Kierownik Kontraktu/ Project Manager - ( budownictwo - REX-BUD

Transkrypt

Kierownik Kontraktu/ Project Manager - ( budownictwo - REX-BUD
Kierownik Kontraktu/ Project Manager - ( budownictwo przemysłowe,
wielkokubaturowe – Generalne Wykonawstwo)
Zadania:
 przygotowanie budżetu i harmonogramu realizacji inwestycji.
 pozyskiwanie podwykonawców oraz przeprowadzanie procesu ofertowego
 skuteczne zarządzanie projektem od strony technicznej i finansowej.
 tworzenie harmonogramów wykonawczych i ich bieżąca aktualizacja.
 koordynacja prac budowlanych związana z realizacją kontraktu.
 kontrola i wykonanie budżetu.
 ścisła współpraca z Kierownikiem Budowy i Inżynierem Budowy.
 monitorowanie procesu realizacji budowy w oparciu o harmonogram oraz budżet realizacyjny.
 odpowiedzialność i nadzór nad kompletacją dokumentacji powykonawczej budowy
 umiejętność przygotowania budowy do procedur odbiorowych, w tym skuteczne ich
przeprowadzenie i terminowe uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii i pozwoleń.
 umiejętność rozliczenia całości inwestycji zgodnie z harmonogramem i założonym budżetem
 prowadzenie wykazu dokumentacji dotyczącej inwestycji, archiwizacja
Wymagania:









wykształcenie wyższe kierunkowe (inżynieryjne lub budowlane, studia politechniczne,
o specjalizacji budowlanej, konstrukcyjnej)
min. roczne doświadczenie w prowadzeniu (nadzór, kontrola kosztów, kontrola wykonania,
sporządzanie rozliczeń powykonawczych) kontraktów budowlanych
uprawnienia budowlane (wskazane, ale nie obligatoryjne)
dobra znajomość języka angielskiego
znajomość procedur FIDIC (wskazane, ale nie obligatoryjne)
biegła obsługa programów z pakietu MS Office, MS Project.
znajomość programów do projektowania (m.in. ACAD)
prawo jazdy – kat. B
gotowość do podjęcia pracy w delegacji
Profil kompetencyjny:









umiejętności analityczne
umiejętność pracy w zespole
wysoko rozwinięte umiejętności zarządcze i kontrolne
umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne
odporność na stres
asertywność i odpowiedzialność
determinacja w osiąganiu celu
sumienność, systematyczność
uczciwość
Oferujemy:





pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
pracę w młodym zespole Inżynierów
umowę o pracę lub pracę kontraktową
atrakcyjne warunki zatrudnienia
możliwość rozwoju zawodowego i poszerzenia swoich umiejętności w realizacji ciekawych inwestycji dla
międzynarodowych zleceniodawców
Wyślij do nas swoje CV i List Motywacyjny na adres [email protected] w tytule wpisując
Kierownik Kontraktu.

Podobne dokumenty