FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Imię i nazwisko Numer telefonu

Transkrypt

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Imię i nazwisko Numer telefonu
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Imię i nazwisko
Numer telefonu
komórkowego lub numer
telefonu osoby słyszącej
upoważnionej do kontaktów
Zwięzłe określenie, czego
dotyczy sprawa w Urzędzie
Planowany termin
kontaktu/wizyty w Urzędzie
(data i godzina)
Data złożenia formularza
Podpis

Podobne dokumenty