Lista zawodów i odpowiadających im kwalifikacji możemy kształcić

Komentarze

Transkrypt

Lista zawodów i odpowiadających im kwalifikacji możemy kształcić
Lista zawodów i odpowiadających im kwalifikacji
Zawód
512001-kucharz
514101-fryzjer
522301-sprzedawca
711204-murarz-tynkarz
713201-lakiernik
721402 –monter kadłubów
okrętowych
722204 - ślusarz
723103-Mechanik pojazdów
samochodowych
741103-elektryk
741201-elektromechanik
741203-elektromechanik pojazdów
samochodowych
742102-Monter-elektronik
751201-cukiernik
751204-piekarz
752205-stolarz
Kwalifikacje
T.6.Sporządzanie potraw i napojów
A.19.Wykonywanie zabiegów
fryzjerskich
A.18.Prowadzenie sprzedaży
B.18.Wykonywanie robót murarskich i
tynkarskich
M.28.Wykonywanie prac lakierniczych
M.22.wykonywanie elementów
kadłuba okrętu
M.20.Wykonywanie i naprawa
elementów maszyn, urządzeń i
narzędzi
M.18.Diagnozowanie i naprawa
podzespołów i zespołów pojazdów
samochodowych
E.7.Montaż i konserwacja maszyn i
urządzeń elektrycznych
E.8.Montaż i konserwacja instalacji
elektrycznych
E.7.Montaż i konserwacja maszyn i
urządzeń elektrycznych
M.12.Diadnozowanie oraz naprawa
elektrycznych i elektronicznych
układów pojazdów samochodowych
E.5.Montaż układów i urządzeń
elektronicznych
E.6.Wykonywanie instalacji urządzeń
elektronicznych
T.4.Produkcja wyrobów cukierniczych
T.3.Produkcja wyrobów piekarskich
A.13.Wytwarzanie wyrobów
stolarskich
możemy kształcić we wszystkich zawodach

Podobne dokumenty