Zestaw podręczników na rok szkolny 2015/2016

Transkrypt

Zestaw podręczników na rok szkolny 2015/2016
Zestaw podręczników na rok szkolny 2016/2017 - klasa II
1
Przedmiot
Numer szkolny
Numer
dopuszczania do
użytku szkolnego
Język polski
PO/1/GIM164/JP/16/17
ZĆ/1/GIM164/JP/16/17
63/1/2009/2015
„Między nami 2”
Ćwiczenia 2. Wersja B
Gdańskie
Wydawnictwo
Oświatowe
A. Łuczak, E.
Prylińska, R.
Maszka
Historia
PO/1/GIM164/HI/16/17
ZĆ/1/GIM164/HI/16/17
60/1/2011/z1
„Śladami przeszłości 2”
Nowa Era
pod red. Stanisława
Roszaka
Tytuł
podręcznika
Wydawnictwo
Autor
podręcznika
Język angielski
(klasy ogólne)
PO/1/GIM164/JA/16/17
732/2/2015
„New English Plus 3”
Oxford University
Press
Ben Wetz, Jemes
Styring, Nicholas
Tims, Jenny
Quintana, Alicja
Gałązka
Język angielski
(klasy
dwujęzyczne)
PO/1/GIM164/JADW/16/17
647/2/2013/2015
„Smart Time 3” –
podręcznik wieloletni
Express Publishing
Virginia Evans,
Jenny Dooley
Język niemiecki
PO/1/GIM164/JN/16/17
13/3,4/2010/2015
Aha neu 2 a/b
WSiP
Anna Potapowicz,
Krzysztof Tkaczyk
Język francuski
PO/1/GIM164/FR/16/17
654/1/2013/2015
Pourquoi Pas ! 2. +
zeszyt ćwiczeń
LektorKlett
Michèle Bosquet
Matilde Sallès
Yolanda Rennes
Język hiszpański
PO/1/GIM164/HI/16/17
709/1/2014
Espacio joven A2
Nowela Sp. Z o.o.
Cabeza Sanchez
Maria, F. Vargas,
L. Martinez, A.
Aragon, E. Mora
Język rosyjski
PO/1/GIM164/ROS/16/17
97/2009
Echo 2
WSiP
Beata GawęckaAjchel
168/1/2009
„Matematyka z plusem”
– podręcznik
„Matematyka z plusem”
- Zbiór zadań dla kl. 2.
„Matematyka z plusem”
- ćwiczenia dla kl. 2.
Gdańskie
Wydawnictwo
Oświatowe
podręcznik Małgorzata
Dobrowolska
zbiór zadań Marcin Braun,
Jacek Lech
ćwiczenia - Jacek
Lech
Matematyka
2
PO/1/GIM164/MA/16/17
ZD/1/GIM164/MA/16/17
Fizyka
PO/1/GIM164/FI/16/17
ZD//GIM164/FI/16/17
214/1/2009
Fizyka z plusem 2
+
Zbiór zadań – Fizyka 2
Gdańskie
Wydawnictwo
Oświatowe
podręcznik - K.
Horodecki, A.
Ludnikowski
zadania - J.
Gondek, H. Majek,
B. Pranszke
Chemia
PO/1/GIM164/CH/16/17
49/2/2009/2015
“Chemia Nowej Ery 2”
Nowa Era
Jan Kulawik,
Teresa Kulawik,
Maria Litwin
Geografia
PO/1/GIM164/GE/16/17
ZĆ/1/GIM164/GE/16/17
5/2/20/0/2015
Podręcznik
„Puls ziemi 2”
Zeszyt ćwiczeń – „Puls
Ziemi 2”
Biologia
PO/1/GIM164/BIO/16/17
58/1/2009/2015
„Puls życia 2” + zeszyt
ćwiczeń
Nowa Era
podręcznik - B.
Dobosik, A.
Hibszer A. Witek Nowakowska
Nowa Era
Małgorzata
Jefimow, Marian
Sęktas
Wiedza
o społeczeństwie
PO/1/GIM164/WOS/16/17
77/2/2010
„Dziś i jutro cz. 1”
Nowa Era
Iwona Janicka,
Arkadiusz Janicki
Aleksandra Kucia,
Tomasz Maćkowski
Plastyka
PO/1/GIM164/PLA/16/17
68/2009
„Bliżej sztuki”
WSiP
Stanisław K.
Stopczyk
Muzyka
PO/1/GIM164/MU/16/17
81/2009
Świat muzyki
WSiP
Wacław Panek
Religia
PO/1/GIM164/RE/16/17
AZ-32-01/10-WA1/13
„Ty ścieżkę życia mi
ukażesz”
Wydawnictwo
Katechetyczne
Warszawa
Ks. Piotr Tomasik
Dopuszczam do użytku szkolnego w Gimnazjum nr 164 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi im. „Polskich Olimpijczyków”
powyższe podręczniki przeznaczone do kształcenia ogólnego.
Zawierają one systematyczną prezentację wszystkich lub wybranych treści nauczania z zakresu danych zajęć edukacyjnych na określonym etapie kształceni,
ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, opisanych szczegółowo jako przedmiot, ścieżka edukacyjna, blok przedmiotowy lub moduł,
z zastrzeżeniem ust.2 i 3. oraz wymagań szczegółowych wynikających z podstawy programowej z wymienionych przedmiotów dopuszczonej
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012r.. (Dz.U. z dnia 3 lipca 2012 poz.752)
3

Podobne dokumenty