świecie - MetLife

Komentarze

Transkrypt

świecie - MetLife
01 kim jesteśmy
02 gdzie jesteśmy
03 nasza pozycja
METLIFE NA
04 odpowiedzialność społeczna
ŚWIECIE
MetLife powstał w 1868 roku. Poprzez swoje spółki zależne i stowarzyszone oferuje ubezpieczenia
na życie, renty kapitałowe, świadczenia pracownicze i usługi zarządzania aktywami na całym
świecie. Obsługuje około 100 milionów klientów, a także 90 firm z listy FORTUNE 100®. MetLife
działa w niemal 50 krajach i zajmuje wiodącą pozycję na rynkach w USA, Japonii, Ameryce
Łacińskiej, Azji, Europie i na Bliskim Wschodzie.
Około
68 000 pracowników
Prawie
39. miejsce na liście Fortune 500® 2015 50.
Wiodąca pozycja w ponad
20krajach
150 lat działalności
pozycja w rankingu największych na
świecie firm notowanych na giełdzie
Forbes Global 2000SM w 2015 r.
Działalność
w segmencie świadczeń
pracowniczych w ponad
40 krajach
01 kim jesteśmy
02 gdzie jesteśmy
03 nasza pozycja
METLIFE NA
04 odpowiedzialność społeczna
ŚWIECIE
gdzie jesteśmy
AMERYKA
PÓŁNOCNA
I POŁUDNIOWA
EUROPA,
BLISKI WSCHÓD
I AFRYKA (EMEA)
> Największy
ubezpieczyciel
na życie w USA1
> Działalność w ponad
25 krajach
>N
r 1 w USA pod
względem ubezpieczeń
grupowych na życie
i dentystycznych2
> Nr 1 wśród
ubezpieczycieli na
życie w Argentynie,
Chile, Meksyku
i Urugwaju3
>N
r 1 wśród
ubezpieczycieli na
życie w Ameryce
Łacińskiej4
>W
iodąca pozycja na
rynkach w 19 krajach,
w tym w Egipcie, Polsce,
Rosji, Rumunii, Turcji
i ZEA5
>L
ider rynku
bancassurance
w EMEA. Ponad
150 partnerów
AZJA
>N
r 1 wśród
zagranicznych
ubezpieczycieli na życie
w Korei6
>N
r 2 wśród
zagranicznych
ubezpieczycieli na życie
w Japonii pod względem
łącznej sprzedaży7
>N
r 3. wśród
ubezpieczycieli na życie
będących spółkami joint
venture lub firmami
zagranicznymi w Chinach8
1 Na podstawie przychodów ze składek w 2013 r. Źródło: Axco Global Statistics, 2014.
2 LIMRA, Sprzedaż ubezpieczeń na życie, IV kw. 2013; Grupowe ubezpieczenia na życie (bez produktów specjalnych); Sprzedaż grupowych ubezpieczeń dentystycznych — IBIS YE 2012.
3 Argentyna: łączne składki przypisane na ubezpieczenia na życie oraz od następstw wypadków i chorób (Superintendencia de Seguros de la Nación, IV kw. 2013 r.). Chile: łączne składki
przypisane na ubezpieczenia na życie, rentowe i medyczne oraz od następstw wypadków i chorób (Asoc. de Aseguradores de Chile, II kw. 2013 r.). Mexico: łączne składki przypisane na
ubezpieczenia na życie (EstadisticAMIS i FinanciAmis IV kw. 2013). Źródło: dane o populacji pochodzą z oficjalnych informacji szacunkowych Międzynarodowego Funduszu Walutowego
(„MFW”) (2013). Urugwaj: łączne składki przypisane na ubezpieczenia na życie oraz od następstw chorób z wyłączeniem ubezpieczeń od niepełnosprawności oraz płatnych z chwilą śmierci
ubezpieczonego (Banco Central 2013 r.).
4 Składki na ubezpieczenia na życie (AXCO Global Statistics, 2013). Uwzględniono następujące kraje: Argentyna, Boliwia, Chile, Dominikana, Ekwador, Gwatemala, Honduras, Kolumbia,
Meksyk, Panama, Peru, Portoryko, Urugwaj i Wenezuela (z wyłączeniem HCM w przypadku MAPFRE i BBVA). Mapfre obejmuje joint venture z Banco do Brasil. Zurich obejmuje joint venture
z Banco Santander. Generali obejmuje joint venture z Banco Banorte w Meksyku. Składki na ubezpieczenie na życie w Brazylii z wyłączeniem VGBL w przypadku Itau, Bradesco, MAPFRE
(SUSEP, listopad 2013).
5 Ranking rynków ubezpieczeń na życie na podstawie wskaźnika wysokości składek brutto (GWP). Źródła: raporty władz nadzorczych i stowarzyszeń branżowych. W przypadku krajów
oznaczonych gwiazdką analiza wewnętrzna MetLife. Pozycje w pierwszej 10 na następujących 19 rynkach: Bahrajn*, Bułgaria, Cypr, Czechy, Egipt, Grecja, Jordania, Katar*, Kuwejt*, Liban,
Oman*, Polska, Rosja, Rumunia, Słowacja, Turcja, Ukraina, Węgry i ZEA*.
6 Na podstawie składek przypisanych brutto i danych z dokumentów składanych organom nadzorczym (ustawowy rok fiskalny w Korei 2014).
7 Dokumenty składane organom nadzorczym; dane statystyczne dotyczące ubezpieczeń na życie w Japonii za rok finansowy 2014.
8 Na podstawie składek przypisanych brutto w odniesieniu do nowych klientów, Chińska Komisja ds. Regulacji Ubezpieczeń, rok finansowy 2014.
01 kim jesteśmy
02 gdzie jesteśmy
03 nasza pozycja
METLIFE NA
04 odpowiedzialność społeczna
ŚWIECIE
nasza pozycja
100 milionów klientów
50
Niemal
miliardów dolarów wypłaconych
posiadaczom polis w 2014 r.
473,7
miliarda dolarów w zarządzanych
aktywach, które przyczyniają się do finansowania
rozwoju działalności, tworzenia miejsc pracy oraz
oferowania usług społecznościom na całym świecie1
9
Ponad
miliardów dolarów inwestycji
w porty, drogi, tory kolejowe i inne
projekty infrastrukturalne na całym świecie
95
Ponad
-letnie doświadczenie
i pozycja największego kredytodawcy
w sektorze rolnictwa spośród
ubezpieczycieli na życie2
13
Prawie
miliardów dolarów pożyczek
w sektorze rolnictwa, które umożliwiają
zakup ziemi i rozwój działalności w USA oraz
Ameryce Łacińskiej
Rating pozycji finansowej Metropolitan Life Insurance Company*
Moody’s Investors Service Aa3
Standard & Poor’s Ratings Services AA-
A.M. Best Company, Inc. A+
Fitch Ratings AA-
nagrody i wyróżnienia
→ Najbardziej Podziwiane Firmy na Świecie 2015, nr 1
w obszarze ubezpieczeń na życie i chorobowych
Fortune Magazine
→ 100 Najlepszych Firm Odpowiedzialnych Społecznie
2015 Corporate Responsibility Magazine
→ N
ajbardziej Renomowane Firmy w Ameryce 2014
Forbes
→ M
iejsce w pierwszej 20 w Zielonych Rankingach
Newsweeka (w USA i na świecie)
1 Na dzień 31.12.2014. 2 Na dzień 31.03.2014. 2 Na podstawie informacji USDA i FDIC.
* Na dzień 15.06.2015. Oceny ratingowe dotyczą stabilności finansowej oraz zdolności do pokrywania roszczeń Metropolitan Life Insurance Company, a nie wyników osiąganych przez produkty.
01 kim jesteśmy
02 gdzie jesteśmy
03 nasza pozycja
04 odpowiedzialność społeczna
METLIFE NA
ŚWIECIE
odpowiedzialność społeczna
Fundacja MetLife:
Zwiększanie włączania
finansowego
Fundację MetLife założono w 1976 r., aby
kultywować bogatą tradycję angażowania się
firmy w sprawy społeczne. Od początku swojej
działalności udzieliliśmy na całym świecie grantów
o łącznej wartości 670 milionów dolarów. Obecnie
Fundacja MetLife realizuje wizję włączenia
finansowego opartą na trzech filarach:
Dbamy o środowisko
Wiemy, że stan naszej planety to sprawa
najwyższej wagi. W 2011 r. otrzymaliśmy od
amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA)
nagrodę Green Power Leadership Award.
W 2014 r. uzyskaliśmy 99. miejsce w indeksie
organizacji Carbon Disclosure Project oraz
zakwalifikowaliśmy się do grupy B ze względu na
poprawiające się z roku na rok wyniki.
Dostęp i wiedza
> Zainwestowaliśmy ponad 3 miliardy
dolarów w projekty energii odnawialnej,
m.in. wiatrowej, słonecznej, geotermalnej
i pozyskiwanej z biomasy.
Zwiększanie gotowości, chęci i zdolności
rodzin o niskich dochodach do korzystania
z usług sektora finansowego.
> 42 punkty ładowania samochodów
elektrycznych w biurach w USA dostępne
bezpłatnie dla pracowników.
Dostęp do usług
Sprzyjanie rozwojowi i zapewnianie
finansowych usług oraz produktów wysokiej
jakości, takich jak plany oszczędnościowe,
ubezpieczenia i kredyty.
> Wszystkie posiadane lub wynajmowane przez
MetLife biura w USA mają certyfikat Energy
Star, a ponad 50 procent ma certyfikat LEED.
> Na całym świecie mamy udziały w 46
nieruchomościach z certyfikatem LEED.
Dostęp do wniosków
z doświadczeń
Inwestowanie w badania i dzielenie
się doświadczeniami z organizacjami
działającymi na rzecz włączenia
finansowego i innymi podmiotami.
W 2013 r. przeznaczyliśmy 200 milionów
dolarów na zabezpieczanie przyszłości osób
indywidualnych i społeczności na całym świecie
w ciągu najbliższych pięciu lat.
1402-0304 L0714384562[exp1215][All States]
MetLife jest partnerem kapitałowym Gulf Wind Project — w
pełni funkcjonalnej farmy wiatrowej w Teksasie, która wytwarza
czystą energię wystarczającą do zaspokojenia potrzeb 80 000
gospodarstw domowych.

Podobne dokumenty