Na Górnej powstaną kolejne mieszkania socjalne

Komentarze

Transkrypt

Na Górnej powstaną kolejne mieszkania socjalne
HISTORIA: 1050-lecie Chrztu Polski ►► str.10
CZWARTEK
14 kwietnia 2016
Nr 8 (80)
DWUTYGODNIK
www.nmketrzyn.pl
ISSN 2300-309X
WIEŚCI Z MIASTA
Rozmowa z Dagmarą Iwaniuk,
przewodniczącą Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier”
Kto zasiądzie na fotelu
Prezesa SM „Pionier”?
►str. 4
WIEŚCI Z MIASTA
Zatrudnienie dla ponad 100 osób
Rada Miejska w Kętrzynie 5 kwietnia podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia planu
robót publicznych na 2016 rok. Oznacza
to, że bezrobotni mogą liczyć na zatrudnienie.
Na Górnej powstaną kolejne
mieszkania socjalne
W Ratuszu, 8 kwietnia podpisano umowę na “Adaptację budynku przy ul. Górnej 8 na mieszkania socjalne w Kętrzynie”. W nieruchomości po kętrzyńskim KOMEC-u mają powstać 23 dwupokojowe lokale.
►str. 7
SPORT
W czerwcu w Kętrzynie czeka
nas przedsmak nadchodzącego
Euro 2016
W tym roku po raz kolejny całą Europę pochłonie sportowe szaleństwo związane
z rozgrywanym we Francji Euro 2016.
Dla Polski będzie to także czas wielkich
emocji, związany z awansem do mistrzostw po wygranym meczu z Irlandią,
który zakończył się wynikiem 2:1.
►str. 9
ROZMAITOŚCI
Jeden pożar zamiast trzech?
Pożary kętrzyńskiego młyna wzbudziły
duże zainteresowanie wśród mieszkańców miasta o czym świadczą m.in. wielotysięczne odsłony artykułów na ten temat
na stronie internetowej naszej gazety i kanale youtube Kętrzyńskiej Telewizji Internetowej. Jak się okazuje dotychczasowe
plotki o podpaleniu mogą znaleźć swoje
potwierdzenie. Problem w tym, że zdaniem biegłych młyn płonął tylko raz, a nie
trzy razy.
►str. 7
Liczba wydania
23
mieszkania powstaną
w budynku socjalnym przy
ulicy Górnej.
►Wizualizacja elewacji budynku przy ul. Górnej.
EWA BRZOSTEK
Dokumenty podpisali Krzysztof
Hećman, burmistrz Miasta Kętrzyn
przy kontrasygnacie Władysława
Litwinowicza, skarbnika Miasta
oraz wykonawca, firma Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane
Rombud sp. z o.o., którą reprezentowali Adam Tęgowski – dyrektor
ds. technicznych i Zbigniew Nowowiejski – zastępca prezesa. Inwestycja przy ulicy Górnej zakłada
realizację 23 dwupokojowych
mieszkań socjalnych z aneksem
kuchennym o powierzchni od 30
do 42 metrów kwadratowych w budynku po KOMEC-u. Jej wartość to
2 326 693 mln zł, z czego kwota 930
677 tys. zł to dofinansowanie
z Banku Gospodarstwa Krajowego.
- To nasz kolejny projekt w swoim
zamiarze bardzo szlachetny. To jest
bardzo dobry deal, bardzo dobry
pomysł. Praca i pasja, pasja i praca
to jest klucz do sukcesu. Od lat
mamy listę osób, które mają potrzeby mieszkaniowe w skutek
wielu sytuacji życiowych, nieraz
My szukamy takich rozwiązań, aby
pomóc tym, którzy mają problemy
mieszkaniowe, ale też dajemy
pracę, ponieważ inwestujemy
i w Kętrzynie ciągle coś budujemy.
Większość z nas ma mieszkania
dzięki swojej pracy, czy rodzicom,
a my kierujemy tę inwestycję, do
tych, którzy nie mają – mówi
Krzysztof Hećman, Burmistrz
Miasta Kętrzyn.
własnych wyborów są w takim,
a nie innym miejscu w swoim
życiu, ale to jest człowiek i jemu
też trzeba pomóc z pasją i pracą.
To nie pierwsza inwestycja o tym
charakterze. Od marca do listopada
2014 roku Miasto wybudowało dwa
budynki socjalne wraz z infra-
Termin realizacji to wrzesień 2017
roku.
“
Szukamy takich rozwiązań, aby pomóc tym, którzy mają problemy mieszkaniowe, ale też dajemy pracę, ponieważ inwestujemy i w Kętrzynie ciągle coś budujemy.
Burmistrz Kętrzyna nagrodzony
W miniony czwartek Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin
podczas uroczystej Gali Sportu uhonorował sportowców, kluby sportowe oraz gminy aktywnie
promujące sport. Wśród wyróżnionych gmin województwa warmińsko
–
mazurskiego
za
upowszechnianie i rozwój sportu w gminie oraz za
wspieranie młodych, utalentowanych sportowców
znalazł się również Kętrzyn.
Wyróżnienie z rąk Marszałka odebrał Bur-
mistrz Miasta Kętrzyn Krzysztof Hećman.
Jak podaje portal wama-sport Gmina Miejska
Kętrzyn uplasowała się na 6. miejscu w województwie pod względem zdobytych punktów w ogólnopolskim współzawodnictwie
sportowym młodzieży. Gmina zajęła 145.
miejsce w Polsce w Ogólnopolskim Systemie
Sportu Młodzieżowego ze 182,27 pkt. Wśród
wyróżnionych Miast znalazły się również
m.in. Olsztyn, Elbląg, Mrągowo, Iława,
Ostróda, Giżycko, Ełk, Szczytno i Lidzbark
Warmiński.
c.d. ►str. 3
strukturą przy ul. Chopina, w których znalazło dach nad głową dwadzieścia rodzin. Wartość tej
inwestycji to 2 300 000 mln zł,
z czego 700 tysięcy zł to dofinansowanie z BGK. W tej chwili przy ul.
Ogrodowej jest budowany kolejny
trzykondygnacyjny obiekt, w którym powstanie 26 mieszkań socjalnych o powierzchni od 25 do 49
metrów kwadratowych. Wartość
tej inwestycji to 3 300 000 mln złotych z dofinansowaniem z BGK
w wysokości 993 121 tys. zł. Wykonawcą przedsięwzięcia jest również
firma
Warmińskie
Przedsiębiorstwo Budowlane Rombud sp. z o.o. Budynek ma zostać
oddany do użytku we wrześniu
2016 roku.
Św. Marcin będzie patronem Kętrzyna
W czasie ostatniej
(5 kwietnia 2016 r.)
sesji Rady Miejskiej
Radni podjęli uchwałę
będącą inicjatywą
Burmistrza Miasta
Kętrzyn o ustanowieniu św. Marcina Patronem Miasta.
Postać św. Marcina związana jest nierozerwalnie z historią Miasta Kętrzyn. Święto
Miasta przypadające w rocznicę nadania
praw miejskich w 1357 r. datuje się na 11 listopada. Tego dnia obchodzone jest również
święto św. Marcina.
- Dla mnie jest rzeczą naturalną, że św. Marcin będzie patronem Kętrzyna. Nie bez znaczenia jest fakt, że data nadania praw
miejskich zbiega się ze świętem św. Marcina.
Nie jest to zapewne dziełem przypadku –
stwierdza ks. dr Kazimierz Żuchowski, proboszcz parafii św. Stanisława Kostki w Karolewie.
c.d. ►str. 5
PRAWO / WIEŚCI Z MIASTA
Podstawę prawną do przekazywania na rzecz organizacji pożytku publicznego 1% podatku stanowi art. 27 ustawy o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie, zgodnie z którym podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może, na zasadach
i w trybie określonym w przepisach odrębnych, przekazać 1 % podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego.
Kętrzyn Flesz - nowe wydanie
w każdy piątek
Ty decydujesz na jaki cel przeznaczysz 1 procent swojego podatku
organizacji pożytku publicznego, nie później niż w terminie
dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania
podatkowego – informuje Stanisław Jasiulewicz, Kierownik
referatu, Samodzielny Referat Organizacji i Logistyki w Urzędzie Skarbowym w Kętrzynie.
Ewa Brzostek
Już w najbliższy piątek kolejne
wydanie programu Kętrzyn
Flesz. Przedstawimy najciekawsze wydarzenia minionego tygodnia.
• Kętrzyn nie zapomina o ważnych dla Polaków rocznicach.
Pamiętacie Państwo 10 kwietnia 2010 roku, godzinę 8:41?
Ten moment, w którym dowiedzieliście się o katastrofie rządowego Tupolewa? Swoimi wspomnieniami i pierwszymi odczuciami podzielił się z nami Burmistrz Krzysztof Hećman
podczas uroczystych obchodów rocznicy katastrofy smoleńskiej oraz zbrodni katyńskiej.
• Miasto Kętrzyn walczy z bezrobociem. Jednym ze sposobów
jest cykliczne organizowanie robót publicznych. W naszym
materiale dowiecie się Państwo ilu pracowników zatrudniono, za ile i na jaki okres. Przedstawimy również zakres
działań prowadzonych w ramach robót publicznych.
• Kętrzyn staje się ważnym punktem na tanecznej mapie Polski. Wszystko za sprawą wielu znakomitych tancerzy breakdance i hip hop oraz prężnej działalności stowarzyszenia
„Hip Hop Mazury”. Zaprezentujemy Państwu relację z międzynarodowych zawodów i warsztatów tańca ulicznego
Breakmania. Jak poradzili sobie kętrzynianie? Opowie nam
o tym koordynator wydarzenia Piotr Frąckiewicz.
• Czy jeden mecz może namieszać w ligowej tabeli? 3 miesiące zmagań kętrzyńskich amatorów siatkówki zakończyły
się dużą niespodzianką. Obszerna relacja z finałów Miejskiej
Ligi Piłki Siatkowej tylko u nas.
• Czy Granica Kętrzyn jeszcze nas czymś zaskoczy w rozgrywkach III ligi? Na to zapewne liczą kibice. Niestety,
ostatni mecz z Romintą Gołdap z pewnością nie rozbudził
w nas nadziei. Niebiesko-biało-zieloni zajmują niechlubne,
bo przedostatnie miejsce w tabeli. Swoimi pomeczowymi refleksjami podzielili się z nami trenerzy obu drużyn: Mirosław
Miller (KKG Granica) i Dariusz Wojtyna (MKS Rominta).
• Jak co tydzień zaproponujemy Państwu możliwości spędzenia wolnego czasu w Kętrzynie. Zaprezentujemy najciekawsze pozycje filmowe z repertuaru kina Gwiazda, wydarzenia
kulturalne i sportowe.
Nowy program Kętrzyn Flesz w piątek 22 kwietnia, punktualnie
o godzinie 10:00 na stronie internetowej www.nmketrzyn.pl.
Agnieszka Kiewro
Rozliczyć się z Urzędem Skarbowym? Jeśli nie, to ostatni dzwonek. Wypełnianie formularzy PIT to dla niektórych żmudne zadanie, ale jakie
oczekiwane, szczególnie jeśli chodzi o 1 procent z naszych dochodów.
Ten może zasilić konto wielu organizacji i fundacji.
Decyzja komu podarujemy ten symboliczny procent w stu
procentach należy do nas. Kwotę tę możemy po prostu oddać
Urzędowi Skarbowemu albo przekazać dowolnej Organizacji
Pożytku Publicznego. W ten sposób przyczyniamy się do
tego, że dana organizacja może realizować swoje działania,
a te są rozmaite. Pomoc dzieciom, rehabilitacja, leczenie,
nauka, pomoc zwierzętom, rozwój turystyki, oświaty, talentów itd. Lista potrzeb jest bardzo długa.
Gdy już dokonamy wyboru z kim podzielimy się 1% swojego
podatku nie musimy sami dokonywać wpłaty na konto danej
organizacji, a jedynie w składanym w ustawowym terminie
zeznaniu podatkowym tj. do dnia 31 stycznia 2016 r. dla PIT28 i do dnia 30 kwietnia 2016 r. dla PIT-36, PIT-36L, PIT-37,
PIT-38, PIT-39 lub jego korekcie złożonej nie później niż
w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania
podatkowego podać wysokość wnioskowanej (zadeklarowanej) wpłaty oraz dane pozwalające na właściwe zidentyfikowanie organizacji pożytku publicznego, tj. numer wpisu do
Krajowego Rejestru Sądowego. Zadeklarowana kwota nie
może przekroczyć 1% podatku należnego i podlega zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
- Kwotę 1 % należnego podatku dochodowego w wysokości
wynikającej z zeznania podatkowego lub korekty zeznania,
pomniejszoną o koszty przelewu bankowego naczelnik
urzędu skarbowego przekazuje na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego. Należy podkreślić, iż przekazanie kwoty 1 % nastąpi pod warunkiem dokonania wpłaty
w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz
Kętrzyńskie Organizacje Pożytku Publicznego
1. Kętrzyńskie Stowarzyszenie Integracji Społecznej –
Klub Abstynenta „Dromader” - KRS: 0000046696
2. Kętrzyński Klub Spotrowy “Granica” KRS: 0000086043, Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej z dopiskiem (cel szczegółowy) „KKS Granica Kętrzyn”
3. Stowarzyszenie im. Arno Holza dla Porozumienia Polsko-Niemieckiego - KRS: 0000089262
4. Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej im. Zofii
Licharewej - KRS: 0000156906
5. Mazurskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - KRS: 0000196689
6. Kętrzyńskie Towarzystwo „Amazonki”
- KRS: 0000219632
7. Kętrzyńskie Stowarzyszenie Oświatowe
- KRS: 0000230385
8. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski
Oddział Miejski - KRS: 0000364992
9. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział w Kętrzynie - KRS: 0000154454
10. Związek Harcerstwa Polskiego – Hufiec Kętrzyn –
KRS: 0000271499
11. Polski Związek Niewidomych – KRS: 0000091325
12. Koło Pomocy Dzieciom o Niepełnej Sprawności Ruchowej w Kętrzynie – KRS: 0000364992
13. Oddział Rejonowy PCK w Kętrzynie - KRS: 0000225587
z dopiskiem „OR Kętrzyn”
14. Fundacja “Dzieci - dzieciom” - KRS: 0000439410 - cel
szczegółowy “Stowarzyszenie Hip-Hop Mazury”
Porady prawne - Jak poskromić sąsiada, który nęka wszystkich mieszkańców bloku?
Mieszkam w bloku wielorodzinnym. Ja i pozostali mieszkańcy mamy poważny problem z sąsiadami. Otóż sąsiadka
notorycznie, bez żadnego powodu wzywa na nas policję lub
straż miejską. Wezwania nie mają podstaw, ponieważ sąsiadka wraz z małżonkiem za każdym razem bezczelnie kłamią. Nie zmienia to jednak faktu, że z klatki wyprowadzają
się kolejni sąsiedzi, bo nie wytrzymują codziennych szykan.
Niedawno sąsiadka zainstalowała nad drzwiami wejściowymi
do bloku kamerę, dzięki której podgląda kto, kiedy, z kim
i o jakiej godzinie wyszedł lub wszedł. Mimo interwencji
spółdzielni kamera nadal wisi. Proszę o radę jak utemperować tych ludzi, aby przestali nękać wszystkich mieszkańców
bloku.
Odpowiada: Marek Gola
Radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zdał aplikację
radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych
w Katowicach. Specjalizuje się w szczególności
w prawie karnym materialnym i procesowym, bliskie jest mu też
prawo pracy, prawo rodzinne oraz prawo handlowe.
Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.) oraz Kodeksu karnego (K.k.). Istotny
z punktu widzenia pana i sąsiadów interesu jest przepis art.
190a § 1 K.k., zgodnie z którym „kto przez uporczywe nęka-
nie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie
narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności
do lat 3”.
Niezwykle istotną kwestią w tego rodzaju postępowaniu karnym będzie wykazanie uporczywego nękania. W treści art.
190a § 1 K.k. ustawodawca posługuje się bowiem sformułowaniem „uporczywe nękanie”. „Znamię uporczywości, którym posłużono się w art. 190a § 1 K.k., wymaga od sprawcy
na tyle negatywnego nastawienia, że nie jest możliwe dopuszczenie się tego przestępstwa przy braku chęci, a jedynie
przez przewidywanie możliwości jego popełnienia i godzenie się na realizację znamion typu czynu zabronionego przez
sprawcę. Innymi słowy, uporczywy charakter czynu wyklucza zachowanie z zamiarem ewentualnym (wynikowym).
Sądzę, że w mojej ocenie o wiele większe szanse powodzenia
ma sprawa cywilna. W opisanym przez pana stanie faktycznym moim zdaniem dochodzić może do naruszenia pana
i sąsiadów dóbr osobistych w postaci prawa do prywatności,
które jako dobro osobiste co prawda nie zostało wskazane
w treści art. 23 K.c., ale powszechnym jest przyjmowanie go
do tego katalogu. Zgodnie z art. 23 K.c. dobrami osobistymi
człowieka są w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość
naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, po-
zostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od
ochrony przewidzianej w innych przepisach.
Reasumując, pana prawa uzależnione są od długości naruszeń pańskiego życia prywatnego. O ile bowiem dopuszczalnym byłoby zebranie dowodów na potrzeby ewentualnego
postępowania cywilnego w związku z immisjami, o tyle permanentne naruszenie pana, jak i sąsiadów dóbr osobistych
w mojej ocenie stanowić może podstawę do złożenie
wniosku o ściganie przestępstwa z art. 190a § 1 K.k., jak
i pozwu o zaprzestanie naruszania dóbr osobistych.
Źródło: www.eporady24.pl
OGŁOSZENIE
Zgłoszenia telefoniczne: 89 752 05 20
lub e-mail: [email protected]
WIEŚCI Z MIASTA
Burmistrz Kętrzyna nagrodzony c.d. ze str. 1
Polska na niebiesko
– Światowy Dzień Autyzmu
Fot. Franciszek Jaroński
►Mali uczestnicy marszu.
Fot. nmketrzyn.pl
►Samorządowcy wyróżnienia podczas Gali Sportu 2016.
- Każde wyróżnienie oczywiście cieszy, tym bardziej kiedy
dotyczy wspierania rozwoju młodych ludzi. Moja młodość to
czasy kiedy sport, może bez szczególnie profesjonalnego zaplecza w postaci odpowiednich warunków, ale poparty
ogromną pasją i zaangażowaniem, był integralną częścią naszego życia. Wtedy kształtowała się nasza osobowość, charakter i pewne zasady, które obowiązują do dziś. Ci młodzi
ludzie z Kętrzyna, którzy osiągnęli sukces i wspólnym wysiłkiem wypracowali te 182 punkty między innymi
w taekwondo, piłce ręcznej, zapasach w stylu wolnym i klasycznym, koszykówce, boksie i szachach są naszym powodem do dumy. Mają cel, mają trenerów, którzy swoją wiedzą
i doświadczeniem motywują ich do dalszego samodoskonalenia i mają to czego może mi brakowało, profesjonalne zaplecze infrastrukturalne. W tym miejscu szczególne
podziękowania kieruję do trenera Tadeusza Snopka, ponieważ na zdobyte 182 punkty, 108 punktów wypracowali młodzi adepci taekwondo. A dodam tylko, że w tym roku
przypada 25-lecie istnienia Kętrzyńskiego Klubu Taekwondo
REKLAMA
„Tygrys”. Piękny jubileusz zbudowany wieloma sukcesami
podopiecznych trenera Snopka zarówno na arenie krajowej,
jak i międzynarodowej. Takie wydarzenia jak to wczorajsze
utwierdza mnie tylko w przekonaniu, że to co robimy w zakresie rozwoju naszej bazy obiektów sportowych jest jak najbardziej uzasadnione. Takie momenty są najlepszą
motywacją do tego, by w niedługim mam nadzieję czasie
oddać młodym ludziom nowy stadion wraz z halą przy ulicy
Bydgoskiej. To Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej
będzie miejscem, w którym rozwijać się będą talenty naszych dzieci i naszej młodzieży. W naszym kętrzyńskim sporcie kierujmy się prostą i szlachetną maksymą św. Augustyna:
„Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą.” Walczmy o to, co jest
najważniejsze, o swoje lepsze, szlachetniejsze życie – podsumował wyróżnienie przyznane przez Marszałka Burmistrz
Miasta Kętrzyn, Krzysztof Hećman.
Małgorzata Margas
Rzecznik prasowy Urzędu Miasta
1 kwietnia uczniowie Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi wraz
z opiekunami przeszli ulicami Kętrzyna w marszu
pod hasłem „Autyzm. Poznaj, zanim ocenisz”. W akcję
włączyły się władze miasta.
- Celem akcji było podniesienie świadomości społecznej na
temat autyzmu. Obchody stały się okazją do globalnego zaangażowania i bardziej efektywnej współpracy w tej dziedzinie. Coroczne obchody Światowego Dnia Wiedzy na temat
autyzmu miały zachęcić do podejmowania takich działań
i zwrócenia uwagi na niedopuszczalną dyskryminację i izolację, jakich doświadczają ludzie dotknięci autyzmem i ich
najbliżsi – mówi Katarzyna Ciborska, nauczycielka i współorganizatorka marszu.
Akcję rozpoczęto krótką prelekcją pt.: „Autyzm to nie koniec
świata! Co wiemy o autyzmie?” przedstawioną przez
uczniów klasy 3 Magdalenę Zalewską i Szymona Banasiaka.
Kolejnym punktem programu była piosenka Stanisława
Soyki „Tolerancja” w wykonaniu Emilii Paszkiewicz, a następnie mali społecznicy klas 1-3 wraz z wychowankami Koła
Teatralnego „Antrakt” zatańczyli taniec pojednania. Punktem kulminacyjnym było symboliczne wypuszczenie niebieskich balonów w niebo.
- Tym spektakularnym akcentem zakończyliśmy naszą inicjatywę. Niezwykle ważnym zadaniem jest stałe zwiększanie
poziomu wiedzy i uwrażliwianie społeczeństwa na problematykę autyzmu. Dzięki tej akcji stało się to możliwe. Mamy
nadzieję na to, że zapoczątkowana przez nas akcja pokaże,
iż ze swoimi problemami osoby autystyczne nie pozostaną
osamotnione – podsumowuje cel akcji Katarzyna Ciborska.
Małgorzata Olenkowicz
WIESCI Z MIASTA
Rozmowa z Dagmarą Iwaniuk, przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier”
Kto zasiądzie na fotelu Prezesa SM „Pionier”?
łącznie z obecnych pracowników Spółdzielni. Pytanie tylko
co się wtedy zmieni? Jest to oczywiste, że zupełnie nic. Są
grupy interesów, którym o to tylko chodzi. Osobiście uważam, że na Prezesa Zarządu powinniśmy wybrać osobę nie
będącą dotychczas pracownikiem Spółdzielni. Istotne jest
przy tym doświadczenie w zarządzaniu zarówno zasobem
mieszkaniowym, jak i przedsiębiorstwem.
“
Rada Nadzorcza musi się zastanowić się nad tym, w jaki sposób
wyłonić nowego Prezesa Zarządu Spółdzielni.
Pani Przewodnicząca, co nowego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier”?
Najnowsza wiadomość, która już zdążyła obiec kętrzyńskie
środowisko to oczywiście rezygnacja Prezesa Szydłowskiego,
który z końcem kwietnia zamierza odejść na emeryturę. Na
najbliższym posiedzeniu Rada Nadzorcza zajmie się tą
sprawą.
Czy już wiadomo kto zasiądzie w fotelu prezesa po odejściu
Romana Szydłowskiego?
Jeszcze nie. Przede wszystkim Rada Nadzorcza musi się zastanowić się nad tym, w jaki sposób wyłonić nowego Prezesa
Zarządu Spółdzielni. Należy zastanowić się nad tym, jakie zadania chcemy postawić przed nowym Prezesem. Również
nad tym, jakie kandydat powinien mieć doświadczenie i czy
nie powinien być członkiem naszej Spółdzielni aktualnie zamieszkującym jej zasoby. Różne są poglądy na ten temat.
Niektórzy chcą na przykład, by nowy Zarząd składał się wyOGŁOSZENIE
Jakimi problemami zajmuje się obecnie Rada Nadzorcza?
W związku z licznym skargami Spółdzielców i próbami paraliżowania pracy Rady Nadzorczej powołano w Radzie Nadzorczej dwie komisje doraźne w celu wyjaśnienia
zaistniałych problemów. Pierwsza wyjaśnia kwestie związane z przekazaniem obcej firmie majątku Kętrzyńskiej Telewizji Kablowej. Druga zajmuje się sprawami rozliczania
kosztów centralnego ogrzewania. Widać, że konieczna jest
zmiana Statutu, tzn. przywrócenie Komisji Rewizyjnej.
Dość głośno było też ostatnio o spółdzielczych przetargach.
Co się dzieje w związku z tymi sprawami?
Jako członkowie Rady Nadzorczej uważnie patrzymy Zarządowi Spółdzielni na ręce. Uczestniczymy w posiedzeniach
komisji przetargowych, a nawet w posiedzeniach Zarządu
(o ile zostaniemy o nich powiadomieni). Przynosi to pozytywne rezultaty, tzn. oszczędności i to bardzo duże na korzyść naszych Spółdzielców. Rozstrzygnięto również
przetarg na sprzątanie klatek schodowych i terenów na
Osiedlu Sikorskiego i Moniuszki. Przetarg ten wygrało Kętrzyńskie TBS, wiarygodna firma znana na rynku kętrzyńWyciąg z ogłoszenia o przetargu
Burmistrz Miasta Kętrzyna ogłasza:
ppierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej
jako działka nr 3/6 o pow. 35 m2, obręb 4, KW - OL1K/00043205/9, położonej przy ul. Bałtyckiej
w Kętrzynie, przeznaczonej pod budowę boksu garażowego, przyległego do istniejącego zespołu
garażowego. Sprzedaż działki nastąpi łącznie z udziałem 1/8 części w działce nr 3/4 o pow. 270 m2,
obręb 4, KW – OL1K/00043204/2, położonej przy ul. Bałtyckiej w Kętrzynie, stanowiącej plac manewrowy dla funkcjonowania zespołu garaży istniejących i garażu projektowanego do wybudowania.
Cena wywoławcza - 5 300,00zł
Wadium - 600,00 zł
Do ceny nieruchomości ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości
23%.
W celu zapewnienia dostępu zbywanej nieruchomości do drogi publicznej ul. Bałtyckiej zostanie
ustanowiona odpłatna służebność drogowa. Odpłatność za ustanowienie służebności dla sprzedawanej działki wynosi jednorazowo - 246,00 zł brutto
(w tym 46,00 zł podatek VAT).
Przetarg odbędzie się w dniu 5 maja 2016 r. o godz. 1100, w Urzędzie Miasta w Kętrzynie przy
ul. Wojska Polskiego 11, sala nr 108.
Wadium należy wnosić w pieniądzu do Kasy Urzędu Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11, w terminie do 28 kwietnia 2016 r. w godz. 9.00 - 14.00.
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń na II piętrze Urzędu Miasta w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 11, ponadto ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej
Urzędu Miasta w Kętrzynie adres http://www.miastoketrzyn.pl/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej adres http:/bip.warmia.mazury.pl/ketrzyn gmina miejska/.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11, pokój nr 202, tel. 89-752-05-43.
Wyniki konkursu
„Do PSZOK-u oddajesz nagrody dostajesz”
Informujemy, że w marcu 2016 w konkursie „Do PSZOK-u oddajesz nagrody dostajesz” wyłoniono trzech zwycięzców:
1. Pani Agnieszka Mieluch - wygrała filtr elektryczny do wody
2. Pan Tadeusz Micał – wygrał czajnik elektryczny
3. Pan Jerzy Dzikiewicz – wygrał mikser kuchenny
Zwycięzcom gratulujemy.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców do udziału w dalszych etapach konkursu
i korzystania z punktu selektywnej zbiórki odpadów zlokalizowanego przy ul. Budowlanej w Kętrzynie.
skim i na trenie powiatu. Chcemy przeanalizować koszty
utrzymania czystości na Osiedlu Piastowskim (sprząta tam
firma wyłoniona swego czasu bez przetargu).
W ostatnim czasie, również na naszych łamach, poruszaliśmy sprawę dotyczącą zaciągnięcia kredytu w wysokości
4 mln zł na docieplenie pozostałej części Osiedla Piastowskiego. Czy w tej sprawie coś się zmieniło?
O ile mi wiadomo, kredyt nie został jeszcze przyznany przez
bank. Prezes Szydłowski mimo to ogłosił przetarg na docieplenie ośmiu budynków. Przetarg ten został wadliwie przygotowany przez Zarząd Spółdzielni. Zgłosiliśmy do niego
cały szereg uwag, w wyniku czego sam Zarząd natychmiast
go unieważnił.
Jakie mieliście uwagi do tego przetargu?
Podstawowy zarzut dotyczył narzucenia wykonawcom jednej konkretnej technologii wykonania robót. Niby nic złego,
ale jeżeli połączymy to z tym, iż nie jest to najtańsza technologia, a materiały do niej można kupić w jednej tylko hurtowni na terenie miasta i okolic, to wszystko staje się jasne
i nie wymaga dalszego komentarza. Zarząd przestraszył się,
że zostało to odkryte i słusznie unieważnił przetarg. Ponadto
Zarząd chciał wymusić na wykonawcach odległe terminy
płatności, np. wykonanie robót w lipcu br., a płatność
w styczniu 2017 r. Po co było to robić, skoro taki dobry kredyt
Prezes rzekomo załatwił? W połączeniu z wysokimi wadiami
ograniczyć miało to krąg potencjalnych wykonawców. Skutkiem tego wszystkiego byłyby niewątpliwie wyższe ceny dla
Spółdzielni i Spółdzielców. A czy o to chodzi w dobrym zarządzaniu?
Rozmawiał Franciszek Jaroński
OGŁOSZENIE
KONKURS
„Do PSZOK-u oddajesz
nagrody dostajesz”
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Komunalnik” Sp. z o. o. informuje, że w okresie od
1.02.2016 do 30.06.2016 organizuje konkurs pod nazwą:
„Do PSZOK-u oddajesz nagrody dostajesz”
Konkurs kierowany jest do wszystkich mieszkańców Miasta Kętrzyn
Celem konkursu jest podnoszenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców Miasta Kętrzyn,
ze szczególnym zwróceniem uwagi mieszkańców na konieczność segregacji odpadów oraz korzyści z tego wynikających, promocja punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
i zachęcenie mieszkańców do korzystania z niego.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie odpadów do punktu selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych (w skrócie PSZOK) znajdującego się przy ul. Budowlanej 1 wraz z wypełnionym kuponem konkursowym (znajdującym się poniżej).
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE
Regulamin konkursu dostępny na stronie: www.komunalnik.ketrzyn.pl
„Do PSZOK-u oddajesz nagrody dostajesz”- Kupon konkursowy (*)
Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………………………………
Adres, z jakiego przywieziono odpad: ………………………………………………………………………
Tel. Kontaktowy: ………………………………………………………………………………………………
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz.
883.) na potrzeby kwalifikacji i udziału w konkursie, w tym na udostępnianie ich do wiadomości publicznej
………………………………………………
Podpis uczestnika
(*) wypełnić drukowanymi, czytelnymi literami
WIEŚCI Z MIASTA
Św. Marcin będzie
patronem Kętrzyna c.d. ze str. 1
W roku ubiegłym po raz pierwszy, z inicjatywy proboszcza parafii św. Stanisława
Kostki w Karolewie, ks. dr Kazimierza Żuchowskiego zorganizowano pochód św. Marcina ulicami Miasta. Podczas tej uroczystości
Burmistrz Miasta Kętrzyn, przedstawił
Mieszkańcom pomysł ustanowienia św. Marcina Patronem Miasta. Idea ta spotkała się
z pozytywnym odbiorem.
- W czasach, w których do głosu doszły głównie przesłanki związane z nurtem światowej
globalizacji od nas zależy, jakimi wartościami
będziemy kierować się w życiu, zarówno
w sferze prywatnej, jak i społecznej czy publicznej. Czy będą to wartości dobre, za którymi stoi mądrość, czy też ukierunkowane
przede wszystkim na czerpanie indywidual-
nych przyjemności z życia doczesnego. Św.
Marcin, mimo zasiadania na stolicy biskupiej, był człowiekiem nader skromnym. Zawsze stawał w obronie niewinnych, a wobec
bliźnich zawsze okazywał zrozumienie i miłosierdzie. Myślę, że wartości te są równie
pożądane także dziś. Być może nieco zagłuszane przez pewne trendy sugerujące koncentrację głównie na sobie i swoich
potrzebach. Cieszy mnie fakt, że radni jednomyślnie podjęli uchwałę o ustanowieniu
św. Marcina Patronem naszego Miasta.
Pamiętamy naturalnie o Wojciechu Kętrzyńskim, od lat związanym z naszym Miastem.
Jego życiorys, dorobek intelektualny i praca
naukowa m.in. na stanowisku dyrektora Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie stanowią dla nas ogromną wartość
i powód do dumy. Natomiast postać św. Marcina jest niekwestionowanym autorytetem,
ale i niezwykłą inspiracją w dziedzinie życia
duchowego. Te dwie postaci, łączą dwa fundamentalne wymiary naszego życia, wartość
nauki i poznania oraz wartości duchowe. Bez
współistnienia tych dwóch wymiarów nie
sposób mówić o pełni człowieczeństwa–
tymi słowami Burmistrz Miasta Kętrzyn,
Krzysztof Hećman odniósł się do ustanowienia św. Marcina Patronem Kętrzyna.
Małgorzata Margas
Rzecznik prasowy Urzędu Miasta
Biografia św. Marcina
Marcin był postacią oryginalną i kontrowersyjną: mnichem, założycielem, duszpasterzem,
misjonarzem. Jako dawny żołnierz, był człowiekiem czynu i walki. W swym obrazowym nauczaniu wychodził od konkretnego świata, trzeźwo demaskując złudzenia. Nie pozwalał też,
by nim sterowali dworscy biskupi, książęta, a nawet cesarze. Ten żołnierz z musu i wróg przelewu krwi, uciekający się jednocześnie do przymusu wobec religii pogańskiej, był zarazem
bardzo pokorny i ludzki. Dzięki swej żarliwej wierze oraz służbie bliźniemu stał się jednym
z najpopularniejszych świętych Europy.
Święty Marcin urodził się ok. 316 r. w Panonii na Węgrzech. Jego ojciec był rzymskim legionistą. Kiedy Marcin był dzieckiem, ojciec przeniósł się wraz z całym garnizonem do włoskiego
miasta Pavii. Tam Marcin poznał chrześcijan. Mając zaledwie 10 lat, wpisał się na listę katechumenów. Chrzest św. przyjął jednak dopiero w roku 339 (wcześniej bowiem sprzeciwiali
się temu jego rodzice).
W roku 338 Marcin, już jako rzymski legionista, przerzucony został wraz z całym garnizonem
do Galii w okolice miasta Amiens. Tu właśnie miało miejsce wydarzenie znane z żywotu Świętego i utrwalone w bogatej ikonografii. Kiedy zimą u bram miasta Marcin napotkał półnagiego
żebraka oddał mu połowę swojego płaszcza. W nocy we śnie pojawił mu się Chrystus odziany
w jego płaszcz i przemówił do aniołów: Patrzcie, jak mnie Marcin, katechumen przyodział.
W owych latach panowało przekonanie, że chrześcijanie nie powinni pełnić służby wojskowej,
gdyż jest ona związana z przelewem krwi. Stąd Marcin postanowił zrezygnować z życia legionisty. Okazja ku temu nadarzyła się w 354 r., kiedy towarzyszył on ariańskiemu cesarzowi
Konstansowi w wyprawie przeciwko germańskim Allemanom. Według zwyczaju w przeddzień bitwy dla zachęty dawano żołnierzom podwójny żołd. Marcin zamiast żołdu poprosił
dowódcę o zwolnienie z wojska. Rozgniewany wódz kazał aresztować Marcina. Wówczas
Święty zażądał, by podczas bitwy pozwolono mu wyjść do pierwszego szeregu, a on bez broni
walczyć będzie jedynie znakiem krzyża. Tak się stało i wtedy właśnie wróg poprosił o zawarcie pokoju. Chrześcijanie widzieli w tym wyraźny znak Boży. Po zakończeniu wojny Marcin
otrzymał zwolnienie ze służby wojskowej.
Kiedy spotkał się z biskupem Poitiers św. Hilarym i zwierzył mu się z pragnienia poświęcenia
się na wyłączną służbę Bożą w charakterze ascety, biskup wydzielił mu w pobliskim Ligugé
pustelnię. Tam Marcin zamieszkał z kilkoma towarzyszami. W ten sposób stał się ojcem życia
zakonnego we Francji. 4 lipca 371 roku Marcin otrzymał święcenia kapłańskie i sakrę biskupią. Mimo zasiadania przez 26 lat na stolicy biskupiej żył Święty Marcin nader skromnie. Porzucił styl życia hierarchów ówczesnej Galii, co niektórzy mieli mu za złe. Marcin stawał
zawsze w obronie niewinnych i niesłusznie oskarżonych, wobec bliźnich zawsze okazywał
wyrozumiałość i miłosierdzie. Święty Marcin zmarł 8 listopada 387 r. Święto ku czci Marcina
ustanowiono w połowie VII wieku na dzień 11 listopada (data jego pochówku).
REKLAMA
W
ALIOR
ALIOR B
BANKU
Akonto
NKU SSOLIDNI
O
LIDżadnych
NI P
PŁACĄ
Ł ACĄ M
MNIEJ!
NI !
Pierwsze
bez
opłat
Dobrzy
Dobr z y kierowcy
kierowc y za
za bezszkodową
bezszkodową jjazdę
a zdę otrzymują
ot r z y m u ją d
duże
uże zzniżki
ni ż k i n
naa ubezpieczenie.
ub e z p i e c z e ni e . C
Czy
zy n
nie
ie m
można
ożna zatem
z at e m n
nagrodzić
agrodzić ssolidnych
olidnych kklientów
l i e nt ó w b
banków
anków rregularnie
egularnie sspłacających
p ł a c ą c yc h
kredzobowiązuje.
y t y? O
t óż m
ożna! Alior
AAlior
lior Bank,
B
ank jako
o
bnipierwszy
ża aażż o 3
0% oprocentowanie
owykreślił
procentowszystkie
w a ni e p
oopłaty
ż yc zkzi konta
ggotówkowej
otówosobistego
kow llub
ubi kkredytu
redrównie
y tu kkonsolidacyjnego
oważne
nsolid-agwarantuje
c n e go o
sniezmienność
obom z dobrą
dobrtych
ąh
iwarunków
storią kredytową.
kredprzez
y towco
ą.
kredyty?
Otóż
można!
Bank
obniża
30%
pożyczki
osobom
historią
Wyższa kultura bankowości
Dlatego
bank,
- co
O szczegółach
O
s
z
c
z
e
g
ó
ł
a
c
h
tej
t
przełomowej
r
z
e
ł
o
m
o
w
oferty
r
t
y
mówi
m
ó
w
i
Anna
A
n
n
Wołkowska,
ł
k
o
w
s
k
a
,
doradca
d
o
r
a
d
c
a
z
placówki
p
l
a
c
ó
w
k
i
partnerskiej
p
a
r
t
n
e
r
s
k
i
Alior
l
i
o
r
B
Banku
a
n
k
u
w
K
Kętrzynie,
ę
t
r
z
y
n
i
e
,
przy
p
r
z
y
ul.
u
l.
Powstańców
P
o
w
s
t
a
ń
c
ó
w
Warszawy
W
a
r
s
z
a
w
y
1.
1
.
najmniej 5 lat.
Niedawno Alior Bank wprowadził do
swojej oferty KontoAWyższej
nna Wo łJakości.
kowska Za
korzystanie z tego unikalnego
Dor dc iena
n rynku
konta klient nie poniesie żadnych opłat
i to przez
co na
najmniej
5 lat,
Skąd
pomysł
na
ttaką
aką ofer
ofertę?
tę?niezależnie
od
rodzaju
wykonywanych
operacji,
– Chcieliśmy docenić osoby, któr
e regularponie
nieważ
w
Taryfie
Opłat
i
Prowizji
w każspłacają raty i nie mają żadnych zaległości
pozycji
widnieje
„0 zł”.
cieszyć
zdej
tytułu
posiadanych
kredytów
. SkAby
oro w innych
się
przywilejem
absolutnego
braku
opłat
branżach solidni klienci są nagradzani,
za
konto
wystarczy,
że
w
danym
mie-ą
dlaczego nie wyróżnić osób z dobr
siącuiąnakrtoedytow
kontoą?wpłynie
jednorazowo
Jesteśmy
histor
pier wszym
kwota minimum
2 500na
złten
zt innego
banku
bankiem,
który wpadł
wpadł
na
pomysł.
lubkonkretnie
z konta firmowego
prowadzonego
Co
„dobra
konkretnie
oznacza
oznacza „dobr
„dobr
a historia
historia
kredytowa”,
należy
kredytowa”
, jakie
jakie
war
należywykow Alior Banku,
lubwarunki
naunki
rachunku
spełnić,
by
by skorzystać
sk transakcje
ać zz oferty?
ofer
ty?
nane zostaną
bezgotówkowe
klient
–kartą
Dobrna
ą histor
kredytową700
kwotęięminimum
zł. twor zy
dzięki spłacaniu r at swoich pożyczek
w kwot
ach i wydawana
terminach zgjest
odnych
z harmoDo
konta
nowoczesna
nogramem spłat. Jeśli klient pr zez co
karta Debit MasterCard® PayPass™, która
najmniej 12 miesięcy regularnie spłaca
umożliwia dokonywanie płatności zbliswoje pożyczki w innych bankach,
żeniowych PayPass i w internecie. Posiato pr zenosząc je do Alior Banku otr zyma
dacz
konta ma także możliwość
kredyt konsolidacyjny z oprocentowaniem
otrzymania
niższym o 30%.limitu w koncie, nawet do
100 tys. zł.
Możedost
on również
korzystać
trzeba
dostarczyć
Zapewne
tr
zeba
arczyć wiele
z
aplikacji
iKASA,
dzięki
której
- nie podokumentów?
siadając
gotówki
zapłaci
w
sieci
– Otóż nie. Aby otr zymać krBiededyt
a niebawem
także
w niższym
innych
kronka,
onsolidacyjny
z oprocentow
aniem
osklepach.
30%, wystarczy pr zedstawić dokumenty
potwierdzające aktualne oprocentowanie
Na podkreślenie
też możliwość
pożyczki
w innym zasługuje
banku. Może
to być np.
umow
a kredytow
a lub natychmiastowych
- z datą nie starszą
realizacji
przelewów
niż
dni od
daty dost
arczenia
do Bank
u
do 30
innych
banków,
dzięki
którym
prze- lewane
aktualny
monogr
am spłat
czy
środkihar
trafią
do odbiorcy
w ciągu
zaświadczenie
u. oczywiście bez żazaledwie kilkuz bank
minut,
Z DOBRĄ HISTORIĄ KREDYTOWĄ
PRZYJDŹ PO NIŻSZE OPROCENTOWANIE
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wynosi 8,8%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych
kosztów): 50 000 zł, całkowita kwota do zapłaty: 59 907,91 zł, oprocentowanie nominalne: 7%,
(w tym: prowizja: 1546,39 zł (3%), odsetki: 8361,52 zł), 52 równe,
całkowity koszt kredytu: 9907,91 zł
miesięczne raty w wysokości 1152,08 zł – przykład reprezentatywny. Oferta dotyczy zobowiązań spoza
Alior Banku i przeznaczona jest m.in. dla Klientów, którzy posiadają pożyczki w innym banku oraz
nie mają opóźnień w spłacie swoich zobowiązań kredytowych w ciągu 12 miesięcy, licząc wstecz od
złożenia wniosku. Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej Klienta, daty
wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Informacja handlowa wg stanu na 14.02.2016 r.
Szczegóły oferty w placówkach i na www.aliorbank.pl.
Adnych
czy z promocyjnej
oferty
ty mogą dostęopłat. Dzięki ofer
mobilnemu
sk
or
zyst
ać
osob
,
które
już
spłaciły
skorzystać
osoby,
powi do konta, jego właściciel
może zapożyczki?
pożyczki?
rządzać swoimi finansami w dowolnym
– Oczywiście, ofer ta dotyczy również osób,
miejscu i czasie.
Do
jakiej kwoty
można uzyskać
kredytna
Bardziej
szczegółowe
informacje
i poży
czk
ę?
i pożyczkę?
temat Konta Wyższej Jakości można
– W pr zypadku nowej pożyczki klient może
uzyskać w placówce partnerskiej Alior
wystąpić maksymalnie o kwotę 50 tys. zł,
Banku w Kętrzynie, ul. Powstańców Warktóre obecnie nie mają żadnej pożyczki, a gdy pr zenosi minimum jeden kredyt
szawy 1.
ale ostatnią spłacili do 6 miesięcy wstecz z innego banku – nawet o 200 tys. zł.
Konto
Wyższej
Jakości
w
Alior
Banku
to
od daty złożenia wniosku o pożyczkę Na jaki okres można rozłoży
rozłożyćć spłatę
doskonałe
osób
aspira- kredytu i pożyczki?
w Alior Bankrozwiązanie
u i pr zez ostdla
atnie
12 zmiesięcy
pożyczki?
miesiącu,
w którym
namoże
Konto wynieść
Wyższej Jakości
cjami,
i mających
wy- –WOkr
od
jej ceniących
spłacenia wygodę
nie zalegali
z ratami.
es kredytow
ania
od 3
nie
wpłynie
kwota
minimum
2
500 ala
zł z innego
sokie
oczekiwania
wobec
banku.
Wówczas oprocentowanie tej nowej miesięcy do nawet 10 lat. Pozw
to na
banku, lub na rachunku nie zostaną wykonane
Korzystanie
z tego
konta z opewnością
pożyczki
zostanie
obniżone
30% od dog
odne rozłożenie spłaty i dostosowanie
transakcje
bezgotówkowe kartą na kwotę miniwiele satysfakcji
i daje poczucie
stprzynosi
aw ki bazowej,
wynoszącej
10%. wysokości rat do indywidualnych możliwości
mum 700 zł, bank pobierze opłatę za prowadzenie
bycia wyjątkowym
Oczywiście
Bank sprklientem.
awdza też, czy klient finansowych klientów.
konta w wysokości 12 zł oraz będzie mógł naliczać
nie miał żadnych opóźnień w spłacie Dziękuję za rozmowę, a klientów
opłaty za obsługę zadłużenia na koncie.
innych zobowiązań wobec banków w ciągu zapraszam
partnerskiej
zapraszam do placówki par
tnerskiej
roku pr zed złożeniem wniosku w Alior Alior Banku:
Banku. Zgodnie z ideą ofer ty, doceniamy Kętr zyn, ul. Powstańców Warszawy 1,
naprawdę solidnych klientów.
89 753 12 43
WIEŚCI Z MIASTA
Program „Rodzina 500 plus”
(pue.zus.pl) oraz platformę ePUAP
(epuap.gov.pl).
Rodzic lub opiekun może za pomocą serwisu
internetowego swojego banku złożyć wniosek o świadczenie „Rodzina 500 plus”. Rolą
banku w tym procesie jest udostępnienie
i wysłanie wniosku do Organu prowadzącego
w gminie. Nie będzie on weryfikował danych,
ani prowadził dalszych działań w zakresie
obsługi wniosków. Weryfikacja wniosku i decyzja o przyznaniu świadczenia wychowawczego to zadanie MOPS w Kętrzynie.
Jak i gdzie złożyć wniosek w Kętrzynie?
Od 1 kwietnia ruszył program „Rodzina 500
plus”, który w mieście Kętrzyn jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie przy ul. Pocztowej 11.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego przyjmowane są w siedzibie MOPS na drugim piętrze w pokojach nr
210, 240, 241 oraz w punkcie obsługi interesanta w części parterowej budynku w godzi-
nach od 7:30 do 15:30, w poniedziałki od 8:00
do 17:30.
Rodzice mogą złożyć wniosek o świadczenie
wychowawcze na kilka sposobów: osobiście
w MOPS, wysłać go pocztą lub przez Internet.
Wniosek elektroniczny można złożyć:
Przy pomocy bankowości elektronicznej,
przez portal empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS
Do programu włączyło się 19 banków:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisało porozumienie z bankami:
Alior Bank SA, Bank BPH SA, Bank Handlowy
w Warszawie SA, Bank Millennium SA, Bank
Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej
Spółdzielczości SA, Bank Zachodni WBK SA,
FM Bank PBP SA (Smart Bank), ING Bank Śląski SA, mBank SA, PKO Bank Polski SA, Raiffeisen Bank Polska SA, SGB-Bank SA, Bank
Ochrony Środowiska SA, Getin Noble Bank
SA, Deutsche Bank SA, Credit Agricole Bank
Polska SA, Eurobank.
Pamiętajmy, że za złożenie wniosku nie są
pobierane żadne opłaty. Nie musimy niczego
potwierdzać telefonicznie, mailowo lub,
SMS-owo. Po złożeniu wniosku na podany
przez nas adres mailowy przyjdzie oficjalne
potwierdzenie, tzw. Urzędowe Potwierdzenie Przekazania.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie udziela wszelkich informacji dotyczących programu „Rodzina 500 plus” również
telefonicznie: pod numerem (89) 751 74 17
w godzinach 7:30 – 15:30.
We wszystkich województwach uruchomiono specjalne numery kontaktowe, za pośrednictwem których można uzyskać
informacje dotyczące programu „Rodzina
500plus”. Infolinie w Ministerstwie Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej oraz w urzędach
wojewódzkich czynne są w godzinach pracy
urzędów. Mogą z nich skorzystać rodzice
i opiekunowie zainteresowani świadczeniem. Opłata za połączenie jest zgodna z taryfą operatora. W Warmińsko-Mazurskim
Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie numer
telefonu infolinii: (55) 237 45 94 czynny jest
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00
- 15:00.
Teresa Murawska
Kiedy nie trzeba płacić składki zdrowotnej?
Opłacanie składki zdrowotnej jest obowiązkowe. Istnieją jednak wyjątki od tej zasady. W niektórych przypadkach składki zdrowotnej
opłacać nie trzeba. Osoby prowadzące działalność gospodarczą, jak
również osoby z nimi współpracujące mają obowiązek opłacania kilku
rodzajów składek. Składają się na nie: składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe), składki na
Fundusz Pracy oraz składka zdrowotna.
Wiedza na temat możliwości uniknięcia lub obniżenia dwóch
pierwszych rodzajów składek (ubezpieczenie społeczne
i Fundusz Pracy) jest dość powszechna. Składek tych nie płacimy w przypadku zbiegu tytułów ubezpieczeń (np. z umową
o pracę). Składki w obniżonej wysokości płacą natomiast początkujący przedsiębiorcy, którzy działalność gospodarczą
prowadzą krócej niż 2 lata.
W obu wymienionych powyżej przypadkach nie możemy
jednak uniknąć płacenia składki zdrowotnej. Ten składnik
daniny na rzecz ZUS jest obowiązkowy, a przedsiębiorca nie
ma nawet możliwości jego obniżenia.
Wysokość składki zdrowotnej jest stała i jednakowa dla
wszystkich przedsiębiorców. Podstawę wymiaru składki
zdrowotnej stanowi 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale
roku poprzedniego. Wysokość składki zdrowotnej stanowi
9% tak ustalonej podstawy. Istnieją jednak grupy osób, które
nie mają obowiązku opłacania składki zdrowotnej.
Emeryt i rencista
Pierwszą grupą osób zwolnionych z opłacania składki zdrowotnej są osoby prowadzące działalność gospodarczą (oraz
osoby z nimi współpracujące), które mają ustalone prawo do
emerytury lub renty. Osoby takie muszą jednak spełniać dwa
dodatkowe warunki, tj.:
- Świadczenie emerytalne lub rentowe nie przekracza kwoty
minimalnego wynagrodzenia,
- Miesięczny przychód z działalności gospodarczej nie przekracza 50% kwoty emerytury minimalnej lub podatek dochodowy rozliczany jest w formie karty podatkowej.
Co istotne oba wymienione wyżej warunki muszą być spełnione jednocześnie.
Składki zdrowotnej nie zapłaci zatem emeryt, który otrzymuje niską emeryturę, a miesięczny przychód z jego działalności nie przekracza połowy najniższej emerytury, jak
również emeryt z niskim świadczeniem rozliczający do-
chody firmy w formie karty podatkowej.
Przedsiębiorca na urlopie macierzyńskim
Co do zasady, osoby prowadzące działalność gospodarczą
zwolnione są z opłacania składek ZUS w okresie pobierania
zasiłku chorobowego lub zasiłku opiekuńczego. Zwolnienie
to dotyczy jednak tylko składek na ubezpieczenie społeczne.
Nie dotyczy zaś składki zdrowotnej. Oznacza to, że w okresie
przebywania na zwolnieniu lekarskim, przedsiębiorca musi
nadal opłacać pełną składkę zdrowotną.
Do końca 2015 roku identyczne zasady obowiązywały również w przypadku wszystkich kobiet przebywających na
urlopie macierzyńskim. Sytuacja zmieniła się od stycznia
2016 roku. Od tego momentu, kobiety prowadzące działalność gospodarczą nie muszą opłacać składki zdrowotnej
w okresie trwania urlopu macierzyńskiego. Jest jednak jeden
warunek: Zwolnienie to dotyczy jedynie tych kobiet, które
pobierają zasiłek macierzyński w kwocie nie wyższej niż
kwota tzw. świadczenia rodzicielskiego (które obecnie wynosi1000 zł netto). Jeśli zasiłek macierzyński jest wyższy od
tej kwoty, zwolnienie ze składki zdrowotnej nie przysługuje.
Zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej przysługuje niezależnie od tego z jakiego tytułu nabyte zostało prawo do zasiłku macierzyńskiego. Kobietom, które prowadzą
działalność gospodarczą, ale prawo do zasiłku nabyły z innego tytułu (np. z etatu), również przysługuje zwolnienie
z opłacania „firmowej” składki zdrowotnej.
Zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej, na takich samych
zasadach, przysługuje również osobom współpracującym
przy prowadzeniu działalności gospodarczej.
Osoby niepełnosprawne
Składki zdrowotnej nie muszą również płacić osoby prowadzące działalność gospodarczą (oraz osoby z nimi współpracujące), które posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub
znacznym stopniu niepełnosprawności.
Jednak i w tym przypadku musi być spełniony dodatkowy
warunek. Składki zdrowotnej nie zapłacą bowiem jedynie te
osoby, których miesięczny przychód z działalności gospodarczej nie przekracza 50% kwoty emerytury minimalnej.
Składki zdrowotnej nie zapłaci również osoba niepełnosprawna, która rozlicza się w formie karty podatkowej.
Co ważne, w przypadku wszystkich opisanych powyżej grup
(emeryci i renciści, kobiety na urlopie macierzyńskim oraz
osoby niepełnosprawne), brak obowiązku opłacania składki
zdrowotnej nie powoduje utraty prawa do ubezpieczenia.
Osoby te nadal podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu (choć
nie płacą składki) i mogą cały czas korzystać z publicznych
świadczeń zdrowotnych.
Wspólnik spółki kapitałowej
Osoba będąca wspólnikiem spółki z o.o. lub spółki akcyjnej
nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym ani
obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. W celu uniknięcia opłacania składek, osoba prowadząca dotychczas jednoosobową działalność gospodarczą, może więc zmienić
formę prowadzenia tej działalności.
Należy jednak pamiętać, iż zwolnienie z opłacania składek
(w tym składki zdrowotnej) przysługuje jedynie wspólnikom
wieloosobowej spółki. Osoba będąca jedynym wspólnikiem
(posiadająca 100% udziałów) jest traktowana tak samo, jak
osoba prowadząca działalność gospodarczą, a co za tym
idzie, podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym
i ubezpieczeniu zdrowotnemu.
W celu uniknięcia składek należałoby więc zarejestrować
spółkę, której właścicielami będą co najmniej 2 osoby (mogą
to być np. żona i mąż). Wówczas obaj wspólnicy nie mają
obowiązku odprowadzania żadnych składek do ZUS.
Należy jednak pamiętać, iż w przeciwieństwie do dwóch poprzednich przypadków wspólnik spółki kapitałowej nie opłacający składek, nie podlega ubezpieczeniom. W związku
z tym osobie takiej nie przysługuje prawo do publicznych
świadczeń zdrowotnych.
Rozwiązaniem tego problemu może być zapewnienie sobie
ubezpieczenia z innego tytułu. Pełen zakres świadczeń zdrowotnych uzyskujemy bowiem np. poprzez zawarcie dodatkowej umowy zlecenia na dowolnie niską kwotę.
Innym sposobem na korzystanie z usług publicznej służby
zdrowia jest dopisanie się do ubezpieczenia członka najbliższej rodziny. Przykładowo: żona pracująca na umowie
o pracę i podlegająca z tego tytułu ubezpieczeniom, może
dopisać do swojego ubezpieczenia męża, który nie podlega
ubezpieczeniom jako właściciel spółki z o.o. W takim przypadku oboje będą mogli korzystać z usług publicznej służby
zdrowia na podstawie ubezpieczenia żony.
Krzysztof Bućko
WIEŚCI Z MIASTA
Zatrudnienie dla ponad 100 osób
Fot. Ewa Brzostek
►Dzięki pracom interwencyjnym zmienia się również wizerunek Kętrzyna.
Rada Miejska w Kętrzynie 5 kwietnia podjęła
uchwałę w sprawie przyjęcia planu robót publicznych na 2016 rok. Oznacza to, że bezrobotni mogą
liczyć na zatrudnienie.
Tradycyjnie już Miasto otwiera kolejny
sezon robót publicznych. Lista zaakceptowana przez radnych miejskich obejmuje
w dużej mierze drobne prace budowalne jak
utwardzenia działek, wymiana nawierzchni
chodników, jezdni i parkingów czy wykonanie gniazd do segregacji odpadów komunalnych. Najważniejsze jednak, że zatrudnienie
do realizacji tych zadań mogą otrzymać
osoby, które bez powodzenia szukają pracy.
Roboty publiczne ruszają już 15 kwietnia.
- Bardzo się cieszę, że Miasto od lat realizuje
plan robót publicznych. Przy tak dużym bezrobociu nawet zatrudnianie na okres tych
pięciu miesięcy daje szansę na godziwą
pracę, niestety za najniższą krajową – mówi
Krzysztof Hećman, Burmistrz Miasta Kętrzyn.
Jak się okazuje dla tych, którzy chcą pracować najniższa krajowa pensja, która od
1 stycznia twego roku wynosi 1850 złotych
brutto, nie odstrasza. Podania o przyjęcie na
roboty publiczne złożyło ponad 300 osób. Zatrudnienie znajdzie jednak 105 pracowników.
Ewa Brzostek
PLAN ROBÓT PUBLICZNYCH NA ROK 2016
1. Utwardzenie części działki od budynku ul. Reja 8A do ulicy Skłodowskiej w Kętrzynie wykonanie utwardzenia dojść i dojazdu do gniazda selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ulicy Skłodowskiej nr 1.
2. Odwodnienie , wyrównanie i utwardzenie drogi miejskiej na dz. Nr7 -135/8 przy ul. Chopina - kontynuacja zadania z budżetu obywatelskiego
3. Wymiana nawierzchni pomiędzy budynkami Mielczarskiego 1 – 1a
4. Wymiana nawierzchni chodnika pomiędzy ulicami Jagiełły Sobieskiego
5. Wymiana nawierzchni jezdni i parkingu przed budynkiem Kwiatowej 2A
6. Wymiana nawierzchni jezdni od ul. Lipowej do ulicy Łokietka
7. Wymiana nawierzchni dojść do budynku Sikorskiego 65
8. Wyrównanie i utwardzenie terenu GMK od zaplecza Sikorskiego 32-34, Szkolna 2-8 i Kopernika 7
9. Wymiana nawierzchni na zapleczu budynków Powstańców Warszawy 8 - 10
10. Wymiana nawierzchni chodnika pomiędzy ulicami Chrobrego - Poniatowskiego
11. Remont nawierzchni drogi przy budynku wspólnoty Daszyńskiego 2 w Kętrzynie - kontynuacja zadania z budżetu obywatelskiego
12. Wymiana nawierzchni przy ul. Obrońców Westerplatte (budynek Obrońców Westerplatte 8)
13. Utwardzenie części działki (zatoka parkingowa) przy budynku Szpitalna 3 w Kętrzynie
14. Wymiana nawierzchni chodnika pomiędzy budynkiem Królowej Bony 6A a ulicą Królowej Jadwigi
15. Wymiana nawierzchni chodnika i przebudowa parkingu przy budynku Stefana Batorego
12 w Kętrzynie
16. Utwardzenie części działki nr 22 (dojazd do piaskownika i przepompowni) przy ulicy
Niepodległości
17. Wykonanie utwardzenia nawierzchni alejek na Cmentarzu Komunalnym w Kętrzynie
18. Utwardzenie części działki nr 914/2 obr. 6 przy ul. Powstańców Warszawy w Kętrzynie
19. Wymiana nawierzchni jezdni przed budynkiem Urocza 2
20. Wymiana nawierzchni jezdni i chodnika pomiędzy budynkami Sikorskiego 58 i 60
21. Wymiana nawierzchni części działki przy budynku Sikorskiego 56
22. Wymiana nawierzchni chodnika pomiędzy budynkiem Mazowiecka 8a a przejściem dla
pieszych na ul. Mazowieckiej
23. Wymiana nawierzchni części działki 3-128/3
24. Wykonanie gniazda do selektywnej zbiórki odpadów na działce 5-291/2
25. Wykonanie gniazda do selektywnej zbiórki odpadów przy ul. Reymonta
26. Wymiana nawierzchni części działki nr 6-46/7 i 6-46/9
27. Wymiana nawierzchni jezdni i parkingu przy budynku Obr. Westerplatte 24
28. Wymiana nawierzchni części terenu przy budynkach Ogrodowa 21 i 23
29. Umocnienie skarpy przy budynku Mazurska 36A
30. Utwardzenie części działek przy budynkach Poznańska 20 i 22
31. Utwardzenie części działki przy budynku Sikorskiego 41
32. Wymiana nawierzchni przy ulicy Powstańców Warszawy 39 i 41
33. Wymiana nawierzchni przy budynku Miejska 7
34. Wykonanie chodnika od ul. Królowej Bony do budynku Batorego 12
35. Wykonanie chodnika przy ulicy Mazowieckiej na odcinku od ulicy Orkana do Mazowieckiej 8A
36. Wykonanie chodnika w kierunku Cmentarza Komunalnego od strony ulicy Reymonta
- pomiędzy trafostacją a garażami
37. Wykonanie utwardzenia miejsc parkingowych przy budynku numer 15 na ulicy Reymonta
Czytelnik pyta – Czy działkowicze zostaną pozbawieni działek?
Informacja o rozpoczęciu budowy „ Westerplatte bis” wzbudziła zainteresowanie nie
tylko wśród czytelników, ale również wielu
innych mieszkańców miasta. Stąd też bardzo
szybko pojawiły się plotki o zabieraniu przez
inwestora (Miasto) kilkunastu działek pracowniczych usytuowanych w obrębie Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. XX-lecia
PRL, a bezpośrednio przylegających do terenu objętego budową. O wyjaśnienie tej
REKLAMA
sprawy zwrócił się do nas zaniepokojony
czytelnik, którego dane personalne pozostają do wiadomości redakcji. Czytelnik pyta
wprost – czy prawdą jest, że pod budowę
„Westerplatte bis” wielu działkowiczom zabrane zostaną ich działki?
Odpowiedź brzmi:
- Drogi Czytelniku, jest to nieprawda.
Wprawdzie na długości około 100 m licząc od
ronda Rogaczewskiego inwestor zmuszony
jest przejąć około 2 arów ziemi, przy czym
szerokość przejętego odcinka terenu (klina
ziemi) wahać się będzie od 5,5 do 0 metrów,
to jeśli ktoś mówi, że wielu działkowców
straci swoje działki, zwyczajnie mija się
z prawdą. Ponadto o całej sytuacji poinformowany został Polski Związek Działkowców,
a także Prezes tychże ogrodów, która zapewne powiadomiła zainteresowanych. Nie-
zależnie od tego, na 21 kwietnia zaplanowano spotkanie z działkowiczami, na które
został zaproszony Burmistrz Miasta i tam zapewne wszyscy zainteresowani dowiedzą się
szczegółów dotyczących zasad przejęcia tej
niewielkiej, bo wynoszącej około 2 arów
działki ziemi należącej do działkowiczów.
KONDOLENCJE
Franciszek Jaroński
„Ludzie, których kochamy zostają na zawsze,
bo zostawili ślady w naszych sercach”
Koleżance
lek. Agnieszce Kurowskiej
oraz całej rodzinie
serdeczne wyrazy współczucia
oraz słowa wsparcia w tych trudnych chwilach po śmierci
Taty
składają przyjaciele
Aga jesteśmy z Tobą!
SPORT
KALENDARZ
IMPREZ SPORTOWYCH
Piłka ręczna. MOSIR Kętrzyn z medalem
16 kwietnia
Bilard | Grand Prix Polski (1) w Karambol 3 bandy
godz. 1_%DáW\FNLH&HQWUuP%LODUGRZHXO0RQLXV]NL
17 kwietnia
Bilard | II Turniej Eliminacyjny do Mistrzostw Polski Amatorów
JRG]_%DáW\FNLH&HQWUuP%LODUGRZHXO0RQLXV]NL
23 kwietnia
3LáND6LDWNRZD| Turniej Kadetów o puchar Burmistrza Miasta
godz. 10.00 | Hala WLGRZLVNRZR6SRUWRZD
XO.D]LPLHU]D WLHONLHJR$
3LáNDQRĪQD| Mecz III Ligi:
godz. 17.00 | ..6*UDQLFD.ĊWU]\Q0.6.RUV]H
Hala WLGRZLVNRZR6SRUWRZDXO.D]LPLHU]D WLHONLHJR$
24 kwietnia
Bilard | 3 kolejka I Polskiej Ligi Bilardowej
JRG]_%DáW\FNLH&HQWUuP%LODUGRZHXO0RQLXV]NL
30 kwietnia
Bilard | 2 kolejka Bilardowej Ligi Firm 2016
JRG]_%DáW\FNLH&HQWUuP%LODUGRZHXO0RQLXV]NL
Fot. Archiwum MOSiR
►
ZLĊFHMLQIRUPDFMLQD
www.mosirNHWU]\QSO
IV Wiosenny Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dzieci o Puchar Burmistrza w Bartoszycach odbywał się w dniach1-3 kwietnia. Zawody
piłki ręcznej były przeznaczone dla najmłodszych adeptów tej dyscypliny.
W turnieju wzięło udział 16 zespołów, które rywalizowały
w dwóch kategoriach wiekowych (rocznik 2003 i 2005). Zespół MKS MOSiR Kętrzyn rywalizował w kategorii 2005 (klasy
IV).
Zespoły z rocznika 2005 rywalizowały w dwóch grupach.
Grupa A:
1. UKS Iskra Bydgoszcz
2. SP 12 Tczew
3. SP 92 Gdańsk
4. UKS Kontra Warszawa
5. MDK Bartoszyce
Grupa B:
1. KS Szczypiorniak Olsztyn
2. UKS Trops Kartuzy
3. UKS Wilanowia Warszawa
4. MKS MOSIR Kętrzyn
5. SP 4 Kwidzyn
W pierwszym dniu imprezy nasz zespół rozegrał dwa mecze
grupowe. Do meczu z UKS Wilanowia Warszawa chłopcy wyszli mało skoncentrowani i spięci i nieznacznie ulegli 15-18.
W drugim meczu zagrali znacznie lepiej i rozgromili zespół
UKS Trops Kartuzy 29-12. W sobotę wysoko pokonali zespół
Szczypiorniaka Olsztyn 26-3 . W ostatnim meczu grupowym
MOSIR zmierzył się z najsilniejszym zespołem w grupie SP4
Kwidzyn. Po bardzo wyrównanym i zaciętym meczu ostatecznie zwyciężył Kwidzyn 18-11.
Tabela po I rundzie:
1. SP 4 Kwidzyn – 8 p. - 69-37
2. MKS MOSiR Kętrzyn – 4 p. - 81-51
3. UKS Wilanowia Warszawa – 4 p. - 48-43
4. UKS Trops Kartuzy – 4 p. - 61-67
5. KS Szczypiorniak Olsztyn - 0p. - 20-81
W fazie finałowej MOSIR zmierzył się ze zwycięzcą grupy
A SP 92 Gdańsk. Walka trwała do ostatniej minuty i ostatecz-
nie wygrał Gdańsk 12-10. W ostatnim dniu imprezy chłopcy
MOSIR-u rozegrali mecz o 3 miejsce w turnieju z zespołem
SP 12 Tczew. Do meczu wyszli bardzo mocno zmotywowani
i nie dali przeciwnikom żadnych szans demolując ich 15-3.
Mecze o miejsca I-IV:
MKS MOSiR Kętrzyn – SP 4 Kwidzyn - 11:18 (zal. z grupy)
SP 12 Tczew – SP 92 Gdańsk 7:10 (zal. z grupy)
MKS MOSiR Kętrzyn – SP 92 Gdańsk 10:12
SP 12 Tczew – SP 4 Kwidzyn 5:19
MKS MOSiR Kętrzyn – SP 12 Tczew 15:3
SP 92 Gdańsk – SP 4 Kwidzyn 10:8
Tabela końcowa turnieju:
1. SP 92 Gdańsk – 6 p. - 32-25
2. SP 4 Kwidzyn – 4 p. - 45-26
3. MKS MOSiR Kętrzyn – 2 p. - 36-33
4. SP 12 Tczew – 0 p. - 15-44
5. UKS Trops Kartuzy – 4 p. - 34-30
6. UKS Wilanowia Warszawa – 4 p. - 38-26
7. SP 336 UKS Kontra Warszawa – 2 p. - 33-36
8. MDK Bartoszyce – 2 p. - 24-37
Najlepsza siódemka turnieju
Adrian Kaszuba (MOSiR Kętrzyn, MVP turnieju), Kacper Sikora (SP 4 Kwidzyn, najlepszy bramkarz), Konrad Waliszewski (SP 92 Gdańsk, najlepszy strzelec), Fabian Grzymkowski
(Trops Kartuzy), Wiktor Karnowski (SP 12 Tczew), Marcin
Pepliński (SP 92 Gdańsk), Igor Raczkowski (SP 4 Kwidzyn).
Najlepszym zawodnikiem naszej drużyny wybrany został
Oliwer Zalewski, a najwięcej bramek dla naszej drużyny zdobył Piotr Lewczyk zdobywając 29 bramek (król strzelców turnieju – 32 bramki).
Skład drużyny:
Olaf Kiełdanowicz i Bartosz Moroz - bramkarze, Adrian Kaszuba, Piotr Lewczyk, Piotr Czepułkowski, Oliwer Zalewski,
Kornel Kiełczykowski, Paweł Lewczyk, Oskar Tymoszuk,
Kamil Onoszko, Dominik Jadowski, Łukasz Tunkiewicz, Maciej Zemła, Leon Baturo. Trenerzy: Kamil Roksela, Sławomir
Tymoszuk.
Sławomir Tymoszuk
Siatkówka. Młodzicy z MKS MOSiR na drugim miejscu
Młodzik z MKS MOSiR Kętrzyn zajął 2 miejsce w Ostródzie. Turniej Piłki
Siatkowej Młodzika i Kadeta był rozgrywany w dniach 1-3 kwietnia.
Organizator Salos Ostróda zaprosił do rozgrywek 14 drużyn
(6 młodzików i 8 kadetów). Przez trzy dni zespoły walczyły
ze sobą systemem każdy z każdym do trzech setów bez
względu na wynik. Kętrzynianie mogą być z siebie dumni,
gdyż wywalczyli 2 miejsce ustępując drużynie ze Szczytna.
Klasyfikacja końcowa kategoria młodzik:
1 miejsce - Wiktoria Szczytno-1
2 miejsce - Energa MKS MOSiR Kętrzyn
3 miejsce - Szczytno-2
4 miejsce - Salos Ostróda
5 miejsce - Absolwent Olsztyn
6 miejsce - Green Volley Ełk
Skład drużyny: Wojtek Hrycenko, Konrad Skóra, Klaudiusz
Cichecki, Filip Grabowski, Szymon Błaszczak, Kacper Lipka,
Przemek Łobodziński, Szymon Zalewski, Mateusz Batyra.
Zawodnicy z MKS MOSiR Kętrzyn składają podziękowania
sponsorowi Energa S.A za wsparcie finansowe dzięki, któremu mogą uczestniczyć w licznych turniejach.
Mariola Piórkowska
SPORT
Kętrzyn Kids Cup 2016
W czerwcu w Kętrzynie czeka nas przedsmak
nadchodzącego Euro 2016
W tym roku po raz kolejny całą Europę pochłonie sportowe szaleństwo
związane z rozgrywanym we Francji Euro 2016. Dla Polski będzie to
także czas wielkich emocji, związany z awansem do mistrzostw po wygranym meczu z Irlandią, który zakończył się wynikiem 2:1. Turniej we
Francji będzie trzecim czempionatem Starego Kontynentu w historii
naszej reprezentacji.
Tak ważne wydarzenie nie pozostanie bez echa w naszym
mieście. Miasto Kętrzyn i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
zapraszają Państwa serdecznie na naszą – kętrzyńską odsłonę francuskiego turnieju, rozgrywaną pod hasłem: „Kętrzyn Kids Cup 2016”.
„Kętrzyn Kids Cup 2016” to turniej młodych talentów piłkarskich rocznika 2002-2005 z całego powiatu. Każdej z dwudziestu czterech drużyn drogą losowania przydzielony
zostanie jeden z krajów biorących udział w Euro 2016 i to
w jego barwach drużyny będą rywalizować o mistrzostwo.
Kętrzyńska rywalizacja odbywa się na takich samych zasadach jak Mistrzostwa Europy rozgrywane we Francji.
Grupy Euro 2016:
Grupa A: Francja, Rumunia, Albania, Szwajcaria.
Grupa B: Anglia, Rosja, Walia, Słowacja.
Grupa C: Niemcy, Ukraina, Polska, Irlandia Północna.
Grupa D: Hiszpania, Czechy, Turcja, Chorwacja.
Grupa E: Belgia, Włochy, Irlandia, Szwecja.
Grupa F: Portugalia, Islandia, Austria, Węgry.
Jesteście ciekawi jak reprezentacja Polski wypadnie w naszej
wersji turnieju? Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem spotkań i kibicowania naszym młodym futbolistom.
• 2-3 czerwca, godz. 10.00
Mecze eliminacyjne fazy grupowej (po 8 spotkań) odbywające się na Orlikach przy SP1, SP4 i SP 3.
• 7 czerwca, godz. 10.00
1/8 finału odbywający się na Orlikach przy Sp1, SP4 i SP 3.
• 8 czerwca, godz. 10.00
Ćwierćfinały, półfinały i finał odbywające się na boisku przy
ul. Kazimierza Wielkiego 12A
Po meczu finałowym odbędzie się oficjalne zakończenie turnieju i wręczenie pucharów.
Michał Kasperowicz
Piłka nożna. Rominta poza zasięgiem Granicy
9 kwietnia na stadionie przy ul. Bydgoskiej w Kętrzynie rozegrano kolejny mecz o mistrzostwo III ligi piłki nożnej. Tym razem przeciwnikiem Granicy Kętrzyn była drużyna Rominty Gołdap.
Niestety naszym piłkarzom ponownie nie udało się zdobyć
choćby jednego punktu. Po niezbyt ciekawym meczu Granica
przegrała 1:3 (0:2). Gole dla Rominty zdobyli: Damian Roksela
i Bartłomiej Wierzbicki (dwie). Strzelcem gola dla kętrzyńskiej drużyny został w drugiej połowie spotkania Tomasz Rotenberg.
Fot. Franciszek Jaroński
►”Granica” w trakcie meczu z “Romintą” Góldap.
Najbliższe spotkanie “Granica” rozegra 16 kwietnia z KS Wasilków (mecz wyjazdowy), natomiast na własnym boisku podejmować będzie zespół MKS Korsze 23 kwietnia. Początek
meczu o godzinie 17.00.
Wojciech Caruk
Amatorska Liga Piłki Siatkowej
woryta rozgrywek 2:0. W finale na drużynę z Policji czekali
zawodnicy z teamu Kamieniarstwo-LIS, którzy po zaciętym
spotkaniu szalę zwycięstwa przechylili na swoją stronę.
Fot. Archiwum MOSiR
►Zdobywcy I miejsca - drużyna “Kamieniarstwo - LIS”.
10 kwietnia 2016r w hali MOSiR odbył się finał Amatorskiej Kętrzyńskiej Ligi Piłki Siatkowej Mężczyzn. Do rozgrywek przystąpiło 12 zespołów ( 8 z Kętrzyna ). Po raz pierwszy do rozgrywek przystąpiła
drużyna z MKS MOSiR Kętrzyn. Mimo, że byli najmłodszym zespołem,
z meczu na mecz radzili sobie coraz lepiej. Po 1 rundzie, gdzie zespoły
grały systemem każdy z każdym faworytem była drużyna z Giżycka,
która przez 6 kolejek nie straciła nawet seta. W drugiej rundzie (playoffy) zaczęło się trochę mieszać, gdy niespodziewanie Policja wygrywając 2:1 z Kolią Mrągowo zapewniła sobie awans do ścisłej czwórki.
W czwórce najlepszych drużyn znalazły się: Masuria Volley
Giżycko, Kamieniarstwo-LIS, Straż Graniczna Kętrzyn oraz
Policja Kętrzyn. Zaskoczeniem dla wszystkich był mecz
o wejście do finału. Policja była znowu górą, pokonując fa-
Klasyfikacja końcowa Amatorskiej Kętrzyńskiej Ligi Piłki
Siatkowej:
1 miejsce: Kamieniarstwo-LIS
2 miejsce: Policja Kętrzyn
3 miejsce: Masuria Volley Giżycko
4 miejsce: Straż Graniczna Kętrzyn
5 miejsce: KOLIA Mrągowo
6 miejsce: Philips&MST
7 miejsce: Urząd Miasta Kętrzyn
8 miejsce: F.P.K Kętrzyn
9 miejsce: Energa MKS MOSiR Kętrzyn
10 miejsce: Nowy Ogólniak
11 miejsce: Smokowo
12 miejsce: Team Cresovia Górowo Iławeckie
Organizator rozgrywek Dyrektor MOSiR-u Emilia Kaczmarek
wręczyła najlepszym zespołom medale, puchary oraz statuetki. Najlepszym atakującym został Karol Żelisko (team Giżycko), Mariusz Marzec (Kamieniarstwo-LIS) został
najlepszym rozgrywającym, a Andrzej Mankow (Policja) najlepszym przyjmującym. Na koniec dyrektor MOSiR-u Emilia
Kaczmarek zaprosiła drużyny z podium do udziału w Turnieju Mistrzów, który odbędzie się 14 maja 2016 w hali
MOSiR w Kętrzynie.
Mariola Piórkowska
III liga 2015/2016, grupa: podlasko-warmińsko-mazurska
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Nazwa
Olimpia Elbląg
Huragan Morąg
MKS Ełk
ŁKS 1926 Łomża
Finishparkiet Drwęca
Nowe Miasto Lubawskie
Sokół Ostróda
Znicz Biała Piska
Jagiellonia II Białystok
Concordia Elbląg
Wissa Szczuczyn
Rominta Gołdap
GKS LZS Wikielec
Warmia Grajewo
MKS Korsze
KS Wasilków
Start Działdowo
Granica Kętrzyn
MKS Olimpia Olsztynek
Mecze Pkt.
24
24
23
23
24
24
Z.
R. P.
Bramki
17
16
15
3 4
4 3
3 5
50-15
48-14
52-26
58
18
48
14 6
54
52
48
47
15
4 2
4
2 7
81-13
61-24
55-33
23
38
10
8 5
38-24
24
37
11
4 9
36-31
24
30
8
6 10
36-36
23
23
24
37
32
24
11
9
6
24
23
6
24
16
4
22
18
5
24
10
2
24
23
7
23
4
1
4 8
5 9
6 12
5 13
3 14
4 16
33-28
32-30
35-44
25-53
17-61
29-49
4 18
`13-69
2 15
20-49
1 21
- drużyny zagrożone spadkiem
14-76
Ruszyła Bilardowa
Liga Firm 2016
Fot. Archiwum MOSiR
►Zwycięzcy turnieju bilardowego.
W Bałtyckim Centrum Bilardowym 3 kwietnia odbył się turniej inauguracyjny Bilardowej Ligi Firm sezon 2016. W turnieju wzięło udział
13 zawodników reprezentujących firmy: Weda, MTI Furninova, Philips,
Kętrzyn Pokochaj, Komec, Hotel Mazury.
Pierwsze miejsce w turnieju zajął Krzysztof Skrzypczyk
(Hotel Mazury) pokonując w finale 5:4 Rafała Kwiatkowskiego (Philips). Trzecie miejsce wywalczyli Władysław
Kwaśniewski (Weda) oraz Zbigniew Bolesławicz (Hotel Mazury).
Łukasz Niemczyk
HISTORIA
1050-lecie Chrztu Polski Zofiia Licharewa - to ta co ratowała zabytki
Zgodnie z uchwałą Sejmu RP z 22 XII 2015 r., rok 2016 został ustanowiony „Rokiem Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski”. Widocznym znakiem jubileuszu we wszystkich kościołach są świece, które 25
listopada 2015 r. zostały przekazane biskupom diecezjalnym, uczestniczącym w rekolekcjach adwentowych na Jasnej Górze.
Centralne rocznicowe wydarzenia zaplanowane są w połowie
kwietnia w Poznaniu i Gnieźnie. Towarzyszyć im będą liczne
inicjatywy religijne, kulturalne i społeczne również na
szczeblu lokalnym. Obchody potrwają do listopada 2016
roku.
Ewa Brzostek
Program obchodów Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski
2 kwietnia (sobota), godz. 10.00, sala kinowo-widowiskowa
Kina „Gwiazda”– II Festiwal Papieski - Konkurs wokalny
dla dzieci i młodzieży szkolnej,
15 kwietnia (piątek), godz. 13.00, muzeum im. W. Kętrzyńskiego Zamek - Konferencja popularno-naukowa na temat
„Chrztu Polski”:
Temat: Prof. dr hab. (UWM) Marek Radoch: „Chrzest pogańskich ludów w średniowieczu (w świetle wybranych
przekazów źródłowych).
Temat: Prof. dr hab. Krzysztof Szatrawski (UWM) „Obchody Tysiąclecia Chrztu Polski kontekst społeczny i następstwa kulturowe”.
Temat: Historyczny wymiar Chrztu Polski dr Wojciech Jurkiewicz (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy).
17 kwietnia (niedziela), godz. 16.30, Kościół św. Katarzyny
- „Modlitwa za Polskę” – koncert inauguracyjny Jubileusz
1050-lecia Chrztu Polski.
1 maja (niedziela), amfiteatr - Koncert laureatów konkursu wokalnego dla dzieci i młodzieży.
01.-03 maja (niedziela – wtorek), Plac M. J. Piłsudskiego
przed Ratuszem - Otwarcie wystawy: „996 Chrzest Polski”.
20 maja (piątek), godz. 17 00, Miejska Biblioteka Publiczna
- Promocja książki: „Dylematy i wyzwania w społecznym
nauczania Jana Pawła II”.
21 maja (sobota), godz. 12.00, Święta Lipka - Odsłonięcie
tablicy pamiątkowej „Pamięci pomordowanych w 1945 r.”
cmentarzu w Św. Lipce.
28 maja (sobota), godz. 19.00, Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce - Nieszpory Ekumeniczne.
29 maja – 25 września, Muzeum Świętolipskie w Świętej
Lipce - Otwarcie wystawy w Muzeum Świętolipskim:
„Dzieje Polski w osobistym księgozbiorze św. Jana Pawła
II”.
03 czerwca (piątek), godz. 19.00, amfiteatr - Orszak Księżnej Dobrawy.
Czerwiec- wrzesień, Św. Lipka – krużganki wokół Bazyliki
świętolipskiej - Wystawa „966- Chrzest Polski”.
22-23 września (czwartek – piątek), Olsztyn, Św. Lipka Sympozjum o Pawle Włodkowicu.
25 września – 02 października, Św. Lipka - Misje Parafialne.
30 września (piątek), godz. 13.00, Muzeum im. W. Kętrzyńskiego Zamek - Spotkanie z Ks. prof. dr hab. Władysławem
Nowakiem . Wykład na temat: „Chrzest – wymiar biblijny,
dzieje, doktryna”.
16 października (niedziela), Kościół św. Katarzyny - Koncert „Chwała Panu” z okazji 1050-lecia Chrztu Polski.
►Zofia Licharewa
Z
W bieżącym roku Muzeum imienia Wojciecha Kętrzyńskiego
w Kętrzynie obchodzi jubileusz 70-lecia działalności. Jednym
z założycieli i długoletnim kierownikiem instytucji była Zofia Licharewa.
ałożycielka Muzeum w Kętrzynie urodziła się 14 sierpnia 1883 roku w Tośnie, w petersburskiej guberni. Była
córką Aleksego Licharewa, generała majora armii rosyjskiej i Marii Gruszeckiej. Ojciec założycielki Muzeum
w Kętrzynie był pułkownikiem inżynierem. Zofia Licharewa
otrzymała staranne wykształcenie domowe i ukończyła
szkołę dla dziewcząt dobrze urodzonych, uzyskując w 1901
roku tytuł nauczycielki domowej. Studiowała filozofię na
Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W Petersburgu
uczęszczała na Wyższe Kursy Żeńskie, studiując na wydziale
matematyczno-fizycznym. Po ukończeniu studiów wyższych
pracowała jako nauczycielka w gimnazjum w Petersburgu,
Liceum Międzynarodowym w Szanghaju, Polskim Technikum Pedagogicznym w Leningradzie, Szkole Transportu
Wodnegoi w Politechnice Rolniczej. Była też pracownikiem
naukowym w Komitecie Geologicznym w Petersburgu w Komisji Badań Surowców przy Akademii Umiejętności i w Leningradzkim Muzeum Geologii i Mineralogii Akademii Nauk.
Zajmowała się też problematyką ochrony zabytków sztuki.
W 1929 roku przyjechała do Polski na międzynarodową konferencję geologiczną. Po konferencji została w Polsce. W 1931
roku przyjęła polskie obywatelstwo. Do końca 1931 roku pracowała jako asystent w Państwowym Instytucie Geologicznym w Warszawie. Od 1933 roku Zofia Licharewa mieszkała
w Krakowie (z wyjątkiem okresu zamieszkania w miejscowości Garbaś w powiecie suwalskim, tj. od 15 stycznia 1938 roku
do 4 kwietnia 1939 roku). W Krakowie współpracowała ze
Studium Słowiańskim i Instytutem Badań Historycznych
Uniwersytetu Jagiellońskiego. W tym okresie napisała wiele
publikacji z zakresu kultury i sztuki rosyjskiej oraz słowiańskiej. Od marca 1940 roku mieszkała w majątku Eugeniusza
Gałdziewicza w miejscowości Garbaś na Suwalszczyźnie.
W październiku 1944 roku wraz z pracownikami majątku
Gałdziewicza została przez władze niemieckie ewakuowana
do Prus Wschodnich. 27 stycznia 1945 roku Zofia Licharewa
wraz z Eugeniuszem Gałdziewiczem została zatrzymana
przez żołnierzy radzieckich w Kruszewcu. Początkowo
mieszkali w Krużganach (był to przysiółek Kruszewa – obecnie część Kętrzyna). Od 14 lutego 1945 roku Zofia Licharewa
mieszkała w Wopławce, a później w Rastemborku (od 7 mają
1946 roku miasto nosiło nazwę Kętrzyn).
Wspólnie z Eugeniuszem Gałdziewiczem jako pracownicy
Referatu Kultury i Sztuki Starostwa Powiatowego w Rastemborku (od 15 mają 1945 roku) przystąpili do zabezpieczenia
ocalałych w mieście i okolicy zabytków. Aby przeciwdziałać
wywozowi cennych dóbr naukowych i kulturalnych z Rastemborka z inicjatywy Zofii Licharewej i Eugeniusza Gałdziewicza w lutym 1946 roku utworzono Muzeum Krajoznawcze.
Kierownikiem placówki została Zofia Licharewa, która równocześnie do 1947 roku pracowała w Referacie Kultury
i Sztuki Starostwa Powiatowego w Kętrzynie. Od 1947 roku
do lat pięćdziesiątych XX wieku Zofia Licharewa była nauczycielką języka rosyjskiego w Liceum dla Pracujących
w Kętrzynie. W latach 1958-1964 jest kustoszem muzeum
w Kętrzynie. W 1962 roku opublikowała monografię pt. „Kętrzyn. Z dziejów miasta i powiatu”. W połowie 1964 roku Zofia
Licharewa odchodzi na emeryturę. Zmarła 11 października
1980 roku.
Po jej śmierci pozostawiona przez nią spuścizna została przekazana do Muzeum imienia Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie. Tworzy ją ponad 1600 jednostek archiwalnych
dokumentacji. Na spuściznę składają się: dokumenty osobiste i publikacje Zofii Licharewej i Eugeniusza Gałdziewicza,
notatki i rękopisy artykułów sprzed 1945 r., notatki i sprawozdania z okresu pracy w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie, notatki i dokumenty związane z początkowym
okresem funkcjonowania Muzeum Krajoznawczego, a później Muzeum Państwowego w Kętrzynie, notatki i odpisy dokumentów związanych z zabezpieczeniem zabytków na
terenie powiatu kętrzyńskiego pod koniec lat 40-tych itp.
Dotychczas skatalogowano łącznie 595 jednostek archiwalnych dokumentacji. W bibliotece naukowej Muzeum znajduje się 418 książek, które wcześniej wchodziły w skład
księgozbioru Zofii Licharewej, w tym 118 pozycji wydanych
przed 1945 r.
Z ciekawszych dokumentów pozostawionych przez Zofię Licharewą i Eugeniusza Gałdziewicza należy wymienić: rękopis
pracy założycielki Muzeum w Kętrzynie pt. „Porównanie architektury na terenie Prus Wschodnich – głównie powiatu
i w Polsce (Zofia Licharewa dokładnie omówiła style architektoniczne od czasów średniowiecza do XX wieku); rękopis
pracy Zofii Licharewej o Fersmanie z 1970 roku (kustosz Muzeum w Kętrzynie dokładnie przedstawiła życie i działalność
Aleksandra Fersmana, wybitnego rosyjskiego mineraloga);
materiały dotyczące Suwalszczyzny (szczegółowe omówienie środowiska geograficznego, przyrody, zabytków i historii
tego regionu Polski); prace Licharewej dotyczące turystyki
na Mazurach (autorka dokładnie przedstawiła szlaki turystyczne, dzieje poszczególnych miejscowości, zabytki); maszynopis autorstwa Konrada Świerczyńskiego pt. „Głaz
narzutowy z Wilkowa, w pow. kętrzyńskim”, napisany
1 sierpnia 1962 roku (dokument to pierwszy dokładny opis
tego zabytku przyrody nieożywionej) itp. Spuścizna Zofii Licharewej stanowi nadal cenne źródło informacji.
Janusz Kruszewski
Podziękowanie za pomoc Rodakom na Kresach
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej składa serdeczne podziękowania Dyrektor Katarzynie Bronakowskiej,
nauczycielom i uczniom z Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II
oraz Grzegorzowi Kamińskiemu właścicielowi firmy Logos
za dołączenie do akcji Pomocy Polakom żyjącym na Wileńszczyźnie. Wzięli oni udział w zbiórce żywności, książek, zabawek i materiałów biurowych, które zostały przekazane do
Domu Dziecka w Solecznikach i kombatantów Armii Krajowej mieszkających w rejonie Wilna.
Dziękujemy Państwu za zaangażowanie!
Pamiętajmy o cichych bohaterach walczących o polskość,
przetrwanie tradycji i kultury.
Jan Koszczyc
ROZMAITOŚCI
Kętrzyn kolejny raz pamiętał o ofiarach
Katynia i Smoleńska
Pamiętając o ofiarach tragedii sprzed sześciu lat nie można
zapomnieć o ponad 14 tysiącach polskich jeńców wojennych
i blisko 7,5 tysiąca cywilnych więźniów, którzy wiosną 1940
roku zostali w bestialski sposób zamordowani w Katyniu,
Starobielsku, Ostaszkowie i Kozielsku na polecenie najwyższych władz Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich.
10 kwietnia już na stałe wpisał się w czarne karty historii
Polski. Kętrzyn po raz szósty uczcił pamięć ofiar tego wydarzenia, które okryło żałobą całą Polskę, odbijając się również
szerokim echem na świecie.
Fot. Franciszek Jaroński
►Kętrzyn złożył hołd ofiarom Katastrofy Smoleńskiej.
Był 10 kwietnia 2010 roku, kiedy to o godz. 8:41:06 na terenie Rosji
doszło do największej w historii naszego kraju katastrofy lotniczej.
Zginęło w niej 96 osób, a wśród nich: prezydent RP Lech Kaczyński z
małżonką, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski,
wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, grupa parlamentarzystów, dowódcy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, pracownicy Kancelarii
Prezydenta, szefowie instytucji państwowych, duchowni, przedstawiciele ministerstw, organizacji kombatanckich i społecznych oraz osoby
towarzyszące, stanowiący delegację polską na uroczystości związane z
obchodami 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Zginęła także załoga samolotu.
Czas, który nastąpił po katastrofie, to czas śledztw i komisji,
których długotrwałe i mozolne działania nie przyniosły jednoznacznych odpowiedzi co do przyczyn tego – jakże bolesnego dla Narodu Polskiego - wydarzenia. Wyniki
przeprowadzonych badań wzbudzały i wzbudzają do tej pory
wiele kontrowersji i niedopowiedzeń. Czy ostateczne wyjaśni
je obecna komisja powołana w lutym 2016 roku nie wiadomo.
Zapewne jednak jej prace i ustalenia rzucą światło na budzące kontrowersje i obraz tamtych kwietniowych chwil.
Niepodważalnym jednak pozostanie fakt, że dla współczesnej historii Polski był to traumatyczny moment, który znalazł swoje odzwierciedlenie nie tylko w zmianach
politycznych, ale także we społecznej świadomości.
Jeden pożar zamiast trzech?
Fot. Wojciech Caruk
►Pożar kętrzyńskiego młyna.
Pożary kętrzyńskiego młyna wzbudziły duże zainteresowanie wśród
mieszkańców miasta o czym świadczą m.in. wielotysięczne odsłony
artykułów na ten temat na stronie internetowej naszej gazety i kanale youtube Kętrzyńskiej Telewizji Internetowej. Jak się okazuje dotychczasowe plotki o podpaleniu mogą znaleźć swoje potwierdzenie.
Problem w tym, że zdaniem biegłych młyn płonął tylko raz, a nie trzy
razy.
Według najnowszych ustaleń kętrzyńskiej policji, opierającej
się na wstępnym ustaleniu biegłego zabytkowy młyn przy
ulicy Chopina został podpalony tylko raz, 30 marca. Rzekome
pożary, które wybuchały jeszcze 31 marca wieczorem
i 1 kwietnia to efekt m.in. warunków pogodowych i wiatru,
które spowodowały ponowne wzniecenie ognia.
- W tej sprawie prowadzone jest jeszcze śledztwo, o wynikach którego będziemy na bieżąco informować. W tej chwili
czekamy jeszcze na dalsze, bardziej szczegółowe ustalenia
biegłego powołanego do tej sprawy – mówi sierż. sztab. Ewelina Piaścik, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji
w Kętrzynie.
Innego zdania są jednak strażacy, zdaniem których we
wszystkich przypadkach ogień został calkowicie dogaszony.
– Po ugaszeniu pierwszego pożaru, przeprowadziliśmy przegląd obiektu i szereg czynności dogaszających, w czasie których zużyliśmy ponad 6 ton wody. Przeprowadzaliśmy też
przegląd obiektu z użyciem kamery termowizyjnej i lokalizatorów ognia. Do opinii biegłego odniosę się dopiero po
otrzymaniu stosownego, popdisanego od niego pisma - informuje mł. bryg. Szymon Sapieha, Zastępca Komendanta
Powiatowej Straży Pożarnej w Kętrzynie. Wszystko więc
wskazuje na to, że na oficjalne potwierdzenie dotychczasowych teorii musimy jeszcze trochę poczekać.
Przy tej okazji jak bumerang wraca też temat pożaru w jednym z zabytkowych pustostanów w Karolewie, który miał
miejsce 23 kwietnia. Zdaniem funkcjonariuszy policji tych
przypadków nie można ze sobą łączyć.
- W sprawie Karolewa nasi śledczy wytypowali grono osób
podejrzanych, trwają cały czas przesłuchania. Na tym etapie
mogę jednak stwierdzić, że pożary zabytków w Kętrzynie
i Karolewie to dwie różne sprawy – informuje Ewelina Piaścik.
Wśród mieszkańców pojawiają się obecnie pytania, co dalej
z kętrzyńskim młynem. Pytanie to jednak pozostaje bez odpowiedzi, ponieważ obiekt od 2008 roku znajduje się w rękach prywatnych. Właścicielem jest spółka Home Line
z Warszawy, która 28 lutego 2008 roku przedstawiała władzom miasta swoją wizję dotyczącą tego terenu. Przedstawiony wtedy plan zakładał dobudowanie do budynku
starego młyna dwóch pierzei mieszkalnych. Miały to być
dwukondygnacyjne kamieniczki stylizowane na przedwojenne. Także budynek po młynie zostanie przerobiony na
mieszkania, które będą się znajdowały na piętrze, natomiast
na parterze była przewidziana restauracja z tarasem kawiarnianym od strony Gubra. Pod ziemią miały znajdować się garaże, a na nich ogrody. Wszystko to okraszone trawnikami,
alejkami żwirowymi i parkingami. Przez kolejne lata nie
działo się jednak nic. Obecnie jakikolwiek kontakt z przedstawicielem firmy jest niemożliwy, a telefony na nią zarejetrowane są nieaktywne. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy
obiekt pod koniec marca został zajęty przez komornika.
Sprawę prowadzi jedna z kętrzyńskich kancelarii komorniczych. Przeciwko jednemu z właścicieli toczył się szereg postępowań komornicznych i sądowych w tym sprawa karna
dotycząca wyłudzenia znacznych kwot pieniędzy zagrożona
karą pozbawienia wolności do lat 10. Zadłużenie spółki liczone jest w milionach złotych.
Wojciech Caruk
Smoleńsk i Katyń na zawsze pozostaną w pamięci
Smoleńsk i okolice to bez wątpienia miejsce bestialskiej
zbrodni na polskich oficerach jaką w 1940 roku zgotowała im
Armia Czerwona. W 2010 roku w tym samym miejscu, na
ziemi smoleńskiej zginęli ponownie Polacy – elita narodu.
Symbolika tego miejsca i wydarzenia odcisnęły piętno
w świadomości wielu środowisk, a obchody rocznicowe stały
się nieodłącznym elementem w całym kraju. Także nasze
miasto było jednym z pierwszych, które w 2011 roku taką
inicjatywę podjęły. W 2016 roku władze Kętrzyna po raz szósty postanowiły oddać cześć pamięci ofiarom katastrofy.
Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się od Mszy św. w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej w Kościele św. Katarzyny,
po czym uczestnicy uroczystości przeszli na Plac Marszałka
Piłsudskiego. Tam też oddano kolejny raz hołd ofiarom katastrofy lotniczej sprzed sześciu lat, upamiętniając także 76.
rocznicę Zbrodni Katyńskiej, a na schodach ratusza pod tablicą z fotografiami tych, którzy zginęli w Smoleńsku, obok
wiązanek biało-czerwonych kwiatów zapłonęły ułożone
w biało-czerwoną szachownicę znicze.
Uroczysty apel pamięci poświęcony "Ofiarom katastrofy pod
Smoleńskiem" odbył się również w godzinach porannych
przy obelisku na lotnisku w podkętrzyńskim Wilamowie.
Franciszek Jaroński
Zadbaj o swoje
zdrowie na wiosnę
Mammografia trwa jedynie kilka
minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć
rentgenowskich - dwóch projekcji każdej piersi. Pozwala na rozpoznanie
i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych
(guzków oraz innych nieprawidłowości
w piersi) w bardzo wczesnym etapie
rozwoju wtedy, kiedy nie są one wyczuwalne przez kobietę lub lekarza, co
bardzo istotnie zwiększa szansę wyleczenia. 23 kwietnia mammobus
ponownie zawita do Kętrzyna.
- Mimo, iż mammografia to najskuteczniejsza metoda profilaktyki raka piersi, nadal mniej niż połowa kobiet poddała
się bezpłatnemu badaniu w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Zachęcamy
panie do profilaktyki związanej z rakiem piersi, gdyż jest to
najczęściej występujący nowotwór złośliwy wśród Polek mówi dr Małgorzata Cymerman z Lux Med Diagnostyka.
23 kwietnia (sobota) przy Starostwie Powiatowym przy ul.
Mickiewicza będzie stał mammobus, w którym będzie można
zrobić bezpłatne badania. Mammografia obejmuje kobiety
w wieku od 40 do 75 lat.
Badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi dla kobiet w wieku 50-69 lat jest bezpłatne. Jest ono refundowane kobietom co 2 lata przez
Narodowy Fundusz Zdrowia (lub co 12 miesięcy dla kobiet,
które w ramach realizacji Programu otrzymały odpowiednie
pisemne wskazanie). Nie jest wymagane skierowanie lekarskie.
Badania dla kobiet w wieku 40-49 i 70-75 lat wykonywane są
w ramach Projektu „Poprawa dostępności i jakości usług medycznych w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego
Wykrywania Raka Piersi” współfinansowanego z funduszy
EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Wymagane
jest skierowanie lekarskie od lekarza dowolnej specjalizacji.
Na badania w ramach obu programów trzeba się wcześniej
zarejestrować pod nr tel. 58 666 2 444 lub na
http://www.mammo.pl/formularz. Call Center czynne jest
7 dni w tygodniu.
Agata Jabłonowska
KULTURA
Międzynarodowy Festiwal Tańca Ulicznego “Breakmania”
Fot. Piotr Frąckiewicz
►Na zwycięzców zaciętej rywalizacji czekały puchary i atrakcyjne nagrody.
Dziewiąta edycja zmagań tańca ulicznego pod hasłem BREAKMANIA 2016 już za nami. W Gimnazjum
nr 2 im. Jana Pawła II aż przez sześć dni odbywały
się warsztaty oraz zmagania taneczne, które podzielono na dwa weekendy.
Fot. Piotr Frąckiewicz
►Warsztaty taneczne prowadzone były przez najlepszych instuktorów z Polski.
Pierwszy weekend kwietnia był przeznaczony dla miłośników „tańca połamańca”,
czyli breakdance. W tych dniach w Kętrzynie gościliśmy tancerzy z Białorusi, Łotwy,
Litwy oraz licznych zakątków Polski. Pojedynki taneczne oceniali najlepsi z najlepszych tancerzy z kraju i zagranicy m.in.
„Voinov”, pochodzący z Mińska reprezentujący grupę Hunters – utytułowaną Białoruską formację breakdance. Kolejnym
znaczącym jurorem był „An-Juice” z Łotwy,
który przyjechał na turniej wraz ze swoimi
uczniami ze szkoły tańca Factory Kingz. Poziom umiejętności tanecznych był bardzo
wysoki, zarówno u tych starszych, jak
i u młodszych tancerzy. Wśród uczestników
dziecięcej kategorii można było zobaczyć
prezentacje Zuzanny Krupy, półfinalistki
programu „Super Dzieciak”, która przyjechała na turniej z południowej Polski, dokładniej z Olkusza. Jednak największe
emocje zaiskrzyły podczas pojedynków ekip
5vs5, gdzie do starcia doszło między dwoma
faworytami turnieju: Cool Kids Flavour –
projektu zrzeszającego najzdolniejsze dzieciaki z Polski: „Madmax” - Piaseczno, „Axel”
- Radom, „Zuza” – Olkusz i „Wigor” – Katowice oraz naszych rodzimych tancerzy, którzy wzmocnili grupę dwójką przyjaciół
spoza mazurskiego regionu i wystartowali
pod nazwą: Always On Surowizna Killaz
w następującym składzie: „Rybak” – Kętrzyn, „Chorzel” – Ryn, „Monster” – Mrągowo, „Puzel” – Gdańsk, „Rock Fok” – Mińsk.
Finalnie nasi tancerze pokonali faworytów
turnieju, serwując wszystkim widzom niezapomniane widowisko, zdobywając jednocześnie pierwsze miejsce. Turniej pozwolił
na wymianę umiejętności między wieloma
uczestnikami i grupami, które przyjechały
do Kętrzyna. Trzy dni zmagań pozwoliły nawiązać nowe znajomości i zacieśniły więzi
między tancerzami z Polski, Łotwy i Białorusi.
Emocje do końca jeszcze nie opadły jak przyszła kolej na Hiphopowe zmagania, kolejne
trzy dni dla miłośników tańca Hip-Hop, podczas których odbywały się warsztaty taneczne i zmagania na najwyższym poziomie.
Łukasz „Knopek” Knopka z Warszawy, Magdalena „Surwi” Surwiłło z Białegostoku oraz
Maciej „Macias” Wrzaszcz z Gdańska, poprowadzili szereg znakomitych warsztatów rozwijających umiejętności taneczne. Ta
wybrana trójka była również jurorami hiphopowej edycji Breakmanii. Gościliśmy
liczne grupy z Gdańska, Białegostoku,
Olsztyna, Ostrołęki, Mrągowa, Giżycka i Kętrzyna. Odbyło się wiele kategorii tanecznych, w których można było zdobyć sukces
w umiejętnościach indywidualnych, jak
i również grupowych. Najbardziej widowiskowe były prezentacje choreografii tanecznych, w których było widać wiele godzin
pracy tancerzy, jak również instruktorów.
W tej kategorii tanecznej podium w większości należało do Białostockich formacji, natomiast, jeżeli chodzi o pojedynki taneczne, to
Gdańsk wyróżniał się większą wolą walki
i umiejętnościami, dzięki czemu to oni zgarnęli złoto w bitwach Hip-Hop 2vs2 i Allstyle
Battle 3vs3.
Całe wydarzenie trwało łącznie sześć dni,
podczas których mogliśmy rozwijać swoje
Fot. Piotr Frąckiewicz
►Rywalizacja dochodziła do granic możliwości.
umiejętności na warsztatach, konfrontować
swój styl w pojedynkach tanecznych, nawiązywać znajomości z ludźmi o podobnych zainteresowaniach, a najważniejsze – dobrze
się bawić w znakomitej atmosferze. Tym
samym dziewiąta edycja Breakmanii przeszła do historii i czekamy z niecierpliwością
na jubileuszową, dziesiątą edycję zmagań
tańca ulicznego pod znaną już marką, jaką
jest BREAKMANIA.
Na stronie www.facebook.com/Breakmania.Ketrzyn dostępne są zdjęcia oraz filmy
video z imprezy. Zapraszamy do obejrzenia
materiałów oraz polubienia strony.
Piotr Frąckiewicz
Fot. Tomasz Mróz
►Finaliści najmłodszej kategorii tanecznej wraz z jurorami.
Koncert Makar & Children of the Corn w City Club
Serdecznie zapraszamy na koncert nowego projektu Makara (Andrzeja
Makarewicza) oraz młodych muzyków z Mielca. Muzyka nawiązuje do
soundtrackow z filmów Quentina Tarantino.
Makar to charyzmatyczny i aktywny muzyk na scenie muzycznej od 1990 roku. Grał między innymi w Seven B, Makar
Trio, Gienek Loska Band, Bum Bros. Jest rozpoznawalną postacią na polskiej scenie muzycznej. Był laureatem takich
festiwali jak: Opole Festiwal 2013, Rawa Blues Festiwal, Sopot
Blues Festiwal, Ogólnopolski Festiwal Kultury Białoruskiej
"Basowiszcze", Inwazja Mocy RMF.FM, EB Upojne Lato.
Pomimo, iż zespół w sprecyzowanej postaci istnieje od niedawna, odnosi sukcesy koncertowe na terenie całej Polski
i otrzymał zaproszenie na Suwałki Blues Festiwal.
Piotr Pietras
Miejsce: City Club, ul. Lanca 2
Termin: 22.04 (piątek), godz. 20.00
Bilety do nabycia w City Club i kasie Kina „Gwiazda”
Cena biletu: 15 zł
KULTURA
Kultura jest jednym z tych niezwykłych zjawisk, które w swej złożoności i wielopłaszczyznowości wymykają się precyzyjnemu definiowaniu. Ogólnie jednak można przyjąć, iż kultura to zespół wszystkich wytworów danej społeczności, zarówno materialnych, jak
i niematerialnych, wytworzony w toku jej historii i doświadczeń.
1050-lecie Chrztu Polski - „Gdzie chrzest, tam nadzieja”
II CZĘŚĆ
Magnificat RV 610 - Antonio Vivaldi
►Jan Matejko - “Chrzest Polski”
Główne obchody 1050-lecia Chrztu Polski rozpoczną się 14-ego kwietnia w Gnieźnie i na Ostrowie Lednickim. Weźmie w nich udział Episkopat Polski i prezydent Andrzej Duda.
17 kwietnia 2016 r. o godz.17.00 w kościele św. Katarzyny, odbędzie się koncert inaugurujący obchody Jubileuszu 1050lecia Chrztu Polski w Kętrzynie. Na koncert zatytułowany
„Modlitwa za Polskę”, zaprasza Burmistrz Miasta Kętrzyn,
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” oraz Parafia
św. Katarzyny.
PROGRAM KONCERTU „Modlitwa za Polskę”
17 kwietnia 2016 r. godz.17.00, Kościół św. Katarzyny w Kętrzynie
WYKONAWCY:
Marcela Wierzbicka - sopran, Roksana Wardenga - mezzosopran, Krzysztof Zimny - tenor, Dominik Opaliński - bas/baryton, Rafał Sulima - organy
I CZĘŚĆ
1. Modlitwa za Polskę - muz. ks. Wendelin Swierczek
2. Preludium e-moll Op.28 nr 4 - Fryderyk Chopin
3. Nokturn Es-dur Op.9 nr 2 - Fryderyk Chopin
4. Polonez z filmu PAN TADEUSZ - Wojciech Kilar
5. Hallelujah z oratorium MESJASZ - Georg Friedrich Haendel
Chrzest księcia Polan Mieszka I, był jednym z przełomowych
wydarzeń w historii Polski i Polaków. Ponieważ jednak relacje z tych wczesnych wieków są bardzo skromne, wielu rzeczy możemy się tylko domyślać. Chrzest odbył się
prawdopodobnie w Wielką Sobotę - zgodnie z ówczesnym
zwyczajem w nocy oczekiwania na Zmartwychwstanie Pańskie. Znaleziska archeologiczne sugerują, że mógł on nastąpić na wyspie Ostrów Lednicki, koło grodu gnieźnieńskiego,
głównej siedziby rodu Piastów. Znaleziono tam basen
chrzcielny, w którym swobodnie mógł zmieścić się dorosły
człowiek. Kronikarz z XII w. Gall Anonim, twierdzi, że do
przyjęcia chrześcijaństwa z Zachodu namówiła Mieszka jego
żona, córka księcia czeskiego, Dobrawa. Książę zawarł z nią
małżeństwo licząc na przyjaźń z władcą Czech i wspólne
działanie przeciw Związkowi Wieleckiemu - groźnemu sąsiadowi znad Bałtyku. Z Czech przybyli także pierwsi misjonarze. Wielokrotnie w historiografii podkreślano też, że książę
Polan obawiał się ekspansji niemieckiej, przed którą miało
go uchronić porzucenie pogaństwa. Zagrożenie z tej strony
istniało, o czym mogą świadczyć walki z margrabiami, jednak nie należy go wyolbrzymiać. Być może jednak największe znaczenie miał chrzest dla wewnętrznej polityki państwa
Polan, które podbijało sąsiednie plemiona, czczące lokalne
bóstwa. Przyjęcie chrześcijaństwa sakralizującego władzę
książęcą i królewską miało zintegrować młody organizm
państwowy, umocnić władzę księcia. Wraz z chrześcijaństwem zaczęła rozwijać się także administracja kościelna, dostarczająca wsparcia nie tylko duchowego, ale także
w zakresie rządzenia, gospodarki i - co najważniejsze w kwestii przyjmowania zdobyczy cywilizacji zachodniej.
Beata Szuksztul
Sympozjum popularnonaukowe „Jubileusz 1050-lecia chrztu Polski”
Program sympozjum
• Otwarcie sympozjum, przywitanie gości
• Eugeniusz Tokarzewski, Przewodniczący Katolickiego
Stowarzyszenia „Civitas Christiana” Odział w Kętrzynie
• prof. dr hab. Adam Sosnowski, Rektor Wyższej Szkoły
Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie
• dr Agnieszka Górska, Dziekan Wydziału Zamiejscowego
w Kętrzynie Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP
w Olsztynie
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział
w Kętrzynie, Rzymsko-Katolicka Parafia św. Katarzyny
w Kętrzynie, Burmistrz Miasta Kętrzyn oraz Wyższa Szkoła
Informatyki i Ekonomii TWP Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie serdecznie zapraszają na sympozjum popularnonaukowe „Jubileusz 1050-lecia chrztu Polski”, które odbędzie się
15 kwietnia 2016 r. w Sali Rycerskiej kętrzyńskiego zamku
(ul. Plac Zamkowy 1) o godz. 13.00.
Ewa Brzostek
REKLAMA
Wykłady:
• prof. dr hab. Marek Radoch, Chrzest pogańskich ludów
w średniowieczu w świetle wybranych przekazów źródłowych
• prof. dr hab. Krzysztof Szatrawski, Obchody tysiąclecia
chrztu Polski – kształt społeczny i następstwa kulturowe,
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
• dr Wojciech Jurkiewicz, Historyczny wymiar chrztu Polski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Kalendarz Imprez Kulturalnych
11-15.04 (poniedziałek - piątek), godz. 19.00
Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji O!PLA
Galeria Kętrzyńskiego Centrum Kultury
ul. Sikorskiego 24 A
wstęp wolny
14.04 (czwartek), godz. 9.00 - 14.00
“Humanistyczny Czwartek” - cykl ośmiu wykładów przygotowanych i poprowadzonych przez pracowników nakukowych
UWM Wydział Humanistyczny w Olsztynie połączonych
z warsztatami
Miejska Biblioteka Publiczna
Plac Zamkowy 1
wstęp wolny
15.04 (piątek), godz. 12.00
XX-lecie Warsztatów Terapii Zajęciowej
Kino “Gwiazda”
ul. Sikorskiego 24 A
wstęp wolny
15.04 (piątek), godz. 13.00
Sympozjum popularno - naukowe
“Jubileusz 1050 - lecia Chrztu Polski”
Muzeum im. W. Kętrzyńskiego
Plac Zamkowy 1
wstęp wolny
17.04 (niedziela), godz.17.00
“Modlitwa za Polskę” - koncert inaugurujący Jubileusz 1050lecia Chrztu Polski
Kościół św. Katarzyny
wstęp wolny
19.04 (wtorek), godz. 14.00
“Najstarsze księgi z kętrzyńskiego Muzeum” - pokaz kolekcji
starodruków (Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków)
Muzeum im. W. Kętrzyńskiego
Plac Zamkowy 1
wstęp wolny
20.04 (środa), godz. 13.00
Wykład dr hab. Joanny Chłosty - Zielonki, pracownika naukowego UWM w Olsztynie zatytuowany “Nowe gatunki i zjawiska literackie”
Miejska Biblioteka Publiczna
Plac Zamkowy 1
wstęp wolny
21.04 (czwartek), godz. 17.00
Wernisaż wystawy “Pomiędzy sztuką a terapią” - wystawa
przygotowana w ramach obchodów 20-lecia WTZ w Kętrzynie
Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 2 “Loża”
ul. Mickiewicza 1
wstęp wolny
21.04 (czwartek), godz. 18.00
“Mężczyzna idealny” - komedia terapeutyczna Teatr Palladium
Sala kinowo - widowiskowa Kętrzyńskiego Centrum Kultury
ul. Sikorskiego 24 A
Bilety: 65 zł
Program uroczystości:
• Nabożeństwo w kościele św. Katarzyny
• Procesja ulicami miasta w kierunku jeziorka miejskiego
• Koncert dziękczynny w Amfiteatrze, ul. Kajki 2
OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam mieszkanie 2 - pokojowe po remoncie przy ul. Osińskiego 2, tel. 602
312 576
• Sprzedam garaż, Obr. westerplatte segment VI B nr 14, tel. 515 155 124
• Sprzedam działkę 450 m2, ogród, ul Jagiełły, uprawiana, ogrodzona, nowe nasadzenia drzew i krzewów, czarnoziem, maliny późne, orzechy laskowe, altanka,
studnia, tel. 89 676 27 21 lub 794 29 46 25.
• Sprzedam mieszkanie w Kętrzynie przy ul. Daszyńskiego za spółdzielnią, własnościowe z kw, sypialnia, łazienka, salon z aneksem, loggia, 36 m2, 111 tys. zł, tel.
501 017 946
• Sprzedam mieszkanie 61,3 m2, 3 – pokoje, tel. 696 219 210.
• Sprzedam mieszkanie 39 m2, 2 pokoje z kuchnią, balkon, 3 piętro, u. Różana,
tel. 607 570 307.
• Sprzedam garaż Obrońców Westerplatte Segment VIB nr 14, Tel. 515 155 124
• Sprzedam dom jednorodzinny w Kętrzynie po kapitalnym remoncie, do zamieszkania, garaż, 13 ar ziemi, Tel. 511 253 529
• Sprzedam ziemia 2 ha, kilometr do jeziora Radzieje pełne media, Tel. 511 253 529
• Sprzedam zagospodarowaną działkę. Ogrody Kętrzyńskiego Tel: 89 751 31 68
• Sprzedam mieszkanie 2 pokoje, CO, 64m2, Kętrzyn Ul. Żeromskiego, Garaż –
w sąsiedztwie tel. 600 353 449 po godz. 18:00
• Sprzedam mieszkanie 52m2 , piwnica 10m2, II piętro, po remoncie. Kętrzyn,
Sikorskiego 76E. Cena do negocjacji 125.000,- tel. 601 91 61 46
• Zamienię na większe lub sprzedam mieszkanie 50m2 z garażem i działką tel.
667 724 681
• Zamienię mieszkanie w Warszawie 33m2 media miejskie po remoncie, widna
kuchnia, z zasobów ZGN na mieszkanie w Kętrzynie ok. 50m2. 539 040 912
• Sprzedam działki w Nowej Różance pow. 3 tys. m. kw. 601 206 037
• Sprzedam dom w Nowej Wsi Kętrzyńskiej tel. 604 407 996
• Sprzedam tanio działkę budowlaną - wszystkie media, Nowa Wieś Kętrzyńska,
piękna okolica, 11 arów, 54.000, tel. 513 429 501
• Sprzedam małe mieszkanie, 1 pokój, około 25 m2, dogodna lokalizacja, parter,
po remoncie, Kętrzyn, ul. Mazurska 11, cena 70 tysięcy, tel. 537 016 326 w godz.
20-21.
• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 102,35 m2. Tel. 505 961 274
• Sprzedam garaż o powierzchni 24 m2 w centrum miasta, pl. Piłsudskiego na
własnym gruncie z kanałem. Tel. 668 003 276.
• Sprzedam mieszkanie, IV piętro, 57 m2, tel.516 096 888
• Sprzedam mieszkanie 60 m. kw., 3 pokoje, II piętro, duży balkon, ul. Kazimierza
Wielkiego, tel. 608 208 071.
• Sprzedam budynek 130 m2, magazyn, warsztat lub miejsca garażowe, Kętrzyn,
ul. Chopina, tel. 662 23 83 14
• Dolina Gubra – sprzedam budynek do adaptacji na kawiarnię, tel. 608 011 612
• Sprzedam dom na wsi do remontu w cichej okolicy, tel. 518 371 567
• Sprzedam mieszkanie, 60 m2, 3-pokojowe, duży balkon, ul. Królowej Jadwigi,
Kętrzyn, tel. 880 384 633
• Szukam do wydzierżawienia gruntów rolnych w Gminie Korsze, tel. 539-171-872
• Sprzedam działkę budowlaną z mediami 1700 m2 w Nowej Wsi lub zamienię
na mieszkanie. tel. 693 758 913
• Pilnie sprzedam dom z pomieszczeniem na działalność gospodarczą, Kętrzyn,
ul. Rzemieślnicza, tel. 606 163 190.
• Sprzedam mieszkanie w Drogoszach 88 m2 + działka 3 ary. Cena 80 tys. Tel. 503-852-342
• Sprzedam dom 130 m2 z ogrodem 430 m2. Tel. 887-562-653
• Sprzedam garaż (blaszak), stan bdb, cena 800 zł, tel. 509 125 033
• Sprzedam dom w Kętrzynie, możliwość zamiany na mieszkanie z dopłatą, tel.
886 295 494, cena do negocjacji
• Sprzedam mieszkanie w Wopławce, 48 m kw., 2 pokoje, garaż i działka 5 arów.
Tel. 606 966 384
• Sprzedam garaż na ul. Daszyńskiego. Tel. 607 736 304
• Pomieszczenia na szrot pod Kętrzynem. Hala 700 m2 + ogrodzona działka
30 a. Tel. 508 414 048.
• Kupię garaż. Najchętniej przy ulicy Rynkowej, Jagiełły, Poznańskiej, Warmińskiej,
Wileńskiej lub Parkowej. Tel. 690 647 380 lub 514 590 646
• Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, woda, CO, garaż, działka w Starej Różance.
Tel. 728-340-432
• Budynek w Kętrzynie z wyposażeniem stolarni sprzedam. Tel. 662 238 314
• Sprzedam garaż na ul. Rynkowej, tel. 606 966 384
• Sprzedam mieszkanie M5 na parterze w Nakomiadach, tel. 89 752 67 93 lub 660 166
192
• Sprzedam lub wynajmę. Hala 700 m2 + magazyn 100 m2 + pomieszczenie
biurowe 50 m2. Całość ogrodzona, 5 km od Kętrzyna. Tel. 508 414 048
• Sprzedam działkę 30 ar nad jeziorem Siercze, 3,50 ha w Kwiedzinie, tel.
508414048
• Zamienię garaż z osiedla Piastowskiego na garaż na osiedlu Sikorskiego. Tel.
790 515 206.
INNE
• Oddam śliczne szczeniaczki od maleńkiej suczki, tel. 798 240 279, Pilwa
• Sprzedam tanio siatkę leśną 150 m i 50 słupków dębowych. Tel. (89) 752 27
56 lub 607 628 545.
• Z powodu wyjazdy oddam rocznego psa sznaucera. Tel. 792 100 345
• Sprzedam drewno opałowe kominkowe jesion rąbane sezonowane do 2 lat (do
40m3) układane lub nasypowe. Tel. 511 14 93 61
• Sprzedam blachę 0,8mm ocynk 0,68m x 0,68m ok. 200 sztuk - 4 zł / sztuka,
1,2m x 1,2 m za 8zł/szt. Tel. 511 14 93 61
• Sprzedam trampolinę 2,4 m z osłonami: 500 złotych nieużywana. Tel. 511 14
93 61
• Oddam dwie suczki: 1,5 roku - mała, gładka, 6 miesięcy – średnia, czarna, kudłata. Tel. 727 737 008
• Sprzedam piecyk – ogrzewacz gazowy z katalizatorem Ignis na gaz propanbutan. Cena 80 zł, tel. 692 490 278
• Odstąpię salę w Finezji, 7 maja 2016, Agnieszka 501 381 145, Piotr 517 131
535
• Oddam psa rasy husky tel. 694 544 504
• Pilnie oddam dwa średniej wielkości kundelki - samczyki, tel. 693 699 823
• Sprzedam kocioł CO 1,5 m2, typ gejzer ma 2 lata gwarancji, tanio. Tel. 664 24
68 74.
• Sprzedam pustaki 24x60. Tel. 664 086 584
• Sprzedam niemiecki Tryjer do czyszczenia zboża, zabytek rok 1937. Tel. 508
750 305.
• Sprzedam Dyma 8, pilarka „Rema” pilarko - wyrównywarka. Tel. 664-323-812
• Sprzedam betoniarkę, poj. 75l, na 240 V, mało używana, w idealnym stanie,
tel. 691 739 336
• Sprzedam stylową kanapę (retro) + stolik. Tel. 510 035 884
• Sprzedam biurko szkolne + fotel. Stan bardzo dobry. Kętrzyn. Tel. 516 505 147
• Sprzedam książki do chemii na studia. Tel. 784 038 051
• Licencjonowany trener osobisty(Personalny) pomoże nie tylko tym, którzy mają
nadwagę. tel.727 912
USŁUGI
• Zajęcia fitness, masaż relaksacyjny, klasyczny, dojazd do klienta, tel. 796 804
631
• Wykonuje usługi remontowe malowanie szpachlowanie glazura inne. Tanio!
Tel. 513 648 784
• Szkółka Pływania "DELFIN" zaprasza na zajęcia nauki pływania dla dzieci,
młodzieży i dorosłych prowadzone przez doświadczonego instruktora pływania. Informacje pod nr. tel. 504 404 720
• Francuski, młodzież i dorośli. www.klubjezykowy.eu Tel. 730-006-088.
• Tłumaczenia – wszystkie języki, Henryka Szturo, Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego
14/2, tel. 504 083 917.
• Budowa, remont, prace stolarskie i wykończeniowe. Tanio i solidnie! Tel. 696
291 054.
• Marka SA pożyczki gotówkowe od 300 do 3000 zł bez BIK, tel. 533 340 404,
801 540 404
• Bus osobowo-transportowy do wynajęcia. Tel. 600 178 404
• Zespół instrumentalno-wokalny na każdą okazję. www.avanti.5x.pl, tel. 600 178
404
• Twój doradca ubezpieczeniowy PZU, miła i fachowa obsługa tel. 539 689 890
• Niania na godziny! Dyspozycyjna i odpowiedzialna osoba zajmie się twoim
dzieckiem, gdy będziesz tego potrzebować tel. 733 750 676
• Praktyczna nauka zawodu dla uczniów szkół zawodowych, WOLNE MIEJSCA.
Informacje: Cech Rzemiosł Różnych w Kętrzynie, ul. Miejska 7, tel. 89 751 46 10
• Usługi hydrauliczne: instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacje c.o., montaż
armatury sanitarnej, montaż piecyków, kuchenek gazowych. Tel. 514 756 922.
• Fizyka Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego i maturalnego te. 503895828
OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIA DROBNE
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie informuje, iż od dnia 07.03.2016r
w tutejszym Ośrodku prowadzony jest PROGRAM KOREKCYJNO EDUKACYJNY dla mężczyzn, którzy chcą poradzić sobie ze złością, gniewem,
Pomocy
Spoųecznej
Miejski
zazdrością oraz
agresjąOƑrodek
wobec swoich
partnerek
i dzieci. w Kħtrz
Zajęcia prowadzone
są
według
modelu
DULUTH
i odby07.03.2016r w tut. OƑrodku prowadzony
jest PR
wają się w każdy poniedziałek w godz. 16.00 – 18.00
EDUKACYJNY
dla
mħǏczyzn,
którzy
chcąSRUDG]
w Miejskim
Ośrodku Pomocy
Społecznej,
11-400
Kętrzyn
ul. Pocztowa 11, pokój 201 (II Pietro).
]D]GURĞFLąRUD]DJUHVMąwobec swoich
Zajęcia prowadzą: Marzenna Utko i Daniel Sapiński.
Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy!!!!
Zajħcia prowadzone sČ wedáXJPRGHOX DULU
Zajęcia są bezpłatne
Bliższe informacje
pod numerem
011 623
poniedziaųek
w godz.telefonu:
16.00 ²697
18.00
w Miejskim O
Zaproszenie na wystawę
Warsztat Terapii Zajęciowej
w Kętrzynie zapraszają na
Wernisaż Prac poświęcony
twórczości osób niepełnosprawnych, który odbędzie
się 21 kwietnia o godzinie
17.00 w Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej “Loża”. Wystawa pt. “Pomiędzy sztuką a terapią”przygotowana została
w ramach obchodów 20-lecia Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Kętrzynie.
Bogusława Bzdera
11-400 Kħtrzyn ul. Pocztowa 11, pokó
Zajħcia prowadzČ: Marzena Utko i D
Osoby zainteresowane serdecznie
=DMčFLDVĈEH]SãDWQH
BliǏsze informacje pod numerem telefo
PRACA
firmą ubezpieczeniową w Polsce. Tel. 666 887 130.
MOTORYZACJA
• Rzetelna, sumienna, uczciwa poszukuje pracy w charakterze sprzątaczki
lub opiekunki osoby starszej lub niepełnosprawnej. Tel. 500 662 316
• Szukam pracy. Dyspozycyjna Basia oferuje solidne i tanie wysprzątanie
twojego domu. Znakomicie się sprawdzam też jako opiekunka do dzieci. Tel.
510 133 197
• Szukam pracy jako kierowca samochodu dostawczego. Doświadczenie:
trzy lata na dużym dostawczym. Tel. 514 590 646
• Pomoc krawcowej zatrudni się. Tel. 726 987 324
• Szukam do pracy panie do robienia paznokci. tel. 665 665 682
• Szukam pracy jako elektryk. Tel. 519 857 867 lub 726 445 513
• Opiekunka do dzieci na weekendy, tel. 798 863 035
• Pomysł na biznes. Co oferujemy: elastyczny czas pracy, atrakcyjny system
wynagrodzeń, w tym prowizje i premie, konkursy z wyjątkowymi nagrodami,
dodatkowe wsparcie finansowe w pierwszych 24 miesiącach pracy, szkolenia,
kursy oraz pomoc i wsparcie kierownika sprzedaży, indywidualną ścieżkę kariery, wsparcie na każdym szczeblu kariery, umowę agencyjną z największą
• Sprzedam rower damski turystyczny sprzedam, stan dobry, tel. 602 530 281
• Sprzedam motocykl hondę PC-17, 450 cm3, stan bardzo dobry, 1988 r., przebieg
70000 km, 3500 zł, tel. 502 257 794
• Sprzedam koła 12 cali KPL z oponami/135SR12 po 60 zł/szt. Tel. 692 490 278
• Sprzedam mazdę3, rocznik 2004, pierwszy właściciel w kraju, tel. 518 225 242
• Sprzedam 4 koła alu do Vektra Omega, 5 otworów 15, 400 zł, tel. 605336650
• Sprzedam Renault Megane Scenic kolor srebrny metalic rok produkcji: 2001
poj:1,9 TDI w idealnym stanie, Tel: 511 253 529
• Sprzedam mercedes W220 5320 rok produkcji 2000, kolor srebrny metalic, stan
idealny, Tel: 515 561 146
• Sprzedam Renault Cango, 1,9 dti, diesel, 2001 r., pierwszy właściciel w kraju,
tel. 502 188 525
BEZPŁATNE
KATEGORIA OGŁOSZENIA:
MOTORYZACJA:
SPRZEDAM
KUPIĘ
ZAMIENIĘ
INNE
Treść ogłoszenia:
ogłoszenia drobne
do 15 słów
CZĘŚCI
NIERUCHOMOŚCI:
SPRZEDAM
KUPIĘ
ZAMIENIĘ
SZUKAM DO WYNAJĘCIA
PRACA:
OFERUJĘ
INNE:
SPRZEDAM
USŁUGI
WYNAJMĘ
SZUKAM
KUPIĘ
INNE
Kupon
ma
Kupon należy
należy wypełnić
wypełnić czytelnie
czytelniedrukowanymi
drukowanymi literami,
literami, zakreślając
zakreślającznakiem
znakiem“X”
“X”rubrykę,
rubrykę, w
w której
której ma
ukazać się
się ogłoszenie
ogłoszenie ii przesłać
ukazać
przesłać lub
lub dostarczyć
dostarczyć osobiście
osobiściena
naadres
adresredakcji:
redakcji:
Nasze
Miasto
Kętrzyn.pl,
Plac
Piłsudskiego
10/1,
11-400
Kętrzyn
Nasze Miasto Kętrzyn.pl, Plac Piłsudskiego 10/1, 11-400 Kętrzyn
najpóźniej w ciągu
7 dni od
wydania
gazety
najpóźniej
dodaty
środy
do godz.
14.00. do godz. 14.00.
OGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ WYŁĄCZNIE NA KUPONACH.
OGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ WYŁĄCZNIE NA KUPONACH.
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr. 133, poz 883)
IMIĘ, NAZWISKO
ADRES:
(Dane do wiadomości redakcji)
DATA I PODPIS
ROZMAITOŚCI / OGŁOSZENIA
Spotkania z mistrzem – „Była sobie ziemia” Kętrzynianie nie żałowali dla Basi swojej krwi
wie tego filmu poszukiwali odpowiedzi na
pytania: czy ludzie potrafią ocalić naszą cudowną, piękną Ziemię oraz jak walczyć z zaśmiecaniem naszej planety.
Serdecznie dziękujemy dzieciom z przedszkola ‘Kluczyk” w Kętrzynie, uczniom klas
1 – 3 ze Szkoły podstawowej nr 3 w Kętrzynie, uczniom klas 4 – 6 ze Szkoły podstawowej w Wilkowie, opiekunom i wychowawcom za tak liczne przybycie
6 kwietnia do Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kętrzynie.
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kętrzynie 6
kwietnia odbyła się kolejna odsłona z cyklu „Spotkania z mistrzem” tym razem pod hasłem „Była
sobie ziemia”. Spotkanie poprowadziła Urszula
Moroz, pracownica Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej „Komunalnik” w Kętrzynie.
W trakcie tego spotkania zgromadzone
osoby w Czytelni dla dzieci i młodzieży dowiedziały się jak chronić nasze środowisko,
na czym polega oraz czemu ma służyć segregacja śmieci. Po rozmowie z panią Urszulą
Moroz zgromadzone osoby obejrzały film
animowany z cyklu „Był sobie człowiek” zatytułowany „Była sobie ziemia”. Bohatero-
Jednocześnie serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Był sobie człowiek”
zatytułowane „Układ oddechowy”, które odbędzie się w środę 18 maja 2016 roku w Czytelni dla dzieci i młodzieży o godz. 10.00 na
spotkanie z biologiem, Janiną Serwin.
Będzie można dowiedzieć się jak działa oraz
dlaczego jest ważny układ oddechowy każdego z nas, a po spotkaniu osoby zgromadzone w Czytelni obejrzą film animowany
„Był sobie człowiek: Układ oddechowy”.
Katarzyna Kieres – Jarosławska
Bożena Musielak
OGŁOSZENIA
“Nasz Basia potrzebuje krwi”: z takim apelem
zwróciła się rodzina 26-letniej Barbary Kaczmar.
Młoda kobieta, mama dwójki małych córeczek walczy o życie. Kiedy 31 marca po raz kolejny przed Ratuszem stanął Mobilny Punkt Poboru Krwi był on
dosłownie oblegany przez tych, którzy ruszyli by
pomóc.
Dzień 26 luty 2016 roku nie wyróżniał się niczym szczególnym. Poranna pobudka 6-letniej Madzi i 2-letniej Lenki, mycie, śniadanie,
ubranie i do przedszkola. Tyle tego dnia zdążyła zrobić pani Basia. Potem straciła przytomność i pogrążyła się w ciemności, która
trwa do dziś.
- Moja żona przeszła bardzo ciężki udar. Jest
po pięciu operacjach, w tym po trzech głowy.
Lekarze mówią, że to cud, że przeżyła. Po-
trzebujemy krwi i modlitwy, żeby ten mózg
ruszył – zdławionym głosem mówi Michał
Kaczmar, mąż chorej kobiety.
Kiedy 31 marca po raz kolejny przed Ratuszem stanął Mobilny Punkt Poboru Krwi
przed drzwiami stał długi ogon ludzi, którzy
odpowiedzieli na apel.
- Słyszałam o tej akcji, dlatego tu jestem
i chcę oddać krew. Uważam, że trzeba wspierać takie inicjatywy. Nigdy nie wiemy, kiedy
nam się przytrafi jakaś tragedia i ja mogę potrzebować krwi – mówi Beata, która przyszła
oddać krew.
W akcję włączył się również Mazurski Klub
“Kętrzyńskie Morsy”.
- Zostaliśmy poproszeni o zorganizowanie
akcji zbiórki krwi, żeby przyszło jak najwięcej ludzi. Cieszymy się, że odpowiedziało tak
dużo osób. Znamy osobiście męża Basi. Wierzymy, że Basia do nas wróci i będziemy
wspierać każdą kolejną akcję, aby pomóc.
Wierzymy. Basia wróci do nas, bo ma dla
kogo żyć – przekonuje Patrycja Stefańska
z Mazurskiego Klubu „Kętrzyńskie Morsy”.
Tego dnia zarejestrowano 50 krwiodawców,
jednak chętnych do oddania krwi było
znacznie więcej. Efekt zbiórki to 17 litrów
i 450 mililitrów czerwonego płynu.
Ewa Brzostek
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu
Burmistrz Miasta Kętrzyna ogłasza:
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej
część obszaru funkcyjnego MNU-2 przeznaczonego na realizację i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi wbudowanymi w budynki mieszkalne, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako:
Działka nr 84/4 o pow. 924 m2, obręb 7, KW – OL1K/00034660/0, niezabudowana i działka nr 79
o pow. 181 m2, obręb 7, KW – OL1K/00013399/6, stanowiąca drogę wewnętrzną, położone przy
ul. Olsztyńskiej w Kętrzynie,
Cena wywoławcza - 45 600,00 zł
wadium - 4 600,00 zł
Do ceny ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Przetarg odbędzie się w dniu 4 maja 2016 r. o godz. 12. 00 w Urzędzie Miasta w Kętrzynie przy
ul. Wojska Polskiego 11, sala nr 108.
Wadium należy wnosić w pieniądzu do Kasy Urzędu Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego
11 do 27 kwietnia 2016r. w godz. 9.00 - 14.00.
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń na II piętrze Urzędu Miasta w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 11, ponadto ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej
Urzędu Miasta w Kętrzynie adres http://www.miastoketrzyn.pl/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej adres http:/bip.warmia.mazury.pl/ketrzyn gmina miejska/
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu
Burmistrz Miasta Kętrzyna ogłasza:
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej
w Kętrzynie przy ul. Ogrodowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako:
- działka Nr 271/4 o pow. 1513 m2, KW–OL1K/00040998/3, obręb 7, przeznaczona pod projektowaną zabudowę mieszkaniową wielorodzinną,
Cena wywoławcza 47 400,00 zł
wadium - 4 800,00 zł
Do ceny nieruchomości ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT
według stawki z daty zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.
Działka nr 271/4 jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Zabudowa i zagospodarowanie terenu może nastąpić na podstawie decyzji o warunkach zabudowy
wydanej przez Burmistrza Miasta Kętrzyna na wniosek nabywcy działki.
Przetarg odbędzie się w dniu 4 maja 2016 r. o godz. 13.00, w Urzędzie Miasta w Kętrzynie przy
ul. Wojska Polskiego 11, sala nr 108.
Wadium należy wnosić w pieniądzu do Kasy Urzędu Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego
11, w terminie do 27 kwietnia 2016r. w godz. 900 - 1400.
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń na II piętrze Urzędu Miasta w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 11, ponadto ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej
Urzędu Miasta w Kętrzynie adres http://www.ketrzyn.com.pl/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej adres http:/bip.warmia.mazury.pl/ketrzyn gmina miejska/
Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 11, pokój nr 202, tel. 89 752-05-43.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu
Burmistrz Miasta Kętrzyna ogłasza:
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej
w Kętrzynie przy ul. Bolesława Chrobrego, przeznaczonej na realizację i utrzymanie usług - 4U,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako:
Działka Nr 320/6 o pow. 2763 m2, obręb 2, KW – OL1K / 00037205/4,
Cena wywoławcza 138 000,00 zł wadium - 13 800,00 zł
Do ceny ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Zabudowa i zagospodarowanie terenu powinny być zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Przetarg odbędzie się w dniu 5 maja 2016 r. o godz. 12.00, w Urzędzie Miasta w Kętrzynie przy
ul. Wojska Polskiego 11, sala 108.
Wadium należy wnosić w pieniądzu do Kasy Urzędu Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego
11, do dnia 28 kwietnia 2016r.w godz. 9.00 - 14.00.
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń na II piętrze Urzędu Miasta w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 11, ponadto ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej
Urzędu Miasta w Kętrzynie adres http://www.miastoketrzyn.pl/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej adres http:/bip.warmia.mazury.pl/ketrzyn gmina miejska/
Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 11, pokój nr 202, tel. 89 752-05-43.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu
Burmistrz Miasta Kętrzyna ogłasza:
drugi (kolejny) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału 42/58 części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 175/5 o pow. 2610 m2, obręb 5,
KW–OL1K/00043053/8, położonej w Kętrzynie przy ul. Bolesława Limanowskiego w udziałach
po 1/58 części, przeznaczonej pod zabudowę zespołem garaży. Udział 16/58 części nieruchomości
został sprzedany w I i II przetargu.
Cena wywoławcza udziału 1/58 części nieruchomości - 5 300,00 zł
Wadium za udział 1/58 części nieruchomości
600,00 zł
Do ceny udziału ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.
Przetarg odbędzie się w dniu 5 maja 2016 r. o godz. 13.00, w Urzędzie Miasta w Kętrzynie przy
ul. Wojska Polskiego 11, sala 108.
Wadium należy wnosić w pieniądzu do Kasy Urzędu Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego
11 do dnia 28 kwietnia 2016 r. w godz. 9.00 - 14.00.
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń na II piętrze Urzędu Miasta w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 11, ponadto ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej
Urzędu Miasta w Kętrzynie adres http://www.miastoketrzyn.pl/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej adres http:/bip.warmia.mazury.pl/ketrzyn gmina miejska/
Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska
Polskiego 11, pokój nr 202, tel. 89-752-05-43.
Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 11, pokój nr 202, tel. 89 752-05-43.
Wydawca:
Kętrzyńskie Centrum Kultury,
ul. Sikorskiego 24 A,
11-400 Kętrzyn
Redakcja:
Plac Piłsudskiego 10/1,
11-400 Kętrzyn, tel. 89 751 47 65
Redaktor naczelny: Franciszek Jaroński
Ewa Brzostek - dziennikarz
Wojciech Caruk - dziennikarz
Współpraca: Justyna Tokarzewska, Krzysztof Bućko,
Beata Szuksztul, Piotr Frąckiewicz, Agnieszka Kiewro,
Małgorzata Margas, Małgorzata Olenkowicz,Teresa
Murawska,Sławomir Tymoszuk, Mariola Piórkowska,
Michał Kasperowicz, Łukasz Niemczyk, Janusz Kruszewsi, Jan Koszyc, Agata Jabłonowska, Bogusława
Bzdera, Piotr Pietras
Reklama:
tel. 723 96 85 26
Druk:
Polska Press Sp. z o.o., Oddział Poligrafia
Drukarnia Prasowa
Ignatki 40/2, 16-001 Kleosin,
tel. 85 747 44 20
Redakcja nie zwraca niezamówionych tekstów oraz
zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów
w publikowanych listach i nadesłanych materiałach.
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń.
e-mail: [email protected]
www.nmketrzyn.pl
FILM
Łowca i królowa lodu
REPERTUAR
Batman v Superman: Świt sprawiedliwości
W obawie przed poczynaniami nieposkromionego superbohatera
o boskich rysach i zdolnościach, najznamienitszy obywatel Gotham
City, a zarazem zaciekły strażnik porządku, staje do walki z otaczanym
czcią współczesnym wybawcą Metropolis, podczas gdy świat usiłuje
ustalić, jakiego bohatera naprawdę potrzebuje.
Wobec konfliktu, który rozgorzał między Batmanem i Supermanem, na horyzoncie szybko pojawia się nowy wróg, stawiając ludzkość w obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa,
z jakim jeszcze nigdy nie musiała się mierzyć.
Justyna Tokarzewska
18-20.04.2016 r.
15.30 – KUNG FU PANDA 3 3D
– dubbing
17.30 – BATMAN V SUPERMAN:
ŚWIT SPRAWIEDLIWOŚCI 3D
- dubbing
20.30 – BATMAN V SUPERMAN:
ŚWIT SPRAWIEDLIWOŚCI 2D
- napisy
pl
rzyn.
t
e
k
.
kino
www.
Drodzy Czytelnicy! W konkursie każdy może wygrać wejściówki
na dowolny seans filmowy Wystarczy wysłać maila z poprawną odpowiedzią na adres: [email protected]
Uwaga! Tu liczy się szybkość i poprawna odpowiedź. Reguły
są proste: odpowiedzi przyjmujemy od piątku (15 kwietnia)
od godz. 18. Dwie pierwsze osoby, które udzielą poprawnej
odpowiedzi wygrywają. Koniecznie podajcie nam swoje
dane: imię, nazwisko i numer telefonu.
A oto pytanie: Podaj imiona i nazwiska aktorów, którzy do
tej pory wcielili się w postać Batmana?
Kung Fu Panda 3
WYNIKI KONKURSU
Animowany film o nowych przygodach pandy Po, mistrza wschodnich
sztuk walki. Dwie wcześniejsze części serii przyniosły w sumie niemal
1,3 miliarda dolarów wpływów światowych.
REKLAMA
25-27.04.2016 r.
16.00 – KUNG FU PANDA 3 3D
– dubbing
18.00 - ŁOWCA I KRÓLOWA LODU
- dubbing
20.30 – ŁOWCA I KRÓLOWA LODU
- napisy
Uwaga konkurs!
Miejsce: Kino „Gwiazda”, ul. Sikorskiego 24 a
Terminy: 14-17.04., godz. 17.30 i 20.30
Bilety do nabycia w kasie Kina „Gwiazda”
Ceny biletów: 2D normalny – 13 zł, ulgowy – 11 zł
3D normalny – 15 zł, ulgowy – 13
Justyna Tokarzewska
23-24.04.2016 r.
12.00 – KUNG FU PANDA 3 3D
– dubbing
14.00 – KUNG FU PANDA 3 2D
– dubbing
16.00 – KUNG FU PANDA 3 3D
– dubbing
18.00 - ŁOWCA I KRÓLOWA LODU
- dubbing
20.30 – ŁOWCA I KRÓLOWA LODU
- napisy
16-17.04.2016 r.
11.30 – KUNG FU PANDA 3 3D
– dubbing
13.30 – KUNG FU PANDA 3 2D
– dubbing
15.30 – KUNG FU PANDA 3 3D
– dubbing
17.30 – BATMAN V SUPERMAN:
ŚWIT SPRAWIEDLIWOŚCI 3D
- dubbing
20.30 – BATMAN V SUPERMAN:
ŚWIT SPRAWIEDLIWOŚCI 2D
- napisy
Miejsce: Kino „Gwiazda”, ul. Sikorskiego 24 a
Termin: 22-27.04, godz. 18.00 i 20.30
Bilety do nabycia w kasie Kina „Gwiazda”
Ceny biletów: normalny – 13 zł, ulgowy – 11 zł
Po spotyka swego dawno zaginionego ojca i obaj wyruszają
do sekretnej krainy pand, gdzie poznają nowych, przezabawnych bohaterów. Gdy nadprzyrodzony złoczyńca Kai zaczyna
pustoszyć całe Chiny, pokonując wszystkich mistrzów kung
fu, Po musi dokonać niemożliwego – wytrenować całą wioskę
swych rozbrykanych, niezdarnych współbraci, by utworzyli
drużynę niepokonanych Kung Fu Pand!
22.04.2016 r.
16.00 – KUNG FU PANDA 3 3D
– dubbing
18.00 - ŁOWCA I KRÓLOWA LODU
- dubbing
20.30 – ŁOWCA I KRÓLOWA LODU
- napisy
15.04.2016 r.
15.30 – KUNG FU PANDA 3 3D –
dubbing
17.30 – BATMAN V SUPERMAN:
ŚWIT SPRAWIEDLIWOŚCI 3D
- dubbing
20.30 – BATMAN V SUPERMAN:
ŚWIT SPRAWIEDLIWOŚCI 2D
- napisy
Dwie złe siostry przygotowują się do podboju Ziemi, tylko łowca i Sara
mogą je powstrzymać.
Na długo zanim królową Ravennę (Charlize Theron) przeraziła rozkwitająca uroda Śnieżki i postępujące widmo utarty
władzy, Ravenna w cichości przyglądała się jak jej siostra –
Freya (Emily Blunt), po bolesnej zdradzie, która zamroziła
jej serce, opuszcza Królestwo. Potrafiąca zamrażać swoich
wrogów Królowa Lodu Freya spędza lata w samotności, tworząc legion śmiercionośnych łowców, w którym obowiązuje
jedna zasada - nigdy nie kochać. Pośród wojowników są
Łowca Eryk (Chris Hemsworth) i wojowniczka Sara (Jessica
Chastain), jedyna kobieta, która może rozpuścić zimne serce
Eryka. Kiedy konflikt między siostrami narasta i oba królestwa szykują się do wojny, pomiędzy zwaśnionymi królowymi staje Łowca Eryk, najlepszy wojownik w armii Freyi.
Jeżeli Erykowi nie uda się pomóc Freyi, okrutne zaklęcie Ravenny może trwać w nieskończoność.
Justyna Tokarzewska
Miejsce: Kino „Gwiazda”, ul. Sikorskiego 24 a
Terminy: 15.04., godz. 15.30
oraz 16-17.04., godz. 11.30, 13.30 i 15.30
Bilety do nabycia w kasie Kina „Gwiazda”
Ceny biletów: 2D normalny – 13 zł, ulgowy – 11 zł
3D normalny – 15 zł, ulgowy – 13 zł
OGŁOSZENIE
Prawidłowa odpowiedź na pytanie: “Podaj imiona i nazwiska przynajmniej dwóch aktorów branych pod uwagę
do roli Batmana w filmie "Batman v Superman: Świt sprawiedliwości"” brzmi “ Josh Brolin, Ryan Gosling, Matthew
Goode, Richard Armitage, Max Martini, Armie Hammer,
Jensen Ackles, Joe Manganiello, Luke Evans, Orlando Bloom,
Scott Adkins i Jeffrey Dean Morgan”.
Podwójne wejściówki na dowolnie wybrany seans w Kinie
“Gwiazda” wygrali: Agnieszka Szyszka i Anna Przybyłowska.
Wejściówki do odebrania w kasie Kina “Gwiazda” codziennie w godz. 14.-21.
Kętrzyńskie Stowarzyszenie Oświatowe
zwraca się z prośbą o przekazanie 1% z podatku na kontro Stowarzyszenia KRS 0000230385
Nasza działalność skierowana jest głównie do dzieci i innych osób potrzebujących pomocy:
- organizujemy kolonie wyjazdowe (morze, góry) oraz liczne półkolonie tematyczne w szkołach,
- organizujemy zbiórki na rzecz dzieci poszkodowanych przez los lub niedbałość dorosłych,
- promujemy tradycję, utrwalamy w pamięci fakty, ludzi godnych poszanowania,
- nagradzamy dzieci pracowite i uzdolnione.
NIC NIE TRACISZ TWOJE PIENIĄDZE WRÓCĄ DO TWEGO DZIECKA
NA WYPOCZYNEK, ZDROWIE I POMOC
KRS 0000230385
Dziękujemy
Przewodnicząca Stowarzyszenia
Janina Korejwo

Podobne dokumenty