Oferta pracy 2012.09

Transkrypt

Oferta pracy 2012.09
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Zaproszenie do składania ofert
W związku z realizacją w Instytucie Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki
Wrocławskiej projektu nr POIG.01.03.01-02-161/09 „Kompleksowy system ekspertowy
do optymalizacji trwałości narzędzi w procesach kucia” realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1 „Badania i rozwój
nowoczesnych technologii”, Działanie 1.3 „Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców
realizowanych przez jednostki naukowe”, Poddziałanie 1.3.1 „Projekty rozwojowe”,
koordynator projektu prof. dr hab. inż. Zbigniew Gronostajski poszukuje do realizacji projektu
na okres
do 15.11.2012 r.
pracownika technicznego (zatrudnienie na umowę zlecenie, 120 godzin/osoba) w celu
wykonania następujących prac:
- zoptymalizowanie kształtu wykroju matryc ze względu na zużycie ścierne i pękanie
mechaniczne.
- analiza warunków temperaturowych dla wkładek matrycowych podczas kucia na gorąco
tarczy koła czołowego.
- opracowanie i przygotowanie DTR dla wybranej maszyny kuźniczej.
- przygotowanie wybranej prasy przemysłowej wraz z obsługą podczas montażu systemu
pomiarowego.
Wymagana rzetelna wiedza w zakresie procesów kształtowania plastycznego materiałów.
Dodatkowo mile widziany staż na stanowisku konstruktorsko-technologicznym w firmie z branży
kuzienniczej.
Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów (list motywacyjny, CV) do dnia
21 września 2012 r.
na adres [email protected]
Dodatkowych informacji udziela dr inż. Marek Hawryluk tel. 784 086 006
Kryteria wyboru oferty:
1. Cena brutto za godzinę (łącznie z pochodnymi).
2. Zgodność z wymaganiami.
Ogłoszeniodawca zastrzega sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi osobami.
Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji
Politechniki Wrocławskiej
ul. Łukasiewicza 5
50-371 Wrocław
www.pwr.wroc.pl
www.itma.pwr.wroc.pl
www.metalplast.pwr.wroc.pl

Podobne dokumenty