Pensjonat z restauracją. Dom weselny - roboczy

Transkrypt

Pensjonat z restauracją. Dom weselny - roboczy
Opracowane przez:
NORMAN
Bartłomiej Siekierkowski
ul. Siedlecka 10; 85-794 BYDGOSZCZ
NIP: 554-253-51-54
tel. 52 552 46 50 fax. 52 552 96 78
Zlecający:
Zahir Art Ewa Kulasik-Mruk
ul. Wodna 33/8
30-719 Kraków
NIP: 922-154-34-36
SZACUNEK KOSZTÓW INWESTYCJI
BUDOWA NA PODSTAWIE PROJEKTU TYPOWEGO
Pensjonat z restauracją - Dom weselny
Planowane nakłady na wykonanie projektu:
I. Obliczenia ogólne
Lp.
Wyszczególnienie
Wskaźnik na
jednostkę
Jednostka miary
Ilość jednostek
1. ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO
m2 p.użytk.
612,19
1 594,49 zł
976 129,06 zł
2. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
m2 p.użytk.
612,19
343,75 zł
210 437,55 zł
3. INSTALACJE WEWNĘTRZNE
m2 p.użytk.
612,19
403,98 zł
247 313,32 zł
m2 p.użytk.
612,19
2 342,21 zł
1 433 879,94 zł
Robocizna z
narzutami
Materiał z
narzutami
Sprzęt z
narzutami
Wartość całkowita
RAZEM (netto)
Wartość całkowita
II. Obliczenia uszczegółowione
Lp.
Wyszczególnienie
1. ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO
316 488,88 zł
614 968,05 zł
44 672,13 zł
976 129,06 zł
2. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
73 473,42 zł
117 019,78 zł
19 944,36 zł
210 437,55 zł
3. INSTALACJE WEWNĘTRZNE
82 256,08 zł
152 273,42 zł
12 783,83 zł
247 313,32 zł
472 218,38 zł
884 261,24 zł
77 400,32 zł
1 433 879,94 zł
RAZEM (netto)
III. Podatek
Lp.
Wyszczególnienie
1. Podatek VAT dla kosztów całkowitych budowy
Stawka
8%
Kwota podatku
114 710,40 zł
Wartość brutto
1 548 590,33 zł
Przedstawione opracowanie nie jest kosztorysem budowlanym!
Opracowanie jest Szacunkową Wyceną Kosztów Realizacji Inwestycji, sporządzona przy zastosowaniu wskaźników
cenowych. Koszty ostateczne realizacji inwestycji mogą różnić się w zależności od przyjętego standardu zastosowanych
materiałów i rozwiązań technologicznych inwestycji, które mogą być rzetelnie ocenione dopiero w fazie projektu
wykonawczego inwestycji.
Jedyną miarodajną wyceną kosztów robót budowlanych jest kosztorys sporządzony w oparciu o przedmiar
robót z projektu wykonawczego
W obliczeniach uwzględniono cennik SEKOCENBUDu właściwy dla IV kwartału 2010 r.