Kwestionariusz uczestnictwa - Śląskie. Pozytywna energia

Transkrypt

Kwestionariusz uczestnictwa - Śląskie. Pozytywna energia
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA
PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI
IMIĘ:
........................................................................
NAZWISKO:.......................................................................
INSTYTUCJA:.......................................................................
EMAIL:……………………………………………………..
TELEFON BEZPOŚREDNI:.....................................................
1. potwierdzam uczestnictwo w pierwszym dniu II Forum Polityki Gospodarczej „ŚLĄSKIE 2013+”,
tj. 26 listopada 2009 – panele dyskusyjne:
a) pakiet klimatyczno – energetyczny,
b) oraz nowe technologie, a RSI (czysta energia, odnawialne źródła energii, efektywność
wykorzystywania energii i wody)
TAK
NIE
2. potwierdzam uczestnictwo w drugim dniu II Forum Polityki Gospodarczej „ŚLĄSKIE 2013+”,
tj. 27 listopada 2009 – panele dyskusyjne:
a) sektor motoryzacyjny,
b) Regionalny Program
Przedsiębiorczości.
TAK
Operacyjny
Woj.
Śl.
–
doświadczenia
Śląskiego
NIE
Uczestnictwo w forum gospodarczym jest bezpłatne.
Liczba miejsc podczas forum jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Organizator nie pokrywa kosztów ewentualnych noclegów.
............................................................
podpis uczestnika
ZGŁOSZENIE PROSIMY PRZESŁAĆ DO 20 LISTOPADA 2009
FAX 032/ 7313417, 7313424
Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego
Wydział Gospodarki
ul. Lompy 14 - budynek CZH, Katowice
adres pocztowy: ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
Centrum

Podobne dokumenty