyć artystycznych.
Nieoczekiwane pojawienie się na rynku w słoneczne przedpołudnie koni i jeźdźców w mundurach wojskowych z ubiegłego wieku, jakiś samochód, działo
artyleryjskie – przypomnienie historii, rejs po Wiśle, a także wizyta w spichlerzu na Małym Rynku, miały nieoczekiwany odzew w obrazach niektórych
twórców. Niewinne artefakty – klucz do innych światów. Chwała za to, że
jest sposobność do ich poszukiwania, a może i otwarcia. O tym przekonają
się oglądający wystawę poplenerową, a może jako odbiorcy światów nowych
doświadczą?
Urszula Figiel-Szczepka
Komisarz pleneru
5
Anna Bierońska
Imielin. Rocznik 1982
Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk
Plastycznych im. Juliana Fałata w Bielsku Białej (kierunek wystawiennictwo). Studiuje
wzornictwo na Akademii Sztuk Pięknych
w Katowicach. Zainteresowania artystyczne:
rysunek, malarstwo akwarelą i akrylem.
Maluje również areografem. Projektuje i wykonuje plakaty.
Uczestniczyła w I Plenerze Malarskim „Między Wieżami”
Maria Blotko-Kiszka
Chełm Śląski. Rocznik 1934
Studiowała w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w latach 1953-1959 (w roku 2009 uroczyście obchodziła 50-lecie pracy twórczej).
Dyplom uzyskała na Wydziale Tkaniny Artystycznej w pracowni prof. Franciszka Walczowskiego. Laureatka stypendium Ministra Kultury
i Sztuki w 1969 r. i 1987 r. Członkini grupy
Przekaz skupiającej artystki, których twórczość
związana jest z włóknem i warsztatem tkackim.
W dorobku ma ponad dwadzieścia znaczących
wystaw indywidualnych i zbiorowych oraz szereg nagród (m. in. III Nagrodę w konkursie
„500-lecie urodzin Mikołaja Kopernika” – Warszawa 1972, nagrodę i dwa wyróżnienia
„Współczesna Tkanina Artystyczna” – Opole
1975, Nagrody Zarządu ZPAP Okręgu Katowice – 1978,1979, nagrodę regulaminową na
Wystawie Okręgu ZPAP Katowice 1982, nagrodę w konkursie „Najlepsze Dzieło Roku”
Katowice 1986, III Nagrodę w Biennale Sztuki
Użytkowej, Katowice 1989, nagrodę na wystawie poplenerowej „Art Stilon” – Gorzów 1995.
Pozostałe wystawy i nagrody
2005 – Gdańsk. Nagroda w 3. Ogólnopolskim Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej, Trójmiasto 2005
2006 – Krosno. Nagroda Fundacji Akapi
4 Międzynarodowego Biennale Artystycznej
Tkaniny Lnianej „Z Krosna do Krosna”
2008 – Lędziny. Nagroda Kulturalna Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego Clemens Pro
Arte AD’2007 za osiągnięcia w twórczości
artystycznej. Wystawa w Ratuszu.
2009 – Katowice. Wystawa malarstwa
w MDK „Południe”
2009 – Imielin. Wystawa tkaniny artystycznej w DK „Sokolnia”
2009 – Katowice. Wystawa tkaniny unikatowej „Nowe Inspiracje” w Muzeum Archidiecezjalnym
2009 – Katowice. Wystawa tkaniny unikatowej „Retrospekcje” w Galerii „Art. Nova 2”
Związku Polskich Artystów Plastyków
Joanna Bołdys
Imielin. Rocznik 1956
Pasjonatka malarstwa. Maluje farbami olejnymi, temperą, akwarelami, a także rysuje
ołówkiem portrety osób i tuszem architekturę starego Imielina i okolic. Autorka rysunków do „Vademecum miasta Imielina” Bernarda Kopca. Uczestniczka plenerów malarskich. W 2000 r. miała swoją autorską wystawę w DK „Sokolnia”. Tworzy także kompozycje z suszonych roślin.
6
Katarzyna Cyroń
Imielin. Rocznik 1977
Absolwentka Wyższej Szkoły Edukacji Wczesnoszkolnej w Mysłowicach. Malarstwem zajmuje się od 1997 roku, jest samoukiem.
W plenerze wzięła udział po raz pierwszy.
Prowadzi Galerię „Pod Aniołami” w Imielinie.
Wystawy zbiorowe:
1997 – MDK w Mysłowicach
1998 – MOKiS „Trójkąt” w Mysłowicach
1998 – MOKiS „Trójkąt w Mysłowicach –
Janowie
1999 – MCK w Mysłowicach
1999 – Pink Cafe
Wystawy indywidualne:
2000 – MOKiS „Trójkąt” w Imielinie
2000 – Kino „Lotnik” w Będzinie
2000 – „My dwie”. Galeria Ciasna
w Jastrzębiu
2003 – DK „Sokolnia” w Imielinie,
wystawa malarstwa i fotografii
Urszula Figiel-Szczepka
Imielin. Rocznik 1959
Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły
Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Dyplom uzyskała w 1990 r. Maluje gwasze, pastele, uprawia malarstwo sztalugowe farbami olejnymi
i akrylowymi. Od 2001 r. zajmuje się grafiką
komputerową i uzyskała dyplom z tej dziedziny
w Studium Podyplomowym UŚ. (Filia w Cieszynie, 2003 r.). Od niedawna zainteresowała
się „Sztuką ziemi” (2004 r. – Letnia Akademia
Sztuki Jelenia Góra) oraz „Sztuką akcji”. Od
wielu lat (WOK Katowice 1980/90 r., DK
„Sokolnia” w Imielinie – do chwili obecnej)
organizuje plenery, przeglądy i wystawy plastyczne. Współpracuje ze Starostwem Powiatowym w Bieruniu, realizując m. in. scenografie
dorocznej imprezy „Clemens”. Jest komisarzem pleneru powiatowego „Między Wieżami” i autorką programu „Otwarty Horyzont”.
Zajmuje się pracą dydaktyczną z dziećmi i młodzieżą w Domu Kultury „Sokolnia”.
Wystawy indywidualne:
1992 – WOK Katowice
1992 – Spichlerz Siemianowice – Galeria
po schodkach
1995 – Katowice KMPiK
1996, 1999, 2001, 2007, 2010 – Imielin
2004 – Miejskie Centrum Kultury
w Mysłowicach
2005 – Miejska Biblioteka w Mysłowicach
2006 – Katowice Giszowiec
Wystawy zbiorowe:
1991 – Dźwirzyn, Koniecpol, Pewel Mała,
Toszek – zamek (Brewerie Artystyczne”
1980 – 92 – WOK Katowice
2000 – 2001 – MCK Mysłowice
2004 – Jelenia Góra Dom Kultury
2004 – 2006 – Katowice SDK
2007 – 2008 – Lędziny
2000 – 2010 – Imielin
7
Bogusława Gałuszka
Chełm Śląski. Rocznik 1985
Od dziecka interesowała się rysunkiem dlatego wybrała liceum z profilem plastycznym.
W tym czasie uczestniczyła w kilku konkursach organizowanych przez różne ośrodki
kultury, między innymi MDK w Tychach.
Brała udział także w kilku plenerach rysunkowych i malarskich. Na studiach (Wyższa
Szkoła Techniczna – projektowanie wnętrz)
również towarzyszyło jej malarstwo, a jej
prace reprezentowały uczelnię. Prywatnie
maluje dla przyjemności i dla znajomych.
Renata Gołdon-Kolny
Lędziny. Rocznik 1985
Od szkoły podstawowej uczestniczyła w zajęciach prowadzonych w Klubie Plastyka
„Kontrast”. Uczęszczała do klasy plastycznej
III LO im. St. Wyspiańskiego w Tychach.
Uczestniczyła w czterech edycjach pleneru
malarskiego „Widziane z Górki Klemensowej” w Lędzinach oraz dwóch poprzednich
edycjach pleneru „Między Wieżami”.
Agnieszka Karnas
Imielin. Rocznik 1986
Ukończyła Liceum Plastyczne im. Juliana Fałata w Bielsku Białej. Brała udział w licznych
konkursach i przeglądach plastycznych. Od
1997 roku zdobywała czołowe miejsca
w konkursach plastycznych organizowanych
przez Miasto Imielin i jego placówki kulturalne. W 2000 w Tychach zdobyła wyróżnienie
za plakat w konkursie plastycznym komendanta miejskiego policji „Być Wolnym”.
W 2003 w Katowicach – wyróżnienie w III
wojewódzkim konkursie na szopkę w małej
formie rzeźbiarskiej „Mała, mniejsza i najmniejsza”.
8
Beata Kolba
Chełm Śląski. Rocznik 1963.
Absolwentka PLSP w Katowicach oraz Instytutu Sztuki Wydziału Artystyczno-Pedagogicznego
w Cieszynie. Dyplom z malarstwa zdobyła w pracowni prof. Jerzego Wrońskiego w 1989 r.
Zajmuje się głównie malarstwem olejnym, rzeźbą, grafiką i innymi rozwiązaniami formalnymi.
Od kilku lat nowym wyzwaniem jest malarstwo wielkoformatowe na indiańskich „Tipi” i jurtach tatarskich. Od roku Beata Kolba prowadzi autorską pracownię artystyczną. Swoje dzieła
prezentowała na wielu wystawach, między innymi:
Wystawy indywidualne:
2007 – Galeria „i” Izy Maciejewskiej – Kazimierz Dolny
Wystawy zbiorowe:
2003-2008 – Galeria Darka Milińskiego – Pławna, Międzynarodowy Plener Artystyczny
2005 – Galeria „Farbiarnia na Pięknej” – Warszawa
2006 – Akademicka Galeria Sztuki MBWA – Nowy Sącz
2006 – MOK – Lędziny, Konkurs malarski (III miejsce)
2006 – Ogólnopolski Plener Malarski w Dobrzycy
2007 – I Międzynarodowe Biennale Obrazu „quadro art” – Łódź
2007 – Ogólnopolski Plener Malarski w Popielowie (Opole (MCK))
2010 – Galeria „Absinthe” – Odense (Dania)
Ewelina Komasa
Bieruń. Rocznik 1989
Beata Kozioł
Bieruń. Rocznik 1976
Zainteresowanie Beaty Kozioł malarstwem
sięga lat szkolnych, lecz okoliczności losu
uniemożliwiły jej kształcenie artystyczne.
Ukończyła Liceum Ekonomiczne w Tychach.
Początkowo wykonywała przede wszystkim
szkice ołówkiem, w późniejszym okresie także suche pastele. Obecnie zajmuje się głównie malarstwem olejnym. Najchętniej tworzy obrazy o tematyce współczesnej, będące
wytworem wyobraźni. Wykonuje je głównie
poprzez nakładanie grubszych warstw farby,
często przy użyciu szpachelki. Tworzy też
pejzaże i martwą naturę. Jej prace znajdują
się w zbiorach prywatnych w Polsce i za granicą (m.in. w Australii, Stanach Zjednoczonych, Niemczech).
Jest absolwentką studium architektury
wnętrz, członkiem Klubu Plastyka „Kontrast”
(od 2009 roku jest jego przewodniczącą).
Uczestniczyła w licznych plenerach i wystawach. Zdobyła II miejsce w konkursie „Europa to również my”, wyróżnienie w konkursie
„Martwa natura z czerwienią”. Nominowana
do Nagrody Kulturalnej Starosty BieruńskoLędzińskiego Clemens Pro Arte AD’2008.
9
Ryszard Kubista
Lędziny. Rocznik 1944
Inżynier górnik. 30 lat przepracował w kopalniach „Ziemowit” i „Piast”. Na emeryturze od 1995 roku. Członek Klubu Plastyka
„Kontrast” w Lędzinach. Uczestnik miejscowych plenerów i wystaw malarskich. Swoje
prace wystawiał w Lędzinach i Bieruniu.
Kazimierz Kumor
Bojszowy. Rocznik 1958
Pierwsze kroki w stronę malarstwa rozpoczął
w Szkole Podstawowej w Międzyrzeczu,
gdzie pod czujnym okiem Krystyny Pierchały
poznawał techniki i sposoby malowania. Jako malarz – amator co roku wystawa swoje
obrazy na Przeglądzie Rękodzieła i Twórczości Regionalnej Gminy Bojszowy. Od kilku
lat uczestniczy również w plenerach wyjazdowych organizowanych przez Powiat Bieruńsko-Lędziński.
Zofia Łabuś
Bieruń. Rocznik 1958
Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk
Plastycznych w Bielsku Białej (specjalność
tkanina artystyczna) oraz Instytutu Sztuki
Wydziału Artystyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu śląskiego – Filia w Cieszynie (dyplom z malarstwa w pracowni Lecha Kołodziejczyka) i studiów podyplomowych z zakresu sztuki.
Wystawy w Uniwersyteckiej Galerii Sztuki
w Cieszynie (1999), wystawa indywidualna
w Kino-teatrze „Jutrzenka” (Bieruń 2000)
oraz wystawa zbiorowa w Centrum Inicjatyw Gospodarczych w Bieruniu (2002).
Uczestniczyła w I Plenerze Malarskim „Między Wieżami”.
Jan Nowak
Lędziny. Rocznik 1965
Jego przygoda z malarstwem rozpoczęła się
w szczególnej chwili. 13 grudnia 1981 roku,
w dniu ogłoszenia stanu wojennego kolega
podarował mu pierwsze farby olejne i wtedy
namalował pierwszy obraz. Jest członkiem
Klubu Plastyka „Kontrast” oraz Stowarzyszenia Twórców Kultury w Tychach. Uczestniczył w licznych plenerach malarskich, lokalnych i wyjazdowych. Zajmował czołowe
miejsca w konkursach malarstwa. Stworzył
kilkaset obrazów, grafik, pasteli. Jego prace
znajdują się w licznych zbiorach w Polsce,
a także w Niemczech, Austrii, Francji i Anglii.
Uczestnik poprzednich dwóch edycji „Między Wieżami”.
10
Eugeniusz Paruzel
Bieruń. Rocznik 1940
Maluje od dzieciństwa. Ukończył Liceum
Plastyczne w Bielsku Białej (1954-1959).
Przez 28 lat pracował jako plastyk-dekorator
w KWK „Ziemowit”. Od 1991 do 2000 r.
prowadził działalność gospodarczą „Szyldy –
Reklama – Obrazy olejne”. Na emeryturze
nadal maluje i uczy malować artystów –
amatorów.
Uczestniczył w licznych plenerach i wystawach. Chętnie dzieli się swoimi wiadomościami z liczną grupą amatorów w przedziale
wiekowym od sześciu do 65 lat. W ponad
40-letniej pracy twórczej miał możliwość obdarowania swoimi pracami sporą grupę przyjaciół i sympatyków swojego malarstwa
w kraju i za granicą.
Nominowany do Nagrody Kulturalnej Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego Clemens Pro Arte
za rok 2005.
W 2009 Urząd Miasta Bierunia wydał zbiór
„Bieruń w szkicach i rysunkach Eugeniusza
Paruzela”.
Wykonał ilustracje do śpiewnika „Sromowskie śpiewanie” oraz do innych wydawnictw.
Ewa Pawłowska
Lędziny. Rocznik 1967
Od 2004 roku związana z Klubem Plastyka
„Kontrast” w Lędzinach. Bierze czynny
udział w plenerach („Widziane z Górki Klemensowej” – pięciokrotnie, w II Plenerze
Malarskim „Między Wieżami) i wystawach
(z cyklu „Impresje kobiece” – trzykrotnie).
Maluje obrazy olejne. Od dwóch lat wykonuje także kartki okolicznościowe.
Krystyna Pierchała
Bojszowy. Rocznik 1937
Przygotowanie plastyczne zdobyła w studium nauczycielskim. Przez wiele lat była
nauczycielką wychowania plastycznego. Dla
własnej przyjemności maluje szczególnie
pejzaże w małej formie. Ulubione techniki
malowania to akwarela i akryl. Zajmuje się
też haftem i koronkarstwem.
Brała udział w dwóch poprzednich plenerach
malarskich i wystawach poplenerowych
„Między Wieżami” oraz w wystawach organizowanych przez Klub Plastyka „Kontrast”.
Wystawy:
1992 – Wystawa plastyczna „Bojszowy”
2002 – Kobiece inspiracje. „Wiosna tuż,
tuż…”
2006 – Przegląd rękodzieła i twórczości ludowej mieszkańców gminy Bojszowy
2007 – Przegląd rękodzieła i twórczości
regionalnej mieszkańców gminy Bojszowy
2009 – III wystawa rękodzieła w Bojszowach
2009 – Kobiece inispiracje
2010 – „Kobieta i otaczające ją piękno”
11
Anna Radwańska
Imielin. Rocznik 1982
W 2002 roku ukończyła Państwowe Liceum
Sztuk Plastycznych w Bielsku-Białej – wydział
tkactwa artystycznego. Malarstwem interesowała się „od zawsze”.
Wystawy indywidualne:
1997 – Świetlica Środowiskowa Urzędu
Miasta w Imielinie
2000 – Świetlica Środowiskowa Urzędu
Miasta w Imielinie
2000 – MOKiS „Trójkąt” w Mysłowicach
Brzezince
2006 – Dom Kultury „Sokolnia” w Imielinie
2006 – MOKiS „Trójkąt: w Kosztowach
2007 – Wyróżnienie na ogólnopolskim Festiwalu Twórczości Chrześcijańskiej „Mój
Anioł Stróż” w Warszawie
Wystawy zbiorowe:
2003 – Wystawa poplenerowa Imielin organizowana przez Urząd Miasta Imielin
2005, 2007 – Wystawy poplenerowe
„Między Wieżami” organizowane przez
Starostwo Powiatowe w Bieruniu
2009 – Wystawa grupy Kastalia w Domu
Kultury „Sokolnia” w Imielinie
Paulina Rduch
Bieruń. Rocznik 1989
Malarstwem i rysunkiem zainteresowała się
w szkole średniej. Podjęła dokształcanie na
kursach rysunku w Krakowie. Zdobyte tam
umiejętności pozwoliły na podjęcie studiów na
Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.
W trakcie studiów brała udział w wielu plenerach malarskich m. in. w Tyńcu oraz na Bulwarach Wiślanych w Krakowie. Wykonane prace
prezentowane były na wystawach organizowanych przez Politechnikę Krakowską. Uczestniczyła w plenerach malarskich organizowanych
przez Starostwo Powiatowe w Bieruniu.
12
Małgorzata Rembierz-Tabaka
Bieruń. Rocznik 1948
Absolwentka Liceum Sztuk Plastycznych
w Katowicach oraz Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Sztuk Pięknych, konserwacja zabytków, 1974 r.). Malarka. Zajmuje się również rysunkiem satyrycznym. Od 1976 r. publikuje grafiki i rysunki
satyryczne w prasie krajowej i zagranicznej
(m. in. „Polityka”, „Życie Literackie”, „Szpilki”, „Karuzela”, „Walka Młodych”, „Zdanie”, „Radar”, „Tu i Teraz”, „Perspektywy
Polskie”, „Odrodzenie”, „Przegląd Tygodniowy”, „Prawo i Życie”, „Wprost”, „Ruch
Muzyczny”, „Twój Styl”, „Witty World”
itp.), jako grafik współpracuje z oficynami
wydawniczymi w kraju i zagranicą.
Od 1980 roku udział w wystawach rysunku
i malarstwa (Warszawa, Kraków, Legnica,
Frankfurt nad Menem, Düsseldorf, Oberhausen, Kolonia, Tokio, Montreal, Massa Marittima, Hamburg, Knokke-Heist, Beringhen, Ancona, Ankara, Skopje, Gabrowo, Bratysława).
Wystawy indywidualne: Frankfurt nad Menem, Oberhausen, Düsseldorf, Kolonia, Essen, Legnica, Wrocław – Sobótka, Dzierżoniów, Bieruń (2002 r. z okazji otwarcia Centrum Inicjatyw Gospodarczych).
Nagrody: Złota Szpilka za rysunek satyryczny
(Warszawa 1982).
Wyróżnienia: Kraków 1984, Massa Marittima 1996.
Bibliografia: Almanach biograficzny „Karykaturzyści polscy”, katalog „Tabaka” (Państwowa Galeria Sztuki Legnica 1996)
Noty prasowe: „Radar”, „Kobieta i Życie”,
„Polityka”, „Twój Styl” i inne.
Prace w zbiorach prywatnych, w Muzeum
Karykatury w Warszawie, a także w muzeach i galeriach: Monachium, Montreal, Beringhen, Knokke-Heist, Gabrowo, Ankara,
Ancona, Tokio.
Laureatka Nagrody Kulturalnej Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego Clemens Pro Arte
AD’2003.
Stefan Stachoń
Lędziny. Rocznik 1949
Socjolog. Malarstwem zajmuje się amatorsko
od szkoły podstawowej. Zalicza się do grona
wychowanków sławnego Karola Wierzgonia,
pod którego okiem tworzył udane ekslibrisy.
Rozpoczął naukę w Szkole Technik Plastycznych, ale z prozaicznych przyczyn zmuszony był zrezygnować z nauki po siedmiu miesiącach. Malowania jednak nie porzucił. Ulubione techniki to olej oraz – ciągle – rytownictwo. Ulubiona tematyka prac to plener,
kwiaty.
Był członkiem Klubu Plastyka „Kontrast”
w Lędzinach oraz Stowarzyszenia Twórców
Kultury w Tychach. Uczestniczył w regionalnych plenerach malarskich („Pejzaże serdeczne” w KWK „Ziemowit”; „Widziane
z Górki Klemensowej”, „Wyry’2002” i 2005
I i II Plener Malarski „Między Wieżami”).
Swoje prace eksponował w Lędzinach (np.
na Wystawie Rękodzieła i Inwencji Twórczej
w 2003), w Tychach, Bieruniu.
13
Grażyna Stol
Bojszowy. Rocznik 1966
Studentka II roku architektury krajobrazu
w Bielskiej Wyższej Szkole im J. Tyszkiewicza. Jej zamiłowanie do natury (zieleni) trwa
od najmłodszych lat i chętnie przelewa je na
paletę barw – to jej drugi świat – świat sztuki i zapomnienia.
Przedstawione obrazy są pierwszymi, które
w swoim życiu namalowała. Do tej pory preferowała rysunki i szkice.
W 2008 r. otrzymała wyróżnienie za udział
w prestiżowym konkursie wzornictwa biżuterii.
Michał Stolecki
Chełm Śląski. Rocznik 1958
Absolwent Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie
(wychowanie plastyczne, specjalizacja malarstwo, dyplom w 1986 r. u prof. Norberta
Witka). Jest nauczycielem sztuki i informatyki w SP w Chełmie Śląskim. Uprawia malarstwo sztalugowe, grafikę artystyczną i użytkową, fotografikę i fotograwiurę.
Swoje prace prezentował na wystawach indywidualnych i zbiorowych w Cieszynie, Katowicach, Chełmie Śląskim i Imielinie.
Piotr Stolecki
Chełm Śląski. Rocznik 1990
Student pierwszego roku Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Brał udział w wielu konkursach plastycznych, plenerach i wystawach. Jego osiągnięcia plastyczne to prezentacja prac na wystawie plastycznej w Gimnazjum w Chełmie
Śląskim (luty 2005), I miejsce w powiatowym
konkursie pt. „Chroń, aby żyć”, nagrody
w konkursach szkolnych i gminnych. Stosowane techniki plastyczne to: farba olejna, akwarela, tempera, ołówek, pastela, węgiel.
Helena Szabrańska
Lędziny. Rocznik 1942
Emerytowana nauczycielka plastyki w byłej
Szkole Podstawowej nr 2 w Lędzinach. Promotorka działalności plastycznej w powiecie. Wielu jej uczniów i wychowanków podjęło dalszą
naukę w szkołach i uczelniach artystycznych.
Współzałożycielka i przewodnicząca (do
2009 roku) powstałego w 1996 roku Klubu
Plastyka „Kontrast”, długoletnia opiekunka
działającej przy klubie grupy dziecięco-młodzieżowej, współorganizatorka i uczestniczka
dziesięciu plenerów malarskich z cyklu „Widziane z Górki Klemensowej” w Lędzinach.
Organizatorka indywidualnych wystaw malarzy lędzińskich oraz twórców z Mysłowic,
Bierunia, Chorzowa itd. Współorganizatorka
i uczestniczka plenerów i wystaw przygotowywanych przez Bieruński Ośrodek Kultury
i ZTS Erg w Bieruniu. Uczestniczka wielu
konkursów i wystaw dla twórców nieprofesjonalnych organizowanych dla dorosłych
oraz dzieci i młodzieży. Laureatka Nagrody
Kulturalnej Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego
Clemens Pro Arte AD’2005.
Uprawia malarstwo olejne, akwarelowe, grafikę. Jej prace promują region, śląskie tradycje. Są ozdobą mieszkań prywatnych i obiektów publicznych.
14
Marek Szymkowiak
Bieruń. Rocznik 1964
Absolwent Wydziału Transportu Politechniki
Śląskiej, nadsztygar kolejowy w KWK
„Piast”. Malarstwem zajmuje się amatorsko
od ponad 20 lat. Preferuje technikę olejną.
Współpracował z galeriami „Kowadło” w Katowicach oraz „Pro-arte” w Oświęcimiu.
Malarstwo traktuje jako hobby i najważniejszą pasję życiową. Gromadzi elektroniczną
galerię obrazów, korzystając z Internetu.
Ulubionymi mistrzami Marka Szymkowiaka
są: Jacek Malczewski, Morgan Weistling, Pino Dangelico. Uczestnik dwóch poprzednich
plenerów „Między Wieżami”.
Krystyna Ścierska
Bojszowy.
Ukończyła studia w Instytucie Sztuki Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego – Filia w Cieszynie. Życie
zawodowe poświęciła pracy pedagogicznej
z dziećmi (w szkołach podstawowych w Bieruniu, Bojszowach) i młodzieżą (w LO w Bieruniu, SN w Tychach) i – jako metodyk plastyki Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Katowicach – z nauczycielami. Zorganizowała wiele wystaw prezentujących dorobek młodzieży, nauczycieli, a czasem dorobek własny. Uczestniczyła w poprzednich
plenerach „Między Wieżami”.
Jan Tadeusz Śmiłowski
Lędziny. Rocznik 1933
Malarz samouk. W jego domu rodzinnym
było wiele pięknie ilustrowanych książek. Te
ilustracje kształtowały jego wrażliwość plastyczną. Podczas okupacji i w pierwszych latach powojennych musiał zadowolić się rysowaniem i zbieraniem kolorowych reprodukcji. Pod koniec lat pięćdziesiątych kupił pierwsze farby olejne. Od tego czasu jest to najczęściej stosowana przez niego technika malarska (nie unika pasteli, akwareli). Maluje
utrzymane w klimacie Śląska pejzaże. Przedstawia zakłady przemysłowe, urokliwe zakątki podmiejskie i zabytkową architekturę sakralną. Stale doskonali swój warsztat i zgłębia historię sztuki. Uczestnik dwóch poprzednich plenerów „Między Wieżami”.
Jest laureatem Nagrody Kulturalnej Starosty
Bieruńsko-Lędzińskiego Clemens Pro Arte
AD’2009.
Barbara Zientara-Chmiel
Imielin. Rocznik 1958
Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Katowicach (kierunek metaloplastyka). Zawodowo pracuje w KWK „Wesoła” w Mysłowicach – Wesołej. Należy do
Stowarzyszenia Plastyków Nieprofesjonalnych „Na pograniczu”. Malowanie i rysowanie traktuje jako hobby, odskocznię od dnia
codziennego. Podróżując i zwiedzając okolice (i nie tylko) zapisuje wrażenia na papierze. Ulubione techniki to: rysunek lawowany
tuszem, pastele, akwarela, ostatnio także
akryl. Głównymi tematami prac są architektura, pejzaż i kwiaty. Uczestniczyła w kilkunastu wystawach indywidualnych i zbiorowych.
15

Podobne dokumenty