wersja PDF

Komentarze

Transkrypt

wersja PDF
PIEŚNI WIELBIĄCE
1. Alleluja, Amen
Ref:
Alleluja, alleluja. Amen. Amen. Alleluja!
1. Pokłońmy się przed Nim.-On naszym Panem jest,
Pokłońmy się przed Nim.-On naszym Panem.
Amen. Amen. Alleluja!
2. Chrystus zmartwychwstał...
3. Radujmy się bracia...
Radujmy się siostry...
Radujmy się wszyscy...
4. Posyła nam Ducha...
2. Będę śpiewał Ci
Będę śpiewał Ci najpiękniejszą pieśń
Z aniołami tam, będę śpiewał Ci
Święty, święty, święty jest Pan zastępów Pan
Cała ziemia jest pełna jego chwały
6.
/2x/
/2x/
Chwała – Jezu jesteś tu
eDe
De
De
De
DG
3. Bo góry mogą ustąpić
Bo góry mogą ustąpić, bo góry mogą ustąpić
ADAD
I pagórki się zachwiać, i pagórki się zachwiać,
ADAD
Ale miłość Moja, miłość Moja
h7
Nigdy nie odstąpi od ciebie-mówi Pan \ x 2 D(lub G) EAD // \E Fis\ H..
4. Boże Twa łaska nad nami jest
Boże Twa łaska nad nami jest
Twoja miłość przychodzi wciąż
Działasz w mocy pośród nas
Przenikasz serca, gładzisz grzech \x2
My chcemy więcej Ciebie, więcej łaski Twej
Pragniemy więcej mocy, więcej miłości Twojej
5. Chcę wywyższać Imię Twe
Chcę wywyższać Imię Twe, (Chcę ...)
Chcę wyśpiewać Tobie chwałę, (Chcę ...)
Panie, dziś raduję się, (Panie ...)
Bo przyszedłeś, by mnie zbawić. (Bo ...)
Z nieba zstąpiłeś i chcesz prowadzić mnie.
Na krzyżu zmarłeś, by mój zapłacić dług
Z grobu wstałeś i dziś nieba Królem jesteś Ty.
Chcę wywyższać Imię Twe.
CGFG
CGFG
d a G4-3
d a G4-3
CFG
CFG
G C/G D4 C/G D4
G C/G D4 C/G D4
G C/G D4 C/G D4
G C/G D4 C/G D4
G C D4 C G
G C D4 C G
G C D H7 e
C D G \ C/G G\
7. Chwała i Miłość
1 Pragnę Ci wyśpiewać chwałę Tyś Boży Syn, Jezus, mój Pan.
G7+ G7+/A D9 G7+ G7+/A D9 /A h7/
Duchu Święty tchnij moc, tchnij życie w słowa modlitwy tej.
D7+/A G7+ e7 A/G fis7 h7
Z nieba aniołów chór Niech złączy się z nami
A D/A e7 A7 e/D D
Wielbimy x3 Wielbimy Cię
C/D D C/D D C/D G/D D D7+
2 Pragnę Ci wyśpiewać miłość Tyś Boży Syn, Jezus, mój Pan.
Duchu Święty tchnij moc, tchnij życie w słowa modlitwy tej
Z nieba aniołów chór Niech złączy się z nami
Kochamy x3 Kochamy Cię
1
8.
Czemuś smutna duszo ma
9.
Czcijmy Jezusa
10. Dobry Bóg
Dobry Bóg, wykrzykuj to z radością,
Dobry Bóg, uwielbiaj Go.
Dobry Bóg, On zwątpić nie pozwoli,
Dobry Bóg, On prawdą jest.
Gdy Jego miłość ogarnia mnie,
W sercu radość mam,
Przed Nim tańczyć będę.
On dla mnie w sercu swym miejsce ma,
Czeka wciąż, więc pobiegnę tam.
e
ae
Fis H7
11. EMMANUEL
DAh
eDe
eDe
eDe
eDe
ae
H7
DA
CD
DA
De
2
12. Gdy wpatruję się
Gdy wpatruję się w Twą świętą twarz
Asus Dsus
Gdy rozmyślam o miłości Twej
Kiedy to, co wokół mnie niknie w cień jasności Twej
Asus Dsus G E
Gdy dotykasz Panie serca mego
Gdy mą wolę składam u Twych stóp
Kiedy to, co wokół mnie niknie w cień jasności Twej
Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię,
D E cis fis
bo mego życia cel to wielbić Cię
h E A h cis
Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię,
D E cis fis
bo mego życia cel to wielbić Cię.
hEA
13. Gloria
15. Jak łania
Jak łania pragnie wody ze strumienia
C G a e7
Moja dusza pragnie Cię
F G C \G\
Tylko Ty jesteś moim pragnieniem
C G a e7
Zawsze chcę uwielbiać Cię.
F f C(7+)
Tylko Ty jesteś mocą mą
aFC
Twoja wola wolą mą
F d d6 E
7
Tylko Ty jesteś moim pragnieniem
CGae
Zawsze chcę uwielbiać Cię.
FfC
16. Jesteś Królem
Jesteś Królem, jesteś Królem, Królem jest Bóg
Podnieśmy wszyscy nasze serca
Podnieśmy wszyscy nasze dłonie
Stawajmy przed Obliczem Pana wielbiąc Go.
DAhG
17. Jesteś życiem mym
Jesteś życiem mym więc każdy ruch robię w Tobie E A H A
Jezu TY pozwalasz wciąż oddychać mi
E A H /A H/
Jesteś droga mą więc każdy krok stawiam w Tobie
Jezu TY pozwalasz wciąż oddychać mi
Chwalę Twoje łaski Panie,
EAH A
gdzie nie spojrzę tam wciąż widzę Cię,
Twa miłość mnie uwiodła,
Jezu jakże to możliwe jest
18. Jezus Chrystus to panów Pan
Jezus Chrystus to Panów Pan, całej ziemi Król. /4x/ D G D A \D\
Jedyny Pan, Władca narodów,
DGAD
Jedyny Pan i Bóg.
D G A4-3
W innym Imieniu nie ma zbawienia
DGAD
Bo Jezus to panów Pan,
D G A4-3
Jezus to panów Pan! /2x/
F C \G D\ \\ G A\\
Alleluja, Alleluja...! /4x/
D G D A \D\
14. Hosanna! Hosanna!
Hosanna! Hosanna! Królowi królów cześć /2x/
Chwalmy Pana, śpiew niech brzmi.
Zmartwychwstał Król i żyje dziś.
O chwalmy Go.
Najwyższy jest i godzien wszelkiej czci. /2x/
G F C D G \D\
GhCD
GhCD
GD
C G a D \\ G D \\
19. Jezus najwyższe Imię
Jezus, najwyższe Imię,
Nasz Zbawiciel, Książę pokoju,
Emanuel, Bóg jest z nami,
Odkupiciel, Słowo żywota.
Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy,
Jedyny Ojca Syn umiłowany.
Zgładził grzech Baranek na wieki,
Królów Król i panów Pan.
D D7+ D6 D7+ /2x/
e A D A4 A7
7+ 6
D D D D7+ /2x/
e A D D7
G e fis h
e A D D7
G e fis h
e A D \D7+ D6 D7\
3
20. Kantyk
1. Słońce i księżycu – wychwalajcie Go,
Gwiazdy na niebie – oddajcie Panu cześć,
Wszystkie potęgi – błogosławcie Go,
Cała ziemio Swego Pana chwal
Tyś dziełem Jego rąk.
24. Mój Jezu
ADAADE
ADAAEA
ADAADE
ADA
AEDE
Ref: Wykrzykuj ziemio, Królowi, Panu chwał, D A h E
Dziękuj, za wszystko co ci dał,
DADE
Chwała niech płynie dzisiaj w krąg,
DAhE
Wielbij Go – wielbij Go / 2x, wielbij Go, D fis D E
Tyś dziełem Jego rąk.
A /G DE Ax2/
2. Deszcze i rosy...
Morza i rzeki...
Wszystkie pogody...
Cała ziemio...
3. Ogniu i żarze...
Chłodzie i upale...
Wszelkie pogody...
Cała ziemio...
21. Mój Pan mocą moją jest
1.Mój Pan mocą moją jest,
DC
Pieśnią i zbawieniem, On Bogiem mym. /2x
GD
Ref. Dla Ciebie otwieram serce swe. /3x
CGD
2.Mój Pan Królem był i jest,
Na zawsze i na wieki. Amen.
22. Na wieki
Na wieki będzie trwać chwała Boża,
Bo raduje się Pan, że uczynił świat.
Śpiewać chcę memu Bogu po wszystkie dni,
Sławić, co stworzył On, i wychwalać Go.
DAGD
DAGD
DAGD
DAGD
23. Nie ma w nikim innym
Nie ma w nikim innym Zbawienia dla ludzi ( Nie ma! )
Nie ma innego imienia pod niebem
Tylko Jezus, Jezus, jedno imię Królów Król
Tylko Jezus, Jezus, jedno imię Panów Pan.
DaGD
4
25. Nie wypowie
5
26. Niepojęta Łaska
27. Niepojęty, Niezmierzony
1.Z głębokości mórz aż po szczyty gór
Stworzenie objawia Majestat Twój
Od kolorów jesieni po wiosenny deszcz
Wszystko śpiewa Ci pieśń pełną cudownych słów
ogłaszając
Niepojęty, niezmierzony
DA
gwiazdy stworzyłeś na niebie
i każdą z nich znasz
Wspaniałym Bogiem Tyś jest
Wszechmogący nieskończony
W zachwycie klękamy przed Tobą
G
By wyznać to że
h
wspaniałym Bogiem Tyś jest
2.Kto uwalnia błyskawic moc w czasie burz
Kto maluje kolory porannych zórz
Słońce stworzył na niebie i dał mu Swą moc
Orzeźwienie przynosi w gwieździstą noc
Tylko Ty
Niepojęty, niezmierzony
Gwiazdy stworzyłeś na niebie
I każdą z nich znasz
Wspaniałym Bogiem Tyś jest
Zawsze dobry miłujący
Ty znasz moje serce i mimo to
Wciąż kochasz mnie
Wspaniałym Bogiem Tyś jest
hAD
eDC
hAD
eDC
GA
G
h
AG
DA
AG
hAD
eDG
hAD
eDC
GA
28. Niech cała Ziemia
Niech cała ziemi, cała ziemia
D D/Cis
cała ziemia Panu odda cześć.
hGAD
1.Chwalę o poranku, chwalę Cię o zmroku
D D/Cis
Chwalę Cię gdy mi przybywa lat
hG
Chwalę Cię w radościach, chwalę Cię w zmartwieniach
Chwalę całym sercem w każdy czas.
Gdybyśmy mogli poznać tą potężną moc miłości Twej
Na wieki byśmy już wielbili Cię.
2. Chwalą Cię niebiosa, razem z aniołami
Pragnę nieustannie wielbić Cię
Ziemia też Cię chwali razem ze stworzeniem
Wśród narodów głoszę Imię Twe.
Gdybyśmy mogli poznać tą potężną moc miłości Twej
Na wieki byśmy już wielbili Cię
e fis e fis
e fis G A
6
29. O chwalcie Pana
O chwalcie Pana wszystkie narody
I wychwalajcie Go wszystkie ludy.
Jego łaskawość nad nami potężna,
A wierność Pana trwa na wieki.
Alleluja, Alleluja...!
30. Oto Mesjasz
Oto Mesjaszoto nasz Król
Oto Jezus przychodzi tu.
E A H \A H\
DA
GAD
31. Oto Pan, oto Król
Oto Pan, oto Król, Zbawca nasz, Boży Syn.
AEDE
Ojciec Nasz, Jahwe Król, Święty Pan, Tyś wiecznie żywy Bóg.
AEDGE
Uwielbiamy Cię i wywyższamy Cię,
AE
Ty ogarniasz cały świat, okazujesz łaskę swą.
DhDE
Chwalimy Cię i wywyższamy Cię,
AE
Panie Jezu, Zbawicielu nasz.
D (lub G) E A \E\\
32. Panu naszemu
7
33. Pieśń Zbawienia
8
34. Powietrzem moim jest
Powietrzem moim jest
x2
GC
Obecność Twoja Święta w sercu mym
GD/fis e CD
Powszednim chlebem jest
Powszednim chlebem jest
Twe Żywe Słowo dane mi dziś
Bez Ciebie nie mogę już żyć GD/fis e CD
Dla Ciebie me serce chce bić
35. Przyjaciela mam,
Przyjaciela mam, co pociesza mnie,
Gdy o Jego ramię oprę się,
W Nim nadzieję mam, uleciał strach,
On najbliżej jest, zawsze troszczy się.
Królów Król, Pan i Bóg,
Królów Król, z nami Bóg,
Jezus 4x
DAhG
36. Psalm 92-Jak dobrze jest dziękować Ci Panie
Jak dobrze jest dziękować Ci Panie
a7 d 7
I śpiewać psalm Twojemu Imieniu
G7 C E97
I opowiadać rano Twoje miłosierdzie,
a7 d 7
A w nocy wierność Twoją przy dziesięciostrunnej harfie
aEF
I lutni i dźwięcznej cytrze.
d7 a7 E7 (a)
37. Psalm 123
Wznoszę moje oczy ku górom /x3 G C x2 G C
skąd nadejdzie mi pomoc? DC
Ratunkiem moim jest Pan. W Nim jest moja siła, DCDC
moja moc. /2x
GC
38. Ps. 150
1. Alleluja! Chwalcie Pana u świątyni bram!
DGDA
Chwalcie Go na niebiosach pośród gwiazd!
DEGA
Chwalcie Go za wielkie dzieła Jego rąk, D G D A
Chwalcie Go, za potężną Jego moc!
DEGA
Ref:
Wszystko co żyje niech chwali Go!
GAhAG
Alleluja! /2x/
A h \\A\\
2. Chwalcie Pana dźwiękiem rogu, chwalcie Go,
Chwalcie Go na cytrze i na harfie,
Chwalcie Go na bębnach, chwalcie tańcem,
Dźwięczcie struny, niech zaśpiewa flet.
3. Na cymbałach dźwięcznych chwalcie Pana, Na cymbałach brzmiących chwalcie Go.
9
39. Przywołaj mnie Panie
40. Schowaj mnie
10
41. Serce Jezusa
42. Śpiewajmy nową pieśń
Śpiewajmy nową pieśń. /2x/
Bo godzien chwały jest nasz Pan /2x/
Hosanna, góry wznoszą pieśń
I rzeki klaszczą w dłonie swe
Bo Pan nadchodzi. /2x/
GE
43. Tobie chór Aniołów
Tobie chór Aniołów śpiewa nową pieśń
Chwała Barankowi
Alleluja /3x/ Chwała i cześć.
ADAD
ADAD
A cis D A
DA
(za 2x)
EA
D h7
GA
GhG GA
44. Wysławiajcie Pana
11
45. To nasz Bóg
46. W cieniu Twoich rąk
12
47. Wszystko co mam
48.
Żyje w sercu moim Pan
Żyje w sercu moim Pan
Łaską swą mi życie dał.
On Panem mym, On Królem mym,
Jemu śpiewa serce me.
49. Zbudowani na Chrystusie
DAhGA
DAhGA
fis h fis h
fis G A
13
PIEŚNI WIELBIĄCO – TANECZNE ? 
52. Błogosławcie Pana
50. Będę śpiewał na cześć Pana
51. Ref.: Chwalcie Pana Niebios,
e
chwalcie Go na cytrze
Chwalcie Króla świata, bo On Bogiem jest. D h C a e
1.Chwal duszo moja Pana mego Króla
e
Chcę chwalić Pana jak długo będę żył
DhCae
Chcę śpiewać memu Bogu póki będę istniał
e
Chcę Go wysławiać śpiewać alleluja !!
DhCae
2.Szczęśliwy ten któremu Pan jest pomocą
Kto ma nadzieję w Panu Bogu swym
W Bogu który stworzył niebo i ziemię
Wszystko co żyje śpiewa alleluja !
3.Pan króluje wesel się ziemio
Bóg twój Syjonie przez pokolenia
On dał ci życie On dał ci wszystko
53. Chwała Bogu Ojcu
Chwała Bogu Ojcu,
W chwale Jego Syn,
Chwała Tobie Duchu,
Tworzysz jedno w Nich.
Śpiewajmy alleluja, Panu, alleluja, alleluja.
Śpiewajmy alleluja, Panu, alleluja, alleluja.
aG
aG
aG
aGa
aGa
aGa
Śpiewaj Mu wysławiaj Go alleluja !!
14
58. Nie ma takich gorzkich łez
nie ma takich smutnych chwil, których nie uleczy mój Bóg
wstanę, ach, poderwę się pootwieram wszystkie drzwi
Dobry Bóg przebaczy mój grzech
Wielbię Cię Panie mój, chcę się przytulić do twoich stóp
tańczyć dla Ciebie Chwały pieśń.
54. Gdy boży Duch wypełnia mnie
59. Pan jest Pasterzem moim-wersja 1
Pan jest Pasterzem moim,
d g a7 d
Niczego mi nie braknie,
dg
Na zielonych niwach pasie mnie.
a7 d
Nad spokojne wody mnie prowadzi
I duszę mą pokrzepia,
I wiedzie mnie ścieżkami
F A7
Sprawiedliwości Swojej.
dad
Choćbym nawet szedł ciemną doliną,
Zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną,
dFgd
Laska Twoja i kij Twój mnie pocieszają
La laj, la la la la la laj,
Laj la, la la la la la laj.
2. Gdy Boży Duch wypełnia mnie, -jak Dawid klaskać chcę...
3. Gdy Boży Duch wypełnia mnie, -jak Dawid wielbić chcę...
4. Gdy Boży Duch wypełnia mnie, -jak Dawid skakać chcę...
55. Jak Dawid
1.Jak Dawid kiedyś przed Bogiem był,
ae
Będę tańczył ze wszystkich sił przed Panem, Królem mym. a e G a
Jak Miriam grała na bębnie swym,
Będę klaskać ze wszystkich sił przed Panem, Królem mym.
Ref. Pokłońmy się przed Bogiem, oddajmy Jemu cześć,
Wielbijmy Imię Jezus, śpiewajmy Panu pieśń.
2.Jak Judejczycy przed bitwą swą
Zawierzmy Panu i chwalmy Go, pobity będzie wróg.
Jak Jozue wznieśmy bojową pieśń, oddajmy Panu chwałę, cześć,
A wróg ucieknie wnet.
56. Jezus Chrystus moim Panem jest
Jezus Chrystus moim Panem jest, alleluja.
On kocha mnie, On kocha mnie, alleluja.
57. Ludzie, ludzie
Ludzie, ludzie, których Bóg jest Panem,
szczęśliwi są. /x2
Będę szukał Jego wciąż,
służył Mu do końca swoich dni,
Zaufałem memu Bogu,
On prowadzi mnie / x2
dFCad
gdCad
ad
Ea
EaEa
EaEa
ad
Ea
FGFGa
h e Fis
h e Fis h e Fis h H7
e a H7 e a H7
7
e a H e Fis
H7 Fis H7 Fis
H7 a H 7
d g a7 d
dg
dFgd
dFGdFGd
d g A7 d
d g A7 d
60. Pan jest Pasterzem moim-wersja 2
Wstęp: h Fis h Fis
Pan jest Pasterzem moim,
h Fis h
Niczego mi nie braknie,
G A D Fis
Na niwach zielonych pasie mnie.
G A D Fis h
Nad wody spokojne prowadzi mnie. /2x/
e Fis h Fis h
61. Ps. 89 muz Maria (Krawczyk) Ziółkowska 
O Łaskach Twoich, Panie,
AgA
wiecznie będę śpiewać, Alleluja!
AdE
I głosić Twoją wierność, V Panie,
AgA
przez pokolenia /x2 La la la laj
B g g/E A
La, la la la la la laj /x2
F d7 A
La, la la la la la laj, A – men (La la la laj) A d7 A, B g g/E A
62. Raduje się dusza ma wielbi Pana swego,
będę Ci śpiewał z całej siły.
Sławić Cię będę za Twe dzieła,
będę Ci śpiewał z całej siły.
Błogosławić będę Twoje Imię,
jest miłosierny Pan zastępów.
Moc Jego ramienia nad swym ludem,
Pan mój Zbawca.
d
A
d
A
F
CA
d
A A7
15
63. ŚPIEWA IZRAEL swemu Panu dziś
Śpiewa Izrael swemu Panu dziś
Ad
Śpiewa, śpiewa Izrael, Śpiewa, śpiewa Izrael
Śpiewa, śpiewa Izrael, Śpiewa swemu Panu dziś !! B A d
Duch, Ogień, Światło mógł być zesłany.
Zmartwychwstał, zostawił Siebie,
abyśmy byli zawsze jednością.
dA
dAAd
PIEŚNI DO DUCHA ŚWIĘTEGO
64. Światło Świata muz. M. Krawczyk
Wy jesteście solą ziemi,
a a7
Wy jesteście światłem świataa
Powiedział Pan /x2
d7 a E E7 a / e
Idź do ludzi jaśnieć światłem,
a a7
By widzieli dobro nasze
a a7
Powiedział Pan /x2
d7
a E E7 a G
Amen!Alleluja! /x4
F G C e a e F G a E a (/G)
65. Uwielbiajcie Pana
Uwielbiajcie Pana ludzkich serc bijące dzwony .
Padnij na kolana przed Nim ludu utrudzony .
On osuszy twoje łzy , On ratunkiem będzie ci .
Tu do Jego stóp padnie wróg , bo On Bóg niezwyciężony .
Niepojęty w swej mądrości , Święty , Święty Bóg miłości .
Śpiewaj Panu ziemio , chwalcie wszystkie świata strony .
66. Vive Jesus
Vive Jesus, El Seńor,
Vive Jesus, El Seńor. /2x/
El vive, ( El vive ), El vive, ( vive ),
Vive Jesus, El Seńor.
Gea
D7 G
DG
C D7 G
Zmartwychwstał Jezus, nasz Pan /4x/.
On żyje! ( On żyje! ) On żyje! ( Żyje! )
Zmartwychwstał Jezus nasz Pan.
67. Zmartwychwstał Pan
Zmartwychwstał Pan! /x3 Alleluja!
Alleluja! /x3 Zmartwychwstał Pan!
1. Zmartwychwstał jak zapowiedział,
Ojca wszechmocą życiu zwrócony.
Zmartwychwstał Pan, Żywe Słowo,
abyśmy życie mieli przez Niego.
2. Zmartwychwstał! Miłość wcielona, nam,
grzesznym ludziom, przez Ojca dana.
Zmartwychwstał-Chrystus Zwycięzca,
by mógł zwyciężać nawet najsłabszy.
3. Zmartwychwstał, by Pocieszyciel,
aGFE
68. Swojego Ducha Panie
Swojego Ducha Panie wylej na nas dziś
d7 a7 /x4
FGFeA
DhGe
\A\
69. Przyjdź Duchu Miłości, muz. M. Krawczyk
DA
Przyjdź Duchu pokoju,
hAD
Przyjdź Duchu Mądrości.
G A D /A
1.Duchu Święty przyjdź, uświęć nas!
Duchu Święty przyjdź, ogarnij nas!
Przyjdź Panie mój, wołam Cię!
Duchu Święty przyjdź, usłysz wołanie!
Duchu Święty przyjdź, usłysz błaganie!
Obmyj Panie mnie Łaską Swą.
2.Przytul Panie mnie, przytul Panie mnie,
Przytul mnie Panie do Swego Serca.
3.Dotykaj! Dotykaj!
Dotykaj mnie Panie Swoją Miłością!
4.Wylej na nas, wylej na nas,
Wylej na nas Swoją Siłę i Moc!
70. Niechaj zstąpi Duch Twój
Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię,
e
Życiodajny spłynie deszcz
C
Na spragnione serce.
Obmyj mnie i uświęć mnie,
a H7
Uwielbienia niech popłynie pieśń.
e
\a h\ (za 1x)
Ref:
Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał. C G
Chwała Temu, który pierwszy umiłował mnie.
CG
Jezus - tylko Jezus Panem jest.
C H7 e \a h\
71. Duchu Święty wołam przyjdź
Duchu Święty wołam przyjdź, Duchu Święty wołam przyjdź,
Bądź jak ogień duszy mej, bądź jak ogień duszy mej,
g
Bądź jak ogień w ciele mym, bądź jak ogień w ciele mym, F
Rozpal mnie.
Wszechmogący Bóg jest pośród nas,
Miłosierdzie jego wielkie jest.
Okazuje dobroć swoją dziś
Dla tych, którzy chcą miłować Go.
C
C
C F g7 F C
C F g7 F C
C F g7 F C
gFG
16
Ref. Daj nowe oczy, ześlij swój ogień
E cis E cis
I jedność z Tobą daj.
fis H fis H
2. Z czterech wiatrów przybądź Duchu,
Powiej mocą, ożyw nas.
Bądź wolnością w naszych sercach,
Życiem wypełnij nas.
72. Łaska Pana
75. Duchu Miłości
Duchu miłości wylewaj się na nas, D A/Cis h fis/A
Z przebitego serca Jezusa, Jezusa. G D G e A
73. Każdy spragniony i słaby dziś
D fis
Niech przyjdzie do źródła,
G
W Wodzie Życia zanurzy się,
e fis G
Wszelki Ból i cierpienie niech odpłyną w dal,
W morzu Jego Miłości serca uleczy dziś Pan
Panie Jezu przyjdź (Duchu Święty przyjdź)
74. Duchu Święty powiej wiatrem
1. Duchu Święty powiej wiatrem
I z mocą na nas zstąp.
Bądź miłością w naszych sercach,
Światłem ogarnij nas.
DG
E cis
fis H
E cis
fis H
17
76. Jezu Skało żywa
77. Przyjdź Duchu Święty Muz. Paweł Bębenek
18
78. Stworzycielu Duchu przyjdź
79. Duchu Święty przyjdź
Duchu święty przyjdź
/4x/
Niech wiara zagości, niech nadzieja zagości,
niech miłość zagości w nas.
/2x/
C F \G F\ a G
FCFC
FCBG
(za 2 x) F C G
(//F C B G A, za 2 razem i potem gramy w D-dur)
80. Niech Twój Święty Duch
1. Niech Twój Święty Duch
Dziś przeniknie mnie
I niech zawsze już gości w duszy mej.
Ref:
I niech spadnie deszcz
Błogosławieństw Twych.
Ojcze obmyj mnie.
Duchu Święty przyjdź.
2. Duchu Święty przyjdź.
Działaj z mocą w nas.
Duchu Święty przyjdź, odmień smutku czas.
E4-3
HE
E4-3 H E
A3-2-1
gis
fis
H4-3
19
81. Duchu Święty tekst i muz. Sam Evans i MikeGuglielmucci
PIEŚNI MARYJNE
82. Ave Maria
1. Gdy klęczę przed Tobą,
Modlę się i składam hołd.
Weź ten dzień, uczyń go Twym
I we mnie miłość wznieć.
Ref:
Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum, benedicta tu.
2.Wszystko Tobie daję
Każdy sen i każdą myśl.
Matko Boga, Matko moja
Wznieś je przed Pana tron!
3. Gdy klęczę przed Tobą
Widzę Twą radosną twarz
Każda myśl, każde słowo
Niech spocznie w dłoniach Twych.
GhCD
GhCD
GaDe
CDG
GhCD GhCD
G C D e C (lub a,F) D G
20
83. Pomódl się Miriam
Łaską osłonięta,
Grzechem nieskalana
Matko Miłosierdzia
Do Jezusa prowadź nas,
do Jezusa prowadź nas.
86. . O Pani ufność nasza
84. Matko naucz nas żyć
Tekst i Muzyka Magda T.
Matko naucz nas żyć wolą Ojca jak Ty,
Miłość w sercu swym mieć, wiernym zawsze jej być.
Matko podaj swą dłoń, Matko pociechą darz
I w modlitwy Twej płaszcz otul nas
85. Zanurzona w Bogu
Tekst i Muzyka Magda T.
Zanurzona w Bogu,
87. Wesel się, Panno Maryjo.
Alleluja, alleluja, alleluja. h A h A h A h
Bo Ten, któregoś zrodziła
Alleluja, alleluja, alleluja.
Zmartwychwstał, jak zapowiedział,
Alleluja, alleluja, alleluja.
Módl się za nami do Boga,
Alleluja, alleluja, alleluja.
hAhA
\G A\
21
88. Matko Pokornej ciszy
90. Regina caeli
91. Magnificat – Ty, która zawsze śpiewasz z nami
2.Wśród krzyku dnia Tyś ciszą jest,
Ciszą, która brzmi dźwiękiem Bożych słów, chcę usłyszeć ją.
3.Prowadzi mnie Twej drogi ślad,
Aby wiernym być, w posłuszeństwie trwać,
W każdej chwili dnia. (sł. D. Stadler, J. Mrowiec; m. A. Skolik)
22
92. Maryjo Matko Gałuszka
94. Ave Maria Balduzzi
93. Maryjo, prześliczna Pani Gałuszka
23
Serce me daję, Ty mieszkaj w nim!
3. Kto by u siebie dziecię przyjmował,
Rzekłeś, że wtenczas przyjmie Cię,
Dzięki Ci, Jezu, żeś nas miłował!
Za to Cię kochać na wieki chcę!
4. Rzekłeś: "Nie może ze mną być w niebie,
Kto nie chce dziecku podobnym być",
Ja, dziecię Twoje, chcę przyjść do Ciebie,
Daj mi niewinnie do śmierci żyć.
5. Kiedy w ostatniej będę potrzebie,
Gdy się rozstanę ze światem tym,
Zlituj się, Jezu? Weź mnie do Siebie,
Niech wiecznie spocznę przy Sercu Twym.
PIEŚNI TRADYCYJNE
95. Być bliżej Ciebie Chcę
1. Być bliżej Ciebie chcę, o Boże mój.
DGDCA
Z Tobą przez życie lżej nieść krzyża znój.
DGDAD
Ty w sercu moim trwasz: z miłością Stwórcy ziem, fis h fis G A
Tulisz w ojcowski płaszcz chroniąc mnie w nim. D G D A G D
2. Być bliżej Ciebie chcę, na każdy dzień,
Za Tobą iść życiem swym jako cień,
Daj tylko, Boże, dusz obecność Twoją czuć,
Myśl moją pośród burz na Ciebie zwróć,
3. Choć jak wędrowiec sam, idę przez noc,
W Tobie niech siłę mam i w Tobie moc,
Gdy czuwam i wśród snu, czy słońce jest czy mrok,
Niechaj mnie strzeże Twój, o Panie, wzrok.
4. Być bliżej Ciebie chcę i w śmierci czas,
Gdy mnie już będzie krył grobowy głaz,
Być bliżej Ciebie chcę to me pragnienie czuj,
Bom ja jest dziecię Twe, Tyś ojciec mój.
96. Kiedyś o Jezu
1. Kiedyś o Jezu, chodził po święcie, D fis G A D
Brałeś dziateczki w objęcia Swe,
h fis G A D
Patrz, tu przed Tobą stoi Twe dziecię: e A D h e A D h
Do serca Twego przytul i mnie.
e A fis h G A D
2. Byłeś Dzieciątkiem, Ty wielki Boże,
W żłóbku płakałeś nad światem złym,
Nie płacz Dzieciątko, ja Ci w pokorze,
97. Pan Jezus już się zbliża
1. Pan Jezus już się zbliża,
Dh
już puka do mych drzwi,
GA
Pobiegnę Go przywitać,
A7
z radości serce drży.
DGD
O szczęście niepojęte,
G A fis h
Bóg sam odwiedza mnie.
GeA
O Jezu, wspomóż łaską, G A fis h
bym godnie przyjął Cię.
GAGD
2. Nie jestem godzien Panie,
byś w sercu moim był,
Tyś Królem wszego świata,
a jam jest marny pył.
3. Gdy wspomnę na me grzechy,
to z żalu płyną łzy,
Bom zranił Serce Twoje,
o Jezu, odpuść mi.
4. Pragnąłbym Cię tak kochać,
jak Ty kochałeś mnie,
Przyjm serce me oziębłe,
a daj mi Serce Twe.
98. 1.Jezusa ukrytego nam w Sakramencie czcić,
A2 D E A fis h7 E4-3
Wszystko oddać dla Niego, Jego miłością żyć.
A2 D E fis D E D A
On się nam daje cały, z nami zamieszkał tu,
cis7 ciszm fis7 h7 E D9 E4-3
Dla Jego Boskiej chwały życie poświęćmy Mu.
cis7 ciszm fis7 h7 E D9 E4-3
Wiarą ukorzyć trzeba zmysły i rozum swój,
24
A2 D E A fis h7 E4-3
Bo tu już nie ma chleba, to Bóg, to Jezus mój.
A2 D E fis D E D A
2. Tu Mu ciągle ''Hosanna'' śpiewa anielski chór,
A ta cześć nieustanna, to dla nas biednych wzór.
Dzielić z nami wygnanie Jego rozkosze są.
Niechże z Nim przebywanie będzie radością mą!
On wie co udręczenie, On zna, co smutku łzy;
Powiem Mu swe cierpienie, bo serce z bólu drży.
3. O niebo mojej duszy, najsłodszy Jezu mój,
Dla mnie wśród ziemskiej suszy Tyś szczęścia pełen zdrój!
Tyś w wieczerniku siebie raz tylko uczniom dał,
W ołtarzuś się jak w niebie powszednim chlebem stał.
Chciałbym tu być Aniołem, co śpiewa ciągle cześć
Z rozpromienionym czołem Tobie swe serce nieść.
4. Pozwól jasnym płomieniem błyszczeć tej lampce mej,
Dopóki zimnym tchnieniem śmierć nie zgasi jej.
Niech Ci aż do dnia zgonu miłości pienie brzmi,
Tu u stóp Twego tronu wierność przysięgam Ci.
O cześć Twą ciągle dbały chcę pójść koniecznie tam,
Gdzie wśród niebieskiej chwały Tyś szczęściem wszystkich sam.
99. Ref:
Panie dobry jak chleb,
Bądź uwielbiony od swego Kościoła.
a F G G7
Bo Tyś do końca nas umiłował,
aeFC
Do końca nas umiłował.
dGFC
1. Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył, Panie,
C d G G7
Byśmy do nieba w drodze nie ustali.
d D G G7
Tyś stał się Manną wędrowców przez ziemię,
aeCe
Dla tych co dotąd przy Tobie wytrwali. F C G \G7\
2. Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty,
Bo łan dojrzewa, pachnie świeżym chlebem.
Niech ziemia nasza stanie się ołtarzem,
A Chleb Komunią dla spragnionych Ciebie.
3. Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi,
Jeśli spełnimy co nam przykazałeś.
Cóż my bez Ciebie, Panie, uczynimy?
Ty naszym Życiem i Oczekiwaniem.
4. Tyś za nas życie swe oddał na krzyżu,
A w znaku Chleba w świątyniach zostałeś.
I dla nas zawsze masz otwarte Serce,
Bo Ty do końca nas umiłowałeś.
100. Wszystko Tobie oddać pragnę
1. Wszystko Tobie oddać pragnę i dla Ciebie tylko żyć!
Chcę Cię Jezu kochać wiernie, dzieckiem Twoim zawsze być!
Serce moje weź, niech Twą śpiewa cześć,
Serce moje duszę moją, Panie Jezu weź.
/(G)
2. Wszystko Tobie oddać pragnę
Od najmłodszych moich lat, Pomóż Jezu,
By mnie nie zwiódł pokusami swymi świat.
3. Wszystko Tobie oddać pragnę,
W duszy czuję święty żar.
To Ty dajesz dziecku swemu Twojej łaski Boży dar.
C F G E a d7 G2 C
a7 d7 G E a F G C
a7 d7 G C
C C/H a7 F G C
101. Chrystus Wodzem
CdG
25
102. Kłaniam się Tobie
1. Kłaniam się Tobie, Przedwieczny Boże,
Którego niebo pojąć nie może.
Ja, proch mizerny, przed Twą możnością.
Z wojskiem Aniołów klękam z radością.
2. Tu Stwórcę swego wiarą wyznaję,
Kocham serdecznie, pokłon oddaję,
Cieszę się wielce z Twej Boskiej chwały.
Niech Ci się kłania z niebem świat cały.
3. Dziekuję za to, żeś się zostawił
W tym Sakramencie, abyś nas zbawił.
Za swoje łaski tu wyświadczone.
Odbieraj od nas serca skruszone.
4. Przed tronem Twoim serca składamy,
Oto pokornie wszyscy wołamy:
Błogosław, Panie, swemu stworzeniu
Broń od nieszczęścia, ciesz w utrapieniu.
G D C, D CD G
e h7 C7+,
D CD G
e E a a7, D G
e h7 C7+,
D CD G
104. Jezu Tyś jest
Jezu Tyś jest światłością mej duszy,
Niech ciemność ma
Nie przemawia do mnie już.
Jezu Tyś jest światłością mej duszy,
Daj mi moc przyjąć dziś miłość Twą.
heAD
hA
A D G6 Fis
heAD
G e h Fis h
105. Nie trzeba nic
INNE
103. Będę śpiewał Tobie
a
106. Przyjdź Jezu Chryste
Przyjdź Jezu Chryste
DA
w Chlebie Żywym w Hostii
h fis
I nakarm me serce kruszyną dobroci
GDeA
Z Kielicha Zbawienia
DA
Miłości swojej
h fis
zaczerpnąć daj duszy, mej duszy spragnionej
GDeAD
26
107. Podnieś mnie Jezu
108. Jezu ufam Tobie
C g C g Es F G
lub A e A e C D E
109. Oto stoję u drzwi i kołaczę
Oto stoję u drzwi i kołaczę.
dCdC
Oto stoję u drzwi i kołaczę.
dCdC
Jeśli kto posłyszy mój głos
FC
I drzwi otworzy,
d7
Wejdę do niego
dC
I będę z nim wieczerzał
FGd
A on ze mną.
FG
110. Woda Żywa
Oto źródło wody żywej,
kto jest spragniony niech przyjdzie i pije
muz. M. Krawczyk
CC7+d7G7 G
Ce7FBG
111. Stoję dziś, moje ręce, serce tak wyciągam
W podziwie dla Tego, który wszystko dał!
eCGDe
Stoję dziś, moją duszę, Panie, Tobie składam,
eCGD
Ja chcę być jak Ty!
eCD
eCGD
27
112. Stoisz u naszych drzwi
28
113. Coraz bliżej
29

Podobne dokumenty