Materiały i urządzenia szlifierskie

Komentarze

Transkrypt

Materiały i urządzenia szlifierskie
VIII
Spis treści
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ściernice do cięcia i szlifowania
Ściernice lamelowe do szlifowania
Materiały ścierne nasypowe
Szczotki narzędziowe
Frezy z węglików spiekanych
Materiały i urządzenia szlifierskie firmy Suhner
Szlifierki taśmowe
Urządzenia pneumatyczne
VIII-5
VIII-24
VIII-31
VIII-50
VIII-59
VIII-76
VIII-101
VIII-115
Materiały i urządzenia szlifierskie
MATERIAŁY
I URZĄDZENIA
SZLIFIERSKIE
Wstęp
Materiały i urządzenia szlifierskie
O
bróbką ścierną nazywa się sposoby obróbki skrawaniem, w których proces usuwania zbędnego materiału odbywa się
za pomocą narzędzi ściernych lub luźnych ziaren charakteryzujących się nieokreśloną geometrią i nieregularnymi
kształtami o wielu krawędziach i wierzchołkach, które doprowadzane są do styku z obrabianym przedmiotem. Ustalono, iż
obróbka ścierna liczy sobie kilkadziesiąt tysięcy lat i należy do najstarszych metod obróbki ubytkowej.
Współczesna obróbka skrawaniem (obróbka wiórowa i ścierna) zachowuje wiodącą pozycję w technice wytwarzania, ze względu
na zapewnienie dużej dokładności wymiarowo-kształtowej obrabianych przedmiotów i prawie nieograniczone możliwości jej
stosowania.
W praktyce przemysłowej procesy obróbki ściernej realizowane są różnymi sposobami, które można podzielić na obróbkę
ścierną luźnym i spojonym ścierniwem, w obrębie których wyróżnia się dalsze sposoby, odmiany i rodzaje obróbki.
Niemal każdy z wyszczególnionych sposobów ma technicznie i ekonomicznie uzasadniony zakres zastosowania, w którym
należałoby go polecać lub umożliwia realizację takich operacji, które innymi sposobami byłyby bardzo trudne lub niemożliwe do
wykonania.
Rozdział niniejszy zawiera pełen przekrój narzędzi wykorzystywanych w procesie cięcia, szlifowania i polerowania powierzchni
metali: ściernice organiczne do cięcia i szlifowania, ściernice lamelowe, narzędzia ścierne spojone ceramiczne i żywiczne, tarcze
diamentowe, frezy z węglików spiekanych oraz szeroką gamę materiałów ściernych nasypowych.
Równolegle obok narzędzi przedstawiona jest oferta na urządzenia szlifierskie i polerskie ze szczególnym uzględnieniem szwajcarskiej firmy SUHNER, która od ponad 80 lat rozwija i wdraża technologię obróbki szlifierskiej stali nierdzewnych.
To właśnie stal nierdzewna i metody jej obróbki cieszą się ostatnimi czasy największym zainteresowaniem, a liczba firm podejmujących produkcję w tej branży z roku na rok szybko wzrasta.
MECHANICZNA OBRÓBKA POWIERZCHNI STALI NIERDZEWNYCH
Pod pojęciem stali nierdzewnych kryje się obecnie ponad 120 różnych gatunków stali, które zawierają w swoim składzie
chemicznym co najmniej 12% chromu. Chrom zawarty w stali reagując z tlenem z otoczenia tworzy cienką warstwę pasywacyjną.
Główną cechą stali nierdzewnych i kwasoodpornych jest duża odporność na działanie wielu agresywnych środowisk korozyjnych.
VIII-2
Wstęp
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
ISO 9001
Zapotrzebowanie przemysłu na stal nierdzewną nieustannie
wzrasta od ponad 30 lat i praktycznie nie ma już dziedziny, w której
by ona nie występowała. Produkcja urządzeń i aparatury dla przemysłu chemicznego, papierniczego, spożywczego oraz armatury,
mebli kuchennych czy elementów wyposażenia wnętrz to tylko
niektóre przykłady wykorzystania tego materiału. Pomimo, iż większość producentów stali nierdzewnej oferuje swoje wyroby z
wysoką jakością powierzchni, to jej ostateczna obróbka szlifierska
i polerska jest nadal w wielu przypadkach nieunikniona.
Przystępując do prac szlifierskich przy stalach nierdzewnych
należy pamiętać o kilku zasadniczych sprawach.
Gwarancją kwasoodporności stali jest utworzona z tlenków stali warstwa pasywacyjna. Cząsteczki żelaza pochodzące z obróbki mechanicznej, cięcia termicznego lub z tarcz szlifierskich zanieczyszczonych stalami niestopowymi, korodują w wilgotnym powietrzu i
naruszają warstwę pasywacyjną ograniczając tym samym odporność korozyjną stali. Wady powierzchniowe spowodowane niewłaściwym szlifowaniem zwiększają chropowatość powierzchni, która sprzyja osadzaniu się zanieczyszczeń zwiększając ryzyko korozji.
Obrabianą powierzchnię należy utrzymywać w jak najniższej temperaturze. Przewodność cieplna stali kwasoodpornej jest około
3-krotnie niższa niż stali węglowej. Próby przyspieszenia pracy poprzez zwiększenie nacisku czy też prędkości obrotowej może
spowodować przegrzanie materiału i w konsekwencji doprowadzić do wytworzenia się przebarwień lub odkształceń. Materiały
szlifierskie pracujące z nadmierną prędkością obrotową ulegają przyspieszonemu zużyciu, tak więc niezwykle istotne jest prawidłowe dobranie urządzeń szlifierskich tak, aby charakteryzowały się optymalną liczbą obrotów. Należy pamiętać, iż producenci
podają na materiałach szlifierskich obroty maksymalne, natomiast obroty optymalne są na ogół o około 30% niższe. I tak przykładowo dla materiałów takich jak włóknina czy płótno ścierne o średnicy 30-50 mm zalecane obroty to 9.000-14.000 obr/min, dla
średnicy 50-100 mm to 4.000-9.000 obr/min, a dla 100-160 mm to 2.000-4.000 obr/min.
Obróbka ściernicami listkowymi stali nierdzewnych
Istnieje wiele odmian obróbki narzędziami ściernymi nasypowymi, wśród których najpopularniejsze jest szlifowanie
ściernicami listkowymi. Proces szlifowania ściernicami listkowymi jako narzędziami najbardziej elastycznymi
stosowany jest do obróbki przedmiotów zarówno o prostych, jak i złożonych kształtach.
Ściernice listkowe wykonywane są z przeznaczeniem do pracy obwodem oraz czołem narzędzia. Ich cechą
charakterystyczną jest bezudarowa praca na krawędziach i w kątach oraz duży wybór rozmiarów i uziarnienia
dla różnych rodzajów prac. Z uwagi na pracę ze zróżnicowanymi obrotami w zależności od średnicy ściernicy,
idealnym napędem są szlifierki z wałkiem giętkim ze zmiennymi prędkościami obrotowymi.
Obróbka taśmami bezkońcowymi stali nierdzewnych
Następnym popularnym sposobem obróbki stali nierdzewnych materiałami nasypowymi jest szlifowanie taśmą bezkońcową.
Odbywa się ono najczęściej na szlifierkach stacjonarnych, taśmowych ręcznych lub na specjalnych przystawkach. Układ napędowy takich urządzeń składa się na ogół z rolki napędowej oraz napinającej. Oprócz podstawowej roli związanej z nadaniem
narzędziu odpowiedniej prędkości obrotowej może on spełniać jeszcze kilka innych funkcji pomocniczych, takich jak: odpowiednie napinanie taśmy na rolkach, sterowanie położeniem taśmy czy profilowanie taśmy do kształtu obrabianego przedmiotu.
Szczególnie uniwersalne są przystawki bezkońcowe do szlifierek kątowych elektrycznych, pneumatycznych oraz do wałków giętkich produkowane m.in. przez szwajcarską firmę SUHNER. Zróżnicowane kształty ramion kontaktowych
oraz różne szerokości kółek prowadzących umożliwiają wyszlifowanie i wypolerowanie trudno dostępnych miejsc, drobnych elementów lub precyzyjnych spawów pachwinowych. Szczególnie przydatne
okazują się przy obróbce stali nierdzewnej, gdzie liczy się końcowy efekt wizualny, np. przy produkcji
balustrad ze stali nierdzewnej lub elementów armatury spożywczej czy farmaceutycznej. Wykorzystując
specyficzne kształty ramion kontaktowych i profili kół prowadzących można bez problemów prowadzić
obróbkę szlifierską rur i prętów, fazować krawędzie czy wchodzić w profile zamknięte. Do dyspozycji jest
cała gama taśm bezkońcowych wykonanych z płótna ściernego lub włókniny o szerokości od 3 mm.
Do ciężkich prac szlifierskich szczególnie przydatne są duże przystawki na taśmy bezkońcowe o szerokości do 63 mm i długości
950 mm. Ponieważ wymagają szlifierek o dużej mocy najlepszym dla nich napędem są duże szlifierki elektryczne z wałkiem
giętkim typu ROTOFERA i ROTAR o mechanicznie regulowanych obrotach i mocy do 3,2 kW produkowane przez szwajcarską
firmę SUHNER.
Obróbka włókninami szlifierskimi stali nierdzewnych
Włókniny szlifierskie są nowym, trójwymiarowym wyrobem ściernym. Podłoże włókniny wykonane jest z niesplecionych włókien
syntetycznych, które cechuje duża odkształcalność i odporność na działanie płynów obróbkowych. Do włókien przyczepione są,
za pomocą żywic, drobne cząstki ścierne składające się z ziaren ściernych i spoiwa. Cząstki te są rozmieszczone równomiernie
w przestrzeni wyrobu, tworząc bardzo korzystną strukturę w czasie obróbki. Materiały ścierne stosowane do budowy włóknin to
ziarna z elektrokorundu, węglika krzemu, krzemienia, granatu lub talku specjalnego.
Główne zalety włóknin to:
• równomierne rozmieszczenie ziaren ściernych,
• brak uszkodzeń i przypaleń obrabianej powierzchni,
• przejęcie zabrudzeń z obrabianej powierzchni (przedmiot jest obrabiany przez czystą włókninę),
• łatwość dopasowania się do skomplikowanych kształtów.
Materiały i urządzenia szlifierskie
Zawsze należy stosować właściwe materiały szlifierskie nie zawierające wtrąceń żelaza. Nie należy używać również materiałów,
które zostały użyte wcześniej do stali niestopowej. Obecnie używa się wyłącznie materiałów ściernych syntetycznych, nie zawierających cząstek minerałów mogących powodować korozję międzykrystaliczną. Powszechnie stosowane materiały to tlenek aluminium oraz cyrkon.
Urządzenia szlifierskie do obróbki stali nierdzewnych
Specyfika obróbki stali nierdzewnej może przynosić niekiedy problemy z doborem odpowiednich napędów. Wymagane są
bowiem obroty zarówno wysokie, jak i niskie (praca frezami lub włókninami szlifierskimi), a także i duża moc niezbędna np. przy
długotrwałych wykończeniowych pracach polerskich.
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wstęp
VIII-3
Z uwagi na ogólnie znane słabe punkty urządzeń elektrycznych jednofazowych (mała
odporność na długotrwałą pracę pod dużym obciążeniem) idealnym napędem są indukcyjne silniki trójfazowe izolowane od kurzu i zapylenia z wałkiem giętkim
przenoszącym moment obrotowy. Pełną ofertę szlifierek trójfazowych z wałkiem
giętkim prezentuje szwajcarska firma SUHNER od 80 lat rozwijająca i produkująca ten
typ urządzeń. Oferuje ona urządzenia o mocy od 0,5 kW do 3,2 kW o obrotach 85040.000 obr./min., niewrażliwe na obciążenia, mogące pracować w sposób ciągły w
systemie trójzmianowym.
Materiały i urządzenia szlifierskie
Przykładem wszechstronności i wytrzymałości tego typu urządzeń jest najbardziej
popularna i najczęściej sprzedawana szlifierka z wałkiem giętkim ROTOFERA F10
firmy SUHNER o mocy 1 kW. Produkowana od 60 lat jest znana i ceniona przez wielu
odbiorców przede wszystkim z tytułu uniwersalności oraz niezawodności i długowieczności. Mechaniczna redukcja obrotów
umożliwia pracę z siedmioma prędkościami od 850 do 12.000 obr/min. Zastosowanie wałka giętkiego przenoszącego napęd na
lekki uchwyt końcowy sprawia, iż praca jest lżejsza i bardziej efektywna niż standardowymi szlifierkami elektrycznymi. W zależności od potrzeb można stosować wałki giętkie o różnych średnicach i długościach. Gama uchwytów i przystawek do wałka
giętkiego mogących pracować z Rotoferą jest bardzo duża. Najczęściej stosowane to uchwyt prosty pod narzędzia trzpieniowe
o średnicach trzpieni od 3-12 mm, analogiczny uchwyt kątowy, przystawka kątowa do cięcia i szlifowania, przy-stawka kątowa
do szlifowania na mokro, przystawka na taśmy bezkońcowe o różnych długościach i szerokościach, głowica matująca i bęben
pneumatyczny. Dzięki w/w oprzyrządowaniu można wykonywać takie operacje jak szlifowanie, cięcie, zdzieranie, gratowanie,
wiercenie, polerowanie, matowanie, szczotkowanie, itp. Dodatkową zaletą urządzenia jest brak wibracji oraz niski poziom hałasu
podczas pracy wynoszący 79 dB. Jedyną czynnością serwisową jest okresowe smarowanie wkładu wałka giętkiego.
VIII-4
Nowością w ofercie firmy SUHNER są dwa nowe napędy szlifierskie do wałka giętkiego
typu ROTOMAX. Opracowane w ostatnich latach przez zespół szwajcarskich inżynierów
stanowią odpowiedź na wciąż rosnące wymagania ze strony profesjonalnych użytkowników. Pierwszy z nich ROTOMAX 1,5 kW jest urządzeniem zasilanym przez prąd
jednofazowy 230 V. Płynna regulacja obrotów umożliwia pracę w zakresie 500 – 15 000
obr/min. Moc wyjściowa 1,5 kW gwarantuje bezproblemową pracę w większości przypadków obróbki szlifierskiej.
Drugie urządzenie ROTOMAX 3,5 kW to już prawdziwy „kombajn” szlifierski. Dwa
napędzane wałki giętkie mogą pracować na obrotach w zakresie 500 – 25 000 obr/min.
Możliwość przyłączenia wszystkich dostępnych przystawek szlifierskich oraz moc
wyjściowa 3,5 kW sprawia, iż nie ma dla niego zadań nie do wykonania.
Generalnie proces szlifowania i polerowania materiałów nierdzewnych nie jest prosty i czasami wymaga stosowania specjalistycznych materiałów i urządzeń. Dlatego też istnieją firmy takie jak SUHNER, które wyspecjalizowały się w konstruowaniu i produkcji
ręcznych narzędzi i materiałów szlifierskich do obróbki powierzchni. Ich celem jest najwyższa jakość dostarczanych wyrobów,
bezpośredni kontakt z Klientem na miejscu wraz z pokazaniem technologii i możliwości urządzeń oraz praktyczne rozwiązywanie
problemów Klienta.
W czasie prac szlifierskich należy pamiętać o odpowiedniej ochronie pracowników. Specjalne rękawice,
okulary lub osłony ochronne, ochronniki słuchu oraz środki ochrony dróg oddechowych znajdziecie
Państwo w rozdziale IV.
Firma RYWAL-RHC świadczy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny urządzeń
szlifierskich.
Wstęp
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
ISO 9001
1. ŚCIERNICE DO CIĘCIA I SZLIFOWANIA
Zalety ściernic MOST
Nowoczesna technologia produkcji – opracowana w wyniku badań laboratoryjnych oraz na podstawie badań potrzeb
Klientów
Wyselekcjonowane surowce – specjalnie dobierane surowce do procesu produkcyjnego
Kontrola wszystkich etapów produkcji – jakość kontrolowana w trakcie przygotowania mieszanki, formowania i prasowania oraz procesu utwardzania
Stała, wysoka wydajność – stwierdzona na podstawie przeprowadzanych testów i opinii użytkowników
Oznaczenia ściernic do cięcia i szlifowania
Charakterystyka ściernicy:
A - rodzaj ziarna
24 - granulacja ziarna
R - twardość
BF - typ spoiwa
Maksymalna dopuszczalna
prędkość obwodowa –
oznaczenie kolorowym paskiem
63 m/s
80 m/s
100 m/s
Przeznaczenie
Piktogramy bezpiecznego
użytkowania
Prędkość obwodowa
Typ ściernicy:
41 – płaska do cięcia
42 – wypukła do cięcia
27 – wypukła do szlifowania
Wymiary ściernicy:
średnica x grubość x otwór wew.
Prędkość obrotowa
Data produkcji
Bezpieczne zastosowanie
narzędzi ściernych
Przy pracy z zastosowaniem ściernic
MOST należy przestrzegać przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy. Produkty tej grupy oznaczone są odpowiednimi piktogramami bezpieczeństwa
pracy.
Piktogramy bezpieczeństwa
przed rozpoczęciem pracy
zapoznaj się z instrukcją użytkowania szlifierki i ściernicy
podczas pracy używaj
okulary ochronne
podczas pracy stosuj
ochronniki słuchu
podczas pracy stosuj
środki ochrony dróg
oddechowych
podczas pracy używaj
rękawice ochronne
ściernica tylko do cięcia,
nie używać do szlifowania
Budowa ściernic do cięcia i szlifowania
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
1. Ściernice do cięcia i szlifowania
Materiały i urządzenia szlifierskie
Nazwa handlowa
VIII-5
Ściernice do cięcia stali - kształt 41
MOST SPEED
•
•
•
•
ściernice do cięcia supercienkie
przeznaczenie: stal zwykła
do blach i profili cienkościennych
bardzo twarde, o wysokiej żywotności
i szybkości cięcia
Materiały i urządzenia szlifierskie
Specyfikacja techniczna
VIII-6
Lp.
Wymiar D x T x H
[mm]
1
115 x 1,0 x 22
13 300
2
115 x 1,6 x 22
13 300
3
125 x 1,0 x 22
4
125 x 1,6 x 22
12 200
5
180 x 1,6 x 22
8 500
Charakterystyka
Prędkość obrotowa
[obr./min.]
A46RBF
Prędkość obwodowa
[m/s]
Opakowanie
[szt.]
Nr katalogowy
94 14 315100
12 200
80
50
94 14 315160
94 14 325100
94 14 325160
25
94 14 380160
Ściernice do cięcia stali - kształt 41
MOST STANDARD
•
•
•
•
•
ściernice do cięcia, płaskie
przeznaczenie: stal zwykła
uniwersalne, do blach, prętów, profili itp.
średniotwarde, o wysokiej szybkości cięcia
bardzo korzystny stosunek jakości do ceny
Specyfikacja techniczna
Lp.
Wymiar D x T x H
[mm]
1
115 x 2,0 x 22
13 300
94 16 011500
2
115 x 2,5 x 22
13 300
94 16 115000
3
125 x 2,0 x 22
12 200
94 16 012500
4
125 x 2,5 x 22
12 200
5
180 x 2,0 x 22
6
180 x 2,5 x 22
8 500
7
230 x 2,0 x 22
6 600
94 16 023000
8
230 x 2,5 x 22
6 600
94 16 230000
9
300 x 3,2 x 32
5 100
10
350 x 3,5 x 32
11
400 x 4,0 x 32
Charakterystyka
Prędkość obrotowa
[obr./min.]
A36RBF
A24RBF
1. Ściernice do cięcia i szlifowania
Prędkość obwodowa
[m/s]
25
8 500
4 350
3 800
Opakowanie
[szt.]
80
Nr katalogowy
94 16 125000
94 16 018000
94 16 180000
94 16 300000
10
94 16 350000
94 16 400000
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
ISO 9001
Ściernice do cięcia stali - kształt 42
MOST STANDARD
•
•
•
•
ściernice do cięcia wypukłe,
przeznaczenie: stal zwykła
uniwersalne, do blach, prętów, profili itp.
średniotwarde, o wysokiej szybkości cięcia
Lp.
1
115 x 3,0 x 22
13 300
2
125 x 3,0 x 22
12 200
3
180 x 3,0 x 22
4
230 x 3,0 x 22
Charakterystyka
Prędkość obrotowa
[obr./min.]
A24RBF
Prędkość obwodowa
[m/s]
Opakowanie
[szt.]
Nr katalogowy
94 20 115000
80
8 500
25
6 600
94 20 125000
94 20 180000
94 20 230000
Ściernice do szlifowania stali - kształt 27
MOST STANDARD
• ściernice do szlifowania
• przeznaczenie: stal zwykła
• uniwersalne, do obróbki zgrubnej stali, zdzierania krawędzi,
wygładzania spawów
• twarde, o wysokiej żywotności, bardzo szybko usuwające
obrabiany materiał
Specyfikacja techniczna
Lp.
Wymiar D x U x H
[mm]
1
115 x 6,5 x 22
13 300
94 21 115000
2
125 x 6,5 x 22
12 200
94 21 125000
3
180 x 6,5 x 22
8 500
4
180 x 8,0 x 22
5
230 x 6,5 x 22
6 600
94 21 230000
6
230 x 8,0 x 22
6 600
94 21 230001
Charakterystyka
A24RBF
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
Prędkość obrotowa
[obr./min.]
8 500
Prędkość obwodowa
[m/s]
80
Opakowanie
[szt.]
10
Nr katalogowy
Materiały i urządzenia szlifierskie
Specyfikacja techniczna
Wymiar D x U x H
[mm]
94 21 180000
94 21 180001
1. Ściernice do cięcia i szlifowania
VIII-7
Ściernice do cięcia stali - kształt 41
MOST PROFESSIONAL
•
•
•
•
ściernice do cięcia, płaskie
przeznaczenie: stal zwykła
wysokowydajne, do profili, rur, blach itp.
twarde, o bardzo wysokiej żywotności i szybkości cięcia
Materiały i urządzenia szlifierskie
Specyfikacja techniczna
VIII-8
Lp.
Wymiar D x T x H
[mm]
1
115 x 2,5 x 22
13 300
2
125 x 2,5 x 22
12 200
3
180 x 2,5 x 22
4
230 x 2,5 x 22
6 600
5
300 x 3,2 x 32
5 100
6
350 x 3,5 x 32
7
400 x 4,0 x 32
Charakterystyka
Prędkość obrotowa
[obr./min.]
A30SBF
Prędkość obwodowa
[m/s]
Nr katalogowy
94 16 511500
25
8 500
A24TBF
Opakowanie
[szt.]
80
94 16 512500
94 16 518000
94 16 523000
94 16 530000
4 350
10
3 800
94 16 535000
94 16 540000
Ściernice do cięcia stali - kształt 42
MOST PROFESSIONAL
•
•
•
•
ściernice do cięcia, wypukłe
przeznaczenie: stal zwykła
wysokowydajne, do profili, rur, blach itp.
twarde, o bardzo wysokiej żywotności i szybkości cięcia
Specyfikacja techniczna
Lp.
Wymiar D x U x H
[mm]
1
115 x 2,5 x 22
13 300
2
125 x 2,5 x 22
12 200
3
150 x 2,5 x 22
4
180 x 2,5 x 22
8 500
94 20 318000
5
230 x 2,5 x 22
6 600
94 20 323000
Charakterystyka
Prędkość obrotowa
[obr./min.]
A30SBF
1. Ściernice do cięcia i szlifowania
10 200
Prędkość obwodowa
[m/s]
Opakowanie
[szt.]
Nr katalogowy
94 20 311500
94 20 312500
80
25
94 20 315000
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
ISO 9001
Ściernice do szlifowania stali - kształt 27
MOST PROFESSIONAL
•
•
•
•
ściernice do szlifowania, przeznaczenie: stal zwykła
profesjonalne, tzw. „stoczniowe”, do obróbki zgrubnej stali, zdzierania krawędzi, wygładzania spawów
bardzo twarde, o bardzo wysokiej żywotności, szybko usuwające obrabiany materiał
posiadają dodatkową siatkę wzmacniającą oraz zwiększoną grubość
Specyfikacja techniczna
Lp.
Wymiar D x U x H
[mm]
1
115 x 6,8 x 22
13 300
94 21 311500
2
125 x 6,8 x 22
12 200
94 21 312500
3
150 x 6,8 x 22
10 200
4
180 x 6,8 x 22
5
180 x 8,0 x 22
8 500
94 21 318001
6
230 x 6,8 x 22
6 600
94 21 323000
7
230 x 8,0 x 22
6 600
94 21 323001
A24SBF
Prędkość obwodowa
[m/s]
Opakowanie
[szt.]
Nr katalogowy
94 21 315001
8 500
80
10
94 21 318000
Ściernice do cięcia stali nierdzewnej - kształt 41
MOST FUTURA TURBO
•
•
•
•
ściernice do cięcia supercienkie
przeznaczenie: stal zwykła
do blach i profili cienkościennych
bardzo twarde, o wysokiej żywotności i szybkości cięcia
Specyfikacja techniczna
Lp.
Wymiar D x T x H
[mm]
1
125 x 1,0 x 22
2
125 x 1,6 x 22
Charakterystyka
Prędkość obrotowa
[obr./min.]
Prędkość obwodowa
[m/s]
Opakowanie
[szt.]
A46RBF
12 200
80
50
Prędkość obwodowa
[m/s]
Opakowanie
[szt.]
Nr katalogowy
100
10
94 14 735600
Nr katalogowy
94 14 612510
94 14 612516
Ściernica do cięcia szyn kolejowych
MOST FUTURA TRACK SLICER
Materiały i urządzenia szlifierskie
Charakterystyka
Prędkość obrotowa
[obr./min.]
• ściernice do cięcia płaskie
• przeznaczenie: do cięcia szyn kolejowych i tramwajowych
Specyfikacja techniczna
Lp.
Wymiar D x T x H
[mm]
Charakterystyka
Prędkość obrotowa
[obr./min.]
1
356 x 4,0 x 32
A46SBF
5 500
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
1. Ściernice do cięcia i szlifowania
VIII-9
Ściernice do cięcia stali nierdzewnej - kształt 41
MOST TURBO INOX
•
•
•
•
•
ściernice do cięcia supercienkie, płaskie
przeznaczenie: stal nierdzewna
do blach i profili cienkościennych
twarde, o bardzo wysokiej żywotności i szybkości cięcia
nie zawierają związków żelazo-siarkowych
(Fe + S + CL <0,1%)
Materiały i urządzenia szlifierskie
Specyfikacja techniczna
VIII-10
Lp.
Wymiar D x T x H
[mm]
1
115 x 1,0 x 22
13 300
2
115 x 1,6 x 22
13 300
3
125 x 1,0 x 22
4
125 x 1,6 x 22
12 200
5
180 x 1,6 x 22
8 500
Charakterystyka
Prędkość obrotowa
[obr./min.]
A60TBF
Prędkość obwodowa
[m/s]
Opakowanie
[szt.]
Nr katalogowy
94 14 115100
12 200
50
80
94 14 115160
94 14 125100
94 14 125160
25
94 14 180160
Ściernice do cięcia stali nierdzewnej - kształt 41
MOST INOX
•
•
•
•
•
ściernice do cięcia, płaskie
przeznaczenie: stal nierdzewna
do profili, rur, blach itp.
twarde, o wysokiej żywotności i szybkości cięcia
nie zawierają związków żelazo-siarkowych
(Fe + S + CL <0,1%)
Specyfikacja techniczna
Lp.
Wymiar D x T x H
[mm]
1
115 x 2,0 x 22
13 300
2
125 x 2,0 x 22
12 200
3
180 x 2,0 x 22
4
230 x 2,0 x 22
Charakterystyka
Prędkość obrotowa
[obr./min.]
A46TBF
1. Ściernice do cięcia i szlifowania
8 500
6 600
Prędkość obwodowa
[m/s]
Opakowanie
[szt.]
Nr katalogowy
94 16 711500
80
25
94 16 712500
94 16 718000
94 16 723000
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
ISO 9001
Ściernice do szlifowania stali nierdzewnej - kształt 27
MOST INOX
przeznaczenie: stal nierdzewna
do obróbki zgrubnej, zdzierania krawędzi, wygładzania spawów
średnio twarde, bardzo szybko usuwające obrabiany materiał
nie zawierają związków żelazo-siarkowych (Fe + S + CL <0,1%)
Specyfikacja techniczna
Lp.
Wymiar D x U x H
[mm]
1
115 x 6,5 x 22
13 300
2
125 x 6,5 x 22
12 200
3
180 x 6,5 x 22
4
230 x 6,5 x 22
Charakterystyka
Prędkość obrotowa
[obr./min.]
A30RBF
Prędkość obwodowa
[m/s]
Opakowanie
[szt.]
Nr katalogowy
94 21 411500
80
8 500
10
6 600
94 21 412500
94 21 418000
94 21 423000
Ściernice do cięcia betonu - kształt 41
MOST PREMIUM STONE
• ściernice do cięcia, płaskie
• przeznaczenie: kamień, beton
• do kostki brukowej, cegły, miękkiego kamienia
Specyfikacja techniczna
Lp.
Wymiar D x T x H
[mm]
1
115 x 3,0 x 22
13 300
2
125 x 3,0 x 22
12 200
3
180 x 3,0 x 22
4
230 x 3,0 x 22
Charakterystyka
C30RBF
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
Prędkość obrotowa
[obr./min.]
8 500
6 600
Prędkość obwodowa
[m/s]
Opakowanie
[szt.]
Materiały i urządzenia szlifierskie
•
•
•
•
Nr katalogowy
94 16 611500
80
25
94 16 612500
94 16 618000
94 16 623000
1. Ściernice do cięcia i szlifowania
VIII-11
Oznaczenia narzędzi ściernych
Znak OSA (Organization for the
Safety of Abrasives) gwarantujący wykonanie tarcz zgodnie z
wymaganiami UE (CEN Standard EN 12413: 1999)
Nazwa handlowa
Wymiary ściernicy:
średnica x grubość x otwór
Data ważności ściernicy
(rok i miesiąc)
Prędkość obrotowa
Maksymalna dopuszczalna
prędkość obwodowa –
oznaczenie kolorowym paskiem
80 m/s
Prędkość obwodowa
Oznaczenie standardu
EN 12413
Ograniczenia zastosowania
Piktogramy bezpiecznego
użytkowania
Zalecane zastosowanie
Materiały i urządzenia szlifierskie
Przeznaczenie
VIII-12
Kod kreskowy EAN
Bezpieczne zastosowanie
narzędzi ściernych
Piktogramy bezpieczeństwa
Przy pracy z zastosowaniem ściernic
SUHNER należy przestrzegać przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy. Produkty
tej grupy oznaczone są odpowiednimi piktogramami bezpieczeństwa pracy.
przed rozpoczęciem pracy
zapoznaj się z instrukcją użytkowania
szlifierki i ściernicy
ściernica tylko do cięcia,
nie używać do szlifowania
podczas pracy używaj okulary
ochronne, środki ochrony dróg
oddechowych i ochronniki słuchu
stosować do metali i stali
nierdzewnej
podczas pracy używaj
rękawice ochronne
Linie produkcyjne
TURBO-DISC – supercienkie ściernice o grubości 1,2 mm do cięcia stali
nierdzewnych, wysokiej żywotności i szybkości cięcia, idealne do blach
cienkościennych.
Charakterystyka
• minimalne odkształcenia ciętego materiału,
• niższa temperatura powstająca podczas procesu cięcia,
• idealna jakość krawędzi ciętego materiału,
• mniejsze obciążenia narzędzia napędowego.
SUN-disc – ściernice uniwersalne do obróbki zgrubnej i cięcia, o szerokim zakresie
zastosowań, przy obróbce stali zwykłych i stali nierdzewnych.
Charakterystyka
• niezawodna szwajcarska jakość, podlega najostrzejszym normom kontrolnym,
• wysoka opłacalność, optymalny stosunek wydajności cięcia do żywotności,
• standardowa szerokość ściernic do cięcia 2 mm zapewnia wysoką jakość cięcia,
unika się straty materiału obrabianego, skraca czas pracy, chroni szlifierkę.
1. Ściernice do cięcia i szlifowania
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
ISO 9001
Ściernice do cięcia stali nierdzewnej - kształt 41
Specyfikacja techniczna
Wymiar D x T x H
[mm]
inox
Prędkość
Prędkość
obrotowa obwodowa
[obr./min.]
[m/s]
Nr katalogowy
1
115 x 1,2 x 22
TURBO-DISC
13 300
94 10 115002
2
115 x 2,0 x 22
SUN-DISC
13 300
94 10 115000
3
125 x 1,2 x 22
TURBO-DISC
12 200
4
125 x 2,0 x 22
SUN-DISC
12 200
5
180 x 1,6 x 22
TURBO-DISC
8 500
94 10 178005
6
180 x 2,0 x 22
SUN-DISC
8 500
94 10 178000
7
230 x 2,0 x 22
SUN-DISC
6 600
94 10 230000
94 10 125002
80
94 10 125000
Ściernice do szlifowania stali nierdzewnej - kształt 27
Specyfikacja techniczna
Lp.
Wymiar D x T x H
[mm]
Przeznaczenie
i charakterystyka
inox
Prędkość
Prędkość
obrotowa obwodowa
[obr./min.]
[m/s]
1
115 x 6,5 x 22
13 300
2
125 x 6,5 x 22
12 200
3
180 x 6,5 x 22
8 500
4
230 x 6,5 x 22
6 600
SUN-DISC
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
Nr katalogowy
94 10 115001
80
94 10 125001
94 10 178001
94 10 230002
1. Ściernice do cięcia i szlifowania
Materiały i urządzenia szlifierskie
Lp.
Przeznaczenie
i charakterystyka
VIII-13
Trzy stopnie jakości
Oznaczenie produktów w zależności od klasy narzędzia
PREMIUM STANDARD BASIC Proste tarcze do cięcia - kształt 41 i 42
BASIC Tarcze ścierne do cięcia typu BASIC o korzystnym stosunku ceny do wydajności, przeznaczone dla wszystkich zastosowań.
Proste tarcze do cięcia - kształt 41
Wymiar D x T x H
Lp.
[mm]
Kształt
Charakterystyka
Opakowanie
[szt.]
Nr producenta
Ściernice do cięcia stali nierdzewnej, kwasoodpornej i materiałów stalowych
1.
115x1,0x22,2
2.
125x1,0x22,2
41C
A60-BF INOX
222894
25
222896
Materiały i urządzenia szlifierskie
Ściernice do cięcia wszystkich materiałów stalowych, Inox i odlewów
VIII-14
3.
115x1,6x22,2
4.
125x1,6x22,2
222899
222900
5.
115x2,5x22,2
222997
6.
125x2,5x22,2
7.
150x2,5x22,2
8.
178x3,0x22,2
223000
9.
230x2,0x22,2
291949
10.
230x3,0x22,2
223002
A46-BF
41C
222998
25
222999
A30-BF
Wypukłe tarcze do cięcia - kształt 42
Wymiar D x T x H
Lp.
[mm]
Kształt
Charakterystyka
Opakowanie
[szt.]
Nr producenta
Ściernice do cięcia wszystkich materiałów stalowych, Inox i odlewów
1.
115x2,5x22,2
2.
125x2,5x22,2
223021
3.
178x3,0x22,2
223023
4.
230x3,0x22,2
222044
42C
A30-BF
223022
25
Tarcze do zdzierania - kształt 27
BASIC Standardowe tarcze ścierne do zdzierania wersji BASIC charakteryzują się korzystnym stosunkiem ceny do jakości i wydajności.
Wyjątkowo agresywne tarcze do szlifowania wszystkich materiałów stalowych,
szlifowania spawów i Inox
1. Ściernice do cięcia i szlifowania
Lp.
Wymiar D x T x H
[mm]
1.
115x6x22,2
2.
125x6x22,2
3.
150x6x22,2
4.
178x6x22,2
297331
5.
230x6x22,2
297333
Kształt
Charakterystyka
Opakowanie
[szt.]
Nr producenta
297325
297327
27C
A30-BF FASTCUT
10
297329
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
ISO 9001
Proste tarcze do cięcia - kształt 41
STANDARD Profesjonalne tarcze do cięcia na szlifierki o dużych mocach. Znakomita wydajność i długi czas pracy, do cięcia litych materiałów.
Ściernice Standard charakteryzują się szybkim cięciem, łatwością cięcia i nadają się do szerokiego zakresu materiałów.
Proste tarcze do cięcia - 41
Wymiar D x T x H
Lp.
[mm]
Kształt
Charakterystyka
Opakowanie
[szt.]
Nr producenta
Ściernice Inox do cięcia stali nierdzewnej, kwasoodpornej i stali węglowej.
1.
115x1,0x22,2
A60-BF INOX
367562
2.
115x1,6x22,2
A46-BF INOX
367561
3.
125x1,0x22,2
A60-BF INOX
4.
125x1,6x22,2
5.
178x1,6x22,2
6.
230x1,9x22,2
41X
25
A46-BF INOX
367568
367567
367576
7.
150x2,0x22,2
367776
8.
150x2,5x22,2
367575
9.
178x2,0x22,2
10.
178x2,5x22,2
367577
11.
230x2,0x22,2
367780
12.
230x2,5x22,2
367582
41X
A30-BF INOX
25
367777
Wypukłe tarcze do cięcia - kształt 42
STANDARD Profesjonalne tarcze do cięcia na szlifierki o dużych mocach.
Znakomita wydajność i długi czas pracy, do cięcia litych materiałów. Ściernice Standard charakteryzują się szybkim cięciem, łatwością cięcia
i nadają się do szerokiego zakresu materiałów. Tarcze przeznaczone do cięcia z maksymalnymi przeciążeniami.
Wypukłe tarcze do cięcia - kształt 42
Wymiar D x T x H
Lp.
[mm]
Kształt
Charakterystyka
Opakowanie
[szt.]
Nr producenta
Ściernicę uniwersalne 2w1 do cięcia stali węglowych i stali nierdzewnej,
kwasoodpornej.
1.
115x2,0x22,2
2.
125x2,0x22,2
367783
3.
178x2,5x22,2
367791
4.
230x2,5x22,2
367802
42X
A30-BF INOX
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
25
367788
1. Ściernice do cięcia i szlifowania
Materiały i urządzenia szlifierskie
367581
Ściernicę uniwersalne 2w1 do cięcia stali węglowych i stali nierdzewnej,
kwasoodpornej.
VIII-15
Tarcze do zdzierania - kształt 27
STANDARD Tarcze ścierne do zdzierania typu STANDARD spełniają wszelkiego rodzaju wymagania ergonomii, wygody i pracy bez wibracji, a ponadto
charakteryzują się doskonałą wydajnością obróbki i długością pracy.
Tarcze do zdzierania - kształt 27
Wymiar D x T x H
Lp.
[mm]
Kształt
Charakterystyka
Opakowanie
[szt.]
Nr producenta
Ściernice do szlifowania stali węglowych (stali konstrukcyjnej)
do szlifierek dużej mocy
1.
115x6x22,23
2.
125x6x22,23
367377
3.
150x6x22,23
4.
178x6x22,23
367773
5.
230x6x22,23
367775
367771
27X
A24-BF
10
367772
Materiały i urządzenia szlifierskie
Ściernice INOX do szlifowani stali nierdzewnej, kwasoodpornej i stali węglowej
6.
115x6x22,23
367545
7.
125x6x22,23
367548
8.
150x6x22,23
9.
178x6x22,23
10.
178x8x22,23
367553
11.
230x6x22,23
367554
12.
230x8x22,23
367556
367550
27X
A30-BF INOX
10
367551
Tarcze do cięcia proste - kształt 41
PREMIUM Najostrzejsze wśród tarcz ściernych do cięcia. Tarczami cienkimi można przeciąć szybko i lekko blachy, sztaby, profile i rury.
Te tarcze są przeznaczone do małych przekrojów i cienkich blach.
Nowość, najcieńsze tarcze do cięcia, tylko 0,75mm. Tarczami o grubości 2 mm, 2,5 mm, 3 mm tniemy pełne materiały.
Ściernice proste do cięcia stali nierdzewnych i kwasoodpornych (INOX)
Wymiar D x T x H
Lp.
[mm]
Kształt
Charakterystyka
Opakowanie
[szt.]
Nr producenta
1.
115x1,0x22,2
A60R-BFXA
41502
2.
115x1,6x22,2
A46R-BFXA
35952
3.
115x2,0x22,2
4.
115x2,5x22,2
5.
125x1,0x22,2
A60R-BFXA
41503
6.
125x1,6x22,2
A46R-BFXA
35954
7.
125x2,0x22,2
8.
125x2,5x22,2
9.
125x3,0x22,2
10.
150x2,0x22,2
11.
178x2,0x22,2
12.
178x2,5x22,2
35946
13.
230x2,0x22,2
41500
14.
230x2,5x22,2
35950
15.
230x3,0x22,2
41489
A30R-BFXA
41491
41492
41F
25
41493
41494
41495
A30R-BFXA
41499
41501
Najcieńsze tarcze na rynku
16.
115x0,75x22,2
17.
125x0,75x22,2
41F
A60R-BFXA
25
610935
610937
Ściernica o najwyższej żywotności
VIII-16
1. Ściernice do cięcia i szlifowania
18
115x1,0x22,2
19
125x1,0x22,2
41F
TA60P-BFXA
25
301810
301808
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
ISO 9001
Tarcze do cięcia proste - kształt 41
PREMIUM TYROLIT oferuje jedyny w swoim rodzaju zestaw tarcz ściernych dla profesjonalistów, do cięcia stali węglowej (do trudnych prac z dużymi
obciążeniami), kamienia i metali nieżelaznych (aluminium, brąz, miedź). Ściernice charakteryzują się doskonałą jakością i szybkością cięcia.
Wysoka wydajność ściernic gwarantuje długą pracę i niskie koszty.
Ściernice proste do cięcia stali węglowych o dużej wydajności
Kształt
Charakterystyka
Opakowanie
[szt.]
Nr producenta
1.
115x1,0x22,2
A60S-BFXA
913181
2.
115x1,6x22,2
A46S-BFXA
867822
3.
115x2,0x22,2
A30S-BFXA
637066
4.
125x1,0x22,2
A60S-BFXA
913182
5.
125x1,6x22,2
A46S-BFXA
836979
6.
125x2,0x22,2
A30S-BFXA
7.
150x2,0x22,2
8.
178x1,6x22,2
A46S-BFXA
183114
9.
178x2,0x22,2
A30S-BFXA
785339
10.
178x2,5x22,2
A30S-BFXA
637069
11.
230x1,9x22,2
A46S-BFXA
183113
12.
230x2,0x22,2
A30S-BFXA
785333
13.
230x2,5x22,2
A30S-BFXA
637070
41F
A30S-BFXA
637067
25
637068
Wypukłe tarcze do cięcia - kształt 42
PREMIUM TYROLIT oferuje jedyny w swoim rodzaju zestaw tarcz ściernych dla profesjonalistów, odpowiedni do wszystkich zastosowań i wymagań,
a szczególnie do ciecia materiałów pełnych i cienkościennych detali.
Ściernice wypukłe do cięcia stali węglowych o dużej wydajności
Wymiar D x T x H
Lp.
[mm]
Kształt
Charakterystyka
Opakowanie
[szt.]
Nr producenta
1.
115x2,5x22,2
2.
125x2,5x22,2
637071
3.
178x3,0x22,2
637073
4.
230x3,0x22,2
637074
42F
A30S-BFXA
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
25
637072
1. Ściernice do cięcia i szlifowania
Materiały i urządzenia szlifierskie
Wymiar D x T x H
Lp.
[mm]
VIII-17
Tarcze do zdzierania - kształt 27
PREMIUM TYROLIT oferuje jedyny w swoim rodzaju zestaw tarcz ściernych do zdzierania do szlifierek kątowych dla profesjonalistów. Tarcze do szlifowania
PREMIUM charekteryzują się najwyższą wydajnością, agresywnością i jakością obróbki. Do szlifowania brzegów (krawędziwania), powierzchni,
szwów spawalniczych.
Ściernice do zdzierania stali węglowych o maksymalnej wydajności
Materiały i urządzenia szlifierskie
Wymiar D x T x H
Lp.
[mm]
VIII-18
Kształt
Charakterystyka
Opakowanie
[szt.]
Nr producenta
1.
115x4x22,2
5288
2.
115x7x22,2
5294
3.
125x4x22,2
5306
4.
125x7x22,2
5314
5.
178x4x22,2
6.
178x7x22,2
7.
178x8x22,2
5384
8.
178x10x22,2
5396
9.
230x4x22,2
5407
10.
230x7x22,2
5413
11.
230x8x22,2
5429
5350
27E
A30S-BFX
10
5363
Ściernice INOX do zdzierania stali nierdzewnych i stali kwasoodpornych
12.
115x4x22,2
117064
13.
115x7x22,2
117065
14.
125x4x22,2
117068
15.
125x7x22,2
16.
178x4x22,2
117071
17.
178x7x22,2
117072
18
230x4x22,2
117073
19
230x7x22,2
117074
27E
A30R-BFX
10
117070
Tarcze cyrkonowe do szlifowania 3 w 1
PREMIUM Nowoczesne ściernice do szlifowania stali INOX, stali węglowych oraz żeliwa. Doskonała wydajność, długa żywotność. Bardzo agresywne
szlifowanie dzięki zastosowaniu specjalnej mieszanki cyrkonu z korundem.
Ściernice do szlifowania Inox, stali i żeliwa
Wymiar D x T x H
Lp.
[mm]
1. Ściernice do cięcia i szlifowania
Kształt
Charakterystyka
Opakowanie
[szt.]
Nr producenta
1.
115x7x22,2
2.
125x7x22,2
466744
3.
178x7x22,2
466754
4.
230x7x22,2
466762
27F
ZA30Q-BFR
10
466749
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
ISO 9001
Oznaczenia narzędzi ściernych
Znak handlowy
Prędkość obwodowa
Przeznaczenie
Prędkość obrotowa
Kolor etykiety
niebieski - Stal
zielony - Kamień
pomarańczowy - Stal
nierdzewna
czarny - Stal stopowa
srebrny - Aluminium
Maksymalna dopuszczalna
prędkość obwodowa –
oznaczenie kolorowym paskiem
50 m/s
63 m/s
80 m/s
100 m/s
Typ ściernicy
41 – płaska do cięcia
42 – wypukła do cięcia
27 – wypukła do szlifowania
Wymiary ściernicy:
średnica x grubość x otwór
Znak bezpieczeństwa
Charakterystyka ściernicy:
A - rodzaj ziarna
24 - granulacja ziarna
S - twardość
BF - typ spoiwa
Data przydatności do użycia
Na odwrocie każdej ściernicy
umieszczony jest numer identyfikacyjny – pierwsze dwie cyfry
oddzielone pauzą oznaczają
miesiąc, następna rok produkcji.
Ograniczenia zastosowania
Piktogramy bezpieczeństwa
Podczas pracy używać okulary
i słuchawki ochronne.
Przed rozpoczęciem pracy zapoznać
się z instrukcją użytkowania szlifierki
i ściernicy.
Podczas pracy używać rękawice
ochronne.
Ściernica nie jest przeznaczona
do szlifowania, używać tylko do cięcia.
Podczas pracy zapewnić ochronę
górnych dróg oddechowych.
Niedopuszczalne szlifowanie na mokro.
Charakterystyki
C harakterystyki ściernic INCO VERITAS
PRZECINANIE:
SZLIFOWANIE:
A24TBF HARD, A30TBF HARD, A36TBF HARD, A46TBF HARD,
A60TBF HARD
Twarde ściernice, przeznaczone do przecinania cienkościennych
kształtowników stalowych i blach.
A24SBF, A24TBF HARD
Ściernice przeznaczone do obróbki zgrubnej stali, odlewów, zdzierania krawędzi, wygładzania spawów.
A24RBF, A30RBF, A36RBF
Ściernice przeznaczone do przecinania prętów i kształtowników
stalowych, uniwersalne dla różnych gatunków stali.
NOWOŚĆ A36TBF STAL+INOX, A60TBF STAL+INOX
Uniwersalne ściernice przeznaczone do przecinania zarówno stali
zwykłych jak i nierdzewnych.
A24TBF PRO, A30TBF PRO
Ściernice PROFESSIONAL, przeznaczone do przecinania staliw, stali
stopowych, żeliwa modyfikowanego.
A30QBF INOX, A36QBF INOX, A46QBF INOX, A60QBF INOX
Ściernice przeznaczone do przecinania profili i blach ze stali
nierdzewnej.
A24TBF PRO
Ściernice PROFESSIONAL przeznaczone do obróbki stali i staliw
stopowych.
A24QBF INOX
Ściernice przeznaczone do obróbki stali nierdzewnych i kwasoodpornych.
C24RBF
Ściernice przeznaczone do obróbki kamieni naturalnych, materiałów
ceramicznych, betonu, żeliwa szarego i sferoidalnego, metali
kolorowych.
A24PBF ALU
Ściernice przeznaczone do obróbki aluminium i jego stopów.
Materiały i urządzenia szlifierskie
Zalecenia bezpieczeństwa
C24RBF, C30RBF, C36RBF
Ściernice przeznaczone do cięcia kamieni naturalnych, materiałów
ceramicznych, betonu, żeliwa szarego i sferoidalnego, metali
kolorowych.
A30PBF ALU
Ściernice przeznaczone do przecinania aluminium i jego stopów.
A24SBF RAIL
Ściernice przeznaczone do przecinania szyn.
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
1. Ściernice do cięcia i szlifowania
VIII-19
Materiały i urządzenia szlifierskie
Ściernice do cięcia - kształt 41
VIII-20
Przeznaczenie i charakterystyka
Lp.
Wymiar D x T x H
[mm]
Prędkość obrotowa
[obr./min.]
Prędkość obwodowa
[m/s]
stal
stal+inox
inox
beton
1
115 x 1,0 x 22
A60TBF HARD
—
A60QBF
2
115 x 1,6 x 22
A46TBF HARD
—
A46QBF
—
13 300
80
—
13 300
80
3
115 x 2,0 x 22
A36TBF HARD
—
A36QBF
—
13 300
80
4
115 x 2,5 x 22
A36RBF
5
115 x 3,2 x 22
—
—
A30QBF
C36RBF
13 300
80
—
—
C30RBF
13 300
80
6
125 x 1,0 x 22
A60TBF HARD
A60TBF
A60QBF
—
12 200
80
7
8
125 x 1,6 x 22
A46TBF HARD
—
A46QBF
—
12 200
80
125 x 2,0 x 22
A36TBF HARD
—
A36QBF
—
12 200
80
9
125 x 2,5 x 22
A36RBF
A36TBF HARD
—
A30QBF
C36RBF
12 200
80
10
125 x 3,2 x 22
A30RBF
—
—
C30RBF
12 200
80
11
180 x 1,6 x 22
A46TBF HARD
—
A46QBF
—
8 500
80
12
180 x 2,0 x 22
A36TBF HARD
—
A36QBF
—
8 500
80
13
180 x 2,5 x 22
A36RBF
—
A30QBF
C36RBF
8 500
80
14
180 x 3,2 x 22
A36RBF
—
—
C30RBF
8 500
80
15
230 x 1,9 x 22
—
A36TBF
—
—
6 600
80
16
230 x 2,0 x 22
A36TBF HARD
—
A30QBF
—
6 600
80
17
230 x 2,5 x 22
A36RBF
A36TBF HARD
A30TBF PRO
—
A30QBF
—
6 600
80
18
230 x 3,2 x 22
A30RBF
—
—
C30RBF
6 600
80
19
300 x 3,2 x 32
A24RBF
A24TBF HARD
—
—
C24RBF
5 100
80
20
350 x 2,8 x 25,4
A30RBF
—
—
—
4 350
80
21
350 x 3,5 x 25,4
A24RBF
—
—
—
4 350
80
22
350 x 3,5 x 32
A24RBF
A24TBF HARD
A24TBF PRO
—
—
C24RBF
4 350
80
23
350 x 3,5 x 32
A24SBF RAIL
—
—
—
5 460
100
24
400 x 4,0 x 32
A24RBF
A24TBF HARD
A24TBF PRO
—
—
—
3 800
80
25
500 x 5,0 x 80
A24RBF
—
—
C24RBF
3 050
80
1. Ściernice do cięcia i szlifowania
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
ISO 9001
Ściernice do cięcia - kształt 42
Wymiar
DxUxH
[mm]
Przeznaczenie i charakterystyka
stal
inox
Prędkość obrotowa
[obr./min.]
Prędkość obwodowa
[m/s]
beton
1
115 x 2,5 x 22
A36RBF
A30QBF
—
13300
80
2
115 x 3,2 x 22
A30RBF
—
C30RBF
13300
80
3
125 x 2,5 x 22
A36RBF
A36TBF PRO
A30QBF
—
12200
80
4
125 x 3,2 x 22
A30RBF
A30TBF HARD
—
C30RBF
12200
80
5
180 x 3,2 x 22
A30RBF
A30TBF HARD
A30TBF PRO
A30QBF
C30RBF
8500
80
6
230 x 3,2 x 22
A30RBF
A30TBF HARD
A30TBF PRO
A30QBF
C30RBF
6600
80
Prędkość obrotowa
[obr./min.]
Prędkość obwodowa
[m/s]
Ściernice do szlifowania - kształt 27
Lp.
Wymiar
DxUxH
[mm]
stal
inox
beton
1
115 x 6,0 x 22
A24SBF
A24QBF
A24RBF
13300
80
2
115 x 8,0 x 22
A24SBF
-—
—
13300
80
3
125 x 6,0 x 22
A24SBF
A24TBF
A24TBF PRO
A24QBF
A24RBF
12200
80
4
125 x 8,0 x 22
A24SBF
—
—
12200
80
5
180 x 6,0 x 22
A24SBF
A24TBF PRO
A24QBF
A24RBF
8500
80
6
180 x 8,0 x 22
A24SBF
—
—
8500
80
7
180 x 10,0 x 22
A24SBF
—
—
8500
80
8
230 x 6,0 x 22
A24SBF
A24TBF PRO
A24QBF
A24RBF
6600
80
9
230 x 8,0 x 22
A24SBF
—
—
6600
80
Przeznaczenie i charakterystyka
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
1. Ściernice do cięcia i szlifowania
Materiały i urządzenia szlifierskie
Lp.
VIII-21
Tarcze do cięcia Kronenflex
Tarcze do cięcia Kronenflex charakteryzują się szerokim zakresem zastosowania. W naszej ofercie znajdą Państwo tarcze do cięcia stali, stali szlachetnej,
wszystkich ważnych metali nieżelaznych, różnych rodzajów żeliwa, kamieni
naturalnych i sztucznych czy też asfaltu. Parametry tarcz, dopasowane precyzyjnie do każdego rodzaju zastosowania, gwarantują wysoką jakość cięcia.
Do przecinarek z napędem spalinowym, z ręcznym prowadzeniem firma
KLINGSPOR oferuje tarcze do cięcia w klasie jakości Supra i Special o średnicy 300, 350 i 400 mm. Oprócz tarcz standardowych do cięcia stali i żeliwa
produkowane są również specjalne tarcze do cięcia szyn kolejowych, nawierzchni asfaltowych, kamienia naturalnego i sztucznego oraz rur ciągliwych.
Przedmioty o dużych przekrojach oraz dużej masie można ekonomicznie ciąć
maszynami stacjonarnymi. Tarcze do cięcia Kronenflex w klasie jakości Supra
do użytku na maszynach stacjonarnych spełniają ekstremalne wymagania,
dotyczące wydajności i okresu trwałości.
Nasi technicy zawsze służą Państwu pomocą jako kompetentni partnerzy przy
rozwiązywaniu problemów.
kamień
pozostałe materiały
mineralne
asfalt
mosiądz
miedź
brąz
aluminium
żeliwo ciągliwe
staliwo
żeliwo sferoidalne
żeliwo szare
przemysł nuklearny
szyny kolejowe
C 24 Extra
A 46 Extra
do cięcia maszynami ręcznymi
zastosowanie na szlifierkach kątowych
A 60 Extra
A 24 R Supra
A 24 N Supra INOX
A 24 S Supra
A 36 R Supra INOX
A 46 N Supra
A 60 N Supra
A 60 R Supra
C 24 R Supra
A 24 R/36 Special INOX
A 24 TZ Special INOX
A 36 TZ Special INOX
A 46 TZ Special INOX
A 60 TZ Special INOX
A 80 TZ Special INOX
A 24 R mała tarcza
A 24 Extra
C 24 Extra
A 24 R Special
A 24 SW Special
A 24 SX Special
A 24 SZ Special
C 24 RA Special
C 24 RT Special
C24 RT/34 Special
A 24 R Supra
A 24 N Supra INOX
C 24 R Supra
A 30 N Special*
* = cięcie na maszynach stacjonarnych/zastosowanie na maszynach stołowych
VIII-22
rury ciągliwe
blachy ze stali szlachetnej,
profile cienkościenne
stale szlachetne
wysokostopowe
stal szlachetna
blachy stalowe, profile
cienkościenne
stal narzędziowa
stal
metal uniwersalnie
Nazwa
Typ
A 24 Extra
zastosowanie do cięcia maszynami ręcznymi
na maszynach zastosowanie na przecinarkach
z napędem spalinowym
stacjonarnych
Materiały i urządzenia szlifierskie
Zastosowanie
1. Ściernice do cięcia i szlifowania
= główne obszary zastosowań
= możliwe obszary zastosowań
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
ISO 9001
Tarcze do szlifowania Kronenflex
Tarcze do szlifowania Kronenflex charakteryzują się długotrwałą,
wysoką agresywnością oraz maksymalną wydajnością szlifowania.
Utrzymanie optymalnej relacji pomiędzy wydajnością a okresem trwałości narzędzia jest zagwarantowane do momentu jego całkowitego
zużycia.
Tarcze do szlifowania Kronenflex znajdują zastosowanie we wszystkich
istotnych dziedzinach obróbki powierzchni, krawędzi oraz usuwania
zadziorów. Nasi handlowcy udzielą Państwu wszelkiej pomocy przy
doborze tarcz do szlifowania, oferując odpowiednie narzędzie
począwszy od ogólnej obróbki metali poprzez specjalne zastosowania
w obróbce stali, stali szlachetnej i metali nieżelaznych aż po zastosowania specjalistyczne przy budowie rurociągów oraz w przemyśle
nuklearnym. Ofertę uzupełniają tarcze do obróbki kamienia oraz ściernice garnkowe stożkowe.
Stosować
środki
ochrony
wzroku
Stosować
środki
ochrony
słuchu
Przestrzegać
zaleceń bezpieczeństwa
Stosować
maskę
przeciwpyłową
Stosować
rękawice
ochronne
Niedopuszczalne do
szlifowania
na mokro
Niedopuszczalne do
szlifowania
maszynami
ręcznymi oraz
stosowania z
przecinarkami
z prowadzeniem ręcznym
Niedopuszczalne do
szlifowania
bocznego
Niedopuszczalne do
stosowania
w wypadku
pęknięcia
materiały mineralne
mosiądz
miedź
brąz
aluminium
żeliwo ciągliwe
staliwo
żeliwo sferoidalne
żeliwo szare
budowa rurociągów
przemysł nuklearny
blachy ze stali szlachetnej,
profile cienkościenne
stale szlachetne
wysokostopowe
stal szlachetna
blachy stalowe, profile
cienkościenne
stal
Typ
metal uniwersalnie
Nazwa
Zastosowanie
A 24 Extra
Tarcze do szlifowania
A 24 Extra T
A 24 R Supra
A 24 N Supra INOX
A 24 S Supra
A 46 N Supra
AC 24 R Supra
C 24 R Supra
A 24 R/01 Special
Materiały i urządzenia szlifierskie
Bezpieczne stosowanie narzędzi szlifierskich Kronenflex
Stosując tarcze do szlifowania Kronenflex należy przestrzegać
przepisów BHP. Na wszystkich tarczach umieszczono odpowiednie piktogramy, dotyczące bezpieczeństwa pracy.
W przypadku szczególnych problemów technicznych i zapytań do
Państwa dyspozycji pozostają pracownicy naszego działu technicznego, którzy doradzą Państwu zarówno w naszych salonach
sprzedaży, jak i na miejscu, w Państwa firmie.
A 24 R/36 Special
Ściernice
garnkowe
stożkowe
A 24 TX Special
A 16 R Supra
A 30 R Supra
C 16 R Supra
C 30 R Supra
= główne obszary zastosowań
= możliwe obszary zastosowań
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
1. Ściernice do cięcia i szlifowania
VIII-23
2. ŚCIERNICE LAMELOWE DO SZLIFOWANIA
Ściernice lamelowe do szlifowania - kształt 29
MOST FUTURA LAM
Jedna ściernica Most Futura Lam ma wydajność 3-4 standardowych ściernic
lamelowych. Dodatkowo pozwala zaoszczędzić na czasie wymiany narzędzia.
Nowy opatentowany kształt lameli szlifujących:
• więcej aktywnie szlifujących ziaren ściernych
• niezwykle wydajne zdzieranie
• zdumiewająca trwałość
• mocny podkład z włókna szklanego
Materiały i urządzenia szlifierskie
Zastosowanie:
• stal konstrukcyjna
• stal nierdzewna
• stal stopowa
• aluminium.
VIII-24
Idealna do:
• obróbki spawów
• wygładzania
• oczyszczania.
Poszerzone lamele
Do 6 warstw materiału
ściernego nałożonych
jedna na drugą
Nowe ułożenie lameli
zapewnia znakomitą
wydajność oraz gwarantuje chłodny szlif
Talerz nośny wzmocniony
włóknem szklanym
Najwyższej jakości płótno
ścierne niemieckiej firmy
VSM zawiera ziarna
ścierne pokryte specjalną
warstwą aktywną
Specyfikacja techniczna
Lp. Granulacja
Charakterystyka
Prędkość obrotowa Prędkość obwodowa
[obr./min.]
[m/s]
Opakowanie
[szt.]
Nr katalogowy
kształt 29
FUTURA 115 x 22 mm
1
40
2
60
FUTURA LAM
13 300
80
10
80
10
94 17 311504
94 17 311506
FUTURA 125 x 22 mm
5
40
6
60
FUTURA LAM
12 200
2. Ściernice lamelowe do szlifowania
94 17 312504
94 17 312506
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
ISO 9001
Elastyczne ściernice lamelowe
MOST FUTURA LAM FLEX
Przemyślana alternatywa do tarcz fibrowych.
Poczuj różnicę w porównaniu ze standardowymi ściernicami lamelowymi lub
tarczami fibrowymi:
• wydajność ok. 30 standardowych ściernic fibrowych
• oszczędność czasu poświęconego na wymiany ściernic.
Zalety:
• duża elastyczność dzięki szerokiemu ułożeniu lameli
• ekstremalna żywotność
• szeroki margines lameli bez podkładu
• całkowite wykorzystanie lameli, aż do warstwy podkładu!
• prosta wymiana narzędzia nakręcane bezpośrednio na gwint szlifierki
kątowej M14
Specyfikacja techniczna
Lp Granulacja
Charakterystyka
Prędkość obrotowa Prędkosć obwodowa
[m/s]
[m/s]
Mocowanie
Nr katalogowy
FUTURA LAM FLEX Ø 115 mm
1
40
2
60
3
80*
4
120*
94 17 411504
94 17411506
FUTURA LAM FLEX
13 300
80
M14
94 17 411508
94 17 411512
FUTURA LAM FLEX Ø 125 mm
1
40
2
60
94 17 412504
94 17 412506
FUTURA LAM FLEX
12 200
80
M14
3
80*
94 17 412508
4
120*
94 17 412512
*) Dostępne na zamówienie.
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
2. Ściernice lamelowe do szlifowania
Materiały i urządzenia szlifierskie
Idealna do:
• sprawnego szlifowania w narożnikach i pachwinach (dopasowuje się do
konturów obrabianego elementu)
• specjalne ustawienie lameli umożliwia szlifowanie płaskich powierzchni
(jak przy tarczach fibrowych).
VIII-25
Ściernice lamelowe do szlifowania stali nierdzewnej oraz zwykłej
MOST LAM Ceramic Pro
Materiały i urządzenia szlifierskie
• ściernice lamelowe typ 27 (płaskie) i 29 (wypukłe)
• lamele ścierne z materiału nasypowego o ziarnie ceramicznym
• poprzez szeroki wybór różnych granulacji ziaren ściernych
umożliwiają jakościową obróbkę powierzchni
• zapewniają chłodny szlif – układ lameli wymusza chłodzenie
podczas szlifowania
• popularne zwłaszcza przy obróbce małych powierzchni
• żywotność wielokrotnie dłuższa w porównaniu ze standardowymi tarczami fibrowymi
• dostępne średnice: fi 115, 125, 180 mm
• dostępne granulacje: 36, 40, 60, 80, 120
VIII-26
typ 29
• przeznaczenie: stal zwykła, stal nierdzewna, aluminium,
• lamele ścierne z ziarnem ceramicznym
typ 27
Specyfikacja techniczna
Lp. Granulacja
Charakterystyka
Prędkość obrotowa Prędkość obwodowa
[obr./min.]
[m/s]
Opakowanie
[szt.]
Nr katalogowy
kształt 29
Nr katalogowy
kształt 27
CERAMIC PRO 115 x 22 mm
1
40
94 17 211504
94 17 211505
2
60
94 17 211506
94 17 211507
3
80
94 17 211508
94 17 211509
4
120
94 17 211512
94 17 211513
5
40
94 17 212504
94 17 212505
6
60
94 17 212506
94 17 212507
7
80
94 17 212508
94 17 212509
8
120
94 17 212512
94 17 212513
CERAMIC PRO
13 300
80
5
CERAMIC PRO 125 x 22 mm
CERAMIC PRO
12 200
80
5
CERAMIC PRO 180 x 22 mm
9
40
94 17 218504
94 17 218005
10
60
94 17 218506
94 17 218007
11
80
94 17 218508
94 17 218009
12
120
94 17 218512
94 17 218013
CERAMIC PRO
8 500
2. Ściernice lamelowe do szlifowania
80
5
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
ISO 9001
Ściernice lamelowe do szlifowania stali
MOST LAM STANDARD Corundum
typ 29
• przeznaczenie: stal zwykła
• lamele ścierne z ziarnem korundowym (TAF, Norton)
typ 27
Specyfikacja techniczna
Nr katalogowy
kształt 29
Nr katalogowy
kształt 27
40
94 18 115040
94 18 115041
2
60
94 18 115060
94 18 115061
3
80
94 18 115080
94 18 115081
4
120
94 18 115120
94 18 115121
Lp.
Granulacja
1
Prędkość obrotowa Prędkość obwodowa
[obr./min.]
[m/s]
Charakterystyka
Opakowanie
[szt.]
STANDARD - CORUNDUM
13 300
80
5
STANDARD CORUNDUM 125 x 22 mm
5
40
94 18 125040
94 18 125041
6
60
94 18 125060
94 18 125061
7
80
94 18 125080
94 18 125081
8
120
94 18 125120
94 18 125121
STANDARD - CORUNDUM
12 200
80
5
STANDARD CORUNDUM 180 x 22 mm
9
40
94 18 180040
94 18 180041
10
60
94 18 180060
94 18 180061
11
80
94 18 180080
94 18 180081
12
120
94 18 180120
94 18 180121
STANDARD - CORUNDUM
8 500
80
5
Ściernice lamelowe do szlifowania stali nierdzewnej oraz zwykłej
MOST LAM STANDARD Zirconium
typ 29
• przeznaczenie: stal nierdzewna, stal zwykła
• lamele ścierne z ziarnem cyrkonowym (TAF, Norton)
typ 27
Specyfikacja techniczna
Nr katalogowy
kształt 29
Nr katalogowy
kształt 27
40
94 19 115040
94 19 115041
2
60
94 19 115060
94 19 115061
3
80
94 19 115080
94 19 115081
4
120
94 19 115120
94 19 115121
Lp.
Granulacja
1
Charakterystyka
Prędkość obrotowa Prędkość obwodowa
[obr./min.]
[m/s]
Opakowanie
[szt.]
STANDARD ZIRCONIUM 115 x 22 mm
STANDARD - ZIRCONIUM
13 300
80
5
STANDARD ZIRCONIUM 125 x 22 mm
5
40
94 19 125040
94 19 125041
6
60
94 19 125060
94 19 125061
7
80
94 19 125080
94 19 125081
8
120
94 19 125120
94 19 125121
STANDARD - ZIRCONIUM
12 200
80
5
Materiały i urządzenia szlifierskie
STANDARD CORUNDUM 115 x 22 mm
STANDARD ZIRCONIUM 180 x 22 mm
9
40
94 19 180040
94 19 180041
10
60
94 19 180060
94 19 180061
11
80
94 19 180080
94 19 180081
12
120
94 19 180120
94 19 180121
STANDARD - ZIRCONIUM
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
8 500
80
5
2. Ściernice lamelowe do szlifowania
VIII-27
Ściernice lamelowe cyrkonowe
BASIC Tarcze ścierne wachlarzowe (tzw. lamelkowe) typu BASIC są przeznaczone do obróbki różnych metali także nieżelaznych oraz tworzyw sztucznych,
drewna, lakieru i masy szpachlowej. Obróbka możliwa przy obniżonej prędkości obrotowej. Wyjątkowo cicha praca.
Ściernice lamelowe wypukłe - 27CLA
Lp.
Wymiar D x H
[mm]
Kształt
Charakterystyka
Opakowanie
[szt.]
Nr producenta
Ściernice INOX do cięcia stali nierdzewnej, kwasoodpornej i stali węglowej.
1.
115x22,23
ZA40-B
273884
2.
115x22,23
ZA60-B
273810
3.
115x22,23
ZA80-B
4.
125x22,23
ZA40-B
5.
125x22,23
ZA60-B
273873
6.
125x22,23
ZA80-B
273874
27CLA
10
273871
273872
Materiały i urządzenia szlifierskie
Ściernice lamelowe proste - 28CLA
VIII-28
7.
115x22,23
ZA40-B
320318
8.
115x22,23
ZA60-B
320320
9.
115x22,23
ZA80-B
10.
125x22,23
ZA40-B
11.
125x22,23
ZA60-B
320321
12.
125x22,23
ZA80-B
320323
28CLA
10
320322
320319
Ściernice lamelowe cyrkonowe
STANDARD Tarcze ścierne wachlarzowe (tzw. lamelkowe) typu STANDARD to profesjonalne narzędzie do trudnych i wymagających prac szlifierskich.
Zastosowanie wysokiej jakości ziarna cyrkonowego pozwala na stosowanie w obróbce stali nierdzewnej, kwasoodpornej i stali węglowej.
Doskonałe do szlifowania powierzchni i krawędziowania, a także do obróbki spoin spawów. Możliwa obróbka przy obniżonej prędkości obrotowej.
Wypukłe ściernice lamelowe 27XLA
Lp.
Wymiar D x H
[mm]
1.
115x22,23
ZA40-B
572473
2.
115x22,23
ZA60-B
454393
3.
115x22,23
ZA80-B
455312
4.
125x22,23
ZA40-B
5.
125x22,23
6.
125x22,23
ZA80-B
458587
7.
178x22,23
ZA40-B
580650
8.
178x22,23
ZA60-B
454396
9.
178x22,23
ZA80-B
455314
10.
115x22,23
ZA40-B
847917
11.
115x22,23
ZA60-B
847924
12.
115x22,23
ZA80-B
13.
125x22,23
14.
125x22,23
ZA60-B
847925
15.
125x22,23
ZA80-B
847928
16.
178x22,23
ZA40-B
847923
Kształt
27XLA
Charakterystyka
ZA60-B
Opakowanie
[szt.]
Nr producenta
824385
10
455303
Proste tarcze lamelkowa 28XLA
2. Ściernice lamelowe do szlifowania
28XLN
ZA40-B
847927
10
847921
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
ISO 9001
Ściernice lamelowe cyrkonowe Long Life 27SLA i 28SLA
PREMIUM Tarcze ścierne wachlarzowe (tzw. lamelkowe) PREMIUM Long Life charakteryzują się długą żywotnością. Najwyższej jakości ziarno cyrkonowe
powoduje że doskonale obrabiają stal węglową, jak i stal nierdzewną i kwasoodporną. Przeznaczone dla profesjonalistów i do pracy ze szlifierkami
o minimalnej mocy 1200 W. Wyjątkowo cicha praca.
Ściernice lamelowe wypukłe (27SLA) Long Life do zdzierania
stali nierdzewnych (INOX) i stali węglowych
Lp.
Wymiar D x H
[mm]
1.
115x22,23
ZA40-B
88916
2.
115x22,23
ZA60-B
88920
3.
115x22,23
ZA80-B
88921
4.
115x22,23
ZA120-B
668660
5.
125x22,23
ZA40-B
88922
6.
125x22,23
ZA60-B
7.
125x22,23
ZA80-B
8.
125x22,23
ZA120-B
668668
Charakterystyka
27SLA
Opakowanie
[szt.]
Nr producenta
10
88923
88924
9.
178x22,23
ZA40-B
88925
10.
178x22,23
ZA60-B
88926
11.
178x22,23
ZA80-B
88927
12.
178x22,23
ZA120-B
668675
Materiały i urządzenia szlifierskie
Kształt
Ściernice lamelowe proste(28SLA) Long Life do zdzierania
stali nierdzewnych (INOX) i stali węglowych
13.
115x22,23
ZA40-B
668686
14.
115x22,23
ZA60-B
668687
15.
115x22,23
ZA80-B
16.
125x22,23
17.
125x22,23
ZA60-B
668693
18
178x22,23
ZA40-B
668696
19
178x22,23
ZA60-B
668698
28SLA
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
ZA40-B
668691
10
668692
2. Ściernice lamelowe do szlifowania
VIII-29
Ściernice listkowe talerzowe
Ściernice listkowe talerzowe KLINGSPOR od czasu wprowadzenia ich na
rynek znalazły szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach obróbki
powierzchni. Dzięki wachlarzowemu, promienistemu ułożeniu listków (lamelek)
z płótna ściernego uzyskuje się wielokrotnie większą wydajność niż przy użyciu innych narzędzi.
Ściernice listkowe talerzowe KLINGSPOR są wykonane z listków (lamelek)
z płótna ściernego, pokrytego elektrokorundem cyrkonowym lub elektrokorundem. Listki rozmieszczone są równomiernie na podstawie talerzowej
z włókna szklanego lub tworzywa sztucznego, wzmocnionego włóknem szklanym. Rozmieszczenie listków (lamelek) gwarantuje wysoką elastyczność oraz
równomierną wydajność narzędzia.
Ściernice listkowe talerzowe z nowej serii CMT są wyposażone w innowacyjny
system szybkiego mocowania. Ściernicę montuje się za pomocą tarczy mocującej CMT 555, zaprojektowanej specjalnie dla serii CMT.
Ściernice listkowe talerzowe z serii CMT montuje się i demontuje na tarczy
mocującej szybkim ruchem obrotowym dłoni - bez specjalnych narzędzi, bez
mocowania dodatkowego. W ten sposób nowe narzędzia ścierne zapewniają
ich użytkownikom wysoki komfort obsługi i znaczną oszczędność czasu przygotowania maszyny.
SMT 615 Extra
drewno
farby/lakiery
tworzywa sztuczne
/poliestry
mosiądz/brąz
aluminium/metale
nieżelazne
stale wysokostopowe
stal szlachetna
stal narzędziowa
stal
Zastosowanie
metale uniwersalnie
obróbka rowków
i zagłębień
Forma
elektrok. cyrkonowy / elektrok.
wypukła
SMT 616
elektrokorund cyrkonowy/elektrokorund
prosta
SMT 618 Extra
elektrok. cyrkonowy / elektrok.
prosta
SMT 619 Extra
elektrok. cyrkonowy / elektrok.
wypukła
CMT 726 Supra
elektrokorund cyrkonowy
wypukła
CMT 728 Supra
elektrokorund cyrkonowy
prosta
CMT 730
elektrokorund cyrkonowy spoiwo MULTI
wypukła
CMT 800
włóknina
wypukła
SMT 624 Supra
elektrokorund cyrkonowy
wypukła
SMT 626 Supra
elektrokorund cyrkonowy
wypukła
SMT 627 Supra
elektrokorund
wypukła
SMT 628 Supra
elektrokorund cyrkonowy
prosta
SMT 625 Special
elektrokorund cyrkonowy
prosta
SMT 630 Special
elektrokorund cyrkonowy spoiwo MULTI
wypukła
SMT 656 Special
elektrokorund cyrkonowy
wypukła
SMT 800 Special
włóknina
wypukła
NCD 200 Special
węglik krzemu
prosta
= główne obszary zastosowań
VIII-30
Ściernice listkowe talerzowe z serii CMT stosować wyłącznie
z tarczą mocującą CMT 555.
obróbka krawędzi
Ziarno
obróbka spawów
Typ
ściernica wypukła
ściernica prosta
Rodzaj obróbki
szlifowanie powierzchni
Materiały i urządzenia szlifierskie
Ściernice listkowe talerzowe KLINGSPOR są produkowane w dwóch wersjach.
Ściernice proste są stosowane głównie do szlifowania powierzchni czołowych
przedmiotów oraz płaszczyzn. Ściernice wypukłe można wykorzystywać
zarówno do szlifowania miejsc trudno dostępnych, jak też do szlifowania
powierzchni czołowych przedmiotów oraz płaszczyzn.
= możliwe obszary zastosowań
2. Ściernice lamelowe do szlifowania
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
ISO 9001
3. MATERIAŁY ŚCIERNE NASYPOWE
Ściernice ze sprasowanej włókniny szlifierskiej
MOST FUTURA PRESS
Idealnie nadają się do szlifowania lub polerowania spoin pachwinowych oraz elementów płaskich, do gratowania, czyszczenia, usuwania przebarwień, nadawania odpowiedniej faktury
powierzchni, wykańczania odlewów oraz odkuwek.
Polecane głównie do stali stopowych i nierdzewnych, stali zwykłych, tworzyw sztucznych, tytanu, kevlaru itp. Z uwagi na zdolność do nie zapychania się obrabianym materiałem szczególnie przydatne do obróbki metali nieżelaznych i aluminium.
Zastosowanie 5 różnych stopni sprasowania włókniny (2 SF, 4 SF, 6 SF, 8 AM, 10 AC) pozwoliło
uzyskać nowatorskie narzędzia do zróżnicowanej obróbki szlifiersko-polerskiej.
Najmocniejsze 10-krotne sprasowanie połączono z grubym ziarnem ściernym (Coarse), co dało
w efekcie elastyczną i twardą ściernicę do cięższych operacji szlifowania, gratowania
i wykańczania.
Dostępne jako dyski 125 i 150 mm o grubości 3 i 6 mm (do pracy rantem dysku) oraz jako
tarcze 125 mm na podkładzie żywicznym (do pracy płaszczyzną tarczy).
Specyfikacja techniczna
Rozmiar
Nazwa
Średnica zewn.
[mm]
Grubość
[mm]
Otwór
[mm]
3
Dyski MOST FUTURA PRESS
(napęd - szlifierka z regulacją
obrotów)
125
22
6
3
Dyski MOST FUTURA PRESS
(napęd - szlifierka do włóknin
sprasowanych UKC 3R Suhner)
150
25
6
Max. Obroty [o/min.]
125
6
22
Nr katalogowy
6 SF
94 17 611233
8 AM
94 17 611234
10 AC
94 17 611235
2 SF
4 SF
7600
94 17 611261
94 17 611262
6 SF
94 17 611263
8 AM
94 17 611264
10 AC
94 17 611265
6 SF
94 17 611533
8 AM
94 17 611534
10 AC
94 17 611535
2 SF
4 SF
6000
94 17 611561
94 17 611562
6 SF
94 17 611563
8 AM
94 17 611564
10 AC
94 17 611565
2 SF
94 17 631261
4 SF
Tarcze MOST FUTURA PRESS
(napęd - szlifierka kątowa
z regulacją obrotów)
Gradacja
6 SF
94 17 631262
7600
94 17 631263
8 AM
94 17 631264
10 AC
94 17 631265
Materiały i urządzenia szlifierskie
Najlżejsze 2-krotne sprasowanie włókniny skorelowano z najdrobniejszym ziarnem ściernym
(Fine), co umożliwiło uzyskanie miękkiej ściernicy idealnej do wykańczania powierzchni.
Do szlifowania polecamy Państwu szlifierkę do włóknin sprasowanych
UKC 3R - str. VIII-87
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
3. Materiały ścierne nasypowe
VIII-31
Nylonowa włóknina czyszcząca
MOST FUTURA CLEAN
Zbudowana z włókien syntetycznych, ziaren szlifujących i żywicy. Idealna do czyszczenia
spawów, usuwania zgorzeliny, przebarwień, powłok malarskich, rdzy, warstw epoksydowych
i ochronnych PCV. Czyszczenie jest bardzo szybkie, uzyskuje się powierzchnię metalicznie
czystą bez ubytku obrabianego materiału.
Nadaje się idealnie do usuwania przebarwień po spawaniu stali nierdzewnej.
Materiały i urządzenia szlifierskie
Dostępne jako dyski z trzpieniem lub jako tarcze na szlifierki kątowe
VIII-32
Specyfikacja techniczna
Rozmiar
Nazwa
Średnica zewn.
[mm]
Grubość
[mm]
Mocowanie
[mm]
13
otw. 13
100
Dyski MOST FUTURA CLEAN
z otworem
125
150
Max. obroty
[o/min.]
Nr katalogowy
6000
94 17 651000
5000
94 17 651250
4000
94 17 651500
trzp. 6
Trzpień mocujący
100
Dyski MOST FUTURA CLEAN
na trzpieniu
Tarcze MOST FUTURA CLEAN
na podkładzie
94 17 659006
trzp. 8
94 17 659008
6000
94 17 661000
5000
94 17 661250
150
4000
94 17 661500
115
7600
94 17 671150
7600
94 17 671250
125
125
3. Materiały ścierne nasypowe
13
13
trzp. 6
otw. 22
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
ISO 9001
Ściernice listkowe z płótna ściernego
Trzpieniowe MOST PT
Specyfikacja techniczna
L.P.
Wymiary
P40
P60
P80
P120
P150
P180
Prędkość max [obr./min.] 38 200 / Prędkość optymalna [obr./min.] 27 500 / Opakowanie 20 szt.
1
25x15x6
96 01 121504
96 01 121506
96 01 121508
96 01 121512
96 01 121515
96 01 121518
2
25x20x6
96 01 122004
96 01 122006
96 01 122008
96 01 122012
96 01 122015
96 01 122018
3
25x25x6
96 01 122504
96 01 122506
96 01 122508
96 01 122512
96 01 1252515
96 01 122518
4
30x15x6
96 01 131504
96 01 131506
96 01 131508
96 01 131512
96 01 131515
96 01 131518
5
30x20x6
96 01 132004
96 01 132006
96 01 132008
96 01 132012
96 01 132015
96 01 132018
6
30x30x6
96 01 133004
96 01 133006
96 01 133008
96 01 133012
96 01 133015
96 01 133018
Prędkość max [obr./min.] 23 800 / Prędkość optymalna [obr./min.] 17 100 / Opakowanie 20 szt.
7
40x15x6
96 01 141504
96 01 141506
96 01 141508
96 01 141512
96 01 141515
96 01 141518
8
40x20x6
96 01 142004
96 01 142006
96 01 142008
96 01 142012
96 01 142015
96 01 142018
9
40x30x6
96 01 143004
96 01 143006
96 01 143008
96 01 143012
96 01 143015
96 01 143018
Prędkość max [obr./min.] 19 000 / Prędkość optymalna [obr./min.] 13 700 / Opakowanie 20 szt.
10
50x20x6
96 01 152004
96 01 152006
96 01 152008
96 01 152012
96 01 152015
96 01 152018
11
50x30x6
96 01 153004
96 01 153006
96 01 153008
96 01 153012
96 01 153015
96 01 153018
12
60x20x6
96 01 162004
96 01 162006
96 01 162008
96 01 162012
96 01 162015
96 01 162018
13
60x30x6
96 01 163004
96 01 163006
96 01 163008
96 01 163012
96 01 163015
96 01 163018
14
60x40x6
96 01 164004
96 01 164006
96 01 164008
96 01 164012
96 01 164015
96 01 164018
15
60x50x6
96 01 165004
96 01 165006
96 01 165008
96 01 165012
96 01 165015
96 01 165018
Prędkość max [obr./min.] 16 100 / Prędkość optymalna [obr./min.] 11 500 / Opakowanie 20 szt.
Prędkość max [obr./min.] 11 800 / Prędkość optymalna [obr./min.] 8 600 / Opakowanie 10 szt.
16
80x20x6
96 01 182004
96 01 182006
96 01 182008
96 01 182012
96 01 182015
96 01 182018
17
80x30x6
96 01 183004
96 01 183006
96 01 183008
96 01 183012
96 01 183015
96 01 183018
18
80x40x6
96 01 184004
96 01 184006
96 01 184008
96 01 184012
96 01 184015
96 01 184018
19
80x50x6
96 01 185004
96 01 185006
96 01 185008
96 01 185012
96 01 185015
96 01 185018
Nasadzane z otworem MOST PO
Specyfikacja techniczna
Wymiary
[mm]
165x25x44
165x50x44
Prędkość
obrotowa max
[obr./min.]
5200
Granulacje
P40
P60
P80
P120
P150
P180
Materiały i urządzenia szlifierskie
Prędkość max [obr./min.] 31 800 / Prędkość optymalna [obr./min.] 22 900 / Opakowanie 20 szt.
96 01 416504 96 01 416506 96 01 416508 96 01 416512 96 01 416515 96 01 416518
96 01 416604 96 01 416606 96 01 416608 96 01 416612 96 01 416615 96 01 416618
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
3. Materiały ścierne nasypowe
VIII-33
Ściernice listkowe z płótna ściernego
Walce do satyniarek MOST WP
Specyfikacja techniczna
Wymiary
[mm]
Prędkość obrotowa max
[obr./min.]
100x50x19
5700
Materiały i urządzenia szlifierskie
100x100x19
VIII-34
Granulacje
P40
P60
P80
P100
P120
96 01 699504
96 01 699506
96 01 699508
96 01 699510
96 01 699512
96 01 699904
96 01 699906
96 01 699908
96 01 699910
96 01 699912
Ściernice listkowe z włókniny szlifierskiej
Trzpieniowe MOST WT
Specyfikacja techniczna
Wymiary
[mm]
Prędkość obrotowa max
[obr./min.]
30x30x6
22900
40x20x6
17100
40x30x6
17100
60x30x6
Opakowanie
[szt.]
Granulacje
Coarse
Medium
Fine
Super Fine
Ultra Fine
96 01 230300
96 01 230301
96 01 230302
96 01 230303
96 01 230304
96 01 240200
96 01 240201
96 01 240202
96 01 240203
96 01 240204
96 01 240300
96 01 240301
96 01 240302
96 01 240303
96 01 240304
11500
96 01 260300
96 01 260301
96 01 260302
96 01 260303
96 01 260304
60x50x6
11500
96 01 260500
96 01 260501
96 01 260502
96 01 260503
96 01 260504
80x50x6
8600
96 01 280500
96 01 280501
96 01 280502
96 01 280503
96 01 280504
100x50x6
6900
96 01 299500
96 01 299501
96 01 299502
96 01 299503
96 01 299504
3. Materiały ścierne nasypowe
20
10
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
ISO 9001
Ściernice listkowe z włókniny szlifierskiej
Nasadzane z otworem MOST WO
Specyfikacja techniczna
Wymiary
[mm]
Prędkość
obrotowa max
[obr./min.]
Coarse
Medium
Fine
Super Fine
Ultra Fine
165x50x44
3700
96 01 516500
96 01 516501
96 01 516502
96 01 516503
96 01 516503
Granulacje
Walce do satyniarek MOST WW
Specyfikacja techniczna
100x50x19
Prędkość
obrotowa max
[obr./min.]
5700
100x100x19
Granulacje
Coarse
Medium
Fine
Super Fine
Ultra Fine
96 01 799500
96 01 799501
96 01 799502
96 01 799503
96 01 799504
96 01 799990
96 01 799991
96 01 799992
96 01 799993
96 01 799994
Ściernice listkowe z włókniny szlifierskiej przekładane płótnem ściernym
Trzpieniowe MOST WPT
Specyfikacja techniczna
Wymiary
[mm]
Prędkość
obrotowa max
[obr./min.]
Coarse/P80
Medium/P120
Fine/P180
Very Fine/P320
30x30x6
22900
96 01 333008
96 01 333012
96 01 333018
96 01 333032
40x20x6
17100
96 01 342008
96 01 342012
96 01 342018
96 01 342032
40x30x6
17100
96 01 343008
96 01 343012
96 01 343018
96 01 343032
60x30x6
11500
96 01 363008
96 01 363012
96 01 363018
96 01 363032
60x50x6
11500
96 01 365008
96 01 365012
96 01 365018
96 01 365032
80x50x6
8600
96 01 385008
96 01 385012
96 01 385018
96 01 385032
100x50x6
6900
96 01 395008
96 01 395012
96 01 395018
96 01 395032
Granulacje
Walce do satyniarek MOST WPW
Specyfikacja techniczna
Wymiary
[mm]
100x50x19
100x100x19
Prędkość
obrotowa max
[obr./min.]
5700
Granulacje
Coarse/P80
Medium/P120
Fine/P180
Very Fine/P320
96 01 899508
96 01 899512
96 01 899518
96 01 899532
96 01 899908
96 01 899912
96 01 899918
96 01 899932
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
3. Materiały ścierne nasypowe
Materiały i urządzenia szlifierskie
Wymiary
[mm]
VIII-35
Pasy bezkońcowe MOST
Pasy bezkońcowe z płótna ściernego do szlifierek GRIT
Rozmiar
Nazwa
MOST Corundum
(płótno elektrokorundowe - kolor brązowy)
Materiały i urządzenia szlifierskie
MOST Zirconium
(płótno cyrkonowe - kolor niebieski)
75 x 2000 mm
do szlifierek GRIT:
GX 75 / GX 75 2H,
GI 75 / GI 75 2H GIS
MOST Zirconium HD
(wysokowytrzymałe płótno cyrkonowe
- kolor zielony)
MOST Ceramic
(wysokowytrzymałe płótno ceramiczne
- kolor pomarańczowy)
MOST TZ
(płótno typu Trizact - kolor szary)
MOST Corundum
(płótno elektrokorundowe - kolor brązowy)
MOST Zirconium HD
(wysokowytrzymałe płótno cyrkonowe
- kolor zielony)
75 x 2250 mm
do szlifierek GRIT:
GXR 75
MOST Zirconium
(płótno cyrkonowe - kolor niebieski)
MOST Ceramic
(wysokowytrzymałe płótno ceramiczne
- kolor pomarańczowy)
MOST TZ
(płótno typu Trizact - kolor szary)
VIII-36
3. Materiały ścierne nasypowe
Granulacja
Nr katalogowy
36
9M 07 503601
40
9M 07 504001
60
9M 07 506001
80
9M 07 508001
120
9M 07 512001
180
9M 07 518001
240
9M 07 524001
320
9M 07 532001
400
9M 07 540001
36
9M 07 503611
40
9M 07 504011
60
9M 07 506011
80
9M 07 508011
120
9M 07 512011
36
9M 07 503621
40
9M 07 504021
60
9M 07 506021
80
9M 07 508021
120
9M 07 512021
36
9M 07 503631
40
9M 07 504031
60
9M 07 506031
80
9M 07 508031
120
9M 07 512031
A100
9M 07 503641
A65
9M 07 504041
A45
9M 07 506041
A30
9M 07 508041
A16
9M 07 512041
36
9M 07 503602
40
9M 07 504002
60
9M 07 506002
80
9M 07 508002
120
9M 07 512002
180
9M 07 518002
240
9M 07 524002
320
9M 07 532002
400
9M 07 540002
36
9M 07 503612
40
9M 07 504012
60
9M 07 506012
80
9M 07 508012
120
9M 07 512012
36
9M 07 503622
40
9M 07 504022
60
9M 07 506022
80
9M 07 508022
120
9M 07 512022
36
9M 07 503632
40
9M 07 504032
60
9M 07 506032
80
9M 07 508032
120
9M 07 512032
A100
9M 07 503642
A65
9M 07 504042
A45
9M 07 506042
A30
9M 07 508042
A16
9M 07 512042
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
ISO 9001
Rozmiar
Nazwa
MOST Corundum
(płótno elektrokorundowe - kolor brązowy)
MOST Zirconium
(płótno cyrkonowe - kolor niebieski)
75 x 3000 mm
do szlifierek GRIT:
GICS - Centerless
MOST Zirconium HD
(wysokowytrzymałe płótno cyrkonowe
- kolor zielony)
MOST Ceramic
(wysokowytrzymałe płótno ceramiczne
- kolor pomarańczowy)
MOST TZ
(płótno typu Trizact - kolor szary)
MOST Corundum
(płótno elektrokorundowe - kolor brązowy)
MOST Zirconium
(płótno cyrkonowe - kolor niebieski)
150 x 2000 mm
do szlifierek GRIT:
GI 150 / GI 150 2H GIL
MOST Zirconium HD
(wysokowytrzymałe płótno cyrkonowe
- kolor zielony)
MOST Ceramic
(wysokowytrzymałe płótno ceramiczne
- kolor pomarańczowy)
MOST TZ
(płótno typu Trizact - kolor szary)
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
Granulacja
Nr katalogowy
36
9M 07 503603
40
9M 07 504003
60
9M 07 506003
80
9M 07 508003
120
9M 07 512003
180
9M 07 518003
240
9M 07 524003
320
9M 07 532003
400
9M 07 540003
36
9M 07 503613
40
9M 07 504013
60
9M 07 506013
80
9M 07 508013
120
9M 07 512013
36
9M 07 503623
40
9M 07 504023
60
9M 07 506023
80
9M 07 508023
120
9M 07 512023
36
9M 07 503633
40
9M 07 504033
60
9M 07 506033
80
9M 07 508033
120
9M 07 512033
A100
9M 07 503643
A65
9M 07 504043
A45
9M 07 506043
A30
9M 07 508043
A16
9M 07 512043
36
9M 15 003601
40
9M 15 004001
60
9M 15 006001
80
9M 15 008001
120
9M 15 012001
180
9M 15 018001
240
9M 15 024001
320
9M 15 032001
400
9M 15 040001
36
9M 15 003611
40
9M 15 004011
60
9M 15 006011
80
9M 15 008011
120
9M 15 012011
36
9M 15 003621
40
9M 15 004021
60
9M 15 006021
80
9M 15 008021
120
9M 15 012021
36
9M 15 003631
40
9M 15 004031
60
9M 15 006031
80
9M 15 008031
120
9M 15 012031
A100
9M 15 003641
A65
9M 15 004041
A45
9M 15 006041
A30
9M 15 008041
A16
9M 15 012041
3. Materiały ścierne nasypowe
Materiały i urządzenia szlifierskie
Pasy bezkońcowe z płótna ściernego do szlifierek GRIT
VIII-37
Pasy bezkońcowe z płótna ściernego do szlifierek GRIT
Rozmiar
Nazwa
MOST Corundum
(płótno elektrokorundowe - kolor brązowy)
MOST Zirconium
(płótno cyrkonowe - kolor niebieski)
Materiały i urządzenia szlifierskie
150 x 2250 mm
do szlifierek GRIT:
GIR
MOST Zirconium HD
(wysokowytrzymałe płótno cyrkonowe
- kolor zielony)
MOST Ceramic
(wysokowytrzymałe płótno ceramiczne
- kolor pomarańczowy)
MOST TZ
(płótno typu Trizact - kolor szary)
Nr katalogowy
36
9M 15 003602
40
9M 15 004002
60
9M 15 006002
80
9M 15 008002
120
9M 15 012002
180
9M 15 018002
240
9M 15 024002
320
9M 15 032002
400
9M 15 040002
36
9M 15 003612
40
9M 15 004012
60
9M 15 006012
80
9M 15 008012
120
9M 15 012012
36
9M 15 003622
40
9M 15 004022
60
9M 15 006022
80
9M 15 008022
120
9M 15 012022
36
9M 15 003632
40
9M 15 004032
60
9M 15 006032
80
9M 15 008032
120
9M 15 012032
A100
9M 15 003642
A65
9M 15 004042
A45
9M 15 006042
A30
9M 15 008042
A16
9M 15 012042
Granulacja
Nr katalogowy
Pasy bezkońcowe z włókniny szlifierskiej i filcu do szlifierek GRIT
Rozmiar
Nazwa
MOST FVV Standard
(włóknina Standard Abrasive)
75 x 2000 mm
do szlifierek GRIT:
GX 75 / GX 75 2H,
GI 75 / GI 75 2H GIS
MOST FVV HD
(3M typu Heavy – Duty)
Coarse
9M 07 500151
Medium
9M 07 500251
Very Fine
9M 07 500351
Super Fine
9M 07 500451
Ultra Fine
9M 07 500551
Coarse
9M 07 500161
Medium
9M 07 500261
Very Fine
9M 07 500361
Super Fine
9M 07 500461
Ultra Fine
9M 07 500561
MOST FELT (filc)
MOST FVV Standard
(włóknina Standard Abrasive)
75 x 2250 mm
do szlifierek GRIT:
GXR 75
MOST FVV HD
(włoknina 3M typu Heavy – Duty)
MOST FELT (filc)
VIII-38
Granulacja
3. Materiały ścierne nasypowe
9M 07 500071
Coarse
9M 07 500152
Medium
9M 07 500252
Very Fine
9M 07 500352
Super Fine
9M 07 500452
Ultra Fine
9M 07 500552
Coarse
9M 07 500162
Medium
9M 07 500262
Very Fine
9M 07 500362
Super Fine
9M 07 500462
Ultra Fine
9M 07 500562
9M 07 500072
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
ISO 9001
Pasy bezkońcowe z włókniny szlifierskiej i filcu do szlifierek GRIT
Nazwa
MOST FVV Standard
(włóknina Standard Abrasive)
75 x 3000 mm
do szlifierek GRIT:
GICS - Centerless
MOST FVV HD
(włoknina 3M typu Heavy – Duty)
Granulacja
Nr katalogowy
Coarse
9M 07 500153
Medium
9M 07 500253
Very Fine
9M 07 500353
Super Fine
9M 07 500453
Ultra Fine
9M 07 500553
Coarse
9M 07 500163
Medium
9M 07 500263
Very Fine
9M 07 500363
Super Fine
9M 07 500463
Ultra Fine
9M 07 500563
MOST FELT (filc)
MOST FVV Standard
(włóknina Standard Abrasive)
150 x 2000 mm
do szlifierek GRIT:
GI 150 / GI 150 2H GIL
MOST FVV HD
(włoknina 3M typu Heavy – Duty)
9M 07 500072
Coarse
9M 15 000151
Medium
9M 15 000251
Very Fine
9M 15 000351
Super Fine
9M 15 000451
Ultra Fine
9M 15 000551
Coarse
9M 15 000161
Medium
9M 15 000261
Very Fine
9M 15 000361
Super Fine
9M 15 000461
Ultra Fine
9M 15 000561
MOST FELT (filc)
MOST FVV Standard
(włóknina Standard Abrasive)
150 x 2250 mm
do szlifierek GRIT:
GIR
MOST FVV HD
(3M typu Heavy – Duty)
9M 15 000071
Coarse
9M 15 000152
Medium
9M 15 000252
Very Fine
9M 15 000352
Super Fine
9M 15 000452
Ultra Fine
9M 15 000552
Coarse
9M 15 000162
Medium
9M 15 000262
Very Fine
9M 15 000362
Super Fine
9M 15 000462
Ultra Fine
9M 15 000562
MOST FELT (filc)
9M 15 000072
Pasy bezkońcowe z płótna ściernego do szlifierek SUHNER
Rozmiar
3 x 520 mm
6 x 520 mm
12 x 520 mm
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
Nazwa
MOST Premium
(Zirconium Gr. 40-120)
MOST Premium
(Zirconium Gr. 40-120)
MOST Premium
(Zirconium Gr. 40-120)
Granulacja
Nr katalogowy
40
9M 00 304016
60
9M 00 306016
80
9M 00 308016
120
9M 00 312016
40
9M 00 604016
60
9M 00 606016
80
9M 00 608016
120
9M 00 612016
40
9M 01 204016
60
9M 01 206016
80
9M 01 208016
120
9M 01 212016
3. Materiały ścierne nasypowe
Materiały i urządzenia szlifierskie
Rozmiar
VIII-39
Pasy bezkońcowe z płótna ściernego do szlifierek SUHNER
Rozmiar
Nazwa
MOST Premium (Zirconium Gr. 40-120, Corundum Gr. > 120)
19 x 520 mm
MOST Ceramic
Materiały i urządzenia szlifierskie
MOST TZ
MOST Premium (Zirconium Gr. 40-120, Corundum Gr. > 120)
30 x 533 mm
MOST Ceramic
MOST TZ
MOST Premium (Zirconium Gr. 40-120, Corundum Gr. > 120)
30 x 610 mm
MOST Ceramic
MOST TZ
MOST Premium (Zirconium Gr. 40-120, Corundum Gr. > 120)
50 x 450 mm
MOST Ceramic
MOST TZ
VIII-40
3. Materiały ścierne nasypowe
Granulacja
Nr katalogowy
40
9M 01 904016
60
9M 01 906016
80
9M 01 908016
120
9M 01 912016
180
9M 01 918016
240
9M 01 924016
320
9M 01 932016
400
9M 01 940016
40
9M 01 904036
60
9M 01 906036
80
9M 01 908036
120
9M 01 912036
A100
9M 03 010046
A65
9M 03 006546
A45
9M 03 004546
A30
9M 03 003046
A16
9M 03 001646
40
9M 03 004017
60
9M 03 006017
80
9M 03 008017
120
9M 03 012017
180
9M 03 018017
240
9M 03 024017
320
9M 03 032017
400
9M 03 040017
40
9M 03 004037
60
9M 03 006037
80
9M 03 008037
120
9M 03 012037
A100
9M 03 010047
A65
9M 03 006547
A45
9M 03 004547
A30
9M 03 003047
A16
9M 03 001647
40
9M 03 004018
60
9M 03 006018
80
9M 03 008018
120
9M 03 012018
180
9M 03 018018
240
9M 03 024018
320
9M 03 032018
400
9M 03 040018
40
9M 03 004038
60
9M 03 006038
80
9M 03 008038
120
9M 03 012038
A100
9M 03 010048
A65
9M 03 006548
A45
9M 03 004548
A30
9M 03 003048
A16
9M 03 001648
40
9M 05 004019
60
9M 05 006019
80
9M 05 008019
120
9M 05 012019
180
9M 05 018019
240
9M 05 024019
320
9M 05 032019
400
9M 05 040019
40
9M 05 004039
60
9M 05 006039
80
9M 05 008039
120
9M 05 012039
A100
9M 05 010049
A65
9M 05 006549
A45
9M 05 004549
A30
9M 05 003049
A16
9M 05 001649
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
ISO 9001
Pasy bezkońcowe z włókniny szlifierskiej i filcu do szlifierek SUHNER
Nazwa
MOST FVV Standard
(włoknina)
6 x 520 mm
MOST FVV HD
(włoknina Heavy - Duty)
Granulacja
Nr katalogowy
Coarse
9M 00 600156
Medium
9M 00 600256
Very Fine
9M 00 600356
Super Fine
9M 00 600456
Ultra Fine
9M 00 600556
Coarse
9M 00 600166
Medium
9M 00 600266
Very Fine
9M 00 600366
Super Fine
9M 00 600466
Ultra Fine
9M 00 600566
MOST FELT (filc)
MOST FVV Standard
(włoknina)
12 x 520 mm
MOST FVV HD
(włoknina Heavy - Duty)
9M 00 600076
Coarse
9M 01 200156
Medium
9M 01 200256
Very Fine
9M 01 200356
Super Fine
9M 01 200456
Ultra Fine
9M 01 200556
Coarse
9M 01 200166
Medium
9M 01 200266
Very Fine
9M 01 200366
Super Fine
9M 01 200466
Ultra Fine
9M 01 200566
MOST FELT (filc)
MOST FVV Standard
(włoknina)
19 x 520 mm
MOST FVV HD
(włoknina Heavy - Duty)
9M 01 200076
Coarse
9M 01 900156
Medium
9M 01 900256
Very Fine
9M 01 900356
Super Fine
9M 01 900456
Ultra Fine
9M 01 900556
Coarse
9M 01 900166
Medium
9M 01 900266
Very Fine
9M 01 900366
Super Fine
9M 01 900466
Ultra Fine
9M 01 900566
MOST FELT (filc)
MOST FVV Standard
(włoknina)
30 x 533 mm
MOST FVV HD
(włoknina Heavy - Duty)
9M 01 900076
Coarse
9M 03 000157
Medium
9M 03 000257
Very Fine
9M 03 000357
Super Fine
9M 03 000457
Ultra Fine
9M 03 000557
Coarse
9M 03 000167
Medium
9M 03 000267
Very Fine
9M 03 000367
Super Fine
9M 03 000467
Ultra Fine
9M 03 000567
MOST FELT (filc)
MOST FVV Standard
(włoknina)
30 x 610 mm
MOST FVV HD
(włoknina Heavy - Duty)
9M 03 000077
Coarse
9M 03 000158
Medium
9M 03 000258
Very Fine
9M 03 000358
Super Fine
9M 03 000458
Ultra Fine
9M 03 000558
Coarse
9M 03 000168
Medium
9M 03 000268
Very Fine
9M 03 000368
Super Fine
9M 03 000468
Ultra Fine
9M 03 000568
MOST FELT (filc)
MOST FVV Standard
(włoknina)
50 x 450 mm
MOST FVV HD
(włoknina Heavy - Duty)
MOST FELT (filc)
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
9M 03 000078
Coarse
9M 05 000159
Medium
9M 05 000259
Very Fine
9M 05 000359
Super Fine
9M 05 000459
Ultra Fine
9M 05 000559
Coarse
9M 05 000169
Medium
9M 05 000269
Very Fine
9M 05 000369
Super Fine
9M 05 000469
Ultra Fine
9M 05 000569
Materiały i urządzenia szlifierskie
Rozmiar
9M 05 000079
3. Materiały ścierne nasypowe
VIII-41
Pasy bezkońcowe
• możliwość zastosowania w każdym procesie szlifowania: szlifowanie na wolnej taśmie,
szlifowanie ze stopą dociskową, szlifowanie z tarczą kontaktową
• specjalne wykonania do indywidualnych zastosowań, np. w przemyśle meblarskim,
pozwalające na szybkie i precyzyjne szlifowanie dużych powierzchni przed lakierowaniem
• szeroki zakres wymiarów
• podłoża: papier i płótno
• wysoka wytrzymałość na zrywanie i rozciąganie.
Materiały i urządzenia szlifierskie
Krążki fibrowe
KLINGSPOR oferuje krążki fibrowe o wielu formach otworów,
przeznaczone do najróżniejszych typów maszyn. Krążki te
znajdują zastosowanie w obróbce m.in. stali, stali szlachetnej,
metali nieżelaznych oraz żeliwa. Szeroka paleta granulacji
umożliwia wybór właściwego narzędzia do każdego zastosowania. Za pomocą krążków fibrowych dają się łatwo szlifować nawet najtrudniejsze powierzchnie.
Krążki fibrowe KLINGPSOR charakteryzują się wysoką wydajnością szlifowania, długim okresem trwałości oraz optymalnym obrazem powierzchni szlifowanej. Odpowiednie dyski
wsporcze uzupełniają program produkcji.
Minimalna wielkość zamównienia
Średnica
krążka
1000 sztuk
do 230 mm
Krążki fibrowe KLINGSPOR nadają
się doskonale do obróbki zgrubnej,
usuwania rdzy z metali, usuwania
zadziorów oraz obróbki spawów.
Znajdują zastosowanie również
w obróbce precyzyjnej metali.
Jakość i wydajność
- niewielkie zapychanie się
- ponadprzeciętna żywotność
- równomierny obraz powierzchni
szlifowanej
- zimny szlif
Formy otworów dla krążków fibrowych
10 = otwór okrągły
30 = otwór promienisty
Krążki fibrowe
Zastosowanie
Stal
Stal szlachetna
pełny
VIII-42
Minimalna wielkość zamówienia
półotwarty
Typ
Ziarno
Podłoże
Nasyp
Charakterystyka
CS 561
elektrokorund
fibra
Krążek fibrowy do obróbki stali i metali nieżelaznych
CS 564
ACT
elektrokorund
fibra
Krążek fibrowy do obróbki stali i metali nieżaleznych. Wysoka agresywność i trwałość
dzięki nowej Advanced Coating Technologie
CS 565
elektrokorund
cyrkonowy
fibra
Krążek fibrowy o wysokiej wydajności szlifowania do obróbki zgrubnej i usuwania
zadziorów ze stali i stali szlachetnej
CS 570
elektrokorund
cyrkonowy
fibra
Wysoko wydajny krążek o długim okresie trwałości; dzięki dodatkowemu spoiwu
MULTI nadaje się do szlifowania na zimno stali szlachetnej i stali wysokostopowych
głównie w obróbce płaszczyzn
CS 661
elektrokorund ceramiczny
fibra
Wysoko wydajny krążek o niezwykle wysokiej wydajności usuwania materiału oraz
długim okresie trwałości; dzięki zastosowaniu samoostrzącego ziarna ceramicznego
nadaje się do szlifowania stali wysokostopowych; dodatkowe spoiwo MULTI do szlifowania na zimno
otwarty
3. Materiały ścierne nasypowe
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
ISO 9001
Arkusze i krążki ścierne
KLINGSPOR produkuje szeroką gamę najróżniejszych narzędzi
ściernych wysokiej jakości w grupie asortymentowej ARKUSZE
i KRĄŻKI.
Arkusze
• uniwersalne zastosowanie do
obróbki ręcznej oraz do obróbki
przy użyciu maszyn ręcznych
• specjalne
wykonania
do
obróbki określonego rodzaju
materiału (np. drewna, metali
itd.)
• różne wymiary do indywidualnych zastosowań
• do szlifowania na sucho i na
mokro
• podłoża: papier i płótno
Krążki
• uniwersalne zastosowanie do
maszyn różnego typu
• specjalne wykonania z różnymi
formami i układem otworów
• różne wymiary do indywidualnych zastosowań
• do szlifowania na sucho i na
mokro
• podłoża: papier
• wyroby samoprzyczepne
• odpowiednie dyski wsporcze
Arkusze i krążki ścierne na podłożu papierowym
Drewno
Farby, lakiery,
szpachle
Typ
Ziarno
Podłoże
Nasyp
Charakterystyka
PS 22 F ACT
elektrokorund
papier F
Dzięki pełnemu nasypowi wyrób charakteryzuje się podwyższoną wydajnością szlifowania. W trakcie obróbki powierzchni drewna twardego, niezażywiczonego uzyskuje się równomierną jakość powierzchni. ACT i własności
antystatyczne zapobiegają przedwczesnemu zapychaniu się ziarna
PS 30 D
elektrokorund
papier D
Papier ścierny wielostronnego zastosowania w obróbce drewna,
farb i lakierów; korzystna cena
PL 31 B
elektrokorund
papier B
Elastyczny papier ścierny do obróbki wykańczającej o szerokim spektrum
zastosowania w obróbce drewna, farb i lakierów
PS 33 B/C
elektrokorund
papier B/C
Wysokiej jakości papier ścierny, w szczególności do obróbki farb,
lakierów i szpachli
PS 11 A/C
węglik krzemu
papier A/C
Wysokiej jakości, bardzo elastyczny, wodoodporny papier ścierny do
obróbki farb, lakierów i szpachli, głównie w branży naprawy samochodów
i w lakierniach
PS 8 A/C
węglik krzemu
papier A/C
Bardzo elastyczny, wodoodporny papier ścierny do obróbki farb, lakierów i
szpachli, głównie w branzy naprawy samochodów i lakiernictwa
Arkusze i krążki ścierne na podłożu płóciennym
Zastosowanie
Stal / metale
Typ
Ziarno
Podłoże
Nasyp
Charakterystyka
KL 361 JF
elektrokorund
płótno JF
Wysokiej jakości, bardzo elastyczne płótno ścierne wielostronnego zastosowania w przemysłowej obróbce metali
KL 371 X
elektrokorund
płótno X
Uniwersalny wyrób do szlifowania płaszczyzn w obróbce metali; korzystna
cena
KL 385 JF
elektrokorund
płótno JF
Bardzo elastyczny, uniwersalny wyrób do przemysłowej obróbki metali;
dobra relacja ceny do wydajności
Arkusze i krążki z włókniny szlifierskiej, kostka szlifierska i gąbka szlifierska
Zastosowanie
Stal / metale
Farby, lakiery,
szpachle
pełny
Typ
Ziarno
Podłoże
NPA 400
elektrokorund /
węglik krzemu
włóknina szlifierska
Nadaje się doskonale do usuwania zadziorów, czyszczenia oraz uszlachetniania powierzchni
NDS 800
elektrokorund
włóknina szlifierska
Najwyższa jakość, zwiększona wytrzymałość krawędzi; nadaje się wyśmienicie do zgrubnego czyszczenia, usuwania zadziorów oraz obróbki spawów
wszędzie tam, gdzie wymagane jest narzędzie o wysokiej wydajności
SV 484
elektrokorund
włóknina szlifierska
Standardowy krążek o wspaniałej relacji ceny do wydajności; nadaje się do
uszlachetniania powierzchni płaskich i lekko profilowanych
SK 500
elektrokorund
Nadaje się doskonale do precyzyjnej obróbki powierzchni
SW 501
elektrokorund
Nadaje się doskonale do precyzyjnej obróbki powierzchni
SW 502
węglik krzemu
Nadaje się doskonale do precyzyjnej obróbki powierzchni
półotwarty
Nasyp
Charakterystyka
Materiały i urządzenia szlifierskie
Zastosowanie
otwarty
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
3. Materiały ścierne nasypowe
VIII-43
Rolki
Poniższa tabela pozwoli Państwu zapoznać się z poszczególnymi wyrobami z grupy asortymentowej ROLKI oraz zakresem ich zastosowania.
Rolki KLINGSPOR do szlifowania ręcznego oraz do zastosowania na szlifierkach ręcznych
produkowane są w różnych wersjach w zależności od materiału, do obróbki którego są
przeznaczone, od drewna poprzez metal aż po lakier.
Rolki na podłożu papierowym
Materiały i urządzenia szlifierskie
Zastosowanie
Drewno
Farby
Typ
Ziarno
Podłoże
Nasyp
Charakterystyka
PS 22 F ACT
elektrokorund
papier F
Dzięki pełnemu nasypowi wyrób charakteryzuje się podwyższoną wydajnością
szlifowania. Wtrakcie obróbki powierzchni drewna twardego, niezażywiczonego
uzyskuje się równomierną jakość powierzchni. ACT i własności antystatyczne
zapobiegają przedwczesnemu zapychaniu się ziarna
PS 22 N
elektrokorund
papier E
Papier ścierny o półotwartym nasypie dla podwyższonej wydajności szlifowania przy obróbce
drewna twardego, np. dębu, buka
PS 23 F
elektrokorund
papier F
Papier ścierny o otwartym nasypie i własnościach antystatycznych zapobiega przedwczesnemu zapychaniu się taśmy pyłem ściernym. Nadaje się do obróbki wszystkich rodzajów
drewna, a w szczególności drewna twardego oraz zażywiczonego, np. świerku, sosny itp.
PS 30 D
elektrokorund
papier D
Korzystny cenowo papier ścierny wielostronnego zastosowania do obróbki
drewna i farb
PL 31 B
elektrokorund
papier B
Elastyczny papier do obróbki wykańczającej o szerokim spektrum
zastosowania do drewna, farb, lakierów
PS 30 D
elektrokorund
papier D
Korzystny cenowo papier ścierny wielostronnego zastosowania do obróbki
drewna i farb
PL 31 B
elektrokorund
papier B
Elastyczny papier do obróbki wykańczającej o szerokim spektrum
zastosowania do drewna, farb, lakierów
PS 33 B/C
elektrokorund
papier B/C
Wysokiej jakości papier ścierny, w szczególności do obróbki farb,
lakierów i szpachli
Rolki na podłożu płóciennym
Zastosowanie
Stal
Drewno
Typ
Ziarno
Podłoże
Nasyp
Charakterystyka
LS 309 X
elektrokorund
płótno X
Płótno ścierne wielostronnego zastosowania do obróbki metalu i drewna,
dobra relacja ceny do wydajności
KL 361 JF
elektrokorund
płótno JF
Wysokiej jakości, bardzo elastyczne płótno ścierne wielostronnego zastosowania do przemysłowej obróbki metali
KL 385 JF
elektrokorund
płótno JF
Bardzo elastyczny, uniwersalny wyrób do przemysłowej obróbki metali,
dobra relacja ceny do wydajności
LS 309 X
elektrokorund
płótno X
Płótno ścierne wielostronnego zastosowania do obróbki metalu i drewna,
dobra relacja ceny do wydajności
LS 309 JF
elektrokorund
płótno JF
Bardzo elastyczne płótno ścierne do obróbki profilowanych elementów metalowych i drewnianych w celu uzyskania precyzyjnych powierzchni.
LS 309 JF
nacinane
elektrokorund
płótno JF
Bardzo elastyczne płótno ścierne nacinane do obróbki profilowanych elementów drewnianych w celu uzyskania precyzyjnych powierzchni.
Rolki z włókniny szlifierskiej
Zastosowanie
Ziarno
Podłoże
Nasyp
Charakterystyka
Stal
NRO 400
elektrokorund /
węglik krzemu
włóknina szlifierska
-
Nadaje się wyśmienicie do usuwania zadziorów, czyszczenia i uszlachetniania powierzchni
Drewno
NRO 400
elektrokorund /
węglik krzemu
włóknina szlifierska
-
Nadaje się wyśmienicie do usuwania zadziorów, czyszczenia i uszlachetniania powierzchni
pełny
VIII-44
Typ
półotwarty
otwarty
3. Materiały ścierne nasypowe
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
ISO 9001
Ściernice listkowe
Zaprojektowane przed ponad 40 laty przez firmę KLINGSPOR ściernice
listkowe znajdują uzasadnione i ekonomiczne zastosowanie w wielu
dziedzinach obróbki powierzchni. Dzięki wachlarzowemu, promienistemu ułożeniu listków (lamelek) z płótna ściernego z nasypem
elektrokorundu ściernice listkowe dopasowują się idealnie do kształtów
obrabianego przedmiotu.
KLINGSPOR oferuje odpowiednie ściernice listkowe do obróbki wielu
różnych form powierzchni, od płaskich po wklęsłe lub wypukłe oraz dla
prawie wszystkich rodzajów materiału.
Druga generacja ściernicy listkowej kątowej
Ściernica, która potrafi wszystko - WSM 617
szlifierki kątowe
szlifierki wrzecionowe
automaty szlifierskie
szlifierki proste
wiertarki
wały giętkie
tworzywa sztuczne
farby/lakiery/szpachle
profile drewniane
modelarstwo
kształtki drewniane
drewno
Maszyny
sztućce
okucia
narzędzia
profile
rury
armatura
produkcja elementów
formowych
technika precyzyjna
budowa
zbiorników/aparatury
Typ
metale
Nazwa
Zastosowanie
SM 611
MM 630
MM 650
Ściernice listkowe
WSM 617
FSR 618
NCW 600
NFW 600
PW 2000
KM 613
KM 615
KMT 614
NCS 600
NFS 600
= główne obszary zastosowań
= możliwe obszary zastosowań
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
3. Materiały ścierne nasypowe
Materiały i urządzenia szlifierskie
Usuwanie zadziorów i powłok to tylko dwie mocne strony narzędzia
pracującego z dużą prędkością obrotową. W czasie usuwania
zadziorów krawędzie obrabianego przedmiotu ulegają zaokrągleniu,
przez co nie tworzy się zadzior wtórny. Oczyszczone powierzchnie mają
taki stopień wykończenia, że z reguły nie jest konieczne szlifowanie
międzyoperacyjne przed nałożeniem powłok
VIII-45
Minikrążki Quick Change Disc
farby/lakiery/
szpachle
metale
wysokostopowe
metale nieżelazne
Ziarno
stal szlachetna
Typ
metale
Średnica [mm]
Nazwa
Zastosowanie
25
38
QMC 412
50
elektrokorund
76
25
38
QMC 411
50
elektrokorund
cyrkonowy
38
QMC 409
Minikrążki Quick
Change Disc
50
76
38
QMC 910
50
76
38
QMC 400
50
elektrokorund
cermiczny
elektrokorund
cyrkonowy
elektrokorund
76
Zalety:
• Łatwa i szybka wymiana narzędzia redukuje czas
przezbrojenia maszyny.
• Brak operacji klejenia, zatem brak możliwości poślizgu
i odklejenia pod wpływem wysokiej temperatury.
• Narzędzie jest osadzone zawsze centrycznie.
• Łatwa obsługa.
• Spokojna praca narzędzia.
38
QMC 800
50
elektrokorund
76
25 x 6
QMC 412
Dyski wsporcze
38 x 6
50 x 6
76 x 6
Elastyczne narzędzia ścierne
Narzędzia ścierne R-Flex są stosowane do obróbki precyzyjnej powierzchni różnego
rodzaju. Pomimo elastycznej struktury charakteryzują się długim okresem trwałości
oraz stabilnością formy, aż do ich całkowitego zużycia.
Ściernice trzpieniowe do polerowania i do szlifowania są oferowane w wielu wymiarach
i granulacjach. Mają zastosowanie w budowie aparatów i zbiorników, w przemyśle lotniczym i samochodowym, jak też w przemyśle spożywczym i chemicznym.
Narzędzia do marmurkowania R-Flex stosowane są do otrzymywania specjalnych efektów powierzchniowych przy równomiernym obrazie szlifu. Narzędzia do marmurkowania R-Flex wykorzystuje się z powodzeniem do obróbki stali szlachetnej i aluminium w
budowie zbiorników oraz przy budowie kuchni zbiorowego żywienia.
Kostka do szlifowania ręcznego Schleiffix czyści, poleruje i matuje różnorodne materiały, jak metal, drewno, farby, tworzywa sztuczne, guma i papier. Oprócz
zastosowania przemysłowego nadaje się do prac w gospodarstwie domowym
(czyszczenie stopy żelazka, krawędzi nart itp.) oraz przy pielęgnacji samochodu.
Skuteczność kostki można wzmocnić poprzez dodanie wody, mydła, nafty lub past.
Wyrób oferowany jest w czterech różnych granulacjach, pozwalających na optymalną
obróbkę powierzchni różnego rodzaju.
Narzędzia do marmurkowania Schleiffix nadają się doskonale do szlifu ozdobnego
z efektem „marmurku” na blachach ze stali szlachetnej. Miękkie, elastyczne spoiwo
gwarantuje równomierny obraz szlifowanej powierzchni.
W poniższej tabeli zestawione są wszystkie wyroby z grupy elastycznych narzędzi ściernych i zakres ich zastosowania.
porcelana
ceramika
papier
skóra
tworzywa sztuczne
szkło/kamień
farby/lakiery
drewno
metale nieżelazne
stal szlachetna
stal
Typ
żelazo
Zastosowanie
Nazwa
Materiały i urządzenia szlifierskie
76
Minikrążki Quick Change Disc firmy KLINGSPOR zostały zaprojektowane do stosowania z pneumatycznymi szlifierkami
z przekładnią kątową, mogą być jednak wykorzystywane z
urządzeniami tej samej konstrukcji z napędem
elektrycznym. Minikrążki Quick Change Disc umożliwiają
szybką i bezpieczną wymianę narzędzia.
Minikrążki Quick Change Disc firmy KLINGSPOR nadają się
doskonale do obróbki powierzchni płaskich i kształtowych
oraz miejsc trudno dostępnych.
RFS 651 spoiwo Z
R-Flex
RFS 651 spoiwo E
RFM 652 spoiwo E
Schleiffix
VIII-46
SFM 656 spoiwo W
SFK 655 kostka do szlifowania ręcznego
3. Materiały ścierne nasypowe
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
ISO 9001
Krążki SCD z włókniny na podkładzie samoprzyczepnym Velcro
Do usuwania przebarwień, wyrównywania faktury powierzchni, do wykańczania
dekoracyjnego powierzchni stali nierdzewnych i metali kolorowych.
Wymiary
[mm]
Prędkość
obrotowa
max
[obr./min.]
A/O
Coarse
100
5 750
SCD100
SCD101
SCD102
SCD103
115
5 000
SCD110
SCD111
SCD112
SCD113
127
4 600
SCD120
SCD121
SCD122
SCD123
150
3 800
SCD150
SCD151
SCD152
SCD153
178
3 200
SCD170
SCD171
SCD172
SCD173
200
2 800
SCD200
SCD201
SCD202
SCD203
Granulacja
A/O
A/O
S/C
Medium Very Fine Ultra Fine
Bardzo wysoka wydajność i długa żywotność materiału. Do usuwania przebarwień, wyrównywania faktury powierzchni, do wykańczania dekoracyjnego
powierzchni stali nierdzewnych i metali kolorowych.
Wymiary
[mm]
Prędkość
obrotowa
max
[obr./min.]
100
5 750
SCDH00
SCDH01
115
5 000
SCDH10
SCDH11
127
4 600
SCDH20
SCDH21
150
3 800
SCDH50
SCDH51
178
3 200
SCDH70
SCDH71
200
2 800
SCDH80
SCDH81
Granulacja
Heavy Duty Heavy Duty
Coarse
Medium
Krążki SCD z włókniny z otworem pod talerzyk mocujący
Do usuwania przebarwień, wyrównywania faktury powierzchni, do wykańczania
dekoracyjnego powierzchni stali nierdzewnych i metali kolorowych.
Wymiary
[mm]
Prędkość
obrotowa
max
[obr./min.]
A/O
Coarse
100 x 16
15 150
SCD490
SCD491
SCD492
SCD493
115 x 22
13 300
SCD500
SCD501
SCD502
SCD503
127 x 22
12 150
SCD520
SCD521
SCD522
SCD523
150 x 22
9 600
SCD550
SCD551
SCD552
SCD553
178 x 22
8 600
SCD570
SCD571
SCD572
SCD573
200 x 22
6 300
SCD600
SCD601
SCD602
SCD603
Granulacja
A/O
A/O
S/C
Medium Very Fine Ultra Fine
Krążki SDH typu „Heavy Duty” z włókniny z otworem pod talerzyk mocujący
Bardzo wysoka wydajność i długa żywotność materiału. Do usuwania przebarwień, wyrównywania faktury powierzchni, do wykańczania dekoracyjnego
powierzchni stali nierdzewnych i metali kolorowych.
Wymiary
[mm]
Prędkość
obrotowa
max
[obr./min.]
100 x 16
15 150
SDH490
SDH491
115 x 22
13 300
SDH500
SDH501
127 x 22
12 150
SDH520
SDH521
150 x 22
9 600
SDH550
SDH551
178 x 22
8 600
SDH570
SDH571
200 x 22
6 300
SDH600
SDH601
Granulacja
Materiały i urządzenia szlifierskie
Krążki SCDH typu „Heavy Duty” z włókniny na podkładzie samoprzyczepnym Velcro
Heavy Duty Heavy Duty
Coarse
Medium
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
3. Materiały ścierne nasypowe
VIII-47
System szlifierski DCR
• Krążki szlifierskie z płótna lub z włókniny połączone za pomocą szybkozłącza
z talerzykiem wspierającym.
• Dwa systemy połączenia: ROLOC (R) z gwintem plastikowym lub COMBI (S)
z półgwintem metalowym.
• Krążki szlifierskie dostępne w średnicach: 25 mm, 38 mm, 50 mm i 75 mm.
• Talerzyki wspierające z wykręcanym trzpieniem 6 mm i gwintem wewnętrznym ñ”.
• Dostępna redukcja umożliwiająca mocowanie na gwincie M14 do ręcznych szlifierek
kątowych.
Materiały i urządzenia szlifierskie
Krążki szlifierskie DCR Zirconium
• Ziarno ścierne cyrkonowe.
• Wysoka wydajność szlifowania i długa żywotność materiału.
• Do obróbki stali nierdzewnej, stopowej, tytanu i laminatu.
Wymiary
[mm]
Prędkość
obrotowa
max
[obr./min.]
25
30 000
Granulacja
P36
P40
P50
P80
P80
P120
DCR Holder
DR1084
DR1086
RH0050
System mocujący Roloc (R)
DR1080
DR1081
DR1082
DR1083
38
25 000
DR1088
DR1089
DR1090
DR1091
DR1092
DR1094
RH0051
51
25 000
DR1096
DR1097
DR1098
DR1099
DR1100
DR1102
RH0052
76
20 000
DR1104
DR1105
DR1106
DR1107
DR1108
DR1110
RH0053
System mocujący Combi (S)
25
30 000
DR0080
DR0081
DR0082
DR0083
DR0084
DR0086
RH0070
38
25 000
DR0088
DR0089
DR0090
DR0091
DR0092
DR0094
RH0071
51
25 000
DR0096
DR0097
DR0098
DR0099
DR0100
DR0102
RH0072
76
20 000
DR0104
DR0105
DR0106
DR0107
DR0108
DR0110
RH0073
P80
P120
DCR Holder
Krążki szlifierskie DCR High Performance
•
•
•
•
Wysokowydajne ziarno cyrkonowe z chłodzącą warstwą aktywną.
Wysoka wydajność szlifowania i długa żywotność materiału.
Chłodny szlif i brak przebarwień na obrabianym materiale.
Do obróbki stali nierdzewnej, stopowej, metali nieżelaznych.
Granulacja
Wymiary
[mm]
Prędkość
obrotowa
max
[obr./min.]
25
30 000
DR1118
DR1119
DR1120
DR1121
DR1122
DR1123
RH0050
38
25 000
DR1125
DR1126
DR1127
DR1128
DR1129
DR1130
RH0051
51
25 000
DR1132
DR1133
DR1134
DR1135
DR1136
DR1137
RH0052
76
20 000
DR1139
DR1140
DR1141
DR1142
DR1143
DR1144
RH0053
P36
P40
P50
P80
System mocujący Roloc (R)
System mocujący Combi (S)
VIII-48
3. Materiały ścierne nasypowe
25
30 000
DR0120
DR0121
DR0122
DR0123
DR0124
DR0125
RH0070
38
25 000
DR0127
DR0128
DR0129
DR0130
DR0131
DR0132
RH0071
51
25 000
DR0134
DR0135
DR0136
DR0137
DR0138
DR0139
RH0072
76
20 000
DR0141
DR0142
DR0143
DR0144
DR0145
DR0146
RH0073
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
ISO 9001
Krążki szlifierskie z włókniny DCR
•
•
•
•
Wykonane ze wzmocnionej włókniny szlifierskiej.
Idealne do uzyskiwania matowych powierzchni.
Do prac wykończeniowych powierzchni, do nadawania połysku lub połysku satynowego.
Do obróbki stali nierdzewnej, stopowej, metali nieżelaznych, tytanu, laminatu itp.
Wymiary
[mm]
Prędkość
obrotowa
max
[obr./min.]
25
30 000
DR1310
DR1311
DR1312
RH0050
38
25 000
DR1320
DR1321
DR1322
RH0051
51
25 000
DR1330
DR1331
DR1332
RH0052
76
20 000
DR1340
DR1341
DR1342
RH0053
Granulacja
A/O
Coarse
A/O
Medium
A/O
Very fine
Holder
System mocujący Roloc (R)
25
30 000
DR0310
DR0311
DR0312
RH0070
38
25 000
DR0320
DR0321
DR0322
RH0071
51
25 000
DR0330
DR0331
DR0332
RH0072
76
20 000
DR0340
DR0341
DR0342
RH0073
Materiały i urządzenia szlifierskie
System mocujący Combi (S)
Akcesoria
Talerzyk wspierający RH dla krążków DCR – R z trzpieniem 6 mm
Średnice 25 mm i 38 mm dostępne również z trzpieniem 3 mm.
Wymiary
[mm]
Twardość
Nr producenta
25 x 6
80 SHA
RH0050
38 x 6
80 SHA
RH0051
51 x 6
80 SHA
RH0052
76 x 6
80 SHA
RH0053
Talerzyk wspierający RH dla krążków DCR – S z trzpieniem 6 mm
Średnice 25 mm i 38 mm dostępne również z trzpieniem 3 mm.
Wymiary
[mm]
Twardość
Nr producenta
25 x 6
80 SHA
RH0070
38 x 6
80 SHA
RH0071
51 x 6
80 SHA
RH0072
76 x 6
80 SHA
RH0073
Adapter dla krążków DCR na trzpień M14
do ręcznych szlifierek kątowych
Numer producenta: 00Y25
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
3. Materiały ścierne nasypowe
VIII-49
4. SZCZOTKI NARZĘDZIOWE
Szczotki tarczowe z trzpieniem ø 6 mm
Szczotki tarczowe z trzpieniem ø 6 mm splatane
Idealnie nadają się do pracy w wiertarkach i szlifierkach z wałkiem giętkim. Małe średnice
szczotek umożliwiają czyszczenie i obróbkę elementów w trudno dostępnych miejscach;
usuwanie rdzy, lakierów, powłok malarskich, przygotowanie powierzchni do malowania. Do produkcji szczotek tarczowych z trzpieniem stosowany jest drut stalowy, kwasoodporny lub
mosiężny. Drut kwasoodporny, stosowany w szczotkach, przeznaczony jest do czyszczenia
materiałów ze stali kwasoodpornych lub nierdzewnych, natomiast drut mosiężny, najczęściej
stosowany jest do prac polerskich w celu uzyskania odpowiedniej tekstury powierzchni.
L.p.
Nazwa
Numer katalogowy
stal
inox
mosiądz
Materiały i urządzenia szlifierskie
Szczotki tarczowe z trzpieniem ø 6 mm
VIII-50
1
Szczotka tarczowa ø 40 z trzpieniem
93 33 170400
93 33 170401
93 33 170402
2
Szczotka tarczowa ø 50 z trzpieniem
93 33 170500
93 33 170501
93 33 170502
3
Szczotka tarczowa ø 60 z trzpieniem
93 33 170600
93 33 170601
93 33 170602
4
Szczotka tarczowa ø 70 z trzpieniem
93 33 170700
93 33 170701
93 33 170702
5
Szczotka tarczowa ø 80 z trzpieniem
93 33 170800
93 33 170801
93 33 170803
6
Szczotka tarczowa ø 90 z trzpieniem
93 33 170900
93 33 170901
93 33 170902
7
Szczotka tarczowa ø 100 z trzpieniem
93 33 171000
93 33 171001
93 33 171002
8
Szczotka tarczowa ø 110 z trzpieniem
93 33 171100
93 33 171101
93 33 171102
9
Szczotka tarczowa ø 120 z trzpieniem
93 33 171200
93 33 171201
93 33 171202
10
Szczotka tarczowa ø 130 zz trzpieniem
93 33 171300
93 33 171301
93 33 171302
11
Szczotka tarczowa ø 140 z trzpieniem
93 33 171400
93 33 171401
93 33 171402
12
Szczotka tarczowa ø 150 z trzpieniem
93 33 171500
93 33 171501
93 33 171502
Szczotki tarczowe splatane z trzpieniem ø 6 mm
1
Szczotka tarczowa ø 80 splatana z trzpieniem
93 33 170802
93 33 170805
93 33 170806
2
Szczotka tarczowa ø 100 splatana z trzpieniem
93 33 171003
93 33 171004
93 33 171005
3
Szczotka tarczowa ø 125 splatana z trzpieniem
93 33 171253
93 33 171254
93 33 171255
Szczotki tarczowe z otworem
Szczotki tarczowe z otworem mają zastosowanie przy czyszczeniu elementów o nierówno-
miernych, profilowanych powierzchniach. Kształt oraz dopasowanie odpowiedniej średnicy
szczotki (małe średnice) pozwalają na pracę w trudno dostępnych miejscach. Szczotki tarczowe
służą do usuwania lekkich zanieczyszczeń korozyjnych, fazowania krawędzi, czyszczenia
gratów itp. Mogą być stosowane ze szlifierkami stacjonarnymi. Szczotki z drutu kwasoodpornego stosowane są do czyszczenia elementów ze stali kwasoodpornych, natomiast
szczotki z drutu mosiężnego wykorzystywane są do polerowania w celu uzyskania odpowiedniej tekstury powierzchni.
L.p.
4. Szczotki narzędziowe
Nazwa
Numer katalogowy
stal
inox
mosiądz
1
Szczotka tarczowa ø 80 x 22 z otworem
93 33 120800
93 33 120801
93 33 120802
2
Szczotka tarczowa ø 100 x 22 z otworem
93 33 121000
93 33 121001
93 33 121002
3
Szczotka tarczowa ø 120 x 22 z otworem
93 33 121200
93 33 121201
93 33 121202
4
Szczotka tarczowa ø 140 x 22 z otworem
93 33 121400
93 33 121401
93 33 121402
5
Szczotka tarczowa ø 150 x 22 z otworem
93 33 121500
93 33 121501
93 33 121502
6
Szczotka tarczowa ø 150 x 32 z otworem
93 33 151500
93 33 151501
93 33 151502
7
Szczotka tarczowa ø 180 x 22 z otworem
93 33 121800
93 33 121801
93 33 121802
8
Szczotka tarczowa ø 200 x 22 z otworem
93 33 122000
93 33 122001
93 33 122002
9
Szczotka tarczowa ø 200 x 32 z otworem
93 33 152000
93 33 152001
93 33 152002
10
Szczotka tarczowa ø 250 x 32 z otworem
93 33 152500
93 33 152501
93 33 152502
11
Szczotka tarczowa ø 250 x 53 z otworem
93 33 162500
93 33 162501
93 33 162502
12
Szczotka tarczowa ø 280 x 32 z otworem
93 33 152800
93 33 152801
93 33 152802
13
Szczotka tarczowa ø 300 x 32 z otworem
93 33 153000
93 33 153001
93 33 153002
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
ISO 9001
Szczotki tarczowe splatane z otworem
Ze względu na swoją budowę, idealnie nadają się do zgrubnego usuwania spawów, zgorzelin
spawalniczych, nalotów korozyjnych, starych farb, lakierów, powłok emaliowych itp. Kształt
splotek sprawia, że szczotki te są bardzo odporne na zużycie. Przeznaczone są do stosowania
ze szlifierkami stacjonarnymi oraz kątowymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa odnoszących się do max. prędkości obrotowej. Szczotki z drutu kwasoodpornego służą do czyszczenia
elementów ze stali nierdzewnej. Do produkcji szczotek tarczowych splatanych z otworem nie
stosuje się drutu mosiężnego.
Nazwa
1
Numer katalogowy
stal
inox
mosiądz
Szczotka tarczowa ø 115 x 22 splatana z otw.
93 33 121153
93 33 121154
–
2
Szczotka tarczowa ø 125 x 22 splatana z otw.
93 33 121253
93 33 121254
–
3
Szczotka tarczowa ø 150 x 22 splatana z otw.
93 33 121503
93 33 121504
–
4
Szczotka tarczowa ø 150 x 32 splatana z otw.
93 33 151503
93 33 151504
–
5
Szczotka tarczowa ø 180 x 22 splatana z otw.
93 33 121803
93 33 121804
–
6
Szczotka tarczowa ø 180 x 32 splatana z otw.
93 33 151803
93 33 151804
–
7
Szczotka tarczowa ø 200 x 22 splatana z otw.
93 33 122003
93 33 122004
–
8
Szczotka tarczowa ø 200 x 32 splatana z otw.
93 33 152003
93 33 152004
–
9
Szczotka tarczowa ø 180 x 32 splatana
2 rzędowa z otw.
93 33 151806
93 33 151807
–
Materiały i urządzenia szlifierskie
L.p.
Szczotki tarczowe z gwintem
Szczotki tarczowe z gwintem mają zastosowanie przy czyszczeniu elementów o nierówno-
miernej, profilowanej powierzchni. Kształt szczotki pozwala na szczotkowanie trudno dostępnych miejsc. Szczotki tarczowe przeznaczone są do usuwania wszelkich zanieczyszczeń
korozyjnych, przygotowania powierzchni do malowania. Szczotki tarczowe przeznaczone są
do pracy ze szlifierkami kątowymi. Szczotki z drutu kwasoodpornego stosowane są do
czyszczenia elementów ze stali kwasoodpornych, natomiast szczotki z drutu mosiężnego wykorzystywane są do polerowania w celu uzyskania odpowiedniej tekstury powierzchni.
L.p.
Nazwa
Numer katalogowy
stal
inox
mosiądz
1
Szczotka tarczowa ø 100 x M14 z gwintem
93 33 181000
93 33 181001
93 33 181002
2
Szczotka tarczowa ø 110 x M14 z gwintem
93 33 181100
93 33 181101
93 33 181102
3
Szczotka tarczowa ø 120 x M14 z gwintem
93 33 181200
93 33 181201
93 33 181202
Szczotki tarczowe splatane z gwintem
Szczotki tarczowe splatane z gwintem mają zastosowanie przy czyszczeniu elementów
o nierównomiernej, profilowanej powierzchni. Kształt szczotki pozwala na szczotkowanie trudno
dostępnych miejsc. Szczotki tarczowe splatane przeznaczone są do usuwania ciężkich zgrubnych zanieczyszczeń tj. spawy, zgorzeliny spawalnicze, stare farby i lakiery itp. Szczotki tarczowe splatane przeznaczone są do pracy ze szlifierkami kątowymi. Szczotki z drutu
kwasoodpornego służą do czyszczenia elementów ze stali nierdzewnej. Do produkcji szczotek
tarczowych splatanych z gwintem nie stosuje się drutu mosiężnego.
L.p.
Nazwa
1
Numer katalogowy
stal
inox
mosiądz
Szczotka tarczowa ø 100 x M14 splatana z gw.
93 33 181003
93 33 181004
–
2
Szczotka tarczowa ø 125 x M14 splatana z gw.
93 33 181253
93 33 181254
–
3
Szczotka tarczowa ø 150 x M14 splatana z gw.
93 33 181503
93 33 181504
–
4
Szczotka tarczowa ø 180 x M14 splatana z gw.
93 33 181803
93 33 181804
–
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
4. Szczotki narzędziowe
VIII-51
Szczotki doczołowe z trzpieniem ø 6 mm
Szczotki doczołowe splatane z trzpieniem ø 6 mm
Wielofunkcyjne szczotki mające zastosowanie przy wszelkiego rodzaju pracach związanych
z czyszczeniem elementów części maszyn, karoserii, usuwaniem rdzy, gratu, starych powierzchni lakierniczych i malarskich. Małe średnice szczotek pozwalają na pracę w trudno
dostępnych miejscach (np. profile otwarte), natomiast większe średnice szczotek pozwalają na
czyszczenie dużych powierzchni. Drut kwasoodporny, stosowany w szczotkach, przeznaczony
jest do czyszczenia materiałów ze stali kwasoodpornych lub nierdzewnych, natomiast drut
mosiężny, najczęściej stosowany jest do prac polerskich w celu uzyskania odpowiedniej tekstury powierzchni.
L.p.
Nazwa
Numer katalogowy
stal
inox
mosiądz
Materiały i urządzenia szlifierskie
Szczotki doczołowe z trzpieniem ø 6 mm
VIII-52
1
Szczotka doczołowa ø 50 z trzpieniem
93 33 270500
93 33 270501
93 33 270502
2
Szczotka doczołowa ø 60 z trzpieniem
93 33 270600
93 33 270601
93 33 270602
3
Szczotka doczołowa ø 70 z trzpieniem
93 33 270700
93 33 270701
93 33 270702
4
Szczotka doczołowa ø 80 z trzpieniem
93 33 270800
93 33 270801
93 33 270802
5
Szczotka doczołowa ø 90 z trzpieniem
93 33 270900
93 33 270901
93 33 270902
6
Szczotka doczołowa ø 100 z trzpieniem
93 33 271000
93 33 271001
93 33 271002
Szczotki doczołowe splatane z trzpieniem ø 6 mm
1
Szczotka doczołowa ø 75 splatana z trzpieniem
93 33 270753
93 33 270754
93 33 270755
Szczotki doczołowe z gwintem
Szczotki doczołowe ze względu na swą specyficzną budowę i ukształtowanie części roboczej
mają zastosowanie przy czyszczeniu dużych, płaskich powierzchni. Doskonale nadają się do
usuwania nalotów korozyjnych, starych powłok malarskich i lakierniczych. Sprawdzają się w
przygotowaniu płaskich powierzchni do malowania np. zewnętrzne części maszyn, karoserie
itp. Przeznaczone do pracy ze szlifierkami kątowymi. Małe średnice szczotek pozwalają na
pracę z zastosowaniem dużych prędkości obrotowych. Szczotki wykonane z drutu kwasoodpornego służą do czyszczenia elementów ze stali kwasoodpornych, natomiast szczotki z drutu
mosiężnego służą do polerowania.
L.p.
Nazwa
Numer katalogowy
stal
inox
mosiądz
1
Szczotka doczołowa ø 70 x M14 z gwintem
93 33 280700
93 33 280701
93 33 280702
2
Szczotka doczołowa ø 80 x M14 z gwintem
93 33 280800
93 33 280801
93 33 280802
3
Szczotka doczołowa ø 100 x M14 z gwintem
93 33 281000
93 33 281001
93 33 281002
Szczotki doczołowe splatane z gwintem
Szczotki doczołowe splatane służą do czyszczenia dużych powierzchni. Ze względu na
specyficzny rodzaj wypełnienia w postaci splotów z drutu stalowego lub kwasoodpornego
o średnicy przekroju ø 0,5 [mm] mają zastosowanie przy usuwaniu ciężkich, zgrubnych
zanieczyszczeń tj. usuwanie zgorzelin spawalniczych, czyszczenie spawów, gratowanie itp. Ta
grupa szczotek przeznaczona jest do pracy ze szlifierkami kątowymi ze względu na możliwość
stosowania dużych prędkości obrotowych. Szczotki z drutu kwasoodpornego służą do
czyszczenia elementów ze stali nierdzewnej. Do produkcji szczotek czołowych splatanych nie
stosuje się drutu mosiężnego.
4. Szczotki narzędziowe
L.p.
Nazwa
1
Numer katalogowy
stal
inox
mosiądz
Szczotka doczołowa ø 70 x M14 splatana z gw.
93 33 280753
93 33 280754
–
2
Szczotka doczołowa ø 80 x M14 splatana z gw.
93 33 280803
93 33 280804
–
3
Szczotka doczołowa ø 100 x M14 splatana z gw.
93 33 281003
93 33 281004
–
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
ISO 9001
Szczotki talerzowe (kątowe) z gwintem
Szczotki kątowe z gwintem mają zastosowanie przy czyszczeniu elementów o nierównomiernej, profilowanej powierzchni. Kształt szczotki pozwala na szczotkowanie trudno dostępnych miejsc, wewnętrznych krawędzi elementów, części maszyn, karoserii itp. Szczotki kątowe
przeznaczone są do usuwania wszelkich zanieczyszczeń korozyjnych, przygotowania
powierzchni do malowania. Szczotki kątowe przeznaczone są do pracy ze szlifierkami kątowymi. Szczotki z drutu kwasoodpornego stosowane są do czyszczenia elementów ze stali
kwasoodpornych, natomiast szczotki z drutu mosiężnego wykorzystywane są do polerowania
w celu uzyskania odpowiedniej tekstury powierzchni.
L.p.
Nazwa
Numer katalogowy
stal
inox
mosiądz
1
Szczotka talerzowa ø 105 x M14 z gwintem
93 33 481050
93 33 481051
93 33 481052
2
Szczotka talerzowa ø 120 x M14 z gwintem
93 33 481200
93 33 481201
93 33 481202
Szczotki kątowe splatane z gwintem mają zastosowanie przy czyszczeniu elementów o nierównomiernej, profilowanej powierzchni. Kształt szczotki pozwala na szczotkowanie trudno
dostępnych miejsc. Szczotki tarczowe splatane z gwintem przeznaczone są do usuwania ciężkich zgrubnych zanieczyszczeń tj. spawy, zgorzeliny spawalnicze, stare farby i lakiery itp. Szczotki kątowe splatane z gwintem przeznaczone są do pracy ze szlifierkami kątowymi. Szczotki
z drutu kwasoodpornego służą do czyszczenia elementów ze stali nierdzewnej.
Do produkcji szczotek kątowych splatanych z gwintem nie stosuje się drutu mosiężnego.
L.p.
Nazwa
1
Numer katalogowy
stal
inox
mosiądz
Szczotka talerzowa ø 100 x M14 splatana z gw.
93 33 481003
93 33 481004
–
2
Szczotka talerzowa ø 115 x M14 splatana z gw.
93 33 481153
93 33 481154
–
3
Szczotka talerzowa ø 125 x M14 splatana z gw.
93 33 481253
93 33 481254
–
Szczotki pędzelkowe z trzpieniem ø 6 mm
Niezastąpione przy czyszczeniu wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń w miejscach trudno dostępnych: otworach, zagłębieniach, profilach
otwartych i wewnętrznych częściach czyszczonych elementów. Zastosowanie z wiertarkami i szlifierkami z wałkiem giętkim. Szczotki pędzelkowe
szczególnie cechuje to, że pracują przy użyciu dużych prędkości obrotowych, co w połączeniu ze specyfiką pędzelka splatanego daje możliwość
czyszczenia silnych zanieczyszczeń: nadlewek, gratu, zgorzelin spawalniczych.
L.p.
Nazwa
Numer katalogowy
stal
inox
mosiądz
1
Szczotka pędzelkowa ø 12 z trzpieniem
93 33 370120
93 33 370121
93 33 370122
2
Szczotka pędzelkowa ø 20 z trzpieniem
93 33 370200
93 33 370201
93 33 370202
3
Szczotka pędzelkowa ø 25 z trzpieniem
93 33 370250
93 33 370251
93 33 370252
Szczotki ręczne w oprawie drewnianej lub metalowej
Szczotki ręczne w oprawie drewnianej lub metalowej przeznaczone są do prac ręcznych. Szczotki w oprawie drewnianej znajdują swoje zastosowanie w oczyszczaniu różnego rodzaju powierzchni z lekkich zanieczyszczeń np. przed malowaniem. Szczotki w oprawie metalowej znajdują
swoje zastosowanie przy usuwaniu cięższych zanieczyszczeń tj. gratowanie czy usuwanie zgorzelin. Szczotki ręczne stosujemy w przypadku, gdy
mamy ograniczoną możliwość dostępu szczotkami obrotowymi. Szczotki z drutu kwasoodpornego stosowane są do czyszczenia elementów ze stali
kwasoodpornych, natomiast szczotki z drutu mosiężnego wykorzystywane są do polerowania w celu uzyskania odpowiedniej tekstury powierzchni.
L.p.
Nazwa
Numer katalogowy
inox
mosiądz
1
Szczotka szczelinowa 1 rzędowa
93 33 000010
93 33 000011
93 33 000012
2
Szczotka ręczna 2 rzędowa
93 33 000020
93 33 000021
93 33 000022
3
Szczotka ręczna 3 rzędowa
93 33 000030
93 33 000031
93 33 000032
4
Szczotka ręczna 4 rzędowa
93 33 000040
93 33 000041
93 33 000042
5
Szczotka ręczna 5 rzędowa
93 33 000050
93 33 000051
93 33 000052
6
Szczotka ręczna 6 rzędowa
93 33 000060
93 33 000061
93 33 000062
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
stal
4. Szczotki narzędziowe
Materiały i urządzenia szlifierskie
Szczotki talerzowe (kątowe) splatane z gwintem
VIII-53
OSBORN International - producent najwyższej jakości szczotek technicznych oferuje swoje produkty
jako partner będacy w stanie zrozumieć Państwa problemy, niezbędny know-how jest w stanie zagwarantować skuteczne rozwiązania, nowoczesne metody produkcji, dostęp do zastosowań sprawdzonych w skali globalnej oraz dogłębna analiza oczekiwań Klientów pozwalają utrzymać najwyższe
standardy i rozwijać technologocznie produkty.
Materiały i urządzenia szlifierskie
Czyszczenie spawów
1. Średnica szczotki tatczowej
Duża średnica tarczy pozwala osiągnąć lepsze rezultaty i wyższą efektywność. Duże średnice (do około
450 mm) są zazwyczaj najskuteczniejsze przy szczotkach z włosiem wykonanym z niemetalicznych materiałów. Rozmiary dla narzędzi przenośnych nie powinny przekraczać 7 cali, niezależnie od tego, z
jakiego materiału wykonano włosie.
2. Długość włosia
(Długość włosia liczona od osi tarczy lub płaszczyzny powierzchniej tarczy). Krótko przycięte włosie
powoduję, że szczotka jest sztywna i tnie materiał szybko, podczas gdy dłuższe włosie nadaje szczotce
elastyczność potrzebną przy pracy z nieregularnymi powierzchniami.
3. Szerokość tarczy
Szczotki wielorzędowe lub pojedyncze pierścienie zestawiane na walcu mają większą szerokość
płaszczyzny i wymagają większej mocy.
4. Gęstość wypełnienia
Gęstość wypełnienia określa się przez ilość końcówek włosia przypadąjcą na jednostkę powierzchni.
Szczotki o dużej gęstości włosia używane są do pracy przy drobnych powierzchniach, a także do pracy
wymagającej szybkich cięć; na przykład do usuwania nierówności. Szczotki o mniejszej gęstości włosia
dają większą elastyczność; gdzie poszczególne druciki włosia działają na wzór małych biczów.
Usuwanie rdzy
5. + 6. Prędkość obrotowa i docisk na powierszchnię
Maksymalne dopuszczalne prędkości podane w katalogu, wyrażone w ilości obrotów na minutę (rpm),
gwarantują bezpieczeństwo ich użycia. Przy większości prac, niższe prędkości niź maksymalnie dopuszczalne, okazują się być najefektywniejsze. Niższe prędkości i mniejszy nacisk gwarantują dłuższą
żywotność szczotek i wymagają mniejszego zużycia energii.
Należy pamiętać, że właściwie to same końcówki włosia wykonują całą pracę. W przypadku prac wymagających większego nacisku na powierzchnię i większej ilości obrotów, sugeruje się użycie sztywniejszych szczotek. Można to osiągnąć poprzez zwiększenie grubości włosia, zmniejszenie długości
włosia lub w niektórych wypadkach poprzez zmianę rodzaju szczotki.
Typy szczotek i warunki ich pracy
Stwierdzone usterki
Gradowanie
Zalecane korekty
Zbyt mały efekt ścierania
Zwiększenie prędkości przez:
a) powiększenie średnicy szczotki,
b) wyższą ilości obrotów/ min
Zastosowanie krótszego włosia
Zwiększenie średnicy włosia (np. zamiast drutu 0,30 użyć 0,35)
lub zamiast 120 użyć 180
Zbyt mocny efekt szczotkowania
Zmniejszenie prędkości przez zmniejszenie
a) średnicy szczotki
b) ilości obrotów
Zwiększenie długości włosia
Zmniejszenie średnicy włosia (np. zamiast 0,35 użyć 0,30 lub
zamiast 180 użyć 120)
Szczotka zachodzi na przyległą
powierzchnię
Zmniejszenie długości włosia
Sprawdzenie pozycji szczotki i powierzchni, na której wykonywane są prace
Zmniejszenie długości włosia
Zbyt nierówne i szorstkie wykończenie Zmniejszenie średnicy lub ziarnistość włosia
Zwiększenie prędkości obrotów
Zbyt równe i gładkie wykończenie
VIII-54
4. Szczotki narzędziowe
Zwiększenie długości włosia
Zwiększenie średnicy lub ziarnistość włosia
Zmniejszenie prędkości obrotowej
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
ISO 9001
Szczotki doczołowe z drutu falistego, trzpień 6 mm
Wymiary
Nr katalogowy
Nr producenta
Ilość w opak. max. obr./min.
Drut stalowy
Ø 50 mm
93 35 600 821
0008-600 821
20
4500
Ø 75 mm
93 35 600 921
0008-600 921
10
4500
Szczotki doczołowe z drutu falistego, gwint M14
Wymiary
Nr katalogowy
Nr producenta
Ilość w opak. max. obr./min.
Ø 60 mm
93 35 613 161
0088-613 161
5
12500
Ø 75 mm
93 35 613 162
0088-613 162
5
12500
Ø 80 mm
93 35 613 163
0088-613 163
5
8500
Ø 100 mm
93 35 613 164
0088-613 164
5
8500
Ø 125 mm
93 34 613 165
0008-613 165
1
6500
Drut stalowy
Ø 60 mm
93 34 613 361
0002-613 361
1
12500
Ø 75 mm
93 34 613 362
0002-613 362
1
12500
Ø 80 mm
93 34 613 363
0002-613 363
1
8500
Materiały i urządzenia szlifierskie
Drut nierdzewny
Szczotki doczołowe z drutu splatanego, gwint M14
Wymiary
Nr katalogowy
Nr producenta
Ilość w opak. max. obr./min.
Ø 65 mm
93 35 608 151
0088-608 151
5
12500
Ø 75 mm
93 35 608 152
0088-608 152
5
11500
Ø 80 mm
93 35 608 153
0088-608 153
5
8500
Ø 100 mm
93 35 608 154
0088-608 154
5
8500
Ø 125 mm
93 34 608 156
0008-608 156
1
6500
Drut stalowy
Drut nierdzewny
Ø 65 mm
93 34 608 351
0002-608 351
1
12500
Ø 80 mm
93 34 608 353
0002-608 353
1
8500
Szczotki stożkowe z drutu falistego, gwint M14
Wymiary
Nr katalogowy
Nr producenta
Ilość w opak. max. obr./min.
Drut stalowy
Ø 100x16 mm
93 35 512 161
0088-512 161
5
12500
Szczotki stożkowe z drutu splatanego, gwint M14
Wymiary
Nr katalogowy
Nr producenta
Ilość w opak. max. obr./min.
Ø 100x13 mm
93 35 622 151
0088-622 151
5
12500
Ø 115x13 mm
93 35 632 151
0088-632 151
5
12500
Drut stalowy
Szczotki tarczowe z drutu falistego, trzpień 6 mm
Wymiary
Nr katalogowy
Nr producenta
Ilość w opak. max. obr./min.
Drut stalowy
Ø 50 mm
93 35 600 221
0008-600 221
20
4500
Ø 63 mm
93 35 600 321
0008-600 321
20
4500
Ø 75 mm
93 35 600 421
0008-600 421
10
4500
Ø 100 mm
93 35 600 521
0008-600 521
10
4500
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
4. Szczotki narzędziowe
VIII-55
Szczotki tarczowe z drutu splatanego, trzpień 6 mm
Wymiary
Nr katalogowy
Nr producenta
Ilość w opak. max. obr./min.
Drut stalowy
Ø 75 mm
93 35 611 151
0202-611 151
12
20000
12
20000
Drut nierdzewny
Ø 75 mm
93 35 611 351
0202-611 351
Szczotki tarczowe z drutu falistego, z otw. 32 mm + adapter
Wymiary
Nr katalogowy
Nr producenta
Ilość w opak. max. obr./min.
Ø 150 x 25 mm
93 35 544 162
0088-544 162
3
6000
Ø 200 x 25 mm
93 35 566 162
0088-566 162
3
4500
Ø 250 x 25 mm
93 35 576 162
0088-576 162
3
3000
Materiały i urządzenia szlifierskie
Drut stalowy
VIII-56
Szczotki tarczowe z drutu splatanego, otw. 22 mm
Wymiary
Nr katalogowy
Nr producenta
Ilość w opak. max. obr./min.
Drut stalowy
Ø 125 mm
93 34 631 151
2202-631 151
1
12500
Ø 150 mm
93 34 641 151
0002-641 151
1
9000
Ø 178 mm
93 34 653 151
0002-653 151
1
9000
Szczotki pędzelkowe z drutu falistego, trzpień 6 mm
Wymiary
Nr katalogowy
Nr producenta
Ilość w opak. max. obr./min.
Ø 12 mm
93 35 509 161
0008-509 161
12
4500
Ø 15 mm
93 35 509 162
0008-509 162
12
4500
Ø 25 mm
93 35 509 163
0008-509 163
12
4500
Ø 30 mm
93 35 509 164
0008-509 164
12
4500
Drut stalowy
Szczotki pędzelkowe z drutu splatanego, trzpień 6 mm
Wymiary
Nr katalogowy
Nr producenta
Ilość w opak. max. obr./min.
Ø 23 mm
93 34 630 311
0012-630 311
1
20000
Ø 30 mm
93 34 630 317
7002-630 317
1
20000
Drut stalowy
Szczotki z drutu falistego spojone tworzywem, trzpień 6 mm
Opis
Nr katalogowy
Nr producenta
Ilość w opak. max. obr./min.
Drut stalowy mosiądzowany
4. Szczotki narzędziowe
tarczowa Ø 50 x 8 mm
93 34 911 934
0002-911 934
1
15000
tarczowa Ø 63 x 8 mm
93 34 911 941
0002-911 941
1
15000
tarczowa Ø 76 x 8 mm
93 34 911 951
0002-911 951
1
15000
doczołowa Ø 50 mm
93 34 930 821
0002-930 821
1
15000
pędzelkowa Ø 17 mm
93 34 930 902
0002-903 902
1
15000
pędzelkowa Ø 24 mm
93 34 930 907
7002-930 907
1
15000
pędzelkowa Ø 31 mm
93 34 930 912
0002-930 912
1
15000
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
ISO 9001
Szczotki z nylonu ściernego Grittiflex, trzpień 6mm
Opis
Nr katalogowy
Nr producenta
Ilość w opak. max. obr./min.
Nylon ścierny
tarczowa Ø 75 mm, P80
93 34 600 491
7802-600 491
1
4500
tarczowa Ø 75 mm, P180
93 36 600 491
7182-600 491
1
4500
tarczowa Ø 100 mm, P80
93 34 600 591
7802-600 591
1
4500
tarczowa Ø 100 mm, P180
93 36 600 591
7182-600 591
1
4500
doczołowa Ø 50 mm, P80
93 34 600 891
0802-600 891
1
4500
doczołowa Ø 50 mm, P180
93 36 600 891
0182-600 891
1
4500
doczołowa Ø 75 mm, P80
93 34 600 991
7802-600 991
1
4500
doczołowa Ø 75 mm, P180
93 36 600 991
7182-600 991
1
4500
pędzelkowa Ø 25 mm, P80
93 34 509 913
0812-509 913
1
4500
pędzelkowa Ø 25 mm, P180
93 36 509 913
1812-509 913
1
4500
Opis
Nr katalogowy
Nr producenta
Ilość w opak.
Drut stalowy (oprawa drewniana)
2 rzędowe
93 35 152 132
0001-152 132
12
3 rzędowe
93 35 152 133
0001-152 133
12
4 rzędowe
93 35 152 134
0001-152 134
12
5 rzędowe
93 35 152 135
0001-152 135
12
Drut nierdzewny (oprawa drewniana)
2 rzędowe
93 35 152 332
0001-152 332
12
3 rzędowe
93 35 152 333
0001-152 333
12
4 rzędowe
93 35 152 334
0001-152 334
12
5 rzędowe
93 35 152 335
0001-152 335
12
Drut stalowy (oprawa plastikowa czerwona)
93 35 462 291
uniwersalna 265/140
0008-462 291
24
Drut nierdzewny (oprawa plastikowa zielona):
93 35 462 391
uniwersalna 265/140
0008-462 391
24
Drut mosiężny (oprawa plastikowa żółta):
93 35 462 591
uniwersalna 265/140
0008-462 591
24
Drut stalowy (oprawa plastikowa cz.-żółta):
szczelinowa 2 rzędowa
93 35 462 162
3301-462 162
1
Zestaw szczotek z drutu falistego, stalowego mosiądzowanego na trzpieniu Ø 6 mm
Opis
Zestaw 36 - elem.
10 szt - szcz. docz. Ø50 mm
10 szt - szcz. tarcz. Ø50 mm
10 szt - szcz. tarcz. Ø75 mm
6 szt - szcz. pędz. Ø75 mm
Nr katalogowy
Nr producenta
93 34 600 009
0008-600 009
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
4. Szczotki narzędziowe
Materiały i urządzenia szlifierskie
Szczotki ręczne
VIII-57
Zestaw do polerowania materiałów ze stali nierdzewnej, mosiądzu, tworzyw sztucznych
Najlepszą jakość polerowania z reguły uzyskuje się w trzech krokach:
1. Wstępne polerowanie
Po dokładnym szlifowaniu (ziarnistość min 280) wstępne polerowanie jest najważniejszym krokiem
roboczym, który istotnie wpływa na wynik końcowy.
Stal i stal szlachetną poleruje się za pomocą sizalowej szczotki oraz pasty polerskiej; do metali nieżelaznych stosuje się brązową pastę polerską.
Szczotka sizalowa
Powierzchnia po wstępnym polerowaniu:
Materiały i urządzenia szlifierskie
2. Polerowanie zasadnicze
W czasie polerowania zasadniczego usuwane są ślady poprzednich czynności roboczych.
Stosowane są tu opatentowane szczotki polerskie o twardej włókninie Notiflex®, składające się z
włókien splatanych o wysokiej jakości. Zdecydowane zalety: brak zakłócających nitek, brak frędzli,
wymagany mniejszy docisk, mniejsze temperatury i mniejsze o 30% zużycie pasty w porównaniu do
dostępnych w handlu szczotek z materiału.
Do stali zwykłych i szlachetnych stosuje się białą pastę, zaś do metali nieżelaznych i kolorowych brązową.
Powierzchnia po wypolerowaniu:
3. Polerowanie na wysoki połysk
Stosowana jest miękka szczotka polerska Notiflex® pod lekkim naciskiem i drobna, niebieska pasta
(do wszystkich metali).
Notiflex® 925 (soft)
Powierzchnia po polerowaniu
na wysoki połysk:
Skład zestawu:
• 2 tarcze polerskie Sisal,
•2 tarcze polerskie Notiflex hard,
•2 tarcze polerskie Notiflex soft
•pasta polerska (3 rodzaje),
•uchwyt mocujący Ø6 mm
Krok 1 Wstępne
polerowanie, szczotka
sizalowa
Stal szlachetna
Metale nieżelazne
Nr katalogowy: 93 34 600010
Nr producenta: 8603-600-010
Krok 2 Polerowanie
zasadnicze,
Notiflex® 914 (hard)
Krok 3 Polerowanie
na wysoki połysk,
Notiflex® 925 (soft)
Pasta polerska, biała
Pasta polerska, niebieska
Pasta polerska, brązowa
n/d
Jako narzędzia napędzające można zastosować wiertarki, giętkie wałki, polerki kątowe stacjonarne i
stojakowe. Optymalne prędkości obróbki: 20 do 30 m/s.
Zestaw do satynowania
Do następujących materiałów:
• Stal
• Stal nierdzewna
• Metale nieżelazne
• Tworzywo sztuczne
Skład zestawu:
• 1 tarcza z włókniny Coarse,
• 1 tarcza z włókniny Fine,
• 1 tarcza w włókniny Super Fine
•uchwyt mocujący Ø6 mm
Nr katalogowy: 93 34 600004
Nr producenta: 8203-600-004
Napędy i prędkości robocze:
Do szczotek można stosować wiertarki, giętkie wałki, polerki kątowe, stacjonarne, stojakowe.
Zarówno do obróbki suchej jak i mokrej.
Prędkość robocza powinna wynosić ok. 15 - 20 m/s.
VIII-58
4. Szczotki narzędziowe
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
ISO 9001
5. FREZY Z WĘGLIKÓW SPIEKANYCH
Innowacyjna technologia frezów firmy KARNASCH
Frezy KARNASCH zostały opracowane w najnowszej technologii
Firma Karnasch Germany wychodząc naprzeciw stale rosnącym wymaganiom i oczekiwaniom Klientów opracowała nową generację frezów z węglików spiekanych, które dzięki innowacyjnej technologii śmiało można nazwać narzędziem XXI wieku.
Wszędzie tam, gdzie używa się standardowych frezów z węglików spiekanych szczególnie wyraźnie uwidacznia się siła i
przewaga frezów Karnasch.
SIŁA POPRZEZ INNOWACJĘ
Materiały i urządzenia szlifierskie
POWŁOKA BLUE-TEC /
BLACK TEC
Frezy XXI wieku są pokrywane innowacyjną powłoką BLUE-TEC
opracowaną przez firmę Karnasch
będącą wiodącym producentem
powlekanych narzędzi skrawających. Trójwarstwowa, opracowana
specjalnie dla frezów powłoka
BLUE-TEC wielokrotnie wydłuża
ich żywotność.
BLACK-TEC - zaprojektowana do
obróbki metali i aluminium.
PERFEKCYJNE NACINANIE
Nowoczesne frezy KARNASCH
nacinane są w specjalnie opracowany sposób zapewniający
uzyskanie idealnie gładkiej
powierzchni nacięcia. Czynnik ten
w połączeniu z optymalizowaną
geometrią nacięcia ma niezwykle
istotny wpływ na wydajność i żywotność narzędzia.
WĘGLIKI SPIEKANE
Frezy Karnasch produkowane
są tylko z najwyższej jakości
węglików spiekanych.
TESTOWANE W 100%
Każdy wyprodukowany frez
podlega testom na wytrzymałość
w celu zapewnienia najwyższego
standardu bezpieczeństwa
użytkownika.
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
5. Frezy z węglików spiekanych
VIII-59
Materiały i urządzenia szlifierskie
POWŁOKA
Zalecenia dla użytkownika
• uzyskanie optymalnych parametrów pracy frezu może wymagać szczegółowego doboru precyzyjnej regulacji obrotów w zakresach przedstawionych w tabeli,
• materiały utwardzane wymagają wolniejszych obrotów,
• frezy długie (dł. pow. 150 mm) wymagają wolniejszych obrotów,
• podczas pracy frezami należy stosować lekki nacisk oraz stały posuw,
• praca z prędkością poniżej optymalnej powoduje wykruszanie się główki frezu,
• praca z prędkością powyżej optymalnej powoduje nadmierne zużycie główki frezu,
• nie należy przegrzewać frezu, ponieważ nadmierna temperatura może spowodować roztopienie połączenia główki i trzpienia
i w konsekwencji zniszczenie frezu,
• niewłaściwe zamocowanie frezu lub praca wyeksploatowaną frezarką może spowodować uszkodzenie frezu,
• nie należy zagłębiać frezu w materiał głębiej aniżeli na 1/3 jego długości.
Znaki bezpieczeństwa Karnasch
Podczas pracy stosuj
ochronniki słuchu
Podczas pracy używaj
rękawice ochronne
Podczas pracy stosuj
środki ochrony dróg
oddechowych
Przed rozpoczęciem
pracy zapoznaj się
z instrukcją użytkowania
Podczas pracy używaj
okularów ochronnych
VIII-60
5. Frezy z węglików spiekanych
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
ISO 9001
Rodzaje uzębienia oraz ich zastosowanie
Uzębienie
Zastosowanie
HP-3
HP-4
Uzębienie uniwersalne
o dużej szybkości
skrawania, do zgrubnej obróbki
powierzchni spoin,
gdzie wymagane jest
uzyskanie gładkiej
powierzchni. Do większości stali ferrytycznych.
Do stali twardych. Zapewnia uzyskanie
gładkiej powierzchni.
Do obróbki precyzyjnej.
HP-5
HP-6
HP-7
HP-8
Uzębienie standarUzębienie typu HEAVY Uzębienie specjalne Uzębienie uniwersalne
dowe do twardszych
DUTY o bardzo dużej do stopów aluminium,
przeznaczone dla
rodzajów stali. Zapew- żywotności i wysokiej
metali miękkich
minifrezów
nia uzyskanie twardej wydajności skrawania.
i kolorowych
powierzchni
Do większości metali
oraz tworzyw
w obróbce.
żelaznych.
termoplastycznych.
Stal
Stal hartowana
Żeliwo
Tytan
Nikiel
Stopy miedzi
Aluminium
Tworzywa sztuczne
Materiały
ceramiczne
– szczególnie zalecane
– zalecane
Zalecenia dotyczące prędkości obrotowych [obr./min.]
Średnica Ø
3 mm
6 mm
10 mm
12 mm
16 mm
Stal
60.000 - 90.000
45.000 - 60.000
30.000 - 40.000
22.500 - 30.000
18.000 - 24.000
Stal hartowana
60.000 - 90.000
30.000 - 45.000
19.000 - 30.000
15.000 - 22 500
12.000 - 18.000
Stal nierdzewna
60.000 - 90.000
30.000 - 45.000
19.000 - 30.000
15.000 - 22 500
12.000 - 18.000
Żeliwo
45.000 - 90.000
22.500 - 60.000
15.000 - 40.000
11.000 - 30.000
9.000 - 24.000
Tytan
60.000 - 90.000
30.000 - 45.000
19.000 - 30.000
15.000 - 22 500
12.000 - 18.000
Nikiel
60.000 - 90.000
30.000 - 45.000
19.000 - 30.000
15.000 - 22 500
12.000 - 18.000
Stopy miedzi
45.000 - 90.000
22.500 - 60.000
15.000 - 40.000
11.000 - 30.000
9.000 - 24.000
Aluminium
30.000 - 90.000
15.000 - 70.000
10.000 - 50.000
7.000 - 38.000
6.000 - 30.000
Tworzywa sztuczne
30.000 - 90.000
15.000 - 70.000
10.000 - 50.000
7.000 - 38.000
6.000 - 30.000
Materiały ceramiczne
60.000 - 90.000
30 000 - 45 000
19.000 - 30.000
15.000 - 22 500
12.000 - 18.000
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
5. Frezy z węglików spiekanych
Materiały i urządzenia szlifierskie
Stal nierdzewna
VIII-61
Kształty i ich oznaczenia
Materiały i urządzenia szlifierskie
Kształt
Oznaczenie kształtu
wg DIN 8033
Oznaczenie kształtu
wg Karnasch
Frez cylindryczny typ A
ZYA
A
Frez cylindryczny z uzębieniem czołowym typ B
ZYA
B
Frez cylindryczny zaokrąglony
typ C
WRC
C
Frez kulisty typ D
KUD
D
Frez owalny typ E
TRE
E
Frez ostrołukowy zaokrąglony
typ F
RBF
F
Frez ostrołukowy zaostrzony
typ G
SPG
G
Frez płomieniowy typ H
—
H
Frez stożkowy 60° typ J
KSJ
J
Frez stożkowy 90° typ K
KSK
K
Frez stożkowy zaokrąglony
typ L
KEL
L
Frez stożkowy typ M
SKM
M
Frez stożkowy odwrócony
typ N
WKN
N
—
S
Nazwa
Frez wieńcowy
typ S
VIII-62
5. Frezy z węglików spiekanych
Przykłady zastosowania
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
ISO 9001
Kształt A
FREZY CYLINDRYCZNE – typ A (ZYA) powlekane
d1
[mm]
l2
[mm]
d2
[mm]
l1
[mm]
MINI
1,0
4
3
38
MINI
1,5
4
3
38
MINI
1,5
6
3
38
MINI
2,0
4
3
38
3,0
14
3
3,0
14
4,0
14
6,0
powlekane
powlekane
powlekane
powlekane
powlekane
powlekane
BLUE-TEC
BLUE-TEC
BLUE-TEC
BLUE-TEC
BLACK-TEC
BLUE-TEC
HP-3
HP-4
HP-5
HP-6
HP-7
HP-8
Nr katalogowy producenta
115006-005
115006-010
115001-015
115002-015
115003-015
38
115001-030
115002-030
115003-030
3
50
115001-035
115002-035
115003-035
6
50
115001-055
115002-055
115003-055
18
6
50
115001-065
115002-065
115003-065
115004-065
115005-065
6,0
18
6
150
115001-075
8,0
20
6
65
115001-080
115002-080
115003-080
115004-080
115005-080
8,0
20
6
170
115001-085
10,0
20
6
65
115001-090
115002-090
115003-090
115004-090
115005-090
10,0
20
6
170
115001-095
115002-095
115003-095
12,0
25
6
70
115001-105
115002-105
115003-105
115004-105
115005-105
12,0
25
6
175
115001-110
115002-110
115003-110
12,0
25
8
70
115001-115
115002-115
115003-115
115004-115
16,0
25
6
70
115001-120
115002-120
115003-120
115004-120
115005-120
16,0
25
8
70
115001-125
115002-125
115003-125
115004-125
115005-125
20,0
25
6
70
115001-130
115005-130
20,0
25
8
70
115001-135
115005-135
25,0
25
6
70
115001-140
25,0
25
8
70
115001-145
Kształt A
FREZY CYLINDRYCZNE – typ A (ZYA) niepowlekane
d1
[mm]
l2
[mm]
d2
[mm]
l1
[mm]
MINI
1,0
4
3
38
MINI
1,5
4
3
38
1,5
6
3
38
2,0
4
3
38
3,0
14
3
3,0
14
4,0
14
6,0
niepowlekane
niepowlekane
niepowlekane
niepowlekane
niepowlekane
niepowlekane
HP-3
HP-4
HP-5
HP-6
HP-7
HP-8
Nr katalogowy producenta
MINI
113006-005
113006-010
113001-015
113002-015
113003-015
38
113001-030
113002-030
113003-030
3
50
113001-035
113002-035
113003-035
6
50
113001-055
113002-055
113003-055
18
6
50
113001-065
113002-065
113003-065
113004-065
113005-065
6,0
18
6
150
113001-075
8,0
20
6
65
113001-080
113002-080
113003-080
113004-080
113005-080
8,0
20
6
170
113001-085
10,0
20
6
65
113001-090
113002-090
113003-090
113004-090
113005-090
10,0
20
6
170
113001-095
113002-095
113003-095
12,0
25
6
70
113001-105
113002-105
113003-105
113004-105
113005-105
12,0
25
6
175
113001-110
113002-110
113003-110
12,0
25
8
70
113001-115
113002-115
113003-115
113004-115
16,0
25
6
70
113001-120
113002-120
113003-120
113004-120
113005-120
16,0
25
8
70
113001-125
113002-125
113003-125
113004-125
113005-125
20,0
25
6
70
113001-130
113005-130
20,0
25
8
70
113001-135
113005-135
25,0
25
6
70
113001-140
25,0
25
8
70
113001-145
113006-020
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
5. Frezy z węglików spiekanych
Materiały i urządzenia szlifierskie
115006-020
VIII-63
Kształt B
FREZY CYLINDRYCZNE Z UZĘBIENIEM CZOŁOWYM – typ B (ZYA) powlekane
powlekane
powlekane
powlekane
powlekane
powlekane
powlekane
BLUE-TEC
BLUE-TEC
BLUE-TEC
BLUE-TEC
BLACK-TEC
BLUE-TEC
HP-5
HP-6
HP-7
HP-8
d1
[mm]
l2
[mm]
d2
[mm]
l1
[mm]
HP-3
HP-4
1,5
6
3
38
115011-005
115012-005
115013-005
2,0
11
3
38
115011-010
115012-010
115013-010
3,0
14
3
38
115011-015
115012-015
115013-015
3,0
14
3
50
115011-020
115012-020
115013-020
4,0
12
6
50
115011-040
115012-040
115013-040
6,0
18
6
50
115011-050
115012-050
115013-050
6,0
18
6
100
115011-060
115012-060
115013-060
6,0
20
6
50
115011-070
8,0
20
6
65
115011-075
115012-075
115013-075
8,0
20
6
170
115011-080
115012-080
115013-080
10,0
20
6
65
115011-085
115012-085
115013-085
10,0
20
6
170
115011-090
115012-090
115013-090
12,0
25
6
70
115011-100
115012-100
115013-100
12,0
25
6
175
115011-105
115012-105
115013-105
12,0
25
8
70
115011-110
115012-110
16,0
25
6
70
115011-115
115012-115
16,0
25
8
70
115011-120
115012-120
20,0
25
6
70
115011-125
115015-125
20,0
25
8
70
115011-130
115015-130
25,0
25
6
70
115011-135
25,0
25
8
70
115011-140
Materiały i urządzenia szlifierskie
Nr katalogowy producenta
VIII-64
115014-050
115015-050
115014-075
115015-075
115014-085
115015-085
115014-100
115015-100
115013-110
115014-110
115015-110
115013-115
115014-115
115015-115
115013-120
115014-120
115015-120
Kształt B
FREZY CYLINDRYCZNE Z UZĘBIENIEM CZOŁOWYM – typ B (ZYA) niepowlekane
niepowlekane
niepowlekane
niepowlekane
niepowlekane
niepowlekane
niepowlekane
HP-5
HP-6
HP-7
HP-8
d1
[mm]
l2
[mm]
d2
[mm]
l1
[mm]
HP-3
HP-4
1,5
6
3
38
113011-005
113012-005
113013-005
2,0
11
3
38
113011-010
113012-010
113013-010
3,0
14
3
38
113011-015
113012-015
113013-015
3,0
14
3
50
113011-020
113012-020
113013-020
4,0
12
6
50
113011-040
113012-040
113013-040
6,0
18
6
50
113011-050
113012-050
113013-050
6,0
18
6
100
113011-060
113012-060
113013-060
6,0
20
6
50
113011-070
8,0
20
6
65
113011-075
113012-075
113013-075
8,0
20
6
170
113011-080
113012-080
113013-080
10,0
20
6
65
113011-085
113012-085
113013-085
10,0
20
6
170
113011-090
113012-090
113013-090
12,0
25
6
70
113011-100
113012-100
113013-100
12,0
25
6
175
113011-105
113012-105
113013-105
12,0
25
8
70
113011-110
113012-110
16,0
25
6
70
113011-115
113012-115
16,0
25
8
70
113011-120
113012-120
20,0
25
6
70
113011-125
113015-125
20,0
25
8
70
113011-130
113015-130
25,0
25
6
70
113011-135
25,0
25
8
70
113011-140
Nr katalogowy producenta
5. Frezy z węglików spiekanych
113014-050
113015-050
113014-075
113015-075
113014-085
113015-085
113014-100
113015-100
113013-110
113014-110
113015-110
113013-115
113014-115
113015-115
113013-120
113014-120
113015-120
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
ISO 9001
Kształt C
FREZY CYLINDRYCZNE ZAOKRĄGLONE – typ C (WRC) powlekane
powlekane
powlekane
powlekane
powlekane
powlekane
powlekane
BLUE-TEC
BLUE-TEC
BLUE-TEC
BLUE-TEC
BLACK-TEC
BLUE-TEC
HP-3
HP-4
HP-5
HP-6
HP-7
HP-8
d1
[mm]
l2
[mm]
d2
[mm]
l1
[mm]
MINI
1,0
4
3
38
115026-005
MINI
1,5
4
3
38
115026-010
MINI
2,0
4
3
38
2,0
11
3
38
115021-020
115022-020
115023-020
3,0
14
3
38
115021-025
115022-025
115023-025
3,0
14
3
50
115021-030
115022-030
115023-030
4,0
16
6
50
115021-045
115022-045
115023-045
6,0
18
6
50
115021-055
115022-055
115023-055
6,0
18
6
100
115021-060
115022-060
115023-060
6,0
18
6
150
115021-065
115022-065
115023-065
8,0
20
6
65
115021-075
115022-075
115023-075
8,0
20
6
170
115021-080
115022-080
115023-080
10,0
20
6
65
115021-085
115022-085
115023-085
10,0
20
6
170
115021-090
115022-090
115023-090
12,0
25
6
70
115021-105
115022-105
115023-105
12,0
25
6
175
115021-110
115022-110
115023-110
12,0
25
8
70
115021-115
115022-115
16,0
25
6
70
115021-120
115022-120
16,0
25
8
70
115021-125
115022-125
20,0
25
6
70
115021-130
115025-130
20,0
25
8
70
115021-135
115025-130
Nr katalogowy producenta
115024-055
115025-055
115024-075
115025-075
115024-085
115025-085
115024-105
115025-105
115023-115
115024-115
115025-115
115023-120
115024-120
115025-120
115023-125
115024-125
115025-125
Kształt C
FREZY CYLINDRYCZNE ZAOKRĄGLONE – typ C (WRC) niepowlekane
niepowlekane
niepowlekane
niepowlekane
niepowlekane
niepowlekane
niepowlekane
HP-3
HP-4
HP-5
HP-6
HP-7
HP-8
d1
[mm]
l2
[mm]
d2
[mm]
l1
[mm]
MINI
1,0
4
3
38
113026-005
MINI
1,5
4
3
38
113026-010
MINI
2,0
4
3
38
2,0
11
3
38
113021-020
113022-020
113023-020
3,0
14
3
38
113021-025
113022-025
113023-025
3,0
14
3
50
113021-030
113022-030
113023-030
4,0
16
6
50
113021-045
113022-045
113023-045
6,0
18
6
50
113021-055
113022-055
113023-055
6,0
18
6
100
113021-060
113022-060
113023-060
6,0
18
6
150
113021-065
113022-065
113023-065
8,0
20
6
65
113021-075
113022-075
113023-075
8,0
20
6
170
113021-080
113022-080
113023-080
10,0
20
6
65
113021-085
113022-085
113023-085
10,0
20
6
170
113021-090
113022-090
113023-090
12,0
25
6
70
113021-105
113022-105
113023-105
12,0
25
6
175
113021-110
113022-110
113023-110
12,0
25
8
70
113021-115
113022-115
16,0
25
6
70
113021-120
113022-120
16,0
25
8
70
113021-125
113022-125
20,0
25
6
70
113021-130
113025-130
20,0
25
8
70
113021-135
113025-135
Nr katalogowy producenta
113026-015
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
113024-055
113025-055
113024-075
113025-075
113024-085
113025-085
113024-105
113025-105
113023-115
113024-115
113025-115
113023-120
113024-120
113025-120
113023-125
113024-125
113025-125
5. Frezy z węglików spiekanych
Materiały i urządzenia szlifierskie
115026-015
VIII-65
Kształt D
FREZY KULISTE – typ D (KUD) powlekane
powlekane
powlekane
powlekane
powlekane
powlekane
powlekane
BLUE-TEC
BLUE-TEC
BLUE-TEC
BLUE-TEC
BLACK-TEC
BLUE-TEC
HP-3
HP-4
HP-5
HP-6
HP-7
HP-8
d1
[mm]
l2
[mm]
d2
[mm]
l1
[mm]
MINI
1,0
1,0
3
38
115036-005
MINI
1,5
1,0
3
38
115036-010
MINI
2,0
2,0
3
38
2,0
1,8
3
38
115031-020
115032-020
115033-020
3,0
2,7
3
38
115031-025
115032-025
115033-025
3,0
2,7
3
50
115031-030
115032-030
115033-030
3,0
2,5
6
50
115031-040
115032-040
115033-040
4,0
3,6
3
38
115031-045
115032-045
115033-045
6,0
5,7
3
38
115031-050
115032-050
115033-050
6,0
5,7
6
50
115031-055
115032-055
115033-055
115034-055
115035-055
8,0
7,0
6
52
115031-060
115032-060
115033-060
115034-060
115035-060
8,0
7,0
6
180
115031-065
115032-065
115033-065
10,0
8,5
6
54
115031-070
115032-070
115033-070
115034-070
115035-070
10,0
8,5
6
185
115031-075
115032-075
115033-075
12,0
11,4
6
56
115031-080
115032-080
115033-080
115034-080
115035-080
12,0
11,4
8
56
115031-085
115032-085
115033-085
115034-085
115035-085
12,0
11,4
6
162
115031-090
115032-090
115033-090
16,0
14,4
6
60
115031-095
115032-095
115033-095
115034-095
115035-095
16,0
14,4
8
60
115031-100
115032-100
115033-100
115034-100
115035-100
20,0
17,5
6
62
115031-105
115035-105
20,0
17,5
8
62
115031-110
115035-110
25,0
23,5
6
68
115031-115
25,0
23,5
8
68
115031-120
Materiały i urządzenia szlifierskie
Nr katalogowy producenta
VIII-66
115036-015
Kształt D
FREZY KULISTE – typ D (KUD) niepowlekane
niepowlekane
niepowlekane
niepowlekane
niepowlekane
niepowlekane
niepowlekane
HP-3
HP-4
HP-5
HP-6
HP-7
HP-8
d1
[mm]
l2
[mm]
d2
[mm]
l1
[mm]
MINI
1,0
1,0
3
38
113036-005
MINI
1,5
1,0
3
38
113036-010
MINI
2,0
2,0
3
38
2,0
1,8
3
38
113031-020
113032-020
113033-020
3,0
2,7
3
38
113031-025
113032-025
113033-025
3,0
2,7
3
50
113031-030
113032-030
113033-030
3,0
2,5
6
50
113031-040
113032-040
113033-040
4,0
3,6
3
38
113031-045
113032-045
113033-045
6,0
5,7
3
38
113031-050
113032-050
113033-050
6,0
5,7
6
50
113031-055
113032-055
113033-055
113034-055
113035-055
8,0
7,0
6
52
113031-060
113032-060
113033-060
113034-060
113035-060
8,0
7,0
6
180
113031-065
113032-065
113033-065
10,0
8,5
6
54
113031-070
113032-070
113033-070
113034-070
113035-070
10,0
8,5
6
185
113031-075
113032-075
113033-075
12,0
11,4
6
56
113031-080
113032-080
113033-080
113034-080
113035-080
12,0
11,4
8
56
113031-085
113032-085
113033-085
113034-085
113035-085
12,0
11,4
6
162
113031-090
113032-090
113033-090
16,0
14,4
6
60
113031-095
113032-095
113033-095
113034-095
113035-095
16,0
14,4
8
60
113031-100
113032-100
113033-100
113034-100
113035-100
20,0
17,5
6
62
113031-105
113035-105
20,0
17,5
8
62
113031-110
113035-110
25,0
23,5
6
68
113031-113
25,0
23,5
8
68
113031-120
Nr katalogowy producenta
5. Frezy z węglików spiekanych
113036-015
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
ISO 9001
Kształt E
FREZY OWALNE- typ E (TRE) powlekane
powlekane
powlekane
powlekane
powlekane
powlekane
powlekane
BLUE-TEC
BLUE-TEC
BLUE-TEC
BLUE-TEC
BLACK-TEC
BLUE-TEC
HP-3
HP-4
HP-5
HP-6
HP-7
HP-8
d1
[mm]
l2
[mm]
d2
[mm]
l1
[mm]
1,5
4
3
38
3,0
6
3
38
115041-010
115042-010
115043-010
6,0
10
3
42
115041-015
115042-015
115043-015
6,0
10
6
50
115041-020
115042-020
115043-020
115044-020
8,0
15
6
60
115041-025
115042-025
115043-025
115044-025
10,0
16
6
60
115041-030
115042-030
115043-030
115044-030
115045-030
12,0
22
6
67
115041-035
115042-035
115043-035
115044-035
115045-035
12,0
22
8
67
115041-040
115042-040
115043-040
115044-040
16,0
25
6
70
115041-045
115042-045
115043-045
115044-045
115045-045
16,0
25
8
70
115041-050
115042-050
115043-050
115044-050
115045-050
20,0
25
6
70
115041-055
115045-055
20,0
25
8
70
115041-060
115045-060
Nr katalogowy producenta
Kształt E
FREZY OWALNE- typ E (TRE) niepowlekane
niepowlekane
niepowlekane
niepowlekane
niepowlekane
niepowlekane
niepowlekane
HP-3
HP-4
HP-5
HP-6
HP-7
HP-8
d1
[mm]
l2
[mm]
d2
[mm]
l1
[mm]
1,5
4
3
38
3,0
6
3
38
113041-010
113042-010
113043-010
6,0
10
3
42
113041-015
113042-015
113043-015
6,0
10
6
50
113041-020
113042-020
113043-020
113044-020
8,0
15
6
60
113041-025
113042-025
113043-025
113044-025
10,0
16
6
60
113041-030
113042-030
113043-030
113044-030
113045-030
12,0
22
6
67
113041-035
113042-035
113043-035
113044-035
113045-035
12,0
22
8
67
113041-040
113042-040
113043-040
113044-040
16,0
25
6
70
113041-045
113042-045
113043-045
113044-045
113045-045
16,0
25
8
70
113041-050
113042-050
113043-050
113044-050
113045-050
20,0
25
6
70
113041-055
113045-055
20,0
25
8
70
113041-060
113045-060
Nr katalogowy producenta
113046-005
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
5. Frezy z węglików spiekanych
Materiały i urządzenia szlifierskie
115046-005
VIII-67
Kształt F
FREZY OSTROŁUKOWE ZAOKRĄGLONE – typ F (RBF) powlekane
powlekane
powlekane
powlekane
powlekane
powlekane
powlekane
BLUE-TEC
BLUE-TEC
BLUE-TEC
BLUE-TEC
BLACK-TEC
BLUE-TEC
HP-3
HP-4
HP-5
HP-6
HP-7
HP-8
d1
[mm]
l2
[mm]
d2
[mm]
l1
[mm]
1,5
4
3
38
3,0
8
3
38
115051-010
115052-010
115053-010
115054-010
3,0
14
3
38
115051-015
115052-015
115053-015
115054-015
3,0
14
3
50
115051-020
115052-020
115053-020
115054-020
6,0
12
3
44
115051-025
115052-025
115053-025
115054-025
6,0
18
6
50
115051-030
115052-030
115053-030
115054-030
115055-030
8,0
20
6
65
115051-035
115052-035
115053-035
115054-035
115055-035
10,0
20
6
65
115051-040
115052-040
115053-040
115054-040
115055-040
10,0
20
6
170
115051-045
115052-045
115053-045
115054-045
12,0
25
6
70
115051-050
115052-050
115053-050
115054-050
115055-050
12,0
25
8
70
115051-055
115052-055
115053-055
115054-055
115055-055
12,0
25
6
175
115051-060
115052-060
115053-060
115054-060
16,0
25
6
70
115051-065
115052-065
115053-065
115054-065
115055-065
16,0
25
8
70
115051-070
115052-070
115053-070
115054-070
115055-070
20,0
25
6
70
115051-075
115055-075
20,0
25
8
70
115051-080
115055-080
20,0
38
6
83
115051-085
20,0
38
8
83
115051-090
Materiały i urządzenia szlifierskie
Nr katalogowy producenta
VIII-68
115056-005
Kształt F
FREZY OSTROŁUKOWE ZAOKRĄGLONE – typ F (RBF) niepowlekane
niepowlekane
niepowlekane
niepowlekane
niepowlekane
niepowlekane
niepowlekane
HP-3
HP-4
HP-5
HP-6
HP-7
HP-8
d1
[mm]
l2
[mm]
d2
[mm]
l1
[mm]
1,5
4
3
38
3,0
8
3
38
113051-010
113052-010
113053-010
113054-010
3,0
14
3
38
113051-015
113052-015
113053-015
113054-015
3,0
14
3
50
113051-020
113052-020
113053-020
113054-020
6,0
12
3
44
113051-025
113052-025
113053-025
113054-025
6,0
18
6
50
113051-030
113052-030
113053-030
113054-030
113055-030
8,0
20
6
65
113051-035
113052-035
113053-035
113054-035
113055-035
10,0
20
6
65
113051-040
113052-040
113053-040
113054-040
113055-040
10,0
20
6
170
113051-045
113052-045
113053-045
113054-045
12,0
25
6
70
113051-050
113052-050
113053-050
113054-050
113055-050
12,0
25
8
70
113051-055
113052-055
113053-055
113054-055
113055-055
12,0
25
6
175
113051-060
113052-060
113053-060
113054-060
16,0
25
6
70
113051-065
113052-065
113053-065
113054-065
113055-065
16,0
25
8
70
113051-070
113052-070
113053-070
113054-070
113055-070
20,0
25
6
70
113051-075
113055-075
20,0
25
8
70
113051-080
113055-080
20,0
38
6
83
113051-085
20,0
38
8
83
113051-090
Nr katalogowy producenta
5. Frezy z węglików spiekanych
113056-005
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
ISO 9001
Kształt G
FREZY OSTROŁUKOWE ZAOSTRZONE – typ G (SPG) powlekane
powlekane
powlekane
powlekane
powlekane
powlekane
powlekane
BLUE-TEC
BLUE-TEC
BLUE-TEC
BLUE-TEC
BLACK-TEC
BLUE-TEC
HP-3
HP-4
HP-5
HP-6
HP-7
HP-8
d1
[mm]
l2
[mm]
d2
[mm]
l1
[mm]
1,5
4
3
38
3,0
6
3
38
115061-010
115062-010
115063-010
3,0
14
3
38
115061-015
115062-015
115063-015
3,0
14
3
50
115061-020
115062-020
115063-020
6,0
18
6
50
115061-035
115062-035
115063-035
115064-035
8,0
20
6
65
115061-040
115062-040
115063-040
115064-040
10,0
20
6
65
115061-045
115062-045
115063-045
115064-045
10,0
20
6
170
115061-050
115062-050
115063-050
12,0
20
6
65
115061-055
115062-055
115063-055
12,0
25
6
70
115061-060
115062-060
115063-060
115064-060
12,0
25
8
70
115061-065
115062-065
115063-065
115064-065
12,0
25
6
175
115061-070
115062-070
115063-070
12,0
30
6
75
115061-075
115062-075
115063-075
12,0
30
8
75
115061-080
115062-080
115063-080
16,0
25
6
70
115061-085
115062-085
115063-085
115064-085
16,0
25
8
70
115061-090
115062-090
115063-090
115064-090
16,0
30
6
75
115061-095
16,0
30
8
75
115061-100
20,0
25
6
70
115061-105
20,0
25
8
70
115061-110
20,0
38
6
83
115061-115
20,0
38
8
83
115061-120
Nr katalogowy producenta
Kształt G
FREZY OSTROŁUKOWE ZAOSTRZONE – typ G (SPG) niepowlekane
niepowlekane
niepowlekane
niepowlekane
niepowlekane
niepowlekane
niepowlekane
HP-3
HP-4
HP-5
HP-6
HP-7
HP-8
d1
[mm]
l2
[mm]
d2
[mm]
l1
[mm]
1,5
4
3
38
3,0
6
3
38
113061-010
113062-010
113063-010
3,0
14
3
38
113061-015
113062-015
113063-015
3,0
14
3
50
113061-020
113062-020
113063-020
6,0
18
6
50
113061-035
113062-035
113063-035
113064-035
8,0
20
6
65
113061-040
113062-040
113063-040
113064-040
10,0
20
6
65
113061-045
113062-045
113063-045
113064-045
10,0
20
6
170
113061-050
113062-050
113063-050
12,0
20
6
65
113061-055
113062-055
113063-055
12,0
25
6
70
113061-060
113062-060
113063-060
113064-060
12,0
25
8
70
113061-065
113062-065
113063-065
113064-065
12,0
25
6
175
113061-070
113062-070
113063-070
12,0
30
6
75
113061-075
113062-075
113063-075
12,0
30
8
75
113061-080
113062-080
113063-080
16,0
25
6
70
113061-085
113062-085
113063-085
113064-085
16,0
25
8
70
113061-090
113062-090
113063-090
113064-090
16,0
30
6
75
113061-095
16,0
30
8
75
113061-100
20,0
25
6
70
113061-105
20,0
25
8
70
113061-110
20,0
38
6
83
113061-113
20,0
38
8
83
113061-120
Nr katalogowy producenta
113066-005
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
5. Frezy z węglików spiekanych
Materiały i urządzenia szlifierskie
115066-005
VIII-69
Kształt H
FREZY PŁOMIENIOWE powlekane
powlekane
powlekane
powlekane
powlekane
powlekane
powlekane
BLUE-TEC
BLUE-TEC
BLUE-TEC
BLUE-TEC
BLACK-TEC
BLUE-TEC
HP-5
HP-6
HP-7
HP-8
d1
[mm]
l2
[mm]
d2
[mm]
l1
[mm]
HP-3
HP-4
3,0
6
3
38
115071-005
115072-005
115073-005
6,0
14
6
50
115071-010
115072-010
115073-010
115074-010
8,0
20
6
65
115071-015
115072-015
115073-015
115074-015
10,0
20
6
65
115071-020
115072-020
115073-020
115074-020
12,0
32
6
77
115071-025
115072-025
115073-025
115074-025
12,0
32
8
77
115071-030
115072-030
115073-030
115074-030
16,0
36
6
82
115071-035
115072-035
115073-035
115074-035
16,0
36
8
82
115071-040
115072-040
115073-040
115074-040
20,0
41
6
86
115071-045
20,0
41
8
86
115071-050
niepowlekane
niepowlekane
niepowlekane
niepowlekane
niepowlekane
niepowlekane
HP-5
HP-6
HP-7
HP-8
Materiały i urządzenia szlifierskie
Nr katalogowy producenta
VIII-70
Kształt H
FREZY PŁOMIENIOWE niepowlekane
d1
[mm]
l2
[mm]
d2
[mm]
l1
[mm]
HP-3
HP-4
3,0
6
3
38
113071-005
113072-005
113073-005
6,0
14
6
50
113071-010
113072-010
113073-010
113074-010
8,0
20
6
65
113071-015
113072-015
113073-015
113074-015
10,0
20
6
65
113071-020
113072-020
113073-020
113074-020
12,0
32
6
77
113071-025
113072-025
113073-025
113074-025
12,0
32
8
77
113071-030
113072-030
113073-030
113074-030
16,0
36
6
82
113071-035
113072-035
113073-035
113074-035
16,0
36
8
82
113071-040
113072-040
113073-040
113074-040
20,0
41
6
86
113071-045
20,0
41
8
86
113071-050
Nr katalogowy producenta
5. Frezy z węglików spiekanych
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
ISO 9001
Kształt J
FREZY STOŻKOWE 60° – typ J (KSJ) powlekane
powlekane
powlekane
powlekane
powlekane
powlekane
powlekane
BLUE-TEC
BLUE-TEC
BLUE-TEC
BLUE-TEC
BLACK-TEC
BLUE-TEC
HP-4
HP-5
HP-6
HP-7
HP-8
d1
[mm]
l2
[mm]
d2
[mm]
l1
[mm]
HP-3
3,0
3
3
38
115076-005
6,0
6
6
50
115076-010
10,0
8
6
56
115076-015
12,0
11
6
60
115076-020
16,0
14,5
6
62
115076-025
16,0
14,5
8
62
115076-030
20,0
17,3
6
65
115076-035
Kształt J
FREZY STOŻKOWE 60° – typ J (KSJ) niepowlekane
niepowlekane
niepowlekane
niepowlekane
niepowlekane
niepowlekane
niepowlekane
HP-4
HP-5
HP-6
HP-7
HP-8
d1
[mm]
l2
[mm]
d2
[mm]
l1
[mm]
HP-3
3,0
3
3
38
113076-005
Nr katalogowy producenta
6,0
6
6
50
113076-010
10,0
8
6
56
113076-015
12,0
11
6
60
113076-020
16,0
15
6
62
113076-025
16,0
15
8
62
113076-030
20,0
17
6
65
113076-035
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
5. Frezy z węglików spiekanych
Materiały i urządzenia szlifierskie
Nr katalogowy producenta
VIII-71
Kształt K
FREZY STOŻKOWE 90° – typ K (KSK) powlekane
powlekane
powlekane
powlekane
powlekane
powlekane
powlekane
BLUE-TEC
BLUE-TEC
BLUE-TEC
BLUE-TEC
BLACK-TEC
BLUE-TEC
HP-4
HP-5
HP-6
HP-7
HP-8
d1
[mm]
l2
[mm]
d2
[mm]
l1
[mm]
HP-3
3,0
3
3
38
115077-005
Materiały i urządzenia szlifierskie
Nr katalogowy producenta
VIII-72
6,0
3
6
50
115077-010
10,0
5
6
53
115077-015
12,0
7
6
55
115077-020
12,0
7
8
55
115077-025
16,0
8
6
57
115077-030
16,0
8
8
57
115077-035
20,0
12
6
60
115077-040
Kształt K
FREZY STOŻKOWE 90° – typ K (KSK) niepowlekane
niepowlekane
niepowlekane
niepowlekane
niepowlekane
niepowlekane
niepowlekane
HP-4
HP-5
HP-6
HP-7
HP-8
d1
[mm]
l2
[mm]
d2
[mm]
l1
[mm]
HP-3
3,0
3
3
38
113077-005
Nr katalogowy producenta
6,0
3
6
50
113077-010
10,0
5
6
53
113077-015
12,0
7
6
55
113077-020
12,0
7
8
55
113077-025
16,0
8
6
57
113077-030
16,0
8
8
57
113077-035
20,0
12
6
60
113077-040
5. Frezy z węglików spiekanych
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
ISO 9001
Kształt L
FREZY STOŻKOWE ZAOKRĄGLONE – typ L (KEL) powlekane
powlekane
powlekane
powlekane
powlekane
powlekane
powlekane
BLUE-TEC
BLUE-TEC
BLUE-TEC
BLUE-TEC
BLACK-TEC
BLUE-TEC
HP-5
HP-6
HP-7
HP-8
d1
[mm]
l2
[mm]
d2
[mm]
l1
[mm]
HP-3
HP-4
3,0
10
3
38
115081-005
115082-005
115083-005
3,0
14
3
38
115081-010
115082-010
115083-010
6,0
13
3
48
115081-015
115082-015
115083-015
6,0
18
6
50
115081-020
115082-020
115083-020
115084-020
8,0
25
6
70
115081-025
115082-025
115083-025
115084-025
10,0
20
6
65
115081-030
115082-030
115083-030
10,0
30
6
75
115081-035
115082-035
115083-035
10,0
30
6
176
115081-040
115082-040
115083-040
12,0
32
6
77
115081-045
115082-045
12,0
32
8
77
115081-050
115082-050
12,0
32
6
182
115081-055
115082-055
115083-055
16,0
33
6
78
115081-060
115082-060
115083-060
115084-060
115085-060
16,0
33
8
78
115081-065
115082-065
115083-065
115084-065
115085-065
20,0
41
6
86
115081-070
20,0
41
8
86
115081-075
Nr katalogowy producenta
115084-035
115085-035
115083-045
115084-045
115085-045
115083-050
115084-050
115085-050
115085-055
Kształt L
FREZY STOŻKOWE ZAOKRĄGLONE – typ L (KEL) niepowlekane
niepowlekane
niepowlekane
niepowlekane
niepowlekane
niepowlekane
niepowlekane
HP-5
HP-6
HP-7
HP-8
d1
[mm]
l2
[mm]
d2
[mm]
l1
[mm]
HP-3
HP-4
3,0
10
3
38
113081-005
113082-005
113083-005
3,0
14
3
38
113081-010
113082-010
113083-010
6,0
13
3
48
113081-015
113082-015
113083-015
6,0
18
6
50
113081-020
113082-020
113083-020
113084-020
8,0
25
6
70
113081-025
113082-025
113083-025
113084-025
10,0
20
6
65
113081-030
113082-030
113083-030
10,0
30
6
75
113081-035
113082-035
113083-035
10,0
30
6
176
113081-040
113082-040
113083-040
12,0
32
6
77
113081-045
113082-045
12,0
32
8
77
113081-050
113082-050
12,0
32
6
182
113081-055
113082-055
113083-055
16,0
33
6
78
113081-060
113082-060
113083-060
113084-060
113085-060
16,0
33
8
78
113081-065
113082-065
113083-065
113084-065
113085-065
20,0
41
6
86
113081-070
20,0
41
8
86
113081-075
Nr katalogowy producenta
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
113085-020
113084-035
113085-035
113083-045
113084-045
113085-045
113083-050
113084-050
113085-050
113085-055
5. Frezy z węglików spiekanych
Materiały i urządzenia szlifierskie
115085-020
VIII-73
Kształt M
FREZY STOŻKOWE – typ M (SKM) powlekane
powlekane
powlekane
powlekane
powlekane
powlekane
powlekane
BLUE-TEC
BLUE-TEC
BLUE-TEC
BLUE-TEC
BLACK-TEC
BLUE-TEC
HP-3
HP-4
HP-5
HP-6
HP-7
HP-8
d1
[mm]
l2
[mm]
d2
[mm]
l1
[mm]
1,5
4
3
38
3,0
8
3
38
115091-010
115092-010
115093-010
3,0
11
3
38
115091-015
115092-015
115093-015
3,0
15
3
38
115091-020
115092-020
115093-020
6,0
12
3
48
115091-025
115092-025
115093-025
6,0
20
6
50
115091-030
115092-030
115093-030
115094-030
8,0
18
6
63
115091-035
115092-035
115093-035
115094-035
10,0
19
6
65
115091-040
115092-040
115093-040
115094-040
12,0
25
6
70
115091-045
115092-045
115093-045
115094-045
12,0
25
8
70
115091-050
115092-050
115093-050
115094-050
16,0
26
6
74
115091-055
115092-055
115093-055
115094-055
16,0
26
8
74
115091-060
115092-060
115093-060
115094-060
niepowlekane
niepowlekane
niepowlekane
niepowlekane
niepowlekane
niepowlekane
HP-3
HP-4
HP-5
HP-6
HP-7
HP-8
Nr katalogowy producenta
Materiały i urządzenia szlifierskie
MINI
VIII-74
115098-005
Kształt M
FREZY STOŻKOWE – typ M (SKM) niepowlekane
d1
[mm]
l2
[mm]
d2
[mm]
l1
[mm]
1,5
4
3
38
3,0
8
3
38
113091-010
113092-010
113093-010
3,0
11
3
38
113091-015
113092-015
113093-015
3,0
15
3
38
113091-020
113092-020
113093-020
6,0
12
3
48
113091-025
113092-025
113093-025
6,0
20
6
50
113091-030
113092-030
113093-030
113094-030
8,0
18
6
63
113091-035
113092-035
113093-035
113094-035
10,0
19
6
65
113091-040
113092-040
113093-040
113094-040
12,0
25
6
70
113091-045
113092-045
113093-045
113094-045
12,0
25
8
70
113091-050
113092-050
113093-050
113094-050
16,0
26
6
74
113091-055
113092-055
113093-055
113094-055
16,0
26
8
74
113091-060
113092-060
113093-060
113094-060
Nr katalogowy producenta
MINI
5. Frezy z węglików spiekanych
113098-005
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
ISO 9001
Kształt N
FREZY Z ODWRÓCONYM STOŻKIEM – typ N (WKN) powlekane
powlekane
powlekane
powlekane
powlekane
powlekane
powlekane
BLUE-TEC
BLUE-TEC
BLUE-TEC
BLUE-TEC
BLACK-TEC
BLUE-TEC
HP-4
HP-5
HP-6
HP-7
HP-8
d1
[mm]
l2
[mm]
d2
[mm]
l1
[mm]
HP-3
3,0
5
3
38
115096-005
6,0
7
3
39
115096-010
6,0
8
6
50
115096-015
10,0
10
6
55
115096-020
12,0
13
6
58
115096-025
12,0
13
8
58
115096-030
16,0
19
6
64
115096-035
16,0
19
8
64
115096-040
20,0
16
6
61
115096-045
Nr katalogowy producenta
115097-015
Kształt N
FREZY Z ODWRÓCONYM STOŻKIEM – typ N (WKN) niepowlekane
niepowlekane
niepowlekane
niepowlekane
niepowlekane
niepowlekane
niepowlekane
HP-4
HP-5
HP-6
HP-7
HP-8
d1
[mm]
l2
[mm]
d2
[mm]
l1
[mm]
HP-3
3,0
5
3
38
113096-005
6,0
7
3
39
113096-010
6,0
8
6
50
113096-015
10,0
10
6
55
113096-020
12,0
13
6
58
113096-025
12,0
13
8
58
113096-030
16,0
19
6
64
113096-035
16,0
19
8
64
113096-040
20,0
16
6
61
113096-045
Nr katalogowy producenta
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
113097-015
113097-025
5. Frezy z węglików spiekanych
Materiały i urządzenia szlifierskie
115097-025
VIII-75
6. MATERIAŁY I URZĄDZENIA SZLIFIERSKIE FIRMY SUHNER
UMÓW SIĘ
NA
BEZPŁATNY
POKAZ
W TWOJEJ
FIRMIE
SKONTAKT
UJ SI
Z NAJBLIŻSZ Ę
YM
ODDZIAŁEM
SUN-disc – tarcze do szlifowania i cięcia o sprawdzonej jakości firmy SUHNER
SUN-disc M
Turbo-disc
Magic Disc
SUN-disc M
Turbo-disc
• Wysoko wydajne tarcze szlifierskie: niezrównane właściwości usuwania materiału
oraz wydłużona żywotność, szczególnie
przy obróbce aluminium.
• Powoduje niewielką emisję hałasu i ciepła,
niewielka produkcja pyłu, doskonałe właściwości szlifierskie.
• Elastyczna tarcza szlifierska, 3 mm (czarna):
wygodna w użyciu, dostępna w trzech wersjach ziarnistości: szlifierskiej i polerującej jednocześnie. Stosuj z użyciem tarczy nośnej.
• Tarcze uniwersalne do cięcia i szlifowania,
o szerokim zakresie zastosowań przy obróbce stali zwykłej i nierdzewnej.
• Tarcze do cięcia (płaskie) typ 41, grubość
tarczy tylko 2 mm, nieduża strata ciętego
materiału, skrócenie czasu pracy.
• Niezawodna szwajcarska jakość, podlega
najostrzejszym normom kontrolnym.
• Wysoka opłacalność, optymalny stosunek
wydajności cięcia do żywotności.
• Supercienkie tarcze do cięcia stali nierdzewnej.
• Bardzo wysoka żywotność.
• Niewielki ubytek materiału dzięki małej powierzchni cięcia.
• Mniejsze wydzielanie ciepła.
• Szybkie i jednostajne cięcie.
Zastosowanie
Stal
nierdzewna
Spoiny
spawalnicze
Aluminium
Kamień
Ø× grubość x otwór Max obroty/min Opakowanie
[szt.]
mm
Stal
Nr producenta
Metale
nieżelazne
Tarcze do szlifowania
Żeliwo
Materiały i urządzenia szlifierskie
Magic Disc
Magic Disc 125-6
908 613
125 x 6 x 22
12200
10
×
×
×
×
×
×
×
Magic Disc 150-6
909 714
150 x 6 x 22
10200
10
×
×
×
×
×
×
×
Magic Disc 178-6
908 945
178 x 6 x 22
8600
10
×
×
×
×
×
×
×
Magic Disc 125-3 K 36
908 610
125 x 3 x 22
12200
15+*
×
×
×
×
×
×
×
Magic Disc 125-3 K 60
908 611
125 x 3 x 22
12200
15+*
×
×
×
×
×
×
×
Magic Disc 125-3 K 80
908 612
125 x 3 x 22
12200
15+*
×
×
×
×
×
×
×
Podkładka wspierająca
908 700
SUN-disc M 115-6
906 304
115 × 6 × 22
13300
10
×
×
×
×
SUN-disc M 125-6
906 305
125 × 6 × 22
12200
10
×
×
×
×
SUN-disc M 178-6
906 306
178 × 6 × 22
8600
10
×
×
×
×
SUN-disc M 230-6
906 307
230 × 6 × 22
6600
10
×
×
×
×
SUN-disc M 115-2
903 491
115 × 2 × 22
13300
25
×
×
×
SUN-disc M 125-2
907 251
125 × 2 × 22
12200
25
×
×
×
SUN-disc M 178-2
907 249
178 × 2 × 22
8600
25
×
×
×
SUN-disc M 230-2
907 250
230 × 2 × 22
6600
25
×
×
×
Turbo-disc 50-1
908 074
50 × 1 × 6
30000
50
×
×
×
×
×
Turbo-disc 75-1
908 078
75 × 1 × 10
20200
50
×
×
×
×
×
Turbo-disc 115-1
908 075
115 × 1 × 22
13300
25
×
×
×
×
×
Turbo-disc 125-1
908 076
125 × 1 × 22
12200
25
×
×
×
×
×
Turbo-disc 150-1,6
909 648
150 × 1,6 × 22
10200
25
×
×
×
×
×
Turbo-disc 178-1,6
908 440
178 × 1,6 × 22
8600
25
×
×
×
×
×
Typ
Tarcze do cięcia
Zalecane narzędzia napędowe
Tarcze
VIII-76
Szlifierki pneumatyczne
Strona
Szlifierki z wałkiem giętkim
Strona
Ø 115
LWG 12, LWH 12, LLH 12
90-91
ROTOSET
92-93
Ø 125
LWG 12, LWH 12, LLH 12
90-91
ROTOSTAR, ROTOFERA, ROTOMAX
92-96
Ø 150
LWH 9
91
ROTOSTAR, ROTOFERA, ROTOMAX
92-96
Ø 178
LWH 6
91
ROTOSTAR, ROTOFERA, ROTAR
92-94
Ø 230
LWH 6
91
ROTAR, ROTOMAX
94-96
6. Materiały i urządzenia szlifierskie firmy SUHNER
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
ISO 9001
Nylonowe tarcze czyszczące do usuwania rdzy, farby, przebarwień itp.
FVOS/FVOS-K
FVOW
do stali nierdzewnej. Czyszczenie jest szybkie, uzyskuje się powierzchnię zewnętrzną
metalicznie czystą bez ubytku obrabianego
materiału. Idealnie nadaje się do czyszczenia
spawów, do usuwania zgorzeliny i przebarwień, warstw epoksydowych, warstw ochronnych PCV, rdzy, korozji, resztek starych
warstw, mocno trzymającej się starej farby, itd.
FVOT
Tarcza do czyszczenia składa się z włókien
syntetycznych, ziaren szlifujących i żywicy.
Nadaje się idealnie do stali nierdzewnej.
Czyszczenie jest szybkie, uzyskuje się metalicznie czystą powierzchnię bez ubytku obrabianego
materiału.
Mocowana
jest
bezpośrednio na szlifierce kątowej, idealna do
stosowania na płaskich powierzchniach.
FVOS/FVOS-K
FVOK
Tarcze do czyszczenia bez trzpienia. Idealne
do stali nierdzewnej. Czyszczenie jest szybkie, powierzchnię zewnętrzną uzyskuje się metalicznie czystą bez ubytku obrabianego
Tarcza do czyszczenia FVOK z trzpieniem
składa się z włókien syntetycznych, ziaren
szlifujących i żywicy. Nadaje się idealnie
Tarcze czyszczące
materiału. Idealnie nadaje się do czyszczenia
spawów, do usuwania zgorzeliny i przebarwień, warstw epoksydowych, warstw ochronnych PCV, rdzy, korozji, resztek starych
warstw, mocno trzymającej się starej farby, itp.
FD
Trzpień dla FVOS do nasadzenia 1–2 tarcz.
FVOW
Walec czyszczący z włókien nylonowych,
ziarna i żywicy. Szybkie i dokładne oczyszczanie stali nierdzewnej.
Nr
ø x szerokość ø x szer. x otwór ø trzpienia
Nr
Max
Masa Opakowanie
Trzpień mocujący
producenta
[mm]
[mm]
[mm]
producenta [obr./min.] [kg]
[szt.]
FVOT 115
903 468
115 x 13 x 22,2
10 000
0,070
5
FVOW 105/100
907 895
105 x 100 x 19,1
5 700
0,552
1
FVOK 76/13
907 055
75 x 13
6
8 000
0,030
5
FVOK 76/26
907 056
75 x 26
6
8 000
0,060
5
FVOK 100/13
907 057
100 x 13
6
6 000
0,040
5
FVOK 100/26
907 058
100 x 26
6
6 000
0,080
5
FVOK 150/13
907 059
150 x 13
8
4 000
0,060
5
FVOK 150/26
907 060
150 x 26
8
4 000
0,12
5
FVOS 100/13
903 462
100 x 13 x 14
FD 6–14 (trzpień 6 mm)
904 705
6 000
0,070
5
FVOS 150/13
903 463
150 x 13 x 14
FD 6–14 (trzpień 6 mm)
904 705
4 000
0,078
5
FVOS 200/13
903 362
200 x 13 x 14
FD 8–14 (trzpień 8 mm)
904 706
3 000
0,120
2
FVOS 115-K
908 018
FSS 110-K/M14
907 500
7 500
0,080
5
115 x 13
Zalecane narzędzia napędowe
Tarcze
Szlifierki elektryczne
Strona
Szlifierki pneumatyczne
Strona
Szlifierki z wałkiem giętkim
Strona
FVOT
UWG 10-R
87
LWH 6, LWH 9
91
ROTOSET, ROTOSTAR, ROTOMAX
92-96
FVOW
UPK 4-R
87
-
ROTOFERA, ROTAR, ROTOMAX
94-96
FVOK
USC 9-R, USK 6-R
88
LLC 4, LLH 7
90-91
ROTOFERA, ROTOMAX
94-96
FVOS/FVOS-K
USC 9-R, USK 6-R
88
LLC 4, LLH 7
90-91
ROTAR, ROTOMAX
94-96
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
6. Materiały i urządzenia szlifierskie firmy SUHNER
Materiały i urządzenia szlifierskie
FVOK
FVOT
VIII-77
UMÓW SIĘ
NA
BEZPŁATNY
POKAZ
W TWOJEJ
FIRMIE
SKONTAKT
UJ SI
Z NAJBLIŻSZ Ę
YM
ODDZIAŁEM
Ściernice listkowe FSW/FVSK – miękkie i przylegające
Ściernice
listkowe FSW
• Idealne do równomiernej obróbki
wybrzuszeń i wgłębień.
• Bezudarowa praca na krawędziach
i w narożnikach.
• Duży wybór rozmiarów i granulacji.
• Ściernice o Ø 165 mm – kołnierz trzpienia nie
wystaje poza obrys ściernicy i nie
przeszkadza w pracy.
• Materiał nośny przyjazny dla środowiska.
• Stosując szlifierki z wałkiem giętkim Suhner
uzyskuje się właściwe obroty dla każdej
ściernicy listkowej.
• Dodanie oleju szlifierskiego Subol zwiększa
wydajność i żywotność ściernic.
Ściernice listkowe
Granulacja i nr producenta
60
80
120
150
180
240
320
ø x szer.
[mm]
ø trzpienia
[mm]
Max
[obr./min.]
Opak.
[szt.]
FSW 30/10
907 390
907 391
906 419
907 392
906 420
907 393
906 418
30 x 10
6
19 000
10
FSW 40/15
901 920
901 921
901 923
901 924
903 338
901 925
901 926
40 x 15
6
14 300
10
FSW 60/30
901 956
903 339
901 958
901 959
901 960
901 961
901 962
60 x 30
6
9 500
10
FSW 80/30
901 975
901 976
901 978
901 979
901 980
901 982
901 983
80 x 30
6
7 100
10
FSW 80/50
901 985
901 986
901 987
903 340
901 988
901 989
901 990
80 x 50
6
7 100
10
Materiały i urządzenia szlifierskie
Typ
Ściernice listkowe
60
80
120
150
180
240
320
ø x szer.
x otwór
[mm]
FSW 165/50
902 004
902 006
902 008
902 009
902 010
902 011
907 908
165 x 50 x 45
FDV 12-48
FDV MK 1-48
57 652 02
57 652 05
4000
2
FSW 100/100
907 885
907 886
907 887
100 x 100 x 19,1
FG M14
907 875
6700
1
Granulacja i nr producenta
Typ
Nr produMax
Opak.
centa
[obr./min.] [szt.]
trzpienia
Ściernice z włókniny FVSK
przekładane płótnem ściernym
(typ COMBI)
• Idealna kombinacja lameli szlifujących
i włókniny.
• Logiczna kontynuacja po szlifowaniu
ściernicą listkową FSW dla uzyskania
matowego wykończenia.
• Miękkie lamele dopasowują się również
do wypukłych powierzchni zewnętrznych
i wewnętrznych.
• Usuwają błędy szlifowania i nie
pozostawiają żadnych śladów szlifowania.
• FVSK daje lepszy końcowy rezultat
szlifowania niż FSW.
• Idealne do usuwania lekkich zarysowań.
Ściernice
przekładane Combi
Typ
60
100
150
240
ø x szer.
x trzpień
[mm]
FVSK 40/30
907 999
908 000
908 001
908 002
40 x 30 x 6
13 000
10
FVSK 75/45
906 878
906 879
906 880
906 881
75 x 45 x 6
8000
10
FVSW 105/100
Granulacja i nr producenta
40
907 876
FVSR 175/45
907 877
906 886
120
907 878
906 887
906 888
906 889
ø x szer.
x otwór
[mm]
Trzpień
mocujący
Nr produMax
Opak.
centa
[obr./min.] [szt.]
trzpienia
100 x 100 x 19,1
FG M14
907 875
5700
1
175 x 45 x 51
FDV 12–51
48 593 02
3000
2
Zalecane narzędzia napędowe
Ściernice
Szlifierki elektryczne
Strona
Szlifierki pneumatyczne
Strona
Szlifierki z wałkiem giętkim
Strona
FSW 30/10
USC 25-R
88
LLG 16, LSG 16
91
MINIFIX, ROTOSET
92-93
FSW 40/15
USC 25-R
88
LLH 12
91
MINIFIX, ROTOSET
92-93
FSW 60/30
USC 9-R
88
LLC 4, LLH 7
90-91
ROTOSTAR, ROTOFIX, ROTOFERA, ROTAR
92-94
FSW 80/30, 80/50
USC 9-R
88
LLC 4, LLH 7
90-91
ROTOSTAR, ROTOFERA, ROTAR, ROTOMAX
92-96
ROTOSTAR, ROTOFERA, ROTAR, ROTOMAX
92-96
FSW 165/50, FVSR 175/45
FVSK 75/45
USC 9-R
88
LLC 4, LLH 7
90-91
ROTOSTAR, ROTOFERA, ROTAR, ROTOMAX
92-96
FVSK 40/30
USC 25-R
88
LLH 12
91
MINIFIX, ROTOSET, ROTOSTAR
92-97
UPK 4-R
87
ROTOFERA, ROTAR, ROTOMAX
94-96
FSW, FVSW 100/100
VIII-78
Trzpień
mocujący
6. Materiały i urządzenia szlifierskie firmy SUHNER
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
ISO 9001
Ściernice z włókniny szlifierskiej – miękkie szlifowanie z wysokiej jakości wykończeniem
Ściernice z włókniny szlifierskiej:
na trzpieniu, otworowe nasadzane
oraz walce
FVVW
FVVK
FVVR
100
180
280
ø x szer. x
trzpień
[mm]
FVVK 40/30
907 996
907 997
907 998
FVVK 80/50
903 429
903 430
903 431
907 881
907 882
907 883
110×100×19,1
FG M14
902 106
902 107
902 108
150×50×51
FDV 12–51
Ściernice
z włókniny
FVVW 100/100
FVVR 150/50
Granulacja i nr producenta
80
908 769
ø x szer. x
otwór
[mm]
Nr
producenta
trzpienia
Trzpień
mocujący
Max
[obr./min.]
Opak.
[szt.]
40×30×6
13000
10
80×50×6
6000
10
907 875
5700
1
48 593 02
3200
1
Ściernice z włókniny szlifierskiej
na trzpieniu – wykonanie specjalne
• FVBG: Ściernica z włókniny w kształcie dzwonu z wymiennym trzpieniem.
• FVBK: Ściernica składana z tarcz na stałym
trzpieniu.
• FVBG-S: Tarcze z włókniny do FVBG, do składania na wymiennym trzpieniu.
FVBG
FVBG-S
FD 6-6
FVBK
100
180
280
ø x szer. x
trzpień
[mm]
FVBK 75
908 088
908 089
908 090
FVBG 50
908 091
908 092
908 093
FVBG 75
908 094
908 095
908 096
Ściernice
z włókniny
Ściernice
z włókniny
Granulacja i nr producenta
Granulacja i nr producenta
Max
[obr./min.]
Masa
[kg]
Opak.
[szt.]
90×90×6
8000
0,08
10
50×50×6
11000
0,08
2
75×50×6
8000
0,08
2
ø x szer. x
otwór [mm]
Trzpień mocujący
Nr
producenta
trzpienia
Max
[obr./min.]
Opak.
[szt.]
100
180
280
FVBG-S 50
908 097
908 098
908 099
50×13×6
FD 6–6
908 124
11000
50
FVBG-S 75
908 100
908 101
908 102
75×13×6
FD 6–6
908 124
8000
50
FVBG-S 150
908 384
908 385
908 386
150×13×14
FD 8–14
904 706
4000
50
FVBG-S 200
908 387
908 388
908 389
200×13×14
FD 8–14
904 706
3000
50
Materiały i urządzenia szlifierskie
• Wykonane z włókniny w formie lameli.
• Do uzyskiwania matowych powierzchni w zależności
od jakości wykończenia: matowanie pasmowe, mat z
połyskiem jedwabistym, mat z połyskiem satynowym.
• Dostępne również w wykonaniu miękkim (soft)
z niską zawartością ziarna ściernego do wykańczania
końcowego powierzchni stali nierdzewnej.
• Idealne do matowania i polerowania stali nierdzewnej,
przydatne zwłaszcza przy pracach wykończeniowych
w przemyśle budowy zbiorników, armatury ze stali nierdzewnej, przemyśle spożywczym i browarniczym, do
czyszczenia instalacji kuchennych ze stali szlachetnej.
Zalecane narzędzia napędowe
Materiały ścierne
Szlifierki elektryczne
Strona
Szlifierki pneumatyczne
Strona
Szlifierki z wałkiem giętkim
Strona
FVVK
USK 6-R
88
LLC 4, LLH 12
90-91
ROTOSET, ROTOSTAR, ROTOFERA
92-94
FVVW
UPK 4-R
87
ROTOFERA, ROTAR, ROTOMAX
92-96
FVVR
USK 3-R
88
ROTOSTAR, ROTOFERA, ROTAR, ROTOMAX
92-96
FVBK
USK 6-R
88
LLC 4, LLH 7
90-91
ROTOSTAR, ROTOFERA, ROTAR, ROTOMAX
92-96
FVBG
USK 6-R
88
LLC 4, LLH 7
90-91
ROTOSTAR, ROTOFERA, ROTAR, ROTOMAX
92-96
FVBG-S
USK 6-R
88
LLC 4, LLH 7
90-91
ROTOSTAR, ROTOFERA, ROTAR, ROTOMAX
92-96
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
6. Materiały i urządzenia szlifierskie firmy SUHNER
VIII-79
UMÓW SIĘ
NA
BEZPŁATNY
POKAZ
W TWOJEJ
FIRMIE
SKONTAKT
UJ SI
Z NAJBLIŻSZ Ę
YM
ODDZIAŁEM
SUN-Press oraz SUN-Roll – ściernice z włókniny sprasowanej spełniające
najwyższe wymagania
SUN-Press:
Ściernice z włókniny sprasowanej
• Do gratowania, czyszczenia, wykańczania, polerowania wstępnego.
• Oszczędza czas i koszty. Umożliwia jednoczesne oczyszczanie i wyrównywanie pozostawiając gładką i lśniącą powierzchnię.
• Dla wszystkich materiałów: w szczególności stali nierdzewnej, tytanu i aluminium.
Typ
Rozmiar
Max. [obr./min.]
Miękki
Średnio-miękki
Średnio-twardy
75 x 6 x Roll-On
12000
SUN-Press
R 75 2SF HVFS
908 801
SUN-Press
R 75 4SF HVFS
909 624
SUN-Press
R 75 6AF HVFS
909 625
SUN-Press
150/3/25 6SF HVFS
909 475
SUN-Press
150/6/25 6SF HVFS
909 473
SUN-fix
(Roll-On)
150 x 3 x 25 mm
6000
Materiały i urządzenia szlifierskie
Tarcze150 mm
150 x 6 x 25 mm
6000
Tarcze z włóknem
115 mm
10000
SUN-Press
150/6/25 2SF HVFS
909 471
SUN-Press
115 2SF HVFS
909 626
SUN-Press
150/6/25 4SF HVFS
909 472
Twardy
Opak.
[szt.]
Super twardy
SUN-Press
R 75 8AM HVFS
908 800
SUN-Press
SUN-Press
150/3/25 8AM HVFS 150/3/25 10AM HVFS
909 476
909 623
SUN-Press
SUN-Press
150/6/25 8AM HVFS 150/6/25 10AM HVFS
909 474
909 622
SUN-Press
115 8AM HVFS
909 627
5
10
10
5
Delikatne czyszcze- Czyszczenie, korygowanie Gratowanie, usuwanie śladów
Usuwanie spoin
Gratowanie, oczysznie (przebarwienia, nacięć, polerowanie, usu- szlifowania (K80 na stali, K120
spawów, gratowanie
czanie, usuwanie
farba, rdza), polero- wanie spoin spawów, po- na aluminium), zaokrąglanie
bardzo twardych
spoin spawów.
wanie.
lerowanie wstępne.
narożników, oczyszczanie.
materiałów.
Właściwości
i zastosowanie
Ziarnistość: węglik krzemu (S)
Ziarnistość: tlenek aluminium (A)
Wykańczanie powierzchni
Usuwanie materiału
SUN-Roll i SUN-Roll - Finish
Koła z włókniny sprasowanej
• Gratowanie, polerowanie drobnych elementów.
• Zastosowanie: do wszystkich materiałów, w szczególności stali nierdzewnej, tytanu oraz
aluminium.
• SUN-Roll: struktura otwarta ściernicy do matowego wykończenia dekoracyjnego.
Gratowanie, usuwanie szlifów
Usuwanie materiału
Typ
Rozmiar
Max. [obr./min.]
SUN-Roll
Finish
Tarcze
Twardy
SUN-Roll
FVHR 150/25/25
909 631
SUN-Roll
B FVHR 150/25/25
909 632
SUN-Roll
C FVHR 150/25/25
909 633
FDV
12–25
48 594 01
1
SUN-Roll
A FVHR 150/50/25
909 637
SUN-Roll
B FVHR 150/50/25
909 638
SUN-Roll
C FVHR 150/50/25
909 639
FDV
12–50
48 594 02
1
SUN-Roll
A FVHR 200/25/76
909 634
SUN-Roll
B FVHR 200/25/76
909 635
SUN-Roll
C FVHR 200/25/76
909 636
FDV
12–76
52 0000 83
1
SUN-Roll finish
200/50/76
908 112
SUN-Roll
A FVHR 200/50/76
909 640
SUN-Roll
B FVHR 200/50/76
909 641
SUN Roll
C FVHR 200/50/76
909 642
FDV
12–76
48 593 01
1
Matowe
wykończenie
dekoracyjne
Polerowanie wstępne, wykańczanie, gratowanie na
małych elementach.
SUN-Roll finish
150/50/25
908 111
200 x 25 x 76 mm
4500
200 x 50 x 76 mm
4500
Właściwości
i zastosowanie
Opak.
[szt.]
Średni
150 x 25 x 25 mm
6000
150 x 50 x 25 mm
6000
MocoNr prod.
wanie
Miękki
Gratowanie, usuwanie śladów
szlifowania, szlifowanie krawędzi.
Ziarnistość: węglik krzemu (S)
Zalecane narzędzia napędowe
SUN-Press/SUN-Roll
Szlifierki elektryczne
Strona
Szlifierki pneumatyczne
Strona
Szlifierki z wałkiem giętkim
Strona
UWG 10-R
87
LPB 12
89
MINIFIX 25-R, ROTOFIX
92-95
SUN-Press Ø 150
UKC 3-R
87
ROTOSTAR, ROTOFIX, ROTOMAX
92-96
SUN-Press Ø 115
UWG 10-R
87
ROTOSTAR, ROTOFERA, ROTOMAX
92-96
USK 6-R
88
ROTOSTAR, ROTOFERA, ROTOMAX
92-96
ROTOSTAR, ROTOFERA, ROTOMAX
92-96
SUN-Press SUN-fix
SUN-Roll Ø 150
LWH 9
SUN-Roll Ø 200
VIII-80
6. Materiały i urządzenia szlifierskie firmy SUHNER
91
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
ISO 9001
Głowica matująca dla uzyskania jednorodnej faktury powierzchni stali nierdzewnej
BSK: Głowica matująca
BSK-SB
BSK
• Zawiera paski ścierne zwinięte spiralnie wewnątrz głowicy przełożone
szczotkami sizalowymi.
• Podczas obróbki stali paski ścierne
nadają powierzchni odpowiedni szlif,
a szczotki równocześnie polerują.
• Podczas pracy uzyskuje się jednorodną fakturę powierzchni.
• Głowica fabrycznie wyposażona w
paski ścierne o granulacji K 120.
• Dostępne granulacje 60 - 320
BSK-SB: Paski z płótna ściernego
do głowicy BSK
• Ziarno z węglika krzemu w zalewie z
żywicy syntetycznej.
• Głowica zawiera 1 zestaw pasków o
granulacji K 120 (3 pakiety po 4 paski,
łącznie 12 pasków ściernych).
BSK-FB:
Zapasowy pakiet szczotek
polerujących
• Do samodzielnej wymiany.
• Wymagany 1 komplet z 12 sztukami
na głowicę
BSK-FHB:
Rynienki mocujące
szczotki polerujące
Głowica matująca
Typ
ø x szer.
Nr
[mm]
producenta
Nazwa
150 × 60
• Do samodzielnej wymiany.
BSK-FB
BSK-FBH
• Wymagany 1 komplet z 12 sztukami
na głowicę.
Granulacja i nr producenta
60
80
100
120
150
180
220
320
902 120
902 121
906 860
902 123
906 861
902 125
902 126
902 128
BSK
Głowica matująca
BSK-SB
Zestaw pasków ściernych
BSK-FB
Zestaw szczotek polerujących
902 111
1
BSK-FBH
Rynienka mocująca
902 112
12
14 750 01
1
14 762 01
1
FG-MK1–5/8 Trzpień mocujący
FG 12–5/8
Trzpień mocujący Ø 12 mm
902 110
Opak.
[szt.]
1
1
Zalecane narzędzia napędowe
Głowica matująca
Szlifierki elektryczne
BSK
USK 3-R
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
Strona
88
Szlifierki z wałkiem giętkim
Strona
ROTOFERA, ROTAR
94
ROTOMAX
96
6. Materiały i urządzenia szlifierskie firmy SUHNER
Materiały i urządzenia szlifierskie
• Do samodzielnej wymiany.
VIII-81
UMÓW SIĘ
NA
BEZPŁATNY
POKAZ
W TWOJEJ
FIRMIE
SKONTAKT
UJ SI
Z NAJBLIŻSZ Ę
YM
ODDZIAŁEM
Spiralne taśmy bezkońcowe do szlifowania – proste użycie przy dużej wydajności
PSW
ESR
VA
Materiały i urządzenia szlifierskie
TZ
• Wysokowydajne taśmy szlifierskie do rozprężnych bębnów gumowych ESR i PSW,
wykonane z ziarna cyrkonowego VA (do
stali nierdzewnej, stali i aluminium).
• Idealne do wstępnego szlifowania wewnętrznych części zbiorników, szlifowania
form i matryc, wyszlifowania zagłębień, do
gratowania zakończeń rur itp.
ESR
• Rozprężny bęben gumowy ze szczelinami.
Szczeliny umożliwiają rozprężanie się bębna
przy szlifowaniu, co powoduje naprężenie się
taśmy, jak też zwiększenie elastyczności.
Taśma spoczywa mocno, bezpoślizgowo na
bębnie, przylega dobrze do obrabianej powierzchni i może dzięki temu pracować równomiernie całą swoją szerokością.
ESB FVV/PSWB FVV
• Wysokowydajne taśmy szlifierskie do rozprężnych bębnów gumowych ESR i PSW,
wykonane z włókniny szlifierskiej FVV (do
stali nierdzewnej, stali i aluminium):
• Nie zawierają cząstek metali powodujących korozję, idealne do szlifowania końcowego powierzchni stali nierdzewnych.
• Redukują chropowatość powierzchni po obWymiary
[mm]
ESB TZ/PSWB TZ
• Taśma ścierna z regenerującą się powierzchnią ścierną zbudowaną ze stopniowo zużywających się piramidek.
• Przeznaczona do twardych metali i stali
nierdzewnej.
• Możliwość rezygnacji z tradycyjnych etapów pracy: energooszczędna technologia
skracająca czas i zmniejszająca koszty.
• Wydłużony okres żywotności.
PSW
• Pneumatyczny bęben gumowy do taśm
wykonanych z płótna ściernego i włókniny
szlifierskiej.
• Bezstopniowe dopasowanie twardości
bębna za pomocą sprężonego powietrza
w zależności od wykonywanej pracy.
Granulacja i nr producenta
40
60
80
100
120
150
180
220
240
Rodzaj
bębna
320
ESB 10/20 VA
20 × 31
908 142 908 143 908 144
–
908 145
–
908 146 908 704 908 705 908 706
ESB 15/30 VA
30 × 47
908 147 908 148 908 149
–
908 150
–
908 151 908 704
ESB 22/14 VA
14 × 69
901 273 901 275 901 276 901 277 901 278 901 279 901 280
ESB 22/20 VA
20 × 69
Nr
Max
Opak.
produc.
[obr./min.] [szt.]
bębna
ESR 10/20
907 930
44 000
50
–
–
ESR 15/30
907 931
36 000
50
–
–
–
ESR 22/14
49 395 01
26 000
50
908 026 908 027 908 028 908 029 908 030 908 031 908 032
–
–
–
ESR 22/20
907 932
26 000
50
60
908 040 908 041 908 042 908 043 908 044 908 045 908 046
–
–
–
ESR 22/36/60
908 048
16 000
50
ESB 25/30 VA
30 × 78
901 295 901 297 901 298 901 299 901 300 901 301 901 302
–
–
–
ESR 25/30
49 396 01
11 000
50
ESB 30/18 VA
18 × 94
901 306 901 308 901 309 901 310 901 311 901 312 901 313
–
–
–
ESR 30/18
49 397 01
19 100
50
ESB 30/30 VA
30 × 94
906 921 906 922 906 923 906 924 906 925 906 926 906 927
–
–
–
ESR 30/30
52 778 01
19 100
50
ESB 45/30 VA
30 × 141
907 943 907 944 907 945 907 946 907 947 907 948 907 949 908 707 908 708 907 709
ESR 45/30
907 934
12 700
50
ESB 60/30 VA
30 × 188
908 153 908 154 908 155 908 156 908 157 908 158 908 159
–
–
–
ESR 60/30
908 152
9 500
50
ESB 75/30 VA
30 × 236
907 967 907 968 907 969 907 970 907 971 907 972 907 973
–
–
–
ESR 75/30
907 935
7 600
50
PSWB 75/75 VA
75 × 251
907 866 907 867 907 868 907 869 907 870 907 871 907 872 907 873
–
–
PSW 75/75
907 851
6 000
10
PSWB 120/80 VA
85 × 383
907 858 907 859 907 860 907 861 907 862 907 863 907 864 907 865
–
–
PSW 120/80
907 850
4 000
10
ESB 22/36/60 VA
Taśma
szlifierska
Granulacja i nr producenta
Wymiary
[mm]
coarse
medium
very fine
ESB 75/30 FVV
30×236
907 974
907 975
PSWB 75/75 FVV
80×251
907 855
907 856
PSWB 120/80 FVV
90×390
907 852
907 853
Taśma szlifierska
Typ
Rodzaj bębna
Nr producenta
bębna
Max
[obr./min.]
Opak.
[szt.]
907 976
ESR 75/30
907 935
5 000
20
907 857
PSW 75/75
907 851
4 500
5
907 854
PSW 120/80
907 850
3 200
5
Wymiary
[mm]
A 160
(K120)
A 100
(K 220)
A 65
(K 280)
A 45
(K 400)
A 30
(K 600)
ESWB 45/30 TZ
30 × 143
909 322
909 321
909 320
909 319
909 318
909 317
ESWB 60/30 TZ
30 × 190
909 316
909 315
909 314
909 313
909 312
909 311
PSWB 75/75 TZ
80 × 251
909 507
909 506
909 504
909 503
909 502
909 501
Materiały ścierne
VIII-82
róbce taśmą szlifierską, nadają końcowy szlif.
• Dostępne w trzech stopniach twardości.
ESB VA/PSWB VA
Taśma
szlifierska
FVV
A 16
A6
(K 1200) (K 2500)
Rodzaj
bębna
Nr kat.
bębna
Max
obroty/min.
–
ESR 45×30
907 934
12 700
–
ESR 60×30
908 152
9 500
909 500
PSW 75×75
907 851
4 000
Zalecane narzędzia napędowe
Szlifierki elektryczne
Strona
Szlifierki pneumatyczne
Strona
Szlifierki z wałkiem giętkim
Strona
ESB-Taśma
USC 9-R, USC 25-R
88
LSB 20, LLC 23, LLH 12
89-91
ROTOSTAR, ROTOFIX, ROTOFERA, ROTAR, ROTOMAX
92-96
PSW-Taśma
USK 6-R
88
LLC 4
90
ROTOSTAR, ROTOFIX, ROTOFERA, ROTAR, ROTOMAX
92-96
6. Materiały i urządzenia szlifierskie firmy SUHNER
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
ISO 9001
SUN-fix – pierwszy kompletny system szlifowania
Turn-On
System szlifowania SUN-fix z szybkozłączką typu ROLOC (Roll – ON) lub z połączeniem na półgwint (Turn-ON).
W stosunku do wszystkich dotychczasowych systemów posiada następujące zalety:
• Wysoka żywotność i najwyższe bezpieczeństwo tarcz szlifierskich dzięki szybkiemu i niezawodnemu połączeniu z talerzem wspierającym.
• Możliwość doboru odpowiedniego materiału ściernego na każdym etapie obróbki (od obróbki zgrubnej materiału po wykańczanie).
• Szeroka gama narzędzi elektrycznych i pneumatycznych oraz narzędzi z wałkiem giętkim, przystosowanych do pracy z systemem SUN-fix.
Krążki szlifierskie SUN-fix VA/ST
• VA/ST do stali, stali nierdzewnej, tytanu, stopów utwardzanych. Zawartość warstwy chłodzącej zapobiega przebarwianiu i przegrzewaniu się
materiału, zwiększa żywotność tarczy i wydajność szlifowania (nawet do 25%).
Typ
ø
[mm]
Granulacja
VA/ST
19
–
–
SB R 19 VA/ST
–
Typ
Nr producenta
SB 19 VA/ST
908 642
908 643
–
908 644
36
–
900 920
60
–
SB R 25 VA/ST
–
SB 25 VA/ST
900 921
900 922
120
–
908 645
36
908 454
900 923
60
908 455
SB R 50 VA/ST
908 456
SB 50 VA/ST
900 924
900 925
120
908 764
908 646
36
908 460
900 926
60
908 461
80
SB R 75 VA/ST
120
908 462
Max
[obr./min.]
Opak.
[szt.]
20 000
100
20 000
100
20 000
100
12 000
100
Max
[obr./min.]
Opak.
[szt.]
20 000
100
12 000
50
908 641
120
80
75
Nr producenta
60
80
50
Turn-On
Typ
36
80
25
Roll-On
SB 75 VA/ST
908 765
900 927
900 928
908 647
Krążki szlifierskie SUN-fix SC
• SC do szlifowania aluminium, tytanu, kamienia, mosiądzu, brązu i metali kolorowych.
Typ
ø
[mm]
Granulacja
SC
50
75
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
Roll-On
Turn-On
Typ
Nr producenta
Typ
Nr producenta
36
908 457
900 990
60
908 458
900 991
80
908 459
120
SB R 50 SC
908 466
900 992
SB 50 SC
900 993
180
908 467
900 994
240
908 468
900 995
320
908 524
900 996
36
908 929
908 684
60
908 930
908 685
80
908 931
120
SB R 75 SC
908 932
Materiały i urządzenia szlifierskie
Roll-On
908 686
SB 75 SC
908 687
180
908 933
908 688
240
908 934
908 689
320
908 935
908 690
6. Materiały i urządzenia szlifierskie firmy SUHNER
VIII-83
Krążki szlifierskie SUN-fix VA
• VA wysokowydajne krążki przeznaczone specjalnie do stali nierdzewnej. Zawartość warstwy chłodzącej zapobiega przebarwianiu i przegrzewaniu się materiału.
Typ
ø
[mm]
Granulacja
Roll-On
Typ
Turn-On
Nr producenta
36
VA
50
60
908 451
SB R 50 VA
908 452
80
60
908 461
80
Max
[obr./min.]
Opak.
[szt.]
900 931
20 000
100
12 000
50
Max
[obr./min.]
Opak.
[szt.]
20 000
50
20 000
50
20 000
50
12 000
25
900 932
908 460
SB R 75 VA
Nr producenta
900 930
SB 50 VA
908 453
36
75
Typ
900 933
SB 75 VA
908 462
900 934
900 935
Krążki szlifierskie z włókniny wzmocnionej SUN-fix FVVS
• FVVS idealne do gratowania, do usuwania śladów wstępnego szlifowania, do usuwania rdzy i przebarwień.
Typ
ø
[mm]
Granulacja
19
M (medium)
FVVS
Roll-On
Typ
Turn-On
Nr producenta
C (coarse)
–
FVVS R 19
–
VF (very fine)
M (medium)
–
Materiały i urządzenia szlifierskie
VF (very fine)
M (medium)
M (medium)
900 945
FVVS 50
908 475
C (coarse)
908 479
900 946
900 947
908 480
FVVS R 75
VF (very fine)
900 948
FVVS 75
908 478
900 949
900 950
Krążki szlifierskie z włókniny otwartej SUN-fix FVBS
• FVBS Krążki z włókniny i tworzywa sztucznego do szybkiego i efektywnego usuwania lekkich oksydacji, do przygotowania elementów do lakierowania i polerowania z efektem wysokiego połysku.
Typ
ø
[mm]
Granulacja
25
M (medium)
Roll-On
Typ
C (coarse)
FVBS
M (medium)
908 470
F (fine)
908 473
Max
[obr./min.]
Opak.
[szt.]
900 961
20 000
50
20 000
50
12 000
50
900 962
900 963
FVBS 50
900 964
900 965
908 474
FVBS R 75
Nr producenta
900 960
FVBS 25
908 469
C (coarse)
M (medium)
–
908 471
FVBS R 50
F (fine)
75
Typ
–
C (coarse)
50
Turn-On
Nr producenta
–
FVBS R 25
F (fine)
900 966
FVBS 75
908 472
900 967
900 968
Nylonowe krążki czyszczące SUN-fix
• FVOS Do usuwania korozji, przebarwień, powłok malarskich, czyszczenia spawów, nie powoduje ubytku obrabianego materiału.
Typ
ø
[mm]
Granulacja
50
–
Roll-On
Turn-On
Typ
Nr producenta
Typ
Nr producenta
Max
[obr./min.]
Opak.
[szt.]
FVOS R 50
908 798
FVOS 50
908 017
20 000
25
FVOS
Krążki lamelowe SUN-fix LFS
• LFS zapewniają miękkie, nie męczące szlifowanie i przy niezwykle wysokiej żywotności z równomierną wydajnością szlifowania. Zapewniają
tzw. „chłodny szlif”.
• Idealne do obróbki stali nierdzewnej, stali zwykłej, stopów żarowytrzymałych, metali kolorowych i aluminium.
Typ
ø
[mm]
Granulacja
Roll-On
Typ
40
LFS
50
60
60
80
Typ
908 786
908 789
908 790
6. Materiały i urządzenia szlifierskie firmy SUHNER
Max
[obr./min.]
Opak.
[szt.]
–
20 000
10
20 000
10
–
908 788
LFS R 75 VA
Nr producenta
–
–
908 787
40
75
Turn-On
Nr producenta
908 758
LFS R 50 VA
80
VIII-84
908 476
900 943
900 944
908 477
FVVS R 50
VF (very fine)
75
900 942
FVVS 25
–
C (coarse)
50
–
900 941
–
FVVS R 25
Nr producenta
900 940
FVVS 19
–
C (coarse)
25
Typ
–
–
–
–
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
ISO 9001
Elastyczne krążki lamelowe SUN-fix LFS-F
• LFS-F zapewnia optymalne chłodzenie tarczy i obrabianego materiału, idealne do wypukłości, promieni, miejsc trudno dostępnych.
• Idealne do obróbki stali nierdzewnej, stali zwykłej, stopów żarowytrzymałych, metali kolorowych i aluminium.
Typ
ø
[mm]
Roll-On
Granulacja
Turn-On
Typ
Nr producenta
40
LFS-F
50
Nr producenta
908 791
60
LFS-F R 50 VA
–
–
908 793
40
LFS-F R 75 VA
20 000
10
12 000
10
–
908 795
80
Opak.
[szt.]
–
908 794
60
Max
[obr./min.]
–
908 792
80
70
Typ
–
–
908 796
–
Krążki z laminowanej bawełny szlifierskiej SUN-fix BVSB
• BVBS Szlifowanie i wykańczanie w jednym cyklu. Doskonałe do obróbki aluminium bez nagrzewania i zapychania się tarczy.
• Zastosowanie do aluminium, stali nierdzewnej, tytanu.
ø
[mm]
Roll-On
Granulacja
Turn-On
Typ
Nr producenta
A 36
BVSB
50
Nr producenta
908 779
A 80
BVSB R 50
–
–
908 781
A 36
BVSB R 75
20 000
5
12 000
5
–
908 783
A 120
Opak.
[szt.]
–
908 782
A 80
Max
[obr./min.]
–
908 780
A 120
70
Typ
–
–
908 784
–
SUN-Press HVFS
• Do gratowania, czyszczenia, wykańczania, polerowania wstępnego. Dla wszystkich materiałów: w szczególności stali nierdzewnej, tytanu i aluminium.
Typ
ø
[mm]
SUN-Press HVFS
75
Roll-On
Twardość
Turn-On
Typ
Nr producenta
2 (miękki)
908 801
4 (średni/miękki)
909 624
SUN-Press
R 75 HVFS
6 (średni/twardy)
Typ
Max
[obr./min.]
Opak.
[szt.]
12 000
5
–
–
909 625
8 (twardy)
Nr producenta
–
–
908 800
–
SUN-fix FSB (filcowe tarcze polerujące)
• FSB Optymalne polerowanie małych powierzchni.
Typ
ø
[mm]
Roll-On
Turn-On
Typ
Nr producenta
Typ
Nr producenta
Max
[obr./min.]
Opak.
[szt.]
50
FSB 50 R
908 926
–
–
20 000
50
75
FSB 75 R
908 762
–
–
12 000
10
Max
[obr./min.]
Opak.
[szt.]
FSB
Talerzyk wspierający SUN-fix SBH
• SBH Wykręcany trzpień 6 mm i z gwintem wewnętrznym 1/4" lub M14 do szlifierek kątowych.
Typ
SBH
SBH
M14
ø
[mm]
Twardość
talerzyka
Roll-On
Turn-On
Typ
Nr producenta
Typ
Nr producenta
6
–
–
19
średni
–
25
średni
908 797
50
średni
50
twardy
909 104
900 973
75
średni
908 526
900 974
75
twardy
–
900 975
50
średni
75
średni
SBH R
908 525
900 976
–
900 970
900 971
SBH
908 601
SBH R M14
908 602
20 000
900 972
SBH M14
1
12 000
908 599
20 000
908 600
12 000
1
Materiały i urządzenia szlifierskie
Typ
Zalecane narzędzia napędowe
Materiały ścierne
Szlifierki elektryczne
Strona
Szlifierki pneumatyczne
Strona
Szlifierki z wałkiem giętkim
Strona
SUN-fix ø 19
UWC-20
87
LWB 20
89
MINIFIX 25-R, ROTOFIX
93-94
SUN-fix ø 25
UWC-20
87
LWB 20
89
MINIFIX 25-R, ROTOFIX
93-94
SUN-fix ø 50
UWC-20
87
LWB 20, LPB 12
89
MINIFIX 25-R, ROTOFIX
93-94
SUN-fix ø 75
UWC-20
87
LPB 12, LWC 16
89, 91
MINIFIX 25-R, ROTOFIX
93-94
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
6. Materiały i urządzenia szlifierskie firmy SUHNER
VIII-85
UMÓW SIĘ
NA
BEZPŁATNY
POKAZ
W TWOJEJ
FIRMIE
SKONTAKT
UJ SI
Z NAJBLIŻSZ Ę
YM
ODDZIAŁEM
Włóknina szlifierska – sposób na szlifowanie wykańczające – krążki, arkusze, rolki
FSS 110-K
FVVS 127
• Krążki z zagęszczonej włókniny maszynowej.
• Na podkładzie włóknistym, jeszcze mocniejsze i bardziej agresywne.
FVVS 115-K/178-K
• Krążki z zagęszczonej włókniny maszynowej
wzmocnione jedną warstwą tkaniny z mocowaniem samoprzyczepnym.
C
C
• Do usuwania rdzy, przebarwień, resztek
uszczelnień i powłok malarskich.
M
• Do wyrównania faktury powierzchni po zginaniu krawędzi lub spawaniu.
M
• Do wykańczania dekoracyjnego powierzchni
stali nierdzewnych i metali kolorowych.
M
Materiały i urządzenia szlifierskie
• Do czyszczenia zabrudzeń; do konserwacji
łodzi, pojazdów i samolotów.
Granulacja i nr producenta
Typ
ø [mm]
Talerz
wspierający
Masa
[kg]
Opak.
[szt.]
FSS 125
0,03
10
FSS 110-K
0,035
10
0,08
10
M=Medium
FVVS 127
903 432
903 441
127
9 000
FVVS 115-K
906 377
906 378
906 379
906 380
115
10 000
FVVS 178-K
908 013
908 014
908 015
908 016
178
6 000
FSS 175-K
Gwint
Tarcze
Typ
Nr prod.
FSS 125
49 023 01
VF=Very fine SF=Super fine
Max
[obr./min.]
C=Coarse
Opis
Talerz wspierający z tworzywa z mocowaniem śrubowym
M14
FVVS 127
0,09
1
FSS 110-K
907 500
Talerz wspierający z tworzywa z mocowaniem samoprzyczepnym
M14
FVVS 115-K
0,08
1
FSS 175-K
907 052
Talerz wspierający z tworzywa z mocowaniem śrubowym
M14
FVVS 178-K
0,19
1
FVV-B
• Arkusze: do czyszczenia i prac wykończeniowych, można stosować do obróbki
ręcznej lub do szlifierek oscylacyjnych, zawierają materiał ścierny
z tlenkiem glinu lub węglikiem krzemu.
• Pozwalają uzyskać delikatne matowanie
z efektem kreskowym.
• Doskonałe właściwości czyszczące.
• Elastyczne, dopasowują się do każdego
kształtu.
• Do stosowania na mokro i sucho.
• Zastępują wełnę stalową.
FVV-B
FVV-SR
• Rolki z włókniny docinane przez użytkownika na pożądaną długość do czyszczenia
i ręcznych prac wykończeniowych.
• Rolki dostępne w wymiarze 10 m x 100 mm.
• Do wykończania stali nierdzewnych i kolorowych.
• Do matowania powierzchni metali.
• Do usuwania lekkich zanieczyszczeń.
• Do czyszczenia narzędzi.
• Pozwalają uzyskać delikatne matowanie
z efektem kreskowym.
• Do matowania powierzchni lakierowanych,
np. przy naprawach, lakierowaniu, sklejaniu.
Uchwyt do włókniny
• Z mocowaniem na rzep, daje równomierną
powierzchnię.
Mini-trzpień
• Małe arkusze włókniny są mocowane na
mini - trzpieniu w celu obróbki miejsc
trudno dostępnych.
Materiały ścierne
FVV-SR
Mini-trzpień
Uchwyt
Chwytak
ręczny
Nr
producenta
Wykonanie
FVV-B
906 869
tlenek aluminium
180
fine
228 x 152
10
FVV-B
907 607
tlenek aluminium
280
very fine
228 x 152
10
FVV-B
907 608
węglik krzemu
500
super fine
228 x 152
Mini-trzpień
907 246
6 x 74
0,011
1
Uchwyt
907 499
140 x 80
0,2
1
Granulacja Twardość
Wymiary
[mm]
Masa Opak.
[kg] [szt.]
10
Rolki
FVV-SR
906 870
tlenek aluminium
80
medium
10 m x 100 mm
1,09
1
FVV-SR
901 756
tlenek aluminium
180
fine
10 m x 100 mm
1,06
1
FVV-SR
901 757
tlenek aluminium
280
very fine
10 m x 100 mm
1,04
1
FVV-SR
901 758
węglik krzemu
500
super fine
10 m x 100 mm
0,69
1
FVV-SR
909 482
węglik krzemu
1000
ultra fine
10 m x 100 mm
0,45
1
Zalecane narzędzia napędowe
Szlifierki elektryczne
Strona
Szlifierki pneumatyczne
Strona
Szlifierki z wałkiem giętkim
Strona
UWG 10-R
87
LWH 9
91
ROTOSTAR, ROTOFERA
92-94
FVVS 115-K
LWH 9
91
ROTOSET, ROTOSTAR, ROTOFERA
92-94
FVVS 178-K
LWH 6
91
ROTOSTAR, ROTOFERA
92-94
FVVS 127
VIII-86
SF
C
FSS 125
FSS 178-K
6. Materiały i urządzenia szlifierskie firmy SUHNER
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
ISO 9001
Szlifierki i polerki – elektronarzędzia przemysłowe o dużej wydajności i mocy
UKC
UMC
UWG 10-R
Szlifierki kątowe
i taśmowe
• Szlifierki niskoobrotowe do polerowania i do
obróbki kamienia na sucho i na mokro.
• Szlifierki elektryczne specjalnie opracowane dla przemysłu i rzemiosła.
• Ergonomiczny kształt i brak wibracji zapewnia
lekką i bezpieczną pracę.
• Szlifierki i polerki do obróbki rur ze stali
nierdzewnej.
• Elektroniczna regulacja umożliwia bezstopniowy dobór optymalnych obrotów
Typ
Rodzaj
Zasilanie
Nr
[V]
producenta
Moc
[W]
Obroty
[obr./min.]
Trzpień
[mm]
UPK 4-R
Satyniarka / polerka
(z regulacją obrotów)
230
111 202
1530
1700–3600
19 x 100
UWG 10-R 125
Szlifierka kątowa
(z regulacją obrotów)
230
111 208
1050
4200–10000
M14
UPC 2-R
Polerka
(z regulacją obrotów)
230
111 089
500
1000–2000
M14
UMC 5-R
Szlifierka z ruchem posuwisto-zwrotnym
230
111 171
Lekka szlifierka kątowa
230
111 153
Szlifierka kątowa wydłużona
(do zastosowania z tarczami z włókniny
sprasowanej Ø150 x 25)
230
111 206
UWC 20-R
UKC 3R
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
2300–5200
500
9000-19000
1/4"
1400-3000
M14
6. Materiały i urządzenia szlifierskie firmy SUHNER
Materiały i urządzenia szlifierskie
UPK 4-R
VIII-87
UMÓW SIĘ
NA
BEZPŁATNY
POKAZ
W TWOJEJ
FIRMIE
SKONTAKT
UJ SI
Z NAJBLIŻSZ Ę
YM
ODDZIAŁEM
Silne i lekkie – optymalne obroty w zależności od potrzeb
USK 3-R
USK 6-R
USK 15-R
USG 33-R
Materiały i urządzenia szlifierskie
UPC 2-R
VIII-88
USC 9-R
USC 25-R
Szlifierki proste
• Wysokowydajne szlifierki proste SUHNER
odpowiadają wszystkim kryteriom zastosowania, zarówno w zakresie wysokich,
jak i niskich obrotów.
Typ
• Optymalne prowadzenie narzędzi dzięki
długiej budowie wrzeciona.
Rodzaj
• Elektroniczna regulacja umożliwia bezstopniowy dobór optymalnych obrotów.
Zasilanie
Nr
[V]
producenta
Moc
[W]
Obroty
[obr./min.]
Trzpień
[mm]
1400–3000
12
USK 3-R
Szlifierka prosta (z regulacją obrotów)
230
111 194
1530
USK 6-R
Szlifierka prosta (z regulacją obrotów)
230
111 196
1530
2800–5800
6
USK 15-R
Szlifierka prosta (z regulacją obrotów)
230
111 198
1530
6800–14500
6
USG 33-R
Szlifierka prosta (z regulacją obrotów)
230
111 214
1050
15000–33000
6
USC 9-R
Szlifierka prosta (z regulacją obrotów)
230
111 079
500
4000–9000
6
USC 25-R
Szlifierka prosta (z regulacją obrotów)
230
111 080
500
11000–25000
6
6. Materiały i urządzenia szlifierskie firmy SUHNER
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
ISO 9001
Narzędzia pneumatyczne – niewielkie narzędzia do wielu zastosowań
LPB 12 DH
LFC 12
LSB 70
LSB 35/20 DH
LSB 44-DH
LWB 20 DH, LSB 35/20 DH,
LPB 12 DH
•
•
•
•
Wysokowydajne szlifierki proste i kątowe.
Niewielkie rozmiary i duża moc.
Optymalne łożyskowanie przekładni.
Idealne do pracy w niewielkich przestrzeniach.
• Szlifierka LPB 12 z wrzecionem roboczym
1/4” kompatybilna z systemem szybkozłączek SUN-fix.
Typ
Rodzaj
LFC 12
LSB 44-DH
• Uniwersalny pilnik pneumatyczny do gratowania, piłowania pilnikiem, szlifowania,
polerowania, cięcia, itp.
• Posiada bezstopniowo nastawny skok
(2-8 mm) i wysoką częstotliwość roboczą
(12 000 obr./min).
• Niska emisja hałasu i wibracji.
• Silna szlifierka prosta z ergonomicznym
uchwytem.
• Posiada odprowadzenie powietrza do tyłu.
Nr
Max
Zacisk/Trzpień
[mm]
producenta [obr./min.]
Moc
[W]
LSB 70
• Szlifierka turbinowa o dużej mocy i wysokich obrotach.
• Wyznacza nowe standardy wydajności dla
szlifierek prostych wysokoobrotowych.
Zużycie powietrza
Odprowadzenie
[m3/min.]
LWB 20 DH
Szlifierka kątowa
59 352 01
20000
zacisk 6 mm
250
0,52
LPB 12 DH
Szlifierka kątowa
59 351 02
12 000
trzpień 1/4”
250
0,48
LSB 35 DH
Szlifierka prosta
59 350 01
35 000
zacisk 6 mm
220
0,52
LSB 20 DH
Szlifierka prosta
59 320 01
20000
zacisk 6 mm
270
0,59
LSB 44 DH
Szlifierka prosta
59 330 01
44 000
zacisk 6 mm
250
0,52
LSB 70
Szlifierka prosta turbinowa
57 720 01
70000
3
220
LFC 12
Pilnik pneumatyczny
59 040 01
12000
–
300
Pilnik pneumatyczny (zestaw)
111 137 01
12 000
–
300
LFC 12 Set
Masa
[kg]
0,37
do przodu
0,39
0,29
0,4
do tyłu
0,34
0,25
do tyłu
0,42
0,25
do przodu
0,62
0,25
do przodu
0,62
Materiały i urządzenia szlifierskie
LWB 20 DH
LBB 20
Szlifierki taśmowe strona VIII-99÷100
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
6. Materiały i urządzenia szlifierskie firmy SUHNER
VIII-89
UMÓW SIĘ
NA
BEZPŁATNY
POKAZ
W TWOJEJ
FIRMIE
SKONTAKT
UJ SI
Z NAJBLIŻSZ Ę
YM
ODDZIAŁEM
Szlifierki i polerki pneumatyczne – kompaktowe rozmiary i właściwa moc
LLC 4 H
Materiały i urządzenia szlifierskie
LSG 16 H
LSG 20 H
LWG 12 H
LLC 23 H
LWC 16 H
LLG 16/20 H
LSC 23 H
• Narzędzia pneumatyczne do pracy na powietrzu suchym lub olejonym. Zużyte powietrze jest czyste i nie zostawia żadnych
śladów oleju na obrabianym przedmiocie.
Wysoka wydajność również przy pracy na
sucho. Dzięki dużej żywotności części silników niezawodne przy pracy ciągłej. Posiadają ergonomiczną obudowę z
tworzywa sztucznego z izolacją termiczną.
Typ
Rodzaj
LSC, LLC i LWC
LWG, LLG, LSG
• Sprawdzone, mocne szlifierki proste
i kątowe o bardzo wytrzymałej budowie.
• Wysmukła budowa, stabilne łożyskowanie
wrzeciona i dobre tłumienie hałasu.
• 900 W: doskonały stosunek rozmiaru
do mocy.
• Najnowocześniejsza technologia
wygłuszania.
• Odprowadzenie powietrza do tyłu.
LLC 4
• Wolnoobrotowa szlifierka do 4000 obr./min.
Idealna dla ściernic z włókniny szlifierskiej,
ściernic listkowych, szczotek nylonowych,
filcu i bawełny polerskiej.
Nr
Max
Zacisk/Trzpień Moc
producenta [obr./min.]
[mm]
[W]
Zużycie powietrza
Odprowadzenie
[m3/min.]
Masa
[kg]
LSC 23 H
Szlifierka prosta
52 373 41
23000
6 mm
330
0,660
do tyłu
0,600
LWC 16 H
Szlifierka kątowa
52 373 43
16 000
6 mm
330
0,660
do tyłu
0,710
LLC 23 H
Szlifierka prosta wydłużona
52 373 42
23 000
6 mm
330
0,660
do tyłu
0,810
LLC 4 H
Szlifierka prosta wydłużona
52 373 75
3500
6 mm
340
0,660
do tyłu
0,980
LWG 12 H
Szlifierka kątowa
112 006
12 000
M 14
900
0,700
do tyłu
1,700
LLG 16 H
Szlifierka prosta wydłużona
112 004
16000
6 mm
900
0,700
do tyłu
1,600
LLG 20 H
Szlifierka prosta wydłużona
112 005
20000
6 mm
900
1,000
do tyłu
1,600
LSG 16 H
Szlifierka prosta
112 001
16 000
6 mm
900
0,700
do tyłu
1,100
LSG 20 H
Szlifierka prosta
112 002
20 000
6 mm
900
1,000
do tyłu
1,100
Szlifierki taśmowe strona VIII-99÷100
VIII-90
6. Materiały i urządzenia szlifierskie firmy SUHNER
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
ISO 9001
Szlifierki i polerki pneumatyczne – kompaktowe rozmiary i właściwa moc
• Silne szlifierki proste i kątowe, spełniające
najwyższe wymagania w zastosowaniach
przemysłowych.
• Bardzo stabilne łożyskowanie wrzeciona,
ergonomiczna konstrukcja, duże tłumienie
hałasu, obudowa z tworzywa sztucznego
z termoizolacją.
Rodzaj
• Idealne do stosowania przy pracach ciężkich, jak oczyszczanie zgrubne, cięcie,
frezowanie i szczotkowanie w odlewniach,
w budowie maszyn i okrętów, w przemyśle samochodowym, itp.
• LWH 6 do tarcz szlifierskich ∅ 178 mm.
• LWH 9 do tarcz szlifierskich ∅ 150 mm.
• LWH 12 do tarcz szlifierskich ∅ 125 mm.
• LLH 12 z trzpieniem nasadzającym SPG
i osłoną ochronną SH 127 do tarcz szlifierskich ∅ 125 x 25 x 22 mm.
Nr
Max
Zacisk/Trzpień Moc
producenta [obr./min.]
[W]
[mm]
Zużycie powietrza
Odprowadzenie
[m3/min.]
Masa
[kg]
LWH 6 H
Szlifierka kątowa
52 056 13
6000
M 14
1000
0,600
do tyłu
2,500
LWH 9 H
Szlifierka kątowa
52 056 17
9000
M 14
1000
1,660
do tyłu
2,500
LWH 12 H
Szlifierka kątowa
52 056 15
12 000
M 14
1000
1,660
do tyłu
2,500
LLH 7 HR
Szlifierka prosta
52 056 57
7000
8 mm
1000
0,600
do tyłu
2,400
LLH 12 HR
Szlifierka prosta
52 056 55
12 000
8 mm
1000
1,660
do tyłu
2,300
LLH 20 H
Szlifierka prosta
52 056 53
20000
8 mm
1000
1,660
do tyłu
2,300
Akcesoria
Typ
SH 127
Rodzaj
Nr producenta
Osłona tarczy szlifującej 127 mm
52 244 01
Materiały i urządzenia szlifierskie
LWH, LLH
Typ
LLH 12 HR
z SH 127
LLH 7 HR
LLH 12 HR
LLH 20 H
LWH 6 H
LWH 9 H
LWH 12 H
Szlifierki taśmowe
strona VIII-99÷100
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
6. Materiały i urządzenia szlifierskie firmy SUHNER
VIII-91
UMÓW SIĘ
NA
BEZPŁATNY
POKAZ
W TWOJEJ
FIRMIE
SKONTAKT
UJ SI
Z NAJBLIŻSZ Ę
YM
ODDZIAŁEM
Szlifierki z wałkiem giętkim
– potrójna elastyczność
ROTOSTAR
NA 12 x 2000 DIN 10/G28
Materiały i urządzenia szlifierskie
Nr producenta 30 029 02
FH 10
BSG 10/35, 10/50
FH 12
FSM (1:1)
WI 10 (1,3:1)
Zalety urządzeń z wałkiem giętkim
• Najszersze możliwości kombinacji mocy,
obrotów i narzędzi końcowych - wszechstronność i uniwersalność zastosowania.
• Możliwość stosowania również przy ograniczonej przestrzeni.
• Lekkie i poręczne narzędzia.
• Stabilne obroty.
Urządzenie
ROTOSTAR
ROTOSET 28
ROTOSET 25-R
MINIFIX 9-R
MINIFIX 25-R
MINIFIX 28
Przystawki
szlifierskie
• Szeroki zakres obrotów.
Opis
• Duża wydajność obróbki.
• Przyjazna dla otoczenia – mały hałas
podczas pracy.
Nr
Typ
Zasilanie Moc Masa
producenta przyłącza
[V]
[W] [kg]
Silnik 1 fazowy z mechaniczną regulacją obrotów, 3 prędkości obrotowe (3 000, 6 000, 12 000 obr/min)
110 165
DIN 10
230
1700
10,000
Silnik 1 fazowy, prędkość 28 000 obr/min.
110 150
DIN 10
230
750
2,850
Silnik 1 fazowy, elektroniczna regulacja obrotów (12 000 do 25 000 obr/min)
110 152
DIN 10
230
1000
2,850
Silnik 1 fazowy, elektroniczna regulacja obrotów (4 000 do 9 000 obr/min)
110 202
DIN 10
230
500
1,650
Silnik 1 fazowy, elektroniczna regulacja obrotów (11 000 do 25 000 obr/min)
110 163
DIN 10
230
500
1,650
Silnik 1 fazowy, prędkość 28 000 obr/min
110 161
DIN 10
230
300
1,650
Opis
Nr
Typ
Zasilanie Moc Masa
producenta przyłącza
[V]
[W] [kg]
FSM (1:1)
Przystawka kątowa do cięcia i szlifowania ( max prędkość 12 000 obr/min), gwint M14, przekładnia 1:1
57 891 01
G28
–
–
1,245
BSG 10/35
Przystawka na taśmę bezkońcową (max prędkość 7 000 obr/min), taśma BSGB w rozmiarze 35x450 mm)
52 630 02
G28
–
–
1,550
BSG 10/50
Przystawka na taśmę bezkońcową (max prędkość 7 000 obr/min) taśma BSGB w rozmiarze 50x450 mm)
52 630 01
G28
–
–
1,590
Uchwyt szlifierski prosty (max prędkość 18 000 obr/min), tulejka zaciskowa 12 mm
48 265 01
G28
–
–
0,510
Uchwyt szlifierski kątowy (max prędkość 17 000 obr/min), tulejka zaciskowa 6 mm, przekładnia 1,3:1
57 645 03
G28
–
–
0,560
Uchwyt szlifierski prosty (max prędkość 25 000 obr/min), tulejka zaciskowa 6 mm
57 170 01
G28
–
–
0,560
Uchwyt szlifierski kątowy (max prędkość 17 000 obr/min), tulejka zaciskowa 6 mm, przekładnia 1,3:1
57 645 01
G22
–
–
0,570
Uchwyt szlifierski prosty (max prędkość 25 000 obr/min), tulejka zaciskowa 6 mm
49 530 01
G22
–
–
0,315
Przystawka kątowa do cięcia i szlifowania ( max prędkość 25 000 obr/min), gwint M14, przekładnia 2,7:1
49 608 04
G22
–
–
0,660
Uchwyt szlifierski prosty (max prędkość 40 000 obr/min), tulejka zaciskowa 3 mm
57 570 01
G16
–
–
0,135
Uchwyt szlifierski kątowy (max prędkość 20 000 obr/min), tulejka zaciskowa 3 mm, przekładnia 1:1
57 661 01
G16
–
–
0,210
FH 12
WI 10 (1,3:1)
FH 10
WI 7 (1,3:1)
FH 7
WIG 7 (2,7:1)
FH 4
WI 4 (1:1)
Przystawki na taśmy bezkońcowe do uchwytów kątowych WI4,WI 7, WI 10 – patrz str 97
VIII-92
6. Materiały i urządzenia szlifierskie firmy SUHNER
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
ISO 9001
MINIFIX
ROTOSET
NA 4 x 1250 DIN 10/G16
Nr producenta 30 002 02
NA 10 x 2000 DIN 10/G28
NA 7 x 2000 DIN 10/G22
Nr producenta 30 026 03
FH 4
FH 7
WI 4 (1:1)
WIG 7 (2,7:1)
WI 7 (1,3:1)
Rotostar
Rotoset
Minifix
Zestaw Rotostar
Zestaw Rotoset
Zestaw Minifix
• Mechaniczna przekładnia z 3 prędkościami obrotowymi.
• Wysoki moment obrotowy na wszystkich
zakresach obrotów.
• Obróbka z pełną mocą również w trudno
dostępnych miejscach.
• Łagodny rozruch bez szarpania, zwiększone bezpieczeństwo pracy.
• Wysokowydajne narzędzie z uniwersalnym silnikiem.
• Stałe obroty nawet pod obciążeniem.
• Szeroki zakres zastosowań i uniwersalne
możliwości kombinacji.
• Bardzo lekka i poręczna szlifierka gwarantująca pracę bez zmęczenia.
• Maszyna z wytłumieniem hałasu, do precyzyjnej obróbki szlifierskiej.
• Niewielkie uchwyty szlifierskie idealne do
obróbki miejsc trudno dostępnych.
Nr producenta: 110 143
Kompletny zestaw Rotoset
Kompletny zestaw Rotostar
Izolowany ochronnie silnik uniwersalny z trzema
stopniami prędkości obrotowych (3000, 6000,
12000 obr./min), 3 m kabel z wtyczką, wałek giętki
NA 10 x 2000 mm DIN 10/G 28. Uchwyt FH 10 z tulejką 6 mm, wytrzymała skrzynka metalowa.
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
Nr producenta:
Rotoset 28: 110 157, Rotoset 25-R: 110 159
Uniwersalny silnik z izolacją ochronną, podstawą do
ustawienia lub zawieszenia, 3 m kabel z wtyczką.
Wałek giętki NA 7 x 2000 mm, DIN 10/G 22, uchwyt
FH 7 z tulejką zaciskową 6 mm. Przystawka kątowa
WIG 7 /przełożenie 2.7 : 1/, z osłoną ochronną, zaciski dla tarcz szlifierskich i do cięcia ø 115 mm. Zestaw kluczy, zestaw materiałów ściernych, mocna
skrzynka metalowa.
Nr producenta
Minifix 28: 110 155, Minifix 25-R: 110 153
Kompletny zestaw Minifix:
Silnik napędowy izolowany ochronnie, 3 m kabel z
wtyczką, wałek giętki NA 4 x 1250 mm DIN 10/G 16,
uchwyt prosty FH 4 z tulejką zaciskową 6 mm. Zestaw
kluczy, zestaw materiałów ściernych, skrzynka metalowa.
6. Materiały i urządzenia szlifierskie firmy SUHNER
Materiały i urządzenia szlifierskie
Nr producenta 49 790 01
VIII-93
UMÓW SIĘ
NA
BEZPŁATNY
POKAZ
W TWOJEJ
FIRMIE
SKONTAKT
UJ SI
Z NAJBLIŻSZ Ę
YM
ODDZIAŁEM
Szlifierki z wałkiem giętkim – napędy 3-fazowe z mechaniczną przekładnią
Uniwersalizm na każdym biegu
ROTOFIX
Zakres obrotów:
750, 1400, 3000,
6300, 11000 obr./min.
G28
ROTOFIX F G28
Nr producenta 110 007 (400 V, 50 Hz, 3 Ph, 0,5 kW, 11,5 kg)
• Maszyna z przekładnią, z 5 prędkościami obrotowymi, dla optymalnego wykorzystania
narzędzi i materiałów ściernych.
• Nadzwyczaj solidna konstrukcja zapewnia
bezproblemową eksploatację.
• Maszyna wielozadaniowa w połączeniu
z różnorodnymi materiałami ściernymi
SUHNER.
Materiały i urządzenia szlifierskie
DIN10
ROTOFIX F DIN10
Nr producenta 110 008 (400 V, 50 Hz, 3 Ph, 0,5 kW, 11,5 kg)
ROTOFERA
Siedmiobiegowy geniusz
Zakres obrotów:
850, 1600, 2100,
3200, 5700, 8000,
12 000 obr./min.
G28
ROTOFERA F G28
Nr producenta 110 019 (400 V, 50 Hz, 3 Ph, 1,0 kW, 16,8 kg)
• Maszyna z przekładnią, z prędkościami
obrotowymi – oszczędza energię i koszty.
• Długa żywotność i wysoka wydajność
dzięki silnikowi 3 – fazowemu.
• Uniwersalne narzędzie wielozadaniowe
dzięki bogatemu wyposażeniu firmy
SUHNER o sprawdzonej jakości.
• Bardzo mocna obudowa z aluminium
do zastosowania w ciężkich warunkach
przemysłowych.
• Wersja S standard na podstawie
STM na wózku jezdnym
HM podwieszana
ROTAR
DIN10
ROTOFERA F DIN10
Nr producenta 110 020 (400 V, 50 Hz, 3 Ph, 1,0 kW, 16,8 kg)
Prawdziwy siłacz
Zakres obrotów:
1000, 1700, 2700,
5100, 7300, 13 500 obr./min.
• Maszyna z przekładnią z 6 prędkościami
obrotowymi.
• Idealna do najcięższych prac szlifierskich
i polerskich.
DIN15
ROTAR STM DIN15
Nr producenta 110 034 (400 V, 50 Hz, 3 Ph, 3,2 kW, 35,50 kg)
Nr producenta 110 032 (400 V, 50 Hz, 3 Ph, 2,4 kW, 30,75 kg)
VIII-94
6. Materiały i urządzenia szlifierskie firmy SUHNER
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
ISO 9001
WB 4
Nr producenta 110 220
FH 4 (6 mm)
Wałki giętkie o najwyższej jakości
Nr producenta 57 570 01
NA 4 x 1250 G28/G16
G16
WI 4 (3 mm)
Nr producenta 57 661 01
Nr producenta 30 001 02
FH 7 (6 mm)
Nr producenta 49 530 01
G22
NA 7 x 1500 G28/G22
Nr producenta 30 009 02
NA 4 x 1250 DIN10/G16
Nr producenta 30 002 02
WI 7 (6 mm)
Nr producenta 57 645 01
WIG 7 (M14)
G22
NA 7 x 1500 DIN10/G22
2,7 : 1
max 25 000 obr./min.
Nr producenta 49 608 04
Nr producenta 30 007 02
WB 7 (6 mm)
Nr producenta 110 221
• Najwyższa jakość wałków powoduje ich minimalne zużycie i
zapewnia długą żywotność.
• Wszystkie wałki można wymieniać w ciągu sekund.
• Idealne do stosowania w miejscach trudno dostępnych.
• Wałki giętkie są przyjazne dla
środowiska i wytwarzają minimalny hałas (<80 dB).
FH 10 (6 mm)
Nr producenta 57 170 01
WB 10
Nr producenta 110 222
WI 10 (6 mm)
Nr producenta 57 645 03
NA 10 x 1500 G28/G28
Nr producenta 30 015 02
NA 12 x 2000 G28/G28
Nr producenta 30 028 02
NA 10 x 1500 DIN10/G28
Nr producenta 30 026 02
NA 12 x 2000 DIN10/G28
FH 12 (12 mm)
Nr producenta 48 265 01
G28
FSM 1:1 (M14)
max 8000 obr./min.
Nr producenta 57 891 06
Nr producenta 30 029 02
BSG 10/50 max 7000 obr./min.
Nr producenta 52 630 01
FTM
NA 12 x 2000 DIN15/G28
Nr producenta 30 030 02
G35
NA 15 x 2000 DIN15/G35
Materiały i urządzenia szlifierskie
• Dzięki oddzieleniu napędu od uchwytów i przystawek szlifierskich ciągła
praca jest znacznie lżejsza.
FH 15 (12 mm)
Nr producenta 10 331 01
Nr producenta 30 032 02
WH 12 (MK 1)
Nr producenta 10 330 01
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
6. Materiały i urządzenia szlifierskie firmy SUHNER
VIII-95
UMÓW SIĘ
NA
BEZPŁATNY
POKAZ
W TWOJEJ
FIRMIE
SKONTAKT
UJ SI
Z NAJBLIŻSZ Ę
YM
ODDZIAŁEM
Materiały i urządzenia szlifierskie
ROTOMAX 1,5 – elastyczność, siła, oszczędność miejsca
WB 4
Nr producenta 110 220
FH 4 (6 mm)
Nr producenta 57 570 01
2,7 : 1
max 25 000 obr./min.
Nr producenta 49 608 04
WI 4 (3 mm)
Nr producenta 57 661 01
WB 7 (6 mm)
Nr producenta 110 221
G16
NA 4 x 1250 DIN10/G16
FH 7 (6 mm)
Nr producenta 49 530 01
Nr producenta 30 002 02
DIN10
G22
WI 7 (6 mm)
Nr producenta 57 645 01
NA 7 x 1500 DIN10/G22
Nr producenta 30 007 02
G28
NA 10 x 2000 DIN10/G28
Nr producenta 30 026 03
WI 7 – 45° (6 mm)
Nr producenta 57 662 01
G28
NA 12 x 2000 DIN10/G28
Nr producenta 30 029 02
FTM
Nr producenta 110 223
FHP 12
Nr producenta 97 397 01
FSM 1:1
FH 10 (6 mm)
Nr producenta 57 170 01
Nr producenta 57 891 01
ROTOMAX 1,5 F
Nr producenta 110 205 (230 V, 50 Hz, 1 Ph) 27,4 kg
•
•
•
•
•
Płynna regulacja prędkości z klawiatury.
Wskaźnik prędkości na wyświetlaczu LED.
Prędkość: 500 – 15000 obr./min.
Łagodny rozruch / zintegrowany hamulec.
Dostępny ze stopką (F), z wózkiem (STM) lub w
wersji podwieszanej (HM).
• możliwość podłączenia wałka STEP + sterowanie z uchwytu
• hałas poniżej 80 dB
• jednofazowy silnik indukcyjny o dużej mocy, wyposażony w filtr cząstek
FH 12 (12 mm)
Nr producenta 48 265 01
BSG 10/50
Nr producenta 52 630 01
BSG 3/10/40
Nr producenta 106 48 01
VIII-96
WIG 7 (M14)
6. Materiały i urządzenia szlifierskie firmy SUHNER
WI 10 (6 mm)
Nr producenta 57 645 03
WI 10 – 45° (6 mm)
Nr producenta 57 662 03
WB 10
Nr producenta 110 222
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
ISO 9001
BSG 3/10/40
G16
NA 4 x 1250 DIN10/G16
Nr producenta
106 48 01
Nr producenta 30 002 02
WB 4
Nr producenta 110 220
FH 10 (6 mm)
Nr producenta 57 170 01
FH 4 (6 mm)
Nr producenta 57 570 01
WI 10 (6 mm)
Nr producenta 57 645 03
WI 4 (3 mm)
Nr producenta 57 661 01
WB 10
DIN10
DIN15
G22
NA 7 x 1500 DIN10/G22
Nr producenta 110 222
Nr producenta 30 007 02
FTM
Nr producenta
110 223
FH 7 (6 mm)
Nr producenta 49 530 01
WI 7 (6 mm)
Nr producenta 57 645 01
FH 12 (12 mm)
Nr producenta 48 265 01
WIG 7 (M14)
2,7 : 1
max 25 000 obr./min.
Nr producenta 49 608 04
FSM 1:1
Nr producenta 57 891 01
WB 7 (6 mm)
Nr producenta 110 221
G28
NA 10 x 1500 DIN10/G28
Nr producenta 30 026 02
ROTOMAX STM 3,5 kW
Numer producenta 110 204
(400 V, 50 Hz, 3 Ph) 70 kg
• Maszyna z bezstopniową regulacją
obrotów.
• Wskaźnik obrotów na wyświetlaczu
ciekłokrystalicznym.
• Obroty po podłączeniu wałków DIN 10:
od 500 do 25 000 obr./min.
• Obroty po podłączeniu wałków DIN 15:
od 500 do 10 000 obr./min.
• Łagodny rozruch oraz wbudowany
hamulec.
• Oszczędność czasu dzięki błyskawicznej zmianie napędzanego wałka.
• Wózek do odkładania wałków i przystawek szlifierskich.
BSG 10/50
G28
NA 12 x 2000 DIN15/G28
Nr producenta 52 630 01
Nr producenta 30 030 02
G35
NA 15 x 2000 DIN15/G35
Materiały i urządzenia szlifierskie
ROTOMAX 3,5 – gwiazda wśród urządzeń szlifierskich
FH 15 (12 mm)
Nr producenta 10 331 01
Nr producenta 30 032 02
SAM 1:1 (M14)
Nr producenta 10 443 01
BSG 15/63
Nr producenta 10 635 01
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
6. Materiały i urządzenia szlifierskie firmy SUHNER
VIII-97
UMÓW SIĘ
NA
BEZPŁATNY
POKAZ
W TWOJEJ
FIRMIE
SKONTAKT
UJ SI
Z NAJBLIŻSZ Ę
YM
ODDZIAŁEM
Wałki giętkie i akcesoria
G
G
DIN
G
W skład wałka giętkiego wchodzi wkład do wałka (rdzeń) wraz z przyłączami do napędu i uchwytów szlifierskich oraz pancerz wałka.
Materiały i urządzenia szlifierskie
Typ
VIII-98
Przyłącze
Wkład do wałka
Wałek kpl.
Rdzeń wałka
Max
Masa
Nr producenta ø x długość [mm] [obr./min.] [kg] Nr producenta [kg]
Napęd
Uchwyt
NA 4 x 1250
G28
G16
30 001 02
4 x 1250
40000
0,500
30 034 01
NA 4 x 1250
DIN10
G16
30 002 02
4 x 1250
40000
0,450
NA 7 x 1500
G28
G22
30 009 02
7 x 1500
20000
1,250
NA 7 x 1500
DIN10
G22
30 007 02
7x 1500
20000
NA 7 x 2000
DIN10
G22
49 790 01
7 x 2000
NA 10 x 1500
G28
G28
30 015 02
NA 10 x 1500
DIN10
G28
NA 10 x 1500
DIN15
NA 10 x 2000
Pancerz wałka
Nr producenta
[kg]
0,120
30 036 02
0,330
30 038 01
0,120
30 039 02
0,330
30 041 01
0,400
30 040 02
0,850
1,250
30 043 01
0,400
30 042 02
0,850
25000
1,700
49 791 01
0,600
49 792 01
1,100
10 x 1500
15000
2,100
30 045 01
0,700
30 046 02
1,400
30 026 02
10 x 1500
15000
2,050
30 048 01
0,650
30 049 02
1,400
G28
30 027 02
10 x 1500
15000
2,100
30 051 01
0,700
30 052 02
1,400
G28
G28
30 015 03
10 x 2000
15000
2,500
30 045 02
0,950
30 046 03
1,550
NA 10 x 2000
DIN10
G28
30 026 03
10 x 2000
15000
2,500
30 048 02
0,950
30 049 03
1,550
NA 10 x 2000
DIN 15
G28
30 027 03
10 x 2000
15000
2,500
30 051 02
0,950
30 052 03
1,550
NA 12 x 2000
G28
G28
30 028 02
12 x 2000
12000
3,850
30 054 01
1,300
30 055 02
2,550
NA 12 x 2000
DIN10
G28
30 029 02
12 x 2000
12000
3,750
30 057 01
1,300
30 056 02
2,450
NA 12 x 2000
DIN15
G28
30 030 02
12 x 2000
12000
3,800
30 059 01
1,300
30 060 02
2,500
NA 12 x 2000
DIN15
G35
30 031 02
12 x 2000
12000
3,850
30 062 01
1,350
30 063 02
2,500
NA 12 x 2500
DIN10
G28
49 952 01
12 x 2500
12000
4,000
49 953 01
1,600
49 954 01
2,900
NA 15 x 2000
DIN15
G35
30 032 02
15 x 2000
8000
5,250
30 065 01
2,000
30 066 02
3,750
NA 15V x 2000
DIN15
G35
48 236 01
15 x 2000
8000
5,250
30 065 01
2,000
48 237 01
5,450
NA 20 x 2500
DIN15
G35
30 025 01
20 x 2500
5000
9,450
30 070 01
4,000
30 069 01
5,450
Akcesoria
Typ
Nr
Max
Przyłącze
producenta
[obr./min.]
ø x długość
[mm]
ISK 10
10 783 01
2xDIN10
15 000
ø 43 x 76
ISK 15
10 782 01
2xDIN15
15 000
ø 58 x 96
10 510 01
2xG28
12 000
(1 : 3)
10 510 03
2xDIN10
12 000
(1 : 3)
RG
Opis i zastosowanie
Sprzęgło izolujące wałek
od silnika elektrycznego,
zgodnie z wymogami CEE
Przekładnia zwiększająca
prędkość obrotową napędów,
przełożenie 1:3, łożyskowanie
kulkowe, do lekkich prac.
Masa
[kg]
0,092
0,22
1,35
1,3
1:3
6. Materiały i urządzenia szlifierskie firmy SUHNER
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
ISO 9001
Szlifierki taśmowe – elastyczne i precyzyjne
UTG 9-R
UTC 7-R
UBK 6-R
Do szlifierek taśmowych SUHNER polecamy
Państwu pasy bezkońcowe - str. VIII-39÷41
UBK 6-R
UTG 9-R
UTC 7-R
LBH 7
• Wysokowydajne, elektryczne
szlifierki z taśmą ścierną przeznaczone do zastosowań na
dużych powierzchniach.
• Płynna regulacja w zakresie
od 2 800 do 6 000 obr/min.
• Dostępna z dwiema szero-kościami taśm BSGB 35 /450
mm oraz BSGB 50/450 mm.
• Poręczna elektryczna szlifierka do rur.
• Przeznaczona do szlifowania
rur o średnicy do 70 mm.
• Pełna regulacja prędkości.
• Łagodny rozruch: zabezpiecza silnik i narzędzia.
• Duża wydajność przy szlifowaniu małych średnic.
• Wysokowydajna kompaktowa szlifierka taśmowa.
• Taśma wrap-around180°.
• Przeznaczona do szlifowania
rur o średnicy do 45 mm.
• Pełna regulacja prędkości.
• Łagodny rozruch: zabezpiecza silnik i narzędzia.
• Duża wydajność przy szlifowaniu małych średnic.
• Wysokowydajna pneumatyczna szlifierka taśmowa
spełnia najwyższe wymagania.
• Przeznaczona szczególnie
do zastosowań przy obróbce
dużych powierzchni.
• Dostępna z dwiema szerokościami taśm BSGB 35 /450
mm oraz BSGB 50 /450 mm.
Akcesoria
Akcesoria
Typ
Opis
Szybkość
Nr
bez obciążenia
producenta
[obr/min]
Napięcie
Moc
Taśma
Szybkość
taśmy
Masa
UBK 6-R
Elektryczna szlifierka taśmowa
(z regulacją
obrotów)
111 217
2800–5800
230 V
1530 W
BSGB
50/450
14,7–31 m/s
4,6 kg
UTG 9-R
Elektryczna
szlifierka taśmowa do rur (z
regulacją
obrotów)
111 212
4000–9000
230 V
1050 W
BSGB
30/610
7–15,5 m/s
3,0 kg
UTC 7-R
Elektryczna
szlifierka taśmowa do rur (z
regulacją
obrotów))
111 157
3000–7000
230 V
500 W
BSGB
30/533
4,5–11 m/s
2,4 kg
Typ
LBH 7 D 35
LBH 7 D 50
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opis
Pneumatyczna
szlifierka taśmowa
Szybkość
Nr
bez obciążenia
producenta
[obr/min]
112 009
Zużycie
powietrza
[m3/min]
0,660
7000
112 010
Moc
Taśma
BSGB 35/450
1000 W
0,660
Szybkość
taśmy
36,7 m/s
BSGB 50/450
6. Materiały i urządzenia szlifierskie firmy SUHNER
Materiały i urządzenia szlifierskie
LBH 7
VIII-99
BSG 10/50
UBC 10-R
LBB 20 DH
WB 10
FTM
LBC 16 H
Materiały i urządzenia szlifierskie
BSG 3/10/40
UBC 10-R
LBC 16 H
LBB 20 DH
BSG 10 /50
• Wysokowydajna kompaktowa
szlifierka taśmowa.
• Zmienne prędkości taśmy regulowane w zakresie od 4 000 do
10 000 obr/min.
• Taśmy o długości: 520 mm, dostępne w szerokościach 3, 6, 12,
16 i 19 mm.
• Pneumatyczna wydajna
kompaktowa szlifierka taśmowa o mocy wyjściowej
320 W.
• Dostępne różne ramiona.
• Lekka i poręczna szlifierka
pneumatyczna o mocy 220 W.
• Dostępne różne ramiona.
• Przystawka na pasy bezkońcowe do obróbki powierzchni płaskich i obłych. Do
zastosowania z wałkiem giętkim.
WB 10
BSG 3/10/40
Szlifierki taśmowe
Moc
Nr
Max
Zużycie
Elastyczne
wyjśNapięcie
producenta [obr/min.]
powietrza
przyłącze
ciowa
Typ
Opis
UBC 10-R
Elektryczna szlifierka
taśmowa (z regulacją
obrotów)
111 111
4000–10000
230 V
–
500 W
–
LBC 16 H
Pneumatyczna
szlifierka taśmowa
112 008
16000
–
0,660
m3/min
370 W
–
WB 10
Przystawka na pasy bezkońcowe do wałka giętkiego
110 222
17100
–
–
–
G 28
WB 7
Przystawka na pasy bezkońcowe do wałka giętkiego
110 221
17100
–
–
–
G 22
Ramiona
Typ
BSGB 12/520
BSGB 6/520
BSGB 12/520
BSGB 6/520
BSGB 12/520
BSGB 6/520
BSGB 12/520
6,5–15,5
m/s
25,2 m/s
zmienna
zmienna
Rozmiar rolki [mm]
KA 16/4
57 620 03
16 × 4
BSGB 6/520
KA 16/9
57 620 02
16 × 9
BSGB 12/520
KA 19/12
57 620 04
19 × 12
BSGB 16/520
57 620 06
25 × 1,5
BSGB 3/520
57 620 01
25 × 9
BSGB 6/520, BSGB 12/520
57 620 05
23 × 18
BSGB 19/520
KA 25/9
(załączona w powyższych
modelach)
KA 23/18
Typ
Opis
Typ rolki
Prędkość
taśmy
Nr producenta
LBB 20
DH
Pneumatyczna
szlifierka taśmowa
112 007
20000
–
0,52
m3/min
220 W
–
WB 4
Przystawka na pasy
bezkońcowe do wałka
giętkiego
110 220
20000
–
–
–
G 16
Ramiona
Typ
Taśma
Moc
Nr
Max
Zużycie
Elastyczne
wyjśNapięcie
producenta [obr/min.]
powietrza
przyłącze
ciowa
Prędkość
taśmy
BSGB 6/305
21 m/s
BSGB 12/305
BSGB 6/305
BSGB 12/305
zmienna
Rozmiar rolki [mm]
KAK 16/4
59 162 03
16 × 4
BSGB 3/305, BSGB 6/305
KAK 16/9
59 162 02
16 × 9
BSGB 6/305, BSGB 12/305
59 162 06
25 × 1,5
BSGB 3/305
59 162 01
25 × 9
BSGB 6/305, BSGB 12/305
59 162 07
9×9
BSGB 6/305, BSGB 12/305
KAK 25/1,5
KAK 25/9
(załączona w powyższych
modelach)
Typ
FTM
BSG
BSG
BSG
Opis
Przystawka do obróbki rur
do wałka giętkiego
Przystawka na pasy bezkoń10/50
cowe do wałka giętkiego
Przystawka na pasy bezkoń10/35
cowe do wałka giętkiego
Przystawka na pasy bezkoń3/10/40
cowe do wałka giętkiego
Typ rolki
Taśmy
Nr producenta
KAK 9/9
VIII-100
Taśmy
BSGB 6/520
KA 25/1,5
Szlifierki taśmowe
• Przystawka na pasy bezkońcowe do obróbki pow. płaskich. Do zastosowania z
wałkiem giętkim.
• Poręczna przystawka do
szlifierki z wałkiem giętkim.
Taśma
Nr producenta
Przystawka
Taśma
Szlifierka
110 223
G 28
BSGB 30/610
Rotofera, Rotomax 1,5
52 630 01
G 28
BSGB 50/450
Rotostar, Rotofera, Rotar, Rotomax
52 630 02
G 28
BSGB 35/450
Rotostar, Rotofera, Rotar, Rotomax
10 648 01
G 28
BSGB 40/505
Rotostar, Rotofera, Rotar, Rotomax
6. Materiały i urządzenia szlifierskie firmy SUHNER
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
ISO 9001
7. SZLIFIERKI TAŚMOWE
Seria warsztatowa GRIT GX
GRIT GX Jeden system, wszystkie możliwości.
Program GX GRIT zbudowany jest modularnie. Poprzez dobudowę odpowiednich modułów podstawowa szlifierka taśmowa przeistacza się
w mgnieniu oka w szlifierkę do łuków i zaokrągleń. Zupełnie łatwo i prosto, w pełni elastycznie. Oszczędzają Państwo czas wymagany na
przezbrojenie, powierzchnię i miejsce w hali fabrycznej oraz inwestycję w kompletny park maszyn.
GX 75 / GX 75 2H
GXR
+
=
Szlifierka taśmowa
(jednostka podstawowa)
Moduł do szlifowania łuków
GX 75 / GX 75 2H
GXC
+
Szlifierka taśmowa
(jednostka podstawowa)
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
Szlifierka do łuków
GXW
+
Moduł do szlifowania łuków
=
Moduł
chłodzącosmarujący
Materiały i urządzenia szlifierskie
Jeżeli pracują Państwo na co dzień ze stalą lub ze stalą szlachetną, szlifierki taśmowe GRIT serii GX są dokładnie tym, czego Państwo potrzebują. W maszynach
GRIT tkwi 25-letnie doświadczenie i fachowa wiedza. Znajduje to wyraz, między innymi w elastycznym sposobie konstrukcji, wysokim poziomie bezpieczeństwa oraz
optymalnym dopasowaniu do różnych materiałów i zastosowań, począwszy od szlifowania zgrubnego aż do precyzyjnej obróbki wykańczającej.
GRIT GX funkcjonuje na zasadzie modułowych podzespołów. Oznacza to, że
pracują Państwo przy szlifierce taśmowej, która w razie potrzeby stanowi podstawę
do dalszej rozbudowy i zwiększenia spektrum jej możliwości poprzez zastosowanie
modułów dodatkowych, np. do szlifowania łuków i zaokrągleń. Oszczędzają
Państwo czas, pieniądze i miejsce. Przy użyciu zestawu urządzeń GRIT z serii GX
mogą Państwo szlifować ekonomicznie.
Szlifierka bezkłowa
do zaokrągleń „Centerless”
7. Szlifierki taśmowe
VIII-101
Szlifierka taśmowa GX 75 / GX 75 2H
Urządzenie GX 75 lub GX 75 2H stanowi podstawę całego systemu. Wysoko
wydajna szlifierka taśmowa, na której mogą Państwo polegać również w profesjonalnych zastosowaniach. O mocnej konstrukcji, prosta w montażu i wyposażona we wszystko, co może ułatwić pracę i obsługę.
Materiały i urządzenia szlifierskie
Praktyczne zalety dla użytkownika:
• Wytrzymały trójfazowy silnik umożliwia szlifowanie ze stałą prędkością
obrotową.
• Prędkości obrotowe optymalne do obróbki metali: GX 75 z prędkością 3000
obr/min.; GX 75 2H z przełączalnymi prędkościami 1500 lub 3000 obr./min.
• Praca dopasowana do materiału dzięki samoczynnej regulacji naciągu
taśmy.
• Wygodna obsługa dzięki regulowanej wysokości roboczej oraz regulowanej w pionie podporze do szlifowania płaskiego i łatwej regulacji taśmy
• Wysokie bezpieczeństwo pracy dzięki stabilnej podstawie maszyny oraz
masywnej konstrukcji stołu.
• Wbudowane złącze do odsysania (Ø 90 mm).
• Zdejmowany odciąg wiórów.
Specyfikacja techniczna
GX 75
GX 75 2H
3 kW
1,5/2 kW
Prędkość obrotowa
3000 obr/min
1500/3000 obr/min
Wymiary taśmy
75x2000 mm
75x2000 mm
Moc
Kabel przyłączeniowy
Masa
Numer producenta
2m
2m
75 kg
75 kg
7 901 01
7 901 02
Różnorodne zastosowanie:
Dzięki dużej mocy silnika szlifierki taśmowe GX 75 są wyjątkowo wydajne. Gwarantuje to
uzyskanie w krótkim czasie wysokiej wydajności ściernej, jak i wygodną pracę. Urządzenia
GX 75 oraz GX 75 2H odznaczają się niskim poziomem wibracji podczas działania i ułatwiają
precyzyjną pracę, dzięki opatentowanemu systemowi napinania taśmy.
Obojętnie, czy chcą Państwo wyrównać spoiny, sfazować krawędź, usunąć grat, czy też
wykonać szlifowanie płaskie – urządzenie GRIT zawsze zapewni Państwu optymalne wykonanie pracy. I jest przy tym również wyjątkowo ekonomiczne.
Optymalna praca przy szlifowaniu płaskim:
Szlifowanie płaskie należy do programu standardowego urządzenia GRIT. Szeroki obszar
szlifowania, o wymiarach 75 x 420 mm, jest dla tych obydwu maszyn GX 75 czymś zupełnie
oczywistym, tak jak regulowany w pionie płaski stół szlifierski oraz łatwa regulacja taśmy.
Do szlifierek taśmowych GRIT polecamy Państwu pasy
bezkońcowe - str. VIII-36÷39
VIII-102
6. Materiały i urządzenia szlifierskie firmy SUHNER
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
ISO 9001
Moduł do szlifowania łuków GXR
Szlifowanie dokładnych łuków na rurach to kwestia odpowiedniej maszyny: dzięki zainstalowanemu modułowi GXR wystarczy kilka ruchów ręką, aby z bazowej szlifierki taśmowej GX 75 2H, stanowiącej jednostkę
podstawową, powstała profesjonalna szlifierka do łuków, wyposażona seryjnie w ogranicznik głębokości,
sanie poprzeczne oraz imadło szybkomocujące. Dokładne wyszlifowanie stanie się przez to całkiem proste
i znacznie wygodniejsze.
GXR
+
=
Moduł do szlifowania łuków
Szlifierka do łuków
Specyfikacja techniczna
GXR
Ø 16–75 mm
Średnica rury
75 × 75 mm
Wymiary profilu / materiał płaski maks.
75 × 2250 mm
Wymiary taśmy
54 kg
Masa
Numer producenta
9 90 01 001 00 0
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
W zakres dostawy wchodzą: 1 wałek dociskowy Ø 42,4 mm; 1 wałek dociskowy
Ø 48,3 mm; 1 taśma szlifierska 75 x 2250 mm, K 36 Z.
7. Szlifierki taśmowe
Materiały i urządzenia szlifierskie
Praktyczne zalety dla użytkownika:
• Do precyzyjnego wyszlifowania profili i rur o przekroju Ø 16–75 mm
• Do kątów 30° do 90°
30° / maks. Ø 37,5 mm
45° / maks. Ø 53,0 mm
60° / maks. Ø 64,5 mm
90° / maks. Ø 75,0 mm.
• Precyzyjna i komfortowa praca dzięki
zintegrowanemu ogranicznikowi głębokości oraz zastosowaniu imadła
szybkomocującego do rur okrągłych i
kwadratowych, jak i materiałów peł- GX 75 / GX 75 2H
nych.
• Dostępne są wałki dociskowe we
wszystkich powszechnie stosowanych wymiarach.
• Imadło ze szczękami mocującymi
wykonanymi ze stali szlachetnej.
• W połączeniu z urządzeniem GX 75
2H. Niskie obroty (1500 obr/min) optymalne do obróbki stali szlachetnej.
Mniej gratów szlifierskich i przebarwień nalotowych.
Szlifierka taśmowa
• Najłatwiejsza obsługa dzięki czterem (jednostka podstawowa)
sterowanym rolkom transportowym.
• Może być także łączona z programem
GI (GI 75 / GI 75 2H). Do tego
konieczny jest adapter.
VIII-103
Moduł do szlifowania zaokrągleń GXC
Moduł do szlifowania zaokrągleń GXC umożliwia uzyskanie doskonałych
powierzchni w najprostszy sposób. Do przebudowy w szlifierkę bezkłową do
zaokrągleń „Centerless“ wystarczy jedynie kilka ruchów ręką, gdyż ekonomiczność i elastyczność stoją na pierwszym planie.
Materiały i urządzenia szlifierskie
Praktyczne zalety dla użytkownika:
• Do szlifowania rur i wałków o przekroju Ø 10–100 mm.
• Wysoka prędkość robocza przy zachowaniu największej jakości powierzchni.
• Przystosowany również do szlifowania na mokro w połączeniu z modułem
chłodząco-smarującym GXW.
• Najłatwiejsza obsługa dzięki 4 sterowanym rolkom transportowym.
• Może być także łączona z programem GI (GI 75 / GI 75 2H). Do tego konieczny
jest adapter.
VIII-104
Do szlifierek taśmowych GRIT polecamy Państwu
pasy bezkońcowe - str. VIII-36÷39
GX 75 / GX 75 2H
GXC
GXW
+
Szlifierka taśmowa
(jednostka podstawowa)
+
=
Moduł
chłodzącosmarujący
Moduł do szlifowania łuków
Szlifierka bezkłowa
do zaokrągleń „Centerless”
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
GXC
Moduł chłodząco-smarujący
Rury
Ø 10–100 mm
Masa
Wymiary taśmy
75 × 2000 mm
Numer producenta
Masa
Numer producenta
48 kg
7 901 03
GXW
8,6 kg
7 901 04
W zakres dostawy wchodzą: 1 litr emulsji chłodzącosmarującej (1:30).
W zakres dostawy wchodzą: 1 prowadnica nylonowa;
1 prowadnica mosiężna, 1 przewód przyłączeniowy
z wtyczką CEE 16 A.
7. Szlifierki taśmowe
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
ISO 9001
Przystawka do gratowania GXE
Doskonałe uzupełnienie programu GX GRIT.
Przystawka do gratowania GXE wykona ostatni szlif na zakończenie pracy. Jest ona
wyjątkowo skuteczna przy usuwaniu gratu z rur, profili oraz materiałów płaskich.
Szerokie spektrum szczotek GRIT do usuwania gratu, stanowi rozwiązanie dla
niemal wszystkich zadań szlifierskich.
Praktyczne zalety dla użytkownika:
• Do gratowania rur i profili.
• Możliwość podłączenia zewnętrznego odsysania.
• Z odpowiednimi tarczami polerskimi może być stosowana jako polerka.
• Wysokie bezpieczeństwo pracy dzięki wyłącznikowi bezpieczeństwa zintegrowanemu z bezpiecznikiem silnika.
• Szerokie spektrum dostępnych szczotek drucianych (zobacz wyposażenie dodatkowe).
GXE
+
Przystawka do gratowania
=
Podstawa maszyny
Specyfikacja techniczna
GXE
Moc
2,2 kW
Prędkość obrotowa
1500 obr./min.
Wymiary narzędzia maks.
Ø 250 x 60 mm
Kabel przyłączeniowy
Masa
Numer producenta
2m
32 kg
7 901 05
W zakres dostawy wchodzą: 1 wtyczka CEE, 16 A.
Podstawa do maszyn GIXS i GIXBE
Obydwie podstawy do maszyny są optymalnie przystosowane do przystawki do
gratowania GXE, zarówno w wersji z odsysaniem, jak i bez odsysania. O mocnej
konstrukcji, proste w montażu i wyjątkowo stabilne. Podstawy do maszyny mogą
być wykorzystane także do szlifierek serii GI (GI 100 oraz GIE).
Praktyczne zalety dla użytkownika:
GIXS
• Stabilna podstawa maszyny wykonana z blachy stalowej.
• Wysoka stabilność i bezpieczeństwo dzięki zamocowaniu przy pomocy kołków
rozporowych.
GIXBE
• Wbudowany silnik dla wysoko wydajnego podwójnego odsysania.
• Filtr kasetowy dla efektywnego oczyszczania powietrza.
• Zintegrowany łapacz iskier i wiórów metalowych, odporny na żarzące się
cząsteczki.
• Elastyczne, odporne na temperaturę, stalowe przewody odsysające.
GIXS
GIXBE
Specyfikacja techniczna
GIXS
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
Masa
Numer producenta
304 x 356 x 769 mm
Materiały i urządzenia szlifierskie
GIXS/GIXBE
18 kg
9 90 01 002 00 0
GIXBE
Moc
Maks. podciśnienie
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
Masa
Numer producenta
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
370 kW
2,65 mbar
305 x 575 x 700 mm
58 kg
9 90 01 009 00 0
7. Szlifierki taśmowe
VIII-105
Szczególnie dla zastosowań w trudnych warunkach w przemyśle, seria
urządzeń GI przekonuje dzięki wydajności i ekonomiczności. Wszystkie
elementy są ekstremalnie wytrzymałe, dlatego wysokie obciążenia i długa
trwałość należą u maszyn GRIT GI do standardu – tak samo jak wysokie bezpieczeństwo działania i prosta obsługa.
Seria przemysłowa GRIT GI
Modułowy system maszyn
Szlifowanie taśmowe
Podstawa maszyny
Podstawowa szlifierka
taśmowa
Szlifierka taśmowa
+
GI 75, GI 75 2H,
GI 150, GI 150 2H
Szlifowanie łuków
=
GIB, GIBE
Podstawowa szlifierka
taśmowa
Podstawa
Materiały i urządzenia szlifierskie
+
Szlifowanie wzdłużne
+
GIB, GIBE
GIR
Podstawowa szlifierka
taśmowa
Podstawa
Moduł
+
Zastosowania mobilne
=
GI 150, GI 150 2H
GI 150, GI 150 2H
GIB, GIBE
Podstawowa szlifierka
taśmowa
=
GIL
Szlifierka mobilna
Mobilna podstawa
=
GI 75, GI 75 2H,
GI 150, GI 150 2H
GIM
Podstawowa szlifierka
taśmowa
Podstawa maszyny
+
GI 100
Szlifierka wzdłużna
+
+
Szlifowanie taśmowe
Szlifierka do łuków
Moduł
Szlifierka taśmowa
=
GIXS, GIXBE
Standardowy system maszyn
Szlifowanie taśmowe
Szlifierka taśmowa
GIS 75
System maszyn specjalnych
Szlifowanie powierzchni walcowych
Szlifierka do zaokrągleń
GICS
VIII-106
7. Szlifierki taśmowe
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
ISO 9001
Szlifierka taśmowa GI 75 oraz GI 150
Podstawowa szlifierka
taśmowa
Podstawa maszyny
+
GI 75, GI 75 2H,
GI 150, GI 150 2H
=
GIB, GIBE
Szlifierka taśmowa
Praktyczne zalety dla użytkownika GI 75 (2H) / GI 150 (2H):
• Wysokowydajne szlifierki taśmowe, opcjonalnie są dostępne w
wersji jedno i dwubiegowej, z taśmami o różnej szerokości (75
i 150 mm).
• Stała prędkość obrotowa przy wysokiej wydajności skrawania,
dzięki wydajnemu, wytrzymałemu silnikowi.
• Komfortowa obsługa: niski poziom wibracji, opatentowany system napinania taśmy.
• Wysokie bezpieczeństwo pracy: ogranicznik, szczelina szlifowania i ochrona oczu – regulowane indywidualnie.
• Przystosowana do podłączenia do centralnego systemu
odsysania.
Podstawa do maszyny GIBE
GIBE z podwójnym odsysaniem przekonuje dzięki obfitości różnych
praktycznych detali: niewrażliwy na iskry metalowy łapacz wiórów,
stalowe przewody odsysające i filtr kasetowy, odpowiadają optymalnie
wymaganiom w zastosowaniach przemysłowych.
Praktyczne zalety dla użytkownika:
GIB
• Wysokość robocza regulowana komfortowo i bez nakładu siły przy
pomocy amortyzatora gazowego.
• Wysoka stabilność dzięki wytrzymałej konstrukcji.
GIBE
• Wbudowany silnik dla wysokowydajnego podwójnego odsysania.
• Filtr kasetowy dla efektywnego oczyszczania powietrza.
• Zintegrowany łapacz wiórów metalowych, odporny na żarzące się
cząsteczki.
• Elastyczne, odporne na temperaturę, stalowe przewody odsysające.
Specyfikacja techniczna
GI 75
GI 75 2H
GI 150
GI 150 2H
GIB
GIBE
4000 W
2600-3100 W
4000 W
2600-3100 W
-
350 W
Prędkość obrotowa
3000 obr./min.
1500/3000 obr./min.
1500 obr./min.
1500/3000 obr./min.
-
-
Wymiary taśmy
75 x 2000 mm
75 x 2000 mm
150 x 2000 mm
150 x 2000 mm
-
-
65 kg
65 kg
82 kg
82 kg
17 kg
55 kg
-
2 sztuki elastycznych przewodów,
4 sztuki taśmy dociskowej
9 90 01 003 00 0
9 90 01 004 00 0
Moc
Masa
Dostawa obejmuje
Numer producenta
1 wtyczka CEE, 16 A; 1 taśma szlifierska 1 wtyczka CEE, 16 A; 1 taśma szlifierska
75 x 2000 mm, K 36 Z
150 x 2000 mm, K 40 Z
7 902 01
7 902 02
7 902 04
7 902 05
Materiały i urządzenia szlifierskie
W szlifierkach taśmowych GRIT GI 75 oraz
GI 150 każdy element jest przystosowany
do ciężkich zastosowań profesjonalnych.
Nadzwyczaj wydajny silnik utrzymuje stałą
prędkość obrotową i zapewnia wysoką
wydajność skrawania. Są dostępne z taśmami o szerokości 75 i 150 mm, jak
również w wersji jedno i dwubiegowej.
Przy pomocy odpowiednich modułów
obie maszyny mogą być szybko i prosto
przebudowane ze szlifierki do łuków do
szlifierki płaskiej.
Do szlifierek taśmowych GRIT polecamy Państwu pasy
bezkońcowe - str. VIII-36-39
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
7. Szlifierki taśmowe
VIII-107
Materiały i urządzenia szlifierskie
Moduł do szlifowania łuków GIR
VIII-108
Moduł do szlifowania łuków GIR jest optymalnie dostosowany do zastosowań przemysłowych. Wysoka wydajność ścierna zapewnia ekonomiczne zastosowanie, a przy taśmie o szerokości 150 mm urządzenie
GIR nadaje się także do obróbki detali o większych średnicach.
Wyjątkowym elementem jest imadło Heavy-Duty do stosowania w trudnych warunkach. Dzięki systemowi szybkiego mocowania, możliwa jest
prosta i racjonalna wymiana detali. Dzięki dostarczanym w standardowym wyposażeniu szczękom wykonanym ze stali szlachetnej,
ograniczana jest korozja kontaktowa detali ze stali nierdzewnej. Do efektywnego odsysania jest konieczny króciec odsysający (numer producenta 6 99 02 182 00 0). Aby przy szlifowaniu ukosów rzeczywiście
wszystko pasowało, firma GRIT opracowała specjalną tarczę szlifierską
do ukosów. Jej prosty montaż przy równej długości taśmy czyni ją
wyjątkową na rynku. Zgłoszona do opatentowania tarcza szlifierska do
ukosów jest dostępna opcjonalnie do modułu GIR.
Maksymalna średnica rur:
0° – Ø 110 mm
30° – Ø 80 mm
45° – Ø 60 mm.
Podstawowa szlifierka
taśmowa
Podstawa maszyny
+
GI 150, GI 150 2H
Moduł do szlifowania łuków
+
GIB, GIBE
=
GIR
Praktyczne zalety dla użytkownika:
• Dokładne wyszlifowanie rur o średnicy maksymalnej do Ø 150 mm
• Imadło z wymiennymi szczękami wykonanymi ze stali szlachetnej i systemem
szybkiego mocowania.
• Zintegrowany ogranicznik głębokości w wykonaniu seryjnym.
• Kąt przystawienia regulowany beznarzędziowo.
• Do kątów 30° do 90°
30° / Maks. Ø 30 mm
45° / Maks. Ø 105 mm
60° / Maks. Ø 130 mm
90° / Maks. Ø 150 mm.
• Dostępne są wałki dociskowe do wszystkich powszechnie stosowanych wymiarów
rur.
• W połączeniu z urządzeniem GI 150. Niskie obroty (1500 obr / min) optymalne do
obróbki stali szlachetnej oraz do zastosowania z wałkami dociskowymi
< Ø 35 mm.
• Efektywne podwójne odsysanie przy zastosowaniu podstaw GIBE w połączeniu z
króćcem odsysającym (numer producenta 6 99 02 182 00 0).
7. Szlifierki taśmowe
Szlifierka do łuków
Specyfikacja techniczna
GIR
Średnica rury
Ø 20–150 mm
Wymiary profilu / materiał płaski maks.
120 × 150 mm
Wymiary taśmy
150 × 2250 mm
Masa
Numer producenta
109 kg
9 90 01 007 00 0
W zakres dostawy wchodzą: 1 wałek dociskowy do
Ø 42,4 mm; 1 taśma szlifierska 150 x 2250 mm, K 36 Z.
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
ISO 9001
Moduł do szlifowania płaskiego GIL
Podstawowa szlifierka taśmowa
Podstawa
+
GI 150, GI 150 2H
Moduł
+
GIB, GIBE
Szlifierka do szlifowania wzdłużnego
=
GIL
Praktyczne zalety dla użytkownika:
• Największa precyzja obróbki powierzchniowej aż do obróbki wykańczającej.
• Łatwa obsługa.
• Do detali o kształcie wielokątnym.
• Moduł jest montowany odchylnie na maszynie podstawowej (opcjonalnie), dzięki
temu oszczędza miejsce w hali produkcyjnej / warsztacie.
• Zastosowanie płyty szlifierskiej do maszyny podstawowej jest możliwe mimo zamontowania modułu GIL.
• Szerokość detali może być ustawiana indywidualnie, dzięki regulowanym
ogranicznikom.
• Materiał płaski może być także szlifowany „w ostry kant”.
• Do taśm ściernych o uziarnieniu 60 do 400.
Specyfikacja techniczna
GIL
150 x 2000 mm
Wymiary taśmy
180 W
Moc silnika posuwu
Wymiary profilu / materiał płaski maks.
Masa
Numer producenta
100 × 120 mm
64 kg
7 902 08
Materiały i urządzenia szlifierskie
Nieodzowny przy konstrukcji maszyn, budowie poręczy, jak i konstrukcjach spawanych. Moduł GIL do szlifowania wzdłużnego, jako jedyny na
rynku, wyposażony jest w zautomatyzowany posuw. Moduł GIL zapewnia
szybką i ekonomiczną oraz perfekcyjną obróbkę powierzchni i nadaje się
do wszystkich metali, szczególnie do obróbki stali szlachetnej.
Do szlifierek taśmowych GRIT polecamy Państwu pasy
bezkońcowe - str. VIII-36÷39
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
7. Szlifierki taśmowe
VIII-109
Rama jezdna GIM
Szlifierka mobilna GIM powinna być stosowana zawsze tam, gdzie detale nie mogą
być transportowane bez dużych nakładów sił i środków. Dlatego szlifierka taśmowa
staje się szlifierką mobilną i całkiem prosto może być zastosowana lokalnie na
stanowisku, np. w budowie statków. Spawy przy podłożu mogą być więc szlifowane
prawie przy spacerowaniu bez zmęczenia i bez konieczności garbienia się, przy
ogromnej oszczędności czasu, w porównaniu do alternatywnych metod.
Praktyczne zalety dla użytkownika:
• Najbardziej efektywne szlifowanie / wyrównywanie spoin przy podłożu.
• Szlifowanie stalowych form do odlewów z betonu.
• Wygodna, niemęcząca eksploatacja bez garbienia się.
• Prosta obsługa.
• Niewielki wymiar odstępu od ściany.
• Bezstopniowe regulowanie pozycji dyszla.
• Regulowany ogranicznik głębokości.
Materiały i urządzenia szlifierskie
Podstawowa szlifierka taśmowa
VIII-110
+
GI 75, GI 75 2H,
GI 150, GI 150 2H
Szlifierka mobilna
Mobilna podstawa
=
GIM
Specyfikacja techniczna
GIM
75/150 x 2000 mm
Wymiary taśmy
35 kg
Masa
9 90 01 005 000
(3~, 400 V – 50 Hz / 440 V – 60 Hz)
9 90 01 006 000
(3~, 230 V – 50 / 60 Hz)
Numer producenta
Do szlifierek taśmowych GRIT polecamy Państwu pasy
bezkońcowe - str. VIII-36÷39
7. Szlifierki taśmowe
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
ISO 9001
Szlifierka taśmowa GI 100
Maksymalna wydajność przy minimalnym formacie. Szlifierka taśmowa GI 100 jest
uniwersalną maszyną do szlifowania ściernego, gratowania niewielkich detali oraz
do ciągłego szlifowania płaskiego w produkcji seryjnej. Niewielkie wymiary sprawiają, że ta solidna i zwarta szlifierka taśmowa staje się perfekcyjną alternatywą
w warunkach ograniczonej powierzchni.
Praktyczne zalety dla użytkownika:
• Szlifierka taśmowa do uniwersalnego zastosowania – maszyna ze znakomitą
wydajnością.
• Optymalne zastosowanie przy obróbce drobnych detali.
• Może być stosowana jako maszyna stołowa lub opcjonalnie z wykorzystaniem
podstawy do maszyny, w wersji ze zintegrowanym odsysaniem, jak i bez odsysania.
• Opatentowany system napinania taśmy przy pomocy sprężyny gazowej.
• Świetnie nadaje się także do zastosowania mobilnego w warsztacie lub
w warsztacie na pojeździe.
• Dostępna także w wariancie z napędem jednofazowym 230 V/50 Hz.
+
GI 100
Szlifierka taśmowa
Podstawa maszyny
Materiały i urządzenia szlifierskie
Podstawowa szlifierka taśmowa
=
GIXS, GIXBE
Specyfikacja techniczna
GI 100
Moc
Prędkość obrotowa
Prędkość obwodowa
Wymiary taśmy
Masa
Numer producenta
1500 W
3000 obr./min.
30 m/s
100 x 1000 mm
28 kg
7 902 03
W zakres dostawy wchodzą: 1 taśma szlifierska
100 x 1000 mm, uziarnienie K 60 Z.
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
7. Szlifierki taśmowe
VIII-111
Szlifierka taśmowa GIS 75
Idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy szukają wyłącznie jednej szlifierki taśmowej –
GIS 75. Solidna, wytrzymała konstrukcja, wydajny silnik, prosta obsługa i pierwszorzędna
jakość pracy charakteryzują tę wyjątkowo zwartą szlifierkę taśmową GIS 75. Dzięki
zaniechaniu możliwości rozbudowy poprzez moduły także zakup jest szczególnie ekonomiczny.
Materiały i urządzenia szlifierskie
Praktyczne zalety dla użytkownika:
• Wysokowydajna szlifierka taśmowa, kompletna ze stabilną podstawą do maszyny.
• Stała prędkość obrotowa przy wysokiej wydajności skrawania, dzięki wydajnemu,
wytrzymałemu silnikowi. Wysoka wydajność dzięki solidnemu silnikowi
4 kW.
• Komfortowa obsługa: niski poziom wibracji, wygodnie regulowana wysokość robocza.
• Opatentowany system napinania taśmy.
• Wysokie bezpieczeństwo pracy: zgodna z normami CE, ogranicznik, szczelina szlifowania i ochrona oczu – regulowane indywidualnie.
• Łapacz wiórów.
VIII-112
Szlifierka taśmowa
GIS 75
Specyfikacja techniczna
GIS 75
Moc
4000 W
Prędkość obrotowa
3000 obr/min
Wymiary taśmy
75 x 2000 mm
Masa
Numer producenta
74 kg
7 902 09 50
W zakres dostawy wchodzą: 1 wtyczka CEE, 16 A;
1 taśma szlifierska 75 x 2000 mm, uziarnienie 36 Z.
Do szlifierek taśmowych GRIT polecamy Państwu pasy
bezkońcowe - str. VIII-36÷39
7. Szlifierki taśmowe
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
ISO 9001
Centrum szlifierskie GICS-Centerless
Dokładnie właściwa maszyna do seryjnego zewnętrznego szlifowania
rur i elementów okrągłych Centrum szlifierskie GICS-Centerless. Od
szlifowania zgrubnego aż do obróbki wykańczającej – prędkość
robocza szlifierki GICS jest znakomita, tak samo jak jakość pracy.
Także stal szlachetna uzyskuje tu perfekcyjny ostatni szlif.
Materiały i urządzenia szlifierskie
Praktyczne zalety dla użytkownika:
• Wysokowydajna szlifierka do zaokrągleń, do rur i elementów
okrągłych ze stali i stali szlachetnych, żeliwa i metali nieżelaznych
o średnicach Ø 10 – 160 mm.
• Wysoka prędkość robocza i wydajność ścierna.
• 2 prędkości robocze: niskie obroty (1500 obr./min.) optymalne do
obróbki stali szlachetnej.
• Szlifowanie na mokro dla uzyskania perfekcyjnej jakości powierzchni
aż do obróbki wykańczającej.
• Solidna, wytrzymała konstrukcja przy niewielkiej wysokości.
• Proste i efektywne ustawianie taśmy i opatentowany system
napinania taśmy przy pomocy sprężyny gazowej.
• Zintegrowany system wymiany prowadnic poprzez głowicę rewolwerową.
• Bezstopniowo regulowana prędkość posuwu.
• Prowadnice pryzmowe do długich detali dostępne jako wyposażenie
dodatkowe.
• Możliwość rozbudowy poprzez ustawienie obok siebie dwóch
maszyn GICS-centrum szlifierskie.
Szlifierka „Centerless”
GICS
Specyfikacja techniczna
GICS
3100 W
Moc
Prędkość obrotowa
1500/3000 obr/min
Prędkość obwodowa
Wymiary taśmy
Masa
Numer producenta
30 m/s
75 x 3000 mm
200 kg
7 902 06
W zakres dostawy wchodzą: 1 wtyczka CEE (16 A),
1 prowadnica mosiężna, 1 prowadnica nylonowa,
1 rolka prowadząca gumowana, 1 l emulsji chłodzącosmarującej, 1 taśma szlifierska 75 x 3000 mm,
uziarnienie 220 A.
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
7. Szlifierki taśmowe
VIII-113
Przystawka do gratowania GIE
Detale ze stali, stali szlachetnych i metali nieżelaznych można szybko i efektywnie gratować
przy pomocy przystawki do gratowania GIE. Solidna konstrukcja i napęd o dużej mocy
sprawiają, że maszyna ta nadaje się idealnie dla zastosowania w przemyśle.
Jako urządzenie stołowe albo z opcjonalnymi podstawami, nadaje się ona do zastosowania także w warunkach ograniczonej powierzchni.
Materiały i urządzenia szlifierskie
Praktyczne zalety dla użytkownika:
• Do racjonalnego gratowania i polerowania detali ze stali, stali szlachetnych i metali nieżelaznych oraz odlewów.
• Do stosowania ze szczotkami drucianymi ze stali i stali szlachetnych, jak również z typowymi narzędziami do polerowania.
• Optymalne dopasowanie prędkości obrotowej poprzez 2 prędkości robocze.
• Zróżnicowana grubość drutu także do szczególnie grubo- lub cienkościennych detali,
dostępne także w wykonaniu ze stali szlachetnej.
• Jako urządzenie stołowe albo z dostępnymi opcjonalnie podstawami, nadaje się do
stosowania z odsysaniem (GIXBE) lub bez odsysania (GIXS).
VIII-114
Przystawka do gratowania
Podstawy maszyny
+
GIE
=
GIXS, GIXBE
Specyfikacja techniczna
GIE
Moc
Prędkość obrotowa
Maksymalna średnica narzędzia - Ø maks.
Szerokość narzędzia
Masa
Numer producenta
7. Szlifierki taśmowe
1500 W
1500/3000 obr/min
250 mm
2 x 60 mm
34 kg
7 902 07
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
ISO 9001
8. URZĄDZENIA PNEUMATYCZNE
Szlifierki proste
Szlifierki proste o napędzie pneumatycznym są profesjonalnymi narzędziami przeznaczonymi do długotrwałej pracy w trudnych warunkach. Szeroka gama modeli zróżnicowanych
pod względem masy, mocy i gabarytów pozwala na optymalny dobór narzędzia do zamierzonych prac. Stosowane są głównie do wyrównywania spoin spawalniczych, powierzchni
odlewów, odkuwek itp. Małogabarytowe o wysokich obrotach, bardzo dobrze sprawdzające
się przy wykonywaniu precyzyjnych prac w narzędziowniach i prototypowniach.
Specyfikacja techniczna
PRBd 75F SZ 150 C1 SZ 180 A1
SZ 230 C1
40
-
Średnica trzpienia [mm]
6
6i8
-
-
-
Dopuszczalna prędkość obw. [m/s]
40
-
45
80
80
19 000
9 600
6 100
8 500
6 500
0,19
1,1
2,5
1,1
2,5
30
85
140
90
140
Wymiary ściernicy [mm]
Prędkość obrotowa [obr./min.]
Moc [kW]
Zużycie powietrza [m3/h]
150x(15-25)x20 180x(3-8)x22,2 230x(3-8)x22,23
Masa [kg]
0,9
1,6
6,5
3,5
5,4
Długość [mm]
310
398
560
468
526
Gniazdo końcówki pow. [G]
G1/4
G3/8
G3/8
G3/8
G3/8
8
12,5
16
16
16
0,63
0,63
0,63
0,63
0,63
Wewn. średnica przewodu [mm]
Ciśnienie zasilania [MPa]
Ciśnienie akustyczne [dB(A)]
<80
85,30
<87
<85
<85
Poziom wibracji [m/s2]
<2,1
<0,43
<3,5
<2,6
<3,0
Materiały i urządzenia szlifierskie
PRBa-40
Szlifierki kątowe
Szlifierki kątowe o napędzie pneumatycznym są wysokowydajnymi narzędziami używanymi
w procesach wyrównywania powierzchni spawanych, powierzchni odlewów i odkuwek.
Specyfikacja techniczna
SK 125 B
SK 125 C
Wymiary ściernicy [mm]
SK 125 A9
SK 180B9
SK 180C9 SC 230C5/K
125x(3-8)x22,2 125x(3-8)x22,2 180x(3-8)x22,2 180x(3-8)x22,2 230x(3-10)x22,23
Rodzaj ściernicy wg PN
2
27
27
27; 41; 42
Dopuszczalna prędkość obw. [m/s]
80
80
80
80
80
12 000
12 000
8 500
8 500
6 500
0,75
1,2
1,4
1,4
2,5
60
88
100
100
140
Masa [kg]
1,6
1,8
3,7
3,5
5,45
Długość [mm]
233
-
342
b/d
185
Gniazdo końcówki pow. [G]
G1/4
G3/8
G3/8
G3/8
G3/8
Wewn. średnica przewodu [mm]
12,5
12,5
16
16
16
Ciśnienie zasilania [MPa]
0,63
0,63
0,63
0,63
0,63
Prędkość obrotowa [obr/min]
Moc [kW]
Zużycie powietrza [m3/h]
Ciśnienie akustyczne [dB(A)]
Poziom wibracji [m/s2]
27; 41; 42
85
<85
<85
<85
<85
<2,8
<2,5
<2,8
<2,8
<2,5
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
8. Urządzenia pneumatyczne
VIII-115
Szlifierki pionowe
Szlifierki pionowe o napędzie pneumatycznym przeznaczone są do intensywnej i wydajnej
pracy przy obróbce powierzchni dużych odlewów i odkuwek, ukosowania blach i wyrównywania spoin spawalniczych w konstrukcjach stalowych. Szczególnie wydajną i bezpieczną jest
szlifierka SC150A5 przystosowana do pracy tarczą garnkową, w której położenie osłony
można zmieniać w miarę zużywania się ściernicy.
Specyfikacja techniczna
SC 150 A5
Materiały i urządzenia szlifierskie
Wymiary ściernicy [mm]
SC 180 C5
SC 230 A5
SC 230 C5
150/J120x50x5/8”-11 180x(3-10)x22,23 180x(3-10)x22,23 230x(3-10)x22,23 230x(3-10)x22,23
Rodzaj ściernicy [wg PN]
11
27; 41; 42
27; 41; 42
27; 41; 42
Dopuszczalna prędkość obw. [m/s]
48
80
80
80
80
Max. pr. obr. biegu luzem [obr./min.]
6 000
8 500
8 500
6 500
6 500
27; 41; 42
Moc [kW]
2,5
2,2
2,5
2,5
2,5
Zużycie powietrza [m3/h]
140
120
140
140
140
Masa [kg]
4,9
3,9
4,8
5,2
5,0
Wysokość [mm]
206
172
185
190
185
Gniazdo końcówki pow. [G]
G3/8
G3/8
G3/8
G3/8
G3/8
16
16
16
16
16
0,63
0,63
0,63
0,63
0,63
Wewn. średnica przewodu [mm]
Ciśnienie zasilania [MPa]
Ciśnienie akustyczne [dB(A)]
<85
<85
<85
<85
<85
Poziom wibracji [m/s2]
<2,8
<2,1
<2,5
<2,8
<2,5
Szlifierko-frezarki
Wysokoobrotowe szlifierko-frezarki o napędzie pneumatycznym stosowane są przy obróbce powierzchni małych odlewów, odkuwek, kokili, matryc itp.
Narzędzia w pełni bezpieczne dla operatora, są przystosowane do pracy trzpieniowymi ściernicami, bądź frezami o średnicy trzpienia 6 mm. Stosunkowo duża moc, przy niewielkiej masie
i małych gabarytach czyni je niezastąpionymi przy precyzyjnych i wykończeniowych pracach
w narzędziowniach.
Specyfikacja techniczna
SKF 15
SF 25
SFD 25
Max. średnica ściernicy [mm]
25
25
25
Max. średnica freza [mm]
9
9
9
Średnica trzpienia ściernicy [mm]
6
6
6
19 000
28 000
28 000
0,18
Prędkość obrotowa [obr/min]
0,18
0,18
Zużycie powietrza [m3/h]
30
30
30
Masa [kg]
0,6
0,4
0,55
Moc [kW]
Długość [mm]
160
160
295
Gniazdo końcówki pow. [G]
G1/4
G1/4
G1/4
8
8
8
Ciśnienie zasilania [MPa]
0,63
0,63
0,63
Ciśnienie akustyczne [dB(A)]
<80
<80
<82
65
-
-
<1,2
<1,6
<1,6
Wewn. średnica przewodu [mm]
Wysokość głowicy kątowej [mm]
Poziom wibracji [m/s2]
VIII-116
SC 180 B5
8. Urządzenia pneumatyczne
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
ISO 9001
Frezarki proste
Frezarki proste o napędzie pneumatycznym przystosowane są do prac ściernicami trzpieniowymi i frezami o średnicy trzpienia 6 i 8 mm.
Przy korzystnym stosunku mocy do masy cechuje je bardzo wysoka wydajność (szczególnie
z zastosowaniem freza) i trwałość. Czyni je bardzo przydatnymi w pracach ciągłych i trudnych
warunkach do obróbki spoin, powierzchni odlewów i odkuwek oraz większych matryc i kokili.
Specyfikacja techniczna
F 24A
F 24
F 180A1
F 180B1
6; 8
6; 8
6; 8
68
68
Max. średnica freza [mm]
16
16
16
20
20
Max. średnica ściernicy [mm]
40
40
40
40
40
Prędkość obrotowa [obr/min]
24 000
24 000
24 000
18 000
18 000
Moc [kW]
0,7
0,7
0,7
1,25
1,25
Zużycie powietrza [m3/h]
60
60
60
85
85
Masa [kg]
1,5
1,2
1,2
1,1
1,1
Śr. trzpienia freza lub ściernicy [mm]
Długość [mm]
321
217
221
235
235
Gniazdo końcówki pow. [G]
G1/4
G1/4
G1/4
G3/8
G3/8
Wewn. średnica przewodu [mm]
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
Ciśnienie zasilania [MPa]
0,63
0,63
0,63
Ciśnienie akustyczne [dB(A)]
<85
<85
<80
<97,4
<88,4
Poziom wibracji [m/s2]
<1,4
<1,7
<1,7
<1,6
<1,99
Materiały i urządzenia szlifierskie
FD 24A
Frezarki
Moc wyjściowa
Prędkość [obr./min.]
GDS 009
Model
0,09 kW
100.000
GDS 011
0,11 kW
55.000
GDS 013
0,13 kW
72.000
GDA 013, GDB 013
0,13 kW
55.000
GDST 025
0,25 kW
70.000
GDS 030
0,30 kW
30.000 - 45.000
GDS 050
0,50 kW
12.000 – 30.000
GDST 050
0,50 kW
55.000
GDS 070
0,70 kW
15.300 - 23.000
GDA 070, GDB 070
0,70 kW
15.300 - 23.000
GDS 100
1,00 kW
15.300 - 19.000
PBK 75X
1,13 kW
11.000 - 15.000
GDST 025
GDS 050
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
8. Urządzenia pneumatyczne
VIII-117
Materiały i urządzenia szlifierskie
Szlifierki proste
VIII-118
Moc wyjściowa
Prędkość [obr./min.]
PBO 50
Model
0,50 kW
17.100
PBO 80
1,10 kW
10.700
PBO 100
1,50 kW
8.500
PBO 150
2,40 kW
5.700
PBO 180
1,50 kW
8.500
PBO 230
2,40 kW
6.600
Szlifierki taśmowe
Model
8. Urządzenia pneumatyczne
Moc wyjściowa
Prędkość [obr./min.]
GB 030
0,30 kW
30.000
GB 050
0,50 kW
16.000
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
ISO 9001
Moc wyjściowa
Prędkość [obr./min.]
GDA 060
Model
0,60 kW
20.000
PBU 115
0,50 kW
13.200
PBU 125
2,35 kW
6.600
PBP 115, PBP 125
1,00 kW
13.200
PBU 150
1,90 kW
10.200
PBU 180
1,90 kW
8.500
PBU 230
1,90 kW
6.600
GAT 812
2,20 kW
12.200
GA 818
2,30 kW
8.400
GA 823
2,30 kW
6.600
Materiały i urządzenia szlifierskie
Szlifierki kątowe
Polerki
Model
Moc wyjściowa Prędkość [obr./min.]
PS 045-034BXT
0,45 kW
3.400
PLP 180
0,7 kW
4.000
PA 070
0,7 kW
6.000
PLU 50
45 kW
15.000 - 21.000
45 kW
17.800
PLU 115
0,46 kW
13.200
PLU 180
1,2 kW
8.500
PLUE 125/150
0,15 kW
12.000
PLU 75
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
8. Urządzenia pneumatyczne
VIII-119
Wiertarki proste
Model
Moc wyjściowa
Prędkość [obr./min.]
DS 012
0,12 kW
500
DS(C) 020
0,20 kW
600 - 20.000
DS 029
0,29 kW
2100- 17.000
Moc wyjściowa
Prędkość [obr./min.]
DA 020
0,20 kW
600 - 20.000
DA 025
0,25 kW
550 - 14.000
Moc wyjściowa
Prędkość [obr./min.]
DS 029
Wiertarki kątowe
Materiały i urządzenia szlifierskie
Model
DA025
Wiertarki pistoletowe
Model
0,21 kW
5.000
PV 13
0,35 -0,50 kW
1.450 - 1950
PV 16
0,50 kW
600 - 850
DP 017
0,17 kW
4.000
DP 029
0,29 kW
350 – 17.000
PV 6
PVR32
DP 040
PV 32, PVR 32
0,40 kW
470
1,45-1,85 kW
380
Gwintownice
Moc wyjściowa
Prędkość [obr./min.]
DP 015
Model
0,15 kW
620/660 obr./min.
DP 030
0,30 kW
650/550 obr./min.
DP 040
0,40 kW
300/250 obr./min.
DS 040
0,40 kW
650/1120 obr./min.
DP 070
0,70 kW
320/550 obr./min.
DP040
VIII-120
8. Urządzenia pneumatyczne
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
ISO 9001
Model
Moment zakręcania
Ø nasadki
260 Nm
max ø 10 mm
PSR 10C
90 Nm
max ø 16 mm
PSR 24
680 Nm
max ø 24 mm
PSR 30
1400 Nm
max ø 30 mm
SMP 140-1"XA
1400 Nm
max ø 30 mm
PSR 36
2100 Nm
max ø 36 mm
PRU 6
6 Nm
M3 - M6
PSR 16
Materiały i urządzenia szlifierskie
Klucze udarowe
Młotki igiełkowe
Rozmiar igieł
[mm]
Częstotliwość
uderzeń /min.
Zużycie powietrza
m3/min.
Masa
[kg]
SN 10
29 / Ø 2 x 150
4000
0,15
1,4
SN 23
12 / Ø 3 x 180
4000
0,20
2,4
SN 25
23 / Ø 3 x 180
4000
0,27
2,7
SN 30
28 / Ø 3 x 180
4000
0,35
3,5
Model
SN30
SN25
SN23
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.
SN10
8. Urządzenia pneumatyczne
VIII-121
Piły
• Łańcuchowe
Moc wyjściowa: 0,85 kW
Długość ramienia: 350 mm
• Proste
Moc wyjściowa: 1,1 kW
Długość ramienia: 350 mm
Materiały i urządzenia szlifierskie
• Tarczowe
Moc wyjściowa: 0,7 - 0,8 kW
Średnica tarczy: 160 mm
VIII-122
Młotki i młoty
•
•
•
•
Ścinaki
Skrobaki
Ubijaki formierskie
Młoty wyburzeniowe
Częstotliwość uderzeń bijaka: 13 - 150 Hz
Masa: 1 - 30 kg
8. Urządzenia pneumatyczne
© Rywal RHC – Wszelkie prawa zastrzeżone.

Podobne dokumenty