11.3. Nawiewniki do pomieszczeń aseptycznych- RKF 1. PRZEZNACZENIE

Komentarze

Transkrypt

11.3. Nawiewniki do pomieszczeń aseptycznych- RKF 1. PRZEZNACZENIE
6.4 KANAŁOWY FILTR ABSOLUTNY „KFA”
11.4. Kanałowy filtr absolutny- KFA
1. PRZEZNACZENIE
Obudowy kanałowe KFA zaopatrzone w wkład filtracyjny
HEPA klasy H13 przeznaczone są do montowania na kanałach
prostokątnych. Urządzenie służy do dokładnego oczyszczania
powietrza z zanieczyszczeń. Obudowy KFA znajdują
zastosowanie w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
obsługujących pomieszczenia aseptyczne (np. sale operacyjne).
Obudowy KFA montuje się na odcinkach instalacji powietrznych
doprowadzających powietrze do danego pomieszczenia.
Umiejscowienie obudowy powinno umożliwiać łatwą wymianę
wkładów filtracyjnych poza pomieszczeniem aseptycznym.
Odcinki końcowe instalacji z obudową KFA, powinny być
zaopatrzone w nawiewniki RKF
2. BUDOWA
W skład obudowy kanałowej KFA wchodzą:
- korpus obudowy,
- pokrywa rewizyjna,
- wkład filtracyjny HEPA klasy H13.
Korpus, pokrywa rewizyjna i ramka wkładu filtracyjnego,
wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej. Obudowa KFA
stanowi część kanału prostokątnego, dlatego wyposażona
jest w kołnierze typu “euro” umożliwiające łatwy montaż.
Osadzenie
wkładu
filtracyjnego
w
uszczelnionym
gnieździe obudowy, eliminuje niekontrolowany przepływ
powietrza poza filtrem. Obudowę KFA można zamontować
w sposób umożliwiający wymianę wkładu w poziomie
lub w pionie. Konstrukcja docisków pokrywy rewizyjnej
i wkładu filtracyjnego umożliwia łatwą i szybką jego
wymianę. Obudowy KFA mogą być na życzenie klienta
dodatkowo wyposażone w presostat różnicowy sygnalizujący
zanieczyszczenie filtra.
Wymiar filtra
Wielkość
A
KFA-400x315-80
KFA-800x315-80
KFA-400x630-80
KFA-500x500-80
KFA-800x630-80
KFA-1000x630-80
KFA-800x1000-80
KFA-1400x630-80
KFA-800x1250-80
KFA-400x315-150
KFA-800x315-150
KFA-400x630-150
KFA-500x500-150
KFA-800x630-150
KFA-1000x630-150
KFA-800x1000-150
KFA-1400x630-150
KFA-800x1250-150
KFA-400x315-292
KFA-800x315-292
KFA-400x630-292
KFA-500x500-292
KFA-800x630-292
KFA-1000x630-292
KFA-800x1000-292
KFA-1400x630-292
KFA-800x1250-292
305
610
305
405
610
915
610
610
610
305
610
305
405
610
915
610
610
610
305
610
305
405
610
915
610
610
610
B
[mm]
305
305
610
405
610
610
915
610
610
305
305
610
405
610
610
915
610
610
305
305
610
405
610
610
915
610
610
T
80
Ilość filtrów
n
[szt.]
1
2
150
1
2
292
1
2
Wymiar kanału
C
400
800
400
500
800
1000
800
1400
800
400
800
400
500
800
1000
800
1400
800
400
800
400
500
800
1000
800
1400
800
D
L
[mm]
315
315
630
500
630
630
1000
630
1250
450
315
315
630
500
630
630
1000
630
1250
315
315
630
500
630 600
630
1000
630
1250
Masa
[kg]
12,7
20,7
19,5
18,6
30,1
32,1
41,4
45,2
52,3
13,6
22,1
21,2
20,5
33,6
37,2
46,5
52,0
59,0
17,1
28,7
27,1
25,5
43,9
51,5
61,0
70,9
78,0
Opory przepływu czystych wkładów filtracyjnych HEPA klasy
H13 w funkcji wydajności dla poszczególnych głebokości, w/g
danych producenta (EUFILTER).
Wyk. nr 1 Charakterystyka dla filtra gr. 80 i 150 mm
1
2
3
3. DANE TECHNICZNE
6
1 - KFA 1400x630; KFA 800x1250 4 - KFA 800x315; KFA 400x630
2 - KFA 1000x630; KFA 800x1000 5 - KFA 500x500
3 - KFA 800x630
6 - KFA 400x315
kierunek
przepływu
powietrza
1
2
3
Rys. nr 1 Obudowa kanałowa KFA
4
5
75
6
© KLIMOR Gdynia, 2010. Przedruk zabroniony; K.517_10
4
5
6
5. SPOSÓB OZNACZENIA
Wyk. nr 2 Charakterystyka dla filtra gr. 292 mm
1
KFA
2
Wielkość
CxD wym. kanału
3
Głębokość filtra (mm) - 80
- 150
- 292
4
5
Filtr
6
-
-
-
F - z filtrem
0 - bez filtra
Presostat P - z presostatem
0 - bez presostatu
1 - KFA 1400x630; KFA 800x1250 4 - KFA 800x315; KFA 400x630
2 - KFA 1000x630; KFA 800x1000 5 - KFA 500x500
3 - KFA 800x630
6 - KFA 400x315
Przykładowe oznaczenie (obudowa filtra): KFA-400x315-150-F-P
4. EKSPLOATACJA I OBSŁUGA
Wyjęcie wkładu filtracyjnego z obudowy KFA, odbywa się po
uprzednim zdjęciu pokrywy rewizyjnej i odkręceniu docisków.
Przy zabudowie obudowy KFA w kanale w pozycji umożliwiającej
wysunięcie wkładu filtracyjnego do dołu, należy przestrzegać
odpowiedniej kolejności odkręcania śrub dociskowych z uwagi
na niebezpieczeństwo niekontrolowanego wysunięcia się wkładu
filtracyjnego (rys. nr 5).
Przy zakładaniu nowego wkładu należy zwracać uwagę na
szczelne przyleganie uszczelki wkładu filtracyjnego do gniazda
obudowy. Przy prawidłowo działających filtrach wstępnym
i dokładnym, wkład filtracyjny HEPA należy wymieniać co ok.
6 miesięcy.
© KLIMOR Gdynia, 2010. Przedruk zabroniony; K.517_10
Rys. nr 5 Kierunek wyciągania Rys. nr 6 Umiejscowienie
wkładu filtracyjnego
presostatu
Dla prawidłowej eksploatacji instalacji zaleca się stosowanie
wskaźnika zabrudzenia wkładu filtracyjnego (presostat różnicowy)
mocowanego przy montażu. W celu zamontowania presostatu
należy nawiercić dwa otwory Ø8 w kanałach wentylacyjnych
(na wlocie i wylocie z obudowy) w celu zamocowania czujek
powietrza jak na rys. nr 6.
UWAGA:
Wstępny rozruch instalacji nawiewnej, należy przeprowadzić przy
zdjętych wkładach filtracyjnych.
UWAGA
Firma „Klimor” Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian konstrukcyjnych i materiałowych, wynikających z
modernizacji i doskonalenia wyrobu.
76

Podobne dokumenty