sandomierz 2 - Blog Otwarte Zabytki

Komentarze

Transkrypt

sandomierz 2 - Blog Otwarte Zabytki
Sandomierz
Spacerownik 2
fot. 1
fot. 2
www.otwartezabytki.pl
Zapraszamy na spacer śladem sandomierskich
obiektów zabytkowych.
Zabytki na trasie:
Czas: ok. 2 godziny
!
Dystans do
pokonania: ok. 1 200 m
!
!
!
!
!
1) Konwikt Boboli
2) Kolegium Jezuickie (Collegium Gostomianum) 3) Dom Długosza
4) Katedra
5) Dzwonnica
6) Spichlerz
7) Zamek
!
Źródła:
!
Wikimedia Commons
Domena publiczna:
!
Fot. 2. Kolegium Jezuickie,
WM4034
Fot. 3. Bazylika Katedralna,
WM4034
!
Wikimedia Commons
CC BY-SA 3.0
!
Fot. 1. Dom Długosza,
Manfred Rackelhuhn
Fot. 4. Zamek, Fotonews
Fot. 5. Spichlerz, Arkadiusz
Simko
!
!
[email protected]
!
1. KONWIKT BOBOLI
Rynek 5
Gotycka kamienica z XV wieku. W XVII wieku jej
właściciel, Jakub Bobola, przekazał ją na konwikt (forma
internatu prowadzonego przez zakon katolicki) dla młodzieży
kształcącej się w Collegium Gostomianum. W jednej z wnęk
na parterze zachowało się malowidło z przedstawieniem
Chrystusa Sędziego.
!
2. KOLEGIUM JEZUICKIE
(Collegium Gostomianum) ul. Długosza 7
Późnorenesansowa budowla (1605 - 1615) zachowała swój
kształt architektoniczny, dekorację sklepień, pierwotny system
ogrzewania budynku oraz w dwóch kondygnacjach
oryginalną, eliptyczną klatkę schodową. Od XII wieku na
dziedzińcu znajdował się kościół, który uległ spaleniu w
pożarze z 1813 roku. W 2. połowie XIX wieku rozebrano go
wraz z prawym skrzydłem budynku. Przy wejściu na
dziedziniec stoi barokowa figura Ignacego Loyoli. Po
likwidacji zakonu jezuitów (w 1773 roku) działały tam szkoły
świeckie. Obecnie budynek także jest siedzibą szkoły.
3. DOM DŁUGOSZA
ul. Długosza 9
Budynek został ufundowany w
1476 roku przez historyka i
kanonika sandomierskiego Jana
Długosza dla księży mansjonarzy,
wikariuszy katedry. Jest to ceglana
budowla z wysokimi szczytami o
dwóch kondygnacjach i
dwuspadowym dachu. Od 1937
roku mieści się w nim Muzeum
Diecezjalne. W zbiorach znalazły
s i ę o r n a t y, t k a n i ny i h a f t y
(najstarsze z XV wieku), obrazy
oraz rzeźby (m.in. romańska figura
Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus
z przełomu XII i XIII wieku).
fot. 3
4. KATEDRA (Bazylika katedralna)
ul. Katedralna 1
Budowla gotycka (2 poł. XIV wieku) typu halowego z trójbocznie zamkniętym, wydłużonym
prezbiterium, nakryta sklepieniami krzyżowo-żebrowymi. Zachowała pierwotny układ przestrzenny
i bogatą dekorację rzeźbiarską we wnętrzu. Na ścianach można podziwiać freski pochodzące z
pierwszej połowy XV wieku, ufundowane przez Władysława Jagiełłę. Ołtarze i portale wykonane są
z czarnego marmuru, a ozdobione różowym.
!
5. DZWONNICA
(przy katedrze)
Trzykondygnacyjna barokowa budowla. Nakryta
jest blaszanym hełmem, na którym stoi
ośmioboczna latarnia. Obiekt udostępniony do
zwiedzania. Atrakcją jest możliwość zejścia do
pierwszej kondygnacji piwnic.
fot. 4
6. SPICHLERZ
ul. Rybitwy 5
fot. 3
Je d y ny z a ch o w a ny
spichlerz sandomierski. Wybudowany w 1696
roku na potrzeby Kolegiaty Sandomierskiej.
Został przebudowany w XIX wieku, a w roku
1908 zaadaptowany na potrzeby mieszkalne.
Projekt finansowany przez
Fundację Orange w ramach
Akademii Orange
!
Treści zamieszczone w
spacerowniku udostępniamy
na licencji Creative Commons
Uznanie autorstwa - Na tych
samych warunkach 3.0 Polska
!
[email protected]
!
!
!
!
fot. 5
7. ZAMEK
ul. Zamkowa 12
Zbudowany w poł. XIV wieku przez Kazimierza
Wielkiego. W latach 1520 - 1526 (za panowania
Zygmunta Starego) przebudowany na modłę renesansową
wg. projektu mistrza Benedykta, budowniczego Zamku
Królewskiego na Wawelu. W roku 1656 wysadzony przez
wycofujących się Szwedów. Ocalało jedynie zachodnie
skrzydło. W latach 1795 - 1959 mieściły się w nim sąd i
więzienie. Obecnie jest siedzibą Muzeum Okręgowego.
fot.5

Podobne dokumenty