Oferta - V Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

Transkrypt

Oferta - V Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie
OFERTA
V Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego
Szkoły Mistrzostwa Sportowego
w Rzeszowie
Szkoła oferuje szkolenie sportowe w dyscyplinach:






piłka nożna
piłka ręczna dziewcząt
piłka ręczna chłopców
lekkoatletyka
akrobatyka – taniec - fitness
piłka siatkowa dziewcząt i chłopców – klasy mistrzostwa sportowego
Szkoła zapewnia możliwość rozwijania talentów i zainteresowań
poprzez:







samorząd uczniowski
przedmiotowe koła zainteresowań
szkołę fotografii
zespół taneczny – cheerleaders
szkolne koła PCK, LOP, PTTK, Caritas
udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych
organizację wycieczek, wyjazdów na narty, wyjść do kina, teatru, filharmonii
Szkoła oferuje:
 10 godz. zajęć sportowych tygodniowo w klasach sportowych
 16 godz. zajęć sportowych tygodniowo w klasach mistrzostwa sportowego
 sprawdzoną i wykwalifikowaną kadrę trenerską
 dofinansowanie do obiadów
 dresy i stroje sportowe
 udział w zawodach w kraju i za granicą
 obozy sportowe latem i zimą
 przygotowanie do egzaminów sprawnościowych na kierunki studiów: wychowanie
fizyczne, turystyka i rekreacja, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, służby
mundurowe
 udzielenie rekomendacji do podjęcia udziału w kursach instruktorskich
i sędziowskich: fitnessu, aerobiku, rekreacji ruchowej, lekkiej atletyki, piłki
siatkowej, piłki ręcznej, piłki nożnej
 sportową rywalizację w duchu „fair play”
Szkoła dysponuje:

halą sportową






salą gimnastyczną
boiskiem do gier zespołowych ze sztuczną nawierzchnią
siłownią
salą do tenisa stołowego
bieżnią lekkoatletyczną
w ramach zajęć sportowych organizowane są zajęcia na obiektach sportowych
Stadionu Miejskiego w Rzeszowie, CWKS Resovia oraz ROSiR
Sport to nie wszystko. Szkoła zapewnia:




nowocześnie wyposażone pracownie przedmiotowe
wysoki poziom nauczania ze wszystkich przedmiotów
obowiązkowy język angielski jako język pierwszy
świetnie wyposażoną bibliotekę, czytelnię i centrum multimedialne
Szkoła wolna od patologii, bezpieczna i przyjazna uczniowi dzięki:
 życzliwej atmosferze
 pomocy w rozwiązywaniu problemów
 partnerskiej współpracy z rodzicami
 stałemu 24-godzinnemu monitoringowi
 stałej współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, psychologiem
i pedagogiem szkolnym
Do dyspozycji uczniów:





gabinet lekarski – codzienny dyżur higienistki
stołówka szkolna oferująca smaczne obiady
sklepik szkolny
indywidualna szafka w szatni dla każdego ucznia
bezprzewodowa sieć wi-fi dla wszystkich uczniów
Internat:
 uczniowie zamieszkali poza Rzeszowem mogą ubiegać się o miejsce
w internatach na terenie Rzeszowa, podanie o przyjęcie do internatu należy
złożyć w sekretariacie szkoły w czerwcu 2016 r.

Podobne dokumenty