Pomorskie Spotkania Biotechnologii, Farmacji i Kosmetyków Opis

Transkrypt

Pomorskie Spotkania Biotechnologii, Farmacji i Kosmetyków Opis
Pomorskie Spotkania Biotechnologii, Farmacji i Kosmetyków
Opis:
W imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Międzyuczelnianego Wydziału
Biotechnologii UG-AMG, Gdyńskiego Centrum Innowacji/PPNT i Instytutu Badań nad Gospodarką
Rynkową serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu przedstawicieli środowiska
naukowego oraz firm z branż biotechnologii, farmacji i kosmetyków. Jest ono kontynuacją
Pomorskich Spotkań BIOTECH oraz spotkań grupy branżowej farmacja i kosmetyki.
Spotkanie odbędzie się 4 czerwca 2007 w budynku Instytutu Biotechnologii Międzyuczelnianego
Wydziału Biotechnologii UG-AMG w sali im. prof. Taylora (sala 320) przy ul. Kładki 24 w Gdańsku w
godz. 10:30-14:00. Jego moderatorami będą pan dr Krzysztof Kucharczyk (Kucharczyk TE) oraz
przedstawiciele Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową.
Celem spotkania jest dalsza integracja środowiska naukowców i firm oraz wymiana informacji nt.
prowadzonych badań, projektów, pomysłów i możliwości współpracy, omówienie oczekiwań firm
wobec podmiotów i zespołów badawczych oraz wskazanie na konkretne obszary, w których wyniki
badań mogą mieć zastosowanie w praktyce gospodarczej naszego regionu.
Przedstawiciele IBnGR przedstawią działania pilotażowe, które mogą wspierać rozwój branży
biotechnologii, farmacji i kosmetyków w regionie (np. uruchomienie dedykowanej dla branży strony
internetowej). Wspólnie z dr Krzysztofem Kucharczykiem pokierują także dyskusją nt. dalszych
działań, których podjęcie będzie sprzyjać rozwojowi tej branży w województwie pomorskim oraz
pozwoli lepiej wykorzystać szanse jakie daje ukierunkowanie istotnej części funduszy unijnych na
zacieśnianie współpracy pomiędzy firmami i sektorem badawczo-rozwojowym (finansowanie
laboratoriów, wspólnych badań, staży itp.).
Prosimy o potwierdzenie udziału w seminarium i zgłaszanie prezentacji u pani Anny
Gwizdek-Wiśniewskiej ([email protected], tel. +48 58 5236360). W załączniku znajdą
Państwo program ramowy spotkania.
Miejsce:: Spotkanie odbędzie się w budynku Instytutu Biotechnologii Międzyuczelnianego Wydziału
Biotechnologii UG-AMG w sali im. prof. Taylora (sala 320) przy ul. Kładki 24 w Gdańsku w godz.
10:30-14:00.

Podobne dokumenty