Serwis Weir Minerals

Komentarze

Transkrypt

Serwis Weir Minerals
Weir Minerals Europe
Excellent
Minerals
Rozwiązania
Serwis przekraczający oczekiwania
WARMAN®
Wirowe pompy szlamowe
GEHO®
Szlamowe pompy wyporowe
LINATEX®
Wyroby gumowe
VULCO®
Wykładziny odporne
na zużycie
CAVEX®
Hydrocyklony
POMPY
FLOWAY®
Pionowe pompy turbinowe
ISOGATE®
Zasuwy szlamowe
MULTIFLO®
Pompy odwadniania kopalń
HAZLETON®
Szlamowe pompy zatapialne
POMPY
LEWIS®
Pionowe pompy dla
substancji chemicznych
WEIR
MINERALS
SERVICES™
W zakresie serwisu, firma Weir Minerals
wykracza poza oczekiwania
Firma Weir Minerals oferuje w pełni profesjonalne usługi i sprawdzoną wiedzę
zapewniając, że nasze zaangażowanie nie kończy się tylko na dostawie urządzenia.
Stworzyliśmy europejską sieć usług obejmującą stałe i mobilne punkty serwisowe
i zdobyliśmy cenne doświadczenie w obsłudze potrzeb naszych klientów.
Nasze stałe i mobilne punkty serwisowe zatrudniają wysoko wyspecjalizowanych
techników, co gwarantuje, że zawsze będziemy tam gdzie nas potrzebujesz, aby
utrzymać twój zakład przetwórczy w szczytowej formie.
Zaangażowanie i wiara w jakość naszych wyrobów i w strategię serwisową są
powodem, dla którego najwięksi światowi operatorzy wciąż wybierają nasze
wysoce wydajne urządzenia.
Tony Locke,
Dyrektor zarządzający
Weir Minerals Europe
Niektóre z naszych
produktów i usług są
dostępne jedynie poprzez
sieć naszych autoryzowanych
dystrybutorów.
Serwis przekraczający wszelkie
oczekiwania
Filozofia prowadzenia biznesu, obowiązująca w Weir Minerals wymaga od nas
znajomości rynku części i serwisu, co jest kluczowym czynnikiem w zapewnieniu
optymalnej wydajności i w zminimalizowaniu długoterminowych kosztów
eksploatacji ponoszonych przez naszych klientów.
Działając w regionie od 1981 roku, firma Weir Minerals Europe zanotowała
znaczny wzrost bazy klientów i konsekwentnie inwestuje w rozwój potencjału
serwisowego, stanowiącego podstawowy element naszej strategii rozwoju.
Stanowi to dla nas pomoc w zwiększaniu poziomu wsparcia udzielanego naszym
klientom, rozwijając tym samym i cementując silne więzy współpracy.
Sieć naszych centrów serwisowych, strategicznie rozlokowana w Europie jest
wyposażona w szeroki asortyment części zamiennych, a w każdym z nich istnieje
możliwość przeprowadzenia prac na wszystkich produktach Weir Minerals przy
optymalnej szybkości i sprawności.
Nasz model opieki serwisowej pozwala nam zaoferować usługi profesjonalne
i wysokiej jakości, które zapewniają optymalną wydajność naszego sprzętu i
zminimalizowane ryzyko awarii.
Zapewniamy szeroki zakres usług, począwszy od obsługi technicznej na zlecenie,
aż po zawieranie długoterminowych umów serwisowych.
Odbiór
Nasz zespół serwisowy może wykonać wstępne ustawienia i przeprowadzić rozruch wszystkich nowych
maszyn wyprodukowanych przez Weir Minerals po ich instalacji. Serwis wykonany przez naszych
specjalistów gwarantuje, że urządzenia będą pracowały od samego początku z najwyższą wydajnością i ze
zoptymalizowanymi parametrami.
Serwis wykonywany u klienta
Weir Minerals posiada zespół doświadczonych inżynierów serwisowych, operujących w poszczególnych
regionach Europy, zapewniający wykonanie usługi na miejscu u klienta, czyli tam, gdzie są najbardziej
potrzebni. W zakres działania serwisu wchodzą także wszystkie poziomy monitorowania stanu technicznego,
regularne konserwacje, przeglądy i przebudowy sprzętu celem zapewnienia optymalnej wydajności.
Renowacje wyrobów w naszych centrach serwisowych
W znakomicie wyposażonych centrach serwisowych Weir Minerals możemy się podjąć całkowitej renowacji
dowolnego urządzenia. Jest to korzyść wynikająca z technologii i bezpośrednio dostępnego wsparcia
technicznego.
Wymiana podzespołów pomp
W naszym centrum Todmorden dysponujemy ograniczonym zapasem regenerowanych pomp Warman® i
powszechnie używanych łożysk montażowych. Są one gotowe do natychmiastowego użycia, a także mogą być
wysłane na zasadzie wymiany. Takie rozwiązanie minimalizuje czas przestoju zakładu klienta, ponieważ nie
ma potrzeby rozkładania lub ponownego składania części. Wszystkie nasze zregenerowane pompy i łożyska
montażowe posiadają taką samą gwarancję, jak nowe urządzenia.
Monitorowanie stanu technicznego
Monitorowanie stanu technicznego, będące głównym elementem utrzymania systemów sprawności,
stanowi proces sprawdzania parametrów na sprzęcie w momencie gdy jest on uruchomiony. Taki monitoring
umożliwia ustalenie harmonogramu konserwacji, lub podjęcie innych działań mających na celu uniknięcie
konsekwencji awarii przed jej nastąpieniem. Wszyscy technicy zatrudnieni w Weir Minerals są przeszkoleni w
zakresie stosowania oprogramowania opracowanego specjalnie z myślą o monitorowaniu stanu technicznego
urządzeń. Dzięki temu zapewnia się sprawny i wiarygodny proces zbierania danych o wszystkich urządzeniach
produkcji Weir Minerals, co w konsekwencji umożliwia optymalną pracę danej instalacji.
Wykładziny gumowe
Nasz zespół serwisowy Weir Minerals może dostarczyć na miejsce odpowiednie wykładziny gumowe i inne
rozwiązania ochrony przed uszkodzeniami, zaprojektowane według indywidualnych potrzeb klienta, a także
dokonać ich aplikacji przy użyciu najlepszych dostępnych wykładzin gumowych Linatex®, wybranych z szerokiej
gamy gatunków i produktów opracowanych dla wysoce ścieralnych powierzchni.
Indywidualne szkolenia produktowe
Znakomicie wyszkoleni i doświadczeni technicy serwisowi mogą przeprowadzić na stanowiskach pracy, lub w
salach wykładowych wielopoziomowe szkolenia dla personelu zajmującego się obsługą klienta. Indywidualne
szkolenia w zakresie produktów Weir Minerals gwarantują zadowalające rezultaty, gdy brane pod uwagę są
korzyści płynące z dłuższej żywotności i większej niezawodności urządzeń.
Wypożyczanie pomp
Weir Minerals dysponuje szeregiem pomp zanurzeniowych i pomp Warman® , stanowiących część floty
urządzeń wypożyczanych klientom. Są one dostępne w strategicznych punktach Europy i w każdym regionie
nasi technicy serwisowi mają do nich dostęp. Te urządzenia mogą być używane w celu tymczasowego
zastąpienia pomp wymagających naprawy, bądź przez krótki czas, niezbędny do wypompowania szlamu lub
odwodnienia.
Instalacja
Na terenie całej Europy oferujemy szeroki zakres usług instalacyjnych, począwszy od instalacji pomp, aż
po montaż wszystkich typów gumowych wykładzin Linatex® odpornych na ścieranie. Dzięki planowanym
wyłączeniom i harmonogramom konserwacji, mamy możliwość skutecznego działania w przypadkach awarii,
minimalizując straty produkcyjne i koszty przestojów. Nasi wyszkoleni i doświadczeni technicy podejmą
wszelkie wysiłki dla zapewnienia możliwie najlepszego serwisu.
Umowy serwisowe i partnerskie dostosowane
do indywidualnych potrzeb
W Weir Minerals jesteśmy dumni z faktu
utrzymywania silnych i obustronnie korzystnych
relacji z klientami. Posiadamy rozwiązania dla
różnych opcji: pakiety serwisowe uwzględniające
każdy element, umowy obejmujące zarówno
podstawowy monitoring stanu technicznego aż
po umowy serwisowe w trybie 24/7, obejmujące
dostępność na miejscu wszystkich części zamiennych.
Zdajemy sobie sprawę również z tego, że każdy klient
ma swoje indywidualne potrzeby, dlatego nasze
usługi są bardzo zróżnicowane i elastyczne, dzięki
czemu możemy Ci pomóc w dążeniu do poprawy
jakości produkcji i efektywności, które są kluczem
rentowności operacyjnej.
Kontrola stanu zdrowia - Diagnostyka
podstawowa
Rozpoczynając nasze regularne “Kontrole stanu
zdrowia”, diagnozujemy stan techniczny instalacji
klienta, podobnie jak lekarz ogólny diagnozuje
zdrowie pacjenta - począwszy od zmierzenia
temperatury aż po podstawowe zabiegi.
Program poprawy sprawności - Zwiększenie
wydajności
Nasz „Program poprawy sprawności” prowadzi
klienta na kolejny poziom “leczenia”, którego celem
jest uzyskanie możliwie najlepszych parametrów
roboczych instalacji. W ten program włączamy
kontrolę tolerancji łożysk, demontaż i montaż
urządzenia wraz z raportem o stanie technicznym
jego elementów. W pierwszym etapie oceniamy
bezpieczeństwo oraz zgodność ze wszystkimi
mającymi zastosowanie przepisami w zakresie
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.
Kontrola
stanu
Program
Fitness
Optymalizacja
Kontrola temperatury
a
a
a
Kontrola drgań
a
a
a
Osiowanie
a
a
a
Smarowanie dławicy
a
a
a
Smarowanie łożysk
a
a
a
Kontrola uszczelnienia
a
a
a
Raport ze stanu urządzenia
a
a
a
Stała umowa serwisowa
a
Zakres usługi
mechanicznego
a
a
Analiza bezpieczeństwa
a
a
Analiza ryzyka
a
a
Kontrola złużycia
a
a
a
a
(demontaż i wymiana)
Wycena usługi
Optymalizcja stanu zapasów
a
Szkolenie personelu
a
Pomoc w rozwiązywaniu prob-
a
lemów
Szczytowa wydajność - Maksymalizacja
parametrów operacyjnych
Nasza oferta “Szczytowa Wydajność” gwarantuje,
że sprzęt operuje z maksymalną wydajnością,
pomagając w diagnozowaniu ulepszeń, które można
wprowadzić do projektu systemu. Wymaga to wizyty
naszych ekspertów, której celem jest zbadanie
projektu instalacji klienta i sporządzenie pisemnego
raportu z zaleceniami. Dzięki tej dodatkowej usłudze
klient zyskuje informacje jak ma rozplanować swój
system aby uzyskać optymalne parametry operacyjne
z zainstalowanych pomp, hydrocyklonów, zasuw
i systemów młynów z wykładzinami. Dodatkowo
zapewniamy pełne szkolenie pomagające w
dokładnym zrozumieniu działania naszych urządzeń.
Będąc częścią Weir Group, Weir Minerals ma możliwość i środki do
budowania ścisłych i długotrwałych relacji ze wszystkimi swoimi
klientami, pomagając im uzyskać najniższe koszty eksploatacji.
Weir Minerals
Studium przypadku
Jak firma Sibelco znalazła
lepszy sposób obniżenia
kosztów eksploatacji pompy
Kolejne strony pokazują
trzy różne studia
przypadku, gdzie
umowa serwisowa
“Szczytowa Wydajność”,
zawarta z Weir Minerals
umożliwiła wsparcie
skupione na pompach
szlamowych klienta.
John McColl, Regionalny Dyrektor d/s
Konserwacji firmy Sibelco UK wyjaśnia w
jaki sposób umowa serwisowa „Szczytowa
Wydajność” umożliwiła zmniejszenie zapasów
magazynowych i zwiększenie średniego czasu
pracy bezawaryjnej.
Firma Weir Minerals
oferuje kompletną
strategię serwisową
zmierzającą do
zapewnienia i
rozwoju wzajemnych
relacji opartych na
obustronnym dążeniu
do optymalizacji
parametrów
operacyjnych …..
“Umowa z Weir Minerals Services pozwoliła nam
na całkowicie usunięcie zapasu części zamiennych,
pozwalając im na zarządzanie naszymi wszystkimi
pompami szlamowymi Warman®, zasuwami
szlamowymi Isogate® i hydrocyklonami Cavex®,
opiewającymi na ponad 200 sztuk.
Umowa z Weir Minerals Services na świadczenie
usługi “Szczytowa Wydajność” zakłada niezmienny
koszt serwisu oraz dotyczy sześciu zakładów i pięć
innych, gdzie jesteśmy jedynie wykonawcami robót.
Co kwartał organizujemy zebranie z inżynierami Weir
Minerals, podczas którego dokonujemy przeglądu
kontraktu i dyskutujemy o nim w kategoriach
wydajności; umożliwia to skierowanie uwagi na
wszelkie potencjalne problemy. W ciągu pięciu lat
funkcjonowania umowy rozwinęliśmy ścisłe relacje
robocze, zapewniające obustronne korzyści “.
Podobnie, jak w przypadku większości firm
działających na wysoce konkurencyjnym rynku,
efektywne działanie ma kluczowe znaczenie dla
sukcesu przedsiębiorstwa. Oznacza to, że posiadanie
jedynie najlepszego sprzętu nie zapewnia najwyższej
wydajności produkcyjnej. Weir Minerals zrezygnował
z roli bycia jedynie dostawcą pomp, by zapewniać
szeroką gamę urządzeń i usług wspomagających,
skierowanych na urządzenia szlamowe klientów
kluczowych.”
Weir Minerals Services zwiększa
średni czas pracy bezawaryjnej
i jednocześnie obniża koszty
eksploatacyjne największego
brytyjskiego producenta węgla
Nowy kontrakt serwisowy z
jedynym brytyjskim operatorem
kopalni węglanu potasu
gwarantuje utrzymanie wydajności
na wysokim poziomie
W ramach europejskiej strategii, polegającej
na rozwijaniu działalności usługowej, firma
Weir Minerals Europe zawarła 3-letnią umowę
serwisową z Cleveland Potash Limited.
Ponieważ Cleveland Potash Ltd operuje na wysoce
konkurencyjnym rynku, sprawne funkcjonowanie
jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu. Oznacza to, że
posiadanie najlepszego sprzętu jest jedynie jednym z
elementów składających się na gwarancję najwyższej
wydajności. Firma Weir Minerals dostarcza nie
tylko szereg urządzeń szlamowych, w tym pomp
Warman® i zasuw szlamowych Isogate® ,ale oferuje
również kompleksową obsługę serwisową w celu
uzupełnienia i zwiększenia wydajności tych urządzeń.
Aktualnie przedłużana umowa serwisowa obejmuje
nie tylko już zainstalowane pompy Warman®, a także
29 pomp zakupionych od innych dostawców.
Steve Pringle, Dyrektor do spraw kontraktów
w UK Coal wyjaśnia sposób, w jaki umowa
serwisowa „Szczytowa wydajność” zwiększyła
poziom wydajności, a także czas bezawaryjnej
pracy kluczowych urządzeń do pompowania
szlamu.
Pomimo, że pompy Warman® są powszechnie
znane ze swojej niezawodności i długowieczności,
bez wątpienia korzystnym okaże się dla nich
program utrzymania jakości, który pozwoli na
zachowanie optymalnej wydajności funkcjonowania
instalacji, zarówno w aspekcie zmniejszenia czasu
nieprzewidzianych przestojów, jak i zwiększenia
przerobu rudy.
“Przed zaangażowaniem grupy serwisowej z Weir
Minerals do zajęcia się naszymi pompami, ich
dotychczasowe serwisowanie było niekonsekwentne, a
pompy pracowały aż do zniszczenia, czego rezultatem
były wysokie koszty ich odbudowy. Mieliśmy także
do czynienia z nagłymi i nieoczekiwanymi awariami
podczas eksploatacji. Renowacja pomp była
prowadzona z niedostatecznym zachowaniem norm
jakościowych, co skutkowało skróceniem ich żywotności.
Czas ponownego uruchomienia odbudowanych
pomp do eksploatacji był także niespójny, przez co
potrzebowaliśmy większej ilości pomp zapasowych na
wypadek awarii.
Obecnie jesteśmy związani z firmą Weir Minerals umową
serwisową “Szczytowa wydajność”, która obejmuje
ponad sto pomp w dziewięciu różnych zakładach.
Zgodnie z umową, ponosimy stały miesięczny koszt
robocizny za wykonanie regularnych przeglądów stanu
technicznego sprzętu i wizyty załóg serwisowych.
Inżynierowie z Weir Minerals mogą pracować zarówno
na miejscu, lub możemy wysłać pompy do centrum
serwisowego, gdzie wykonana będzie całkowita ich
odbudowa.
Prowadzimy regularne zebrania poświęcone
przeglądowi kontraktu i jesteśmy bardzo zadowoleni
zarówno z poziomu serwisu, jak też ze wsparcia
technicznego udzielanego nam przez Weir Minerals
Services. Nasza współpraca pozwoliła nam wykorzystać
doświadczenie posiadane przez Weir Minerals, by
poprawić jakość naszych działań i ujednolicić sprzęt w
możliwie każdym z naszych zakładów.”
Paul Marshall, Dyrektor Weir Minerals European Service
wyjaśnia:
“Nasze umowy dostosowane do indywidualnych potrzeb
klienta są wynikiem rozwijającej się współpracy pomiędzy
naszymi firmami i jest wyznacznikiem tego jak Weir
Minerals wpasowuje się w naszą strategię serwisową.
Odeszliśmy od ograniczeń jednorazowych relacji typu
dostawca- kupujący i od wzajemnej konkurencji
o uzyskanie najlepszych transakcji. Zamiast tego
zbudowaliśmy kooperację opartą na wspólnym celu
optymalizacji wydajności działania.”
Niektóre z naszych produktów i usług są dostępne jedynie poprzez sieć naszych autoryzowanych dystrybutorów.
WARMAN® Wirowe Pompy Szlamowe
GEHO® Szlamowe Pompy Wyporowe
LINATEX® Wyroby Gumowe
VULCO® Wykładziny Odporne na Zużycie
CAVEX® Hydrocyklony
POMPY FLOWAY® Pionowe Pompy Turbinowe
ISOGATE® Zasuwy Szlamowe
MULTIFLO® Pompy Odwadniania Kopalń
HAZLETON® Szlamowe Pompy Zatapialne
POMPY LEWIS® Pionowe Pompy Chemiczne
WEIR MINERALS SERVICES™
Więcej informacji o każdym z tych produktów i o naszych centrach serwisowych można uzyskać w najbliższym biurze sprzedaży, lub
odwiedzając stronę internetową:
www.weirminerals.com
Weir Minerals Europe Limited
Halifax Road
Todmorden
Lancashire OL14 5RT
United Kingdom
Tel.: +44 1706 814 251
Fax.: +44 1706 815 350
[email protected]
www.weirminerals.com
Excellent
Minerals
Rozwiązania
WARMAN jest zarejestrowaną marką handlową Weir Minerals Australia Ltd i Weir Group African IP Ltd; CAVEX, HAZLETON, MULTIFLO są zarejestrowanymi markami handlowymi Weir Minerals Australia Ltd; LEWIS PUMPS jest
zarejestrowaną marką handlową Envirotech PumpSystems Inc; GEHO są zarejestrowanymi markami handlowymi Weir Minerals Netherlands bv; FLOWAY jest zarejestrowana marką handlową Weir Floway Inc.; VULCO jest zarejestrowaną
marką handlową Vulco SA; ISOGATE jest zarejestrowaną marką handlową Weir do Brasil Ltda. LINATEX jest zarejestrowaną marką handlową LINATEX Ltd.
WME/Usługi (Angielski) 11/11
Copyright © 2011 Weir Minerals Europe Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w
Wielkiej Brytanii.

Podobne dokumenty

Weir Minerals WARMAN® WGR

Weir Minerals WARMAN® WGR Budujemy bliskie, długoterminowe, partnerskie relacje pozwalające nam na pomaganie Klientom w ... optymalizacji ich krytycznych aplikacji szlamowych.

Bardziej szczegółowo