ZESTAW II „Wyrażenia algebraiczne” 1. Średnia płaca w zakładzie

Transkrypt

ZESTAW II „Wyrażenia algebraiczne” 1. Średnia płaca w zakładzie
ZESTAW II
„Wyrażenia algebraiczne”
1. Średnia płaca w zakładzie zatrudniającym 22 osoby jest równa 2070 zł. Po
wypłaceniu pensji nowo przyjętemu pracownikowi średnia płac
wszystkich zatrudnionych osób zmalało o 1%. Jaką płacę otrzymał nowy
pracownik?
2. Oblicz:
a) (0,064)
1
3
−
2
1
−
(−0,2)−2
∙ 16
−0,25
+
7 2
(1 9)
10
b) (5 + √3) −
2−
√3
3. Dane jest wyrażenie: (𝑥 – 1)3 – (𝑥 + 2)3 .
a) Doprowadź wyrażenie do najprostszej postaci.
1
1 3
b) Oblicz wartość wyrażenia dla x =   .
 27 
4. Oblicz:
a) Log 6 36 + log 10000
b) log 3 97 + 5 log 87 1
c) log 3 486 − log 3 2
d) 64 log6 2
5. Rozwiąż nierówność:(2𝑥 – 3)2 – x  5 x  5  > 3(𝑥 2 + 15) i zapisz
zbiór rozwiązań w postaci przedziału. Wskaż najmniejszą liczbę całkowitą,
która nie należy do zbioru rozwiązań tej nierówności.

Podobne dokumenty