Instrukcja w wersji polskiej

Komentarze

Transkrypt

Instrukcja w wersji polskiej
Instrukcja w wersji polskiej
PRZECZYTAJ INSTRUKCJE ZANIM WŁĄCZYSZ FOTEL DO GNIAZDA !
Po odebraniu fotela zastosuj kilka naszych porad aby przygoda z masażami odbyła się bez kłopotów :
- po rozpakowaniu odczekaj z 2.5 - 3 godziny aby wilgoć ulotniła się z części elektronicznej i mechanicznej.
- staraj się jak najmniej unosić fotel ręcznie – używaj kółek transportowych z tylnej części fotela. Jak ustawisz ten
mebel w jednym miejscu postaraj się aby nie padało na niego światło słoneczne i nie było w pobliżu źródeł ciepła
(kaloryfer) jak i wilgoci (łazienka, nawilżacz)
- złóż fotel starając się wykonywać wszystkie czynności ze wskazaniem dodatku „Składanie fotela”
- zanim uruchomisz fotel zapoznaj się dokładnie z instrukcją starając się symulować obsługę poprzez dotyk na pilocie
„na sucho” tzn. przed podłączeniem do gniazda. Szybciej zapamiętasz ustawienia przycisków.
- przeczytaj uważnie warunki medyczne, gdyż oprócz przyjemności z masażu ważne jest Twoje zdrowie
- nie bój się używać przycisków już po podłączeniu, gdyż wiemy że stwarza to stres przed ewentualnym uszkodzeniem
fotela. Niema obaw wszystkie funkcje będą pracować jak należy lub po włączeniu powrócą z pamięci.
- nie wyrzucaj opakowania / mimo iż porwałeś (zanim doczytałeś to teraz) postaraj się je odtworzyć i złożyć /
przechowuj przyda się w przypadku wysyłki z awarią do serwisu.
- jeśli już mamy pewność obsługi podłącz kable (sprawdź stan kabli , czy nie zostały przerwane – przyciśnięte ) i załącz
zasilacz do gniazda 220 V 50 Hz z włączeniem tylnego przycisku z O na I
- używaj początkowo małego czasu masażu (15 min) i lżejszych intensywności masażu tak aby organizm przyzwyczajał
się do nowego doznania. Po okresie 3-5 dni próbuj już ustalać średnie atrybuty ustawień a po 2 tygodniach spokojnie
używaj najmocniejszych.
- jeśli kiedykolwiek poczujesz bóle podczas masażu natychmiast przerwij terapię wciskając PAUSE i opuść podnóżek z
podniesieniem oparcia. Wstań powoli i sprawdź czy to tymczasowy ból (np. nerwoból) lub czy jest to wynikiem
masażu. Jeśli ból nie ustępuje nieunikniony będzie kontakt z w celu diagnozy. Niczym nie ryzykuj, nie kontynuuj
masażu. Twoje zdrowie jest najważniejsze !
- zawsze wyłączaj fotel po masażu z gniazda (jeśli nie masz listwy a-p i stabilizatora napięcia – patrz instrukcja)
- zabroń masażu osobom trzecim, gdy nie znają obsługi fotela lub jeśli nie mają uwarunkowań medycznych do masażu
(nawet kobiety w momencie menstruacji nie mogą używać masażu – sprawdź szczegóły w instrukcji).
- zabezpiecz przed zgubieniem wszystkie dokumenty (paragon lub faktura (kopia), gwarancję, instrukcje)
- fotel wymaga szczególnej konserwacji tapicerki, więc nie dopuszczaj do zabrudzeń systematycznie czyszcząc.
GRATULACJE !
Kupując fotel masujący Royal , dowiedli Państwo swojej dbałości o własne zdrowie. Aby jak najdłużej mogli Państwo
korzystać z możliwości, jakie daje to urządzenie, prosimy uważnie przeczytać i przestrzegać wskazówek dotyczących
bezpieczeństwa.
Życzymy Państwu dużo przyjemności w fotelu ROYAL CASADA.
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA
Aby uniknąć wypadków, przed przystąpieniem do użytkowania fotela masującego proszę uważnie przeczytać zalecenia
odnośnie bezpieczeństwa:
Nie należy wkładać dłoni pomiędzy głowice masujące.
Dzieci i osoby niepełnosprawne nie powinny obsługiwać fotela bez nadzoru.
- Fotel należy przechowywać i użytkować w suchych pomieszczeniach nie narażonych na działanie wysokich
temperatur.
Nie należy ciągnąć ani przewracać fotela, nie wolno po nim chodzić ani kłaść na nim ciężkich przedmiotów.
W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego lub wtyczki albo obluzowania oprawy zasilacza nie wolno używać
urządzenia. Uszkodzenie powinien usunąć specjalista.
- Po zakończeniu masażu oraz w przypadku wystąpienia nieprawidłowości funkcjonowania należy odłączyć kabel od
źródła zasilania celem uniknięcia porażenia prądem, spięcia lub powstania pożaru.
Nie należy dotykać wtyczki mokrymi rękami.
Zobacz również dodatkowe informacje na końcu instrukcji.
WARUNKI MEDYCZNE
O ile lekarz lub specjalista nie zabronił Państwu wyraźnie masaży pleców, mogą Państwo bez obawy korzystać z fotela
masującego.
Siła masażu wzrasta, gdy fotel jest ustawiony w pozycji leżącej. Zaleca się najpierw wykonywać masaż w pozycji
siedzącej lub w półleżącej. Nie należy mocno dociskać tułowia do strefy masaży głowic w oparciu.
Masaż nigdy nie powinien powodować nieprzyjemnych odczuć. Zbyt intensywny masaż może być szkodliwy dla
organizmu początkowych fazach lub dla początkujących osób.
Czas masażu nie powinien przekraczać 30 minut ze względu na zbytnie obciążenie muskulatury i układu nerwowego.
Masaż bezpośrednio po posiłku może powodować nudności.
Jeżeli podczas masażu pojawią się jakiekolwiek dolegliwości utrudniające normalne funkcjonowanie, należy
natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Kobiety w ciąży lub podczas menstruacji, osoby niepełnosprawne, dzieci i osoby po przebyciu chorób nowotworowych
i operacji oraz osoby z wyszczególnionymi poniżej dolegliwościami powinny najpierw skonsultować się z lekarzem
przed użyciem masażu :
-
uszkodzenia kręgosłupa,
choroby w stanie ostrym,
choroby serca,
osteoporoza
guzy złośliwe, nowotwory
zaburzenia percepcji.
choroby skóry
wysoka temperatura
nadciśnienie tętnicze
inne znane z przeciwwskazaniem do masażu
Ogólnie powyżej wymienione osoby nie powinny zażywać masażu na fotelu, gdyż może to grozić utratą zdrowia.
Jednak są przypadki, gdy lekarz zaleca użytek masażu celem wsparcia leczenia lub rehabilitacji. (więcej informacji na
stronie www.fotele.info. w temacie Masaż a Zdrowie – dowiedz się więcej o wpływie masażu / wskazaniach i
przeciwwskazaniach do masażu)
TROSZCZ SIĘ O PRODUKT
Zakupiony przez Państwa fotel Royal Casada jest wykonany z wysokiej jakości materiałów i wymaga odpowiedniej
pielęgnacji. Należy unikać wystawiania fotela na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych i wilgoci. Aby jak
najdłużej korzystać z fotela, należy regularnie czyścić go zalecanymi środkami do pielęgnacji.
Przecierać szmatkami na sucho lub lekko nawilżonymi z szarym mydłem lub rozcieńczonym płynem. Starać się aby
woda nie dostała się do części elektroniki (pilot sterowania, skrzynka z komputerem, miejsce zasilacza i włączników
głównych) oraz tapicerki aby nie zamoczyć włókien co przyczyni się do zmian trwałości materiału.
Do czyszczenia elementów dekoracji (podłokietnik) i tapicerki używać gładkich szmatek bez chropowatości aby
uniknąć rys na elementach. Nie używać środków chemicznych (wosk, olejki, środki z alkoholem, płyny z
rozpuszczalnikiem), gdyż elementy te są lakierowane wysokiej jakości powłoką ochronną.
OKRES GWARANCJI I SERWIS
Przedstawiciel lub dealer wystawia Państwu własną gwarancję prawnie przypisaną temu produktowi. Okres
gwarancji rozpoczyna się w dniu wystawienia dokumentu zakupu (paragon, rachunek, faktura VAT ) i
wynosi 24 miesiące, przedłużany przez okresy napraw, wymian lub innych roszczeń. Gwarancja prawnie
ważna jest wyłącznie z kopią lub oryginałem dokumentu zakupu. Brak kompletnej dokumentacji przy
składaniu reklamacji upoważnia serwis do poboru opłat za wykonane naprawy.
Serwis zobowiązuje się do naprawy wady produktu w terminie do 21 dni roboczych od dnia otrzymania
reklamacyjnego zwrotu kurierem na adres serwisu :
Serwis Casada GmbH na Polskę (obsługa www.casadapolska.pl)
ul. Mieszka I – go 4 ; 47-300 Krapkowice
077-4669588 , 0888 037 000 – kontakt.
Serwis po naprawie wady fotela odeśle w jak najszybszym czasie na swój koszt pod adres dostawczy reklamacji.
Gwarancji nie podlega stan tapicerki fotela (za wyjątkiem poszycia i łączeń fabrycznych : szwy) w przypadku złego
użytkowania i konserwacji. W przypadku zamiany fotela (gdy serwis stwierdzi nieusuwalną wadę lub wartość kosztu
naprawy wyniesie więcej niż 75% wartości pierwotnej fotela) ważny jest stan ogólny fotela. Poważne uszkodzenia
mechaniczne, nie zadbana tapicerka, braku jakichkolwiek części lub stwierdzenie ingerencji (zerwanie plomb,
naruszenie pokryw) wiąże się z postanowieniem uzyskania reklamacji z ustaloną odpłatnością.
Przed reklamacją lub stwierdzeniem wady użytkowej należy skontaktować się z serwisem, być może usterka jest
możliwa do usunięcia we własnym zakresie (np: wymiana bezpiecznika, resetowanie komputera, inne) :
0888 037 000 od 9.00 – 16.30 (od poniedziałku – piątku).
INFORMACJE DODATKOWE
W przypadku chęci uzyskania dodatkowych informacji na temat niniejszego modelu fotela prosimy o kontakt z
fachowcami :
- Sprawy techniczne / awarie / dziwne zachowania w działaniu :
- Sprawy reklamacyjne – zgłoszenia awarii / uszkodzenia :
:
- Informacje dostaw i czynności serwisowe
:
077-4669588
0888 037 000
0888 037 000
Wyłącznie w dni robocze bez sobót, niedziel i świąt od godziny 10.00 ~ 16.30 . Powiedz osobie odbierającej telefon
dokładnie w kolejności : data zakupu fotela, dane adresowe i numer zamówienia celem identyfikacji naszego klienta
Wykluczamy naprawy wyrobów Casada zakupionych w od innych oferentów niż autoryzowane przedstawicielstwa
Casada GmbH na terenie Polski (np.: kupione wyroby na terenie UE, w sieciach serwisów aukcyjnych E-bay z europy itp)
Patrz mapa autoryzowanych dystrybutorów Casada z opieką : http://casadapolska.pl/casada.php?p=20
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Gwarancja przyznana przez dealera / przedstawiciela jest ograniczona do usuwania wad i przyznawania reklamacji
składanych na ten produkt. W kontekście tej gwarancji producent i / lub dealer, nie jest odpowiedzialny za
odszkodowanie, które jest skutkiem ignorowania instrukcji operatorskiej i / lub nadużycie produktu.
Jeśli reklamacja dotyczy awarii, które powstały w skutek czynników wyższych tzn. przepięcie zasilania, wyładowania
atmosferyczne, uszkodzenia mechaniczne, zalanie wodą elementów elektronicznych, spalenie elektroniki wskutek
nadużycia produktu, rozerwanie tapicerki itp. lub żądanie gwarancji dotyczy błędu nie zawartego przez gwarancję lub, że
okres gwarancji się zakończył, naprawa ma być opłacona przez klienta.
SPRAWDŹ PRZED WŁĄCZENIEM
Przed rozpoczęciem pracy fotela upewnij się czy urządzenie jest w idealnym stanie wizualnym !
Sprawdź przed włożeniem wtyczki do gniazda stan kabla i samej wtyczki czy niema zerwanej izolacji lub zerwanego
kabla.
Sprawdź czy napięcie prądu elektrycznego głównych linii zgadza się z napięciem wskazanym na wtyczce zasilacza.
Jeśli fotel będzie używany w miejscu, gdzie włączono wiele urządzeń o dużym stopniu zasilania (mocy) zabezpiecz
odpowiednie bezpieczniki i sprawną linię zasilania (kable, puszki elektryczne) aby uniknąć przegrzewania kabli lub spięcia /
wyłączania bezpieczników.
Zalecamy zakup listwy anty-przepięciowej i stabilizatora napięcia aby cieszyć się długotrwałym użytkowaniem fotela.
Jeżeli znamionowość jest inna nie podłączaj urządzenia.
Kiedy włączysz fotel poprawnie na sterowaniu zdalnym (pilocie) będą migotać światła zasilania.
Po każdym masażu wyłącz fotel z napięcia / wyjmij wtyczkę ( nie musisz jeśli używasz już listwy anty-przepięciowej i
stabilizatora napięcia).
Jeśli nie będziesz używać fotela (np. planowany wyjazd) przez następne 2-3 dni bezwzględnie wyjmij wtyczkę z gniazda.
W przypadku wystąpienia zapachu spalenizny, nierównomiernego masowania, zbyt mocnego funkcjonowania niż
zazwyczaj, nagrzania przewodu zasilającego i innych nie normalnych symptomów należy natychmiast przerwać masaż i
wyłączyć urządzenie z zasilania.
Skontaktuj się z serwisem i przekaż dokładną informację o zaistniałym fakcie. (patrz dane serwisu)
DANE TECHNICZNE FOTELA ROYAL CASADA GERMANY
Zasilanie : AC 220 – 230 V, 50 Hz (uwaga ! wymagane uziemienie gniazda)
Moc całkowita : 280 W
Moc grzania siatki podgrzewającej : 35 W (maks. 75 stopni Celsjusza)
Czas masażu automatycznego : 15 minut
Czas masażu manualnego : 10 – 30 min
Waga : 80 kg netto , 105 kg brutto (opakowanie)
Waga dopuszczalna osoby masującej : maks. 125 kg
Maksymalny dopuszczalny czas pracy : 4 h / dzień z przerwami 0,5 h między masażem / maks. 1 h na osobę
Wymiary fotela : 135 cm długości (po rozłożeniu 205 cm) X 75 cm szerokości x 120 cm wysokości (pion oparcia).
Rozwarcie kąta odchylenia oparcia : 90 – 180 stopni / 10 - 88 stopni podnóżka
Kolorystyka i materiał tapicerek : skóra syntetyczna PU czarna, skóra naturalna czarna i w beżu
Producent : Casada GmbH – Health & Beauty : Niemcy 33104 Paderborn , Obermeiers Feld 3
PRZEZNACZENIE FOTELA :
Fotel Royal przeznaczony jest do masażu ciała celem :
* zmniejszaniu napięcia mięśni (od karku po stopy)
* poprawie i regulacji cyrkulacji krwi
* zmniejszaniu bolesności mięśni
* wzmacnianiu odporności organizmu
* łagodzeniu napięcia i bólu nerwów kręgosłupa skutkiem nerwic, depresji lub pobudzenia
* usprawnieniu przewodzenia bodźców nerwowych
* zwiększeniu elastyczności mięśni poprzez poprawę dokrwienia i dotlenienia
* odprężeniu ciała i umysłu w specjalnych 4 programach ( z 10 ogólnie dostępnych Auto)
* poprawie samopoczucia i pomocy w walce ze stresem / stanami napięcia
* szybko doprowadzi do regulacji pracy organów i głębszych partii mięśni, stref refleksyjnych
i limfatycznych
* inne znane walory zdrowotne po zastosowaniu masaży
Z wyrobu w pierwszej kolejności powinny skorzystać osoby :
- pracownicy biurowi (inne z trybem pracy / życia siedzącym)
- osoby z pracą wymagającą stania z syndromem zmęczenia nóg
- pracownicy umysłowi z ciągłym narażeniem na stres i wysyłek psychiczny
- osoby fizyczne wykonujące prace na zewnątrz z narażeniem obciążenia kręgosłupa lub wchłonięcia
wilgoci powodującego bóle reumatyczne i nerwobóle)
- osoby z typowym brakiem ruchu, mało uprawiający sport, kłopoty ze zdrowiem ogólnym (brak odporności,
ciągłe infekcje, stres)
- osoby o dużym obciążeniu wysiłku lub czynnie uprawiający sport dla szybkiego usunięcia stanu zmęczenia
- inne za decyzją lekarską celem usprawnienia rehabilitacji i przyśpieszenia leczenia schorzeń kostnych lub
chorób wymagających ciągłych sesji lekarskich
Wiele osób odczuwa cierpienie związane z bólem ramion i sztywnienie pleców pod wpływem zmęczenia,
pracy i skutkiem stresu, lecz masaż tych części ciała powoduje zmniejszenie tych dolegliwości i poprawę
samopoczucia. Dlaczego masaż powoduje, że odczuwamy jego walory zdrowotne ? Masaż jest jednym ze
sposobów leczniczo-terapeutycznych narodzonych w czasach antycznych. Tradycyjna medycyna dowodzi, iż
krążenie krwi może pobudzić działanie pięciu podstawowych ludzkich organów. Puls odpowiada za
samopoczucie, ciśnienie i za wygląd / urodę. Masaż aktywuje puls i reguluje ciśnienie pomagając przez to
uzyskać stan odprężenia oraz wspomagając mechanizmy odpowiedzialne za czynności prawidłowego
funkcjonowania i regulacji pracy organów wewnętrznych przy stosowaniu masaży.
Masaż wspomaga metabolizm, stymuluje układ nerwowy, łagodzi bóle i uodparnia nasz organizm. Wysoce
skuteczne działanie przy likwidacji bólu, sztywnienia mięśni lędźwi, karku oraz w celu kształtowania mięśni
nóg, pleców oraz spraw fizjoterapii i neurologii. Odprężenie, stan relaksacyjny, odnowa ciała i ducha mają
bardzo duży wpływ (przez ludzi czasem nie zauważany) na cały nasz organizm i siły odpierające ataki chorób
i schorzeń współczesnej cywilizacji.
WSZYSTKO W ZASIĘGU RĘKI - OBSŁUGA WSZYSTKIMI FUNKCJAMI Z PILOTA :
* mechanizm jedno, dwu lub trio (potrójnego) łączenia technik masażu w oparciu: ugniatania, ostukiwania, ugniatania i
rozcierania, oklepywania, Shiatsu oraz rytmu (nie dwie a trzy szyny dla robota !)
* funkcja skanowania ponad 12 sensorami Ultra czułymi (klasy I)
* masaż wibracyjny talii, pośladków, łydek i stóp
* ogrzewanie samoczynne pleców podczas pracy robota masującego (wytwarza się temperatura),
* poduszki powietrzne w okolicach: talii, pośladków, stóp, łydek i ud
* regulacja oparcia i podnóżka - dowolna od siedzącej po leżącą
* programy automatyczne - 10 różnych na każdą okazję
* płynna regulacja intensywności wibracji
* kilku stopniowa regulacja mocy poduszek powietrznych,
* kilku stopniowa regulacja szerokości masażu - odległości od kręgosłupa, we wszystkich trybach z wyjątkiem masażu
Shiatsu i trybu synchronizacji,
* kilku stopniowa regulacja prędkości masażu pleców, we wszystkich trybach z wyjątkiem shiatsu,
* wybór trybu miejsca masażu pleców: ogólny, częściowy, punktowy, dowolny.
* pilot: główny z wyświetlaczem kolorowym z głośnikami i systemem mówiącym o obecnych czynnościach jakie
wybraliśmy lub wykonuje fotel. (Pełna obsługa wszystkich funkcji)
* odtwarzacz Mp3 z equalizerem , slotem na kartę SD, wejściem USB, wyjściem audio / słuchawek Hi-Fi, przyciskami
sterującymi głośność i wyborem utworu na pilocie.
* super cicha i precyzyjna mechanika robota i poduszek powietrznych (rzadko spotykane)
* wiele innych drobiazgowych ustawień jak reset, pamięć karty SD, czas utworów MP3 (dolny wyświetlacz)
Sterowanie pilotem z dnia na dzień stanie się proste jak zwykłe codzienne czynności. Wiele osób w początkowym
czasie może mieć problemy z obsługą fotela, jego podstawowymi czynnościami lub ustawieniami bardziej
zaawansowanymi jak czynności manualne. Prosimy zawsze używać na początku instrukcji a pozwoli to Państwu szybko
nauczyć się sterowaniem i bezpiecznym użytkowaniem.
OBSŁUGA UŻYTKOWA FUNKCJI ZA POMOCĄ PILOTA – STEROWNIKA :
1. POWER - włącz / wyłącz fotel (gdy siedzisz wygodnie w fotelu)
2. MENU OPERATION : wybór kierunku poruszania się po programie i środkowy punkt zatwierdzania (sprawne
poruszanie się po systemie ustawień masażu, wyboru punktu - odcinku masażu, wyboru Auto Programu, funkcji
manualnych, SPOT czy wyboru miejsca masażu, Setting czyli 6 ustawień własnych itp.) Ruchem strzałek góra dół
poruszamy się w miejsca, gdzie pokazuje wyświetlacz LCD.
3. STOP LUB COFNIJ : wyłączysz masaż bez szkód dla procesora / cofniesz ostatnia wybrana funkcję
4. PAUSE - zatrzymasz masaż na krótki czas (gdy ktoś zadzwoni i musisz podejść do telefonu) ponowne naciśnięcie
powoduje kontynuację masażu.
5. RAISE - podnoszenie elektroniczne oparcia i opuszczanie podnóżka - podczas masażu dowolność kąta.
6. RECLINE- odchył oparcie do pozycji leżącej i podnoszenie podnóżka - podczas masażu dowolnie ustalisz kąt
7 - 8 DOWN / UP - obsługa podnoszenia i opuszczenia samego podnóżka (zawsze opuszczamy jak chcemy zejść z
fotela)
9. MODE - obsługa odtwarzacza MP3 , wybór opcji ustawień listy, rodzaju odtwarzania (losowo, kolejno, skanowanie
utworów)
10. VOL - - zmniejszymy głośność muzyki lub głosu komputera (tylny głośniczek dla dźwięku alarmu)
11. |< - wyszukiwanie utworu w tył / trzymając dłużej cofamy dźwięk utworu
12. ||> - PLAY włącz lub pauza odtwarzacza muzyki
13. >| - wyszukiwanie utworu w przód / trzymając dłużej przesłuchujemy na szybko utwór
14. VOL + - zwiększymy głośność muzyki lub głosu komputera (tylny głośniczek dla dźwięku alarmu)
15. EQ - włączymy ustawienia indywidualnie brzmienia i jakości dźwięku (pojawi się wizualny equalizer 5 stopniowy
tonów niski, średnich i wysokich - za pomocą strzałek Menu Operation (2) ustawimy dowolny poziom i zatwierdzimy
do pamięci)
16. USB SLOT - wejście USB dla komputera, skąd bezpośrednio możemy wgrać pliki na kartę SD (maks. 2 GB)
17. GNIAZDO AUDIO - podłączysz wzmacniacz audio lub słuchawki Hi-Fi * w zestawie
18. SD SLOT - baza gdzie umieszczamy kartę pamięci SD dla przechowywania plików muzycznych
Strzałki sterowania głównego MENU [< ^ V > O] (2) są najważniejsze, gdyż to dzięki nim poruszasz się po Menu
funkcji dostępnych w fotelu. Naciskając strzałki w dowolnym kierunku przemieszczamy „białe” podświetlenie na
wyświetlaczu LCD (kolor blue). Wybierając strzałkę < cofamy się do głównych funkcji jak AUTO / PARTIAL /
MANUAL / SPOT / SETTING – naciskając ^ lub V możemy najechać na temat menu a środkowym przyciskiem lub
> strzałką wejść do podmenu.
Przy pierwszym użytkowaniem pilota prosimy o ustawienia indywidualne w MENU SETTING wybierając i
zapamiętując podstawowe zadania jak :
TIMER – ustalamy ogólny czas masażu | SPEED – ustalamy szybkość pracy masażu w trybach manualnych |
INTENSITY – ustalamy nacisk głowic w trybach masażu manualnych | HEIGHT ADJUST – ustalamy zasięg pracy
robota masującego w trybach manualnych | BACKLIGHT – wybieramy możliwości podświetlenia wyświetlacza |
LANGUAGE – wybór języka napisów wyświetlacza.
Nowoczesny i Inteligentny Royal posiada zaprogramowane jak żaden inny fotel 10 programów
automatycznych po wstępnym skanowaniu ciała :
1. Ultima Relax – idealny program samoczynny dla osób chcących się odprężyć, zrelaksować, uwolnić od napięć
psychicznych. Użytek tego programu systematycznie pozwoli nam łatwiej walczyć ze skutkami stresu.
2. Well Being - to program pobudzający, po długim męczącym dniu pozwoli nam szybko odnowić siły witalne
3. Morning Delight - zamiast kawy , pobudzisz umysł i ciało. Idealny masaż przed treningiem fizycznym – rozgrzej
mięśnie podczas masażu.
4. Night pleasure - zamiast tabletek nasennych wprawisz się w stan odprężenia i senności. Wprawi nas w błogość i
wysoki komfort samopoczucia. Nie zaśnij tylko na fotelu !
5. Music Sync. - słuchając muzyki mile zaskoczy Cię masaż ostukujący plecy w rytm beat'u (rytmu perkusji, mocnych
linii melodycznych). Słuchaj dowolnej ulubionej przez Ciebie muzyki. (nagraj z komputera na kartę SD utwory)
6. SmartMusic Sync. - program masujący Inteligentnie - kojące wrażenia muzyczne i dotykowe, jednak w tym
programie wymagana jest muzyka relaksacyjna i ulubiona muzyka poważna. (nagraj na kartę SD)
7. Acupressure - perfekcyjny głęboki masaż pobudzający receptory , system limfatyczny, punkty akupresyjne i
terapeutyczne. Problemy z bólem na tle nerwowym, zmęczeniem mięsni lub wskutek długiego przebywania w jednej
pozycji zostaną zmniejszone lub zlikwidowane.
8. Fatigue Relief - program po wysiłkowy (np: fitness club, bieganie, inny trening) szybko przynoszący ulgę i
odpoczynek pozwalając powrócić do stanu przed wysiłkiem.
9. Health Care - poprawa odporności, wytrzymałości i pro-zdrowotny. (polecamy). Program wymaga cyklicznego
stosowania przez okres zależny od naszego organizmu.
10. Masseur Comfort - najbardziej przyjemny program łączący kilka technik w jedną stymulacje kilku egzotycznych
masaży jak Tajski, Shiatsu, Chiński czy klasyczny - w/g specjalistów najlepiej dopracowany program naturalnego
masażu rąk fizjoterapeuty - masażysty. Poczuj się jak w salonie urody i odnowy.
Dodatkowo komfort masażu zwiększa
podgrzewanie powierzchni masującej na
wysokości całych pleców wytwarzanej fizycznie
temperatury podczas pracy rolek masujących
robota, zwiększająca efekt walorów zdrowotnych
masażu ciała. Korzystając z ciepła i masażu
poczujesz się korzystniej rozluźniony i
odprężony. Masaż możesz uprzyjemnić sobie
również, słuchając muzyki, dzięki
wbudowanemu odtwarzaczowi MP3 bez
włączania funkcji programów Auto lub
manualnych masaży. Dodatkowym atutem jest
możliwość zapisania uruchomionych, bieżących
trybów pracy w pamięci aparatu, co pozwoli na
szybkie, ponowne wybranie danego programu
masażu manualnego (po ustawieniach w
programie SETTING).
Fotel wyposażony jest również w funkcję
automatycznego skanowania ciała przed każdym
rozpoczęciem masaży. 12 silnych sensorów
określa punkty twardsze, miejsca wymagające
masowania i dostosowuje masaż do Twoich
indywidualnych potrzeb automatycznie.
Wystarczy usiąść i włączyć program AUTO a
skaner po badaniu obszaru ciała (przez 20-60
sec) dopasuje siłę , intensywność, zasięg pracy
rolek (robota) i sprawdzi twardość
poszczególnych mięśni dobierając indywidualnie program.
Oprócz wyboru jednego z 10 Auto-programów mamy do wyboru nie wyobrażalnie dużą swobodę ustawień
manualnych.
Możemy wybrać dowolną strefę masażu, nawet odcinek 10-15 cm pracy robota lub dokładny punkt stały na plecach,
gdzie masaż na różne wybrane przez Ciebie sposoby będzie : ostukiwał i/lub rolował i/lub uciskał i/lub rozciągał i/lub
oklepywał i/lub łączył dwie lub trzy techniki jednocześnie ! Mało tego ! Możemy użyć funkcji Shiatsu, gdzie
zastosowane zostaną kombinacje wszystkich technik z fajnymi przejściami !
Jak poruszać się po wyświetlaczu LCD operując strzałkami <^ V > podamy schemat :
MENU => PARTIAL => :
1. Masaż całych pleców
2. Masaż karku / barków
3. Masaż okolic lędźwiowych
4. Masaż pośladków i ud
5. Masaż łydek
6. Masaż okolic stóp
MENU => MANUAL =>
1. Rolling – wybór masażu wałkowania
2. Kneading – wybór masażu uciskowego
3. Tapping – wybór masażu oklepywania
4. Dual Action – dwie techniki w jednym czasie masażu
5. Shiatsu – wybór technik relaksujących
6. Stretching – wybór techniki rozciągającej
7. Clapping – wybór techniki ostukiwania
8. Tri-Action – trzy techniki w jednym trybie masażu
MENU => SPOT =>
1. Punkt masowania Acupoint – ustal dokładne miejsce / ca masażu
2. Strefa masowania Acupoint – ustal obszar (góra / dół) masażu
MENU => SETTING =>
1. TIMER – ustalamy ogólny czas masażu
2. SPEED – ustalamy szybkość pracy masażu w trybach manualnych
3. INTENSITY – ustalamy nacisk głowic w trybach masażu manualnych
4. HEIGHT ADJUST – ustalamy zasięg pracy robota masującego w trybach manualnych
5. BACKLIGHT – wybieramy możliwości podświetlenia wyświetlacza
6. LANGUAGE – wybór języka napisów wyświetlacza
Więc w trybie manualnym mamy do wyboru 6 pozycji masaży pleców i nóg, 8 funkcji indywidualnych technik masaży,
możliwość ustawiania siły, intensywności, czasu, szybkości, przejść między masażami, dowolny poziom odchyłu
oparcia jak i podnóżka (dowolnie np: oparcie na 155°, a podnóżek na 40°), listy utworów z karty / ustawienia dźwięku
(player MP3) / głośność w słuchawkach / brzmienie z equalizera oraz dźwięku alarmującego koniec masażu / koniec
skanowania.
Opis właściwości zdrowotnych poszczególnych technik masażu jakie oferuje fotel ROYAL :
Terapia Shiatsu pomaga odzyskać chęć do życia, wpływa na lepszą pracę ludzi którzy muszą
wiele godzin spędzać w jednym miejscu. Jeśli zastosujemy Shiatsu na sobie, w krótkim czasie
poprawi się nasz wygląd i samopoczucie. Shiatsu wzmacnia odporność na infekcje, pomaga w
terapii bólu, przeciwdziała wylewowi krwi do mózgu. Z punktu widzenia medycyny
energetycznej działanie Shiatsu polega na tym, że aktywizuje energię w organizmie i poprawia
cyrkulację. Technika Shiatsu sprowadza się do rytmicznego uciskania w określonym porządku
punktów ciała.
Owalno-eliptyczne wałki, powoli i delikatnie przesuwają się w górę i w dół pleców w okolicy
kręgosłupa, jednocześnie kolejno przesuwając się ze strony na stronę.
Odczucia: Wałkowanie działa jak ręce terapeuty stanowczo, ale delikatnie naciskające mięśnie
raz z jednej, raz z drugiej strony kręgosłupa. Technika masażu: Emuluje rytmiczne uderzenia,
pierwsza część masażu wykonana przez profesjonalnego masażystę. Jest skonstruowany, aby
rozgrzać i rozluźnić mięśnie, a jednocześnie przygotować plecy na głębszy terapeutyczny
masaż.
Korzyści: Rozluźnia napięte mięśnie, poprawia krążenie i odpręża plecy.
Wałki do masażu wykonują małe okrężne ruchy po obu stronach kręgosłupa równocześnie.
Odczucia: Kciuki wykonujące stanowcze, okrężne ruchy po obu stronach kręgosłupa. Technika
masażu: Naśladuje ugniatające kciuki masażysty. Druga faza masażu jest trochę bardziej
intensywna od wałkowania i jest uważana za bardziej głęboki masaż mięśni.
Korzyści: Zmniejsza napięcie i bolesność poprzez rozciąganie i ściąganie mięśni, poprawia
krążenie i pomaga doprowadzić składniki odżywcze w okolice kręgosłupa.
Następujące po sobie ostukiwanie wzdłuż kręgosłupa, pobudza zarówno mięśnie jak i stawy
kręgosłupa.
Odczucia: Pięści lub krawędzie dłoni szybko ostukujące mięśnie pleców. Technika masażu:
Naśladuje masaż ostukujący, popularny w medycynie sportowej, głęboką terapię mięśni.
Korzyści: Napina stawy i łagodzi napięcie kręgosłupa. Pobudza całe plecy.
Wałki stymulują proces głębokiego (Deep) masażu tzw. dłonią złożoną w miseczkę . Czujemy
podczas masażu czasowo pukanie w obrębie kręgosłupa. Masaż płynny i dający wiele
przyjemności.
Korzyści: Wszystkie głębsze partie mięśni zostają masowane co korzystnie wpłynie ma sferę
ukrwienia, dotlenienia i regulacji struktury mięśni przy kręgosłupie wewnątrz ciała.
INNE PRZYDATNE INFORMACJE W UŻYTKOWANIU FOTELA ROYAL CASADA :
Jeśli nie są Państwo pewni czy obecny stan zdrowia umożliwia masaż w fotelu Royal to :
- należy skontaktować się z lekarzem i sprawdzić czy zalecane są Państwu masaże. Nie korzystnie wpływa terapia
masażami na osoby w przewlekłymi schorzeniami kręgosłupa (urazy, pęknięcia), osoby z nowotworami, zapaleniem
żył, lecących się na wysokie ciśnienie i z obrzękami żylnymi (żylaki itp) oraz inne znane lekarzowi – warunki podano
na początku instrukcji.
- warto przeczytać dostarczoną oddzielnie informację medyczną o wpływie masażu na nasze ciało i przeciwwskazania
chorobowe do użytku masaży na tym fotelu. (patrz ulotka Masaż a Zdrowie, jeśli nie otrzymali Państwo tej ulotki z
niniejszą instrukcją należy wejść na stronę www.fotele.info i kliknąć w temat Masaż a Zdrowie, gdzie poniżej treści
znajdziemy ikonę drukarki. Po jej naciśnięciu wydrukujemy cały tekst na kartkach)
WAŻNE ! ZACHOWANIE PODCZAS MASAŻU I JAK UŻYWAĆ W ŻYCIU CODZIENNYM :
Staraj się utrzymać pion tułowia podczas masażu i nie przechylać wzdłuż osi masażu celem uniknięcia zetknięcia rolki z
kręgami kręgosłupa ! Nigdy nie ściągaj / odsuwaj pokrowca karku podczas masażu.
Staraj się swobodnie zrelaksować i ruszać w czasie sesji. (można słuchać muzyki , oglądać TV). Nie czytaj ksiązki aby
nie napinać mięśni karku, musimy być swobodni bez napięć i podenerwowania.
W przypadku, gdy uznasz (mimo ustawień minimalnych) masaż za zbyt odczuwalny podłóż koc lub załam go aż do
uzyskania pożądanego efektu.
Masażu zażywaj raz dziennie lub dwa razy (po okresie 2 tygodni) rano i min. 3 ~ 4 h przed snem.
Rób przerwy 2-3 dniowe w późniejszym czasie (po miesiącu masaży) lub jak poczujemy prawidłowe funkcjonowanie
nasze organizmu (wyregulowane przez masaże) używaj fotela tylko w dniach większego zmęczenia / nerwowości (tzw.
Dni potrzeby wyciszenia i relaksu).
Podczas opuszczania oparcia upewnij się, że ma tam zwierząt, dziecka lub nie przedmiotu.
Pamiętaj o uziemieniu fotela aby zapobiec porażeniom prądu lub innym urazom skutek złego uziemienia.
Jeśli chcemy uniknąć rezonansu drgań wywodzących się z pracy fotela, warto podłożyć pod nim dywanik tak aby cała
podstawa stała równomiernie na powierzchni dywanu.
Jeśli w domu przebywają zwierzęta (pies, kot) chroń fotel przed uszkodzeniem kabli i tapicerki.
ELEMENTY WYPOSAŻENIA :
E
A Oparcie fotela
B Pokrowiec tapicerki (wg uposażenia skóra PU lub naturalna)
C Kable łączące komputer ze sterowaniem (szary / czarny)
D Podstawa fotela z pilotem
E Pokrowiec siedziska
F Śruba montażowa kabli pilota
G wałeczek blokady
H Spinka do kabli pilota
I Spinka montażowa do wałeczka (łączenia oparcia z podstawą)
Składanie fotela
1. Połącz oparcie z podstawą fotela nakładając zawiasy na wałka / tłoczka i sworznie wsuwając w nasadki (rys.
2, 3 )
2. Przystaw oparcie połącz wałeczkiem zabezpieczając przed wypadnięciem spinką. Podłącz kablem wg koloru
3. Podłącz kable zasilania pilota – mikroprocesora i zabezpiecz śrubą z zapinką (rys. 5) Nałóż pokrowiec.

Podobne dokumenty