Przedmiar Robót

Transkrypt

Przedmiar Robót
Wartosdkosztorysowa
PodaretVAT
CeDakoczorysowa
I
Przedmiar
Obiekt
wykonanie d$ukrotnegon&tryskuimFegnujqcegona powierzchnibetonowejdrogi startowejw
Kod CPV
Inwestor
2l Baz! Lomiqwa Taktyczregoul. Polczldska12 78-301Swidwin
Poziomcen m Kwartal2016SEKOCENBUD
2016r.
Swidwin12pazdziemik
'R.hrh.tdoa|z Jntb'ci' dla prcglaql do tot.torytovdia Rodot
[email protected] pE z Sto*.t4e.nL Koetorytcntdv Budowlarrh, Vu$
4 rl,Ho2a t0
*'tMa
Nt
I
dr.ri e.no*j * S*irna
dqllrcdEs! n.rrystu inpcsujlc.go n. ro*nEbni bddMj
Pbde.i
Ot6 mh6r
dsrlfu
rqvs&id ibp..!'unq'r
E Dodrdri
ldoN.j
dD!| ot*j
KNR G25 vrlorri.
020lol

Podobne dokumenty