McAfee Email Gateway

Transkrypt

McAfee Email Gateway
Arkusz danych
McAfee Email Gateway
Wszechstronna ochrona usługi email.
Email jest obecnie chyba najbardziej niezbędnym medium komunikacyjnym i jedną z
najbardziej krytycznych usług komunikacyjnych w każdym biznesie. Zdolność emaili do
dystrybucji szerokiej gamy informacji w sposób błyskawiczny między firmami, granicami
politycznymi i geograficznymi czyni go podstawowym narzędziem jak i wyzwaniem z
punktu widzenia bezpieczeństwa, z czasem coraz pilniejszym i bardziej skomplikowanym.
Wyzwania bezpieczeństwa email
Uwzględnij skalę i różnorodność zagadnień
związanych z bezpieczeństwem email:
Ataki przychodzące na usługę email, podobnie jak
inne zagrożenia są coraz częściej dziełem
zorganizowanych grup przestępczych, szukających
informacji, które mogą wykorzystać dla korzyści
finansowych. Ich ataki wykorzystują zaawansowane
metody socjotechniki i skutecznie omijają ochronę
bazującą na sygnaturach.
• Zewnętrzne ataki nie są jedynym zagrożeniem.
Email jest często przyczyną utraty danych
cennych i poufnych, czy to przez nieuwagę, czy
celowe działanie.
•
•
Ze względu na znaczenie i wbudowaną podatność
usługa email znajduje się pod kontrolą organów
regulacyjnych w wielu krajach i organizacjach.
Obecne regulacje określają użycie danych w
kontekście kart płatniczych (PCI DSS), usług
finansowych (GLBA), ochrony zdrowia (HIPAA)
oraz podmiotów gospodarczych USA (SOX).
• Około
70% do 90% wszystkich emaili to spam a ich
ilość stale rośnie1. Pomiędzy marcem 2006 i
czerwcem 2011 globalna ilość spamu wzrosła z 15
miliardów do 1,7 bilionów wiadomości każdego dnia
będących często phrishingiem coraz lepiej
ukierunkowanym i skuteczniejszym.
•
McAfee® Labs™ zidentyfikowało około 3.500
fałszywych URL-i każdego dnia w Q3 2011 i aż
do 3.000 dziennie w poprzednim kwartale.2
Istniejąca ochrona jest fragmentaryczna i
nieadekwatna.
Podobnie jak w środowisku konwencjonalnych
zagrożeń, dzisiejsza ochrona email z biegiem czasu
ewoluowała, jednak nie tak szybko i mocno. Większość
rozwiązań to zbiór różnych produktów - antywirus,
antyspam i antyspyware - zakupionych od wielu
producentów, osobno wdrożonych i skalowanych.
Wiele z nich nie spełnia standardów wydajności i nie
aplikuje najlepszych praktyk. Dla przykładu, kiedy
najlepsze rozwiązania antyspamowe osiągają
skuteczność na poziomie 99% lub większą, wiele
obecnych rozwiązań osiąga skuteczność 95% lub
mniejszą. Cztery procent może wydawać się niewielką
różnicą, ale to 400% różnicy w ilości spamu i
potencjalnych infekcji. W czasach, gdy spam jest
mierzony w miliardach, cztery procenty różnicy może
mieć znaczny wpływ na biznes. Gdy nawet część
niechcianej poczty przenika do użytkowników mogą oni
zwyczajnie tracić czas na odsiewanie i kasowanie
spamu. Skutkiem może być też potrzeba zakupu nowej
infrastruktury, zadławienie łączy czy przeciążenie
serwerów pocztowych. Szansa infekcji złośliwym
oprogramowaniem wzrasta, co prowadzi do większych
kosztów, utraty produktywności i potencjalnej utraty
danych. Co więcej, większość istniejących rozwiązań
jest skupionych na poczcie przychodzącej bez
zapewnienia ochrony przed utratą danych w poczcie
wychodzącej.
Nieuniknioną konsekwencją jest to, że większość firm
marnuje zbyt dużo środków i czasu zarządzając
fragmentaryczną ochroną, wykazując zgodność z
regulacjami i naprawiając skutki niewłaściwej ochrony.
Jest biznesowa potrzeba na wszechstronne
rozwiązanie ochrony poczty wchodzącej i wychodzącej
przy łatwiej administracji i zgodności z przepisami.
McAfee Email Gateway jest właśnie tym rozwiązaniem.
McAfee dostarcza wszechstronnej ochrony email.
McAfee Email Gateway integruje wszechstronną
ochronę przed zagrożeniami przychodzącymi z
ochroną przed wyciekiem danych, zaawansowane
metody zapewniania zgodności i szyfrowania,
wydajność, raportowanie i łatwe zarządzanie.
Wszystko to na jednej platformie za jedną cenę.
Poprzez połączenie informacji lokalnych wraz z
globalną inteligencją reputacji z McAfee Global
Threat Intelligence (McAfee GTI), dostarcza ono
najbardziej kompletnej ochrony przed zagrożeniami
wejściowymi, spamem i malwarem. Zaawansowane
metody skanowania zawartości, wiele technik
szyfrowania i granularne przetwarzanie wiadomości
w oparciu o politykę zapobiega wyciekom danych i
upraszcza proces zapewnienia zgodności z
przepisami. Administratorzy mają elastyczność, którą
potrzebują przy tworzeniu polityk adekwatnych do
potrzeb firmy. Pełna integracja z McAfee ePolicy
Orchestrator (McAfee ePO) zapewnia kompleksowe
zarządzanie rozwiązaniem z funkcjami logowania i
raportowania, które upraszczają administrację i
procesy zgodności, co znacznie obniża koszty firmy.
McAfee Email Gateway zapewnia:
• Kompleksową
ochronę wejściową - identyfikuje i
blokuje spam ze skutecznością większą niż 99% oraz
oferuje zintegrowaną ochronę przed wirusami,
malwarem, phrishingiem, atakami "directory
harvest", DoS czy "bounce back". Zapobiega przed
atakami typu "zero-hour" i znacząco redukuje
wpływ wzrostu ilości spamu dzięki skutecznemu
połączeniu technik Dynamic Data Classifier oraz
Threat Response Updates korzystających z reputacji
wysyłającego wiadomość i samej wiadomości
pobranej z McAfee GTI.
• Kompleksową
ochronę wyjściową - dostępną bez
dodatkowych opłat. Są to wbudowane funkcje
ochrony przed utratą danych (DLP) wykorzystujące
te same słowniki i techniki obecne w produkcie
McAfee Data Loss Prevention. Te funkcje DLP mogą
być w pełni zarządzane poprzez interfejs
użytkownika samego rozwiązania lub przez McAfee
ePO. Fingerprinting, analiza leksykalna, zbiory słów
kluczowych czy analiza wyrażeń regularnych może
być użyta w celu zapewnienia wszechstronnej
ochrony wobec danych strukturalnych i
niestrukturalnych. Brama precyzyjnie rozpoznaje
zawartość będąca przedmiotem regulacji (HIPAA,
SOX, GLBA); dane personalne, jak karty kredytowe,
numer Social Security; oraz inne dane firmy lub
pracownika. Dane niestrukturalne i własność
intelektualna w postaci kodu źródłowego,
patentów, danych finansowych i strategii
biznesowych mogą też być wykryte. Po wykryciu
rozwiązanie może zastosować wiele akcji poprzez
politykę, jak szyfrowanie (push, pull, TLS), alarm,
re-routing, kwarantanna, blokowanie i inne.
• Wszechstronne
zarządzanie - McAfee Email
Gateway pomaga administratorom dostarczyć
najlepszą możliwą ochronę email i
udokumentować to poprzez raportowanie klasy
enterprise, możliwe do wyeksportowania logi,
dashboardy aktualizowane w czasie rzeczywistym
i alarmy. Rozwiązanie łączy wydajność,
skalowalność i stabilność z elastycznym modelem
wdrożenia by osiągnąć maksymalny współczynnik
ROI z minimalnym nakładem administracyjnym.
Rodzina produktów McAfee Email Gateway
Urządzenia McAfee Email Gateway łączą ochronę
wejściowa przed zagrożeniami, wyjściową przed
utratą danych, zunifikowane zarządzanie i
granularne możliwości osiągania zgodności z
przepisami w jednej, ściśle zintegrowanej
platformie, którą łatwo wdrożyć i zarządzać.
Elastyczność wdrażanie jest szczególną cechą
rozwiązania McAfee Email Gateway. Możesz
wdrożyć je jako urządzenie (cztery różne modele
sprzętowe), jako wirtualną maszynę lub jako serwer
blade. Ta elastyczność oferuje niedrogą ochronę i
skalowalność nawet dla najbardziej wymagających
środowisk. Dodatkowo McAfee Email Gateway jest
sprzedawany jako część produktu McAfee Email
Protection, który daje elastyczne opcje zakupu:
ochrona u klienta lub jako usługa Security-as-aService (SaaS) w cenie jednej subskrypcji.
Kluczowe zalety
•
McAfee Email Gateway jest najbardziej
skalowalnym, elastycznym i bogatym w funkcje
rozwiązaniem email security na rynku. Funkcje takie,
jak DLP, centralne zarządzanie, klastrowanie czy
szyfrowanie poczty są dostępne bez żadnych dopłat.
» Mnogość opcji wdrożenia, włączając w to
standardowe urządzenia, maszyny wirtualne oraz
serwery typu blade.
» Skalowalny manager kwarantanny obsługujący
nawet do 200.000 użytkowników.
» Wsparcie dla IPv6 oraz CAC.
•
Wiodące na rynku bezpieczeństwo:
» Analiza zawartości poczty przychodzącej
i wychodzącej z technologią McAfee DLP.
» Ochrona antyspam, antymalware
i antiphishing.
» Reputacja McAfee dla nadawcy,
wiadomości i na poziomie sieci.
McAfee Email Gateway dostarcza szyfrowania
opartego na polityce przy użyciu technik B2B (TLS,
S/MIME, OpenPGP) oraz business-to-customer
(push lub pull), zapewniając iż nawet odbiorcy bez
wsparcia dla szyfrowania mogą otrzymać i
odpowiedzieć na zaszyfrowaną wiadomość.
Stosowanie szyfrowania na poziomie bramy, a nie
stacji końcowej eliminuje potrzebę wykonania
procedury wymaganej do zaszyfrowania
wiadomości i problemu zapominania przez
użytkowników szyfrowania cennych danych.
Szyfrowanie jest standardową funkcją McAfee Email
Gateway bez dodatkowych opłat.
McAfee Email Gateway Quarantine Server
dostarcza skonsolidowanej kwarantanny dla
wielu urządzeń McAfee Email Gateway
dostarczając możliwości składowania i
procesowania nawet do 1,5 miliona wiadomości.
•
Zaawansowana, wysokowydajna architektura
» Asynchroniczne skanowanie w pamięci.
» Zdublowanie wydajności w stosunku do
poprzedniej wersji przez mechanizmy
klastrowania oraz load-balancingu.
Total Email Protection dla każdej firmy przyszłościowe rozwiązanie.
McAfee Email Gateway jest częścią pakietu
McAfee Email Protection Suite, który dostarcza
licencje dla McAfee Mail Gateway jak i dla
wejściowej usługi SaaS zapobiegania spamowi
czy wirusom.
•
Zaawansowane polityki:
» Przystępny, intuicyjny interfejs wzbogacony
o kreatory instalacji i konfiguracji.
» Polityki wejściowe i wyjściowe.
» Granularne wymuszanie polityk poprzez
integrację z protokołem LDAP.
Wdrażaj swoje rozwiązanie jako urządzenie, SaaS
lub jako hybrydę tych dwóch opcji bez
konieczności zmiany licencji. Dla przykładu:
możesz blokować spam w chmurze by oszczędzić
przepustowość, ale możesz szyfrować pocztę na
urządzeniu fizycznym w swoim centrum danych.
» Szyfrowanie wymuszane przez politykę jako
podstawowa funkcja: TLS, push oraz pull.
» Sciąganie i przeglądanie wiadomości na
urządzeniach mobilnych.
» Klient webowy z możliwością brandowania.
» Raportowanie w czasie rzeczywistym: szybkie
elastyczne oraz interaktywne.
» Interaktywne dashboardy oraz
scentralizowane zarządzanie i raportowanie przez
oprogramowanie McAfee ePO.
» Przeszukiwanie wiadomości w klastrze.
» Szczegółowy conversation log.
Z McAfee zyskujesz funkcje klasy enterprise
przydatne nawet w największych środowiskach przy
minimalnej administracji i niskich kosztach. Unikalna
kombinacja funkcjonalności, wydajności i
niezawodności sprawiła, że rozwiązanie McAfee
Email Gateway jest rozwiązaniem wybranym przez
więcej niż połowę firm IT z listy Fortune 500.
Nagrody:
•
Gartner, Leaders Quadrant, Email Gateway Security
Magic Quadrant w 2011, 2010 i wcześniej.
•
SC Magazine Best Email Security Solution fivestar winner w 2011.
•
Forrester, Leader, Wave for Email Filtering w 2009.
•
SC Magazine Best Email Security Solution w 2009.
Aby uzyskać więcej informacji o McAfee Email Gateway,
odwiedź: www.mcafee.com/emailsecurity.
1
McAfee Threats Report: Third Quarter 2011, McAfee Labs
Ibid
2
2821 Mission College Boulevard
Santa Clara, CA 95054
888 847 8766
www.mcafee.com
McAfee, the McAfee logo, McAfee Labs, McAfee ePolicy Orchestrator, McAfee ePO, McAfee Global Threat Intelligence, and McAfee GTI are
trademarks or registered trademarks of McAfee, Inc. or its subsidiaries in the United States and other countries. Other names and brands may
be claimed as the property of others. The product plans, specifications and descriptions herein are provided for information only and subject
to change without notice, and are provided without warranty of any kind, express or implied. Copyright © 2012 McAfee, Inc.
39501ds_email-gateway_0212