Opole, 18.09.2009 r. Pani Barbara Janusz Dyrektor Szkoły

Transkrypt

Opole, 18.09.2009 r. Pani Barbara Janusz Dyrektor Szkoły
Opole, 18.09.2009 r.
Pani Barbara Janusz
Dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Golcowej
Wyrażam słowa uznania dla tych wszystkich, którzy zaangażowali się w akcję
upamiętniającą zbrodnię katyńską. Ofiarą tej zbrodni padł mój wujek Wacław. Uroczystości
szkolne związane z posadzeniem dęba mają dla mnie znaczenie osobiste. W moje życie na
stałe wpisała się postać wuja i historia całej jego rodziny. Z jedną z jego córek– Jadwigą
utrzymuję żywy kontakt. Cieszę się że doczekałem czasów, kiedy prawda zwyciężyła, wolno
o niej mówić. Pamięć bestialsko zamordowanego wuja przywoływać będzie rosnący przy
szkole dąb – świadectwo zbrodni dokonanej przed laty w Miednoje.
Żałuję, że z powodów ode mnie niezależnych nie mogę być obecny wśród Was w dniu
17 września. Pragnę jednak złożyć serdeczne słowa podziękowania za zaangażowanie w
dzieło ”Katyń …ocalić od zapomnienia” Wójtowi Gminy Domaradz. Dziękuję również
Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 2 w Golcowej, księżom parafii Golcowa a także Gronu
Pedagogicznemu i młodzieży szkolnej za przygotowanie uroczystości upamiętniającej postać
mojego wuja Wacława.
Mam nadzieję że podczas następnej mojej wizyty w Golcowej, będę miał okazję
spotkać się z uczniami i nauczycielami Szkoły.
Z wyrazami szacunku
Antoni Janusz