I OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL IM. STANISŁAWA STASZICA 24

Transkrypt

I OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL IM. STANISŁAWA STASZICA 24
I OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL IM. STANISŁAWA STASZICA
24 listopada
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - Biblioteka Główna
16.00 – otwarcie wystawy pt. „Akademia Górnicza w Kielcach” – wystawa z okazji 200-lecia
powstania Akademii Górniczej, wypożyczona z Muzeum Historii Kielc
25 listopada 2016
Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce – Komora Alfonsa Długosza
Program:
9.30 – przyjęcie zaproszonych gości – prelegentów, szkół (laureatów konkursów), partnerów projektu
„Świętokrzyskie Śladami Stanisława Staszica”
10.00 – uroczyste otwarcie Gali Finałowej Festiwalu – przywitanie zaproszonych gości
10.05 – Seminarium z udziałem:




prof. Zbigniewa Wójcika,
prof. Adama Massalskiego,
dr Jana Główki,
mgr Józefa Olejniczaka.
11.30 – przerwa kawowa
11.45 – podsumowanie projektu „Świętokrzyskie Śladami Stanisława Staszica” realizowanego przez
SKN „Zarządzanie”
12.15 – wręczenie nagród w konkursie fotograficznym pt. „Staszic wokół nas”
12.45 – wręczenie nagród w konkursie na komiks pt. „Staszic moją inspiracją”
13.15 - nagrodzenie laureatów 23. edycji ogólnopolskiego konkursu wiedzy o Stanisławie Staszicu
i jego epoce
13.45 – uroczyste podsumowanie I Ogólnopolskiego Festiwalu im. Stanisława Staszica
14.00 – przerwa obiadowa
15.30 – Program artystyczny (wychowankowie Pro Musica Bona)
16.30 – Zwiedzanie Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce

Podobne dokumenty